Dị Năng Đô Thị Huyền Huyễn

Linh Khí Thức Tỉnh: Thiên Phú Ngàn Tỉ Lần

【 B.faloo tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Linh khí thức tỉnh: Ngàn tỉ lần thiên phú 】 Giang Nguyên xuyên việt linh khí thức tỉnh thế giới, chống đỡ hung thú, làm sao thiên phú quá kém, không có một chút nào chiến tích.

Cũng không định đến chín mươi tuổi thời điểm, kích hoạt ngàn tỉ lần thiên phú.

Thế giới cấp công pháp: Hô hấp một cái, hai hô hấp, đại viên mãn

Hằng tinh cấp công pháp: Một chén trà, hai chén trà, đại viên mãn

Cấp độ Vũ trụ công pháp: Một canh giờ, hai giờ, đại viên mãn

Siêu thoát cấp công pháp: Một ngày, hai ngày, đại viên mãn (bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương tự, chỉ do trùng hợp, chớ mô phỏng theo. )

Converter: Không Có Tâm

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiên Đường Sơn Thượng
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Ngàn tỉ lần thiên phú2019-12-24 09:17
 • #2: : Chín lần tăng cường2019-12-24 09:17
 • #3: : Điên cuồng tăng trưởng sức chiến đấu2019-12-24 09:17
 • #4: : Sức chiến đấu phá ngàn2019-12-24 09:17
 • #5: : Con trai của ta là nhân vật chính2019-12-24 09:18
 • #6: 11 tăng gấp bội bức2019-12-24 09:18
 • #7: : Khí Băng Quyền2019-12-24 09:18
 • #8: : Cơ sở sức chiến đấu phá ngàn2019-12-24 09:18
 • #9: : Sức chiến đấu phá vạn2019-12-24 09:18
 • #10: : Nhi tử khiếp sợ2019-12-24 09:18
 • #11: : Tự nghĩ ra bí pháp2019-12-24 09:19
 • #12: : Sức chiến đấu trắc định2019-12-24 09:19
 • #13: : Coi rẻ ông lão2019-12-24 09:19
 • #14: : 23,000 chiến2019-12-24 09:19
 • #15: : 36,000 chiến2019-12-24 09:19
 • #16: : Chín mươi tuổi trung cấp võ sư2019-12-24 09:19
 • #17: : Khủng bố sức chiến đấu2019-12-24 09:19
 • #18: : Hai mươi tăng gấp bội ích2019-12-24 09:19
 • #19: : Trăm vạn cấp sức chiến đấu kiểm tra2019-12-24 09:19
 • #20: : Khủng bố cấp độ tông sư2019-12-24 09:19
 • #21: : Một quyền sáu vạn chiến2019-12-24 09:20
 • #22: : Một quyền tông sư2019-12-24 09:20
 • #23: : Bình thản bên trong thấy điên cuồng2019-12-24 09:20
 • #24: : Cực hạn phá tốc độ âm thanh2019-12-24 09:20
 • #25: : Phán định tông sư tư cách2019-12-24 09:20
 • #26: : Tông Sư huân chương2019-12-24 09:20
 • #27: : Tông Sư uy hiếp2019-12-24 09:20
 • #28: : Quyền hạn thăng cấp2019-12-24 09:20
 • #29: : Nhi tử là võ giả2019-12-24 09:20
 • #30: : Thiên phú lên cấp2019-12-24 09:20
 • #31: : Ngàn lần thiên phú lực đẩy2019-12-24 09:20
 • #32: : Khởi nguyên công thức điên cuồng chồng chất2019-12-24 09:20
 • #33: : Ăn ngay nói thật2019-12-24 09:21
 • #34: : Gan to bằng trời nhục mạ Tông Sư2019-12-24 09:21
 • #35: : Kinh sợ đến run rẩy2019-12-24 09:21
 • #36: : Trong nháy mắt bạo phát không thể cản phá2019-12-24 09:21
 • #37: : Một quyền đại tông sư2019-12-24 09:21
 • #38: : Đột phá bách vạn chiến lực2019-12-24 09:21
 • #39: : Địa vị tăng vọt2019-12-24 09:21
 • #40: : Tăng thêm một vị đại tông sư2019-12-24 09:21
 • #41: : Kích động lòng người thời khắc (1/8)2019-12-24 09:21
 • #42: : Hoàn thiện ba mươi tăng gấp bội bức (2/8)2019-12-24 09:22
 • #43: : Cực hạn tăng gấp đôi đột phá (3/8)2019-12-24 09:22
 • #44: : 150 vạn sức chiến đấu (4/8)2019-12-24 09:22
 • #45: : Kinh sợ tồn tại (5/8)2019-12-24 09:22
 • #46: : Lượm cái lão gia gia (6/8)2019-12-24 09:22
 • #47: : Bất hủ tế bào (7/8)2019-12-24 09:22
 • #48: : Sức chiến đấu bão táp (8/8)2019-12-24 09:22
 • #49: : Thân phận kinh người (1/10)2019-12-24 09:22
 • #50: : Tứ Phương Trấn Tướng (2/10)2019-12-24 09:23
 • #51: : Đại tông sư bên trên (3/10)2019-12-24 09:23
 • #52: : Thân phận kinh thiên (4/10)2019-12-24 09:23
 • #53: : Đại tông sư huân chương (5/10)2019-12-24 09:23
 • #54: : Cực kỳ tức giận (6/10)2019-12-24 09:23
 • #55: : Ngàn vạn cấp sức chiến đấu (7/10)2019-12-24 09:23
 • #56: : Bất hủ lưu ly kim thân (8/10)2019-12-24 09:23
 • #57: : Muôn người chú ý (9/10)2019-12-24 09:23
 • #58: : Vô thượng trấn phái (10/10)2019-12-24 09:23
 • #59: : Khiêu chiến toàn võ (1/7)2019-12-24 09:24
 • #60: : Tứ đại võ quán cùng đến (2/7)2019-12-24 09:24
 • #61: : Trấn Tướng xuất thế người kinh (3/7)2019-12-24 09:24
 • #62: : Chân Long cấp (4/7)2019-12-24 09:24
 • #63: : Xé rách bầu trời (5/7)2019-12-24 09:24
 • #64: : Một bước lên trời (6/7)2019-12-24 09:24
 • #65: : Vinh dự thời khắc (7/7)2019-12-24 09:24
 • #66: : Trấn Thiên Chung (1/7)2019-12-24 09:24
 • #67: : Đại thành lưu ly kim thân (2/7)2019-12-24 09:24
 • #68: : Nghênh tiếp đại nhân vật (3/7)2019-12-24 09:24
 • #69: : Quật khởi mạnh mẽ (4/7)2019-12-24 09:24
 • #70: : Mượn Trấn Thiên Chung (5/7)2019-12-24 09:25
 • #71: : Kinh thế cuộc chiến mở màn (6/7)2019-12-24 09:25
 • #72: : Tuyên chiến 12 Trấn Tướng (7/7)2019-12-24 09:25
 • #73: : Tám ngàn bất hủ tế bào (cầu từ đính)2019-12-24 09:25
 • #74: : Lưu ly cốt lưu ly huyết (cầu từ đính)2019-12-24 09:25
 • #75: : 60 triệu chiến (cầu từ đính)2019-12-24 09:25
 • #76: : Đại thành cấp bất hủ lưu ly kim thân2019-12-24 09:25
 • #77: : Cả thế gian rung động không người xem trọng (cầu từ đính)2019-12-24 09:26
 • #78: : Mười hai vị đại nhật (cầu từ đính)2019-12-24 09:26
 • #79: : Ba quyền kinh thế (cầu từ đính)2019-12-24 09:26
 • #80: : Huyết đao cối xay (1/7)2019-12-24 09:26
