Huyền Huyễn

Bắc Đẩu Đế Tôn

Thượng cổ một trận diệt ma đại chiến, thiên địa linh mạch hủy hoại hầu như không còn, lấy linh khí làm chủ hệ thống tu luyện từ đây trở thành lịch sử, phi thăng Thiên Giới cũng đã trở thành vĩnh viễn truyền thuyết.

Mấy chục vạn năm về sau, một trận oanh động Mộ Vân thành tiến giai xem lễ, thiên tài thiếu niên Lý Mộc bị người ám toán, nhân sinh rơi xuống đáy cốc.

Giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ, là chết bởi yên lặng, vẫn là từ tro tàn trong trùng sinh, một đoạn phi thăng Thiên Giới truyền thuyết, đến đây mở ra. . .

(Cố Thể, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Thông, Thông Huyền, Chân Vương, Siêu Phàm, Nhập Thánh, Đế Tôn, Chân Tiên)

Converter: Miss

Nguồn: truyencv


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Hắc Bào
 •  Chương: /2330
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xem lễ2019-10-13 16:41
 • #2: Biến đổi lớn2019-10-13 16:42
 • #3: Lạc Nhật phong2019-10-13 16:42
 • #4: Ngã xuống sườn núi2019-10-13 16:42
 • #5: Hai cỗ thi cốt2019-10-13 16:42
 • #6: Nhuốm máu vải rách2019-10-13 16:42
 • #7: Hỗn Thiên Ma Vương2019-10-13 16:42
 • #8: Ngàn năm lão quái2019-10-13 16:43
 • #9: Đại Phạm Thiên Công2019-10-13 16:43
 • #10: Bốn năm2019-10-13 16:43
 • #11: Đại nạn không chết2019-10-13 16:43
 • #12: Tam Vĩ Nê Ngạc2019-10-13 16:43
 • #13: Lãnh diễm thiếu nữ2019-10-13 16:43
 • #14: Trí mạng độc đao2019-10-13 16:44
 • #15: Thần Thông một kích2019-10-13 16:44
 • #16: Chạy ra bao vây2019-10-13 16:44
 • #17: Độn Địa Thuật2019-10-13 16:44
 • #18: Phản sát thích khách2019-10-13 16:44
 • #19: Phất Hoa Điểm Huyệt Thủ2019-10-13 16:45
 • #20: Kịch chiến bộc phát2019-10-13 16:45
 • #21: Uy chấn toàn trường2019-10-13 16:45
 • #22: Liên Vân Thập Tam Đao2019-10-13 16:45
 • #23: Càn Cương Hỏa Nguyên Tráo2019-10-13 16:45
 • #24: Long Trảo Thủ với Liệt Diễm Đại Hóa Chưởng2019-10-13 16:45
 • #25: Băng Tuyết U Cơ với Đại Hóa Cuồng Sinh2019-10-13 16:46
 • #26: Thần Thông đại chiến2019-10-13 16:46
 • #27: Kim Ngọc tông tín vật2019-10-13 16:46
 • #28: Nhậm Tiêu Dao2019-10-13 16:46
 • #29: Gặp lại Lý Chính Long2019-10-13 16:46
 • #30: Ảnh Sát môn2019-10-13 16:46
 • #31: Thủ phạm thật phía sau màn2019-10-13 16:47
 • #32: Đại chiến sắp nổi2019-10-13 16:47
 • #33: Tu La chiến trường2019-10-13 16:47
 • #34: Tật Phong Kiếm Pháp2019-10-13 16:47
 • #35: Nửa bước Thần Thông2019-10-13 16:47
 • #36: Kinh người thân thế2019-10-13 16:47
 • #37: Không có huyết thống thân tình2019-10-13 16:47
 • #38: Trước lúc ly khai2019-10-13 16:48
 • #39: Thanh Vân sơn2019-10-13 16:48
 • #40: Tóc bạc yêu thi2019-10-13 16:48
 • #41: Vân đại thiếu2019-10-13 16:48
 • #42: Tóc đỏ yêu thi2019-10-13 16:48
 • #43: Thi độc nhập thể2019-10-13 16:48
 • #44: Giải độc chi pháp2019-10-13 16:48
 • #45: Điểm huyệt phong độc2019-10-13 16:49
 • #46: Cổ Đế mộ2019-10-13 16:49
 • #47: Áo hồng yêu thi2019-10-13 16:49
 • #48: Diễm Tiêu đạn hiển uy2019-10-13 16:49
 • #49: Tóc bạc yêu thi2019-10-13 16:49
 • #50: Kịch chiến sinh tử2019-10-13 16:49
 • #51: Lần đầu dùng Nguyên tinh2019-10-13 16:50
 • #52: Huynh đệ sinh tử2019-10-13 16:50
 • #53: Chu Tước kính2019-10-13 16:50
 • #54: Đạo Phù2019-10-13 16:50
 • #55: Đại Hạ Nguyên Đế2019-10-13 16:50
 • #56: Hút máu Cổ Đế2019-10-13 16:50
 • #57: Đế thi đột biến2019-10-13 16:50
 • #58: Cổ Đế chi thương2019-10-13 16:51
 • #59: Đối chiến Sở Ngọc2019-10-13 16:51
 • #60: Thu hoạch lớn2019-10-13 16:51
 • #61: Bách Xà hoàn2019-10-13 16:51
 • #62: Một sừng rắn đen2019-10-13 16:51
 • #63: Kết làm huynh đệ2019-10-13 16:51
 • #64: Diệt tộc mối thù2019-10-13 16:52
 • #65: Nhậm Tiêu Dao giải phong2019-10-13 16:52
 • #66: Mỗi người đi một ngả2019-10-13 16:52
 • #67: Trở về từ cõi chết2019-10-13 16:52
 • #68: Đại Tần quốc2019-10-13 16:52
 • #69: Thiên Cơ các2019-10-13 16:53
 • #70: Lý Trọng Thiên quá khứ2019-10-13 16:53
 • #71: Kim Hà sơn2019-10-13 16:53
 • #72: Vương Thành2019-10-13 16:53
 • #73: Kim Ngọc tông2019-10-13 16:53
 • #74: Ước hẹn ba năm2019-10-13 16:54
 • #75: Số 2502019-10-13 16:54
 • #76: Thời cơ đột phá2019-10-13 16:54
 • #77: Chiến Tiên Thiên2019-10-13 16:54
 • #78: Tiên Thiên tay cụt2019-10-13 16:54
 • #79: Đông Tây lưỡng phái2019-10-13 16:54
 • #80: Tụ Bảo các2019-10-13 16:55
 • #81: Loạn Vũ Phách Phong Chùy Pháp2019-10-13 16:55
 • #82: Trắc Binh la2019-10-13 16:55
 • #83: Thẩm Thải Thanh2019-10-13 16:55
 • #84: Giao dịch2019-10-13 16:55
 • #85: La Hầu2019-10-13 16:55
 • #86: Đúc kiếm2019-10-13 16:55
 • #87: Tiểu Quy Nguyên trận2019-10-13 16:56
 • #88: Tiểu Quy Nguyên trận hiệu quả2019-10-13 16:56
 • #89: Ba điều kiện2019-10-13 16:56
 • #90: Cự Khuyết đao2019-10-13 16:56
 • #91: Đánh cược2019-10-13 16:56
 • #92: Ngoài ý muốn đột phá2019-10-13 16:56
 • #93: Chiến Ma Hóa Hình2019-10-13 16:56
 • #94: Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn2019-10-13 16:57
 • #95: Đột phá Tiên Thiên2019-10-13 16:57
 • #96: Chiến Ma ngũ thức2019-10-13 16:57
 • #97: Lôi Minh Tinh2019-10-13 16:57
 • #98: Hỗn Nguyên thạch cùng Huyết Thần thiết2019-10-13 16:57
 • #99: Song chùy thành hình2019-10-13 16:58
 • #100: Lôi Minh Tinh thần thông2019-10-13 16:58
 • #101: Tuyệt Tình cung2019-10-13 16:58
 • #102: Phiền phức tới cửa2019-10-13 16:58
 • #103: Bị ép xuất quan2019-10-13 16:58
 • #104: Trọng chùy hiển uy2019-10-13 16:58
 • #105: Cuồn cuộn sóng ngầm2019-10-13 16:59
 • #106: Chủ động khiêu khích2019-10-13 16:59
 • #107: Xích Linh thánh thủy2019-10-13 16:59
 • #108: Thượng cổ di tích2019-10-13 16:59
 • #109: Kim Ngọc tông tông chủ2019-10-13 16:59
 • #110: Trận đầu thắng lợi2019-10-13 16:59
 • #111: Muốn ăn đòn2019-10-13 17:00
 • #112: Gặp lại Lãnh Khuynh Thành2019-10-13 17:00
 • #113: Ma Vương Khai Thiên2019-10-13 17:00
 • #114: Tiên Thiên trung kỳ2019-10-13 17:00
 • #115: Tâm ma thề độc2019-10-13 17:00
 • #116: Ma Long Xuất Uyên2019-10-13 17:00
 • #117: Long Trảo Thủ Đại Bi Chưởng2019-10-13 17:01
 • #118: Sát Phá Thiên2019-10-13 17:01
 • #119: Có xấu hổ hay không2019-10-13 17:01
 • #120: Tuyết Linh Phá Cảnh đan2019-10-13 17:01
 • #121: Hòa thượng điên2019-10-13 17:01
 • #122: Tụ đổ2019-10-13 17:01
 • #123: Âm mưu cùng quỷ kế2019-10-13 17:01
 • #124: Thiên Hương Mê Ly Tán2019-10-13 17:02
 • #125: Liệt Vân Chướng2019-10-13 17:02
 • #126: Độc phát2019-10-13 17:02
 • #127: Đặc biệt giải độc chi pháp2019-10-13 17:02
 • #128: Tiên Thiên hậu kỳ2019-10-13 17:02
 • #129: Kịch đấu La Kiệt2019-10-13 17:02
 • #130: Mạnh nhất một trận chiến2019-10-13 17:03
 • #131: Huyền Âm Chỉ Pháp2019-10-13 17:03
 • #132: Thiên Trọng Lãng2019-10-13 17:03
 • #133: Tam đại công pháp luyện thể2019-10-13 17:03
 • #134: Cửu Tinh tự truyền thừa2019-10-13 17:03
 • #135: Tuyệt Tình cung đến2019-10-13 17:03
 • #136: Thập tam cường tề tụ2019-10-13 17:03
 • #137: Chấn Thần Thuật2019-10-13 17:04
 • #138: Thập phẩm phàm binh2019-10-13 17:04
 • #139: Danh ngạch tranh đoạt chiến (một)2019-10-13 17:04
 • #140: Danh ngạch tranh đoạt chiến (hai)2019-10-13 17:04
 • #141: Danh ngạch tranh đoạt chiến (ba)2019-10-13 17:04
 • #142: Danh ngạch tranh đoạt chiến (bốn)2019-10-13 17:04
 • #143: Danh ngạch tranh đoạt chiến (năm)2019-10-13 17:05
 • #144: Danh ngạch tranh đoạt chiến (sáu)2019-10-13 17:05
 • #145: Độ Giang Bộ với Phật Bộ Kim Liên2019-10-13 17:05
 • #146: Long Trảo Thủ với Kim Cương Chỉ2019-10-13 17:06
 • #147: Nguy cơ sinh tử2019-10-13 17:06
 • #148: Huyết tinh cùng bạo lực2019-10-13 17:06
 • #149: Không tưởng tượng được cố nhân2019-10-13 17:06
 • #150: Lôi thuộc tính thần thông2019-10-13 17:06
 • #151: Lôi Vương Trương Thiên Chính2019-10-13 17:06
 • #152: Chiến Ma hiển uy2019-10-13 17:06
 • #153: Tam đại Thiên cấp võ kỹ2019-10-13 17:07
 • #154: Võ kỹ truyền thừa2019-10-13 17:07
 • #155: Ba điều kiện2019-10-13 17:07
 • #156: Bảy vạn Nguyên Tinh2019-10-13 17:07
 • #157: Cho mượn bảo2019-10-13 17:07
 • #158: Kim Ngọc thành2019-10-13 17:07
 • #159: Xung đột2019-10-13 17:08
 • #160: Thiên Mạc yêu cốc chuyến đi2019-10-13 17:08
 • #161: Tao ngộ truy sát2019-10-13 17:08
 • #162: Huyền thiết trọng chùy bị hủy2019-10-13 17:08
 • #163: Ma Long Vũ2019-10-13 17:08
 • #164: Dục Hồng Y2019-10-13 17:08
 • #165: Phất Vân Phi Tụ2019-10-13 17:09
 • #166: Chuyện cũ ưu sầu2019-10-13 17:09
 • #167: Thiên Lý Cảm Ứng Châu2019-10-13 17:09
 • #168: Máu tanh thủ đoạn2019-10-13 17:09
 • #169: Yêu tộc2019-10-13 17:09
 • #170: Cấp bốn Phá Thổ Long2019-10-13 17:09
 • #171: Tiên Thiên Hỏa Linh Chi Tinh2019-10-13 17:09
 • #172: Đại La Huyền Tượng Công2019-10-13 17:10
 • #173: Trảm Thần Thông2019-10-13 17:10
 • #174: Tần Băng Nhi2019-10-13 17:10
 • #175: Thánh Linh Băng Phong huyết mạch2019-10-13 17:10
 • #176: Thất Tiên Ngự Kiếm2019-10-13 17:10
 • #177: Lưỡng bại câu thương2019-10-13 17:10
 • #178: Hắc Long sơn2019-10-13 17:10
 • #179: Lôi bạo2019-10-13 17:11
 • #180: Hỏa Vũ Cửu Linh xà2019-10-13 17:11
 • #181: Bồi Linh quả2019-10-13 17:11
 • #182: Cấp năm yêu thú đại chiến2019-10-13 17:11
 • #183: Đoạt thức ăn trước miệng cọp2019-10-13 17:11
 • #184: Liệt Thiên đồ Tiên Khí!2019-10-13 17:12
 • #185: Hoàng sắc tiểu kê2019-10-13 17:12
 • #186: Đuổi theo đến cửa2019-10-13 17:12
 • #187: Chấn Thiên ấn chi uy2019-10-13 17:12
 • #188: Hỏa Linh thương2019-10-13 17:12
 • #189: Tiếu Thiên Đê2019-10-13 17:12
 • #190: Hiển Linh Chân Thủy2019-10-13 17:13
 • #191: Xích Giáp quy2019-10-13 17:13
 • #192: Đoạt yêu đan2019-10-13 17:13
 • #193: Địa Hãm phù2019-10-13 17:13
 • #194: Cửu U độc châm2019-10-13 17:13
 • #195: Xích Giáp quy vẫn2019-10-13 17:14
 • #196: Cửa sắt2019-10-13 17:14
 • #197: Ngọc thạch cầu thang2019-10-13 17:14
 • #198: Quan tài, chiến kích, lục ma2019-10-13 17:14
 • #199: Phong ma chi địa2019-10-13 17:14
 • #200: Thiên Hoang2019-10-13 17:14
 • #201: Đại Hoang Lôi Đế Quyền2019-10-13 17:15
 • #202: Huyết sát bốn mặt2019-10-13 17:15
 • #203: Thu phục Linh Thú2019-10-13 17:15
 • #204: Xích Linh thánh thủy2019-10-13 17:15
 • #205: Độn địa mà chạy2019-10-13 17:15
 • #206: Liễu Diệp phi đao2019-10-13 17:15
 • #207: Cấm Linh phù2019-10-13 17:15
 • #208: Liều chết chống cự2019-10-13 17:16
 • #209: Sống sờ sờ tức chết2019-10-13 17:16
 • #210: Chữa thương bí địa2019-10-13 17:16
 • #211: Cuồn cuộn sóng ngầm2019-10-13 17:16
 • #212: Huyết chiến (một)2019-10-13 17:16
 • #213: Huyết chiến (hai)2019-10-13 17:17
 • #214: Huyết chiến (ba)2019-10-13 17:17
 • #215: Huyết chiến (bốn)2019-10-13 17:17
 • #216: Huyết chiến (năm)2019-10-13 17:17
 • #217: Huyết chiến (sáu)2019-10-13 17:17
 • #218: Phá vây2019-10-13 17:17
 • #219: Gặp lại Trương Mộng Kiều2019-10-13 17:18
 • #220: Song Lôi Cuồng Kiếm Quyết2019-10-13 17:18
 • #221: Đại Hoang Cửu Liên Kích2019-10-13 17:18
 • #222: Nở nụ cười quên hết thù oán2019-10-13 17:18
 • #223: Thiên y vô phùng phối hợp2019-10-13 17:18
 • #224: Chấn Thiên ấn hiển uy2019-10-13 17:18
 • #225: Tàn khốc đồ sát2019-10-13 17:18
 • #226: Phong Linh Tang Mộc hoa2019-10-13 17:19
 • #227: Thông Huyền chi chiến2019-10-13 17:19
 • #228: Trận chiến Thông Huyền mở màn2019-10-13 17:19
 • #229: Lý Thừa Phong với Độc Giao đạo nhân2019-10-13 17:19
 • #230: Kim Canh Kiếm Nguyên2019-10-13 17:19
 • #231: Hỗn Nguyên Kim Đỉnh2019-10-13 17:19
 • #232: Thần Thông cảnh giới tay sai2019-10-13 17:20
 • #233: Thu mua lòng người2019-10-13 17:20
 • #234: Gặp lại Dục Hồng Y2019-10-13 17:20
 • #235: Hắc Tinh thiết2019-10-13 17:20
 • #236: Kinh Thần Thứ2019-10-13 17:20
 • #237: Danh chấn Đại Tần2019-10-13 17:21
 • #238: Tâm Ngọc Nhi2019-10-13 17:21
 • #239: Ngàn năm Ngưng Huyết Chi2019-10-13 17:21
 • #240: Côn Bằng Thánh Huyết2019-10-13 17:21
 • #241: Ẩn thế gia tộc2019-10-13 17:21
 • #242: Lâm vào hiểm cảnh2019-10-13 17:21
 • #243: Trảm Chu Đồng2019-10-13 17:21
 • #244: Côn Bằng Cuồng Chiến Quyết2019-10-13 17:21
 • #245: Thân phận bại lộ2019-10-13 17:22
 • #246: Kịch chiến Bành Đông2019-10-13 17:22
 • #247: Thất bại đối thủ2019-10-13 17:22
 • #248: Lý Thừa Phong chấn nhiếp2019-10-13 17:22
 • #249: Thất Khung Chi Thể2019-10-13 17:22
 • #250: Thập đại Thánh thể2019-10-13 17:22
 • #251: Tâm Ngọc Nhi thân thế2019-10-13 17:22
 • #252: Bài danh thứ ba tu luyện Thánh thể2019-10-13 17:23
 • #253: Cường giả đột kích2019-10-13 17:23
 • #254: Trọng thương thảm bại2019-10-13 17:23
 • #255: Phản công kế sách2019-10-13 17:23
 • #256: Tề tụ một đường2019-10-13 17:23
 • #257: Già Lam ngọc quan (thượng)2019-10-13 17:23
 • #258: Già Lam ngọc quan (trung)2019-10-13 17:24
 • #259: Già Lam ngọc quan (hạ)2019-10-13 17:24
 • #260: Cuối cùng trở lại Kim Ngọc tông2019-10-13 17:24
 • #261: Thất Khung Quyết2019-10-13 17:24
 • #262: Bế quan (thượng)2019-10-13 17:24
 • #263: Bế quan (hạ)2019-10-13 17:25
 • #264: Lôi điện tôi quyền2019-10-13 17:25
 • #265: Ngự Thú người điên2019-10-13 17:25
 • #266: Giao dịch!2019-10-13 17:25
 • #267: Ăn Bồi Linh quả2019-10-13 17:25
 • #268: Kim Hà động2019-10-13 17:25
 • #269: Điều động thiên địa nguyên khí2019-10-13 17:25
 • #270: Xuất hành trước chuẩn bị2019-10-13 17:25
 • #271: Thái Huyền cốc2019-10-13 17:26
 • #272: Đại Na Di Càn Khôn trận2019-10-13 17:26
 • #273: Ma Thi lâm2019-10-13 17:26
 • #274: Khỏa Thi Nhân2019-10-13 17:26
 • #275: Yêu thi vây chặt2019-10-13 17:26
 • #276: Đột nhiên xuất hiện giúp đỡ2019-10-13 17:26
 • #277: Phệ Thi Yêu Bức2019-10-13 17:27
 • #278: Sinh tử đáng lo2019-10-13 17:27
 • #279: Lôi Đạn Tử2019-10-13 17:27
 • #280: Xung kích Thần Thông (thượng)2019-10-13 17:27
 • #281: Xung kích Thần Thông (trung)2019-10-13 17:27
 • #282: Xung kích thần thông (hạ)2019-10-13 17:27
 • #283: Nguyên khí hóa hình2019-10-13 17:27
 • #284: Ngũ Sắc Khổng Tước2019-10-13 17:28
 • #285: Ngũ Sắc Thần Quang với Tịch Diệt Thần Quang2019-10-13 17:28
 • #286: Thần Thông trận chiến đầu tiên2019-10-13 17:28
 • #287: Kinh Thần Thứ hiển uy2019-10-13 17:28
 • #288: Xuống đất không cửa2019-10-13 17:28
 • #289: Phong Ma Uyên2019-10-13 17:29
 • #290: Đại La Thánh Giả?2019-10-13 17:29
 • #291: Phong Ma Chú Pháp2019-10-13 17:29
 • #292: Giải độc cùng trận nhãn2019-10-13 17:29
