Huyền Huyễn

Tuyệt Thế Dược Thần

Một đời đan đế bị đại sư huynh hãm hại.

Từ nay, trên đời thiếu một thiên tài Thanh Vân Tử, nhiều hơn một cái vô địch quần là áo lụa.

Trọng tẩu đan dược đại đạo

Làm sao nghịch thương thiên, bằng vào trong tay ta đan dược!

Cảnh giới tu luyện:

_Hạ giới: Ngưng Khí Cảnh – Linh Dịch Cảnh – Ngưng Tinh Cảnh – Hóa Hải Cảnh – Hồn Hải Cảnh.

_Thần giới: Thần Du Cảnh – Vô Lượng Cảnh – Thiên Khải Cảnh – Vô Tương Cảnh – Đạo Huyền Cảnh (Đế cảnh – Cửu trọng gọi là Thần Vương) – Thần Cảnh.

_Thông Thiên Giới: Động Huyền Cảnh – Khuy Thiên Cảnh – Quy Khư Cảnh – Thần Quân Cảnh – Thiên Thần Cảnh – Chân Thần Cảnh – Thiên Tôn Cảnh – Thiên Đế Cảnh – Đạo Tổ Cảnh.

Converter: ♫ ๖ۣۜLucario ♫


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phong Nhất Sắc
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đồ chơi này cũng có thể ăn?2018-07-02 23:13
 • #2: Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết2018-07-02 23:14
 • #3: Hốt thuốc2018-07-02 23:14
 • #4: Nghi ngờ2018-07-02 23:14
 • #5: Thổ huyết2018-07-02 23:15
 • #6: Đổi dược phương2018-07-02 23:15
 • #7: Thất khiếu chảy máu2018-07-02 23:15
 • #8: Tự tìm đường chết2018-07-02 23:16
 • #9: Đến mà không hướng vô lễ cũng2018-07-02 23:16
 • #10: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân2018-07-02 23:16
 • #11: Giết người diệt khẩu2018-07-02 23:16
 • #12: Cửu Âm Liên Thần Mạch2018-07-02 23:16
 • #13: Phụ tử tâm sự2018-07-02 23:17
 • #14: Bạo Nguyên Đan2018-07-02 23:17
 • #15: Biện dược2018-07-02 23:17
 • #16: Lời nói tương kích2018-07-02 23:17
 • #17: Tín nhiệm cùng lựa chọn2018-07-02 23:17
 • #18: Tăng thực lực lên2018-07-02 23:17
 • #19: Mật mưu2018-07-02 23:18
 • #20: Đường về2018-07-02 23:18
 • #21: Thanh đồng sát thủ2018-07-02 23:18
 • #22: Thuấn thiểm2018-07-02 23:18
 • #23: Ta chỉ xuất một chỉ2018-07-02 23:18
 • #24: Chó khôn không cản đường2018-07-02 23:18
 • #25: Cuộc chiến sinh tử2018-07-02 23:18
 • #26: Trảo không2018-07-02 23:19
 • #27: Điệp Lãng Ba Tâm Chưởng2018-07-02 23:19
 • #28: Mỗi người chuẩn bị chiến đấu2018-07-02 23:19
 • #29: Đánh cuộc2018-07-02 23:19
 • #30: Nhường ngươi ba chiêu2018-07-02 23:19
 • #31: Kỹ kinh tứ tọa!2018-07-02 23:19
 • #32: Đánh tơi bời2018-07-02 23:20
 • #33: Ngươi quả nhiên rất gan dạ2018-07-02 23:20
 • #34: Vô Biên thí luyện2018-07-02 23:20
 • #35: Lục Mang Tinh Trận2018-07-02 23:20
 • #36: Ngủ đánh đổi2018-07-02 23:20
 • #37: Trợ thủ2018-07-02 23:21
 • #38: Lên cấp khảo hạch2018-07-02 23:21
 • #39: Lâm Thiên Thành2018-07-02 23:21
 • #40: Tiến vào Huyễn Linh Tháp2018-07-02 23:21
 • #41: Hôi Mộng Mô2018-07-02 23:21
 • #42: Lại là miểu sát!2018-07-02 23:21
 • #43: Mộng Mô thêm nguyên liệu2018-07-02 23:21
 • #44: Huyền cấp tiến giai vượt qua kiểm tra!2018-07-02 23:22
 • #45: Hù chết bảo bảo2018-07-02 23:22
 • #46: Ước chiến2018-07-02 23:22
 • #47: Chọc nhiều người tức giận rồi2018-07-02 23:22
 • #48: Liền muốn ngươi2018-07-02 23:22
 • #49: Tinh luyện dược phôi2018-07-02 23:22
 • #50: Tay trái vẻ tròn tay phải vẽ vuông2018-07-02 23:22
 • #51: Phong Chỉ Nhu2018-07-02 23:23
 • #52: Đến cửa xin lỗi2018-07-02 23:23
 • #53: Túy Tinh Lâu ra chiêu2018-07-02 23:23
 • #54: Giúp cha giải ưu2018-07-02 23:23
 • #55: Nội tâm rung rung2018-07-02 23:23
 • #56: Bi thảm Vạn Uyên2018-07-02 23:23
 • #57: Hàn huyên2018-07-02 23:24
 • #58: Đứng ở bên phải có được hay không?2018-07-02 23:24
 • #59: Khảo hạch bắt đầu!2018-07-02 23:24
 • #60: Ngươi trình độ quá thấp2018-07-02 23:24
 • #61: Đối thủ?2018-07-02 23:24
 • #62: Chuyện trọng yếu nói ba lần!2018-07-02 23:24
 • #63: Không cẩn thận nói lời thật2018-07-02 23:24
 • #64: Hắn thật biết luyện đan?2018-07-02 23:25
 • #65: Kỹ thuật như thần!2018-07-02 23:25
 • #66: Thần tích, truyền thuyết chi cảnh!2018-07-02 23:25
