Cổ Đại Điền Văn Ngôn Tình Xuyên Không

Nông Nữ Làm Giàu Nhớ

Hán Việt: Nông nữ trí phú ký

“Đây là một cái nông nữ xuyên qua, mang oa, làm ruộng, mua phòng, mua xe làm giàu nhớ. từ ăn không đủ no đến ăn no lại đến địa chủ gây dựng sự nghiệp sử, từ sơn dã oa đúng chỗ cư cao đường phấn đấu sử, thu hoạch mỹ nam cùng bị thu hoạch tình yêu sử.

Tóm lại, không có việc gì làm làm ruộng, một không cẩn thận loại ra cái ngàn mẫu giang sơn không có việc gì mang mang oa oa, một không cẩn thận mang ra ba hạt giống tuyển thủ không có việc gì thu hoạch mỹ nam, một không cẩn thận…… không, cố tiêu uyển đốc mắt trên giường kia gào chính hăng hái hai cái nãi oa oa, khóc không ra nước mắt, sao bị này yêu nghiệt nam thu hoạch.”

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Tần Hỉ Nhi
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: 001 thế nhưng làm mộng xuân2020-11-28 21:48
 • #2: 002 thân cận?2020-11-28 21:49
 • #3: 003 ngươi muội xuyên qua2020-11-28 21:49
 • #4: 004 quá nghèo đi2020-11-28 21:49
 • #5: 005 kiếp trước ký ức2020-11-28 21:49
 • #6: 006 rơi xuống nước đông chết2020-11-28 21:50
 • #7: 007 lại lần nữa tỉnh lại2020-11-28 21:50
 • #8: 008 một lần nữa nhận thức bọn họ2020-11-28 21:50
 • #9: 009 một chén bạch diện2020-11-28 21:50
 • #10: 010 cảm động2020-11-28 21:50
 • #11: 011 lại chịu cảm động2020-11-28 21:50
 • #12: 012 lần đầu tiên nấu cơm2020-11-28 21:50
 • #13: 013 cao lương hồ dán hồ2020-11-28 21:51
 • #14: 014 tỷ đệ tình thâm2020-11-28 21:51
 • #15: 015 cấp muội muội chải đầu2020-11-28 21:51
 • #16: 016 gia phong gia quy2020-11-28 21:51
 • #17: 017 ra cửa2020-11-28 21:51
 • #18: 018 lên núi lạc2020-11-28 21:51
 • #19: 019 núi sâu tìm thực vật2020-11-28 21:52
 • #20: 020 phì thỏ hoang cùng dã củ cải2020-11-28 21:52
 • #21: 021 thắng lợi trở về2020-11-28 21:52
 • #22: 022 thu thập con thỏ2020-11-28 21:52
 • #23: 023 củ cải hầm thịt2020-11-28 21:52
 • #24: 024 hoà thuận vui vẻ ăn cơm2020-11-28 21:52
 • #25: 025 này lợi đoạn kim2020-11-28 21:52
 • #26: 026 lại lần nữa vào núi2020-11-28 21:52
 • #27: 027 gặp được tam thẩm2020-11-28 21:53
 • #28: 028 tam thẩm nhà mẹ đẻ2020-11-28 21:53
 • #29: 029 ngươi hoành ta càng hoành2020-11-28 21:53
 • #30: 030 giáo dục đệ muội2020-11-28 21:53
 • #31: 031 yêm dưa muối2020-11-28 21:53
 • #32: 032 mới gặp Trương thẩm2020-11-28 21:53
 • #33: 033 kiếm tiền tin tức2020-11-28 21:54
 • #34: 034 mặt ngật đáp2020-11-28 21:54
 • #35: 035 lại vào núi2020-11-28 21:54
 • #36: 036 tìm được bảo bối2020-11-28 21:54
 • #37: 037 thắng lợi trở về2020-11-28 21:54
 • #38: 038 tập thể quyết định2020-11-28 21:54
 • #39: 039 họp chợ2020-11-28 21:54
 • #40: 040 bán gà rừng2020-11-28 21:55
 • #41: 041 xô vàng đầu tiên2020-11-28 21:55
 • #42: 042 bán nhân sâm2020-11-28 21:55
 • #43: 043 năm trăm lượng2020-11-28 21:55
 • #44: 044 đặt mua2020-11-28 21:55
 • #45: 045 mua chăn bông2020-11-28 21:55
 • #46: 046 mua thịt2020-11-28 21:55
 • #47: 047 về nhà2020-11-28 21:56
 • #48: 048 ăn bánh bao2020-11-28 21:56
 • #49: 049 gia tài2020-11-28 21:56
 • #50: 050 võng cá2020-11-28 21:56
 • #51: 051 lương đại bảo2020-11-28 21:56
 • #52: 052 tươi ngon canh cá2020-11-28 21:56
 • #53: 053 cố gia lão trạch2020-11-28 21:56
 • #54: 054 trong thôn đi dạo2020-11-28 21:57
 • #55: 055 Lương Diêu thị2020-11-28 21:57
 • #56: 056 tựa hồ có nội tình2020-11-28 21:57
 • #57: 057 đào măng mùa đông2020-11-28 21:57
 • #58: 058 lại thấy Tào thị2020-11-28 21:57
 • #59: 059 Tào thị chơi xấu2020-11-28 21:57
 • #60: 060 xoay ngược lại một kích2020-11-28 21:57
 • #61: 061 nan giải Lương Diêu thị2020-11-28 21:57
 • #62: 062 tân món ăn2020-11-28 21:58
 • #63: 063 đi Trương thẩm gia2020-11-28 21:58
 • #64: 064 thuyết phục Trương thẩm2020-11-28 21:58
 • #65: 065 Cẩm Phúc Lâu2020-11-28 21:58
 • #66: 066 một người tuổi trẻ người2020-11-28 21:58
 • #67: 067 Miêu Nhị2020-11-28 21:58
 • #68: 068 bước vào Cẩm Phúc Lâu2020-11-28 21:58
 • #69: 069 bộc lộ tài năng2020-11-28 21:59
 • #70: 070 nam chủ ra tới lạp2020-11-28 21:59
 • #71: 071 thần bí người2020-11-28 21:59
 • #72: 072 đạt thành hiệp nghị2020-11-28 21:59
 • #73: 073 viết chứng từ2020-11-28 21:59
 • #74: 074 tòa xe ngựa2020-11-28 21:59
 • #75: 075 quế gia tức phụ2020-11-28 21:59
 • #76: 076 Quế thị một nhà2020-11-28 21:59
 • #77: 077 Quế thị đỏ mắt2020-11-28 22:00
 • #78: 078 đào nhiều ít2020-11-28 22:00
 • #79: 079 đi Trương thẩm gia2020-11-28 22:00
 • #80: 080 xuyên quần áo mới lạc2020-11-28 22:00
 • #81: 081 bán măng trở về2020-11-28 22:00
 • #82: 082 độc tâm địa đường tỷ2020-11-28 22:00
 • #83: 083 khẩu chiến Cố Tâm Đào2020-11-28 22:00
 • #84: 084 mẹ con âm mưu2020-11-28 22:01
 • #85: 085 chị em dâu chi tranh2020-11-28 22:01
 • #86: 086 đấu khẩu2020-11-28 22:01
 • #87: 087 phá của2020-11-28 22:01
 • #88: 088 xấu nhất Ngô nhị cẩu2020-11-28 22:01
 • #89: 089 Cố Truyện Lộc2020-11-28 22:01
 • #90: 090 Tôn thị tính kế2020-11-28 22:02
 • #91: 091 mưu lão tam gia tài2020-11-28 22:02
 • #92: 092 chặt đứt con cháu căn2020-11-28 22:02
 • #93: 093 giáo viết chữ2020-11-28 22:02
 • #94: 094 năm cũ cơm2020-11-28 22:02
 • #95: 095 một đao thịt2020-11-28 22:03
 • #96: 096 bữa cơm đoàn viên2020-11-28 22:03
 • #97: 097 nhớ tới cha mẹ2020-11-28 22:03
 • #98: 098 chuyện cũ nhắc lại2020-11-28 22:03
 • #99: 099 xem kịch vui2020-11-28 22:03
 • #100: 100 hưu thê2020-11-28 22:03
 • #101: 101 hai tương có quỷ2020-11-28 22:03
 • #102: 102 xin tha2020-11-28 22:04
 • #103: 103 không thôi2020-11-28 22:04
 • #104: 104 lão lương đầu ra chủ ý2020-11-28 22:04
 • #105: 105 viếng mồ mả2020-11-28 22:04
 • #106: 106 lại có tâm tư2020-11-28 22:04
 • #107: 107 ra tay đả thương người2020-11-28 22:04
 • #108: 108 tặc kêu trảo tặc2020-11-28 22:04
 • #109: 109 trả lời lại một cách mỉa mai2020-11-28 22:04
 • #110: 110 lại tìm đại phu2020-11-28 22:04
 • #111: 111 lòng có âm mưu2020-11-28 22:04
 • #112: 112 cả nhà họp chợ2020-11-28 22:05
 • #113: 113 đường hồ lô2020-11-28 22:05
 • #114: 114 tỷ đệ tình thâm2020-11-28 22:05
 • #115: 115 mua giấy bút2020-11-28 22:05
 • #116: 116 ngọc thư lâu2020-11-28 22:05
 • #117: 117 bái sư2020-11-28 22:05
 • #118: 118 kích động không thôi2020-11-28 22:05
 • #119: 119 vô lại Tào Huy2020-11-28 22:05
 • #120: 120 rắn chuột một ổ2020-11-28 22:05
 • #121: 121 tỷ đệ giao dịch2020-11-28 22:05
 • #122: 122 hứa hẹn2020-11-28 22:06
 • #123: 123 đạt thành hiệp nghị2020-11-28 22:06
 • #124: 124 làm vằn thắn2020-11-28 22:06
 • #125: 125 đưa sủi cảo2020-11-28 22:06
 • #126: 126 chuẩn bị cơm tất niên2020-11-28 22:06
 • #127: 127 ăn tết lạc2020-11-28 22:06
 • #128: 128 đón giao thừa2020-11-28 22:06
 • #129: 129 ban đêm lời nói tâm sự2020-11-28 22:07
 • #130: 130 đại niên mùng một2020-11-28 22:07
 • #131: 131 nhà cũ ăn tết2020-11-28 22:07
 • #132: 132 lại khởi oai tâm2020-11-28 22:07
 • #133: 133 Cố Phương Hỉ2020-11-28 22:07
 • #134: 134 Tôn thị tới cửa2020-11-28 22:07
 • #135: 135 hảo tính kế2020-11-28 22:07
 • #136: 136 quá kế cho người khác2020-11-28 22:07
 • #137: 137 Tôn thị bị đánh2020-11-28 22:07
 • #138: 138 Tôn thị chịu công2020-11-28 22:07
 • #139: 139 ngu muội thôn dân2020-11-28 22:08
 • #140: 140 thế giới này2020-11-28 22:08
 • #141: 141 túng động Tào thị2020-11-28 22:08
 • #142: 142 châm ngòi thành công2020-11-28 22:08
 • #143: 143 tết Thượng Nguyên2020-11-28 22:08
 • #144: 144 không nghĩ đọc sách2020-11-28 22:08
 • #145: 145 chính thức nhập học2020-11-28 22:08
 • #146: 146 lại tới tiệm vải2020-11-28 22:08
 • #147: 147 Tào thị tới cửa2020-11-28 22:08
 • #148: 148 bị đánh2020-11-28 22:09
 • #149: 149 uống lui Tào thị2020-11-28 22:09
 • #150: 150 tiêu dật mất tích2020-11-28 22:09
 • #151: 151 nổi điên tìm kiếm2020-11-28 22:09
 • #152: 152 có người gặp qua2020-11-28 22:09
 • #153: 153 loạn thành một đoàn2020-11-28 22:09
 • #154: 154 chất vấn lương đại bảo2020-11-28 22:09
 • #155: 155 sinh tử chưa biết2020-11-28 22:09
 • #156: 156 lôi đại phu2020-11-28 22:09
 • #157: 157 lòng dạ hiểm độc y quán2020-11-28 22:10
 • #158: 158 tiêu dật thức tỉnh2020-11-28 22:10
 • #159: 159 giấu trụ hai người bọn họ2020-11-28 22:10
 • #160: 160 cùng họ bất đồng tâm2020-11-28 22:10
 • #161: 161 ngươi tin ta sao?2020-11-28 22:10
 • #162: 162 không thương đầu óc2020-11-28 22:10
 • #163: 163 yên lòng2020-11-28 22:10
 • #164: 164 khổ mà không nói nên lời2020-11-28 22:10
 • #165: 165 tử văn khiêu khích2020-11-28 22:10
 • #166: 166 trả lời lại một cách mỉa mai2020-11-28 22:11
 • #167: 167 rốt cuộc biết2020-11-28 22:11
 • #168: 168 sốt ruột về nhà2020-11-28 22:11
 • #169: 169 muốn báo thù2020-11-28 22:11
 • #170: 170 ăn nông gia cơm2020-11-28 22:11
 • #171: 171 tính toán bỏ học2020-11-28 22:11
 • #172: 172 khiêng lên trách nhiệm2020-11-28 22:12
 • #173: 173 đại phòng tân gia2020-11-28 22:12
 • #174: 174 gả kẻ có tiền2020-11-28 22:12
 • #175: 175 bán măng mùa xuân2020-11-28 22:12
 • #176: 176 làm khó dễ2020-11-28 22:12
 • #177: 177 bán không ra đi2020-11-28 22:12
 • #178: 178 vấn an Ninh An2020-11-28 22:12
 • #179: 179 tính toán đại làm2020-11-28 22:13
 • #180: 180 tiệm tạp hóa2020-11-28 22:13
 • #181: 181 thành công bán ra2020-11-28 22:13
 • #182: 182 tiếp tục đào a2020-11-28 22:13
 • #183: 183 trên đường đi gặp thôn trưởng2020-11-28 22:13
 • #184: 184 kết thúc công việc2020-11-28 22:13
 • #185: 185 vào núi bắt cá2020-11-28 22:13
 • #186: 186 võng trụ thi thể2020-11-28 22:13
 • #187: 187 người còn chưa có chết2020-11-28 22:13
 • #188: 188 xuống núi tìm người2020-11-28 22:13
 • #189: 189 cho hắn xem bệnh2020-11-28 22:14
 • #190: 190 giả nhân sâm2020-11-28 22:14
 • #191: 191 bị lừa2020-11-28 22:14
 • #192: 192 phát sốt2020-11-28 22:14
 • #193: 193 rốt cuộc thức tỉnh2020-11-28 22:14
 • #194: 194 nam chủ xuất hiện2020-11-28 22:14
 • #195: 195 thừa trạch tới chơi2020-11-28 22:14
 • #196: 196 không từ mà biệt2020-11-28 22:15
 • #197: 197 đại phòng tâm sự2020-11-28 22:15
 • #198: 198 tiểu nhị báo tin2020-11-28 22:15
 • #199: 199 thiết kế gặp mặt2020-11-28 22:15
 • #200: 200 thực hiện được2020-11-28 22:15
 • #201: 201 trong nhà mà2020-11-28 22:15
 • #202: 202 mà mộc nhĩ2020-11-28 22:15
 • #203: 203 bán đất da nấm2020-11-28 22:15
 • #204: 204 tặng đồ2020-11-28 22:15
 • #205: 205 tiên sinh vui vẻ2020-11-28 22:15
 • #206: 206 tưởng chủ ý2020-11-28 22:16
 • #207: 207 cùng đi huyện thành2020-11-28 22:16
 • #208: 208 gặp được Cố Tâm Đào2020-11-28 22:16
 • #209: 209 uống trà liêu tình2020-11-28 22:16
 • #210: 210 không biết xấu hổ hai mẹ con2020-11-28 22:16
 • #211: 211 nhất định gả tiến giang gia2020-11-28 22:16
 • #212: 212 da mặt dày2020-11-28 22:16
 • #213: 213 tìm Trương thúc2020-11-28 22:16
 • #214: 214 hoàn mỹ tay nghề2020-11-28 22:17
 • #215: 215 Từ thị vợ chồng2020-11-28 22:17
 • #216: 216 xuất phát lạc2020-11-28 22:17
 • #217: 217 xuất khẩu thành thơ2020-11-28 22:17
 • #218: 218 tình đậu sơ khai2020-11-28 22:17
 • #219: 219 tới rồi thụy huyện2020-11-28 22:17
 • #220: 220 đại Cẩm Phúc Lâu2020-11-28 22:17
 • #221: 221 đại kiếm một bút2020-11-28 22:17
 • #222: 222 bán trúc hộp2020-11-28 22:18
 • #223: 223 đẩy mạnh tiêu thụ trúc hộp2020-11-28 22:18
 • #224: 224 về nhà2020-11-28 22:18
 • #225: 225 lại lần nữa đi thụy huyện2020-11-28 22:18
 • #226: 226 phân nửa văn tiền2020-11-28 22:18
 • #227: 227 ta tới báo ân2020-11-28 22:18
 • #228: 228 ăn vạ không đi2020-11-28 22:18
 • #229: 229 ăn vạ ăn cơm2020-11-28 22:18
 • #230: 230 Trương thẩm lo lắng2020-11-28 22:18
 • #231: 231 lấy thân báo đáp2020-11-28 22:19
 • #232: 232 xấu hổ2020-11-28 22:19
 • #233: 233 mua đất đi2020-11-28 22:19
 • #234: 234 mà bảo Khổng Phương2020-11-28 22:19
 • #235: 235 định ra tới2020-11-28 22:19
 • #236: 236 lại tới tiệm vải2020-11-28 22:19
 • #237: 237 quan khế tư khế2020-11-28 22:19
 • #238: 238 lại đã trở lại2020-11-28 22:20
 • #239: 239 vá áo2020-11-28 22:20
 • #240: 240 Tôn thị khó chịu2020-11-28 22:20
 • #241: 241 tưởng đoạt lại đây2020-11-28 22:20
 • #242: 242 nhóm lửa2020-11-28 22:20
 • #243: 243 hai người hợp tác2020-11-28 22:20
 • #244: 244 lấy quan khế2020-11-28 22:20
 • #245: 245 lưu manh Lý Tứ2020-11-28 22:20
 • #246: 246 là cái y thác2020-11-28 22:21
 • #247: 247 đồng lõa lôi đại phu2020-11-28 22:21
 • #248: 248 không tình nguyện ra tiền2020-11-28 22:21
 • #249: 249 trộm bạc2020-11-28 22:21
 • #250: 250 còn túi tiền2020-11-28 22:21
 • #251: 251 lôi cố lại mưu2020-11-28 22:21
 • #252: 252 hợp mưu đoạt đất2020-11-28 22:21
 • #253: 253 phu thê đánh nhau2020-11-28 22:22
 • #254: 254 báo ứng tới2020-11-28 22:22
 • #255: 255 chủ động hỗ trợ2020-11-28 22:22
 • #256: 256 Lý Phàm buồn rầu2020-11-28 22:22
 • #257: 257 tìm tới Miêu Nhị2020-11-28 22:22
 • #258: 258 hai người giằng co2020-11-28 22:22
 • #259: 259 sa thải Miêu Nhị2020-11-28 22:22
 • #260: 260 thề trả thù2020-11-28 22:22
 • #261: 261 Ninh Bình bái sư2020-11-28 22:22
 • #262: 262 lấy quần áo2020-11-28 22:22
 • #263: 263 Lý Phàm tới chơi2020-11-28 22:23
 • #264: 264 thuê tiêu uyển2020-11-28 22:23
 • #265: 265 ký kết hiệp nghị2020-11-28 22:23
 • #266: 266 Quế thị khiêu khích2020-11-28 22:23
 • #267: 267 giáo huấn Quế thị2020-11-28 22:23
 • #268: 268 Quế thị tâm tư2020-11-28 22:23
 • #269: 269 rải rác lời đồn2020-11-28 22:23
 • #270: 270 đưa gì lễ vật2020-11-28 22:23
 • #271: 271 tiêu dật bái sư2020-11-28 22:23
 • #272: 272 nữ trướng phòng tiên sinh2020-11-28 22:24
 • #273: 273 thứ gì2020-11-28 22:24
 • #274: 274 mật báo2020-11-28 22:24
 • #275: 275 lời đồn khởi2020-11-28 22:24
 • #276: 276 báo cho tình hình thực tế2020-11-28 22:24
 • #277: 277 tới cửa bôi nhọ2020-11-28 22:25
 • #278: 278 khẩu chiến ( một )2020-11-28 22:25
 • #279: 279 khẩu chiến ( nhị )2020-11-28 22:25
 • #280: 280 Quế thị nhận sai2020-11-28 22:25
 • #281: 281 du thôn xin lỗi2020-11-28 22:25
 • #282: 282 thiên tài2020-11-28 22:25
 • #283: 283 quá sinh nhật2020-11-28 22:25
 • #284: 284 đất cho thuê ( một )2020-11-28 22:25
 • #285: 285 đất cho thuê ( nhị )2020-11-28 22:25
 • #286: 286 trong núi bị tập kích2020-11-28 22:25
 • #287: 287 ôm về nhà2020-11-28 22:25
 • #288: 288 kéo chi trị thương2020-11-28 22:25
 • #289: 289 lưu lại Tần Duệ Chi2020-11-28 22:26
 • #290: 290 khua môi múa mép2020-11-28 22:26
 • #291: 291 chọc nhiều người tức giận2020-11-28 22:26
 • #292: 292 hoài nghi Khổng Phương2020-11-28 22:26
 • #293: 293 chứng thực2020-11-28 22:26
 • #294: 294 mạc danh tâm an2020-11-28 22:26
 • #295: 295 nha môn cáo trạng2020-11-28 22:26
 • #296: 296 thân thích quan hệ2020-11-28 22:26
 • #297: 297 xé rách da mặt2020-11-28 22:26
 • #298: 298 ứng đối sách2020-11-28 22:26
 • #299: 299 công đường phán đoán sáng suốt ( một )2020-11-28 22:27
 • #300: 300 công đường phán đoán sáng suốt ( nhị )2020-11-28 22:27
 • #301: 301 công đường phán đoán sáng suốt ( tam )2020-11-28 22:27
 • #302: 302 bao che2020-11-28 22:27
 • #303: 303 quanh co2020-11-28 22:27
 • #304: 304 quyết đoán2020-11-28 22:27
 • #305: 305 chịu khen2020-11-28 22:27
 • #306: 306 đại phòng mất mặt mũi2020-11-28 22:27
 • #307: 307 không hề bị khi dễ2020-11-28 22:27
 • #308: 308 càng ngày càng tốt2020-11-28 22:27
 • #309: 309 làm thú bông2020-11-28 22:28
 • #310: 310 cho ngươi làm y2020-11-28 22:28
 • #311: 311 lại đi học viện2020-11-28 22:28
 • #312: 312 thừa trạch lo lắng2020-11-28 22:28
 • #313: 313 tiêu dật bị đánh2020-11-28 22:28
 • #314: 314 thảo cái cách nói2020-11-28 22:28
 • #315: 315 không phải người bình thường2020-11-28 22:28
 • #316: 316 tấu ngươi một đốn2020-11-28 22:28
 • #317: 317 đầu heo nữ tới cửa2020-11-28 22:28
 • #318: 318 giáo huấn Quế thị2020-11-28 22:28
 • #319: 319 tâm không tính hư2020-11-28 22:29
 • #320: 320 thu địa tô2020-11-28 22:29
 • #321: 321 cho ngươi cưới vợ2020-11-28 22:29
 • #322: 322 mua xe bò2020-11-28 22:29
 • #323: 323 lại đất cho thuê2020-11-28 22:29
 • #324: 324 tâm đào tâm tư2020-11-28 22:29
 • #325: 325 Tôn thị ra tù2020-11-28 22:29
 • #326: 326 người nhà không thích2020-11-28 22:29
 • #327: 327 Tôn thị tâm tư2020-11-28 22:29
 • #328: 328 tát tai Tôn thị2020-11-28 22:30
 • #329: 329 thuyết phục Tôn thị2020-11-28 22:30
 • #330: 330 tiệm vải ngẫu nhiên gặp được2020-11-28 22:30
 • #331: 331 tâm đào cãi nhau2020-11-28 22:30
 • #332: 332 bị dụ nói ra2020-11-28 22:30
 • #333: 333 cái đích cho mọi người chỉ trích2020-11-28 22:30
 • #334: 334 nói cập chuyện xưa2020-11-28 22:31
 • #335: 335 xem kịch vui2020-11-28 22:31
 • #336: 336 Phúc tẩu muội muội2020-11-28 22:31
 • #337: 337 tiêu uyển sinh thành2020-11-28 22:31
 • #338: 338 hai người đấu võ mồm2020-11-28 22:31
 • #339: 339 đỏ mắt Trương gia2020-11-28 22:31
 • #340: 340 không dám chọc tiêu uyển2020-11-28 22:32
 • #341: 341 tưởng biện pháp giải quyết2020-11-28 22:32
 • #342: 342 mạc danh tâm động2020-11-28 22:32
 • #343: 343 cấp thôn trưởng hiến kế2020-11-28 22:32
 • #344: 344 đắn đo Cố Tiêu Uyển2020-11-28 22:32
 • #345: 345 bãi bình làm khó dễ2020-11-28 22:33
 • #346: 346 lần đầu tiên ôm2020-11-28 22:33
 • #347: 347 thừa trạch tặng lễ vật2020-11-28 22:33
 • #348: 348 âm thầm đánh giá2020-11-28 22:33
 • #349: 349 lưu điều báo cáo2020-11-28 22:33
 • #350: 350 hồi nhà cũ2020-11-28 22:33
 • #351: 351 tam phòng thị phi2020-11-28 22:33
 • #352: 352 truyền thọ tiến thanh lâu2020-11-28 22:34
 • #353: 353 nguyên lai là quỷ nghèo2020-11-28 22:34
 • #354: 354 lòng tốt như vậy2020-11-28 22:34
 • #355: 355 rụng răng răng2020-11-28 22:34
 • #356: 356 cho bọn hắn cơm ăn2020-11-28 22:34
 • #357: 357 đánh thương lượng2020-11-28 22:34
 • #358: 358 lại kháp2020-11-28 22:34
 • #359: 359 ngươi mắng ai đâu2020-11-28 22:34
 • #360: 360 Tào thị bị thua2020-11-28 22:34
 • #361: 361 mất tích2020-11-28 22:34
 • #362: 362 đêm 30 cọ cơm2020-11-28 22:35
 • #363: 363 bắt bẻ đồ ăn2020-11-28 22:35
 • #364: 364 trả thù ngươi2020-11-28 22:35
 • #365: 365 trả thù Tào thị2020-11-28 22:35
 • #366: 366 tháng giêng xin cơm2020-11-28 22:35
 • #367: 367 kỳ ba ngôn ngữ2020-11-28 22:35
 • #368: 368 oanh đi ra ngoài2020-11-28 22:35
 • #369: 369 đi cáo trạng2020-11-28 22:36
 • #370: 370 khóc lóc kể lể hành vi phạm tội2020-11-28 22:36
 • #371: 371 bảo vệ tài sản2020-11-28 22:36
 • #372: 372 vẽ tranh giải ưu2020-11-28 22:36
 • #373: 373 làm hoa đăng2020-11-28 22:36
 • #374: 374 làm đèn kéo quân2020-11-28 22:36
 • #375: 375 mời cục đá ăn tết2020-11-28 22:37
 • #376: 376 Quế thị đón xe2020-11-28 22:37
 • #377: 377 thân cận đại hội2020-11-28 22:37
 • #378: 378 ném nàng xuống xe2020-11-28 22:37
 • #379: 379 Quế thị huấn nữ2020-11-28 22:37
 • #380: 380 âm thầm tranh đấu2020-11-28 22:37
 • #381: 381 mua mặt nạ2020-11-28 22:37
 • #382: 382 ngẫu nhiên gặp được Cố Tâm Đào2020-11-28 22:38
 • #383: 383 giải đố2020-11-28 22:38
 • #384: 384 giải đố đánh đố2020-11-28 22:38
 • #385: 385 đoán được2020-11-28 22:38
 • #386: 386 chạy nhanh xin lỗi2020-11-28 22:38
 • #387: 387 ai ứng mắng ai2020-11-28 22:38
 • #388: 388 lại đánh cuộc một hồi2020-11-28 22:39
 • #389: 389 muốn ngươi đẹp2020-11-28 22:39
 • #390: 390 tử văn bị đánh2020-11-28 22:39
 • #391: 391 kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng2020-11-28 22:39
