Cạnh Kỹ

Truyền Kỳ Cò Môi Giới

Truyền Kỳ Cò Môi Giới

Cộng hòa Czech bóng đá công huân huấn luyện viên Uchlin tức giận bất bình nói: “Riezter? Hắn chính là Cộng hòa Czech giới bóng đá to lớn nhất u ác tính. UEFA nên cấm chỉ hắn tiến vào giới bóng đá.”

Có điều làm Uchlin vừa công kích Riezter chưa được mấy ngày, Cộng hòa Czech liên đoàn bóng đá chủ tịch Barwell Merkley liền đại biểu Cộng hòa Czech liên đoàn bóng đá cho Riezter ban phát một cái đặc thù cống hiến thưởng, lấy khen ngợi Riezter đối với Cộng hòa Czech bóng đá cống hiến.

. . .

Cò môi giới.

Đây là một tên cò môi giới cố sự.

Là một tên Cộng hòa Czech siêu cấp cò môi giới cố sự.

Nhìn hắn làm sao từ Cộng hòa Czech một tên tiểu cò môi giới trở thành giới bóng đá châu Âu hô mưa gọi gió siêu cấp cò môi giới cố sự.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cự Tây Thành
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Cộng hòa Czech2023-05-12 17:26
 • #2: Chương 2: Từ chối2023-05-12 17:26
 • #3: Chương 3: Kiên định mục tiêu2023-05-12 17:27
 • #4: Chương 4: Từ nơi nào ra tay2023-05-12 17:27
 • #5: Chương 5: Bước thứ nhất2023-05-12 17:27
 • #6: Chương 6: Tóc vàng phiêu phiêu2023-05-12 17:27
 • #7: Chương 7: Người số một2023-05-12 17:27
 • #8: Chương 8: Cần chống đỡ2023-05-12 17:27
 • #9: Chương 9: Jan Koller2023-05-12 17:27
 • #10: Chương 10: Vững bước phát triển2023-05-12 17:27
 • #11: Chương 11: Quy tắc? Đó là lừa gạt người ngoài nghề2023-05-12 17:27
 • #12: Chương 12: Đệ một món thu nhập2023-05-12 17:27
 • #13: Chương 13: Hoàn thành2023-05-12 17:28
 • #14: Chương 14: Bố thí2023-05-12 17:28
 • #15: Chương 15: Cộng hòa Czech người sắt2023-05-12 17:28
 • #16: Chương 16: Tân huấn luyện viên2023-05-12 17:28
 • #17: Chương 17: Vận may làm bạn2023-05-12 17:28
 • #18: Chương 18: Trước đầu tư2023-05-12 17:28
 • #19: Chương 19: Tiền, đều là tiền2023-05-12 17:28
 • #20: Chương 20: Tân khách trọ2023-05-12 17:28
 • #21: Chương 21: Bảo mẫu2023-05-12 17:28
 • #22: Chương 22: Một cái khác cá sấu lớn2023-05-12 17:29
 • #23: Chương 23: Tà ác hợp tác2023-05-12 17:29
 • #24: Chương 24: Một đám không ra thể thống gì cò môi giới2023-05-12 17:29
 • #25: Chương 25: Hợp tác đồng bọn2023-05-12 17:29
 • #26: Chương 26: Hợp tác2023-05-12 17:29
 • #27: Chương 27: Giữ lại2023-05-12 17:29
 • #28: Chương 28: Mùa hè làm chơi2023-05-12 17:29
 • #29: Chương 29: Phong gái2023-05-12 17:29
 • #30: Chương 30: Němcová2023-05-12 17:29
 • #31: Chương 31: Bom2023-05-12 17:30
 • #32: Chương 32: Mùa xuân đến rồi2023-05-12 17:30
 • #33: Chương 33: Hóa ra là một tên người mẫu2023-05-12 17:30
 • #34: Chương 34: Xem ra muốn học còn rất nhiều2023-05-12 17:30
 • #35: Chương 35: Hướng về chính quy hóa bước vào2023-05-12 17:30
 • #36: Chương 36: Arneson2023-05-12 17:30
 • #37: Chương 37: 400 vạn đôla Mỹ2023-05-12 17:30
 • #38: Chương 38: Euro muốn tới2023-05-12 17:30
 • #39: Chương 39: Hừng hực Manchester2023-05-12 17:30
 • #40: Chương 40: Cộng hòa Czech danh soái2023-05-12 17:30
 • #41: Chương 41: Mafia cò môi giới2023-05-12 17:31
 • #42: Chương 42: Cộng hòa Czech đến rồi (1)2023-05-12 17:31
 • #43: Chương 42: Cộng hòa Czech đến rồi (2)2023-05-12 17:31
 • #44: Chương 42: Cộng hòa Czech đến rồi (3)2023-05-12 17:31
 • #45: Chương 42: Cộng hòa Czech đến rồi (4)2023-05-12 17:31
 • #46: Chương 43: Sinh nhật2023-05-12 17:31
 • #47: Chương 44: Từ chối2023-05-12 17:31
 • #48: Chương 45: Mao toại tự tiến cử2023-05-12 17:31
 • #49: Chương 46: Ta cút mẹ mày đi2023-05-12 17:31
 • #50: Chương 47: Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn2023-05-12 17:32
 • #51: Chương 48: Biết điều siêu cấp cò môi giới2023-05-12 17:32
 • #52: Chương 49: Bất ngờ mời2023-05-12 17:32
 • #53: Chương 50: Trung thành thưởng2023-05-12 17:32
 • #54: Chương 51: La Coruña2023-05-12 17:32
 • #55: Chương 52: Khôn khéo Lendoiro2023-05-12 17:32
 • #56: Chương 53: Ngươi không phải duy nhất2023-05-12 17:32
 • #57: Chương 54: Anh hùng2023-05-12 17:32
 • #58: Chương 55: Hai năm hình thành tín nhiệm2023-05-12 17:32
 • #59: Chương 56: Vô cùng bạo tay2023-05-12 17:32
 • #60: Chương 57: Cộng hòa Czech đại nhân vật2023-05-12 17:33
 • #61: Chương 58: Đưa tới cửa tiền2023-05-12 17:33
 • #62: Chương 59: Đệ nhất bút tài trợ2023-05-12 17:33
 • #63: Chương 60: Giật dây bắc cầu2023-05-12 17:33
 • #64: Chương 61: Tiểu tử, ngươi đừng đá bóng2023-05-12 17:33
 • #65: Chương 62: Tiến vào nước Đức bước thứ nhất2023-05-12 17:33
 • #66: Chương 63: Merkley2023-05-12 17:33
 • #67: Chương 64: Lợi ích liên minh2023-05-12 17:33
 • #68: Chương 65: Người thứ nhất cầu thủ nước Đức2023-05-12 17:33
 • #69: Chương 66: Náo động ký kết nghi thức2023-05-12 17:34
 • #70: Chương 67: Náo động ký kết nghi thức2023-05-12 17:34
 • #71: Chương 68: Riezter năng lực2023-05-12 17:34
 • #72: Chương 69: Là bằng hữu2023-05-12 17:34
 • #73: Chương 70: Ý nghĩ xấu xa2023-05-12 17:34
 • #74: Chương 71: Tiên lễ hậu binh2023-05-12 17:34
 • #75: Chương 72: Ta chính là hèn hạ nhất một cái2023-05-12 17:34
 • #76: Chương 73: Mua2023-05-12 17:34
 • #77: Chương 74: Bắt2023-05-12 17:34
 • #78: Chương 75: Mùa giải bắt đầu2023-05-12 17:34
 • #79: Chương 76: Super Depor mô hình2023-05-12 17:35