 • #81: : Dĩ nhiên không phải người (2/7)2019-12-24 09:26
 • #82: : Ba mươi trượng kim thân trấn áp tất cả (3/7)2019-12-24 09:26
 • #83: : Bát Hoang Cực Cảnh (4/7)2019-12-24 09:26
 • #84: : Võ cực náo động (5/7)2019-12-24 09:26
 • #85: : Vinh đăng siêu cấp võ quán (6/7)2019-12-24 09:26
 • #86: : Chân dương kim thân (7/7)2019-12-24 09:27
 • #87: : Đối thê tử nói thẳng (1/7)2019-12-24 09:27
 • #88: : Nhi tử đắc ý (2/7)2019-12-24 09:27
 • #89: : Thu sau tính sổ (3/7)2019-12-24 09:27
 • #90: : Dưỡng Sinh Trấn đem bồi tội (4/7)2019-12-24 09:27
 • #91: : Người một nhà bao quanh tròn tròn (5/7)2019-12-24 09:27
 • #92: : Ý nghĩ kỳ lạ (6/7)2019-12-24 09:27
 • #93: : Hối hận đến tan vỡ (7/7)2019-12-24 09:28
 • #94: : Có thể so với ngôi sao (1/7)2019-12-24 09:28
 • #95: : Thập long hư ảnh ( Vì có người xin momo + với việc TimC hối chương , BUFF luôn 10 chương2019-12-24 09:28
 • #96: : Ba mươi cự long lực lượng (3/7)2019-12-24 09:28
 • #97: : Bách giáo giải đấu (4/7)2019-12-24 09:28
 • #98: : Cung nghênh nhân tộc vương giả (5/7)2019-12-24 09:28
 • #99: : Cổ Nguyên kinh hãi (6/7)2019-12-24 09:28
 • #100: : Lực kháng đội tuần tra (7/7)2019-12-24 09:28
 • #101: : Nhâm Hải Yến thu đồ đệ Giang Hạo (1/7)2019-12-24 09:28
 • #102: : Nhân tộc vương giả chi tử (2/7)2019-12-24 09:29
 • #103: : Trình Khải Minh tới cửa bái phỏng (3/7)2019-12-24 09:29
 • #104: : Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi (4/7)2019-12-24 09:29
 • #105: : Vinh đăng quán quân (5/7)2019-12-24 09:29
 • #106: : Phú quý về quê (6/7)2019-12-24 09:29
 • #107: : Tử thương mười triệu nhân khẩu (7/7)2019-12-24 09:29
 • #108: : Tiền tuyến tan vỡ (1/7)2019-12-24 09:29
 • #109: : Ba vị Bát Hoang Cực Cảnh (2/7)2019-12-24 09:29
 • #110: : Diệt thành chi chung (3/7) ( cảm ơn DUONGVANPHUONG đã ủng hộ qua MOMO )2019-12-24 09:29
 • #111: : Thập dương hoành không (4/7)2019-12-24 09:30
 • #112: : Nguyên lai phụ thân là vương giả (5/7)2019-12-24 09:30
 • #113: : Bão hòa thức oanh tạc (6/7)2019-12-24 09:30
 • #114: : Một quyền trấn áp (7/7)2019-12-24 09:30
 • #115: : Vồ đến một cái (1/7)2019-12-24 09:30
 • #116: : Khí huyết kim thân hiện (2/7)2019-12-24 09:30
 • #117: : Sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt (3/7)2019-12-24 09:30
 • #118: : Ăn tươi nuốt sống (4/7)2019-12-24 09:30
 • #119: : 35 trượng kim thân (5/7)2019-12-24 09:30
 • #120: : Ngang qua thiên địa (6/7)2019-12-24 09:30
 • #121: : Sợ hãi đến cực điểm (7/7)2019-12-24 09:31
 • #122: : Đập cho long trời lở đất (1/7)2019-12-24 09:31
 • #123: : 2 tỉ sức chiến đấu giá trị (2/7)2019-12-24 09:31
 • #124: : Huy hoàng thời khắc (3/7)2019-12-24 09:31
 • #125: : Hai mươi tôn Trấn Tướng ( cảm ơn đã ủng hộ ( momo 0968 952 783 )2019-12-24 09:31
 • #126: : Mộ Dung Tuyết dọa sợ (5/7)2019-12-24 09:31
 • #127: : Cha ta là vương giả (6/7)2019-12-24 09:31
 • #128: : Giang Hạo sợ hãi (7/7)2019-12-24 09:31
 • #129: : Bị dọa sợ (1/7)2019-12-24 09:31
 • #130: : Suy đoán không ngừng (2/7)2019-12-24 09:32
 • #131: : Nhân tộc vương giả chi tử (3/7)2019-12-24 09:32
 • #132: : Một vị vương giả thần phục (4/7)2019-12-24 09:32
 • #133: : Thu đồ đệ Trình Khải Minh (5/7)2019-12-24 09:32
 • #134: : Khủng bố nguyên thủy công thức (6/7)2019-12-24 09:32
 • #135: : Lung che chở ngàn dặm (7/7)2019-12-24 09:32
 • #136: : Hiển Thánh chết trận (1/7)2019-12-24 09:32
 • #137: : Toàn thành kích phẫn (2/7)2019-12-24 09:32
 • #138: : Đời mới Hạo Nhiên Thành chủ (3/7)2019-12-24 09:33
 • #139: : Đại quân tập hợp (4/7)2019-12-24 09:33
 • #140: : Đến băng địa chiến tuyến ( Cảm ơn đã ủng hộ truyện2019-12-24 09:33
 • #141: : Chỉ huy đại quân (6/7)2019-12-24 09:33
 • #142: : Kim thân phòng ngự tăng gấp bội (7/7)2019-12-24 09:33
 • #143: : Phấn đấu quên mình cứu người vương (1/7)2019-12-24 09:33
 • #144: : Không chết không thôi (2/7)2019-12-24 09:33
 • #145: : Kinh sợ thôi diễn (3/7)2019-12-24 09:33
 • #146: : Bá chủ cấp thân thể (4/7)2019-12-24 09:33
 • #147: : Vạn cổ bá chủ (5/7)2019-12-24 09:33
 • #148: : Kinh thế yêu nghiệt (6/7)2019-12-24 09:34
 • #149: : Triệu viên đồng thời bóp nát (7/7)2019-12-24 09:34
 • #150: : Ngang ngửa vạn cổ bá chủ (1/7)2019-12-24 09:34
 • #151: : Chín ngàn cự long lực lượng (2/7)2019-12-24 09:34
 • #152: : Thành tựu Nhân Hoàng tôn vị (3/7)2019-12-24 09:34
 • #153: : Thân thể bá chủ (4/7)2019-12-24 09:34
 • #154: : Có thể so với một hòn đảo (5/7)2019-12-24 09:34
 • #155: : Một hồi đập chết trăm vạn đại quân (6/7) Cảm tạ đã BUFF hằng ngày , có P/S CVT ở dưới nha2019-12-24 09:34
 • #156: : Đập cho trời long đất lở (7/7)2019-12-24 09:35
 • #157: : Đập chết ngàn vạn đại quân (1/8)2019-12-24 09:35
 • #158: : Bóp chết thú hoàng (2/8)2019-12-24 09:35
 • #159: : Toàn bộ bóp chết (3/8)2019-12-24 09:35
 • #160: : Giang Hạo thân phận vô hạn cất cao (4/8)2019-12-24 09:35
 • #161: : Nhân Tộc đệ tứ tôn bá chủ (5/8)2019-12-24 09:35
 • #162: : Cả thế gian cùng chúc mừng (6/8)2019-12-24 09:36
 • #163: : Thiết lập thế giới cấp ngày lễ (7/8)2019-12-24 09:36
 • #164: : Đệ tứ thánh địa (8/8) hơi tụt cảm xúc , hứa bạo chương luôn tầm 10h tối nay tác ra , mô MÔ2019-12-24 09:36
 • #165: : Cha nàng là bá chủ (1/7) ( có nhầm lẫn vương với hoàng , đã sữa lại , chủ quan quá )2019-12-24 09:36
