Category : Dị Giới

Dị GiớiDị NăngKhoa HuyễnNgôn TìnhNữ CườngThanh Xuân Vườn TrườngVõng Du

Đại Áo Thuật Sư Nàng Hôm Nay Kiếm Tiền Sao

TiKay

 Bàn Cáp - Thương Lan Chỉ Qua
Completed CV

Hán Việt: Đại áo thuật sư tha kim thiên trám tiền liễu mạ Bổn văn tóm tắt: Áo pháp luyện kim + ngả về tây...
Cổ ĐạiDị GiớiTiên HiệpXuyên Không

Ta Có Một Cái Thuần Thục Độ Giao Diện / Tu Chân Từ Xuyên Qua Ba Năm Bắt Đầu

TiKay

 Hành Vi Kim Dung
Completed CV

Hán Việt: Ngã hữu nhất cá thục luyện độ diện bản [ Đã Edit Name] Ba năm lại ba năm, ba năm thời gian nhà người...
Dị GiớiHuyền Huyễn

Toàn Cầu Chuyển Sinh: Bắt Đầu Trở Thành Trùng Đồng Hoàng Tử

TiKay

 Tiểu Hào Đa Đích Ngận
Completed CV

Vừa mở mắt, Hạ Trường Thanh ngạc nhiên phát hiện, toàn cầu đều xuyên qua. Bẩm sinh Hỗn Độn Trọng Đồng, bất hủ hoàng triều...