 • #293: Thôn Thiên Ma tộc, Ma Nguyên2019-10-13 17:29
 • #294: Thoát đi tìm đường sống2019-10-13 17:29
 • #295: Cửu Vĩ Mê Hồ Hoa2019-10-13 17:29
 • #296: Thanh Quang Ất Mộc Thần Lôi phù2019-10-13 17:30
 • #297: Lam Tinh thảo2019-10-13 17:30
 • #298: Tam sắc Khổng Tước2019-10-13 17:30
 • #299: Đều có mưu đồ2019-10-13 17:30
 • #300: Trạng thái đỉnh cao nhất2019-10-13 17:30
 • #301: Lãnh Khuynh Thành tin tức2019-10-13 17:30
 • #302: Thi Thứu2019-10-13 17:31
 • #303: Thủy hỏa Thiết Bối Yêu Lang2019-10-13 17:31
 • #304: Miệng sói cứu người2019-10-13 17:31
 • #305: Trảm Tiên Hồ Lô2019-10-13 17:31
 • #306: Kinh khủng Trảm Tiên Phi Đao2019-10-13 17:31
 • #307: Hiểm chiến kết thúc2019-10-13 17:31
 • #308: Ma xuất (thượng)2019-10-13 17:31
 • #309: Hoa Linh đằng2019-10-13 17:32
 • #310: Thần binh trên trời rơi xuống2019-10-13 17:32
 • #311: Kinh Thần Thứ uy hiếp2019-10-13 17:32
 • #312: Chiến đến một khắc cuối cùng2019-10-13 17:32
 • #313: Nổi giận xuất thủ2019-10-13 17:32
 • #314: Ma Đao Trục Hồn2019-10-13 17:32
 • #315: Lục Đạo Luân Hồi đao ý2019-10-13 17:32
 • #316: Chiến Ma Ngũ Thức với sáu đạo đao ý2019-10-13 17:33
 • #317: Luân Hồi Chi Đồng2019-10-13 17:33
 • #318: Thông Thiên Linh Bảo phỏng chế2019-10-13 17:33
 • #319: Náo động lên2019-10-13 17:33
 • #320: Ngũ Đại Thánh Thủy Băng Linh Hàn Dịch2019-10-13 17:33
 • #321: Xích Viêm Huyên Thú2019-10-13 17:33
 • #322: Ma xuất (trung)2019-10-13 17:33
 • #323: Cửu Cung Lưu Ly Châu2019-10-13 17:34
 • #324: Ma xuất (hạ)2019-10-13 17:34
 • #325: Tìm kiếm Tẩy Cốt hoa2019-10-13 17:34
 • #326: Đối chiến Đại Hóa môn2019-10-13 17:34
 • #327: Vương giả Thần binh Bát Hoang Hỏa Linh Xích2019-10-13 17:34
 • #328: Độc Giác Hỏa Kỳ Lân2019-10-13 17:34
 • #329: Tẩy Cốt hoa tới tay2019-10-13 17:34
 • #330: Ma động2019-10-13 17:35
 • #331: Thôn Thiên Chân Ma Công2019-10-13 17:35
 • #332: Thôn Thiên Ma Đế2019-10-13 17:35
 • #333: Băng Linh Chân Thủy2019-10-13 17:35
 • #334: Thu hoạch phong phú2019-10-13 17:35
 • #335: Trầm trọng giả thiết2019-10-13 17:35
 • #336: Thái Huyền điện (thượng)2019-10-13 17:36
 • #337: Thái Huyền điện (hạ)2019-10-13 17:36
 • #338: Vạn Linh Đạo Cảnh cùng Tiên Thiên Đạo Quả2019-10-13 17:36
 • #339: Cường công Thái Huyền điện2019-10-13 17:36
 • #340: Ma Đế hàng lâm2019-10-13 17:36
 • #341: Pháp tắc, Hồi Quy Bản Nguyên!2019-10-13 17:37
 • #342: Chân Long, Hỏa Phượng, Đấu Chiến Thánh Viên2019-10-13 17:37
 • #343: Ma uy cuồn cuộn2019-10-13 17:37
 • #344: Hỗn Độn Thụ2019-10-13 17:37
 • #345: Dị biến liền lên2019-10-13 17:37
 • #346: Đạo môn Thủy tổ -- Thái Thượng2019-10-13 17:37
 • #347: Thái Huyền điện lai lịch2019-10-13 17:37
 • #348: Kết thúc2019-10-13 17:38
 • #349: Làm một lần cường đạo?2019-10-13 17:38
 • #350: Dị bảo Vạn Kiếm Sát2019-10-13 17:38
 • #351: Ăn cướp đánh tới đáy vơ vét lục soát không còn2019-10-13 17:38
 • #352: Cục sắt vụn2019-10-13 17:38
 • #353: Đại kiếp tứ phương2019-10-13 17:38
 • #354: Hồ Cường vẫn lạc2019-10-13 17:38
 • #355: Dã man chiến đấu2019-10-13 17:38
 • #356: Đại chiến thất bại nguy cơ sinh tử2019-10-13 17:39
 • #357: Lại xuất Trảm Tiên Phi Đao2019-10-13 17:39
 • #358: Thất Diệp Dưỡng Thần Thảo2019-10-13 17:39
 • #359: Ngày cuối cùng đại chiến2019-10-13 17:39
 • #360: Độc chiến Sát Lý Minh2019-10-13 17:39
 • #361: Đại Na Di lệnh biến hóa2019-10-13 17:39
 • #362: Ma lâm Bắc Đẩu (thượng)2019-10-13 17:40
 • #363: Ma lâm Bắc Đẩu (trung)2019-10-13 17:40
 • #364: Ma lâm Bắc Đẩu (hạ)2019-10-13 17:40
 • #365: Ma uy vô địch2019-10-13 17:40
 • #366: Tam sắc trứng màu2019-10-13 17:40
 • #367: Kế hoạch2019-10-13 17:40
 • #368: Quy Khư châu2019-10-13 17:41
 • #369: Phá Diệt Đạo Khí2019-10-13 17:41
 • #370: Kỳ hoa đồ đệ2019-10-13 17:41
 • #371: Ma uy cái thế2019-10-13 17:41
 • #372: Chân Vương vẫn lạc2019-10-13 17:41
 • #373: Luyện đan?2019-10-13 17:41
 • #374: Đánh lén ban đêm2019-10-13 17:41
 • #375: Tiên Thiên Lôi Nguyên Thể2019-10-13 17:42
 • #376: Một trang giấy2019-10-13 17:42
 • #377: Hoàng Tuyền Bích Lạc Quyết2019-10-13 17:42
 • #378: Đế uy2019-10-13 17:42
 • #379: Thất Tinh Tỏa Nguyên đại trận2019-10-13 17:42
 • #380: Thập Vạn Đại Sơn2019-10-13 17:43
 • #381: Mười vạn năm trước suy tính2019-10-13 17:43
 • #382: Ma Đế lại xuất hiện2019-10-13 17:43
 • #383: Đế binh Bát Bộ Thiên Long Phù Đồ2019-10-13 17:43
 • #384: Thích Già hậu thủ2019-10-13 17:43
 • #385: Ma Đế vẫn2019-10-13 17:43
 • #386: Thiên khốc huyết lệ2019-10-13 17:43
 • #387: Quay về Kim Ngọc tông2019-10-13 17:44
 • #388: Một gốc Tiên Phượng thảo gây ra phiền phức2019-10-13 17:44
 • #389: Tử Lỗi Khô Mộc2019-10-13 17:44
 • #390: Ngày xưa ân oán2019-10-13 17:44
 • #391: Cường thế xuất thủ2019-10-13 17:44
 • #392: Gặp lại Tâm Ngọc Nhi2019-10-13 17:44
 • #393: Lôi Đình Tử2019-10-13 17:45
 • #394: Hạ chiến thư2019-10-13 17:45
 • #395: Đêm tối khách tới2019-10-13 17:45
 • #396: Phá Diệt Quyết2019-10-13 17:45
 • #397: Luyện chế Phá Nguyên Châu2019-10-13 17:45
 • #398: Kim Ngọc sóng gió nổi lên2019-10-13 17:45
 • #399: Trước giờ đại chiến2019-10-13 17:45
 • #400: Lần đầu giao phong2019-10-13 17:46
 • #401: Hai mươi vạn Nguyên Tinh đánh cược2019-10-13 17:46
 • #402: Đế quyền hiển uy2019-10-13 17:46
 • #403: Sư phụ ở giữa đánh cược2019-10-13 17:46
 • #404: Giữa sinh tử nguy cơ2019-10-13 17:46
 • #405: Đột nhiên phát sinh dị biến2019-10-13 17:46
 • #406: Lấy lực phá vạn pháp2019-10-13 17:47
 • #407: Phá Nguyên Châu chi uy2019-10-13 17:47
 • #408: Đại chiến kết thúc2019-10-13 17:47
 • #409: Ngũ đại tông chủ người thừa kế2019-10-13 17:47
 • #410: Tám mươi vạn Nguyên Tinh gia thân2019-10-13 17:47
 • #411: Nước sâu Kim Ngọc tông2019-10-13 17:48
 • #412: Truyền công2019-10-13 17:48
 • #413: Ngọc Hành cùng Thiên Cơ2019-10-13 17:48
 • #414: Hai năm2019-10-13 17:48
 • #415: Thất Khung Chi Thể đột phá2019-10-13 17:48
 • #416: Không phải biện pháp2019-10-13 17:48
 • #417: Bế quan luyện đan2019-10-13 17:49
 • #418: Bế quan luyện đan2019-10-13 17:49
 • #419: Luyện đan thiên tài Tâm Ngọc Nhi2019-10-13 17:49
 • #420: Thẩm Thải Thanh tin cầu cứu2019-10-13 17:49
 • #421: Bịn rịn chia tay2019-10-13 17:49
 • #422: Thẩm gia2019-10-13 17:49
 • #423: Thẩm gia gia chủ Thẩm Lăng2019-10-13 17:50
 • #424: Âm mưu mùi vị2019-10-13 17:50
 • #425: Dục Hồng Y với Tuyết Cơ2019-10-13 17:50
 • #426: Huyết Sát Long Bà2019-10-13 17:50
 • #427: Nguy cơ tới gần2019-10-13 17:50
 • #428: Chấn kinh tứ tọa2019-10-13 17:50
 • #429: Cướp cô dâu?2019-10-13 17:50
 • #430: Song tu đại điển (thượng)2019-10-13 17:51
 • #431: Song tu đại điển (trung)2019-10-13 17:51
 • #432: Song tu đại điển (hạ)2019-10-13 17:51
 • #433: Đại chiến Lỗ Hùng2019-10-13 17:51
 • #434: Độ Giang Bộ cấp tốc2019-10-13 17:51
 • #435: Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào2019-10-13 17:51
 • #436: Thẩm phủ hỗn chiến2019-10-13 17:52
 • #437: Nhậm Tiêu Dao xuất thủ2019-10-13 17:52
 • #438: Huynh đệ nhận nhau Trảm Thiên Thu hiển uy2019-10-13 17:52
 • #439: Tình thâm nghĩa trọng2019-10-13 17:52
 • #440: Thẩm gia lão tổ2019-10-13 17:52
 • #441: Quy Khư châu phá cấm2019-10-13 17:52
 • #442: Trước chận phía sau truy2019-10-13 17:53
 • #443: Huyết Tế Triệu Hoán Đại Trận2019-10-13 17:53
 • #444: Tầng tầng bao vây2019-10-13 17:53
 • #445: Thánh khí Cửu Long Hàn Băng Tráo2019-10-13 17:53
 • #446: Nguy cơ hàng lâm2019-10-13 17:53
 • #447: Bốn trăm vạn sinh linh làm tế hiến2019-10-13 17:54
 • #448: Vượt qua đại lục Đế khí chi uy2019-10-13 17:54
 • #449: Tửu Vương Tửu Trung Điên2019-10-13 17:54
 • #450: Tửu Vương thần uy2019-10-13 17:54
 • #451: Liệt Thiên đồ tác dụng2019-10-13 17:54
 • #452: Tửu Linh Động Thiên2019-10-13 17:54
 • #453: Sực việc sau đó dư ba2019-10-13 17:55
 • #454: Hứa Như Thanh chuyện cũ2019-10-13 17:55
 • #455: Lãnh Khuynh Thành sư muội2019-10-13 17:55
 • #456: Phong Vũ Lưu Tinh2019-10-13 17:55
 • #457: Lý Mộc, ngươi tên sắc ma này2019-10-13 17:55
 • #458: Đối phó Tuyệt Tình cung phương pháp2019-10-13 17:55
 • #459: Nhường thiên hạ nữ tu điên cuồng linh dược2019-10-13 17:56
 • #460: Hóa hình yêu tu Hổ Bá2019-10-13 17:56
 • #461: Cùng hóa hình yêu tu so đấu nhục thân2019-10-13 17:56
 • #462: Chiến Ma Chân Ảnh2019-10-13 17:56
 • #463: Không có ý tứ, đã đến giờ2019-10-13 17:56
 • #464: Vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong tư cách2019-10-13 17:56
 • #465: Sư huynh sư tỷ chi tranh2019-10-13 17:57
 • #466: Lý Trọng Thiên hiện thân2019-10-13 17:57
 • #467: Liệt Hỏa Tửu2019-10-13 17:57
 • #468: Đột phá Thần Thông trung kỳ2019-10-13 17:57
 • #469: Khí huyết tràn đầy2019-10-13 17:57
 • #470: Cửu Ly không gian2019-10-13 17:57
 • #471: Hình người thạch thú2019-10-13 17:57
 • #472: Thể tu phương thức chiến đấu2019-10-13 17:58
 • #473: Cắm rễ Cửu Ly không gian2019-10-13 17:58
 • #474: Nhậm Tiêu Dao Trì Vân đến thăm2019-10-13 17:58
 • #475: Huynh đệ gặp lại2019-10-13 17:58
 • #476: Luyện đan kỳ tài2019-10-13 17:58
 • #477: Dạ đàm2019-10-13 17:59
 • #478: Huynh đệ thổ lộ tâm tình2019-10-13 17:59
 • #479: Thông Thiên Linh Bảo phỏng chế phương pháp luyện chế2019-10-13 17:59
 • #480: Huyền Hoàng Chi Tinh2019-10-13 17:59
 • #481: Thất Thải Huyễn Quang Giới2019-10-13 17:59
 • #482: Đấu Chuyển Tinh Di2019-10-13 18:00
 • #483: Lại xuất hiện Đại Hoang Cửu Liên Kích2019-10-13 18:00
 • #484: Khó bề phân biệt2019-10-13 18:00
 • #485: Huynh đệ ly biệt2019-10-13 18:00
 • #486: Thông Thiên Linh Bảo Đông Hoàng Chung2019-10-13 18:00
 • #487: Chùy cùng ấn2019-10-13 18:01
 • #488: Thiên Hỏa Trận cùng Địa Hỏa Trận2019-10-13 18:01
 • #489: Đạo Hỏa hóa Huyền Hoàng2019-10-13 18:01
 • #490: Đại Phạm Ấn cuối cùng thành2019-10-13 18:01
 • #491: Vừa tay binh khí Tuyệt Diệt Chùy2019-10-13 18:01
 • #492: Cuồng Phong Long Quyển Trận2019-10-13 18:02
 • #493: Phá trận2019-10-13 18:02
 • #494: Uyên Mặc Hoang Địa2019-10-13 18:02
 • #495: Bành Hi2019-10-13 18:02
 • #496: Họa lên (thượng)2019-10-13 18:02
 • #497: Họa lên (trung)2019-10-13 18:02
 • #498: Họa lên (hạ)2019-10-13 18:03
 • #499: Đại Phạm Ấn hiển uy2019-10-13 18:03
 • #500: Huyết Tiên Nguyên Dương lâu (thượng)2019-10-13 18:03
 • #501: Huyết Tiên Nguyên Dương lâu (trung)2019-10-13 18:03
 • #502: Huyết Tiên Nguyên Dương lâu (hạ)2019-10-13 18:03
 • #503: Âm Dương Lưỡng Cực Kiếm2019-10-13 18:03
 • #504: Bị kẹt2019-10-13 18:03
 • #505: Đại khai sát giới2019-10-13 18:04
 • #506: Một rồng tranh đến một hổ đấu2019-10-13 18:04
 • #507: Thất bại trong gang tấc2019-10-13 18:05
 • #508: Càn Khôn Quyển2019-10-13 18:05
 • #509: Trảm Tiên Phi Đao trảm Thiết Sách2019-10-13 18:05
 • #510: Hứa Như Thanh trọng thương2019-10-13 18:05
 • #511: Kéo đệm lưng2019-10-13 18:05
 • #512: Kim sắc kiếm quang2019-10-13 18:05
 • #513: Âm Dương Long Hổ Đan2019-10-13 18:06
 • #514: Âm dương song tu2019-10-13 18:06
 • #515: Bành gia Chân Vương cường giả2019-10-13 18:06
 • #516: Hai đại vương giả chi chiến2019-10-13 18:06
 • #517: Hồng Hoang dị chủng2019-10-13 18:06
 • #518: Cửu Kiếm Tru Tà Kiếm Trận2019-10-13 18:06
 • #519: Tứ Tượng Tuyệt Sát với Chân Vương Pháp Tướng2019-10-13 18:07
 • #520: Trận phá, vương giả pháp tướng nát2019-10-13 18:07
 • #521: Thu phục Chí Điểu2019-10-13 18:07
 • #522: Một kiện mười phần xoắn xuýt sự tình2019-10-13 18:07
 • #523: Tái chiến Cửu Ly không gian2019-10-13 18:07
 • #524: Tửu Vương cùng Lôi Vương2019-10-13 18:08
 • #525: Ăn dấm2019-10-13 18:08
 • #526: Cố nhân gặp nhau2019-10-13 18:08
 • #527: Hết sức đỏ mắt2019-10-13 18:08
 • #528: Ngươi song tu đạo lữ là ai?2019-10-13 18:08
 • #529: Bị buộc bất đắc dĩ2019-10-13 18:09
 • #530: Âm Dương Bảo2019-10-13 18:09
 • #531: Trước giờ đại chiến2019-10-13 18:09
 • #532: Đạo lữ tranh đoạt chiến (thượng)2019-10-13 18:09
 • #533: Đạo lữ tranh đoạt chiến (trung)2019-10-13 18:09
 • #534: Đạo lữ tranh đoạt chiến (hạ)2019-10-13 18:09
 • #535: Tứ đại Chân Vương cường giả2019-10-13 18:10
 • #536: Chân Vương cường giả giao phong2019-10-13 18:10
 • #537: Đường lui bị chắn2019-10-13 18:10
 • #538: Tổn thất nặng nề2019-10-13 18:10
 • #539: Tử biệt2019-10-13 18:11
 • #540: Sinh ly2019-10-13 18:11
 • #541: Bán Thánh khí hiển uy, Hổ Bá vẫn2019-10-13 18:11
 • #542: Ngũ đại yêu thú Vương tộc2019-10-13 18:11
 • #543: Phản sát2019-10-13 18:11
 • #544: Huyền Hỏa Xích Giao2019-10-13 18:11
 • #545: Có thể muốn giết ta người, còn không có sống sót!2019-10-13 18:12
 • #546: Chiến Kim Diệu2019-10-13 18:12
 • #547: Lạc bại2019-10-13 18:12
 • #548: Liều chết một trận chiến2019-10-13 18:12
 • #549: Lôi Đế truyền thừa dụ hoặc2019-10-13 18:12
 • #550: Dụ hoặc phía dưới ra nội chiến2019-10-13 18:12
 • #551: Thánh Linh pháp tướng2019-10-13 18:13
 • #552: Yêu Đao2019-10-13 18:13
 • #553: Trảm Tiên Trát với Thiên Yêu Đao2019-10-13 18:13
 • #554: Hỗn chiến phá vòng vây2019-10-13 18:13
 • #555: Tuyệt Mạch Cửu Phong2019-10-13 18:13
 • #556: Nhập ma2019-10-13 18:13
 • #557: Ma tính Lý Mộc (thượng)2019-10-13 18:14
 • #558: Ma tính Lý Mộc (hạ)2019-10-13 18:14
 • #559: Thiên Ma Chân Ảnh2019-10-13 18:14
 • #560: Đao so với người ác2019-10-13 18:14
 • #561: Yêu Vương Kim Nhất Triển2019-10-13 18:14
 • #562: Ma đao ra, Đồ Quỷ Thần!2019-10-13 18:15
 • #563: Ngũ Sắc Khổng Tước với Huyền Hỏa Xích Giao2019-10-13 18:15
 • #564: Ngũ Sắc Thần Quang giải cấm2019-10-13 18:15
 • #565: Thánh Linh Tiếu Thiên Đê2019-10-13 18:15
 • #566: Hóa Hình Đan cùng Khai Linh Đan2019-10-13 18:15
 • #567: Kim Ngọc Đan2019-10-13 18:15
 • #568: Ngũ Hành Huyền Tinh2019-10-13 18:16
 • #569: Một cái Yêu tộc thanh niên chí hướng2019-10-13 18:16
 • #570: Thật đáng buồn Kim Triết2019-10-13 18:16
 • #571: Kim Tê Thần Quang2019-10-13 18:16
 • #572: Bại Kim Chương2019-10-13 18:16
 • #573: Vĩnh viễn đứng ở thế bất bại điều kiện2019-10-13 18:17
 • #574: Ngũ Sắc Thánh Đồ dị biến2019-10-13 18:17
 • #575: Không gian thần thông2019-10-13 18:17
 • #576: Thánh Chủ2019-10-13 18:17
 • #577: Giao tình2019-10-13 18:17
 • #578: Bồi đại lễ2019-10-13 18:18
 • #579: Tam đại Yêu Vương2019-10-13 18:18
 • #580: Không gian thần thông2019-10-13 18:18
 • #581: Huyền Cực Băng Hỏa Châu2019-10-13 18:18
 • #582: Ngũ Linh thánh địa2019-10-13 18:18