 • #166: : Mộ Dung Thanh Nguyệt nhà mẹ đẻ (2/7)( có nhầm lẫn vương với hoàng , đã sữa )2019-12-24 09:36
 • #167: : Vạn cổ bá chủ vợ (3/7)( có nhầm lẫn vương với hoàng , đã sữa )2019-12-24 09:36
 • #168: : Người một nhà đoàn tụ (4/7)( có nhầm lẫn vương với hoàng , đã sữa )2019-12-24 09:36
 • #169: : Giang Hạo dao động Cổ Nguyên (5/7)( có nhầm lẫn vương với hoàng , đã sữa )2019-12-24 09:36
 • #170: : Trình Khải Minh bí mật (6/7) ( bí mật có vẻ hót haha)( có nhầm lẫn vương với hoàng , đã sữa )2019-12-24 09:37
 • #171: : Vết nứt lần thứ hai mở rộng (7/7) ( bị sai chỗ nhân hoàng thành nhân vương , chủ quan tưởng tác sai , sẽ ch2019-12-24 09:37
 • #172: : Nhân Tộc kẻ phản bội (cầu từ định)2019-12-24 09:37
 • #173: : Nhân hoàng điên cuồng (cầu từ định)2019-12-24 09:37
 • #174: : Ba vị Nhân hoàng chết trận (cầu từ đính)2019-12-24 09:37
 • #175: : Cực kỳ bi tráng (cầu từ định)2019-12-24 09:37
 • #176: : Bi tráng chịu chết (cầu từ định)2019-12-24 09:37
 • #177: : Kim đan tam thập phẩm (cầu từ định)2019-12-24 09:37
 • #178: : Chứng kiến sử thi ( buff nhẹ cho VIỆT NAM )2019-12-24 09:38
 • #179: : Bá chủ ngã xuống (1/7)2019-12-24 09:38
 • #180: : Sát ý sôi trào (2/7)2019-12-24 09:38
 • #181: : Kim đan 29 vòng (3/7)2019-12-24 09:38
 • #182: : Nhân Tộc chi hồn tử chiến không lùi (4/7)2019-12-24 09:38
 • #183: : Ta trở về (5/7)2019-12-24 09:38
 • #184: : Đâm Nhân Tộc kẻ phản bội (6/7)2019-12-24 09:38
 • #185: : 15,000 cự long lực lượng (7/7) đã kịp tác đừng xin chương nữa chết ta mất !!!2019-12-24 09:39
 • #186: : Quật khởi mạnh mẽ (1/8)2019-12-24 09:39
 • #187: : Vĩnh viễn ghi khắc (2/8)2019-12-24 09:39
 • #188: : Ngàn đao bầm thây (3/8)2019-12-24 09:39
 • #189: : Ngàn trượng bi văn (4/8)2019-12-24 09:39
 • #190: : Ta đã trở về (5/8)2019-12-24 09:39
 • #191: : Trực tiếp khống chế (6/8)2019-12-24 09:39
 • #192: : Cha ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm (7/8)2019-12-24 09:39
 • #193: : So lại thân phận (8/8) ( làm từ 8h , chỗ nào sai cmt ta sẽ lưu ý , ko muốn report vì giải quyết rất rắc rối2019-12-24 09:40
 • #194: : Hiển Thánh bên trên Toái Tinh Cảnh (1/7)2019-12-24 09:40
 • #195: : Nhân Tộc kéo dài kế hoạch (2/7)2019-12-24 09:40
 • #196: : Toàn diện phản công (3/7)2019-12-24 09:40
 • #197: : Quét ngang tất cả (4/7)2019-12-24 09:40
 • #198: : Cả tộc lực lượng (5/7)2019-12-24 09:41
 • #199: : Ngàn dặm Trấn Thiên Chung (6/7)2019-12-24 09:41
 • #200: : Mười vạn cự long lực lượng (7/7) tác giả cỗ vũ VN xong quên đăng2019-12-24 09:41
 • #201: : Tai ách Đế Quân (1/7)2019-12-24 09:41
 • #202: : Đế Quân bên trên đế tôn (2/7)2019-12-24 09:41
 • #203: : Ngưng tụ khí huyết Kim đan (3/7)2019-12-24 09:41
 • #204: : Đánh vào khác một thế giới (4/7)2019-12-24 09:41
 • #205: : Ba bước tuyệt diệt (5/7)2019-12-24 09:41
 • #206: : Dẫn bạo có cừu hận (6/7)2019-12-24 09:41
 • #207: : Vô tận điên cuồng (7/7)2019-12-24 09:41
 • #208: : Khiếp sợ Nhân Tộc tam đại bá chủ (1/7)2019-12-24 09:42
 • #209: : Không thể đột phá (2/7)2019-12-24 09:42
 • #210: : Nhân Tộc gốc gác (3/7)2019-12-24 09:42
 • #211: : Hố chết hai vị bá chủ (4/7)2019-12-24 09:42
 • #212: : Lĩnh vực sinh ra (5/7)2019-12-24 09:42
 • #213: : Hóa thân hắc động thiên thể (6/7)2019-12-24 09:42
 • #214: : Toái Tinh Cảnh phá ra (7/7)2019-12-24 09:42
 • #215: : Ảnh hưởng bốn mùa thay đổi khí hậu (1/7)2019-12-24 09:42
 • #216: : Có thể không trở về (2/7)2019-12-24 09:42
 • #217: : Nghênh đón hòa bình thịnh thế (3/7)2019-12-24 09:42
 • #218: : Một năm hòa bình (4/7)2019-12-24 09:43
 • #219: : Bất minh phi hành vật (5/7) trọ mất điện, đang chạy chỗ , láp ko có pin , híc2019-12-24 09:43
 • #220: : Vạn Vật Kinh giai đoạn thứ nhất (6/7)2019-12-24 09:43
 • #221: : Giang Hạo đột phá Trấn Tướng (7/7)2019-12-24 09:43
 • #222: : Ngoại tinh chiến hạm đến (1/7)2019-12-24 09:43
 • #223: : Toàn cầu trực tiếp (2/7)2019-12-24 09:43
 • #224: : Chiến hạm giáng lâm (3/7)2019-12-24 09:43
 • #225: : Ta đến (4/7)2019-12-24 09:43
 • #226: : Đế tôn khủng bố (5/7)2019-12-24 09:43
 • #227: : Văn minh tiềm lực ước định (6/7)2019-12-24 09:43
 • #228: : Chủng tộc thập đại tiềm lực người (7/7)2019-12-24 09:43
 • #229: : Vạn Vật Kinh giai đoạn thứ hai (1/7)2019-12-24 09:44
 • #230: : Hai mươi lần tăng biên độ (2/7)2019-12-24 09:44
 • #231: : Tăng mạnh sức chiến đấu (3/7)2019-12-24 09:44
 • #232: : Tinh tế đả kích (4/7)2019-12-24 09:44
 • #233: : Vượt qua thập tinh chi lực (5/7)2019-12-24 09:44
 • #234: : Vũ trụ màn lớn (6/7)2019-12-24 09:44
 • #235: : Không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ (7/7)2019-12-24 09:44
 • #236: : Tam đại chủng tộc (1/7)2019-12-24 09:44
 • #237: : Vạn Vật Kinh càng mạnh hơn thôi diễn (2/7)2019-12-24 09:44
 • #238: : Vạn Vật Kinh 25 lần (3/7)2019-12-24 09:45
 • #239: : 100 cấp tiềm lực phân chia (4/7)2019-12-24 09:45
 • #240: : Chủng tộc tiềm lực đánh giá (5/7)2019-12-24 09:45
 • #241: : Đại ngôn cổ tộc (6/7)2019-12-24 09:45
 • #242: : Văn minh đại tộc (7/7)2019-12-24 09:45
 • #243: : Nhân Tộc quật khởi (1/7)2019-12-24 09:45
 • #244: : Vũ trụ thập đại dị tượng (2/7)2019-12-24 09:45
 • #245: : Dị tượng bạo phát (3/7)2019-12-24 09:45
