Category : Xuyên Không

Cổ ĐạiDị GiớiTiên HiệpXuyên Không

Ta Có Một Cái Thuần Thục Độ Giao Diện / Tu Chân Từ Xuyên Qua Ba Năm Bắt Đầu

TiKay

 Hành Vi Kim Dung
Completed CV

Hán Việt: Ngã hữu nhất cá thục luyện độ diện bản [ Đã Edit Name] Ba năm lại ba năm, ba năm thời gian nhà người...
Lịch SửXuyên Không

Vợ Ta Thượng Tướng Quân, Bắt Đầu Lừa Giết Quân Địch Bốn Mươi Vạn

TiKay

 Ngã Nữ Nhi Thái Khả Ái Liễu
Completed CV

Tô Văn xuyên qua, xuyên qua trở thành Đại Chu gian tướng chi tử. Tiêu chuẩn quyền tiền nhị đại. Từ đó đạp vào nhân...