 • #392: 392 lão tử cầu tình2020-11-28 22:39
 • #393: 393 mời khách nhận lỗi2020-11-28 22:39
 • #394: 394 đưa bính chủy thủ2020-11-28 22:39
 • #395: 395 về nhà lạc2020-11-28 22:39
 • #396: 396 tức chết đại phòng2020-11-28 22:39
 • #397: 397 làm nàng sống lâu mấy ngày2020-11-28 22:40
 • #398: 398 quỷ thượng thân2020-11-28 22:40
 • #399: 399 ám nguyệt lưu quang2020-11-28 22:40
 • #400: 400 nhìn thấy chân dung2020-11-28 22:40
 • #401: 401 xuân kiều mất tích2020-11-28 22:40
 • #402: 402 cũng đi tìm người2020-11-28 22:40
 • #403: 403 ngồi thuyền đi rồi2020-11-28 22:40
 • #404: 404 chỉ trích Quế thị2020-11-28 22:40
 • #405: 405 xuân kiều gièm pha2020-11-28 22:41
 • #406: 406 thế nhưng say tàu2020-11-28 22:41
 • #407: 407 quả nhiên là tư bôn2020-11-28 22:41
 • #408: 408 tới mai trang2020-11-28 22:41
 • #409: 409 đồng ý các ngươi ở bên nhau2020-11-28 22:41
 • #410: 410 bị rót mê hồn canh2020-11-28 22:41
 • #411: 411 Đồ Mẫn là cái ma bài bạc2020-11-28 22:41
 • #412: 412 ôn nhu quế gia2020-11-28 22:41
 • #413: 413 trảo vừa vặn2020-11-28 22:41
 • #414: 414 thấy rõ hắn gương mặt thật2020-11-28 22:42
 • #415: 415 ngươi có phải hay không cầm đi đánh cuộc2020-11-28 22:42
 • #416: 416 rốt cuộc tỉnh ngộ2020-11-28 22:42
 • #417: 417 một trăm lượng liền thanh toán xong2020-11-28 22:42
 • #418: 418 cắt ngươi đầu lưỡi2020-11-28 22:42
 • #419: 419 Đồ Mẫn xin tha2020-11-28 22:42
 • #420: 420 phát thề độc cầu sinh2020-11-28 22:42
 • #421: 421 trở về như thế nào giải thích2020-11-28 22:42
 • #422: 422 tiểu nhân khó phòng2020-11-28 22:43
 • #423: 423 thỉnh Lý Phàm hỗ trợ2020-11-28 22:43
 • #424: 424 giống như ở nơi nào gặp qua2020-11-28 22:43
 • #425: 425 các ngươi đều đừng khi dễ nàng2020-11-28 22:43
 • #426: 426 các ngươi chỉ thích tỷ tỷ2020-11-28 22:43
 • #427: 427 đem đồ vật còn trở về2020-11-28 22:43
 • #428: 428 Tần Duệ Chi nấu cơm2020-11-28 22:43
 • #429: 429 nhất sinh nhất thế nhất song nhân2020-11-28 22:43
 • #430: 430 đông bệnh giang mai lưỡi2020-11-28 22:43
 • #431: 431 đồ vật còn không ra đi2020-11-28 22:43
 • #432: 432 đem tiêu uyển đương nữ nhi2020-11-28 22:44
 • #433: 433 chúng ta là người một nhà2020-11-28 22:44
 • #434: 434 chồn tới2020-11-28 22:44
 • #435: 435 câu dẫn Tần Duệ Chi2020-11-28 22:44
 • #436: 436 tâm đào lại động tâm2020-11-28 22:44
 • #437: 437 đuổi đi Cố Tâm Đào2020-11-28 22:44
 • #438: 438 tưởng bay lên chi đầu2020-11-28 22:44
 • #439: 439 đừng trêu chọc Tần Duệ Chi2020-11-28 22:44
 • #440: 440 cảm ơn ngươi nhớ rõ ta2020-11-28 22:44
 • #441: 441 đem ngươi đương đứa ở dùng2020-11-28 22:45
 • #442: 442 ta tới cấp ngươi chắn đào hoa2020-11-28 22:45
 • #443: 443 thục nữ hảo cầu chi2020-11-28 22:45
 • #444: 444 đánh ngươi tính tiện nghi ngươi2020-11-28 22:45
 • #445: 445 hù chết nàng2020-11-28 22:45
 • #446: 446 giúp ngươi được đến Tần Duệ Chi2020-11-28 22:45
 • #447: 447 cố ý đi thủ2020-11-28 22:45
 • #448: 448 theo ta đi đi2020-11-28 22:45
 • #449: 449 đuổi theo nam tử chạy2020-11-28 22:46
 • #450: 450 đem khăn trả lại cho ta2020-11-28 22:46
 • #451: 451 bồi ngươi đi tìm khăn2020-11-28 22:46
 • #452: 452 phải chờ tới khi nào2020-11-28 22:46
 • #453: 453 thu thứ tốt2020-11-28 22:47
 • #454: 454 Giang Viễn gì cũng chưa đưa2020-11-28 22:47
 • #455: 455 lả lơi ong bướm tâm đào2020-11-28 22:47
 • #456: 456 dùng bạc mua Tần Duệ Chi2020-11-28 22:47
 • #457: 457 thô lỗ dã man tiêu uyển2020-11-28 22:47
 • #458: 458 không nghĩ làm ca ca đi2020-11-28 22:47
 • #459: 459 ta sẽ không rời đi2020-11-28 22:47
 • #460: 460 Cố Tâm Đào bị đùa giỡn2020-11-28 22:47
 • #461: 461 ác nhân trước cáo trạng2020-11-28 22:47
 • #462: 462 hoài nghi thôn trưởng quyết định2020-11-28 22:48
 • #463: 463 Tần ca ca muốn tới lạp2020-11-28 22:48
 • #464: 464 quét tước trong nhà vệ sinh2020-11-28 22:48
 • #465: 465 đi trước cố gia lão trạch2020-11-28 22:48
 • #466: 466 sảo thành một nồi cháo2020-11-28 22:48
 • #467: 467 vì hắn hảo?2020-11-28 22:48
 • #468: 468 tạp nhà ngươi đồ vật2020-11-28 22:48
 • #469: 469 liền tính gả cho lại như thế nào2020-11-28 22:48
 • #470: 470 đau khổ cầu xin tiêu uyển2020-11-28 22:49
 • #471: 471 bức tâm đào phát thề độc2020-11-28 22:49
 • #472: 472 đe dọa Tào thị2020-11-28 22:49
 • #473: 473 thu thập hành lý về nhà2020-11-28 22:49
 • #474: 474 tâm đào hảo bàn tính2020-11-28 22:49
 • #475: 475 thẩm chất hai người muốn báo thù2020-11-28 22:49
 • #476: 476 về sau ta sẽ bảo hộ ngươi2020-11-28 22:49
 • #477: 477 chiến thắng trở về2020-11-28 22:49
 • #478: 478 Cố Tâm Đào trở về nhà2020-11-28 22:49
 • #479: 479 như vậy anh tuấn mỹ nam tử2020-11-28 22:50
 • #480: 480 cá kho hạt2020-11-28 22:50
 • #481: 481 1% chia làm2020-11-28 22:50
 • #482: 482 tà ác ý niệm2020-11-28 22:50
 • #483: 483 hỏi chuyện Tần Duệ Chi2020-11-28 22:50
 • #484: 484 thử tiêu uyển tâm tư2020-11-28 22:50
 • #485: 485 giống như thật sự động tâm2020-11-28 22:51
 • #486: 486 dò hỏi Giang Viễn rơi xuống2020-11-28 22:51
 • #487: 487 Giang Viễn lập tức phải về tới2020-11-28 22:51
 • #488: 488 đông mai có ý tưởng2020-11-28 22:51
 • #489: 489 Quế thị mẹ con khắc khẩu2020-11-28 22:51
 • #490: 490 Quế Đông Mai tìm Lý Phàm đi2020-11-28 22:51
 • #491: 491 Quế Xuân Kiều nhảy sông2020-11-28 22:51
 • #492: 492 cố ý hướng trên quần áo đồ mỡ heo2020-11-28 22:51
 • #493: 493 tâm lý vặn vẹo đông mai2020-11-28 22:52
 • #494: 494 lại đi tìm tiêu uyển2020-11-28 22:52
 • #495: 495 cự tuyệt hỗ trợ2020-11-28 22:52
 • #496: 496 kiêu ngạo Quế Đông Mai2020-11-28 22:52
 • #497: 497 Giang phu nhân2020-11-28 22:52
 • #498: 498 khăn ngọn nguồn2020-11-28 22:52
 • #499: 499 Quế Đông Mai bị mang đi2020-11-28 22:53
 • #500: 500 khăn là nhặt tới2020-11-28 22:53
 • #501: 501 muốn đi cáo quan thảo công đạo2020-11-28 22:53
 • #502: 502 lùng bắt cố gia đại phòng2020-11-28 22:53
 • #503: 503 Tôn thị lại bị bắt đi2020-11-28 22:54
 • #504: 504 không thừa nhận tặng đồ2020-11-28 22:54
 • #505: 505 mua khối phong thuỷ bảo địa2020-11-28 22:54
 • #506: 506 có lão bản phạm tiêu dật2020-11-28 22:54
 • #507: 507 Tần Duệ Chi cáo ốm2020-11-28 22:54
 • #508: 508 thỉnh Mã đại phu xem bệnh2020-11-28 22:54
 • #509: 509 hôm nay không nên lưu gia2020-11-28 22:54
 • #510: 510 Quế Đông Mai nguyên hình tất lộ2020-11-28 22:54
 • #511: 511 Quế thị hôn mê2020-11-28 22:54
 • #512: 512 nhặt dược mua mứt hoa quả2020-11-28 22:54
 • #513: 513 không sợ tâm huyết uổng phí2020-11-28 22:54
 • #514: 514 trúc mã thanh mai2020-11-28 22:55
 • #515: 515 có xà a2020-11-28 22:55
 • #516: 516 vào sơn động2020-11-28 22:55
 • #517: 517 nướng làm quần áo2020-11-28 22:55
 • #518: 518 trong núi có lang2020-11-28 22:55
 • #519: 519 cùng lang vật lộn2020-11-28 22:55
 • #520: 520 rốt cuộc giết chết lang2020-11-28 22:56
 • #521: 521 tìm tới cầm máu dược thảo2020-11-28 22:56
 • #522: 522 nướng thịt rắn2020-11-28 22:56
 • #523: 523 rốt cuộc được cứu trợ2020-11-28 22:56
 • #524: 524 rốt cuộc về đến nhà2020-11-28 22:56
 • #525: 525 xử lý miệng vết thương2020-11-28 22:56
 • #526: 526 hắn sẽ không có việc gì2020-11-28 22:56
 • #527: 527 đều là hắn sai2020-11-28 22:56
 • #528: 528 cũng là Trương gia ân nhân2020-11-28 22:56
 • #529: 529 nàng động tâm2020-11-28 22:57
 • #530: 530 hai người cãi nhau2020-11-28 22:57
 • #531: 531 cường cưới một cái nương tử tới2020-11-28 22:57
 • #532: 532 nhiều một đóa lạn đào hoa2020-11-28 22:58
 • #533: 533 Quế thị áp chế tiêu uyển2020-11-28 22:58
 • #534: 534 về sau muốn nhìn lên hắn2020-11-28 22:59
 • #535: 535 bát Lý Phàm nước bẩn2020-11-28 22:59
 • #536: 536 ăn vạ Lý Phàm2020-11-28 22:59
 • #537: 537 ta là thôn trưởng2020-11-28 23:00
 • #538: 538 Lý thúc hộ ngươi chu toàn2020-11-28 23:00
 • #539: 539 đi thanh lâu tìm người2020-11-28 23:01
 • #540: 540 thiếu chút nữa bị tức chết2020-11-28 23:01
 • #541: 541 cùng ngươi giống nhau đại nữ nhi2020-11-28 23:02
 • #542: 542 ngươi muốn hay không gả cho ta2020-11-28 23:02
 • #543: 543 tức giận Lương thôn trưởng2020-11-28 23:02
 • #544: 544 đông mai đã trở lại2020-11-28 23:03
 • #545: 545 nhưng có gặp được người nào2020-11-28 23:03
 • #546: 546 ngươi có nghĩ gả cho Lý Phàm2020-11-28 23:03
 • #547: 547 diễn kịch2020-11-28 23:03
 • #548: 548 Lý Phàm đùa giỡn ta2020-11-28 23:04
 • #549: 549 dám làm muốn dám đảm đương2020-11-28 23:04
 • #550: 550 thanh lâu lão bản nương tới2020-11-28 23:04
 • #551: 551 dập nát ngươi âm mưu2020-11-28 23:05
 • #552: 552 thừa nhận là bôi nhọ2020-11-28 23:05
 • #553: 553 Quế thị nhận sai2020-11-28 23:05
 • #554: 554 Quế Đông Mai chạy2020-11-28 23:06
 • #555: 555 giải quyết phiền lòng sự2020-11-28 23:06
 • #556: 556 gạo nấu thành cơm2020-11-28 23:06
 • #557: 557 diệt trừ chính mình người đáng ghét2020-11-28 23:07
 • #558: 558 Đồ Mẫn đã trở lại2020-11-28 23:07
 • #559: 559 đối Quế thị động thủ2020-11-28 23:07
 • #560: 560 cục đá chua xót2020-11-28 23:08
 • #561: 561 phát hiện khoai lang đằng2020-11-28 23:08
 • #562: 562 nhìn ra tâm tư của hắn2020-11-28 23:08
 • #563: 563 tiêu uyển không thấy2020-11-28 23:08
 • #564: 564 liều mạng mà tìm2020-11-28 23:09
 • #565: 565 mộc trâm rớt2020-11-28 23:09
 • #566: 566 hai cái bọn cướp2020-11-28 23:09
 • #567: 567 đáng sợ bom hẹn giờ2020-11-28 23:09
 • #568: 568 làm bọn cướp liền phải lá gan đại2020-11-28 23:10
 • #569: 569 lưng chừng núi phòng nhỏ2020-11-28 23:10
 • #570: 570 đi chiếu cố chủ2020-11-28 23:10
 • #571: 571 như thế nào chạy đi2020-11-28 23:10
 • #572: 572 điên cuồng mà tìm người2020-11-28 23:10
 • #573: 573 bọn họ đã trở lại2020-11-28 23:11
 • #574: 574 cho ngươi tiền buông tha chúng ta2020-11-28 23:11
 • #575: 575 thành tin là này hành quy củ2020-11-28 23:11
 • #576: 576 coi trọng nha đầu này2020-11-28 23:11
 • #577: 577 nha đầu này đưa ngươi2020-11-28 23:11
 • #578: 578 Quế Đông Mai ra ý kiến hay2020-11-28 23:12
 • #579: 579 ác độc muội muội2020-11-28 23:12
 • #580: 580 mang đi Quế Xuân Kiều2020-11-28 23:12
 • #581: 581 chạy ra nhà gỗ nhỏ2020-11-28 23:12
 • #582: 582 bọn họ đuổi theo2020-11-28 23:13
 • #583: 583 sơn động là xà oa2020-11-28 23:13
 • #584: 584 rốt cuộc được cứu trợ2020-11-28 23:13
 • #585: 585 không có việc gì liền hảo2020-11-28 23:13
 • #586: 586 rốt cuộc tỉnh lại2020-11-28 23:13
 • #587: 587 một tấc cũng không rời mà đi theo ta2020-11-28 23:14
 • #588: 588 Quế Đông Mai làm sao vậy2020-11-28 23:14
 • #589: 589 trừng phạt đúng tội Quế Đông Mai2020-11-28 23:14
 • #590: 590 Quế thị đã chết2020-11-28 23:14
 • #591: 591 Quế Huấn cùng bị trảo2020-11-28 23:14
 • #592: 592 bị ác quỷ bám vào người2020-11-28 23:14
 • #593: 593 Cố Tâm Đào vui sướng khi người gặp họa2020-11-28 23:14
 • #594: 594 giết chết nàng2020-11-28 23:14
 • #595: 595 phòng thân chủy thủ2020-11-28 23:15
 • #596: 596 giận dỗi2020-11-28 23:15
 • #597: 597 đã kêu ngươi Uyển Nhi2020-11-28 23:15
 • #598: 598 không thu chính là khi dễ ta2020-11-28 23:15
 • #599: 599 ai là Cố Tiêu Uyển2020-11-28 23:15
 • #600: 600 nhưng có chứng cứ2020-11-28 23:15
 • #601: 601 ta thực mau trở về tới2020-11-28 23:15
 • #602: 602 Tần Duệ Chi bị bắt đi2020-11-28 23:16
 • #603: 603 canh bán tiên2020-11-28 23:16
 • #604: 604 linh nghiệm canh bán tiên2020-11-28 23:16
 • #605: 605 nàng bị quỷ bám vào người2020-11-28 23:16
 • #606: 606 nàng sẽ liên lụy Ngô Khê thôn2020-11-28 23:16
 • #607: 607 hy sinh Cố Tiêu Uyển2020-11-28 23:16
 • #608: 608 hai người lẫn nhau tranh2020-11-28 23:16
 • #609: 609 ước pháp tam chương2020-11-28 23:17
 • #610: 610 ở cố gia cửa xem diễn2020-11-28 23:17
 • #611: 611 kiên quyết không thu lưu2020-11-28 23:17
 • #612: 612 Tần Duệ Chi đến tột cùng là người nào2020-11-28 23:17
 • #613: 613 có quỷ a2020-11-28 23:17
 • #614: 614 đi phủ nha chuẩn bị2020-11-28 23:18
 • #615: 615 hắn là trúng tà2020-11-28 23:18
 • #616: 616 ngươi chính là cái yêu nữ2020-11-28 23:18
 • #617: 617 đem nàng bắt lại2020-11-28 23:18
 • #618: 618 bị bát một thân cẩu huyết2020-11-28 23:18
 • #619: 619 bắt lấy nàng2020-11-28 23:18
 • #620: 620 toàn bộ đều nhốt lại2020-11-28 23:19
 • #621: 621 phát sốt2020-11-28 23:19
 • #622: 622 phiền toái ngươi thả chúng ta2020-11-28 23:19
 • #623: 623 Trương thẩm hoài nghi2020-11-28 23:19
 • #624: 624 đuổi đi tà ám2020-11-28 23:19
 • #625: 625 thiêu chết nàng đi2020-11-28 23:19
 • #626: 626 nàng vẫn là cái hài tử2020-11-28 23:19
 • #627: 627 mặt nóng dán mông lạnh2020-11-28 23:20
 • #628: 628 ngươi về sau thấy không nàng2020-11-28 23:20
 • #629: 629 nàng đã đốt thành tro2020-11-28 23:20
 • #630: 630 giờ lành đến2020-11-28 23:20
 • #631: 631 cứu Cố Tiêu Uyển2020-11-28 23:20
 • #632: 632 hai người gặp nhau2020-11-28 23:21
 • #633: 633 quỷ rốt cuộc đuổi không đuổi đi2020-11-28 23:21
 • #634: 634 ngươi về sau sẽ không chết tử tế được2020-11-28 23:21
 • #635: 635 đi vào Cẩm Phúc Lâu2020-11-28 23:21
 • #636: 636 nhưng toàn nhận được những người đó2020-11-28 23:21
 • #637: 637 cứu ra Ninh Bình tiêu dật2020-11-28 23:21
 • #638: 638 Lý Phàm bị trảo2020-11-28 23:21
 • #639: 639 bị thẩm vấn công đường2020-11-28 23:22
 • #640: 640 Tiểu Lý Tử làm chứng2020-11-28 23:22
 • #641: 641 đem tội an Lý Phàm trên người2020-11-28 23:22
 • #642: 642 còn có giúp đỡ2020-11-28 23:22
 • #643: 643 động sắc tâm2020-11-28 23:22
 • #644: 644 có người trạng cáo Miêu Nhị2020-11-28 23:22
 • #645: 645 hạ Hà thị2020-11-28 23:22
 • #646: 646 vương bà đỡ2020-11-28 23:23
 • #647: 647 là ta đỡ đẻ2020-11-28 23:23
 • #648: 648 đơn giản này mặt từ bỏ2020-11-28 23:23
 • #649: 649 thấy được người nào đó2020-11-28 23:23
 • #650: 650 lại không bước vào Cẩm Phúc Lâu2020-11-28 23:24
 • #651: 651 Miêu Nhị không chết2020-11-28 23:24
 • #652: 652 mân sơn Tô Mang2020-11-28 23:24
 • #653: 653 ai làm nàng sinh cái không đem2020-11-28 23:24
 • #654: 654 Miêu thị quá vãng2020-11-28 23:24
 • #655: 655 rốt cuộc làm sáng tỏ2020-11-28 23:24
 • #656: 656 A Mạt bị quở trách2020-11-28 23:25
 • #657: 657 đừng tổng cau mày2020-11-28 23:25
 • #658: 658 cùng giường mà miên2020-11-28 23:25
 • #659: 659 Từ Thừa Trạch tới2020-11-28 23:25
 • #660: 660 bao lâu chưa tắm rửa2020-11-28 23:25
 • #661: 661 tắm gội thay quần áo2020-11-28 23:25
 • #662: 662 trọng nam khinh nữ2020-11-28 23:25
 • #663: 663 nghĩ cách trà trộn vào cố gia2020-11-28 23:25
 • #664: 664 chỉ biết càng ngày càng tốt2020-11-28 23:26
 • #665: 665 trên đường đi gặp người nào đó2020-11-28 23:26
 • #666: 666 Lý viên2020-11-28 23:26
 • #667: 667 ra oai phủ đầu2020-11-28 23:26
 • #668: 668 tuyển cái ngày lành động thổ2020-11-28 23:26
 • #669: 669 hảo cô nương vận khí đều hảo2020-11-28 23:26
 • #670: 670 nói cho Ninh An chân tướng2020-11-28 23:26
 • #671: 671 thoát ly cố gia gia phả2020-11-28 23:27
 • #672: 672 ngày mai lại đến xem ngươi2020-11-28 23:27
 • #673: 673 ghen tị2020-11-28 23:27
 • #674: 674 mau chóng đi xum xoe2020-11-28 23:27
 • #675: 675 xa lạ cô nương2020-11-28 23:27
 • #676: 676 nghe nói Giang Viễn đã trở lại2020-11-28 23:27
 • #677: 677 mặt đỏ tai hồng2020-11-28 23:27
 • #678: 678 ngươi là muốn dưỡng heo sao2020-11-28 23:27
 • #679: 679 bóng đêm quá mỹ quá dụ hoặc2020-11-28 23:28
 • #680: 680 Cố Tiêu Uyển say2020-11-28 23:28
 • #681: 681 huynh đệ cãi nhau2020-11-28 23:28
 • #682: 682 có cái gì tư cách chỉ trích hắn2020-11-28 23:28
 • #683: 683 Từ phu nhân đến phóng2020-11-28 23:28
 • #684: 684 cự tuyệt Từ phu nhân hảo ý2020-11-28 23:28
 • #685: 685 ngươi thư đọc đến trong bụng chó sao2020-11-28 23:28
 • #686: 686 cố Ninh An hối hận2020-11-28 23:28
 • #687: 687 ta sẽ không buông tay2020-11-28 23:29
 • #688: 688 không bằng ngươi gả cho ta2020-11-28 23:29
 • #689: 689 đi tìm thương cơ2020-11-28 23:29
 • #690: 690 ăn lẩu đi2020-11-28 23:29
 • #691: 691 có lộc ăn2020-11-28 23:29
 • #692: 692 cùng nhau thượng bàn ăn cơm2020-11-28 23:29
 • #693: 693 ăn nàng chạm qua đồ ăn2020-11-28 23:29
 • #694: 684 chúng ta khai gia tiệm lẩu đi2020-11-28 23:29
 • #695: 685 khởi phòng ở động thổ2020-11-28 23:30
 • #696: 686 phòng rửa mặt là thứ gì2020-11-28 23:30
 • #697: 687 động thổ nghi thức2020-11-28 23:30
 • #698: 688 tiền không là vấn đề2020-11-28 23:30
 • #699: 689 mời Lý Phàm ăn lẩu2020-11-28 23:30
 • #700: 690 kiêu ngạo giang gia2020-11-28 23:31
 • #701: 691 trần tuấn sinh2020-11-28 23:31
 • #702: 692 ta thấy đến ân công2020-11-28 23:31
 • #703: 693 ngươi chính là cái ấm nam2020-11-28 23:31
 • #704: 694 cẩn thận mà giúp nàng rửa tay2020-11-28 23:31
 • #705: 695 người không tự say ngọc tự say2020-11-28 23:31
 • #706: 696 rượu hương nhập mũi tình khó ức2020-11-28 23:31
 • #707: 697 nhưng có tỏi2020-11-28 23:31
 • #708: 698 nhìn thấu Từ Thừa Trạch tâm tư2020-11-28 23:32
 • #709: 699 ngươi là đặc biệt2020-11-28 23:32
 • #710: 700 động tâm nên làm cái gì bây giờ a2020-11-28 23:32
 • #711: 701 bộ tịch đủ đại giang gia2020-11-28 23:32
 • #712: 702 muối thiết sử2020-11-28 23:32
 • #713: 703 cấp liễu tiểu thư đặt mua xiêm y2020-11-28 23:32
 • #714: 704 giang gia thật đúng là khí phái2020-11-28 23:33
 • #715: 705 tìm được rồi tỏi2020-11-28 23:33
 • #716: 706 uyên ương nồi2020-11-28 23:33
 • #717: 707 ăn uống thật đại liễu tiểu thư2020-11-28 23:33
 • #718: 708 người khác bạc là cặn bã2020-11-28 23:33
 • #719: 709 Giang phu nhân sinh bệnh2020-11-28 23:33
 • #720: 710 không phải cái dễ đối phó chủ2020-11-28 23:33
 • #721: 711 một bút đại sinh ý2020-11-28 23:34
 • #722: 712 Giang Viễn thương tới nơi nào2020-11-28 23:34
 • #723: 713 tới thử giang gia chi tiết2020-11-28 23:34
 • #724: 714 thử giang gia trung tâm2020-11-28 23:34
 • #725: 715 sau tiệm ăn2020-11-28 23:34
 • #726: 716 bị người vu hãm trộm đồ vật2020-11-28 23:34
 • #727: 717 khởi xung đột2020-11-28 23:34
 • #728: 718 trực diện Liễu Thiên Từ2020-11-28 23:34
 • #729: 719 quân tử báo thù mười năm không muộn2020-11-28 23:35
 • #730: 720 muốn đem người nọ lộng lại đây2020-11-28 23:35
 • #731: 721 tới cửa muốn người2020-11-28 23:35
 • #732: 722 bọn họ đều là tự do thân2020-11-28 23:35
 • #733: 723 ăn quả nho2020-11-28 23:35
 • #734: 724 quả nho muốn lột da mới có thể ăn2020-11-28 23:35
 • #735: 725 quả nho là thừa trạch cố ý mua2020-11-28 23:36
 • #736: 726 nhiệt tình mà quá mức2020-11-28 23:36
 • #737: 727 Tần Duệ Chi ghen2020-11-28 23:36
 • #738: 728 lì lợm la liếm Tiểu Đào2020-11-28 23:36
 • #739: 729 tiền sắc dụ hoặc2020-11-28 23:36
 • #740: 730 đều có âm mưu kế sách2020-11-28 23:36
 • #741: 731 phong phú nhị bát tịch2020-11-28 23:36
 • #742: 732 thượng lương ngày2020-11-28 23:37
 • #743: 733 ngoài ý muốn lai khách2020-11-28 23:37
 • #744: 734 nhân gian tuyệt sắc2020-11-28 23:37
 • #745: 735 đến người ngại2020-11-28 23:37
 • #746: 736 quý tộc bí sự2020-11-28 23:37
 • #747: 737 muốn gặp Giang Viễn tâm đào2020-11-28 23:37
 • #748: 739 keo kiệt Giang phu nhân2020-11-28 23:37
 • #749: 740 mọi người cùng nhau thu thập tàn cục2020-11-28 23:38
 • #750: 741 ghen ghét Cố Truyện Lộc2020-11-28 23:38
 • #751: 742 khẩn trương cha con quan hệ2020-11-28 23:38
 • #752: 743 chỉ có nương đau nàng2020-11-28 23:38
 • #753: 744 song song lợi dụng2020-11-28 23:38
 • #754: 745 bắt chước bừa2020-11-28 23:38
