Đô Thị Tiên Hiệp

Ta Có Thể Vô Hạn Thăng Cấp

Ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, cảm giác chưa đủ, Thiết Bố Sam + 1

Thiết Bố Sam thăng cấp thành Đồng Bì Thiết Cốt công, ngươi như cũ cảm giác chưa đủ, Đồng Bì Thiết Cốt công + 1

Đồng Bì Thiết Cốt công thăng cấp thành Kim Cương Bất Hoại thần công, ngươi tiếp tục thăng cấp.

Thăng cấp thành ba trượng kim thân, ngươi tiếp tục thăng cấp, thành Bất Diệt Kim Thân.

Ngươi ánh mắt chú ý tới Đoạn Thủy Tam Đao, Đoạn Thủy Tam Đao + 1

Thăng cấp thành Vô Ngân Tam Đao Kinh Hồng Tam Đao Bá Đao Tử Vong Thiên Đao.

Ngươi ánh mắt chú ý tới Thái Cực Quyền, Thái Cực Quyền + 1

Thăng cấp thành Thái Cực Quyền Kinh Thái Cực Huyền Công Thái Cực Âm Dương Công Thái Cực Chân Kinh.

Ngươi ánh mắt chú ý tới Liệt Hỏa Công, Liệt Hỏa Công + 1

Ngươi thành công đem Liệt Hỏa Công, thăng cấp trở thành Thái Dương Chân Kinh.

Cho ngươi một quyển công pháp cơ bản, ngươi có thể đánh bể Tinh Hà!

