Đam MỹTrinh ThámTrọng SinhVõng Du

Mỗi Ngày Đều Muốn Lập Tức Qua Đời

Sau khi đã chết 100 năm, Cố Yếm đột nhiên bò ra từ phần mộ của mình.

Người yêu không còn, thế giới thay đổi quá nhiều khiến hắn chẳng biết làm sao.

Hắn không có tim đập, cũng không có nhiệt độ cơ thể, giống hệt như một con tang thi không cần ăn thịt lặng lẽ sinh tồn trên thế gian.

Hắn không biết vì sao mình sống lại, nhưng mà mỗi ngày hắn đều tìm cách để lập tức qua đời.

Vì chết, hắn tham gia vào một trò chơi chạy trốn nghe bảo khó sống nổi qua một tập.

Sau đó, ở bên trong, hắn gặp được một nam nhân giống hệt người yêu của hắn, người đó nói: “Từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ em.”

Cố Yếm: “……”

Cán bộ kỳ cựu trầm ổn công x tâm cơ thâm trầm không từ thủ đoạn thụ

Tag: Cường cường, Ảo tưởng không gian, Vô hạn lưu, Hệ thống

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Yếm ┃ vai phụ: Nguyên Hạo Nguyệt.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Chính Manh Quân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0001.mp32019-08-24 06:13
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0002.mp32019-08-24 06:14
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0003.mp32019-08-24 06:14
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0004.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0005.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0006.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0007.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0008.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0009.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0010.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0011.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0012.mp32019-08-24 06:15
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0013.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0014.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0015.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0016.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0017.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0018.mp32019-08-24 06:16
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0019.mp32019-08-24 06:17
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0020.mp32019-08-24 06:17
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0021.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0022.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0023.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0024.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0025.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0026.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0027.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0028.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0029.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0030.mp32019-08-24 06:18
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0031.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0032.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0033.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0034.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0035.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0036.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0037.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0038.mp32019-08-24 06:19
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0039.mp32019-08-24 06:20
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0040.mp32019-08-24 06:20
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0041.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0042.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0043.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0044.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0045.mp32019-08-24 06:21
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0046.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0047.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0048.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0049.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0050.mp32019-08-24 06:22
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0051.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0052.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0053.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0054.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0055.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0056.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0057.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0058.mp32019-08-24 06:23
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0059.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0060.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0061.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0062.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0063.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0064.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0065.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0066.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0067.mp32019-08-24 06:24
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0068.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0069.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0070.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0071.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0072.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0073.mp32019-08-24 06:25
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0074.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0075.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0076.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0077.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0078.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0079.mp32019-08-24 06:26
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0080.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0081.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0082.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0083.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0084.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0085.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0086.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0087.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0088.mp32019-08-24 06:27
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0089.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0090.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0091.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0092.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0093.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0094.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0095.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0096.mp32019-08-24 06:28
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0097.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0098.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0099.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0100.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0101.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0102.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0103.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0104.mp32019-08-24 06:29
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0105.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0106.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0107.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0108.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0109.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0110.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0111.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0112.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0113.mp32019-08-24 06:30
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0114.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0115.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0116.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0117.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0118.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0119.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0120.mp32019-08-24 06:31
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0121.mp32019-08-24 06:32
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0122.mp32019-08-24 06:32
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0123.mp32019-08-24 06:32
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0124.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0125.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0126.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0127.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0128.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0129.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0130.mp32019-08-24 06:33
 • moi-ngay-deu-muon-lap-tuc-qua-doi-chuong-0131.mp32019-08-24 06:33
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.3]

Related posts

Mau Xuyên Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay

TiKay

Xuyên Nhanh: Biến Thái Đại Lão Lòng Bàn Tay Sủng

TiKay

Bá Thiên Đại Đế

TiKay

Kẻ Rình Coi ( Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6 )

THUYS♥️

Quỷ Môn Chạy Trốn [ Vô Hạn Lưu ]

THUYS♥️

Hàng Thập Thất Không Phải Husky

TiKay

Leave a Reply