 • #755: 746 ta có một chuyện muốn nhờ2020-11-28 23:38
 • #756: 747 nịnh bợ Liễu Thiên Từ này đùi2020-11-28 23:39
 • #757: 748 giang gia rất có tiền2020-11-28 23:39
 • #758: 749 lại thu địa tô lạp2020-11-28 23:39
 • #759: 750 vô lại tiền lão tam2020-11-28 23:39
 • #760: 751 bại thảo đương lương thực2020-11-28 23:39
 • #761: 752 này mà không thuê cho ngươi2020-11-28 23:39
 • #762: 753 phát hiện tiên sinh bí mật2020-11-28 23:39
 • #763: 754 cầu mà không được2020-11-28 23:39
 • #764: 755 ngẫu nhiên gặp được cục đá2020-11-28 23:40
 • #765: 756 ở tại phá miếu bên trong2020-11-28 23:40
 • #766: 757 không nghĩ làm dơ đệm chăn2020-11-28 23:40
 • #767: 758 không nghĩ liên lụy các ngươi2020-11-28 23:40
 • #768: 759 cao sản khoai lang2020-11-28 23:40
 • #769: 760 Tôn thị ra tù2020-11-28 23:40
 • #770: 761 đáng thương Tôn thị2020-11-28 23:40
 • #771: 762 thượng Lý viên tìm việc2020-11-28 23:40
 • #772: 763 đem người đưa cho liễu tiểu thư2020-11-28 23:40
 • #773: 764 Tần Duệ Chi là người của ta2020-11-28 23:41
 • #774: 765 ngã nàng mặt mũi2020-11-28 23:41
 • #775: 766 thật xứng đôi2020-11-28 23:41
 • #776: 767 thỉnh các ngươi lưu lại2020-11-28 23:41
 • #777: 768 trù bị tiệm lẩu2020-11-28 23:41
 • #778: 769 đâu vào đấy phòng bếp2020-11-28 23:41
 • #779: 770 phúc cẩm lâu khai trương2020-11-28 23:41
 • #780: 771 sinh ý bạo hỏa2020-11-28 23:42
 • #781: 772 dọn nhà nhà mới2020-11-28 23:42
 • #782: 773 ở tân gia chơi xấu2020-11-28 23:42
 • #783: 774 cấp diệu diệu xin lỗi2020-11-28 23:42
 • #784: 775 thừa nhận cắt cái bàn2020-11-28 23:42
 • #785: 776 liễu tâm từ đi trở về2020-11-28 23:42
 • #786: 777 viết câu đối2020-11-28 23:42
 • #787: 778 cô cô tới2020-11-28 23:42
 • #788: 779 rất có tâm tư Lưu Thanh Sơn2020-11-28 23:42
 • #789: 780 một nhà đoàn viên2020-11-28 23:43
 • #790: 781 bá đạo Lưu Thanh Sơn2020-11-28 23:43
 • #791: 782 làm bộ mặt ngoài thâm tình2020-11-28 23:43
 • #792: 783 hắn là cái mối họa2020-11-28 23:43
 • #793: 784 Liễu Thiên Từ đã hồi kinh2020-11-28 23:43
 • #794: 785 ca hát đón giao thừa2020-11-28 23:43
 • #795: 786 mặt dày vô sỉ2020-11-28 23:43
 • #796: 787 cô cô hảo đáng thương2020-11-28 23:44
 • #797: 788 chồn chúc tết2020-11-28 23:44
 • #798: 789 nhất không biết xấu hổ người2020-11-28 23:44
 • #799: 790 vì tử văn lót đường2020-11-28 23:44
 • #800: 791 kỳ quái cô cô2020-11-28 23:44
 • #801: 792 đồ vật bị trộm2020-11-28 23:44
 • #802: 793 cô cô sinh hoạt không hảo2020-11-28 23:44
 • #803: 794 hòa li2020-11-28 23:44
 • #804: 795 thanh mai trúc mã tiếu chấn sinh2020-11-28 23:45
 • #805: 796 thiết kế mất ta trong sạch2020-11-28 23:45
 • #806: 797 khiến người chán ghét Lưu Thanh Sơn2020-11-28 23:45
 • #807: 798 trợn tròn mắt nói dối2020-11-28 23:45
 • #808: 799 bức ra hắn gương mặt thật2020-11-28 23:45
 • #809: 800 năm đó sự tình2020-11-28 23:45
 • #810: 801 mười đại khổ hình2020-11-28 23:45
 • #811: 802 tước hắn thịt2020-11-28 23:46
 • #812: 803 rốt cuộc hòa li2020-11-28 23:46
 • #813: 804 cái đuôi kiều thượng thiên2020-11-28 23:46
 • #814: 805 vì tỷ tỷ thêu áo cưới2020-11-28 23:46
 • #815: 806 Miêu nhi quá nhỏ2020-11-28 23:46
 • #816: 807 trần lão bà tử2020-11-28 23:46
 • #817: 808 cao nguyệt mai2020-11-28 23:46
 • #818: 809 đem ngươi bán cái giá tốt2020-11-28 23:46
 • #819: 810 cầu xin ngươi cứu cứu hắn2020-11-28 23:46
 • #820: 811 vận tư muối2020-11-28 23:47
 • #821: 812 đáp ứng các ngươi cứu hắn2020-11-28 23:47
 • #822: 813 buôn bán tư muối muốn xét nhà2020-11-28 23:47
 • #823: 814 Giang Viễn ra cửa2020-11-28 23:47
 • #824: 815 hai người đánh cái đối mặt2020-11-28 23:47
 • #825: 816 bị người đánh vỡ chuyện tốt2020-11-28 23:47
 • #826: 817 ở nhã gian yêu đương vụng trộm2020-11-28 23:47
 • #827: 818 Giang Viễn lớn lên nhưng khó coi2020-11-28 23:47
 • #828: 819 hai người một chỗ2020-11-28 23:48
 • #829: 820 dụ hoặc Giang Viễn2020-11-28 23:48
 • #830: 821 Cố Tâm Đào bị hôn2020-11-28 23:48
 • #831: 822 thấy Giang Viễn2020-11-28 23:48
 • #832: 823 không cần cường xuất đầu2020-11-28 23:48
 • #833: 824 Uyển Nhi, tiểu tâm2020-11-28 23:48
 • #834: 825 ngươi nhanh lên lớn lên2020-11-28 23:48
 • #835: 826 vui sướng cố gia đại phòng2020-11-28 23:49
 • #836: 827 nàng không nghĩ lầm hắn2020-11-28 23:49
 • #837: 828 bà mối tới cửa2020-11-28 23:49
 • #838: 829 Triệu gia tới làm mai2020-11-28 23:49
 • #839: 830 chanh chua Triệu phu nhân2020-11-28 23:49
 • #840: 831 thu hoạch tỏi2020-11-28 23:49
 • #841: 832 Tần Duệ Chi ghen tị2020-11-28 23:50
 • #842: 833 chờ ta lớn lên2020-11-28 23:50
 • #843: 834 cứu ra trần tuấn sinh2020-11-28 23:50
 • #844: 835 đặt mua son phấn2020-11-28 23:50
 • #845: 836 dung sắc biến hảo2020-11-28 23:50
 • #846: 837 ngẫu nhiên gặp được Triệu phu nhân2020-11-28 23:51
 • #847: 838 không hài hòa Triệu gia2020-11-28 23:51
 • #848: 839 làm nhân thần hồn điên đảo2020-11-28 23:51
 • #849: 840 tìm tới môn tới2020-11-28 23:51
 • #850: 841 ngoại thất hồng thị2020-11-28 23:51
 • #851: 842 hồng thị quá vãng2020-11-28 23:51
 • #852: 843 lại có người coi trọng tiêu uyển2020-11-28 23:51
 • #853: 844 chờ nàng thành nhân lại luyến ái2020-11-28 23:51
 • #854: 845 eo “Ve” bạc triệu2020-11-28 23:51
 • #855: 846 huynh đệ hai cái coi trọng một người2020-11-28 23:51
 • #856: 847 khoai lang bị trộm2020-11-28 23:52
 • #857: 848 hoài nghi Lưu Thanh Sơn2020-11-28 23:52
 • #858: 849 hai người việc làm2020-11-28 23:52
 • #859: 850 chưng hoàng kim2020-11-28 23:52
 • #860: 851 hồ tám2020-11-28 23:52
 • #861: 852 bắt ba ba trong rọ2020-11-28 23:52
 • #862: 853 bắt được tiền lão tam2020-11-28 23:52
 • #863: 854 toàn bộ đều chiêu2020-11-28 23:53
 • #864: 855 bắt lấy Lưu Thanh Sơn2020-11-28 23:53
 • #865: 856 ba người giằng co2020-11-28 23:53
 • #866: 857 không có nhân tính2020-11-28 23:53
 • #867: 858 ngọc gối2020-11-28 23:53
 • #868: 859 tưởng thực đơn2020-11-28 23:53
 • #869: 860 tưởng đồ ăn danh2020-11-28 23:53
 • #870: 861 khoai lang đỏ muốn lạn sao2020-11-28 23:53
 • #871: 862 đem khoai lang đỏ bán2020-11-28 23:54
 • #872: 863 long trọng đẩy ra ngọc gối2020-11-28 23:54
 • #873: 864 hai người giao phong2020-11-28 23:54
 • #874: 865 đau mắng Cố Truyện Lộc2020-11-28 23:54
 • #875: 866 đi tìm hồ tám2020-11-28 23:54
 • #876: 867 Lưu Thanh Sơn biến mất2020-11-28 23:54
 • #877: 868 có miêu nị2020-11-28 23:54
 • #878: 869 thương lượng như thế nào hãm hại nàng2020-11-28 23:54
 • #879: 870 lại có độc sách2020-11-28 23:54
 • #880: 871 tới cửa ồn ào2020-11-28 23:55
 • #881: 872 làm cho bọn họ hiểu lầm2020-11-28 23:55
 • #882: 873 cùng nhau nháo đi2020-11-28 23:55
 • #883: 874 Lưu hiện tới2020-11-28 23:55
 • #884: 875 cùng Lưu hiện thương lượng2020-11-28 23:55
 • #885: 876 hồng thị tới chơi2020-11-28 23:55
 • #886: 877 tới cầu hôn2020-11-28 23:55
 • #887: 878 vội vã đưa lễ gặp mặt2020-11-28 23:55
 • #888: 879 hai vị Triệu phu nhân2020-11-28 23:56
 • #889: 880 không diễn2020-11-28 23:56
 • #890: 881 hận chết Triệu tầm2020-11-28 23:56
 • #891: 882 so bất quá đại phòng2020-11-28 23:56
 • #892: 883 nàng đã đính hôn2020-11-28 23:56
 • #893: 884 phải gả chỉ gả ngươi2020-11-28 23:56
 • #894: 885 Tần Duệ Chi ra xa nhà2020-11-28 23:56
 • #895: 886 lại thấy Tào Tâm Liên2020-11-28 23:57
 • #896: 887 heo đều không bằng2020-11-28 23:57
 • #897: 888 chị em dâu đồng tâm làm chuyện xấu2020-11-28 23:57
 • #898: 889 liền ngươi đáng thương lạp2020-11-28 23:57
 • #899: 890 tố khổ2020-11-28 23:57
 • #900: 891 cung ra Cố Truyện Lộc2020-11-28 23:57
 • #901: 892 Cố Truyện Lộc ngồi tù2020-11-28 23:57
 • #902: 893 tai tinh hiện thế2020-11-28 23:58
 • #903: 894 tai tinh ở chỗ này2020-11-28 23:58
 • #904: 895 giả hòa thượng2020-11-28 23:58
 • #905: 896 tuệ xa thiền sư2020-11-28 23:58
 • #906: 897 quý không thể nói2020-11-28 23:58
 • #907: 898 nâng cao một bước2020-11-28 23:58
 • #908: 899 đại hạn2020-11-28 23:58
 • #909: 900 nạn dân2020-11-28 23:59
 • #910: 901 nơi nơi đều là nạn dân2020-11-28 23:59
 • #911: 902 dựng lều thi cháo2020-11-28 23:59
 • #912: 903 bái phỏng phòng tiên sinh2020-11-28 23:59
 • #913: 904 kinh người phát hiện2020-11-28 23:59
 • #914: 905 tự thân xuất mã2020-11-28 23:59
 • #915: 906 cứu tế đại thần2020-11-28 23:59
 • #916: 907 Liễu Thiên Từ lại tới nữa2020-11-28 23:59
 • #917: 908 kết phường làm buôn bán2020-11-28 23:59
 • #918: 909 cự tuyệt hợp tác2020-11-28 23:59
 • #919: 910 nhất định sẽ đi kinh thành2020-11-29 00:00
 • #920: 911 thảo cái phong hào2020-11-29 00:00
 • #921: 912 nhưng nhận thức người này2020-11-29 00:00
 • #922: 913 chính là không hợp tác2020-11-29 00:00
 • #923: 914 ở kinh thành mua cửa hàng2020-11-29 00:00
 • #924: 915 có ẩn tình2020-11-29 00:00
 • #925: 916 quan hệ cực hảo2020-11-29 00:00
 • #926: 917 sát năm heo2020-11-29 00:01
 • #927: 918 tán gẫu2020-11-29 00:01
 • #928: 919 gặp được vô lại2020-11-29 00:01
 • #929: 920 đáng thương phụ nhân2020-11-29 00:01
 • #930: 921 cho nàng đưa cơm2020-11-29 00:01
 • #931: 922 năm cũ không tốc khách2020-11-29 00:02
 • #932: 923 hối hận Ngô Khê thôn dân2020-11-29 00:02
 • #933: 924 hãm hại người khác đi2020-11-29 00:02
 • #934: 925 chính là muốn lại2020-11-29 00:02
 • #935: 926 ai ở bên ngoài2020-11-29 00:02
 • #936: 927 hắn đã trở lại2020-11-29 00:02
 • #937: 928 luống cuống tay chân2020-11-29 00:03
 • #938: 929 hắn là vào bằng cách nào2020-11-29 00:03
 • #939: 930 vì Từ gia làm mai2020-11-29 00:03
 • #940: 931 không thể đi cầu hôn2020-11-29 00:03
 • #941: 932 rốt cuộc đoàn tụ2020-11-29 00:04
 • #942: 933 chồn tới cửa2020-11-29 00:04
 • #943: 934 bắt chước bừa2020-11-29 00:04
 • #944: 935 nông phu cùng xà2020-11-29 00:04
 • #945: 936 xin cơm cũng sẽ không tìm ngươi2020-11-29 00:05
 • #946: 937 chỗ tốt không ít2020-11-29 00:05
 • #947: 938 bát nước bẩn2020-11-29 00:05
 • #948: 939 ngẫu nhiên gặp được Tào Tâm Liên2020-11-29 00:05
 • #949: 940 rộng rãi Tào thị2020-11-29 00:05
 • #950: 941 tìm hiểu tình huống2020-11-29 00:06
 • #951: 942 quạnh quẽ thôn trưởng gia2020-11-29 00:06
 • #952: 943 Tào thị chuyển nhà2020-11-29 00:06
 • #953: 944 mua cố gia lão trạch2020-11-29 00:06
 • #954: 945 màu đỏ không xứng ngươi2020-11-29 00:06
 • #955: 946 Từ gia người tới2020-11-29 00:07
 • #956: 947 nói bóng nói gió2020-11-29 00:07
 • #957: 948 có hay không cơ hội này2020-11-29 00:07
 • #958: 949 ngươi sẽ có thích hợp ngươi2020-11-29 00:07
 • #959: 950 muốn tham gia đồng thử2020-11-29 00:07
 • #960: 951 khảo xong rồi2020-11-29 00:07
 • #961: 952 lần đầu tiên vào kinh thành2020-11-29 00:07
 • #962: 953 thân phận tin tức chế độ2020-11-29 00:08
 • #963: 954 ôm Nguyệt Các2020-11-29 00:08
 • #964: 955 ở kinh thành tính sổ2020-11-29 00:08
 • #965: 956 búp bê vải cửa hàng khai trương2020-11-29 00:08
 • #966: 957 ly kinh về nhà2020-11-29 00:08
 • #967: 958 Cố Phương Hỉ mất tích2020-11-29 00:08
 • #968: 959 đi cố gia đại phòng tìm người2020-11-29 00:09
 • #969: 960 ai đều là giống nhau2020-11-29 00:09
 • #970: 961 đi tìm Tần Duệ Chi2020-11-29 00:09
 • #971: 962 cùng ta đi kinh thành2020-11-29 00:09
 • #972: 963 chờ ta tin tức2020-11-29 00:09
 • #973: 964 hoài nghi Lưu Thanh Sơn2020-11-29 00:09
 • #974: 965 tặc kêu trảo tặc2020-11-29 00:09
 • #975: 966 cấp điểm nhan sắc nhìn một cái2020-11-29 00:10
 • #976: 967 sấm Giang phủ tìm người2020-11-29 00:10
 • #977: 968 trước đừng cáo quan2020-11-29 00:10
 • #978: 969 Giang phủ trước cửa đánh nhau2020-11-29 00:10
 • #979: 970 cùng người tư bôn2020-11-29 00:10
 • #980: 971 nàng sẽ không làm búp bê vải2020-11-29 00:10
 • #981: 972 dùng đồ vật thay đổi người2020-11-29 00:10
 • #982: 973 theo dõi tìm được người2020-11-29 00:11
 • #983: 974 phái quan sai bắt người2020-11-29 00:11
 • #984: 975 đồng ý xin lỗi2020-11-29 00:11
 • #985: 976 đi vào Giang phủ2020-11-29 00:11
 • #986: 977 tố khổ ai sẽ không2020-11-29 00:11
 • #987: 978 ngươi dám phát thề độc sao2020-11-29 00:12
 • #988: 979 tình thế quay nhanh2020-11-29 00:12
 • #989: 980 hoàng đế đệ đệ2020-11-29 00:12
 • #990: 981 có nhân chứng2020-11-29 00:13
 • #991: 982 ngày mưa đừng ra cửa2020-11-29 00:13
 • #992: 983 bãi tiệc cơ động xin lỗi2020-11-29 00:13
 • #993: 984 nhìn trúng Cố Tiêu Uyển2020-11-29 00:13
 • #994: 985 cố giang hợp mưu2020-11-29 00:13
 • #995: 986 Ninh An thi rớt2020-11-29 00:14
 • #996: 987 an ủi cố Ninh An2020-11-29 00:14
 • #997: 988 quả thực có quỷ2020-11-29 00:14
 • #998: 989 Ninh Bình đánh người2020-11-29 00:14
 • #999: 990 là muốn ngồi tù2020-11-29 00:14
 • #1000: 991 trước giả chết lại nói2020-11-29 00:15
 • #1001: 992 phải có trong lòng chuẩn bị2020-11-29 00:15
 • #1002: 993 chứng cứ không có2020-11-29 00:15
 • #1003: 994 đột phát sự kiện2020-11-29 00:15
 • #1004: 995 chúng ta cầu hòa đi2020-11-29 00:16
 • #1005: 996 thần bí người một nhà2020-11-29 00:16
 • #1006: 997 có cái gì mưu kế2020-11-29 00:16
 • #1007: 998 phản bị hãm hại2020-11-29 00:16
 • #1008: 999 cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem2020-11-29 00:17
 • #1009: 1000 huỷ hoại trong sạch2020-11-29 00:17
 • #1010: 1001 không biết liêm sỉ nha đầu2020-11-29 00:17
 • #1011: 1002 hối hận chết Giang phu nhân2020-11-29 00:17
 • #1012: 1003 diễn không đủ xuất sắc2020-11-29 00:17
 • #1013: 1004 bắt lấy Tiểu Đào2020-11-29 00:18
 • #1014: 1005 là cái trung tâm nha đầu2020-11-29 00:18
 • #1015: 1006 ta về sau phải làm hoàng phi2020-11-29 00:18
 • #1016: 1007 thánh chỉ đến2020-11-29 00:18
 • #1017: 1008 tràn ngập ảo tưởng2020-11-29 00:18
 • #1018: 1009 an bình huyện chủ2020-11-29 00:19
 • #1019: 1010 về sau có thể đi ngang2020-11-29 00:19
 • #1020: 1011 đều là ngươi làm hại2020-11-29 00:19
 • #1021: 1012 mười dặm cập kinh lễ2020-11-29 00:19
 • #1022: 1013 oanh động toàn trấn2020-11-29 00:19
 • #1023: 1014 công dã tràng2020-11-29 00:19
 • #1024: 1015 đi chúc sinh nhật2020-11-29 00:20
 • #1025: 1016 quan phát2020-11-29 00:20
 • #1026: 1017 tiểu bạch thỏ2020-11-29 00:20
 • #1027: 1018 Tào Tâm Liên cùng Lý Tứ2020-11-29 00:20
 • #1028: 1019 chính là không thừa nhận2020-11-29 00:21
 • #1029: 1020 giết nàng2020-11-29 00:21
 • #1030: 1021 có nội tình nói cho ngươi2020-11-29 00:21
 • #1031: 1022 cha mẹ chết thảm nội tình2020-11-29 00:21
 • #1032: 1023 Tào Tâm Liên bị trảo2020-11-29 00:21
 • #1033: 1024 thượng công đường2020-11-29 00:21
 • #1034: 1025 lấy mạng đền mạng2020-11-29 00:22
 • #1035: 1026 có chứng cứ mới có thể định tội2020-11-29 00:22
 • #1036: 1027 Lương Diêu thị làm chứng2020-11-29 00:22
 • #1037: 1028 không coi là số2020-11-29 00:22
 • #1038: 1029 như vậy thản trần2020-11-29 00:22
 • #1039: 1030 hạt mè đối đậu xanh2020-11-29 00:22
 • #1040: 1031 làm tới rồi2020-11-29 00:23
 • #1041: 1032 trộm người không thể thừa nhận2020-11-29 00:23
 • #1042: 1033 không cần tròng lồng heo2020-11-29 00:23
 • #1043: 1034 chờ bị hưu2020-11-29 00:23
 • #1044: 1035 cầu Lý Tứ cưới nàng2020-11-29 00:24
 • #1045: 1036 thu sau phải bị hỏi trảm2020-11-29 00:24
 • #1046: 1037 phó ước2020-11-29 00:24
 • #1047: 1038 trong đình uống trà2020-11-29 00:24
 • #1048: 1039 này trà chính là tiến cống2020-11-29 00:24
 • #1049: 1040 vì Giang phu nhân chia sẻ điểm2020-11-29 00:25
 • #1050: 1041 bị khóa lại2020-11-29 00:25
 • #1051: 1042 động xuân tình2020-11-29 00:25
 • #1052: 1043 hảo nhất chiêu độc kế2020-11-29 00:25
 • #1053: 1044 bên trong đến tột cùng là ai2020-11-29 00:25
 • #1054: 1045 thế nhưng là Giang phu nhân2020-11-29 00:26
 • #1055: 1046 sẽ không thiện bãi cam hưu2020-11-29 00:26
 • #1056: 1047 chuẩn bị thu võng2020-11-29 00:26
 • #1057: 1048 xa lạ cô nương2020-11-29 00:26
 • #1058: 1049 Triệu gia tử thông2020-11-29 00:27
 • #1059: 1050 thu lưu A Tả2020-11-29 00:27
 • #1060: 1051 vĩnh viễn đi theo ngươi2020-11-29 00:27
 • #1061: 1052 ta ái mộ cố cô nương2020-11-29 00:27
 • #1062: 1053 dọa chạy2020-11-29 00:27
 • #1063: 1054 không cần đắc tội Cố Tiêu Uyển2020-11-29 00:28
 • #1064: 1055 giang gia muốn đã xảy ra chuyện2020-11-29 00:28
 • #1065: 1056 vô dụng Liễu Thiên Từ2020-11-29 00:28
 • #1066: 1057 giang gia chứng cứ phạm tội2020-11-29 00:28
 • #1067: 1058 liễu từ nhiễm đã biết2020-11-29 00:28
 • #1068: 1059 Liễu Thiên Từ mẹ đẻ2020-11-29 00:28
 • #1069: 1060 ra sức đánh Liễu Thiên Từ2020-11-29 00:29
 • #1070: 1061 liễu bình minh2020-11-29 00:29
 • #1071: 1062 Liễu gia quân cờ2020-11-29 00:29
 • #1072: 1063 làm ngươi nên làm sự2020-11-29 00:29
 • #1073: 1064 trần tuấn sinh lại bị trảo2020-11-29 00:29
 • #1074: 1065 xa nhi sẽ có tốt nhất2020-11-29 00:29
 • #1075: 1066 bị bán cho lão già goá vợ2020-11-29 00:29
 • #1076: 1067 Cố Tiêu Uyển hôn mê2020-11-29 00:29
 • #1077: 1068 sắp bại2020-11-29 00:30
 • #1078: 1069 xuân phong đắc ý giang gia2020-11-29 00:30
 • #1079: 1070 tiểu cao thị2020-11-29 00:30
 • #1080: 1071 nguyệt mai đã trở lại2020-11-29 00:30
 • #1081: 1072 trần mẫu đã chết2020-11-29 00:30
 • #1082: 1073 Giang Viễn cưới vợ2020-11-29 00:30
 • #1083: 1074 Giang Viễn đại hôn2020-11-29 00:30
 • #1084: 1075 trảo chính là ngươi2020-11-29 00:30
 • #1085: 1076 cắn rớt lỗ tai2020-11-29 00:31
 • #1086: 1077 giang liễu hai nhà huỷ diệt2020-11-29 00:31
 • #1087: 1078 ta muốn đi tìm nàng2020-11-29 00:31
 • #1088: 1079 Ninh An thi đậu tú tài2020-11-29 00:31
 • #1089: 1080 du ký bảo điển2020-11-29 00:32
 • #1090: 1081 Từ Thừa Trạch rời đi2020-11-29 00:32
 • #1091: 1082 Ninh Bình đâm người2020-11-29 00:32
 • #1092: 1083 đàm ngọc thư2020-11-29 00:32
 • #1093: 1084 sẽ không đáp lại2020-11-29 00:32
 • #1094: 1085 chỉ có thể cô phụ2020-11-29 00:32
 • #1095: 1086 lại tương phùng2020-11-29 00:33
 • #1096: 1087 Phiêu Kị đại tướng quân cháu gái2020-11-29 00:33
 • #1097: 1088 trụ tiến Cẩm Phúc Lâu2020-11-29 00:33
 • #1098: 1089 nai con chạy loạn2020-11-29 00:33
 • #1099: 1090 tiêu uyển lo lắng2020-11-29 00:33
 • #1100: 1091 Phượng Minh Hiên2020-11-29 00:34
 • #1101: 1092 đối người này tò mò2020-11-29 00:34
 • #1102: 1093 đều về nhà2020-11-29 00:34
 • #1103: 1094 tới cửa tìm tra2020-11-29 00:34
 • #1104: 1095 kim sĩ khải2020-11-29 00:34
 • #1105: 1096 đánh đuổi lưu manh2020-11-29 00:34
 • #1106: 1097 ái muội2020-11-29 00:35
 • #1107: 1098 bá vương Kim gia2020-11-29 00:35
 • #1108: 1099 đi tìm Kim gia tính sổ2020-11-29 00:35
 • #1109: 1100 Ninh Bình ngọc thư bị trảo2020-11-29 00:35
 • #1110: 1101 loạn côn đánh chết2020-11-29 00:35
 • #1111: 1102 hắn không sợ2020-11-29 00:35
 • #1112: 1103 lai lịch không nhỏ2020-11-29 00:36
 • #1113: 1104 chạy trốn2020-11-29 00:36
 • #1114: 1105 dùng mệnh bảo hộ người2020-11-29 00:36
 • #1115: 1106 được cứu trợ2020-11-29 00:36
 • #1116: 1107 một hồi ác chiến2020-11-29 00:36
 • #1117: 1108 trở lại Cẩm Phúc Lâu2020-11-29 00:36
 • #1118: 1109 Ninh Bình thức tỉnh2020-11-29 00:36
 • #1119: 1110 Kim gia tìm tới môn2020-11-29 00:36
 • #1120: 1111 đoạt mệnh kiếm khách2020-11-29 00:36
 • #1121: 1112 người chết2020-11-29 00:37
 • #1122: 1113 tập kích Cố Tiêu Uyển2020-11-29 00:37
 • #1123: 1114 xa lạ quan binh2020-11-29 00:37
 • #1124: 1115 bưu hãn đàm dã hành2020-11-29 00:37
 • #1125: 1116 hộ quốc quận chúa2020-11-29 00:37
 • #1126: 1117 cách sơn thân phận2020-11-29 00:37
 • #1127: 1118 sát kim hữu quế2020-11-29 00:37
