Hiện ĐạiLinh DịNgôn TìnhNữ CườngThanh Xuân Vườn TrườngTrọng Sinh

Huyền Học Đại Sư Là Học Bá

Thư Hân là Thiên kiều hạ bất nhập lưu đoán mệnh nữ tiên sinh, nàng muốn làm nhất, chính là kế thừa sư phụ y bát, đem huyền học phát dương quảng đại.

Trời xui đất khiến, nàng khóa lại học bá hệ thống, trở lại khi còn nhỏ.

Học bá hệ thống: Thu hoạch được trong trường quan trọng ban thưởng và vinh dự, có thể ban thưởng thất truyền cổ tịch nha.

Học bá hệ thống: Các loại khóa ngoại hoạt động, âm nhạc, kịch vui chờ đến thưởng, có thể ban thưởng pháp khí nha.

Học bá hệ thống: Phát biểu qua văn chương, phát minh qua độc quyền, có thể ban thưởng minh sư lớp học nha.

Từ đây, Thư Hân vượt qua “Học một ít học, thay đổi đổi” sinh hoạt.

Thư Hân Thư Hân, người cũng như tên, thư thái thư thái.

Một câu giới thiệu vắn tắt: Thật học bá huyền học đại sư phấn đấu sử.

Nội dung nhãn hiệu: Thiên chi kiêu tử trùng sinh dốc lòng nhân sinh phản công

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thư Hân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhất Bôi Đậu Tương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0001.mp32019-08-11 09:37
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0002.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0003.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0004.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0005.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0006.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0007.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0008.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0009.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0010.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0011.mp32019-08-11 09:38
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0012.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0013.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0014.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0015.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0016.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0017.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0018.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0019.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0020.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0021.mp32019-08-11 09:39
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0022.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0023.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0024.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0025.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0026.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0027.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0028.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0029.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0030.mp32019-08-11 09:40
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0031.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0032.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0033.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0034.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0035.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0036.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0037.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0038.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0039.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0040.mp32019-08-11 09:41
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0041.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0042.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0043.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0044.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0045.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0046.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0047.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0048.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0049.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0050.mp32019-08-11 09:42
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0051.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0052.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0053.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0054.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0055.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0056.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0057.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0058.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0059.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0060.mp32019-08-11 09:43
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0061.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0062.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0063.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0064.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0065.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0066.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0067.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0068.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0069.mp32019-08-11 09:44
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0070.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0071.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0072.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0073.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0074.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0075.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0076.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0077.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0078.mp32019-08-11 09:45
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0079.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0080.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0081.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0082.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0083.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0084.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0085.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0086.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0087.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0088.mp32019-08-11 09:46
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0089.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0090.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0091.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0092.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0093.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0094.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0095.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0096.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0097.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0098.mp32019-08-11 09:47
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0099.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0100.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0101.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0102.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0103.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0104.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0105.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0106.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0107.mp32019-08-11 09:48
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0108.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0109.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0110.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0111.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0112.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0113.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0114.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0115.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0116.mp32019-08-11 09:49
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0117.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0118.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0119.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0120.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0121.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0122.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0123.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0124.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0125.mp32019-08-11 09:50
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0126.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0127.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0128.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0129.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0130.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0131.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0132.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0133.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0134.mp32019-08-11 09:51
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0135.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0136.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0137.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0138.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0139.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0140.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0141.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0142.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0143.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0144.mp32019-08-11 09:52
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0145.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0146.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0147.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0148.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0149.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0150.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0151.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0152.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0153.mp32019-08-11 09:53
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0154.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0155.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0156.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0157.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0158.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0159.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0160.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0161.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0162.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0163.mp32019-08-11 09:54
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0164.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0165.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0166.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0167.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0168.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0169.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0170.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0171.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0172.mp32019-08-11 09:55
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0173.mp32019-08-11 09:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0174.mp32019-08-11 09:56
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0175.mp32019-08-11 11:16
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0176.mp32019-08-11 11:17
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0177.mp32019-08-11 11:19
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0178.mp32019-08-11 11:20
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0179.mp32019-08-11 11:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0180.mp32019-08-11 11:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0181.mp32019-08-11 11:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0182.mp32019-08-11 11:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0183.mp32019-08-11 11:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0184.mp32019-08-11 11:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0185.mp32019-08-11 11:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0186.mp32019-08-11 11:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0187.mp32019-08-11 11:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0188.mp32019-08-11 11:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0189.mp32019-08-11 11:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0190.mp32019-08-11 11:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0191.mp32019-08-11 11:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0192.mp32019-08-11 11:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0193.mp32019-08-11 11:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0194.mp32019-08-11 11:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0195.mp32019-08-11 11:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0196.mp32019-08-11 11:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0197.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0198.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0199.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0200.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0201.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0202.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0203.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0204.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0205.mp32019-08-11 11:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0206.mp32019-08-11 11:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0207.mp32019-08-11 11:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0208.mp32019-08-11 11:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0209.mp32019-08-11 11:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-hoc-ba-chuong-0210.mp32019-08-11 11:26
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4.1]

Related posts

Thần Y Cuồng Phi: Thiên Tài Triệu Hoán Sư

TiKay

Nông Môn Hỉ Sự: Quải Cái Tướng Công Hảo Làm Giàu

TiKay

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

TiKay

Trọng Sinh Chi Phế Tài Nghịch Thế

THUYS♥️

Mối Lương Duyên Trời Đánh

THUYS♥️

Xuyên Nhanh: Biến Thái Đại Lão Lòng Bàn Tay Sủng

TiKay

Leave a Reply