Tiên Hiệp Trọng Sinh

Đan Thần Trở Về

Vô Thượng Đan Thần, bị người đánh lén, chân thân ngã xuống, nghịch thiên sống lại. Sống lại một đời, Ngô Thần nhất định phải quật khởi mạnh mẽ, tu hành mạnh nhất huyền công, luyện chế tốt nhất đan dược, Chưởng Khống mạnh nhất thần binh, nắm giữ đẹp nhất nữ nhân. Đời này, Ngô Thần nhất định phải nghịch thiên, gặp thần Sát Thần, gặp Phật Sát Phật, dưới cửu thiên, Duy Ngã Độc Tôn.

Converter: ๖ACE✪ℓý♕тιêυ♕∂ασ♕

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nam Khoa Hồ Luật
 •  Chương: /2158
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đan Thần sống lại2019-12-05 15:29
 • #2: Ngô gia2019-12-05 15:30
 • #3: Luyện đan2019-12-05 15:30
 • #4: Ngô Chí2019-12-05 15:30
 • #5: Ngô Chiến2019-12-05 15:30
 • #6: Ngô Kỳ2019-12-05 15:30
 • #7: Phế2019-12-05 15:30
 • #8: Ngô Nghiễm Thành2019-12-05 15:30
 • #9: Đánh chết2019-12-05 15:30
 • #10: Luyện đan2019-12-05 15:31
 • #11: Linh Luân Cảnh2019-12-05 15:31
 • #12: Tiễn Ninh Ninh2019-12-05 15:31
 • #13: Không biết xấu hổ nữ nhân2019-12-05 15:31
 • #14: Luyện Đan Sư?2019-12-05 15:31
 • #15: Tiền bối2019-12-05 15:31
 • #16: Phế2019-12-05 15:31
 • #17: Tranh đấu2019-12-05 15:31
 • #18: Lục Thiên thức2019-12-05 15:31
 • #19: Hai nhà tiêu diệt2019-12-05 15:31
 • #20: Bất Diệt Kim Thân Quyết2019-12-05 15:32
 • #21: Cha mẹ2019-12-05 15:32
 • #22: Thành Thanh Dương2019-12-05 15:32
 • #23: Ghi danh2019-12-05 15:32
 • #24: Tranh phong2019-12-05 15:32
 • #25: Nghi ngờ2019-12-05 15:32
 • #26: Lưu Vũ2019-12-05 15:32
 • #27: Lục Hợp chưởng2019-12-05 15:32
 • #28: Vân Nguyệt Lâu2019-12-05 15:32
 • #29: Xuất thủ2019-12-05 15:32
 • #30: Tằng Hoan2019-12-05 15:33
 • #31: Thanh Dương Sơn2019-12-05 15:33
 • #32: Ngoài ý muốn phát hiện2019-12-05 15:33
 • #33: Linh Luân Cảnh Tam Trọng Thiên2019-12-05 15:33
 • #34: Kim Lang Ưng2019-12-05 15:33
 • #35: Dựa vào lí lẽ biện luận2019-12-05 15:33
 • #36: Viên Hồng Ưng2019-12-05 15:33
 • #37: Đánh bại2019-12-05 15:33
 • #38: Đánh giết2019-12-05 15:33
 • #39: Linh Luân Cảnh Tứ Trọng Thiên2019-12-05 15:33
 • #40: Lưu Việt2019-12-05 15:33
 • #41: Tập sát2019-12-05 15:34
 • #42: Viên Khiếu Thiên2019-12-05 15:34
 • #43: Hồn ấn châm2019-12-05 15:34
 • #44: Oanh động2019-12-05 15:34
 • #45: Vạn Kim Thương Hội2019-12-05 15:34
 • #46: Khỏi hẳn2019-12-05 15:34
 • #47: Lô Cảnh2019-12-05 15:34
 • #48: Còn ăn hiếp2019-12-05 15:34
 • #49: Biến cố2019-12-05 15:34
 • #50: Giận dữ Ngô Thần2019-12-05 15:34
 • #51: Lô Hữu Nhai2019-12-05 15:35
 • #52: Ba thế lực lớn2019-12-05 15:35
 • #53: Đối chiến Lô Hữu Nhai2019-12-05 15:35
 • #54: Đánh chết Lô Cảnh2019-12-05 15:35
 • #55: Bại Lô Hữu Nhai2019-12-05 15:35
 • #56: Thiên Hoa thành2019-12-05 15:35
 • #57: Kim bia2019-12-05 15:35
 • #58: Oanh động2019-12-05 15:35
 • #59: Đệ thập2019-12-05 15:35
 • #60: Dương Phong2019-12-05 15:36
 • #61: Thượng Thương Chi Thủ2019-12-05 15:36
 • #62: Huyền tinh thiết2019-12-05 15:36
 • #63: Buổi đấu giá2019-12-05 15:36
 • #64: Ma vân Kim Thạch2019-12-05 15:36
 • #65: Đợt thứ hai2019-12-05 15:36
 • #66: Hỏa Linh Châu2019-12-05 15:36
 • #67: Trung phẩm Linh Bảo2019-12-05 15:36
 • #68: Phiền toái2019-12-05 15:36
 • #69: Trầm Quát2019-12-05 15:36
 • #70: Kịch chiến2019-12-05 15:36
 • #71: Bại Trầm Quát2019-12-05 15:37
 • #72: Linh Luân Cảnh Thất Trọng Thiên2019-12-05 15:37
 • #73: Đồ Long Đao2019-12-05 15:37
 • #74: Hắc y lão giả2019-12-05 15:37
 • #75: Hiên Viên Trảm Pháp2019-12-05 15:37
 • #76: Hồ ly thảo2019-12-05 15:37
 • #77: Ma nguyên thú2019-12-05 15:37
 • #78: Dong Binh đội2019-12-05 15:37
 • #79: Thực lực đáng sợ2019-12-05 15:37
 • #80: Xuất Vân Tông2019-12-05 15:37
 • #81: Vương quân2019-12-05 15:38
 • #82: Chim sẻ rình sau2019-12-05 15:38
 • #83: Chém chết Ma nguyên thú2019-12-05 15:38
 • #84: Xuất Vân Tông đệ tử2019-12-05 15:38
 • #85: Huyết y thanh niên2019-12-05 15:38
 • #86: Xuất Vân chưởng2019-12-05 15:38
 • #87: Trung phẩm Linh Bảo2019-12-05 15:38
 • #88: Kiếm Xỉ Thú Quần2019-12-05 15:39
 • #89: Thủ lĩnh2019-12-05 15:39
 • #90: Vương Hồng cái chết2019-12-05 15:39
 • #91: Chém chết Vương Quân2019-12-05 15:39
 • #92: Người thắng sau cùng2019-12-05 15:39
 • #93: Đồ Long Đao tấn cấp2019-12-05 15:39
 • #94: Ốc mã thương trường2019-12-05 15:39
 • #95: Thiên Hoa thành oanh động2019-12-05 15:39
 • #96: Dưỡng Nguyên Đan2019-12-05 15:39
 • #97: Hi dương thành2019-12-05 15:40
 • #98: Rút thăm2019-12-05 15:40
 • #99: Phong vân hội tụ2019-12-05 15:40
 • #100: Tiềm Long Bảng cuộc so tài2019-12-05 15:40
 • #101: Trong nháy mắt giết2019-12-05 15:40
 • #102: Dự tuyển ngày thứ nhất2019-12-05 15:40
 • #103: Ngày thứ hai2019-12-05 15:40
 • #104: Chu Khôn2019-12-05 15:40
 • #105: Đường thuận2019-12-05 15:40
 • #106: Tấn cấp2019-12-05 15:40
 • #107: Đợt thứ hai2019-12-05 15:41
 • #108: Lại bại Trầm Quát2019-12-05 15:41
 • #109: Thanh danh vang dội2019-12-05 15:41
 • #110: Triệu Cát2019-12-05 15:41
 • #111: Không ngừng được thắng liên tiếp2019-12-05 15:41
 • #112: Mã Hồng2019-12-05 15:41
 • #113: Lưỡng cường tranh nhau2019-12-05 15:41
 • #114: Hắc mã2019-12-05 15:41
 • #115: Lý Thế Cực2019-12-05 15:41
 • #116: Trung phẩm Linh Bảo tỷ thí2019-12-05 15:41
 • #117: Bại Lý Thế Cực2019-12-05 15:42
 • #118: Ngoài ý muốn tin tức2019-12-05 15:42
 • #119: Cưỡng ép đột phá2019-12-05 15:42
 • #120: Vũ Văn Phong2019-12-05 15:42
 • #121: Ngu xuẩn?2019-12-05 15:42
 • #122: Hoàng Phổ Quân2019-12-05 15:42
 • #123: Nam Quận đệ nhất nhân2019-12-05 15:42
 • #124: Tằng Nghĩa2019-12-05 15:42
 • #125: Lôi Bằng cùng Lý Vân Tiêu2019-12-05 15:42
 • #126: Kinh khủng Tư Đồ Kiếm Nam2019-12-05 15:42
 • #127: Tê Phong Thủ2019-12-05 15:43
 • #128: Trần Vũ2019-12-05 15:43
 • #129: Thế không thể đỡ2019-12-05 15:43
 • #130: Thổ Linh thể2019-12-05 15:43
 • #131: Xếp hạng thứ mười2019-12-05 15:43
 • #132: Dạ Phong2019-12-05 15:43
 • #133: Phá không Giản2019-12-05 15:43
 • #134: Bại Dạ Phong2019-12-05 15:43
 • #135: Lôi Bằng2019-12-05 15:43
 • #136: Ảnh Dực Trảm2019-12-05 15:43
 • #137: Không người có thể ngăn2019-12-05 15:44
 • #138: Hạng nhất cuộc chiến2019-12-05 15:44
 • #139: Tư Đồ Kiếm Nam2019-12-05 15:44
 • #140: Thánh Tượng Băng Thiên Chàng2019-12-05 15:44
 • #141: Lưỡng bại câu thương2019-12-05 15:44
 • #142: Đao kiếm tranh phong2019-12-05 15:44
 • #143: Lá bài tẩy Tầng ra2019-12-05 15:44
 • #144: Cuối cùng một chiêu2019-12-05 15:44
 • #145: Bại Tư Đồ Kiếm Nam2019-12-05 15:44
 • #146: Danh chấn Đại Tề Quốc2019-12-05 15:44
 • #147: Thú Triều2019-12-05 15:44
 • #148: Ma Vân Thành2019-12-05 15:45
 • #149: Linh Hải cảnh Nhị Trọng Thiên2019-12-05 15:45
 • #150: Đại Chu người trong nước2019-12-05 15:45
 • #151: Trịnh Lâm2019-12-05 15:45
 • #152: Tứ Giai Yêu Thú2019-12-05 15:45
 • #153: Đại hình Thú Triều2019-12-05 15:45
 • #154: Nam Cung Mục2019-12-05 15:45
 • #155: Chém chết2019-12-05 15:45
 • #156: Thiết Phong Thành2019-12-05 15:45
 • #157: Đánh lui Yêu Thú2019-12-05 15:45
 • #158: Phiền toái đến cửa2019-12-05 15:46
 • #159: Chu Dương2019-12-05 15:46
 • #160: Đối chiến Chu Dương2019-12-05 15:46
 • #161: Phượng Minh thương2019-12-05 15:46
 • #162: Cuồng ma quyền2019-12-05 15:46
 • #163: Lục Hợp chưởng2019-12-05 15:46
 • #164: Đánh bại Chu Dương2019-12-05 15:46
 • #165: Không chừa một mống2019-12-05 15:46
 • #166: Linh Hải cảnh Tam Trọng Thiên2019-12-05 15:46
 • #167: Cửu U Tước2019-12-05 15:46
 • #168: Cứu người2019-12-05 15:47
 • #169: Thuấn nhan2019-12-05 15:47
 • #170: Giao dịch2019-12-05 15:47
 • #171: Ngọc Linh Đan2019-12-05 15:47
 • #172: Đối chiến Cửu U Tước2019-12-05 15:47
 • #173: Xuất thủ2019-12-05 15:47
 • #174: Liên thủ ứng đối2019-12-05 15:47
 • #175: Cửu U Tước Mạt Nhật2019-12-05 15:47
 • #176: Cửu U Tước cái chết2019-12-05 15:47
 • #177: Không từ mà biệt2019-12-05 15:47
 • #178: Bế quan2019-12-05 15:48
 • #179: Hai người2019-12-05 15:48
 • #180: Nghiền ép2019-12-05 15:48
 • #181: Sở Đàm cùng Lưu Chương2019-12-05 15:48
 • #182: Đáng sợ Sở Đàm2019-12-05 15:48
 • #183: Ngô Thần hiện thân2019-12-05 15:48
 • #184: Trong nháy mắt giết Lưu Chương2019-12-05 15:48
 • #185: Lăng Sương quyền2019-12-05 15:48
 • #186: Linh Quang kính2019-12-05 15:48
 • #187: Đánh bại Sở Đàm2019-12-05 15:48
 • #188: Không chừa một mống2019-12-05 15:49
 • #189: Cổ Mộ mở ra2019-12-05 15:49
 • #190: Phù khôi2019-12-05 15:49
 • #191: Cổ Hà2019-12-05 15:49
 • #192: Ngô Thần xuất hiện2019-12-05 15:49
 • #193: Bát Hoang chưởng2019-12-05 15:49
 • #194: Đánh bại Cổ Hà2019-12-05 15:49
 • #195: Âm Hồn Đằng2019-12-05 15:49
 • #196: Hang động2019-12-05 15:49
 • #197: Bên trong các quốc gia người2019-12-05 15:49
 • #198: Bạch Y Thanh Niên2019-12-05 15:49
 • #199: Tứ Giai Âm Hồn Đằng2019-12-05 15:50
 • #200: âm hồn quả2019-12-05 15:50
 • #201: Âm hồn quả thành thục2019-12-05 15:50
 • #202: Đại chiến Tứ Giai Âm Hồn Đằng2019-12-05 15:50
 • #203: Hỗn loạn2019-12-05 15:50
 • #204: Vương2019-12-05 15:50
 • #205: Ngô Thần xuất thủ2019-12-05 15:50
 • #206: Linh Hải cảnh Ngũ Trọng Thiên2019-12-05 15:50
 • #207: Siêu cường thực lực2019-12-05 15:50
 • #208: Bại Vương2019-12-05 15:50
 • #209: Hỏa Hoàng Quyết2019-12-05 15:51
 • #210: Liệt Diễm Thần Hoàng2019-12-05 15:51
 • #211: Khu vực trung tâm2019-12-05 15:51
 • #212: Đánh giết Quách Dược2019-12-05 15:51
 • #213: Cổ Khôn2019-12-05 15:51
 • #214: Đối chiến Cổ Khôn2019-12-05 15:51
 • #215: Tam trọng bùng nổ phát2019-12-05 15:51
 • #216: Huyết Ngọc Đỉnh2019-12-05 15:51
 • #217: Đánh bại Cổ Khôn2019-12-05 15:52
 • #218: Phù khôi lực2019-12-05 15:52
 • #219: Phá trận2019-12-05 15:52
 • #220: Bảo vật tất cả đều là ta2019-12-05 15:52
 • #221: Sụp đổ2019-12-05 15:52
 • #222: Đi ra2019-12-05 15:52
 • #223: Phiền toái đến2019-12-05 15:52
 • #224: Phú Bật2019-12-05 15:52
 • #225: Bài Vân Chưởng2019-12-05 15:53
 • #226: Thoát đi2019-12-05 15:53
 • #227: Không cách nào chạy thoát2019-12-05 15:53
 • #228: Bảo Linh châu2019-12-05 15:53
 • #229: Phù khôi2019-12-05 15:53
 • #230: Tình thế nguy cấp2019-12-05 15:53
 • #231: Ngô Thần chưa chết2019-12-05 15:53
 • #232: Tương trợ2019-12-05 15:53
 • #233: Kim lão2019-12-05 15:53
 • #234: Gió lạnh2019-12-05 15:53
 • #235: Oan gia hẹp lộ2019-12-05 15:54
 • #236: Bất đắc dĩ tái chiến2019-12-05 15:54
 • #237: Tuyệt cảnh2019-12-05 15:54
 • #238: Té xuống?2019-12-05 15:54
 • #239: Sân thượng2019-12-05 15:54
 • #240: Nghịch tập2019-12-05 15:54
 • #241: Chết dập đầu2019-12-05 15:54
 • #242: Liều mạng2019-12-05 15:54
 • #243: Tử chiến đến cùng2019-12-05 15:54
 • #244: Phú Bật cái chết2019-12-05 15:54
 • #245: Vân Lai Hải2019-12-05 15:54
 • #246: Song Hỉ Lâm Môn2019-12-05 15:55
 • #247: Hải tặc2019-12-05 15:55
 • #248: Đồ Long Đao oai2019-12-05 15:55
 • #249: Huyết lang2019-12-05 15:55
 • #250: Vụ Lưu Đảo2019-12-05 15:55
 • #251: Hồ Á Phong2019-12-05 15:55
 • #252: Hổ Sa2019-12-05 15:55
 • #253: Dương Nghị2019-12-05 15:55
 • #254: Chênh lệch to lớn2019-12-05 15:55
 • #255: Bi thảm Dương Nghị2019-12-05 15:55
 • #256: Ngô Thần xuất thủ2019-12-05 15:56
 • #257: Hổ Sa đền tội2019-12-05 15:56
 • #258: Truyền kỳ2019-12-05 15:56
 • #259: Cổ Việt2019-12-05 15:56
 • #260: Đối chiến Cổ Việt2019-12-05 15:56
 • #261: Linh Hải cảnh Cửu Trọng Thiên2019-12-05 15:56
 • #262: Diệt thiên chưởng2019-12-05 15:56
 • #263: Hoài nghi2019-12-05 15:56
 • #264: Lượng Thiên Xích2019-12-05 15:56
 • #265: Hộ Mệnh Phù2019-12-05 15:56
 • #266: Hồn ấn châm2019-12-05 15:57
 • #267: Đánh giết Cổ Việt2019-12-05 15:57
 • #268: Khách thuyền2019-12-05 15:57