 • #1128: 1119 ta có ngươi muốn biết2020-11-29 00:37
 • #1129: 1120 huyết hải thâm thù2020-11-29 00:37
 • #1130: 1121 ta muốn bằng hữu2020-11-29 00:38
 • #1131: 1122 tỷ đệ trêu ghẹo2020-11-29 00:38
 • #1132: 1123 ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng2020-11-29 00:38
 • #1133: 1124 cải trắng bị heo củng2020-11-29 00:38
 • #1134: 1125 chém đứt tay2020-11-29 00:38
 • #1135: 1126 rời đi2020-11-29 00:38
 • #1136: 1127 nàng không đi2020-11-29 00:38
 • #1137: 1128 thân phận có khác2020-11-29 00:39
 • #1138: 1129 đi kinh thành tìm nàng đi2020-11-29 00:39
 • #1139: 1130 ta không xứng với nàng2020-11-29 00:39
 • #1140: 1131 hồi Ngô Khê thôn2020-11-29 00:39
 • #1141: 1132 nịnh bợ nịnh hót2020-11-29 00:39
 • #1142: 1133 đi nhà ta trụ đi2020-11-29 00:40
 • #1143: 1134 coi như không khí2020-11-29 00:40
 • #1144: 1135 khinh người quá đáng2020-11-29 00:40
 • #1145: 1136 cố gia tổ trạch2020-11-29 00:40
 • #1146: 1137 nông thôn sinh hoạt2020-11-29 00:40
 • #1147: 1138 cao liền chi2020-11-29 00:40
 • #1148: 1139 lớn lên hảo2020-11-29 00:40
 • #1149: 1140 không tin không động tâm2020-11-29 00:40
 • #1150: 1141 bạch y công tử2020-11-29 00:41
 • #1151: 1142 có chút hoài nghi2020-11-29 00:41
 • #1152: 1143 có tâm tư2020-11-29 00:41
 • #1153: 1144 thấy trong thôn người2020-11-29 00:41
 • #1154: 1145 không có hôn phối2020-11-29 00:41
 • #1155: 1146 đụng tới cố Ninh An2020-11-29 00:41
 • #1156: 1147 đụng tới cố Ninh An2020-11-29 00:42
 • #1157: 1148 lại lần nữa gặp mặt2020-11-29 00:42
 • #1158: 1149 lại lần nữa gặp mặt2020-11-29 00:42
 • #1159: 1150 dụng tâm kín đáo2020-11-29 00:42
 • #1160: 1151 dụng tâm kín đáo2020-11-29 00:42
 • #1161: 1152 phòng người chi tâm không thể vô2020-11-29 00:42
 • #1162: 1153 âm mưu chen chúc2020-11-29 00:43
 • #1163: 1154 cứu người gây hoạ sự2020-11-29 00:43
 • #1164: 1155 cứu người gây hoạ sự2020-11-29 00:43
 • #1165: 1156 cứu người gây hoạ sự2020-11-29 00:43
 • #1166: 1157 ta muốn cùng ngươi liều mạng2020-11-29 00:43
 • #1167: 1158 ta muốn cùng ngươi liều mạng2020-11-29 00:43
 • #1168: 1159 ta muốn cùng ngươi liều mạng2020-11-29 00:43
 • #1169: 1160 cưới liền hảo2020-11-29 00:44
 • #1170: 1161 cưới liền hảo2020-11-29 00:44
 • #1171: 1162 tới cửa thảo cách nói2020-11-29 00:44
 • #1172: 1163 tới cửa thảo cách nói2020-11-29 00:44
 • #1173: 1164 bị nhân thiết kế2020-11-29 00:44
 • #1174: 1165 bị nhân thiết kế2020-11-29 00:44
 • #1175: 1166 không có danh dự2020-11-29 00:44
 • #1176: 1167 đối mặt hiện thực đi2020-11-29 00:44
 • #1177: 1168 tự sát2020-11-29 00:45
 • #1178: 1169 ngươi có cưới hay không2020-11-29 00:45
 • #1179: 1170 ngồi xuống từ từ nói chuyện2020-11-29 00:45
 • #1180: 1171 uống hảo trà2020-11-29 00:45
 • #1181: 1172 các ngươi muốn phụ trách nhiệm2020-11-29 00:45
 • #1182: 1173 tự sát liên chi2020-11-29 00:45
 • #1183: 1174 đồng ý2020-11-29 00:45
 • #1184: 1175 đường thiện tổ2020-11-29 00:46
 • #1185: 1176 nhân sâm bị ta bán2020-11-29 00:46
 • #1186: 1177 như thế nào nhẫn tâm cha mẹ chịu khổ2020-11-29 00:46
 • #1187: 1178 viết thư người là ai2020-11-29 00:46
 • #1188: 1179 người khác hôn môi2020-11-29 00:46
 • #1189: 1180 dưới ánh trăng ôm nhau2020-11-29 00:46
 • #1190: 1181 đại thiếu nãi nãi2020-11-29 00:46
 • #1191: 1182 ta nguyện ý giúp các ngươi2020-11-29 00:47
 • #1192: 1183 phản bội2020-11-29 00:47
 • #1193: 1184 toàn bộ chỉ trích2020-11-29 00:47
 • #1194: 1185 quyết liệt2020-11-29 00:47
 • #1195: 1186 tác muốn giá cao sính lễ2020-11-29 00:47
 • #1196: 1187 ta chỉ thích ngươi2020-11-29 00:47
 • #1197: 1188 xấu xa nguyên nhân2020-11-29 00:47
 • #1198: 1189 nhẫn tâm cha mẹ2020-11-29 00:48
 • #1199: 1190 đều là giả thân tình2020-11-29 00:48
 • #1200: 1191 hùng hổ doạ người Cao gia2020-11-29 00:48
 • #1201: 1192 hữu tình nhân chung thành quyến chúc2020-11-29 00:48
 • #1202: 1193 thời gian thấm thoát2020-11-29 00:48
 • #1203: 1194 không khí ái muội2020-11-29 00:49
 • #1204: 1195 ái muội càng sâu2020-11-29 00:49
 • #1205: 1196 thực xin lỗi2020-11-29 00:49
 • #1206: 1197 xúc động2020-11-29 00:49
 • #1207: 1198 thâm tình hôn môi2020-11-29 00:49
 • #1208: 1199 miệng sưng lên2020-11-29 00:49
 • #1209: 1200 đại phòng có việc cầu người2020-11-29 00:49
 • #1210: 1201 đua đòi2020-11-29 00:49
 • #1211: 1202 làm không rõ ràng lắm trạng huống2020-11-29 00:49
 • #1212: 1203 muốn hành lễ2020-11-29 00:49
 • #1213: 1204 Cố Tử Văn sự tình2020-11-29 00:50
 • #1214: 1205 cầu phòng tiên sinh thu hắn2020-11-29 00:50
 • #1215: 1206 Cố Tâm Đào quỳ xuống xin lỗi2020-11-29 00:50
 • #1216: 1207 ném xuống hai mẹ con2020-11-29 00:50
 • #1217: 1208 chỉ có ngươi một người2020-11-29 00:50
 • #1218: 1209 khuếch trương Cẩm Phúc Lâu2020-11-29 00:50
 • #1219: 1210 Cẩm Phúc Lâu tân chưởng quầy2020-11-29 00:50
 • #1220: 1211 ta vì cái gì muốn giúp ngươi2020-11-29 00:51
 • #1221: 1212 làm ác quá nhiều2020-11-29 00:51
 • #1222: 1213 lại ngộ cố nhân2020-11-29 00:51
 • #1223: 1214 ta giúp ngươi còn2020-11-29 00:51
 • #1224: 1215 thảo phạt Cố Tiêu Uyển2020-11-29 00:51
 • #1225: 1216 Lưu Thanh Sơn đồng ý2020-11-29 00:51
 • #1226: 1217 trở mặt không biết người2020-11-29 00:51
 • #1227: 1218 làm nàng ăn chút đau khổ2020-11-29 00:52
 • #1228: 1219 chết người2020-11-29 00:52
 • #1229: 1220 ngươi trước rời đi2020-11-29 00:52
 • #1230: 1221 tiểu bạch kiểm2020-11-29 00:52
 • #1231: 1222 có người hãm hại2020-11-29 00:52
 • #1232: 1223 ta và các ngươi đi2020-11-29 00:52
 • #1233: 1224 có người vu oan2020-11-29 00:52
 • #1234: 1225 bàn ủi2020-11-29 00:53
 • #1235: 1226 phản chiến2020-11-29 00:53
 • #1236: 1227 kẻ chết thay2020-11-29 00:53
 • #1237: 1228 tuyệt không phản bội2020-11-29 00:53
 • #1238: 1229 tiêu uyển giết người2020-11-29 00:53
 • #1239: 1230 Bình Nhi2020-11-29 00:53
 • #1240: 1231 bắt lấy nàng2020-11-29 00:53
 • #1241: 1232 nam tử hán trưởng thành2020-11-29 00:53
 • #1242: 1233 thành nam Quách gia2020-11-29 00:53
 • #1243: 1234 thu mua Tần Duệ Chi2020-11-29 00:54
 • #1244: 1235 sẽ không trách ngươi2020-11-29 00:54
 • #1245: 1236 đi giải giải lao2020-11-29 00:54
 • #1246: 1237 ăn bá vương cơm2020-11-29 00:54
 • #1247: 1238 trời xanh tha cho ai2020-11-29 00:55
 • #1248: 1239 hồ ly tinh2020-11-29 00:55
 • #1249: 1240 hồng nhan tri kỷ2020-11-29 00:55
 • #1250: 1241 sư gia bị đánh2020-11-29 00:55
 • #1251: 1242 không dám động hắn2020-11-29 00:55
 • #1252: 1243 Lý Tứ cũng đã chết2020-11-29 00:55
 • #1253: 1244 hỗ trợ lẫn nhau2020-11-29 00:55
 • #1254: 1245 lôi đại thắng muốn chạy trốn2020-11-29 00:56
 • #1255: 1246 hoa sen báo quan2020-11-29 00:56
 • #1256: 1247 Lữ đào hoảng hốt2020-11-29 00:56
 • #1257: 1248 hồng phấn tri kỷ2020-11-29 00:56
 • #1258: 1249 giằng co2020-11-29 00:56
 • #1259: 1250 chó cắn chó trò hay2020-11-29 00:56
 • #1260: 1251 phạm đại bất kính chi tội2020-11-29 00:57
 • #1261: 1252 rối loạn đầu trận tuyến2020-11-29 00:58
 • #1262: 1253 Vạn thị cũng tới2020-11-29 00:58
 • #1263: 1254 trốn tránh trách nhiệm2020-11-29 01:00
 • #1264: 1255 Vạn thị cùng Lữ đào quá vãng2020-11-29 01:00
 • #1265: 1256 hài tử là như thế nào không2020-11-29 01:00
 • #1266: 1257 Lữ đào bị cung ra2020-11-29 01:01
 • #1267: 1258 mùa hè minh2020-11-29 01:01
 • #1268: 1259 nói toạc giường chiếu sự2020-11-29 01:03
 • #1269: 1260 Lữ đào thừa nhận2020-11-29 01:03
 • #1270: 1261 Lữ đào bị hưu2020-11-29 01:03
 • #1271: 1262 dạo phố chính danh2020-11-29 01:03
 • #1272: 1263 ta cũng là cái thân thể2020-11-29 01:03
 • #1273: 1264 cùng ta học tính sổ2020-11-29 01:04
 • #1274: 1265 ta yêu ngươi2020-11-29 01:04
 • #1275: 1266 vì ngươi búi tóc2020-11-29 01:04
 • #1276: 1267 Tần Duệ Chi ghen2020-11-29 01:04
 • #1277: 1268 thu xếp cưới vợ2020-11-29 01:04
 • #1278: 1269 hảo tức phụ người được chọn2020-11-29 01:04
 • #1279: 1270 phạm gia không đồng ý2020-11-29 01:05
 • #1280: 1271 cục đá đồng ý2020-11-29 01:05
 • #1281: 1272 làm mai lễ2020-11-29 01:05
 • #1282: 1273 cục đá tâm tư2020-11-29 01:05
 • #1283: 1274 muốn đi làm mai2020-11-29 01:05
 • #1284: 1275 tiến đến làm mai2020-11-29 01:05
 • #1285: 1276 đi trước phạm gia2020-11-29 01:05
 • #1286: 1277 kính yêu2020-11-29 01:06
 • #1287: 1278 phạm đại cừ2020-11-29 01:06
 • #1288: 1279 phạm linh2020-11-29 01:06
 • #1289: 1280 lao việc nhà2020-11-29 01:06
 • #1290: 1281 cầu hôn thành công2020-11-29 01:06
 • #1291: 1282 một lần nữa khai trương2020-11-29 01:06
 • #1292: 1283 nhĩ tấn tư ma2020-11-29 01:06
 • #1293: 1284 Tôn thị mẹ con nháo sự2020-11-29 01:07
 • #1294: 1285 mẹ con bị đánh2020-11-29 01:07
 • #1295: 1286 Tần Duệ Chi phát uy2020-11-29 01:07
 • #1296: 1287 vô cớ chỉ trích2020-11-29 01:07
 • #1297: 1288 hồng thị mẹ con xuất hiện2020-11-29 01:07
 • #1298: 1289 khuyên bảo Vân nhi2020-11-29 01:07
 • #1299: 1290 âm mưu tàn nhẫn kế2020-11-29 01:08
 • #1300: 1291 tụ hội khánh công2020-11-29 01:08
 • #1301: 1292 nhận mệnh đi2020-11-29 01:08
 • #1302: 1293 trêu chọc2020-11-29 01:08
 • #1303: 1294 về nhà2020-11-29 01:08
 • #1304: 1295 gia cụ tới rồi2020-11-29 01:08
 • #1305: 1296 lan tuyết trà2020-11-29 01:08
 • #1306: 1297 nhiều như vậy đồ vật2020-11-29 01:09
 • #1307: 1298 ta sẽ liều mạng bảo hộ ngươi2020-11-29 01:09
 • #1308: 1299 ta chỉ có ngươi2020-11-29 01:09
 • #1309: 1300 đau lòng hắn2020-11-29 01:09
 • #1310: 1301 nói được thì làm được2020-11-29 01:09
 • #1311: 1302 gả an tâm2020-11-29 01:10
 • #1312: 1303 lại gặp phải2020-11-29 01:10
 • #1313: 1304 lại tìm việc2020-11-29 01:10
 • #1314: 1305 bác mỹ nhân cười2020-11-29 01:10
 • #1315: 1306 thu lưu Tôn thị mẹ con2020-11-29 01:10
 • #1316: 1307 hoài quỷ thai2020-11-29 01:10
 • #1317: 1308 phản bội2020-11-29 01:11
 • #1318: 1309 toàn bộ sính lễ2020-11-29 01:11
 • #1319: 1310 tân hôn vui sướng2020-11-29 01:11
 • #1320: 1311 tốt đẹp sinh hoạt2020-11-29 01:11
 • #1321: 1312 cục đá làm chưởng quầy2020-11-29 01:11
 • #1322: 1313 cục đá phạm ngọc bị đánh2020-11-29 01:11
 • #1323: 1314 không có một bóng người2020-11-29 01:11
 • #1324: 1315 phạm ngọc mất tích2020-11-29 01:12
 • #1325: 1316 thẩm vấn hướng sư gia2020-11-29 01:12
 • #1326: 1317 hồng thị tâm tư2020-11-29 01:12
 • #1327: 1318 Triệu phủ nói sự2020-11-29 01:12
 • #1328: 1319 giải quyết2020-11-29 01:12
 • #1329: 1320 ta chỉ biết nói nàng hảo2020-11-29 01:12
 • #1330: 1321 cưới không được2020-11-29 01:12
 • #1331: 1322 thu thập hành lý2020-11-29 01:13
 • #1332: 1323 thức đêm2020-11-29 01:13
 • #1333: 1324 có cái gì bí mật2020-11-29 01:13
 • #1334: 1325 Triệu Tử Kiệt âm mưu2020-11-29 01:13
 • #1335: 1326 huynh muội hai cái bị bắt2020-11-29 01:13
 • #1336: 1327 ý xấu tràng huynh muội2020-11-29 01:13
 • #1337: 1328 Triệu tầm lấy lòng2020-11-29 01:13
 • #1338: 1329 A Tả thỉnh tội2020-11-29 01:14
 • #1339: 1330 lấy bỉ chi đạo2020-11-29 01:14
 • #1340: 1331 Triệu gia phiên thiên2020-11-29 01:14
 • #1341: 1332 hảo nhân duyên2020-11-29 01:14
 • #1342: 1333 hồng thị nghèo túng2020-11-29 01:14
 • #1343: 1334 hết thảy đều thay đổi2020-11-29 01:14
 • #1344: 1335 nam nhân tâm không đáng giá tiền2020-11-29 01:15
 • #1345: 1336 ngươi tranh bất quá ta2020-11-29 01:15
 • #1346: 1337 chỉ nghĩ bị bảo hộ2020-11-29 01:15
 • #1347: 1338 Chiêm hồng ngọc2020-11-29 01:15
 • #1348: 1339 điềm báo2020-11-29 01:16
 • #1349: 1340 rơi xuống bộ2020-11-29 01:16
 • #1350: 1341 còn chi bỉ thân2020-11-29 01:16
 • #1351: 1342 còn phải che lấp2020-11-29 01:16
 • #1352: 1343 Triệu gia từ đường2020-11-29 01:16
 • #1353: 1344 Chiêm thị mang thai2020-11-29 01:17
 • #1354: 1345 ai oán cầu thân2020-11-29 01:17
 • #1355: 1346 cầu thú công việc2020-11-29 01:17
 • #1356: 1347 5 ngày sau đính hôn2020-11-29 01:17
 • #1357: 1348 không rời không bỏ2020-11-29 01:17
 • #1358: 1349 Tết Khất Xảo2020-11-29 01:17
 • #1359: 1350 Tống đại ca2020-11-29 01:17
 • #1360: 1351 đi lấy nước2020-11-29 01:18
 • #1361: 1352 cứu người2020-11-29 01:18
 • #1362: 1353 trước nhớ kỹ2020-11-29 01:18
 • #1363: 1354 hủy dung2020-11-29 01:18
 • #1364: 1355 bảy tháng sơ chín2020-11-29 01:18
 • #1365: 1356 có nhân tạo dao2020-11-29 01:18
 • #1366: 1357 tuyết nhung ti2020-11-29 01:18
 • #1367: 1358 chỉ nghĩ cho ngươi tốt nhất2020-11-29 01:19
 • #1368: 1359 tìm dược khư vết sẹo2020-11-29 01:19
 • #1369: 1360 Ninh An mất tích2020-11-29 01:19
 • #1370: 1361 đi Triệu gia2020-11-29 01:19
 • #1371: 1362 tìm không thấy người liền chôn cùng2020-11-29 01:20
 • #1372: 1363 về nhà2020-11-29 01:20
 • #1373: 1364 Ninh An bị thương2020-11-29 01:20
 • #1374: 1365 kết phường lừa nàng2020-11-29 01:20
 • #1375: 1366 huynh muội tằng tịu với nhau2020-11-29 01:20
 • #1376: 1367 Triệu đại nhân tới2020-11-29 01:20
 • #1377: 1368 đuổi giết Chiêm thị2020-11-29 01:21
 • #1378: 1369 ngươi xứng đáng a2020-11-29 01:21
 • #1379: 1370 áp đến công đường2020-11-29 01:21
 • #1380: 1371 chém Triệu tầm tay2020-11-29 01:21
 • #1381: 1372 chạm vào không được người2020-11-29 01:21
 • #1382: 1373 tòa nhà bị bán2020-11-29 01:21
 • #1383: 1374 lưu lạc đầu đường2020-11-29 01:22
 • #1384: 1375 xuất phát đi kinh thành2020-11-29 01:22
 • #1385: 1376 Ninh Bình lo âu2020-11-29 01:22
 • #1386: 1377 ta nguyện ý chịu khổ2020-11-29 01:22
 • #1387: 1378 vào kinh2020-11-29 01:22
 • #1388: 1379 thấy Lý Phàm2020-11-29 01:22
 • #1389: 1380 quảng long đường cái2020-11-29 01:22
 • #1390: 1381 thanh viên2020-11-29 01:23
 • #1391: 1382 cửa thuỳ hoa2020-11-29 01:23
 • #1392: 1383 thanh viên lai lịch2020-11-29 01:23
 • #1393: 1384 nhớ tới chuyện cũ2020-11-29 01:23
 • #1394: 1385 ra cửa2020-11-29 01:23
 • #1395: 1386 cẩm tú tiệm vải2020-11-29 01:24
 • #1396: 1387 gặp lại cố nhân2020-11-29 01:24
 • #1397: 1388 thử2020-11-29 01:24
 • #1398: 1389 nàng có nhắc tới ta sao2020-11-29 01:24
 • #1399: 1390 heo hạnh phúc nhất2020-11-29 01:24
 • #1400: 1391 chưa từng hôn phối2020-11-29 01:24
 • #1401: 1392 hắn ở trốn nàng2020-11-29 01:25
 • #1402: 1393 tội gì2020-11-29 01:25
 • #1403: 1394 vì hắn hảo2020-11-29 01:25
 • #1404: 1395 không gặp2020-11-29 01:25
 • #1405: 1396 ngọc thư bị bệnh2020-11-29 01:25
 • #1406: 1397 gặp nhau2020-11-29 01:26
 • #1407: 1398 ngọt ngào tiễn nhi2020-11-29 01:26
 • #1408: 1399 lẫn nhau biểu tâm ý2020-11-29 01:26
 • #1409: 1400 gõ2020-11-29 01:26
 • #1410: 1401 đi theo cao hứng2020-11-29 01:26
 • #1411: 1402 nơi nơi đi dạo2020-11-29 01:26
 • #1412: 1403 giống như đã từng quen biết địa phương2020-11-29 01:26
 • #1413: 1404 toái ngọc cổ trai2020-11-29 01:27
 • #1414: 1405 trăm phúc2020-11-29 01:27
 • #1415: 1406 trọng đến cẩm tú tiệm vải2020-11-29 01:27
 • #1416: 1407 Thẩm văn tuyển2020-11-29 01:27
 • #1417: 1408 nổi lên tò mò2020-11-29 01:27
 • #1418: 1409 hết thảy đều cho ngươi2020-11-29 01:28
 • #1419: 1410 ngọc thư lại tới2020-11-29 01:28
 • #1420: 1411 ngươi thơm quá2020-11-29 01:28
 • #1421: 1412 tình đậu sơ khai2020-11-29 01:28
 • #1422: 1413 cho nhau dựa vào2020-11-29 01:29
 • #1423: 1414 Cố Ninh Bình rời nhà2020-11-29 01:29
 • #1424: 1415 lưu luyến không rời2020-11-29 01:29
 • #1425: 1416 nàng chính là ta mệnh2020-11-29 01:29
 • #1426: 1417 hôn mê bất tỉnh2020-11-29 01:29
 • #1427: 1418 dâng hương đi2020-11-29 01:29
 • #1428: 1419 quảng nguyên chùa2020-11-29 01:30
 • #1429: 1420 đối chọi gay gắt2020-11-29 01:30
 • #1430: 1421 ngươi là ai2020-11-29 01:30
 • #1431: 1422 kết hạ sống núi2020-11-29 01:30
 • #1432: 1423 tránh đi nàng2020-11-29 01:30
 • #1433: 1424 tàn nhẫn độc ác2020-11-29 01:31
 • #1434: 1425 ta địch nhân2020-11-29 01:31
 • #1435: 1426 lòng dạ hiểm độc quận chúa2020-11-29 01:31
 • #1436: 1427 Phương gia đích nữ2020-11-29 01:31
 • #1437: 1428 tâm ác song bào thai2020-11-29 01:31
 • #1438: 1429 xa hoa minh vương phủ2020-11-29 01:32
 • #1439: 1430 vào phủ2020-11-29 01:32
 • #1440: 1431 cái gì hảo tỷ muội2020-11-29 01:32
 • #1441: 1432 cố ý khoe ra2020-11-29 01:32
 • #1442: 1433 tô thiển nguyệt2020-11-29 01:32
 • #1443: 1434 lại tới cái khiêu khích2020-11-29 01:32
 • #1444: 1435 yến hội2020-11-29 01:32
 • #1445: 1436 muốn nàng xấu mặt2020-11-29 01:33
 • #1446: 1437 muốn ngươi biểu diễn2020-11-29 01:33
 • #1447: 1438 ngẫu hứng làm thơ2020-11-29 01:33
 • #1448: 1439 làm người khiếp sợ2020-11-29 01:33
 • #1449: 1440 tỷ muội đánh nhau2020-11-29 01:34
 • #1450: 1441 muốn nổi danh2020-11-29 01:34
 • #1451: 1442 mời2020-11-29 01:34
 • #1452: 1443 cố ý đào hố2020-11-29 01:34
 • #1453: 1444 muốn nhục nhã2020-11-29 01:34
 • #1454: 1445 phản đem một quân2020-11-29 01:34
 • #1455: 1446 ngưu đậu phụ lá2020-11-29 01:35
 • #1456: 1447 làm nàng không mặt mũi2020-11-29 01:35
 • #1457: 1448 nàng rõ ràng thích2020-11-29 01:35
 • #1458: 1449 Phương gia ân oán2020-11-29 01:36
 • #1459: 1450 trợ giúp ngươi giảm béo2020-11-29 01:36
 • #1460: 1451 làm hoàn toàn mới chính mình2020-11-29 01:36
 • #1461: 1452 gầy2020-11-29 01:36
 • #1462: 1453 người sợ nổi danh2020-11-29 01:36
 • #1463: 1454 tố tình2020-11-29 01:36
 • #1464: 1455 Phương gia đã xảy ra chuyện2020-11-29 01:36
 • #1465: 1456 Lư phu nhân2020-11-29 01:36
 • #1466: 1457 dơ bẩn sự2020-11-29 01:37
 • #1467: 1458 về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh2020-11-29 01:37
 • #1468: 1459 muốn nàng mệnh2020-11-29 01:37
 • #1469: 1460 trở lại nhà mẹ đẻ2020-11-29 01:37
 • #1470: 1461 nhận tỷ tỷ2020-11-29 01:38
 • #1471: 1462 làm người tò mò người2020-11-29 01:38
 • #1472: 1463 phát hiện sai lầm2020-11-29 01:38
 • #1473: 1464 không thể tưởng tượng2020-11-29 01:38
 • #1474: 1465 nghĩ ra cái hảo điểm tử2020-11-29 01:38
 • #1475: 1466 ta dạy cho ngươi tính sổ2020-11-29 01:38
 • #1476: 1467 lan thanh phường vải2020-11-29 01:39
 • #1477: 1468 lần đầu quen biết2020-11-29 01:39
 • #1478: 1469 nữ trung hào kiệt2020-11-29 01:39
 • #1479: 1470 cởi chuông còn cần người cột chuông2020-11-29 01:39
 • #1480: 1471 không thể nói cho tỷ tỷ2020-11-29 01:40
 • #1481: 1472 tỷ tỷ đã biết2020-11-29 01:40
 • #1482: 1473 chỉ nghĩ đại gia hảo hảo2020-11-29 01:40
 • #1483: 1474 muốn đi cảm ơn nhân gia2020-11-29 01:40
 • #1484: 1475 tình thâm2020-11-29 01:40
 • #1485: 1476 mau chờ không kịp2020-11-29 01:40
 • #1486: 1477 cửa cung trước tranh đấu2020-11-29 01:41
 • #1487: 1478 thượng triều2020-11-29 01:41
 • #1488: 1479 tới cửa nói lời cảm tạ2020-11-29 01:41
 • #1489: 1480 lưu nàng xuống dưới2020-11-29 01:41
 • #1490: 1481 hắn ở tìm người2020-11-29 01:41
 • #1491: 1482 đệ nhị giai đoạn gầy thân2020-11-29 01:41
 • #1492: 1483 làm ta giảm thọ đều nguyện ý2020-11-29 01:42
 • #1493: 1484 duyên phận thứ này2020-11-29 01:42
 • #1494: 1485 chấp nhất Thẩm công tử2020-11-29 01:42
 • #1495: 1486 phương phu nhân mau không được2020-11-29 01:42
 • #1496: 1487 ra sao nguyên nhân2020-11-29 01:42
 • #1497: 1488 y lan hương2020-11-29 01:42
 • #1498: 1489 còn có thể cứu chữa2020-11-29 01:42
 • #1499: 1490 tương sinh tương khắc2020-11-29 01:42
 • #1500: 1491 ai đều không thể nói2020-11-29 01:43
 • #1501: 1492 khó khăn thật mạnh2020-11-29 01:43
 • #1502: 1493 Liễu thị âm mưu2020-11-29 01:43
 • #1503: 1494 hồng mai tâm tư2020-11-29 01:43
 • #1504: 1495 các mang ý xấu2020-11-29 01:44
 • #1505: 1496 khơi mào tranh chấp2020-11-29 01:44