 • #80: Chương 77: Coruña song tử tinh2023-05-12 17:35
 • #81: Chương 78: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (1)2023-05-12 17:35
 • #82: Chương 78: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (2)2023-05-12 17:35
 • #83: Chương 79: Lũng đoạn2023-05-12 17:35
 • #84: Chương 80: Tạo thế2023-05-12 17:35
 • #85: Chương 81: Do Thái ông trùm2023-05-12 17:35
 • #86: Chương 82: Hỗ trợ2023-05-12 17:35
 • #87: Chương 83: Quyết định2023-05-12 17:36
 • #88: Chương 84: Bá đạo2023-05-12 17:36
 • #89: Chương 85: Gây chuyện rồi2023-05-12 17:36
 • #90: Chương 86: Đều không đúng dễ trêu chủ2023-05-12 17:36
 • #91: Chương 87: Vì là ông chủ gánh tội thay cũng là vinh dự2023-05-12 17:36
 • #92: Chương 88: Ném sạch2023-05-12 17:36
 • #93: Chương 89: Cộng hòa Czech thiên tài số một2023-05-12 17:36
 • #94: Chương 90: Đem mầm họa tiêu diệt ở nảy sinh ở trong2023-05-12 17:36
 • #95: Chương 91: Ở bệnh viện gào khóc tiểu tình nhân2023-05-12 17:36
 • #96: Chương 92: Đồ tể?2023-05-12 17:37
 • #97: Chương 93: Materazzi2023-05-12 17:37
 • #98: Chương 94: Cuộc sống khốn khó2023-05-12 17:37
 • #99: Chương 95: Một loại khác thử nghiệm2023-05-12 17:37
 • #100: Chương 96: Lần thứ nhất thử nghiệm2023-05-12 17:37
 • #101: Chương 97: Ta chỉ bán ra 30%2023-05-12 17:37
 • #102: Chương 98: Nhà giàu đào góc tường2023-05-12 17:37
 • #103: Chương 99: Chán nản chiến thuật đại sư2023-05-12 17:37
 • #104: Chương 100: Ta cũng làm huấn luyện viên chuyện làm ăn2023-05-12 17:38
 • #105: Chương 101: Sốt ruột Lendoiro2023-05-12 17:38
 • #106: Chương 102: Ta muốn rèn đúc thế giới cấp danh soái2023-05-12 17:38
 • #107: Chương 103: Lưu lại? Không thành vấn đề2023-05-12 17:38
 • #108: Chương 104: Có người phản kháng2023-05-12 17:38
 • #109: Chương 105: Ta không phải người tốt2023-05-12 17:38
 • #110: Chương 106: Đằng đằng sát khí2023-05-12 17:38
 • #111: Chương 107: Uchlin tức giận2023-05-12 17:38
 • #112: Chương 108: Uy hiếp Uchlin2023-05-12 17:38
 • #113: Chương 109: Ngươi chính là Cộng hòa Czech giới bóng đá to lớn nhất u ác tính2023-05-12 17:39
 • #114: Chương 110: Khắc phục hậu quả2023-05-12 17:39
 • #115: Chương 111: Tay chân luống cuống2023-05-12 17:39
 • #116: Chương 112: Cút nhanh lên trứng2023-05-12 17:39
 • #117: Chương 113: Phần cuối2023-05-12 17:39
 • #118: Chương 114: Ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt2023-05-12 17:39
 • #119: Chương 115: Câu lạc bộ? Ta càng coi trọng các ngươi huấn luyện viên2023-05-12 17:39
 • #120: Chương 116: Ta cho ngươi có yêu cầu cầu thủ2023-05-12 17:39
 • #121: Chương 117: Truyền thuyết cố hương2023-05-12 17:39
 • #122: Chương 118: Không nhìn thấy tường2023-05-12 17:40
 • #123: Chương 119: Sau đó ngươi chính là cầu thủ của ta2023-05-12 17:40
 • #124: Chương 120: Ta số may, vẫn là Brazil thiên tài nhiều2023-05-12 17:40
 • #125: Chương 121: Di động tường thành2023-05-12 17:40
 • #126: Chương 122: Đi theo ta đi2023-05-12 17:40
 • #127: Chương 123: Němeček2023-05-12 17:40
 • #128: Chương 124: Chuyển nhượng vấn đề2023-05-12 17:40
 • #129: Chương 125: Đại Liên Vanda đại biểu2023-05-12 17:40
 • #130: Chương 126: Bóng đá thành2023-05-12 17:41
 • #131: Chương 127: Nước Anh cò môi giới2023-05-12 17:41
 • #132: Chương 128: Hợp tác2023-05-12 17:41
 • #133: Chương 129: Oai phong lẫm liệt Phạm tướng quân2023-05-12 17:41
 • #134: Chương 130: Quý khách đãi ngộ2023-05-12 17:41
 • #135: Chương 131: Nhận thức Murray (1)2023-05-12 17:41
 • #136: Chương 131: Nhận thức Murray (2)2023-05-12 17:41
 • #137: Chương 132: Ngươi liền làm công ty chuyển nhượng cố vấn2023-05-12 17:41
 • #138: Chương 133: Đề nghị của Puma2023-05-12 17:42
 • #139: Chương 134: Đây là chạy quán quân đi2023-05-12 17:42
 • #140: Chương 135: Không thành vấn đề2023-05-12 17:42
 • #141: Chương 136: Trung Quốc thị trường2023-05-12 17:42
 • #142: Chương 137: Bờ Biển Ngà2023-05-12 17:42
 • #143: Chương 138: Mark Guillou2023-05-12 17:42
 • #144: Chương 139: Hợp tác công việc2023-05-12 17:42
 • #145: Chương 140: Bờ Biển Ngà cầu thủ2023-05-12 17:42
 • #146: Chương 141: Touré2023-05-12 17:42
 • #147: Chương 142: Mua một tặng một2023-05-12 17:42
 • #148: Chương 143: Các ngươi cũng toàn bộ Puma Cup2023-05-12 17:43
 • #149: Chương 144: Tìm một cái có thể tiêu thụ cầu thủ giải đấu2023-05-12 17:43
 • #150: Chương 145: Mua câu lạc bộ?2023-05-12 17:43
 • #151: Chương 146: Đại ngôn2023-05-12 17:43
 • #152: Chương 147: Thương mại thi đấu2023-05-12 17:43
 • #153: Chương 148: Goddard công ty2023-05-12 17:43
 • #154: Chương 149: Ăn nhịp với nhau2023-05-12 17:43
 • #155: Chương 150: Đâu đâu cũng có lợi nhuận2023-05-12 17:43
 • #156: Chương 151: Moriarty mới tiếp xúc2023-05-12 17:43
 • #157: Chương 152: Trở thành Trung Quốc tối được người yêu mến câu lạc bộ2023-05-12 17:44
 • #158: Chương 153: Quyết định2023-05-12 17:44
 • #159: Chương 154: Bắt đầu có báo lại2023-05-12 17:44
 • #160: Chương 155: Kenyon mời2023-05-12 17:44
 • #161: Chương 156: Kenyon2023-05-12 17:44
 • #162: Chương 157: Lại tới Brazil2023-05-12 17:44
 • #163: Chương 158: Rivero2023-05-12 17:44
 • #164: Chương 159: Brazil cò môi giới cá sấu lớn xem thường2023-05-12 17:44
 • #165: Chương 160: Đệ nhất thiên hạ2023-05-12 17:44
