Category : Khoa Huyễn

Cổ Đại Dị Giới Dị Năng Hiện Đại Huyền Huyễn Khoa Huyễn Mạt Thế Ngôn Tình Nữ Cường Tiên Hiệp Xuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

 Mật Ngữ Tâm Ngôn
FULL CV

Hán Việt: Khoái xuyên chi pháo hôi đích khai quải nhân sinh Ai nói trọng sinh liền phải vả mặt ngược tra vây quanh kẻ...