 • #1506: 1497 giận đánh đích nữ2020-11-29 01:44
 • #1507: 1498 không chịu khống chế2020-11-29 01:44
 • #1508: 1499 Liễu thị mua bố2020-11-29 01:45
 • #1509: 1500 vương phủ nghị sự2020-11-29 01:45
 • #1510: 1501 minh vương hiến kế2020-11-29 01:45
 • #1511: 1502 thiếu đứa con trai2020-11-29 01:45
 • #1512: 1503 thơ từ ca sẽ2020-11-29 01:45
 • #1513: 1504 huynh muội khởi tranh chấp2020-11-29 01:46
 • #1514: 1505 mẹ con mật đàm2020-11-29 01:46
 • #1515: 1506 khủng bố bí văn2020-11-29 01:46
 • #1516: 1507 mời người nào2020-11-29 01:46
 • #1517: 1508 đồng ý tham gia yến hội2020-11-29 01:46
 • #1518: 1509 là phúc hay là họa2020-11-29 01:47
 • #1519: 1510 nhiều ngày không thấy2020-11-29 01:47
 • #1520: 1511 Phương gia ở cầu hôn2020-11-29 01:47
 • #1521: 1512 ta ở hoàng cung làm việc2020-11-29 01:47
 • #1522: 1513 minh diễm động lòng người2020-11-29 01:47
 • #1523: 1514 tâm sinh nghi đậu2020-11-29 01:48
 • #1524: 1515 người kia là ai2020-11-29 01:48
 • #1525: 1516 suy đoán thân phận2020-11-29 01:48
 • #1526: 1517 hồi ngươi một đao2020-11-29 01:48
 • #1527: 1518 hết sức ghen ghét2020-11-29 01:48
 • #1528: 1519 mặc hà2020-11-29 01:49
 • #1529: 1520 mất đúng mực2020-11-29 01:49
 • #1530: 1521 nàng thực nàng2020-11-29 01:49
 • #1531: 1522 đấu võ mồm2020-11-29 01:49
 • #1532: 1523 óc heo2020-11-29 01:49
 • #1533: 1524 nơi chốn nhằm vào2020-11-29 01:49
 • #1534: 1525 nhanh mồm dẻo miệng2020-11-29 01:50
 • #1535: 1526 chơi dư lại2020-11-29 01:50
 • #1536: 1527 không phải hắn người trong lòng2020-11-29 01:50
 • #1537: 1528 hậu lễ2020-11-29 01:50
 • #1538: 1529 lại thấy làm khó dễ2020-11-29 01:50
 • #1539: 1530 làm người kinh diễm2020-11-29 01:50
 • #1540: 1531 ướt tay áo2020-11-29 01:50
 • #1541: 1532 kinh diễm thời gian2020-11-29 01:50
 • #1542: 1533 người này đến tột cùng là ai2020-11-29 01:51
 • #1543: 1534 xem thế là đủ rồi2020-11-29 01:51
 • #1544: 1535 từ đâu tới đây bảo bối2020-11-29 01:51
 • #1545: 1536 nha hoàn bị trảo2020-11-29 01:51
 • #1546: 1537 truy tra rốt cuộc tô tí duyệt2020-11-29 01:51
 • #1547: 1538 không biết là ai2020-11-29 01:51
 • #1548: 1539 ai mới nhất tâm tàn nhẫn2020-11-29 01:52
 • #1549: 1540 tranh chấp2020-11-29 01:52
 • #1550: 1541 thiện ác chung có báo2020-11-29 01:52
 • #1551: 1542 tàn nhẫn độc ác2020-11-29 01:52
 • #1552: 1543 thật là đáng sợ2020-11-29 01:52
 • #1553: 1544 trở về được không2020-11-29 01:53
 • #1554: 1545 tỷ muội thâm tình2020-11-29 01:53
 • #1555: 1546 manh mối2020-11-29 01:53
 • #1556: 1547 huynh muội tranh chấp2020-11-29 01:53
 • #1557: 1548 minh vương tâm tư2020-11-29 01:53
 • #1558: 1549 giận tím mặt2020-11-29 01:53
 • #1559: 1550 cầu hôn đi2020-11-29 01:53
 • #1560: 1551 bên người cái đinh2020-11-29 01:54
 • #1561: 1552 hỉ sự liên tục2020-11-29 01:54
 • #1562: 1553 khai đạo phương phu nhân2020-11-29 01:54
 • #1563: 1554 khuyên bảo phương bội nhã2020-11-29 01:54
 • #1564: 1555 khiếp sợ2020-11-29 01:54
 • #1565: 1556 mẹ con trường đàm2020-11-29 01:54
 • #1566: 1557 khiêu khích2020-11-29 01:55
 • #1567: 1558 ngươi là của ta2020-11-29 01:55
 • #1568: 1559 hai người tình thú2020-11-29 01:55
 • #1569: 1560 cùng giường mà miên2020-11-29 01:55
 • #1570: 1561 gởi thư2020-11-29 01:55
 • #1571: 1562 xem tin2020-11-29 01:55
 • #1572: 1563 cấp ngọc thư tin2020-11-29 01:55
 • #1573: 1564 lưu quang tựa phù dung2020-11-29 01:56
 • #1574: 1565 muốn người nào đó thư tình2020-11-29 01:56
 • #1575: 1566 hoảng hốt tiêu uyển2020-11-29 01:56
 • #1576: 1567 đoán được tâm tư2020-11-29 01:56
 • #1577: 1568 khanh tâm tựa quân tâm2020-11-29 01:56
 • #1578: 1569 phi cáp đưa tình2020-11-29 01:56
 • #1579: 1570 Cẩm Phúc Lâu xảy ra chuyện2020-11-29 01:57
 • #1580: 1571 đã chết bốn người2020-11-29 01:57
 • #1581: 1572 đắc thủ dụ2020-11-29 01:57
 • #1582: 1573 thấy nghê bỉnh2020-11-29 01:57
 • #1583: 1574 tiến lao ngục2020-11-29 01:57
 • #1584: 1575 người chết thân phận2020-11-29 01:57
 • #1585: 1576 cũ thù2020-11-29 01:57
 • #1586: 1577 Lý gia cửa2020-11-29 01:58
 • #1587: 1578 muốn đi tìm đại phu2020-11-29 01:58
 • #1588: 1579 ta sẽ không cho các ngươi có việc2020-11-29 01:58
 • #1589: 1580 ngươi đối Hoàng Thượng bất mãn2020-11-29 01:58
 • #1590: 1581 tan tác thu binh2020-11-29 01:58
 • #1591: 1582 Quý Phi cáo trạng2020-11-29 01:58
 • #1592: 1583 nghê bỉnh bị thương2020-11-29 01:58
 • #1593: 1584 thành tây phá miếu2020-11-29 01:58
 • #1594: 1585 kỳ quái vưu gia2020-11-29 01:59
 • #1595: 1586 hai người đêm lời nói2020-11-29 01:59
 • #1596: 1587 suy đoán nguyên nhân2020-11-29 01:59
 • #1597: 1588 có người mời2020-11-29 01:59
 • #1598: 1589 thiên trà các2020-11-29 01:59
 • #1599: 1590 chính đề2020-11-29 01:59
 • #1600: 1591 mượn một bước nói chuyện2020-11-29 01:59
 • #1601: 1592 ta cũng không vui2020-11-29 02:00
 • #1602: 1593 toái ngọc cổ trai ăn cơm2020-11-29 02:00
 • #1603: 1594 hướng hắn lời nói khách sáo2020-11-29 02:00
 • #1604: 1595 cùng nàng là đồng mưu2020-11-29 02:00
 • #1605: 1596 đối Lý Phàm dụng hình2020-11-29 02:00
 • #1606: 1597 đắc tội tề công công2020-11-29 02:00
 • #1607: 1598 tàn nhẫn vưu Quý Phi2020-11-29 02:01
 • #1608: 1599 hiểu biết nguyên do2020-11-29 02:01
 • #1609: 1600 thấy lâm thế tử2020-11-29 02:01
 • #1610: 1601 hướng xa lâm đệ nhị xuân2020-11-29 02:01
 • #1611: 1602 đường ý2020-11-29 02:01
 • #1612: 1603 tìm người2020-11-29 02:01
 • #1613: 1604 tìm được Ngô thiên2020-11-29 02:02
 • #1614: 1605 tìm chết người2020-11-29 02:02
 • #1615: 1606 tô tí duyệt tới chơi2020-11-29 02:02
 • #1616: 1607 chủ động đi minh vương phủ2020-11-29 02:02
 • #1617: 1608 hắn chán ghét nàng2020-11-29 02:02
 • #1618: 1609 tựa như tra tấn2020-11-29 02:03
 • #1619: 1610 bác quân cười2020-11-29 02:03
 • #1620: 1611 khắc tinh2020-11-29 02:03
 • #1621: 1612 trung tâm bên người người2020-11-29 02:03
 • #1622: 1613 huynh muội âm hiểm2020-11-29 02:03
 • #1623: 1614 Quý Phi cha con2020-11-29 02:04
 • #1624: 1615 ai là hắn chân ái2020-11-29 02:04
 • #1625: 1616 nôn nóng Quý Phi2020-11-29 02:04
 • #1626: 1617 tới thanh viên bắt người2020-11-29 02:04
 • #1627: 1618 cãi lời thánh chỉ2020-11-29 02:04
 • #1628: 1619 thánh chỉ tới2020-11-29 02:04
 • #1629: 1620 muốn nàng tiến cung diện thánh2020-11-29 02:05
 • #1630: 1621 tề công công tâm tư2020-11-29 02:05
 • #1631: 1622 tiến cung2020-11-29 02:05
 • #1632: 1623 nhìn thấy thiên nhan2020-11-29 02:05
 • #1633: 1624 điểm tán2020-11-29 02:05
 • #1634: 1625 cùng ngươi nói điều kiện2020-11-29 02:05
 • #1635: 1626 ta không tin này mệnh2020-11-29 02:05
 • #1636: 1627 lửa đốt chi thực2020-11-29 02:05
 • #1637: 1628 đã kêu nướng BBQ2020-11-29 02:06
 • #1638: 1629 hoàng đế nhận lời2020-11-29 02:06
 • #1639: 1630 an bình quận chúa2020-11-29 02:06
 • #1640: 1631 lão đông tây2020-11-29 02:06
 • #1641: 1632 khấu tạ thiên ân2020-11-29 02:06
 • #1642: 1633 thấy Thái Hậu2020-11-29 02:06
 • #1643: 1634 lệ hoa trưởng công chúa2020-11-29 02:06
 • #1644: 1635 huynh muội tranh thực2020-11-29 02:07
 • #1645: 1636 Quý Phi muốn nướng BBQ2020-11-29 02:07
 • #1646: 1637 Quý Phi sinh khí2020-11-29 02:07
 • #1647: 1638 thuận lợi ra cung2020-11-29 02:07
 • #1648: 1639 bắt gian trên giường2020-11-29 02:08
 • #1649: 1640 thê thiếp đối địch2020-11-29 02:08
 • #1650: 1641 bạch phiêu phiêu2020-11-29 02:08
 • #1651: 1642 rốt cuộc tìm được rồi2020-11-29 02:08
 • #1652: 1643 lậu hành tung2020-11-29 02:08
 • #1653: 1644 thẩm vấn Bạch ma ma2020-11-29 02:08
 • #1654: 1645 có người có thể nói2020-11-29 02:09
 • #1655: 1646 điên2020-11-29 02:09
 • #1656: 1647 chết2020-11-29 02:09
 • #1657: 1648 một lần nữa khai trương2020-11-29 02:09
 • #1658: 1649 căm hận2020-11-29 02:09
 • #1659: 1650 về2020-11-29 02:09
 • #1660: 1651 cho rằng nằm mơ2020-11-29 02:09
 • #1661: 1652 tự trách2020-11-29 02:09
 • #1662: 1653 thị sát ôm Nguyệt Các2020-11-29 02:10
 • #1663: 1654 Tưởng không còn2020-11-29 02:10
 • #1664: 1655 cò kè mặc cả2020-11-29 02:10
 • #1665: 1656 bạch ngọc miên2020-11-29 02:10
 • #1666: 1657 che mặt cô nương2020-11-29 02:10
 • #1667: 1658 tìm được thanh viên2020-11-29 02:10
 • #1668: 1659 cô cô sinh khí2020-11-29 02:10
 • #1669: 1660 quở trách Tần Duệ Chi2020-11-29 02:11
 • #1670: 1661 tư chi như cuồng2020-11-29 02:11
 • #1671: 1662 ngươi là của ta2020-11-29 02:11
 • #1672: 1663 chỉ lấy một gáo thủy2020-11-29 02:11
 • #1673: 1664 mở tiệc2020-11-29 02:11
 • #1674: 1665 thanh phu nhân2020-11-29 02:11
 • #1675: 1666 cảnh còn người mất2020-11-29 02:11
 • #1676: 1667 tiến đến chúc mừng2020-11-29 02:12
 • #1677: 1668 trưởng công chúa giá lâm2020-11-29 02:12
 • #1678: 1669 coi rẻ hoàng ân2020-11-29 02:12
 • #1679: 1670 đổ ngươi miệng2020-11-29 02:12
 • #1680: 1671 trưởng công chúa làm khó dễ2020-11-29 02:12
 • #1681: 1672 một trăm thú bông2020-11-29 02:12
 • #1682: 1673 mười vạn lượng2020-11-29 02:13
 • #1683: 1674 giá trị liên thành trâm2020-11-29 02:13
 • #1684: 1675 thua 30 vạn lượng2020-11-29 02:13
 • #1685: 1676 ngẫu nhiên gặp được cố nhân2020-11-29 02:13
 • #1686: 1677 chào hỏi2020-11-29 02:13
 • #1687: 1678 thu mua2020-11-29 02:13
 • #1688: 1679 ba cái nhận lời2020-11-29 02:14
 • #1689: 1680 chờ mong giảm béo phương thuốc2020-11-29 02:14
 • #1690: 1681 cha ngươi thỉnh phong cáo mệnh2020-11-29 02:14
 • #1691: 1682 thỉnh trang bìa hai phẩm cáo mệnh2020-11-29 02:14
 • #1692: 1683 Lư phu nhân tính toán2020-11-29 02:15
 • #1693: 1684 từ biệt hai khoan2020-11-29 02:15
 • #1694: 1685 sủng hạnh Quý Phi2020-11-29 02:15
 • #1695: 1686 hổ lang chi dược2020-11-29 02:15
 • #1696: 1687 vưu gia không thể để lại2020-11-29 02:15
 • #1697: 1688 vưu gia đại phòng lạc2020-11-29 02:16
 • #1698: 1689 tâm đào tới chơi2020-11-29 02:16
 • #1699: 1690 trách nhiệm trọng đại2020-11-29 02:16
 • #1700: 1691 không thỉnh tự đến2020-11-29 02:16
 • #1701: 1692 chồn chúc tết2020-11-29 02:16
 • #1702: 1693 đại công thần2020-11-29 02:16
 • #1703: 1694 giết người không cần đao2020-11-29 02:16
 • #1704: 1695 tới cửa bộ thân2020-11-29 02:17
 • #1705: 1696 ngu mục2020-11-29 02:17
 • #1706: 1697 Thái Hậu sinh nhật2020-11-29 02:17
 • #1707: 1698 tương xem ta2020-11-29 02:17
 • #1708: 1699 yến hội phía trước phong ba2020-11-29 02:17
 • #1709: 1700 ngồi xuống2020-11-29 02:17
 • #1710: 1701 trong yến hội tán thưởng2020-11-29 02:18
 • #1711: 1702 triển lộ vũ kỹ2020-11-29 02:18
 • #1712: 1703 kinh diễm tuyệt luân2020-11-29 02:18
 • #1713: Chương 1704 nặng nề mà thưởng2020-11-29 02:19
 • #1714: Chương 1705 còn chi bỉ thân2020-11-29 02:19
 • #1715: Chương 1706 Hoàng Hậu muốn phạt2020-11-29 02:19
 • #1716: Chương 1707 danh xứng với thật2020-11-29 02:19
 • #1717: Chương 1708 nàng trong lòng không ngươi2020-11-29 02:19
 • #1718: Chương 1709 lưu trữ quá xong năm2020-11-29 02:20
 • #1719: Chương 1710 là cái nằm vùng2020-11-29 02:20
 • #1720: Chương 1711 đem ta cho ngươi2020-11-29 02:20
 • #1721: Chương 1712 chờ ta trở lại2020-11-29 02:20
 • #1722: Chương 1713 ngươi là thứ gì2020-11-29 02:20
 • #1723: Chương 1714 phóng trường tuyến câu cá lớn2020-11-29 02:21
 • #1724: Chương 1715 nàng chính là cái hạ tiện2020-11-29 02:21
 • #1725: Chương 1716 tới thỉnh tội2020-11-29 02:21
 • #1726: Chương 1717 tuyết nghênh thỉnh tội2020-11-29 02:21
 • #1727: Chương 1718 sinh nam sinh nữ có bí quyết2020-11-29 02:21
 • #1728: Chương 1719 không quen biết2020-11-29 02:21
 • #1729: Chương 1720 liễu niệm nhu châm ngòi2020-11-29 02:22
 • #1730: Chương 1721 đưa ngươi đại lễ2020-11-29 02:22
 • #1731: Chương 1722 như thế đồng ý2020-11-29 02:22
 • #1732: Chương 1723 là ai2020-11-29 02:23
 • #1733: Chương 1724 đừng trách ta trở mặt vô tình2020-11-29 02:23
 • #1734: Chương 1725 xa lạ cô nương2020-11-29 02:23
 • #1735: Chương 1726 không phải bệnh kín là có hỉ2020-11-29 02:23
 • #1736: Chương 1727 hoàng như thế có hỉ2020-11-29 02:23
 • #1737: Chương 1728 thành lập khảo hạch cơ chế2020-11-29 02:23
 • #1738: Chương 1729 ăn tết an ủi2020-11-29 02:24
 • #1739: Chương 1730 cổ hải lười nhác ngủ2020-11-29 02:24
 • #1740: Chương 1731 cấp cổ hải nghỉ2020-11-29 02:24
 • #1741: Chương 1732 hai người lo lắng2020-11-29 02:24
 • #1742: Chương 1733 được như ước nguyện2020-11-29 02:24
 • #1743: Chương 1734 hai người giao dịch2020-11-29 02:24
 • #1744: Chương 1735 chỉ cần ngươi trung tâm2020-11-29 02:25
 • #1745: Chương 1736 thăm Tưởng mẫu2020-11-29 02:25
 • #1746: Chương 1737 cấp Tưởng gia mẫu tử cổ vũ2020-11-29 02:25
 • #1747: Chương 1738 cổ hải nói dối2020-11-29 02:25
 • #1748: Chương 1739 hỏng rồi công tử chuyện tốt2020-11-29 02:25
 • #1749: Chương 1740 thiêu hủy bạch ngọc miên2020-11-29 02:26
 • #1750: Chương 1741 tìm biến kinh thành2020-11-29 02:26
 • #1751: Chương 1742 Thẩm văn tuyển đi tìm miên2020-11-29 02:26
 • #1752: Chương 1743 phong phú sính lễ2020-11-29 02:26
 • #1753: Chương 1744 88 nâng sính lễ2020-11-29 02:26
 • #1754: Chương 1745 giống nhau sính lễ đơn2020-11-29 02:27
 • #1755: Chương 1746 của hồi môn đương sính lễ2020-11-29 02:27
 • #1756: Chương 1747 cùng đi thêm trang2020-11-29 02:27
 • #1757: Chương 1748 ngụy trang thực thành công2020-11-29 02:27
 • #1758: Chương 1749 bất kham tiền nhiệm2020-11-29 02:28
 • #1759: Chương 1750 Phương gia hỉ yến2020-11-29 02:28
 • #1760: Chương 1751 tình đậu sơ khai2020-11-29 02:28
 • #1761: Chương 1752 đích không bằng thứ2020-11-29 02:28
 • #1762: Chương 1753 minh vương trước mặt hồng nhân2020-11-29 02:28
 • #1763: Chương 1754 tưởng niệm còn muốn gặp2020-11-29 02:28
 • #1764: Chương 1755 lại lần nữa chiêu địch2020-11-29 02:29
 • #1765: Chương 1756 phàn cao dẫm thấp2020-11-29 02:29
 • #1766: Chương 1757 đôi mắt danh lợi2020-11-29 02:29
 • #1767: Chương 1758 nơi nào tới tư sinh nữ2020-11-29 02:29
 • #1768: Chương 1759 ta là bội nhã a2020-11-29 02:30
 • #1769: Chương 1760 các ngươi không cần mắng ta2020-11-29 02:30
 • #1770: Chương 1761 có người đoạt của hồi môn2020-11-29 02:30
 • #1771: Chương 1762 đây đều là ta nương2020-11-29 02:30
 • #1772: Chương 1763 ngươi thứ này từ đâu ra2020-11-29 02:30
 • #1773: Chương 1764 đào rỗng ta mẫu thân của hồi môn2020-11-29 02:31
 • #1774: Chương 1765 động không đáy2020-11-29 02:31
 • #1775: Chương 1766 thánh chỉ đến2020-11-29 02:31
 • #1776: Chương 1767 đều tới đón chỉ2020-11-29 02:31
 • #1777: Chương 1768 hai vị phu nhân2020-11-29 02:31
 • #1778: Chương 1769 thác ấn thánh chỉ2020-11-29 02:32
 • #1779: Chương 1770 hắn so cái gì đều quan trọng2020-11-29 02:32
 • #1780: Chương 1771 thông minh anh vũ2020-11-29 02:32
 • #1781: Chương 1772 cá phao bọc huyết2020-11-29 02:33
 • #1782: Chương 1773 nôn chết nàng mới hảo2020-11-29 02:33
 • #1783: Chương 1774 Cố Truyện Lộc tới2020-11-29 02:33
 • #1784: Chương 1775 cút xéo cho ta2020-11-29 02:33
 • #1785: Chương 1776 cố trạch2020-11-29 02:33
 • #1786: Chương 1777 có quý nhân giúp2020-11-29 02:34
 • #1787: Chương 1778 giấu giếm đi qua2020-11-29 02:34
 • #1788: Chương 1779 các mang ý xấu2020-11-29 02:34
 • #1789: Chương 1780 đằng trước còn có người đâu2020-11-29 02:34
 • #1790: Chương 1781 đại niên mùng một2020-11-29 02:35
 • #1791: Chương 1782 ngọc thư mất tích2020-11-29 02:35
 • #1792: Chương 1782 ngọc thư mất tích2020-11-29 02:35
 • #1793: Chương 1783 đi biên cương2020-11-29 02:35
 • #1794: Chương 1783 đi biên cương2020-11-29 02:35
 • #1795: Chương 1784 tỷ đệ bỏ qua2020-11-29 02:36
 • #1796: Chương 1784 tỷ đệ bỏ qua2020-11-29 02:36
 • #1797: Chương 1785 nướng con thỏ thịt2020-11-29 02:36
 • #1798: Chương 1786 này mùi hương tuyệt sát2020-11-29 02:36
 • #1799: Chương 1787 ta không ăn no2020-11-29 02:37
 • #1800: Chương 1788 ăn ngon quỷ2020-11-29 02:37
 • #1801: Chương 1789 có khác động thiên2020-11-29 02:37
 • #1802: Chương 1790 hối hận sơn2020-11-29 02:37
 • #1803: Chương 1791 người đáng thương chỗ ở2020-11-29 02:37
 • #1804: Chương 1792 thần bí lão giả2020-11-29 02:38
 • #1805: Chương 1793 tìm được đàm ngọc thư2020-11-29 02:38
 • #1806: Chương 1794 lưu lại dưỡng bệnh2020-11-29 02:38
 • #1807: Chương 1795 cố nhân2020-11-29 02:38
 • #1808: Chương 1796 tin tức tốt2020-11-29 02:39
 • #1809: Chương 1797 đáp ứng các ngươi ở bên nhau2020-11-29 02:39
 • #1810: Chương 1798 đúc tuyết mầm2020-11-29 02:39
 • #1811: Chương 1799 bà mối tới cửa2020-11-29 02:39
 • #1812: Chương 1800 đụng phải2020-11-29 02:39
 • #1813: Chương 1801 ngại bần ái phú quận chúa2020-11-29 02:39
 • #1814: Chương 1802 bội tình bạc nghĩa2020-11-29 02:39
 • #1815: Chương 1803 phải cho người trong lòng chính danh2020-11-29 02:40
 • #1816: Chương 1804 mua rượu2020-11-29 02:40
 • #1817: Chương 1805 ôm Nguyệt Các bị hao tổn2020-11-29 02:40
 • #1818: Chương 1806 vật cực tất phản2020-11-29 02:40
 • #1819: Chương 1807 nữ nhân chi gian giao dịch2020-11-29 02:41
 • #1820: Chương 1808 ngày lành muốn tới2020-11-29 02:41
 • #1821: Chương 1809 cố gia hảo nữ nhi2020-11-29 02:41
 • #1822: Chương 1810 gấp không chờ nổi2020-11-29 02:42
 • #1823: Chương 1811 nhìn đăm đăm mà xem nàng2020-11-29 02:42
 • #1824: Chương 1812 ta cưới ngươi nhưng hảo2020-11-29 02:42
 • #1825: Chương 1813 ngài sẽ như thế nào lựa chọn2020-11-29 02:42
 • #1826: Chương 1814 ba người nói chuyện phiếm2020-11-29 02:42
 • #1827: Chương 1815 chỉ nghe tân nhân cười2020-11-29 02:42
 • #1828: Chương 1816 nữ nhân chiến tranh2020-11-29 02:43
 • #1829: Chương 1817 trăm năm Tống gia2020-11-29 02:43
 • #1830: Chương 1818 yêu tinh hại người2020-11-29 02:43
 • #1831: Chương 1819 họa tác thưởng thức2020-11-29 02:43
 • #1832: Chương 1820 táng hoa ngâm2020-11-29 02:43
 • #1833: Chương 1821 lại lần nữa chiêu địch2020-11-29 02:44
 • #1834: Chương 1822 đã sớm vong bản2020-11-29 02:44
 • #1835: Chương 1823 đúng cùng sai2020-11-29 02:44
 • #1836: Chương 1824 bị chó điên cắn2020-11-29 02:44
 • #1837: Chương 1825 không sợ nói bất tử ngươi2020-11-29 02:44
 • #1838: Chương 1826 không thể đắc tội Tống gia2020-11-29 02:44
 • #1839: Chương 1827 lạ mắt phụ nhân2020-11-29 02:44
 • #1840: Chương 1828 a thanh mật báo2020-11-29 02:45
 • #1841: Chương 1829 vấn an A Ngọc2020-11-29 02:45
 • #1842: Chương 1829 vấn an A Ngọc2020-11-29 02:45
 • #1843: Chương 1830 cánh hoa tắm2020-11-29 02:46
 • #1844: Chương 1830 cánh hoa tắm2020-11-29 02:46
 • #1845: Chương 1831 A Ngọc trúng độc2020-11-29 02:46
 • #1846: Chương 1832 nàng là trúng độc2020-11-29 02:46
 • #1847: Chương 1833 đến thanh viên dưỡng bệnh2020-11-29 02:46
 • #1848: Chương 1834 có lẽ là nhằm vào ta2020-11-29 02:46
 • #1849: Chương 1835 cổ hải mất tích2020-11-29 02:47
 • #1850: Chương 1836 cổ mẫu la lối khóc lóc2020-11-29 02:47
 • #1851: Chương 1837 Cố Phương Hỉ bão nổi2020-11-29 02:47
 • #1852: Chương 1838 Thẩm văn tuyển tới chơi2020-11-29 02:47
 • #1853: Chương 1839 nhất kiến như cố2020-11-29 02:47
 • #1854: Chương 1840 lấy vài vị thí đồ ăn2020-11-29 02:48
 • #1855: Chương 1841 xuân tâm manh động2020-11-29 02:48
 • #1856: Chương 1842 Cố Tâm Đào tâm sự2020-11-29 02:48
 • #1857: Chương 1843 nhiễm phong hàn2020-11-29 02:48
 • #1858: Chương 1844 liễu niệm nhu trảo tâm2020-11-29 02:48
 • #1859: Chương 1845 thượng không được mặt bàn2020-11-29 02:48
 • #1860: Chương 1846 Phương đại nhân đau lòng2020-11-29 02:48