Converter: ๖ACE✪ℓý♕тιêυ♕∂ασ♕

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Châm Hà
 •  Chương: /825
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Bao chữa 0 thương?2019-11-09 05:20
 • #2: : Đây là một Lang Nhân2019-11-09 05:21
 • #3: : Trọng thương người2019-11-09 05:21
 • #4: : Cái này cần thụ nhiều loại thương?2019-11-09 05:21
 • #5: : Thiết Bố Sam thăng cấp!2019-11-09 05:21
 • #6: : Ta có chút hoảng2019-11-09 05:21
 • #7: : Mô phỏng thi vào trường cao đẳng sa sút học tử2019-11-09 05:21
 • #8: : Thái Cực Quyền thăng cấp!2019-11-09 05:22
 • #9: : Học tỷ là ta, học muội cũng là ta2019-11-09 05:22
 • #10: : Học trưởng, họp thành đội sao?2019-11-09 05:22
 • #11: : 1 năm thi thử2019-11-09 05:22
 • #12: : Làm tạm thời thẻ học sinh có thể quét thi thử2019-11-09 05:22
 • #13: : Chúng ta yêu thích đều là 1 dạng 1 dạng2019-11-09 05:22
 • #14: : Tìm học trưởng2019-11-09 05:22
 • #15: : Làm học tỷ cũng gia nhập vào2019-11-09 05:23
 • #16: : 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng2019-11-09 05:23
 • #17: : Đồng Bì Thiết Cốt công viên mãn2019-11-09 05:23
 • #18: : Tin tức cầu cứu2019-11-09 05:23
 • #19: : Phó hiệu trưởng muốn làm chủ cho chúng ta a2019-11-09 05:23
 • #20: : Tinh Ma2019-11-09 05:23
 • #21: : Vượt qua Tinh Ma phòng ngự cùng quả đấm2019-11-09 05:23
 • #22: : Coi như ta 1 cái 4 cái2019-11-09 05:23
 • #23: : Bị Âm2019-11-09 05:24
 • #24: : huynh đệ không thể làm2019-11-09 05:24
 • #25: : Thái Cực Quyền Kinh viên mãn2019-11-09 05:24
 • #26: : Tăng vọt tinh khí thần2019-11-09 05:24
 • #27: : 3 môn võ công đồng thời thăng cấp2019-11-09 05:24
 • #28: : Tinh Vân trung kỳ2019-11-09 05:24
 • #29: : Thế nào không khen?2019-11-09 05:24
 • #30: : Chơi đùa đại2019-11-09 05:24
 • #31: : Mới vừa rồi gặm khẳng định không phải là đầu lâu2019-11-09 05:24
 • #32: : 1 cái học sinh phổ thông2019-11-09 05:25
 • #33: : Tinh Vân hậu kỳ2019-11-09 05:25
 • #34: : Siêu cấp học bá Trần 3 Viêm2019-11-09 05:25
 • #35: : 2 bại câu thương2019-11-09 05:25
 • #36: : Ta có 3 đao, tiễn ngươi lên đường2019-11-09 05:25
 • #37: : Khoa trường cũng ở đây2019-11-09 05:25
 • #38: : Đặc thù Tinh Ma xuất hiện2019-11-09 05:25
 • #39: : Ngươi lại thọt tự mình chơi đùa2019-11-09 05:25
 • #40: : Mau hơn, đó là đặc thù Tinh Ma đội ngũ nhỏ2019-11-09 05:25
 • #41: : Tinh Ma Huyết2019-11-09 05:25
 • #42: : Ngươi lớn như vậy người2019-11-09 05:26
 • #43: : Vô Ngân 3 đao viên mãn2019-11-09 05:26
 • #44: : Ban đêm động thủ2019-11-09 05:26
 • #45: : đặc biệt sao không phải là phản chấn kỹ năng!2019-11-09 05:26
 • #46: : Hoàng Tước phía sau có lão ưng2019-11-09 05:26
 • #47: : Tại sao không có giang đại học bá?2019-11-09 05:26
 • #48: : Phụ cận có người2019-11-09 05:26
 • #49: : Ta lấy hơi lại giết2019-11-09 05:26
 • #50: : Trở về thành2019-11-09 05:27
 • #51: : Băng Phong 0 trong2019-11-09 05:27
 • #52: : Ta khoa trường cho gấp đôi!2019-11-09 05:27
 • #53: : Ngươi bây giờ liền muốn mời ăn cơm?2019-11-09 05:27
 • #54: : Võ Đạo Trường Học lại không có mở các ngươi.2019-11-09 05:27
 • #55: : Ra ngoài không cần mang bật lửa2019-11-09 05:27
 • #56: : Tinh hải chi thượng2019-11-09 05:27
 • #57: : Võ thành phố đem truyền tên của ta2019-11-09 05:27
 • #58: : Giang Trường Không, tới đây 10 ngay cả2019-11-09 05:27
 • #59: : Khiêu chiến Tinh Hải2019-11-09 05:27
 • #60: : Ta nhưng là đứng đắn võ giả2019-11-09 05:28
 • #61: : Tinh Hải2019-11-09 05:28
 • #62: : Phúc Hải công2019-11-09 05:28
 • #63: : muốn từ ta thái thái quá Thái Tổ Gia Gia nói đến2019-11-09 05:28
 • #64: : Ta đây Thiết Bố Sam, là 1 như vậy võ công có thể so sánh?2019-11-09 05:28
 • #65: : Ngươi đặc biệt sao không thể báo tên mình?2019-11-09 05:28
 • #66: : Bố trí2019-11-09 05:28
 • #67: : kia có lễ vật2019-11-09 05:28
 • #68: : Ở ta nơi này, không nói chết nhanh hơn2019-11-09 05:29
 • #69: : Ngươi sao sẽ biết Tinh Thạch ở nơi này?2019-11-09 05:29
 • #70: : Đánh ngược 1 bổ cào2019-11-09 05:29
 • #71: : Các ngươi muốn bồi thường ta2019-11-09 05:29
 • #72: : Vậy thì, chém chết các ngươi2019-11-09 05:29
 • #73: : Chẳng lẽ là Không Gian Giới Chỉ?2019-11-09 05:29
 • #74: : Ẩn tinh2019-11-09 05:29
 • #75: : Có thể hợp tác2019-11-09 05:29
 • #76: : Khó thoát tại kiếp2019-11-09 05:30
 • #77: : Võ công giữa phối hợp2019-11-09 05:30
 • #78: : Vô Ngân + Liệt Hỏa2019-11-09 05:30
 • #79: : Giang Thành có các ngươi Mai Cốt Chi Địa2019-11-09 05:30
 • #80: : Mọi người đều là người trưởng thành2019-11-09 05:30
 • #81: : Lại 1 đầu đặc thù Tinh Ma2019-11-09 05:30
 • #82: ; người quen cũ2019-11-09 05:30
 • #83: : Có thể chắc chắn đặc thù Tinh Ma phạm vi?2019-11-09 05:30
 • #84: : Ngươi đặc biệt sao là đồng hồ báo thức?2019-11-09 05:31
 • #85: : Sở Thiên Hành2019-11-09 05:31
 • #86: : Chế tạo chứng cớ2019-11-09 05:31
 • #87: : Tặng quà2019-11-09 05:31
 • #88: : Mời Giang cung phụng hỗ trợ2019-11-09 05:31
 • #89: : Ngươi đây là đang làm ta sợ?2019-11-09 05:31
 • #90: : Ngự Vật thuật2019-11-09 05:31
 • #91: : Sâu bên trong2019-11-09 05:31
 • #92: : Ngự Vật thuật viên mãn2019-11-09 05:32
 • #93: : Ngươi khẳng định trước thời hạn dùng khôi phục chất thuốc2019-11-09 05:32
 • #94: : Võ đạo hội2019-11-09 05:32
 • #95: : Ta đều thay ngươi gấp2019-11-09 05:32
 • #96: : Tinh Môn, trung cấp võ công2019-11-09 05:32
 • #97: : Ta đại ca tới2019-11-09 05:32
 • #98: : Càn Khôn Đại Na Di!2019-11-09 05:32
 • #99: : Ta muốn làm hội trưởng!2019-11-09 05:32
 • #100: : 1 trích làm loãng qua Huyết2019-11-09 05:32
 • #101: : Giang Thành Võ đạo hội hội trưởng2019-11-09 05:33
 • #102: : Võ đạo tất tranh2019-11-09 05:33
 • #103: : Ta có cái tiểu mục tiêu2019-11-09 05:33
 • #104: : Ta gọi là Giang Trường Không2019-11-09 05:33
 • #105: : Giang Thành người, giá bao nhiêu2019-11-09 05:33
 • #106: : Bọn họ chuyển đạt không2019-11-09 05:33
 • #107: : Biết Thanh Vân Liệp Ma đội hang ổ sao?2019-11-09 05:33
 • #108: : Tự sát đi2019-11-09 05:33
 • #109: : Loại người như ngươi, ta 1 bàn tay có thể đập chết vô số2019-11-09 05:33
 • #110: : Ta cũng chuẩn bị cho ngươi thời gian2019-11-09 05:34
 • #111: : Hình người di động Tinh Thạch thương khố2019-11-09 05:34
 • #112: : Sông ngầm2019-11-09 05:34
 • #113: : Làm cho ta chết bọn họ, ta thêm tiền2019-11-09 05:34
 • #114: : Hù dọa chạy2019-11-09 05:34
 • #115: : Tinh Môn hậu kỳ2019-11-09 05:34
 • #116: : Đảm bảo 3 cạnh tranh 2?2019-11-09 05:34
 • #117: : Cái đó tên gì Giang Trường Không2019-11-09 05:34
 • #118: : Ta đánh không lại hắn2019-11-09 05:35
 • #119: : Nguy hiểm bản hội dài an toàn tánh mạng, có thể chém!2019-11-09 05:35
 • #120: : Là ăn mừng ngươi bắt được 12019-11-09 05:35
 • #121: : Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử2019-11-09 05:35
 • #122: : Ân huệ vật này2019-11-09 05:35
 • #123: : Bán thua thiệt2019-11-09 05:35