 • #583: Ngươi là nam hay là nữ?2019-10-13 18:19
 • #584: Chu Thiên Tinh Tượng Bàn2019-10-13 18:19
 • #585: Chiến Kim Tiết2019-10-13 18:19
 • #586: Kinh khủng hóa hình đại yêu2019-10-13 18:19
 • #587: Địa Ngục không cửa2019-10-13 18:19
 • #588: Địch nhân đã chết vẫn như cũ bị nhốt2019-10-13 18:20
 • #589: Hồ lô màu tím2019-10-13 18:20
 • #590: Trên đường cái dắt ngựa đi rong2019-10-13 18:20
 • #591: Viêm Hồng Diên2019-10-13 18:20
 • #592: Trọng thương ngã gục Hứa Như Thanh2019-10-13 18:20
 • #593: Đem rực rỡ nhất tuổi tác để lại cho ngươi2019-10-13 18:21
 • #594: Một cái nam nhân hứa hẹn2019-10-13 18:21
 • #595: Tái tạo lại toàn thân2019-10-13 18:21
 • #596: Nam Minh Hỏa Vương2019-10-13 18:21
 • #597: Tinh Thần Nhuyễn Ngọc hạ lạc2019-10-13 18:21
 • #598: Bá thành phường thị2019-10-13 18:21
 • #599: Bách Hiểu Thâm2019-10-13 18:22
 • #600: Đế cấp vật liệu Càn Khôn Tinh2019-10-13 18:22
 • #601: Kinh khủng đối thủ2019-10-13 18:22
 • #602: Trảm Tiên Hồ Lô chấn nhiếp2019-10-13 18:22
 • #603: Kiếm Cuồng2019-10-13 18:22
 • #604: Vạn Kiếm Cuồng Vực2019-10-13 18:22
 • #605: Ngũ Hành Ngũ Sắc Kỳ2019-10-13 18:22
 • #606: Trương Mộng Kiều đại lễ2019-10-13 18:23
 • #607: Phong bạo sa mạc2019-10-13 18:23
 • #608: Hồng Hoang dị chủng Độc Giác Hoàng Sa Mãng2019-10-13 18:23
 • #609: Kinh khủng cảnh tượng2019-10-13 18:23
 • #610: Thế giới màu xám2019-10-13 18:23
 • #611: Hỗn Độn Thí Thần Trùng2019-10-13 18:23
 • #612: Tuyệt Vọng Không Gian2019-10-13 18:23
 • #613: Ngân giáp Thí Thần Trùng2019-10-13 18:24
 • #614: Kết minh2019-10-13 18:24
 • #615: Không tại trong ngũ hành2019-10-13 18:24
 • #616: Yêu Thánh Phiên Vân2019-10-13 18:24
 • #617: Tuyệt Vọng Không Gian lai lịch2019-10-13 18:24
 • #618: Tìm kiếm địa hỏa2019-10-13 18:24
 • #619: Lại gặp Già Lam Ngọc Quan2019-10-13 18:24
 • #620: Thiên Ma Quan Chủ Thần Quyết2019-10-13 18:25
 • #621: Chín đoạn nhuyễn trùng2019-10-13 18:25
 • #622: Luyện chế Ngũ Hành Ngũ Sắc Kỳ2019-10-13 18:25
 • #623: Hết sức căng thẳng đại chiến2019-10-13 18:25
 • #624: Gặp lại Thí Thần Trùng2019-10-13 18:25
 • #625: Ngũ Hành đại trận Phân Thần Hóa Cấm2019-10-13 18:25
 • #626: Thu phục Thí Thần Trùng2019-10-13 18:26
 • #627: Lọt vào nguy cảnh2019-10-13 18:26
 • #628: Cửu tinh Ngụy Trùng Vương2019-10-13 18:26
 • #629: Kim sắc trứng trùng2019-10-13 18:26
 • #630: Xông lên Tuyệt Thiên chi đỉnh2019-10-13 18:26
 • #631: Tuyệt Không Phù2019-10-13 18:26
 • #632: Thần Thông hậu kỳ đại viên mãn2019-10-13 18:27
 • #633: Huyết Y Yêu Đạo Tuyệt Thiên2019-10-13 18:27
 • #634: Đế cấp cường giả?2019-10-13 18:27
 • #635: Đế chiến cùng đánh lén2019-10-13 18:27
 • #636: Hoàng Mãng dị biến Ứng Long Vương2019-10-13 18:27
 • #637: Thái Cổ cấm khí Trảm Thiên Thu2019-10-13 18:27
 • #638: Thiên khốc huyết lệ lại hiện2019-10-13 18:27
 • #639: Trứng rồng2019-10-13 18:28
 • #640: Huyết Y Kiếm Phù2019-10-13 18:28
 • #641: Trở lại Bắc Đẩu giới2019-10-13 18:28
 • #642: Tiểu yêu nữ2019-10-13 18:28
 • #643: Đầu gỗ2019-10-13 18:28
 • #644: Thí Thần Trùng bị khốn2019-10-13 18:28
 • #645: Tửu Trung Điên tin tức2019-10-13 18:29
 • #646: Âm Dương Bảo chi chiến2019-10-13 18:29
 • #647: Xa lạ Hứa Như Thanh2019-10-13 18:29
 • #648: Hơn năm trăm Thí Thần Trùng2019-10-13 18:29
 • #649: Trứng rồng cùng trứng trùng2019-10-13 18:29
 • #650: Tửu Trung Điên đầu người2019-10-13 18:29
 • #651: Chiến Bành Khôn (thượng)2019-10-13 18:30
 • #652: Chiến Bành Khôn (trung)2019-10-13 18:30
 • #653: Chiến Bành Khôn (hạ)2019-10-13 18:30
 • #654: Đạo Khí hủy Nguyên Đan nứt2019-10-13 18:30
 • #655: Cứu binh đến giúp2019-10-13 18:30
 • #656: Phật ma không tương dung2019-10-13 18:30
 • #657: Thí Thần Trùng nhập thể2019-10-13 18:30
 • #658: Thiên Ma đệ lục biến Chiến Ma Pháp Tướng2019-10-13 18:31
 • #659: Hắn còn tốt chứ?2019-10-13 18:31
 • #660: Thọ nguyên sắp hết Tửu Vương2019-10-13 18:31
 • #661: Mỗi người đi một ngả2019-10-13 18:31
 • #662: Ngẫu nhiên gặp cố nhân2019-10-13 18:31
 • #663: Cố nhân trùng phùng2019-10-13 18:31
 • #664: Giá trị hơn trăm triệu Nguyên Tinh khoáng mạch2019-10-13 18:32
 • #665: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (một)2019-10-13 18:32
 • #666: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (hai)2019-10-13 18:32
 • #667: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (ba)2019-10-13 18:32
 • #668: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (bốn)2019-10-13 18:32
 • #669: Độc Nguyên Hỏa Chủng2019-10-13 18:33
 • #670: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (năm)2019-10-13 18:33
 • #671: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (sáu)2019-10-13 18:33
 • #672: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (bảy)2019-10-13 18:33
 • #673: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (tám)2019-10-13 18:33
 • #674: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (chín)2019-10-13 18:33
 • #675: Thủ vững Bình Đỉnh sơn (chung)2019-10-13 18:34
 • #676: Chiến Ma Pháp Tướng với Chân Vương Pháp Tướng2019-10-13 18:34
 • #677: Quỷ Diện Phán Quan2019-10-13 18:34
 • #678: Thiên Cán Trận phá2019-10-13 18:34
 • #679: Điểm Kim Thánh Thủ Mạc Tu Hữu2019-10-13 18:35
 • #680: Quỷ Diện Tu La với Điểm Kim Thánh Thủ2019-10-13 18:35
 • #681: Dã man chém giết2019-10-13 18:35
 • #682: Liên sát Thông Huyền hậu kỳ cường giả2019-10-13 18:35
 • #683: Thực lực kinh khủng nữ tử áo tím2019-10-13 18:35
 • #684: Thành đại danh nhân2019-10-13 18:35
 • #685: Thí Thần Trùng đẻ trứng điều kiện2019-10-13 18:35
 • #686: Chính Cổ Tạp Ký2019-10-13 18:36
 • #687: Mạc Tu Hữu chỉ điểm2019-10-13 18:36
 • #688: Thí Thần Trùng tiến giai phương pháp2019-10-13 18:36
 • #689: Kim Ngọc tông biến hóa2019-10-13 18:36
 • #690: Thất Khung Chi Thể hiển uy2019-10-13 18:36
 • #691: Vu Hiền2019-10-13 18:36
 • #692: Thần thoại bất bại2019-10-13 18:37
 • #693: Kình địch2019-10-13 18:37
 • #694: Phong Nguyên Toái Hư Kình2019-10-13 18:37
 • #695: Thập đại tông chủ người thừa kế2019-10-13 18:37
 • #696: Cổ quái Phá Khí Đan đan phương2019-10-13 18:37
 • #697: Thập cường tề tụ2019-10-13 18:37
 • #698: Thanh thứ nhất ghế xếp2019-10-13 18:38
 • #699: Đại chiến Đông Phương Thánh2019-10-13 18:38
 • #700: Chư Thiên Binh Hồn Sát2019-10-13 18:38
 • #701: Tông môn đại sự2019-10-13 18:38
 • #702: Là nữ nhân của ta!2019-10-13 18:38
 • #703: Tộc thúc?2019-10-13 18:38
 • #704: Ký Ức Thủy Tinh2019-10-13 18:39
 • #705: Đại bá2019-10-13 18:39
 • #706: Năm tháng biến thiên thương hải tang điền2019-10-13 18:39
 • #707: Thí Thần Trùng tiến giai2019-10-13 18:39
 • #708: Kim Đồng2019-10-13 18:39
 • #709: Kim Đồng đồ ăn hại2019-10-13 18:40
 • #710: Náo động lên2019-10-13 18:40
 • #711: Hàn Tinh thành2019-10-13 18:40
 • #712: Địch nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt2019-10-13 18:40
 • #713: Vạn Kiếm Tam2019-10-13 18:40
 • #714: Chân Vương cường giả Vạn Hùng2019-10-13 18:40
 • #715: Nổi giận xuất thủ2019-10-13 18:41
 • #716: Tất cả đều bị lay động2019-10-13 18:41
 • #717: Tuyết Linh tông2019-10-13 18:41
 • #718: Bầu không khí khẩn trương2019-10-13 18:41
 • #719: Hắn đã từng chém qua Chân Vương!2019-10-13 18:41
 • #720: Vạn Niên Hàn Thiết đại môn2019-10-13 18:41
 • #721: Ta muốn giết, ai cũng ngăn không được!2019-10-13 18:42
 • #722: Cây có mọc thành rừng2019-10-13 18:42
 • #723: Thiên Tịnh Lưu Ly Quyết2019-10-13 18:42
 • #724: Phân thần phương pháp2019-10-13 18:42
 • #725: Ngoan sự tố tuyệt2019-10-13 18:42
 • #726: Đại Hóa Âm Dương Quyết2019-10-13 18:42
 • #727: Thử tu luyện một chút2019-10-13 18:43
 • #728: Huyết chiến Tuyết Linh tông (một)2019-10-13 18:43
 • #729: Diễm danh Khuynh Thành2019-10-13 18:43
 • #730: Huyết chiến Tuyết Linh tông (hai)2019-10-13 18:43
 • #731: Huyết chiến Tuyết Linh tông (ba)2019-10-13 18:43
 • #732: Huyết chiến Tuyết Linh tông (bốn)2019-10-13 18:43
 • #733: Huyết chiến Tuyết Linh tông (năm)2019-10-13 18:44
 • #734: Huyết chiến Tuyết Linh tông (sáu)2019-10-13 18:44
 • #735: Huyết chiến Tuyết Linh tông (bảy)2019-10-13 18:44
 • #736: Huyết chiến Tuyết Linh tông (tám)2019-10-13 18:44
 • #737: Huyết chiến Tuyết Linh tông (chín)2019-10-13 18:44
 • #738: Huyết chiến Tuyết Linh tông (mười)2019-10-13 18:45
 • #739: Mộc Linh Kiếm Trận2019-10-13 18:45
 • #740: Kim khắc Mộc2019-10-13 18:45
 • #741: Đế cấp truyền thừa2019-10-13 18:45
 • #742: Cùng giai tranh vương2019-10-13 18:45
 • #743: Đại Bi Ma Chưởng2019-10-13 18:45
 • #744: Ngạo kiếm cuối cùng gãy Vạn Kiếm Tam vẫn2019-10-13 18:46
 • #745: Cực Hỏa kiếm ý2019-10-13 18:46
 • #746: Hàn Băng Phù?2019-10-13 18:46
 • #747: Huyết chiến Tuyết Linh tông (cuối cùng)2019-10-13 18:46
 • #748: Đại thành vương giả2019-10-13 18:46
 • #749: Trì Vân vẫn2019-10-13 18:46
 • #750: Đại chiến kết thúc2019-10-13 18:47
 • #751: Ảnh Kiếm2019-10-13 18:47
 • #752: Huyền Cực Từ Quang Trận2019-10-13 18:47
 • #753: Thiên kiêu chết2019-10-13 18:47
 • #754: Cấm khí Âm Dương Nhất Khí Hồ2019-10-13 18:47
 • #755: Linh Thức công phạt2019-10-13 18:48
 • #756: Buồn từ trong lòng đến2019-10-13 18:48
 • #757: Sắp biến thiên2019-10-13 18:48
 • #758: Lại gặp Bách Hiểu Thâm2019-10-13 18:48
 • #759: Nước sâu tu luyện giới2019-10-13 18:48
 • #760: Tông Thiên Tông Địa Tông Nhân2019-10-13 18:48
 • #761: Lưỡng cường tranh phong2019-10-13 18:49
 • #762: Tử Chung Tráo2019-10-13 18:49
 • #763: Thượng cổ bí thuật Thiên Lôi Nguyên Hải2019-10-13 18:49
 • #764: Không Hư hòa thượng2019-10-13 18:49
 • #765: Trùng uy2019-10-13 18:49
 • #766: Lôi Đế lệnh hạ lạc2019-10-13 18:49
 • #767: Không Hư hòa thượng ý đồ đến2019-10-13 18:49
 • #768: Long Châu2019-10-13 18:50
 • #769: Cửu Tinh tự chuyện cũ2019-10-13 18:50
 • #770: Con đường phía trước khó khăn2019-10-13 18:50
 • #771: Hàn Tinh thành chủ2019-10-13 18:50
 • #772: Sinh tử chặn giết (một)2019-10-13 18:50
 • #773: Sinh tử chặn giết (hai)2019-10-13 18:51
 • #774: Sinh tử chặn giết (ba)2019-10-13 18:51
 • #775: Sinh tử chặn giết (bốn)2019-10-13 18:51
 • #776: Sinh tử chặn giết (năm)2019-10-13 18:51
 • #777: Sinh tử chặn giết (sáu)2019-10-13 18:51
 • #778: Tuyệt mệnh đại đào vong2019-10-13 18:51
 • #779: Trên mai rùa yêu thả câu Chân Vương2019-10-13 18:52
 • #780: Hồng nhan vẫn lấy mệnh lập thệ2019-10-13 18:52
 • #781: Nhân Quả Chi Lôi2019-10-13 18:52
 • #782: Nhân Quả Ấn2019-10-13 18:52
 • #783: Quỷ dị sương trắng2019-10-13 18:52
 • #784: Bắc Đẩu ta là hoàng, thiên hạ ai xưng tôn!2019-10-13 18:53
 • #785: Võ Hoàng Đế Phù2019-10-13 18:53
 • #786: Thông Thiên Linh Bảo Đông Hoàng Chung (thượng)2019-10-13 18:53
 • #787: Thông Thiên Linh Bảo Đông Hoàng Chung (trung)2019-10-13 18:53
 • #788: Thất Tuyệt Chân Vương2019-10-13 18:53
 • #789: Tru Thiên Kiếm2019-10-13 18:53
 • #790: Nguy cơ hàng lâm2019-10-13 18:53
 • #791: Cái cuối cùng Tiên trận tuế nguyệt2019-10-13 18:54
 • #792: Thanh Đồng Biển2019-10-13 18:54
 • #793: Thông Thiên Linh Bảo Đông Hoàng Chung (hạ) quyển thứ sáu cuối cùng2019-10-13 18:54
 • #794: Thiên kiếp (thượng)2019-10-13 18:54
 • #795: Thiên kiếp (trung)2019-10-13 18:54
 • #796: Thiên kiếp (hạ)2019-10-13 18:55
 • #797: Diệt Thế Hỏa2019-10-13 18:55
 • #798: Càn Khôn Nghịch Chuyển2019-10-13 18:55
 • #799: Thất Tuyệt Tỏa Hồn2019-10-13 18:56
 • #800: Phụ tử gặp mặt2019-10-13 18:56
 • #801: Vạn Kiếm Cuồng Vực lại xuất hiện2019-10-13 18:56
 • #802: Huyết Kiếm Minh minh chủ2019-10-13 18:56
 • #803: Lý Trọng Thiên mưu đồ2019-10-13 18:56
 • #804: Thiên đạo pháp tắc không thể nghịch chuyển2019-10-13 18:57
 • #805: Trở về Tần quốc2019-10-13 18:57
 • #806: Tê Hà Lệnh2019-10-13 18:57
 • #807: Đại khai sát giới2019-10-13 18:57
 • #808: Huyết Ma Lý Mộc2019-10-13 18:57
 • #809: Linh Phủ2019-10-13 18:57
 • #810: Khóc chính là khóc2019-10-13 18:58
 • #811: Cực phẩm nguyên mạch hiện2019-10-13 18:58
 • #812: Nghiêm Sùng Thiên2019-10-13 18:58
 • #813: Huyền Thủy Chi Tuyền2019-10-13 18:58
 • #814: Đại chiến Chân Vương2019-10-13 18:58
 • #815: Ma Long đấu Hỏa Lân2019-10-13 18:59
 • #816: Ta sẽ phát điên2019-10-13 18:59
 • #817: Chiến Ma thức thứ năm Thương Khung Liệt2019-10-13 18:59
 • #818: Đế uy chấn nhiếp2019-10-13 18:59
 • #819: Bảy tôn Chân Vương2019-10-13 18:59
 • #820: Linh Phủ đại môn mở2019-10-13 19:00
 • #821: Huyết Y Kiếm Phù uy lực2019-10-13 19:00
 • #822: Nhân Sâm Quả2019-10-13 19:00
 • #823: Linh Phủ chi chủ Thái Thượng?2019-10-13 19:00
 • #824: Phát đại tài2019-10-13 19:00
 • #825: Dục linh2019-10-13 19:00
 • #826: Nghiên cứu Đại Hóa Âm Dương Quyết2019-10-13 19:01
 • #827: Kim Đồng dị biến2019-10-13 19:01
 • #828: Ngụy Trùng Vương sinh ra2019-10-13 19:01
 • #829: Phá cửa (thượng)2019-10-13 19:01
 • #830: Phá cửa (hạ)2019-10-13 19:01
 • #831: Chúng Diệu Chi Môn2019-10-13 19:02
 • #832: Cuối thông đạo Thái Huyền điện2019-10-13 19:02
 • #833: Lại gặp Ngưu Đầu Quái2019-10-13 19:02
 • #834: Chuẩn Thánh uy lực2019-10-13 19:02
 • #835: Thái Huyền tông cấm địa2019-10-13 19:02
 • #836: Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Hồng Hoang2019-10-13 19:02
 • #837: Mạnh mẽ xông tới2019-10-13 19:02
 • #838: Tám đỉnh2019-10-13 19:03
 • #839: Tru Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên2019-10-13 19:03
 • #840: Cái thế hung binh Tru Tiên Tứ Kiếm2019-10-13 19:03
 • #841: Vạn Linh Đạo Cảnh?2019-10-13 19:03
 • #842: Vạn Đạo Dung Lô2019-10-13 19:03
 • #843: Ma cùng phật (thượng)2019-10-13 19:03
 • #844: Ma cùng phật (hạ)2019-10-13 19:03
 • #845: Đại Phạm Thiên Ma Công2019-10-13 19:04
 • #846: Lòng tham không đủ rắn nuốt voi2019-10-13 19:04
 • #847: Tử Hỏa Ngưu Đầu Quái2019-10-13 19:04
 • #848: Sáu tay pháp tướng2019-10-13 19:04
 • #849: Siêu cấp thủ ấn2019-10-13 19:04
 • #850: Vượt giới truyền tống trận2019-10-13 19:04
 • #851: Trở lại Sở quốc2019-10-13 19:05
 • #852: Lý gia quật khởi2019-10-13 19:05
 • #853: Nhân Quả Ấn dị động2019-10-13 19:05
 • #854: Chữ2019-10-13 19:05
 • #855: Lý gia!2019-10-13 19:05
 • #856: Kiếm Thập Ngũ2019-10-13 19:06
 • #857: Lý Tuyết mất tích2019-10-13 19:06
 • #858: Huyết đồ (thượng)2019-10-13 19:06
 • #859: Huyết đồ (trung)2019-10-13 19:06
 • #860: Liệt Hỏa Xích Viêm Trận2019-10-13 19:06