 • #67: Khảo sát dược lực!2018-07-02 23:25
 • #68: Một quyền oai2018-07-02 23:25
 • #69: Dắt tay nhau tới chơi!2018-07-02 23:25
 • #70: Bế môn canh2018-07-02 23:26
 • #71: Trù tính!2018-07-02 23:26
 • #72: Lâm Thiên Thành dự định2018-07-02 23:26
 • #73: Lục nhi nguy cấp!2018-07-02 23:26
 • #74: Dẫn Hồn Hương2018-07-02 23:26
 • #75: Rất muốn giết người!2018-07-02 23:26
 • #76: Cường giả đánh vỡ quy tắc!2018-07-02 23:27
 • #77: Các ngươi nghĩ xong?2018-07-02 23:27
 • #78: Hèn hạ Lâm Thiên Thành2018-07-02 23:27
 • #79: Ngươi không có một khỏa cường giả chi tâm!2018-07-02 23:27
 • #80: Chiến Lâm Thiên Thành!2018-07-02 23:27
 • #81: Thế cục không ổn!2018-07-02 23:27
 • #82: Lấy yếu lừa địch!2018-07-02 23:27
 • #83: Sóng to gió lớn!2018-07-02 23:28
 • #84: Đột phá cho ngươi nhìn!2018-07-02 23:28
 • #85: Phán ngươi tử hình!2018-07-02 23:28
 • #86: Nghìn cân treo sợi tóc!2018-07-02 23:28
 • #87: Không coi ai ra gì2018-07-02 23:28
 • #88: Trong vòng một năm, nhất định lấy ngươi thủ cấp!2018-07-02 23:28
 • #89: Cửu Thiên Lộ2018-07-02 23:29
 • #90: Lãng phí thời giờ2018-07-02 23:29
 • #91: Tuyệt địa? Sinh địa?2018-07-02 23:29
 • #92: Ta không bằng hắn2018-07-02 23:29
 • #93: Cương phong2018-07-02 23:29
 • #94: Thế như chẻ tre!2018-07-02 23:29
 • #95: Long Đường lột xác2018-07-02 23:30
 • #96: Ảo cảnh2018-07-02 23:30
 • #97: Tâm cảnh!2018-07-02 23:30
 • #98: Tâm như chỉ thủy!2018-07-02 23:30
 • #99: Nguyên lực phong bạo!2018-07-02 23:30
 • #100: Nguyên Khí cửu trọng đỉnh phong!2018-07-02 23:30
 • #101: Đã từng Võ đường Đường chủ2018-07-02 23:31
 • #102: Trận pháp mở hết!2018-07-02 23:31
 • #103: Kiếm ý VS kiếm ý!2018-07-02 23:31
 • #104: Dung hợp kiếm ý!2018-07-02 23:31
 • #105: Ngàn năm người thứ nhất!2018-07-02 23:31
 • #106: Hảo nam không cùng nữ đấu2018-07-02 23:31
 • #107: Vạn Uyên chạy!2018-07-02 23:31
 • #108: Một chiêu kiếm kinh sợ thối lui!2018-07-02 23:32
 • #109: Tô Nhất Sơn là ai ?2018-07-02 23:32
 • #110: Tìm tòi kết quả2018-07-02 23:32
 • #111: Đi với ta một chuyến2018-07-02 23:32
 • #112: Lấy hai địch một2018-07-02 23:32
 • #113: Cạo đầu2018-07-02 23:32
 • #114: Quan ngươi rắm sự!2018-07-02 23:32
 • #115: Luyện chế Chân Ngôn Đan2018-07-02 23:33
 • #116: Thử thuốc2018-07-02 23:33
 • #117: Ngươi không nói ta làm sao biết?2018-07-02 23:33
 • #118: Tô Vũ Bách sát cơ!2018-07-02 23:33
 • #119: Chuẩn bị thí luyện2018-07-02 23:33
 • #120: Ai bảo vệ ai?2018-07-02 23:33
 • #121: Long Đường trở về!2018-07-02 23:33
 • #122: Nhất định cuộc chiến!2018-07-02 23:34
 • #123: Dược điếm Bích Liên2018-07-02 23:34
 • #124: Liễm Tức Đan2018-07-02 23:34
 • #125: Dùng trí Tang Viên Hoa!2018-07-02 23:34
 • #126: Hầu tử phái tới trêu chọc so2018-07-02 23:34
 • #127: Khích bác ly gián2018-07-02 23:34
 • #128: Một món Linh khí đưa tới huyết án2018-07-02 23:35
 • #129: Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm chi Cửu Kiếm Thức!2018-07-02 23:35
 • #130: Ta đưa sư tỷ trăm năm dung mạo không già2018-07-02 23:35
 • #131: Buồn bực vây giết đội ngũ2018-07-02 23:35
 • #132: Nghênh ngang đi vào!2018-07-02 23:35
 • #133: Kiến thức chính là lực lượng2018-07-02 23:35
 • #134: Tạm biệt, Diệp Viễn!2018-07-02 23:36
 • #135: Bị phát hiện!2018-07-02 23:36
 • #136: Giống như câu đố nam tử!2018-07-02 23:36
 • #137: Yêu Tinh Đan!2018-07-02 23:36
 • #138: Vô tri viên hầu!2018-07-02 23:36
 • #139: Tình thế nghịch chuyển!2018-07-02 23:36
 • #140: Cơ hội, chỉ có lần này!2018-07-02 23:37
 • #141: Không gian Linh khí!2018-07-02 23:37
 • #142: Liên hoàn ám sát!2018-07-02 23:37
 • #143: Cửu Kiếm Thức hoàn thành!2018-07-02 23:37
 • #144: Ngươi thật là một thiên tài!2018-07-02 23:37
 • #145: Hoàn toàn tan vỡ2018-07-02 23:38
 • #146: Uy chiêu2018-07-02 23:38
 • #147: Bắt đầu đột phá!2018-07-02 23:38
 • #148: Chín giọt linh dịch!2018-07-02 23:38
