Tiên Hiệp

Hám Thiên Chiến Đế

Hám Thiên Chiến Đế

Không tuân theo trời! Không sợ địa! Độc tu thân! Không cầu phật! Không sợ ma! Duy ta vô địch!

Người mang tuyệt thế trọng bảo, đến Chiến Ma Xi Vưu truyền thừa, đúc thành mạnh nhất nhục thân.

Thiếu niên từ nhỏ bé Đông Huyền vực mà đến, lại nhìn hắn như thế nào từng bước một thành tựu chí tôn Thần vị, đặt chân vạn tộc đỉnh phong.

Cảnh giới cho các bạn mới đọc
Luyện Thể, Ngưng Huyết, Thối Cốt Linh Hải, Linh Thủy, Viên Đan Thần Nhân, Thiên Thần, Thần Vương Thánh Nhân …. còn nữa
Hy vọng hay /cdeu
Mô tuýp cũ nhưng văn phong tốt mong mọi người ủng hộ

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngưu Canh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Vương giả trở về2023-05-10 13:07
 • #2: Chương 2: Thư bỏ vợ2023-05-10 13:07
 • #3: Chương 3: Cừu nhân đoan chính2023-05-10 13:07
 • #4: Chương 4: Nghịch thiên tu luyện2023-05-10 13:08
 • #5: Chương 5: Ra sức đánh Vương Kỳ2023-05-10 13:08
 • #6: Chương 6: Hai lão đầu chấn kinh2023-05-10 13:08
 • #7: Chương 7: Mới lộ đường kiếm2023-05-10 13:08
 • #8: Chương 8: Truy phong thân pháp2023-05-10 13:08
 • #9: Chương 9: Tân Niên Tiểu Thí2023-05-10 13:08
 • #10: Chương 10: Tiểu thí thân thủ2023-05-10 13:08
 • #11: Chương 11: Tiểu tổ thứ 12023-05-10 13:08
 • #12: Chương 12: Hắc mã Vương Thần2023-05-10 13:08
 • #13: Chương 13: Vương Trác đối Vương Xung2023-05-10 13:08
 • #14: Chương 14: Thử nghiệm nhỏ thứ nhất2023-05-10 13:08
 • #15: Chương 15: Mẫu thân tin tức2023-05-10 13:08
 • #16: Chương 16: Đạo kinh2023-05-10 13:09
 • #17: Chương 17: Váy vàng thiếu nữ2023-05-10 13:09
 • #18: Chương 18: Năm mới2023-05-10 13:09
 • #19: Chương 19: Lần đầu đi ra ngoài2023-05-10 13:09
 • #20: Chương 20: Vương Thần công tử2023-05-10 13:09
 • #21: Chương 21: Thực lực tăng vọt2023-05-10 13:09
 • #22: Chương 22: Tiến vào Thái Thương sơn mạch2023-05-10 13:09
 • #23: Chương 23: Thuế biến2023-05-10 13:09
 • #24: Chương 24: Lý Diệp quỷ kế2023-05-10 13:09
 • #25: Chương 25: Đại chiến thiết giáp Hắc Ma Giao2023-05-10 13:10
 • #26: Chương 26: Giết Lý Diệp2023-05-10 13:10
 • #27: Chương 27: Trận chiến mở màn Thối Cốt cảnh2023-05-10 13:10
 • #28: Chương 28: Phế bỏ Chu Thương2023-05-10 13:10
 • #29: Chương 29: Hành Cước thương nhân2023-05-10 13:10
 • #30: Chương 30: Hành Giả Bộ2023-05-10 13:10
 • #31: Chương 31: Vương Thần trọng thương2023-05-10 13:10
 • #32: Chương 32: Đột phá Ngưng Huyết Cảnh2023-05-10 13:10
 • #33: Chương 33: Cường đại con lừa2023-05-10 13:10
 • #34: Chương 34: Lại đến Thái Thương trấn2023-05-10 13:10
 • #35: Chương 35: Thái Thương bí cảnh2023-05-10 13:10
 • #36: Chương 36: Bổ Thiên Đan2023-05-10 13:11
 • #37: Chương 37: Dạ tập2023-05-10 13:11
 • #38: Chương 38: Đêm giết người2023-05-10 13:11
 • #39: Chương 39: Lại tiến quá Thương Sơn mạch2023-05-10 13:11
 • #40: Chương 40: Mới biết yêu2023-05-10 13:11
 • #41: Chương 41: Đánh cược2023-05-10 13:11
 • #42: Chương 42: Đánh cược hạ)2023-05-10 13:11
 • #43: Chương 43: Bí cảnh mở ra2023-05-10 13:12
 • #44: Chương 44: Huyết Ma Đằng2023-05-10 13:12
 • #45: Chương 45: Huyết Ma Đằng hạ)2023-05-10 13:12
 • #46: Chương 46: Thượng cổ Linh binh2023-05-10 13:12
 • #47: Chương 47: Chiến Thiên Tông đệ tử khảo hạch2023-05-10 13:12
 • #48: Chương 48: Đại Lực Thần Viên2023-05-10 13:12
 • #49: Chương 49: Hung thú Mãnh Liêu2023-05-10 13:12
 • #50: Chương 50: Ngưng Huyết 3 tầng2023-05-10 13:12
 • #51: Chương 51: Chiến lực thuế biến2023-05-10 13:12
 • #52: Chương 52: Bái sư Xi Vưu2023-05-10 13:12
 • #53: Chương 53: Thanh Tuyết rời đi2023-05-10 13:12
 • #54: Chương 54: Tiên Thiên Đạo Thể2023-05-10 13:13
 • #55: Chương 55: Rời đi Vương gia2023-05-10 13:13
 • #56: Chương 56: Đến Yên Kinh thành2023-05-10 13:13
 • #57: Chương 57: 1 nộ sát người2023-05-10 13:13
 • #58: Chương 58: Khảo hạch bắt đầu2023-05-10 13:13
 • #59: Chương 59: Lê Thiên Khuê Ngưu2023-05-10 13:13
 • #60: Chương 60: Man Thiên Quá Hải Quyết2023-05-10 13:13
 • #61: Chương 61: Đánh mặt Lăng Liệt2023-05-10 13:13
 • #62: Chương 62: Mãnh Ma Cự Tượng2023-05-10 13:13
 • #63: Chương 63: Đả Kiểm Kiếm Pháp2023-05-10 13:14
 • #64: Chương 64: Khảo hạch kết thúc2023-05-10 13:14
 • #65: Chương 65: Khảo hạch thứ 1 tên2023-05-10 13:14
 • #66: Chương 66: Danh dương Đại Yên vương triều2023-05-10 13:14
 • #67: Chương 67: Dạ yến2023-05-10 13:14
 • #68: Chương 68: Đột phá2023-05-10 13:14
 • #69: Chương 69: Tiến vào Thanh Huyền tông2023-05-10 13:14
 • #70: Chương 70: Liệt Thiên Long Kích2023-05-10 13:14
 • #71: Chương 71: Thanh Huyền tông trận chiến mở màn2023-05-10 13:14
 • #72: Chương 72: Đế quốc thiên tài2023-05-10 13:14
 • #73: Chương 73: Đếm ngược thứ 12023-05-10 13:14
 • #74: Chương 74: Con lừa nói chuyện2023-05-10 13:14
 • #75: Chương 75: Mua sắm linh dược2023-05-10 13:14
 • #76: Chương 76: Hạ Thanh U2023-05-10 13:14
 • #77: Chương 77: Chiến Triệu Bác2023-05-10 13:14
 • #78: Chương 78: Tông môn nhiệm vụ2023-05-10 13:14
 • #79: Chương 79: Hắc ám nhiệm vụ2023-05-10 13:15
 • #80: Chương 80: Sơ Thức luyện đan2023-05-10 13:15
 • #81: Chương 81: Tao ngộ chặn giết2023-05-10 13:15
 • #82: Chương 82: Địa hỏa linh chi2023-05-10 13:15
 • #83: Chương 83: Địa Hỏa Giao2023-05-10 13:15
 • #84: Chương 84: Ám sát2023-05-10 13:15
 • #85: Chương 85: Lĩnh ngộ chấn kình2023-05-10 13:15
 • #86: Chương 86: Đêm tối sát cơ2023-05-10 13:15
 • #87: Chương 87: Kinh người thu hoạch2023-05-10 13:15
 • #88: Chương 88: Giao tiếp nhiệm vụ2023-05-10 13:15
 • #89: Chương 89: Cơ sở đan quyết2023-05-10 13:15
 • #90: Chương 90: Dược đồng khảo hạch2023-05-10 13:15
 • #91: Chương 91: Dược đồng Vương Thần2023-05-10 13:15
 • #92: Chương 92: Thượng cổ đan đỉnh2023-05-10 13:15
 • #93: Chương 93: Luyện đan2023-05-10 13:16
 • #94: Chương 94: Vương Thần bày quầy bán hàng2023-05-10 13:16
 • #95: Chương 95: Táng Ma Uyên2023-05-10 13:16
 • #96: Chương 96: Lần nữa rời tông2023-05-10 13:16
 • #97: Chương 97: Tỷ thí cước lực2023-05-10 13:16
 • #98: Chương 98: Ăn đi2023-05-10 13:16
 • #99: Chương 99: Gặp lại Hắc Ám Điện2023-05-10 13:16
 • #100: Chương 100: Tiến vào Táng Ma Uyên2023-05-10 13:16
 • #101: Chương 101: Yêu thú triều2023-05-10 13:16
 • #102: Chương 102: Hung thú Cùng Kỳ2023-05-10 13:16
 • #103: Chương 103: Linh hỏa tới tay2023-05-10 13:16
 • #104: Chương 104: Bản nguyên đạo hỏa2023-05-10 13:17
 • #105: Chương 105: Kỳ Trân Các2023-05-10 13:17
 • #106: Chương 106: Thổ hào Vương Thần2023-05-10 13:17
 • #107: Chương 107: Tử Lôi Chu2023-05-10 13:17
 • #108: Chương 108: Ngoại môn đệ tử cũ2023-05-10 13:17
 • #109: Chương 109: Đại Hạ đế quốc2023-05-10 13:17
 • #110: Chương 110: Đạp Thiên Cước2023-05-10 13:17
 • #111: Chương 111 :Đế Quốc Trà Đạo Hội2023-05-10 13:18
 • #112: Chương 112: Liên tiếp bại2023-05-10 13:18
 • #113: Chương 113: Quét ngang Đại Càn Đế Quốc2023-05-10 13:18
 • #114: Chương 114: Lý Kiếm Ngạo2023-05-10 13:18
 • #115: Chương 115: Đấu giá hội2023-05-10 13:18
 • #116: Chương 116: Hoàn khố mập mạp2023-05-10 13:18
 • #117: Chương 117: Hoàng kim chấp sự lệnh bài2023-05-10 13:18
 • #118: Chương 118: Hung thú Tam Túc Kim Ô2023-05-10 13:18
 • #119: Chương 119: Về nhà2023-05-10 13:18
 • #120: Chương 120: Hương Nhi rời đi2023-05-10 13:18
 • #121: Chương 121: Linh dược luyện thể2023-05-10 13:18
 • #122: Chương 122: Xông Phong Linh Tháp2023-05-10 13:19
 • #123: Chương 123: Tàn sát Hắc Ám Điện đệ tử2023-05-10 13:19
