Đam MỹHiện ĐạiMạt ThếXuyên Không

Mạt Thế Cự Cổ

Một hệ thống liên tiếp hai cái thế giới.

Ngô Diệp, nhát gan sợ chết không có chí lớn thổ hào kim phú nhị đại bỗng nhiên rớt nhập tang thi thế giới, tay cầm thô tráng bàn tay vàng, thoát đi OR lưu lại

Tần Vô Hoa, chúng bạn xa lánh mặt lạnh lãnh tâm bộ đội đặc chủng, một tịch thiện niệm, bắt được một con bạo nhỏ xinh phì thỏ, ăn luôn OR ăn luôn OR ăn luôn (diệp: Nói tốt mặt khác tuyển hạng đâu? ! Tần: Nghe lời. Diệp: . . . )

—-

Tận thế buông xuống, trật tự tan vỡ, đạo đức luân tang, tang thi đã tới, ngươi chuẩn bị tốt sao?

—-

Có hệ thống, có thể xuyên qua hai cái thế giới, bàn tay vàng thô tráng, YY thăng cấp lưu sảng văn.

Mềm khoa học viễn tưởng, hết thảy kinh không dậy nổi cân nhắc, khảo chứng đảng thận nhập.

Nguồn: wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hà Phong Đình
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 khoe giàu tao trời phạt
 • #2: Chương 2 mạt thế
 • #3: Chương 3 lính đánh thuê hệ thống
 • #4: Chương 4 cầu sinh
 • #5: Chương 5 mưa to
 • #6: Chương 6 thử
 • #7: Chương 7 lão thử sát miêu
 • #8: Chương 8 hiểu lầm
 • #9: Chương 9 rời đi
 • #10: Chương 10
 • #11: Chương 11
 • #12: Chương 12
 • #13: Chương 13 tiểu thí ngưu đao
 • #14: Chương 14 nhiệm vụ
 • #15: Chương 15 chợ đêm
 • #16: Chương 16 mất đi ký ức
 • #17: Chương 17 tang thi BBQ
 • #18: Chương 18 ly biệt thời khắc
 • #19: Chương 19 gia bại như núi đảo
 • #20: Chương 20 gien chữa trị dịch
 • #21: Chương 21 lão khu công nghiệp
 • #22: Chương 22 trù tính
 • #23: Chương 23 kiểu mới tang thi
 • #24: Chương 24 kỳ ngộ
 • #25: Chương 25 nhiệt tiêu
 • #26: Chương 26 Lam Thành nguy cơ
 • #27: Chương 27 thành chủ nhiệm vụ
 • #28: Chương 28 nhân tài
 • #29: Chương 29 thu hoạch quý
 • #30: Chương 30 một bậc gien liên giải khóa
 • #31: Chương 31 đoạn tuyệt quan hệ
 • #32: Chương 32 mang hóa
 • #33: Chương 33
 • #34: Chương 34 cái chọc
 • #35: Chương 35 Vô Hoa chuyện cũ
 • #36: Chương 36 cùng đánh kỹ năng
 • #37: Chương 37 chợ đêm phong ba
 • #38: Chương 38 hợp tác
 • #39: Chương 39 Thanh Mân huyện quật kim
 • #40: Chương 40 Thanh Mân huyện tuyệt cảnh
 • #41: Chương 41
 • #42: Chương 42 khốn cục
 • #43: Chương 43 căn cứ tư tưởng
 • #44: Chương 44 tạm cư thanh mân ( thượng )
 • #45: Chương 45 tạm cư thanh mân ( trung )
 • #46: Chương 46 tạm cư thanh mân ( hạ )
 • #47: Chương 47 nhị thiếu rối rắm
 • #48: Chương 48 phản hồi Lam Thành
 • #49: Chương 49 khắp nơi phản ứng
 • #50: Chương 50 không đủ hoa
 • #51: Chương 51 trừu trung bảo vật
 • #52: Chương 52
 • #53: Chương 53 Mê Đô
 • #54: Chương 54 tiểu lộ thân thủ
 • #55: Chương 55 chữa trị
 • #56: Chương 56 Lan Sơn Trang Viên
 • #57: Chương 57 tỷ thí
 • #58: Chương 58 nói thỏa
 • #59: Chương 59 phản hồi
 • #60: Chương 60 cùng vui vẻ
 • #61: Chương 61
 • #62: Chương 62 lật đổ ( thượng )
 • #63: Chương 63 lật đổ ( trung )
 • #64: Chương 64 lật đổ ( hạ )
 • #65: Chương 65 an bài
 • #66: Chương 66 công thẩm
 • #67: Chương 67 ôn dịch dược tề