 • #269: Lạc Vũ Thành2019-12-05 15:57
 • #270: Nhạc gia2019-12-05 15:57
 • #271: Nhạc Nguyên Sơn2019-12-05 15:57
 • #272: Nhạc Vũ Tuyền2019-12-05 15:57
 • #273: Suy đoán rối rít2019-12-05 15:57
 • #274: Cổ thị gia tộc2019-12-05 15:57
 • #275: Cổ Đường2019-12-05 15:57
 • #276: Bức lui2019-12-05 15:57
 • #277: Phụ nữ2019-12-05 15:58
 • #278: Đột phá2019-12-05 15:58
 • #279: Đi dạo phố2019-12-05 15:58
 • #280: Linh Hải cảnh Thất Trọng Thiên2019-12-05 15:58
 • #281: Thực lực2019-12-05 15:58
 • #282: Đánh giết Cổ Đường2019-12-05 15:58
 • #283: Phân tích tình thế2019-12-05 15:58
 • #284: Nhạc thị gia tộc xảy ra chuyện2019-12-05 15:58
 • #285: Nhạc Nguyên Sơn trọng thương2019-12-05 15:58
 • #286: Cổ Phách Thiên2019-12-05 15:58
 • #287: Đối chiến Cổ Phách Thiên2019-12-05 15:59
 • #288: Tình thế không ổn2019-12-05 15:59
 • #289: Thủy Linh Châu2019-12-05 15:59
 • #290: Đảo nhỏ vô danh2019-12-05 15:59
 • #291: Trong nước biển2019-12-05 15:59
 • #292: Cấm kỵ một chiêu2019-12-05 15:59
 • #293: Tử thần Hàng Lâm2019-12-05 15:59
 • #294: Thôi Oanh Oanh2019-12-05 15:59
 • #295: Hải tặc đánh tới2019-12-05 15:59
 • #296: Sa Ưng2019-12-05 15:59
 • #297: Thương thế trở nên ác liệt2019-12-05 15:59
 • #298: Chém Sa Ưng2019-12-05 16:00
 • #299: Thôi Khắc Minh2019-12-05 16:00
 • #300: Chỉ điểm2019-12-05 16:00
 • #301: Trong biển đi2019-12-05 16:00
 • #302: Tằng gia người2019-12-05 16:00
 • #303: Đá san hô2019-12-05 16:00
 • #304: Tằng Hồng2019-12-05 16:00
 • #305: Thủy mãng2019-12-05 16:00
 • #306: Trong nước kịch chiến2019-12-05 16:01
 • #307: Tằng Hầu Tuấn2019-12-05 16:01
 • #308: Độc kế2019-12-05 16:01
 • #309: Thôi gia khó khăn2019-12-05 16:01
 • #310: Ngô Thần đến2019-12-05 16:01
 • #311: Cổ Hằng Thông2019-12-05 16:01
 • #312: Thứ năm đao2019-12-05 16:01
 • #313: Tằng Hầu Tuấn cái chết2019-12-05 16:01
 • #314: Mục U Tuyết2019-12-05 16:01
 • #315: Phong vân cổ thành2019-12-05 16:01
 • #316: Lại thấy kim bia2019-12-05 16:02
 • #317: Mễ Lan2019-12-05 16:02
 • #318: Chu Kiệt2019-12-05 16:02
 • #319: Triệu Thiêm2019-12-05 16:02
 • #320: Triệu Sùng Lâu2019-12-05 16:02
 • #321: Âm Dương Diệt Tuyệt Thủ2019-12-05 16:02
 • #322: Đánh bại Triệu Sùng Lâu2019-12-05 16:02
 • #323: Triệu Đông Húc2019-12-05 16:02
 • #324: Buổi đấu giá2019-12-05 16:03
 • #325: Hà Nhã Phương2019-12-05 16:03
 • #326: Ngưng huyết thảo2019-12-05 16:03
 • #327: Lôi Linh Châu2019-12-05 16:03
 • #328: Lôi Bằng2019-12-05 16:03
 • #329: Vân Lôi tia2019-12-05 16:03
 • #330: một triệu2019-12-05 16:03
 • #331: Mễ Lan xuất thủ2019-12-05 16:03
 • #332: Kiếm đạo chân ý2019-12-05 16:03
 • #333: Ân oán2019-12-05 16:03
 • #334: Vòng thứ ba2019-12-05 16:04
 • #335: Cửu U Tước thi thể2019-12-05 16:04
 • #336: Hai chục triệu2019-12-05 16:04
 • #337: Dong Kim Thủ Sáo2019-12-05 16:04
 • #338: Buổi đấu giá chấm dứt2019-12-05 16:04
 • #339: Vân bá kiếm2019-12-05 16:04
 • #340: Đánh bại Âu Dương Tuân2019-12-05 16:04
 • #341: Huyết Nguyệt Giản2019-12-05 16:04
 • #342: Huyết ma2019-12-05 16:04
 • #343: Bốn người2019-12-05 16:04
 • #344: Tứ Giai huyết ma2019-12-05 16:05
 • #345: Mỗi người có tâm tư riêng2019-12-05 16:05
 • #346: Triệu Đông Húc2019-12-05 16:05
 • #347: Đại nhật Hoàng Thiên ấn2019-12-05 16:05
 • #348: Huyết ma tỉnh lại2019-12-05 16:05
 • #349: Huyết hồn chi tới tay2019-12-05 16:05
 • #350: Thôn phệ Phượng Hoàng huyết mạch2019-12-05 16:05
 • #351: Liệt Diễm Thần Hoàng2019-12-05 16:05
 • #352: Nhân tài gọp đủ2019-12-05 16:05
 • #353: Ngày chính tử2019-12-05 16:05
 • #354: Hai vị Chân Vũ Cảnh2019-12-05 16:05
 • #355: Truyền Tống Trận2019-12-05 16:06
 • #356: Truyền tống2019-12-05 16:06
 • #357: Huyền Nguyệt bí cảnh2019-12-05 16:06
 • #358: Không cách nào hóa giải2019-12-05 16:06
 • #359: Tái chiến Triệu Đông Húc2019-12-05 16:06
 • #360: Kim quang chùy2019-12-05 16:06
 • #361: Ngoan cố kháng cự2019-12-05 16:06
 • #362: Đánh tan hoàn toàn2019-12-05 16:06
 • #363: Đánh giết2019-12-05 16:06
 • #364: Yêu Thú đánh tới2019-12-05 16:06
 • #365: Long viên thú2019-12-05 16:07
 • #366: Kịch chiến2019-12-05 16:07
 • #367: Kim Hoàng Quyền2019-12-05 16:07
 • #368: Đánh chết Long Viên Thú2019-12-05 16:07
 • #369: Tâm phục khẩu phục2019-12-05 16:07
 • #370: Thiết Phong Vực2019-12-05 16:07
 • #371: Phùng Đường2019-12-05 16:07
 • #372: Dễ dàng đánh tan2019-12-05 16:07
 • #373: Thạch Cơ Thành2019-12-05 16:07
 • #374: Tính toán2019-12-05 16:08
 • #375: Lôi Nham2019-12-05 16:08
 • #376: Lôi quyền2019-12-05 16:08
 • #377: Lôi Bạo Kích2019-12-05 16:08
 • #378: Đánh bại Lôi Nham2019-12-05 16:08
 • #379: Thú Triều2019-12-05 16:08
 • #380: Ba Đại Cường Giả2019-12-05 16:08
 • #381: Huyết ma2019-12-05 16:08
 • #382: Tứ Giai huyết ma2019-12-05 16:08
 • #383: Tổn thương người vô tội?2019-12-05 16:08
 • #384: Đánh chết huyết ma2019-12-05 16:08
 • #385: Không biện giải2019-12-05 16:09
 • #386: Vương Dật Luân2019-12-05 16:09
 • #387: Nghênh chiến Vương Dật Luân2019-12-05 16:09
 • #388: Huyền Thiên cuồng long chém2019-12-05 16:09
 • #389: Bại?2019-12-05 16:09
 • #390: Đột phá Chân Vũ Cảnh2019-12-05 16:09
 • #391: Thực lực đại tăng2019-12-05 16:09
 • #392: Long hồn2019-12-05 16:09
 • #393: Long hồn lực2019-12-05 16:09
 • #394: Long cùng phượng2019-12-05 16:09
 • #395: Ngạnh hám2019-12-05 16:10
 • #396: Thôn phệ long hồn2019-12-05 16:10
 • #397: Ao đầm2019-12-05 16:10
 • #398: Huyết Văn Ngạc2019-12-05 16:10
 • #399: Tứ Giai Huyết Văn Ngạc2019-12-05 16:10
 • #400: Độc khí2019-12-05 16:10
 • #401: Thanh Đồng cổ điện2019-12-05 16:10
 • #402: Bên trong cung điện cổ bộ2019-12-05 16:10
 • #403: Băng Linh châu2019-12-05 16:10
 • #404: Cung Uyển2019-12-05 16:10
 • #405: Bàng Thống2019-12-05 16:11
 • #406: Tà dương Nhất Kiếm2019-12-05 16:11
 • #407: Lục Kiêu2019-12-05 16:11
 • #408: Chìa khóa2019-12-05 16:11
 • #409: Phù khôi bầy2019-12-05 16:11
 • #410: Tranh đoạt2019-12-05 16:11
 • #411: Bàng Thống Mạt Nhật2019-12-05 16:11
 • #412: Chim đầu đàn2019-12-05 16:11
 • #413: Chim đầu đàn2019-12-05 16:12
 • #414: Huyết biến hóa thuật2019-12-05 16:12
 • #415: Diệp Khải2019-12-05 16:12
 • #416: Nghịch Ma Giản2019-12-05 16:12
 • #417: Kim Quang cái lồng2019-12-05 16:12
 • #418: Chém chết Diệp Khải2019-12-05 16:12
 • #419: Khu vực trung tâm2019-12-05 16:12
 • #420: Mạnh Cương2019-12-05 16:12
 • #421: Ngô Thần xuất hiện2019-12-05 16:12
 • #422: Nghênh chiến Mạnh Cương2019-12-05 16:12
 • #423: Hoàng Thiên chém2019-12-05 16:13
 • #424: Liệt Diễm Thần Hoàng2019-12-05 16:13
 • #425: Một kích kinh thế2019-12-05 16:13
 • #426: Nhất Đao đánh bay2019-12-05 16:13
 • #427: Mở ra Thần Điện2019-12-05 16:13
 • #428: Huyết ma lại xuất hiện2019-12-05 16:13
 • #429: Truyền Công phòng2019-12-05 16:13
 • #430: Vũ Thần tháp2019-12-05 16:13
 • #431: Chu Kiệt2019-12-05 16:13
 • #432: Bí mật2019-12-05 16:13
 • #433: Kỷ Vô Ngân2019-12-05 16:14
 • #434: Đệ Bát Tầng2019-12-05 16:14
 • #435: Chân Vũ Cảnh Nhị Trọng Thiên2019-12-05 16:14
 • #436: Khảo nghiệm2019-12-05 16:14
 • #437: Ba cái hung thú2019-12-05 16:14
 • #438: Tầng thứ mười2019-12-05 16:14
 • #439: Địa Giai Linh Bảo2019-12-05 16:14
 • #440: Loạn Ma Thành2019-12-05 16:14
 • #441: Thái Nhất Môn đệ tử2019-12-05 16:14
 • #442: Chân Truyền Đệ Tử2019-12-05 16:14
 • #443: Vạn Bức Quật2019-12-05 16:15
 • #444: Tứ Giai huyết ma2019-12-05 16:15
 • #445: Nát bấy2019-12-05 16:15
 • #446: Ngũ Giai huyết ma2019-12-05 16:15
 • #447: Đại Diễn Thánh Tượng Quyết2019-12-05 16:15
 • #448: Tinh cực cảnh cuộc chiến của cường giả2019-12-05 16:15
 • #449: Hỏa Loan phượng2019-12-05 16:15
 • #450: Địa Giai Linh Bảo2019-12-05 16:15
 • #451: Thuấn Nhan2019-12-05 16:15
 • #452: Lôi Hồng VS Hỏa Loan Phượng2019-12-05 16:16
 • #453: Hỏa Loan Phượng dự định2019-12-05 16:16
 • #454: Tình huống nguy cấp2019-12-05 16:16
 • #455: Đoạt xá2019-12-05 16:16
 • #456: Địa Giai Linh Bảo cuộc chiến2019-12-05 16:16
 • #457: Thần tính thức tỉnh?2019-12-05 16:16
 • #458: Không gian lồng giam2019-12-05 16:16
 • #459: Chuyển bại thành thắng2019-12-05 16:16
 • #460: Oanh động2019-12-05 16:17
 • #461: Vạn Quốc Đại Tuyển trước thời hạn2019-12-05 16:17
 • #462: Vạn Giới Sơn2019-12-05 16:17
 • #463: Rút thăm2019-12-05 16:17
 • #464: Chu Kiệt đưa tới oanh động2019-12-05 16:17
 • #465: Vạn Quốc Đại Tuyển2019-12-05 16:17
 • #466: Tranh đoạt2019-12-05 16:17
 • #467: Man hoang Thánh Điện2019-12-05 16:17
 • #468: Cự tuyệt2019-12-05 16:17
 • #469: Tư Không Thắng2019-12-05 16:17
 • #470: Lâm Khẳng2019-12-05 16:18
 • #471: Tuyển người2019-12-05 16:18
 • #472: Hạ xuống tiêu chuẩn2019-12-05 16:18
 • #473: Vương Phong toái2019-12-05 16:18
 • #474: Toái ma chưởng2019-12-05 16:18
 • #475: Đoạn Đào2019-12-05 16:18
 • #476: Tu La chém2019-12-05 16:18
 • #477: Kịch chiến2019-12-05 16:18
 • #478: Tứ Trọng tinh thần sức lực2019-12-05 16:18
 • #479: Đánh bại Đoạn Đào2019-12-05 16:18
 • #480: Hạng nhất chung kết quyết tái2019-12-05 16:19
 • #481: Tư Không Thắng2019-12-05 16:19
 • #482: Bát Cực Quyền tinh thần sức lực2019-12-05 16:19
 • #483: Vòng sáng bàn2019-12-05 16:19
 • #484: Hai món Địa Giai Linh Bảo2019-12-05 16:19
 • #485: Địa Giai Linh Bảo cuộc chiến2019-12-05 16:19
 • #486: Lá bài tẩy Tầng ra2019-12-05 16:19
 • #487: Hạng nhất2019-12-05 16:19
 • #488: Nghi ngờ2019-12-05 16:19
 • #489: Oanh động toàn bộ Đông Huyền Vực2019-12-05 16:19
 • #490: Bối Thần viện2019-12-05 16:19
 • #491: Phòng ăn2019-12-05 16:20
 • #492: Mâu thuẫn2019-12-05 16:20
 • #493: Trương tuấn2019-12-05 16:20
 • #494: Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết2019-12-05 16:20
 • #495: Đánh bại Trương Tuấn2019-12-05 16:20
 • #496: Hối đoái Điểm cống hiến2019-12-05 16:20
 • #497: Vũ Kỹ Các2019-12-05 16:20
 • #498: Đệ Nhị Tầng2019-12-05 16:20
 • #499: Lĩnh ngộ2019-12-05 16:20
 • #500: Thiên tinh Chân Nhân2019-12-05 16:20
 • #501: Không gia nhập viện hệ2019-12-05 16:21
 • #502: Thương Long bí cảnh2019-12-05 16:21
 • #503: Đánh giết2019-12-05 16:21
 • #504: Huỳnh Quang thảo2019-12-05 16:21
 • #505: Ma Hồn Sư2019-12-05 16:21
 • #506: Thiên Âm thành2019-12-05 16:21
 • #507: Chu Diệu2019-12-05 16:21
 • #508: Cuồng Bạo thể2019-12-05 16:21
 • #509: Kịch chiến2019-12-05 16:21
 • #510: Thiên Lang Kích2019-12-05 16:21
 • #511: Chém chết2019-12-05 16:22
 • #512: Lạc Hà Cốc2019-12-05 16:22
 • #513: Diêm Chấn2019-12-05 16:22
 • #514: Trần Dương2019-12-05 16:22
 • #515: Liệt Thiên Phách Quyền2019-12-05 16:22
 • #516: Kỳ Dị hang động2019-12-05 16:22
 • #517: Cổn địa thú2019-12-05 16:22
 • #518: Đại lượng thượng phẩm Linh Bảo2019-12-05 16:22
 • #519: Vương Trùng2019-12-05 16:22
 • #520: Đánh chết2019-12-05 16:23
 • #521: Điên cuồng thu bảo vật2019-12-05 16:23
 • #522: Gặp lại2019-12-05 16:23
 • #523: Trong nháy mắt giết Trần Dương2019-12-05 16:23
 • #524: Lục đàm2019-12-05 16:23
 • #525: Thiên Lang Kích oai2019-12-05 16:23
 • #526: Kịch chiến2019-12-05 16:23
 • #527: Kim Quang vòng2019-12-05 16:23
 • #528: Không cách nào tấn cấp2019-12-05 16:23
 • #529: Thú Hồn2019-12-05 16:23
 • #530: Thương Long lĩnh2019-12-05 16:24
 • #531: Huyễn cảnh2019-12-05 16:24
 • #532: Bia đá2019-12-05 16:24
 • #533: Tam đại chân truyền2019-12-05 16:24
 • #534: Hang động2019-12-05 16:24
 • #535: Thái Thượng Trưởng Lão2019-12-05 16:24
 • #536: Đủ đường2019-12-05 16:24
 • #537: Thương Long oai2019-12-05 16:24
 • #538: Tình huống không ổn2019-12-05 16:24
 • #539: Khôi phục2019-12-05 16:24
 • #540: Trực diện Thương Long2019-12-05 16:25
 • #541: Thiên tinh Chân Nhân2019-12-05 16:25
 • #542: Mưu đồ2019-12-05 16:25