 • #166: Chương 161: Thẹn thùng Messi2023-05-12 17:45
 • #167: Chương 162: Jorge kiên trì2023-05-12 17:45
 • #168: Chương 163: Tư tâm2023-05-12 17:45
 • #169: Chương 164: Thiên nhiên liên hệ2023-05-12 17:45
 • #170: Chương 165: Cò môi giới muốn hung hăng một điểm2023-05-12 17:45
 • #171: Chương 166: Xem World Cup2023-05-12 17:45
 • #172: Chương 167: Ma thú2023-05-12 17:45
 • #173: Chương 168: Ta chỉ nhận tiền2023-05-12 17:45
 • #174: Chương 169: Đây mới là siêu cấp cò môi giới2023-05-12 17:46
 • #175: Chương 170: Belgium2023-05-12 17:46
 • #176: Chương 171: Huynh đệ cũng thiếu tiền2023-05-12 17:46
 • #177: Chương 172: Mua lại Belgium câu lạc bộ2023-05-12 17:46
 • #178: Chương 173: Huấn luyện viên trưởng2023-05-12 17:46
 • #179: Chương 174: Messi bồi dưỡng2023-05-12 17:46
 • #180: Chương 175: Cướp sạch Eindhoven trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ2023-05-12 17:46
 • #181: Chương 176: Tìm cái bạn chơi2023-05-12 17:47
 • #182: Chương 177: Bị Ajax khai trừ tiểu tử2023-05-12 17:47
 • #183: Chương 178: Danh soái cất bước2023-05-12 17:47
 • #184: Chương 179: Nhận thức Roig2023-05-12 17:47
 • #185: Chương 180: Ngựa ô là làm sao luyện thành2023-05-12 17:47
 • #186: Chương 181: Cậu bé vàng2023-05-12 17:47
 • #187: Chương 182: Lại một cái Raul2023-05-12 17:47
 • #188: Chương 183: Lưu manh chủ tịch2023-05-12 17:48
 • #189: Chương 184: Hoàng đế tân trang2023-05-12 17:48
 • #190: Chương 185: Tình thế phát triển2023-05-12 17:48
 • #191: Chương 186: Nơi này có một đám thiên tài chờ ngươi2023-05-12 17:48
 • #192: Chương 187: Chế tạo tân Sparta Prague2023-05-12 17:48
 • #193: Chương 188: Cầu thủ kỳ hạn giao hàng chuyện làm ăn2023-05-12 17:48
 • #194: Chương 188: Cầu thủ kỳ hạn giao hàng chuyện làm ăn2023-05-12 17:48
 • #195: Chương 189: Hoạt động huấn luyện viên2023-05-12 17:49
 • #196: Chương 190: Rút củi đáy rồi2023-05-12 17:49
 • #197: Chương 191: Bố cục2023-05-12 17:49
 • #198: Chương 192: Tiến vào phạm vi tầm mắt2023-05-12 17:49
 • #199: Chương 193: Đừng tưởng rằng cấp lại2023-05-12 17:49
 • #200: Chương 194: Chuẩn bị sẵn sàng ba2023-05-12 17:49
 • #201: Chương 195: Đây mới là bắt đầu2023-05-12 17:49
 • #202: Chương 196: Đặt chân2023-05-12 17:49
 • #203: Chương 197: Tiểu Ferguson2023-05-12 17:50
 • #204: Chương 198: Không thể trở về tránh người2023-05-12 17:50
 • #205: Chương 199: Mở ra Brazil thị trường2023-05-12 17:50
 • #206: Chương 200: Cầu thủ chạy cánh? Hậu vệ cánh?2023-05-12 17:50
 • #207: Chương 201: Dã thú2023-05-12 17:50
 • #208: Chương 202: Thu vào2023-05-12 17:50
 • #209: Chương 203: Tam giác chuyển nhượng2023-05-12 17:50
 • #210: Chương 204: Xui xẻo rút thăm2023-05-12 17:50
 • #211: Chương 205: Sân bóng Elland Road2023-05-12 17:51
 • #212: Chương 206: Cộng hòa Czech thiên tài2023-05-12 17:51
 • #213: Chương 207: Ít lưu ý2023-05-12 17:51
 • #214: Chương 208: Trên thế giới không có vĩnh viễn kẻ địch2023-05-12 17:51
 • #215: Chương 209: Chúc mừng2023-05-12 17:51
 • #216: Chương 210: Vận khí2023-05-12 17:51
 • #217: Chương 211: Cải quốc tịch2023-05-12 17:51
 • #218: Chương 212: Giao lưu2023-05-12 17:51
 • #219: Chương 213: Bordeaux2023-05-12 17:51
 • #220: Chương 214: Độc lập2023-05-12 17:52
 • #221: Chương 215: Châm lửa2023-05-12 17:52
 • #222: Chương 216: Số khổ2023-05-12 17:52
 • #223: Chương 217: Món làm ăn lớn2023-05-12 17:52
 • #224: Chương 218: Barca khắc tinh2023-05-12 17:52
 • #225: Chương 219: Tiếp xúc một người khác huấn luyện viên2023-05-12 17:52
 • #226: Chương 220: Đổ thêm dầu vào lửa2023-05-12 17:52
 • #227: Chương 221: Đại lực chống đỡ2023-05-12 17:52
 • #228: Chương 222: Hóa địch thành bạn2023-05-12 17:52
 • #229: Chương 223: Tin tức tốt2023-05-12 17:53
 • #230: Chương 224: Roig huynh đệ2023-05-12 17:53
 • #231: Chương 225: Có lời buôn bán2023-05-12 17:53
 • #232: Chương 226: Lại chơi một lần Sánchez2023-05-12 17:53
 • #233: Chương 227: Người trả giá cao được2023-05-12 17:53
 • #234: Chương 228: Lại gặp Kenyon2023-05-12 17:53
 • #235: Chương 229: Cuối cùng2023-05-12 17:53
 • #236: Chương 230: Mùa giải ảnh thu nhỏ (thượng)2023-05-12 17:54
 • #237: Chương 231: Mùa giải ảnh thu nhỏ (trung)2023-05-12 17:54
 • #238: Chương 232: Mùa giải ảnh thu nhỏ (hạ)2023-05-12 17:54
 • #239: Chương 233:2023-05-12 17:54
 • #240: Chương 234: Tương lai lão yêu2023-05-12 17:54
 • #241: Chương 235: Xác nhận2023-05-12 17:54
 • #242: Chương 236: Cắt đứt2023-05-12 17:54
 • #243: Chương 237: Dơi đen2023-05-12 17:54
 • #244: Chương 238: Thiên tài trại tập trung2023-05-12 17:55
 • #245: Chương 239: Tây Ban Nha tương lai ở trong tay ta2023-05-12 17:55
 • #246: Chương 240: Lần đầu gặp gỡ Florentino2023-05-12 17:55
 • #247: Chương 241: Hợp tác2023-05-12 17:55
 • #248: Chương 242: Quốc tịch2023-05-12 17:55
 • #249: Chương 243: Hiếm thấy nhàn rỗi2023-05-12 17:55
 • #250: Chương 244: Thành danh cuộc chiến (thượng)2023-05-12 17:55
 • #251: Chương 245: Thành danh cuộc chiến (trung)2023-05-12 17:56
 • #252: Chương 246: Thành danh cuộc chiến (hạ)2023-05-12 17:56
 • #253: Chương 247: Quật khởi (thượng)2023-05-12 17:56
 • #254: Chương 248: Quật khởi (hạ)2023-05-12 17:56
 • #255: Chương 249: Giáng cấp2023-05-12 17:56