 • #124: Chương 124: Xui xẻo Cố Thanh Vân2023-05-10 13:19
 • #125: Chương 125: Ngươi tự sát a2023-05-10 13:19
 • #126: Chương 126: Phong Linh Tháp tầng thứ bảy2023-05-10 13:19
 • #127: Chương 127: Thanh Vân sư huynh! Ta thật đánh2023-05-10 13:19
 • #128: Chương 128: Ngoại Môn Tiểu Bỉ bắt đầu2023-05-10 13:19
 • #129: Chương 129: Ngoại môn 3 đại trưởng lão2023-05-10 13:19
 • #130: Chương 130: Mới gặp Chu Chính2023-05-10 13:19
 • #131: Chương 131: Thanh Vân sư huynh ngươi lại phải trồng răng giả rồi2023-05-10 13:19
 • #132: Chương 132: Tiểu tổ thi đấu quán quân2023-05-10 13:19
 • #133: Chương 133: Tiểu bỉ ban thưởng2023-05-10 13:19
 • #134: Chương 134: Vương Thần lên đài2023-05-10 13:19
 • #135: Chương 135: Hạ Thanh U lạc bại2023-05-10 13:19
 • #136: Chương 136: Tấn Cấp 10 Cường2023-05-10 13:19
 • #137: Chương 137: Đột phá Ngưng Huyết 9 tầng2023-05-10 13:20
 • #138: Chương 138: Tiểu thần thông Liệt Sơn Quyền2023-05-10 13:20
 • #139: Chương 139: Sư tỷ ta có là đan dược2023-05-10 13:20
 • #140: Chương 140: Kinh khủng Hồ Nhất Đao2023-05-10 13:20
 • #141: Chương 141: Đối chiến Hồ Nhất Đao2023-05-10 13:20
 • #142: Chương 142: Đột phá Thối Cốt cảnh giới2023-05-10 13:20
 • #143: Chương 143: Ngoại Môn Tiểu Bỉ quán quân2023-05-10 13:20
 • #144: Chương 144: Ngũ Hành Thối Cốt Pháp2023-05-10 13:20
 • #145: Chương 145: 4000 vạn điểm công lao2023-05-10 13:20
 • #146: Chương 146: Quét ra Hắc Ám Điện2023-05-10 13:20
 • #147: Chương 147: Linh Tinh2023-05-10 13:20
 • #148: Chương 148: Áo đen Vương Thần2023-05-10 13:20
 • #149: Chương 149: Hùng hài tử Bàn Cổ2023-05-10 13:20
 • #150: Chương 150: Vấn đề thiếu nữ2023-05-10 13:20
 • #151: Chương 151: Bàn Cổ đại hiền2023-05-10 13:20
 • #152: Chương 152: Luyện chế Khai Linh Đan2023-05-10 13:21
 • #153: Chương 153: Nhị Viện Tam Sơn Ngũ Tông2023-05-10 13:21
 • #154: Chương 154: Đệ tử giao lưu hội2023-05-10 13:21
 • #155: Chương 155: Phách lối Thiên Kiếm Tông đệ tử2023-05-10 13:21
 • #156: Chương 156: Không muốn mặt Tây Môn Tử2023-05-10 13:21
 • #157: Chương 157: Hung thú chỉ lên trời hống2023-05-10 13:21
 • #158: Chương 158: Con lừa phát uy2023-05-10 13:21
 • #159: Chương 159: Đụng rượu2023-05-10 13:21
 • #160: Chương 160: Xuất phát Thánh Vũ Viện2023-05-10 13:21
 • #161: Chương 161: Trận chiến mở màn Linh Hải cảnh2023-05-10 13:21
 • #162: Chương 162: Đồ sát Thiên Kiếm Tông đệ tử2023-05-10 13:22
 • #163: Chương 163: Đột phá2023-05-10 13:22
 • #164: Chương 164: Con lừa da xanh quần cộc2023-05-10 13:22
 • #165: Chương 165: Quét ngang Thánh Vũ Viện2023-05-10 13:22
 • #166: Chương 166: Ma vương Vương Thần2023-05-10 13:22
 • #167: Chương 167: Mục Tiểu Tiểu2023-05-10 13:22
 • #168: Chương 168: Hành hạ Vương Thể2023-05-10 13:22
 • #169: Chương 169: Xông Thánh Sơn2023-05-10 13:23
 • #170: Chương 170: Thánh Sơn bạo tạc2023-05-10 13:23
 • #171: Chương 171: Xuyên Vân Sí Thần Ma Hống2023-05-10 13:23
 • #172: Chương 172: Thiên Cương Bí Ngân tới tay2023-05-10 13:23
 • #173: Chương 173: Giết Chiến Thần Viện đệ tử2023-05-10 13:23
 • #174: Chương 174: Nhanh phun lửa!2023-05-10 13:23
 • #175: Chương 175: Cường địch đến2023-05-10 13:23
 • #176: Chương 176: Chiến Linh Hải 3 tầng cảnh giới2023-05-10 13:23
 • #177: Chương 177: Luyện chế Thần Huyết Đan2023-05-10 13:23
 • #178: Chương 178: Phong Ma Đại Trận2023-05-10 13:23
 • #179: Chương 179: Săn giết Địa Ma2023-05-10 13:23
 • #180: Chương 180: Vương Thần phát uy2023-05-10 13:23
 • #181: Chương 181: Tiến vào lòng đất2023-05-10 13:24
 • #182: Chương 182: Hoàng Tuyền Thủy2023-05-10 13:24
 • #183: Chương 183: 2 Chỉ Diệt Quần Ma2023-05-10 13:24
 • #184: Chương 184: Xông ra lòng đất2023-05-10 13:24
 • #185: Chương 185: Đối chiến Lôi trưởng lão2023-05-10 13:24
 • #186: Chương 186: Đột phá Thối Cốt 3 tầng cảnh2023-05-10 13:24
 • #187: Chương 187: Lần đầu nghe thấy Thái Cổ2023-05-10 13:24
 • #188: Chương 188: Tiến vào nội môn2023-05-10 13:24
 • #189: Chương 189: Hàng xóm Hạ Thanh U2023-05-10 13:24
 • #190: Chương 190: Gặp lại Nhạc Hoan Hoan2023-05-10 13:24
 • #191: Chương 191: Vương Thần luyện đan thuật2023-05-10 13:24
 • #192: Chương 192: Lôi Kim Thạch Tử Viêm thạch2023-05-10 13:24
 • #193: Chương 193: Hồ Nhất Đao thụ thương2023-05-10 13:25
 • #194: Chương 194: Sẽ bá đạo2023-05-10 13:25
 • #195: Chương 195: Nội môn hội nghị2023-05-10 13:25
 • #196: Chương 196: Thanh Linh Ngọc vòng tay2023-05-10 13:25
 • #197: Chương 197: Mua sắm linh dược2023-05-10 13:25
 • #198: Chương 198: Thiên Tinh Sa2023-05-10 13:25
 • #199: Chương 199: Đánh cược2023-05-10 13:25
 • #200: Chương 200: Đánh cược2023-05-10 13:25
 • #201: Chương 201: Giết Sở Thánh2023-05-10 13:26
 • #202: Chương 202: Gia nhập Huynh Đệ Minh2023-05-10 13:26
 • #203: Chương 203: Ly Hỏa thành2023-05-10 13:26
 • #204: Chương 204: Vọng Hải Lâu2023-05-10 13:26
 • #205: Chương 205: Bá đạo mập mạp2023-05-10 13:26
 • #206: Chương 206: 3 đại ăn hàng2023-05-10 13:26
 • #207: Chương 207: Ăn Linh Tinh con lừa2023-05-10 13:26
 • #208: Chương 208: Trêu đùa Chiến Thần Viện đệ tử2023-05-10 13:26
 • #209: Chương 209: Tay không lay Linh binh2023-05-10 13:27
 • #210: Chương 210: Đại chiến Chiến Thần Viện đệ tử2023-05-10 13:27
 • #211: Chương 211: Mập mạp lạc bại2023-05-10 13:27
 • #212: Chương 212: Đấu giá hội2023-05-10 13:27
 • #213: Chương 213: Gặp lại Hoàng Phủ Hòa2023-05-10 13:27
 • #214: Chương 214: Kinh khủng Tàn Vương Binh2023-05-10 13:28
 • #215: Chương 215: Phá Vương Đan2023-05-10 13:28
 • #216: Chương 216: Ma vương thần uy2023-05-10 13:28
 • #217: Chương 217: Ma vương đánh lén2023-05-10 13:28
 • #218: Chương 218: Song trọng đột phá2023-05-10 13:28
 • #219: Chương 219: Hải thú triều bộc phát2023-05-10 13:28
 • #220: Chương 220: Săn giết hải thú2023-05-10 13:28
 • #221: Chương 221: Tàn sát Huyền Quy2023-05-10 13:28
 • #222: Chương 222: Tứ Giai Trung Kỳ Thủy Ma Giao2023-05-10 13:29
 • #223: Chương 223: Đại chiến Thủy Ma Giao2023-05-10 13:29
 • #224: Chương 224: Tử Huyết Thanh Âu2023-05-10 13:29
 • #225: Chương 225: Cường đại Linh Thủy Cảnh2023-05-10 13:29
 • #226: Chương 226: Đánh mặt Thần Thể2023-05-10 13:29
 • #227: Chương 227: Cởi quần đánh đòn2023-05-10 13:29
 • #228: Chương 228: Tứ Đại Thần Thể2023-05-10 13:29
 • #229: Chương 229: Bí cảnh mở ra2023-05-10 13:29
 • #230: Chương 230: Âm Ma trùng2023-05-10 13:29
 • #231: Chương 231: Tiểu đậu đinh phát uy2023-05-10 13:29
 • #232: Chương 232: Cửu U Minh Hổ2023-05-10 13:29
 • #233: Chương 233: Vân Đào2023-05-10 13:29
 • #234: Chương 234: Vân Đào huynh ngươi làm sao choáng2023-05-10 13:29
 • #235: Chương 235: Xích Viêm Hỏa Hạt2023-05-10 13:30
 • #236: Chương 236: Đồ sát Xích Viêm Hỏa Hạt2023-05-10 13:30
 • #237: Chương 237: Nam Minh Ly hỏa2023-05-10 13:30
 • #238: Chương 238: Tiểu Đậu Đinh đại chiến Nam Minh Ly hỏa2023-05-10 13:30
 • #239: Chương 239: Vương Thần nữ nhi2023-05-10 13:30
 • #240: Chương 240: Ngũ Sắc Quả Thụ2023-05-10 13:30
 • #241: Chương 241: Chiến Bá Hạ cự hung2023-05-10 13:30
 • #242: Chương 242: Huyết chiến cự hung2023-05-10 13:31
 • #243: Chương 243: Thu phục cự hung2023-05-10 13:31
 • #244: Chương 244: Đến truyền thừa chi địa2023-05-10 13:31
 • #245: Chương 245: Địa Ngục Tu La2023-05-10 13:31
 • #246: Chương 246: Hoàng kim cự hán2023-05-10 13:31
 • #247: Chương 247: Vương Thần Đồ Long2023-05-10 13:31
 • #248: Chương 248: Thần bí tráng hán2023-05-10 13:31
 • #249: Chương 249: Áo gai thiếu niên2023-05-10 13:31