 • #543: Ngọc Hoàng kính2019-12-05 16:25
 • #544: Đánh vỡ Trận Pháp2019-12-05 16:25
 • #545: Lưỡng cường giằng co2019-12-05 16:25
 • #546: Không Gian Chi Môn2019-12-05 16:25
 • #547: Tự bạo2019-12-05 16:25
 • #548: Thương Long thoát đi2019-12-05 16:25
 • #549: Thương Long tính toán2019-12-05 16:25
 • #550: Đoạt xá2019-12-05 16:25
 • #551: Linh Hồn Lực đột phá2019-12-05 16:26
 • #552: Thần Long Cửu Biến2019-12-05 16:26
 • #553: Long hồn tới tay2019-12-05 16:26
 • #554: Chân Vũ Cảnh Thất Trọng Thiên2019-12-05 16:26
 • #555: Ngô Thần trở về2019-12-05 16:26
 • #556: Đấu Thần tháp2019-12-05 16:26
 • #557: Hồng tang2019-12-05 16:26
 • #558: Lục Đàm2019-12-05 16:26
 • #559: Tấn cấp2019-12-05 16:26
 • #560: Đường mượn2019-12-05 16:26
 • #561: Lôi Nhiên2019-12-05 16:27
 • #562: Khiếp sợ2019-12-05 16:27
 • #563: Khang Dương2019-12-05 16:27
 • #564: Thứ 2 Tướng2019-12-05 16:27
 • #565: Long phượng đều xuất hiện2019-12-05 16:27
 • #566: Đoan Mộc Phong2019-12-05 16:27
 • #567: Ma Long Tiên2019-12-05 16:27
 • #568: Trước 102019-12-05 16:27
 • #569: Tằng Củng2019-12-05 16:27
 • #570: Khai Sơn Phủ2019-12-05 16:27
 • #571: Tào Nghị2019-12-05 16:28
 • #572: Xích Dương trận2019-12-05 16:28
 • #573: Đánh bại Tào Nghị2019-12-05 16:28
 • #574: Hoàng Vân Trung2019-12-05 16:28
 • #575: Âm Dương chém2019-12-05 16:28
 • #576: Thái Cực Viên2019-12-05 16:28
 • #577: Bị hút vào2019-12-05 16:28
 • #578: Phá không mà ra2019-12-05 16:28
 • #579: Một tháng2019-12-05 16:28
 • #580: Thiên Tuyền thánh địa2019-12-05 16:28
 • #581: Lại Chiến Đoạn Đào2019-12-05 16:29
 • #582: Còn ăn hiếp2019-12-05 16:29
 • #583: Lâm Ký2019-12-05 16:29
 • #584: Bão Sơn Ấn2019-12-05 16:29
 • #585: Linh lung tiên tôn2019-12-05 16:29
 • #586: Ngô Thần xuất thủ2019-12-05 16:29
 • #587: Tống Liêm2019-12-05 16:29
 • #588: Thương Nguyệt2019-12-05 16:29
 • #589: Vạn Kiếm Quy Tông2019-12-05 16:29
 • #590: Bị nhằm vào2019-12-05 16:30
 • #591: Đại Diễn Thánh Tượng Quyết2019-12-05 16:30
 • #592: Ngô Thần xuất thủ2019-12-05 16:30
 • #593: Trong nháy mắt giết Vương Lâm2019-12-05 16:30
 • #594: Tôn Hạo2019-12-05 16:30
 • #595: Ma âm cổ2019-12-05 16:30
 • #596: Đánh bại Tôn Hạo2019-12-05 16:30
 • #597: Tư Mã Hằng2019-12-05 16:30
 • #598: Ảnh Dực Trảm2019-12-05 16:30
 • #599: Không địch lại?2019-12-05 16:30
 • #600: Thần Long Cửu Biến2019-12-05 16:30
 • #601: Có chuyện xảy ra2019-12-05 16:31
 • #602: Thiên Trì Thượng Nhân2019-12-05 16:31
 • #603: Bị nhìn đi ra2019-12-05 16:31
 • #604: Hộ Mệnh Phù2019-12-05 16:31
 • #605: Chân Vũ Cảnh Bát Trọng Thiên2019-12-05 16:31
 • #606: Đi tìm Phong Ấn thạch2019-12-05 16:31
 • #607: Quái vật2019-12-05 16:31
 • #608: Thần bí không gian2019-12-05 16:31
 • #609: Hóa Long cảnh cường giả2019-12-05 16:31
 • #610: Hỏa Hoàng Quyết2019-12-05 16:31
 • #611: Ngũ Giai quái vật2019-12-05 16:32
 • #612: Thứ sáu đao2019-12-05 16:32
 • #613: Chém chết2019-12-05 16:32
 • #614: Căm thù song phương2019-12-05 16:32
 • #615: Âm Linh Vương2019-12-05 16:32
 • #616: Phong Ấn thạch tin tức2019-12-05 16:32
 • #617: Ngăn trở2019-12-05 16:32
 • #618: Hắc Sát2019-12-05 16:32
 • #619: Vạn Kiếm Quy Tông2019-12-05 16:32
 • #620: Thuấn Nhan nguy hiểm2019-12-05 16:32
 • #621: Đại chiến Hắc Sát2019-12-05 16:33
 • #622: Không thể trốn đi đâu được2019-12-05 16:33
 • #623: Huyết chiến2019-12-05 16:33
 • #624: Hợp lực chém chết2019-12-05 16:33
 • #625: Chật vật trị thương2019-12-05 16:33
 • #626: Hạ U Lan2019-12-05 16:33
 • #627: Lại Chiến Tư Mã Hằng2019-12-05 16:33
 • #628: Thực lực mạnh mẽ2019-12-05 16:33
 • #629: Cự Kiếm2019-12-05 16:33
 • #630: Núi lửa phun trào2019-12-05 16:33
 • #631: Tiến vào hỏa sơn2019-12-05 16:34
 • #632: Dung nham2019-12-05 16:34
 • #633: Phong Ấn thạch2019-12-05 16:34
 • #634: Hắc y lão giả2019-12-05 16:34
 • #635: Không cách nào luyện hóa2019-12-05 16:34
 • #636: Thừa nhận2019-12-05 16:34
 • #637: Hiên Mặc mưu đồ2019-12-05 16:34
 • #638: Giằng co2019-12-05 16:34
 • #639: Không được tín nhiệm2019-12-05 16:34
 • #640: Dã tâm bại lộ2019-12-05 16:34
 • #641: Kinh khủng Hàng Lâm2019-12-05 16:35
 • #642: Nguyên Thần thông tin2019-12-05 16:35
 • #643: Bán Thần cảnh2019-12-05 16:35
 • #644: Nguyên do2019-12-05 16:35
 • #645: Bán thần cấp cuộc chiến2019-12-05 16:35
 • #646: Nguyệt Thanh trúc bị thương2019-12-05 16:35
 • #647: Cho ta xem xem đi2019-12-05 16:35
 • #648: Cắn trả2019-12-05 16:35
 • #649: Bị ép buộc2019-12-05 16:35
 • #650: Hiên Mặc Ly đi2019-12-05 16:35
 • #651: Bán thần cấp lão quái2019-12-05 16:36
 • #652: Tỉnh lại2019-12-05 16:36
 • #653: Lưu manh2019-12-05 16:36
 • #654: Tình thế không ổn2019-12-05 16:36
 • #655: Lựa chọn khó khăn2019-12-05 16:36
 • #656: Phong Ấn2019-12-05 16:36
 • #657: Hiên Mặc tái hiện2019-12-05 16:36
 • #658: Lãnh khốc vô tình2019-12-05 16:36
 • #659: Đi ra ngoài hy vọng?2019-12-05 16:36
 • #660: Lúng túng2019-12-05 16:36
 • #661: Thần bí chi địa2019-12-05 16:37
 • #662: To lớn chữ2019-12-05 16:37
 • #663: Tàn nhẫn2019-12-05 16:37
 • #664: Mở ra?2019-12-05 16:37
 • #665: Kỳ lạ khí lưu2019-12-05 16:37
 • #666: Đồ Long Đao2019-12-05 16:37
 • #667: Đại chiến Hiên Mặc2019-12-05 16:37
 • #668: Liên thủ2019-12-05 16:37
 • #669: Địa Ngục U Liên vào thân2019-12-05 16:37
 • #670: Hiên Mặc cái chết2019-12-05 16:37
 • #671: Đi ra2019-12-05 16:37
 • #672: Luyện hóa2019-12-05 16:38
 • #673: Hộ Mệnh Phù2019-12-05 16:38
 • #674: Đột phá lại đột phá2019-12-05 16:38
 • #675: Phân biệt2019-12-05 16:38
 • #676: Trở về Tông2019-12-05 16:38
 • #677: Bối Thần Viện oanh động2019-12-05 16:38
 • #678: Giải thích2019-12-05 16:38
 • #679: Thành là Chân Truyền Đệ Tử2019-12-05 16:38
 • #680: Thuấn Thần Phong2019-12-05 16:38
 • #681: Hải thị2019-12-05 16:38
 • #682: Tinh Tệ2019-12-05 16:38
 • #683: Đông Hải2019-12-05 16:39
 • #684: Đảo nhỏ vô danh2019-12-05 16:39
 • #685: Chồn đen mèo2019-12-05 16:39
 • #686: Miêu vương2019-12-05 16:39
 • #687: Tốc độ kinh người2019-12-05 16:39
 • #688: Chém chết Miêu vương2019-12-05 16:39
 • #689: Tân lan đảo2019-12-05 16:39
 • #690: Tuyết Oánh2019-12-05 16:39
 • #691: Hải Sư Tộc người2019-12-05 16:39
 • #692: Ma quỷ eo biển2019-12-05 16:40
 • #693: Người Sa đại chiến2019-12-05 16:40
 • #694: Đối chiến Hải Sư Tộc người2019-12-05 16:40
 • #695: Thực lực mạnh mẽ2019-12-05 16:40
 • #696: Trong nước hỏa2019-12-05 16:40
 • #697: Thủy Long Đạn2019-12-05 16:40
 • #698: Hộ Mệnh Phù2019-12-05 16:40
 • #699: Tử vong ghi chép2019-12-05 16:40
 • #700: Bạch Sa Tộc2019-12-05 16:40
 • #701: Dương Sa2019-12-05 16:40
 • #702: Bị nuốt2019-12-05 16:40
 • #703: Dương Sa chỗ đau2019-12-05 16:41
 • #704: Chém chết dương Sa2019-12-05 16:41
 • #705: Hải tặc2019-12-05 16:41
 • #706: Đối mặt Bạch Sa Tộc2019-12-05 16:41
 • #707: Thiên Lộc cầm2019-12-05 16:41
 • #708: Bằng Sa2019-12-05 16:41
 • #709: Một đòn2019-12-05 16:41
 • #710: Thảm thiết2019-12-05 16:41
 • #711: Biển gầm giết2019-12-05 16:41
 • #712: Thứ ba Tướng2019-12-05 16:41
 • #713: Chém chết Bằng Sa2019-12-05 16:42
 • #714: Tình huống nguy cấp2019-12-05 16:42
 • #715: Địa Ngục U Liên2019-12-05 16:42
 • #716: Sát hại2019-12-05 16:42
 • #717: Không cách nào khống chế2019-12-05 16:42
 • #718: Giằng co2019-12-05 16:42
 • #719: Giao dịch2019-12-05 16:42
 • #720: Thiên Châu đảo2019-12-05 16:42
 • #721: Tin tức2019-12-05 16:42
 • #722: Thiên Châu thành2019-12-05 16:43
 • #723: Liễu tông2019-12-05 16:43
 • #724: Tranh đoạt2019-12-05 16:43
 • #725: Bát Phương giai không2019-12-05 16:43
 • #726: Trúc Tâm Các2019-12-05 16:43
 • #727: Ngọc Kiều Dung2019-12-05 16:43
 • #728: Hải thị bắt đầu2019-12-05 16:43
 • #729: Buổi đấu giá2019-12-05 16:43
 • #730: Hổ phách tinh2019-12-05 16:43
 • #731: Đao Hình Diệp2019-12-05 16:43
 • #732: Cạnh tranh2019-12-05 16:43
 • #733: Tới tay2019-12-05 16:44
 • #734: Trú Nhan Đan2019-12-05 16:44
 • #735: Vòng thứ ba2019-12-05 16:44
 • #736: Thiên Giai vũ kỹ2019-12-05 16:44
 • #737: Không ai nhường ai2019-12-05 16:44
 • #738: Lực áp Quỷ Sa2019-12-05 16:44
 • #739: Hỏa diệu thạch2019-12-05 16:44
 • #740: Hóa Long cảnh cường giả2019-12-05 16:44
 • #741: Gia Cát Chính Ngã2019-12-05 16:44
 • #742: một triệu Tinh Tệ2019-12-05 16:44
 • #743: Nghi ngờ2019-12-05 16:45
 • #744: Cực phẩm Hoàng Kiếp Đan2019-12-05 16:45
 • #745: Hung hăng đánh mặt2019-12-05 16:45
 • #746: Tranh đấu hồi sinh2019-12-05 16:45
 • #747: Giằng co2019-12-05 16:45
 • #748: Dạ Minh Sa2019-12-05 16:45
 • #749: Băng Long quả2019-12-05 16:45
 • #750: Luyện Đan Sư đại hội2019-12-05 16:45
 • #751: Khanh nguyệt lầu2019-12-05 16:45
 • #752: Hai nàng2019-12-05 16:45
 • #753: Bám dai như đỉa2019-12-05 16:46
 • #754: Bại lộ2019-12-05 16:46
 • #755: Thế không thể đỡ2019-12-05 16:46
 • #756: Nhận nhau2019-12-05 16:46
 • #757: Đan Thần?2019-12-05 16:46
 • #758: Chúc Khôn2019-12-05 16:46
 • #759: Nghi ngờ2019-12-05 16:46
 • #760: Các phe tình huống2019-12-05 16:46
 • #761: Hoàn toàn xa lạ2019-12-05 16:46
 • #762: Cô lập2019-12-05 16:46
 • #763: Đan mắt2019-12-05 16:47
 • #764: Cực phẩm đan dược2019-12-05 16:47
 • #765: Khiếp sợ mọi người2019-12-05 16:47
 • #766: Dễ dàng tấn cấp2019-12-05 16:47
 • #767: Chúc Khôn khiếp sợ2019-12-05 16:47
 • #768: Đợt thứ hai2019-12-05 16:47
 • #769: Cực phẩm Tam Nguyên Đan2019-12-05 16:47
 • #770: Bối Thần Viện tam cường2019-12-05 16:47
 • #771: Dễ dàng tấn cấp2019-12-05 16:47
 • #772: Lại thấy Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 16:47
 • #773: Vòng thứ ba2019-12-05 16:47
 • #774: Viên Phong2019-12-05 16:48
 • #775: Không biết luyện chế?2019-12-05 16:48
 • #776: Đôi Cực2019-12-05 16:48
 • #777: Dị Tượng xuất hiện2019-12-05 16:48
 • #778: Truy đuổi2019-12-05 16:48
 • #779: Đôi Cực2019-12-05 16:48
 • #780: Tam liên Cực2019-12-05 16:48
 • #781: Thực lực2019-12-05 16:48
 • #782: Cạnh tranh2019-12-05 16:48
 • #783: Tứ liên Cực2019-12-05 16:48
 • #784: Ngũ liên Cực2019-12-05 16:49
 • #785: Ảnh hưởng2019-12-05 16:49
 • #786: Trận chung kết trước2019-12-05 16:49
 • #787: Trận chung kết bắt đầu2019-12-05 16:49
 • #788: Tô Xán2019-12-05 16:49
 • #789: Vân Thi Thi2019-12-05 16:49
 • #790: Trú Nhan Đan2019-12-05 16:49
 • #791: Mượn lửa2019-12-05 16:49
 • #792: Thái Ất tinh hỏa2019-12-05 16:49
 • #793: Huyễn Hoàng Đan2019-12-05 16:49
 • #794: Thiên Anh Đan2019-12-05 16:50
 • #795: Ngũ Giai cực phẩm đan dược2019-12-05 16:50
 • #796: Cực phẩm Trú Nhan Đan2019-12-05 16:50
 • #797: Không nhận biết người2019-12-05 16:50
 • #798: Lăng Sĩ2019-12-05 16:50
 • #799: Cực phẩm Huyết văn Đan2019-12-05 16:50
 • #800: Bại cục đã định?2019-12-05 16:50
 • #801: Vân Hoán Đan2019-12-05 16:50
 • #802: Dược liệu tinh luyện2019-12-05 16:50
 • #803: Luyện chế thất bại?2019-12-05 16:50
 • #804: Dị Tượng2019-12-05 16:51
 • #805: Với thời gian thi chạy2019-12-05 16:51
 • #806: Hạng nhất2019-12-05 16:51
 • #807: Mỹ nữ có chuyện nhờ2019-12-05 16:51
 • #808: Đột phá2019-12-05 16:51
 • #809: Tức giận2019-12-05 16:51
 • #810: Đến cửa2019-12-05 16:51
 • #811: Đối chiến Quỷ Sa2019-12-05 16:51
 • #812: Tiên Vương trấn Cửu Thiên2019-12-05 16:51
 • #813: Pháo không khí2019-12-05 16:51
 • #814: Đáng sợ Quỷ Sa2019-12-05 16:52
 • #815: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 16:52
 • #816: Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết2019-12-05 16:52
 • #817: Nghịch loạn cuồng triều2019-12-05 16:52
 • #818: Tử chiến2019-12-05 16:52
 • #819: Tình thế nghịch chuyển2019-12-05 16:52
 • #820: Chém chết Quỷ Sa2019-12-05 16:52
 • #821: Quyết tâm rời đi2019-12-05 16:52