 • #68: Chương 68 phạm lười
 • #69: Chương 69 gieo trồng viên
 • #70: Chương 70 biến dị thú
 • #71: Chương 71
 • #72: Chương 72 thực nghiệm
 • #73: Chương 73 khế ước
 • #74: Chương 74 năng lượng vũ khí
 • #75: Chương 75 viện nghiên cứu
 • #76: Chương 76 Quốc Tinh ngân hàng
 • #77: Chương 77 lần thứ hai loại phù
 • #78: Chương 78 canh một
 • #79: Chương 79 canh hai
 • #80: Chương 80 lại nhập Thanh Mân huyện
 • #81: Chương 81 săn thú
 • #82: Chương 82 hiểm trung cầu thắng
 • #83: Chương 83
 • #84: Chương 84
 • #85: Chương 85 tân chiến hữu
 • #86: Chương 86 muốn phấn khởi
 • #87: Chương 87 nhóm đầu tiên lương loại
 • #88: Chương 88 thực lực tăng nhiều
 • #89: Chương 89 cầu viện cùng thương đội ( thượng )
 • #90: Chương 90 cầu viện cùng thương đội ( trung )
 • #91: Chương 91 cứu viện cùng thương đội ( hạ )
 • #92: Chương 92 Nguyên Thủy cứu viện ( thượng )
 • #93: Chương 93 Nguyên Thủy cứu viện ( trung )
 • #94: Chương 94 Nguyên Thủy cứu viện ( hạ )
 • #95: Chương 95 kế tiếp
 • #96: Chương 96 khế ước thú
 • #97: Chương 97 kết minh
 • #98: Chương 98 dễ hóa
 • #99: Chương 99 trả thù
 • #100: Chương 100 thiết anh em
 • #101: Đệ nhất linh một chương trò khôi hài
 • #102: Đệ nhất linh nhị chương hiệu quả
 • #103: Đệ nhất linh tam chương cứu trị
 • #104: Đệ nhất linh bốn chương phát uy
 • #105: Đệ nhất linh năm chương an bài
 • #106: Đệ nhất lẻ sáu chương công chiếm huyện thành ( thượng )
 • #107: Đệ nhất linh bảy chương công chiếm huyện thành ( trung )
 • #108: Đệ nhất linh tám chương công chiếm huyện thành ( hạ )
 • #109: Đệ nhất lẻ chín chương tín dụng điểm
 • #110: Đệ nhất lẻ chín chương Lam Thành biến hóa ( thượng )
 • #111: Đệ nhất nhất nhất chương đại sinh ý
 • #112: Đệ nhất một vài chương trừ tịch
 • #113: Đệ nhất một tam chương sinh nhật & ăn tết
 • #114: Đệ nhất một bốn chương thử
 • #115: Đệ nhất một năm chương tàu biển chở khách chạy định kỳ
 • #116: Đệ nhất một sáu chương đấu giá hội
 • #117: Đệ nhất một bảy chương Cây Sinh Mệnh
 • #118: Đệ nhất một tám chương thuần thú sư
 • #119: Đệ nhất một chín chương Giang Nam nơi tụ cư
 • #120: Đệ nhất nhị linh chương hẹn hò
 • #121: Đệ nhất nhị một chương Tây Thục nơi tụ cư
 • #122: Đệ nhất nhị nhị chương bệnh dịch vào mùa xuân cùng tiến hóa
 • #123: Đệ nhất nhị tam chương công dân cấp bậc chế độ
 • #124: Đệ nhất nhị bốn chương dung hợp vũ khí
 • #125: Đệ nhất hai lăm chương tân tai nạn ( thượng )
 • #126: Đệ nhất hai sáu chương tân tai nạn ( trung )
 • #127: Đệ nhất hai bảy chương tân tai nạn ( hạ )
 • #128: Đệ nhất nhị tám chương gõ
 • #129: Đệ nhất nhị chín chương phát triển
 • #130: Chương 130 bước đầu thành công
 • #131: Đệ nhất tam một xin phòng bệnh
 • #132: Đệ nhất tam nhị chương phỏng tay
 • #133: Đệ nhất tam tam chương Đồng Hoàng
 • #134: Đệ nhất ba bốn chương không như ý
 • #135: Đệ nhất ba năm chương vả mặt
 • #136: Đệ nhất tam sáu chương trùng triều đột kích ( thượng )
 • #137: Đệ nhất tam thất chương trùng triều đột kích ( trung )
