Tiên Hiệp

Tiền Nhiệm Vô Song

Lâm Uyên muốn ăn cơm chùa, để mắt tới nữ nhi của nhà giàu nhất, cũng chọc giận nhà giàu nhất, bị đánh gãy chân đuổi ra khỏi thành.

Nhiều năm về sau, Lâm Uyên trở về, phát hiện nữ nhi của nhà giàu nhất đã biến thành nhà giàu nhất. . .

Converter: DarkHero

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Dược Thiên Sầu
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]

Related posts

Kiếm Nghịch Thương Khung

TiKay

Thần Cấp Thăng Cấp Trong Nháy Mắt Mãn Cấp

TiKay

Đô Thị Chi Tiên Tôn Trọng Sinh

TiKay

Cứu Mạng, đoạt Tới Cơ Duyên Có độc!

TiKay

Tiên Phủ Chi Duyên

TiKay

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

TiKay

Leave a Reply