 • #256: Chương 250: Biết điều thiên tài2023-05-12 17:56
 • #257: Chương 251: Phản kích mới là vương đạo (thượng)2023-05-12 17:56
 • #258: Chương 252: Phản kích mới là vương đạo (hạ)2023-05-12 17:57
 • #259: Chương 253: Tiếng tăm lớn dần (thượng)2023-05-12 17:57
 • #260: Chương 254: Tiếng tăm lớn dần (hạ)2023-05-12 17:57
 • #261: Chương 255: Arsenal? Cút đi2023-05-12 17:57
 • #262: Chương 256: Sân France2023-05-12 17:57
 • #263: Chương 257: Ăn trộm một cái2023-05-12 17:57
 • #264: Chương 258: Nặng nề ngột ngạt nhất thi đấu2023-05-12 17:57
 • #265: Chương 259: Khó coi nhất quán quân2023-05-12 17:57
 • #266: Chương 260: Giới bóng đá châu Âu tân thiên địa2023-05-12 17:58
 • #267: Chương 261: Barca mới tiếp xúc2023-05-12 17:58
 • #268: Chương 262: Quyết đoán? Hoảng loạn?2023-05-12 17:58
 • #269: Chương 263: Tin ta người sống mãi (thượng)2023-05-12 17:58
 • #270: Chương 264: Tin ta người sống mãi (hạ)2023-05-12 17:58
 • #271: Chương 265:2023-05-12 17:58
 • #272: Chương 266: Chile kỹ sư2023-05-12 17:58
 • #273: Chương 267: Chile nhà giàu2023-05-12 17:59
 • #274: Chương 268: Dortmund2023-05-12 17:59
 • #275: Chương 269: Chế tạo chuyển nhượng tin tức2023-05-12 17:59
 • #276: Chương 270: Jankulovski2023-05-12 17:59
 • #277: Chương 271:2023-05-12 17:59
 • #278: Chương 272: Chế tạo hắc điếm2023-05-12 17:59
 • #279: Chương 273: Cùng tàu ngầm thông gia2023-05-12 17:59
 • #280: Chương 274: Quá khứ hứa hẹn2023-05-12 17:59
 • #281: Chương 275: Vàng đen chủ soái2023-05-12 17:59
 • #282: Chương 276: Middlesbrough2023-05-12 18:00
 • #283: Chương 277: Nước Anh đỉnh cấp cò môi giới2023-05-12 18:00
 • #284: Chương 278: Hotspur lão bản mới2023-05-12 18:00
 • #285: Chương 279: Scotland giáo đầu2023-05-12 18:00
 • #286: Chương 280: Steve Gibson2023-05-12 18:00
 • #287: Chương 281: Puma huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ2023-05-12 18:00
 • #288: Chương 282: Hỗn loạn Barca2023-05-12 18:00
 • #289: Chương 283: Đàm phán2023-05-12 18:00
 • #290: Chương 284: Trốn tránh?2023-05-12 18:01
 • #291: Chương 285: Chỉ cần không phải Arsenal2023-05-12 18:01
 • #292: Chương 286: Cùng Ferguson gặp mặt2023-05-12 18:01
 • #293: Chương 287: Lời đồn đãi2023-05-12 18:01
 • #294: Chương 288: Bundesliga cường hào2023-05-12 18:01
 • #295: Chương 289: Tiểu Hà mới lộ đầy góc2023-05-12 18:01
 • #296: Chương 290: Đắc tội2023-05-12 18:01
 • #297: Chương 291: Cường cường liên hợp2023-05-12 18:02
 • #298: Chương 292: Muốn chiến đấu2023-05-12 18:02
 • #299: Chương 293: Xin lỗi2023-05-12 18:02
 • #300: Chương 294: Russell2023-05-12 18:02
 • #301: Chương 295: Thành lập công ty mới2023-05-12 18:02
 • #302: Chương 296: Gia hạn hợp đồng2023-05-12 18:02
 • #303: Chương 297: Đả kích2023-05-12 18:02
 • #304: Chương 298: Chèn ép2023-05-12 18:03
 • #305: Chương 299: Hoặc là đáp ứng, hoặc là ta đi2023-05-12 18:03
 • #306: Chương 300: Chấn động chuyển nhượng2023-05-12 18:03
 • #307: Chương 301: Vết rách2023-05-12 18:03
 • #308: Chương 302: Dời đi trận địa2023-05-12 18:03
 • #309: Chương 303: Hợp tác2023-05-12 18:03
 • #310: Chương 304: Phản kích (thượng)2023-05-12 18:03
 • #311: Chương 305: Phản kích (trung)2023-05-12 18:04
 • #312: Chương 306: Phản kích (hạ)2023-05-12 18:04
 • #313: Chương 307: Đào góc tường2023-05-12 18:04
 • #314: Chương 308: Không bao giờ thiếu thiếu chính là cầu thủ tốt2023-05-12 18:04
 • #315: Chương 309: Tiến quân Pháp2023-05-12 18:04
 • #316: Chương 310: Bắt mặt thẹo2023-05-12 18:04
 • #317: Chương 311: Chó cắn chó2023-05-12 18:04
 • #318: Chương 312: Tưới dầu lên lửa2023-05-12 18:04
 • #319: Chương 313: Tân thiên địa2023-05-12 18:05
 • #320: Chương 314: Cùng Nike hợp tác2023-05-12 18:05
 • #321: Chương 315: Nhàn hạ2023-05-12 18:05
 • #322: Chương 316: Đột nhiên xuất hiện cơ hội2023-05-12 18:05
 • #323: Chương 317: The Reds2023-05-12 18:05
 • #324: Chương 318: Chuyện tốt thành đôi2023-05-12 18:05
 • #325: Chương 319: Chuẩn bị2023-05-12 18:05
 • #326: Chương 320: World Cup2023-05-12 18:05
 • #327: Chương 321: Cuối cùng huy hoàng2023-05-12 18:06
 • #328: Chương 322: Xác định2023-05-12 18:06
 • #329: Chương 323: Tìm một cái người hợp tác2023-05-12 18:06
 • #330: Chương 324: World Cup đến2023-05-12 18:06
 • #331: Chương 325: World Cup bắt đầu2023-05-12 18:06
 • #332: Chương 326: Hắn dám2023-05-12 18:06
 • #333: Chương 327: Tất sát khiến2023-05-12 18:06
 • #334: Chương 328: Tất sát khiến2023-05-12 18:07
 • #335: Chương 329: Bồi dưỡng2023-05-12 18:07
 • #336: Chương 330: Không có trọng tài chính là cức chó2023-05-12 18:07
 • #337: Chương 331: Bán kết2023-05-12 18:07
 • #338: Chương 332: Xe tăng Đức2023-05-12 18:07
 • #339: Chương 333: Quyết định thi đấu thiên tài2023-05-12 18:07
 • #340: Chương 334: Đại ngựa ô2023-05-12 18:07
 • #341: Chương 335: Đệ nhất cò môi giới tranh chấp2023-05-12 18:07
 • #342: Chương 336: Đả kích2023-05-12 18:08
 • #343: Chương 337: Đối sách2023-05-12 18:08
 • #344: Chương 338: Ngươi tới ta đi2023-05-12 18:08
 • #345: Chương 339: Ngươi tới ta đi (hạ)2023-05-12 18:08
 • #346: Chương 340: Người ngoài hành tinh chi thương2023-05-12 18:08
 • #347: Chương 341: Quyền bổng giao tiếp2023-05-12 18:08
 • #348: Chương 342: Bá Nhạc2023-05-12 18:08
