Category : Hiện Đại

Đam Mỹ Hiện Đại Linh Dị Ngôn Tình

Vì Tiền Đem Chính Mình Bán Cho Tà Ám Sau / Tà Ám Gia Tiểu Thiên Sư

TiKay

 Giang Thiên Vô Trần
FULL CV

Hán Việt: Vi liễu tiền bả tự kỷ giá cấp tà túy hậu Bạch Chiêu Càn là truyền thuyết giữa cực âm thân thể, từ...
Đam Mỹ Hiện Đại Linh Dị Ngôn Tình Vô Hạn Lưu

Mãn Cấp Tà Thần Hàng Không Thần Quái Phát Sóng Trực Tiếp [ Vô Hạn ]

TiKay

 Tuế Thời Khâm
FULL CV

Hán Việt: Mãn cấp tà thần không hàng linh dị trực bá [ vô hạn ] 2222 năm, thứ vị diện quỷ khí phản phệ,...