 • #246: : Cực hạn chủng tộc tiềm lực (4/7)2019-12-24 09:45
 • #247: : Vượt chủng tộc tuyên chiến (5/7)2019-12-24 09:45
 • #248: : Phẫn nộ đại ngôn cổ tộc (6/7)2019-12-24 09:46
 • #249: : Điên cuồng cực kỳ (7/7)2019-12-24 09:46
 • #250: : Bắc Cương chấn động (1/7)2019-12-24 09:46
 • #251: : Không cho Nhân Tộc lưu đường sống (2/7) ( chương 250 tác đang sữa , ta đăng trước vì cũng muộn rồi , chờ cả2019-12-24 09:46
 • #252: : 18 đại tộc (3/7)2019-12-24 09:46
 • #253: : Tam thập tinh chi lực (4/7)2019-12-24 09:46
 • #254: : Hoảng sợ đại ngôn cổ tộc (5/7)2019-12-24 09:46
 • #255: : Một quyền đổ nát hành tinh (6/7)2019-12-24 09:46
 • #256: : Lên cấp Toái Tinh Cảnh con đường (7/7)2019-12-24 09:47
 • #257: : Lĩnh ngộ Toái Tinh Cảnh con đường (1/7)2019-12-24 09:47
 • #258: : Bắt đầu bế quan (2/7)2019-12-24 09:47
 • #259: : Tương tự chiến tranh hành tinh (3/7)2019-12-24 09:47
 • #260: : Thổ dân cấp văn minh sợ hãi (4/7)2019-12-24 09:47
 • #261: : Mệnh danh vì thần (5/7)2019-12-24 09:47
 • #262: : Nguyên thạch năng lượng bạo phát (6/7)2019-12-24 09:47
 • #263: : Đột phá Toái Tinh Cảnh (7/7) ( lại lên tầm cao mới , lại hố )2019-12-24 09:47
 • #264: : Ngàn tinh lực lượng (1/7)2019-12-24 09:48
 • #265: : Võ đạo thần thông quả (2/7)2019-12-24 09:48
 • #266: : Hai giới đường nối mở (3/7)2019-12-24 09:48
 • #267: : Phá toái Thiên Huyễn Ma Đồ (4/7)2019-12-24 09:48
 • #268: : Lẫn nhau tính toán (5/7)2019-12-24 09:48
 • #269: : Ba viên võ đạo thần thông quả (6/7)2019-12-24 09:48
 • #270: : Thu được ba viên võ đạo thần thông quả (7/7)2019-12-24 09:48
 • #271: : Ba vạn lực lượng tinh thần bạo phát (1/7)2019-12-24 09:48
 • #272: : Võ đạo thiên đồ (2/7)2019-12-24 09:49
 • #273: : Lôi kéo võ đạo thiên hồn (3/7)2019-12-24 09:49
 • #274: : Một cái tát đập chết Toái Tinh lão tổ (4/7)2019-12-24 09:49
 • #275: : Khủng bố thiên phú (5/7)2019-12-24 09:49
 • #276: : Nhân Tộc thiết huyết (6/7)2019-12-24 09:49
 • #277: : Trăm vạn lực lượng tinh thần (7/7)2019-12-24 09:49
 • #278: : Huyết hải luyện ngục (1/7)2019-12-27 06:03
 • #279: : Nhân Tộc Đại Khánh (2/7)2019-12-27 06:03
 • #280: : Chín mươi mốt tuổi đại thọ (3/7)2019-12-27 06:03
 • #281: : An Phủ Chân Đình (4/7)2019-12-27 06:03
 • #282: : Giang Hạo trở nên mạnh mẽ con đường (5/7)2019-12-27 06:03
 • #283: : Cao tốc phát triển Nhân Tộc (6/7)2019-12-27 06:03
 • #284: : Đó là thùng rác (7/7) đi làm về trễ , thôg cảm2019-12-27 06:03
 • #285: : Thiên giới nơi (1/7)2019-12-27 06:04
 • #286: : Thiên giới quy tắc (2/7)2019-12-27 06:04
 • #287: : Huynh muội một nhà (3/7)2019-12-27 06:04
 • #288: : Sàn đấu võ (4/7)2019-12-27 06:04
 • #289: : Thắng liên tiếp vì vương (5/7)2019-12-27 06:04
 • #290: : Khủng bố bạo phát (6/7)2019-12-27 06:04
 • #291: : Điên cuồng thắng liên tiếp (A giống Cvt ,ở nhà gõ gõ gõ2019-12-27 06:04
 • #292: : Mười vạn tinh thần chi lực (1/7)2019-12-27 06:04
 • #293: : Tăng cường sức chiến đấu 90 vạn (2/7)2019-12-27 06:05
 • #294: : Toàn thế giới thông báo (3/7)2019-12-27 06:05
 • #295: : Gần như trăm vạn tinh thần chi lực (4/7)2019-12-27 06:05
 • #296: : Vân Huy đại vực (5/7)2019-12-27 06:05
 • #297: : Vương Đằng Tinh Đình (6/7)2019-12-27 06:05
 • #298: : Đệ a xin chào )2019-12-27 06:05
 • #299: : Khí huyết đan (1/7)2019-12-27 06:05
 • #300: : Cực hạn vòng chiến (2/7)2019-12-27 06:05
 • #301: : Vòng chiến trí lực siêu phàm (3/7)2019-12-27 06:06
 • #302: : Không ngừng gấp 10 lần (4/7)2019-12-27 06:06
 • #303: : Điên cuồng liền chiến (5/7)2019-12-27 06:06
 • #304: : Đối chiến 16,000 tôn (6/7)2019-12-27 06:06
 • #305: : Ngàn vạn cực hạn kim thân (7/7) Cầu BUFF đậu2019-12-27 06:06
 • #306: : 120 vạn tinh thần chi lực (1/7)2019-12-27 06:06
 • #307: : 32,000 trận thắng liên tiếp (2/7)2019-12-27 06:06
 • #308: : Vạn Vật Kinh giai đoạn thứ ba (3/7)2019-12-27 06:06
 • #309: : Như cổ chi Thái tử (4/7)2019-12-27 06:06
 • #310: : Bá đạo lời nói (5/7)2019-12-27 06:07
 • #311: : Lời nói vô căn cứ (6/7)2019-12-27 06:07
 • #312: : Tử chiến tràng (7/7)2019-12-27 06:07
 • #313: : Khủng bố số liệu (.. đậu2019-12-27 16:35
 • #314: : Thế Liêm cho ta chôn cùng (.. đậu2019-12-27 16:36
 • #315: : Bạch Ưu ngơ ngác (.. đậu2019-12-27 16:36
 • #316: : Vô thượng Đại Tôn (.. đậu2019-12-27 16:36
 • #317: : Phản đối Giang Nguyên vinh thăng (.. đậu2019-12-27 16:36
 • #318: : Tinh Đình thiết huyết cổ tay (.. đậu2019-12-27 16:36
 • #319: : Doạ người suy đoán (.. đậu2019-12-27 16:36
 • #320: : Vạn Vật Kinh giai đoạn thứ ba thành (1/7) cầu Buff đậu2019-12-28 16:42
 • #321: : Trị thương viện (2/7)cầu Buff đậu2019-12-28 16:43
 • #322: : Ngươi cần kính nể hắn (3/7)cầu Buff đậu2019-12-28 16:43
 • #323: : Trắng trợn dối trá (4/7)cầu Buff đậu2019-12-28 16:43
 • #324: : Khuếch đại diễn kỹ (5/7) cầu BUFF kẹo , Ke2019-12-28 16:43
 • #325: : Run như cầy sấy (6/7) cầu BUFF kẹo ,KE2019-12-28 16:43
 • #326: : Ngươi thật biết thổi (7/7) cầu BUFF kẹo ,KE2019-12-28 16:43
 • #327: : Trực tiếp doạ đi (1/7)2019-12-29 16:49
 • #328: : Sợ hãi Lam gia huynh muội (2/7)2019-12-29 16:49
 • #329: : Vương Đằng cấm quân (3/7)2019-12-29 16:49
 • #330: : Thất tâm phong không được (4/7)2019-12-29 16:49
 • #331: : Kinh thiên đại sự (5/7)2019-12-29 16:49
