Kiếm HiệpTiên Hiệp

Hoành Tảo Hoang Vũ

Nhân thể có 360 khiếu huyệt có thể thu nạp linh khí cung cấp cho võ giả khả năng nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu đại đạo vô thượng. Nhưng không phải cứ sinh ra là có thể thu nạp linh khí mà cần thông qua tu luyện mà các khiếu huyệt mới có thể thu nạp linh khí.

Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cô Đơn Địa Phi
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phá đỉnh (1)
 • #2: Phá đỉnh (2)
 • #3: Đại cừu (1)
 • #4: Đại cừu (2)
 • #5: Liên tục đột phá
 • #6: Ác nô (1)
 • #7: Ác nô (2)
 • #8: Phát tài chi đạo (1)
 • #9: Phát tài chi đạo (2)
 • #10: Cướp bóc (1)
 • #11: Cướp bóc (2)
 • #12: Chém giết (1)
 • #13: Chém giết (2)
 • #14: Ngũ hành đồng tu
 • #15: Thẩm gia mở tiệc (1)
 • #16: Thẩm gia mở tiệc (2)
 • #17: Lần đầu xuất chúng (1)
 • #18: Lần đầu xuất chúng (2)
 • #19: Thắng xuất (1)
 • #20: Thắng xuất (2)
 • #21: Đột phá Bạo Khí cảnh
 • #22: Tân niên tế điển (1)
 • #23: Tân niên tế điển (2)
 • #24: Thiêu cửu (1)
 • #25: Thiêu cửu (2)
 • #26: Không thể ngăn cản
 • #27: Gia chủ Lâm gia (1)
 • #28: Gia chủ Lâm gia (2)
 • #29: Ruồng bỏ (1)
 • #30: Ruồng bỏ (2)
 • #31: Cấm tự oai
 • #32: Thanh mi lộc (1)
 • #33: Thanh mi lộc (2)
 • #34: Phản thưởng
 • #35: Treo giải thưởng (1)
 • #36: Treo giải thưởng (2)
 • #37: Cuồng bạo đan (1)
 • #38: Cuồng bạo đan (2)
 • #39: Hỏa hạt vương
 • #40: Cương khí cảnh (1)
 • #41: Cương khí cảnh (2)
 • #42: Phục kích (1)
 • #43: Phục kích (2)
 • #44: Oanh sát Lâm Quảng Sâm
 • #45: Chiến chung vĩnh thanh (1)
 • #46: Chiến chung vĩnh thanh (2)
 • #47: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh (1)
 • #48: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh (2)
 • #49: Lưỡng bại câu thương (1)
 • #50: Lưỡng bại câu thương (2)
 • #51: Sứ giả Bạch Vân Tông
 • #52: Ô nguyên thạch (1)
 • #53: Ô nguyên thạch (2)
 • #54: Ly khai doanh trại (1)
 • #55: Ly khai doanh trại (2)
 • #56: Ngân mang
 • #57: Bảo tàng (1)
 • #58: Bảo tàng (2)
 • #59: Bò lên thi cốt (1)
 • #60: Bò lên thi cốt (2)
 • #61: Canh kim dược trì (1)
 • #62: Canh kim dược trì (2)
 • #63: Khôi lỗi
 • #64: Ảo ảnh (1)
 • #65: Ảo ảnh (2)
 • #66: Ra tay
 • #67: Ngô bạch thạch (1)
 • #68: Ngô bạch thạch (2)
 • #69: Ngộ thiên đan (1)
 • #70: Ngộ thiên đan (2)
 • #71: Thăng cấp tiên thiên (1)
 • #72: Thăng cấp tiên thiên (2)
 • #73: Trở về
 • #74: Cường thế (1)
 • #75: Cường thế (2)
 • #76: Lại chém hai tiên thiên (1)
 • #77: Lại chém hai tiên thiên (2)
 • #78: Thanh lý nội bộ
 • #79: Tử đỉnh, cấm tự (1)
 • #80: Tử đỉnh, cấm tự (2)
 • #81: Toàn bộ diệt (1)
 • #82: Toàn bộ diệt (2)
 • #83: Nhất thống bạch dương trấn (1)
 • #84: Nhất thống bạch dương trấn (2)
 • #85: Tịch thu tài sản
 • #86: Liên thành tổ địa (1)
 • #87: Liên thành tổ địa (2)
 • #88: Giác ngộ (1)
 • #89: Giác ngộ (2)
 • #90: Khiếp sợ gia tộc
 • #91: Lựa chọn công pháp (1)
 • #92: Lựa chọn công pháp (2)
 • #93: Đỏ mắt (1)
 • #94: Đỏ mắt (2)
 • #95: Trùng kích Tứ Trọng Thiên (1)
 • #96: Trùng kích Tứ Trọng Thiên (2)
 • #97: Đi dự tiệc hoàng cung (1)
 • #98: Đi dự tiệc hoàng cung (2)
 • #99: Oanh động (1)
 • #100: Oanh động (2)
 • #101: Đại hội đấu giá
 • #102: Đấu phú (1)
 • #103: Đấu phú (2)
 • #104: Xuất phát thí luyện (1)
 • #105: Xuất phát thí luyện (2)
 • #106: Quý nữ
 • #107: Săn bắt mãnh thú (1)
 • #108: Săn bắt mãnh thú (2)
 • #109: Ngân mang lập công (1)
 • #110: Ngân mang lập công (2)
 • #111: Không linh thạch nhũ (1)
 • #112: Không linh thạch nhũ (2)
 • #113: Tiên thiên thất trọng thiên
 • #114: Hữu nữ tô mị (1)
 • #115: Hữu nữ tô mị (2)
 • #116: Đánh cuộc đấu (1)
 • #117: Đánh cuộc đấu (2)
 • #118: Sương long thương
 • #119: Tiên thiên đại viên mãn (1)
 • #120: Tiên thiên đại viên mãn (2)
 • #121: Ngoại môn lâm hải nguyên (1)
 • #122: Ngoại môn lâm hải nguyên (2)
 • #123: Tranh giành danh nghạch (1)
 • #124: Tranh giành danh nghạch (2)
 • #125: Đại chiến mộ dung bạch
 • #126: “tình địch” (1)
 • #127: “tình địch” (2)
 • #128: Đột phá Thanh Huyền
 • #129: Huyết chiến (1)
 • #130: Huyết chiến (2)
 • #131: Luyện chế pháp khí (1)
 • #132: Luyện chế pháp khí (2)
 • #133: Phương pháp qua cửa vô lại (1)
 • #134: Phương pháp qua cửa vô lại (2)
 • #135: Thiên Khí tộc
 • #136: Ly khai di tích (1)
 • #137: Ly khai di tích (2)
 • #138: Chém liên tục (1)
 • #139: Chém liên tục (2)
 • #140: Thanh danh vang dội
 • #141: Tái chiến điền kỷ dũng (1)
 • #142: Tái chiến điền kỷ dũng (2)
 • #143: Phú khả địch quốc (1)
 • #144: Phú khả địch quốc (2)
 • #145: Thích biến cảng cường giả phủ đệ
 • #146: Phong tỏa (1)
 • #147: Phong tỏa (2)
 • #148: Dược viên (1)
 • #149: Dược viên (2)
 • #150: Huyền vũ quả
 • #151: Huyền tinh tông (1)
 • #152: Huyền tinh tông (2)
 • #153: Thái kế vũ (1)
 • #154: Thái kế vũ (2)
 • #155: Thuần thú
 • #156: Tầng thứ ba (1)
 • #157: Tầng thứ ba (2)
 • #158: Dùng trí (1)
 • #159: Dùng trí (2)
 • #160: Hỏa năng khủng thú
 • #161: Giác vi cảnh khôi lỗi (1)
 • #162: Giác vi cảnh khôi lỗi (2)
 • #163: Thu phục (1)
 • #164: Thu phục (2)
 • #165: Quần hùng hội tụ
 • #166: Xích huyết ma khí (1)
 • #167: Xích huyết ma khí (2)
 • #168: Thần long hiện (1)
 • #169: Thần long hiện (2)
 • #170: Luyên hóa ngũ hành linh quả
 • #171: Tô mị rời đi (1)
 • #172: Tô mị rời đi (2)
 • #173: Chiến thiên quyết (1)
 • #174: Chiến thiên quyết (2)
 • #175: Quặng mỏ chi tranh (1)
 • #176: Quặng mỏ chi tranh (2)
 • #177: Anh tài xuất hiện liên tục
 • #178: Bóp chết (1)
 • #179: Bóp chết (2)
 • #180: Khôi lỗi hiển uy (1)
 • #181: Khôi lỗi hiển uy (2)
 • #182: Ăn cây táo, rào cây sung (1)
 • #183: Ăn cây táo, rào cây sung (2)
 • #184: Vui quá hóa buồn
 • #185: Tỷ tỷ trở về (1)
 • #186: Tỷ tỷ trở về (2)
 • #187: Bách phong tông (1)
 • #188: Bách phong tông (2)
 • #189: Sơn môn tổng tuyển cử
 • #190: Tiểu nhân sinh hận (1)
 • #191: Tiểu nhân sinh hận (2)
 • #192: Hóa cốt trì (1)
 • #193: Hóa cốt trì (2)
 • #194: Tàng bảo đồ
 • #195: Thập biến kim thân quyết (1)
 • #196: Thập biến kim thân quyết (2)
 • #197: Thi triều (1)
 • #198: Thi triều (2)
 • #199: Thiên minh
 • #200: Thông linh thạch (1)
