Hiện ĐạiNgôn TìnhTrinh Thám

Đây Là Một Thiên Huyền Nghi Văn

Huyền nghi văn nam chính hẳn là như thế nào?

Thông minh cơ trí? Đảm lược hơn người? Đều được, dù sao chỉ là tiểu thuyết nhân vật.

Bất quá, đương hắn xuất hiện ở bên cạnh ngươi khi, liền rất làm người buồn rầu.

“Này hết thảy đều là ngươi chuyện xưa? Như vậy, hung thủ là ai?”

“Không biết, không đại cương……”

“Viết, ngươi phải cho ta một công đạo.”

“Đây là hiện, thật, thế, giới! Ta như thế nào can thiệp?”

“Vậy phá! Án! A!”

——————————

Nữ tác giả & nam chính, huyền nghi ( khẳng định có ) ngôn tình ( hẳn là cũng có )

…… Từ từ, kia nữ chính đâu?

Tag: Ảo tưởng không gian hiện đại hư cấu huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tác giả, nam chính ┃ vai phụ: Nguyên nữ chính, nữ xứng, nam xứng ┃ cái khác: Tác giả & vai chính, hai cái thế giới, huyền nghi

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Thanh Lục La Quần
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0001.mp32019-05-24 16:21
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0002.mp32019-05-24 16:22
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0003.mp32019-05-24 16:22
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0004.mp32019-05-24 16:22
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0005.mp32019-05-24 16:23
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0006.mp32019-05-24 16:23
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0007.mp32019-05-24 16:24
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0008.mp32019-05-24 16:25
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0009.mp32019-05-24 16:26
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0010.mp32019-05-24 16:27
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0011.mp32019-05-24 16:27
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0012.mp32019-05-24 16:28
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0013.mp32019-05-24 16:28
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0014.mp32019-05-24 16:29
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0015.mp32019-05-24 16:31
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0016.mp32019-05-24 16:33
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0017.mp32019-05-24 16:34
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0018.mp32019-05-24 16:34
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0019.mp32019-05-24 16:35
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0020.mp32019-05-24 16:35
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0021.mp32019-05-24 16:35
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0022.mp32019-05-24 16:36
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0023.mp32019-05-24 16:37
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0024.mp32019-05-24 16:37
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0025.mp32019-05-24 16:37
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0026.mp32019-05-24 16:37
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0027.mp32019-05-24 16:38
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0028.mp32019-05-24 16:38
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0029.mp32019-05-24 16:38
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0030.mp32019-05-24 16:39
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0031.mp32019-05-24 16:39
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0032.mp32019-05-24 16:40
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0033.mp32019-05-24 16:41
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0034.mp32019-05-24 16:41
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0035.mp32019-05-24 16:42
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0036.mp32019-05-24 16:42
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0037.mp32019-05-24 16:43
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0038.mp32019-05-24 16:43
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0039.mp32019-05-24 16:44
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0040.mp32019-05-24 16:44
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0041.mp32019-05-24 16:45
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0042.mp32019-05-24 16:45
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0043.mp32019-05-24 16:46
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0044.mp32019-05-24 16:47
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0045.mp32019-05-24 16:47
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0046.mp32019-05-24 16:48
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0047.mp32019-05-24 16:49
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0048.mp32019-05-24 16:49
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0049.mp32019-05-25 01:29
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0050.mp32019-05-25 01:29
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0051.mp32019-05-25 01:30
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0052.mp32019-05-25 01:31
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0053.mp32019-05-25 01:31
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0054.mp32019-05-25 01:31
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0055.mp32019-05-25 01:32
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0056.mp32019-05-25 01:32
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0057.mp32019-05-25 01:32
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0058.mp32019-05-25 01:33
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0059.mp32019-05-25 01:33
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0060.mp32019-05-25 01:33
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0061.mp32019-05-25 01:33
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0062.mp32019-05-25 01:34
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0063.mp32019-05-25 01:34
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0064.mp32019-05-25 01:34
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0065.mp32019-05-25 01:35
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0066.mp32019-05-25 01:35
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0067.mp32019-05-25 01:35
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0068.mp32019-05-25 01:35
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0069.mp32019-05-25 01:36
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0070.mp32019-05-25 01:36
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0071.mp32019-05-25 01:36
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0072.mp32019-05-25 01:37
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0073.mp32019-05-25 01:37
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0074.mp32019-05-25 01:37
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0075.mp32019-05-25 01:38
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0076.mp32019-05-25 01:38
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0077.mp32019-05-25 01:38
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0078.mp32019-05-25 01:39
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0079.mp32019-05-25 01:39
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0080.mp32019-05-25 01:39
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0081.mp32019-05-25 01:39
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0082.mp32019-05-25 01:40
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0083.mp32019-05-25 01:40
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0084.mp32019-05-25 01:40
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0085.mp32019-05-25 01:41
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0086.mp32019-05-25 01:41
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Tinh Tế: Đồ Tham Ăn Đan Sư

TiKay

Kỵ Sĩ Hành Trình

TiKay

Nông Nữ Cẩm Tú Thương Đồ

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Phụ Xoay Người

THUYS♥️

Đối Thủ Một Mất Một Còn Làm Ta Hoài Nhãi Con

TiKay

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

TiKay

Leave a Reply