 • #250: Chương 250: Điên cuồng ma luyện2023-05-10 13:31
 • #251: Chương 251: Tráng hán truyền pháp2023-05-10 13:32
 • #252: Chương 252: Bí cảnh kết thúc2023-05-10 13:32
 • #253: Chương 253: Tàn Vương Binh uy lực2023-05-10 13:32
 • #254: Chương 254: Thái Nhất Chân Thủy2023-05-10 13:32
 • #255: Chương 255: Các loại trọng bảo2023-05-10 13:32
 • #256: Chương 256: Lý Đông Dương2023-05-10 13:32
 • #257: Chương 257: Liên Trường Lão trừng phạt2023-05-10 13:32
 • #258: Chương 258: Luyện Đan Đại Hội2023-05-10 13:32
 • #259: Chương 259: Luyện Đan Đại Hội bắt đầu2023-05-10 13:32
 • #260: Chương 260: Bỏ đi luyện đan đỉnh2023-05-10 13:32
 • #261: Chương 261: Quấy rối Vương Thần2023-05-10 13:32
 • #262: Chương 262: Tử Cực Đan2023-05-10 13:33
 • #263: Vòng thứ 2 đệ nhất2023-05-10 13:33
 • #264: Chương 264: Luyện Đan Đại Hội quán quân2023-05-10 13:33
 • #265: Chương 265: Tiền Phong khiêu khích2023-05-10 13:33
 • #266: Chương 266: Đột phá Thối Cốt 6 tầng2023-05-10 13:33
 • #267: Chương 267: Mộc thuộc tính Thối Cốt pháp2023-05-10 13:33
 • #268: Chương 268: Chương Khoát Hải2023-05-10 13:33
 • #269: Chương 269: Tiến vào Đấu Linh tháp2023-05-10 13:33
 • #270: Chương 270: Căng vọt thứ tự2023-05-10 13:34
 • #271: Chương 271: Giết tiến 5000 tên2023-05-10 13:34
 • #272: Chương 272: Cường địch giết tới2023-05-10 13:34
 • #273: Chương 273: Chiến Chu Chính2023-05-10 13:34
 • #274: Chương 274: Chiến Chu Chính2023-05-10 13:34
 • #275: Chương 275: Giết Chu Chính2023-05-10 13:34
 • #276: Chương 276: Phùng Khả Nhi2023-05-10 13:34
 • #277: Chương 277: Tuyết Đạo đoàn ăn cướp2023-05-10 13:34
 • #278: Chương 278: Phất tay diệt Tuyết Đạo2023-05-10 13:34
 • #279: Chương 279: Đến Băng Cực Thành2023-05-10 13:34
 • #280: Chương 280: Ma vương uy danh2023-05-10 13:34
 • #281: Chương 281: Vương Thần hồi báo2023-05-10 13:34
 • #282: Chương 282: Kinh Thiên Tuyết Đạo đoàn2023-05-10 13:35
 • #283: Chương 283: Hấp Huyết Đồ Phu hiện thân2023-05-10 13:35
 • #284: Chương 284: Đối chiến Hấp Huyết Đồ Phu2023-05-10 13:35
 • #285: Chương 285: Thi Tộc tin tức2023-05-10 13:35
 • #286: Chương 286: Tông môn nhiệm vụ2023-05-10 13:35
 • #287: Thứ 287 Đột Phá Thối Cốt 7 tầng2023-05-10 13:35
 • #288: Thứ 288 đồ nướng Chân Long2023-05-10 13:35
 • #289: Thứ 289: khiêu chiến ma vương2023-05-10 13:35
 • #290: Thứ 290 Ly Hận Thiên2023-05-10 13:35
 • #291: Thứ 291 Hạ Thanh U đến2023-05-10 13:35
 • #292: Thứ 292 Tiến Nhập Cửu U Cấm Địa2023-05-10 13:35
 • #293: Thứ 293 kinh khủng Phệ Kim Trùng2023-05-10 13:35
 • #294: Thứ 294 Kinh khủng Khoát Hải2023-05-10 13:36
 • #295: Thứ 295 Đại Chiến bộc phát2023-05-10 13:36
 • #296: Thứ 296 Đại Chiến bộc phát (hạ)2023-05-10 13:36
 • #297: Thứ 297 Huyết Hồ2023-05-10 13:36
 • #298: Thứ 298 Huyết Hồ bí cảnh2023-05-10 13:36
 • #299: Thứ 299 Thi Tộc hiện2023-05-10 13:36
 • #300: Thứ 300 Chiến Thi Tộc2023-05-10 13:36
 • #301: Chương 301: Cửu U Hàn Tuyền tới tay2023-05-10 13:36
 • #302: Thực lực tăng vọt2023-05-10 13:36
 • #303: Nhận nhiệm vụ2023-05-10 13:36
 • #304: Chương 304 ăn cướp2023-05-10 13:36
 • #305: Chương 305 Lâm nguy cứu cha2023-05-10 13:36
 • #306: Chương 306 ngăn cơn sóng dữ2023-05-10 13:36
 • #307: Đế quốc công chúa uy phong2023-05-10 13:36
 • #308: Về nhà2023-05-10 13:37
 • #309: Chương 309 Mạc Nguyệt Công Chúa2023-05-10 13:37
 • #310: Chương 310 Bái Hỏa Giáo2023-05-10 13:37
 • #311: Chương 311 Thiên Kiếm Tông Mạc Liệt2023-05-10 13:37
 • #312: Chương 312 Quét ngang Hỏa Ma Quốc2023-05-10 13:37
 • #313: Chương 313: Khóa chặt hung thủ2023-05-10 13:37
 • #314: Chương 314: Chiến Mạc Xuyên2023-05-10 13:37
 • #315: Chương 315: Chiến người áo đen2023-05-10 13:37
 • #316: Chương 316: Hai chỉ diệt Thần Ma2023-05-10 13:37
 • #317: Chương 317 Bái Hỏa Giáo hang ổ2023-05-10 13:37
 • #318: Chương 318: Về tông2023-05-10 13:38
 • #319: Chương 319 Hỏa thuộc tính Thối Cốt pháp2023-05-10 13:38
 • #320: Chương 320: Đây là cha ta2023-05-10 13:38
 • #321: Chương 321: Hỗn Loạn Ác Ma Thành2023-05-10 13:38
 • #322: Chương 322: Diêm Quỳnh Hải hạ lạc2023-05-10 13:38
 • #323: Chương 323: Tham gia sinh tử chiến2023-05-10 13:39
 • #324: Chương 324: Thắng liên tiếp 2 trận2023-05-10 13:39
 • #325: Chương 325: 10 người trảm2023-05-10 13:39
 • #326: Chương 326: Giết Quỷ Tam2023-05-10 13:39
 • #327: Chương 327: 30 người trảm2023-05-10 13:39
 • #328: Chương 328: Danh dương Ác Ma Đảo2023-05-10 13:39
 • #329: Chương 329: 99 người trảm2023-05-10 13:39
 • #330: Chương 330: Chiến Địch Lãnh2023-05-10 13:39
 • #331: Chương 331: Biến cố2023-05-10 13:39
 • #332: Chương 332: Huyết tẩy Ác Ma Đảo2023-05-10 13:40
 • #333: Chương 333: Liên sát Ác Ma Đảo đảo chủ2023-05-10 13:40
 • #334: Chương 334: Bá Hạ khoe oai2023-05-10 13:40
 • #335: Chương 335: Tiêu diệt toàn bộ Thánh Hỏa Giáo2023-05-10 13:40
 • #336: Chương 336: Hoàng Phủ Hòa chiến thiếp2023-05-10 13:40
 • #337: Chương 337: Ma vương đánh mặt2023-05-10 13:40
 • #338: Chương 338: Lại đến Mạc Hoàng Lăng2023-05-10 13:40
 • #339: Chương 339: Thánh Hỏa Giáo đổ chiến2023-05-10 13:40
 • #340: Chương 340: Cường đại Thánh Hỏa Giáo đệ tử2023-05-10 13:40
 • #341: Chương 341: 10 thế lực lớn thảm bại2023-05-10 13:40
 • #342: Chương 342: Vương Thần xuất thủ2023-05-10 13:40
 • #343: Chương 343: Ma vương thần uy2023-05-10 13:41
 • #344: . Chương 344: Nửa bước kiếm ý2023-05-10 13:41
 • #345: Chương 345: Chiến nửa bước kiếm ý võ giả2023-05-10 13:41
 • #346: Chương 346: Tông chủ đến2023-05-10 13:41
 • #347: Chương 347: Đại chiến kết thúc2023-05-10 13:41
 • #348: Chương 348: Trung Phẩm Pháp Khí2023-05-10 13:41
 • #349: Chương 349: Vương Thần tên tuổi2023-05-10 13:41
 • #350: Chương 350: Đột phá Thối Cốt 9 tầng2023-05-10 13:41
 • #351: Chương 351: Tinh thần chi lực luyện thể2023-05-10 13:41
 • #352: Chương 352: Kiếm ý nhập thể2023-05-10 13:41
 • #353: Chương 353: Nội môn thi đấu2023-05-10 13:41
 • #354: Chương 354: Đấu vòng loại2023-05-10 13:41
 • #355: Chương 355: Thập Cường Thi Đấu2023-05-10 13:41
 • #356: Chương 356: Một chỉ bại địch2023-05-10 13:42
 • #357: Chương 357: Một quyền thẳng thứ nhất2023-05-10 13:42
 • #358: Chương 358: Hạ Thanh U phát uy2023-05-10 13:42
 • #359: Chương 359: Hạch tâm đệ tử thứ một người2023-05-10 13:42
 • #360: Chương 360: Cường đại chân truyền đệ tử2023-05-10 13:42
 • #361: Chương 361: Khiêu chiến chân truyền đệ tử2023-05-10 13:43
 • #362: Chương 362: Quét ngang chân truyền đệ tử2023-05-10 13:43
 • #363: Chương 363: Chiến Tư Đồ Tĩnh2023-05-10 13:43
 • #364: Chương 364: Chân truyền đệ tử thứ một người2023-05-10 13:43
 • #365: Chương 365: Lạc Hà Tông2023-05-10 13:43
 • #366: Chương 366: Hạ Thanh U quyết tâm2023-05-10 13:43
 • #367: Chương 367: Lạc Hà Tông đệ tử khiêu khích2023-05-10 13:44
 • #368: Chương 368: Chiến Lạc Hà Tông đệ tử2023-05-10 13:44
 • #369: Chương 369: Trận chiến mở màn Linh Thủy Cảnh2023-05-10 13:44
 • #370: Chương 370: Tam Tượng Chi Lực2023-05-10 13:44
 • #371: Chương 371: Giết Chu Triêu Tịch2023-05-10 13:44
 • #372: Chương 372: Hạ Thanh U rời đi2023-05-10 13:44
 • #373: Chương 373: Phải gặp sét đánh? ?2023-05-10 13:44
 • #374: Chương 374: Độ lôi kiếp2023-05-10 13:44
 • #375: Chương 375: Ngũ Đại Linh Hải2023-05-10 13:44
 • #376: Chương 376: Biến dị Linh Hải2023-05-10 13:44
 • #377: Chương 377: Rời đi Thanh Huyền Tông2023-05-10 13:44
 • #378: Chương 378: Mới tới Huyền Vực2023-05-10 13:45
 • #379: Chương 379: Tống Thiến2023-05-10 13:45
