Đam MỹTrinh ThámTrọng SinhVõng Du

Mỗi Ngày Đều Muốn Lập Tức Qua Đời

Sau khi đã chết 100 năm, Cố Yếm đột nhiên bò ra từ phần mộ của mình.

Người yêu không còn, thế giới thay đổi quá nhiều khiến hắn chẳng biết làm sao.

Hắn không có tim đập, cũng không có nhiệt độ cơ thể, giống hệt như một con tang thi không cần ăn thịt lặng lẽ sinh tồn trên thế gian.

Hắn không biết vì sao mình sống lại, nhưng mà mỗi ngày hắn đều tìm cách để lập tức qua đời.

Vì chết, hắn tham gia vào một trò chơi chạy trốn nghe bảo khó sống nổi qua một tập.

Sau đó, ở bên trong, hắn gặp được một nam nhân giống hệt người yêu của hắn, người đó nói: “Từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ em.”

Cố Yếm: “……”

Cán bộ kỳ cựu trầm ổn công x tâm cơ thâm trầm không từ thủ đoạn thụ

Tag: Cường cường, Ảo tưởng không gian, Vô hạn lưu, Hệ thống

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Yếm ┃ vai phụ: Nguyên Hạo Nguyệt.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Chính Manh Quân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0001.mp32019-08-24 06:13
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0002.mp32019-08-24 06:14
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0003.mp32019-08-24 06:14
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0004.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0005.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0006.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0007.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0008.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0009.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0010.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0011.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0012.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0013.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0014.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0015.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0016.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0017.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0018.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0019.mp32019-08-24 06:17
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0020.mp32019-08-24 06:17
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0021.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0022.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0023.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0024.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0025.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0026.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0027.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0028.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0029.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0030.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0031.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0032.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0033.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0034.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0035.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0036.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0037.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0038.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0039.mp32019-08-24 06:20
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0040.mp32019-08-24 06:20
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0041.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0042.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0043.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0044.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0045.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0046.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0047.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0048.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0049.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0050.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0051.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0052.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0053.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0054.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0055.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0056.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0057.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0058.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0059.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0060.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0061.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0062.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0063.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0064.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0065.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0066.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0067.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0068.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0069.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0070.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0071.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0072.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0073.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0074.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0075.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0076.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0077.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0078.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0079.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0080.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0081.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0082.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0083.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0084.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0085.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0086.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0087.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0088.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0089.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0090.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0091.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0092.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0093.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0094.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0095.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0096.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0097.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0098.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0099.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0100.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0101.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0102.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0103.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0104.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0105.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0106.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0107.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0108.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0109.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0110.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0111.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0112.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0113.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0114.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0115.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0116.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0117.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0118.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0119.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0120.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0121.mp32019-08-24 06:32
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0122.mp32019-08-24 06:32
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0123.mp32019-08-24 06:32
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0124.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0125.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0126.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0127.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0128.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0129.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0130.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0131.mp32019-08-24 06:33
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.3]

Related posts

Thiên Linh Linh Địa Linh Linh

THUYS♥️

Bách Quỷ Tiệm Tạp Hoá

THUYS♥️

Ta Có Nhãi Con Của Boss Trò Chơi Chạy Trốn [ Vô Hạn Lưu ]

TiKay

Phi Chức Nghiệp Bán Tiên

THUYS♥️

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng [ Bổn Toạ Đã Hoàn Lương ]

THUYS♥️

Hãy Nghe Trò Chơi Nói

THUYS♥️

Leave a Reply