 • #149: Thần hồn lột xác!2018-07-02 23:38
 • #150: Thay đổi bất ngờ!2018-07-02 23:38
 • #151: Thần chi văn tự!2018-07-02 23:39
 • #152: Tình thương của cha như núi!2018-07-02 23:39
 • #153: Dược Thần Hồn Điển!2018-07-02 23:39
 • #154: Làm sao sẽ mạnh như vậy?2018-07-02 23:39
 • #155: Phát tiết tâm tình!2018-07-02 23:39
 • #156: Thần hồn bí kỹ!2018-07-02 23:39
 • #157: Yêu thú kịch đấu2018-07-02 23:39
 • #158: Ngự Kiếm Thuật!2018-07-02 23:40
 • #159: Trời sinh vương giả2018-07-02 23:40
 • #160: Thần thú hậu duệ!2018-07-02 23:40
 • #161: Huyết Bồ Đề!2018-07-02 23:40
 • #162: Đan dược lái buôn2018-07-02 23:40
 • #163: Không mua!2018-07-02 23:40
 • #164: Đùa bỡn mấy chiêu thử xem2018-07-02 23:40
 • #165: Cao nhân2018-07-02 23:41
 • #166: Hóa Hải Cảnh cường giả!2018-07-02 23:41
 • #167: Nguyên hỏa xuất thế!2018-07-02 23:41
 • #168: Địa Viêm Tích Dịch2018-07-02 23:41
 • #169: Tịnh Đàn Hỏa Liên!2018-07-02 23:41
 • #170: Đàm phán vốn liếng!2018-07-02 23:41
 • #171: Đào hố để ngươi nhảy!2018-07-02 23:42
 • #172: Hắc Nha chạy tới!2018-07-02 23:42
 • #173: Trước trận đột phá!2018-07-02 23:42
 • #174: Thất Tinh Diệu Nhật Đại Trận!2018-07-02 23:42
 • #175: Hóa Hải Cảnh oai!2018-07-02 23:42
 • #176: Thân ngoại hóa thân!2018-07-02 23:42
 • #177: Hắc Nha Âm Hỏa!2018-07-02 23:43
 • #178: Viêm bạo!2018-07-02 23:43
 • #179: Diệp Hàng xuất quan!2018-07-02 23:43
 • #180: Nam Phong Dật2018-07-02 23:43
 • #181: Bấp bênh Hoàng thất2018-07-02 23:43
 • #182: Tặng đan2018-07-02 23:43
 • #183: Coi như là ta giết, thì thế nào?2018-07-02 23:44
 • #184: Tiếp Dẫn Sứ2018-07-02 23:44
 • #185: Chưa thấy qua ngu ngốc như thế này2018-07-02 23:44
 • #186: Lửa thiêu mông2018-07-02 23:44
 • #187: Miễn cưỡng thích hợp2018-07-02 23:44
 • #188: Bao ở trên người ta!2018-07-02 23:44
 • #189: Biến mỹ!2018-07-02 23:45
 • #190: Dạy cha luyện đan2018-07-02 23:45
 • #191: Bạch Quang tiến hóa!2018-07-02 23:45
 • #192: Thật là con chó ngoan!2018-07-02 23:45
 • #193: Đừng ảnh hưởng ta trang bức!2018-07-02 23:45
 • #194: Kích động lòng người2018-07-02 23:46
 • #195: Ba loại tân đan dược!2018-07-02 23:46
 • #196: Lộ ra kế hoạch!2018-07-02 23:46
 • #197: Xem kịch nhìn toàn bộ2018-07-02 23:46
 • #198: Diệp Hàng xuất thủ!2018-07-02 23:46
 • #199: Bạo Nguyên Đan dược hiệu!2018-07-02 23:46
 • #200: Chạm một cái liền bùng nổ!2018-07-02 23:46
 • #201: Ai dám động đến ta Viễn nhi!2018-07-02 23:47
 • #202: Nguyên Lực Nhiên Thiêu!2018-07-02 23:47
 • #203: Nửa đường giết ra!2018-07-02 23:47
 • #204: Ta cũng bạo cái tin!2018-07-02 23:47
 • #205: Vì chính mình mà chiến!2018-07-02 23:47
 • #206: Bái một cái thật sâu!2018-07-02 23:47
 • #207: Ánh mắt là không giết chết người2018-07-02 23:48
 • #208: Trước mặt tru diệt!2018-07-02 23:48
 • #209: Mất hết mặt mũi!2018-07-02 23:48
 • #210: Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm chi Thiên Lưu Phi Hoa!2018-07-02 23:48
 • #211: Mạc Vân Thiên!2018-07-02 23:48
 • #212: Khí vận chi thuyết2018-07-02 23:48
 • #213: Một chỉ oai!2018-07-02 23:49
 • #214: Không từ mà biệt2018-07-02 23:49
 • #215: Hộ tông đại trận2018-07-02 23:49
 • #216: Ủy khuất một hồi2018-07-02 23:49
 • #217: Đáng sợ 《 Tử Ương Hồn Quyết 》2018-07-02 23:49
 • #218: Điểm phi!2018-07-02 23:49
 • #219: Ngủ gà ngủ gật đều có người đưa gối!2018-07-02 23:50
 • #220: Giáp cấp tu luyện thất chi tranh2018-07-02 23:50
 • #221: Diệp Viễn, ta bảo đảm rồi!2018-07-02 23:50
 • #222: Tông môn dụ lệnh2018-07-02 23:50
 • #223: Thần chi văn tự lại xuất hiện!2018-07-02 23:50
 • #224: Linh Dịch tứ trọng! Cao cấp Đan Sư!2018-07-02 23:50
 • #225: Ngươi là nói cái này à?2018-07-02 23:51
 • #226: Ta có một cái sư phụ2018-07-02 23:51
 • #227: Lực một người khiêu chiến Đan đường!2018-07-02 23:51
 • #228: Thượng một đường luyện dược khóa!2018-07-02 23:51