 • #822: Cách Khai Thiên Châu thành2019-12-05 16:52
 • #823: Trốn2019-12-05 16:52
 • #824: Hóa Long cảnh cường giả2019-12-05 16:52
 • #825: Bối Thần Viện trưởng lão2019-12-05 16:53
 • #826: Không cách nào chạy thoát2019-12-05 16:53
 • #827: Thiên Lang Sa2019-12-05 16:53
 • #828: Tình huống nguy cấp2019-12-05 16:53
 • #829: Cứu người2019-12-05 16:53
 • #830: Tuyệt vọng cảnh2019-12-05 16:53
 • #831: Dùng Vân Hoán Đan2019-12-05 16:53
 • #832: Thứ tám đao2019-12-05 16:53
 • #833: Hải Thần mắt2019-12-05 16:53
 • #834: Cuồng Sa chi bài hát2019-12-05 16:54
 • #835: Hoàn toàn thả ra2019-12-05 16:54
 • #836: Cận chiến2019-12-05 16:54
 • #837: Phế bỏ ánh mắt2019-12-05 16:54
 • #838: Biện pháp đần độn2019-12-05 16:54
 • #839: Lục Trọng tinh thần sức lực2019-12-05 16:54
 • #840: Áp chế2019-12-05 16:54
 • #841: Chém chết2019-12-05 16:54
 • #842: Nhân Ngư Tộc2019-12-05 16:54
 • #843: Đại Trưởng Lão2019-12-05 16:54
 • #844: Lưỡng nan2019-12-05 16:55
 • #845: Quyết định2019-12-05 16:55
 • #846: Tỉnh lại2019-12-05 16:55
 • #847: Khó trị2019-12-05 16:55
 • #848: Bí mật2019-12-05 16:55
 • #849: Giao Nhân Tộc2019-12-05 16:55
 • #850: Huyết Giao2019-12-05 16:55
 • #851: Ngọc Vô Song2019-12-05 16:55
 • #852: Khó trị2019-12-05 16:55
 • #853: Ngọc Vô Song tỉnh lại2019-12-05 16:55
 • #854: Làm khó2019-12-05 16:55
 • #855: Mỹ nữ chi cầu xin2019-12-05 16:56
 • #856: Hỏa long thảo2019-12-05 16:56
 • #857: Cấm địa2019-12-05 16:56
 • #858: Giao Nhân Tộc người2019-12-05 16:56
 • #859: Quỷ dị2019-12-05 16:56
 • #860: Điểm khả nghi nặng nề2019-12-05 16:56
 • #861: Ngọc Kiều Dung biến mất2019-12-05 16:56
 • #862: Cung điện2019-12-05 16:56
 • #863: Đằng Mạn2019-12-05 16:56
 • #864: Ất Mộc thần quyết2019-12-05 16:56
 • #865: Cứu chữa2019-12-05 16:57
 • #866: Hỏa long thảo2019-12-05 16:57
 • #867: Hỏa long thảo lực lượng2019-12-05 16:57
 • #868: Mỗi người có tính toán riêng2019-12-05 16:57
 • #869: Nghi vấn nặng nề2019-12-05 16:57
 • #870: Thần bí đồ án2019-12-05 16:57
 • #871: Giận dữ Nhiễm Hồng Giao2019-12-05 16:58
 • #872: Lịch sử2019-12-05 16:58
 • #873: Nhiễm Hồng Giao cái chết2019-12-05 16:58
 • #874: Bát Tinh trận2019-12-05 16:58
 • #875: Tình huống nguy cấp2019-12-05 16:58
 • #876: Giằng co hỏa long thảo2019-12-05 16:58
 • #877: Ất Mộc thần quyết2019-12-05 16:58
 • #878: Phản hấp thu2019-12-05 16:58
 • #879: Hỏa long thảo tới tay2019-12-05 16:58
 • #880: Giao Hoàng2019-12-05 16:58
 • #881: Xong việc thối lui2019-12-05 16:59
 • #882: Thuấn Thần Phong2019-12-05 16:59
 • #883: Thiên Trì Thượng Nhân2019-12-05 16:59
 • #884: Phân tích2019-12-05 16:59
 • #885: Đông Hoang đại địa2019-12-05 16:59
 • #886: Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập2019-12-05 16:59
 • #887: Ma Nhân2019-12-05 16:59
 • #888: Chiến Ma người2019-12-05 16:59
 • #889: Quỷ tiêu2019-12-05 16:59
 • #890: Thực lực2019-12-05 16:59
 • #891: Huyết độn2019-12-05 17:00
 • #892: Chém chết2019-12-05 17:00
 • #893: Thanh niên nam tử2019-12-05 17:00
 • #894: Thiên Sa2019-12-05 17:00
 • #895: Bị buộc đánh một trận2019-12-05 17:00
 • #896: Cường đại Thiên Sa2019-12-05 17:00
 • #897: Cuồng Sa Loạn Vũ2019-12-05 17:00
 • #898: Thuấn Nhan kiếm2019-12-05 17:00
 • #899: Hợp lực công kích2019-12-05 17:00
 • #900: Đánh lui2019-12-05 17:00
 • #901: Hắc Thủy Hà2019-12-05 17:01
 • #902: Tinh Cực Cảnh cường giả2019-12-05 17:01
 • #903: Hắc Long Kích2019-12-05 17:01
 • #904: Kinh vọng2019-12-05 17:01
 • #905: Ma Huyễn Sát2019-12-05 17:01
 • #906: Kịch chiến2019-12-05 17:01
 • #907: Huyết chiến tới cùng2019-12-05 17:01
 • #908: Chém chết2019-12-05 17:01
 • #909: Vây công2019-12-05 17:01
 • #910: Ma Vô Tình2019-12-05 17:01
 • #911: Mọi người cùng đến2019-12-05 17:02
 • #912: Hỗn loạn2019-12-05 17:02
 • #913: Tước Nhiễm2019-12-05 17:02
 • #914: Cự Nhân thân2019-12-05 17:02
 • #915: Ma Nhân bị bại2019-12-05 17:02
 • #916: Ma khí nặng nề2019-12-05 17:02
 • #917: Ma điện2019-12-05 17:02
 • #918: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 17:02
 • #919: Ma đồng2019-12-05 17:02
 • #920: Quỷ dị2019-12-05 17:02
 • #921: Không biết không gian2019-12-05 17:03
 • #922: Lo lắng2019-12-05 17:03
 • #923: Thần bí sinh vật2019-12-05 17:03
 • #924: Yêu dị hồng quang2019-12-05 17:03
 • #925: Trúng tà2019-12-05 17:03
 • #926: Đồng hành2019-12-05 17:03
 • #927: Ngô Thần trúng tà2019-12-05 17:03
 • #928: Tế đàn2019-12-05 17:03
 • #929: Thất Nguyệt Ma Quân2019-12-05 17:03
 • #930: Anh Lạc2019-12-05 17:03
 • #931: Đối chiến Anh Lạc2019-12-05 17:03
 • #932: Ma quán thập phương2019-12-05 17:04
 • #933: Đánh bại Anh Lạc2019-12-05 17:04
 • #934: Ma khí bạo động2019-12-05 17:04
 • #935: Đáng sợ Ma Quân2019-12-05 17:04
 • #936: Trấn Ma bia2019-12-05 17:04
 • #937: Ma thủ2019-12-05 17:04
 • #938: Trấn Ma bia bên trong2019-12-05 17:04
 • #939: Thần bí tồn tại2019-12-05 17:04
 • #940: Huyễn Phụ2019-12-05 17:04
 • #941: Diệt Thế Chi Mâu2019-12-05 17:04
 • #942: Cuộc chiến của cường giả2019-12-05 17:05
 • #943: Để cho ta đi2019-12-05 17:05
 • #944: Đại chiến Thất Nguyệt Ma Quân2019-12-05 17:05
 • #945: Tạm thời truyền thụ2019-12-05 17:05
 • #946: Thiên Lôi Thiết2019-12-05 17:05
 • #947: Thất Nguyệt Ma Quân bại2019-12-05 17:05
 • #948: Đại băng liệt thuật2019-12-05 17:05
 • #949: Không gian băng liệt2019-12-05 17:06
 • #950: Đồng quy vu tận2019-12-05 17:06
 • #951: Trọng thương2019-12-05 17:06
 • #952: Đánh chết Thất Nguyệt Ma Quân2019-12-05 17:06
 • #953: Thiếu nữ tâm sự2019-12-05 17:06
 • #954: Tỉnh lại2019-12-05 17:06
 • #955: Kim Sắc Huyết Dịch2019-12-05 17:06
 • #956: Trị thương2019-12-05 17:06
 • #957: Không gian chi trùng2019-12-05 17:07
 • #958: Tinh Cực Cảnh Tứ Trọng Thiên2019-12-05 17:07
 • #959: Người2019-12-05 17:07
 • #960: Hai thế lực lớn2019-12-05 17:07
 • #961: Dễ dàng còn ăn hiếp2019-12-05 17:07
 • #962: Tô Tinh Hà2019-12-05 17:07
 • #963: Tinh Thần Biến2019-12-05 17:07
 • #964: Phượng Minh thành2019-12-05 17:07
 • #965: Hà Hoàn2019-12-05 17:07
 • #966: Bảo bối?2019-12-05 17:07
 • #967: Đối chiến Hà Hoàn2019-12-05 17:08
 • #968: Đánh bại Hà Hoàn2019-12-05 17:08
 • #969: Tin tức2019-12-05 17:08
 • #970: Lưu Vân thành2019-12-05 17:08
 • #971: Tri Bảo Trai2019-12-05 17:08
 • #972: Huyền Vân Tông2019-12-05 17:08
 • #973: Chứng thật2019-12-05 17:08
 • #974: Bạch Kính2019-12-05 17:08
 • #975: Hư không kiếm2019-12-05 17:08
 • #976: Đánh bại Bạch Kính2019-12-05 17:08
 • #977: Phùng Bằng2019-12-05 17:09
 • #978: Rời đi2019-12-05 17:09
 • #979: Thiên Kiếm Uyên2019-12-05 17:09
 • #980: Ngũ Giai Huyết Mị2019-12-05 17:09
 • #981: Thiên Kiếm đáy vực bộ2019-12-05 17:09
 • #982: Diệt Thế Chi Mâu2019-12-05 17:09
 • #983: Luyện hóa Diệt Thế Chi Mâu2019-12-05 17:09
 • #984: Địa Giai trung phẩm Linh Bảo2019-12-05 17:09
 • #985: Phùng Bằng2019-12-05 17:09
 • #986: Huyền cơ quyền2019-12-05 17:09
 • #987: Kịch chiến2019-12-05 17:10
 • #988: Đánh bại2019-12-05 17:10
 • #989: Thời cổ thành2019-12-05 17:10
 • #990: Mục Nhiên2019-12-05 17:10
 • #991: Phượng Dương Lâu2019-12-05 17:10
 • #992: Mục Lập Khoa2019-12-05 17:10
 • #993: Mời2019-12-05 17:10
 • #994: Ma Sơn2019-12-05 17:10
 • #995: Thận thú2019-12-05 17:10
 • #996: Người xa lạ2019-12-05 17:10
 • #997: Liễu Hạ Huệ2019-12-05 17:10
 • #998: Bí mật2019-12-05 17:11
 • #999: Hai người2019-12-05 17:11
 • #1000: Đánh tan hai người2019-12-05 17:11
 • #1001: Đơn độc đi2019-12-05 17:11
 • #1002: Trấn ma bia2019-12-05 17:11
 • #1003: Ba gã Hóa Long cảnh2019-12-05 17:11
 • #1004: Trấn ma bia lực lượng2019-12-05 17:11
 • #1005: Một kích đánh bay2019-12-05 17:12
 • #1006: Thái Thượng Trưởng Lão2019-12-05 17:12
 • #1007: Xích Vân2019-12-05 17:12
 • #1008: Dị biến2019-12-05 17:12
 • #1009: Trương Đào2019-12-05 17:12
 • #1010: Lại vào Ma Sơn2019-12-05 17:12
 • #1011: Xuất thủ tương trợ2019-12-05 17:12
 • #1012: Hàn Khí2019-12-05 17:12
 • #1013: Lục Giai Đại Yêu2019-12-05 17:13
 • #1014: Thanh y lão giả2019-12-05 17:13
 • #1015: Phân tích2019-12-05 17:13
 • #1016: Lực lượng thần bí2019-12-05 17:13
 • #1017: Bạch Phát Lão Giả2019-12-05 17:13
 • #1018: Thiên La bàn2019-12-05 17:13
 • #1019: Không Gian Chi Lực2019-12-05 17:13
 • #1020: Trả thù2019-12-05 17:13
 • #1021: Xuất thủ2019-12-05 17:13
 • #1022: Bại lộ2019-12-05 17:13
 • #1023: Xông ra2019-12-05 17:13
 • #1024: Trở về2019-12-05 17:14
 • #1025: Giải thích2019-12-05 17:14
 • #1026: Thái Nhất Môn2019-12-05 17:14
 • #1027: Khiếp sợ Tư Không Thắng2019-12-05 17:14
 • #1028: Những tông phái khác tình huống2019-12-05 17:14
 • #1029: Các Đại Cường Giả2019-12-05 17:14
 • #1030: Mưa2019-12-05 17:14
 • #1031: Vô Cực Chân Nhân2019-12-05 17:14
 • #1032: Đại Hội Khai Thủy2019-12-05 17:14
 • #1033: Trận đầu2019-12-05 17:14
 • #1034: Trận đầu đắc thắng2019-12-05 17:15
 • #1035: Mạnh mẽ Thuấn Nhan2019-12-05 17:15
 • #1036: Trịnh2019-12-05 17:15
 • #1037: Dương Côn2019-12-05 17:15
 • #1038: Đánh bại Dương Côn2019-12-05 17:15
 • #1039: Chu Nghị2019-12-05 17:15
 • #1040: Cải Thiên Hoán Địa2019-12-05 17:15
 • #1041: Hạ U Lan2019-12-05 17:15
 • #1042: Mã Viên2019-12-05 17:15
 • #1043: Thanh âm tường2019-12-05 17:16
 • #1044: Thiên tinh thất âm2019-12-05 17:16
 • #1045: Thất âm chi tiễn2019-12-05 17:16
 • #1046: Thảm thắng2019-12-05 17:16
 • #1047: Vinh Khoa2019-12-05 17:16
 • #1048: Một đòn nát bấy2019-12-05 17:16
 • #1049: Cuộc thi vòng loại chấm dứt2019-12-05 17:16
 • #1050: Hạng cuộc so tài2019-12-05 17:16
 • #1051: Hùng Khởi2019-12-05 17:16
 • #1052: Kim Quang ấn2019-12-05 17:16
 • #1053: Dễ dàng chiến thắng2019-12-05 17:17
 • #1054: Dạ Vô Thương2019-12-05 17:17
 • #1055: Đại nhật Kim Quang ấn2019-12-05 17:17
 • #1056: Kịch liệt giao phong2019-12-05 17:17
 • #1057: Viên Hoằng2019-12-05 17:17
 • #1058: Vạn Kiếm Quy Tông2019-12-05 17:17
 • #1059: Huyền không chém2019-12-05 17:17
 • #1060: Độc Cô Vô Địch2019-12-05 17:17
 • #1061: Thực lực kinh khủng2019-12-05 17:17
 • #1062: Gia Cát Chính Ngã2019-12-05 17:17
 • #1063: Tam nguyên quy nhất2019-12-05 17:18
 • #1064: Đại Long Đỉnh2019-12-05 17:18
 • #1065: Thực lực2019-12-05 17:18
 • #1066: Đánh bại Gia Cát Chính Ngã2019-12-05 17:18
 • #1067: Lữ Mông Chính2019-12-05 17:18
 • #1068: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 17:18
 • #1069: Trăng sáng mọc trên biển2019-12-05 17:18
 • #1070: Quầng trăng2019-12-05 17:18
 • #1071: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 17:18
 • #1072: Liễu Hạ Huệ2019-12-05 17:18
 • #1073: Nguyên khí đạn nổ tung2019-12-05 17:19
 • #1074: Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết2019-12-05 17:19
 • #1075: Nguyên khí mắt2019-12-05 17:19
 • #1076: Bại?2019-12-05 17:19
 • #1077: Thực lực2019-12-05 17:19
 • #1078: Bại Liễu Hạ Huệ2019-12-05 17:19
 • #1079: Lô Tuấn Nghĩa2019-12-05 17:19
 • #1080: Tiên Giới dòng lũ2019-12-05 17:19
 • #1081: Tràng vực2019-12-05 17:20
 • #1082: Cuộc chiến của cường giả2019-12-05 17:20
 • #1083: Hai món Địa Giai trung phẩm Linh Bảo2019-12-05 17:20
 • #1084: Hoa Dương Phi bại2019-12-05 17:20
 • #1085: Triệu Tuấn Tường2019-12-05 17:20
 • #1086: Dịch Kinh Thánh Pháp2019-12-05 17:20
 • #1087: Giằng co2019-12-05 17:20
 • #1088: Long phượng đều xuất hiện2019-12-05 17:20
 • #1089: Ma linh kim bổng2019-12-05 17:20
 • #1090: Đồ Long Đao2019-12-05 17:20
 • #1091: Thiên Lôi Thiết2019-12-05 17:21
 • #1092: Thần Long Cửu Biến2019-12-05 17:21
 • #1093: Bại Triệu Tuấn Tường2019-12-05 17:21
 • #1094: Ánh Nguyệt Hồ2019-12-05 17:21
 • #1095: Trấn Ma giới2019-12-05 17:21
 • #1096: Ngày cuối cùng2019-12-05 17:21