 • #332: : Đan Thần Tử tuyệt vọng (6/7)2019-12-29 16:49
 • #333: : Tinh Đình nhân vật đại biểu Giang Nguyên ( cảm tạ , haha2019-12-29 16:50
 • #334: : Lần thứ hai luân chiến (1/7)2020-01-01 16:39
 • #335: : Một chọi ba vạn (2/7)2020-01-01 16:39
 • #336: : Xưng hào Võ thánh (3/7)2020-01-01 16:39
 • #337: : 170 vạn tinh thần chi lực (4/7)2020-01-01 16:39
 • #338: : 4 triệu tinh thần chi lực (5/7)2020-01-01 16:39
 • #339: : gấp bội lên 8 triệu (6/7)2020-01-01 16:40
 • #340: : Trước mặt mọi người gặm nhấm Võ thánh (7/7)2020-01-01 16:40
 • #341: : Khí huyết kim thân hình thái thứ hai (1/7) sắp Tết cầu ít lì xì2020-01-01 16:40
 • #342: : Khoáng cổ thước kim bây giờ (2/7) sắp Tết cầu ít lì xì2020-01-01 16:40
 • #343: : Tăng lên điên cuồng sức chiến đấu (3/7) sắp Tết cầu ít lì xì2020-01-01 16:40
 • #344: : 48 triệu tinh thần chi lực (4/7) Tết sắp tới xin ít lì xì2020-01-01 16:40
 • #345: : Tam đại Tinh Đình tụ hội (5/7) Tết Tết xin cái phong lì xì2020-01-01 16:40
 • #346: : Khủng bố tuyệt luân người khiêu chiến (6/7)Tết Tết xin cái phong lì xì2020-01-01 16:40
 • #347: : Một người một mình đấu tam đại Tinh Đình (7/7) Tết Tết xin cái phong lì xì2020-01-01 16:40
 • #348: : Thủ đoạn cực kỳ cuồng bạo (1/7) ( nguyệt phiếu tháng đâu các đồng râm)2020-01-02 16:58
 • #349: : Một phương diện nghiền ép (2/7) ( nguyệt phiếu tháng đâu các đồng râm)2020-01-02 16:59
 • #350: : Tăng thêm 0,3 lần bí pháp (nguyệt phiếu tháng đâu các đồng râm)2020-01-02 16:59
 • #351: : Vạn mét khí huyết kim thân (4/7) ( nguyệt phiếu tháng đâu các đồng râm)2020-01-02 16:59
 • #352: : 40 triệu cấp đối chiến vạn cấp (5/7) ( nguyệt phiếu tháng đâu các đồng râm)2020-01-02 16:59
 • #353: : Vĩnh hằng chiến trường (6/7) ( nguyệt phiếu tháng đâu các đồng râm)2020-01-02 16:59
 • #354: : Cơ sở sức chiến đấu phá 40 vạn (7/7) ( nguyệt phiếu tháng đâu các đồng râm)2020-01-02 16:59
 • #355: : Cơ sở 60 vạn tinh thần chi lực (1/7)cầu BUFF phiếu đầu tháng2020-01-02 16:59
 • #356: : Hi hữu huyết thống (2/7)cầu BUFF phiếu đầu tháng2020-01-02 16:59
 • #357: : Cơ sở phá trăm vạn tinh thần chi lực (3/7)cầu BUFF phiếu đầu tháng2020-01-02 17:00
 • #358: : Vượt qua Đại Tôn Cửu Dương đại cảnh (4/7)cầu BUFF phiếu đầu tháng2020-01-02 17:00
 • #359: : Cơ sở sức chiến đấu năm triệu (5/7)cầu BUFF phiếu đầu tháng2020-01-02 17:00
 • #360: : Bốn mươi bội lần bạo phát vô thượng Đại Tôn (6/7)cầu BUFF phiếu đầu tháng2020-01-02 17:00
 • #361: : Ngông cuồng tự đại (7/7) ( cầu BUFF phiếu đầu tháng )2020-01-02 17:00
 • #362: : Một quyền đánh bay (1/7)2020-01-03 16:45
 • #363: : Giang Nguyên Đại Tôn (2/7)2020-01-03 16:45
 • #364: : 32 ức chung cực sức chiến đấu (3/7)2020-01-03 16:45
 • #365: : Phân thân một vạn Đại Tôn (4/7)2020-01-03 16:45
 • #366: : Đại chạy nạn (5/7)2020-01-03 16:45
 • #367: : Hội nghị khẩn cấp (6/7)2020-01-03 16:45
 • #368: : Gan to bằng trời chửi bới Đại Tôn (7/7) link truyện ở dưới2020-01-03 16:45
 • #369: : Tiếng chất vấn2020-01-04 17:42
 • #370: : Mang đội năng lực ( Tác bệnh ra có 2 chương , cáo lỗi dưới P/S )2020-01-04 17:42
 • #371: : Khiến người ta tuyệt vọng dị tộc Đại Tôn (1/7)2020-01-05 16:39
 • #372: : Quần tình khuấy động (2/7)2020-01-05 16:39
 • #373: : Vô thượng Đại Tôn uy hiếp (3/7)2020-01-05 16:40
 • #374: : Nhất kích gần chết (4/7)2020-01-05 16:40
 • #375: : Đại Tôn đến (5/7)2020-01-05 16:40
 • #376: : Thu lấy trăm vạn dị thú (6/7)2020-01-05 16:41
 • #377: : Dịch Tố không đất dung thân (7/7) ( làm gần 30 phút, có TÂM hay không có TÂM)2020-01-05 16:41
 • #378: : Tính toán mưu đồ (1/7)2020-01-06 17:25
 • #379: : 50 triệu tinh thần chi lực (2/7)2020-01-06 17:25
 • #380: : Mất đi hi vọng (3/7)2020-01-06 17:25
 • #381: : Khí Huyết Thạch đổi mệnh (4/7)2020-01-06 17:25
 • #382: : 72 viên thần thông quả (5/7)2020-01-06 17:25
 • #383: : Vương Đằng tinh đình kinh hỉ (6/7) còn 1 chương ( cầu nguyệt phiếu đua tốp )2020-01-06 17:26
 • #384: : Cửu phẩm Tinh Đình (7/7) ( đã lên ) cầu cất giữ nguyệt phiếu , cảm ơn đã BUFF2020-01-06 17:26
 • #385: : Trở về hành tinh Thủy Lam (1/7)2020-01-07 16:45
 • #386: : Nhân Tộc ba tiểu long (2/7)2020-01-07 16:45
 • #387: : Nhân Tộc giếng phun bạo phát (3/7)2020-01-07 16:45
 • #388: : Dọa sợ mọi người cảnh giới (4/7)2020-01-07 16:45
 • #389: : Kinh khủng đến mức nào khái niệm (5/7)2020-01-07 16:45
 • #390: : Cửu Dương đại cảnh tế bào (6/7)2020-01-07 16:45
 • #391: : Quan sát thái dương ngưng tụ tế bào (7/7) Cầu nguyệt phiếu2020-01-07 16:45
 • #392: : Thôn phệ thái dương (1/7) cầu BUFF2020-01-08 16:56
 • #393: : Lưu vong ba tiểu long (2/7)cầu BUFF2020-01-08 16:56
 • #394: : Dẫn vào hành tinh Thủy Lam (3/7)cầu BUFF2020-01-08 16:57
 • #395: : Ba tiểu long hối hận (4/7) cầu BUFF đậu2020-01-08 16:57
 • #396: : Nhân Tộc mạnh nhất sức chiến đấu (5/7)cầu BUFF đậu2020-01-08 16:57
 • #397: : 30 triệu đại quân (6/7) cầu BUFF đậu nào2020-01-08 16:57
 • #398: : Quê hương một câu ngạn ngữ (7/7) cầu BUFF2020-01-08 16:57
 • #399: : Năm Đại Tôn phụ đạo Nhân Tộc (1/7)2020-01-09 16:50
 • #400: : Mua thái dương (2/7)2020-01-09 16:50
 • #401: : Thành lập Đằng Hoành tinh đình (3/7)2020-01-09 16:50
 • #402: : Cổ Dong tinh đình uy phong (4/7)2020-01-09 16:50
 • #403: : Toàn bộ trấn áp (5/7) cầu ít BUFF = động lực chờ tác2020-01-09 16:50