 • #1861: Chương 1847 đều không phải đèn cạn dầu2020-11-29 02:49
 • #1862: Chương 1848 ai đấu quá ai2020-11-29 02:49
 • #1863: Chương 1849 là còn sống là chết2020-11-29 02:49
 • #1864: Chương 1850 điểm thúy2020-11-29 02:49
 • #1865: Chương 1851 trước mặt mọi người cự tuyệt2020-11-29 02:49
 • #1866: Chương 1852 thư mẫn bão nổi2020-11-29 02:49
 • #1867: Chương 1853 thanh như thế đôi mắt2020-11-29 02:50
 • #1868: Chương 1854 hai cái quận chúa đấu võ mồm2020-11-29 02:50
 • #1869: Chương 1855 nàng đều đã biết2020-11-29 02:50
 • #1870: Chương 1856 mắt phải nhảy tai2020-11-29 02:50
 • #1871: Chương 1857 chùa miếu thắp hương2020-11-29 02:50
 • #1872: Chương 1858 lại tiến Ngũ Thành Binh Mã Tư2020-11-29 02:51
 • #1873: Chương 1859 nhấc lên mạng người kiện tụng2020-11-29 02:51
 • #1874: Chương 1860 hai người bị trảo2020-11-29 02:51
 • #1875: Chương 1861 trở lại kinh thành2020-11-29 02:51
 • #1876: Chương 1862 tái kiến uông Quý Phi2020-11-29 02:52
 • #1877: Chương 1863 cổ hải đã chết2020-11-29 02:52
 • #1878: Chương 1864 ta chỉ tin một cái chân tướng2020-11-29 02:52
 • #1879: Chương 1865 quá mức nhiệt tình Thẩm gia người2020-11-29 02:52
 • #1880: Chương 1866 muốn cứu cùng nhau cứu2020-11-29 02:53
 • #1881: Chương 1867 là duyên vẫn là kiếp2020-11-29 02:53
 • #1882: Chương 1868 trực tiếp tứ hôn thật tốt2020-11-29 02:53
 • #1883: Chương 1869 giao dịch một hồi2020-11-29 02:53
 • #1884: Chương 1870 nàng là ân nhân2020-11-29 02:53
 • #1885: Chương 1871 nghĩ một đằng nói một nẻo2020-11-29 02:53
 • #1886: Chương 1872 mọi người cái đinh trong mắt2020-11-29 02:54
 • #1887: Chương 1873 tỷ tỷ đều cho ngươi đoạt lại đây2020-11-29 02:54
 • #1888: Chương 1874 360 đao2020-11-29 02:54
 • #1889: Chương 1875 không tìm được người nọ2020-11-29 02:54
 • #1890: Chương 1876 ngày mai thăng đường2020-11-29 02:54
 • #1891: Chương 1877 khách không mời mà đến2020-11-29 02:54
 • #1892: Chương 1878 ngươi làm ta thị nữ đi2020-11-29 02:54
 • #1893: Chương 1879 Tần Duệ Chi trở về2020-11-29 02:55
 • #1894: Chương 1880 thăng đường xử án2020-11-29 02:55
 • #1895: Chương 1881 gọi đến bốn hỉ2020-11-29 02:55
 • #1896: Chương 1882 hôm nay không nên thăng đường2020-11-29 02:55
 • #1897: Chương 1883 còn thừa từ đâu tới đây2020-11-29 02:55
 • #1898: Chương 1884 nàng còn chưa có chết2020-11-29 02:55
 • #1899: Chương 1885 đạt thành hiệp nghị2020-11-29 02:56
 • #1900: Chương 1886 Giang Nam tang tới2020-11-29 02:56
 • #1901: Chương 1887 hắn là tới nhục nhã chính mình2020-11-29 02:56
 • #1902: Chương 1888 vô tình lâu lâu chủ2020-11-29 02:56
 • #1903: Chương 1889 người này thật là đáng sợ2020-11-29 02:57
 • #1904: Chương 1890 A Nam2020-11-29 02:57
 • #1905: Chương 1891 còn hảo ngươi không có giết nàng2020-11-29 02:57
 • #1906: Chương 1892 lấy giả đánh tráo chữ viết2020-11-29 02:57
 • #1907: Chương 1893 Thẩm văn tuyển nguyện ý gánh tội2020-11-29 02:57
 • #1908: Chương 1894 hắn là vô tội2020-11-29 02:58
 • #1909: Chương 1895 ai là phía sau màn làm chủ2020-11-29 02:58
 • #1910: Chương 1896 thần bí Giang Nam tang2020-11-29 02:58
 • #1911: Chương 1897 lại đến hai cái chứng nhân2020-11-29 02:58
 • #1912: Chương 1898 liên lụy đến thư mẫn2020-11-29 02:58
 • #1913: Chương 1899 hắn lại không phải Liễu Hạ Huệ2020-11-29 02:58
 • #1914: Chương 1900 ngươi cùng nàng bất đồng2020-11-29 02:58
 • #1915: Chương 1901 Cố Tiêu Uyển vô tội2020-11-29 02:59
 • #1916: Chương 1902 Cố Phương Hỉ trách tội2020-11-29 02:59
 • #1917: Chương 1903 không giống bình thường nô bộc2020-11-29 02:59
 • #1918: Chương 1904 không thể truy cứu2020-11-29 02:59
 • #1919: Chương 1905 đáng sợ ác mộng2020-11-29 02:59
 • #1920: Chương 1906 đời này đều lại định ngươi2020-11-29 02:59
 • #1921: Chương 1907 ngươi nên tỉnh tỉnh2020-11-29 03:00
 • #1922: Chương 1908 tương lai vô hạn vinh sủng2020-11-29 03:00
 • #1923: Chương 1909 nhặt đồ vật bản lĩnh lợi hại2020-11-29 03:00
 • #1924: Chương 1910 mọi người thăm2020-11-29 03:00
 • #1925: Chương 1911 đương cái bảo bối2020-11-29 03:01
 • #1926: Chương 1912 ta tưởng trở thành kinh thành người2020-11-29 03:01
 • #1927: Chương 1913 cấp Tần Duệ Chi bức họa2020-11-29 03:01
 • #1928: Chương 1914 đó chính là Cố Tâm Đào2020-11-29 03:01
 • #1929: Chương 1915 Hoàng Thượng ban thưởng2020-11-29 03:01
 • #1930: Chương 1916 thu lễ thu đến mỏi tay2020-11-29 03:01
 • #1931: Chương 1917 trang phục lộng lẫy tiến cung dự tiệc2020-11-29 03:01
 • #1932: Chương 1918 ngồi cỗ kiệu tiến cung2020-11-29 03:02
 • #1933: Chương 1919 Hoàng Hậu có thai2020-11-29 03:02
 • #1934: Chương 1920 hoa âm điện yến hội2020-11-29 03:02
 • #1935: Chương 1921 uông Quý Phi khiêu khích2020-11-29 03:02
 • #1936: Chương 1922 thế nàng chọn hảo nhân gia đi2020-11-29 03:02
 • #1937: Chương 1923 có nhục Đại Thanh dân phong2020-11-29 03:02
 • #1938: Chương 1924 mười năm trước tân bí sự2020-11-29 03:03
 • #1939: Chương 1925 Vương gia thác ta cho ngài mang câu nói2020-11-29 03:03
 • #1940: Chương 1926 an bình công chúa2020-11-29 03:03
 • #1941: Chương 1927 hạ lễ như nước chảy2020-11-29 03:03
 • #1942: Chương 1928 yết bảng trước nóng lòng2020-11-29 03:04
 • #1943: Chương 1929 bảng đơn đệ nhất danh2020-11-29 03:04
 • #1944: Chương 1930 Tôn thị ủy khuất2020-11-29 03:04
 • #1945: Chương 1931 Thế tử gia thỉnh ngươi uống trà2020-11-29 03:04
 • #1946: Chương 1932 mỹ nữ như hồng2020-11-29 03:05
 • #1947: Chương 1933 Cố Truyện Lộc bàn tính2020-11-29 03:05
 • #1948: Chương 1934 năm chứa trà lâu2020-11-29 03:05
 • #1949: Chương 1935 trở thành nhân thượng nhân2020-11-29 03:05
 • #1950: Chương 1936 chỗ cao ngắm phong cảnh người2020-11-29 03:05
 • #1951: Chương 1937 hứng thú hợp nhau2020-11-29 03:05
 • #1952: Chương 1938 nàng tựa hồ rất có kinh nghiệm2020-11-29 03:06
 • #1953: Chương 1939 không có ngươi liền không có ta2020-11-29 03:06
 • #1954: Chương 1940 cả đời người một nhà2020-11-29 03:06
 • #1955: Chương 1941 đánh một tòa kim sơn đương sính lễ2020-11-29 03:06
 • #1956: Chương 1942 sơn thủy hảo cảnh câu nhân tâm2020-11-29 03:07
 • #1957: Chương 1943 rốt cuộc đắc thủ2020-11-29 03:07
 • #1958: Chương 1944 sẽ không tính kế ngươi2020-11-29 03:07
 • #1959: Chương 1945 chọn lựa hôn phu2020-11-29 03:07
 • #1960: Chương 1946 thê thiếp tranh đấu2020-11-29 03:07
 • #1961: Chương 1947 lấy hài tử tới bảo mệnh2020-11-29 03:08
 • #1962: Chương 1948 hoàng như thế lạc thai2020-11-29 03:08
 • #1963: Chương 1949 kỳ quặc thai nhi2020-11-29 03:08
 • #1964: Chương 1950 ngươi làm quan là vì cái gì2020-11-29 03:09
 • #1965: Chương 1951 cao trung Trạng Nguyên2020-11-29 03:09
 • #1966: Chương 1952 thanh âm tương tự người2020-11-29 03:09
 • #1967: Chương 1953 có thả đương không có2020-11-29 03:09
 • #1968: Chương 1954 làm hắn cấp cái quan làm là được2020-11-29 03:10
 • #1969: Chương 1955 nhậm người hái2020-11-29 03:10
 • #1970: Chương 1956 năm chứa trà lâu gặp lén2020-11-29 03:10
 • #1971: Chương 1957 nam nhân không một cái thứ tốt2020-11-29 03:10
 • #1972: Chương 1958 đã phi hoàn bích chi thân2020-11-29 03:10
 • #1973: Chương 1959 đi Hộ Bộ đưa tin2020-11-29 03:11
 • #1974: Chương 1960 hoàng phu nhân tới hỏi hình2020-11-29 03:11
 • #1975: Chương 1961 thế liễu niệm nhu cầu tình2020-11-29 03:11
 • #1976: Chương 1962 ngay ngắn hành cảm kích2020-11-29 03:12
 • #1977: Chương 1963 làm các nàng đi theo ngươi học quy củ2020-11-29 03:12
 • #1978: Chương 1964 nghe nói muốn tuyển tú nữ2020-11-29 03:12
 • #1979: Chương 1965 làm đồ ăn làm người nào đó kinh diễm2020-11-29 03:12
 • #1980: Chương 1966 giáo các nàng học quy củ2020-11-29 03:12
 • #1981: Chương 1967 tuổi lớn chính là heo2020-11-29 03:13
 • #1982: Chương 1968 ngươi nhưng có vừa ý2020-11-29 03:13
 • #1983: Chương 1969 đương nàng là người một nhà2020-11-29 03:13
 • #1984: Chương 1970 thiếp cố ý lang vô tình2020-11-29 03:13
 • #1985: Chương 1971 như thế nào bài trừ lực cản2020-11-29 03:13
 • #1986: Chương 1972 từ ngươi chưởng mắt trước2020-11-29 03:13
 • #1987: Chương 1973 có thích khách2020-11-29 03:14
 • #1988: Chương 1974 ai đều đừng nghĩ tiến cung2020-11-29 03:14
 • #1989: Chương 1975 Cố Tâm Đào nhận sai2020-11-29 03:14
 • #1990: Chương 1976 chu minh hiên2020-11-29 03:14
 • #1991: Chương 1977 đặt mua một bộ giống nhau đồ trang sức2020-11-29 03:15
 • #1992: Chương 1978 ăn năn thật giả tính2020-11-29 03:15
 • #1993: Chương 1979 cách vách có người2020-11-29 03:15
 • #1994: Chương 1980 hảo hảo thu thập nàng2020-11-29 03:15
 • #1995: Chương 1981 cá phao bọc huyết2020-11-29 03:15
 • #1996: Chương 1982 đáng sợ kinh thành2020-11-29 03:15
 • #1997: Chương 1983 ta có thói ở sạch2020-11-29 03:16
 • #1998: Chương 1984 một kỳ một thương2020-11-29 03:16
 • #1999: Chương 1985 khoe ra2020-11-29 03:16
 • #2000: Chương 1986 chúc hắn đến ngộ phu quân2020-11-29 03:16
 • #2001: Chương 1987 tới khánh bị trảo2020-11-29 03:16
 • #2002: Chương 1988 cấp tô tí duyệt tứ hôn2020-11-29 03:17
 • #2003: Chương 1989 muốn cự hôn2020-11-29 03:17
 • #2004: Chương 1990 ta muốn đi mật báo2020-11-29 03:17
 • #2005: Chương 1991 tuyển giữ nhà hộ vệ2020-11-29 03:17
 • #2006: Chương 1992 phương lan tâm tình động2020-11-29 03:17
 • #2007: Chương 1993 thi lang là ai2020-11-29 03:17
 • #2008: Chương 1994 hai người hẹn hò2020-11-29 03:18
 • #2009: Chương 1995 tư định chung thân2020-11-29 03:18
 • #2010: Chương 1996 ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau2020-11-29 03:18
 • #2011: Chương 1997 thỉnh thái y2020-11-29 03:18
 • #2012: Chương 1998 như thế cảnh xuân vô phúc chịu2020-11-29 03:18
 • #2013: Chương 1999 gặp được cẩu thả việc2020-11-29 03:19
 • #2014: Chương 2000 không biết liêm sỉ gia hỏa2020-11-29 03:19
 • #2015: Chương 2001 nổi trận lôi đình ngay ngắn hành2020-11-29 03:19
 • #2016: Chương 2002 vụng về như lợn2020-11-29 03:19
 • #2017: Chương 2003 cha con xé bức2020-11-29 03:19
 • #2018: Chương 2004 xuất khẩu ác khí2020-11-29 03:19
 • #2019: Chương 2005 còn có đích nữ2020-11-29 03:19
 • #2020: Chương 2006 đêm khuya tới chơi2020-11-29 03:20
 • #2021: Chương 2007 tượng cô2020-11-29 03:20
 • #2022: Chương 2008 nàng là ta Phương gia nữ nhi2020-11-29 03:20
 • #2023: Chương 2009 ta đồng ý hồi phương phủ2020-11-29 03:21
 • #2024: Chương 2010 ta muốn thay nương thảo cái công đạo2020-11-29 03:21
 • #2025: Chương 2011 bắt người đổi tiền thưởng2020-11-29 03:21
 • #2026: Chương 2012 nơi nào tới quả nho2020-11-29 03:21
 • #2027: Chương 2013 tìm người truyền lời2020-11-29 03:21
 • #2028: Chương 2014 hạ mười tám tầng địa ngục2020-11-29 03:22
 • #2029: Chương 2015 tới cửa tính sổ2020-11-29 03:22
 • #2030: Chương 2016 bộ nàng lời nói2020-11-29 03:22
 • #2031: Chương 2017 liễu niệm nhu bị đánh2020-11-29 03:22
 • #2032: Chương 2018 đánh giá2020-11-29 03:22
 • #2033: Chương 2019 ly gián2020-11-29 03:23
 • #2034: Chương 2020 hài tử đã chết2020-11-29 03:23
 • #2035: Chương 2021 phía trước nội tình2020-11-29 03:23
 • #2036: Chương 2022 phu thê phản bội2020-11-29 03:23
 • #2037: Chương 2023 tượng cô giằng co2020-11-29 03:24
 • #2038: Chương 2024 ngươi đoạn tử tuyệt tôn2020-11-29 03:24
 • #2039: Chương 2025 ta tính toán tiến cung2020-11-29 03:24
 • #2040: Chương 2026 cố Ninh An vãn về2020-11-29 03:24
 • #2041: Chương 2027 ta không phun a2020-11-29 03:24
 • #2042: Chương 2028 bị kiếp2020-11-29 03:25
 • #2043: Chương 2029 bị rắn cắn2020-11-29 03:25
 • #2044: Chương 2030 tìm được nàng2020-11-29 03:25
 • #2045: Chương 2031 trong mộng thân chết2020-11-29 03:25
 • #2046: Chương 2032 trở lại thanh viên2020-11-29 03:25
 • #2047: Chương 2033 tỷ muội gặp nhau2020-11-29 03:26
 • #2048: Chương 2033 tỷ muội gặp nhau2020-11-29 03:26
 • #2049: Chương 2033 tỷ muội gặp nhau2020-11-29 03:26
 • #2050: Chương 2034 Cố Tử Văn đi Hộ Bộ2020-11-29 03:27
 • #2051: Chương 2034 Cố Tử Văn đi Hộ Bộ2020-11-29 03:27
 • #2052: Chương 2034 Cố Tử Văn đi Hộ Bộ2020-11-29 03:27
 • #2053: Chương 2035 thưởng hà yến2020-11-29 03:27
 • #2054: Chương 2035 thưởng hà yến2020-11-29 03:28
 • #2055: Chương 2035 thưởng hà yến2020-11-29 03:28
 • #2056: Chương 2036 lâm tĩnh như hộ nàng2020-11-29 03:28
 • #2057: Chương 2036 lâm tĩnh như hộ nàng2020-11-29 03:28
 • #2058: Chương 2036 lâm tĩnh như hộ nàng2020-11-29 03:28
 • #2059: Chương 2037 uông Quý Phi tới2020-11-29 03:29
 • #2060: Chương 2038 chim sẻ vẫn là chim sẻ2020-11-29 03:29
 • #2061: Chương 2039 ngươi này một thai là công chúa2020-11-29 03:29
 • #2062: Chương 2040 cùng Quý Phi đối nghịch2020-11-29 03:29
 • #2063: Chương 2041 oanh nàng đi xuống2020-11-29 03:30
 • #2064: Chương 2042 ngươi tình lang là ai2020-11-29 03:30
 • #2065: Chương 2043 sự tình làm xong2020-11-29 03:30
 • #2066: Chương 2044 cố nhớ nướng BBQ2020-11-29 03:30
 • #2067: Chương 2045 Hoàng Hậu điên cuồng2020-11-29 03:31
 • #2068: Chương 2046 âm tà chi vật2020-11-29 03:31
 • #2069: Chương 2047 tuệ phương sư phó2020-11-29 03:31
 • #2070: Chương 2048 ngươi là tai tinh2020-11-29 03:32
 • #2071: Chương 2049 các ngươi mới nên vạn kiếp bất phục2020-11-29 03:32
 • #2072: Chương 2050 có khác người khác2020-11-29 03:32
 • #2073: Chương 2051 trẫm cũng không giữ được ngươi2020-11-29 03:32
 • #2074: Chương 2052 ta một mảnh thiệt tình vì Hoàng Hậu2020-11-29 03:33
 • #2075: Chương 2053 ta có khởi tử hồi sinh bản lĩnh2020-11-29 03:33
 • #2076: Chương 2054 mạn đà la2020-11-29 03:33
 • #2077: Chương 2055 ngưỡng mộ Hoàng Thượng2020-11-29 03:33
 • #2078: Chương 2056 thi du như thế nào chế hương2020-11-29 03:33
 • #2079: Chương 2057 biết cầm báo thù2020-11-29 03:33
 • #2080: Chương 2058 phía sau màn độc thủ là nàng2020-11-29 03:34
 • #2081: Chương 2059 uông Quý Phi điên rồi2020-11-29 03:34
 • #2082: Chương 2060 Hách ảnh điên rồi2020-11-29 03:34
 • #2083: Chương 2061 uông phủ tan2020-11-29 03:34
 • #2084: Chương 2062 ta tin hắn2020-11-29 03:35
 • #2085: Chương 2063 có lẽ là nhìn lầm rồi2020-11-29 03:35
 • #2086: Chương 2064 Hoàng Hậu đã biết2020-11-29 03:35
 • #2087: Chương 2065 Tôn thị tới cầu người2020-11-29 03:35
 • #2088: Chương 2066 đại từ đại bi giúp nàng một hồi2020-11-29 03:35
 • #2089: Chương 2067 đi cố gia đại phòng2020-11-29 03:36
 • #2090: Chương 2068 chúng ta dùng điểm mưu kế2020-11-29 03:36
 • #2091: Chương 2069 nàng sẽ đến sao2020-11-29 03:36
 • #2092: Chương 2070 chúng ta là người một nhà2020-11-29 03:36
 • #2093: Chương 2071 34 mười2020-11-29 03:36
 • #2094: Chương 2072 ta phải hướng về cô nương2020-11-29 03:37
 • #2095: Chương 2073 phó ước2020-11-29 03:37
 • #2096: Chương 2074 ái chi mộ chi2020-11-29 03:37
 • #2097: Chương 2075 ngươi ra không được2020-11-29 03:37
 • #2098: Chương 2076 lột quang bọn họ2020-11-29 03:37
 • #2099: Chương 2077 bị A Tả xem hết2020-11-29 03:38
 • #2100: Chương 2078 cây trâm làm tín vật2020-11-29 03:38
 • #2101: Chương 2079 hôm nay có tụ hội2020-11-29 03:38
 • #2102: Chương 2080 lại tới tìm việc2020-11-29 03:38
 • #2103: Chương 2081 tới cái Tần Duệ Chi2020-11-29 03:39
 • #2104: Chương 2082 ngươi như thế nào không cần ta2020-11-29 03:39
 • #2105: Chương 2083 “Tần Duệ Chi” khóc lóc kể lể2020-11-29 03:39
 • #2106: Chương 2084 dư thừa một cây cây trâm2020-11-29 03:39
 • #2107: Chương 2085 đây là ngươi đưa ta2020-11-29 03:39
 • #2108: Chương 2086 ngươi chính là cái hư nữ nhân2020-11-29 03:39
 • #2109: Chương 2087 chó điên cắn người làm nó đi2020-11-29 03:40
 • #2110: Chương 2088 ai thiệt ai giả2020-11-29 03:40
 • #2111: Chương 2089 có người nhảy lầu2020-11-29 03:40
 • #2112: Chương 2090 tô tí duyệt tới2020-11-29 03:40
 • #2113: Chương 2091 nếu nàng thích ta2020-11-29 03:40
 • #2114: Chương 2092 không có thiên lý2020-11-29 03:40
 • #2115: Chương 2093 nhà ta rất có tiền2020-11-29 03:41
 • #2116: Chương 2094 lại tưởng mặt khác biện pháp2020-11-29 03:41
 • #2117: Chương 2095 ai là chủ mưu2020-11-29 03:41
 • #2118: Chương 2096 câu cá câu đại2020-11-29 03:41
 • #2119: Chương 2097 ngươi cũng nhận thức Tần Duệ Chi2020-11-29 03:42
 • #2120: Chương 2098 vừa gặp đã thương2020-11-29 03:42
 • #2121: Chương 2099 Cố Tâm Đào có2020-11-29 03:42
 • #2122: Chương 2100 thế tử đáp ứng rồi hôn sự2020-11-29 03:42
 • #2123: Chương 2101 trên đường đi gặp người xưa2020-11-29 03:42
 • #2124: Chương 2102 Lương gia người vào kinh2020-11-29 03:42
 • #2125: Chương 2103 cố gia đại phòng thực sự có tiền2020-11-29 03:42
 • #2126: Chương 2104 tới tìm chúng ta đi2020-11-29 03:43
 • #2127: Chương 2105 khẳng định giúp đại phòng2020-11-29 03:43
 • #2128: Chương 2106 như ý quán có người quen2020-11-29 03:43
 • #2129: Chương 2107 kiều nhi cô nương2020-11-29 03:43
 • #2130: Chương 2108 tái kiến Quế Xuân Kiều2020-11-29 03:44
 • #2131: Chương 2109 kích thích Cố Tử Văn2020-11-29 03:44
 • #2132: Chương 2110 chuyển nhà2020-11-29 03:45
 • #2133: Chương 2111 tòa nhà quá xa2020-11-29 03:45
 • #2134: Chương 2112 Cố Phương Hỉ lo lắng2020-11-29 03:45
 • #2135: Chương 2113 đó là ta nam nhân2020-11-29 03:45
 • #2136: Chương 2114 Thế tử gia tân hoan2020-11-29 03:45
 • #2137: Chương 2115 thăng đường xử án2020-11-29 03:45
 • #2138: Chương 2116 ngươi còn có xấu hổ hay không2020-11-29 03:46
 • #2139: Chương 2117 tự mâu thuẫn2020-11-29 03:46
 • #2140: Chương 2118 tô tí duyệt tới hỗ trợ2020-11-29 03:46
 • #2141: Chương 2119 Lương thị phản chiến2020-11-29 03:46
 • #2142: Chương 2120 ba cái tình lang2020-11-29 03:46
 • #2143: Chương 2121 bị vạch trần Lưu quế dũng2020-11-29 03:46
 • #2144: Chương 2122 ta muốn gặp Thế tử gia2020-11-29 03:47
 • #2145: Chương 2123 thải nguyệt tới2020-11-29 03:47
 • #2146: Chương 2124 nhị ngốc tử nhập động phòng2020-11-29 03:47
 • #2147: Chương 2125 đại thế đã mất2020-11-29 03:47
 • #2148: Chương 2126 thực sự có Tần Duệ Chi sao2020-11-29 03:47
 • #2149: Chương 2127 quán thượng như vậy cha mẹ2020-11-29 03:47
 • #2150: Chương 2128 quan đại lao2020-11-29 03:48
 • #2151: Chương 2128 quan đại lao2020-11-29 03:48
 • #2152: Chương 2129 đổi nhà tù2020-11-29 03:48
 • #2153: Chương 2129 đổi nhà tù2020-11-29 03:48
 • #2154: Chương 2130 thu điểm lợi tức2020-11-29 03:48
 • #2155: Chương 2130 thu điểm lợi tức2020-11-29 03:48
 • #2156: Chương 2131 không muốn người biết bí mật2020-11-29 03:49
 • #2157: Chương 2132 phụ tử thành thù2020-11-29 03:49
 • #2158: Chương 2133 đương khất cái2020-11-29 03:49
 • #2159: Chương 2134 ngươi đến trường điểm tâm mắt2020-11-29 03:49
 • #2160: Chương 2135 cô cô tiểu bí mật2020-11-29 03:50
 • #2161: Chương 2136 ly biệt2020-11-29 03:50
 • #2162: Chương 2137 hy vọng cô cô hạnh phúc2020-11-29 03:50
 • #2163: Chương 2138 chưa thấy qua heo chạy2020-11-29 03:51
 • #2164: Chương 2139 loạn điểm uyên ương phổ2020-11-29 03:51
 • #2165: Chương 2140 phòng bếp là lạc thú suối nguồn2020-11-29 03:51
 • #2166: Chương 2141 binh lính cũng là anh hùng2020-11-29 03:51
 • #2167: Chương 2142 thất sủng Cố Tử Văn2020-11-29 03:51
 • #2168: Chương 2143 ta tích cóp tiền chuộc thân2020-11-29 03:52
 • #2169: Chương 2144 có tiền chúng ta liền đi2020-11-29 03:52
 • #2170: Chương 2145 Thế tử gia khẩu vị2020-11-29 03:52
 • #2171: Chương 2146 không vì nhân đạo tân mật2020-11-29 03:52
 • #2172: Chương 2147 ra đại bại lộ2020-11-29 03:52
 • #2173: Chương 2147 ra đại bại lộ2020-11-29 03:53