 • #124: : Ai nói, ta chém không ngôi sao giấu!2019-11-09 05:35
 • #125: : Dùng tính mạng tới nghiệm chứng2019-11-09 05:35
 • #126: : Xuân phong đắc ý Vu Bắc Lâm2019-11-09 05:35
 • #127: : Bán vị trí2019-11-09 05:36
 • #128: : Tinh Tàng!2019-11-09 05:36
 • #129: : Thái Âm mũi kiếm2019-11-09 05:36
 • #130: : Thái dương chi huyết2019-11-09 05:36
 • #131: : Tinh Tàng Đỉnh Phong Tinh Ma2019-11-09 05:36
 • #132: : Thần Thể? Tinh Thể!2019-11-09 05:36
 • #133: : Thái dương, Thái Âm2019-11-09 05:36
 • #134: : Hàn Nguyệt công2019-11-09 05:36
 • #135: : Nam Thiên Vọng, đừng hoảng hốt, nhà ngươi Giang Trường Không tới2019-11-09 05:36
 • #136: : Là huynh đệ sẽ tới chém ngươi2019-11-09 05:37
 • #137: : Ta thua thiệt sắp khóc2019-11-09 05:37
 • #138: : Nhân loại mơ mộng2019-11-09 05:37
 • #139: : Ai muốn lấy lại danh dự à?2019-11-09 05:37
 • #140: : Những người còn lại xếp thành hàng, 1 người người tới2019-11-09 05:37
 • #141: : Xin lỗi, ngươi kia cũng đi không2019-11-09 05:37
 • #142: : Giang Tinh Thạch2019-11-09 05:37
 • #143: : Đại hình Võ đạo hội2019-11-09 05:37
 • #144: : Còn cần lý do?2019-11-09 05:37
 • #145: : Bọn họ chính đang thương nghị2019-11-09 05:37
 • #146: : Không đáng giá 1 đao2019-11-09 05:38
 • #147: : Tinh Dẫn thạch (cảm tạ Sáng Thế bạn đọc duy mỹ cẩm giang sơn, )2019-11-09 05:38
 • #148: : Dẹp yên Tỉnh Hội Trường (cảm tạ tình Chiến ''sở tình cách rơi)2019-11-09 05:38
 • #149: : Sở nghiên cứu2019-11-09 05:38
 • #150: : Đi vực sâu { khác, công bố nhóm thư hữu: 700 triệu 7354 vạn 7587 }2019-11-09 05:38
 • #151: : Là ngươi, thiên tài!2019-11-09 05:38
 • #152: : Thái Âm đầm nước2019-11-09 05:38
 • #153: : Nghiên cứu tiểu đội gặp nạn2019-11-09 05:38
 • #154: : Ngươi dự định phơi khô nơi này?2019-11-09 05:38
 • #155: : Lần trước là ta chưa chuẩn bị xong2019-11-09 05:39
 • #156: : Chỉ thích diện nghị2019-11-09 05:39
 • #157: : 2 lá cây cùng băng đá (cảm tạ duy mỹ cẩm giang sơn)2019-11-09 05:39
 • #158: : Chúng ta lúc nào là huynh đệ?2019-11-09 05:39
 • #159: : Ngươi kiếm này sắc nhọn lấy ở đâu?2019-11-09 05:39
 • #160: : Chúng ta 1 lên cùng hắn làm quan hệ tốt đi2019-11-09 05:39
 • #161: : Thái Âm đao kiếm2019-11-09 05:39
 • #162: : Nhặt được ngươi xuống 100 khối Tinh Thạch2019-11-09 05:39
 • #163: : Ta muốn lại tìm Giang Trường Không2019-11-09 05:39
 • #164: : Ta Giang Trường Không há là...2019-11-09 05:40
 • #165: : Không có thói quen làm phó2019-11-09 05:40
 • #166: : Giang Trường Nguyệt2019-11-09 05:40
 • #167: : Cùng hung cực ác đồ2019-11-09 05:40
 • #168: : Người sống còn, người thua chôn cất2019-11-09 05:40
 • #169: : Có nghĩ tới hay không, hắn sẽ chết?2019-11-09 05:40
 • #170: : Tội Vực2019-11-09 05:40
 • #171: : Ta liền ăn bộ này2019-11-09 05:40
 • #172: : Cái này thì hèn hạ (cảm tạ duy mỹ cẩm giang sơn)2019-11-09 05:40
 • #173: : Giang Trường Không bị chúng ta bỏ rơi bao nhiêu?2019-11-09 05:41
 • #174: : Tinh Linh hậu kỳ Tinh Ma2019-11-09 05:41
 • #175: : Ngươi đã nghèo đến nước này?2019-11-09 05:41
 • #176: : Nếu không, ngươi ôm ta bắp đùi?2019-11-09 05:41
 • #177: : Đây là vận khí (cảm tạ duy mỹ cẩm giang sơn)2019-11-09 05:41
 • #178: : Ta muốn sao không cạnh tranh2019-11-09 05:41
 • #179: : Tinh Tinh2019-11-09 05:41
 • #180: : Lại thêm 1 cái ngươi!2019-11-09 05:41
 • #181: : Dẫn động thái âm hàn khí (cảm tạ duy mỹ cẩm giang sơn cùng Tiểu Dật)2019-11-09 05:41
 • #182: : Đây là các ngươi tiền chữa bệnh, không cần cảm ơn2019-11-09 05:42
 • #183: : Hằng Tuyết Nguyệt2019-11-09 05:42
 • #184: : Ngươi sở cầu vì sao2019-11-09 05:42
 • #185: : Ngự Không mà đi2019-11-09 05:42
 • #186: : 1 cái không để lại (cảm tạ hóa thân thành Tu La)2019-11-09 05:42
 • #187: : Ta cùng Trường Không quan hệ là cực tốt2019-11-09 05:42
 • #188: : Ta Giang Trường Không, cũng có thể cho ngươi môn tất cả đều bàn trứ!2019-11-09 05:43
 • #189: : 1 bầy heo mập2019-11-09 05:43
 • #190: : Tự biên tự diễn (cảm tạ các thư hữu)2019-11-09 05:43
 • #191: : 3 Chưởng2019-11-09 05:43
 • #192: : Tinh Linh trung kỳ2019-11-09 05:43
 • #193: : Nhật Nguyệt tranh phong2019-11-09 05:43
 • #194: : Quan hệ cứng rắn như sắt (cảm tạ Sáng Thế cùng khởi điểm chư vị bạn đọc)2019-11-09 05:43
 • #195: : Học tập tinh văn2019-11-09 05:43
 • #196: : Cùng lắm đả thông 1 con đường2019-11-09 05:43
 • #197: : Ta chỉ hỏi, có thể hay không giết người?2019-11-09 05:43
 • #198: : Cướp bóc làm giàu2019-11-09 05:44
 • #199: : Hằng Huyền Thanh2019-11-09 05:44
 • #200: : Ta cũng có bệnh2019-11-09 05:44
 • #201: : Sở Vân Long2019-11-09 05:44
 • #202: : Chỉ cần Tinh Thạch đúng chỗ2019-11-09 05:44
 • #203: : Ta nói rồi, có thể để cho toàn bộ các ngươi bàn trứ!2019-11-09 05:44
 • #204: : Tới 1 cái chém 1 cái chính là2019-11-09 05:44
 • #205: : Sau này ta bảo kê ngươi2019-11-09 05:44
 • #206: : Là ngươi...2019-11-09 05:44
 • #207: : Thái Âm Thái Dương2019-11-09 05:45
 • #208: : 1 Đại Thiên Kiêu (hai / mười)2019-11-09 05:45
 • #209: : Phục vụ khách hàng, ta nghĩ rằng xây cái thành (ba / mười)2019-11-09 05:45
 • #210: : Liên đới Khoáng Mạch 1 lên bán (bốn / mười)2019-11-09 05:45
 • #211: : Tinh Linh Đỉnh Phong (năm / mười)2019-11-09 05:45
 • #212: : Thế gian hiếm thấy 1 tri kỷ (sáu / mười)2019-11-09 05:45
 • #213: : 3 đại bản khối (bảy / mười)2019-11-09 05:45
 • #214: : Đáp mây bay! (tám / mười)2019-11-09 05:45
 • #215: : Các ngươi... Ta fan sao? (chín / mười)2019-11-09 05:46
 • #216: : Đang dùng thanh danh của ta giả bộ... (mười / mười)2019-11-09 05:46
 • #217: : Ta muốn Ky Giáp2019-11-09 05:46
 • #218: : An Sơn Hà2019-11-09 05:46
 • #219: : Đi lên liền chấm dứt2019-11-09 05:46
 • #220: : Ngươi quả nhiên muốn hại ta2019-11-09 05:46
 • #221: : Ta cũng vì hắn chỉ số thông minh cảm thấy bắt gấp (hai / mười)2019-11-09 05:46
 • #222: : Lương Khâu tuyền gợn (ba / mười)2019-11-09 05:46
 • #223: : Bị thương (bốn / mười)2019-11-09 05:46
 • #224: : Đem có thể gọi người vừa tới cũng gọi tới (năm / mười)2019-11-09 05:47
 • #225: : Toàn bộ quỳ xuống! (sáu / mười)2019-11-09 05:47
 • #226: : Hợp tác (bảy / mười)2019-11-09 05:47
 • #227: : 2 môn võ công viên mãn (tám / mười)2019-11-09 05:47
 • #228: : 1 chiêu (chín / mười)2019-11-09 05:47
 • #229: : Loại khác mời (mười / mười)2019-11-09 05:47
 • #230: : Đến tội Vực2019-11-09 05:47
 • #231: : Ngươi cũng là bản hội dài cái lồng2019-11-09 05:47
 • #232: : Thanh Phong bá chủ2019-11-09 05:48
 • #233: : Thật giống như có thể thử một chút? (một / mười)2019-11-09 05:48
 • #234: : Giấu Tinh Thạch tiểu dạng có năng lực (hai / mười)2019-11-09 05:48
 • #235: : Tinh Bi? (ba / mười)2019-11-09 05:48
 • #236: : Kim Ô, Ngọc Thiềm Thừ (bốn / mười)2019-11-09 05:48
 • #237: : Ngay tại tội Vực (năm / mười)2019-11-09 05:48
 • #238: : Vũ khí cho ta mượn 1 dùng (sáu / mười)2019-11-09 05:48
 • #239: : Cái này đã nửa ngày (bảy / mười)2019-11-09 05:48