 • #201: Thông linh thạch (2)
 • #202: Toàn bộ doanh xuất động (1)
 • #203: Toàn bộ doanh xuất động (2)
 • #204: Âm Thi lão giả thần bí
 • #205: Băng tinh động (1)
 • #206: Băng tinh động (2)
 • #207: Bí bảo (1)
 • #208: Bí bảo (2)
 • #209: Đột phá minh dương cảnh (1)
 • #210: Đột phá minh dương cảnh (2)
 • #211: Cốc phi tuyền
 • #212: Cường thế trấn áp (1)
 • #213: Cường thế trấn áp (2)
 • #214: Thiên Minh và Địa Minh (1)
 • #215: Thiên Minh và Địa Minh (2)
 • #216: Tuyệt thế đối chiến
 • #217: Lưỡng bại câu thương (1)
 • #218: Lưỡng bại câu thương (2)
 • #219: Dụ sát hung thú (1)
 • #220: Dụ sát hung thú (2)
 • #221: Tử dương kim tâm liên (1)
 • #222: Tử dương kim tâm liên (2)
 • #223: Ác độc chi nhân
 • #224: Vạn độc huyết sa (1)
 • #225: Vạn độc huyết sa (2)
 • #226: Liên thành (1)
 • #227: Liên thành (2)
 • #228: Thuần thú tông
 • #229: Thế chỗ ra mặt (1)
 • #230: Thế chỗ ra mặt (2)
 • #231: Chiến ý chi quyền (1)
 • #232: Chiến ý chi quyền (2)
 • #233: Thượng cổ lôi quang báo
 • #234: Thiểm điện tộc nhân (1)
 • #235: Thiểm điện tộc nhân (2)
 • #236: Liên phá tiên thiên (1)
 • #237: Liên phá tiên thiên (2)
 • #238: Mã tam trưởng lão
 • #239: Đối chọi gay gắt (1)
 • #240: Đối chọi gay gắt (2)
 • #241: Thu pháp khí (1)
 • #242: Thu pháp khí (2)
 • #243: Vạn vương chi vương (1)
 • #244: Vạn vương chi vương (2)
 • #245: Yêu nữ lại xuất hiện
 • #246: Bế quan ba ngày (1)
 • #247: Bế quan ba ngày (2)
 • #248: Kén ăn (1)
 • #249: Kén ăn (2)
 • #250: Tự nhiên chen ngang
 • #251: Vạn vương chi vương (1)
 • #252: Vạn vương chi vương (2)
 • #253: Sa mạc địa long (1)
 • #254: Sa mạc địa long (2)
 • #255: Bí quyết
 • #256: Băng phách hàn thứ (1)
 • #257: Băng phách hàn thứ (2)
 • #258: Người báo thù (1)
 • #259: Người báo thù (2)
 • #260: Kịch chiến nhậm hoa
 • #261: Phản kích (1)
 • #262: Phản kích (2)
 • #263: Dụ sát (1)
 • #264: Dụ sát (2)
 • #265: Chém giết hung thú thông minh cảnh (1)
 • #266: Chém giết hung thú thông minh cảnh (2)
 • #267: Thống kê chiến tích
 • #268: Hóa long trì (1)
 • #269: Hóa long trì (2)
 • #270: Vạn năm dược lực (1)
 • #271: Vạn năm dược lực (2)
 • #272: Minh dương đại viên mãn
 • #273: Tự rước lấy nhục (1)
 • #274: Tự rước lấy nhục (2)
 • #275: Kẻ truy sát đến (1)
 • #276: Kẻ truy sát đến (2)
 • #277: Trêu chọc
 • #278: Vứt bỏ (1)
 • #279: Vứt bỏ (2)
 • #280: Đột phá giác vi cảnh! (1)
 • #281: Đột phá giác vi cảnh! (2)
 • #282: Tái chiến cốc phi tuyền (1)
 • #283: Tái chiến cốc phi tuyền (2)
 • #284: Chiếu ngược
 • #285: Âm thi thân (1)
 • #286: Âm thi thân (2)
 • #287: Kịch biến (1)
 • #288: Kịch biến (2)
 • #289: Tạm lui
 • #290: Thâm cừu đại hận (1)
 • #291: Thâm cừu đại hận (2)
 • #292: Trở lên Vân Vụ sơn (1)
 • #293: Trở lên Vân Vụ sơn (2)
 • #294: Liên thủ chống đỡ
 • #295: Lịch sử gián đoạn (1)
 • #296: Lịch sử gián đoạn (2)
 • #297: Lại trở về bạch dương trấn (1)
 • #298: Lại trở về bạch dương trấn (2)
 • #299: Làm nền móng (1)
 • #300: Làm nền móng (2)
 • #301: Đường điềm
 • #302: Ác nhân tự có ác nhân ma (1)
 • #303: Ác nhân tự có ác nhân ma (2)
 • #304: Tới Thần Quốc (1)
 • #305: Tới thần quốc (2)
 • #306: Người đàn bà chanh chua
 • #307: Tô quảng khai (1)
 • #308: Tô quảng khai (2)
 • #309: Kim đan đại hội (1)
 • #310: Kim đan đại hội (2)
 • #311: Đấu giá
 • #312: Không linh thảo (1)
 • #313: Không linh thảo (2)
 • #314: Dược cốc
 • #315: Tinh thần thụ (1)
 • #316: Tinh thần thụ (2)
 • #317: Hung thú thích biến cảnh (1)
 • #318: Hung thú thích biến cảnh (2)
 • #319: Lĩnh vực quyết đấu (1)
 • #320: Lĩnh vực quyết đấu (2)
 • #321: Bất khuất
 • #322: Thiết môn hiện (1)
 • #323: Thiết môn hiện (2)
 • #324: Bị nhốt (1)
 • #325: Bị nhốt (2)
 • #326: Hiệp nghị
 • #327: Linh thạch (1)
 • #328: Linh thạch (2)
 • #329: Mua bán nhân khẩu (1)
 • #330: Mua bán nhân khẩu (2)
 • #331: Ước đấu
 • #332: Thất phẩm chiến tướng (1)
 • #333: Thất phẩm chiến tướng (2)
 • #334: Thiên ma thập bát trảm (1)
 • #335: Thiên ma thập bát trảm (2)
 • #336: Phó thác
 • #337: Tiểu nhân (1)
 • #338: Tiểu nhân (2)
 • #339: Kỳ thạch (1)
 • #340: Kỳ thạch (2)
 • #341: Người trong ngọc (1)
 • #342: Người trong ngọc (2)
 • #343: Lý tưởng chinh chiến (1)
 • #344: Lý tưởng chinh chiến (2)
 • #345: Ngộ thương (1)
 • #346: Ngộ thương (2)
 • #347: Tứ phong cốc (1)
 • #348: Tứ phong cốc (2)
 • #349: Thế lực trong cốc
 • #350: Cùng giai đại chiến (1)
 • #351: Cùng giai đại chiến (2)
 • #352: Ba cổng tò vò (1)
 • #353: Ba cổng tò vò (2)
 • #354: Phá cửa (1)
 • #355: Phá cửa (2)
 • #356: Bảo bảo đại tiên (1)
 • #357: Bảo bảo đại tiên (2)
 • #358: Điên cuồng luyện hóa (1)
 • #359: Điên cuồng luyện hóa (2)
 • #360: Tô chấn hạo
 • #361: Viêm diễm tháp (1)
 • #362: Viêm diễm tháp (2)
 • #363: Hỏa diễm cự nhân (1)
 • #364: Hỏa diễm cự nhân (2)
 • #365: Lam hỏa tinh hoa (1)
 • #366: Lam hỏa tinh hoa (2)
 • #367: Thông minh cảnh (1)
 • #368: Thông minh cảnh (2)
 • #369: Lĩnh vực (1)
 • #370: Lĩnh vực (2)
 • #371: Tề tụ (1)
 • #372: Tề tụ (2)
 • #373: Lại tiếp nối tiền duyên (1)
 • #374: Lại tiếp nối tiền duyên (2)
 • #375: U ám sâm lâm (1)
 • #376: U ám sâm lâm (2)
 • #377: Cảm tình quan hệ (1)
 • #378: Cảm tình quan hệ (2)
 • #379: Săn bắn bắt đầu (1)
 • #380: Săn bắn bắt đầu (2)
 • #381: Thú triều
 • #382: Nhân thú đại chiến (1)
 • #383: Nhân thú đại chiến (2)
 • #384: Dốc sức chiến thiên hợp (1)
 • #385: Dốc sức chiến thiên hợp (2)
 • #386: Quát lui (1)
 • #387: Quát lui (2)
 • #388: Được ban thưởng (1)
 • #389: Được ban thưởng (2)
 • #390: Thần huyết dược tề (1)
 • #391: Thần huyết dược tề (2)
 • #392: Nói dối như cuội (1)
 • #393: Nói dối như cuội (2)
 • #394: Lời mời
 • #395: Sát trận (1)
 • #396: Sát trận (2)
 • #397: Thiên ma diệu vũ (1)
 • #398: Thiên ma diệu vũ (2)
 • #399: Có một không hai (1)
 • #400: Có một không hai (2)
 • #401: Truy sát (1)
 • #402: Truy sát (2)
 • #403: Bao thức lễ (1)
 • #404: Bao thức lễ (2)
 • #405: Lôi điện chi địa (1)
 • #406: Lôi điện chi địa (2)
 • #407: Khuy linh thập trọng thiên (1)
 • #408: Khuy linh thập trọng thiên (2)
 • #409: Bị cắn ngược một cái
 • #410: Cố gắng (1)
 • #411: Cố gắng (2)
 • #412: Phản kích (1)