 • #380: Chương 380: Huyền Vực trận chiến mở màn2023-05-10 13:45
 • #381: Chương 381: Lần đầu nghe thấy Vương Giả2023-05-10 13:45
 • #382: Chương 382: Huyền Tây Thành thiên tài2023-05-10 13:45
 • #383: Chương 383: Đụng rượu2023-05-10 13:45
 • #384: Chương 384: Vương Thần tửu lượng2023-05-10 13:45
 • #385: Chương 385: Ta còn không có ăn no2023-05-10 13:45
 • #386: Chương 386: Mới lộ đường kiếm2023-05-10 13:45
 • #387: Chương 387: Liễu Hạo Thành lôi kéo2023-05-10 13:45
 • #388: Chương 388: Đột phá Linh Hải 2 tầng2023-05-10 13:45
 • #389: Chương 389: Khai sát2023-05-10 13:46
 • #390: Chương 390: Chiến Linh Thủy 3 tầng2023-05-10 13:46
 • #391: Chương 391: Kẻ cắp gặp gỡ giặc cướp2023-05-10 13:46
 • #392: Chương 392: Trích Tinh Thủ2023-05-10 13:46
 • #393: Chương 393: Ngũ Linh Lực Tâm Liên2023-05-10 13:46
 • #394: Chương 394: Tiến vào Mê Vụ Cốc2023-05-10 13:46
 • #395: Chương 395: Săn giết Lam Tuyết Tê Ngưu2023-05-10 13:46
 • #396: Chương 396: Tao ngộ cướp giết2023-05-10 13:46
 • #397: Chương 397: Gặp lại Trương Tâm Du2023-05-10 13:47
 • #398: Chương 398: Thử nghiệm nhỏ Trích Tinh Thủ2023-05-10 13:47
 • #399: Chương 399: Xuất phát Mê Vụ Cốc chỗ sâu2023-05-10 13:47
 • #400: Chương 400: Ngũ giai cao cấp yêu thú2023-05-10 13:47
 • #401: Chương 401: Ngũ Linh Lực Tâm Liên uy lực2023-05-10 13:47
 • #402: Chương 402: Bá Hạ đột phá2023-05-10 13:47
 • #403: Chương 403: Khiêu khích Tống Chung2023-05-10 13:47
 • #404: Chương 404: 20 tượng chi lực2023-05-10 13:47
 • #405: Chương 405: Đồ gia chủ đến2023-05-10 13:47
 • #406: Chương 406: Cùng Đồ gia khai chiến2023-05-10 13:48
 • #407: Chương 407: Kích thương Đồ gia chủ2023-05-10 13:48
 • #408: Chương 408: Truy nã nhiệm vụ2023-05-10 13:48
 • #409: Chương 409: Chặn đánh Đồ gia võ giả2023-05-10 13:48
 • #410: Chương 410: Diệt sát Linh Thủy 9 tầng võ giả2023-05-10 13:48
 • #411: Chương 411: Truy sát Đồ Thiên Chính2023-05-10 13:48
 • #412: Chương 412: Vương Thần thủ đoạn2023-05-10 13:48
 • #413: Chương 413: Vu Hải Vân bị bắt2023-05-10 13:48
 • #414: Chương 414: Sét đánh2023-05-10 13:48
 • #415: Chương 415: Ta là chơi lôi tổ tông2023-05-10 13:48
 • #416: Chương 416: Vương Giả hiện2023-05-10 13:48
 • #417: Chương 417: Kinh khủng Ma Quyền2023-05-10 13:48
 • #418: Chương 418: Giết Vương Giả2023-05-10 13:49
 • #419: Chương 419: Tiến vào Thần Long Học Viện cơ hội2023-05-10 13:49
 • #420: Chương 420: Bán đan dược2023-05-10 13:49
 • #421: Chương 421: Dương Xảo Nhi cừu hận2023-05-10 13:49
 • #422: Chương 422: Lần nữa đột phá huyệt khiếu2023-05-10 13:49
 • #423: Chương 423: Đã tìm đến Thần Long Học Viện2023-05-10 13:49
 • #424: Chương 424: Lãnh Nguyệt2023-05-10 13:49
 • #425: Chương 425: Khảo hạch bắt đầu2023-05-10 13:49
 • #426: Chương 426: Lục Mạo Tử Đan Đỉnh2023-05-10 13:49
 • #427: Chương 427: Tiến vào Thần Long Học Viện2023-05-10 13:50
 • #428: Chương 428: Đánh ngất xỉu Hoàng Quan Tường2023-05-10 13:50
 • #429: Chương 429: Đột phá Linh Hải 4 tầng2023-05-10 13:50
 • #430: Chương 430: 1 Nộ Sát Nhân2023-05-10 13:50
 • #431: Chương 431: Cướp sắc2023-05-10 13:50
 • #432: Chương 432: Nhận nhiệm vụ2023-05-10 13:50
 • #433: Chương 433: Hồ Khẩu Hạp2023-05-10 13:50
 • #434: Chương 434: Đại Địa Ma Viên2023-05-10 13:50
 • #435: Chương 435: Xích Huyết Chu2023-05-10 13:50
 • #436: Chương 436: Cuộc đi săn bắt đầu2023-05-10 13:50
 • #437: Chương 437: Kinh khủng săn giết tốc độ2023-05-10 13:51
 • #438: Chương 438: Thái Sử Trùng2023-05-10 13:51
 • #439: Chương 439: Chiến kiếm ý tiểu thành2023-05-10 13:51
 • #440: Chương 440: Thụ thương2023-05-10 13:51
 • #441: Chương 441: Chết thay pháp khí2023-05-10 13:51
 • #442: Chương 442: Biến cố2023-05-10 13:51
 • #443: Chương 443: Bị đuổi giết2023-05-10 13:51
 • #444: Chương 444: Đánh Lãnh Nguyệt cái mông2023-05-10 13:52
 • #445: Chương 445: Quái dị cửa đá2023-05-10 13:52
 • #446: Chương 446: Thượng cổ luyện thể võ giả2023-05-10 13:52
 • #447: Chương 447: Ma vương thần uy2023-05-10 13:52
 • #448: Chương 448: Đắt đỏ trung phẩm đan đỉnh2023-05-10 13:52
 • #449: Chương 449: Con lừa thôn lôi2023-05-10 13:52
 • #450: Chương 450: Vương Giả giảng bài2023-05-10 13:52
 • #451: Chương 451: Gan to bằng trời2023-05-10 13:52
 • #452: Chương 452: Độc Cô Nhất Nam2023-05-10 13:52
 • #453: Chương 453: Ngôn Kinh Tứ Tọa2023-05-10 13:52
 • #454: Chương 454: Ngươi đoán?2023-05-10 13:53
 • #455: Chương 455: Luyện đan viện oanh động2023-05-10 13:53
 • #456: Chương 456: Dung Ý Đan hiệu quả2023-05-10 13:53
 • #457: Chương 457: Lôi Húc Tử chấn kinh2023-05-10 13:53
 • #458: Chương 458: Tam Túc Huyền Ngọc Đỉnh2023-05-10 13:53
 • #459: Chương 459: Vương Thần giảng bài2023-05-10 13:53
 • #460: Chương 460: Tô Đinh Phong trả thù2023-05-10 13:53
 • #461: Chương 461: Chiến lực sơ lộ2023-05-10 13:53
 • #462: Chương 462: Tô Bạch Y2023-05-10 13:53
 • #463: Chương 463: Võ ý đại viên mãn2023-05-10 13:53
 • #464: Chương 464: Cường sát Tô Đinh Phong2023-05-10 13:54
 • #465: Chương 465: Huyết mạch võ giả2023-05-10 13:54
 • #466: Chương 466: Quang thuộc tính võ giả2023-05-10 13:54
 • #467: Chương 467: Một nửa gạch uy lực2023-05-10 13:54
 • #468: Chương 468: Long Giác2023-05-10 13:54
 • #469: Chương 469: Kim Tước2023-05-10 13:54
 • #470: Chương 470: Ăn hàng2023-05-10 13:54
 • #471: Chương 471: Ăn vào ngươi sụp đổ2023-05-10 13:54
 • #472: Chương 472: Kim Tước kinh ngạc2023-05-10 13:54
 • #473: Chương 473: Thứ 3 phần tàn đồ2023-05-10 13:54
 • #474: Chương 474: Trêu đùa Thái Sử Lượng2023-05-10 13:54
 • #475: Chương 475: Phá Oa2023-05-10 13:55
 • #476: Chương 476: Truy sát2023-05-10 13:55
 • #477: Chương 477: 3 cái đồ biến thái2023-05-10 13:55
 • #478: Chương 478: Hỗn chiến2023-05-10 13:55
 • #479: Chương 479: Kinh khủng Kim Tước2023-05-10 13:55
 • #480: Chương 480: Tinh luyện yêu đan2023-05-10 13:55
 • #481: Chương 481: Gặp lại Thái Sử Trùng2023-05-10 13:55
 • #482: Chương 482: Miểu sát2023-05-10 13:55
 • #483: Chương 483: Trong lôi kiếp chiến đấu2023-05-10 13:55
 • #484: Chương 484: Phá 4 khiếu2023-05-10 13:55
 • #485: Chương 485: Đội trưởng bị cướp đi2023-05-10 13:55
 • #486: Chương 486: 2 nữ thực lực2023-05-10 13:55
 • #487: Chương 487: Hiển lộ thực lực2023-05-10 13:55
 • #488: Chương 488: Nhiệm vụ hoàn thành2023-05-10 13:55
 • #489: Chương 489: Bắc Thương Phong2023-05-10 13:56
 • #490: Chương 490: Phất tay diệt địch2023-05-10 13:56
 • #491: Chương 491: Đối chiến huyết mạch võ giả2023-05-10 13:56
 • #492: Chương 492: Kết thù Bắc Thương Gia2023-05-10 13:56
 • #493: Chương 493: Thăng Long bí cảnh2023-05-10 13:56
 • #494: Chương 494: Các loại huyết mạch2023-05-10 13:56
 • #495: Chương 495: Bí cảnh mở ra2023-05-10 13:56
 • #496: Chương 496: Long Hồn2023-05-10 13:56
 • #497: Chương 497: Vương Thần thủ sát2023-05-10 13:56
 • #498: Chương 498: Vạn nhân trảm2023-05-10 13:56
 • #499: Chương 499: Lôi Liệt2023-05-10 13:56
 • #500: Chương 500: Khai sát2023-05-10 13:56
 • #501: Chương 501: Phế đi hắn Hổ Tiên2023-05-10 13:56
 • #502: Chương 502: Bắc Thương Độc2023-05-10 13:56
 • #503: Chương 503: Ngược sát Tô Bạch Y2023-05-10 13:57
 • #504: Chương 504: Kinh khủng nhĩ lực2023-05-10 13:57
 • #505: Chương 505: Săn giết Thái Sử Gia2023-05-10 13:57
 • #506: Chương 506: Săn giết tiếp tục2023-05-10 13:57
 • #507: Chương 507: Thăng Long võ giả2023-05-10 13:57
 • #508: Chương 508: Gặp lại cố nhân2023-05-10 13:57
 • #509: Chương 509: Nhổ lông2023-05-10 13:57
