Danh sách truyện VIP:


Boss Hung Dữ – Ông Xã Kết Hôn Đi: boss-hung-du-ong-xa-ket-hon-di-audiobook

Boss Hung Dữ 2 – Cả Đời Chỉ Vì Em: boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em-audiobook

Bách Luyện Thành Thần: bach-luyen-thanh-than-audiobook

Hắc Thiên Kim:  hac-thien-kim-audiobook

Hồ Sơ Bí Ẩn: ho-so-bi-an-audiobook

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu: ke-hoach-theo-duoi-vo-yeu-audiobook

Sinh con thời mạt thế: sinh-con-thoi-mat-the-audiobook

Vợ Boss Là Công Chúa: vo-boss-la-cong-chua-audiobook-589e2f18

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!: xa-vuong-quan-than-ba-xa-sinh-qua-trung-audiobook