 • #229: Đánh cuộc bái sư2018-07-02 23:51
 • #230: Bồi thường2018-07-02 23:51
 • #231: Đánh đổi2018-07-02 23:52
 • #232: Tán tài2018-07-02 23:52
 • #233: Không thiếu tiền2018-07-02 23:52
 • #234: Tam Tài Luân Hồi Thuật!2018-07-02 23:52
 • #235: Song song đột phá!2018-07-02 23:52
 • #236: Phiền toái tới rồi2018-07-02 23:52
 • #237: Cửu cấp nhiệm vụ!2018-07-02 23:53
 • #238: Là chính ngươi muốn xem2018-07-02 23:53
 • #239: Đánh ra!2018-07-02 23:53
 • #240: Tính khí không nhỏ2018-07-02 23:53
 • #241: Bù đắp đan phương!2018-07-02 23:53
 • #242: Đan Đế chỉ điểm2018-07-02 23:53
 • #243: Bán đan phương2018-07-02 23:54
 • #244: So nguyên hỏa2018-07-02 23:54
 • #245: Đan đường Phó đường chủ!2018-07-02 23:54
 • #246: Ngoài dự đoán mọi người!2018-07-02 23:54
 • #247: Trao đổi một chút2018-07-02 23:54
 • #248: Bế môn canh2018-07-02 23:55
 • #249: Một cái ngọc giản!2018-07-02 23:55
 • #250: Liên tiếp!2018-07-02 23:55
 • #251: Yêu nhân Diệp Viễn2018-07-02 23:55
 • #252: Mài đao soàn soạt2018-07-02 23:55
 • #253: Phân tích2018-07-02 23:56
 • #254: Vô xảo bất thành thư2018-07-02 23:56
 • #255: Số 522018-07-02 23:56
 • #256: Tương lai người mạnh nhất2018-07-02 23:56
 • #257: Chân ý!2018-07-02 23:56
 • #258: Phá Vọng2018-07-02 23:56
 • #259: Thắng trong chớp mắt!2018-07-02 23:57
 • #260: Không tưởng được đối thủ2018-07-02 23:57
 • #261: Tử Dương Thanh Khiếu!2018-07-02 23:57
 • #262: Muôn người đều đổ xô ra đường2018-07-02 23:57
 • #263: Nhận thua2018-07-02 23:57
 • #264: Thư pháp chi đạo!2018-07-02 23:57
 • #265: Quỷ dị chiến đấu2018-07-02 23:58
 • #266: Bắt chước ý cảnh!2018-07-02 23:58
 • #267: Rồng trong loài người2018-07-02 23:58
 • #268: Đối trận Đường Ngọc Nhi!2018-07-02 23:58
 • #269: Ảo thuật giao phong!2018-07-02 23:58
 • #270: Lặng lẽ đổi chủ2018-07-02 23:58
 • #271: Diệp Viễn ca ca2018-07-02 23:59
 • #272: Thiên Càn Tông2018-07-02 23:59
 • #273: Quăng kiếm!2018-07-02 23:59
 • #274: Thần thoại chung kết2018-07-02 23:59
 • #275: Nghịch chuyển!2018-07-02 23:59
 • #276: Thời cơ!2018-07-02 23:59
 • #277: Sôi sùng sục ah2018-07-02 23:59
 • #278: Rơi xuống nham thạch!2018-07-03 00:00
 • #279: Khách không mời mà đến!2018-07-03 00:00
 • #280: Chặn ngang một gạch!2018-07-03 00:00
 • #281: Lý Trường Vũ thực lực!2018-07-03 00:00
 • #282: Ta là người rất tùy hứng!2018-07-03 00:00
 • #283: Lạc Thanh Phong răng nanh!2018-07-03 00:01
 • #284: Thương Hoa tân sinh2018-07-03 00:01
 • #285: Không biết bí cảnh2018-07-03 00:01
 • #286: Ý kiến2018-07-03 00:01
 • #287: Thiên Phong xuất quan!2018-07-03 00:02
 • #288: Tiễn đưa2018-07-03 00:02
 • #289: Tam giai Giải Độc Đan2018-07-03 00:02
 • #290: Khuất nhục2018-07-03 00:02
 • #291: Kẻ thế mạng2018-07-03 00:02
 • #292: Chẩn đoán2018-07-03 00:02
 • #293: Hai loại linh thể!2018-07-03 00:03
 • #294: Thần hồn bí kỹ cùng Bát giai đan phương!2018-07-03 00:03
 • #295: Vu oan!2018-07-03 00:03
 • #296: Hám Sơn tiền bối2018-07-03 00:03
 • #297: Tiến vào bí cảnh2018-07-03 00:03
 • #298: Hoa Hải2018-07-03 00:03
 • #299: Đổi khách thành chủ!2018-07-03 00:04
 • #300: Thu hoa2018-07-03 00:04
 • #301: Không thể buông tha2018-07-03 00:07
 • #302: Ép người quá đáng2018-07-03 00:07
 • #303: Rất ngu rất ngây thơ?2018-07-03 00:07
 • #304: Tạm biệt, không tiễn!2018-07-03 00:07
 • #305: Xóa bỏ!2018-07-03 00:08
 • #306: Cấu kết với nhau làm việc xấu2018-07-03 00:08
 • #307: Vạ lây người vô tội2018-07-03 00:08
 • #308: Kịch chiến chính diện2018-07-03 00:08
 • #309: Phiền toái!2018-07-03 00:08
 • #310: Một cái ánh mắt!2018-07-03 00:09
 • #311: Hồn Ngọc!2018-07-03 00:09
 • #312: Giở công phu sư tử ngoạm2018-07-03 00:09
 • #313: Tám tông tề tụ2018-07-03 00:10
 • #314: Trở mặt!2018-07-03 00:10
 • #315: Tuyệt diễm vách ngăn2018-07-03 00:10
 • #316: Vào trận2018-07-03 00:10