 • #240: : Đánh thủng tội Vực (tám / mười)2019-11-09 05:48
 • #241: : Thái Âm kiếm gảy tin tức (chín / mười)2019-11-09 05:49
 • #242: : Trao đổi Tinh Thạch (mười / mười)2019-11-09 05:49
 • #243: : Bước vào cao cấp!2019-11-09 05:49
 • #244: : Tinh Thai Hậu Kỳ2019-11-09 05:49
 • #245: : Quát đất 500 thước2019-11-09 05:49
 • #246: : Hắn ở quét ngang tội Vực2019-11-09 05:49
 • #247: : Trừ phi các ngươi cầu xin ta2019-11-09 05:49
 • #248: : Cơ giáp này là ta (một / năm)2019-11-09 05:49
 • #249: : Quá dụng lực (hai / năm)2019-11-09 05:49
 • #250: : Cung nghênh Giang hội trưởng (ba / năm)2019-11-09 05:49
 • #251: : Ngọa tào, ta tội Vực đây? (bốn / năm)2019-11-09 05:50
 • #252: : Huyết khí cung điện (năm / năm)2019-11-09 05:50
 • #253: : Tiên Kinh tàn chương2019-11-09 05:50
 • #254: : 1 người lấy 1 vật2019-11-09 05:50
 • #255: : Ta là nghĩ tưởng diệt ngươi cả nhà!2019-11-09 05:50
 • #256: : 3 Tầng (một / năm)2019-11-09 05:50
 • #257: : 1 quyền bạo nổ ngôi sao cái loại này? (hai / năm)2019-11-09 05:50
 • #258: : Cứu mạng biện pháp (ba / năm)2019-11-09 05:50
 • #259: : Để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu đầu (bốn / năm)2019-11-09 05:51
 • #260: : Lực văn Tinh Thể2019-11-09 05:51
 • #261: : Ta là tuân thủ cam kết người2019-11-09 05:51
 • #262: : Mở động đi ra ngoài2019-11-09 05:51
 • #263: : Bảo tàng chìa khóa2019-11-09 05:51
 • #264: : Mọi người đều là sĩ diện người (một / năm)2019-11-09 05:51
 • #265: : Lần sau khác làm như vậy (hai / năm)2019-11-09 05:51
 • #266: : Đất hoang (ba / năm)2019-11-09 05:51
 • #267: : Chế tạo vũ khí (bốn / năm)2019-11-09 05:51
 • #268: : Vậy thì, làm cái Tiểu Thái Dương?2019-11-09 05:52
 • #269: : Nếu là cảm giác ác ý2019-11-09 05:52
 • #270: : Mai phục2019-11-09 05:52
 • #271: : 3 đại tinh thể2019-11-09 05:52
 • #272: : Tiêu diệt (một / năm)2019-11-09 05:52
 • #273: : Tinh Ma lai lịch (hai / năm)2019-11-09 05:52
 • #274: : Khai hoang tiểu đội (ba / năm)2019-11-09 05:52
 • #275: : Bá đao (bốn / năm)2019-11-09 05:52
 • #276: : không bình thường (năm / năm)2019-11-09 05:52
 • #277: : Sao không tự mình đến lấy?2019-11-09 05:53
 • #278: : Quý trọng nghiên cứu nhân tài2019-11-09 05:53
 • #279: : Tinh Thể Đỉnh Phong2019-11-09 05:53
 • #280: : Hôm nay lên, nơi này họ Giang (hôm nay treo châm trì hoãn, xin lỗi một / năm)2019-11-09 05:53
 • #281: : Giường bên há cho Tinh Ma hãn thụy! (hai / năm)2019-11-09 05:53
 • #282: : 8 môn võ công bước vào viên mãn (ba / năm)2019-11-09 05:53
 • #283: : Cổ chiến trường (bốn / năm)2019-11-09 05:53
 • #284: : Định Hồn Thụ (năm / năm)2019-11-09 05:53
 • #285: : Đến2019-11-09 05:53
 • #286: : Nghiên cứu Tinh Thể dung hợp2019-11-09 05:54
 • #287: : Di tích2019-11-09 05:54
 • #288: : Cây nhỏ (một / năm)2019-11-09 05:54
 • #289: : Biển hoa (hai / năm)2019-11-09 05:54
 • #290: : Cảm giác đói bụng (ba / năm)2019-11-09 05:54
 • #291: : Bắt đầu ngửa bài? (bốn / năm)2019-11-09 05:54
 • #292: : Nam nhân, dĩ nhiên muốn chọn Tinh Tinh cùng hoa phì! (năm / năm)2019-11-09 05:54
 • #293: : Ngươi thật không có Tinh Tinh cùng hoa phì đẹp mắt2019-11-09 05:55
 • #294: : Phá trận2019-11-09 05:55
 • #295: : Ngươi đổi hát đôi?2019-11-09 05:55
 • #296: : Cũng mất nước bao nhiêu năm (một / năm)2019-11-09 05:55
 • #297: : Ngươi rất có dũng khí (hai / năm)2019-11-09 05:55
 • #298: : 1 khối Tinh Tinh (ba / năm)2019-11-09 05:55
 • #299: : Linh hồn vận dụng (bốn / năm)2019-11-09 05:55
 • #300: : Định Hồn chỉ đường (năm / năm)2019-11-09 05:55
 • #301: : Ngự Thần Quyết viên mãn2019-11-09 05:56
 • #302: : 1 đọc hoa nở, vào mộng tới2019-11-09 05:56
 • #303: : Giải hòa?2019-11-09 05:56
 • #304: : (một / năm)2019-11-09 05:56
 • #305: : Ta muốn toàn bộ Tinh Không, cho ta nở rộ! (hai / năm)2019-11-09 05:56
 • #306: : có thể hay không làm tiền công? (ba / năm)2019-11-09 05:56
 • #307: : Bế quan2019-11-09 05:56
 • #308: : Bọn họ tìm cái gì, là ta lần này mục tiêu (năm / năm)2019-11-09 05:56
 • #309: : Có thể hay không để cho ta đem tuồng vui này, hát đi xuống2019-11-09 05:56
 • #310: : Thái Âm Tiên Cung2019-11-09 05:56
 • #311: : Giúp ta đem Thái Âm kiếm gảy lấy xuống2019-11-09 05:57
 • #312: : 4 Tầng quyền hạn (một / năm)2019-11-09 05:57
 • #313: : Kiếm này chuôi cũng không phải cho ngươi (hai / năm)2019-11-09 05:57
 • #314: : Cừu Vân (ba / năm)2019-11-09 05:57
 • #315: : Ta nên nghĩ tưởng cái dạng gì tựa đề (bốn / năm)2019-11-09 05:57
 • #316: : Ta vô địch, ngươi tùy ý (năm / năm)2019-11-09 05:57
 • #317: : Chưa từng có trong lịch sử kỳ tài khoáng thế2019-11-09 05:57
 • #318: : Tinh Thần, 7 ngôi sao lớn2019-11-09 05:57
 • #319: : Ta lãnh địa có thể có chiều rộng2019-11-09 05:57
 • #320: : Làm rất tốt, sau này đưa ngươi cơ duyên2019-11-09 05:58
 • #321: : Thu thủy hải đường2019-11-09 05:58
 • #322: : Lần nữa dò xét2019-11-09 05:58
 • #323: : Gặp lại sau Lương Khâu Tuyền Y2019-11-09 05:58
 • #324: : Mê cung bản đồ2019-11-09 05:58
 • #325: : Vậy ngươi cần phải xem cho rõ ràng2019-11-09 05:58
 • #326: : Tinh mà không ổn2019-11-09 05:58
 • #327: : Vào khai ra2019-11-09 05:58
 • #328: : Thiếu chút nữa để cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự (một / năm)2019-11-09 05:58
 • #329: : Sa Hồng Đào cảm ngộ (hai / năm)2019-11-09 05:59
 • #330: : Hóa thành ánh sáng (ba / năm)2019-11-09 05:59
 • #331: : Có chút tiến bộ (bốn / năm)2019-11-09 05:59
 • #332: : Đừng khách khí, cứ như vậy định (năm / năm)2019-11-09 05:59
 • #333: : Thái Cực thuộc về 12019-11-09 05:59
 • #334: : Ngươi có phải hay không cùng Tinh Hà Võ đạo hội có thù oán?2019-11-09 05:59
 • #335: : 1 cát 1 thế giới2019-11-09 05:59
 • #336: : Đánh giả (một / năm)2019-11-09 05:59
 • #337: : 8 môn võ công tiểu thành (hai / năm)2019-11-09 05:59
 • #338: : Đại lễ (ba / năm)2019-11-09 06:00
 • #339: : Chính ngươi không hoảng hốt, chúng ta hoảng (bốn / năm)2019-11-09 06:00
 • #340: : Đủ lực lượng, có thể càn quét 1 cắt (năm / năm)2019-11-09 06:00
 • #341: : Chu Thiên Tinh Đấu đại trận2019-11-09 06:00
 • #342: : Trên thế giới tràn đầy đủ loại cám dỗ2019-11-09 06:00
 • #343: : Cận Thần Sát Trận2019-11-09 06:00
 • #344: : Ta nói có thể mang bọn ngươi nằm thắng (một / năm)2019-11-09 06:00
 • #345: : Ngươi khả năng không có sau này (hai / năm)2019-11-09 06:00
 • #346: : Phong Khởi Tinh (ba / năm)2019-11-09 06:01
 • #347: : Khai hoang 1(bốn / năm)2019-11-09 06:01
 • #348: : Thái Âm đại đạo (năm / năm)2019-11-09 06:01
 • #349: : Đạo vận2019-11-09 06:01
 • #350: : Nên chính mình ra sân2019-11-09 06:01
 • #351: : Ngươi khả năng bắt cái ba2019-11-09 06:01
 • #352: : 6 Tầng cung điện (một / năm)2019-11-09 06:01
 • #353: : Hoàng Tuyền, Minh Long (hai / năm)2019-11-09 06:01
 • #354: : Hư không giới sâu bên trong (ba / năm)2019-11-09 06:01
 • #355: : Tinh Thánh mộ (bốn / năm)2019-11-09 06:02
 • #356: : Chuyên nghiệp Minh Long (năm / năm)2019-11-09 06:02