 • #861: Huyết đồ (hạ)2019-10-13 19:06
 • #862: Ma Phật Chi Tuyền2019-10-13 19:06
 • #863: Bảo khố2019-10-13 19:07
 • #864: Lại gặp Liệt Thiên Đồ2019-10-13 19:07
 • #865: Thanh Loan cổ kính2019-10-13 19:07
 • #866: Thiên Hàn Lưu Ly Kình2019-10-13 19:07
 • #867: Thanh Linh Thánh Tôn2019-10-13 19:07
 • #868: Điều kiện2019-10-13 19:07
 • #869: Quay về Đại Tần quốc2019-10-13 19:08
 • #870: Huyết Kiếm Minh phân đà2019-10-13 19:08
 • #871: Kim Ngọc nguy cơ2019-10-13 19:08
 • #872: Ngũ Hành Kim Quang Đại Trận2019-10-13 19:08
 • #873: Giả mạo?2019-10-13 19:08
 • #874: Thảm chiến Kim Hà phong (một)2019-10-13 19:09
 • #875: Thảm chiến Kim Hà phong (hai)2019-10-13 19:09
 • #876: Thảm chiến Kim Hà phong (ba)2019-10-13 19:09
 • #877: Thảm chiến Kim Hà phong (bốn)2019-10-13 19:09
 • #878: Thảm chiến Kim Ngọc tông (năm)2019-10-13 19:09
 • #879: Thảm chiến Kim Hà phong (sáu)2019-10-13 19:09
 • #880: Thảm chiến Kim Hà phong (bảy)2019-10-13 19:09
 • #881: Thảm chiến Kim Hà phong (tám)2019-10-13 19:10
 • #882: Thảm chiến Kim Hà phong (chín)2019-10-13 19:10
 • #883: Thảm chiến Kim Hà phong (cuối cùng)2019-10-13 19:10
 • #884: Đánh cược2019-10-13 19:10
 • #885: Tuyệt Tình Đạo2019-10-13 19:10
 • #886: Chiến Hàn Cơ2019-10-13 19:10
 • #887: Không máu mà về2019-10-13 19:10
 • #888: Đại chiến kết thúc2019-10-13 19:10
 • #889: Tin tức kinh người2019-10-13 19:11
 • #890: Tâm Ngọc Nhi thỉnh cầu2019-10-13 19:11
 • #891: Liền gặp Không Hư2019-10-13 19:11
 • #892: Vạn Kiếm môn chiến thư2019-10-13 19:11
 • #893: Trục xuất sư môn2019-10-13 19:11
 • #894: Rời đi2019-10-13 19:11
 • #895: Khúc Kiếm Tà2019-10-13 19:12
 • #896: Ba điều kiện2019-10-13 19:12
 • #897: Cùng thế hệ chí tôn vương2019-10-13 19:12
 • #898: Tiên Thiên Ngũ Hành Linh Thể2019-10-13 19:12
 • #899: Trở về từ cõi chết2019-10-13 19:12
 • #900: Tình cảnh gian nan2019-10-13 19:12
 • #901: Cẩu Vĩ Linh Thảo2019-10-13 19:12
 • #902: Dồn vào tử địa2019-10-13 19:13
 • #903: Địa hỏa sông ngầm2019-10-13 19:13
 • #904: Không biết nhục!2019-10-13 19:13
 • #905: Cừu nhân cũ gặp nhau2019-10-13 19:13
 • #906: U Minh Hóa Hoàng Tuyền2019-10-13 19:13
 • #907: Bàn Long Xuyên Vân Tiễn2019-10-13 19:14
 • #908: U Minh Trấn Hồn Tháp2019-10-13 19:14
 • #909: Không mang theo đầu óc đi ra ngoài người2019-10-13 19:14
 • #910: Chân Vũ Đan2019-10-13 19:14
 • #911: Ẩn thế gia tộc Tiêu gia2019-10-13 19:14
 • #912: Ma Thú2019-10-13 19:14
 • #913: Chân Ma tộc xâm lấn?2019-10-13 19:15
 • #914: Mỗi người đi một ngả2019-10-13 19:15
 • #915: Quy Ẩn Thuật2019-10-13 19:15
 • #916: Chuẩn Đế linh uy2019-10-13 19:15
 • #917: Kiếm Linh2019-10-13 19:15
 • #918: Tiêu Túc2019-10-13 19:16
 • #919: Rừng thiêng nước độc địa phương2019-10-13 19:16
 • #920: Trận chiến mở màn Thất Ma giáo2019-10-13 19:16
 • #921: Liền gặp Khúc Kiếm Tà2019-10-13 19:16
 • #922: Tứ vương đại chiến2019-10-13 19:16
 • #923: Hỗn chiến2019-10-13 19:16
 • #924: Thương Long nhai2019-10-13 19:17
 • #925: Tứ Tượng Hung Sát Trận2019-10-13 19:17
 • #926: Thánh binh đại chiến2019-10-13 19:17
 • #927: Vô Tâm hòa thượng2019-10-13 19:17
 • #928: Siêu Phàm phía dưới đệ nhất nhân2019-10-13 19:17
 • #929: Huyết Thiên động phủ2019-10-13 19:17
 • #930: Tử Ô Linh Hoa2019-10-13 19:18
 • #931: Tam Nhãn Yêu Viên2019-10-13 19:18
 • #932: Chí cường Yêu Vương2019-10-13 19:18
 • #933: Toái Hư Nhãn2019-10-13 19:18
 • #934: Cùng Tiêu Túc lần đầu giao phong2019-10-13 19:18
 • #935: Huyết Thiên phong (thượng)2019-10-13 19:18
 • #936: Huyết Thiên phong (hạ)2019-10-13 19:19
 • #937: Huyết sắc đường lên trời2019-10-13 19:19
 • #938: Quỷ dị huyết quang2019-10-13 19:19
 • #939: Huyết Ảnh Ma Công2019-10-13 19:19
 • #940: Huyết Tích Tử2019-10-13 19:19
 • #941: Ma huyết chi hải2019-10-13 19:19
 • #942: Huyết Dạ Ma Thương2019-10-13 19:20
 • #943: Huyết Ám Thiên2019-10-13 19:20
 • #944: Mười hai Thánh binh2019-10-13 19:20
 • #945: Thí Thần Trùng với Huyết Tích Tử2019-10-13 19:20
 • #946: Kiếm Ngũ vẫn lạc2019-10-13 19:20
 • #947: Huyết Trận Đồ hiện2019-10-13 19:20
 • #948: Kinh thiên nghịch chuyển2019-10-13 19:21
 • #949: Thánh cấp Nguyên Thần tự bạo2019-10-13 19:21
 • #950: Kim Mao Sư Vương2019-10-13 19:21
 • #951: Chỉ truy không giết2019-10-13 19:21
 • #952: Liều mình anh hùng cứu mỹ nhân2019-10-13 19:21
 • #953: Liều chết tương bác2019-10-13 19:21
 • #954: Ba huynh đệ tụ họp2019-10-13 19:21
 • #955: Long Huyết Thánh Quả2019-10-13 19:22
 • #956: Khổng Tước Vương2019-10-13 19:22
 • #957: Thiên Ma Đệ Cửu Biến2019-10-13 19:22
 • #958: Lại gặp Ngũ Sắc Thánh Đồ2019-10-13 19:22
 • #959: Huyết Thiên lại xuất hiện2019-10-13 19:22
 • #960: Long Đạo Chi Khí2019-10-13 19:22
 • #961: Huyết Thiên náo loạn lên2019-10-13 19:23
 • #962: Lọt vào hiểm địa2019-10-13 19:23
 • #963: Mong muốn hoàn tục hòa thượng2019-10-13 19:23
 • #964: Tử chiến Huyết Ám Thiên (thượng)2019-10-13 19:23
 • #965: Tử chiến Huyết Ám Thiên (trung)2019-10-13 19:23
 • #966: Tử chiến Huyết Ám Thiên (hạ)2019-10-13 19:23
 • #967: Tiếu Thiên Đê với Huyết Ám Thiên2019-10-13 19:23
 • #968: Cực Hỏa Duệ Kim chiến Tru Tiên2019-10-13 19:24
 • #969: Huyết Thiên giới sụp đổ2019-10-13 19:24
 • #970: Huyết Thiên Đại Trận2019-10-13 19:24
 • #971: Siêu Phàm hiện thân2019-10-13 19:24
 • #972: Tuyệt Diệt Kiếm Trận2019-10-13 19:24
 • #973: Chín tầng Vạn Kiếm Quyết2019-10-13 19:25
 • #974: Tru Tiên trận đồ2019-10-13 19:25
 • #975: Đồ thánh2019-10-13 19:25
 • #976: Sát khí phản phệ2019-10-13 19:25
 • #977: Ân tình2019-10-13 19:25
 • #978: Xử lý hắn!2019-10-13 19:25
 • #979: Mai phục2019-10-13 19:26
 • #980: Vô Tướng Chỉ cùng Đại Kim Cương Quyền2019-10-13 19:26
 • #981: Tái chiến Khúc Kiếm Tà2019-10-13 19:26
 • #982: Đại Hoang Lôi Đế Quyền với Vạn Kiếm Quy Nguyên2019-10-13 19:26
 • #983: Trấn Yêu Tháp2019-10-13 19:26
 • #984: Tứ đại đỉnh phong Yêu Vương2019-10-13 19:26
 • #985: Trúng độc2019-10-13 19:27
 • #986: Thay đổi Càn Khôn2019-10-13 19:27
 • #987: Thí Thần Trùng Vương (thượng)2019-10-13 19:27
 • #988: Thí Thần Trùng Vương (hạ)2019-10-13 19:27
 • #989: Đại lục Trung Bộ Lạc Thành2019-10-13 19:27
 • #990: Lãnh Nhất Tiếu2019-10-13 19:27
 • #991: Lãnh Khuynh Thành thân thế2019-10-13 19:28
 • #992: Đồ cưới2019-10-13 19:28
 • #993: Ngươi sẽ đến không?2019-10-13 19:28
 • #994: Tiêu gia chi chủ2019-10-13 19:28
 • #995: Một mình lên đường2019-10-13 19:28
 • #996: Thế giới quá nhỏ2019-10-13 19:28
 • #997: Truyền thụ Quy Ẩn Thuật2019-10-13 19:29
 • #998: Tình căn thâm chủng2019-10-13 19:29
 • #999: Ngọc Hành Thánh Thành2019-10-13 19:29
 • #1000: Thiên Nhãn2019-10-13 19:29
 • #1001: Tư nhân đấu giá hội2019-10-13 19:30
 • #1002: Thiên cấp lệnh treo giải thưởng2019-10-13 19:30
 • #1003: Thiên Chi Minh2019-10-13 19:30
 • #1004: Điên cuồng đấu giá hội2019-10-13 19:30
 • #1005: Thánh Âm Chi Thủy2019-10-13 19:30
 • #1006: Âm Thực Quân2019-10-13 19:30
 • #1007: Tử Kim Sa2019-10-13 19:31
 • #1008: Thiên Nhãn dị biến2019-10-13 19:31
 • #1009: Thiên Nhãn không gian2019-10-13 19:31
 • #1010: Ma Pháp thành2019-10-13 19:31
 • #1011: Lý Mộc lão hồ ly2019-10-13 19:31
 • #1012: Dồn vào tử địa2019-10-13 19:31
 • #1013: Thân phận bại lộ2019-10-13 19:31
 • #1014: Đạo Khí Âm Thần Kính2019-10-13 19:32
 • #1015: Thí Thần Trùng Vương uy lực2019-10-13 19:32
 • #1016: Thiên Nhãn thần thông2019-10-13 19:32
 • #1017: Tiến nhập Trụy Ma cốc2019-10-13 19:32
 • #1018: Địa đồ2019-10-13 19:32
 • #1019: Phi Thiên Thổ Linh Tích2019-10-13 19:32
 • #1020: Nửa bước khó đi Trụy Ma cốc2019-10-13 19:33
 • #1021: Thiên Nhãn thôi động chi pháp2019-10-13 19:33
 • #1022: Nhân Quả Nhãn2019-10-13 19:33
 • #1023: Dị bảo hiện thế Chuẩn Đế khí2019-10-13 19:33
 • #1024: Địa liệt hạp cốc2019-10-13 19:33
 • #1025: Đánh không chết yêu thi2019-10-13 19:33
 • #1026: Yêu Thi Vương2019-10-13 19:33
 • #1027: Huyễn Âm Ma Thánh2019-10-13 19:34
 • #1028: Đô Thiên Ma Hỏa2019-10-13 19:34
 • #1029: Huyễn cảnh phá2019-10-13 19:34
 • #1030: Thoát đi vực sâu2019-10-13 19:34
 • #1031: Huyễn Ma đoạt xá2019-10-13 19:34
 • #1032: Tuyệt Địa Khốn Tiên Đằng2019-10-13 19:34
 • #1033: Hai tầng giáp công2019-10-13 19:34
 • #1034: Chết sớm không bằng chết muộn2019-10-13 19:35
 • #1035: Như điên tựa như ma2019-10-13 19:35
 • #1036: Thân tử đạo tiêu2019-10-13 19:35
 • #1037: Chân Vương chi kiếp (thượng)2019-10-13 19:35
 • #1038: Chân Vương chi kiếp (trung)2019-10-13 19:35
 • #1039: Chân Vương chi kiếp (hạ)2019-10-13 19:35
 • #1040: Tâm ma chi kiếp (thượng)2019-10-13 19:36
 • #1041: Tâm ma chi kiếp (trung)2019-10-13 19:36
 • #1042: Tâm ma chi kiếp (hạ)2019-10-13 19:36
 • #1043: Thiên đạo bất công2019-10-13 19:36
 • #1044: Ma kiếp sau đó2019-10-13 19:36
 • #1045: Cửu Tinh tự di chỉ2019-10-13 19:37
 • #1046: Kỳ Trùng Bảng thứ bảy Mai Văn Hắc Hạt2019-10-13 19:37
 • #1047: Thí Thần Trùng với Mai Văn Hắc Hạt2019-10-13 19:37
 • #1048: Chí độc chi hỏa2019-10-13 19:37
 • #1049: Hóa Xà2019-10-13 19:37
 • #1050: Lạc Hồn Kim Sa2019-10-13 19:37
 • #1051: Quỷ dị quyền ấn2019-10-13 19:37
 • #1052: Cùng thi triển thần thông2019-10-13 19:38
 • #1053: Tượng phật cộng minh2019-10-13 19:38
 • #1054: Duy tinh bất phá2019-10-13 19:38
 • #1055: Đồ Thiên Phi Đao2019-10-13 19:38
 • #1056: Đồ Thiên Đại Đế2019-10-13 19:38
 • #1057: Vô Tướng Ngọc Bích2019-10-13 19:38
 • #1058: Tiến nhập Cửu Tinh Phật Vực2019-10-13 19:39
 • #1059: Thần bí thông đạo2019-10-13 19:39
 • #1060: Màu vàng kim nhạt khung xương2019-10-13 19:39
 • #1061: Không gian lệnh bài2019-10-13 19:39
 • #1062: Khốn Long Đài2019-10-13 19:39
 • #1063: Cửu Sát Thiên Trùy Trận2019-10-13 19:40
 • #1064: Tính kế cùng bị tính kế2019-10-13 19:40
 • #1065: Long Nguyên cuối cùng hiện2019-10-13 19:40
 • #1066: Liền hãm huyễn trận2019-10-13 19:40
 • #1067: Trảm Tiên Trát hủy2019-10-13 19:41
 • #1068: Diệt ma2019-10-13 19:41
 • #1069: Trở mặt2019-10-13 19:41
 • #1070: Thông Thiên Linh Bảo phỏng chế Tu Di Kim Hồ2019-10-13 19:41
 • #1071: Không Hư vẫn2019-10-13 19:41
 • #1072: Long Nguyên biến hóa2019-10-13 19:42
 • #1073: Ta là một cái chịu trách nhiệm người2019-10-13 19:42
 • #1074: Long Chủng Chi Khí2019-10-13 19:42
 • #1075: Lấy cũng có độ2019-10-13 19:42
 • #1076: Lại gặp Khốn Tiên Đằng2019-10-13 19:43
 • #1077: Lại vào hiểm địa2019-10-13 19:43
 • #1078: Linh Chủng2019-10-13 19:43
 • #1079: Bị nuốt2019-10-13 19:43
 • #1080: Bị ngăn cách không gian độc lập2019-10-13 19:43
 • #1081: Chín đầu Long Quy2019-10-13 19:44
 • #1082: Vô Danh giới Vô Danh cung Vô Nhị2019-10-13 19:44
 • #1083: Một cái ngoại lệ2019-10-13 19:44
 • #1084: Tránh kiếp2019-10-13 19:44
 • #1085: Chân Vương trung kỳ2019-10-13 19:45
 • #1086: Vô Danh2019-10-13 19:45
 • #1087: Vạn Thú đảo2019-10-13 19:45
 • #1088: Khắp nơi Thú Vương2019-10-13 19:45
 • #1089: Hung tính đại phát vạn thú2019-10-13 19:45
 • #1090: Đỉnh phong Thú Vương Bát Tí Kim Cương Viên2019-10-13 19:45
 • #1091: Pháp tắc thần thông2019-10-13 19:46
 • #1092: Luyện hóa Độc Nguyên Hỏa Chủng2019-10-13 19:46
 • #1093: Tiêu Nhã điều kiện2019-10-13 19:46
 • #1094: Bị độc chết Yêu Vương2019-10-13 19:46
 • #1095: Nhất tinh Thí Thần Trùng Vương2019-10-13 19:46
 • #1096: Máu tanh đại đồ sát (thượng)2019-10-13 19:47
 • #1097: Máu tanh đại đồ sát (trung)2019-10-13 19:47
 • #1098: Máu tanh đại đồ sát (hạ)2019-10-13 19:47
 • #1099: Tái chiến Bát Tí Kim Cương Viên2019-10-13 19:47
 • #1100: Chân Vương hậu kỳ đỉnh phong lực lượng2019-10-13 19:47
 • #1101: Yêu Viên phân thần2019-10-13 19:47
 • #1102: Độc nhãn cự nhân2019-10-13 19:47
 • #1103: Cực hạn tốc độ2019-10-13 19:48
 • #1104: Tâm Tùy Ý Động2019-10-13 19:48
 • #1105: Thú Vương bạo động2019-10-13 19:48
 • #1106: Kỳ dị thải sắc linh quả2019-10-13 19:48
 • #1107: Đại chiến bầy yêu (thượng)2019-10-13 19:48
 • #1108: Đại chiến bầy yêu (trung)2019-10-13 19:48
 • #1109: Đại chiến bầy yêu (hạ)2019-10-13 19:49
 • #1110: Mệnh ta do ta không do trời2019-10-13 19:49
 • #1111: Đại khai sát giới2019-10-13 19:49
 • #1112: Đạo quả2019-10-13 19:49
 • #1113: Ta là ma, ngươi là phật2019-10-13 19:50
 • #1114: Ma tính Lý Mộc2019-10-13 19:50
 • #1115: Như thế nào phật?2019-10-13 19:50
 • #1116: Đại Phạm Phật Tôn2019-10-13 19:50
 • #1117: Phật vốn là đạo (thượng)2019-10-13 19:50
 • #1118: Phật vốn là đạo (hạ)2019-10-13 19:50
 • #1119: Quân cờ2019-10-13 19:51
 • #1120: Cái gì là pháp tắc2019-10-13 19:51
 • #1121: Kiếm giới2019-10-13 19:51
 • #1122: Lại đến Trụy Ma cốc2019-10-13 19:51
 • #1123: Lưỡng đại trận nhãn tiêu tán2019-10-13 19:51
 • #1124: Lý Trọng Thiên tin tức2019-10-13 19:51
 • #1125: Gặp chuyện bất bình2019-10-13 19:52
 • #1126: Gặp lại cố nhân2019-10-13 19:52
 • #1127: Kim Ngọc thành chi chiến (thượng)2019-10-13 19:52
 • #1128: Kim Ngọc thành chi chiến (trung)2019-10-13 19:52
 • #1129: Kim Ngọc thành chi chiến (hạ)2019-10-13 19:52
 • #1130: Đại phát thần uy2019-10-13 19:52
 • #1131: Trận đầu thắng lợi2019-10-13 19:52
 • #1132: Gặp lại Mạc Tu Hữu2019-10-13 19:53
 • #1133: Kim Canh Kiếm Khí ở giữa đọ sức2019-10-13 19:53
 • #1134: Thần bí kế hoạch2019-10-13 19:53
 • #1135: Tư Không Trích Tinh2019-10-13 19:53
 • #1136: Tứ phân ngũ liệt Huyết Kiếm Minh2019-10-13 19:53
 • #1137: Kéo xuống nước2019-10-13 19:53
 • #1138: Phi Tiên cốc2019-10-13 19:54
 • #1139: Lại tập hợp2019-10-13 19:54
 • #1140: Mưu đồ bí mật2019-10-13 19:54
 • #1141: Nếu có thể một trận chiến định thiên hạ2019-10-13 19:54
 • #1142: Quen thuộc mùi rượu2019-10-13 19:54
 • #1143: Tuế Nguyệt Tửu2019-10-13 19:55
 • #1144: Chiếm chỗ2019-10-13 19:55
 • #1145: Xin giúp đỡ2019-10-13 19:55
 • #1146: Gặp lại Hầu Ca2019-10-13 19:56
 • #1147: Mệnh lệnh2019-10-13 19:56
 • #1148: Lộ tẩy2019-10-13 19:56
 • #1149: Lãnh Khuynh Thành tin tức2019-10-13 19:56
 • #1150: Tóc bạc lão đạo2019-10-13 19:57
 • #1151: Hàn quang huyễn cảnh2019-10-13 19:57
 • #1152: Nàng là vảy ngược của ta!2019-10-13 19:57
 • #1153: Hỗn chiến chư vương2019-10-13 19:57
 • #1154: Duệ Chi Pháp Tắc với Huyền Âm pháp tắc2019-10-13 19:57
 • #1155: Gặp lại giai nhân2019-10-13 19:57
 • #1156: Gian tế2019-10-13 19:57
 • #1157: Thẳng thắn2019-10-13 19:58