 • #317: Chọc nhiều người tức giận2018-07-03 00:10
 • #318: Kiếm khôi!2018-07-03 00:11
 • #319: Tiểu Cửu Chuyển Liên Hoàn Trận!2018-07-03 00:11
 • #320: Tam tiến tam xuất!2018-07-03 00:11
 • #321: Ngộ trận!2018-07-03 00:11
 • #322: Đưa tin tàn niệm2018-07-03 00:11
 • #323: Ai chết rất là thảm?2018-07-03 00:12
 • #324: Kinh biến!2018-07-03 00:12
 • #325: Đánh phục!2018-07-03 00:12
 • #326: Chảy máu nhiều!2018-07-03 00:12
 • #327: Bằng bản lãnh của mình2018-07-03 00:13
 • #328: Cấm chế la bàn2018-07-03 00:13
 • #329: Ngũ giai dược đỉnh!2018-07-03 00:13
 • #330: Vô danh hắc châu2018-07-03 00:14
 • #331: Lòng đất đột biến!2018-07-03 00:14
 • #332: Cuồng Phong Giới di dân!2018-07-03 00:14
 • #333: Đối chiến Lâm Siêu!2018-07-03 00:15
 • #334: Chống cự tứ đại Hóa Hải!2018-07-03 00:15
 • #335: Vô địch tính toán!2018-07-03 00:15
 • #336: Bắt rùa trong hũ!2018-07-03 00:16
 • #337: Đại Diễn không gian!2018-07-03 00:16
 • #338: Hai giới bí mật!2018-07-03 00:16
 • #339: 《 Trận Pháp 》2018-07-03 00:16
 • #340: Thạch thư2018-07-03 00:17
 • #341: Thể hồ quán đính2018-07-03 00:17
 • #342: Cửu Cửu Quy Nhất, Ngưng Tinh Cảnh!2018-07-03 00:17
 • #343: Thiên Lưu Phi Hoa lại sính uy!2018-07-03 00:17
 • #344: Lẻn vào2018-07-03 00:17
 • #345: Hồi mã thương!2018-07-03 00:18
 • #346: Lam Vũ2018-07-03 00:18
 • #347: Lông chim2018-07-03 00:18
 • #348: Phát túc cuồng bôn!2018-07-03 00:18
 • #349: Diệp Viễn đi đâu? (một canh)2018-07-03 00:18
 • #350: Lại ngộ chân ý! (canh hai)2018-07-03 00:19
 • #351: Phong hỏa liệt diễm hóa long! (canh ba)2018-07-03 00:19
 • #352: Mục tiêu trung ương Vương Thành! (canh tư)2018-07-03 00:19
 • #353: Cứu người (canh năm)2018-07-03 00:19
 • #354: Phiền toái đến cửa! (canh sáu)2018-07-03 00:20
 • #355: Ngươi chết cũng bồi hắn không được (canh bảy)2018-07-03 00:20
 • #356: Con mắt đều mù (canh tám)2018-07-03 00:20
 • #357: Để cho bọn họ khó chịu! (canh chín)2018-07-03 00:20
 • #358: Chỉ điểm (canh mười)2018-07-03 00:20
 • #359: Gậy ông đập lưng ông (canh mười một)2018-07-03 00:21
 • #360: Tiểu Mê Huyễn Trận! (12 càng)2018-07-03 00:21
 • #361: Tỷ võ cầu hôn (canh 13)2018-07-03 00:21
 • #362: Tiền của không lộ ra ngoài (canh 14)2018-07-03 00:21
 • #363: Bạch Quang mị lực cá nhân (canh 15)2018-07-03 00:21
 • #364: Ta thật sự là Luyện Dược Sư (một canh)2018-07-03 00:21
 • #365: Đều bị các ngươi nói xong (canh hai)2018-07-03 00:22
 • #366: Nhìn theo các ngươi chơi đùa (canh 3)2018-07-03 00:22
 • #367: Làm trâu làm ngựa (canh 4)2018-07-03 00:22
 • #368: Đây mới là huyễn kỹ (canh 5)2018-07-03 00:22
 • #369: Tiêu gia khách khanh (canh 6)2018-07-03 00:22
 • #370: Tiêu Trường Phong (canh 7)2018-07-03 00:23
 • #371: Trao đổi một chút cũng tốt (canh tám)2018-07-03 15:40
 • #372: Có thể hay không khá một chút? (canh 9)2018-07-03 15:40
 • #373: Các ngươi khi dễ ta! (canh 10)2018-07-03 15:40
 • #374: Bị coi thường2018-07-03 15:41
 • #375: Điền Kỵ đua ngựa2018-07-03 15:41
 • #376: Bị buông tha thiếu niên2018-07-03 15:43
 • #377: Tiêu Như Yên thua?2018-07-03 15:43
 • #378: Hắn nói không sai!2018-07-03 15:43
 • #379: Diệp Viễn nhắc nhở2018-07-03 15:43
 • #380: Nghịch tập2018-07-03 15:43
 • #381: Đối thủ đáng sợ (canh 2)2018-07-03 15:44
 • #382: Ai không cười nổi? (canh 3)2018-07-03 15:44
 • #383: Ta tốt rồi (canh 4)2018-07-03 15:44
 • #384: Tiêu chuẩn câu trả lời (canh 1)2018-07-03 15:44
 • #385: Ta vừa tốt rồi2018-07-03 15:44
 • #386: Bạo Viêm Thăng Long Đan (canh 3)2018-07-03 15:45
 • #387: Truyền thuyết chi cảnh lại hiện!2018-07-03 15:45
 • #388: Sau ngày hôm nay2018-07-03 15:45
 • #389: Nhất đẳng thế gia2018-07-03 15:45
 • #390: Sức mạnh vị trí! (canh 3)2018-07-03 15:45
 • #391: Tuyệt cảnh2018-07-03 15:46
 • #392: Cho nên. . . Thật xin lỗi2018-07-03 15:46
 • #393: Tiểu tử kia!2018-07-03 15:46