 • #357: : Trá thi?2019-11-09 06:02
 • #358: : Cùng Minh Long hợp tác2019-11-09 06:02
 • #359: : Trước tìm bảo tàng2019-11-09 06:02
 • #360: : Linh hồn chi trùng (một / năm)2019-11-09 06:02
 • #361: : Biện pháp (hai / năm)2019-11-09 06:02
 • #362: : Gần Thần Nhân (ba / năm)2019-11-09 06:02
 • #363: : Sưu Hồn (bốn / năm)2019-11-09 06:02
 • #364: : Các ngươi hẳn sáng suốt 1 nhiều chút (năm / năm)2019-11-09 06:03
 • #365: : Tiên Cung cứ điểm2019-11-09 06:03
 • #366: : Ngươi quên, hắn lục soát qua Hồn2019-11-09 06:03
 • #367: : Tinh Thần Đỉnh Phong2019-11-09 06:03
 • #368: : Minh Long bảo vật (một / năm)2019-11-09 06:03
 • #369: : Phong Hỏa đôi Mạch (hai / năm)2019-11-09 06:03
 • #370: : Tâm lý không cân nhắc Minh Long (ba / năm)2019-11-09 06:03
 • #371: : Tinh Đạo (bốn / năm)2019-11-09 06:03
 • #372: : Nghịch sát Tinh Đạo (năm / năm)2019-11-09 06:03
 • #373: : Đợi sẽ có người tới lấy2019-11-09 06:04
 • #374: : Lại giết Tinh Đạo2019-11-09 06:04
 • #375: : Tinh Ma môn có thể chiếm cứ, ta là có thể cướp2019-11-09 06:04
 • #376: : Chúng ta lúc đó phân biệt (một / năm)2019-11-09 06:04
 • #377: : Thủy chi di tích (hai / năm)2019-11-09 06:04
 • #378: : Hải Tộc (ba / năm)2019-11-09 06:04
 • #379: : Hải Tộc vương cung (bốn / năm)2019-11-09 06:04
 • #380: : Vật này sẽ không cắn ta... (năm / năm)2019-11-09 06:04
 • #381: : Cho bọn hắn sợi dây2019-11-09 06:05
 • #382: : Tất cả đều là không!2019-11-09 06:05
 • #383: : Giao Vương Thành2019-11-09 06:05
 • #384: : Lấy cái chết dưỡng sinh (một / năm)2019-11-09 06:05
 • #385: : Tinh Đạo! (hai / năm)2019-11-09 06:05
 • #386: : Kinh người biến cố (ba / năm)2019-11-09 06:05
 • #387: : Đoạt xá Giao Vương (bốn / năm)2019-11-09 06:05
 • #388: : Nguyện vọng gì đều có thể? (năm / năm)2019-11-09 06:05
 • #389: : Trong nháy mắt giết2019-11-09 06:06
 • #390: : Để cho bọn họ đi tới nhận lấy cái chết2019-11-09 06:06
 • #391: : Coi là là tổ tông các ngươi cấp bậc2019-11-09 06:06
 • #392: : Ai nhúng tay diệt ai! (một / năm)2019-11-09 06:06
 • #393: : Không được gần Thần, tuyệt không trở lại (hai / năm)2019-11-09 06:06
 • #394: : Tinh Đạo hậu kỳ (ba / năm)2019-11-09 06:06
 • #395: : Chiến Cung lại xuất hiện (bốn / năm)2019-11-09 06:06
 • #396: : Lúc nào, đến phiên Tinh Ma đoạt bảo? (năm / năm)2019-11-09 06:06
 • #397: : Quân viễn chinh trở về2019-11-09 06:07
 • #398: : Xương2019-11-09 06:07
 • #399: : Tinh Không tình huống2019-11-09 06:07
 • #400: : Đạo thể cuối cùng thành (một / năm)2019-11-09 06:07
 • #401: : Ngoài ý muốn (hai / năm)2019-11-09 06:07
 • #402: : Tử tinh (ba / năm)2019-11-09 06:07
 • #403: : Sống nhờ đại đạo (bốn / năm)2019-11-09 06:07
 • #404: : 1 người diệt 1 ngôi sao (năm / năm)2019-11-09 06:08
 • #405: : Tinh Không phong bạo2019-11-09 06:08
 • #406: : Ngươi là buồn cười chết ta2019-11-09 06:08
 • #407: : Ức vạn Tinh Thần là đao2019-11-09 06:08
 • #408: : Mời gần Thần Nhân xuất thủ (một / năm)2019-11-09 06:08
 • #409: : Ngươi là thế nào đi ra? (hai / năm)2019-11-09 06:08
 • #410: : Viễn chinh (ba / năm)2019-11-09 06:08
 • #411: : Tạo thế (bốn / năm)2019-11-09 06:08
 • #412: : Rời đi (năm / năm)2019-11-09 06:09
 • #413: : Các ngươi bồi dưỡng ta đi2019-11-09 06:09
 • #414: : Linh uẩn2019-11-09 06:09
 • #415: : Kim sắc vật chất2019-11-09 06:09
 • #416: : Được mùa (một / năm)2019-11-09 06:09
 • #417: : Thiên Hạt cản đường (hai / năm)2019-11-09 06:09
 • #418: : Thỉnh Thần (ba / năm)2019-11-09 06:09
 • #419: : Tây hải tiên quốc (bốn / năm)2019-11-09 06:09
 • #420: : Đoạt Chiến Hạm (năm / năm)2019-11-09 06:09
 • #421: : Nhanh cút trở lại cho ta, 1 lên đẻ trứng2019-11-09 06:10
 • #422: : Lượn quanh sau2019-11-09 06:10
 • #423: : Tinh Không chặn đánh2019-11-09 06:10
 • #424: : Tinh Thần nổ lớn (một / năm)2019-11-09 06:10
 • #425: : Của ta cầu tiên quốc siêu lợi hại (hai / năm)2019-11-09 06:10
 • #426: : Giết các ngươi, dành ra vị trí (ba / năm)2019-11-09 06:10
 • #427: : Liều mạng xuy (bốn / năm)2019-11-09 06:10
 • #428: : Tinh Thánh trung kỳ (năm / năm)2019-11-09 06:10
 • #429: : Ta là không phải có thể đi?2019-11-09 06:10
 • #430: : Ta liền 1 cái, các ngươi nhìn chơi đùa2019-11-09 06:10
 • #431: : Trái Đất tiên quốc, Giang Trường Nguyệt2019-11-09 06:11
 • #432: : 8 hải vương cố thổ (một / năm)2019-11-09 06:11
 • #433: : 4 cái Tiên Khí (hai / năm)2019-11-09 06:11
 • #434: : Tinh khung chi thượng (ba / năm)2019-11-09 06:11
 • #435: : Nếu không, tàn sát Đông Hải Đại Đế? (bốn / năm)2019-11-09 06:11
 • #436: : Vậy các ngươi đi ra ngoài trước quỳ đi (năm / năm)2019-11-09 06:11
 • #437: : Trẫm muốn chém Giang Trường Nguyệt2019-11-09 06:11
 • #438: : Cho ta xem nhìn 3 đại chiến thể cực hạn2019-11-09 06:11
 • #439: : Các ngươi Đại Đế là ta tù binh2019-11-09 06:12
 • #440: : Nếu không, chúng ta xây cái tiên quốc? (một / năm)2019-11-09 06:12
 • #441: : Hoàng Tuyền tự phong (hai / năm)2019-11-09 06:12
 • #442: : Đi Tiên Hoang (ba / năm)2019-11-09 06:12
 • #443: : Đối chiến Cận Thần (bốn / năm)2019-11-09 06:12
 • #444: : Gặp lại sau Giao Vương (năm / năm)2019-11-09 06:12
 • #445: : Hoàng Tuyền giải phong ngày2019-11-09 06:12
 • #446: : Tất cả nghe ta!2019-11-09 06:12
 • #447: : Còn chưa bắt đầu liền thối rữa2019-11-09 06:12
 • #448: : Trẫm muốn 1 Chiến diệt Tây Hoang (một / năm)2019-11-09 06:13
 • #449: : Trẫm, không chấp nhận đầu hàng! (hai / năm)2019-11-09 06:13
 • #450: : Trẫm, 1 người diệt Tây Hoang (ba / năm)2019-11-09 06:13
 • #451: : Tinh Ma, không xứng sống sót! (bốn / năm)2019-11-09 06:13
 • #452: : 2 cái Đại Đế không có mua qua thức ăn (năm / năm)2019-11-09 06:13
 • #453: : Đợi trẫm xuất quan, lại diệt 1 cái2019-11-09 06:13
 • #454: : Đại Tần đánh tới?2019-11-09 06:13
 • #455: : Bị đánh khóc Tây Hải Đại Đế2019-11-09 06:14
 • #456: : Để cho bọn họ nộp lên tài nguyên (một / năm)2019-11-09 06:14
 • #457: : Xin lỗi, trẫm không có nhiều thời gian đóng tài nguyên (hai / năm)2019-11-09 06:14
 • #458: : Xin lỗi, trẫm Cận Thần! (ba / năm)2019-11-09 06:14
 • #459: : Cận Thần (bốn / năm)2019-11-09 06:14
 • #460: : Vô cùng vô tận kim sắc vật chất (năm / năm)2019-11-09 06:14
 • #461: : Trẫm, Cận Thần!2019-11-09 06:14
 • #462: : Thiên hạ 1 cắt đều là trẫm2019-11-09 06:14
 • #463: : Thần Tiên, gần ngay trước mắt!2019-11-09 06:15
 • #464: : Các đại đế liều mạng (một / năm)2019-11-09 06:15
 • #465: : Dung hợp thăng cấp (hai / năm)2019-11-09 06:15
 • #466: : Hậu Thiên hỗn độn đạo thể (ba / năm)2019-11-09 06:15
 • #467: : Trẫm đã thành tiên (bốn / năm)2019-11-09 06:15
 • #468: : Nhất định là Phi Thăng tư thế không đúng (năm / năm)2019-11-09 06:15
 • #469: : Đông Hải Tiểu Long Vương2019-11-09 06:15
 • #470: : Long Cung đều không ngươi đáng tiền2019-11-09 06:16
 • #471: : Tổ Long Kinh2019-11-09 06:16
 • #472: : Vũ tiên Đỉnh Phong (một / năm)2019-11-09 06:16
