Tiên Hiệp

Huyết Trùng Tiên Khung

Bầu trời có tiên, ta tất nấu chi! “Thần Thoại Thời Đại” Yến Thập Tam xuyên việt trăm vạn năm sau tu chân thời đại! Lòng mang muôn đời bí mật Yến Thập Tam sáng tạo ra vô số kỳ tích, loại Dược Vương, luyện Tiên Đan, đào Tiên Nhân động phủ, móc phong ấn tiên nữ chi thi, dưỡng chuyển thế yêu ma bé gái, ngự thần thú tỷ muội song sinh! Đoạt vô địch tiên binh! Một cái vô danh tiểu nhân vật đi lên chôn giết thập địa bát hoang Thần Ma vô địch chi đạo!


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Yếm Bút Tiêu Sinh
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

Mạt Thế Nữ Trọng Sinh 70 Niên đại

TiKay

Vô Cương

TiKay

Ta Có Vô Địch Sao Chép Hệ Thống

TiKay

Tiên Vũ Đế Tôn

TiKay

Tiên Mộ

TiKay

Hổ Đạo Nhân

TiKay

Leave a Reply