 • #394: Đánh nát ảo tưởng2018-07-03 15:46
 • #395: Xung đột2018-07-03 15:47
 • #396: Hắn hôm nay phải chết!2018-07-03 15:47
 • #397: Cút đi!2018-07-03 15:47
 • #398: Trừng phạt!2018-07-03 15:47
 • #399: Nhớ lộn2018-07-03 15:48
 • #400: Nhận sai!2018-07-03 15:48
 • #401: Chịu đòn nhận tội!2018-07-03 15:48
 • #402: Tiền mất tật mang2018-07-03 15:48
 • #403: Để cho người ta buồn bực thần quyết2018-07-03 15:48
 • #404: Thề chết đi theo2018-07-03 15:49
 • #405: Tứ Phương Đỉnh uy lực!2018-07-03 15:49
 • #406: Viên Phi đột phá!2018-07-03 15:49
 • #407: Chính là sợ căn cơ bất ổn2018-07-03 15:50
 • #408: Tiêu Như Yên xảy ra chuyện!2018-07-03 15:50
 • #409: Diệp Viễn nổi đóa2018-07-03 15:50
 • #410: Tiêu Trường Phong tính toán2018-07-03 15:50
 • #411: Thu ta làm đồ đệ2018-07-03 15:50
 • #412: Quà đáp lễ!2018-07-03 15:50
 • #413: Hoá trang lên sân khấu!2018-07-03 15:51
 • #414: Quần anh hội tụ!2018-07-03 15:51
 • #415: Vì ngươi chiến tận anh hùng thiên hạ!2018-07-03 15:51
 • #416: Chấn động toàn trường!2018-07-03 15:51
 • #417: Không người dám tiến lên!2018-07-03 15:51
 • #418: Mệt mỏi gục xuống!2018-07-03 15:51
 • #419: Phòng ngự tuyệt đối!2018-07-03 15:52
 • #420: Vô sỉ xa luân chiến2018-07-03 15:52
 • #421: Toàn bộ lên đây đi!2018-07-03 15:52
 • #422: Hoa nở xán lạn2018-07-03 15:52
 • #423: Lực lượng ngang nhau!2018-07-03 15:52
 • #424: Quá ngây thơ rồi!2018-07-03 15:53
 • #425: Hạ xuống chơi một chút?2018-07-03 15:53
 • #426: Thượng Quan Lăng Vân chờ mong2018-07-03 15:53
 • #427: Thật không may, ta cũng sẽ2018-07-03 15:53
 • #428: Thương ảnh đối với kiếm mang!2018-07-03 15:53
 • #429: Cửu Kiếm quy nhất, bán nguyệt trảm!2018-07-03 15:54
 • #430: Chắc chắn phải chết?2018-07-03 15:54
 • #431: Khủng bố chiến đấu!2018-07-03 15:54
 • #432: Thu đồ!2018-07-03 15:54
 • #433: Thân phận bại lộ!2018-07-03 15:54
 • #434: Hắn là tiểu sư đệ của ta!2018-07-03 15:54
 • #435: Diệp Viễn ma lực2018-07-03 15:55
 • #436: Phong Hoàng xuất hiện!2018-07-03 15:55
 • #437: Vô cùng nhục nhã!2018-07-03 15:55
 • #438: Cho ngươi chịu khổ2018-07-03 15:55
 • #439: Hiện thế báo!2018-07-03 15:55
 • #440: Trở lại Vô Biên Giới!2018-07-03 15:55
 • #441: Cảm động!2018-07-03 15:56
 • #442: Ly nhi lai lịch2018-07-03 15:56
 • #443: Đoàn viên2018-07-03 15:56
 • #444: Sơn môn kịch biến!2018-07-03 15:56
 • #445: Để cho ta tới!2018-07-03 15:56
 • #446: Nam Vực chi biến2018-07-03 15:57
 • #447: Hả giận2018-07-03 15:57
 • #448: Tuyệt vọng!2018-07-03 15:57
 • #449: Tử thủ U Vân tông!2018-07-03 15:57
 • #450: Bù đắp đại trận2018-07-03 15:57
 • #451: Hộ tông đại trận oai!2018-07-03 15:57
 • #452: Chém giết hồn hải cảnh võ giả!2018-07-03 15:58
 • #453: Khắc "Kiếm "2018-07-03 15:58
 • #454: Cấp bốn trận sư ra tay!2018-07-03 15:58
 • #455: U Vân tông có hồn!2018-07-03 15:58
 • #456: Dương dương tự đắc2018-07-03 15:58
 • #457: Vô cùng chật vật2018-07-03 15:59
 • #458: Rốt cuộc là ai2018-07-03 15:59
 • #459: Gậy ông đập lưng ông!2018-07-03 15:59
 • #460: Khiếp sợ Tử Thần Tông!2018-07-03 15:59
 • #461: Thác Hải đan!2018-07-03 16:00
 • #462: Toái đan Hóa Hải!2018-07-03 16:00
 • #463: Song hỷ lâm môn2018-07-03 16:00
 • #464: Huyền Thủy kỳ2018-07-03 16:00
 • #465: Thiên Vũ quyết tuyệt2018-07-03 16:00
 • #466: Đánh giết?2018-07-03 16:01
 • #467: Cũng huyễn cũng thật2018-07-03 16:01
 • #468: Kế bỏ thành trống!2018-07-03 16:01
 • #469: Thần bí khách tới2018-07-03 16:01
 • #470: Cử tông bắc dời2018-07-03 16:01
 • #471: Hung hăng lai sứ2018-07-03 16:02
 • #472: Ngươi không phải là đối thủ của hắn2018-07-03 16:02
 • #473: . Chân tướng Đại Bạch2018-07-03 16:02
 • #474: Lưu lại làm con tin2018-07-03 16:02
 • #475: Thiếu niên kia, không đơn giản!2018-07-03 16:02
 • #476: Bất ngờ chi yêu2018-07-03 16:03
 • #477: Hắn gọi Diệp Viễn!2018-07-03 16:03