 • #473: : Đông Hải Long Cung, Giang Trường Không! (hai / năm)2019-11-09 06:16
 • #474: : Tiên Thạch là ăn sao? (ba / năm)2019-11-09 06:16
 • #475: : Tưởng khai tiên phàm lối đi (bốn / năm)2019-11-09 06:16
 • #476: : 1 chỉ trấn Nhân Tiên (năm / năm)2019-11-09 06:16
 • #477: : Yêu Minh2019-11-09 06:17
 • #478: : Cho ngươi 1 thứ tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội2019-11-09 06:17
 • #479: : Chân Long chi lân2019-11-09 06:17
 • #480: : Tiên Tịch (một / năm)2019-11-09 06:17
 • #481: : Thiên binh thiên tướng (hai / năm)2019-11-09 06:17
 • #482: : Tiên Thể (ba / năm)2019-11-09 06:17
 • #483: : Thiên Tướng mời (bốn / năm)2019-11-09 06:17
 • #484: : Lành lặn đồ (năm / năm)2019-11-09 06:17
 • #485: : Đông Hải phủ đầy bụi nơi2019-11-09 06:17
 • #486: : Tổ Long!2019-11-09 06:18
 • #487: : Thần tiên phân thân2019-11-09 06:18
 • #488: : Chiếc nhẫn (một / năm)2019-11-09 06:18
 • #489: : Tổ Long cốt (hai / năm)2019-11-09 06:18
 • #490: : Vào Thiên Đình (ba / năm)2019-11-09 06:18
 • #491: : Hiểu rõ? (bốn / năm)2019-11-09 06:18
 • #492: : Cái này Thiên Tướng là lăng đầu thanh (năm / năm)2019-11-09 06:18
 • #493: : Lại đưa vào đi 1 cái2019-11-09 06:18
 • #494: : Tiểu Tiểu Nhân Tiên, lại dám cầm thương chỉ...2019-11-09 06:19
 • #495: : Nam Thiên Môn Thủ Tướng thay đổi người2019-11-09 06:19
 • #496: : Ta Giang Trường Không không phải loại người như vậy (một / năm)2019-11-09 06:19
 • #497: : Thiên Điều (hai / năm)2019-11-09 06:19
 • #498: :, coi như là làm cho mình áo gấm về làng? (ba / năm)2019-11-09 06:19
 • #499: : Đông Hải, là Long Vương Đông Hải! (bốn / năm)2019-11-09 06:19
 • #500: : Các ngươi không nhìn thấy (năm / năm)2019-11-09 06:19
 • #501: : Ngươi dám động Bản Tiên 1 đầu ngón tay?2019-11-09 06:19
 • #502: : Bờ biển làng chài2019-11-09 06:19
 • #503: : Thôn này rất cần ta2019-11-09 06:20
 • #504: : Ngươi chính là cái ngu ngốc! (một / năm)2019-11-09 06:20
 • #505: : Thiên chi lực (hai / năm)2019-11-09 06:20
 • #506: : Bị giáng chức còn kiêu ngạo như vậy (ba / năm)2019-11-09 06:20
 • #507: : Thay trời chấp pháp (bốn / năm)2019-11-09 06:20
 • #508: : Tự động treo máy? (năm / năm)2019-11-09 06:20
 • #509: : Thiên Gia Trì2019-11-09 06:20
 • #510: : Như vậy, ta cũng ngửa bài!2019-11-09 06:20
 • #511: : Thiên Tiên!2019-11-09 06:21
 • #512: : Ta ở thiên đình quét cấp (một / năm)2019-11-09 06:21
 • #513: : Huyền Vân Tiên Thành (hai / năm)2019-11-09 06:21
 • #514: : Vai diễn đều không chơi đùa, cứ như vậy đi? (ba / năm)2019-11-09 06:21
 • #515: : Chúng ta và ai kết bạn, ngươi liền giết ai (bốn / năm)2019-11-09 06:21
 • #516: : Nam Thiên quân đoàn số 10 luyện binh tràng (năm / năm)2019-11-09 06:21
 • #517: : Những thiên binh này, nhận biết ngươi sao?2019-11-09 06:21
 • #518: : 3 con mắt!2019-11-09 06:21
 • #519: : Thần tiên2019-11-09 06:22
 • #520: : Tư pháp Thiên Thần điện (một / năm)2019-11-09 06:22
 • #521: : Ngươi đi thủ Thiên Môn thích hợp hơn (hai / năm)2019-11-09 06:22
 • #522: : Viễn Cổ hung thú (ba / năm)2019-11-09 06:22
 • #523: : Còn có 1 cái, 1 cũng đi ra đi (bốn / năm)2019-11-09 06:22
 • #524: : Thái dương thần hỏa (năm / năm)2019-11-09 06:22
 • #525: : Yêu Đình2019-11-09 06:22
 • #526: : Đại nhật Kim Ô Tiên Kinh2019-11-09 06:22
 • #527: : Còn có 1 cái vàng thật ô!2019-11-09 06:23
 • #528: : Người đang làm, trời đang nhìn! (một / năm)2019-11-09 06:23
 • #529: : Lý Quảng(hai / năm)2019-11-09 06:23
 • #530: : Mới tư pháp Thiên Thư2019-11-09 06:23
 • #531: : Nếu không, kêu Đông Hoàng quá 2? (bốn / năm)2019-11-09 06:23
 • #532: : Ngạo Lai Thành (năm / năm)2019-11-09 06:23
 • #533: : Tư pháp Thiên Yêu, Đông Hoàng Trường Nguyệt2019-11-09 06:23
 • #534: : Thiên Địa vô đạo, Yêu Đình đương lập2019-11-09 06:23
 • #535: : Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Tề Thiên Thánh2019-11-09 06:23
 • #536: : Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động (một / năm)2019-11-09 06:24
 • #537: : Vô hạn dài, vô hạn ngắn (hai / năm)2019-11-09 06:24
 • #538: : Định Hải Thần Châm thiết (ba / năm)2019-11-09 06:24
 • #539: : Yêu Tộc đã có Kim Ô Yêu Đế (bốn / năm)2019-11-09 06:24
 • #540: : Hoa Quả Sơn triệu tập bầy yêu (năm / năm)2019-11-09 06:24
 • #541: : Các ngươi chính là 1 bầy kinh nghiệm Bảo Bảo2019-11-09 06:24
 • #542: : Lật đổ Thiên Đình, Yêu Đình lại lập!2019-11-09 06:24
 • #543: : Thiện ác ta tới định2019-11-09 06:24
 • #544: : Thần tiên chi cục (một / năm)2019-11-09 06:25
 • #545: : Đối chiến Tiên Quân (hai / năm)2019-11-09 06:25
 • #546: : Đưa đi đồ vật (ba / năm)2019-11-09 06:25
 • #547: : Ngươi, xứng sao? (bốn / năm)2019-11-09 06:25
 • #548: : Ngươi thấy rõ ràng (năm / năm)2019-11-09 06:25
 • #549: : Thiên Vương, ngươi Thiên Thư quên mang2019-11-09 06:25
 • #550: : Yêu Đình hồi phục, bầy yêu vào trình diễn miễn phí2019-11-09 06:25
 • #551: : Thần tiên Đỉnh Phong2019-11-09 06:25
 • #552: : Bản sao? (một / năm)2019-11-09 06:26
 • #553: : Tịnh Đàn Miếu (hai / năm)2019-11-09 06:26
 • #554: : Kim tượng (ba / năm)2019-11-09 06:26
 • #555: : Vu Điện (bốn / năm)2019-11-09 06:26
 • #556: : Địa Phủ Tàng Thiên (năm / năm)2019-11-09 06:26
 • #557: : Thần tiên cực hạn2019-11-09 06:26
 • #558: : Đào quáng thần tiên2019-11-09 06:26
 • #559: 000!2019-11-09 06:26
 • #560: : Chúng ta nguyện cùng trời Thần 1 lên2019-11-09 06:26
 • #561: : Kim Thủy Trấn (một / năm)2019-11-09 06:27
 • #562: : Liễu Huyền Phong (hai / năm)2019-11-09 06:27
 • #563: : Mồi nhử (ba / năm)2019-11-09 06:27
 • #564: : Hỗn độn trước, đâu (chỗ này) có không gian!2019-11-09 06:27
 • #565: : Tiên Thiên linh khí (năm / năm)2019-11-09 06:27
 • #566: : Tiên Thiên Linh Dịch2019-11-09 06:27
 • #567: : Tiếp tục ta khai thiên thuật2019-11-09 06:28
 • #568: : Vạn 0 Pháp Tắc ta là quân!2019-11-09 06:28
 • ta-co-the-vo-han-thang-cap-chuong-0569.mp32019-11-09 06:28
 • #570: : Bí mật (một / năm)2019-11-09 06:28
 • #571: : Tiến vào Nhai Tí đạo tràng (hai / năm)2019-11-09 06:28
 • #572: : Lại 1 cái thí nghiệm tràng (ba / năm)2019-11-09 06:28
 • #573: : Không hổ là tư pháp Thiên Thần (bốn / năm)2019-11-09 06:28
 • #574: : Tạo vật, sống! (năm / năm)2019-11-09 06:28
 • #575: : Nguyệt Thần2019-11-09 06:28
 • #576: : Chỉ còn lại 1 điểm nhân tài2019-11-09 06:28
 • #577: : Thiên Đạo: Lớn nhất ngoại quải!2019-11-09 06:29
 • #578: : Đưa tài nguyên? (một / năm)2019-11-09 06:29
 • #579: : Loại Tiên Dược (hai / năm)2019-11-09 06:29
 • #580: : Thiên Đình trên tất cả tội nghiệt (ba / năm)2019-11-09 06:29
 • #581: : Kim Ô Tiên Kinh viên mãn (bốn / năm)2019-11-09 06:29
 • #582: : 3 hải cùng Địa Phủ tin tức (năm / năm)2019-11-09 06:29
 • #583: : Thiên Hà tiên quốc, dơ bẩn!2019-11-09 06:29
 • #584: : Còn biết được cầu xin chúng ta2019-11-09 06:29
 • #585: : Thánh Thổ2019-11-09 06:30
 • #586: : Hỗn nguyên trên là cái gì (một / năm)2019-11-09 06:30