 • #349: Chương 343: Ta đến rồi2023-05-12 18:08
 • #350: Chương 344: Thanh lý2023-05-12 18:09
 • #351: Chương 345: Riezter nguyên tố (thượng)2023-05-12 18:09
 • #352: Chương 346: Riezter nguyên tố (hạ)2023-05-12 18:09
 • #353: Chương 347: Là địch hay bạn?2023-05-12 18:09
 • #354: Chương 348: Có ân báo ân2023-05-12 18:09
 • #355: Chương 349: Arneson khổ não2023-05-12 18:10
 • #356: Chương 350: Cầu thủ trẻ tương lai2023-05-12 18:10
 • #357: Chương 351: Tiểu Makelele2023-05-12 18:10
 • #358: Chương 352: Bố cục (thượng)2023-05-12 18:10
 • #359: Chương 353: Bố cục (hạ)2023-05-12 18:10
 • #360: Chương 354: Hợp đồng mới2023-05-12 18:10
 • #361: Chương 355: Mùa giải bắt đầu2023-05-12 18:10
 • #362: Chương 356: Show diễn đầu tiên (thượng)2023-05-12 18:10
 • #363: Chương 357: Show diễn đầu tiên (hạ)2023-05-12 18:11
 • #364: Chương 358: Giật dây2023-05-12 18:11
 • #365: Chương 359: Bắc cầu2023-05-12 18:11
 • #366: Chương 360: Redknapp2023-05-12 18:11
 • #367: Chương 361: Hợp tác2023-05-12 18:11
 • #368: Chương 362: Gia nhập2023-05-12 18:11
 • #369: Chương 362: Nện tiền2023-05-12 18:11
 • #370: Chương 364: El Guaje2023-05-12 18:11
 • #371: Chương 365: Chán nản Super Depor2023-05-12 18:11
 • #372: Chương 366: Hoàn thành2023-05-12 18:12
 • #373: Chương 367: Giảm lương2023-05-12 18:12
 • #374: Chương 368: Ta đồng ý vay tiền cho ngươi2023-05-12 18:12
 • #375: Chương 369: Thừa dịp cháy nhà hôi của2023-05-12 18:12
 • #376: Chương 370: Khống chế2023-05-12 18:12
 • #377: Chương 371: Cầu cứu2023-05-12 18:12
 • #378: Chương 372:2023-05-12 18:12
 • #379: Chương 373: Cò môi giới cá sấu lớn giao thiệp2023-05-12 18:13
 • #380: Chương 374: Quả bóng vàng2023-05-12 18:13
 • #381: Chương 375: Thế giới quả bóng vàng tiên sinh2023-05-12 18:13
 • #382: Chương 376: Real thương mại thi đấu2023-05-12 18:13
 • #383: Chương 377: Sắp xếp2023-05-12 18:13
 • #384: Chương 378: Tây Ban Nha đệ nhất cò môi giới2023-05-12 18:13
 • #385: Chương 379: Liên quan với tương lai thảo luận2023-05-12 18:13
 • #386: Chương 380: Hotspur tân tổng giám2023-05-12 18:14
 • #387: Chương 381: Bọn buôn người2023-05-12 18:14
 • #388: Chương 382: Từ chối2023-05-12 18:14
 • #389: Chương 383: Márquez Františ2023-05-12 18:14
 • #390: Chương 384: Nhà giàu mới nổi cò môi giới2023-05-12 18:14
 • #391: Chương 385: Barca trùng kiến (thượng)2023-05-12 18:14
 • #392: Chương 386: Barca trùng kiến (trung)2023-05-12 18:14
 • #393: Chương 387: Barca trùng kiến (hạ)2023-05-12 18:14
 • #394: Chương 388:2023-05-12 18:14
 • #395: Chương 389: Nam Mỹ cò môi giới tụ hội (thượng)2023-05-12 18:15
 • #396: Chương 390: Nam Mỹ cò môi giới tụ hội (hạ)2023-05-12 18:15
 • #397: Chương 391: Một mũi tên trúng ba đích2023-05-12 18:15
 • #398: Chương 392: Ngăn trở Mendes2023-05-12 18:15
 • #399: Chương 393:2023-05-12 18:15
 • #400: Chương 394: Cho Dortmund quy hóa2023-05-12 18:15
 • #401: Chương 401: Không thiếu cầu thủ tốt2023-05-12 18:15
 • #402: Chương 402: Tiệt hồ2023-05-12 18:16
 • #403: Chương 403: Abu đến rồi2023-05-12 18:16
 • #404: Chương 404: Tony sắp xếp2023-05-12 18:16
 • #405: Chương 405: Siêu cấp thăm dò cầu thủ2023-05-12 18:16
 • #406: Chương 406:2023-05-12 18:16
 • #407: Chương 407: Kẻ đáng ghét (thượng)2023-05-12 18:16
 • #408: Chương 408: Kẻ đáng ghét (hạ)2023-05-12 18:16
 • #409: Chương 409: Messi, không2023-05-12 18:17
 • #410: Chương 410: Cái đinh2023-05-12 18:17
 • #411: Chương 411: Redondo hai thế2023-05-12 18:17
 • #412: Chương 412: Cò môi giới cá sấu lớn liên minh2023-05-12 18:17
 • #413: Chương 413: Tỉ mỉ bồi dưỡng2023-05-12 18:17
 • #414: Chương 414: Hiddink Eindhoven2023-05-12 18:17
 • #415: Chương 415: Già rồi sao?2023-05-12 18:17
 • #416: Chương 416: Cùng Abu mới tiếp xúc2023-05-12 18:17
 • #417: Chương 417: Russell thái độ2023-05-12 18:18
 • #418: Chương 418: Cáo già2023-05-12 18:18
 • #419: Chương 419: Đều là người thông minh2023-05-12 18:18
 • #420: Chương 420: Một cước để ngươi giương mắt nhìn2023-05-12 18:18
 • #421: Chương 421: Rút củi dưới đáy nồi2023-05-12 18:18
 • #422: Chương 422: Liên tục gặp đả kích2023-05-12 18:18
 • #423: Chương 423: Ngươi làm ra một, ta làm 152023-05-12 18:18
 • #424: Chương 424: Chelsea Kenyon2023-05-12 18:18
 • #425: Chương 425: Ngựa ô (1)2023-05-12 18:19
 • #426: Chương 426: Có người vui mừng có người buồn (thượng)2023-05-12 18:19
 • #427: Chương 426: Có người vui mừng có người buồn (trung)2023-05-12 18:19
 • #428: Chương 427: Có người vui mừng có người buồn (hạ)2023-05-12 18:19
 • #429: Chương 428: Hung hăng Liverpool2023-05-12 18:19
 • #430: Chương 429: Từ chối2023-05-12 18:19
 • #431: Chương 430: Xã hội đen cò môi giới lên sàn2023-05-12 18:19
 • #432: Chương 431: Là địch hay bạn (thượng)2023-05-12 18:20
 • #433: Chương 432: Là địch hay bạn (hạ)2023-05-12 18:20
 • #434: Chương 433: Cùng có lợi ích2023-05-12 18:20
 • #435: Chương 434: Owen2023-05-12 18:20
 • #436: Chương 435: Đáng tiếc2023-05-12 18:20
 • #437: Chương 436: Kinh thiên đại nghịch chuyển2023-05-12 18:20
 • #438: Chương 437: Bàn luận xong xuôi2023-05-12 18:20
 • #439: Chương 438: Số mệnh gặp gỡ2023-05-12 18:21
 • #440: Chương 439: Đây là số mệnh2023-05-12 18:21
 • #441: Chương 440: Đổi đại2023-05-12 18:21