 • #1097: Độc Cô Vô Địch2019-12-05 17:21
 • #1098: Mạnh mẽ chiến lực2019-12-05 17:21
 • #1099: Lữ Mông Chính bại2019-12-05 17:21
 • #1100: Vạn Kiếm Quy Tông2019-12-05 17:21
 • #1101: Dự định2019-12-05 17:22
 • #1102: Không chỉ một người đột phá2019-12-05 17:22
 • #1103: Song song đột phá2019-12-05 17:22
 • #1104: Hoa Dương Phi2019-12-05 17:22
 • #1105: Lưu Ly chung2019-12-05 17:22
 • #1106: Đánh bại Hoa Dương Phi2019-12-05 17:22
 • #1107: Mông Trùng2019-12-05 17:22
 • #1108: Man hoang bá quyền2019-12-05 17:22
 • #1109: Kịch chiến2019-12-05 17:22
 • #1110: Đại lực Lưu Tinh Chùy2019-12-05 17:22
 • #1111: Một kích tối hậu2019-12-05 17:23
 • #1112: Hoa Dương Phi chi bi thương2019-12-05 17:23
 • #1113: Lô Tuấn Nghĩa2019-12-05 17:23
 • #1114: Tu La Thiên Vực2019-12-05 17:23
 • #1115: Mạc ly tháp2019-12-05 17:23
 • #1116: Kịch liệt giao phong2019-12-05 17:23
 • #1117: Chết dập đầu2019-12-05 17:23
 • #1118: Bại Lô Tuấn Nghĩa2019-12-05 17:23
 • #1119: Trận chiến cuối cùng2019-12-05 17:23
 • #1120: Độc Cô Vô Địch2019-12-05 17:23
 • #1121: Thực lực mạnh mẽ2019-12-05 17:24
 • #1122: Thái Ất tinh hỏa2019-12-05 17:24
 • #1123: Kịch chiến2019-12-05 17:24
 • #1124: Xích diễm chi quang2019-12-05 17:24
 • #1125: Sa sút?2019-12-05 17:24
 • #1126: Thần Long Cửu Biến2019-12-05 17:24
 • #1127: Xích Diễm Kỳ2019-12-05 17:24
 • #1128: Thao thiên hỏa diễm2019-12-05 17:24
 • #1129: Kịch chiến2019-12-05 17:24
 • #1130: Đế Thủy Kinh2019-12-05 17:24
 • #1131: Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết2019-12-05 17:25
 • #1132: Thứ tư Tướng2019-12-05 17:25
 • #1133: Hạng nhất2019-12-05 17:25
 • #1134: Vô Cực Chân Nhân2019-12-05 17:25
 • #1135: Giằng co2019-12-05 17:25
 • #1136: Kiểm nghiệm2019-12-05 17:25
 • #1137: Bại lộ2019-12-05 17:25
 • #1138: Biện pháp giải quyết2019-12-05 17:25
 • #1139: Nhị lão xuất thủ2019-12-05 17:25
 • #1140: Không cách nào bức ra2019-12-05 17:26
 • #1141: Vô Cực Chân Nhân xuất thủ2019-12-05 17:26
 • #1142: Một lời kinh người2019-12-05 17:26
 • #1143: Cố gắng giải quyết2019-12-05 17:26
 • #1144: Bị buộc đánh một trận2019-12-05 17:26
 • #1145: Thiên tinh Chân Nhân2019-12-05 17:26
 • #1146: Hỗn loạn2019-12-05 17:26
 • #1147: Kim điêu2019-12-05 17:26
 • #1148: Lưỡng bại câu thương2019-12-05 17:26
 • #1149: Thiên Giai Linh Bảo2019-12-05 17:26
 • #1150: Hỏa ly chung2019-12-05 17:27
 • #1151: Tình huống phức tạp2019-12-05 17:27
 • #1152: Địa Ngục U Liên2019-12-05 17:27
 • #1153: Tính toán2019-12-05 17:27
 • #1154: Trấn Ma giới2019-12-05 17:27
 • #1155: Bạch Hầu2019-12-05 17:27
 • #1156: Khốn cảnh2019-12-05 17:27
 • #1157: Ngô Thần trọng thương2019-12-05 17:27
 • #1158: Trấn Ma giới hỗn loạn2019-12-05 17:27
 • #1159: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 17:27
 • #1160: Truyền tống2019-12-05 17:28
 • #1161: Rời đi2019-12-05 17:28
 • #1162: Hai người2019-12-05 17:28
 • #1163: Đêm2019-12-05 17:28
 • #1164: Lưu Tuấn Dương2019-12-05 17:28
 • #1165: Trung Châu2019-12-05 17:28
 • #1166: Vĩnh Hoa Thành2019-12-05 17:28
 • #1167: Tây Huyền Vực người2019-12-05 17:28
 • #1168: Xuất thủ2019-12-05 17:29
 • #1169: Nguyệt Thanh Trúc xuất thủ2019-12-05 17:29
 • #1170: Chu Vinh2019-12-05 17:29
 • #1171: Đánh bại Chu Vinh2019-12-05 17:29
 • #1172: Gia Cát Cẩn2019-12-05 17:29
 • #1173: Ngân quang thước2019-12-05 17:29
 • #1174: Tiên Vương2019-12-05 17:29
 • #1175: Đánh bại Gia Cát Cẩn2019-12-05 17:29
 • #1176: Lưu Tuấn Dương2019-12-05 17:29
 • #1177: Thế không thể đỡ2019-12-05 17:29
 • #1178: Đánh bại Lưu Tuấn Dương2019-12-05 17:30
 • #1179: Tiêu hà2019-12-05 17:30
 • #1180: Ngoài ý muốn tin tức2019-12-05 17:30
 • #1181: Hoang Cổ phế tích2019-12-05 17:30
 • #1182: Thích ai?2019-12-05 17:30
 • #1183: Thanh niên thần bí người2019-12-05 17:30
 • #1184: Ếch ngồi đáy giếng2019-12-05 17:30
 • #1185: Trương Tông Tường2019-12-05 17:30
 • #1186: Tiên Vương chi nhận2019-12-05 17:30
 • #1187: Đánh bại Trương Tông Tường2019-12-05 17:30
 • #1188: Đồng hành2019-12-05 17:31
 • #1189: Thần bí không gian2019-12-05 17:31
 • #1190: Ba đầu rắn2019-12-05 17:31
 • #1191: Chém chết ba đầu rắn2019-12-05 17:31
 • #1192: Hắc y lão giả2019-12-05 17:31
 • #1193: Đôi tháng cùng thăng2019-12-05 17:31
 • #1194: Thương Long2019-12-05 17:31
 • #1195: Chém chết2019-12-05 17:31
 • #1196: Khu nhà2019-12-05 17:31
 • #1197: Chìa khóa2019-12-05 17:31
 • #1198: Tranh đoạt2019-12-05 17:31
 • #1199: Tằng Quốc Cường2019-12-05 17:32
 • #1200: Kinh khủng một đòn2019-12-05 17:32
 • #1201: Trong cung điện2019-12-05 17:32
 • #1202: Thần dị lực lượng2019-12-05 17:32
 • #1203: Thay đổi trong nháy mắt2019-12-05 17:32
 • #1204: Thần bí chi địa2019-12-05 17:32
 • #1205: Ứng Long2019-12-05 17:32
 • #1206: Lệ Phong2019-12-05 17:32
 • #1207: Kinh khủng tia chớp2019-12-05 17:32
 • #1208: Ứng Long2019-12-05 17:32
 • #1209: Huyễn cảnh2019-12-05 17:33
 • #1210: Hư hư thực thực2019-12-05 17:33
 • #1211: Ứng Long mục đích2019-12-05 17:33
 • #1212: Gió lốc2019-12-05 17:33
 • #1213: Mỗi người tính toán2019-12-05 17:33
 • #1214: Ứng Long chân thân2019-12-05 17:33
 • #1215: Khiếp sợ2019-12-05 17:33
 • #1216: Đại chiến Ứng Long2019-12-05 17:33
 • #1217: Hắc liên đóa đóa2019-12-05 17:33
 • #1218: Xích Diễm trận2019-12-05 17:33
 • #1219: Điên cuồng Ứng Long2019-12-05 17:34
 • #1220: Cấm thuật2019-12-05 17:34
 • #1221: Long Chi Thần Vực2019-12-05 17:34
 • #1222: Hạo Nguyệt ánh sáng2019-12-05 17:34
 • #1223: Nguyệt Thanh Trúc bùng nổ2019-12-05 17:34
 • #1224: Đánh bại Ứng Long2019-12-05 17:34
 • #1225: Nửa năm2019-12-05 17:34
 • #1226: Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật2019-12-05 17:34
 • #1227: Lại vừa là kiếm đại hội2019-12-05 17:34
 • #1228: Hạnh Viên2019-12-05 17:34
 • #1229: Cố nhân gặp lại2019-12-05 17:35
 • #1230: Lại thấy Chu Kiệt2019-12-05 17:35
 • #1231: Bắt đầu2019-12-05 17:35
 • #1232: Oanh động2019-12-05 17:35
 • #1233: Thực lực nghiền ép2019-12-05 17:35
 • #1234: Đường vào2019-12-05 17:35
 • #1235: Man hoang lực2019-12-05 17:35
 • #1236: Thổ Linh thể2019-12-05 17:35
 • #1237: Không giống nhau Đông Huyền Vực2019-12-05 17:35
 • #1238: Lô Tuấn Nghĩa2019-12-05 17:35
 • #1239: Tràng vực2019-12-05 17:36
 • #1240: Độc Cô Vô Địch2019-12-05 17:36
 • #1241: Huyền trọng lực2019-12-05 17:36
 • #1242: Nguyệt Thanh Trúc xuất thủ2019-12-05 17:36
 • #1243: Đại thời đại2019-12-05 17:36
 • #1244: Thiên Sa2019-12-05 17:36
 • #1245: Bạch sa hình ảnh2019-12-05 17:36
 • #1246: Kịch chiến2019-12-05 17:36
 • #1247: Ứng Long Quang Sí2019-12-05 17:36
 • #1248: Thiên Sa thể2019-12-05 17:36
 • #1249: Ứng Long biến hóa2019-12-05 17:37
 • #1250: Tuyệt vọng Độc Cô Vô Địch2019-12-05 17:37
 • #1251: Hứa Du2019-12-05 17:37
 • #1252: Thay người ra mặt2019-12-05 17:37
 • #1253: Không gian Tứ Trọng Phong2019-12-05 17:37
 • #1254: Thiên Lôi Thiết2019-12-05 17:37
 • #1255: Thánh Long Bát Trảm2019-12-05 17:37
 • #1256: Đánh bại Hứa Du2019-12-05 17:37
 • #1257: Thanh niên cự đầu2019-12-05 17:37
 • #1258: Không thể khiêu chiến?2019-12-05 17:37
 • #1259: Băng Linh tử2019-12-05 17:38
 • #1260: Băng Phong Thiên Lý2019-12-05 17:38
 • #1261: Hàn Băng Chi Khí2019-12-05 17:38
 • #1262: Băng Mộ đại chôn cất2019-12-05 17:38
 • #1263: Không cách nào đánh nát2019-12-05 17:38
 • #1264: Thắng bại đã phân?2019-12-05 17:38
 • #1265: Song long2019-12-05 17:38
 • #1266: Băng mộ đại táng phá toái2019-12-05 17:38
 • #1267: Đánh bại Băng Tiểu2019-12-05 17:38
 • #1268: Kiếm đại hội chấm dứt2019-12-05 17:38
 • #1269: Thiên Bi2019-12-05 17:38
 • #1270: Hắc Long thành2019-12-05 17:39
 • #1271: Thiên Bi2019-12-05 17:39
 • #1272: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 17:39
 • #1273: Khiếp sợ2019-12-05 17:39
 • #1274: Phượng Hoàng thảo2019-12-05 17:39
 • #1275: Hắc Ma Lĩnh2019-12-05 17:39
 • #1276: Lục Giai sinh vật2019-12-05 17:39
 • #1277: Hắc tảo2019-12-05 17:39
 • #1278: Phượng Hoàng thảo2019-12-05 17:39
 • #1279: Hắc xà2019-12-05 17:40
 • #1280: Vũ Văn Dã2019-12-05 17:40
 • #1281: Hoàng Cực phách thế quyền2019-12-05 17:40
 • #1282: Kịch chiến2019-12-05 17:40
 • #1283: Đánh bại Vũ Văn Dã2019-12-05 17:40
 • #1284: Buổi đấu giá2019-12-05 17:40
 • #1285: Hoàng trung2019-12-05 17:40
 • #1286: Lưu Kim Hương2019-12-05 17:40
 • #1287: Vòng thứ ba2019-12-05 17:40
 • #1288: Kiếm quang Phi Hành Thuật2019-12-05 17:40
 • #1289: Tề Minh2019-12-05 17:40
 • #1290: Tới tay2019-12-05 17:41
 • #1291: Tua thứ tư buổi đấu giá2019-12-05 17:41
 • #1292: Địa Giai linh giáp2019-12-05 17:41
 • #1293: Lại thấy hỏa diệu thạch2019-12-05 17:41
 • #1294: Xuất thủ2019-12-05 17:41
 • #1295: Vũ Văn Khải2019-12-05 17:41
 • #1296: Hỏa diệu thạch tới tay2019-12-05 17:41
 • #1297: Vòng thứ năm2019-12-05 17:41
 • #1298: Thanh phượng trứng2019-12-05 17:41
 • #1299: Điên cuồng2019-12-05 17:41
 • #1300: Cạnh tranh2019-12-05 17:42
 • #1301: Buổi đấu giá chấm dứt2019-12-05 17:42
 • #1302: Vũ Văn Khải2019-12-05 17:42
 • #1303: Phân tích tình thế2019-12-05 17:42
 • #1304: Hắc Long thương hội2019-12-05 17:42
 • #1305: Lô Thực2019-12-05 17:42
 • #1306: Lôi Bạo Kích2019-12-05 17:42
 • #1307: Lôi quang quyền2019-12-05 17:42
 • #1308: Tử Lôi2019-12-05 17:42
 • #1309: Tử Lôi u điện2019-12-05 17:42
 • #1310: Chạy2019-12-05 17:43
 • #1311: Nghịch loạn hải2019-12-05 17:43
 • #1312: Ba người2019-12-05 17:43
 • #1313: Lấy một địch ba2019-12-05 17:43
 • #1314: Nguy cơ2019-12-05 17:43
 • #1315: Bốn người tụ tập2019-12-05 17:43
 • #1316: Tuyệt cảnh2019-12-05 17:43
 • #1317: Hoá rồng2019-12-05 17:43
 • #1318: Long lực lượng2019-12-05 17:43
 • #1319: Không người đảo2019-12-05 17:43
 • #1320: Dị biến2019-12-05 17:44
 • #1321: Đột phá2019-12-05 17:44
 • #1322: Bạch Hổ đế quốc2019-12-05 17:44
 • #1323: Gặp lại2019-12-05 17:44
 • #1324: Vân Thi Thi2019-12-05 17:44
 • #1325: Thủy vân lầu2019-12-05 17:44
 • #1326: Bát Hoàng Tử2019-12-05 17:44
 • #1327: Thân phận chân thật2019-12-05 17:44
 • #1328: Thiên Vũ thương hội2019-12-05 17:44
 • #1329: Khó làm2019-12-05 17:44
 • #1330: Tin tức2019-12-05 17:45
 • #1331: Tô Xán2019-12-05 17:45
 • #1332: Lăng Sĩ2019-12-05 17:45
 • #1333: Linh trì2019-12-05 17:45
 • #1334: Dạ Huyền Phách2019-12-05 17:45
 • #1335: Nghi ngờ2019-12-05 17:45
 • #1336: Xuất thủ2019-12-05 17:45
 • #1337: Cứu chữa2019-12-05 17:45
 • #1338: Chật vật chữa trị2019-12-05 17:45
 • #1339: Thần Hồn tinh túy tới tay2019-12-05 17:46
 • #1340: Đột phá Hóa Long cảnh Thuấn Nhan2019-12-05 17:46
 • #1341: Linh Hồn Lực đột phá2019-12-05 17:46
 • #1342: Luyện Đan Sư đại hội2019-12-05 17:46
 • #1343: Quy tắc2019-12-05 17:46
 • #1344: Đối chọi gay gắt2019-12-05 17:46
 • #1345: Cuồng vọng Lăng Sĩ2019-12-05 17:46
 • #1346: Lục Giai Linh Hồn Lực2019-12-05 17:46
 • #1347: Mượn dược liệu2019-12-05 17:46
 • #1348: Giải quyết dược liệu2019-12-05 17:46
 • #1349: Tinh luyện dược liệu2019-12-05 17:47
 • #1350: Luyện đan2019-12-05 17:47
 • #1351: Thượng phẩm Hoàng Kiếp Đan2019-12-05 17:47
 • #1352: Ngũ Giai cực phẩm đan dược2019-12-05 17:47
 • #1353: Lục Giai đan dược thời đại2019-12-05 17:47
 • #1354: Dương Viễn2019-12-05 17:47
 • #1355: Tinh Niết Đan2019-12-05 17:47
 • #1356: Oanh động2019-12-05 17:47
 • #1357: Lục Giai cực phẩm đan dược2019-12-05 17:47
 • #1358: Chấm dứt2019-12-05 17:47
 • #1359: Thần quang đảo2019-12-05 17:48
 • #1360: Trước khi lên đường2019-12-05 17:48
 • #1361: Thần quang đảo2019-12-05 17:48
 • #1362: Diệt yêu2019-12-05 17:48
 • #1363: Một nam một nữ2019-12-05 17:48
 • #1364: Phượng Loan2019-12-05 17:48