 • #587: : Bây giờ có (hai / năm)2019-11-09 06:30
 • #588: : Tiên Thiên thần văn (ba / năm)2019-11-09 06:30
 • #589: : Bị sửa đổi qua! (bốn / năm)2019-11-09 06:30
 • #590: : Tụ Lý Càn Khôn (năm / năm)2019-11-09 06:30
 • #591: : Cửa ra?2019-11-09 06:30
 • #592: : Thiên Đạo toái phiến2019-11-09 06:30
 • #593: : Ngươi nghe qua Không Tâm Dương Liễu sao?2019-11-09 06:30
 • #594: : Lên trời không đường xuống đất không cửa (một / năm)2019-11-09 06:31
 • #595: : Đồ Tiên Vương (hai / năm)2019-11-09 06:31
 • #596: : Quỷ dị Bắc Hải (ba / năm)2019-11-09 06:31
 • #597: : Thất bại (bốn / năm)2019-11-09 06:31
 • #598: : Ta đã sớm ném (năm / năm)2019-11-09 06:31
 • #599: : Còn chưa nhận biết2019-11-09 06:31
 • #600: : Ngươi bị người chém thành mấy khối?2019-11-09 06:31
 • #601: : Thần quốc2019-11-09 06:31
 • #602: : Vậy thì kêu Thánh Thổ đi (một / năm)2019-11-09 06:31
 • #603: : Phong Thần (hai / năm)2019-11-09 06:32
 • #604: : Phong ra một Thần Quân? (ba / năm)2019-11-09 06:32
 • #605: : Thiên Đạo toái phiến hồi phục (bốn / năm)2019-11-09 06:32
 • #606: : Cũng là các ngươi Vương (năm / năm)2019-11-09 06:32
 • #607: : Thần Vương yến hội2019-11-09 06:32
 • #608: : Yêu Sư Côn Dục2019-11-09 06:32
 • #609: : Để cho Thần làm chứng, vậy các ngươi cực hạn2019-11-09 06:32
 • #610: : Vũ Khúc Tinh (một / năm)2019-11-09 06:32
 • #611: : Các ngươi nên biểu hiện biểu hiện (hai / năm)2019-11-09 06:33
 • #612: : 3 khối đồng giai thần thạch (ba / năm)2019-11-09 06:33
 • #613: : Thần đình thái độ (bốn / năm)2019-11-09 06:33
 • #614: : Yêu Sư trong tay tài nguyên phong phú (năm / năm)2019-11-09 06:33
 • #615: : Lão viên thân chí2019-11-09 06:33
 • #616: : 1 con ngây ngô chim2019-11-09 06:33
 • #617: : Ban đầu Thiên Giới2019-11-09 06:33
 • #618: : Vương phải cám ơn hắn (một / năm)2019-11-09 06:33
 • #619: : Các ngươi chống nổi nửa chiêu (hai / năm)2019-11-09 06:33
 • #620: : Vương cho ngươi 1 ngón tay (ba / năm)2019-11-09 06:34
 • #621: : Ta mặc dù bại, nhưng ta lập đại công (bốn / năm)2019-11-09 06:34
 • #622: : Đồ Vu (năm / năm)2019-11-09 06:34
 • #623: : Trước đi xem một chút hỗn độn2019-11-09 06:34
 • #624: : Đâu Suất Cung?2019-11-09 06:34
 • #625: : Xó xỉnh2019-11-09 06:34
 • #626: : Đầu mối, 3 muội thần hỏa (một / năm)2019-11-09 06:34
 • #627: : Tử Kim Hồng Hồ Lô (hai / năm)2019-11-09 06:34
 • #628: : Viên Hầu (ba / năm)2019-11-09 06:34
 • #629: : Thần khí nguyên (bốn / năm)2019-11-09 06:35
 • #630: : Ta được đến không nghe lời (năm / năm)2019-11-09 06:35
 • #631: : 10 cái di tích 9 cái giả2019-11-09 06:35
 • #632: : Đánh vỡ Lò Luyện Đan2019-11-09 06:35
 • #633: : Chênh lệch như Thiên2019-11-09 06:35
 • #634: ; càn rỡ (một / năm)2019-11-09 06:35
 • #635: : Yêu Hoàng, xin ngài bá đạo 1 điểm (hai / năm)2019-11-09 06:35
 • #636: : Xích Mộc Thần Vương (ba / năm)2019-11-09 06:36
 • #637: : Để cho hắn lăn tới thấy Hoàng (bốn / năm)2019-11-09 06:36
 • #638: : Bi thảm Yêu Sư (năm / năm)2019-11-09 06:36
 • #639: : Hoàng muốn một mình đấu2019-11-09 06:36
 • #640: : Vậy hãy để cho nó đừng động2019-11-09 06:36
 • #641: : Hỗn độn thần hỏa2019-11-09 06:36
 • #642: : 4 Đại Thần thú (một / năm)2019-11-09 06:36
 • #643: : Vương đến tìm Yêu Hoàng hợp tác (hai / năm)2019-11-09 06:36
 • #644: : Tử vi Tiểu Vương (ba / năm)2019-11-09 06:36
 • #645: : Yêu Sư, ngươi từ chức đi (bốn / năm)2019-11-09 06:36
 • #646: : Còn chưa tới phiên 1 cái phế vật tới quơ tay múa chân (năm / năm)2019-11-09 06:37
 • #647: : Thiên Đạo 9 phân2019-11-09 06:37
 • #648: : 5 trang Quan, Thanh Phong Điện2019-11-09 06:37
 • #649: : Thác Tháp Thiên Vương2019-11-09 06:37
 • #650: : Huyết đại đạo (một / năm)2019-11-09 06:37
 • #651: : Thanh phong đạo đồng? (hai / năm)2019-11-09 06:37
 • #652: : Sông máu (ba / năm)2019-11-09 06:37
 • #653: : Vương cũng không coi trọng (bốn / năm)2019-11-09 06:37
 • #654: : Hoa Quả Sơn Tiên Đế (năm / năm)2019-11-09 06:37
 • #655: : Địa Phủ mở ra phương pháp2019-11-09 06:38
 • #656: : Tiên Linh2019-11-09 06:38
 • #657: : Đi nhanh mời Yêu Hoàng2019-11-09 06:38
 • #658: : Thôn Thiên Mãng thao tác (một / năm)2019-11-09 06:38
 • #659: : Cùng tử vi giao dịch (hai / năm)2019-11-09 06:38
 • #660: : Chân Vũ (ba / năm)2019-11-09 06:38
 • #661: : Tuyệt vọng 3 vị thần Vương (bốn / năm)2019-11-09 06:38
 • #662: : Vu Tộc tinh huyết (năm / năm)2019-11-09 06:38
 • #663: : 3 chiêu2019-11-09 06:38
 • #664: : Ti Pháp Thiên Thần cùng Yêu Hoàng2019-11-09 06:39
 • #665: : Mang Giang Trường Không đi vào2019-11-09 06:39
 • #666: : Địa Phủ (một / năm)2019-11-09 06:39
 • #667: : Tu La (hai / năm)2019-11-09 06:39
 • #668: : Dám động Yêu Hoàng, tử tội! (ba / năm)2019-11-09 06:39
 • #669: : Địa Phủ trên bầu trời (bốn / năm)2019-11-09 06:39
 • #670: : Tiểu oa bằng hữu (năm / năm)2019-11-09 06:39
 • #671: : Minh Long 1 Mạch2019-11-09 06:39
 • #672: : Yêu Tộc đại quân?2019-11-09 06:40
 • #673: : Tiên Tôn buông xuống2019-11-09 06:40
 • #674: : Vong Xuyên Hà? (một / năm)2019-11-09 06:40
 • #675: : Đặc thù tiểu oa (hai / năm)2019-11-09 06:40
 • #676: : Ta đã thấy nàng (ba / năm)2019-11-09 06:40
 • #677: : Hậu Thổ trấn phong hung thú (bốn / năm)2019-11-09 06:40
 • #678: : Thánh Khí gia thân (năm / năm)2019-11-09 06:40
 • #679: : Hoàng thật lòng không nghĩ...2019-11-09 06:40
 • #680: : Tiên Đế2019-11-09 06:40
 • #681: : Yêu Đế xin mời2019-11-09 06:41
 • #682: : Yêu Đế thái độ (một / năm)2019-11-09 06:41
 • #683: : Tán Tu Liên Minh (hai / năm)2019-11-09 06:41
 • #684: : Cùng Phượng Hoàng có liên quan (ba / năm)2019-11-09 06:41
 • #685: : Kim Sí Đại Bằng Điểu (bốn / năm)2019-11-09 06:41
 • #686: : Quỷ Dị Không Gian lực (năm / năm)2019-11-09 06:41
 • #687: : Trấn áp không gian hỗn độn hung thú2019-11-09 06:41
 • #688: : 1 con cánh tay2019-11-09 06:41
 • #689: : Quá khi dễ người2019-11-09 06:41
 • #690: : Vậy thì nhiều hơn nữa 1 cái Phó Minh Chủ (một / năm)2019-11-09 06:42
 • #691: : Mặt ngoài huynh đệ (hai / năm)2019-11-09 06:42
 • #692: : Hoa giới (ba / năm)2019-11-09 06:42
 • #693: : Hỗn độn di tích (bốn / năm)2019-11-09 06:42
 • #694: : Côn Dục: Ta lại bị thần đình bắt sống (năm / năm)2019-11-09 06:42
 • #695: : Thiên Đạo chỗ sơ hở?2019-11-09 06:42
 • #696: : Âm Dương 2 khí bình2019-11-09 06:43
 • #697: : Ăn cắp thành quả nghiên cứu2019-11-09 06:43
 • #698: : Thể đến (một / năm)2019-11-09 06:43
 • #699: : Chúng ta ủng hộ ngươi (hai / năm)2019-11-09 06:43
 • #700: : Không chu toàn (ba / năm)2019-11-09 06:43
 • #701: : Hỗn độn hung phượng hoàng quả (bốn / năm)2019-11-09 06:43
 • #702: : Trấn Huyền Tiên Tôn (năm / năm)2019-11-09 06:43
 • #703: : Trước tiên đem minh chủ đổi2019-11-09 06:43
 • #704: : Có thể muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu2019-11-09 06:43
 • #705: : Vô năng Yêu Sư, có công Yêu Hoàng2019-11-09 06:44
 • #706: : Còn chưa tới đủ (một / năm)2019-11-09 06:44