 • #510: Chương 510: Phượng Khinh Vũ2023-05-10 13:57
 • #511: Chương 511: Các phương đến2023-05-10 13:57
 • #512: Chương 512: Đối chiến Thái Sử Hạo2023-05-10 13:57
 • #513: Chương 513: Miểu sát2023-05-10 13:57
 • #514: Chương 514: Quần ẩu2023-05-10 13:58
 • #515: Chương 515: Kim Lăng2023-05-10 13:58
 • #516: Chương 516: Cuối cùng bắt đầu quyết chiến2023-05-10 13:58
 • #517: Chương 517: Trảm Thăng Long võ giả2023-05-10 13:58
 • #518: Chương 518: Song long chiến2023-05-10 13:58
 • #519: Chương 519: Đối chiến Phượng Khinh Vũ2023-05-10 13:58
 • #520: Chương 520: Bất Tử Phượng Diễm2023-05-10 13:58
 • #521: Chương 521: Chiến Lôi Liệt2023-05-10 13:58
 • #522: Chương 522: Thăng Long Vương Giả2023-05-10 13:59
 • #523: Chương 523: Cướp đoạt linh dịch2023-05-10 13:59
 • #524: Chương 524: Thực lực tăng vọt2023-05-10 13:59
 • #525: Chương 525: Truy sát2023-05-10 13:59
 • #526: Chương 526: Kinh khủng lôi kiếp2023-05-10 13:59
 • #527: Chương 527: Tái chiến Tô Bạch Y2023-05-10 13:59
 • #528: Chương 528: Long Phong Càn khuyến cáo2023-05-10 13:59
 • #529: Chương 529: Luyện chế lục phẩm đan dược2023-05-10 13:59
 • #530: Chương 530: Tiểu Đan Hội2023-05-10 13:59
 • #531: Chương 531: Luyện đan thiên tài2023-05-10 13:59
 • #532: Chương 532: Xuất phát2023-05-10 13:59
 • #533: Chương 533: Lòng dạ hẹp hòi Lý Mật2023-05-10 13:59
 • #534: Chương 534: Con lừa cái rắm2023-05-10 13:59
 • #535: Chương 535: Bá Hạ khoe oai2023-05-10 13:59
 • #536: Chương 536: Vương Giả pháp tướng2023-05-10 13:59
 • #537: Chương 537: Đến Thiếu Hoa Tông2023-05-10 13:59
 • #538: Chương 538: Tại quán đồng làm khó dễ2023-05-10 13:59
 • #539: Chương 539: Phượng Khinh Vũ đến2023-05-10 13:59
 • #540: Chương 540: Trương Tung bị bắt2023-05-10 14:00
 • #541: Chương 541: Mục Tĩnh Hàm kiếm pháp2023-05-10 14:00
 • #542: Chương 542: Khai sát2023-05-10 14:00
 • #543: Chương 543: Chà đạp Ngọc Khôn2023-05-10 14:00
 • #544: Chương 544: Giết ra ma vương thần uy2023-05-10 14:00
 • #545: Chương 545: Chiến Hỏa Tái Khởi2023-05-10 14:00
 • #546: Chương 546: Lĩnh ngộ quyền ý2023-05-10 14:00
 • #547: Chương 547: Kinh khủng quyền ý2023-05-10 14:00
 • #548: Chương 548: Tiểu Đan Hội bắt đầu2023-05-10 14:00
 • #549: Chương 549: Kim Tinh Phần Sơn Hỏa2023-05-10 14:00
 • #550: Chương 550: Vương Thần Linh Hỏa2023-05-10 14:00
 • #551: Chương 551: Cầm xuống thứ 1 vòng2023-05-10 14:00
 • #552: Chương 552: 2 phương phân cao thấp2023-05-10 14:00
 • #553: Chương 553: Thứ 2 vòng thứ 12023-05-10 14:00
 • #554: Chương 554: Đám người kinh ngạc2023-05-10 14:00
 • #555: Chương 555: Thất bại2023-05-10 14:01
 • #556: Chương 556: Đổ ước2023-05-10 14:01
 • #557: Chương 557: Khóa chặt quán quân2023-05-10 14:01
 • #558: Chương 558: Song hỏa chiến2023-05-10 14:01
 • #559: Chương 559: Dị tộc lại xuất hiện2023-05-10 14:01
 • #560: Chương 560: Nửa bước vương giả2023-05-10 14:01
 • #561: Chương 561: Ngũ Chỉ Chấn Càn Khôn2023-05-10 14:01
 • #562: Chương 562: Khổng lồ huyệt khiếu2023-05-10 14:01
 • #563: Chương 563: Tử Huyên công chúa2023-05-10 14:01
 • #564: Chương 564: Thân phận bị hoài nghi2023-05-10 14:01
 • #565: Chương 565: Kỹ kinh 4 tòa2023-05-10 14:01
 • #566: Chương 566: Tiệc tối2023-05-10 14:01
 • #567: Chương 567: Con lừa bão nổi2023-05-10 14:01
 • #568: Chương 568: Ngọc Càn tửu lệnh2023-05-10 14:01
 • #569: Chương 569: Đụng rượu bắt đầu2023-05-10 14:01
 • #570: Chương 570: Hải lượng con lừa2023-05-10 14:02
 • #571: Chương 571: Hèn hạ Ngọc Càn2023-05-10 14:02
 • #572: Chương 572: Luyện thể võ giả2023-05-10 14:02
 • #573: Chương 573: Luận bàn bắt đầu2023-05-10 14:02
 • #574: Chương 574: Quét ngang đối thủ2023-05-10 14:02
 • #575: Chương 575: Phượng Minh Thiên khiêu chiến2023-05-10 14:02
 • #576: Chương 576: Phong Ma Bi2023-05-10 14:02
 • #577: Chương 577: Phong Ma Bi rung mạnh2023-05-10 14:02
 • #578: Chương 578: Hạo kiếp2023-05-10 14:02
 • #579: Chương 579: Bàn Cổ đại hiền2023-05-10 14:02
 • #580: Chương 580: Phong Ma Bi mở ra2023-05-10 14:02
 • #581: Chương 581: Tiến vào2023-05-10 14:02
 • #582: Chương 582: Dị tộc hiện2023-05-10 14:02
 • #583: Chương 583: Chiến Cốt Tộc2023-05-10 14:03
 • #584: Chương 584: Các loại dị tộc2023-05-10 14:03
 • #585: Chương 585: Thảm liệt chiến đấu2023-05-10 14:03
 • #586: Chương 586: Kim Tuyệt chi thương2023-05-10 14:03
 • #587: Chương 587: Xuất thủ2023-05-10 14:03
 • #588: Chương 588: Đừng nhúc nhích! Kia là bản vương2023-05-10 14:03
 • #589: Chương 589: Quét ngang dị tộc2023-05-10 14:03
 • #590: Chương 590: Tu La2023-05-10 14:03
 • #591: Chương 591: Biến cố2023-05-10 14:03
 • #592: Chương 592: Đại chiến bộc phát2023-05-10 14:04
 • #593: Chương 593: Tai nạn giáng lâm2023-05-10 14:04
 • #594: Chương 594: Thần cảnh chiến đấu2023-05-10 14:04
 • #595: Chương 595: Dị tộc lôi kéo2023-05-10 14:04
 • #596: Chương 596: Vương Thần diệt thần2023-05-10 14:04
 • #597: Chương 597: Gặp lại Thần cảnh2023-05-10 14:04
 • #598: Chương 598: Kinh khủng thân phận2023-05-10 14:04
 • #599: Chương 599: Đáng thương Phong Vô Ba2023-05-10 14:04
 • #600: Chương 600: Lẫn vào Thiếu Hoa Tông2023-05-10 14:04
 • #601: Chương 601: Trộm linh tặc2023-05-10 14:04
 • #602: Chương 602: Bá đạo Ngọc Càn2023-05-10 14:04
 • #603: Chương 603: Tìm ra trộm linh tặc2023-05-10 14:05
 • #604: Chương 604: Nội chiến2023-05-10 14:05
 • #605: Chương 605: Đột phá huyệt khiếu2023-05-10 14:05
 • #606: Chương 606: Trở về học viện2023-05-10 14:05
 • #607: Chương 607: Điên cuồng ma luyện2023-05-10 14:05
 • #608: Chương 608: Long Giác khiêu chiến2023-05-10 14:05
 • #609: Chương 609: Vương Thần thực lực2023-05-10 14:05
 • #610: Chương 610: Bại Long Hồn2023-05-10 14:05
 • #611: Chương 611: Lại đến U Thị Nhất Tộc2023-05-10 14:05
 • #612: Chương 612: 3 đạo gông xiềng2023-05-10 14:05
 • #613: Chương 613: Thất Tinh Diệu Thiên Quyền2023-05-10 14:05
 • #614: Chương 614: Thiên Thê2023-05-10 14:06
 • #615: Chương 615: Dị tộc lại xuất hiện2023-05-10 14:06
 • #616: Chương 616: Băng Thiên Quyền2023-05-10 14:06
 • #617: Chương 617: 1 năm2023-05-10 14:06
 • #618: Chương 618: Khởi tử hoàn sinh2023-05-10 14:06
 • #619: Chương 619: Vực ngoại đại năng2023-05-10 14:06
 • #620: Chương 620: Vương Thần giúp đỡ2023-05-10 14:06
 • #621: Chương 621: Phá cấm2023-05-10 14:06
 • #622: Chương 622: Thiên địa biến đổi lớn2023-05-10 14:06
 • #623: Chương 623: Linh Thủy 2 tầng2023-05-10 14:07
 • #624: Chương 624: Lôi kiếp2023-05-10 14:07
 • #625: Chương 625: Tử Lôi Lạc2023-05-10 14:07
 • #626: Chương 626: Trở về2023-05-10 14:07
 • #627: Chương 627: Ngẫu nhiên gặp2023-05-10 14:07
 • #628: Chương 628: Hắc Nha đảo chủ2023-05-10 14:07
 • #629: Chương 629: Chiến Vương Giả2023-05-10 14:07
 • #630: Chương 630: Lại mở Kim Thư2023-05-10 14:07
 • #631: Chương 631: Long Hiên khiêu chiến2023-05-10 14:07
 • #632: Chương 632: Võ Minh2023-05-10 14:07
 • #633: Chương 633: Thiên Xu Kim Diệu thạch2023-05-10 14:07
 • #634: Chương 634: Đột phá về nhà2023-05-10 14:07
 • #635: Chương 635: Vương gia tai nạn2023-05-10 14:07
 • #636: Chương 636: Xuất thủ2023-05-10 14:07
 • #637: Chương 637: Phất tay diệt cường địch2023-05-10 14:08
 • #638: Chương 638: Miểu sát vương giả2023-05-10 14:08
 • #639: Chương 639: U Thị Nhất Tộc đến2023-05-10 14:08
 • #640: Chương 640: Thông thiên triệt địa 1 gốc sen, vĩnh hằng bất diệt bất tử thân2023-05-10 14:08
 • #641: Chương 641: Đáng thương U Nhàn2023-05-10 14:08