 • #1158: Không cách nào tránh khỏi nhân quả2019-10-13 19:58
 • #1159: Khai tông lập phái địa phương2019-10-13 19:58
 • #1160: Minh Chủ chi tranh2019-10-13 19:58
 • #1161: Minh Chủ tranh đoạt chiến (thượng)2019-10-13 19:58
 • #1162: Minh Chủ tranh đoạt chiến (trung)2019-10-13 19:59
 • #1163: Minh Chủ tranh đoạt chiến (hạ)2019-10-13 19:59
 • #1164: Điều thứ nhất mệnh lệnh2019-10-13 19:59
 • #1165: Tin tức kinh người2019-10-13 19:59
 • #1166: Già Lam Ngọc Quan tới tay2019-10-13 20:00
 • #1167: Lại trở về Lạc Thành2019-10-13 20:00
 • #1168: Thái Tà tông2019-10-13 20:00
 • #1169: Thạch Chi Kiên2019-10-13 20:00
 • #1170: Bất Tử Tà Vương Ấn2019-10-13 20:01
 • #1171: Thanh Phong Sơn mạch2019-10-13 20:01
 • #1172: Tỏ rõ thân phận2019-10-13 20:01
 • #1173: Đại lay động Đế Vân2019-10-13 20:01
 • #1174: Ngăn cản2019-10-13 20:01
 • #1175: Ta có hài tử2019-10-13 20:02
 • #1176: Quang minh chính đại còn sống2019-10-13 20:02
 • #1177: Cha con đối lập2019-10-13 20:02
 • #1178: Bá đạo Tiêu gia chi chủ2019-10-13 20:03
 • #1179: Thỏa hiệp2019-10-13 20:03
 • #1180: Mở màn2019-10-13 20:03
 • #1181: Cải biến quy tắc2019-10-13 20:03
 • #1182: Tế kiếm!2019-10-13 20:04
 • #1183: Sát thần Thạch Chi Kiên2019-10-13 20:04
 • #1184: Đánh giết Khúc Kiếm Phong2019-10-13 20:05
 • #1185: Tin tức nặng ký2019-10-13 20:05
 • #1186: Đại chiến Lôi Vô Cực2019-10-13 20:05
 • #1187: Cuồng Lôi chiến giáp2019-10-13 20:05
 • #1188: Đông Phương Thánh chết2019-10-13 20:06
 • #1189: Đông Hoàng Chung hiển uy2019-10-13 20:06
 • #1190: Tà Vương sức lực2019-10-13 20:07
 • #1191: Vô Hình Vô Tướng2019-10-13 20:07
 • #1192: Bảo Nguyên Linh Dịch2019-10-13 20:07
 • #1193: Lực lượng pháp tắc đọ sức2019-10-13 20:08
 • #1194: Không nhận thức địch cũ2019-10-13 20:08
 • #1195: Chiến Trương Sở2019-10-13 20:08
 • #1196: Tức Bức2019-10-13 20:08
 • #1197: Không ai bì nổi Trương Sở2019-10-13 20:09
 • #1198: Đế khí Tạo Hóa Cung2019-10-13 20:09
 • #1199: Một tiễn uy lực2019-10-13 20:09
 • #1200: Tà Vương Ấn với Bắc Minh Đấu Chuyển2019-10-13 20:09
 • #1201: Quyết đấu đỉnh cao2019-10-13 20:10
 • #1202: Đánh cho tàn phế Khúc Kiếm Tà2019-10-13 20:10
 • #1203: Đổi lại một loại so pháp2019-10-13 20:11
 • #1204: Đại chiến kết thúc2019-10-13 20:11
 • #1205: Tiêu Trần đánh tính toán2019-10-13 20:11
 • #1206: Uy hiếp cùng bị uy hiếp2019-10-13 20:12
 • #1207: Phòng ngừa chu đáo kế sách2019-10-13 20:12
 • #1208: Theo dõi cái đuôi2019-10-13 20:12
 • #1209: Cái bẫy2019-10-13 20:13
 • #1210: Cửu đại đỉnh phong vương giả2019-10-13 20:13
 • #1211: Hàn Băng Chân Ngục2019-10-13 20:13
 • #1212: Trương Mộng Kiều bị thương2019-10-13 20:14
 • #1213: Lấy độc trị độc2019-10-13 20:14
 • #1214: Trảm Lôi Kiêu2019-10-13 20:14
 • #1215: Tình thế chuyển biến2019-10-13 20:14
 • #1216: Vạn Chấn chết2019-10-13 20:15
 • #1217: Vân gia2019-10-13 20:15
 • #1218: Ngộ Đạo Cổ Tiên Thụ2019-10-13 20:15
 • #1219: Rời đi Vân Tranh thành2019-10-13 20:15
 • #1220: Hơi có quy mô Phi Tiên cốc2019-10-13 20:16
 • #1221: Cố nhân lại tụ họp2019-10-13 20:16
 • #1222: Nhị thúc!2019-10-13 20:16
 • #1223: Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được2019-10-13 20:16
 • #1224: Áp lực vô hình2019-10-13 20:16
 • #1225: Số lượng kinh khủng Yêu Đan2019-10-13 20:16
 • #1226: Tỏ rõ tâm ý2019-10-13 20:17
 • #1227: Hối hôn2019-10-13 20:17
 • #1228: Thành thật khai báo2019-10-13 20:17
 • #1229: Tạo trùng kế hoạch2019-10-13 20:17
 • #1230: Tin dữ2019-10-13 20:18
 • #1231: Đại chiến sắp nổi2019-10-13 20:18
 • #1232: Xuất chinh2019-10-13 20:18
 • #1233: Thiên Lan hải2019-10-13 20:18
 • #1234: Ẩn núp2019-10-13 20:18
 • #1235: Thần Thủy đảo2019-10-13 20:19
 • #1236: Trần Đào2019-10-13 20:19
 • #1237: Huyền Cực Quỳ Thủy Trận2019-10-13 20:19
 • #1238: Thủy Linh tông chi chiến (thượng)2019-10-13 20:19
 • #1239: Thủy Linh thành chi chiến (trung)2019-10-13 20:19
 • #1240: Tụ Pháp Thành Bia2019-10-13 20:19
 • #1241: Lực chiến Lam Thiên Cuồng2019-10-13 20:20
 • #1242: Pháp tắc Thánh Binh Thần Thủy Bia2019-10-13 20:20
 • #1243: Thẩm Thải Thanh vẫn lạc2019-10-13 20:20
 • #1244: Thủy Linh tông chi chiến (hạ)2019-10-13 20:20
 • #1245: Sinh cùng tử2019-10-13 20:20
 • #1246: Đánh cược một lần lớn2019-10-13 20:20
 • #1247: Thần Thủy Bia lai lịch2019-10-13 20:21
 • #1248: Có vay có trả2019-10-13 20:21
 • #1249: Ngũ Hành Trấn Thiên Bia2019-10-13 20:21
 • #1250: Đại chiến lại lên2019-10-13 20:21
 • #1251: Ngũ Sắc Khổng Tước hiện2019-10-13 20:21
 • #1252: Liệt thiên chi chiến (thượng)2019-10-13 20:21
 • #1253: Liệt thiên chi chiến (trung)2019-10-13 20:22
 • #1254: Liệt thiên chi chiến (hạ)2019-10-13 20:22
 • #1255: Liệt thiên chi chiến (chung)2019-10-13 20:22
 • #1256: Thất Tuyên thôn2019-10-13 20:22
 • #1257: Nửa cái gà quay gây ra họa2019-10-13 20:22
 • #1258: Nhân quả biến hóa2019-10-13 20:22
 • #1259: Thập đại Thánh Thể Thuần Dương Phật Thể2019-10-13 20:23
 • #1260: Thập đại Thánh Thể Thuần Dương Phật Thể2019-10-13 20:23
 • #1261: Thiên Cơ đại lục2019-10-13 20:23
 • #1262: Cụt tay2019-10-13 20:23
 • #1263: Ứng Long Vương lại xuất hiện2019-10-13 20:23
 • #1264: Thánh Linh Thủy Tổ2019-10-13 20:23
 • #1265: Thái Cổ Cấm Khí hiển thần uy2019-10-13 20:24
 • #1266: Món đồ kia2019-10-13 20:24
 • #1267: Thuần Dương chi thân2019-10-13 20:24
 • #1268: Thiết Tâm môn địch đến2019-10-13 20:24
 • #1269: Định Thần Thuật2019-10-13 20:24
 • #1270: Thiên Ma tông chuyện cũ2019-10-13 20:24
 • #1271: Thanh Dương tông cường giả tới cửa2019-10-13 20:24
 • #1272: Kim Đồng đánh lén2019-10-13 20:25
 • #1273: Sưu hồn2019-10-13 20:25
 • #1274: Hỗn Thiên hạ lạc2019-10-13 20:25
 • #1275: Lần đầu nghe thấy Tiên Khư2019-10-13 20:25
 • #1276: Đại động tác2019-10-13 20:25
 • #1277: Thần Toán Tử Ngô Lương2019-10-13 20:26
 • #1278: Lưỡng cực mệnh lệnh2019-10-13 20:26
 • #1279: Tâm ngoan thủ lạt2019-10-13 20:26
 • #1280: Tứ tinh Trùng Vương2019-10-13 20:26
 • #1281: Ma đao tru địch2019-10-13 20:26
 • #1282: Chiến Hỏa Thiển2019-10-13 20:26
 • #1283: Cuồng vọng nói như vậy2019-10-13 20:26
 • #1284: Mạo hiểm kế hoạch2019-10-13 20:27
 • #1285: Huynh muội nhận nhau2019-10-13 20:27
 • #1286: Ba thành nắm chắc2019-10-13 20:27
 • #1287: Đối chiến Ngô Lương2019-10-13 20:27
 • #1288: Muốn cùng ngươi làm bằng hữu2019-10-13 20:27
 • #1289: Siêu Phàm đại năng đã tìm đến2019-10-13 20:27
 • #1290: Chiến Siêu Phàm2019-10-13 20:27
 • #1291: Thiên Tàn Ma Công2019-10-13 20:28
 • #1292: Vô Cực Phất Trần2019-10-13 20:28
 • #1293: Đại bại Quỷ Lịch2019-10-13 20:28
 • #1294: Càn Dương Đạo Khí cùng Càn Âm Chân Khí2019-10-13 20:28
 • #1295: Cách Tiên giới gần nhất địa phương2019-10-13 20:28
 • #1296: Thanh Long huyết mạch2019-10-13 20:28
 • #1297: Bác long2019-10-13 20:29
 • #1298: Thanh Long Hoàn2019-10-13 20:29
 • #1299: Chu Tước Thánh Hồn2019-10-13 20:29
 • #1300: Thanh Ngao chết2019-10-13 20:29
 • #1301: Chân Vương hậu kỳ2019-10-13 20:29
 • #1302: Tam Thập Lục Thanh Dương Thần Hỏa Trận2019-10-13 20:29
 • #1303: Toàn lực phá trận2019-10-13 20:29
 • #1304: Vượt qua Chân Vương đỉnh phong chiến lực2019-10-13 20:30
 • #1305: Đại hung quẻ bói2019-10-13 20:30
 • #1306: Chung lâm Thanh Dương sơn2019-10-13 20:30
 • #1307: Thanh Dương tông cấm địa2019-10-13 20:30
 • #1308: Tiềm nhập Thanh Dương động2019-10-13 20:30
 • #1309: Thân phận bại lộ2019-10-13 20:31
 • #1310: Hư Không Kiếm Điển2019-10-13 20:31
 • #1311: Cần quyết đoán mà không quyết đoán sự việc sau đó đại loạn2019-10-13 20:31
 • #1312: Thanh Dương Đế Hỏa2019-10-13 20:31
 • #1313: Liệt Thiên Đồ tàn phiến tới tay2019-10-13 20:31
 • #1314: Lấy một địch trăm2019-10-13 20:32
 • #1315: Càn Âm Chân Khí với Càn Dương Đạo Khí2019-10-13 20:32
 • #1316: Hỗn chiến Thanh Dương tông (thượng)2019-10-13 20:32
 • #1317: Hỗn chiến Thanh Dương tông (trung)2019-10-13 20:32
 • #1318: Hỗn chiến Thanh Dương tông (hạ)2019-10-13 20:32
 • #1319: Pháp tắc, Càn Khôn Điên Đảo2019-10-13 20:32
 • #1320: Trốn!2019-10-13 20:32
 • #1321: Hỗn Thiên thanh âm2019-10-13 20:33
 • #1322: Đại phú người2019-10-13 20:33
 • #1323: Truy binh lại đến2019-10-13 20:33
 • #1324: Hậu Thổ Bảo Cung2019-10-13 20:33
 • #1325: Quỷ dị cung cường đại tiễn2019-10-13 20:34
 • #1326: Ngụy Thần khí2019-10-13 20:34
 • #1327: Âm Dương Pháp Tắc2019-10-13 20:34
 • #1328: Phiền phức tới cửa2019-10-13 20:34
 • #1329: Đúc lại Ma Vương thân (một)2019-10-13 20:34
 • #1330: Đúc lại Ma Vương thân (hai)2019-10-13 20:34
 • #1331: Đúc lại Ma Vương thân (ba)2019-10-13 20:34
 • #1332: Đúc lại Ma Vương thân (bốn)2019-10-13 20:35
 • #1333: Đúc lại Ma Vương thân (năm)2019-10-13 20:35
 • #1334: Đúc lại Ma Vương thân (sáu)2019-10-13 20:35
 • #1335: Đúc lại Ma Vương thân (bảy)2019-10-13 20:35
 • #1336: Đúc lại Ma Vương thân (tám)2019-10-13 20:35
 • #1337: Đúc lại Ma Vương thân (chín)2019-10-13 20:35
 • #1338: Đạo gia ta chính là Ngô Lương!2019-10-13 20:35
 • #1339: Một người một đời tôn một sư2019-10-13 20:36
 • #1340: Đoạt thức ăn2019-10-13 20:36
 • #1341: Thánh Hỏa Thiên Vực2019-10-13 20:36
 • #1342: Dẫn địch2019-10-13 20:36
 • #1343: Nhất niệm thành ma A Di Đà Phật2019-10-13 20:36
 • #1344: Ngụy Thần khí với mười sáu Thánh Binh2019-10-13 20:36
 • #1345: Hắc Liên giáo chủ2019-10-13 20:36
 • #1346: Tinh Quang Diệu Cửu Thiên2019-10-13 20:37
 • #1347: Theo đuổi không bỏ2019-10-13 20:37
 • #1348: Hai khối Long Nguyên Tinh làm tế hiến2019-10-13 20:37
 • #1349: Kéo dài thời gian2019-10-13 20:37
 • #1350: Siêu Phàm đại năng đều tới2019-10-13 20:37
 • #1351: Chu Tước nội đan2019-10-13 20:37
 • #1352: Ma Vương lại xuất hiện2019-10-13 20:38
 • #1353: Ma uy cái thế2019-10-13 20:38
 • #1354: Lục Đạo Bá Quyền2019-10-13 20:38
 • #1355: Ngầm thi độc thủ2019-10-13 20:38
 • #1356: Hoàng tước2019-10-13 20:38
 • #1357: Chuẩn Đế Khí Hắc Vẫn Đế Liên2019-10-13 20:38
 • #1358: Thanh Linh Đế Tôn2019-10-13 20:39
 • #1359: Kinh khủng Thanh Linh2019-10-13 20:39
 • #1360: Tiên Khư cánh cửa2019-10-13 20:39
 • #1361: Vào Tiên Khư2019-10-13 20:39
 • #1362: Thất cấp đỉnh phong đại yêu2019-10-13 20:39
 • #1363: Tiên Khư, cái chỗ chết tiệt này!2019-10-13 20:40
 • #1364: Tam đại pháp tắc Thánh Binh2019-10-13 20:40
 • #1365: Chân Vương hậu kỳ đỉnh phong2019-10-13 20:40
 • #1366: Một cây cỏ2019-10-13 20:40
 • #1367: Lưỡng yêu đại chiến2019-10-13 20:40
 • #1368: Đại yêu song vẫn2019-10-13 20:40
 • #1369: Quỷ dị lam tinh2019-10-13 20:41
 • #1370: Phiên Thiên Ấn2019-10-13 20:41
 • #1371: Thiên Đình di chỉ2019-10-13 20:41
 • #1372: Thiêu đốt mấy cái thời đại hỏa2019-10-13 20:41
 • #1373: Tứ sắc hồ lô2019-10-13 20:41
 • #1374: Bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện2019-10-13 20:41
 • #1375: Dao Trì Tiên Dịch Cửu Sắc Tiên Liên2019-10-13 20:41
 • #1376: Thiên Đình cửu đại chiến tướng2019-10-13 20:42
 • #1377: Thái Cổ chuyện cũ2019-10-13 20:42
 • #1378: Nghịch thiên nhân quả2019-10-13 20:42
 • #1379: Dao Trì dị động2019-10-13 20:42
 • #1380: Một chưởng uy lực hủy Thiên Đình2019-10-13 20:42
 • #1381: Vạn giới thông đạo mở ra (thượng)2019-10-13 20:42
 • #1382: Vạn giới thông đạo mở ra (hạ)2019-10-13 20:42
 • #1383: Vô Tranh cốc2019-10-13 20:43
 • #1384: Bế quan tạo trùng2019-10-13 20:43
 • #1385: Thái Huyền tông Ngọc Hư cung2019-10-13 20:43
 • #1386: Ngự Thú Hoàn2019-10-13 20:43
 • #1387: Trận chiến mở màn tu sĩ2019-10-13 20:43
 • #1388: Đế Liên hiện thế (thượng)2019-10-13 20:44
 • #1389: Đế Liên hiện thế (trung)2019-10-13 20:44
 • #1390: Đế Liên hiện thế (hạ)2019-10-13 20:44
 • #1391: Yêu Quân Ngô Nhai2019-10-13 20:44
 • #1392: Tiên Khư sóng gió nổi lên2019-10-13 20:44
 • #1393: Kim Đồng hóa hình2019-10-13 20:44
 • #1394: Vạn Yêu môn Hàn Điêu2019-10-13 20:44
 • #1395: Chân Ma Chi Khí2019-10-13 20:45
 • #1396: Ma Thánh Dạ Kiêu2019-10-13 20:45
 • #1397: Độc hồ2019-10-13 20:45
 • #1398: Vạn Yêu môn cùng Thái Huyền tông2019-10-13 20:45
 • #1399: Long Tương2019-10-13 20:45
 • #1400: Chư thiên vạn giới tình huống2019-10-13 20:45
 • #1401: Hắn không phải ta tay sai2019-10-13 20:45
 • #1402: Luyện hóa Tử Vân Đế Tâm Liên2019-10-13 20:46
 • #1403: Đại địch tới cửa2019-10-13 20:46
 • #1404: Giết đến tận cửa2019-10-13 20:46
 • #1405: Huyết Ma Lý Mộc!2019-10-13 20:46
 • #1406: Thiên Địa Kinh Lôi, Hư Không Sinh Điện!2019-10-13 20:46
 • #1407: Chiến Lữ Nham2019-10-13 20:46
 • #1408: Dị bảo Âm Dương Kính2019-10-13 20:47
 • #1409: Đồ dỏm Phiên Thiên Ấn?2019-10-13 20:47
 • #1410: Nghịch Huyết Đại Chuyển Đan2019-10-13 20:47
 • #1411: Đông Hoàng Chung bị đoạt2019-10-13 20:47
 • #1412: Ngô Lương đánh lén2019-10-13 20:47
 • #1413: Trở lại Lăng Tiêu điện2019-10-13 20:47
 • #1414: Chẳng biết xấu hổ2019-10-13 20:47
 • #1415: Thiên Long kèn lệnh2019-10-13 20:48
 • #1416: Vảy ngược bị sờ2019-10-13 20:48
 • #1417: Lý Tuyết vẫn lạc2019-10-13 20:48
 • #1418: Một đống bùn nhão2019-10-13 20:48
 • #1419: Địch nhân kết minh2019-10-13 20:48
 • #1420: Chân Ma Tuyệt Vực2019-10-13 20:48
 • #1421: Thánh giai nhục thân2019-10-13 20:49
 • #1422: Bất Tử Tà Vương Ấn lại xuất hiện2019-10-13 20:49
 • #1423: Lĩnh ngộ pháp tắc (thượng)2019-10-13 20:49
 • #1424: Lĩnh ngộ pháp tắc (trung)2019-10-13 20:49
 • #1425: Lĩnh ngộ pháp tắc (hạ)2019-10-13 20:49
 • #1426: Tái chiến Lữ Nham2019-10-13 20:49
 • #1427: Đại chiếm thượng phong2019-10-13 20:50
 • #1428: Không tầm thường pháp bảo2019-10-13 20:50
 • #1429: Tử Vong Pháp Tắc2019-10-13 20:50
 • #1430: Chu Tước Huyền Hỏa phong ấn2019-10-13 20:50
 • #1431: Hoàng Tước cùng Cự Ưng2019-10-13 20:50
 • #1432: Hiên Viên Vô Địch2019-10-13 20:51
 • #1433: Bị lừa2019-10-13 20:51
 • #1434: Nội đan Chuyển Nguyên Chi Pháp2019-10-13 20:51
 • #1435: Kim Đồng lại xuất hiện2019-10-13 20:51
 • #1436: Lý Mộc thức tỉnh2019-10-13 20:51
 • #1437: Mượn nhục thân dùng một lát2019-10-13 20:51
 • #1438: Nhân quả không gian2019-10-13 20:52
 • #1439: Chân Ma Tầm Khí Thuật2019-10-13 20:52
 • #1440: Làm hắn huynh đệ, ta không hối hận!2019-10-13 20:52
 • #1441: Tự bạo nội đan?2019-10-13 20:52
 • #1442: Đông Hoàng Chung tiếng vang2019-10-13 20:52
 • #1443: Tử Vong Chi Ấn2019-10-13 20:52
 • #1444: Hợp Đạo Chi Kiếp (thượng)2019-10-13 20:53