 • #707: : Cái này Cổ Hàn Sơn là ai ? (hai / năm)2019-11-09 06:44
 • #708: : Ta, Giang Trường Không, treo lên đánh toàn trường! (ba / năm)2019-11-09 06:44
 • #709: : Tiên Linh lại xuất hiện (bốn / năm)2019-11-09 06:44
 • #710: : Hậu Thổ đã trở lại (năm / năm)2019-11-09 06:44
 • #711: : Thần đình yến hội2019-11-09 06:44
 • #712: : Tiểu Long Vương quyển trục2019-11-09 06:44
 • #713: : Hỗn độn hung thú kêu gọi2019-11-09 06:44
 • #714: : 7 phẩm Tiên Thiên Linh Thạch Khoáng Mạch (một / năm)2019-11-09 06:45
 • #715: : Mời người (hai / năm)2019-11-09 06:45
 • #716: : Đại thắng (ba / năm)2019-11-09 06:45
 • #717: : Liền sợ bọn họ không đến (bốn / năm)2019-11-09 06:45
 • #718: : Cơ duyên (năm / năm)2019-11-09 06:45
 • #719: : 6 cái lối đi2019-11-09 06:45
 • #720: : 6 đạo Luân Hồi2019-11-09 06:45
 • #721: : Thần Kinh Long2019-11-09 06:45
 • #722: : Thiên Đạo không cho (một / năm)2019-11-09 06:45
 • #723: : Mua máy móc? (hai / năm)2019-11-09 06:46
 • #724: : Tổ Vu cây, Yêu Soái thạch (ba / năm)2019-11-09 06:46
 • #725: : Bị hãm hại (bốn / năm)2019-11-09 06:46
 • #726: : Dù cho lưng đeo Tiên Trận, vạn 0 thần trụ (năm / năm)2019-11-09 06:46
 • #727: : Bọ ngựa bắt ve2019-11-09 06:46
 • #728: : Hậu Thổ tiếc nuối2019-11-09 06:46
 • #729: : Đem Yêu Đế gọi tới2019-11-09 06:47
 • #730: : Sau này, ta chính là Yêu Hoàng yêu (một / năm)2019-11-09 06:47
 • #731: : Ngồi thủ 1 tháng (hai / năm)2019-11-09 06:47
 • #732: : Hướng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện tới 1 xuống (ba / năm)2019-11-09 06:47
 • #733: : Yêu có muốn hay không (bốn / năm)2019-11-09 06:47
 • #734: : Tàn phá Tiểu Thế Giới (năm / năm)2019-11-09 06:47
 • #735: : Thời Gian Trường Hà sức mạnh còn sót lại2019-11-09 06:47
 • #736: : Trứng rồng tung tích2019-11-09 06:47
 • #737: : Viễn Cổ Thần Tiên hậu duệ?2019-11-09 06:47
 • #738: : Hỗn độn Long (một / năm)2019-11-09 06:48
 • #739: : Trấn áp hỗn độn Long (hai / năm)2019-11-09 06:48
 • #740: : Tiêu hóa nhanh như vậy (ba / năm)2019-11-09 06:48
 • #741: : Xưng tông tố tổ? (bốn / năm)2019-11-09 06:48
 • #742: : Hỗn độn Thiên Uyên (năm / năm)2019-11-09 06:48
 • #743: : Tiên Thiên ao linh dịch2019-11-09 06:48
 • #744: : Huyết trì, Thần Điện2019-11-09 06:48
 • #745: : Tạo hóa2019-11-09 06:48
 • #746: : Hủy diệt (một / năm)2019-11-09 06:48
 • #747: : Nghiên cứu (hai / năm)2019-11-09 06:49
 • #748: : 2 Đệ nói đúng (ba / năm)2019-11-09 06:49
 • #749: : Giấu ở trong hỗn độn thế giới (bốn / năm)2019-11-09 06:49
 • #750: : Nô lệ cùng thức ăn (năm / năm)2019-11-09 06:49
 • #751: : Cho hắn mượn môn?2019-11-09 06:49
 • #752: : Bảo Đồ ném ra ngoài2019-11-09 06:49
 • #753: : Lão hồ ly2019-11-09 06:49
 • #754: : Hủy diệt thế giới (một / năm)2019-11-09 06:49
 • #755: : Lột xác thất bại Tiên Linh (hai / năm)2019-11-09 06:49
 • #756: : Lót đường? (ba / năm)2019-11-09 06:49
 • #757: : Tiên Linh? Thấp kém sinh vật! (bốn / năm)2019-11-09 06:50
 • #758: : Vậy các ngươi biết ta là ai không? (năm / năm)2019-11-09 06:50
 • #759: : Lột xác hung thú2019-11-09 06:50
 • #760: : Lột xác thất bại2019-11-09 06:50
 • #761: : Còn có ẩn núp lực lượng2019-11-09 06:50
 • #762: : Ngươi biết quá nhiều (một / năm)2019-11-09 06:50
 • #763: : Dương Ngọc hư đây? (hai / năm)2019-11-09 06:50
 • #764: : Mới Ti Pháp Thiên Thần (ba / năm)2019-11-09 06:50
 • #765: : Tiên Tôn (bốn / năm)2019-11-09 06:51
 • #766: : Huyết mạch cảm ứng (năm / năm)2019-11-09 06:51
 • #767: : Không là năm đó2019-11-09 06:51
 • #768: : Điên cuồng Thiên Đình2019-11-09 06:51
 • #769: : Bôn Nguyệt2019-11-09 06:51
 • #770: : Ta, đủ tư cách sao? (một / năm)2019-11-09 06:51
 • #771: : Dị biến đại quân (hai / năm)2019-11-09 06:51
 • #772: : Trong nháy mắt giết (ba / năm)2019-11-09 06:52
 • #773: : Ta sẽ thành lập 1 cái vĩnh hằng nhạc viên (bốn / năm)2019-11-09 06:52
 • #774: : Để cho chúng ta đánh lên Nam Thiên Môn (năm / năm)2019-11-09 06:52
 • #775: : Cô quân đi sâu vào2019-11-09 06:52
 • #776: : Các ngươi, quá đáng a2019-11-09 06:52
 • #777: : Tưới huyết trì2019-11-09 06:52
 • #778: : 3 nhỏ máu (một / năm)2019-11-09 06:52
 • #779: : Ta Đông Hải Đại Long Vương tới (hai / năm)2019-11-09 06:52
 • #780: : Ta lông chim đây? (ba / năm)2019-11-09 06:52
 • #781: : Bàn Cổ đạo quả (bốn / năm)2019-11-09 06:53
 • #782: : 7 khối tấm đá (năm / năm)2019-11-09 06:53
 • #783: : Thời gian lưu lại lực lượng2019-11-09 06:53
 • #784: : Bàn Cổ thần uy2019-11-09 06:53
 • #785: : Lôi kéo Kim Sí Đại Bằng2019-11-09 06:53
 • #786: : Ta nói! (một / năm)2019-11-09 06:53
 • #787: : Bất Chu Sơn Thượng hiện tại Tiên Linh (hai / năm)2019-11-09 06:53
 • #788: : Các ngươi thật mất mặt (ba / năm)2019-11-09 06:53
 • #789: : Ma Thần đại đạo (bốn / năm)2019-11-09 06:53
 • #790: : Nhân vật khủng bố (năm / năm)2019-11-09 06:54
 • #791: : Thỏa mãn các ngươi2019-11-09 06:54
 • #792: : Bất Chu Sơn dị biến2019-11-09 06:54
 • #793: : Tru tiên linh2019-11-09 06:54
 • #794: : Bán Thánh!2019-11-09 06:54
 • #795: : Tôn không phải là 1 người! (hai / năm)2019-11-09 06:54
 • #796: : Tin tức tốt: Ngày mai bắt đầu 3 càng (ba / năm)2019-11-09 06:54
 • #797: : Ta, Yêu Hoàng, chuẩn bị ngửa bài! (bốn / năm)2019-11-09 06:54
 • #798: : Mời Yêu Hoàng, đánh lên thiên đình! (năm / năm)2019-11-09 06:54
 • #799: : Thiên Đình Thiên Đế2019-11-09 06:55
 • #800: : 1 cái Đông Hoàng Trường Nguyệt chết2019-11-09 06:55
 • #801: : Trở mặt2019-11-09 06:55
 • #802: : Thiên không cho phép2019-11-09 06:55
 • #803: : Tử vi tiên chức2019-11-09 06:55
 • #804: : Ban đầu các ngươi độ ta, hôm nay ta độ các ngươi2019-11-09 06:55
 • #805: : Để cho bọn họ minh bạch, 3 đình không nhờ vả được2019-11-09 06:55
 • #806: : Kim Bằng Tộc gặp Kim Sí Đại Bằng2019-11-09 06:55
 • #807: : Sau 3 ngày, 1 bàn về cao thấp2019-11-09 06:55
 • #808: : Thiên Đạo thỏa hiệp2019-11-09 06:56
 • #809: : Cùng trời đạo mật mưu2019-11-09 06:56
 • #810: : Bàn Cổ Ma Thần2019-11-09 06:56
 • #811: : Ma Tổ giải phong2019-11-09 06:56
 • #812: : Ta mặc dù không có Thánh Khí2019-11-09 06:56
 • #813: : Tiên Linh Bán Thánh2019-11-09 06:56
 • #814: : Tru Tiên Kiếm Trận!2019-11-09 06:56
 • #815: : Tiên Linh có Thánh2019-11-09 06:56
 • #816: : Kim sắc cổ lộ2019-11-09 06:56
 • #817: : Tiên Linh lột xác ngọn nguồn2019-11-09 06:57
 • #818: : Tiến vào Tiên Linh hang ổ Nguyệt Thần2019-11-09 06:57
 • #819: : Tiên Linh Thánh Nhân2019-11-09 06:57
 • #820: : Đô Thiên Thần Sát chém hỗn nguyên2019-11-09 06:57
 • #821: : Chứng đạo hỗn nguyên2019-11-09 06:57
 • #822: : Làm phản Yêu Đế2019-11-09 06:57
 • #823: : 1 quyền2019-11-09 06:57
 • #824: : 4 Thánh trở về2019-11-09 06:57
 • #825: : Đại kết cục2019-11-09 06:57
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Trọng Sinh Chi Tài Nguyên Cuồn Cuộn

TiKay

Cực Phẩm Tu Chân Cường Thiếu

TiKay

Tổ Tông Trên Cao

TiKay

Leave a Reply