 • #404: : Mật mưu (6/7) cầu BUFF = động lực thức chờ tác2020-01-09 16:50
 • #405: : Đến Kinh Hương Thành (7/7) P/S cvt help meee2020-01-09 16:51
 • #406: : Khí Huyết Thạch tầm quan trọng (1/7) cảm tạ VAN TAN DONG2020-01-10 17:07
 • #407: : Soi sáng toàn bộ Nhân Tộc (2/7)cảm tạ VAN TAN DONG2020-01-10 17:08
 • #408: : Ngàn vạn cấp kim thân uy hiếp Bắc Cương (3/7)cảm tạ VAN TAN DONG2020-01-10 17:08
 • #409: : Ta chính là Nhân Tộc Giang Nguyên (4/7)cảm tạ VAN TAN DONG2020-01-10 17:08
 • #410: : Phụng mệnh lùng bắt (5/7)cảm tạ VAN TAN DONG2020-01-10 17:08
 • #411: : Vô thượng óng ánh bóng người (6/7)cảm tạ VAN TAN DONG2020-01-10 17:08
 • #412: : Gần như vô thượng Đại Tôn cực hạn ( vui vẻ ko quạo2020-01-10 17:08
 • #413: : 85 triệu tinh thần chi lực (1/7)2020-01-11 16:34
 • #414: : Mười hai vị khí huyết kim thân (2/7) ( P/S của tác giả ở dưới )2020-01-11 16:34
 • #415: : Hình Ảnh tinh đình đông cung (3/7)2020-01-12 16:42
 • #416: : Đánh mặt đại tôn (4/7)2020-01-12 16:42
 • #417: : Cuồng ngạo đội chấp pháp (5/7)2020-01-12 16:42
 • #418: : Có thể nguyện vọng cùng ta giết xác chết trôi vạn dặm ( nhớ xem giùm với các đạo hữu2020-01-12 16:43
 • #419: : Giết tới cổ Dong thành (7/7) ( cầu ít BUFF nhẹ )2020-01-12 16:43
 • #420: : Hai trăm Đại Tôn (1/7) tối nay thức chờ tác , 12h ngủ2020-01-12 16:43
 • #421: : Cửu dương thần liên vô thượng đạo cơ (2/7)2020-01-13 17:05
 • #422: : Khí huyết kim thân hình thái thứ nhất (3/7)2020-01-13 17:05
 • #423: : 300 triệu cơ sở tinh thần chi lực (4/7)2020-01-13 17:05
 • #424: : Thần thông quả lột xác (5/7) cứ cách 2h là 1 chương , tác ra2020-01-13 17:05
 • #425: : Hối hận cực kỳ Chân Như (6/7) ( chờ đợi là hạnh phúc )2020-01-13 17:05
 • #426: : Tôn Chi Đại Cảnh (7/7) P/S của tác ở dưới2020-01-13 17:06
 • #427: : Khí huyết kim thân hình thái thứ hai (1/7)2020-01-14 16:59
 • #428: : Chấp pháp quân đến (2/7)2020-01-14 16:59
 • #429: : Chạy trối chết (3/7)2020-01-14 16:59
 • #430: : Thiển Nghị kinh sợ (4/7)2020-01-14 16:59
 • #431: : Dùng vĩ đại để miêu tả hắn (5/7)2020-01-14 17:00
 • #432: : Hai vòng thái dương lực lượng (6/7) ( còn 1 chương )2020-01-14 17:00
 • #433: : Đại sự (7/7) ok ổn hết chương rồi , ngủ2020-01-14 17:00
 • #434: : Ngàn vạn đại quân điên cuồng (1/7)2020-01-17 06:37
 • #435: : Trăm tỉ Khí Huyết Thạch (2/7)2020-01-17 06:37
 • #436: : Sinh ra 32 danh đại tôn (3/7)2020-01-17 06:37
 • #437: : Vũ trụ đại mạc (4/7) chờ chương mệt nghỉ2020-01-17 06:38
 • #438: : Giang Hạo đại vực tuần tra sứ (5/7)2020-01-17 06:38
 • #439: : Thời quang hồi tố (6/7)2020-01-17 06:38
 • #440: : Nỗ lực Cửu Dương đại cảnh (7/7) hóng ngày mai quá2020-01-17 06:38
 • #441: : Sát lục tràng(nơi giết chóc) (1/7)2020-01-17 16:24
 • #442: : Ức Kiếm tử phủ nguyên lão (2/7)2020-01-17 16:24
 • #443: : Giấu dốt Giang Nguyên (3/7)2020-01-17 16:25
 • #444: : Phong tử Giang Nguyên (4/7)2020-01-17 16:25
 • #445: : 25 ức tinh thần chi lực (5/7)2020-01-17 16:25
 • #446: : Giết chết giai đoạn thứ tư Đại Tôn (6/7)2020-01-17 16:25
 • #447: : Bát dương hoành không ( xuất thế ), cuối cùng nhất dương (7/7)2020-01-17 16:25
 • #448: : Đêm hôm khuya khoắt thái dương mọc lên ở phương đông (1/7)2020-01-17 16:25
 • #449: : Cửu dương treo cao Ngân hà (2/7)2020-01-17 16:26
 • #450: : Một quyền oai diệt Cổ Hà (3/7)2020-01-18 16:50
 • #451: : 10 tỷ tinh thần chi lực (4/7)2020-01-18 16:50
 • #452: : Như thấy sử thi yết kiến thiên thần (5/7)2020-01-18 16:50
 • #453: : Đến Hình Ảnh tinh đình (6/7)2020-01-18 16:50
 • #454: : Quyền thế ngập trời một lời định sinh tử (7/7)2020-01-18 16:50
 • #455: : Giang Hạo tức giận (1/10)P/S đã xem "BỐ GIÀ" Trấn Thành chưa , xem đi nhé 66662020-01-19 16:24
 • #456: : Giang Hạo kích động (2/10)P/S đã xem "BỐ GIÀ" Trấn Thành chưa , xem đi nhé 66662020-01-19 16:24
 • #457: : Trước mặt mọi người thừa nhận sáu tội (3/10) Kịp tác , theo sát từng bước2020-01-19 16:24
 • #458: : Phụ tử gặp lại (4/10)2020-01-19 16:24
 • #459: : Tư Mã phản nộ (5/10)2020-01-20 17:12
 • #460: : Phụ thân hắn là Cửu Dương đại cảnh (6/10)2020-01-20 17:12
 • #461: : Thiên lâm lực lượng (7/10) chương lúc 2h sáng2020-01-20 17:12
 • #462: : Ngàn tỉ khí huyết thạch (8/10)2020-01-21 17:25
 • #463: : Cổ dong cấm quân (9/10)2020-01-21 17:26
 • #464: : Đóng cửa thành vứt bỏ Đằng Hoành (10/10) xem P/S tác ở dưới2020-01-21 17:26
 • #465: : Đoạn tuyệt tất cả đường lui2020-01-21 17:26
 • #466: : Giang Nguyên tức giận2020-01-21 17:26
 • #467: : Là chân chính Cửu Dương đại cảnh2020-01-21 17:26
 • #468: : Phân thân đều là Cửu Dương2020-01-21 17:26
 • #469: : Bốn phía bắt lấy (1/7)2020-01-22 16:26
 • #470: : Tinh vực cấp Võ Đạo Thiên Đồ (2/7)2020-01-22 16:26
 • #471: : Một nhà đoàn tụ (3/7)2020-01-22 16:26
 • #472: : Mẹ con chấn động (4/7)2020-01-22 16:26
 • #473: : Vạn Vật Kinh người sáng lập (5/7) ( 3 chương đánh rắm )2020-01-22 16:26
 • #474: : Vượt qua Cửu Dương cảnh giới(6/7)2020-01-22 16:26
 • #475: : Khu vực thứ hai nơi giết chóc (7/7) tập này đáng xem2020-01-22 16:27
 • #476: : Giết chóc tiểu đội2020-01-23 16:39
 • #477: : Thập phương thiên bi2020-01-23 16:39
 • #478: : Mạnh mẽ nhất thiên phú2020-01-23 16:39