 • #413: Phản kích (2)
 • #414: Chấn giết (1)
 • #415: Chấn giết (2)
 • #416: Di tích đáy hồ (1)
 • #417: Di tích đáy hồ (2)
 • #418: Âm Thi lại hiện ra (1)
 • #419: Âm Thi lại hiện ra (2)
 • #420: Thiên ma giải thể (1)
 • #421: Thiên ma giải thể (2)
 • #422: Phản bội (1)
 • #423: Phản bội (2)
 • #424: Liều mạng đánh một trận (1)
 • #425: Liều mạng đánh một trận (2)
 • #426: Tam gia đều tới
 • #427: Hợp ý (1)
 • #428: Hợp ý (2)
 • #429: Thích biến cảnh âm thi (1)
 • #430: Thích biến cảnh âm thi (2)
 • #431: Cân sức ngang tài (1)
 • #432: Cân sức ngang tài (2)
 • #433: Mộ dung gia tập kích ngược (1)
 • #434: Mộ dung gia tập kích ngược (2)
 • #435: Trêu đùa (1)
 • #436: Trêu đùa (2)
 • #437: Thái gia (1)
 • #438: Thái gia (2)
 • #439: Vị hôn thê
 • #440: Lưu gia xuất hiện (1)
 • #441: Lưu gia xuất hiện (2)
 • #442: Kinh hãi (1)
 • #443: Kinh hãi (2)
 • #444: Trị bệnh (1)
 • #445: Trị bệnh (2)
 • #446: Cả nước đại chiến (1)
 • #447: Cả nước đại chiến (2)
 • #448: Liền chiến liền thắng (1)
 • #449: Liền chiến liền thắng (2)
 • #450: Tuyệt quang thất kim
 • #451: Nguy cơ mất nước (1)
 • #452: Nguy cơ mất nước (2)
 • #453: Một người trấn áp (1)
 • #454: Một người trấn áp (2)
 • #455: Tin tức địa đồ (1)
 • #456: Tin tức địa đồ (2)
 • #457: Cừu nhân (1)
 • #458: Cừu nhân (2)
 • #459: Địa đồ hoàn chỉnh (1)
 • #460: Địa đồ hoàn chỉnh (2)
 • #461: Cung điện hiện (1)
 • #462: Cung điện hiện (2)
 • #463: Quân đoàn khôi lỗi (1)
 • #464: Quân đoàn khôi lỗi (2)
 • #465: Hành quân bố trận
 • #466: Qua sông (1)
 • #467: Qua sông (2)
 • #468: Băng động (1)
 • #469: Băng động (2)
 • #470: Sương nhận phủ
 • #471: Trực phá Thiên Hợp
 • #472: Đại xà Thích Biến cảnh (1)
 • #473: Đại xà Thích Biến cảnh (2)
 • #474: Bảo kính thần bí
 • #475: Huyền nhai
 • #476: Lại ở cùng (1)
 • #477: Lại ở cùng (2)
 • #478: Mở cửa
 • #479: Thập phẩm pháp khí
 • #480: Tà Dương tâm kinh
 • #481: Tà Dương tâm kinh (2)
 • #482: Kế thừa
 • #483: Oai phong của Đường Điềm (1)
 • #484: Oai phong của Đường Điềm (2)
 • #485: Luận võ chọn rể (1)
 • #486: Luận võ chọn rể (1)
 • #487: Ngươi lên đi!
 • #488: Đại chiến Dịch Hưng Ba (1)
 • #489: Đại chiến Dịch Hưng Ba (2)
 • #490: Trước ngày tới U Ám sâm lâm (1)
 • #491: Trước ngày tới U Ám sâm lâm (2)
 • #492: Tiến vào
 • #493: Cung điện sâu trong rừng rậm (1)
 • #494: Cung điện sâu trong rừng rậm (2)
 • #495: Song song tấn giai
 • #496: Bức họa quỷ dị (1)
 • #497: Bức họa quỷ dị (2)
 • #498: Vẫn thần chi bí (1)
 • #499: Vẫn thần chi bí (2)
 • #500: Cây bàn đào
 • #501: Đột biến (1)
 • #502: Đột biến (2)
 • #503: Độ kiếp (1)
 • #504: Độ kiếp (2)
 • #505: Trở về
 • #506: Gặp lại Dịch Hưng Ba (1)
 • #507: Gặp lại Dịch Hưng Ba (2)
 • #508: Xông vào (1)
 • #509: Xông vào (2)
 • #510: Nháo lớn (1)
 • #511: Nháo lớn (2)
 • #512: Một mình chiến cường địch
 • #513: Đại thù chung báo (1)
 • #514: Đại thù chung báo (2)
 • #515: Xuất phát Lạc Thủy
 • #516: Lâu nguyệt vũ (1)
 • #517: Lâu nguyệt vũ (2)
 • #518: Trữ tú nhi (1)
 • #519: Trữ tú nhi (2)
 • #520: Chiến Lạc Thủy chư cường (1)
 • #521: Chiến Lạc Thủy chư cường (2)
 • #522: Bạch ngọc sâm vương
 • #523: Lễ trọng cùng mời (1)
 • #524: Lễ trọng cùng mời (2)
 • #525: Thi trùng (1)
 • #526: Thi trùng (2)
 • #527: Áp súc lĩnh vực
 • #528: Túc mệnh đối quyết (1)
 • #529: Túc mệnh đối quyết (2)
 • #530: Đuổi giết (1)
 • #531: Đuổi giết (2)
 • #532: Giải quyết (1)
 • #533: Giải quyết (2)
 • #534: Lôi đình thú (1)
 • #535: Lôi đình thú (2)
 • #536: Đánh chết thần thú
 • #537: Thú triều thổi quét thiên hạ (1)
 • #538: Thú triều thổi quét thiên hạ (2)
 • #539: Đối sách (1)
 • #540: Đối sách (2)
 • #541: Độc chướng hiển uy
 • #542: Ý tưởng của Tô Mỵ (1)
 • #543: Ý tưởng của Tô Mỵ (2)
 • #544: Đầu thứ ba (1)
 • #545: Đầu thứ ba (2)
 • #546: Thuật phong tỏa huyết mạch (1)
 • #547: Thuật phong tỏa huyết mạch (2)
 • #548: Cường thế oanh sát
 • #549: Nhất mộng tam niên (1)
 • #550: Nhất mộng tam niên (2)
 • #551: Lâu Nguyệt Vũ xin giúp đỡ (1)
 • #552: Lâu Nguyệt Vũ xin giúp đỡ (2)
 • #553: Hắc Lân Tông khiến người giận sôi (1)
 • #554: Hắc Lân Tông khiến người giận sôi (2)
 • #555: Dung hợp Lĩnh vực (1)
 • #556: Dung hợp Lĩnh vực (2)
 • #557: Đại lục Ngân Nguyệt Phân liệt (1)
 • #558: Đại lục Ngân Nguyệt Phân liệt (2)
 • #559: Ngũ hành tiểu thế giới (1)
 • #560: Ngũ hành tiểu thế giới (2)
 • #561: Con tin (1)
 • #562: Con tin (2)
 • #563: Bẫy rập
 • #564: Cứu binh (1)
 • #565: Cứu binh (2)
 • #566: Chém giết hải tặc (1)
 • #567: Chém giết hải tặc (2)
 • #568: Giải quyết tốt mọi chuyện (1)
 • #569: Giải quyết tốt mọi chuyện (2)
 • #570: Rời đi (1)
 • #571: Rời đi (2)
 • #572: Đến
 • #573: Hàn Triết Thao ác mưu (1)
 • #574: Hàn Triết Thao ác mưu (2)
 • #575: Trong cốc có linh thụ (1)
 • #576: Trong cốc có linh thụ (2)
 • #577: Tấn giai Huyễn Linh (1)
 • #578: Tấn giai Huyễn Linh (2)
 • #579: Kỳ ngộ trước tiệm thợ rèn (1)
 • #580: Kỳ ngộ trước tiệm thợ rèn (2)
 • #581: Chiến Thiên quyết diễn hóa
 • #582: Khảo hạch bắt đầu (1)
 • #583: Khảo hạch bắt đầu (2)
 • #584: Đánh với Huyễn Linh (1)
 • #585: Đánh với Huyễn Linh (2)
 • #586: Ở trước mặt đuổi giết (1)
 • #587: Ở trước mặt đuổi giết (2)
 • #588: Âm Dương thánh giáo (1)
 • #589: Âm Dương thánh giáo (2)
 • #590: Lữ Hân Bảo háo sắc (1)
 • #591: Lữ Hân Bảo háo sắc (2)
 • #592: Thiên vị (1)
 • #593: Thiên vị (2)
 • #594: Tin tức về Băng Linh Chi (1)
 • #595: Tin tức về Băng Linh Chi (2)
 • #596: Tranh giành tình nhân (1)
 • #597: Tranh giành tình nhân (2)
 • #598: Băng viên (1)
 • #599: Băng viên (2)
 • #600: Phong cảnh đặc thù (1)
 • #601: Phong cảnh đặc thù (2)
 • #602: Bị tập kích (1)
 • #603: Bị tập kích (2)
 • #604: Dòng nham thạch dưới mặt đất
 • #605: Băng Linh Chi thành thục (1)
 • #606: Băng Linh Chi thành thục (2)
 • #607: Băng Linh Chi thành thục (3)
 • #608: Đột biến
 • #609: Cột đá màu đen (1)
 • #610: Cột đá màu đen (2)
 • #611: Đào thoát (1)
 • #612: Đào thoát (2)
 • #613: Bẫy rập ngu xuẩn nhất (1)
 • #614: Bẫy rập ngu xuẩn nhất (2)
 • #615: Huyền Linh cảnh khí linh (1)
 • #616: Huyền Linh cảnh khí linh (2)
 • #617: Nhặt được tiện nghi (1)