 • #1445: Hợp Đạo Chi Kiếp (trung)2019-10-13 20:53
 • #1446: Hợp Đạo Chi Kiếp (hạ)2019-10-13 20:53
 • #1447: Tiến giai Siêu Phàm2019-10-13 20:53
 • #1448: Hình người thiên kiếp2019-10-13 20:53
 • #1449: Phục Chế Thể2019-10-13 20:53
 • #1450: Vực Ngoại Thiên Ma đại quân2019-10-13 20:54
 • #1451: Thiên Ma khắc tinh2019-10-13 20:54
 • #1452: Hỏa Trích vẫn2019-10-13 20:54
 • #1453: Không có khả năng2019-10-13 20:54
 • #1454: Tà Vương Kính2019-10-13 20:54
 • #1455: Sẽ không chết vô ích!2019-10-13 20:55
 • #1456: Chia ra hành động2019-10-13 20:55
 • #1457: Tề Thiên phủ2019-10-13 20:55
 • #1458: Thái Bạch giới Đông Phương Phá2019-10-13 20:56
 • #1459: Thánh cấp yêu thú Lăng Viên Thú2019-10-13 20:56
 • #1460: Ngũ Nguyên Băng Tuyết Quả2019-10-13 20:56
 • #1461: Vì nữ nhân không muốn sống2019-10-13 20:56
 • #1462: Tiềm nhập2019-10-13 20:56
 • #1463: Đoạt quả2019-10-13 20:57
 • #1464: Kinh thiên nghịch chuyển2019-10-13 20:57
 • #1465: Tử vong tới gần2019-10-13 20:57
 • #1466: Khoai lang bỏng tay2019-10-13 20:57
 • #1467: Quá đúng dịp2019-10-13 20:57
 • #1468: Thần bí nhất giao diện2019-10-13 20:57
 • #1469: Đuổi theo đến cửa2019-10-13 20:57
 • #1470: Thái Thượng Tinh Thần Diệu Pháp2019-10-13 20:58
 • #1471: Ra sức khước từ2019-10-13 20:58
 • #1472: Mượn nhục thân2019-10-13 20:58
 • #1473: Lưỡng bại câu thương2019-10-13 20:58
 • #1474: Ma Thánh lạc ấn2019-10-13 20:59
 • #1475: Kiếm bộn chi đạo2019-10-13 20:59
 • #1476: Âm Dương Vô Cực2019-10-13 20:59
 • #1477: Kim Đồng chi kiếp (một)2019-10-13 20:59
 • #1478: Kim Đồng chi kiếp (hai)2019-10-13 20:59
 • #1479: Kim Đồng chi kiếp (ba)2019-10-13 21:00
 • #1480: Kim Đồng chi kiếp (bốn)2019-10-13 21:00
 • #1481: Kim Đồng chi kiếp (năm)2019-10-13 21:00
 • #1482: Kim Đồng chi kiếp (sáu)2019-10-13 21:00
 • #1483: Kim Đồng chi kiếp (bảy)2019-10-13 21:00
 • #1484: Kim Đồng chi kiếp (tám)2019-10-13 21:00
 • #1485: Kim Đồng chi kiếp (chín)2019-10-13 21:00
 • #1486: Kim Đồng chi kiếp (chung)2019-10-13 21:00
 • #1487: Nghịch thiên cải mệnh (thượng)2019-10-13 21:01
 • #1488: Nghịch thiên cải mệnh (trung)2019-10-13 21:01
 • #1489: Nghịch thiên cải mệnh (hạ)2019-10-13 21:01
 • #1490: Vô Danh, Thiên Ma, Đại Phạm2019-10-13 21:01
 • #1491: Bắc Đẩu Võ Hoàng lại xuất hiện2019-10-13 21:01
 • #1492: Kết thúc2019-10-13 21:02
 • #1493: Kiếp sau dư ba2019-10-13 21:02
 • #1494: Lĩnh vực không gian2019-10-13 21:02
 • #1495: Đầu gỗ, ngươi tại sao khóc2019-10-13 21:02
 • #1496: Giai nhân lại xuất hiện2019-10-13 21:02
 • #1497: Huyết Ma Thiên Vực2019-10-13 21:02
 • #1498: Vừa mới cướp tới2019-10-13 21:03
 • #1499: Lão giả thần bí2019-10-13 21:03
 • #1500: Lục sắc Trảm Tiên Hồ Lô2019-10-13 21:03
 • #1501: Chí Độc Đan (thượng)2019-10-13 21:03
 • #1502: Chí Độc Đan (hạ)2019-10-13 21:03
 • #1503: Hứa Như Thanh đột phá2019-10-13 21:03
 • #1504: Không phải biện pháp biện pháp2019-10-13 21:04
 • #1505: Hồ độc địa phương2019-10-13 21:04
 • #1506: Độc Nguyên Pháp Châu2019-10-13 21:04
 • #1507: Huyền Thiên Vạn Độc Phiên2019-10-13 21:04
 • #1508: Huyền Thiên Độc Tôn2019-10-13 21:04
 • #1509: Đặc biệt lễ gặp mặt2019-10-13 21:05
 • #1510: Tiên Khư thủ hộ giả2019-10-13 21:05
 • #1511: Kinh khủng Thí Thần Trùng đại quân2019-10-13 21:05
 • #1512: Gặp lại Lý Tuyết2019-10-13 21:05
 • #1513: Trước lúc ly khai2019-10-13 21:05
 • #1514: Rời đi2019-10-13 21:05
 • #1515: Trở lại Bắc Đẩu2019-10-13 21:06
 • #1516: Ma kiếp trước thời hạn2019-10-13 21:06
 • #1517: Ma Hóa thần thông2019-10-13 21:06
 • #1518: Tử Dực Ma tộc2019-10-13 21:06
 • #1519: Mãnh Khôn Ma Quân2019-10-13 21:06
 • #1520: Ma tộc đẳng cấp2019-10-13 21:06
 • #1521: Ma Đô thành2019-10-13 21:06
 • #1522: Ma Nguyên Hoa2019-10-13 21:07
 • #1523: Thân phận bại lộ2019-10-13 21:07
 • #1524: Tham Lang, Phá Quân2019-10-13 21:07
 • #1525: Toàn thân trở ra2019-10-13 21:07
 • #1526: Ngưu Đại Lực tin tức2019-10-13 21:07
 • #1527: Ma Thánh Lực Bá2019-10-13 21:07
 • #1528: Hỗn chiến Ma Thánh2019-10-13 21:08
 • #1529: Thấy chết không sờn2019-10-13 21:08
 • #1530: Tọa độ không gian2019-10-13 21:08
 • #1531: Cắn nuốt không gian2019-10-13 21:08
 • #1532: Bàn tay vô hình2019-10-13 21:08
 • #1533: An ủi2019-10-13 21:08
 • #1534: Thiên Cơ Thánh Thành2019-10-13 21:09
 • #1535: Cừu nhân gặp lại2019-10-13 21:09
 • #1536: Long trưởng lão Phượng trưởng lão2019-10-13 21:09
 • #1537: Làm thịt cái này bốn con chó2019-10-13 21:09
 • #1538: Tù Long Bổng2019-10-13 21:09
 • #1539: Hiển lộ rõ ràng thực lực2019-10-13 21:09
 • #1540: Gặp lại Ngưu Đại Lực2019-10-13 21:10
 • #1541: Phật Duyên Pháp Phù2019-10-13 21:10
 • #1542: Quay về Ngọc Hành2019-10-13 21:10
 • #1543: Huyết Kiếm Minh tin tức2019-10-13 21:10
 • #1544: Tiến thối lưỡng nan2019-10-13 21:10
 • #1545: Lăng Trọng Dương2019-10-13 21:10
 • #1546: Tiêu Dao thành chi chiến (thượng)2019-10-13 21:11
 • #1547: Tiêu Dao thành chi chiến (trung)2019-10-13 21:11
 • #1548: Thanh Long Yển Nguyệt Phủ2019-10-13 21:11
 • #1549: Độc đạo chi ấn2019-10-13 21:11
 • #1550: Bây giờ thu binh2019-10-13 21:11
 • #1551: Tiêu Dao thành chi chiến (hạ)2019-10-13 21:11
 • #1552: Ma tộc triệt binh2019-10-13 21:12
 • #1553: An thân lập mệnh2019-10-13 21:12
 • #1554: Long Phượng bào thai2019-10-13 21:12
 • #1555: Thành không2019-10-13 21:12
 • #1556: Kim Sí Đại Bằng2019-10-13 21:12
 • #1557: Kim Sí Không Hồ2019-10-13 21:13
 • #1558: Khổ khuyên2019-10-13 21:13
 • #1559: Tộc trưởng2019-10-13 21:13
 • #1560: Bằng trình vạn lý2019-10-13 21:13
 • #1561: Thánh khí chi linh2019-10-13 21:13
 • #1562: Siêu Phàm hậu kỳ2019-10-13 21:13
 • #1563: Kim Sí Thánh Vương2019-10-13 21:14
 • #1564: Ma tộc bố trí mai phục2019-10-13 21:14
 • #1565: Thánh Binh Hỏa Lân Phiến2019-10-13 21:14
 • #1566: Trùng Vương hiển uy2019-10-13 21:14
 • #1567: Song Bán Thánh2019-10-13 21:14
 • #1568: Tử kim Trùng Vương2019-10-13 21:14
 • #1569: Tốt răng lợi2019-10-13 21:14
 • #1570: Thiên hạ đệ nhị2019-10-13 21:15
 • #1571: Linh Thứu sơn Tiêu Dao tông2019-10-13 21:15
 • #1572: Chủ thứ tranh đoạt2019-10-13 21:15
 • #1573: Da mặt dày2019-10-13 21:15
 • #1574: Hỏa Phượng Chân Mệnh Đan2019-10-13 21:15
 • #1575: Tạo cường giả2019-10-13 21:15
 • #1576: Tam đại Ma Thánh2019-10-13 21:16
 • #1577: Lại đến Thanh Phong sơn2019-10-13 21:16
 • #1578: Ba cái yêu cầu nhỏ2019-10-13 21:16
 • #1579: Tiêu gia quyết định2019-10-13 21:16
 • #1580: Thanh Phong sơn chi chiến (thượng)2019-10-13 21:16
 • #1581: Thanh Phong sơn chi chiến (trung)2019-10-13 21:16
 • #1582: Phá Thần Đế Thương2019-10-13 21:16
 • #1583: Trảm Tiên tru địch2019-10-13 21:17
 • #1584: Thanh Phong sơn chi chiến (hạ)2019-10-13 21:17
 • #1585: Giặc cùng đường chớ đuổi2019-10-13 21:17
 • #1586: Một nhà đoàn tụ2019-10-13 21:17
 • #1587: Tùy tiện2019-10-13 21:17
 • #1588: Ma tộc mưu đồ bí mật2019-10-13 21:18
 • #1589: Vạn Kiếm môn thực lực2019-10-13 21:18
 • #1590: Kể ra2019-10-13 21:18
 • #1591: Quân tới dưới núi2019-10-13 21:18
 • #1592: Bắc Đẩu đệ nhất thế lực2019-10-13 21:19
 • #1593: Lễ vật2019-10-13 21:19
 • #1594: Tâm ma2019-10-13 21:19
 • #1595: Cuồng Lục Cửu Kiếm2019-10-13 21:19
 • #1596: Cuồng Lục Kiếm Trận2019-10-13 21:19
 • #1597: Truyền công2019-10-13 21:20
 • #1598: Thời gian trước thời hạn2019-10-13 21:20
 • #1599: Dẫn quân vào cuộc2019-10-13 21:20
 • #1600: Sinh tử chi chiến (thượng)2019-10-13 21:20
 • #1601: Sinh tử chi chiến (trung)2019-10-13 21:20
 • #1602: Đế khí bị khốn2019-10-13 21:21
 • #1603: Chuẩn Đế Khí lại xuất hiện2019-10-13 21:21
 • #1604: Sinh tử chi chiến (hạ)2019-10-13 21:21
 • #1605: Lực trảm Ma Thánh2019-10-13 21:21
 • #1606: Pháp Tắc Không Gian lại biến2019-10-13 21:21
 • #1607: Cái thứ bảy hồ lô2019-10-13 21:21
 • #1608: Tâm Ngọc Nhi tâm ma2019-10-13 21:22
 • #1609: Lại đến Uyên Mặc hoang địa2019-10-13 21:22
 • #1610: Ba mươi sáu Vương tộc2019-10-13 21:22
 • #1611: Gặp lại Tâm Ngọc Nhi2019-10-13 21:22
 • #1612: Thất Khung biến hóa (thượng)2019-10-13 21:22
 • #1613: Thất Khung biến hóa (hạ)2019-10-13 21:22
 • #1614: Thất Khung Nữ Đế Tâm Ngạo Tuyết2019-10-13 21:22
 • #1615: Đế cấp đại chiến2019-10-13 21:22
 • #1616: Tứ Tượng Tru Thiên Chú2019-10-13 21:23
 • #1617: Tàn giới người2019-10-13 21:23
 • #1618: Đạo tâm2019-10-13 21:23
 • #1619: Quỷ dị2019-10-13 21:23
 • #1620: Tới mềm2019-10-13 21:23
 • #1621: U Minh ma đô2019-10-13 21:23
 • #1622: Ma tộc đại thủ bút2019-10-13 21:23
 • #1623: Bại lộ2019-10-13 21:24
 • #1624: Kịch đấu quần ma2019-10-13 21:24
 • #1625: Vạn trùng phệ thể2019-10-13 21:24
 • #1626: Đồ thành2019-10-13 21:24
 • #1627: Giải trừ Ma Phó Ấn phương pháp2019-10-13 21:24
 • #1628: Lý Mộc Tam thúc2019-10-13 21:24
 • #1629: Huyết U Ma Thánh2019-10-13 21:25
 • #1630: Đồ thành mười tám tòa2019-10-13 21:25
 • #1631: Mời người trợ quyền2019-10-13 21:25
 • #1632: Vạn Trượng Thanh Nguyên2019-10-13 21:25
 • #1633: Gặp lại Tửu Trung Điên2019-10-13 21:25
 • #1634: Kình Thiên Bá Giới2019-10-13 21:25
 • #1635: Nhường ngươi ba chiêu2019-10-13 21:26
 • #1636: Đáng sợ nhất người2019-10-13 21:26
 • #1637: Trận pháp đại tông sư2019-10-13 21:26
 • #1638: Nguy cơ tới gần2019-10-13 21:26
 • #1639: Huyết U giết tới2019-10-13 21:26
 • #1640: Tuế Nguyệt Pháp Tắc2019-10-13 21:26
 • #1641: Hỗn chiến tam ma2019-10-13 21:27
 • #1642: Ôm cây đợi thỏ2019-10-13 21:27
 • #1643: Tính toán2019-10-13 21:27
 • #1644: Cùng đường mạt lộ2019-10-13 21:27
 • #1645: Cuối cùng được Lôi Đế Lệnh2019-10-13 21:27
 • #1646: Phản Chuyển Ngũ Hành Trận2019-10-13 21:27
 • #1647: Thánh Hỏa Phần Nguyên2019-10-13 21:27
 • #1648: Lại đến Thiên Mạc yêu cốc2019-10-13 21:28
 • #1649: Lôi Đế truyền thừa2019-10-13 21:28
 • #1650: Đao trảm Lục Đạo Thiên Ma2019-10-13 21:28
 • #1651: Kim Mao Thi Viên2019-10-13 21:28
 • #1652: Thiên Hoang Ấn2019-10-13 21:29
 • #1653: Trước chặn sau đuổi2019-10-13 21:29
 • #1654: Kinh khủng thi viên2019-10-13 21:29
 • #1655: Huyết Hồn Chung2019-10-13 21:29
 • #1656: Trừ tâm ma2019-10-13 21:29
 • #1657: Huyết chiến Kim Tê bình nguyên (thượng)2019-10-13 21:29
 • #1658: Huyết chiến Kim Tê bình nguyên (trung)2019-10-13 21:30
 • #1659: Huyết chiến Kim Tê bình nguyên (hạ)2019-10-13 21:30
 • #1660: Yêu Thánh hậu kỳ2019-10-13 21:30
 • #1661: Rút lui2019-10-13 21:30
 • #1662: Lại vào Trụy Ma cốc2019-10-13 21:30
 • #1663: Hỏa chủng2019-10-13 21:30
 • #1664: Huynh muội đánh nhau2019-10-13 21:30
 • #1665: Miệng quạ đen2019-10-13 21:31
 • #1666: Thất Tinh Tỏa Nguyên phá2019-10-13 21:31
 • #1667: Bắc Đấu Minh2019-10-13 21:31
 • #1668: Thượng trung hạ tam sách2019-10-13 21:31
 • #1669: Pháp tắc dung hợp2019-10-13 21:31
 • #1670: Âm dương cân đối2019-10-13 21:32
 • #1671: Dung hợp pháp tắc phương pháp2019-10-13 21:32
 • #1672: Rời đi2019-10-13 21:32
 • #1673: Truyền tống cứ điểm2019-10-13 21:32
 • #1674: La Tu thành2019-10-13 21:32
 • #1675: Tìm hiểu tin tức2019-10-13 21:32
 • #1676: La Tu thành chi chiến2019-10-13 21:32
 • #1677: Quỷ dị ma thi2019-10-13 21:33
 • #1678: Đông Hoàng đốt xác2019-10-13 21:33
 • #1679: Thôn Thiên Vương Thú lại xuất hiện2019-10-13 21:33
 • #1680: Hai thú tranh phong2019-10-13 21:33
 • #1681: Lần đầu gặp Huyết Ảnh2019-10-13 21:33
 • #1682: Phá Ma Kính2019-10-13 21:33
 • #1683: Hoàn trị kỳ nhân thân2019-10-13 21:34
 • #1684: Tam Thủ La Sát2019-10-13 21:34
 • #1685: Gặp lại Tà Vương2019-10-13 21:34
 • #1686: Được bao nhiêu tịch mịch a!2019-10-13 21:34
 • #1687: Tà Vương không chết2019-10-13 21:34
 • #1688: Uy hiếp2019-10-13 21:34
 • #1689: Luyện thi phương pháp2019-10-13 21:35
 • #1690: Bất Tử Thất Huyễn2019-10-13 21:35
 • #1691: Cường giả tôn nghiêm2019-10-13 21:35
 • #1692: Quyết thắng thua, phân sinh tử2019-10-13 21:35
 • #1693: Thông Thiên Linh Bảo Bất Tử Tà Vương Thương2019-10-13 21:35
 • #1694: Tà Đạo Lĩnh Vực2019-10-13 21:36
 • #1695: Thất Ma Thánh hàng lâm2019-10-13 21:36
 • #1696: Kịch chiến sáu ma2019-10-13 21:36
 • #1697: Độ Ma Nghiệp Hỏa, Diệt Thế Tạo Hóa Luân2019-10-13 21:36
 • #1698: Bạch Tự Tại2019-10-13 21:36
 • #1699: Phụ mẫu tung tích2019-10-13 21:36
 • #1700: Lại đến Ngọc Hành Thánh thành2019-10-13 21:37
 • #1701: Thánh Đường2019-10-13 21:37
 • #1702: Thực sẽ chọn thời điểm ra tay2019-10-13 21:37
 • #1703: Ma tộc đại quân đột kích2019-10-13 21:37
 • #1704: Ta thật không có khoác lác2019-10-13 21:37
 • #1705: Đô Thiên Thập Tam Sát2019-10-13 21:38
 • #1706: Kéo dài thời gian2019-10-13 21:38
 • #1707: Thương Thiên Chi Lan2019-10-13 21:38
 • #1708: Lý Mộc đoạn tay2019-10-13 21:38
 • #1709: Bảo bối a bảo bối2019-10-13 21:38
 • #1710: Dục hỏa trùng sinh2019-10-13 21:38
 • #1711: Tử Kim ngũ tinh2019-10-13 21:39
 • #1712: Tình cảm so cái gì cũng trọng yếu2019-10-13 21:39
 • #1713: Quấy nhiễu trận pháp2019-10-13 21:39
 • #1714: Bắc Cực tinh2019-10-13 21:39
 • #1715: Thánh đảo2019-10-13 21:39
 • #1716: Ma tộc gian tế2019-10-13 21:39
 • #1717: Chó định tây2019-10-13 21:39
 • #1718: Phổ Đà2019-10-13 21:40
 • #1719: Kim Chung Tráo2019-10-13 21:40
 • #1720: Mẹ con gặp nhau2019-10-13 21:40
 • #1721: Sát khí phản phệ2019-10-13 21:40
 • #1722: Tiên Phật Bồ Đề Trận2019-10-13 21:40
 • #1723: Mười vạn ác quỷ2019-10-13 21:40
 • #1724: Màu đen mặt người2019-10-13 21:41
 • #1725: Nhất Lực Phá Vạn Pháp2019-10-13 21:41
 • #1726: Pháp tắc dung hợp2019-10-13 21:41
 • #1727: Đột phá Thánh giai2019-10-13 21:41
 • #1728: Hủy Diệt Pháp Tắc2019-10-13 21:41
 • #1729: Cuối cùng gặp Lý Trọng Thiên2019-10-13 21:41
 • #1730: Bế tử quan2019-10-13 21:41
 • #1731: Thanh Phật Bồ Đề Mộc2019-10-13 21:42
 • #1732: Thánh đảo đệ tử2019-10-13 21:42
 • #1733: Kẻ xướng người hoạ2019-10-13 21:42
 • #1734: Hàn Cửu U2019-10-13 21:42
 • #1735: Chấn kinh toàn trường2019-10-13 21:42
 • #1736: Nếu như là còn có thể có mệnh2019-10-13 21:42
 • #1737: Bắc Minh Kinh Tà2019-10-13 21:43
 • #1738: Tâm hệ thiên hạ thương sinh?2019-10-13 21:43
 • #1739: Thánh đảo khách khanh2019-10-13 21:43
 • #1740: Đồ háo sắc2019-10-13 21:43
 • #1741: Phu thê duyên phận2019-10-13 21:43
 • #1742: Lấy khí diễn quẻ2019-10-13 21:43
 • #1743: Phách lối2019-10-13 21:43
 • #1744: Quan Miện Đường Hoàng2019-10-13 21:44
 • #1745: Diệt Thế Yêu Đồng2019-10-13 21:44