 • #1365: Thải Hồng Cung2019-12-05 17:48
 • #1366: Vô Cực Cung2019-12-05 17:48
 • #1367: Phượng Loan cái chết2019-12-05 17:48
 • #1368: Quái nhân2019-12-05 17:48
 • #1369: Thụ nhân2019-12-05 17:49
 • #1370: Cửu công chúa2019-12-05 17:49
 • #1371: Nam Cung Tường2019-12-05 17:49
 • #1372: Khiếp sợ2019-12-05 17:49
 • #1373: Vô lực giải quyết2019-12-05 17:49
 • #1374: Vô Cực thần công2019-12-05 17:49
 • #1375: Vô Cực phong bạo2019-12-05 17:49
 • #1376: Kịch chiến2019-12-05 17:49
 • #1377: Thần chi thương khung2019-12-05 17:49
 • #1378: Phượng hoàng thần khúc2019-12-05 17:49
 • #1379: Thiên Giai Linh Bảo phục chế phẩm2019-12-05 17:50
 • #1380: Vô Cực bảo kính2019-12-05 17:50
 • #1381: Đánh bại Nam Cung Tường2019-12-05 17:50
 • #1382: Tư Mã Không2019-12-05 17:50
 • #1383: Chu Kiệt2019-12-05 17:50
 • #1384: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 17:50
 • #1385: Hỗn chiến2019-12-05 17:50
 • #1386: Tử Lôi u điện2019-12-05 17:50
 • #1387: Đánh bại Lô Thực2019-12-05 17:50
 • #1388: Hoàng Phổ Trường Hận2019-12-05 17:50
 • #1389: Lam sắc Tiên Vương2019-12-05 17:51
 • #1390: Âu Dương Tuân2019-12-05 17:51
 • #1391: Tiên Vương đối với Tiên Vương2019-12-05 17:51
 • #1392: Thiên Lang Phệ Nguyệt2019-12-05 17:51
 • #1393: Phượng hoàng thần khúc2019-12-05 17:51
 • #1394: Thần quang Phong đảo2019-12-05 17:51
 • #1395: Phế thành2019-12-05 17:51
 • #1396: Quỷ dị2019-12-05 17:51
 • #1397: Tiến vào phế thành2019-12-05 17:51
 • #1398: Tà dị2019-12-05 17:52
 • #1399: Thân thể dị biến2019-12-05 17:52
 • #1400: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 17:52
 • #1401: Chữa trị2019-12-05 17:52
 • #1402: Chết già2019-12-05 17:52
 • #1403: Trương Tôn2019-12-05 17:52
 • #1404: Bia đá2019-12-05 17:52
 • #1405: Lôi Điện chớp sáng2019-12-05 17:52
 • #1406: Cực lớn Lôi Điện chớp sáng2019-12-05 17:52
 • #1407: Sở Trung Thiên2019-12-05 17:53
 • #1408: Xuất thủ2019-12-05 17:53
 • #1409: Kim Nhạn Thánh Pháp2019-12-05 17:53
 • #1410: Rời đi2019-12-05 17:53
 • #1411: Chuẩn Thiên Giai Linh Bảo2019-12-05 17:53
 • #1412: Bảo vật tỷ thí2019-12-05 17:53
 • #1413: Người chung hợp nhất2019-12-05 17:53
 • #1414: Một đòn đánh bay2019-12-05 17:53
 • #1415: Hóa Long cảnh Tứ Trọng Thiên2019-12-05 17:53
 • #1416: Thuấn Nhan2019-12-05 17:53
 • #1417: Tế đàn2019-12-05 17:54
 • #1418: Giam cầm2019-12-05 17:54
 • #1419: Yêu dị2019-12-05 17:54
 • #1420: Bia đá ra2019-12-05 17:54
 • #1421: Tái chiến Sở Trung Thiên2019-12-05 17:54
 • #1422: Nam Cung Tường2019-12-05 17:54
 • #1423: Thánh Thiên chung2019-12-05 17:54
 • #1424: Dời đi chiến trường2019-12-05 17:54
 • #1425: Phượng hoàng thần khúc2019-12-05 17:54
 • #1426: Lại bại Sở Trung Thiên2019-12-05 17:54
 • #1427: Nam Cung Tường mưu đồ2019-12-05 17:55
 • #1428: Âm hiểm tiểu nhân2019-12-05 17:55
 • #1429: Lên cơn giận dữ2019-12-05 17:55
 • #1430: Không buông tha2019-12-05 17:55
 • #1431: Địa Ngục U Liên2019-12-05 17:55
 • #1432: Hắc liên đóa đóa2019-12-05 17:55
 • #1433: Quyết tâm2019-12-05 17:55
 • #1434: Thánh Tài quyết2019-12-05 17:55
 • #1435: Chấm dứt2019-12-05 17:55
 • #1436: Khiếp sợ Hạ U Lan2019-12-05 17:55
 • #1437: Tiếp tục thâm nhập sâu2019-12-05 17:56
 • #1438: Sương mù2019-12-05 17:56
 • #1439: Đi sâu vào sương mù khu2019-12-05 17:56
 • #1440: Dò tìm bí mật2019-12-05 17:56
 • #1441: Lại thấy tế đàn2019-12-05 17:56
 • #1442: Tế đàn bên dưới2019-12-05 17:56
 • #1443: Hài cốt2019-12-05 17:56
 • #1444: Phát hiện cái gì2019-12-05 17:56
 • #1445: Thời Gian Tĩnh Chỉ2019-12-05 17:56
 • #1446: Hài cốt tỉnh lại2019-12-05 17:56
 • #1447: Lực lượng kinh khủng2019-12-05 17:57
 • #1448: Tai nạn2019-12-05 17:57
 • #1449: Tham lam2019-12-05 17:57
 • #1450: Tế đàn bị hủy2019-12-05 17:57
 • #1451: Giận dữ hài cốt2019-12-05 17:57
 • #1452: Một cái phát hiện2019-12-05 17:57
 • #1453: Thần dị2019-12-05 17:57
 • #1454: Đi ra ngoài2019-12-05 17:57
 • #1455: Trọng thương2019-12-05 17:57
 • #1456: Kỳ Bảo2019-12-05 17:57
 • #1457: Hoàng Phổ Trường Hận2019-12-05 17:57
 • #1458: Không ra được2019-12-05 17:58
 • #1459: Ngọc thạch2019-12-05 17:58
 • #1460: Thuấn Nhan tỉnh lại2019-12-05 17:58
 • #1461: Một điều thỉnh cầu2019-12-05 17:58
 • #1462: Kiếm Kinh2019-12-05 17:58
 • #1463: Thần quang đảo bên ngoài2019-12-05 17:58
 • #1464: Hoàng Phổ Quân2019-12-05 17:58
 • #1465: Huyền thần công2019-12-05 17:58
 • #1466: Không cách nào phá vỡ2019-12-05 17:58
 • #1467: Thiên tử ấn2019-12-05 17:58
 • #1468: Thiên Giai Linh Bảo2019-12-05 17:59
 • #1469: Tỉnh lại2019-12-05 17:59
 • #1470: Thần quang vỡ nát2019-12-05 17:59
 • #1471: Thần quang đảo chìm nghỉm2019-12-05 17:59
 • #1472: Đi ra2019-12-05 17:59
 • #1473: Huyền Vũ đế quốc2019-12-05 17:59
 • #1474: Dưới ánh trăng2019-12-05 17:59
 • #1475: Muốn làm người tốt không dễ dàng2019-12-05 17:59
 • #1476: Trưởng Ty Phong2019-12-05 17:59
 • #1477: Với Sở Trung Thiên có quan hệ?2019-12-05 17:59
 • #1478: Trưởng Ty Phong thân phận2019-12-05 18:00
 • #1479: Hóa Long cảnh Cửu Trọng Thiên đỉnh phong2019-12-05 18:00
 • #1480: Đối chiến Trưởng Ty Phong2019-12-05 18:00
 • #1481: Thánh Quang Phổ Chiếu2019-12-05 18:00
 • #1482: Áp chế Trưởng Ty Phong2019-12-05 18:00
 • #1483: Thắng lợi?2019-12-05 18:00
 • #1484: Thánh Thiên chung2019-12-05 18:00
 • #1485: Lực lượng tương đương2019-12-05 18:00
 • #1486: Thánh Tế thuật2019-12-05 18:00
 • #1487: Đạo đồ2019-12-05 18:00
 • #1488: Thánh Tế2019-12-05 18:01
 • #1489: Đồng thời lực lượng2019-12-05 18:01
 • #1490: Thoát khốn2019-12-05 18:01
 • #1491: Chiến thắng Trưởng Ty Phong2019-12-05 18:01
 • #1492: Hồng thái2019-12-05 18:01
 • #1493: Thắng khôi2019-12-05 18:01
 • #1494: Thắng khôi trợ giúp2019-12-05 18:01
 • #1495: Chấm dứt2019-12-05 18:01
 • #1496: Cổ phường thương hội2019-12-05 18:01
 • #1497: Thiên Bi hạng bảng thứ 22019-12-05 18:01
 • #1498: Phương Mẫn2019-12-05 18:02
 • #1499: Khiếp sợ tin tức2019-12-05 18:02
 • #1500: So sánh2019-12-05 18:02
 • #1501: Ngọc thạch2019-12-05 18:02
 • #1502: Huyết hồn dẫn2019-12-05 18:02
 • #1503: Ba người2019-12-05 18:02
 • #1504: Huyền Nguyệt giám2019-12-05 18:02
 • #1505: Ngọc thạch bí mật2019-12-05 18:02
 • #1506: Ba người quyết định2019-12-05 18:02
 • #1507: Huyết hồn dẫn2019-12-05 18:03
 • #1508: Tịch Thần sâm lâm2019-12-05 18:03
 • #1509: Hoàng Phổ Quân2019-12-05 18:03
 • #1510: Thẹn quá thành giận2019-12-05 18:03
 • #1511: Mộ Dung Khác2019-12-05 18:03
 • #1512: Bán thần cấp đụng nhau2019-12-05 18:03
 • #1513: Hoàng Phổ Quân Sát Tâm2019-12-05 18:03
 • #1514: Mượn đao giết người2019-12-05 18:03
 • #1515: Ba cái chuẩn Thiên Giai Linh Bảo2019-12-05 18:03
 • #1516: Đồ Long Đao tấn cấp2019-12-05 18:03
 • #1517: Trở lại Huyền Vũ thành2019-12-05 18:04
 • #1518: Quyết định2019-12-05 18:04
 • #1519: Chu Tước thành2019-12-05 18:04
 • #1520: Hai người2019-12-05 18:04
 • #1521: Thiên trác cuộc so tài2019-12-05 18:04
 • #1522: Không có động tĩnh gì2019-12-05 18:04
 • #1523: Hoàng Phổ Quân trả thù2019-12-05 18:04
 • #1524: Phượng Hoàng Lệnh2019-12-05 18:04
 • #1525: Hai đại Thiên Giai Linh Bảo2019-12-05 18:04
 • #1526: Huyền Nguyệt giám bí mật2019-12-05 18:04
 • #1527: Mâu thuẫn kịch liệt2019-12-05 18:05
 • #1528: Thần huyết Phong Ấn2019-12-05 18:05
 • #1529: Thiên Giai Linh Bảo tỷ thí2019-12-05 18:05
 • #1530: Huyền Nguyệt giám2019-12-05 18:05
 • #1531: Huyền Nguyệt giám băng liệt2019-12-05 18:05
 • #1532: Quang môn2019-12-05 18:05
 • #1533: Trong không gian thần bí2019-12-05 18:05
 • #1534: Linh phách2019-12-05 18:05
 • #1535: Bảo vật nhiều hơn2019-12-05 18:05
 • #1536: Mục Tước2019-12-05 18:05
 • #1537: Khiếu Thiên chưởng2019-12-05 18:06
 • #1538: Kịch liệt giao phong2019-12-05 18:06
 • #1539: Đồ Long Đao2019-12-05 18:06
 • #1540: Đánh bại Mục Tước2019-12-05 18:06
 • #1541: Huyền Nguyệt thánh địa2019-12-05 18:06
 • #1542: Thiên Bảo Cung2019-12-05 18:06
 • #1543: Quang nhân2019-12-05 18:06
 • #1544: Chớp sáng2019-12-05 18:06
 • #1545: Vân Lam tinh2019-12-05 18:06
 • #1546: Tranh đoạt chớp sáng2019-12-05 18:07
 • #1547: Kinh khủng chớp sáng2019-12-05 18:07
 • #1548: Mộng Lan Thánh Hỏa2019-12-05 18:07
 • #1549: Hoàng Phổ Trường Hận2019-12-05 18:07
 • #1550: Cường thế2019-12-05 18:07
 • #1551: Cướp đoạt Mộng Lan Thánh Hỏa2019-12-05 18:07
 • #1552: Chiến Hoàng Phổ Trường Hận2019-12-05 18:07
 • #1553: Kinh người đụng nhau2019-12-05 18:07
 • #1554: Thiên Địa hai giới2019-12-05 18:07
 • #1555: Lực lượng tương đương2019-12-05 18:07
 • #1556: Kịch chiến2019-12-05 18:08
 • #1557: Thiện ác thân thể2019-12-05 18:08
 • #1558: Luân Mộ Thiên Vực2019-12-05 18:08
 • #1559: Một công song kích2019-12-05 18:08
 • #1560: Ác thể2019-12-05 18:08
 • #1561: Công kích ác thể2019-12-05 18:08
 • #1562: Bị thương nặng Hoàng Phổ Trường Hận2019-12-05 18:08
 • #1563: Chân Thần cảnh cường giả truyền thừa2019-12-05 18:08
 • #1564: Đại Cắt Thuật2019-12-05 18:08
 • #1565: Hoá rồng2019-12-05 18:08
 • #1566: Tử chiến2019-12-05 18:09
 • #1567: Đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận2019-12-05 18:09
 • #1568: Tân truyền kỳ2019-12-05 18:09
 • #1569: Địa Ngục U Liên đột phá2019-12-05 18:09
 • #1570: Huyền Nguyệt Đường2019-12-05 18:09
 • #1571: Chu Kiệt2019-12-05 18:09
 • #1572: Cấm chế2019-12-05 18:09
 • #1573: Đối kháng2019-12-05 18:09
 • #1574: Hoá rồng2019-12-05 18:09
 • #1575: Thành công2019-12-05 18:10
 • #1576: Huyền Nguyệt Đường bên trong2019-12-05 18:10
 • #1577: Khảo nghiệm2019-12-05 18:10
 • #1578: Gấp đôi lực lượng2019-12-05 18:10
 • #1579: Huyền Nguyệt Thần2019-12-05 18:10
 • #1580: Giằng co2019-12-05 18:10
 • #1581: Thể chất đặc thù2019-12-05 18:10
 • #1582: Bốn người đến2019-12-05 18:10
 • #1583: Huyền Nguyệt Đường dị biến2019-12-05 18:10
 • #1584: Suy đoán2019-12-05 18:10
 • #1585: Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan2019-12-05 18:11
 • #1586: Ngô Thần?2019-12-05 18:11
 • #1587: Thứ sáu quang nhân2019-12-05 18:11
 • #1588: Hầu Quân Tập2019-12-05 18:11
 • #1589: Rung động2019-12-05 18:11
 • #1590: Cửa thứ bảy2019-12-05 18:11
 • #1591: Cửu công chúa rung động2019-12-05 18:11
 • #1592: Ngô Thần thất bại?2019-12-05 18:11
 • #1593: Dạ Vô Thương2019-12-05 18:11
 • #1594: Thứ tám cái quang nhân2019-12-05 18:11
 • #1595: Thuấn Nhan2019-12-05 18:12
 • #1596: Ba người2019-12-05 18:12
 • #1597: Cửa thứ bảy2019-12-05 18:12
 • #1598: Hoàng Phổ Trường Hận2019-12-05 18:12
 • #1599: Thất bại2019-12-05 18:12
 • #1600: Điên cuồng Hoàng Phổ Trường Hận2019-12-05 18:12
 • #1601: Đánh bại quang nhân2019-12-05 18:12
 • #1602: Rung động2019-12-05 18:12
 • #1603: Thứ chín quang nhân2019-12-05 18:12
 • #1604: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 18:12
 • #1605: Hai người tấn cấp2019-12-05 18:13
 • #1606: Chu Kiệt2019-12-05 18:13
 • #1607: Dừng bước2019-12-05 18:13
 • #1608: Hai người thất bại2019-12-05 18:13
 • #1609: Kinh khủng quang nhân2019-12-05 18:13
 • #1610: Hóa Long2019-12-05 18:13
 • #1611: Nát bấy quang nhân2019-12-05 18:13
 • #1612: Truyền thừa2019-12-05 18:13
 • #1613: Thu hoạch rất dồi dào2019-12-05 18:13
 • #1614: Hồi sinh sóng gió2019-12-05 18:13
 • #1615: Tình thế không ổn2019-12-05 18:14
 • #1616: Tâm thần truyền âm2019-12-05 18:14
 • #1617: Chuẩn bị2019-12-05 18:14
 • #1618: Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật2019-12-05 18:14
 • #1619: Quyết tâm rời đi2019-12-05 18:14
 • #1620: Mộ Dung Khác2019-12-05 18:14
 • #1621: Địa Ngục U Liên2019-12-05 18:14
 • #1622: Nghênh chiến nửa cường giả thần cấp2019-12-05 18:14
 • #1623: Hỏa Long đối với Chu Tước2019-12-05 18:14