 • #618: Nhặt được tiện nghi (2)
 • #619: Phản hấp (1)
 • #620: Phản hấp (2)
 • #621: Lại muốn đến âm
 • #622: Quặng mỏ giảm sản lượng (1)
 • #623: Quặng mỏ giảm sản lượng (2)
 • #624: Quặng mỏ giảm sản lượng (3)
 • #625: Mánh khóe (1)
 • #626: Mánh khóe (2)
 • #627: Xảy ra chuyện lớn
 • #628: Rời xa nước xoáy (1)
 • #629: Rời xa nước xoáy (2)
 • #630: Rời xa nước xoáy (3)
 • #631: Hàn gia làm khó dễ
 • #632: Chạy ra ôm chặt (1)
 • #633: Chạy ra ôm chặt (2)
 • #634: Chuẩn bị cướp sạch (1)
 • #635: Chuẩn bị cướp sạch (2)
 • #636: Chuyển không (1)
 • #637: Chuyển không (2)
 • #638: Bức hôn (1)
 • #639: Bức hôn (2)
 • #640: Cùng ngực lớn đồng hành (1)
 • #641: Cùng ngực lớn đồng hành (2)
 • #642: Linh thảo khắp nơi trong sơn cốc (1)
 • #643: Linh thảo khắp nơi trong sơn cốc (2)
 • #644: Sinh Linh đan
 • #645: La chiêm hà (1)
 • #646: La chiêm hà (2)
 • #647: La chiêm hà (3)
 • #648: Cuốn vào lôi kiếp
 • #649: Thần khí xuất thế (1)
 • #650: Thần khí xuất thế (2)
 • #651: Cấm tự đã hiểu (1)
 • #652: Cấm tự đã hiểu (2)
 • #653: Long Hổ bảng (1)
 • #654: Long Hổ bảng (2)
 • #655: La lão gia (1)
 • #656: La lão gia (2)
 • #657: Thần chi luyện tràng (1)
 • #658: Thần chi luyện tràng (2)
 • #659: Tấn giai huyền linh (1)
 • #660: Tấn giai huyền linh (2)
 • #661: Liên tục xông cửa (1)
 • #662: Liên tục xông cửa (2)
 • #663: Song hổ (1)
 • #664: Song hổ (2)
 • #665: Nhuyễn trùng chán ghét (1)
 • #666: Nhuyễn trùng chán ghét (2)
 • #667: Đường Điềm bão nổi
 • #668: Thi long hiện (1)
 • #669: Thi long hiện (2)
 • #670: Thi long hiện (3)
 • #671: Thần quân
 • #672: Đặc thù của Đường Điềm (1)
 • #673: Đặc thù của Đường Điềm (2)
 • #674: Tứ phương tranh phách (1)
 • #675: Tứ phương tranh phách (2)
 • #676: Lưu Minh Thiên Sương tâm kinh (1)
 • #677: Lưu Minh Thiên Sương tâm kinh (2)
 • #678: Cất chứa khủng bố (1)
 • #679: Cất chứa khủng bố (2)
 • #680: Phán đoán sai lầm (1)
 • #681: Phán đoán sai lầm (2)
 • #682: Truy binh của Vân Lôi tông (1)
 • #683: Truy binh của Vân Lôi tông (2)
 • #684: Chôn giết (1)
 • #685: Chôn giết (2)
 • #686: Bước thứ sáu lão tổ (1)
 • #687: Bước thứ sáu lão tổ (2)
 • #688: Tuyệt thế Phong Hậu (1)
 • #689: Tuyệt thế Phong Hậu (2)
 • #690: Hận tuyệt cốc
 • #691: Cao thủ khủng bố (1)
 • #692: Cao thủ khủng bố (2)
 • #693: Ngươi là con ta! (1)
 • #694: Ngươi là con ta! (2)
 • #695: Vẫn thần cuộc chiến (1)
 • #696: Vẫn thần cuộc chiến (2)
 • #697: Nhận nhau (1)
 • #698: Nhận nhau (2)
 • #699: Tàn sát tông phái (1)
 • #700: Tàn sát tông phái (2)
 • #701: Lâm hồng hoang (1)
 • #702: Lâm hồng hoang (2)
 • #703: Bổ sung toàn bộ bí mật của thân thế (1)
 • #704: Bổ sung toàn bộ bí mật của thân thế (2)
 • #705: Gặp mẹ chồng (1)
 • #706: Gặp mẹ chồng (2)
 • #707: Phong hậu lại xuất hiện
 • #708: Mỹ nữ rắn rết (1)
 • #709: Mỹ nữ rắn rết (2)
 • #710: Mỹ nữ rắn rết (3)
 • #711: Cổ mộ mở ra
 • #712: Ma tự (1)
 • #713: Ma tự (2)
 • #714: Vong giả chi kim
 • #715: Cùng liên thủ xông vào (1)
 • #716: Cùng liên thủ xông vào (2)
 • #717: Tâm do kính mà sinh (1)
 • #718: Tâm do kính mà sinh (2)
 • #719: Một trăm lẻ tám tuyển một (1)
 • #720: Một trăm lẻ tám tuyển một (2)
 • #721: Điều kiện để lấy được di bảo
 • #722: Âm dương đan (1)
 • #723: Âm dương đan (2)
 • #724: Công thành rời đi (1)
 • #725: Công thành rời đi (2)
 • #726: Chủ Linh cảnh (1)
 • #727: Chủ Linh cảnh (2)
 • #728: La thiếu gia (1)
 • #729: La thiếu gia (2)
 • #730: Trở mặt (1)
 • #731: Trở mặt (2)
 • #732: Lựa chọn lập trường
 • #733: Hủy linh khí (1)
 • #734: Hủy linh khí (2)
 • #735: Cửu trọng thạch hóa (1)
 • #736: Cửu trọng thạch hóa (2)
 • #737: Lão tổ cùng tới (1)
 • #738: Lão tổ cùng tới (2)
 • #739: Băng tuyết nữ vương Phong Sở Liên
 • #740: Tinh vực chi môn (1)
 • #741: Tinh vực chi môn (2)
 • #742: Tái chiến Thủy Doanh Tâm
 • #743: Phép đột phá kỳ lạ
 • #744: Bế quan
 • #745: Không gian bí thuật
 • #746: Dù là ngàn người
 • #747: Dù là ngàn người 2
 • #748: Lấy 1 địch 1000
 • #749: Tinh vực cấp chiến đấu
 • #750: Mẹ chồng nàng dâu liên thủ
 • #751: La thiên sâm
 • #752: Oan gia tái kiến
 • #753: Mở rộng Tinh Hải
 • #754: 15 năm
 • #755: Quyết định của Lữ Nguyệt Đồng
 • #756: Quay về Nam Châu
 • #757: Cửa Tô gia khó vào
 • #758: Tiểu thư và cô gia
 • #759: Trừ ác (1)
 • #760: Trừ ác (2)
 • #761: Gặp lại Hỏa Diễm cự nhân
 • #762: Về nhà (1)
 • #763: Về nhà (2)
 • #764: Toàn lực bồi dưỡng
 • #765: Quyết liệt (1)
 • #766: Quyết liệt (2)
 • #767: Nghiêm Thanh bị bắt (1)
 • #768: Nghiêm Thanh bị bắt (2)
 • #769: Dược tràng, Hắc Nguyên Châu (1)
 • #770: Dược tràng, Hắc Nguyên Châu (2)
 • #771: Lẫn vào (1)
 • #772: Lẫn vào (2)
 • #773: Tinh Vương đối chiến
 • #774: Trời sinh chiến sĩ (1)
 • #775: Trời sinh chiến sĩ (2)
 • #776: Liều mạng (1)
 • #777: Liều mạng (2)
 • #778: Nhập tổ địa (1)
 • #779: Nhập tổ địa (2)
 • #780: Chơi cờ (1)
 • #781: Chơi cờ (2)
 • #782: Một điểm tin tức (1)
 • #783: Một điểm tin tức (2)
 • #784: Tổ huyết (1)
 • #785: Tổ huyết (2)
 • #786: Tứ tộc tề tụ
 • #787: Ám sát chi đạo (1)
 • #788: Ám sát chi đạo (2)
 • #789: Khống khí chi đạo (1)
 • #790: Khống khí chi đạo (2)
 • #791: Tổ khí hống minh (1)
 • #792: Tổ khí hống minh (2)
 • #793: Lôi chi đạo (1)
 • #794: Lôi chi đạo (2)
 • #795: Huyết mạch thức tỉnh (1)
 • #796: Huyết mạch thức tỉnh (2)
 • #797: Thiên phú thần thông bí mật
 • #798: Thiên phú thần thông bí mật (2)
 • #799: Phối phương Thần tửu (1)
 • #800: Phối phương Thần tửu (2)
 • #801: Trộm bảo
 • #802: Có âm mưu gì? (1)
 • #803: Có âm mưu gì? (2)
 • #804: Đoạt xá (1)
 • #805: Đoạt xá (2)
 • #806: Giải cứu (1)
 • #807: Giải cứu (2)
 • #808: Thập tuyền hải, nhưỡng thần tửu (1)
 • #809: Thập tuyền hải, nhưỡng thần tửu (2)
 • #810: Rượu thành
 • #811: Các hữu tiến bộ (1)
 • #812: Các hữu tiến bộ (2)
 • #813: Hoàn ân (1)
 • #814: Hoàn ân (2)
 • #815: Cổ Nguyên động (1)
 • #816: Cổ Nguyên động (2)
 • #817: Cường thế đánh chết
 • #818: Kinh sợ lão tổ (1)
 • #819: Kinh sợ lão tổ (2)
 • #820: Kết minh cùng tán loạn (1)
 • #821: Kết minh cùng tán loạn (2)
 • #822: Kết minh cùng tán loạn (3)
 • #823: Mẫu trùng
 • #824: Lấy mạng đổi mạng (1)