 • #1746: Tùy Ý Truyện Tống Trận2019-10-13 21:44
 • #1747: Ma Đế?2019-10-13 21:44
 • #1748: U Minh Ma Liêm2019-10-13 21:44
 • #1749: Kỳ Trùng Bảng thứ năm, Phệ Linh Ma Điệp2019-10-13 21:44
 • #1750: Bàn giao hậu sự2019-10-13 21:45
 • #1751: Thiên Đồng U Minh Thú2019-10-13 21:45
 • #1752: Một mình ngăn địch2019-10-13 21:45
 • #1753: Thánh Binh chi kiếp (thượng)2019-10-13 21:45
 • #1754: Thánh Binh chi kiếp (trung)2019-10-13 21:45
 • #1755: Thánh Binh chi kiếp (hạ)2019-10-13 21:45
 • #1756: Mặt người lại xuất hiện2019-10-13 21:46
 • #1757: Thiên Đạo sâu kiến2019-10-13 21:46
 • #1758: Đông Hoàng Chung vỡ2019-10-13 21:46
 • #1759: Thiên Ma Đệ Cửu Biến2019-10-13 21:46
 • #1760: Giới Diện Tinh Hạch2019-10-13 21:46
 • #1761: Ngọa Phật sơn2019-10-13 21:46
 • #1762: Ngọa Phật sơn chi chiến (thượng)2019-10-13 21:46
 • #1763: Ngọa Phật sơn chi chiến (trung)2019-10-13 21:47
 • #1764: Ngọa Phật sơn chi chiến (hạ)2019-10-13 21:47
 • #1765: Thiên Hoang đấu Ma Hồ2019-10-13 21:47
 • #1766: Diệt Đế khí chi linh2019-10-13 21:47
 • #1767: Gặp lại Đế Vân2019-10-13 21:47
 • #1768: Thánh Linh Hỏa Vũ2019-10-13 21:47
 • #1769: Thuyết phục2019-10-13 21:48
 • #1770: Phượng Huyết động dị biến2019-10-13 21:48
 • #1771: Thanh Linh rời đi2019-10-13 21:48
 • #1772: Thế mà trùng hợp như vậy2019-10-13 21:48
 • #1773: Kim Quang tự chuyển chỗ (thượng)2019-10-13 21:48
 • #1774: Hoa Vận không chết?2019-10-13 21:48
 • #1775: Đông Lai truyền thừa2019-10-13 21:48
 • #1776: Đốt cháy giai đoạn2019-10-13 21:49
 • #1777: Trượng Lục Kim Thân2019-10-13 21:49
 • #1778: Kim Quang tự đổi chủ2019-10-13 21:49
 • #1779: Kim Quang tự chuyển chỗ (trung)2019-10-13 21:49
 • #1780: Kim Quang tự chuyển chỗ (hạ)2019-10-13 21:49
 • #1781: Đế tộc thiếu chủ2019-10-13 21:49
 • #1782: Đế tộc thần thông2019-10-13 21:50
 • #1783: Kịch chiến Bạch Sắc2019-10-13 21:50
 • #1784: Hộ sơn đại trận phá2019-10-13 21:50
 • #1785: Phật nằm khôi phục2019-10-13 21:50
 • #1786: Hậu thủ2019-10-13 21:50
 • #1787: Vô Nhị lại xuất hiện2019-10-13 21:50
 • #1788: Hóa Thần Đan2019-10-13 21:51
 • #1789: Làm loại chuyện này ta có kinh nghiệm2019-10-13 21:51
 • #1790: Bắc Dã thành2019-10-13 21:51
 • #1791: Mờ ám2019-10-13 21:51
 • #1792: Bại lộ2019-10-13 21:51
 • #1793: Bị khốn Ma Tháp2019-10-13 21:51
 • #1794: Ma tộc Thủy Tổ chi mộ2019-10-13 21:51
 • #1795: Sưu hồn2019-10-13 21:52
 • #1796: Chó thích gặm xương mèo thích ăn tanh2019-10-13 21:52
 • #1797: Lại hãm nguy cơ2019-10-13 21:52
 • #1798: Bạch Thượng Ma Đế2019-10-13 21:52
 • #1799: Đại chiến Ma Đế2019-10-13 21:53
 • #1800: Phổ Thiện cái chết2019-10-13 21:53
 • #1801: Quỳ Duệ bỏ mình2019-10-13 21:53
 • #1802: Kiếm Tôn Đế Phù2019-10-13 21:53
 • #1803: Thoát hiểm2019-10-13 21:54
 • #1804: Ma Thiên Xích dư uy2019-10-13 21:54
 • #1805: Tạo Hóa Kim Hồ2019-10-13 21:54
 • #1806: Chiến đấu qua2019-10-13 21:54
 • #1807: Trời sập?2019-10-13 21:54
 • #1808: Xuất chinh2019-10-13 21:55
 • #1809: Bắc Đẩu Minh đại quân2019-10-13 21:55
 • #1810: Huyễn Ma Mê Hương Châu2019-10-13 21:55
 • #1811: Kim Cương Sư Tử Hống2019-10-13 21:55
 • #1812: Thoát hiểm2019-10-13 21:55
 • #1813: Huyễn Ma Chi Khí2019-10-13 21:55
 • #1814: Bị tính kế2019-10-13 21:56
 • #1815: Huyền Tinh đảo2019-10-13 21:56
 • #1816: Chiến trận uy lực2019-10-13 21:56
 • #1817: Huyền Tinh đảo chi chiến (thượng)2019-10-13 21:56
 • #1818: Huyền Tinh đảo chi chiến (trung)2019-10-13 21:57
 • #1819: Huyền Tinh đảo chi chiến (hạ)2019-10-13 21:57
 • #1820: Âm Dương Long Hổ Ấn2019-10-13 21:57
 • #1821: Thượng cổ Động Thiên2019-10-13 21:57
 • #1822: Tiên Khí?2019-10-13 21:57
 • #1823: Vào Động Thiên2019-10-13 21:57
 • #1824: Tiên Đỉnh2019-10-13 21:57
 • #1825: Đế khí hợp kích2019-10-13 21:58
 • #1826: Hải Lan Huyền Thiết núi2019-10-13 21:58
 • #1827: Thủy Hoàng Đỉnh2019-10-13 21:58
 • #1828: Người không vì mình trời tru đất diệt2019-10-13 21:58
 • #1829: Lạc Bảo Tiên Lam2019-10-13 21:58
 • #1830: Cừu Bá Thông cái chết2019-10-13 21:58
 • #1831: Thái Cổ bia đá2019-10-13 21:59
 • #1832: Quỷ dị lam giáp nhân2019-10-13 21:59
 • #1833: Khôi lỗi hình người2019-10-13 21:59
 • #1834: Thủy Hoàng cung2019-10-13 21:59
 • #1835: Kỳ dị pho tượng2019-10-13 21:59
 • #1836: Thái Cổ tứ hoàng2019-10-13 22:00
 • #1837: Cường giả chi huyết nhiễm tinh không2019-10-13 22:00
 • #1838: Ngàn vạn tướng sĩ không quay đầu lại2019-10-13 22:00
 • #1839: Hỗn Loạn Thời Không2019-10-13 22:00
 • #1840: Thông Thiên2019-10-13 22:00
 • #1841: Huyết sắc Nguyên Anh2019-10-13 22:01
 • #1842: Cận kề cái chết không gãy ngông nghênh2019-10-13 22:01
 • #1843: Thủy Hoàng cung tầng thứ hai2019-10-13 22:01
 • #1844: Khôi Tinh2019-10-13 22:01
 • #1845: Thông linh bảo đan2019-10-13 22:01
 • #1846: Thiên Mãnh Tinh Dữ Thiên Sát Tinh2019-10-13 22:02
 • #1847: Dụ địch2019-10-13 22:02
 • #1848: Điệu hổ ly sơn2019-10-13 22:02
 • #1849: Thoát thân2019-10-13 22:02
 • #1850: Chia đều2019-10-13 22:02
 • #1851: Hải Ma thành2019-10-13 22:03
 • #1852: Ma tộc Chuẩn Đế2019-10-13 22:03
 • #1853: Hải Long Hoàng2019-10-13 22:03
 • #1854: Long Hoàng chiến giáp2019-10-13 22:03
 • #1855: Ngũ Sắc Thần Quang lại xuất hiện2019-10-13 22:03
 • #1856: Thái Cổ Cấm Khí uy lực2019-10-13 22:03
 • #1857: Ba điều quy ước2019-10-13 22:04
 • #1858: Thiên Yêu Ngũ Sắc Khổng Tước2019-10-13 22:04
 • #1859: Điên cuồng đồ thành2019-10-13 22:04
 • #1860: Đế tộc cùng Vương tộc2019-10-13 22:04
 • #1861: Ma tộc kế hoạch2019-10-13 22:04
 • #1862: Thiên Lập Tinh cùng Thiên Tuệ Tinh2019-10-13 22:04
 • #1863: Thiên Cương Địa Sát truyền thừa2019-10-13 22:04
 • #1864: Hỗn Nguyên tứ đan2019-10-13 22:05
 • #1865: Tìm tới cửa2019-10-13 22:05
 • #1866: Kẽ đến không tốt2019-10-13 22:05
 • #1867: Dạ Kiêu lại xuất hiện2019-10-13 22:05
 • #1868: Cửu đại đế khí2019-10-13 22:05
 • #1869: Cửu Tinh Tru Ma Đại Trận2019-10-13 22:05
 • #1870: Sao băng đại địa2019-10-13 22:06
 • #1871: Tử kim bát tinh Thí Thần Trùng Vương2019-10-13 22:06
 • #1872: Dùng ít địch nhiều (thượng)2019-10-13 22:06
 • #1873: Dùng ít địch nhiều (trung)2019-10-13 22:06
 • #1874: Dùng ít địch nhiều (hạ)2019-10-13 22:06
 • #1875: Vô Cực Diệt Pháp Châu2019-10-13 22:06
 • #1876: Lực chiến tam ma2019-10-13 22:07
 • #1877: Tan tác2019-10-13 22:07
 • #1878: Vô hình hư không túi2019-10-13 22:07
 • #1879: Lại gặp Lôi Cấp môn2019-10-13 22:07
 • #1880: Cuồng bạo Kim Mao Thi Viên2019-10-13 22:07
 • #1881: Sinh Cốt Đan2019-10-13 22:07
 • #1882: Thúc thủ vô sách2019-10-13 22:08
 • #1883: Phá Diệt Đạo Khí phá phong ấn2019-10-13 22:08
 • #1884: Vô Ảnh Khí Linh2019-10-13 22:08
 • #1885: Quy Khư Châu với Vô Cực Diệt Pháp Châu2019-10-13 22:08
 • #1886: Dạ Hành cái chết2019-10-13 22:08
 • #1887: Tham sống sợ chết hầu tử2019-10-13 22:08
 • #1888: Lục Tiên Kiếm2019-10-13 22:08
 • #1889: Bốn kiếm cùng xuất hiện2019-10-13 22:09
 • #1890: Cứu binh đến giúp2019-10-13 22:09
 • #1891: Chuẩn Đế hỗn chiến2019-10-13 22:09
 • #1892: Huyết Bộc Thần Tướng2019-10-13 22:09
 • #1893: Đấu Chiến Thánh Viên2019-10-13 22:09
 • #1894: Pháp Thiên Tượng Địa2019-10-13 22:09
 • #1895: Vô Nhị cái chết2019-10-13 22:10
 • #1896: Trăm trượng hắc động2019-10-13 22:10
 • #1897: Thượng Cổ chuyện cũ2019-10-13 22:10
 • #1898: Tổn thất nặng nề2019-10-13 22:10
 • #1899: Nhập vào2019-10-13 22:10
 • #1900: Thiên Khôi Tinh cùng Thiên Hùng Tinh2019-10-13 22:10
 • #1901: Thánh đảo sứ giả2019-10-13 22:11
 • #1902: Nội tuyến2019-10-13 22:11
 • #1903: Thần Đạo Pháp Tắc2019-10-13 22:11
 • #1904: Không phải người làm được sự tình2019-10-13 22:11
 • #1905: Vạn Phật Phong Ma Trận2019-10-13 22:11
 • #1906: Âm Dương Sinh Tử Bút2019-10-13 22:11
 • #1907: Cấm thuật2019-10-13 22:11
 • #1908: Lý Mộc điều kiện2019-10-13 22:12
 • #1909: Ngô Lương chi kiếp2019-10-13 22:12
 • #1910: Thiên Đạo người chấp pháp2019-10-13 22:12
 • #1911: Không thời gian2019-10-13 22:12
 • #1912: Tử La Linh Đan2019-10-13 22:12
 • #1913: Thôn Thiên đế tộc2019-10-13 22:12
 • #1914: Hỗn chiến lại nổi lên2019-10-13 22:13
 • #1915: Hai đại đế tộc liên thủ2019-10-13 22:13
 • #1916: Nội tình ra hết2019-10-13 22:13
 • #1917: Tiến thối lưỡng nan2019-10-13 22:13
 • #1918: Thủy Hoàng Đỉnh chi linh2019-10-13 22:13
 • #1919: Con tin2019-10-13 22:13
 • #1920: Thủy Hoàng Phệ Thần Quyết2019-10-13 22:14
 • #1921: Chuẩn Đế đỉnh phong2019-10-13 22:14
 • #1922: Hô một tiếng lui thiên kiếp2019-10-13 22:14
 • #1923: Lập trường2019-10-13 22:14
 • #1924: Ngọc Hành Thánh thành đứng đầu2019-10-13 22:14
 • #1925: Thánh đảo náo loạn (thượng)2019-10-13 22:14
 • #1926: Thánh đảo náo loạn (trung)2019-10-13 22:15
 • #1927: Thánh đảo náo loạn (hạ)2019-10-13 22:15
 • #1928: Thối vị nhượng chức?2019-10-13 22:15
 • #1929: Thánh đảo đứng đầu2019-10-13 22:15
 • #1930: Khi Thiên Chi Thuật2019-10-13 22:16
 • #1931: So sánh thực lực2019-10-13 22:16
 • #1932: Tốc độ so đấu2019-10-13 22:17
 • #1933: Kim Cương Kinh với Thiên Ma Cửu Biến2019-10-13 22:17
 • #1934: Nghiền ép Khúc Kiếm Tà2019-10-13 22:17
 • #1935: Tà Đạo Tổ Khô2019-10-13 22:17
 • #1936: Sát nhập (thượng)2019-10-13 22:17
 • #1937: Sát nhập (hạ)2019-10-13 22:18
 • #1938: Ngũ đại Ma Đế2019-10-13 22:18
 • #1939: Giết người không thấy máu2019-10-13 22:18
 • #1940: Tình Vô Thương2019-10-13 22:18
 • #1941: Hồng Mông Đạo Nhân2019-10-13 22:18
 • #1942: Bất Hủ Chiến Kỳ2019-10-13 22:18
 • #1943: Thiên cơ2019-10-13 22:19
 • #1944: Bán ta cái chút tình mọn2019-10-13 22:19
 • #1945: Khổ cực Khúc Kiếm Tà2019-10-13 22:19
 • #1946: Làm gì bức ta xuất thủ đây2019-10-13 22:19
 • #1947: Trấn Ma động dị biến2019-10-13 22:19
 • #1948: Bát Cửu Huyền Công2019-10-13 22:19
 • #1949: Độc Nha thành2019-10-13 22:20
 • #1950: Lệ Lan Tinh2019-10-13 22:20
 • #1951: Đưa các ngươi đi luân hồi2019-10-13 22:20
 • #1952: Hủy Diệt Pháp Tắc Thập Phương Câu Diệt2019-10-13 22:20
 • #1953: Đế Tôn bên trên2019-10-13 22:20
 • #1954: Chết hầu tử2019-10-13 22:20
 • #1955: Cướp sạch2019-10-13 22:21
 • #1956: Long Thương Ma Đế2019-10-13 22:21
 • #1957: Ma Đế uy lực2019-10-13 22:21
 • #1958: Ba đầu sáu tay2019-10-13 22:21
 • #1959: Trên trời rơi xuống tới cơ duyên2019-10-15 01:55
 • #1960: Trong lòng còn có thiện niệm2019-10-15 01:55
 • #1961: Mưu đồ bí mật2019-10-15 01:55
 • #1962: Lý Mộc kế hoạch2019-10-15 01:56
 • #1963: Vọng Nguyệt thành2019-10-15 01:56
 • #1964: Đơn giản đoạn tuyệt2019-10-15 01:56
 • #1965: Trong hiểm cầu thắng (thượng)2019-10-15 01:56
 • #1966: Trong hiểm cầu thắng (trung)2019-10-15 01:57
 • #1967: Trong hiểm cầu thắng (hạ)2019-10-15 01:57
 • #1968: Đại bại2019-10-15 01:57
 • #1969: Đánh cược2019-10-15 01:57
 • #1970: Đây hết thảy đều tại ngươi!2019-10-15 01:57
 • #1971: Lý Mộc tự trách2019-10-15 01:58
 • #1972: Chuyển bại thành thắng hi vọng2019-10-15 01:58
 • #1973: Hèn hạ vô sỉ kế sách2019-10-15 01:58
 • #1974: Bạch Vũ thành2019-10-15 01:58
 • #1975: Mạnh mẽ xông tới Hỗn Độn Ma Vực2019-10-15 01:58
 • #1976: Liên quan ta cái rắm2019-10-15 01:59
 • #1977: Nguyên Thủy Ma Lâm2019-10-15 01:59
 • #1978: Một khối đá?2019-10-15 01:59
 • #1979: Cửu Khiếu Linh Lung Thạch2019-10-15 01:59
 • #1980: Thạch Cảm Đương2019-10-15 02:00
 • #1981: Hỗn Độn Thụ hạt giống2019-10-15 02:00
 • #1982: Vượt cấp đồ đế (thượng)2019-10-15 02:00
 • #1983: Vượt cấp đồ đế (hạ)2019-10-15 02:00
 • #1984: Hỗn Độn Ma tộc2019-10-15 02:01
 • #1985: Khách sáo2019-10-15 02:01
 • #1986: Đế cấp chiến lực2019-10-15 02:01
 • #1987: Hỗn Độn hợp đạo (thượng)2019-10-15 02:01
 • #1988: Vượt giới xem vật2019-10-15 02:02
 • #1989: Tử Long Ma Đế2019-10-15 02:02
 • #1990: Thánh Viên chiến Ma Long2019-10-15 02:02
 • #1991: Tinh Huyễn, Nguyệt Cơ2019-10-15 02:02
 • #1992: Mượn Trảm Thiên Thu dùng một lát2019-10-15 02:03
 • #1993: Hỗn Độn hợp đạo (hạ)2019-10-15 02:03
 • #1994: Hỗn Độn dị tộc lại xuất hiện2019-10-15 02:03
 • #1995: Thần tộc chó săn2019-10-15 02:03
 • #1996: Thành tựu Đế Tôn2019-10-15 02:04
 • #1997: Ba điều kiện2019-10-15 02:04
 • #1998: Vọng Nguyệt thành tình huống2019-10-15 02:04
 • #1999: Lật lọng2019-10-15 02:05
 • #2000: Hỗn Nguyên Pháp Tắc2019-10-15 02:05
 • #2001: Huyết Hồn Thệ Thư2019-10-15 02:05
 • #2002: Tái chiến Vọng Nguyệt thành (thượng)2019-10-15 02:05
 • #2003: Tái chiến Vọng Nguyệt thành (trung)2019-10-15 02:06
 • #2004: Thiên khốc huyết lệ lại xuất hiện2019-10-15 02:06
 • #2005: Đế cấp Kim Canh Kiếm Nguyên2019-10-15 02:06
 • #2006: Lọt vào khốn cảnh2019-10-15 02:06
 • #2007: Tổ Ma Cấm Thần Trận2019-10-15 02:06
 • #2008: Cửu sắc Bảo Quang Kim Thân2019-10-15 02:06
 • #2009: Kim Đồng thành đế2019-10-15 02:07
 • #2010: Vạn trùng chi tổ Cổ Minh huyết mạch2019-10-15 02:07
 • #2011: Độc chiến mười tám đế2019-10-15 02:07
 • #2012: Cấm đoán trận đài hủy2019-10-15 02:08
 • #2013: Cốt Hôi cấp bậc Ma Đế2019-10-15 02:08
 • #2014: Quấy nhiễu Thiên Đạo người chấp pháp, chết!2019-10-15 02:08
 • #2015: Ngụy Thần! !2019-10-15 02:08
 • #2016: Lực kháng thiên kiếp2019-10-15 02:08
 • #2017: Nửa bước Chân Tiên2019-10-15 02:08
 • #2018: Luyện Huyết Thần Trì2019-10-15 02:09
 • #2019: Can thiệp thiên cơ2019-10-15 02:09
 • #2020: Thiên cơ diễn quẻ2019-10-15 02:09
 • #2021: Trở mặt2019-10-15 02:09
 • #2022: Sư đồ khuyên bảo2019-10-15 02:10
 • #2023: Nửa bước Tổ Ma Tuyên Cổ2019-10-15 02:10
 • #2024: Không tại một cái phương diện chiến đấu2019-10-15 02:10
 • #2025: Thiên Cơ Tinh Quân2019-10-15 02:10
 • #2026: Tuyên Cổ hứa hẹn2019-10-15 02:10
 • #2027: Hỗn Độn Long Hổ thành2019-10-15 02:11
 • #2028: Ma Tổ La Hầu2019-10-15 02:11
 • #2029: Mặt lớn bao nhiêu2019-10-15 02:11
 • #2030: Cố vấn Ngô Lương2019-10-15 02:11
 • #2031: Hỗn Độn tổ thụ2019-10-15 02:11
 • #2032: Ngộ Đạo Cổ Tiên Thụ (thượng)2019-10-15 02:12
 • #2033: Ngộ Đạo Cổ Tiên Thụ (hạ)2019-10-15 02:12
 • #2034: Gà cùng trứng2019-10-15 02:12
 • #2035: Ba ngàn đại đạo2019-10-15 02:12
 • #2036: Tình huống đặc biệt2019-10-15 02:12
 • #2037: Ta chủ nhân vĩnh viễn là ta chủ nhân2019-10-15 02:13
 • #2038: Thạch Cảm Đương hóa hình2019-10-15 02:13
 • #2039: Xuất chinh Ma Tổ Mộ2019-10-15 02:13
 • #2040: Ma Pháp Vô Thiên Trận2019-10-15 02:13
 • #2041: Trảm Thiên Thu phá cấm2019-10-15 02:14