 • #478: Kim thiền thoát xác!2018-07-03 16:03
 • #479: Một trăm viên liền một trăm viên!2018-07-03 16:03
 • #480: Đồ ngốc2018-07-03 16:03
 • #481: Công tử bột tổ tông2018-07-03 16:04
 • #482: Không phải ngươi nói sao?2018-07-03 16:04
 • #483: Trêu đùa2018-07-03 16:04
 • #484: Ta muốn giết hắn, ngươi không ngăn được2018-07-03 16:04
 • #485: Chiến hồn hải!2018-07-03 16:04
 • #486: Bị thua2018-07-03 16:05
 • #487: Ngươi rất mạnh!2018-07-03 16:05
 • #488: Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm chi Kiếm Vũ Vạn Nhận2018-07-03 16:05
 • #489: Công lớn lao yên!2018-07-03 16:05
 • #490: Ở đây, bị tiếp quản2018-07-03 16:05
 • #491: Đối thủ của ngươi là hắn2018-07-03 16:05
 • #492: Trừ hại2018-07-03 16:06
 • #493: Để hắn đợi bái!2018-07-03 16:06
 • #494: Anh hùng thiếp2018-07-03 16:06
 • #495: Nên tới đều tới2018-07-03 16:06
 • #496: Không có địch thủ2018-07-03 16:06
 • #497: Đan Đạo thánh địa2018-07-03 16:06
 • #498: Nữ nhân xinh đẹp không thể đắc tội2018-07-03 16:07
 • #499: Quá đơn giản2018-07-03 16:07
 • #500: Thiếu niên, ngươi có sư thừa không có?2018-07-03 16:07
 • #501: Mặc cho tinh thuần (năm canh)2018-07-03 16:07
 • #502: Tìm người (sáu đổi)2018-07-03 16:07
 • #503: Dạy ta luyện đan2018-07-03 16:08
 • #504: Đồ thủ luyện đan2018-07-03 16:08
 • #505: Thiên Vấn Tường2018-07-03 16:08
 • #506: Sợ các ngươi không đủ tiền trả2018-07-03 16:08
 • #507: Lão phu có hay không tư cách này?2018-07-03 16:08
 • #508: Tào Phương biệt khuất2018-07-03 16:09
 • #509: Diệp Viễn biến thái kế hoạch!2018-07-03 16:09
 • #510: Nguyên lai là như vậy!2018-07-03 16:09
 • #511: Hoàn toàn đúng!2018-07-03 16:09
 • #512: Kinh động cự đầu!2018-07-03 16:09
 • #513: Chỉ phải nói xin lỗi!2018-07-03 16:09
 • #514: Phẩy tay áo bỏ đi2018-07-03 16:10
 • #515: Tiên minh ngọc nhưỡng2018-07-03 16:10
 • #516: Không được theo ta cướp sư phụ2018-07-03 16:10
 • #517: Lập quy củ2018-07-03 16:10
 • #518: Hội đàm bắt đầu2018-07-03 16:10
 • #519: Lam Phong thực lực!2018-07-03 16:11
 • #520: Thanh danh truyền xa2018-07-03 16:11
 • #521: Hải Lão2018-07-03 16:11
 • #522: Vấn kế2018-07-03 16:11
 • #523: Loạn thế làm dùng trọng điển!2018-07-03 16:11
 • #524: Vô Biên Liên Minh2018-07-03 16:12
 • #525: Hạo Thiên tháp truyền thừa2018-07-03 16:12
 • #526: Diệp Hàng nguy cấp2018-07-03 16:12
 • #527: Hành hình2018-07-03 16:12
 • #528: Nghĩa thích2018-07-03 16:12
 • #529: Chúng bạn xa lánh2018-07-03 16:13
 • #530: Ngươi đang hối hận!2018-07-03 16:13
 • #531: Lời nói sắc bén2018-07-03 16:13
 • #532: Cúi đầu2018-07-03 16:13
 • #533: Tào gia khó khăn2018-07-03 16:13
 • #534: Chiêu cáo toàn thành2018-07-03 16:13
 • #535: Hoa Ngọc Đan2018-07-03 16:14
 • #536: Hạ lễ2018-07-03 16:14
 • #537: Khai đàn giảng đạo2018-07-03 16:14
 • #538: Kể hết trình diện2018-07-03 16:14
 • #539: Chạm tay có thể bỏng2018-07-03 16:14
 • #540: Cường ngạnh2018-07-03 16:15
 • #541: Bày mưu đặt kế2018-07-03 16:15
 • #542: Kiên từ không chịu2018-07-03 16:15
 • #543: Dưới chân đường2018-07-03 16:15
 • #544: Diệp đại sư2018-07-03 16:15
 • #545: Đan thần chuyển thế2018-07-03 16:16
 • #546: Một nhà độc quyền2018-07-03 16:16
 • #547: Hạo Thiên tháp2018-07-03 16:16
 • #548: Không phải là ngươi có thể chọc được2018-07-03 16:16
 • #549: Dự đoán2018-07-03 16:16
 • #550: Tầng thứ nhất2018-07-03 16:17
 • #551: Ngươi thế nào mới đến?2018-07-03 16:17
 • #552: Vô danh năng lượng2018-07-03 16:17
 • #553: Chơi lớn2018-07-03 16:17
 • #554: Thuấn Phát Vũ Kỹ!2018-07-03 16:17
 • #555: Tiếp tục giết sạch!2018-07-03 16:18
 • #556: Quả nhiên là cố ý2018-07-03 16:18
 • #557: Hắn cùng các ngươi không giống2018-07-03 16:18
 • #558: Có cái gì không giống với2018-07-03 16:18
 • #559: Hạo Thiên Thạch Bi2018-07-03 16:18
 • #560: Kim sắc tên!2018-07-03 16:19
 • #561: Hoàn mỹ thông quan!2018-07-03 16:19