 • #825: Lấy mạng đổi mạng (2)
 • #826: Hư Nguyên khí
 • #827: Ngân lân hải (1)
 • #828: Ngân lân hải (2)
 • #829: Tân đại lục (1)
 • #830: Tân đại lục (2)
 • #831: Chiến tranh dị tộc (1)
 • #832: Chiến tranh dị tộc (2)
 • #833: Thần huyết thiết
 • #834: Luyện hóa Thần huyết (1)
 • #835: Luyện hóa Thần huyết (2)
 • #836: Phong ấn dao động (1)
 • #837: Phong ấn dao động (2)
 • #838: Gặp lại tứ đại tộc (1)
 • #839: Gặp lại tứ đại tộc (2)
 • #840: Làm các ngươi buồn nôn (1)
 • #841: Làm các ngươi buồn nôn (2)
 • #842: Tranh đoạt thần quả
 • #843: Lá bài tẩy của Nghiêm Phi Dương (1)
 • #844: Lá bài tẩy của Nghiêm Phi Dương (2)
 • #845: Không chỉ ngươi có thể đột phá
 • #846: Không chỉ ngươi có thể đột phá (2)
 • #847: Nữ nhân ngu xuẩn
 • #848: Chân thực cùng ảo cảnh (1)
 • #849: Chân thực cùng ảo cảnh (2)
 • #850: Nhân cách ngụy tạo
 • #851: Nhân cách ngụy tạo (2)
 • #852: Thu phục
 • #853: Thu phục (2)
 • #854: Đào mệnh
 • #855: Đào mệnh (2)
 • #856: Cứu giá
 • #857: Cứu giá (2)
 • #858: Quay về Lữ thành
 • #859: Chân tướng đáng sợ
 • #860: Chân tướng đáng sợ (2)
 • #861: Oán thù Lữ - Bạch
 • #862: Oán thù Lữ - Bạch (2)
 • #863: Bạch gia sinh sự (1)
 • #864: Bạch gia sinh sự (2)
 • #865: Cơ hội
 • #866: Cơ hội (2)
 • #867: Nhập Âm Dương thánh giáo
 • #868: Nhập Âm Dương thánh giáo (2)
 • #869: Thánh mẫu hiện
 • #870: Nằm vùng
 • #871: Nằm vùng (2)
 • #872: Thần Vương bí bảo
 • #873: Thần Vương bí bảo (2)
 • #874: Cao điệu hấp dẫn
 • #875: Chinh phục bước đầu tiên (1)
 • #876: Chinh phục bước đầu tiên (2)
 • #877: Có rồi! (1)
 • #878: Có rồi! (2)
 • #879: Trở mặt (1)
 • #880: Trở mặt (2)
 • #881: Đàm phán
 • #882: Bên dưới thánh địa (1)
 • #883: Bên dưới thánh địa (2)
 • #884: Thu bảo (1)
 • #885: Thu bảo (2)
 • #886: Một đối ba, đại chiến (1)
 • #887: Một đối ba, đại chiến (2)
 • #888: Cướp hoàng binh (1)
 • #889: Cướp hoàng binh (2)
 • #890: Lại giết một Tinh Hoàng (1)
 • #891: Lại giết một Tinh Hoàng (2)
 • #892: Vét sạch của cải
 • #893: Hỏa Diễm Cự Nhân xuất thế! (1)
 • #894: Hỏa Diễm Cự Nhân xuất thế! (2)
 • #895: Ký hiệp ước (1)
 • #896: Ký hiệp ước (2)
 • #897: Nhược Hoa trở về (1)
 • #898: Nhược Hoa trở về (2)
 • #899: Thiên anh điện (1)
 • #900: Thiên anh điện (2)
 • #901: Bước bậc thang
 • #902: Kích thích tiềm lực (1)
 • #903: Kích thích tiềm lực (2)
 • #904: Thần tủy (1)
 • #905: Thần tủy (2)
 • #906: Thư giãn khiếu huyệt (1)
 • #907: Thư giãn khiếu huyệt (2)
 • #908: Luyện hóa thần tủy (1)
 • #909: Luyện hóa thần tủy (2)
 • #910: Hậu kim (1)
 • #911: Hậu kim (2)
 • #912: Pháp tắc (1)
 • #913: Pháp tắc (2)
 • #914: Thần Vương chi tranh (1)
 • #915: Thần Vương chi tranh (2)
 • #916: Đại tỷ (1)
 • #917: Đại tỷ (2)
 • #918: Nhận chủ (1)
 • #919: Nhận chủ (2)
 • #920: Tứ đại tộc đều tới
 • #921: Thành tựu Tinh Đế (1)
 • #922: Thành tựu Tinh Đế (2)
 • #923: Chuyện vui của Thái Lạc (1)
 • #924: Chuyện vui của Thái Lạc (2)
 • #925: Hạ lễ (1)
 • #926: Hạ lễ (2)
 • #927: Cuồng ngạo (1)
 • #928: Cuồng ngạo (2)
 • #929: Cục diện hỗn loạn (1)
 • #930: Cục diện hỗn loạn (2)
 • #931: Một chầu loạn tát (1)
 • #932: Một chầu loạn tát (2)
 • #933: Tinh đồ (1)
 • #934: Tinh đồ (2)
 • #935: Tái nhập thánh địa
 • #936: Tái nhập thánh địa (2)
 • #937: Khai chiến (1)
 • #938: Khai chiến (2)
 • #939: Uy phong bát diện (1)
 • #940: Uy phong bát diện (2)
 • #941: Giết chết Tinh Đế (1)
 • #942: Giết chết Tinh Đế (2)
 • #943: Tinh Đế đều xuất hiện
 • #944: Solo thánh địa (1)
 • #945: Solo thánh địa (2)
 • #946: Solo thánh địa (3)
 • #947: Đuổi giết Xà Tôn Nhân (1)
 • #948: Đuổi giết Xà Tôn Nhân (2)
 • #949: Lão tổ chạy tán loạn
 • #950: Vẫn thần lại hiện ra (1)
 • #951: Vẫn thần lại hiện ra (2)
 • #952: Đuổi giết vẫn thần (1)
 • #953: Đuổi giết vẫn thần (2)
 • #954: Bức vua thoái vị (1)
 • #955: Bức vua thoái vị (2)
 • #956: Giải quyết từng cái (1)
 • #957: Giải quyết từng cái (2)
 • #958: Bức ngươi hiện thân (1)
 • #959: Bức ngươi hiện thân (2)
 • #960: Chuẩn bị vượt qua không gian (1)
 • #961: Chuẩn bị vượt qua không gian (2)
 • #962: Xuyên thẳng qua tinh không (1)
 • #963: Xuyên thẳng qua tinh không (2)
 • #964: Thăng Dương tinh (1)
 • #965: Thăng Dương tinh (2)
 • #966: Tống gia (1)
 • #967: Tống gia (2)
 • #968: Sinh tử luân (1)
 • #969: Sinh tử luân (2)
 • #970: Tăng cường sức thuyết phục (1)
 • #971: Tăng cường sức thuyết phục (2)
 • #972: Nói chuyện chánh sự a
 • #973: Tăng cường sức thuyết phục (1)
 • #974: Tăng cường sức thuyết phục (2)
 • #975: Lang Vương tử (1)
 • #976: Lang Vương tử (2)
 • #977: Thần Vũ tinh (1)
 • #978: Thần Vũ tinh (2)
 • #979: Triệu gia (1)
 • #980: Triệu gia (2)
 • #981: Viện thủ (1)
 • #982: Viện thủ (2)
 • #983: Đại âm mưu, dã tâm lớn (1)
 • #984: Đại âm mưu, dã tâm lớn (2)
 • #985: Diệt khẩu (1)
 • #986: Diệt khẩu (2)
 • #987: Hiện ra răng nanh (1)
 • #988: Hiện ra răng nanh (2)
 • #989: Cao thủ tề động (1)
 • #990: Cao thủ tề động (2)
 • #991: Khải kỳ lục (1)
 • #992: Khải kỳ lục (2)
 • #993: Trang thứ tám (1)
 • #994: Trang thứ tám (2)
 • #995: Trang thứ chín
 • #996: Bị buộc độ Thần kiếp (1)
 • #997: Bị buộc độ Thần kiếp (2)
 • #998: Bị buộc độ Thần kiếp (3)
 • #999: Ảnh hưởng sau trận chiến
 • #1000: Rốt cục muốn sinh ra (1)
 • #1001: Rốt cục muốn sinh ra (2)
 • #1002: Kinh hãi đến thế gian (1)
 • #1003: Kinh hãi đến thế gian (2)
 • #1004: Ngân Nguyệt thú bỏ niêm phong (1)
 • #1005: Ngân Nguyệt thú bỏ niêm phong (2)
 • #1006: Bí thuật khác loại (1)
 • #1007: Bí thuật khác loại (2)
 • #1008: Đỉnh phong hạ giới (1)
 • #1009: Đỉnh phong hạ giới (2)
 • #1010: Lão cừu nhân (1)
 • #1011: Lão cừu nhân (2)
 • #1012: Ngân Nguyệt thú giá lâm (1)
 • #1013: Ngân Nguyệt thú giá lâm (2)
 • #1014: Hoàn toàn đối kháng (1)
 • #1015: Hoàn toàn đối kháng (2)
 • #1016: Đuổi giết thần thú (1)
 • #1017: Đuổi giết thần thú (2)
 • #1018: Sơ lâm thần giới
 • #1019: Ngưng luyện thần hạch. (1)
 • #1020: Ngưng luyện thần hạch. (2)
 • #1021: Ngưng luyện thần hạch. (3)
 • #1022: Oanh bạo
 • #1023: Dọn sạch (1)
 • #1024: Dọn sạch (2)
 • #1025: Ở tạm nguyệt quang thành
 • #1026:
 • #1027: Săn thú
 • #1028:
 • #1029: Chặn ngang một cước