 • #442: Chương 441: Nhịn đau cắt thịt2023-05-12 18:21
 • #443: Chương 442: Croatia cò môi giới cá sấu lớn2023-05-12 18:21
 • #444: Chương 443: Champions League trận chung kết bắt đầu2023-05-12 18:21
 • #445: Chương 444: Champions League khắc tinh2023-05-12 18:21
 • #446: Chương 445: Lại đoạt một quan2023-05-12 18:22
 • #447: Chương 446: Đỉnh cấp giáo đầu đỉnh cấp tiền lương2023-05-12 18:22
 • #448: Chương 447: Oan đại đầu2023-05-12 18:22
 • #449: Chương 448: Cẩu nhà giàu2023-05-12 18:22
 • #450: Chương 449: Hung hăng Cộng hòa Czech2023-05-12 18:22
 • #451: Chương 450: Euro vòng bán kết bắt đầu2023-05-12 18:22
 • #452: Chương 451: Kín kẽ không một lỗ hổng2023-05-12 18:22
 • #453: Chương 452: Trung ngôn2023-05-12 18:23
 • #454: Chương 453: Siêu sao cùng thiên tài tác dụng2023-05-12 18:23
 • #455: Chương 454: Ta không phải thiên tài2023-05-12 18:23
 • #456: Chương 455: Trận chung kết2023-05-12 18:23
 • #457: Chương 456: Hoàng kim một đời2023-05-12 18:23
 • #458: Chương 457: Vừa sinh Du sao sinh Lượng2023-05-12 18:23
 • #459: Chương 458: Đặt vững đệ nhất2023-05-12 18:23
 • #460: Chương 459: Giáo sư2023-05-12 18:24
 • #461: Chương 460:r thả lỏng2023-05-12 18:24
 • #462: Chương 461: Đào không đào?2023-05-12 18:24
 • #463: Chương 462: Chớ có trách ta2023-05-12 18:42
 • #464: Chương 463: Gan to bằng trời2023-05-12 18:43
 • #465: Chương 464: Huấn luyện cầu thủ trẻ ba kiệt2023-05-12 18:44
 • #466: Chương 465: Vì là thiên vương phục vụ2023-05-12 18:44
 • #467: Chương 466: Xem trò vui2023-05-12 18:44
 • #468: Chương 467: Ngư ông đắc lợi2023-05-12 18:44
 • #469: Chương 468: Nước Pháp thiên vương2023-05-12 18:45
 • #470: Chương 469: Nội chiến2023-05-12 18:45
 • #471: Chương 470: Một chưởng vỗ chết2023-05-12 18:47
 • #472: Chương 471: Italy giới bóng đá hậu trường lão đại2023-05-12 18:50
 • #473: Chương 472: Tước ngươi không thương lượng2023-05-12 18:55
 • #474: Chương 473: Xin lỗi2023-05-12 18:56
 • #475: Chương 474: Hoblacin2023-05-12 18:58
 • #476: Chương 475: Kiếm cái vé máy bay2023-05-12 18:58
 • #477: Chương 476: Hulk2023-05-12 18:58
 • #478: Chương 477: Càn quét2023-05-12 18:58
 • #479: Chương 478: Cuối cùng giãy dụa2023-05-12 18:58
 • #480: Chương 479: Hùng tâm bừng bừng Hotspur2023-05-12 18:58
 • #481: Chương 480: Một bóng thành danh (thượng)2023-05-12 18:58
 • #482: Chương 481: Một bóng thành danh (hạ)2023-05-12 18:58
 • #483: Chương 482: Jerome Andersson sự phẫn nộ2023-05-12 18:59
 • #484: Chương 483: Một năm hai lần hợp đồng mới2023-05-12 18:59
 • #485: Chương 484: Chủ động tăng lương2023-05-12 18:59
 • #486: Chương 485: Thoải mái Hoblacin2023-05-12 18:59
 • #487: Chương 486: Hỗn loạn chuyển nhượng2023-05-12 18:59
 • #488: Chương 487: Rung chuyển Valencia2023-05-12 18:59
 • #489: Chương 488: Valencia biến hóa2023-05-12 18:59
 • #490: Chương 489: Hồ Hán Tam lại trở về2023-05-12 18:59
 • #491: Chương 490: Hung hăng Eindhoven2023-05-12 18:59
 • #492: Chương 491: Philippe thảm án2023-05-12 19:00
 • #493: Chương 492: Lyon2023-05-12 19:00
 • #494: Chương 493: Aulas2023-05-12 19:00
 • #495: Chương 494: Platini2023-05-12 19:00
 • #496: Chương 495: Tách rời Meis2023-05-12 19:00
 • #497: Chương 496: Champions League trận chung kết2023-05-12 19:00
 • #498: Chương 497: Thiên tài bị từ chối2023-05-12 19:01
 • #499: Chương 498: Liên tục2023-05-12 19:01
 • #500: Chương 499: Atletico Chúa cứu thế2023-05-12 19:01
 • #501: Chương 500: Bianchi2023-05-12 19:01
 • #502: Chương 501: Quyết tâm2023-05-12 19:01
 • #503: Chương 502: Chuyện cười2023-05-12 19:01
 • #504: Chương 503: Hứa hẹn2023-05-12 19:01
 • #505: Chương 504: Một nhà có nữ bách gia cầu2023-05-12 19:01
 • #506: Chương 505: Dưỡng danh vọng2023-05-12 19:02
 • #507: Chương 506: Giao tình toán vài đồng tiền2023-05-12 19:02
 • #508: Chương 507: Chuyển đầu Adidas2023-05-12 19:02
 • #509: Chương 508: Lấy ra nhà giàu khí phách2023-05-12 19:02
 • #510: Chương 509: Liên minh2023-05-12 19:02
 • #511: Chương 510: Mời danh soái2023-05-12 19:02
 • #512: Chương 511: Ác độc kế hoạch2023-05-12 19:03
 • #513: Chương 512: Nhúng tay2023-05-12 19:03
 • #514: Chương 513: Tin tưởng ta2023-05-12 19:03
 • #515: Chương 514: Thiên tài trung vệ2023-05-12 19:03
 • #516: Chương 515: Tất cả nằm trong lòng bàn tay2023-05-12 19:03
 • #517: Chương 516: Arneson buồn phiền2023-05-12 19:03
 • #518: Chương 517: Lần thứ hai thay đổi hiệp ước2023-05-12 19:03
 • #519: Chương 518: Calderon2023-05-12 19:03
 • #520: Chương 519: Gia nhập2023-05-12 19:03
 • #521: Chương 520: Phẫn nộ Ferguson2023-05-12 19:04
 • #522: Chương 521: Thay máu2023-05-12 19:04
 • #523: Chương 522: World Cup trước điên cuồng2023-05-12 19:04
 • #524: Chương 523: Muốn tên2023-05-12 19:04
 • #525: Chương 524: Một đời danh soái2023-05-12 19:04
 • #526: Chương 525: Dã tâm bừng bừng Villarreals2023-05-12 19:04
 • #527: Chương 526: Lại một năm nữa Champions League trận chung kết2023-05-12 19:05
 • #528: Chương 527: Henry phải đi2023-05-12 19:05
 • #529: Chương 528: Tối người bị thương2023-05-12 19:05
 • #530: Chương 529: Một bước lên trời2023-05-12 19:05
 • #531: Chương 530: Real thời đại mới2023-05-12 19:05