 • #479: : Cấp mười bí pháp (1/8)2020-01-24 16:26
 • #480: : Lam Húc lên sân khấu (2/8)2020-01-24 16:26
 • #481: : Khởi nguyên công thức lên cấp (3/8)2020-01-24 16:27
 • #482: : Hằng tinh cấp bí pháp thứ 4 giai đoạn (4/8)2020-01-24 16:27
 • #483: : Tôn long cấp thiên phú (5/8)2020-01-24 16:27
 • #484: : Thần long cấp thiên phú (6/8)2020-01-24 16:27
 • #485: : Vượt qua cấp mười bí pháp (7/8)2020-01-24 16:27
 • #486: : Đại ma thần cấp thiên phú2020-01-25 16:58
 • #487: : Hư không tinh linh Cửu Dương đại cảnh2020-01-25 16:58
 • #488: : Sánh vai thần ma niên ấu ( tuổi trẻ) Mùng 1 chạy như vịt2020-01-25 16:59
 • #489: : Phụ thân ngươi lẽ nào là thần ma ( lý do ở dưới , tác ngáo TẾT )2020-01-26 16:13
 • #490: : Cực kỳ hối hận (1/7)2020-01-27 16:34
 • #491: : 6 tôn Cửu Dương đại cảnh (2/7)2020-01-27 16:34
 • #492: : Lăn xuống đến nói chuyện (3/7)2020-01-27 16:34
 • #493: : Đại địa người chưởng khống (4/7)2020-01-27 16:34
 • #494: : 64 viên thái dương (5/7) ( hết TẾT )2020-01-27 16:35
 • #495: : Nguyên sơ chi khí siêu thoát phương pháp (6/7)2020-01-28 16:45
 • #496: : Doạ người chân tướng (7/7)2020-01-28 16:45
 • #497: : Đại tôn bạo động (1/7)2020-01-28 16:45
 • #498: : Cửu Dương trấn áp ngàn vạn đại tôn (2/7)2020-01-28 16:45
 • #499: : Giang Nguyên bạo phát (3/7)2020-01-28 16:45
 • #500: : Nửa bước võ đạo thiên thần (4/7)2020-01-28 16:45
 • #501: : Đại tôn như con kiến (5/7)2020-02-02 22:28
 • #502: : Đột phá cấp độ Vũ trụ bí pháp (6/7)2020-02-02 22:28
 • #503: : Xông lên sáu tầng Thiên giai (7/7)2020-02-02 22:29
 • #504: : Thiên Thần thi thể (1/7)2020-02-02 22:29
 • #505: : Trăm vạn hư không tinh linh (2/7)2020-02-02 22:29
 • #506: : Giang Hạo lĩnh ngộ phụ thân tượng thần (3/7)2020-02-02 22:29
 • #507: : Đi đến Vân Huy đại vực (4/7)2020-02-02 22:29
 • #508: : Thức hải vũ trụ (5/7)2020-02-02 22:30
 • #509: : Thứ hai sát lục tràng kết thúc (6/7)2020-02-02 22:30
 • #510: : Thành tựu võ đạo Thiên Thần (7/7)2020-02-02 22:30
 • #511: : Ban ngày phong thần (1/7)2020-02-02 22:30
 • #512: : Điên cuồng lưu vong (2/7)2020-02-02 22:30
 • #513: : Khủng bố nổ tung diệt nhật tai ương (3/7)2020-02-02 22:30
 • #514: : Đằng Hoành Tử Phủ liền như vậy sinh ra (4/7)2020-02-02 22:30
 • #515: : Thiên Thần đột kích diệt đại vực (5/7)2020-02-02 22:30
 • #516: : Màu máu tinh nguyên (6/7)2020-02-02 22:31
 • #517: : Một đạo pháp tắc vạn dương lực lượng (7/7) ( đột phá hết 7 chương , cmn tác câu chương vĩ đại )2020-02-02 22:31
 • #518: : Thiên Thần giáng lâm (1/7)2020-02-02 22:31
 • #519: : Lửa giận ngút trời (2/7)2020-02-02 22:31
 • #520: : Nhi tử thê thảm (3/7)2020-02-02 22:31
 • #521: : Thiên Thần điên rồi (4/7)2020-02-02 22:31
 • #522: : Giang Nguyên điên cuồng (5/7)2020-02-02 22:31
 • #523: : Răn dạy Giang Hạo (6/7)2020-02-02 22:31
 • #524: : Ta hỏi ngươi trốn cái gì (7/7)2020-02-02 22:32
 • #525: : Tiên linh bảo khố (1/7)2020-02-03 16:33
 • #526: : Trấn thiên thần vật (2/7)2020-02-03 16:33
 • #527: : Thiên Thần năm đại cảnh giới (3/7)2020-02-03 16:33
 • #528: : Vô cùng vô tận khí huyết thạch (4/7)2020-02-03 16:33
 • #529: : Thần linh ý chí (5/7)2020-02-03 16:33
 • #530: : Hai cái trấn thiên thần vật (6/7)2020-02-03 16:34
 • #531: : Tái ngộ Lam gia huynh muội (7/7)2020-02-03 16:34
 • #532: : Khủng bố video (1/7)2020-02-05 16:52
 • #533: : Võ đạo thần thoại (2/7)2020-02-05 16:52
 • #534: : 100 dương lên không (3/7)2020-02-05 16:52
 • #535: : Thiên Thần vượt qua (4/7)2020-02-05 16:52
 • #536: : Ai là con kiến (5/7)2020-02-05 16:52
 • #537: : Tinh đình lên cấp Tử Phủ (6/7)2020-02-05 16:53
 • #538: : Pháp tắc số lượng (7/7)2020-02-06 16:32
 • #539: : Sư phụ đến rồi (1/7)2020-02-06 16:32
 • #540: : Thiên Khải Giới (2/7)2020-02-06 16:32
 • #541: : Thái thượng trưởng lão (3/7)2020-02-06 16:32
 • #542: : Pháp tắc kim thân (4/7)2020-02-07 01:44
 • #543: : Nam Trấn Đông (5/7)2020-02-07 01:44
 • #544: : Thiên la kèn lệnh (6/7)2020-02-07 01:45
 • #545: : Đầu nâng nhật nguyệt chân đạp tinh hải ( biển sao ) (7/7)2020-02-07 01:45
 • #546: : Thiên Thủ Thiên Ma (1/7)2020-02-09 16:46
 • #547: : Bao phủ toàn bộ đại vực (2/7)2020-02-09 16:46
 • #548: : Kim đan chi hải (3/7)2020-02-09 16:46
 • #549: : Cấp thấp Tử Phủ (4/7)2020-02-09 16:46
 • #550: : Đại vực cấp truyền tống (5/7)2020-02-09 16:46
 • #551: : Cả gan làm loạn quả thực muốn chết (6/7)2020-02-09 16:47
 • #552: : Đại khủng bố (7/7)2020-02-10 16:48
 • #553: : Đại tử môn2020-02-10 16:48
 • #554: : Bước đi không có mắt2020-02-10 16:48
 • #555: : Cuồng bạo ban đoạn (1/7)2020-02-10 16:48
 • #556: : Ghi chép số liệu (2/7)2020-02-10 16:49
 • #557: : Cự Thần Phong (3/7)2020-02-10 16:49
 • #558: : Thập đại thiên phong (4/7)2020-02-10 16:49
 • #559: : Mật mưu (5/7)2020-02-10 16:49
 • #560: : Trở về hành tinh Thủy Lam (6/7)2020-02-11 16:26
 • #561: : Hành tinh Thủy Lam biến hóa to lớn (7/7)2020-02-11 16:27
 • #562: : Lưu lại tài nguyên phát triển nhân tộc (1/7)2020-02-11 16:27
 • #563: : Trấn Thiên Chung hộ nhân tộc (2/7)2020-02-11 16:27
 • #564: : Thiên thể chiến hạm (3/7)2020-02-11 16:27
 • #565: : Đánh rơi ngoại tộc nhân tộc đồng bào (4/7)2020-02-12 16:55
 • #566: : Chủng tộc lão tổ cực kỳ tự hào (5/7)2020-02-12 16:55