 • #2174: Chương 2147 ra đại bại lộ2020-11-29 03:53
 • #2175: Chương 2148 có người ở chỉnh ngươi2020-11-29 03:53
 • #2176: Chương 2148 có người ở chỉnh ngươi2020-11-29 03:53
 • #2177: Chương 2148 có người ở chỉnh ngươi2020-11-29 03:53
 • #2178: Chương 2149 ta muốn nhìn danh sách2020-11-29 03:54
 • #2179: Chương 2149 ta muốn nhìn danh sách2020-11-29 03:54
 • #2180: Chương 2149 ta muốn nhìn danh sách2020-11-29 03:54
 • #2181: Chương 2150 cho hắn một chút giáo huấn2020-11-29 03:54
 • #2182: Chương 2150 cho hắn một chút giáo huấn2020-11-29 03:55
 • #2183: Chương 2150 cho hắn một chút giáo huấn2020-11-29 03:55
 • #2184: Chương 2151 ta tới giúp ngươi2020-11-29 03:55
 • #2185: Chương 2151 ta tới giúp ngươi2020-11-29 03:55
 • #2186: Chương 2151 ta tới giúp ngươi2020-11-29 03:55
 • #2187: Chương 2152 đầu ngón tay hơi ấm2020-11-29 03:55
 • #2188: Chương 2152 đầu ngón tay hơi ấm2020-11-29 03:55
 • #2189: Chương 2152 đầu ngón tay hơi ấm2020-11-29 03:56
 • #2190: Chương 2153 vết xe đổ2020-11-29 03:56
 • #2191: Chương 2154 quần thể nháo sự2020-11-29 03:56
 • #2192: Chương 2155 tương tự một màn2020-11-29 03:56
 • #2193: Chương 2156 nháo sự2020-11-29 03:56
 • #2194: Chương 2157 ta là chịu người sai sử2020-11-29 03:56
 • #2195: Chương 2158 kế hoạch thất bại2020-11-29 03:57
 • #2196: Chương 2159 còn có nhất chiêu2020-11-29 03:57
 • #2197: Chương 2160 thành công quá quan2020-11-29 03:57
 • #2198: Chương 2161 tuổi trẻ Đại Lý Tự thiếu khanh2020-11-29 03:57
 • #2199: Chương 2162 ý có điều chỉ2020-11-29 03:57
 • #2200: Chương 2163 ta tìm được rồi người kia2020-11-29 03:58
 • #2201: Chương 2164 đăng phủ bái tạ2020-11-29 03:58
 • #2202: Chương 2165 ám sinh tình tố2020-11-29 03:58
 • #2203: Chương 2165 ám sinh tình tố2020-11-29 03:58
 • #2204: Chương 2166 rùa đen rút đầu2020-11-29 03:58
 • #2205: Chương 2166 rùa đen rút đầu2020-11-29 03:59
 • #2206: Chương 2167 đây là ngài cơ hội2020-11-29 03:59
 • #2207: Chương 2167 đây là ngài cơ hội2020-11-29 03:59
 • #2208: Chương 2168 hắn không xứng với nàng2020-11-29 03:59
 • #2209: Chương 2168 hắn không xứng với nàng2020-11-29 03:59
 • #2210: Chương 2169 hắn vẫn như cũ không thể quên được2020-11-29 03:59
 • #2211: Chương 2170 xé nát hắn họa2020-11-29 04:00
 • #2212: Chương 2171 ta muốn từ quan2020-11-29 04:00
 • #2213: Chương 2172 ta không đồng ý2020-11-29 04:00
 • #2214: Chương 2173 vật cực tất phản2020-11-29 04:00
 • #2215: Chương 2174 thỉnh Tô Mang ăn cơm2020-11-29 04:01
 • #2216: Chương 2175 khuyên quân càng tẫn một chén rượu2020-11-29 04:01
 • #2217: Chương 2176 Tô Mang cá nhân buổi biểu diễn2020-11-29 04:01
 • #2218: Chương 2177 ngươi khen khen ta2020-11-29 04:01
 • #2219: Chương 2178 ngoan ngoãn tô đại miêu2020-11-29 04:01
 • #2220: Chương 2179 rốt cuộc tỉnh2020-11-29 04:02
 • #2221: Chương 2180 cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa2020-11-29 04:02
 • #2222: Chương 2181 khó kìm lòng nổi2020-11-29 04:02
 • #2223: Chương 2182 ta có như vậy đẹp sao2020-11-29 04:02
 • #2224: Chương 2183 nên tính cái ngày lành2020-11-29 04:03
 • #2225: Chương 2184 ta cam đoan với ngươi2020-11-29 04:03
 • #2226: Chương 2185 Nhiếp Chính Vương tới2020-11-29 04:03
 • #2227: Chương 2186 chỉ cần ngươi từ hôn2020-11-29 04:03
 • #2228: Chương 2187 Tô phủ bại2020-11-29 04:03
 • #2229: Chương 2188 không đành lòng kính ý2020-11-29 04:04
 • #2230: Chương 2189 hai bàn tay trắng2020-11-29 04:04
 • #2231: Chương 2190 đưa than ngày tuyết2020-11-29 04:04
 • #2232: Chương 2191 ven đường tảng đá lớn2020-11-29 04:04
 • #2233: Chương 2192 tuyệt không có thể làm nàng vào thành2020-11-29 04:04
 • #2234: Chương 2193 lục soát2020-11-29 04:04
 • #2235: Chương 2194 Nhiếp Chính Vương thị sát2020-11-29 04:05
 • #2236: Chương 2195 đâu ra quỷ dị nói đến2020-11-29 04:05
 • #2237: Chương 2196 nàng chính là an bình công chúa2020-11-29 04:05
 • #2238: Chương 2197 Hoàng Thượng nên là coi trọng nàng2020-11-29 04:05
 • #2239: Chương 2198 như vậy nhiều người muốn giết nàng2020-11-29 04:05
 • #2240: Chương 2199 bạch y nam tử2020-11-29 04:06
 • #2241: Chương 2200 bị bệnh2020-11-29 04:06
 • #2242: Chương 2201 không nghĩ đánh giặc2020-11-29 04:07
 • #2243: Chương 2202 nửa đêm thất thố2020-11-29 04:07
 • #2244: Chương 2203 sốt cao không lùi2020-11-29 04:07
 • #2245: Chương 2204 nàng không phải nội nhiệt2020-11-29 04:07
 • #2246: Chương 2205 đừng sợ a2020-11-29 04:08
 • #2247: Chương 2206 nói giỡn cũng không được2020-11-29 04:08
 • #2248: Chương 2207 tức muốn hộc máu2020-11-29 04:08
 • #2249: Chương 2208 nhã quý nhân2020-11-29 04:08
 • #2250: Chương 2209 đời trước phu thê2020-11-29 04:09
 • #2251: Chương 2210 kinh thành giá hàng quá cao2020-11-29 04:09
 • #2252: Chương 2211 sư tử quá mở miệng2020-11-29 04:09
 • #2253: Chương 2212 hảo không biết xấu hổ Lương gia người2020-11-29 04:10
 • #2254: Chương 2212 hảo không biết xấu hổ Lương gia người2020-11-29 04:10
 • #2255: Chương 2213 ta thiện lương sao2020-11-29 04:10
 • #2256: Chương 2213 ta thiện lương sao2020-11-29 04:10
 • #2257: Chương 2214 cơm muốn ăn chậm một chút2020-11-29 04:10
 • #2258: Chương 2214 cơm muốn ăn chậm một chút2020-11-29 04:11
 • #2259: Chương 2215 ta phú ta xứng đáng lạc2020-11-29 04:11
 • #2260: Chương 2215 ta phú ta xứng đáng lạc2020-11-29 04:11
 • #2261: Chương 2216 máy hát mở ra2020-11-29 04:11
 • #2262: Chương 2216 máy hát mở ra2020-11-29 04:12
 • #2263: Chương 2217 thư mẫn giận dữ2020-11-29 04:12
 • #2264: Chương 2218 ta nhất định làm hắn cưới ngươi2020-11-29 04:12
 • #2265: Chương 2219 ta chỉ nghĩ gả hắn2020-11-29 04:12
 • #2266: Chương 2220 tô tí duyệt bị trảo2020-11-29 04:12
 • #2267: Chương 2221 cắt thịt2020-11-29 04:12
 • #2268: Chương 2222 ta cái gì đều đáp ứng2020-11-29 04:12
 • #2269: Chương 2223 hôn lễ đúng hạn2020-11-29 04:12
 • #2270: Chương 2224 tô thiển nguyệt tới2020-11-29 04:13
 • #2271: Chương 2225 nàng chính là ma quỷ2020-11-29 04:13
 • #2272: Chương 2226 có người hãm hại ta2020-11-29 04:13
 • #2273: Chương 2227 kết thúc buổi lễ2020-11-29 04:13
 • #2274: Chương 2228 Hoàng Thượng tâm tư2020-11-29 04:13
 • #2275: Chương 2229 đàm tướng quân đi biên cương2020-11-29 04:13
 • #2276: Chương 2230 Phật quế2020-11-29 04:14
 • #2277: Chương 2231 nàng cùng ta Phật có duyên2020-11-29 04:14
 • #2278: Chương 2232 đêm lạnh đi vào giấc mộng tới2020-11-29 04:14
 • #2279: Chương 2233 A Nam là ai2020-11-29 04:14
 • #2280: Chương 2234 lão bà tử hôn mê2020-11-29 04:15
 • #2281: Chương 2235 đều là ta nhi tử sai2020-11-29 04:15
 • #2282: Chương 2236 bổn cung tên huý không thể loạn kêu2020-11-29 04:15
 • #2283: Chương 2237 trùng hút máu bổn trùng2020-11-29 04:16
 • #2284: Chương 2238 muốn nợ tới cửa2020-11-29 04:16
 • #2285: Chương 2239 bị nàng vạch trần2020-11-29 04:16
 • #2286: Chương 2240 thân mật tới cửa2020-11-29 04:16
 • #2287: Chương 2241 ta cũng thật nổi danh2020-11-29 04:16
 • #2288: Chương 2242 đừng được tiện nghi lại khoe mẽ2020-11-29 04:17
 • #2289: Chương 2243 ngươi còn thiếu ta hai ngàn lượng2020-11-29 04:17
 • #2290: Chương 2244 thái y tới2020-11-29 04:17
 • #2291: Chương 2245 trát chết nàng thì tốt rồi2020-11-29 04:17
 • #2292: Chương 2246 làm cho bọn họ đương khất cái2020-11-29 04:17
 • #2293: Chương 2247 cố ý vì hắn chuẩn bị2020-11-29 04:17
 • #2294: Chương 2248 độc thân đơn lâu rồi2020-11-29 04:18
 • #2295: Chương 2249 ta đi khen khen nàng2020-11-29 04:18
 • #2296: Chương 2250 hắn ở giúp ngươi2020-11-29 04:18
 • #2297: Chương 2251 chúng ta tiến cung đi2020-11-29 04:18
 • #2298: Chương 2252 năm đó thảm trạng2020-11-29 04:18
 • #2299: Chương 2253 công chúa tiến cung2020-11-29 04:18
 • #2300: Chương 2254 không nên có tâm tư2020-11-29 04:19
 • #2301: Chương 2255 các nàng đều đi rồi2020-11-29 04:19
 • #2302: Chương 2256 nô tỳ không dám tưởng2020-11-29 04:19
 • #2303: Chương 2257 nàng người trong lòng là ai2020-11-29 04:19
 • #2304: Chương 2258 sớm một chút có cái hài tử2020-11-29 04:20
 • #2305: Chương 2259 có nên hay không nói2020-11-29 04:20
 • #2306: Chương 2260 đụng phải đối thủ2020-11-29 04:20
 • #2307: Chương 2261 nàng sẽ thay chính mình muốn cái gì2020-11-29 04:20
 • #2308: Chương 2262 Hoàng Thượng loại một chậu hoa2020-11-29 04:21
 • #2309: Chương 2263 hóa hiểm vi di2020-11-29 04:21
 • #2310: Chương 2264 là Hoàng Thượng cứu nàng2020-11-29 04:21
 • #2311: Chương 2265 ngươi nên mưa móc đều dính2020-11-29 04:21
 • #2312: Chương 2266 sùng bái đến không được2020-11-29 04:21
 • #2313: Chương 2267 A Nam đến tột cùng là ai2020-11-29 04:22
 • #2314: Chương 2268 sợ bóng sợ gió một hồi2020-11-29 04:22
 • #2315: Chương 2269 Vương gia tới2020-11-29 04:22
 • #2316: Chương 2270 hai cái nam nhân chiến tranh2020-11-29 04:22
 • #2317: Chương 2271 bị thua2020-11-29 04:22
 • #2318: Chương 2272 đi rồi liền đi rồi2020-11-29 04:23
 • #2319: Chương 2273 vẫn là ngoài cung tự do2020-11-29 04:23
 • #2320: Chương 2274 đưa tới hai nữ nhân2020-11-29 04:23
 • #2321: Chương 2275 lưu lại các nàng2020-11-29 04:23
 • #2322: Chương 2276 đưa sai người2020-11-29 04:24
 • #2323: Chương 2277 tay đứt ruột xót2020-11-29 04:24
 • #2324: Chương 2278 chín dặm hương2020-11-29 04:24
 • #2325: Chương 2279 tỷ tỷ của ta xuyên khởi2020-11-29 04:24
 • #2326: Chương 2280 ngươi mới không gia giáo2020-11-29 04:25
 • #2327: Chương 2280 ngươi mới không gia giáo2020-11-29 04:25
 • #2328: Chương 2281 ta chủ động theo đuổi nàng2020-11-29 04:25
 • #2329: Chương 2281 ta chủ động theo đuổi nàng2020-11-29 04:25
 • #2330: Chương 2282 trèo không tới cạnh cửa2020-11-29 04:25
 • #2331: Chương 2282 trèo không tới cạnh cửa2020-11-29 04:26
 • #2332: Chương 2283 cẩm tú tiệm vải đều đưa ngươi2020-11-29 04:26
 • #2333: Chương 2283 cẩm tú tiệm vải đều đưa ngươi2020-11-29 04:26
 • #2334: Chương 2284 kim quang lấp lánh con dâu2020-11-29 04:26
 • #2335: Chương 2284 kim quang lấp lánh con dâu2020-11-29 04:26
 • #2336: Chương 2285 nàng còn muốn sinh nhi tử2020-11-29 04:27
 • #2337: Chương 2286 hắn nếu là đã chết thật tốt2020-11-29 04:27
 • #2338: Chương 2287 trộm ngầm dược2020-11-29 04:27
 • #2339: Chương 2288 vẫn là hoàn bích2020-11-29 04:27
 • #2340: Chương 2289 ta muốn hắn sống sót2020-11-29 04:27
 • #2341: Chương 2290 các ngươi phải cẩn thận2020-11-29 04:28
 • #2342: Chương 2291 huyết lưu như chú2020-11-29 04:28
 • #2343: Chương 2292 cứu quận chúa2020-11-29 04:28
 • #2344: Chương 2293 hoài nghi cái gì2020-11-29 04:28
 • #2345: Chương 2294 ngọc thư tỉnh2020-11-29 04:29
 • #2346: Chương 2295 tuyệt diệu phương thuốc2020-11-29 04:29
 • #2347: Chương 2296 không dám oanh2020-11-29 04:29
 • #2348: Chương 2297 liền bắt đầu tin tưởng2020-11-29 04:29
 • #2349: Chương 2298 hồi thanh viên2020-11-29 04:30
 • #2350: Chương 2299 thấy rõ ràng chính mình tâm2020-11-29 04:30
 • #2351: Chương 2300 tiêu dật thành phú bà2020-11-29 04:30
 • #2352: Chương 2301 đi trước Tướng Quốc Tự2020-11-29 04:31
 • #2353: Chương 2302 xa lạ bạch y nhân2020-11-29 04:31
 • #2354: Chương 2303 ta muốn thắng này duyên pháp2020-11-29 04:31
 • #2355: Chương 2304 cùng ta Phật có duyên2020-11-29 04:32
 • #2356: Chương 2305 nàng rốt cuộc đã trở lại2020-11-29 04:32
 • #2357: Chương 2306 vô thượng vinh quang2020-11-29 04:32
 • #2358: Chương 2307 Tô Mang lo lắng2020-11-29 04:32
 • #2359: Chương 2308 cô cô không xứng với hắn2020-11-29 04:32
 • #2360: Chương 2309 chỉ nghĩ trở về gia2020-11-29 04:33
 • #2361: Chương 2310 tìm cái tân đầu bếp nữ2020-11-29 04:33
 • #2362: Chương 2311 xa lạ nhìn chăm chú2020-11-29 04:33
 • #2363: Chương 2312 hồi tướng quân phủ lấy đồ vật2020-11-29 04:33
 • #2364: Chương 2313 thêm lên liền phải mệnh2020-11-29 04:33
 • #2365: Chương 2314 càng chuyện quan trọng2020-11-29 04:34
 • #2366: Chương 2315 phỏng tay một ngàn lượng2020-11-29 04:34
 • #2367: Chương 2316 đường đỏ hạ dược2020-11-29 04:34
 • #2368: Chương 2317 ác độc tỳ nữ2020-11-29 04:34
 • #2369: Chương 2318 lo lắng Tần Duệ Chi2020-11-29 04:34
 • #2370: Chương 2319 hoa quế son phấn2020-11-29 04:34
 • #2371: Chương 2320 giúp quận chúa làm việc2020-11-29 04:35
 • #2372: Chương 2321 ta đi gặp Vương gia2020-11-29 04:35
 • #2373: Chương 2322 y lục đi nơi nào2020-11-29 04:35
 • #2374: Chương 2323 đoán trúng các ngươi thủ pháp2020-11-29 04:35
 • #2375: Chương 2324 cứng quá miệng2020-11-29 04:36
 • #2376: Chương 2325 tìm đồ vật2020-11-29 04:36
 • #2377: Chương 2326 đưa hắn một bức họa2020-11-29 04:36
 • #2378: Chương 2327 vạch trần âm mưu2020-11-29 04:36
 • #2379: Chương 2328 thanh sơn họa2020-11-29 04:36
 • #2380: Chương 2329 ác mộng căn nguyên2020-11-29 04:36
 • #2381: Chương 2330 y lục kết cục2020-11-29 04:37
 • #2382: Chương 2331 hắn lo lắng2020-11-29 04:37
 • #2383: Chương 2332 bát tự không hợp2020-11-29 04:37
 • #2384: Chương 2333 tâm sinh hiềm khích2020-11-29 04:37
 • #2385: Chương 2334 không mau rời đi2020-11-29 04:37
 • #2386: Chương 2335 hai người không thấy2020-11-29 04:38
 • #2387: Chương 2336 Thẩm văn tuyển giết người2020-11-29 04:38
 • #2388: Chương 2337 ra cung phúng viếng2020-11-29 04:38
 • #2389: Chương 2338 không cho động thi thể2020-11-29 04:38
 • #2390: Chương 2339 hoàng người nhà làm chủ2020-11-29 04:38
 • #2391: Chương 2340 đấu trí đấu dũng2020-11-29 04:39
 • #2392: Chương 2341 nhà ta sự ta định đoạt2020-11-29 04:39
 • #2393: Chương 2342 bất hiếu chi nữ2020-11-29 04:39
 • #2394: Chương 2343 máu lạnh lãnh tình2020-11-29 04:39
 • #2395: Chương 2344 mẫu huấn nữ2020-11-29 04:39
 • #2396: Chương 2345 nửa bên gia sản đổi cái mạng2020-11-29 04:39
 • #2397: Chương 2346 xa xỉ hoàng như thế2020-11-29 04:40
 • #2398: Chương 2347 phát hiện một chút manh mối2020-11-29 04:40
 • #2399: Chương 2348 tiểu nguyệt báo tin2020-11-29 04:40
 • #2400: Chương 2349 tiểu nguyệt đi nơi nào2020-11-29 04:41
 • #2401: Chương 2350 thất bại mà về2020-11-29 04:41
 • #2402: Chương 2351 ác mộng liên tục2020-11-29 04:41
 • #2403: Chương 2352 thiếu chút nữa hộc máu2020-11-29 04:42
 • #2404: Chương 2353 tiến cung chờ lệnh2020-11-29 04:42
 • #2405: Chương 2354 vô cớ tức giận2020-11-29 04:43
 • #2406: Chương 2355 liền như vậy đáp ứng rồi2020-11-29 04:43
 • #2407: Chương 2356 Thái Hậu làm khó dễ2020-11-29 04:43
 • #2408: Chương 2357 có ý tưởng2020-11-29 04:44
 • #2409: Chương 2358 nổi lửa2020-11-29 04:44
 • #2410: Chương 2359 ai phóng hỏa2020-11-29 04:44
 • #2411: Chương 2360 thi thể đốt trọi2020-11-29 04:44
 • #2412: Chương 2361 là ai phóng hỏa2020-11-29 04:45
 • #2413: Chương 2362 Hoàng Thượng ra cung2020-11-29 04:45
 • #2414: Chương 2363 tâm địa gian giảo2020-11-29 04:45
 • #2415: Chương 2364 mẹ con tranh chấp2020-11-29 04:46
 • #2416: Chương 2365 có người đã trở lại2020-11-29 04:46
 • #2417: Chương 2366 thi cốt đã trở lại2020-11-29 04:46
 • #2418: Chương 2367 lại lần nữa hoảng loạn2020-11-29 04:46
 • #2419: Chương 2368 lão phu nhân hôn mê2020-11-29 04:47
 • #2420: Chương 2369 ta cũng có chứng nhân2020-11-29 04:47
 • #2421: Chương 2370 từng người lui một bước2020-11-29 04:47
 • #2422: Chương 2371 quý thường lại làm chứng2020-11-29 04:47
 • #2423: Chương 2372 chỗ nào tới thi thể2020-11-29 04:48
 • #2424: Chương 2373 tử vong nguyên nhân2020-11-29 04:48
 • #2425: Chương 2374 chân chính chân tướng2020-11-29 04:48
 • #2426: Chương 2375 bị hoàng nhà cửa bỏ2020-11-29 04:48
 • #2427: Chương 2376 tại hạ A Nam2020-11-29 04:48
 • #2428: Chương 2377 một chút ái muội2020-11-29 04:49
 • #2429: Chương 2378 nghi hoặc mọc thành cụm2020-11-29 04:49
 • #2430: Chương 2379 lại là một giấc mộng2020-11-29 04:49
 • #2431: Chương 2380 hắn chuyện xưa2020-11-29 04:49
 • #2432: Chương 2381 kinh thành trò cười2020-11-29 04:49
 • #2433: Chương 2382 trở về tranh nhà mẹ đẻ2020-11-29 04:50
 • #2434: Chương 2383 Tô Mang đi tìm cô cô2020-11-29 04:50
 • #2435: Chương 2384 tâm tàn nhẫn lương đại bảo2020-11-29 04:50
 • #2436: Chương 2385 bái tạ ân công2020-11-29 04:50
 • #2437: Chương 2386 tên vấn đề2020-11-29 04:50
 • #2438: Chương 2387 ta tới tìm người2020-11-29 04:51
 • #2439: Chương 2388 thuộc về nàng đánh dấu2020-11-29 04:51
 • #2440: Chương 2389 tô tí duyệt có thể cứu chữa2020-11-29 04:51
 • #2441: Chương 2390 nàng đi thỉnh quỷ lão2020-11-29 04:52
 • #2442: Chương 2391 cô nương không thấy2020-11-29 04:52
 • #2443: Chương 2392 sát mãng xà2020-11-29 04:52
 • #2444: Chương 2393 tìm được quỷ lão2020-11-29 04:52
 • #2445: Chương 2394 quen thuộc phòng2020-11-29 04:53
 • #2446: Chương 2395 nghi hoặc hài tử2020-11-29 04:53
 • #2447: Chương 2396 lãnh hội phong cảnh2020-11-29 04:53
 • #2448: Chương 2397 hắn tỷ tỷ2020-11-29 04:53
 • #2449: Chương 2398 vô tự bài vị2020-11-29 04:54
 • #2450: Chương 2399 vô số bí mật2020-11-29 04:54
 • #2451: Chương 2400 làm ta nhìn xem người chết2020-11-29 04:54
 • #2452: Chương 2401 mồ bị người đào2020-11-29 04:55
 • #2453: Chương 2402 muốn ngươi huyết2020-11-29 04:55
 • #2454: Chương 2403 quan tài bên trong đồ vật2020-11-29 04:55
 • #2455: Chương 2404 ta muốn nàng sống không bằng chết2020-11-29 04:55
 • #2456: Chương 2405 bảy ngày chi kỳ2020-11-29 04:55
 • #2457: Chương 2406 rốt cuộc về nhà2020-11-29 04:56
 • #2458: Chương 2407 nói rõ hiểu lầm2020-11-29 04:56
 • #2459: Chương 2408 không tin bát tự2020-11-29 04:56
 • #2460: Chương 2409 bị thương nặng2020-11-29 04:56
 • #2461: Chương 2410 ngươi phải bảo vệ hảo nàng2020-11-29 04:57
 • #2462: Chương 2411 A Tả bình phục2020-11-29 04:57
 • #2463: Chương 2412 điềm tĩnh nhật tử2020-11-29 04:57
 • #2464: Chương 2413 ta đã có người trong lòng2020-11-29 04:58
 • #2465: Chương 2414 hai người đính ước2020-11-29 04:58
 • #2466: Chương 2415 đề ra nghi vấn2020-11-29 04:59
 • #2467: Chương 2416 đôi mắt rất quen thuộc2020-11-29 04:59
 • #2468: Chương 2417 đáng thương hài tử2020-11-29 04:59
 • #2469: Chương 2418 quái dị hành động2020-11-29 04:59
 • #2470: Chương 2419 quái dị mộng2020-11-29 04:59
 • #2471: Chương 2420 thiệt tình tương đãi2020-11-29 05:00
 • #2472: Chương 2421 Tô gia người tiến đến2020-11-29 05:01
 • #2473: Chương 2422 chào từ biệt2020-11-29 05:01
 • #2474: Chương 2423 vọng trân trọng2020-11-29 05:01
 • #2475: Chương 2424 nghịch lân2020-11-29 05:02
 • #2476: Chương 2425 phụ tử hai mưu đồ bí mật2020-11-29 05:02
 • #2477: Chương 2426 chính mình nấu cơm ăn2020-11-29 05:03
 • #2478: Chương 2427 đi hỏi lâm tĩnh như2020-11-29 05:03
 • #2479: Chương 2428 cùng mời dự tiệc2020-11-29 05:03
 • #2480: Chương 2429 chúng ta cùng nhau2020-11-29 05:03
 • #2481: Chương 2430 có rảnh thường tới2020-11-29 05:04
 • #2482: Chương 2431 trêu ghẹo muốn sửa miệng2020-11-29 05:04
 • #2483: Chương 2432 mê say đêm2020-11-29 05:04
 • #2484: Chương 2433 khuynh tâm tương hứa2020-11-29 05:04
 • #2485: Chương 2434 trong mộng người2020-11-29 05:04
 • #2486: Chương 2435 cô cô đã trở lại2020-11-29 05:05
 • #2487: Chương 2436 cánh tay ra bên ngoài quải2020-11-29 05:05
 • #2488: Chương 2437 khuyên nhủ cô cô2020-11-29 05:05
 • #2489: Chương 2438 nàng là cái cung nữ2020-11-29 05:05
 • #2490: Chương 2439 làm bộ ai đỗng2020-11-29 05:06
 • #2491: Chương 2440 chúng ta hòa hảo đi2020-11-29 05:06
 • #2492: Chương 2441 tin vỉa hè2020-11-29 05:06