 • #1030:
 • #1031: Lại tuyết dung
 • #1032:
 • #1033: Thần tinh
 • #1034:
 • #1035: Khách quý đến
 • #1036:
 • #1037: Ai tới trước (1)
 • #1038: Ai tới trước (2)
 • #1039: Pháp tắc diễn hóa (1)
 • #1040: Pháp tắc diễn hóa (2)
 • #1041: Nhận thua
 • #1042: Mời chào (1)
 • #1043: Mời chào (2)
 • #1044: Di phủ của Trung Nguyên Thần (1)
 • #1045: Di phủ của Trung Nguyên Thần (2)
 • #1046: Xuất phát Thượng Nguyên Thành (1)
 • #1047: Xuất phát Thượng Nguyên Thành (2)
 • #1048: Tiến vào di phủ (1)
 • #1049: Tiến vào di phủ (2)
 • #1050: Dược viên (1)
 • #1051: Dược viên (2)
 • #1052: Người vì tiền mà chết (1)
 • #1053: Người vì tiền mà chết (2)
 • #1054: Hốc tối (1)
 • #1055: Hốc tối (2)
 • #1056: Phản âm một bả (1)
 • #1057: Phản âm một bả (2)
 • #1058: Đan thất của Trung Nguyên Thần
 • #1059: Tranh đoạt đan dược (1)
 • #1060: Tranh đoạt đan dược (2)
 • #1061: Chi mạn thuật (1)
 • #1062: Chi mạn thuật (2)
 • #1063: Tả Nhược Hề khiếp sợ (1)
 • #1064: Tả Nhược Hề khiếp sợ (2)
 • #1065: Người theo đuổi (1)
 • #1066: Người theo đuổi (2)
 • #1067: Ngũ cử thiên (1)
 • #1068: Ngũ cử thiên (2)
 • #1069: Mặt không còn (1)
 • #1070: Mặt không còn (2)
 • #1071: Binh Khí các (1)
 • #1072: Binh Khí các (2)
 • #1073: Dưỡng tâm hũ (1)
 • #1074: Dưỡng tâm hũ (2)
 • #1075: An toàn về Thượng Nguyên Thành
 • #1076: Vật phẩm giao lưu hội (1)
 • #1077: Vật phẩm giao lưu hội (2)
 • #1078: Vật phẩm giao lưu hội (3)
 • #1079: Đỗ Vô Bệnh cường thế (1)
 • #1080: Đỗ Vô Bệnh cường thế (2)
 • #1081: Mưu đồ?
 • #1082: Hàng tốt không ngừng (1)
 • #1083: Hàng tốt không ngừng (2)
 • #1084: Tử Đỉnh dị động (1)
 • #1085: Tử Đỉnh dị động (2)
 • #1086: Pháp tắc chi linh (1)
 • #1087: Pháp tắc chi linh (2)
 • #1088: Cạnh tranh điên cuồng (1)
 • #1089: Cạnh tranh điên cuồng (2)
 • #1090: Kiếm lợi lớn (1)
 • #1091: Kiếm lợi lớn (2)
 • #1092: Hư Thần tam trọng thiên
 • #1093: Nhiệm vụ tiêu diệt (1)
 • #1094: Nhiệm vụ tiêu diệt (2)
 • #1095: Ác Ma ăn gan (1)
 • #1096: Ác Ma ăn gan (2)
 • #1097: Tập sát Sơ Vị Thần (1)
 • #1098: Tập sát Sơ Vị Thần (2)
 • #1099: Quay lại Nguyệt Quang Thành (1)
 • #1100: Quay lại Nguyệt Quang Thành (2)
 • #1101: Che giấu, Phân Hồn thú! (1)
 • #1102: Che giấu, Phân Hồn thú! (2)
 • #1103: Cuộc chiến đoạt thân thể (1)
 • #1104: Cuộc chiến đoạt thân thể (2)
 • #1105: Bị chết thực oan (1)
 • #1106: Bị chết thực oan (2)
 • #1107: Pháp tắc tan vỡ? (1)
 • #1108: Pháp tắc tan vỡ? (2)
 • #1109: Báo thù lửa giận (1)
 • #1110: Báo thù lửa giận (2)
 • #1111: Tỉnh lại (1)
 • #1112: Tỉnh lại (2)
 • #1113: Mài phục nàng (1)
 • #1114: Mài phục nàng (2)
 • #1115: Đi xa
 • #1116: Cố nhân (1)
 • #1117: Cố nhân (2)
 • #1118: Tâm tư thiếu nữ (1)
 • #1119: Tâm tư thiếu nữ (2)
 • #1120: Năm năm sau (1)
 • #1121: Năm năm sau (2)
 • #1122: Tiểu ma vương (1)
 • #1123: Tiểu ma vương (2)
 • #1124: Tiểu ma vương (3)
 • #1125: Sư ánh tuyết
 • #1126: Nữ vương đại nhân nhập Thần cảnh
 • #1127: Bí địa trong Tử Vong Sa Mạc (1)
 • #1128: Bí địa trong Tử Vong Sa Mạc (2)
 • #1129: Bí địa trong Tử Vong Sa Mạc (3)
 • #1130: Thần thú Giải Trĩ (1)
 • #1131: Thần thú Giải Trĩ (2)
 • #1132: Sơn cốc hiện
 • #1133: Cơ hội tới (1)
 • #1134: Cơ hội tới (2)
 • #1135: Một quyền oanh nát (1)
 • #1136: Một quyền oanh nát (2)
 • #1137: Vừa gặp đã thương (1)
 • #1138: Vừa gặp đã thương (2)
 • #1139: Chân đỉnh thứ năm (1)
 • #1140: Chân đỉnh thứ năm (2)
 • #1141: Bát hoang chấn động (1)
 • #1142: Bát hoang chấn động (2)
 • #1143: Hách lui Thượng Thiên thần (1)
 • #1144: Hách lui Thượng Thiên thần (2)
 • #1145: Cửu tinh thần vương (1)
 • #1146: Cửu tinh thần vương (2)
 • #1147: Gây dựng lại pháp tắc (1)
 • #1148: Gây dựng lại pháp tắc (2)
 • #1149: Lên cấp Sơ Vị Thần
 • #1150: Sơ thí thân thủ (1)
 • #1151: Sơ thí thân thủ (2)
 • #1152: Đại điếm lấn khách (1)
 • #1153: Đại điếm lấn khách (2)
 • #1154: Cửu Biến Thiên Long chi (1)
 • #1155: Cửu Biến Thiên Long chi (2)
 • #1156: Tiểu ma nữ xuất quan (1)
 • #1157: Tiểu ma nữ xuất quan (2)
 • #1158: Dứt khoát làm lớn (1)
 • #1159: Dứt khoát làm lớn (2)
 • #1160: Ăn gian tương hội (1)
 • #1161: Ăn gian tương hội (2)
 • #1162: Xích Diễm Long Vương quả (1)
 • #1163: Xích Diễm Long Vương quả (2)
 • #1164: Lại đến thần chi thí luyện tràng (1)
 • #1165: Lại đến thần chi thí luyện tràng (2)
 • #1166: Đánh cuộc sinh tử
 • #1167: Tử vong ma cứ (1)
 • #1168: Tử vong ma cứ (2)
 • #1169: Huyết Dưỡng đan (1)
 • #1170: Huyết Dưỡng đan (2)
 • #1171: Đề thăng uy năng của hắc động (1)
 • #1172: Đề thăng uy năng của hắc động (2)
 • #1173: Vệ thập thất (1)
 • #1174: Vệ thập thất (2)
 • #1175: Diễn biến kinh người (1)
 • #1176: Diễn biến kinh người (2)
 • #1177: Phản thực huyết thú (1)
 • #1178: Phản thực huyết thú (2)
 • #1179: Triệu kiến (1)
 • #1180: Triệu kiến (2)
 • #1181: Minh Ngục chiến tranh (1)
 • #1182: Minh Ngục chiến tranh (2)
 • #1183: Ý tốt
 • #1184: Giết chóc mở ra (1)
 • #1185: Giết chóc mở ra (2)
 • #1186: Vào thành (1)
 • #1187: Vào thành (2)
 • #1188: Sát sát uy phong (1)
 • #1189: Sát sát uy phong (2)
 • #1190: Hoàng kim bàng giải (1)
 • #1191: Hoàng kim bàng giải (2)
 • #1192: Bảo y (1)
 • #1193: Bảo y (2)
 • #1194: Tan tác
 • #1195: Lại thấy huyết thú (1)
 • #1196: Lại thấy huyết thú (2)
 • #1197: Lại thấy huyết thú (3)
 • #1198: Truy kích
 • #1199: Thu làm tọa kỵ (1)
 • #1200: Thu làm tọa kỵ (2)
 • #1201: Lỗ gia chấn động (1)
 • #1202: Lỗ gia chấn động (2)
 • #1203: Thần cấp Âm Thi (1)
 • #1204: Thần cấp Âm Thi (2)
 • #1205: Hung vật hiển uy (1)
 • #1206: Hung vật hiển uy (2)
 • #1207: Cường giả thần bí (1)
 • #1208: Cường giả thần bí (2)
 • #1209: Bạch y thiếu nữ
 • #1210: Mời (1)
 • #1211: Mời (2)
 • #1212: Hướng phong thạch (1)
 • #1213: Hướng phong thạch (2)
 • #1214: Dạy bảo (1)
 • #1215: Dạy bảo (2)
 • #1216: Thân thế của Phượng Niệm Yên (1)
 • #1217: Thân thế của Phượng Niệm Yên (2)
 • #1218: Bảo tàng Minh Hà Vương (1)
 • #1219: Bảo tàng Minh Hà Vương (2)
 • #1220: Thụ nghiệp giải thích nghi hoặc (1)
 • #1221: Thụ nghiệp giải thích nghi hoặc (2)
 • #1222: Thần bí chi địa
 • #1223: Liễu gia nghịch tập (1)
 • #1224: Liễu gia nghịch tập (2)
