Ngôn TìnhVõng Du

Bạch Liên Mục Sư Con Đường [ Thực Tế Ảo ]

Úc Vãn Vãn là một cái mọc ra một tấm tiểu bạch liên mặt nhưng tin chắc tình yêu chân thành nữ nhân , mãi đến tận tình yêu chân thành tàn nhẫn mà cho nàng một cái tát.

Từ đây nàng liền đi lên dùng mặt như thế con đường: )

Thức tỉnh trước.

Vãn Vãn: Ta tiến lên! Cái này quái vật ta đến giang! Giao cho ta!

Vãn Vãn: Được, trang bị đều cho ngươi! Ta không được!

Vãn Vãn: Đến ta phía sau đến , ta đến bảo vệ ngươi

Sau khi giác tỉnh.

Vãn Vãn: Ta là thân thân thể yêu kiều nhược tiểu mục sư , ngươi phải bảo vệ ta.

Vãn Vãn: Cái này quái vật thật là đáng sợ ríu rít anh.

Vãn Vãn: Cái này dây chuyền thật là đẹp , ta yêu thích.

Thật giống thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái thuộc tính đây.

Không nên bị văn án lừa dối , ta nữ chủ sẽ không như thế biểu ~

Thực tế ảo võng du , hơn nửa cố sự đều ở võng du bên trong , hậu kỳ gặp mặt cơ.

Ung dung không ngược tiểu ngọt bính một cái ~ hoan nghênh thưởng thức ~

Mỗi ngày canh một ở buổi tối 7 điểm trước , có việc sẽ xin nghỉ , xin yên tâm nhảy hố ~

Khác: Ta sẽ không thừa nhận đây là một cái khoác trò chơi bì luyến ái văn, chính kinh mặt

Hoan nghênh tiểu các bạn bè nghiệm thu tàng a , nghiệm thu tàng không lạc đường , chính kinh mặt