 • #532: Chương 531: Một người đắc đạo gà chó lên trời2023-05-12 19:05
 • #533: Chương 532: Cá sấu nước mắt2023-05-12 19:06
 • #534: Chương 533: Kháng Long Hữu Hối2023-05-12 19:06
 • #535: Chương 534: Chuyển nhượng liên tiếp2023-05-12 19:06
 • #536: Chương 535: Ông trùm dầu mỏ2023-05-12 19:06
 • #537: Chương 536: ** Arab nhà giàu2023-05-12 19:06
 • #538: Chương 537: Premier League lại một nhân tài căn cứ2023-05-12 19:06
 • #539: Chương 538: Ta đến bảo đảm2023-05-12 19:06
 • #540: Chương 539: Để ta làm người hòa giải?2023-05-12 19:07
 • #541: Chương 540: Hung hăng Atletico2023-05-12 19:07
 • #542: Chương 541: Ở bề ngoài hòa giải2023-05-12 19:07
 • #543: Chương 542: Hoảng loạn2023-05-12 19:07
 • #544: Chương 543: Càng ngày càng có lợi2023-05-12 19:07
 • #545: Chương 544: Phòng thủ quá kém vẫn là cầu thủ quá mạnh mẽ2023-05-12 19:07
 • #546: Chương 545: Xoạt số liệu2023-05-12 19:07
 • #547: Chương 546: Đâu đâu cũng có mâu thuẫn2023-05-12 19:07
 • #548: Chương 547: John Waddle2023-05-12 19:08
 • #549: Chương 548: Thay đổi triều đại2023-05-12 19:08
 • #550: Chương 549: Ba Lan xã hội đen2023-05-12 19:08
 • #551: Chương 550: Madrid Debby2023-05-12 19:08
 • #552: Chương 551: Messi, có thể đàm luận2023-05-12 19:08
 • #553: Chương 552: Hăng hái2023-05-12 19:08
 • #554: Chương 553: Vì sao cùng lịch sử không giống2023-05-12 19:09
 • #555: Chương 554: Laporta quẫn cảnh2023-05-12 19:09
 • #556: Chương 555: Sabri buồn phiền2023-05-12 19:09
 • #557: Chương 556: Barca cũng có thể đàm luận2023-05-12 19:09
 • #558: Chương 557: Dầu mỏ tư bản xâm lấn2023-05-12 19:09
 • #559: Chương 558: Man City là lãnh địa của ta2023-05-12 19:09
 • #560: Chương 559: Chỉ nhận tiền cò môi giới2023-05-12 19:10
 • #561: Chương 560: Bận rộn2023-05-12 19:10
 • #562: Chương 561: Náo động chuyển nhượng2023-05-12 19:10
 • #563: Chương 562: Bị người ghét bỏ trung vệ2023-05-12 19:10
 • #564: Chương 563: G142023-05-12 19:10
 • #565: Chương 564: Bày mưu tính kế2023-05-12 19:10
 • #566: Chương 565: Khủng hoảng thanh khoản2023-05-12 19:10
 • #567: Chương 566: Chuyện xấu? Chuyện tốt?2023-05-12 19:11
 • #568: Chương 567: Mourinho bất mãn2023-05-12 19:11
 • #569: Chương 568: Ông trùm điện ảnh2023-05-12 19:11
 • #570: Chương 569: Đào người2023-05-12 19:11
 • #571: Chương 570: Morris quẫn cảnh2023-05-12 19:11
 • #572: Chương 571: Nước Mỹ lão?2023-05-12 19:11
 • #573: Chương 572: Chậm một bước2023-05-12 19:11
 • #574: Chương 573: Bọn họ chính là tên lừa đảo2023-05-12 19:11
 • #575: Chương 574: Không bình tĩnh2023-05-12 19:11
 • #576: Chương 575: Kém cỏi nhất Real chủ tịch2023-05-12 19:12
 • #577: Chương 576: Nội chiến2023-05-12 19:12
 • #578: Chương 577: C14, không gì lạ : không thèm khát!2023-05-12 19:12
 • #579: Chương 578: Đều không yên tĩnh2023-05-12 19:12
 • #580: Chương 579: Mùa đông không bán người2023-05-12 19:12
 • #581: Chương 580: Sự kết thúc của một thời đại2023-05-12 19:12
 • #582: Chương 581: Nổi khùng Suárez (thượng)2023-05-12 19:13
 • #583: Chương 582: Nổi khùng Suárez (hạ)2023-05-12 19:13
 • #584: Chương 583: Người thường đi chỗ cao2023-05-12 19:13
 • #585: Chương 584: Không giống nhau cuồng nhân2023-05-12 19:13
 • #586: Chương 585: Pep Guardiola2023-05-12 19:13
 • #587: Chương 586: Phẫn nộ Mourinho2023-05-12 19:13
 • #588: Chương 587: Man City tương lai2023-05-12 19:14
 • #589: Chương 588: Hậu vệ Vương Trung Vương2023-05-12 19:14
 • #590: Chương 589: Hung hăng Florentino2023-05-12 19:14
 • #591: Chương 590: Không cách nào coi thường nhà giàu mới nổi2023-05-12 19:14
 • #592: Chương 591: Florentino đến rồi2023-05-12 19:14
 • #593: Chương 592: Sức lực bạo chuyển nhượng thị trường (1)2023-05-12 19:14
 • #594: Chương 593: Sức lực bạo chuyển nhượng thị trường (2)2023-05-12 19:14
 • #595: Chương 594: Inter chuyển nhượng2023-05-12 19:14
 • #596: Chương 595: Sức lực bạo chuyển nhượng thị trường (3)2023-05-12 19:15
 • #597: Chương 596: Sức lực bạo chuyển nhượng thị trường (xong)2023-05-12 19:15
 • #598: Chương 597: Biến hóa lớn2023-05-12 19:15
 • #599: Chương 598: Tài chính công bằng chính sách2023-05-12 19:15
 • #600: Chương 599: Ép còi chuyển nhượng2023-05-12 19:15
 • #601: Chương 600: Mộng ba mô hình2023-05-12 19:15
 • #602: Chương 601: La Liga2023-05-12 19:16
 • #603: Chương 602: Tiền chiến tranh2023-05-12 19:16
 • #604: Chương 603: Mourinho khốn khổ2023-05-12 19:16
 • #605: Chương 604: Yaya Touré2023-05-12 19:16
 • #606: Chương 605: Quốc gia Debby2023-05-12 19:16
 • #607: Chương 606: Sỉ nhục điểm số2023-05-12 19:16
 • #608: Chương 607: Nên làm gì?2023-05-12 19:16
 • #609: Chương 608: Simone2023-05-12 19:16
 • #610: Chương 609: Qua cầu rút ván?2023-05-12 19:16
 • #611: Chương 610: Một lưới bắt hết2023-05-12 19:16
 • #612: Chương 611: Làm nổ chuyển nhượng phong trào chính sách2023-05-12 19:17
 • #613: Chương 612: Valencia ra tay2023-05-12 19:17
 • #614: Chương 613: Giải nghệ tuyệt đối2023-05-12 19:17
 • #615: Chương 614: Tiền lương cao2023-05-12 19:17
 • #616: Chương 615: 80 triệu Euro?2023-05-12 19:17
 • #617: Chương 616: Ai là chuyển nhượng quân chủ lực2023-05-12 19:17
 • #618: Chương 617: Rút dây động rừng2023-05-12 19:17
 • #619: Chương 618: Một khâu chụp một khâu2023-05-12 19:17