 • #642: Chương 642: Thiên Vũ Thành2023-05-10 14:08
 • #643: Chương 643: Liễu Như Yên2023-05-10 14:08
 • #644: Chương 644: Vương giả binh2023-05-10 14:08
 • #645: Chương 645: Thiên Cơ tinh thạch2023-05-10 14:08
 • #646: Chương 646: Gây thù hằn2023-05-10 14:08
 • #647: Chương 647: Trắng trợn cướp đoạt2023-05-10 14:08
 • #648: Chương 648: Khảo thí Cốt Linh2023-05-10 14:08
 • #649: Chương 649: Chiến lực khảo thí2023-05-10 14:08
 • #650: Chương 650: Thực lực sơ hiển2023-05-10 14:08
 • #651: Chương 651: Hành hung thần thể2023-05-10 14:09
 • #652: Chương 65: Tiến Võ Minh2023-05-10 14:09
 • #653: Chương 653: Chiến thần thể pháp tướng2023-05-10 14:09
 • #654: Chương 654: Hạ Thanh U hạ lạc2023-05-10 14:09
 • #655: Chương 655: Tiến Vũ Mộ2023-05-10 14:09
 • #656: Chương 656: Lãnh Thanh Mị2023-05-10 14:09
 • #657: Chương 657: Lam Tâm diễm2023-05-10 14:09
 • #658: Chương 658: Kỳ Toàn thạch2023-05-10 14:09
 • #659: Chương 659: Tái chiến thần thể2023-05-10 14:09
 • #660: Chương 660: Thu phục Hiên Viên Thiên Phàm2023-05-10 14:10
 • #661: Chương 661: Cửa đá2023-05-10 14:10
 • #662: Chương 662: Phù Đồ Thiên Thần2023-05-10 14:10
 • #663: Chương 663: Phù Đồ Tháp2023-05-10 14:10
 • #664: Chương 664: Hiển lộ thực lực2023-05-10 14:10
 • #665: Chương 665: Phật thần kiếm2023-05-10 14:10
 • #666: Chương 666: Vô danh Thần Vương2023-05-10 14:10
 • #667: Chương 667: Đánh cược2023-05-10 14:11
 • #668: Chương 668: Ngộ đạo quả2023-05-10 14:11
 • #669: Chương 669: Muốn trộm được ngộ đạo cây2023-05-10 14:11
 • #670: Chương 670: Vũ Mộ quan bế2023-05-10 14:11
 • #671: Chương 671: Chiến Vương Giả 7 tầng2023-05-10 14:11
 • #672: Chương 672: 0 long chi lực2023-05-10 14:11
 • #673: Chương 673: Tân Đệ Tử giao lưu hội2023-05-10 14:11
 • #674: Chương 674: Tranh đoạt danh ngạch2023-05-10 14:11
 • #675: Chương 675: Danh ngạch xác định2023-05-10 14:11
 • #676: Chương 676: Gặp lại người quen2023-05-10 14:11
 • #677: Chương 677: Hạ Thanh U người theo đuổi2023-05-10 14:11
 • #678: Chương 678: Người đeo đuổi chiến đấu2023-05-10 14:11
 • #679: Chương 679: Cuối cùng gặp nhau2023-05-10 14:11
 • #680: Chương 680: Tinh huyết hao tổn2023-05-10 14:12
 • #681: Chương 681: Lấy máu2023-05-10 14:12
 • #682: Chương 682: Mạnh mẽ bắt lấy2023-05-10 14:12
 • #683: Chương 683: Nhỏ tiệc trà xã giao2023-05-10 14:12
 • #684: Chương 684: Dao Thanh Tinh Đồng2023-05-10 14:12
 • #685: Chương 685: Tịnh Đế Tuyết Liên tới tay2023-05-10 14:12
 • #686: Chương 686: Song song đột phá2023-05-10 14:12
 • #687: Chương 687: Mộ Tình, Hướng Thiên Khiếu2023-05-10 14:12
 • #688: Chương 688: Giao lưu hội khai mạc2023-05-10 14:12
 • #689: Chương 689: Đệ tử cũ chiến đấu2023-05-10 14:12
 • #690: Chương 690: Cường đại Huyền Vực thứ 1 vương2023-05-10 14:13
 • #691: Chương 691: Bị không để ý tới2023-05-10 14:13
 • #692: Chương 69: Vương Thần kinh khủng2023-05-10 14:13
 • #693: Chương 693: Hạ Thanh U thực lực2023-05-10 14:13
 • #694: Chương 694: Tiểu thành quyền ý2023-05-10 14:13
 • #695: Chương 695: Tà tu hiện2023-05-10 14:13
 • #696: Chương 696: Chiến tà tu2023-05-10 14:13
 • #697: Chương 697: Bị đánh cướp2023-05-10 14:13
 • #698: Chương 698: Giết Diêm Khôn2023-05-10 14:13
 • #699: Chương 699: Mưu đồ2023-05-10 14:13
 • #700: Chương 700: Hắc long2023-05-10 14:13
 • #701: Chương 701: Nhập Chủ 7 Tú Phong2023-05-10 14:13
 • #702: Chương 702: Bày quầy bán hàng2023-05-10 14:14
 • #703: Chương 703: Huyễn Linh Quả2023-05-10 14:14
 • #704: Chương 704: Phong Hành Liệt2023-05-10 14:14
 • #705: Chương 705: Lại nghe tà tu2023-05-10 14:14
 • #706: Chương 706: Ngọc Hành Tử Cương hạ lạc2023-05-10 14:14
 • #707: Chương 707: Chiến thần thể 4 tầng2023-05-10 14:15
 • #708: Chương 708: Thiên long chi lực2023-05-10 14:15
 • #709: Chương 709: Tái chiến tà tu2023-05-10 14:15
 • #710: Chương 710: Truy sát2023-05-10 14:15
 • #711: Chương 711: Chiến Mộ Tình2023-05-10 14:15
 • #712: chương 712 L Thiên Khanh2023-05-10 14:15
 • #713: Chương 713: Tiểu phong ba2023-05-10 14:15
 • #714: Chương 714: Nhập Thiên Khanh2023-05-10 14:15
 • #715: Chương 715: Bắt thiên thạch2023-05-10 14:15
 • #716: Chương 716: Giết người2023-05-10 14:15
 • #717: Chương 717: Gặp lại Hách Liên2023-05-10 14:16
 • #718: Vẫn Dương Thạch2023-05-10 14:16
 • #719: Chương 719: Kết thù kết oán Tiết Bất Nộ2023-05-10 14:16
 • #720: tiến vào cấm địa2023-05-10 14:16
 • #721: Sỏa Tử Tái Hiện2023-05-10 14:16
 • #722: Chung Ly Tố2023-05-10 14:16
 • #723: A Sửu tức giận2023-05-10 14:16
 • #724: A Sửu thực lực2023-05-10 14:17
 • #725: Chung Ly Xuân quyết định2023-05-10 14:17
 • #726: Nhận nhiệm vụ2023-05-10 14:17
 • #727: Săn yêu2023-05-10 14:17
 • #728: Lục Giai Trung Cấp Yêu Thú2023-05-10 14:17
 • #729: Nhẹ nhõm săn giết2023-05-10 14:17
 • #730: Chương 730: Thanh Liễu Tứ Kiệt2023-05-10 14:17
 • #731: Chương 731: Đại thu hoạch2023-05-10 14:17
 • #732: Chương 732: Kinh khủng Chung Ly Tố2023-05-10 14:17
 • #733: Chương 733: Trảm thần thể2023-05-10 14:17
 • #734: Chương 734: Kinh thiên sát kiếp2023-05-10 14:17
 • #735: Chương 735: Kinh thiên sát kiếp (2)2023-05-10 14:18
 • #736: Chương 736: Một tay xé trời2023-05-10 14:18
 • #737: Chương 737: Vương Giả trở về.2023-05-10 14:19
 • #738: Chương 738: Đối chiến Thần Cảnh2023-05-10 14:19
 • #739: Chương 739: Thiếu niên ma vương2023-05-10 14:19
 • #740: Chương 740: Bắc đẩu quần anh hội2023-05-10 14:19
 • #741: Chương 741: Thiên Vực thiên tài2023-05-10 14:19
 • #742: Chương 742: Tiện nhân2023-05-10 14:19
 • #743: Chương 743: Đến Thất Tinh Thành2023-05-10 14:19
 • #744: Chương 744: Thần dị Ngộ Đạo Thụ lá2023-05-10 14:19
 • #745: Chương 745: Ma vương lộ diện2023-05-10 14:19
 • #746: Chương 746: Gợn sóng2023-05-10 14:19
 • #747: Chương 747: Thác Bạt Dũng2023-05-10 14:19
 • #748: Liễu Nguyệt Tông người tới2023-05-10 14:20
 • #749: Chương 749: Thay máu2023-05-10 14:20
 • #750: Chương 750: Âu Dương Thường Phong2023-05-10 14:20
 • #751: Chương 751: Khảo thí2023-05-10 14:20
 • #752: Chương 752: Tiểu thánh thể2023-05-10 14:20
 • #753: Chương 753: Ma vương trấn Thánh thể2023-05-10 14:20
 • #754: Chương 754: Thiên hạ đều địch2023-05-10 14:20
 • #755: Chương 755: Tiến vào bí cảnh2023-05-10 14:21
 • #756: Chương 756: Bá Hạ cứu giá2023-05-10 14:21
 • #757: Chương 757: Đồ ma đại hội2023-05-10 14:21
 • #758: Chương 758: Sát cơ2023-05-10 14:21
 • #759: Chương 759: Giết chóc2023-05-10 14:21
 • #760: Chương 760: Chấn nhiếp quần hùng2023-05-10 14:21
 • #761: Chưởng Long Hách2023-05-10 14:21
 • #762: Tiểu Kim Long2023-05-10 14:21
 • #763: Chương 763: Tiểu thánh thể ước chiến2023-05-10 14:21
 • #764: Chương 764: Tái chiến Thánh thể2023-05-10 14:21
 • #765: Chương 765: Khu trục2023-05-10 14:21
 • #766: Chương 766: Ma vương phản kích2023-05-10 14:21
 • #767: Chương 767: Leo núi2023-05-10 14:22
 • #768: Chương 768: Ngược đánh Âu Dương2023-05-10 14:22
 • #769: Chương 769: Nhất Linh Hóa Tam Thanh2023-05-10 14:22
 • #770: Chương 770: Thanh Ngưu Đế Quân2023-05-10 14:22
 • #771: Chương 771: Thiếu Niên Đạo Nhân2023-05-10 14:22
 • #772: Thiếu Niên Đạo Nhân2023-05-10 14:22
 • #773: Chương 773: Sư huynh2023-05-10 14:22
 • #774: Chương 774: Thần Cảnh thực lực2023-05-10 14:22
 • #775: Chương 775: Giam cầm2023-05-10 14:23
 • #776: Chương 776: Diệt thần2023-05-10 14:23
 • #777: Chương 777: Đào thoát2023-05-10 14:23
 • #778: Chương 778: Đại Đột Phá2023-05-10 14:23
 • #779: Chương 779: Kỳ Lân Tống Tử2023-05-10 14:23