 • #138: Đệ nhất 38 chương trùng triều đột kích
 • #139: Đệ nhất tam chín chương chiến đấu kịch liệt
 • #140: Đệ nhất bốn linh chương chiến hậu
 • #141: Đệ nhất bốn một chương thú triều ( thượng )
 • #142: Đệ nhất bốn nhị chương thú triều ( hạ )
 • #143: Đệ nhất bốn tam chương thuê
 • #144: Đệ nhất bốn bốn chương tân nhà xưởng
 • #145: Đệ nhất bốn năm chương Bàng Chí bạn gái
 • #146: Đệ nhất bốn sáu chương vả mặt
 • #147: Đệ nhất bốn bảy chương phòng vệ chính đáng
 • #148: Đệ nhất bốn tám chương Dung Hợp chủy thủ thành công
 • #149: Đệ nhất 49 chương huỷ diệt cùng quật khởi
 • #150: Đệ nhất 50 chương minh đoạt
 • #151: Đệ nhất 1 chương ‘ âm mưu ’
 • #152: Đệ nhất năm nhị chương lễ vật
 • #153: Đệ nhất năm tam chương ngả bài
 • #154: Đệ nhất năm bốn chương thẩm vấn
 • #155: Đệ nhất năm năm chương ma quỷ huấn luyện
 • #156: Đệ nhất năm sáu chương áo giáp & kiểm tra đo lường nghi
 • #157: Đệ nhất năm bảy chương nam nguy cơ ( thượng )
 • #158: Đệ nhất năm tám chương nam nguy cơ ( hạ )
 • #159: Đệ nhất năm chín chương kế tiếp
 • #160: Đệ nhất 60 chương sinh nhật
 • #161: Đệ nhất sáu một chương công khai
 • #162: Đệ nhất sáu nhị chương tấn công thành phố Vân Tử ( thượng )
 • #163: Đệ nhất sáu tam chương tấn công thành phố Vân Tử ( trung )
 • #164: Đệ nhất sáu bốn chương tấn công thành phố Vân Tử ( hạ )
 • #165: Đệ nhất sáu năm chương hằng ngày
 • #166: Đệ nhất sáu sáu chương không cánh mà bay
 • #167: Đệ nhất sáu bảy chương giảo phong giảo vũ
 • #168: Đệ nhất sáu tám chương ổn định thế cục
 • #169: Đệ nhất sáu chín chương thẩm thấu
 • #170: Đệ nhất 70 chương công nghiệp
 • #171: Đệ nhất bảy một chương rút đi
 • #172: Đệ nhất bảy nhị chương bị nhìn chằm chằm
 • #173: Đệ nhất bảy tam chương thầy trò
 • #174: Đệ nhất bảy bốn chương đàm phán ( thượng )
 • #175: Đệ nhất bảy mươi lăm chương đàm phán ( trung )
 • #176: Đệ nhất bảy sáu chương đàm phán
 • #177: Đệ nhất thất thất chương quyết định
 • #178: Đệ nhất bảy tám chương quá độ
 • #179: Đệ nhất bảy chín chương đột phá
 • #180: Đệ nhất 80 chương Ngân Giáp Trùng
 • #181: Đệ nhất tám một chương
 • #182: Đệ nhất tám nhị chương chuyện tốt chuyện xấu
 • #183: Đệ nhất tám ba chương khúc nhạc dạo
 • #184: Đệ nhất tám bốn chương đại tái đêm trước
 • #185: Đệ nhất tám năm chương dị năng giao lưu
 • #186: Đệ nhất tám sáu chương chọn lựa
 • #187: Đệ nhất tám bảy chương không gian dị năng
 • #188: Đệ nhất tám tám chương thu phục
 • #189: Đệ nhất □□ chương khiêu chiến tái
 • #190: Đệ nhất 90 chương nhân tài dẫn độ kế hoạch
 • #191: Đệ nhất chín một chương nguồn nước ô nhiễm
 • #192: Đệ nhất chín nhị chương dị động
 • #193: Đệ nhất chín tam chương bắt cóc ( thượng )
 • #194: Đệ nhất chín bốn chương bắt cóc ( hạ )
 • #195: Đệ nhất cửu ngũ chương trấn an
 • #196: Đệ nhất 96 chương vô yên chi chiến
 • #197: Đệ nhất chín bảy chương ra tay
 • #198: Đệ nhất chín tám chương kết thúc
 • #199: Đệ nhất cửu cửu chương hối hận
 • #200: Đệ nhị lẻ loi chương nước ngoài 〔 thượng 〕