 • #1225: Liễu gia nghịch tập (3)
 • #1226: Tử Mộc bà bà
 • #1227: Đuổi giết Trung Nguyên Thần (1)
 • #1228: Đuổi giết Trung Nguyên Thần (2)
 • #1229: Tầng thứ nhất (1)
 • #1230: Tầng thứ nhất (2)
 • #1231: Long Tiên dịch (1)
 • #1232: Long Tiên dịch (2)
 • #1233: Quái vật đột kích (1)
 • #1234: Quái vật đột kích (2)
 • #1235: Tiểu nha đầu gặp rắc rối (1)
 • #1236: Tiểu nha đầu gặp rắc rối (2)
 • #1237: Họa phúc cùng tồn tại
 • #1238: Một chọi ba thì lại làm sao (1)
 • #1239: Một chọi ba thì lại làm sao (2)
 • #1240: Tầng thứ hai (1)
 • #1241: Tầng thứ hai (2)
 • #1242: Dễ dàng thu phục (1)
 • #1243: Dễ dàng thu phục (2)
 • #1244: Tuyệt sắc nữ thi (1)
 • #1245: Tuyệt sắc nữ thi (2)
 • #1246: Tầng thứ ba (1)
 • #1247: Tầng thứ ba (2)
 • #1248: Hoàng Tuyền hải (1)
 • #1249: Hoàng Tuyền hải (2)
 • #1250: Huyết ngạc
 • #1251: Nơi cuối cùng (1)
 • #1252: Nơi cuối cùng (2)
 • #1253: Thần miếu mở ra (1)
 • #1254: Thần miếu mở ra (2)
 • #1255: Tranh đoạt cuối cùng (1)
 • #1256: Tranh đoạt cuối cùng (2)
 • #1257: Minh Hà Vương khiếp sợ (1)
 • #1258: Minh Hà Vương khiếp sợ (2)
 • #1259: Minh Hà Vương đáng thương (1)
 • #1260: Minh Hà Vương đáng thương (2)
 • #1261: Ức vạn niên thủy mạt
 • #1262: Trực phá Trung Nguyên Thần! (1)
 • #1263: Trực phá Trung Nguyên Thần! (2)
 • #1264: Trực phá Trung Nguyên Thần! (3)
 • #1265: Thiên Thần Khí đột kích (1)
 • #1266: Thiên Thần Khí đột kích (2)
 • #1267: Cửu Tinh Thần Vương tái hiện
 • #1268: Đi lại đây (1)
 • #1269: Đi lại đây (2)
 • #1270: Ba ngàn năm (1)
 • #1271: Ba ngàn năm (2)
 • #1272: Đánh nhỏ đến lớn (1)
 • #1273: Đánh nhỏ đến lớn (2)
 • #1274: Hiểu lầm (1)
 • #1275: Hiểu lầm (2)
 • #1276: Pháp tắc thứ chín (1)
 • #1277: Pháp tắc thứ chín (2)
 • #1278: Trở lại Phi Vũ thành
 • #1279: Mỹ nhân oán (1)
 • #1280: Mỹ nhân oán (2)
 • #1281: Một chiêu giải quyết (1)
 • #1282: Một chiêu giải quyết (2)
 • #1283: Trấn sát tân gia (1)
 • #1284: Trấn sát tân gia (2)
 • #1285: Uy thế vô song (1)
 • #1286: Uy thế vô song (2)
 • #1287: Loại hiệu quả thứ hai (1)
 • #1288: Loại hiệu quả thứ hai (2)
 • #1289: Muốn đột phá (1)
 • #1290: Muốn đột phá (2)
 • #1291: Hối hận thì đã muộn (1)
 • #1292: Hối hận thì đã muộn (2)
 • #1293: Ba mươi năm Hà Đông (1)
 • #1294: Ba mươi năm Hà Đông (2)
 • #1295: Ba mươi năm Hà Đông (3)
 • #1296: Ân oán thanh toán xong (1)
 • #1297: Ân oán thanh toán xong (2)
 • #1298: Cố tật (1)
 • #1299: Cố tật (2)
 • #1300: Cường hành bái sư (1)
 • #1301: Cường hành bái sư (2)
 • #1302: Thanh lang bang (1)
 • #1303: Thanh lang bang (2)
 • #1304: Đổ thần Lại Thất Hà (1)
 • #1305: Đổ thần Lại Thất Hà (2)
 • #1306: Phong gia (1)
 • #1307: Phong gia (2)
 • #1308: Nhúng tay (1)
 • #1309: Nhúng tay (2)
 • #1310: Chủ động nhượng bộ (1)
 • #1311: Chủ động nhượng bộ (2)
 • #1312: Nhận thân
 • #1313: Đào góc tường (1)
 • #1314: Đào góc tường (2)
 • #1315: Thái mạt tinh hạch (1)
 • #1316: Thái mạt tinh hạch (2)
 • #1317: Vạn pháp Tinh Thần điện (1)
 • #1318: Vạn pháp Tinh Thần điện (2)
 • #1319: Lần nữa ra đi (1)
 • #1320: Lần nữa ra đi (2)
 • #1321: Tinh Điện thu đồ đệ (1)
 • #1322: Tinh Điện thu đồ đệ (2)
 • #1323: Vượt qua kiểm tra, một chiêu chết
 • #1324: Thần Vương triệu kiến (1)
 • #1325: Thần Vương triệu kiến (2)
 • #1326: Nhiệm vụ Thần Vương (1)
 • #1327: Nhiệm vụ Thần Vương (2)
 • #1328: Kịch chiến Bạch Quang Vinh Hiên (1)
 • #1329: Kịch chiến Bạch Quang Vinh Hiên (2)
 • #1330: Theo dõi tới (1)
 • #1331: Theo dõi tới (2)
 • #1332: Quốc khánh điển (1)
 • #1333: Quốc khánh điển (2)
 • #1334: Bảy khối Thần Thạch (1)
 • #1335: Bảy khối Thần Thạch (2)
 • #1336: Loạn vũ bí cảnh (1)
 • #1337: Loạn vũ bí cảnh (2)
 • #1338: Uy năng của Chủ thần khí
 • #1339: Thần đô (1)
 • #1340: Thần đô (2)
 • #1341: Nhân khí (1)
 • #1342: Nhân khí (2)
 • #1343: Huyết chiến, oanh bạo (1)
 • #1344: Huyết chiến, oanh bạo (2)
 • #1345: Trung Nguyên Thần tam trọng thiên
 • #1346: Chí âm sinh dương liên (1)
 • #1347: Chí âm sinh dương liên (2)
 • #1348: Tiến vào tầng thứ hai
 • #1349: Song diện nhân (1)
 • #1350: Song diện nhân (2)
 • #1351: Tầng thứ ba (1)
 • #1352: Tầng thứ ba (2)
 • #1353: Tiểu nhân tao trọng
 • #1354: Chinh phục chủ thần khí (1)
 • #1355: Chinh phục chủ thần khí (2)
 • #1356: Đột phá Thượng Thiên Thần
 • #1357: Tái chiến Bạch Vinh Hiên (1)
 • #1358: Tái chiến Bạch Vinh Hiên (2)
 • #1359: Thần vương giá lâm
 • #1360: Quay về Chúc Liệt Thành (1)
 • #1361: Quay về Chúc Liệt Thành (2)
 • #1362: Tin tức Lâm Tiêu Dương
 • #1363: Nguy cơ
 • #1364: Lửa giận ngập trời (1)
 • #1365: Lửa giận ngập trời (2)
 • #1366: Tư Không hạ giới
 • #1367: Giết tới tận Thần Giới (1)
 • #1368: Giết tới tận Thần Giới (2)
 • #1369: Nghênh chiến thần vương
 • #1370: Giải quyết
 • #1371: Thần vương thụ đạo (1)
 • #1372: Thần vương thụ đạo (2)
 • #1373: Hạ lạc chân đỉnh thứ sáu
 • #1374: Sứ mạng (1)
 • #1375: Sứ mạng (2)
 • #1376: Thần vương vẫn lạc
 • #1377: Hợp đỉnh (1)
 • #1378: Hợp đỉnh (2)
 • #1379: Phản bội
 • #1380: Tai ương thần vương
 • #1381: Gặp lại cố nhân (1)
 • #1382: Gặp lại cố nhân (2)
 • #1383: Cường giả chân chính
 • #1384: Lại có tin vui (1)
 • #1385: Lại có tin vui (2)
 • #1386: Mã cẩn huyên (1)
 • #1387: Mã cẩn huyên (2)
 • #1388: Đuổi tới
 • #1389: Bạt tai thượng thiên thần (1)
 • #1390: Bạt tai thượng thiên thần (2)
 • #1391: Cửu u thần vương (1)
 • #1392: Cửu u thần vương (2)
 • #1393: Kinh sợ thối lui
 • #1394: Hỏa vô cấu phách lối (1)
 • #1395: Hỏa vô cấu phách lối (2)
 • #1396: Đánh chết (1)
 • #1397: Đánh chết (2)
 • #1398: Hiệp trợ trấn áp (1)
 • #1399: Hiệp trợ trấn áp (2)
 • #1400: Tấn nhập thần vương !
 • #1401: Phản lại tinh điện (1)
 • #1402: Phản lại tinh điện (2)
 • #1403: Lại một thần vương (1)
 • #1404: Lại một thần vương (2)
 • #1405: Kịch chiến thập đại điện chủ
 • #1406: Trấn diệt (1)
 • #1407: Trấn diệt (2)
 • #1408: Bản nguyên pháp tắc (1)
 • #1409: Bản nguyên pháp tắc (2)
 • #1410: Đại ma thần quốc
 • #1411: Thần vương liệp sát giả (1)
 • #1412: Thần vương liệp sát giả (2)
 • #1413: Hỏa gia đánh tới (1)
 • #1414: Hỏa gia đánh tới (2)
 • #1415: Chiến ước
 • #1416: Bại lui (1)
 • #1417: Bại lui (2)