 • #780: Chương 780: Chung Ly Xuân phục sinh2023-05-10 14:23
 • #781: Chương 781: Lại về Thanh Liễu Thành2023-05-10 14:23
 • #782: Chương 782: Thiên kiêu tề tụ2023-05-10 14:24
 • #783: Chương 783: Khai Sát2023-05-10 14:24
 • #784: Chương 784: Quét ngang bát phương2023-05-10 14:24
 • #785: Chương 785: Giết vào Bắc Đấu Tông2023-05-10 14:24
 • #786: Chương 786: Trung ương đại lục tin tức2023-05-10 14:24
 • #787: Chương 787: Về Huyền Vực2023-05-10 14:24
 • #788: Chương 788: Tà tu lại xuất hiện2023-05-10 14:24
 • #789: Chương 789: Chém giết tà tu2023-05-10 14:24
 • #790: Chương 790: Nợ cũ2023-05-10 14:24
 • #791: Chương 791: Về nhà2023-05-10 14:24
 • #792: Chương 792: Bức hôn2023-05-10 14:25
 • #793: Chương 793: Bát Môn2023-05-10 14:25
 • #794: Chương 794: Nhi nữ2023-05-10 14:25
 • #795: Chương 795: 1 0 năm2023-05-10 14:25
 • #796: Chương 796: Địa vực khách tới2023-05-10 14:25
 • #797: Chương 797: Nhi nữ tu luyện2023-05-10 14:25
 • #798: Chương 798: Các phương đến2023-05-10 14:25
 • #799: Chương 799: Uy danh2023-05-10 14:25
 • #800: Chương 800: Chấn nhiếp bát phương2023-05-10 14:26
 • #801: Chương 801: Mênh mông trung ương đại lục2023-05-10 14:26
 • #802: Chương 802: Đến Phổ Đà Tự2023-05-10 14:26
 • #803: Chương 803: Đối chiến Thánh thể2023-05-10 14:26
 • #804: Chương 804: Tam Giới2023-05-10 14:26
 • #805: Chương 805: Truyền tống trận mở ra2023-05-10 14:27
 • #806: Chương 806: Khảo thí2023-05-10 14:27
 • #807: Chương 807: Đến Man Hoang vực2023-05-10 14:27
 • #808: Chương 808: Biên Hoang thành2023-05-10 14:27
 • #809: Chương 809: Cấp trên Tông Anh2023-05-10 14:27
 • #810: Chương 810: Phượng Huyết Hắc Văn Quả2023-05-10 14:27
 • #811: Chương 811: Pháp tướng hiển uy2023-05-10 14:28
 • #812: Gậy sắt chấn nhiếp2023-05-10 14:28
 • #813: Chương 813: Diệt sát2023-05-10 14:28
 • #814: Chương 814: Đáng sợ đánh lén2023-05-10 14:28
 • #815: Chương 815: Hoàng Thiên Bá Thể2023-05-10 14:28
 • #816: Chương 816: Bá Hạ biến hóa2023-05-10 14:28
 • #817: Chương 817: Rời đi Man Hoang vực biện pháp2023-05-10 14:28
 • #818: Chương 818: Ly Tiểu Nguyệt2023-05-10 14:28
 • #819: Chương 819: Kinh khủng tổ hai người2023-05-10 14:28
 • #820: Chương 820: Tiểu Lam cùng tiểu Hồng2023-05-10 14:28
 • #821: Chương 821: Thứ 4 khối tàn đồ2023-05-10 14:28
 • #822: Bích Huyết Thất Tiết Thảo2023-05-10 14:28
 • #823: Chương 823: Sinh tử chiến2023-05-10 14:28
 • #824: Chương 824: Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh2023-05-10 14:28
 • #825: Chương 825: Gặp lại Hành Cước Thương Nhân2023-05-10 14:28
 • #826: Chương 826: Bất Tử Thần Điểu Phượng Hoàng2023-05-10 14:28
 • #827: Chương 827: Đại chiến buông xuống2023-05-10 14:29
 • #828: Chương 828: Thiên Khung chiến trường2023-05-10 14:29
 • #829: Chương 829: Đại chiến bộc phát2023-05-10 14:29
 • #830: Chương 830: Sơ hiển uy2023-05-10 14:29
 • #831: Chương 831: Hoàng Thiên Bá Thể lại xuất hiện2023-05-10 14:29
 • #832: Chương 832: Chiến Hoàng tộc2023-05-10 14:29
 • #833: Chương 833: Thần kỳ Vạn Tự Điếu Trụy2023-05-10 14:29
 • #834: Chương 834: Thân thế của mẫu thân2023-05-10 14:29
 • #835: Chương 835: Sát hoàng tộc2023-05-10 14:29
 • #836: Chương 836: Đại chiến kết thúc2023-05-10 14:29
 • #837: Chương 837: Tiến vào Hỏa Diễm Động2023-05-10 14:29
 • #838: Chương 838: Mang thù Tiểu Nguyệt2023-05-10 14:29
 • #839: Chương 839: Lý Vân Phi2023-05-10 14:30
 • #840: Chương 840: Hoàng tộc dòng chính2023-05-10 14:30
 • #841: Chương 841: 3 loại linh hỏa2023-05-10 14:30
 • #842: Chương 842: Thất hoàng tôn2023-05-10 14:30
 • #843: Chương 843: Giao thủ2023-05-10 14:30
 • #844: Chương 844: Sát hoàng tôn2023-05-10 14:30
 • #845: Chương 845: Thánh Huyết2023-05-10 14:30
 • #846: Chương 846: Tranh Thiên Nhất Chiến2023-05-10 14:30
 • #847: Chương 847: Chiến giới2023-05-10 14:30
 • #848: Hắn cha ruột cùng mẹ ruột của hắn2023-05-10 14:30
 • #849: Chương 849: Tiềm Lực Bi2023-05-10 14:30
 • #850: Chương 850: Hạ đẳng tầm thường2023-05-10 14:31
 • #851: Chương 851: Thiên tài hiện lên2023-05-10 14:31
 • #852: Chương 852: Chí cường thể chất2023-05-10 14:31
 • #853: Chương 853: Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt2023-05-10 14:31
 • #854: Chương 854: Bản Vương Lai Dã2023-05-10 14:31
 • #855: Chương 855: Chiến Giới mở2023-05-10 14:31
 • #856: Chương 856: Viên Đan 7 tầng2023-05-10 14:31
 • #857: Chương 857: Hố người hối đoái không gian2023-05-10 14:31
 • #858: Chương 858: Săn giết yêu thú2023-05-10 14:32
 • #859: Chương 859: Thánh cấp vật phẩm giá trị2023-05-10 14:32
 • #860: Chương 860: Thần Uy tướng quân2023-05-10 14:32
 • #861: Chương 861: Thánh Nhân Mộ2023-05-10 14:32
 • #862: Chương 862: Gặp nhau Chí Cường Thể2023-05-10 14:32
 • #863: Chương 863: Song cường chiến2023-05-10 14:32
 • #864: Chương 864: Hắn cha ruột phá trận2023-05-10 14:32
 • #865: Chương 865: Vượt quan2023-05-10 14:33
 • #866: Chương 866: Thiếu niên chí tôn thực lực2023-05-10 14:33
 • #867: Chương 867: Thiếu niên Bàn Cổ2023-05-10 14:33
 • #868: Chương 868: Thánh nhân quan tài?2023-05-10 14:33
 • #869: Chương 869: Thánh tích lại xuất hiện2023-05-10 14:33
 • #870: Chương 870: Tới tay cấm khí2023-05-10 14:33
 • #871: Chưởng Khóa Vực chi chiến2023-05-10 14:33
 • #872: Chương 872: Giết vào Lưu Hỏa chiến vực2023-05-10 14:33
 • #873: Chương 873: Chiến Lực Bia2023-05-10 14:33
 • #874: Chương 874: Bát Hoang Chiến Quyết2023-05-10 14:33
 • #875: Chương 875: Thân phận của mẫu thân2023-05-10 14:33
 • #876: Chương 876: Nam nhân xấu xí sửu nữ2023-05-10 14:33
 • #877: Chương 877: Long Tê Cốc2023-05-10 14:34
 • #878: Chương 878: Lý Tiểu Nguyệt bão nổi2023-05-10 14:34
 • #879: Chương 879: Yêu Đan tới tay2023-05-10 14:34
 • #880: Chương 880: Viên Đan 8 tầng2023-05-10 14:34
 • #881: Chương 881: Lý Cực Uy2023-05-10 14:34
 • #882: Chương 882: Thanh Long2023-05-10 14:34
 • #883: Chương 883: Lý Cận Nam2023-05-10 14:34
 • #884: Chương 884: Động cấm khí2023-05-10 14:34
 • #885: Chương 885: Rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết2023-05-10 14:35
 • #886: Chương 886: Áo lam thiếu nữ2023-05-10 14:35
 • #887: Chương 887: Long Huyết Hồ2023-05-10 14:35
 • #888: Chương 888: Cướp đoạt tinh huyết2023-05-10 14:35
 • #889: Chương 889: Diệt bầy địch2023-05-10 14:35
 • #890: Chương 890: Bại lộ2023-05-10 14:35
 • #891: Chương 891: Gặp lại Lý Cận Nam2023-05-10 14:35
 • #892: Chương 892: Long chi vảy ngược tới tay2023-05-10 14:35
 • #893: Chương 893: Trứng rồng2023-05-10 14:36
 • #894: Chương 894: Đạo Đồng Chi Thể đáng sợ2023-05-10 14:36
 • #895: Chương 895: Nhỏ máu nhận chủ2023-05-10 14:36
 • #896: Chương 896: Thiên Địa Thánh Quả2023-05-10 14:36
 • #897: Chương 897: Xử lý Xích Trầm2023-05-10 14:36
 • #898: Chương 898: Quần công2023-05-10 14:36
 • #899: Chương 899: Bản Vương Lai Dã2023-05-10 14:36
 • #900: Chương 900: Nuốt Thiên Địa Thánh Quả2023-05-10 14:36
 • #901: Chương 901: Viên Đan 9 tầng cảnh giới2023-05-10 14:36
 • #902: Chương 902: 4 thú2023-05-10 14:37
 • #903: Chương 903: Vực Ngoại Chi Thi2023-05-10 14:37
 • #904: Chương 904: Chiến tích bia2023-05-10 14:37
 • #905: Chương 905: Khai chiến2023-05-10 14:37
 • #906: Chương 906: Cường hãn Lạc Thiên Tư2023-05-10 14:37
 • #907: Chương 907: Đã tìm đến2023-05-10 14:37
 • #908: Chương 908: Xuất thủ2023-05-10 14:37
 • #909: Chương 909: Thiếu niên chí tôn tụ tập2023-05-10 14:37
 • #910: Chương 910: Con lừa xuất chiến2023-05-10 14:37