 • #2493: Chương 2442 sợ hãi Nam Lăng người2020-11-29 05:07
 • #2494: Chương 2443 tiến đến nghênh đón2020-11-29 05:07
 • #2495: Chương 2444 ác nhân trước cáo trạng2020-11-29 05:07
 • #2496: Chương 2445 mau si ngốc2020-11-29 05:07
 • #2497: Chương 2446 bước lên bậc thang2020-11-29 05:07
 • #2498: Chương 2447 muốn công chúa hòa thân2020-11-29 05:08
 • #2499: Chương 2448 không biết sơn2020-11-29 05:08
 • #2500: Chương 2449 sẽ làm ai đi2020-11-29 05:08
 • #2501: Chương 2450 mẫu tử tranh chấp2020-11-29 05:09
 • #2502: Chương 2451 sẽ không cho ngươi đi2020-11-29 05:09
 • #2503: Chương 2452 đầu óc là cái thứ tốt2020-11-29 05:09
 • #2504: Chương 2453 bị người hạ dược2020-11-29 05:09
 • #2505: Chương 2454 hắn đem nàng mang đi2020-11-29 05:10
 • #2506: Chương 2455 tò mò các vị tiểu thư2020-11-29 05:10
 • #2507: Chương 2456 nhanh lên cứu nàng2020-11-29 05:10
 • #2508: Chương 2457 cắn lưỡi nuốt huyết2020-11-29 05:10
 • #2509: Chương 2458 tới cửa muốn người2020-11-29 05:11
 • #2510: Chương 2459 bắt gian2020-11-29 05:11
 • #2511: Chương 2460 một mũi tên bắn ba con nhạn2020-11-29 05:11
 • #2512: Chương 2461 gặp quỷ2020-11-29 05:11
 • #2513: Chương 2462 ngày chết tới rồi2020-11-29 05:12
 • #2514: Chương 2463 nặng nhất trừng phạt2020-11-29 05:12
 • #2515: Chương 2464 chuyển nguy thành an2020-11-29 05:12
 • #2516: Chương 2465 đấu khẩu2020-11-29 05:12
 • #2517: Chương 2466 người tâm tư2020-11-29 05:13
 • #2518: Chương 2467 ho khan2020-11-29 05:13
 • #2519: Chương 2468 Tống Từ đại phu2020-11-29 05:13
 • #2520: Chương 2469 kịch liệt xà độc2020-11-29 05:13
 • #2521: Chương 2470 thiếu chút nữa không khí2020-11-29 05:14
 • #2522: Chương 2471 yêu dã hoa khai2020-11-29 05:14
 • #2523: Chương 2472 nàng không quá đáng ngại2020-11-29 05:14
 • #2524: Chương 2473 hiểu biết chân tướng2020-11-29 05:14
 • #2525: Chương 2474 hoa sư phó2020-11-29 05:15
 • #2526: Chương 2475 Tống thanh sư mưu kế2020-11-29 05:15
 • #2527: Chương 2476 tài nghệ triển lãm2020-11-29 05:15
 • #2528: Chương 2477 huyễn trà2020-11-29 05:16
 • #2529: Chương 2478 biến ảo mẫu đơn2020-11-29 05:16
 • #2530: Chương 2479 nhân ngoại hữu nhân2020-11-29 05:17
 • #2531: Chương 2480 tới đánh cuộc một ván2020-11-29 05:17
 • #2532: Chương 2481 đánh cuộc cái đại2020-11-29 05:17
 • #2533: Chương 2482 ta ứng chiến2020-11-29 05:19
 • #2534: Chương 2483 nàng đến tột cùng muốn làm gì2020-11-29 05:20
 • #2535: Chương 2484 kinh diễm tuyệt luân2020-11-29 05:20
 • #2536: Chương 2485 ta là ngươi sư tổ2020-11-29 05:20
 • #2537: Chương 2486 sắc phong hạ nàng người trong lòng đi2020-11-29 05:21
 • #2538: Chương 2487 việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn2020-11-29 05:21
 • #2539: Chương 2488 trực tiếp cự tuyệt2020-11-29 05:22
 • #2540: Chương 2489 Tàng Thư Các2020-11-29 05:22
 • #2541: Chương 2490 lấy lòng Hoàng Thượng2020-11-29 05:23
 • #2542: Chương 2491 giáo tề công công pha trà2020-11-29 05:24
 • #2543: Chương 2492 pha trà đến ban ân2020-11-29 05:25
 • #2544: Chương 2493 đồng ý2020-11-29 05:25
 • #2545: Chương 2493 đồng ý2020-11-29 05:25
 • #2546: Chương 2494 ta lớn lên rất tuấn tú2020-11-29 05:25
 • #2547: Chương 2494 ta lớn lên rất tuấn tú2020-11-29 05:26
 • #2548: Chương 2495 Trân Bảo Các có lão thử2020-11-29 05:26
 • #2549: Chương 2495 Trân Bảo Các có lão thử2020-11-29 05:26
 • #2550: Chương 2496 tiêu uyển bị phạt2020-11-29 05:26
 • #2551: Chương 2496 tiêu uyển bị phạt2020-11-29 05:27
 • #2552: Chương 2497 nàng không thấy2020-11-29 05:27
 • #2553: Chương 2498 ngài không thể đi2020-11-29 05:27
 • #2554: Chương 2497 nàng không thấy2020-11-29 05:27
 • #2555: Chương 2498 ngài không thể đi2020-11-29 05:28
 • #2556: Chương 2499 đêm khuya thăm hỏi2020-11-29 05:28
 • #2557: Chương 2500 ngươi là tốt nhất2020-11-29 05:28
 • #2558: Chương 2501 không cho quỳ2020-11-29 05:28
 • #2559: Chương 2502 cái đích cho mọi người chỉ trích2020-11-29 05:29
 • #2560: Chương 2503 thỉnh an thỉnh tội2020-11-29 05:29
 • #2561: Chương 2504 tất cả lo lắng2020-11-29 05:29
 • #2562: Chương 2505 ta nhiều lo lắng ngươi2020-11-29 05:29
 • #2563: Chương 2506 đừng rét lạnh hắn tâm2020-11-29 05:30
 • #2564: Chương 2507 hắn chính là ái nàng2020-11-29 05:30
 • #2565: Chương 2508 hắn yêu cầu hiểu người2020-11-29 05:31
 • #2566: Chương 2509 giữ kín như bưng2020-11-29 05:31
 • #2567: Chương 2510 dược là giống nhau2020-11-29 05:31
 • #2568: Chương 2511 Hoàng Hậu lòng nghi ngờ2020-11-29 05:32
 • #2569: Chương 2512 ra cung du ngoạn2020-11-29 05:32
 • #2570: Chương 2513 đi ăn lẩu đi2020-11-29 05:32
 • #2571: Chương 2514 cái lẩu mang đến kinh hỉ2020-11-29 05:32
 • #2572: Chương 2515 lão bản so đầu bếp lợi hại2020-11-29 05:32
 • #2573: Chương 2516 ngẫu nhiên tương ngộ2020-11-29 05:33
 • #2574: Chương 2517 dẫn hắn đi chơi2020-11-29 05:33
 • #2575: Chương 2518 mang ta cùng nhau chơi đi2020-11-29 05:33
 • #2576: Chương 2519 chém không đứt tình ý2020-11-29 05:34
 • #2577: Chương 2520 đăng đối người trong lòng2020-11-29 05:34
 • #2578: Chương 2521 Nguyệt Lão tơ hồng2020-11-29 05:34
 • #2579: Chương 2522 chỉ cầu ân ái đến đầu bạc2020-11-29 05:34
 • #2580: Chương 2523 a á tương lai2020-11-29 05:34
 • #2581: Chương 2524 tuyển công chúa hòa thân2020-11-29 05:35
 • #2582: Chương 2525 ngươi ở uy hiếp ta2020-11-29 05:35
 • #2583: Chương 2526 dã thiết kỹ thuật sổ tay2020-11-29 05:35
 • #2584: Chương 2527 đại náo Ngự Thư Phòng2020-11-29 05:35
 • #2585: Chương 2528 ngươi cũng biết ta tâm tư2020-11-29 05:36
 • #2586: Chương 2529 làm Hoàng Thượng phi tử đi2020-11-29 05:36
 • #2587: Chương 2530 ta không phục vận mệnh2020-11-29 05:36
 • #2588: Chương 2531 Tần Duệ Chi bị trảo lạp2020-11-29 05:36
 • #2589: Chương 2532 nàng như thế nào liền như vậy ngốc2020-11-29 05:37
 • #2590: Chương 2533 ta không đổi2020-11-29 05:37
 • #2591: Chương 2534 ngươi phải tin ta2020-11-29 05:37
 • #2592: Chương 2535 hắn vì nàng từ bỏ2020-11-29 05:37
 • #2593: Chương 2536 Hoàng Thượng chẳng lẽ là thích nàng2020-11-29 05:38
 • #2594: Chương 2537 binh khí các2020-11-29 05:38
 • #2595: Chương 2538 ta cũng chỉ muốn ngươi2020-11-29 05:38
 • #2596: Chương 2539 cãi nhau ngất trời2020-11-29 05:38
 • #2597: Chương 2540 bổn vương không cần ngươi2020-11-29 05:38
 • #2598: Chương 2541 ta tuyển an bình công chúa2020-11-29 05:39
 • #2599: Chương 2542 ta sẽ không đồng ý2020-11-29 05:39
 • #2600: Chương 2543 dã thiết nhất định đến muốn a2020-11-29 05:39
 • #2601: Chương 2544 đại hỉ sự2020-11-29 05:39
 • #2602: Chương 2545 sẽ cho phong phú của hồi môn2020-11-29 05:40
 • #2603: Chương 2546 đại công thần2020-11-29 05:40
 • #2604: Chương 2547 hối ruột đều thanh2020-11-29 05:40
 • #2605: Chương 2548 bổn vương nhất định phải nàng2020-11-29 05:40
 • #2606: Chương 2549 hắn đang lo lắng cái gì2020-11-29 05:41
 • #2607: Chương 2550 lãnh Hoàng Hậu tâm lãnh2020-11-29 05:41
 • #2608: Chương 2551 Hoàng Hậu có tâm sự2020-11-29 05:41
 • #2609: Chương 2552 là thiệt tình vẫn là làm tú2020-11-29 05:42
 • #2610: Chương 2553 dẫn hắn tới gặp bổn cung2020-11-29 05:42
 • #2611: Chương 2554 thân cận yến hội2020-11-29 05:42
 • #2612: Chương 2555 ban đêm lại nói2020-11-29 05:42
 • #2613: Chương 2556 tuyển minh đều hòa thân2020-11-29 05:43
 • #2614: Chương 2557 trần ai lạc định2020-11-29 05:43
 • #2615: Chương 2558 ngày tốt cảnh đẹp ban cái hôn2020-11-29 05:43
 • #2616: Chương 2559 Hoàng Hậu đang nói cái gì2020-11-29 05:43
 • #2617: Chương 2560 ta nhận thức ngươi sao2020-11-29 05:44
 • #2618: Chương 2561 lòng ta chỉ có một người2020-11-29 05:44
 • #2619: Chương 2562 bổn vương coi trọng2020-11-29 05:44
 • #2620: Chương 2563 đừng loạn điểm uyên ương phổ2020-11-29 05:44
 • #2621: Chương 2564 các ngươi ai so thượng nàng2020-11-29 05:45
 • #2622: Chương 2565 là ta a2020-11-29 05:45
 • #2623: Chương 2566 ngươi tìm nàng phiền toái2020-11-29 05:45
 • #2624: Chương 2567 có nàng liền sẽ không có hậu cung2020-11-29 05:46
 • #2625: Chương 2568 kêu ta tỷ phu2020-11-29 05:46
 • #2626: Chương 2569 sở hữu chân tướng2020-11-29 05:46
 • #2627: Chương 2570 đi thỉnh cầu tứ hôn2020-11-29 05:46
 • #2628: Chương 2571 quốc sự gia sự2020-11-29 05:46
 • #2629: Chương 2572 định mệnh2020-11-29 05:47
 • #2630: Chương 2573 thật muốn mang nàng đi a2020-11-29 05:47
 • #2631: Chương 2574 cạy ra nàng đầu óc2020-11-29 05:47
 • #2632: Chương 2575 quái dị mùi hương2020-11-29 05:47
 • #2633: Chương 2576 thu chúng ta đương đồ đệ đi2020-11-29 05:48
 • #2634: Chương 2577 âm hồn không tan2020-11-29 05:48
 • #2635: Chương 2578 thật nhiều sư thúc2020-11-29 05:48
 • #2636: Chương 2579 da mặt dày xin cơm ăn2020-11-29 05:48
 • #2637: Chương 2580 ưu đàm bà la2020-11-29 05:48
 • #2638: Chương 2581 nước miếng có thể chèo thuyền2020-11-29 05:49
 • #2639: Chương 2582 tăng mạnh hai nước lưu thông2020-11-29 05:49
 • #2640: Chương 2583 coi là tri kỷ2020-11-29 05:49
 • #2641: Chương 2584 ta muốn mang nàng đi2020-11-29 05:49
 • #2642: Chương 2585 Hoàng Thượng đưa thư tới2020-11-29 05:50
 • #2643: Chương 2586 a á sinh bệnh2020-11-29 05:50
 • #2644: Chương 2587 thêm trang2020-11-29 05:51
 • #2645: Chương 2588 y hồng tìm nàng2020-11-29 05:51
 • #2646: Chương 2589 ngươi phản bội ta2020-11-29 05:51
 • #2647: Chương 2590 nàng không phải cô nương2020-11-29 05:52
 • #2648: Chương 2591 cô nương không thấy2020-11-29 05:52
 • #2649: Chương 2592 hắn muốn đi tìm nàng2020-11-29 05:52
 • #2650: Chương 2593 mau đi tìm đi2020-11-29 05:52
 • #2651: Chương 2594 trộm hổ phù2020-11-29 05:53
 • #2652: Chương 2595 chỉ có ngươi có thể cứu nàng2020-11-29 05:53
 • #2653: Chương 2596 ngươi không phải tiêu xa Nghiêu2020-11-29 05:53
 • #2654: Chương 2597 Tiêu Viễn Sơn2020-11-29 05:54
 • #2655: Chương 2598 tới rồi Nam Lăng2020-11-29 05:54
 • #2656: Chương 2599 từ tể phụ2020-11-29 05:54
 • #2657: Chương 2600 đóng quân đầu cơ tích trữ2020-11-29 05:55
 • #2658: Chương 2601 mưu nghịch tạo phản2020-11-29 05:55
 • #2659: Chương 2602 tổng nên có đại nghĩa2020-11-29 05:55
 • #2660: Chương 2603 cố nhân2020-11-29 05:55
 • #2661: Chương 2604 châm ngòi hai người2020-11-29 05:56
 • #2662: Chương 2605 cho các ngươi không yên phận2020-11-29 05:56
 • #2663: Chương 2606 thần bí nữ tử2020-11-29 05:56
 • #2664: Chương 2607 vô tình lâu lâu chủ đến phóng2020-11-29 05:57
 • #2665: Chương 2608 ta tới tìm ngươi2020-11-29 05:57
 • #2666: Chương 2609 đi dạo Nam Lăng2020-11-29 05:57
 • #2667: Chương 2610 hắn sẽ tin tưởng ai2020-11-29 05:58
 • #2668: Chương 2611 ta không nghĩ đi tìm chết2020-11-29 05:58
 • #2669: Chương 2612 thư hạo ở tạo phản2020-11-29 05:58
 • #2670: Chương 2613 hổ phù không thấy2020-11-29 05:58
 • #2671: Chương 2614 giang sơn là ta2020-11-29 05:58
 • #2672: Chương 2615 Thánh Nữ đã trở lại2020-11-29 05:59
 • #2673: Chương 2616 nàng là cái bảo tàng2020-11-29 05:59
 • #2674: Chương 2617 rốt cuộc tìm được rồi2020-11-29 05:59
 • #2675: Chương 2618 ngươi không xứng với hắn2020-11-29 06:00
 • #2676: Chương 2619 nàng sẽ chết ở chỗ này đi2020-11-29 06:00
 • #2677: Chương 2620 đừng nhíu mày2020-11-29 06:00
 • #2678: Chương 2621 nàng rốt cuộc đã chết2020-11-29 06:00
 • #2679: Chương 2622 vật báu vô giá2020-11-29 06:01
 • #2680: Chương 2623 muốn hắn mệnh2020-11-29 06:01
 • #2681: Chương 2624 hồi Đại Thanh2020-11-29 06:01
 • #2682: Chương 2625 chiến loạn2020-11-29 06:02
 • #2683: Chương 2626 mồi hoặc chi2020-11-29 06:02
 • #2684: Chương 2627 Thẩm gia nên xuất lực2020-11-29 06:02
 • #2685: Chương 2628 cùng chi cộng tiến thối2020-11-29 06:03
 • #2686: Chương 2629 bá tánh đồng lòng2020-11-29 06:03
 • #2687: Chương 2630 sát thân chi hận2020-11-29 06:03
 • #2688: Chương 2631 ba mặt giáp công2020-11-29 06:03
 • #2689: Chương 2632 trần ai lạc định2020-11-29 06:03
 • #2690: Chương 2633 muốn mạng người tin tức2020-11-29 06:04
 • #2691: Chương 2634 dụng hình2020-11-29 06:04
 • #2692: Chương 2635 hỏi ra chút sự tình2020-11-29 06:04
 • #2693: Chương 2636 ta muốn đi cưới nàng quá môn2020-11-29 06:04
 • #2694: Chương 2637 mọi người bi thiết2020-11-29 06:05
 • #2695: Chương 2638 dữ tợn thư trời cho2020-11-29 06:05
 • #2696: Chương 2639 làm giao dịch đi2020-11-29 06:05
 • #2697: Chương 2640 nàng duy nhất đồ vật2020-11-29 06:05
 • #2698: Chương 2641 mười năm2020-11-29 06:06
 • #2699: Chương 2642 a á đi rồi2020-11-29 06:06
 • #2700: Chương 2643 làm ta liếc nhìn nàng một cái2020-11-29 06:06
 • #2701: Chương 2644 ta có như vậy lão sao2020-11-29 06:07
 • #2702: Chương 2645 ngươi sẽ rời đi ta sao2020-11-29 06:07
 • #2703: Đệ 2646 chương trộm tới hạnh phúc2020-11-29 06:07
 • #2704: Chương 2647 ta mệnh trung thiếu ngươi2020-11-29 06:08
 • #2705: Chương 2648 thiêu phòng bếp quá vãng2020-11-29 06:08
 • #2706: Chương 2649 nàng nhớ tới cái gì2020-11-29 06:08
 • #2707: Chương 2650 ta là Nữu Nữu a2020-11-29 06:09
 • #2708: Đệ 2651 chương ngươi đã chết ta làm sao bây giờ2020-11-29 06:09
 • #2709: Chương 2652 tỷ tỷ tỷ phu2020-11-29 06:10
 • #2710: Chương 2653 chúng ta phải đi2020-11-29 06:10
 • #2711: Chương 2654 Lưu thẩm thương tâm2020-11-29 06:10
 • #2712: Chương 2655 ngươi là của ta cả đời2020-11-29 06:10
 • #2713: Chương 2656 đều là xuyên qua người2020-11-29 06:11
 • #2714: Chương 2657 nàng đã chết2020-11-29 06:11
 • #2715: Chương 2658 cổ kim đại dấm vương2020-11-29 06:12
 • #2716: Chương 2659 yêu sớm2020-11-29 06:12
 • #2717: Chương 2660 kỳ quái đóa hoa2020-11-29 06:13
 • #2718: Chương 2661 đồng dạng nữ tử2020-11-29 06:13
 • #2719: Chương 2662 mua bộ tòa nhà2020-11-29 06:13
 • #2720: Chương 2663 yên ổn xuống dưới2020-11-29 06:14
 • #2721: Chương 2664 xum xoe Thôi gia người2020-11-29 06:14
 • #2722: Chương 2665 ta đã thành thân2020-11-29 06:15
 • #2723: Chương 2666 ta không cần bằng hữu2020-11-29 06:15
 • #2724: Chương 2667 trang điểm hảo câu dẫn hắn2020-11-29 06:15
 • #2725: Chương 2668 chạm mặt2020-11-29 06:16
 • #2726: Chương 2669 dám đoạt ta nam nhân2020-11-29 06:16
 • #2727: Đệ 2670 chương tám tháng sơ tám nghi gả cưới2020-11-29 06:17
 • #2728: Chương 2671 hoa quế khai2020-11-29 06:17
 • #2729: Chương 2672 lại tới hỏi đường2020-11-29 06:18
 • #2730: Chương 2673 thượng cột đương thiếp2020-11-29 06:18
 • #2731: Chương 2674 cọp mẹ nam phu nhân2020-11-29 06:19
 • #2732: Chương 2675 dạo chơi ngoại thành đi2020-11-29 06:19
 • #2733: Chương 2676 kinh hồn một màn2020-11-29 06:19
 • #2734: Chương 2677 thỉnh cô nương nhớ kỹ tên của ta2020-11-29 06:20
 • #2735: Chương 2678 trở về chữa bệnh đi2020-11-29 06:21
 • #2736: Chương 2678 trở về chữa bệnh đi2020-11-29 06:21
 • #2737: Đệ 2679 chương bạc đãi nàng2020-11-29 06:21
 • #2738: Đệ 2679 chương bạc đãi nàng2020-11-29 06:22
 • #2739: Chương 2680 quấy rầy hôn lễ2020-11-29 06:22
 • #2740: Chương 2680 quấy rầy hôn lễ2020-11-29 06:22
 • #2741: Chương 2681 Tần Duệ Chi trở về2020-11-29 06:22
 • #2742: Chương 2682 không phải nàng2020-11-29 06:23
 • #2743: Chương 2681 Tần Duệ Chi trở về2020-11-29 06:23
 • #2744: Chương 2683 quen thuộc mặt2020-11-29 06:23
 • #2745: Chương 2682 không phải nàng2020-11-29 06:24
 • #2746: Chương 2683 quen thuộc mặt2020-11-29 06:24
 • #2747: Chương 2684 là hắn Uyển Nhi2020-11-29 06:25
 • #2748: Chương 2685 nàng chuyện xưa2020-11-29 06:25
 • #2749: Đệ 2686 chương thần bí bạch y nữ tử2020-11-29 06:25
 • #2750: Chương 2687 tuệ xa tiến cung2020-11-29 06:25
 • #2751: Chương 2688 đại phu là nàng2020-11-29 06:26
 • #2752: Chương 2689 ta sẽ ta như thế nào không biết2020-11-29 06:26
 • #2753: Chương 2690 ngăn trở2020-11-29 06:26
 • #2754: Chương 2691 ngươi đã chết nàng làm sao bây giờ2020-11-29 06:27
 • #2755: Chương 2692 ta sẽ giúp ngươi2020-11-29 06:27
 • #2756: Chương 2693 có khác phương pháp2020-11-29 06:27
 • #2757: Đệ 2694 chương ngươi huyết có thể trị bệnh2020-11-29 06:28
 • #2758: Chương 2695 ngươi không thể đi2020-11-29 06:28
 • #2759: Chương 2696 A Uyển không thấy2020-11-29 06:29
 • #2760: Chương 2697 với hận thiên2020-11-29 06:29
 • #2761: Chương 2698 tử sinh không còn nữa thấy2020-11-29 06:29
 • #2762: Chương 2699 ký ức tìm về2020-11-29 06:29
 • #2763: Chương 2700 Ninh An cũng không thấy2020-11-29 06:30
 • #2764: Chương 2701 tàng bảo địa2020-11-29 06:30
 • #2765: Chương 2702 sát đại mãng2020-11-29 06:31
 • #2766: Chương 2703 tạc sơn2020-11-29 06:31
 • #2767: Chương 2704 kẻ thù gặp nhau2020-11-29 06:31
 • #2768: Chương 2705 đi cho ta tạc cục đá2020-11-29 06:32
 • #2769: Chương 2706 chạy thoát2020-11-29 06:32
 • #2770: Chương 2707 nàng không có việc gì2020-11-29 06:32
 • #2771: Chương 2708 cháy2020-11-29 06:32
 • #2772: Chương 2709 nàng khôi phục ký ức2020-11-29 06:33
 • #2773: Chương 2710 rời đi hối hận sơn2020-11-29 06:33
 • #2774: Chương 2711 về nhà2020-11-29 06:33
 • #2775: Chương 2712 chi tử2020-11-29 06:34
 • #2776: Chương 2713 một lần nữa định nhật tử2020-11-29 06:34
 • #2777: Chương 2714 cố tướng quân hồi triều2020-11-29 06:34
 • #2778: Chương 2715 tỷ đệ gặp nhau2020-11-29 06:35
 • #2779: Chương 2716 khách không mời mà đến2020-11-29 06:35
 • #2780: Chương 2717 lão bằng hữu2020-11-29 06:35
 • #2781: Chương 2718 chúng ta cùng nhau đi2020-11-29 06:36
 • #2782: Chương 2719 quang minh chính đại giết người2020-11-29 06:36
 • #2783: Chương 2720 đi trước không biết sơn2020-11-29 06:36
 • #2784: Chương 2721 Tô gia cũng ở chỗ này2020-11-29 06:36
 • #2785: Chương 2722 không chết2020-11-29 06:37
 • #2786: Chương 2723 bị quan2020-11-29 06:37
 • #2787: Chương 2724 ta tới cứu ngươi2020-11-29 06:37
 • #2788: Chương 2725 cùng lang vật lộn2020-11-29 06:37
 • #2789: Chương 2726 ta giết tô tí duyệt2020-11-29 06:38
 • #2790: Chương 2727 cầu ngươi hỗ trợ2020-11-29 06:38
 • #2791: Chương 2728 Tống gia bị cáo2020-11-29 06:39
 • #2792: Chương 2729 nàng liền mệnh đều sẽ cho ngươi2020-11-29 06:39
 • #2793: Chương 2730 được đến liền phải mất đi2020-11-29 06:39
 • #2794: Chương 2731 cuối cùng một lần cơ hội2020-11-29 06:39
 • #2795: Chương 2732 nổ thành mảnh nhỏ2020-11-29 06:40
 • #2796: Chương 2733 ta mang ngươi về nhà2020-11-29 06:40
 • #2797: Chương 2734 chúng ta từng ở bên nhau quá sao2020-11-29 06:40
 • #2798: Chương 2735 hồi ức nhớ lại2020-11-29 06:40
 • #2799: Chương 2736 bình yên vô sự2020-11-29 06:40
 • #2800: Chương 2737 đây là nàng báo ứng2020-11-29 06:41
 • #2801: Chương 2738 thành thân ( thượng )2020-11-29 06:41
 • #2802: Chương 2738 thành thân ( thượng )2020-11-29 06:41
 • #2803: Chương 2738 thành thân ( thượng )2020-11-29 06:41
 • #2804: Chương 2739 thành thân ( trung )2020-11-29 06:41
 • #2805: Chương 2739 thành thân ( trung )2020-11-29 06:41
 • #2806: Chương 2739 thành thân ( trung )2020-11-29 06:42
 • #2807: Chương 2740 thành thân ( hạ )2020-11-29 06:42
 • #2808: Chương 2741 chung kết liền cành2020-11-29 06:42
 • #2809: Chương 2742 công đức viên mãn2020-11-29 06:43
 • #2810: Chương 2743 đại kết cục ( thượng )2020-11-29 06:43
 • #2811: Chương 2744 đại kết cục ( hạ )2020-11-29 06:43

Related posts

Mau xuyên hệ thống: Vai ác BOSS đột kích!

TiKay

Pháo Hôi Nữ Xứng Vô Hạn Nghịch Tập

TiKay

Hãn “Phu”

TiKay

Pháo Hôi Muội Muội Nhân Sinh (Nhanh Xuyên)

TiKay

Nông Môn Cay Nữ Đảm Đương Gia

TiKay

Kẻ Hai Mặt

TiKay

Leave a Reply