 • #567: : Tứ đại Thiên Thần lai giả bất thiện (6/7)2020-02-12 16:55
 • #568: : Thiên thể chiến hạm hiến tế muôn dân (7/7)2020-02-12 16:56
 • #569: : Lão tổ tự thân tới (1/7)2020-02-14 01:58
 • #570: : Dựa lưng Thiên Thần thật hóng gió (2/7)2020-02-14 01:58
 • #571: : Trắng trợn không kiêng dè diệt tộc (3/7)2020-02-14 01:58
 • #572: : Dùng chúng sinh tạo thiên thể (4/7)2020-02-14 01:58
 • #573: : Giết chết Phong Hóa thiên thần (5/7)2020-02-14 01:58
 • #574: : Ngươi không có lần sau (6/7)2020-02-14 01:59
 • #575: : 38 đạo lực lượng pháp tắc (7/7)2020-02-17 17:06
 • #576: : Chỉ vì yên tâm thoải mái (1/7)2020-02-17 17:06
 • #577: : Thức tỉnh sau khi tuyệt vọng (2/7)2020-02-17 17:07
 • #578: : Bi thương thành hà (3/7)2020-02-17 17:07
 • #579: : Mở miệng thành phép thuật (4/7)2020-02-17 17:07
 • #580: : Hư không vết nứt2020-02-17 17:07
 • #581: : Nhân tộc ba trăm đại tôn2020-02-17 17:07
 • #582: : Nhân tộc đại kiếp2020-02-17 17:08
 • #583: : Nhân tộc vô vị2020-02-17 17:08
 • #584: : Ma thần di tích cổ2020-02-17 17:08
 • #585: : Ma thần thi thể2020-02-17 17:08
 • #586: : Thời gian trôi mau2020-02-17 17:08
 • #587: : Di tích cổ bên trong sinh linh2020-02-17 17:08
 • #588: : Cằn cỗi nơi2020-02-17 17:09
 • #589: : Hai ngàn lực lượng pháp tắc2020-02-17 17:09
 • #590: : Khốn thần quân trận2020-02-17 17:09
 • #591: : Sương máu cây rụng tiền2020-02-18 16:13
 • #592: : Văn minh đẳng cấp2020-02-18 16:13
 • #593: : Các loại suy đoán2020-02-20 03:26
 • #594: : Tra xét2020-02-20 03:26
 • #595: : Cơ thể sống2020-02-20 03:26
 • #596: : Khởi công đào móc2020-02-20 03:26
 • #597: : Chấn động lòng người phát hiện2020-02-20 03:26
 • #598: : Thu được cái gọi là ngoại tinh hàng mẫu2020-02-20 03:26
 • #599: : Đến hành tinh mẹ2020-02-20 03:27
 • #600: : Chấn động quốc chủ2020-02-20 16:22
 • #601: : Cả nước náo động2020-02-20 16:22
 • #602: : Tỉnh lại2020-02-20 16:22
 • #603: : Mới đại tinh hệ đoàn2020-02-20 16:22
 • #604: : Hỗn loạn bắt đầu2020-02-21 16:32
 • #605: : Hiển thánh2020-02-21 16:33
 • #606: : Màu vàng Ma thần pháp tắc phân giải2020-02-23 07:10
 • #607: : Gấp mười lần pháp tắc cường độ2020-02-23 07:10
 • #608: : Thiên Khải môn hộ2020-02-23 07:11
 • #609: : Thiên Khải Giới thiên dụ2020-02-23 07:11
 • #610: : Địa huyền thiên huyền2020-02-23 07:11
 • #611: : Mười tôn Thiên Thần phân thân2020-02-23 07:11
 • #612: : Mỗi giây 120 vạn2020-02-23 07:11
 • #613: : Thiêu đốt ba vị Thiên Thần đan2020-02-24 17:42
 • #614: : Ba ngàn lực lượng pháp tắc hoàn thiện (1/7)2020-02-24 17:43
 • #615: : Thiên Thần đan hay không (2/7)2020-02-24 17:43
 • #616: : Vũ trụ Thiên Thần chi đếm (3/7)2020-02-24 17:43
 • #617: : Thiên Thần quan (4/7)2020-02-24 17:43
 • #618: : Thiên Thần (5/7)2020-02-24 17:43
 • #619: : Ý chí quá kém (6/7)2020-02-27 16:43
 • #620: : Tuyệt xử phùng sinh (7/7)2020-02-27 16:43
 • #621: : Thiên các (1/7)2020-02-27 16:43
 • #622: : Đoạn người cơ duyên như giết người cha mẹ (2/7)2020-02-27 16:44
 • #623: : Cực kỳ ước ao (3/7)2020-02-27 16:44
 • #624: : Hóa ra là ngươi (4/7)2020-02-27 16:44
 • #625: : Xoi mói bình phẩm (5/7)2020-02-27 16:44
 • #626: : Thiên Thần cuộc chiến (6/7)2020-02-27 16:44
 • #627: : Ngoại vực thứ 18 thành2020-02-28 16:27
 • #628: : Thu nạp toàn bộ đoàn đội2020-02-28 16:27
 • #629: : Hoang vu đại địa2020-02-28 16:27
 • #630: : Ngàn tỉ lần thiên phú2020-03-01 16:47
 • #631: : Chung cực kim thân2020-03-01 16:47
 • #632: : Diệt một người chính là diệt một thành2020-03-01 16:47
 • #633: : Cực hạn áp súc gấp mười hai lần tăng thêm2020-03-01 16:47
 • #634: : Một thương lay động2020-03-03 16:57
 • #635: : Thiên dụ pháp tắc nào đó loạn hẳn phải chết2020-03-03 16:58
 • #636: : Toàn lực bạo phát2020-03-03 16:58
 • #637: : Trấn áp vạn năm2020-03-03 16:58
 • #638: : Bốn môn bát tướng2020-03-09 16:20
 • #639: : Lơ lửng giữa trời bên trong pháo đài2020-03-09 16:20
 • #640: : Thây chất thành núi, máu chảy thành sông2020-03-09 16:20
 • #641: : Hỗn loạn thiên dụ nơi2020-03-09 16:21
 • #642: : Chờ đợi chỉ lệnh2020-03-09 16:21
 • #643: : Cầu viện tuyệt vọng2020-03-09 16:21
 • #644: : Đại địch xâm lấn2020-03-09 16:21
 • #645: : 40 ngàn lực lượng pháp tắc2020-03-10 15:51
 • #646: : Hùng hồn phó nghĩa liều mình lấy nghĩa2020-03-10 15:52
 • #647: : Cảm ngộ Vương Đạo Thiên Thần2020-03-30 18:44
 • #648: : Vô thượng khí tức2020-03-30 18:44
 • #649: : Thần Đạo Thiên Thần2020-03-30 18:45
 • #650: : Một quyền mười tỉ Thiên Thần đan2020-03-30 18:45
 • #651: : Phòng tuyến cuối cùng tam nguyên cổ thành2020-03-30 18:45
 • #652: : Thiên chu chiến hạm2020-03-30 18:45
 • #653: : Thân thể cường độ2020-03-30 18:45
 • #654: : Chân chính Đế Đạo Thiên Thần2020-03-30 18:45
 • #655: : Chung chống đỡ hạ vực chiến thành2020-03-30 18:46
 • #656: : Hạ vực quy tắc2020-03-30 18:46
 • #657: : Bách quân cuộc chiến2020-03-30 18:46
 • #658: : Tuyệt vọng chi quân2020-03-30 18:46
 • #659: : Đại quân ra trận2020-03-30 18:46
 • #660: : Cấp tám chiến thành2020-03-30 18:46
 • #661: : Nhất đẳng quân đoàn2020-03-30 18:46
 • #662: : Tạo vật đại hệ cự thần binh2020-03-30 18:46
[Total: 5   Average: 3.4/5]

Related posts

Lưỡng Giới Người Vận Chuyển

TiKay

Vú Em Thánh Kỵ Sĩ

TiKay

Đại Vương Tha Mạng

TiKay

Leave a Reply