 • #1418: Phiền toái Lại gia (1)
 • #1419: Phiền toái Lại gia (2)
 • #1420: Khách nhân của Thần Vương (1)
 • #1421: Khách nhân của Thần Vương (2)
 • #1422: Khó mà tin được
 • #1423: Tin tức của Lâm Hồng Hoang (1)
 • #1424: Tin tức của Lâm Hồng Hoang (2)
 • #1425: Lại đoạt thần khí Hỏa gia (1)
 • #1426: Lại đoạt thần khí Hỏa gia (2)
 • #1427: Cực thiên hải
 • #1428: Động vật biển (1)
 • #1429: Động vật biển (2)
 • #1430: Hải tộc (1)
 • #1431: Hải tộc (2)
 • #1432: Pháp tắc giao hòa (1)
 • #1433: Pháp tắc giao hòa (2)
 • #1434: Dực kình
 • #1435: Khôi lỗi thật là lợi hại (1)
 • #1436: Khôi lỗi thật là lợi hại (2)
 • #1437: Có chút sâu xa (1)
 • #1438: Có chút sâu xa (2)
 • #1439: Đại quân động vật biển
 • #1440: Di thiên chi dối (1)
 • #1441: Di thiên chi dối (2)
 • #1442: Lôi đài chiến (1)
 • #1443: Lôi đài chiến (2)
 • #1444: Không thể đánh bại
 • #1445: Trở về (1)
 • #1446: Trở về (2)
 • #1447: Trộm thủy
 • #1448: Cửu Tinh Thần Vương thì như thế nào (1)
 • #1449: Cửu Tinh Thần Vương thì như thế nào (2)
 • #1450: Vơ vét tài sản (1)
 • #1451: Vơ vét tài sản (2)
 • #1452: Nguyệt nguyệt
 • #1453: Chí Tôn thần khí xuất thế (1)
 • #1454: Chí Tôn thần khí xuất thế (2)
 • #1455: Lâm đảo (1)
 • #1456: Lâm đảo (2)
 • #1457: Thủ hộ thú
 • #1458: Tập trung lực lượng (1)
 • #1459: Tập trung lực lượng (2)
 • #1460: Nhi tử Thái Cổ Chí Tôn (1)
 • #1461: Nhi tử Thái Cổ Chí Tôn (2)
 • #1462: Liền xông
 • #1463: Lôi hệ Chí Tôn (1)
 • #1464: Lôi hệ Chí Tôn (2)
 • #1465: Đánh Chí Tôn tương lai (1)
 • #1466: Đánh Chí Tôn tương lai (2)
 • #1467: Dọa lui nhi tử Chí Tôn
 • #1468: Nơi Chí Tôn thần khí sinh ra đời (1)
 • #1469: Nơi Chí Tôn thần khí sinh ra đời (2)
 • #1470: Nộ lôi bí cảnh (1)
 • #1471: Nộ lôi bí cảnh (2)
 • #1472: Thần Vương chi thi
 • #1473: Bí Cảnh đoạt bảo (1)
 • #1474: Bí Cảnh đoạt bảo (2)
 • #1475: Cổ lôi thần quốc (1)
 • #1476: Cổ lôi thần quốc (2)
 • #1477: Quái xà ba đầu
 • #1478: Phát giác (1)
 • #1479: Phát giác (2)
 • #1480: Tấn chức ... sư mẫu (1)
 • #1481: Tấn chức ... sư mẫu (2)
 • #1482: Hậu nhân của Lôi hệ Chí Tôn (1)
 • #1483: Hậu nhân của Lôi hệ Chí Tôn (2)
 • #1484: Đột nhiên trở mặt
 • #1485: Tạm thời không lấy (1)
 • #1486: Tạm thời không lấy (2)
 • #1487: Đại Ma Thần quốc diệt
 • #1488: Kim mật bí cảnh (1)
 • #1489: Kim mật bí cảnh (2)
 • #1490: Nhạc thiên kiếm (1)
 • #1491: Nhạc thiên kiếm (2)
 • #1492: Thanh lý môn hộ
 • #1493: Tiểu nha đầu lừa người (1)
 • #1494: Tiểu nha đầu lừa người (2)
 • #1495: Cháu trai hung hăng càn quấy (1)
 • #1496: Cháu trai hung hăng càn quấy (2)
 • #1497: Khôi Lỗi mộc
 • #1498: Đánh nhỏ lớn sẽ xuất hiện (1)
 • #1499: Đánh nhỏ lớn sẽ xuất hiện (2)
 • #1500: Bạo đánh! (1)
 • #1501: Bạo đánh! (2)
 • #1502: Thôn thiên đỉnh
 • #1503: Chín đạo bổn nguyên pháp tắc (1)
 • #1504: Chín đạo bổn nguyên pháp tắc (2)
 • #1505: Thái Cổ chí tôn
 • #1506: Siêu cấp thần kiếp (1)
 • #1507: Siêu cấp thần kiếp (1)
 • #1508: Nữ thần vương
 • #1509: Hai bên thanh toán xong (1)
 • #1510: Hai bên thanh toán xong (2)
 • #1511: Hàm cự nhân
 • #1512: Đại trấn sát (1)
 • #1513: Đại trấn sát (2)
 • #1514: Tử Đỉnh bổ xong, đột biến (1)
 • #1515: Tử Đỉnh bổ xong, đột biến (2)
 • #1516: Lâm thương la
 • #1517: Chí Tôn đều tới (1)
 • #1518: Chí Tôn đều tới (2)
 • #1519: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? (1)
 • #1520: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? (2)
 • #1521: Thôn phệ thân thể
 • #1522: Hỏa linh Bí Cảnh (1)
 • #1523: Hỏa linh Bí Cảnh (2)
 • #1524: Thể chất đáng sợ (1)
 • #1525: Thể chất đáng sợ (2)
 • #1526: Thiết kế
 • #1527: Lão tổ Hỏa gia (1)
 • #1528: Lão tổ Hỏa gia (2)
 • #1529: Mua mệnh a (1)
 • #1530: Mua mệnh a (2)
 • #1531: Lâm Thương La giết đến
 • #1532: Bổn nguyên Thi hoàng (1)
 • #1533: Bổn nguyên Thi hoàng (2)
 • #1534: Lập tức nghịch chuyển (1)
 • #1535: Lập tức nghịch chuyển (2)
 • #1536: Tiến vào Cửu Tinh Thần Vương (1)
 • #1537: Tiến vào Cửu Tinh Thần Vương (2)
 • #1538: Giết bằng được!
 • #1539: Tử Lôi Chí Tôn hiện (1)
 • #1540: Tử Lôi Chí Tôn hiện (2)
 • #1541: Khí tẩu (1)
 • #1542: Khí tẩu (2)
 • #1543: Vơ vét tài sản, đột giết
 • #1544: Trở mặt mà đi (1)
 • #1545: Trở mặt mà đi (2)
 • #1546: Chí Tôn thứ nhất vẫn lạc (1)
 • #1547: Chí Tôn thứ nhất vẫn lạc (2)
 • #1548: Đẩy vào tuyệt cảnh (1)
 • #1549: Đẩy vào tuyệt cảnh (2)
 • #1550: Nữ nhân giống như Hỏa diễm
 • #1551: Còn thiếu một ít (1)
 • #1552: Còn thiếu một ít (2)
 • #1553: Tiến vào Chí Tôn (1)
 • #1554: Tiến vào Chí Tôn (2)
 • #1555: Đại chấn động
 • #1556: Ngăn cản (1)
 • #1557: Ngăn cản (2)
 • #1558: Tái chiến Thái Cổ Chí Tôn (1)
 • #1559: Tái chiến Thái Cổ Chí Tôn (2)
 • #1560: Thái Cổ trảm
 • #1561: Thái Cổ Chí Tôn vẫn lạc (1)
 • #1562: Thái Cổ Chí Tôn vẫn lạc (2)
 • #1563: Thất lang ngạo thiên (1)
 • #1564: Thất lang ngạo thiên (2)
 • #1565: Dựa thế (1)
 • #1566: Dựa thế (2)
 • #1567: Hòa hảo
 • #1568: Thôn Thiên Bí Cảnh, chiến Lâm Thương La (1)
 • #1569: Thôn Thiên Bí Cảnh, chiến Lâm Thương La (2)
 • #1570: Tranh đoạt Tử Đỉnh (1)
 • #1571: Tranh đoạt Tử Đỉnh (2)
 • #1572: Lâm Thương La điên cuồng
 • #1573: Liên tục trấn áp (1)
 • #1574: Liên tục trấn áp (2)
 • #1575: Quyết định gian nan (1)
 • #1576: Quyết định gian nan (2)
 • #1577: Tử Đỉnh toái (1)
 • #1578: Tử Đỉnh toái (2)
 • #1579: Lâm Thương La vẫn lạc
 • #1580: Sư Tú Ảnh quyết định (1)
 • #1581: Sư Tú Ảnh quyết định (2)
 • #1582: Liền từ ta a
 • #1583: Đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 4.3]

Related posts

Linh Vũ Thiên Hạ

TiKay

Ma Võ Nữ Đế Truyền

TiKay

Nghịch Thiên Chí Tôn

TiKay

Bất Khả Tư Nghị Sơn Hải

TiKay

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Hồng Hoang Chi Thần Quy

TiKay

2 comments

Trần Tú June 26, 2020 at 11:18 am

Ad ơi ad có thể đổi lại giọng chị gg truyện này sang giọng chị gg mới nhất hiện tại đc k , mình nghe giọng chị gg mới quen rồi , tks Ad nhiều.

Reply
Duc December 30, 2023 at 8:19 pm

Truyện quá nhiều cấp đến nỗi người nghe chẳng thể nhớ nổi! Thà phân đại cấp trong mỗi đại cấp có sơ , trung, viên mãn là được, bày trò lắm tên nghe mà bực mình

Reply

Leave a Reply