 • #201: Đệ nhị linh một chương nước ngoài ( trung )
 • #202: Đệ nhị linh nhị chương nước ngoài ( hạ )
 • #203: Đệ nhị linh tam chương trù bị lung lạc
 • #204: Đệ nhị linh bốn chương đại hàng không thời đại
 • #205: Đệ nhị linh năm chương nhử
 • #206: Đệ nhị lẻ sáu chương bán
 • #207: Đệ nhị linh bảy chương ‘ cứu viện ’
 • #208: Đệ nhị linh tám chương cò kè mặc cả
 • #209: Đệ nhị lẻ chín chương mềm thực dân
 • #210: Đệ nhị một linh chương năm được mùa
 • #211: Đệ nhị nhất nhất chương cuối năm tính tiền ( thượng )
 • #212: Đệ nhị một vài chương cuối năm tính tiền ( trung )
 • #213: Đệ nhị một tam chương cuối năm tính tiền ( hạ )
 • #214: Đệ nhị một bốn chương không thành
 • #215: Đệ nhị một năm chương người máy
 • #216: Đệ nhị một sáu chương trở mặt
 • #217: Đệ nhị một bảy chương đối sách
 • #218: Đệ nhị một tám chương tinh hạch người máy
 • #219: Đệ nhị một chín chương thỏa hiệp
 • #220: Đệ nhị nhị linh chương ‘ Mỹ Nhân ’
 • #221: Đệ nhị nhị một chương thử dùng
 • #222: Đệ nhị nhị nhị chương đạt thành giao dịch
 • #223: Đệ nhị nhị tam chương một mũi tên số điêu
 • #224: Đệ nhị nhị bốn chương thịt xương đầu
 • #225: Đệ nhị hai lăm chương chỉnh hợp
 • #226: Đệ nhị hai sáu chương bị hố
 • #227: Đệ nhị hai bảy chương âm mưu
 • #228: Đệ nhị nhị tám chương phản kích 〔 thượng 〕
 • #229: Đệ nhị nhị chín chương phản kích ( trung )
 • #230: Đệ nhị tam linh chương phản kích ( hạ )
 • #231: Đệ nhị tam một chương tiêu diệt ( thượng )
 • #232: Đệ nhị tam nhị chương tiêu diệt ( hạ )
 • #233: Đệ nhị tam tam chương nhiệm vụ rút thăm trúng thưởng
 • #234: Đệ nhị ba bốn chương phản công trận chiến đầu tiên ( thượng )
 • #235: Đệ nhị ba năm chương phản công trận chiến đầu tiên ( trung )
 • #236: Đệ nhị tam sáu chương phản công trận chiến đầu tiên ( hạ )
 • #237: Đệ nhị tam thất chương giai
 • #238: Đệ nhị 38 chương chuyện cũ năm xưa ( thượng )
 • #239: Đệ nhị tam chín chương chuyện cũ năm xưa ( hạ )
 • #240: Đệ nhị bốn linh chương xử trí
 • #241: Đệ nhị bốn một chương cam chịu
 • #242: Đệ nhị bốn nhị chương an trí người lây nhiễm
 • #243: Đệ nhị bốn tam chương trừng phạt
 • #244: Đệ nhị bốn bốn chương trọng lực huấn luyện nghi
 • #245: Đệ nhị bốn năm chương tiến bộ
 • #246: Đệ nhị bốn sáu chương trùng xưởng
 • #247: Đệ nhị bốn bảy chương vận mệnh nghịch chuyển ( thượng )
 • #248: Đệ nhị bốn tám chương vận mệnh nghịch chuyển ( hạ )
 • #249: Chương 249 phiên ngoại một thanh mai trúc mã
 • #250: Chương 250 phiên ngoại nhị kiến quốc kế tiếp
 • #251: Chương 251 phiên ngoại tam về nhà
 • #252: Chương 252 phiên ngoại bốn hiện thế biến hóa
 • #253: Chương 253 phiên ngoại năm màu trứng
 • #254: Chương 254 phiên ngoại 60 năm
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.6]

Related posts

Trọng Sinh Đỉnh Cấp Siêu Mẫu

TiKay

Mạt Thế: Nửa Người Nửa Thi

THUYS♥️

Pháo Hôi Nữ Xứng Vô Hạn Nghịch Tập

TiKay

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

THUYS♥️

Áo Choàng Tạc Tu La Tràng

TiKay

Tiên Đôn

TiKay

Leave a Reply