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thiên Ly Sa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0001.mp32019-08-04 15:14
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0002.mp32019-08-04 15:15
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0003.mp32019-08-04 15:15
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0004.mp32019-08-04 15:15
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0005.mp32019-08-04 15:15
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0006.mp32019-08-04 15:16
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0007.mp32019-08-04 15:16
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0008.mp32019-08-04 15:16
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0009.mp32019-08-04 15:16
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0010.mp32019-08-04 15:16
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0011.mp32019-08-04 15:17
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0012.mp32019-08-04 15:17
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0013.mp32019-08-04 15:17
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0014.mp32019-08-04 15:17
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0015.mp32019-08-04 15:17
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0016.mp32019-08-04 15:18
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0017.mp32019-08-04 15:18
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0018.mp32019-08-04 15:18
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0019.mp32019-08-04 15:18
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0020.mp32019-08-04 15:18
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0021.mp32019-08-04 15:18
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0022.mp32019-08-04 15:19
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0023.mp32019-08-04 15:19
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0024.mp32019-08-04 15:19
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0025.mp32019-08-04 15:19
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0026.mp32019-08-04 15:19
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0027.mp32019-08-04 15:20
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0028.mp32019-08-04 15:20
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0029.mp32019-08-04 15:20
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0030.mp32019-08-04 15:20
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0031.mp32019-08-04 15:20
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0032.mp32019-08-04 15:20
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0033.mp32019-08-04 15:20
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0034.mp32019-08-04 15:21
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0035.mp32019-08-04 15:21
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0036.mp32019-08-04 15:21
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0037.mp32019-08-04 15:21
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0038.mp32019-08-04 15:21
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0039.mp32019-08-04 15:21
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0040.mp32019-08-04 15:21
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0041.mp32019-08-04 15:22
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0042.mp32019-08-04 15:22
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0043.mp32019-08-04 15:22
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0044.mp32019-08-04 15:22
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0045.mp32019-08-04 15:22
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0046.mp32019-08-04 15:23
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0047.mp32019-08-04 15:23
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0048.mp32019-08-04 15:23
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0049.mp32019-08-04 15:23
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0050.mp32019-08-04 15:23
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0051.mp32019-08-04 15:23
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0052.mp32019-08-04 15:23
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0053.mp32019-08-04 15:24
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0054.mp32019-08-04 15:24
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0055.mp32019-08-04 15:24
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0056.mp32019-08-04 15:24
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0057.mp32019-08-04 15:25
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0058.mp32019-08-04 15:25
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0059.mp32019-08-04 15:25
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0060.mp32019-08-04 15:25
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0061.mp32019-08-04 15:25
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0062.mp32019-08-04 15:25
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0063.mp32019-08-04 15:25
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0064.mp32019-08-04 15:26
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0065.mp32019-08-04 15:28
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0066.mp32019-08-04 15:28
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0067.mp32019-08-04 15:28
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0068.mp32019-08-04 15:28
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0069.mp32019-08-04 15:29
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0070.mp32019-08-04 15:29
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0071.mp32019-08-04 15:29
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0072.mp32019-08-04 15:29
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0073.mp32019-08-04 15:30
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0074.mp32019-08-04 15:30
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0075.mp32019-08-04 15:30
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0076.mp32019-08-04 15:30
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0077.mp32019-08-04 15:30
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0078.mp32019-08-04 15:30
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0079.mp32019-08-04 15:31
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0080.mp32019-08-04 15:31
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0081.mp32019-08-04 15:31
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0082.mp32019-08-04 15:31
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0083.mp32019-08-04 15:31
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0084.mp32019-08-04 15:32
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0085.mp32019-08-04 15:32
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0086.mp32019-08-04 15:32
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0087.mp32019-08-04 15:33
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0088.mp32019-08-04 15:33
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0089.mp32019-08-04 15:33
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0090.mp32019-08-04 15:33
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0091.mp32019-08-04 15:33
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0092.mp32019-08-04 15:33
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0093.mp32019-08-04 15:34
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0094.mp32019-08-04 15:34
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0095.mp32019-08-04 15:34
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0096.mp32019-08-04 15:34
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0097.mp32019-08-04 15:35
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0098.mp32019-08-04 15:36
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0099.mp32019-08-04 15:36
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0100.mp32019-08-04 15:36
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0101.mp32019-08-04 15:37
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0102.mp32019-08-04 15:37
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0103.mp32019-08-04 15:37
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0104.mp32019-08-04 15:37
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0105.mp32019-08-04 15:37
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0106.mp32019-08-04 15:37
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0107.mp32019-08-04 15:37
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0108.mp32019-08-04 15:38
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0109.mp32019-08-04 15:38
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0110.mp32019-08-04 15:38
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0111.mp32019-08-04 15:38
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0112.mp32019-08-04 15:38
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0113.mp32019-08-04 15:38
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0114.mp32019-08-04 15:38
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0115.mp32019-08-04 15:39
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0116.mp32019-08-04 15:39
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0117.mp32019-08-04 15:39
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0118.mp32019-08-04 15:39
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0119.mp32019-08-04 15:39
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0120.mp32019-08-04 15:39
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0121.mp32019-08-04 15:39
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0122.mp32019-08-04 15:40
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0123.mp32019-08-04 15:40
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0124.mp32019-08-04 15:40
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0125.mp32019-08-04 15:40
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0126.mp32019-08-04 15:40
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0127.mp32019-08-04 15:40
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0128.mp32019-08-04 15:40
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0129.mp32019-08-04 15:40
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0130.mp32019-08-04 15:41
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0131.mp32019-08-04 15:41
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0132.mp32019-08-04 15:41
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0133.mp32019-08-04 15:41
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0134.mp32019-08-04 15:41
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0135.mp32019-08-04 15:41
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0136.mp32019-08-04 15:41
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0137.mp32019-08-04 15:41
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0138.mp32019-08-04 15:42
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0139.mp32019-08-04 15:42
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0140.mp32019-08-04 15:42
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0141.mp32019-08-04 15:42
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0142.mp32019-08-04 15:42
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0143.mp32019-08-04 15:42
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0144.mp32019-08-04 15:42
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0145.mp32019-08-04 15:42
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0146.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0147.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0148.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0149.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0150.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0151.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0152.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0153.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0154.mp32019-08-04 15:43
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0155.mp32019-08-04 15:44
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0156.mp32019-08-04 15:44
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0157.mp32019-08-04 15:44
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0158.mp32019-08-04 15:44
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0159.mp32019-08-04 15:44
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0160.mp32019-08-04 15:44
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0161.mp32019-08-04 15:44
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0162.mp32019-08-04 15:44
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0163.mp32019-08-04 15:45
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0164.mp32019-08-04 15:45
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0165.mp32019-08-04 15:45
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0166.mp32019-08-04 15:45
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0167.mp32019-08-04 15:45
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0168.mp32019-08-04 15:45
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0169.mp32019-08-04 15:45
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0170.mp32019-08-04 15:45
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0171.mp32019-08-04 15:46
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0172.mp32019-08-04 15:46
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0173.mp32019-08-04 15:46
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0174.mp32019-08-04 15:46
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0175.mp32019-08-04 15:46
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0176.mp32019-08-04 15:46
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0177.mp32019-08-04 15:46
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0178.mp32019-08-04 15:46
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0179.mp32019-08-04 15:47
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0180.mp32019-08-04 15:47
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0181.mp32019-08-04 15:47
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0182.mp32019-08-04 15:47
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0183.mp32019-08-04 15:47
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0184.mp32019-08-04 15:47
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0185.mp32019-08-04 15:47
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0186.mp32019-08-04 15:48
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0187.mp32019-08-04 15:48
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0188.mp32019-08-04 15:48
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0189.mp32019-08-04 15:48
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0190.mp32019-08-04 15:48
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0191.mp32019-08-04 15:48
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0192.mp32019-08-04 15:48
 • bach-lien-muc-su-con-duong-thuc-te-ao-chuong-0193.mp32019-08-04 15:48
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

Related posts

Xuyên Qua Tinh Tế Toàn Năng Nữ Vương

TiKay

[ tổng khủng ] này cái quỷ gì đồ vật! /what the fuck!

TiKay

Thần Y Quý Nữ: Thịnh Sủng Thất Hoàng Phi

TiKay

Nông Nữ Có Điền, Tướng Công Có Tiền

TiKay

Trọng Sinh: Thiên Kim Truyền Kỳ

TiKay

Cuồng Bạo Tiên Y

TiKay

Leave a Reply