 • #2042: Đao tên Tàng Phong2019-10-15 02:14
 • #2043: Máu nhuộm tinh không2019-10-15 02:14
 • #2044: Ma Tổ Mộ chi chiến (thượng)2019-10-15 02:14
 • #2045: Ma Tổ Mộ chi chiến (trung)2019-10-15 02:14
 • #2046: Đồ đế sát thủ2019-10-15 02:15
 • #2047: Ma Tổ Mộ chi chiến (hạ)2019-10-15 02:15
 • #2048: Ma Tổ phục sinh2019-10-15 02:15
 • #2049: Vô địch La Hầu2019-10-15 02:15
 • #2050: Hỗn Độn Đạo Tắc2019-10-15 02:16
 • #2051: Hấp thu Hỗn Độn tổ thụ lực lượng2019-10-15 02:16
 • #2052: La Hầu giết tới2019-10-15 02:16
 • #2053: Hỗn Độn tổ thụ bị nuốt2019-10-15 02:17
 • #2054: Cũng là phải ngã cùng một chỗ2019-10-15 02:17
 • #2055: Mười hai chủ Thần Hải thần2019-10-15 02:17
 • #2056: Thái Cổ tam hung đao2019-10-15 02:17
 • #2057: Hải Thần bị nuốt2019-10-15 02:17
 • #2058: Thâm Ma Hải Vực2019-10-15 02:18
 • #2059: Một cái trứng đá2019-10-15 02:18
 • #2060: Chân Long tộc U Long2019-10-15 02:18
 • #2061: Thần tộc xuất xứ2019-10-15 02:18
 • #2062: Lại đến mười hai châu2019-10-15 02:18
 • #2063: Chân Ma giới dị biến2019-10-15 02:19
 • #2064: Cửu tử nhất sinh kết quả2019-10-15 02:19
 • #2065: Đời tiếp theo Thiên Đình đứng đầu2019-10-15 02:19
 • #2066: Đúc lại Bất Hủ Chiến Kỳ2019-10-15 02:20
 • #2067: Lại đến Tiên Khư2019-10-15 02:20
 • #2068: Cửu Trọng Thiên tái hiện2019-10-15 02:20
 • #2069: Khung Thương Đại Đế truyền thừa2019-10-15 02:20
 • #2070: Ta không muốn làm muội muội của ngươi2019-10-15 02:21
 • #2071: Không Vô Pháp Tắc2019-10-15 02:21
 • #2072: Bất quá gà đất chó sành ngươi!2019-10-15 02:21
 • #2073: Thông Thiên Bảo Lục thứ ba2019-10-15 02:22
 • #2074: Quay về Bắc Cực2019-10-15 02:22
 • #2075: Dùng trí phương pháp2019-10-15 02:22
 • #2076: Đấu tranh nội bộ2019-10-15 02:22
 • #2077: Đế cấp hỗn chiến2019-10-15 02:23
 • #2078: Đại Khung Thương Đế Quyền2019-10-15 02:23
 • #2079: Hải Thần Lĩnh Vực2019-10-15 02:23
 • #2080: Nghịch chuyển thời gian2019-10-15 02:24
 • #2081: Thiên hạ thứ nhất sát trận2019-10-15 02:24
 • #2082: Bắc Đẩu xưng đế2019-10-15 02:24
 • #2083: Giết chết một vị Ma Đế2019-10-15 02:24
 • #2084: Khó giải quyết2019-10-15 02:24
 • #2085: Thật lớn một cái cây2019-10-15 02:25
 • #2086: Thánh đảo Tàng Kinh lâu2019-10-15 02:25
 • #2087: Bắc Đẩu các cường giả tiêu thất bí ẩn2019-10-15 02:25
 • #2088: Hồng Quân2019-10-15 02:25
 • #2089: Thất Tinh Chấn Thiên Trận2019-10-15 02:26
 • #2090: Thiên Băng Địa Liệt2019-10-15 02:26
 • #2091: Khó mà lựa chọn2019-10-15 02:26
 • #2092: Quỷ dị pho tượng2019-10-15 02:26
 • #2093: Trống không thế giới2019-10-15 02:27
 • #2094: Phục Yêu Đại Đế2019-10-15 02:27
 • #2095: Hồng Mông giới2019-10-15 02:27
 • #2096: Cường giả tái hiện2019-10-15 02:28
 • #2097: Cùng thế hệ luân giao2019-10-15 02:28
 • #2098: Rời đi khả năng2019-10-15 02:28
 • #2099: Các cường giả hiện thân2019-10-15 02:28
 • #2100: Giao diện chỗ giao tiếp2019-10-15 02:29
 • #2101: Tuyệt vọng cùng hi vọng2019-10-15 02:29
 • #2102: Lại về không vô2019-10-15 02:29
 • #2103: Tử Tiêu cung2019-10-15 02:30
 • #2104: Dừng bước trước cửa2019-10-15 02:30
 • #2105: Hồng Mông hiện thân2019-10-15 02:31
 • #2106: Phía sau màn đại hắc thủ2019-10-15 02:31
 • #2107: Tà Đạo so đấu2019-10-15 02:31
 • #2108: Quân cờ2019-10-15 02:31
 • #2109: Đàm thiên luận đạo2019-10-15 02:31
 • #2110: Tiền căn hậu do2019-10-15 02:32
 • #2111: Đáp án2019-10-15 02:32
 • #2112: Hai đại trận doanh2019-10-15 02:32
 • #2113: Mười hai Thiên Cương sáu Địa Sát2019-10-15 02:32
 • #2114: Chỉ bằng ta là Bắc Đẩu Đế Tôn!2019-10-15 02:33
 • #2115: Kiếm danh Bạch Thủ2019-10-15 02:33
 • #2116: Đại xảo bất công2019-10-15 02:33
 • #2117: Chấn nhiếp quần hùng2019-10-15 02:33
 • #2118: Không phải lúc2019-10-15 02:34
 • #2119: Thiên Khôi Tinh?2019-10-15 02:34
 • #2120: Huyết Sí Thiên Bằng2019-10-15 02:35
 • #2121: Phá Thánh Đan2019-10-15 02:35
 • #2122: Hắn là Địa Sát Tinh Quân2019-10-15 02:35
 • #2123: Không bao giờ có đại chiến2019-10-15 02:36
 • #2124: Ngoan nhân2019-10-15 02:36
 • #2125: Đột phá nửa bước Chân Tiên2019-10-15 02:36
 • #2126: Khí số đã hết2019-10-15 02:36
 • #2127: Dị biến lại nổi lên2019-10-15 02:37
 • #2128: Tam đại Thần Soái2019-10-15 02:37
 • #2129: Long Hổ Đạo Quân2019-10-15 02:37
 • #2130: Treo lên đánh Thần Soái2019-10-15 02:38
 • #2131: Liên sát lưỡng đại Thần Soái2019-10-15 02:38
 • #2132: Tình huống chuyển biến xấu2019-10-15 02:38
 • #2133: Vẹn toàn đôi bên biện pháp2019-10-15 02:39
 • #2134: Có thể hay không mang ta lên2019-10-15 02:39
 • #2135: Trụ cột tinh thần2019-10-15 02:39
 • #2136: Tuyên Cổ đề nghị2019-10-15 02:39
 • #2137: Địa Ma giới2019-10-15 02:40
 • #2138: Chấm dứt nhân quả (thượng)2019-10-15 02:40
 • #2139: Chấm dứt nhân quả (trung)2019-10-15 02:40
 • #2140: Ngũ Hành Trấn Thiên Bia2019-10-15 02:41
 • #2141: Lực Chi Cực, Thiên Băng Địa Liệt2019-10-15 02:41
 • #2142: Cắn nuốt Chi Cực2019-10-15 02:41
 • #2143: Bất Hủ Chiến Kỳ hạ lạc2019-10-15 02:41
 • #2144: Tăng lên thành tiên tỉ lệ phương pháp2019-10-15 02:42
 • #2145: Tiên bia2019-10-15 02:42
 • #2146: Lại vào Linh Phủ2019-10-15 02:42
 • #2147: Thu lấy Linh Phủ2019-10-15 02:42
 • #2148: Như Ý Chân Kim2019-10-15 02:43
 • #2149: Một giấc mộng?2019-10-15 02:43
 • #2150: Thái Thượng hiện thân2019-10-15 02:43
 • #2151: So ta tàn nhẫn a2019-10-15 02:43
 • #2152: Đế Mộc thành2019-10-15 02:44
 • #2153: Chấm dứt nhân quả (hạ)2019-10-15 02:44
 • #2154: Gặp lại Hỏa Lê2019-10-15 02:44
 • #2155: Đạp vào hành trình2019-10-15 02:44
 • #2156: Trùng kiến Thiên Đình (thượng)2019-10-15 02:44
 • #2157: Trùng kiến Thiên Đình (hạ)2019-10-15 02:45
 • #2158: Càn Khôn Bát Quái Định Vị Trận2019-10-15 02:45
 • #2159: Trận pháp chi đạo2019-10-15 02:45
 • #2160: Tử giới?2019-10-15 02:45
 • #2161: U Cương2019-10-15 02:46
 • #2162: Dật Chân Thần Soái2019-10-15 02:46
 • #2163: Yên Tiêu Vân Tán2019-10-15 02:46
 • #2164: Đại địch tiếp cận2019-10-15 02:46
 • #2165: So nhiều người2019-10-15 02:47
 • #2166: Quan Miện Đường Hoàng2019-10-15 02:47
 • #2167: Hồng Hoang giới phỏng chế?2019-10-15 02:47
 • #2168: Hỗn Độn Tỏa Thần Ấn2019-10-15 02:48
 • #2169: Thuận thần nhất phái2019-10-15 02:48
 • #2170: Tích Ma giới2019-10-15 02:48
 • #2171: Giải quyết tai hoạ ngầm2019-10-15 02:48
 • #2172: Tiên Vương mộ2019-10-15 02:48
 • #2173: Gậy ông đập lưng ông2019-10-15 02:49
 • #2174: Thiên Địa môn2019-10-15 02:49
 • #2175: Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con2019-10-15 02:49
 • #2176: Tiên trận phá2019-10-15 02:50
 • #2177: Tiên Vương quấn vải liệm2019-10-15 02:50
 • #2178: Chiến Tiên Vương (thượng)2019-10-15 02:50
 • #2179: Chiến Tiên Vương (trung)2019-10-15 02:50
 • #2180: Chiến Tiên Vương (hạ)2019-10-15 02:51
 • #2181: Bất hủ chân diễm2019-10-15 02:51
 • #2182: Phật Môn chi tổ2019-10-15 02:51
 • #2183: Bất hủ cũng phải hủ2019-10-15 02:51
 • #2184: Xung kích Chân Tiên (thượng)2019-10-15 02:51
 • #2185: Phật Môn hai mươi bốn chư thiên2019-10-15 02:52
 • #2186: Xung kích Chân Tiên (hạ)2019-10-15 02:52
 • #2187: Thiên đạo bất công cần trời tác dụng gì2019-10-15 02:52
 • #2188: Lý Mộc cái chết2019-10-15 02:52
 • #2189: Cửu sắc hồ lô2019-10-15 02:53
 • #2190: Lực chiến Thái Hoang2019-10-15 02:53
 • #2191: Ma Tổ tái hiện2019-10-15 02:53
 • #2192: Điên rồi2019-10-15 02:54
 • #2193: Nhân quả lực lượng2019-10-15 02:54
 • #2194: Tru Tiên Đồ Thiên2019-10-15 02:54
 • #2195: Cốt Hôi cấp lão hồ ly2019-10-15 02:54
 • #2196: Điên dại2019-10-15 02:54
 • #2197: Diệt tộc2019-10-15 02:54
 • #2198: Trùng kiến Hậu Thiên Đình2019-10-15 02:55
 • #2199: Càn Khôn Bát Quái2019-10-15 02:55
 • #2200: Địa Yêu Tinh2019-10-15 02:55
 • #2201: Nghịch Thiên Tuyệt Trận2019-10-15 02:55
 • #2202: Chân Long giới2019-10-15 02:56
 • #2203: Lão tử là đầu rồng2019-10-15 02:56
 • #2204: Thần Chi Minh2019-10-15 02:56
 • #2205: Trận chiến mở màn Thần Chi Minh2019-10-15 02:56
 • #2206: Đại sát tứ phương2019-10-15 02:56
 • #2207: Toàn quân bị diệt2019-10-15 02:57
 • #2208: Đế Long thành2019-10-15 02:57
 • #2209: Lão Long Hoàng Kim Ngạo2019-10-15 02:57
 • #2210: Độc chiến nhị tiên2019-10-15 02:57
 • #2211: Hải Sa Đạo Nhân cùng Xích Ca Đầu Đà2019-10-15 02:57
 • #2212: Cố nhân trùng phùng2019-10-15 02:58
 • #2213: Đấu Chuyển Càn Khôn Trận2019-10-15 02:58
 • #2214: Không giới2019-10-15 02:58
 • #2215: Nắm chắc thắng lợi trong tay2019-10-15 02:58
 • #2216: Đấu Chiến Thánh giới2019-10-15 02:58
 • #2217: Tức chết ta vậy2019-10-15 02:59
 • #2218: Hỗn Độn dị thú Bạch Trạch2019-10-15 02:59
 • #2219: Hỗn Độn Chi Chướng2019-10-15 02:59
 • #2220: Liền gọi tiểu Bạch a2019-10-15 02:59
 • #2221: Bình định náo loạn2019-10-15 02:59
 • #2222: Chọn tấn công không chọn thủ2019-10-15 03:00
 • #2223: Không giới báo nguy2019-10-15 03:00
 • #2224: Bạch Hổ nhất tộc2019-10-15 03:00
 • #2225: Hỗn Độn dị tộc hiện2019-10-15 03:01
 • #2226: Ma Tổ xuất thủ2019-10-15 03:01
 • #2227: Ta Lý Mộc thì sợ gì!2019-10-15 03:02
 • #2228: Không giới chi chiến (thượng)2019-10-15 03:02
 • #2229: Không giới chi chiến (trung)2019-10-15 03:02
 • #2230: Thanh Mộc Tiên Vương Tháp2019-10-15 03:02
 • #2231: Khổng Linh vẫn lạc2019-10-15 03:03
 • #2232: Ngạo Thiên Chiến Tướng Khổng Tuyên2019-10-15 03:03
 • #2233: Giết tiên như giết chó2019-10-15 03:03
 • #2234: Cửu sắc Khổng Tước2019-10-15 03:04
 • #2235: Khai cung không quay đầu lại tiễn2019-10-15 03:04
 • #2236: Diệt Đạo Chi Chủ2019-10-15 03:04
 • #2237: Đột phá Chân Tiên trung kỳ2019-10-15 03:04
 • #2238: Chất bay vọt2019-10-15 03:05
 • #2239: Chiến nửa bước Tiên Vương2019-10-15 03:05
 • #2240: Cũng bất quá như thế mà thôi!2019-10-15 03:05
 • #2241: Không giới chi chiến (hạ)2019-10-15 03:05
 • #2242: Vạn giới đại kết minh (một)2019-10-15 03:05
 • #2243: Vạn giới đại kết minh (nhị)2019-10-15 03:06
 • #2244: Vạn giới đại kết minh (ba)2019-10-15 03:06
 • #2245: Gặp lại Thanh Linh2019-10-15 03:06
 • #2246: Bất ngờ xảy ra chuyện2019-10-15 03:06
 • #2247: Nửa bước Tiên Vương Tử Ngưng Nguyệt2019-10-15 03:06
 • #2248: Bất Hủ Chiến Kỳ tranh đoạt (thượng)2019-10-15 03:07
 • #2249: Bất Hủ Chiến Kỳ tranh đoạt (trung)2019-10-15 03:07
 • #2250: Bất Hủ Chiến Kỳ tranh đoạt (hạ)2019-10-15 03:07
 • #2251: Sinh ra tự do, sống thản nhiên2019-10-15 03:07
 • #2252: Thái Cổ tam hung chi linh2019-10-15 03:07
 • #2253: Tấn cấp nửa bước Tiên Vương2019-10-15 03:08
 • #2254: Thái Hoàng, Thái Hạo, Thái Huyền2019-10-15 03:08
 • #2255: Thiên Đình luyện binh2019-10-15 03:08
 • #2256: Lớn mật tư tưởng2019-10-15 03:08
 • #2257: Tiên Khư khuếch trương2019-10-15 03:09
 • #2258: Xung đột2019-10-15 03:09
 • #2259: Thiên Đạo bên dưới thứ nhất2019-10-15 03:09
 • #2260: Tranh đoạt Thiên Đình chi chủ (thượng)2019-10-15 03:09
 • #2261: Tranh đoạt Thiên Đình chi chủ (trung)2019-10-15 03:09
 • #2262: Tranh đoạt Thiên Đình chi chủ (hạ)2019-10-15 03:10
 • #2263: Thiên Đế2019-10-15 03:10
 • #2264: Bản nguyên chi châu2019-10-15 03:10
 • #2265: Nghịch thiên thần kỹ2019-10-15 03:10
 • #2266: Vĩnh hằng Tiên trận2019-10-15 03:11
 • #2267: Tín ngưỡng2019-10-15 03:11
 • #2268: Đại quân áp cảnh2019-10-15 03:11
 • #2269: Quyết đoán cùng thực lực2019-10-15 03:12
 • #2270: Tiên Khư chi môn2019-10-15 03:12
 • #2271: Tầng thứ mười chi chủ2019-10-15 03:12
 • #2272: Cò kè mặc cả2019-10-15 03:13
 • #2273: Đánh cược!2019-10-15 03:13
 • #2274: Thiên cơ bất khả lộ2019-10-15 03:13
 • #2275: Tạo tiên kế hoạch2019-10-15 03:13
 • #2276: Nghịch chuyển thời gian2019-10-15 03:13
 • #2277: Bởi vì ta không cần2019-10-15 03:14
 • #2278: Dao Trì khuyết2019-10-15 03:14
 • #2279: Thiên Đế lệnh ai dám không theo2019-10-15 03:14
 • #2280: Cần tại canh tác2019-10-15 03:14
 • #2281: Huyết Ma Thần Binh Thuật2019-10-15 03:15
 • #2282: Tiên giới cấm thuật2019-10-15 03:15
 • #2283: Thiên Ma chân thân2019-10-15 03:15
 • #2284: Quyết chiến trước thời hạn2019-10-15 03:15
 • #2285: Mở cửa nghênh chiến2019-10-15 03:16
 • #2286: Khoáng thế chi chiến (một)2019-10-15 03:16
 • #2287: Khoáng thế chi chiến (hai)2019-10-15 03:16
 • #2288: Khoáng thế chi chiến (ba)2019-10-15 03:16
 • #2289: Khoáng thế chi chiến (bốn)2019-10-15 03:16
 • #2290: Khoáng thế chi chiến (năm)2019-10-15 03:17
 • #2291: Khoáng thế chi chiến (sáu)2019-10-15 03:17
 • #2292: Khoáng thế chi chiến (bảy)2019-10-15 03:17
 • #2293: Khoáng thế chi chiến (tám)2019-10-15 03:18
 • #2294: Khoáng thế chi chiến (cuối cùng)2019-10-15 03:18
 • #2295: Tiên giới thọ nguyên2019-10-15 03:18
 • #2296: Phân công nhiệm vụ2019-10-15 03:18
 • #2297: Thiên Khôi Tinh Quân2019-10-15 03:19
 • #2298: Ngươi mà chết, ta định chết theo!2019-10-15 03:19
 • #2299: Tàn Giới Quỷ Môn Quan2019-10-15 03:19
 • #2300: Mười hai chủ thần2019-10-15 03:19
 • #2301: Áo trắng như tuyết kinh vi thiên nhân2019-10-15 03:20
 • #2302: Thiên Vực Thần Vương2019-10-15 03:20
 • #2303: Chư Thần Hoàng Hôn (thượng)2019-10-15 03:20
 • #2304: Chư Thần Hoàng Hôn (hạ)2019-10-15 03:20
 • #2305: Thiên Ngoại Thiên2019-10-15 03:21
 • #2306: Quyết chiến trước lúc2019-10-15 03:21
 • #2307: Từ ngàn xưa thế cuộc2019-10-15 03:21
 • #2308: Hỗn Độn Châu2019-10-15 03:22
 • #2309: Một cái điều kiện2019-10-15 03:22
 • #2310: Cửu Cực Thần Tiêu Kim Quang Trận2019-10-15 03:22
 • #2311: Tung trời một chiến (một)2019-10-15 03:23
 • #2312: Tung trời một chiến (hai)2019-10-15 03:23
 • #2313: Tung trời một chiến (ba)2019-10-15 03:23
 • #2314: Tung trời một chiến (bốn)2019-10-15 03:23
 • #2315: Tung trời một chiến (năm)2019-10-15 03:23
 • #2316: Đăng Thiên Chi Môn2019-10-15 03:27
 • #2317: Biến thiên2019-10-15 03:26
 • #2318: Tổ Long2019-10-15 03:26
 • #2319: Thiên Đạo hiện thân2019-10-15 03:27
 • #2320: Áo đen Lý Mộc2019-10-15 03:27
 • #2321: Vạn Kiếp Hỗn Độn Thần Lôi2019-10-15 03:27
 • #2322: Kiếp sau gặp lại2019-10-15 03:27
 • #2323: Máu chảy thành sông2019-10-15 03:27
 • #2324: Vạn giới hình chiếu2019-10-15 03:28
 • #2325: Thứ ba Tiên Vương2019-10-15 03:28
 • #2326: Sát Phá Thiên2019-10-15 03:28
 • #2327: Khung Thương hiện2019-10-15 03:28
 • #2328: Chu Thiên Tinh Thần2019-10-15 03:29
 • #2329: Vẫn lạc hầu như không còn2019-10-15 03:29
 • #2330: Phá rồi lại lập (đại kết cục)2019-10-15 03:30