 • #620: Chương 619: Bundesliga ghi chép2023-05-12 19:18
 • #621: Chương 620: Trên có chính sách2023-05-12 19:18
 • #622: Chương 621: Dưới có đối sách2023-05-12 19:18
 • #623: Chương 622: Lão tướng chảy trở về2023-05-12 19:18
 • #624: Chương 623: UEFA hất tay một chưởng2023-05-12 19:18
 • #625: Chương 624: Hung hăng Man City2023-05-12 19:18
 • #626: Chương 625: Chán nản Milan2023-05-12 19:18
 • #627: Chương 626: Casillas cùng Mourinho mâu thuẫn?2023-05-12 19:19
 • #628: Chương 627: Từng người mang ý xấu riêng2023-05-12 19:19
 • #629: Chương 628: Kịch liệt quốc gia Debby2023-05-12 19:19
 • #630: Chương 629: Đến từ Trung Quốc cường hào2023-05-12 19:19
 • #631: Chương 630: Người có tiền thật nhiều2023-05-12 19:19
 • #632: Chương 631: John Henry2023-05-12 19:19
 • #633: Chương 632: Qatar người dã tâm2023-05-12 19:19
 • #634: Chương 633: Như vậy khó khăn?2023-05-12 19:20
 • #635: Chương 634: Nhà tài trợ tác dụng2023-05-12 19:20
 • #636: Chương 635: Puma tấn công2023-05-12 19:20
 • #637: Chương 636: Thành danh chiến dịch2023-05-12 19:20
 • #638: Chương 637: Thành danh2023-05-12 19:20
 • #639: Chương 638: Làm chủ Liverpool2023-05-12 19:20
 • #640: Chương 639: Cùng Hằng Đại thông gia2023-05-12 19:20
 • #641: Chương 640: Một năm một bước dài2023-05-12 19:20
 • #642: Chương 641: Nga giải đấu cũng điên cuồng2023-05-12 19:21
 • #643: Chương 642: Russell thời đại2023-05-12 19:21
 • #644: Chương 643: Qatar ông chủ đến rồi2023-05-12 19:21
 • #645: Chương 644: La Liga sa sút2023-05-12 19:21
 • #646: Chương 645: Tân nhà giàu mới nổi2023-05-12 19:21
 • #647: Chương 646: Roma2023-05-12 19:21
 • #648: Chương 647: Thiên tài hợp đồng2023-05-12 19:21
 • #649: Chương 648: Có chuyện xảy ra2023-05-12 19:21
 • #650: Chương 649: Kì thị chủng tộc?2023-05-12 19:22
 • #651: Chương 650: Xin lỗi2023-05-12 19:22
 • #652: Chương 651: Lập bang tay2023-05-12 19:22
 • #653: Chương 652: Bãi bình2023-05-12 19:22
 • #654: Chương 653: Hằng Đại dẫn viên2023-05-12 19:22
 • #655: Chương 654: Cùng Vanda hợp tác (thượng)2023-05-12 19:22
 • #656: Chương 655: Cùng Vanda hợp tác (trung)2023-05-12 19:22
 • #657: Chương 656: Cùng Vanda hợp tác (hạ)2023-05-12 19:22
 • #658: Chương 657: Trọng thương2023-05-12 19:23
 • #659: Chương 658:2023-05-12 19:23
 • #660: Chương 659: Quyết định Samuel2023-05-12 19:23
 • #661: Chương 660: Benitez tương lai2023-05-12 19:23
 • #662: Chương 661: Quả bóng vàng phân tranh2023-05-12 19:23
 • #663: Chương 662: Ai đúng ai sai?2023-05-12 19:23
 • #664: Chương 663: Cười trên sự đau khổ của người khác2023-05-12 19:23
 • #665: Chương 664: Hotspur đổi soái2023-05-12 19:24
 • #666: Chương 665: Triệt để cắt đứt2023-05-12 19:24
 • #667: Chương 666: Xui xẻo Milan2023-05-12 19:24
 • #668: Chương 667: Thiếu soái đệ nhất pháo (thượng)2023-05-12 19:24
 • #669: Chương 668: Thiếu soái đệ nhất pháo (hạ)2023-05-12 19:24
 • #670: Chương 669: Làm sao phòng ngừa tài chính công bằng chính sách2023-05-12 19:24
 • #671: Chương 670: Nhà giàu mới nổi biện pháp2023-05-12 19:24
 • #672: Chương 671: Mourinho cảnh khốn khó (thượng)2023-05-12 19:24
 • #673: Chương 672: Mourinho cảnh khốn khó (hạ)2023-05-12 19:25
 • #674: Chương 673: Mừng vui gấp bội2023-05-12 19:25
 • #675: Chương 674: Đây chính là đệ nhất cò môi giới2023-05-12 19:25
 • #676: Chương 675: Khoách món làm ăn lớn2023-05-12 19:25
 • #677: Chương 676: Bale tương lai2023-05-12 19:25
 • #678: Chương 677: Thẩm thấu Real2023-05-12 19:25
 • #679: Chương 678: Real vô cùng bạo tay2023-05-12 19:25
 • #680: Chương 679: Tách rời Napoli?2023-05-12 19:26
 • #681: Chương 680: Quẫn bách Arsenal2023-05-12 19:26
 • #682: Chương 681: Cộng hòa Czech huấn luyện cầu thủ trẻ phát triển2023-05-12 19:26
 • #683: Chương 682: Chính trị? Không có hứng thú2023-05-12 19:26
 • #684: Chương 683: Nhà giàu mới nổi cũng phải cân bằng2023-05-12 19:26
 • #685: Chương 684: Đào góc tường Mendes2023-05-12 19:26
 • #686: Chương 685: Vây quét Mendes2023-05-12 19:26
 • #687: Chương 686: Giàu có La Liga, quẫn bách La Liga2023-05-12 19:27
 • #688: Chương 687: Sao để2023-05-12 19:27
 • #689: Chương 688: Cá nhân hàng hiệu2023-05-12 19:27
 • #690: Chương 689: Non nớt Boas2023-05-12 19:27
 • #691: Chương 690: Hỗn loạn Chelsea2023-05-12 19:27
 • #692: Chương 691: Không phải Mourinho2023-05-12 19:27
 • #693: Chương 692: Tên lừa đảo2023-05-12 19:27
 • #694: Chương 693: Hòa bình sứ giả2023-05-12 19:27
 • #695: Chương 694: Nổi giận Mendes2023-05-12 19:28
 • #696: Chương 695: Hung hăng2023-05-12 19:28
 • #697: Chương 696: Tương lai người hợp tác2023-05-12 19:28
 • #698: Chương 697: Tân minh tinh huấn luyện viên2023-05-12 19:28
 • #699: Chương 698: Huấn luyện viên Chelsea2023-05-12 19:28
 • #700: Chương 699: Ông trời tác hợp cho2023-05-12 19:28
 • #701: Chương 700: Chiếm tiện nghi đại vương2023-05-12 19:28
 • #702: Chương 701: Xào đi ra giá cả2023-05-12 19:28
 • #703: Chương 702: Kết thúc2023-05-12 19:28
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Nhất Đại Cầu Thần Trương Thiết Hán

TiKay

Cùng Ronaldo Đồng Thời Đá Bóng Thời Gian

TiKay

Thảm Cỏ Xanh Nghịch Chuyển Cuồng Ma

TiKay

Millwall Thiếu Soái

TiKay

Thảm Cỏ Xanh Thánh Phụ

TiKay

Ta Là Quaresma

TiKay

Leave a Reply