 • #1624: Quyết tâm rời đi2019-12-05 18:15
 • #1625: Tinh Tế không gian2019-12-05 18:15
 • #1626: Thần Long Cửu Biến2019-12-05 18:15
 • #1627: Liệt Diễm Địa Ngục2019-12-05 18:15
 • #1628: Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết2019-12-05 18:15
 • #1629: Đạo đồ2019-12-05 18:15
 • #1630: Phượng Hoàng Lệnh2019-12-05 18:15
 • #1631: Đối kháng Thiên Giai Linh Bảo2019-12-05 18:15
 • #1632: Đại Cắt Thuật2019-12-05 18:15
 • #1633: Trấn ma bia vỡ vụn2019-12-05 18:16
 • #1634: Gấp năm lần lực lượng2019-12-05 18:16
 • #1635: Hoá rồng2019-12-05 18:16
 • #1636: Đối kháng2019-12-05 18:16
 • #1637: Đánh bại Mộ Dung Khác2019-12-05 18:16
 • #1638: Thuấn Nhan lòng2019-12-05 18:16
 • #1639: Một cái thế giới khác2019-12-05 18:16
 • #1640: Hoàng Cực thành2019-12-05 18:16
 • #1641: Hồ Tông Hiến2019-12-05 18:17
 • #1642: Thí Luyện Tháp2019-12-05 18:17
 • #1643: Quyết tâm đánh bảng2019-12-05 18:17
 • #1644: Đánh bảng bắt đầu2019-12-05 18:17
 • #1645: Một đường giây2019-12-05 18:17
 • #1646: Tuyết Ny2019-12-05 18:17
 • #1647: Tiếp tục2019-12-05 18:17
 • #1648: Rung động2019-12-05 18:17
 • #1649: Không ngừng được thắng lợi2019-12-05 18:17
 • #1650: Tiếp tục không ngừng2019-12-05 18:17
 • #1651: Oanh động2019-12-05 18:18
 • #1652: 25 Tầng2019-12-05 18:18
 • #1653: Mời người2019-12-05 18:18
 • #1654: Hoàng Cực Phong2019-12-05 18:18
 • #1655: Thế không thể đỡ2019-12-05 18:18
 • #1656: Tiếu Nhiên2019-12-05 18:18
 • #1657: Đánh bại Tiếu Nhiên2019-12-05 18:18
 • #1658: Thí Luyện Tháp bất an2019-12-05 18:18
 • #1659: Hướng đỉnh2019-12-05 18:18
 • #1660: Kim dấu bánh xe2019-12-05 18:19
 • #1661: Ma Nham Thể2019-12-05 18:19
 • #1662: Đại ma khôi giáp2019-12-05 18:19
 • #1663: 30 Tầng2019-12-05 18:19
 • #1664: Đoạn Lãng2019-12-05 18:19
 • #1665: Triệu Trọng Dương2019-12-05 18:19
 • #1666: Ma âm thương2019-12-05 18:19
 • #1667: Đánh bại Đoạn Lãng2019-12-05 18:19
 • #1668: Thông quan2019-12-05 18:19
 • #1669: Oanh động2019-12-05 18:19
 • #1670: Thiên Băng2019-12-05 18:20
 • #1671: Thần bí không gian2019-12-05 18:20
 • #1672: Ma tộc Thi Hài2019-12-05 18:20
 • #1673: Ma tinh2019-12-05 18:20
 • #1674: Tống Linh2019-12-05 18:20
 • #1675: Tứ Tượng Băng Thiên thuật2019-12-05 18:20
 • #1676: Tứ Tượng trận2019-12-05 18:20
 • #1677: Đại Cắt Thuật2019-12-05 18:20
 • #1678: Đứng Ma2019-12-05 18:20
 • #1679: Ma khu bên trong2019-12-05 18:20
 • #1680: Thi trùng2019-12-05 18:21
 • #1681: Chém chết thi trùng2019-12-05 18:21
 • #1682: Ma tinh2019-12-05 18:21
 • #1683: Ma khu sụp đổ2019-12-05 18:21
 • #1684: Đột phá Truyền Kỳ cảnh2019-12-05 18:21
 • #1685: Bới móc2019-12-05 18:21
 • #1686: Nguyên Hóa chưởng2019-12-05 18:21
 • #1687: Nguyên Hóa thuật2019-12-05 18:21
 • #1688: Kịch chiến2019-12-05 18:21
 • #1689: Nguyên Hóa ánh sáng2019-12-05 18:21
 • #1690: Phấn chiến2019-12-05 18:21
 • #1691: Hoá rồng2019-12-05 18:22
 • #1692: Đại Vũ kiếm2019-12-05 18:22
 • #1693: Đánh bại Triệu Trọng Dương2019-12-05 18:22
 • #1694: Dị biến2019-12-05 18:22
 • #1695: Địa Ngục Ma Long2019-12-05 18:22
 • #1696: Ma lâm nhân gian2019-12-05 18:22
 • #1697: Kinh khủng Ma Long2019-12-05 18:22
 • #1698: Thiên Tâm Lão Nhân2019-12-05 18:22
 • #1699: Xuất thủ2019-12-05 18:22
 • #1700: Tỷ thí Địa Ngục Ma Long2019-12-05 18:22
 • #1701: Viễn Cổ đại thần thông vô thượng2019-12-05 18:23
 • #1702: Kinh thế đụng nhau2019-12-05 18:23
 • #1703: Kịch liệt giao chiến2019-12-05 18:23
 • #1704: Song long cuộc chiến2019-12-05 18:23
 • #1705: Tử chiến2019-12-05 18:23
 • #1706: Long hồn tới tay2019-12-05 18:23
 • #1707: Chân Thần cảnh cường giả2019-12-05 18:23
 • #1708: Dao Quang thế giới2019-12-05 18:23
 • #1709: Tư Mã duệ2019-12-05 18:23
 • #1710: Xuất thủ2019-12-05 18:23
 • #1711: Mạc Tầm Vân2019-12-05 18:23
 • #1712: Đánh bại2019-12-05 18:24
 • #1713: Rung động2019-12-05 18:24
 • #1714: Chuẩn bị2019-12-05 18:24
 • #1715: Tử Di2019-12-05 18:24
 • #1716: Đấu giá2019-12-05 18:24
 • #1717: Vân Phượng Lan2019-12-05 18:24
 • #1718: Tích cực đấu giá2019-12-05 18:24
 • #1719: Chấm dứt2019-12-05 18:24
 • #1720: Cố nhân trọng tụ2019-12-05 18:24
 • #1721: Thái Âm thân thể2019-12-05 18:25
 • #1722: Sở Linh Y2019-12-05 18:25
 • #1723: Thuấn Nhan2019-12-05 18:25
 • #1724: Vấn đáp2019-12-05 18:25
 • #1725: Quyết tâm2019-12-05 18:25
 • #1726: Trao đổi2019-12-05 18:25
 • #1727: Quyết giữ ý mình2019-12-05 18:25
 • #1728: Một kiếm kia2019-12-05 18:26
 • #1729: Truy lùng Băng Tâm tuệ2019-12-05 18:26
 • #1730: Đan Thanh tử2019-12-05 18:26
 • #1731: Mượn người truyền lời2019-12-05 18:26
 • #1732: Tu Di Giới Tử2019-12-05 18:26
 • #1733: Lưỡng tâm gắn bó2019-12-05 18:26
 • #1734: Thiên trác cuộc so tài2019-12-05 18:26
 • #1735: Khai mạc2019-12-05 18:26
 • #1736: Hồng lãng2019-12-05 18:27
 • #1737: Lôi Đình chung2019-12-05 18:27
 • #1738: Hạ U Lan thất bại2019-12-05 18:27
 • #1739: Mộ này2019-12-05 18:27
 • #1740: Thí Long Kích2019-12-05 18:27
 • #1741: Đánh bại mộ này2019-12-05 18:27
 • #1742: Tân nhân ưu đãi2019-12-05 18:27
 • #1743: Mười lăm thắng liên tiếp2019-12-05 18:28
 • #1744: Cuộc thi vòng loại chấm dứt2019-12-05 18:28
 • #1745: Trực tiếp nhận thua2019-12-05 18:28
 • #1746: Dễ dàng2019-12-05 18:28
 • #1747: Vũ Văn Khải2019-12-05 18:28
 • #1748: Thú Võ thể2019-12-05 18:28
 • #1749: Cuồng hóa2019-12-05 18:28
 • #1750: Đại Cắt Thuật2019-12-05 18:28
 • #1751: Tân Nhân Vương2019-12-05 18:29
 • #1752: Top 1002019-12-05 18:29
 • #1753: Top 100 cuộc so tài2019-12-05 18:29
 • #1754: Một đòn2019-12-05 18:29
 • #1755: Đông Phương Huân2019-12-05 18:29
 • #1756: Hỏi dò Nguyệt Thanh Trúc tin tức2019-12-05 18:29
 • #1757: Thứ năm2019-12-05 18:29
 • #1758: Cương linh thể2019-12-05 18:30
 • #1759: Linh bách chưởng2019-12-05 18:30
 • #1760: Tiên Thiên Cương Khí2019-12-05 18:30
 • #1761: Cương Khí châm2019-12-05 18:30
 • #1762: Đánh bại Đệ Ngũ Kiệt2019-12-05 18:30
 • #1763: Không phải là thể chất đặc thù yêu nghiệt2019-12-05 18:30
 • #1764: Thiên thời chiến thay mặt2019-12-05 18:30
 • #1765: Trương Tôn2019-12-05 18:31
 • #1766: Đối chiến Trương Tôn2019-12-05 18:31
 • #1767: Thần huyết kích hoạt2019-12-05 18:31
 • #1768: Xích Dương Long trận2019-12-05 18:31
 • #1769: Quý Ngọc Minh2019-12-05 18:31
 • #1770: Tinh ngọc thân thể2019-12-05 18:31
 • #1771: Tinh ngọc đối với Tiên Vương2019-12-05 18:31
 • #1772: Không cách nào đánh nát?2019-12-05 18:31
 • #1773: Đánh bại Quý Ngọc Minh2019-12-05 18:31
 • #1774: Thuấn Nhan đưa tới oanh động2019-12-05 18:31
 • #1775: Giải quán quân2019-12-05 18:32
 • #1776: Cường đại Nam Phong Trác2019-12-05 18:32
 • #1777: Toàn bộ thực lực bùng nổ2019-12-05 18:32
 • #1778: Hóa Long2019-12-05 18:32
 • #1779: Ưu thế cùng hoàn cảnh xấu2019-12-05 18:32
 • #1780: Đến gần2019-12-05 18:32
 • #1781: Hắc Động2019-12-05 18:32
 • #1782: Thần tướng2019-12-05 18:32
 • #1783: Hạng nhất2019-12-05 18:32
 • #1784: Khen thưởng2019-12-05 18:32
 • #1785: Sau trận đấu2019-12-05 18:33
 • #1786: Truyền tống thời gian2019-12-05 18:33
 • #1787: Truyền Tống Lệnh2019-12-05 18:33
 • #1788: Đan Giới2019-12-05 18:33
 • #1789: Không quen biết nhau2019-12-05 18:33
 • #1790: Thiên Lam Tử2019-12-05 18:33
 • #1791: Hiểu lầm2019-12-05 18:33
 • #1792: Hư cốc Thánh Hỏa2019-12-05 18:33
 • #1793: Bán Thần cảnh Tam Trọng Thiên2019-12-05 18:33
 • #1794: Đệ Tam Tầng2019-12-05 18:33
 • #1795: Thất Giai hồn lực2019-12-05 18:33
 • #1796: Đệ Tứ Tầng2019-12-05 18:34
 • #1797: Rung động2019-12-05 18:34
 • #1798: Đan Thần trở về2019-12-05 18:34
 • #1799: Chân Thần cảnh sau cảnh giới2019-12-05 18:34
 • #1800: Tình thế2019-12-05 18:34
 • #1801: Ba đại đệ tử2019-12-05 18:34
 • #1802: Ngăn cách2019-12-05 18:34
 • #1803: Trở lại Bối Thần Viện2019-12-05 18:34
 • #1804: Bối Thần Viện khó khăn2019-12-05 18:34
 • #1805: Tuyệt vọng2019-12-05 18:34
 • #1806: Ngô Thần đến2019-12-05 18:35
 • #1807: Bán thần cấp2019-12-05 18:35
 • #1808: Phượng Hoàng chi bài hát2019-12-05 18:35
 • #1809: Tên lửa2019-12-05 18:35
 • #1810: Thần tướng2019-12-05 18:35
 • #1811: Thầy trò liên thủ2019-12-05 18:35
 • #1812: Trấn Hồn Phù2019-12-05 18:35
 • #1813: Vô Cực Chân Nhân chết2019-12-05 18:35
 • #1814: Nguyệt Thanh Trúc còn sống2019-12-05 18:35
 • #1815: Ác độc2019-12-05 18:36
 • #1816: Chuyện cũ các loại2019-12-05 18:36
 • #1817: Hạ U Lan mang thai2019-12-05 18:36
 • #1818: Trấn Ma giới xảy ra chuyện2019-12-05 18:36
 • #1819: Trấn Ma giới bên trong2019-12-05 18:36
 • #1820: Cửu Phượng phong thiên trận2019-12-05 18:36
 • #1821: Bán Thần cảnh Tứ Trọng Thiên2019-12-05 18:36
 • #1822: Thần bí chi địa2019-12-05 18:36
 • #1823: Kinh khủng2019-12-05 18:36
 • #1824: Phá Toái Tinh Tế không gian2019-12-05 18:36
 • #1825: Tiến vào Tinh Tế không gian2019-12-05 18:37
 • #1826: Không gian phong bạo2019-12-05 18:37
 • #1827: Tinh Tế tạt qua2019-12-05 18:37
 • #1828: Đông Phương Huân2019-12-05 18:37
 • #1829: Nguyệt Thần Cung U Cơ2019-12-05 18:37
 • #1830: Nguyệt Thần2019-12-05 18:37
 • #1831: Luận đạo2019-12-05 18:37
 • #1832: Nguyệt Thanh Trúc không có tới2019-12-05 18:37
 • #1833: Ngoài ý liệu2019-12-05 18:37
 • #1834: Sư cha?2019-12-05 18:38
 • #1835: Lam quang đại lục2019-12-05 18:38
 • #1836: Biết Mạc Vấn2019-12-05 18:38
 • #1837: Kim hoàng căn?2019-12-05 18:38
 • #1838: Nạp Thiên Đại Hạp Cốc2019-12-05 18:38
 • #1839: Sinh vật kỳ quái2019-12-05 18:38
 • #1840: Mặc Ảnh2019-12-05 18:38
 • #1841: Hoàn toàn xa lạ2019-12-05 18:38
 • #1842: Dị Không Gian?2019-12-05 18:38
 • #1843: Bán Thần cảnh Ngũ Trọng Thiên2019-12-05 18:38
 • #1844: Giao Long2019-12-05 18:39
 • #1845: Thiêu đốt huyết khí2019-12-05 18:39
 • #1846: Hỏa ly chung2019-12-05 18:39
 • #1847: Trấn áp2019-12-05 18:39
 • #1848: Khuất phục2019-12-05 18:39
 • #1849: Nam bắc2019-12-05 18:39
 • #1850: Thần kỳ nơi2019-12-05 18:39
 • #1851: Trúng mùa lớn2019-12-05 18:39
 • #1852: Kim hoàng căn2019-12-05 18:39
 • #1853: Đoạn nhai2019-12-05 18:39
 • #1854: Lòng đất đại tạt qua2019-12-05 18:40
 • #1855: Bia đá2019-12-05 18:40
 • #1856: Đạn chỉ ba năm2019-12-05 18:40
 • #1857: Huyền Hoàng Đại Thế Giới2019-12-05 18:40
 • #1858: Đồ Long Đao tấn cấp2019-12-05 18:40
 • #1859: Tự dưng Họa2019-12-05 18:40
 • #1860: Thực lực cường hãn2019-12-05 18:40
 • #1861: Diệu Nhật giết2019-12-05 18:40
 • #1862: Duẫn Thiên kiều2019-12-05 18:41
 • #1863: Đánh bại Duẫn Thiên kiều2019-12-05 18:41
 • #1864: Lưu lại năm người2019-12-05 18:41
 • #1865: Mộ địa2019-12-05 18:41
 • #1866: Ngộ đạo tràng2019-12-05 18:41
 • #1867: Lĩnh ngộ Hỏa Diễm chi đạo2019-12-05 18:41
 • #1868: Tức giận hư cốc Thánh Hỏa2019-12-05 18:41
 • #1869: Hỏa Diễm chi đạo2019-12-05 18:41
 • #1870: Duẫn Thiên kỳ2019-12-05 18:41
 • #1871: Đối chiến Duẫn Thiên kỳ2019-12-05 18:41
 • #1872: Tranh phong2019-12-05 18:42
 • #1873: Hỏa Diễm lực lượng2019-12-05 18:42
 • #1874: Cấm thuật2019-12-05 18:42
 • #1875: Hư vô Đại Phá Diệt2019-12-05 18:42
 • #1876: Hiển Thánh2019-12-05 18:42
 • #1877: Chân Thần cảnh cường giả2019-12-05 18:42
 • #1878: Hỏa ly chung2019-12-05 18:42
 • #1879: Giấy bằng da dê quyển2019-12-05 18:42
 • #1880: Luân Mộ chi trùng2019-12-05 18:42
 • #1881: Hiếm thế bảo vật2019-12-05 18:42
 • #1882: Long Cốt2019-12-05 18:43
 • #1883: Khó giải quyết2019-12-05 18:43
 • #1884: Nghịch Long Kích2019-12-05 18:43
 • #1885: Long Cốt bùng nổ2019-12-05 18:43
 • #1886: Thu Long Cốt2019-12-05 18:43
 • #1887: Hắc Ám lực2019-12-05 18:43
 • #1888: Thôn phệ Hắc Động2019-12-05 18:43
 • #1889: Phấn chiến2019-12-05 18:43
 • #1890: Hư vô Đại Phá Diệt2019-12-05 18:43