 • #911: Chương 911: Thiếu niên chí tôn lộ cao chót vót2023-05-10 14:38
 • #912: Chương 912: Lục Tự Chân Ngôn2023-05-10 14:38
 • #913: Chương 913: Cường giả hiện2023-05-10 14:38
 • #914: Chương 914: Thần tộc2023-05-10 14:38
 • #915: Chương 915: Cường hãn Tu La2023-05-10 14:38
 • #916: Chương 916: Thiếu niên chí tôn vẫn lạc2023-05-10 14:38
 • #917: Chương 917: Lại ra tay2023-05-10 14:38
 • #918: Chương 918: Đồ sát thiếu niên chí tôn2023-05-10 14:38
 • #919: Chương 919: Đạo vận2023-05-10 14:38
 • #920: Chương 920: Giết Thần tộc2023-05-10 14:38
 • #921: Chương 921: Đại chiến bộc phát2023-05-10 14:38
 • #922: Chương 922: Thao Thiết cự hung2023-05-10 14:39
 • #923: Chương 923: Lí Đạo Huyền2023-05-10 14:39
 • #924: Chương 924: Hương Nhi2023-05-10 14:39
 • #925: Chương 925: Chiến tích bảng thứ 12023-05-10 14:40
 • #926: Chương 926: Danh dương Trung Ương đại lục2023-05-10 14:40
 • #927: Chương 927: Thương Lan thánh kiếm2023-05-10 14:40
 • #928: Chương 928: Thiên đạo không dung người2023-05-10 14:40
 • #929: Chương 929: Cho thấy thân phận2023-05-10 14:40
 • #930: Chương 930: Xử lý Man Hoang thiên thần2023-05-10 14:40
 • #931: Chương 931: Phúc bá2023-05-10 14:40
 • #932: Chương 932: Mạt Lăng vương2023-05-10 14:40
 • #933: Chương 933: Mẫu thân thực lực2023-05-10 14:40
 • #934: Chương 934: Về nhà2023-05-10 14:40
 • #935: Chương 935: Muốn thức tỉnh Hoàng gia Bá Thể huyết mạch2023-05-10 14:40
 • #936: Chương 936: Hóa Long Trì2023-05-10 14:40
 • #937: Chương 937: Đánh ngã Hoàng gia đệ tử2023-05-10 14:41
 • #938: Chương 938: Xui xẻo Quảng Lăng vương2023-05-10 14:41
 • #939: Chương 939: Thức tỉnh nghi thức bắt đầu2023-05-10 14:41
 • #940: Chương 940: Bát đầu Long Hoàng Thiên Bá Thể2023-05-10 14:41
 • #941: Chương 941: 1 đầu Long?2023-05-10 14:41
 • #942: Chương 942: Phá tan cấm chế2023-05-10 14:41
 • #943: Chương 943: Đột phá liên tục2023-05-10 14:41
 • #944: Chương 944: Thôn phệ Tổ Long2023-05-10 14:41
 • #945: Chương 945: Đại đoàn viên2023-05-10 14:41
 • #946: Chương 946: Sinh tử chiến2023-05-10 14:42
 • #947: Chương 947: Nhất Linh Hóa Ngũ Thanh2023-05-10 14:42
 • #948: Chương Vương thợ rèn2023-05-10 14:42
 • #949: Chương 949: Khổ bức Tôn Đại Dũng2023-05-10 14:42
 • #950: Chương 950: Ngộ Đạo2023-05-10 14:42
 • #951: Chương 951: Nhập hoàng cung2023-05-10 14:42
 • #952: Chương 952: Vương Thần pha trà2023-05-10 14:42
 • #953: Chương 953: Hang không đáy2023-05-10 14:42
 • #954: Chương 954: Lấp đầy Càn cung2023-05-10 14:42
 • #955: Chương 955: Đẩy ngã Hạ Thanh U2023-05-10 14:42
 • #956: Chương 956: Đến Đạo Thần cung2023-05-10 14:42
 • #957: Chương 957: Lâm Thanh Tuyết ·· Lâm Niệm Trần2023-05-10 14:42
 • #958: Chương 958: Sinh tử chưa biết Lâm Thanh Tuyết2023-05-10 14:42
 • #959: Chương 959: Thiên Thần Cảnh khiêu khích2023-05-10 14:42
 • #960: Chương 960: Thiếu niên chí tôn thực lực2023-05-10 14:42
 • #961: Chương 961: Ngũ đại phân thân hiển uy2023-05-10 14:42
 • #962: Chương 962: Trấn áp2023-05-10 14:43
 • #963: Chương 963: Hỗn độn chi khí hình thức ban đầu2023-05-10 14:43
 • #964: Chương 964: Lâm Thanh Tuyết hiện trạng2023-05-10 14:43
 • #965: Chương 965: Lừa đảo2023-05-10 14:43
 • #966: Chương 966: Gà bay chó chạy2023-05-10 14:43
 • #967: Chương 967: Liễu Thanh Ti2023-05-10 14:43
 • #968: Chương 968: Bán thiếu niên chí tôn2023-05-10 14:43
 • #969: Chương 969: Luyện Đan Đại Hội bắt đầu2023-05-10 14:43
 • #970: Chương 970: Luyện đan2023-05-10 14:43
 • #971: Chương 971: Kinh thiên đánh cược2023-05-10 14:43
 • #972: Chương 972: Các loại linh hỏa2023-05-10 14:43
 • #973: Chương 973: Vương Thần luyện đan thuật2023-05-10 14:43
 • #974: Chương 974: Chất vấn2023-05-10 14:43
 • #975: Chương 975: Hắn cha ruột rơi trong hầm phân2023-05-10 14:43
 • #976: Chương 976: Lấp đầy Khảm cung2023-05-10 14:44
 • #977: Chương 978: Giảng bài2023-05-10 14:45
 • #978: Chương 979: Tư Đồ Huyền Đức2023-05-10 14:45
 • #979: Chương 980: Trảm ta chứng đạo2023-05-10 14:45
 • #980: Chương 981: Tranh nhau chứng đạo2023-05-10 14:45
 • #981: Chương 982: Thánh Nhân diễn sinh2023-05-10 14:45
 • #982: Chương 983: Nó tới2023-05-10 14:46
 • #983: Chương 984: Thần Nhân 7 tầng2023-05-10 14:47
 • #984: Chương 985: Đa Bảo Vực2023-05-10 14:47
 • #985: Chương 986: Thu thập Lâm gia đệ tử2023-05-10 14:47
 • #986: Chương 987: Ẩn sĩ gia tộc thực lực2023-05-10 14:47
 • #987: Chương 988: Vương Thần fan hâm mộ2023-05-10 14:47
 • #988: Chương 989: Xuất thủ2023-05-10 14:47
 • #989: Chương 990: Giao thủ2023-05-10 14:47
 • #990: Chương 991: Chỉ là phân thân2023-05-10 14:47
 • #991: Chương 992: Chui vào Lâm gia2023-05-10 14:47
 • #992: Chương 993: Lâm gia chủ xuất thủ2023-05-10 14:47
 • #993: Chương 994: Trung Ương Đại Liệt Cốc2023-05-10 14:48
 • #994: Chương 995: Tầm Long Thuật2023-05-10 14:48
 • #995: Chương 996: Thiên Thần cảnh2023-05-10 14:48
 • #996: Chương 997: Thay cha xuất chiến2023-05-10 14:48
 • #997: Chương 998: Cha con gặp nhau2023-05-10 14:48
 • #998: Chương 999: Thác Bạt Liệt Không2023-05-10 14:48
 • #999: Chương 1000: Vương Thần lại mở cược2023-05-10 14:48
 • #1000: Chương 1001: Con lừa mở giết2023-05-10 14:48
 • #1001: Chương 1002: Sinh tử chiến bắt đầu2023-05-10 14:48
 • #1002: Chương 1003: Hèn hạ Thác Bạt gia2023-05-10 14:48
 • #1003: Chương 1004: Tiểu tổ2023-05-10 14:49
 • #1004: Chương 1005: Trung Ương Đại Liệt Cốc mở ra2023-05-10 14:50
 • #1005: Chương 1006: Ẩn sĩ chi tử2023-05-10 14:50
 • #1006: Chương 1007: Một chỉ trấn áp U Cửu Tiếu2023-05-10 14:51
 • #1007: Chương 1008: Thương Lan trảm Chí Tôn2023-05-10 14:52
 • #1008: Chương 109: Tà tu lại xuất hiện2023-05-10 14:52
 • #1009: Chương 1010: Chém giết Lâm Diệu Tiên2023-05-10 14:52
 • #1010: Chương 1011: Mất đi nhân tộc khôi bảo2023-05-10 14:52
 • #1011: Chương 1012: Đại quân dị tộc giết tới2023-05-10 14:53
 • #1012: Chương 1013: Đại chiến2023-05-10 14:53
 • #1013: Chương 1014: Ngăn cửa2023-05-10 14:53
 • #1014: Chương 1015: Thánh nhân phủ đệ2023-05-10 14:53
 • #1015: Chương 1016: Bái Thiên Thánh Viêm2023-05-10 14:53
 • #1016: Chương 1017: Vực ngoại Tà Linh2023-05-10 14:53
 • #1017: Chương 1018: Thánh Cốt2023-05-10 14:53
 • #1018: Chương 1019: Đưa tay diệt Quần Vương2023-05-10 14:53
 • #1019: Chương 1020: Tà tu lão tổ2023-05-10 14:56
 • #1020: Chương 1021: Thần tổ2023-05-10 14:56
 • #1021: Chương 1022: Thánh Viện2023-05-10 14:56
 • #1022: Chương 1023: Về nhà2023-05-10 14:57
 • #1023: Chương 1024: Thuyết Thuyết Hám Thiên2023-05-10 14:57
 • #1024: Chương 1025: Bất ngờ nghe tin dữ2023-05-10 14:57
 • #1025: Chương 1026: Hắc ám kỷ nguyên cuối cùng đến2023-05-10 14:57
 • #1026: Chương 1027: Thánh Nhân giáng lâm2023-05-10 14:57
 • #1027: Chương 1028: Đồ thánh2023-05-10 14:57
 • #1028: Chương 1029: Thương Thiên Phách Huyết2023-05-10 14:57
 • #1029: Chương 1030: Thượng cổ thất tổ2023-05-10 14:58
 • #1030: Chương 1031: Trảm ta chứng đạo2023-05-10 14:58
 • #1031: Chương 1032: Vương Thần thành thánh2023-05-10 14:58
 • #1032: Chương 1033: Hắc ám hạo kiếp2023-05-10 15:02
 • #1033: Chương 1034: Thông thiên triệt địa nhất chu liên2023-05-10 15:02
 • #1034: Chương 1035: Xi Vưu2023-05-10 15:03
 • #1035: Chương 1036: Đại kết cục2023-05-10 15:03
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Chí Tôn Vô Lại

TiKay

Duy Ngô Tiêu Dao

TiKay

Ngã Dục Phong Thiên

TiKay

Thần Cấp Thiên Đạo Trong Nháy Mắt Mãn Cấp

TiKay

Đại Bát Hầu

TiKay

Ta Có Thể Vô Hạn Thăng Cấp

TiKay

Leave a Reply