 • #1891: Chấm dứt2019-12-05 18:43
 • #1892: Mười lăm năm2019-12-05 18:44
 • #1893: Chuẩn Thần bảng2019-12-05 18:44
 • #1894: Thuấn Nhan thân phận2019-12-05 18:44
 • #1895: Bán Thần cảnh Lục Trọng Thiên2019-12-05 18:44
 • #1896: Giấy bằng da dê quyển bí mật2019-12-05 18:44
 • #1897: Nguyệt Thanh Trúc2019-12-05 18:44
 • #1898: Buổi đấu giá bắt đầu2019-12-05 18:44
 • #1899: Các có sở hoạch2019-12-05 18:45
 • #1900: Cửu Khúc Thần Hồn thảo2019-12-05 18:45
 • #1901: Tinh Thể hài cốt2019-12-05 18:45
 • #1902: Xuất thủ hào rộng rãi2019-12-05 18:45
 • #1903: Linh Thánh Tôn2019-12-05 18:45
 • #1904: Nguyệt Thanh Trúc mẫu tinh?2019-12-05 18:45
 • #1905: Dị tộc2019-12-05 18:45
 • #1906: Bát Giai hồn lực2019-12-05 18:45
 • #1907: Trở lại Tiên Mộ2019-12-05 18:45
 • #1908: Luân Mộ chi trùng2019-12-05 18:45
 • #1909: Quan tài2019-12-05 18:46
 • #1910: Thần bí công kích2019-12-05 18:46
 • #1911: Quỷ dị khó lường2019-12-05 18:46
 • #1912: Quan tài cùng thi thể2019-12-05 18:46
 • #1913: Vô tận thi thể2019-12-05 18:46
 • #1914: Vu Thần2019-12-05 18:46
 • #1915: Hai nàng tỉnh lại2019-12-05 18:46
 • #1916: Khó bề phân biệt2019-12-05 18:46
 • #1917: Tiên Mộ không gian sâu bên trong2019-12-05 18:46
 • #1918: Có người trước thời hạn đi vào2019-12-05 18:46
 • #1919: Phá Toái không gian2019-12-05 18:47
 • #1920: Dị tộc2019-12-05 18:47
 • #1921: Tiêu diệt2019-12-05 18:47
 • #1922: Huyết cốc2019-12-05 18:47
 • #1923: Hỏa ly chung2019-12-05 18:47
 • #1924: Ba người hợp lực2019-12-05 18:47
 • #1925: Cuồng Bạo nơi2019-12-05 18:47
 • #1926: Ngô Dụng2019-12-05 18:47
 • #1927: Thần bí không gian2019-12-05 18:47
 • #1928: Tâm cảnh tăng lên2019-12-05 18:47
 • #1929: Hư ảo cùng chân thực2019-12-05 18:48
 • #1930: Cảm ứng Dị Không Gian2019-12-05 18:48
 • #1931: Không gian va chạm2019-12-05 18:48
 • #1932: Lao ra2019-12-05 18:48
 • #1933: To lớn phần mộ2019-12-05 18:48
 • #1934: Giấy bằng da dê quyển2019-12-05 18:48
 • #1935: Không gian Thánh Chủ phần mộ2019-12-05 18:48
 • #1936: Tam Diệp khổ trúc2019-12-05 18:48
 • #1937: Thuần nguyên chí bảo2019-12-05 18:48
 • #1938: Không gian Thánh Chủ2019-12-05 18:48
 • #1939: Cảm ngộ không gian đại đạo2019-12-05 18:49
 • #1940: Chứng đạo2019-12-05 18:49
 • #1941: Thành Thần2019-12-05 18:49
 • #1942: Dị tộc Hàng Lâm2019-12-05 18:49
 • #1943: Cuối cùng gặp nhau2019-12-05 18:49
 • #1944: Lĩnh vực2019-12-05 18:49
 • #1945: Nguyệt Lưu Huỳnh đến2019-12-05 18:49
 • #1946: Thần Hoàng2019-12-05 18:49
 • #1947: Cứu người2019-12-05 18:49
 • #1948: Huyền Hoàng Đại Thế Giới sụp đổ2019-12-05 18:49
 • #1949: Phệ Thiên Thánh Tổ2019-12-05 18:50
 • #1950: Ác độc2019-12-05 18:50
 • #1951: Hành động bất đắc dĩ2019-12-05 18:50
 • #1952: Hồng Mông Đạo Nhân2019-12-05 18:50
 • #1953: Đường giải quyết2019-12-05 18:50
 • #1954: Ngô Thần bí mật2019-12-05 18:50
 • #1955: Phân công2019-12-05 18:50
 • #1956: Nguyệt Chi Nhãn2019-12-05 18:50
 • #1957: Thuấn Vũ Kiếm2019-12-05 18:50
 • #1958: Không gian chi trùng2019-12-05 18:50
 • #1959: Trung Tử Tinh2019-12-05 18:51
 • #1960: Long bích ngọc2019-12-05 18:51
 • #1961: Tách ra2019-12-05 18:51
 • #1962: Bất Diệt Kim Thân Quyết Đệ Thất Tầng2019-12-05 18:51
 • #1963: Mặc Giả2019-12-05 18:51
 • #1964: Dò xét2019-12-05 18:51
 • #1965: Cái giếng sâu cuối cùng2019-12-05 18:51
 • #1966: Bất Diệt Kim Thân Quyết bí mật2019-12-05 18:51
 • #1967: Bảo bối nhiều hơn2019-12-05 18:51
 • #1968: Đại Đạo Chi Bí2019-12-05 18:52
 • #1969: Lĩnh ngộ sát hại đại đạo2019-12-05 18:52
 • #1970: Dị tộc2019-12-05 18:52
 • #1971: Hồng Hải2019-12-05 18:52
 • #1972: Trở về Đan Giới2019-12-05 18:52
 • #1973: Thuấn Nhan nhắn lại2019-12-05 18:52
 • #1974: Liên lạc Thuấn Nhan2019-12-05 18:52
 • #1975: Chu Kiệt2019-12-05 18:52
 • #1976: Thổ Hành Tôn học trò2019-12-05 18:52
 • #1977: Thuấn phong2019-12-05 18:52
 • #1978: Thần huyết Hoàng2019-12-05 18:53
 • #1979: Kết giới2019-12-05 18:53
 • #1980: Phù diêu Đại Thế Giới2019-12-05 18:53
 • #1981: Cổ Hà2019-12-05 18:53
 • #1982: Không có biện pháp chút nào2019-12-05 18:53
 • #1983: Thổ Hành Tôn2019-12-05 18:53
 • #1984: Thần vật2019-12-05 18:53
 • #1985: Thổ Hành Tôn dụng ý2019-12-05 18:53
 • #1986: Thần dị nơi2019-12-05 18:53
 • #1987: Các loại thần dị2019-12-05 18:54
 • #1988: Nại Hà Kiều2019-12-05 18:54
 • #1989: Cảm ứng Nại Hà Kiều2019-12-05 18:54
 • #1990: Thánh Cấp năng lượng2019-12-05 18:54
 • #1991: Thất bại2019-12-05 18:54
 • #1992: Nhân vật thần bí2019-12-05 18:54
 • #1993: Hỗn độn bí mật2019-12-05 18:54
 • #1994: Nại Hà Kiều hiện thế2019-12-05 18:54
 • #1995: Luyện hóa2019-12-05 18:54
 • #1996: Chu Kiệt thành Thần2019-12-05 18:55
 • #1997: Tình thế nghiêm nghị2019-12-05 18:55
 • #1998: Lại vào Thuấn giới2019-12-05 18:55
 • #1999: Kết giới2019-12-05 18:55
 • #2000: Mở ra2019-12-05 18:55
 • #2001: Thiên địa nguyên khí2019-12-05 18:55
 • #2002: Lâu đài màu đen2019-12-05 18:55
 • #2003: Hiểu lầm2019-12-05 18:55
 • #2004: Thượng Cổ Văn Tự2019-12-05 18:55
 • #2005: Dị tộc Hàng Lâm2019-12-05 18:56
 • #2006: Giang Sơn Xã Tắc Đồ2019-12-05 18:56
 • #2007: Đều là hư2019-12-05 18:56
 • #2008: Hư cốc Thánh Hỏa2019-12-05 18:56
 • #2009: Hư cốc Thánh Hỏa mẫu thân?2019-12-05 18:56
 • #2010: Hư vô Thánh Mẫu2019-12-05 18:56
 • #2011: Thời đại đối với kém2019-12-05 18:56
 • #2012: Xuyên qua thời không?2019-12-05 18:56
 • #2013: Quyết tâm2019-12-05 18:56
 • #2014: Thực lực kinh khủng2019-12-05 18:56
 • #2015: Mở ra2019-12-05 18:57
 • #2016: Ba người cùng đi2019-12-05 18:57
 • #2017: Xuyên qua thời không2019-12-05 18:57
 • #2018: Thiên Nhân Ngũ Suy2019-12-05 18:57
 • #2019: Không biết công pháp2019-12-05 18:57
 • #2020: Thiên Nhân Ngũ Suy2019-12-05 18:57
 • #2021: Kinh khủng Hủ Hủ Chi Khí2019-12-05 18:57
 • #2022: Chồng2019-12-05 18:57
 • #2023: Đệ Lục Trọng2019-12-05 18:57
 • #2024: Tình huống không ổn2019-12-05 18:58
 • #2025: Hủy diệt2019-12-05 18:58
 • #2026: Thần vật hiển uy2019-12-05 18:58
 • #2027: Tạo hóa thần đan2019-12-05 18:58
 • #2028: Bốn đại chí cao Thần2019-12-05 18:58
 • #2029: Quyết định dời đi2019-12-05 18:58
 • #2030: Nguyên khí thời đại2019-12-05 18:58
 • #2031: Yêu Ma?2019-12-05 18:58
 • #2032: Tình huống có chút nghiêm nghị2019-12-05 18:58
 • #2033: Đầu trọc2019-12-05 18:59
 • #2034: Thần vực2019-12-05 18:59
 • #2035: Không Tương2019-12-05 18:59
 • #2036: Thần Binh Sơn2019-12-05 18:59
 • #2037: Hợp tác2019-12-05 18:59
 • #2038: Bất đắc dĩ2019-12-05 18:59
 • #2039: Băng Tinh Chiến Thể2019-12-05 18:59
 • #2040: Dịch chuyển không gian2019-12-05 18:59
 • #2041: Đồ Long Đao2019-12-05 18:59
 • #2042: Dị Không Gian2019-12-05 18:59
 • #2043: Hai người2019-12-05 19:00
 • #2044: Gặp lại2019-12-05 19:00
 • #2045: Trả thù2019-12-05 19:00
 • #2046: Thiên Hỏa Liệu Nguyên2019-12-05 19:00
 • #2047: Không Gian Chi Môn2019-12-05 19:00
 • #2048: Đánh bại Tư Đồ Tiến2019-12-05 19:00
 • #2049: Địa phương thần bí2019-12-05 19:00
 • #2050: Dò xét2019-12-05 19:00
 • #2051: Bất Tử Sinh Vật2019-12-05 19:00
 • #2052: Miệng ác ma2019-12-05 19:01
 • #2053: Tàng bảo nơi2019-12-05 19:01
 • #2054: Thu2019-12-05 19:01
 • #2055: Kỳ Dị cái hộp2019-12-05 19:01
 • #2056: Tình thế không ổn2019-12-05 19:01
 • #2057: Đại Cắt Thuật2019-12-05 19:01
 • #2058: Dạ Ca2019-12-05 19:01
 • #2059: Nghênh chiến2019-12-05 19:01
 • #2060: Thập Phương Giai Sát2019-12-05 19:01
 • #2061: Diệt Tuyệt Trảm2019-12-05 19:02
 • #2062: Đại Huyền biến hóa thuật2019-12-05 19:02
 • #2063: Thuần nguyên chí bảo2019-12-05 19:02
 • #2064: Nại Hà Kiều2019-12-05 19:02
 • #2065: Lưỡng bại câu thương2019-12-05 19:02
 • #2066: Đồ Long Đao tấn cấp2019-12-05 19:02
 • #2067: Thiên Nguyên thành2019-12-05 19:02
 • #2068: Túy Nguyệt Lâu2019-12-05 19:02
 • #2069: Túy Nguyệt công chúa2019-12-05 19:02
 • #2070: Dạ Ca2019-12-05 19:02
 • #2071: Khiếp sợ mọi người2019-12-05 19:03
 • #2072: Tái chiến Dạ Ca2019-12-05 19:03
 • #2073: Trấn áp2019-12-05 19:03
 • #2074: Không tốt2019-12-05 19:03
 • #2075: Âm mưu2019-12-05 19:03
 • #2076: Thái Thản ngôi sao2019-12-05 19:03
 • #2077: Hoàng Giả2019-12-05 19:03
 • #2078: Tính toán2019-12-05 19:03
 • #2079: Buổi đấu giá2019-12-05 19:03
 • #2080: Cao Phong2019-12-05 19:04
 • #2081: Tụ hồn đăng2019-12-05 19:04
 • #2082: Hải con báo2019-12-05 19:04
 • #2083: Hoàng cấp Phượng Huyết2019-12-05 19:04
 • #2084: Tới tay2019-12-05 19:04
 • #2085: Cửu Giai đan dược2019-12-05 19:04
 • #2086: Cuối cùng vật đấu giá2019-12-05 19:04
 • #2087: Đại Quy Nguyên thuật2019-12-05 19:04
 • #2088: Bán đấu giá các thứ2019-12-05 19:04
 • #2089: Đại Quy Nguyên thuật tới tay2019-12-05 19:04
 • #2090: Long Thiền Đan2019-12-05 19:05
 • #2091: Buổi đấu giá chấm dứt2019-12-05 19:05
 • #2092: Bại lộ2019-12-05 19:05
 • #2093: Ác độc2019-12-05 19:05
 • #2094: Tôn2019-12-05 19:05
 • #2095: Dung hợp2019-12-05 19:05
 • #2096: Linh hồn va chạm2019-12-05 19:05
 • #2097: Đại Nguyền Rủa thuật2019-12-05 19:05
 • #2098: Năm trăm năm2019-12-05 19:05
 • #2099: Thuấn Nhan tỉnh lại2019-12-05 19:06
 • #2100: Thái Viêm Thần Vực2019-12-05 19:06
 • #2101: Biện pháp2019-12-05 19:06
 • #2102: Khảo hạch2019-12-05 19:06
 • #2103: Cướp quá Viêm làm2019-12-05 19:06
 • #2104: Mạc Cổn2019-12-05 19:06
 • #2105: Mộc Thần Vương2019-12-05 19:06
 • #2106: Càn khôn Đại Thế Giới2019-12-05 19:06
 • #2107: Thái Viêm chiến trường2019-12-05 19:06
 • #2108: Dương Phong2019-12-05 19:06
 • #2109: Thái Viêm Thần Tinh2019-12-05 19:07
 • #2110: Chu Bột2019-12-05 19:07
 • #2111: Kịch liệt đối chiến2019-12-05 19:07
 • #2112: Đại khối đầu2019-12-05 19:07
 • #2113: Đại Man Lực Thuật2019-12-05 19:07
 • #2114: Trấn áp thô bạo2019-12-05 19:07
 • #2115: Ẩn thân người2019-12-05 19:07
 • #2116: Vưu Nhất Phong2019-12-05 19:07
 • #2117: Lam quang2019-12-05 19:07
 • #2118: Tự phụ Lam Quang2019-12-05 19:07
 • #2119: Lam Quang Tứ Sát Kiếm2019-12-05 19:08
 • #2120: Đối thủ cuối cùng2019-12-05 19:08
 • #2121: Tịnh Thổ2019-12-05 19:08
 • #2122: Duẫn Tiêu2019-12-05 19:08
 • #2123: Tịnh Thổ VS không gian đại đạo2019-12-05 19:08
 • #2124: Nộ chiến cửu thiên2019-12-05 19:08
 • #2125: Gian khổ phấn chiến2019-12-05 19:08
 • #2126: Kinh khủng Duẫn Tiêu2019-12-05 19:08
 • #2127: Bên trong vùng tịnh thổ2019-12-05 19:08
 • #2128: Thoát khốn2019-12-05 19:09
 • #2129: Bái sư2019-12-05 19:09
 • #2130: Viêm Đế2019-12-05 19:09
 • #2131: Thuấn Nhan khỏi hẳn2019-12-05 19:09
 • #2132: Tương lai hoạch định2019-12-05 19:09
 • #2133: Long giới2019-12-05 19:09
 • #2134: Biến thiên2019-12-05 19:09
 • #2135: Táng Long Sơn2019-12-05 19:09
 • #2136: Chúng thế lực tụ tập2019-12-05 19:10
 • #2137: Hồng ấn2019-12-05 19:10
 • #2138: Trên trời hạ xuống vẫn hỏa2019-12-05 19:10
 • #2139: Kịch liệt giao chiến2019-12-05 19:10
 • #2140: Ma Long?2019-12-05 19:10
 • #2141: Kỳ dị chi địa2019-12-05 19:10
 • #2142: Long khí đại dương2019-12-05 19:10
 • #2143: Long Đế sống lại âm mưu2019-12-05 19:10
 • #2144: Đế Cấp va chạm2019-12-05 19:10
 • #2145: Thời không trôi đi2019-12-05 19:11
 • #2146: Trở về2019-12-05 19:11
 • #2147: Tang thương biến đổi lớn2019-12-05 19:11
 • #2148: Thiên Vũ Đại Lục2019-12-05 19:11
 • #2149: Thiên Hoàng Đại Nhân2019-12-05 19:11
 • #2150: Thiên Nhân Ngũ Suy2019-12-05 19:11
 • #2151: Chúng cường trở về2019-12-05 19:11
 • #2152: Dị tộc Đại Đế2019-12-05 19:11
 • #2153: Chư Đế trở về2019-12-05 19:11
 • #2154: Phân phối trận doanh2019-12-05 19:11
 • #2155: Tình huống không ổn2019-12-05 19:12
 • #2156: Lục Đế chiến bại2019-12-05 19:12
 • #2157: Thời gian lòng2019-12-05 19:12
 • #2158: Đại kết cục2019-12-05 19:12