 • #562: Cửu Tự Chân Ngôn Quyết2018-07-03 16:19
 • #563: Viêm Động Sát!2018-07-03 16:19
 • #564: Huyễn linh sát trận!2018-07-03 16:19
 • #565: Tầng thứ năm2018-07-03 16:19
 • #566: Thật không giống với!2018-07-03 16:20
 • #567: Tiếp theo tầng tái kiến2018-07-03 16:20
 • #568: Ai khi dễ ai?2018-07-03 16:20
 • #569: Hai đại hỏa ý cảnh2018-07-03 16:20
 • #570: Sáng tạo lịch sử!2018-07-03 16:20
 • #571: Chân Long huyết!2018-07-03 16:21
 • #572: Đồ thành2018-07-03 16:21
 • #573: Chém giết Chân Long ý chí!2018-07-03 16:21
 • #574: Bán long thân thể, hóa hải bát trọng!2018-07-03 16:21
 • #575: Được ích lợi vô cùng2018-07-03 16:21
 • #576: Làm hôm nay tuyển trạch kiêu ngạo2018-07-03 16:21
 • #577: Sơ khuy môn kính2018-07-03 16:22
 • #578: Ba chưởng!2018-07-03 16:22
 • #579: Phản kích2018-07-03 16:22
 • #580: Bàn Long Phá Thiên Chưởng!2018-07-03 16:22
 • #581: Mười ngày2018-07-03 16:22
 • #582: Điều động Chân Long lực2018-07-03 16:23
 • #583: Tiến thêm một bước trời cao biển rộng2018-07-03 16:23
 • #584: Thiên tài ngạo cốt!2018-07-03 16:23
 • #585: Long ba2018-07-03 16:23
 • #586: Truyền thừa cuối cùng!2018-07-03 16:23
 • #587: Hạo Thiên tháp tân chủ nhân2018-07-03 16:23
 • #588: Tứ đại tùy tùng2018-07-03 16:24
 • #589: Đào ngũ2018-07-03 16:24
 • #590: Chủ động thỉnh anh!2018-07-03 16:24
 • #591: Cáo biệt2018-07-03 16:24
 • #592: Một đạo Thủ Ấn!2018-07-03 16:24
 • #593: Giết đi vào!2018-07-03 16:25
 • #594: Tạm biệt Thượng Quan Lăng Vân2018-07-03 16:25
 • #595: Ngươi không giống nhau2018-07-03 16:25
 • #596: Cho ngươi một trận chiến2018-07-03 16:25
 • #597: Nghi vấn2018-07-03 16:25
 • #598: Chưa đem hết toàn lực2018-07-03 16:25
 • #599: Bảo tồn thực lực2018-07-03 16:26
 • #600: Phản khống trận pháp2018-07-03 16:26
 • #601: Ngắt lấy đầu người2018-07-03 16:26
 • #602: Phân phát đan dược2018-07-03 16:26
 • #603: Đặc huấn2018-07-03 16:26
 • #604: Đem phía sau lưng giao cho các ngươi2018-07-03 16:27
 • #605: Sở Thạch tổ ba người2018-07-03 16:27
 • #606: Một đường hướng bắc2018-07-03 16:27
 • #607: Phù Quang Huyết Ảnh trận2018-07-03 16:27
 • #608: Ánh rạng đông2018-07-03 16:27
 • #609: Một người đã đủ giữ quan ải!2018-07-03 16:28
 • #610: Thần Du cảnh hiện!2018-07-03 16:28
 • #611: Có chuyện hảo hảo nói2018-07-03 16:28
 • #612: Dẫn bạo!2018-07-03 16:28
 • #613: Mèo vờn chuột?2018-07-03 16:28
 • #614: Đừng nóng vội, mới vừa mới bắt đầu đây!2018-07-03 16:29
 • #615: Mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp!2018-07-03 16:29
 • #616: Đánh tan kiếp vân!2018-07-03 16:29
 • #617: Song sắc thiên kiếp!2018-07-03 16:29
 • #618: Nén giận một đòn2018-07-03 16:29
 • #619: Đại đảo ngược!2018-07-03 16:30
 • #620: Một quyền đánh giết!2018-07-03 16:30
 • #621: Tử vong cấm khu!2018-07-03 16:30
 • #622: Đại truy trốn2018-07-03 16:30
 • #623: Một hồi đánh bạc!2018-07-03 16:30
 • #624: Tâm Như Bàn Thạch, bát phong bất động!2018-07-03 16:31
 • #625: Luôn mãi khiêu khích2018-07-03 16:31
 • #626: Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc2018-07-03 16:31
 • #627: Ảo thuật? Ha ha!2018-07-03 16:31
 • #628: Thiểu Chủ2018-07-03 16:31
 • #629: Cải tử hồi sinh2018-07-03 16:31
 • #630: Tứ tượng hư ảnh2018-07-03 16:32
 • #631: Cấp năm siêu phẩm2018-07-03 16:32
 • #632: Thanh Linh Thụ tin tức2018-07-03 16:32
 • #633: Lôi Nguyên Quả lâm2018-07-03 16:32
 • #634: Hãnh diện2018-07-03 16:32
 • #635: Chỉ bằng ta!2018-07-03 16:33
 • #636: Huyết thống áp chế!2018-07-03 16:33
 • #637: Một đêm thành thục2018-07-03 16:33
 • #638: Nguyên Từ Linh Mộc!2018-07-03 16:33
 • #639: Lang Nha!2018-07-03 16:34
 • #640: Yêu hóa2018-07-03 16:34
 • #641: Nguyên Từ Lực Trường2018-07-03 16:34
 • #642: Thần thú uy thế2018-07-03 16:34
 • #643: Long Chủ!2018-07-03 16:34
 • #644: Phong Lôi Cực Quang Độn Pháp2018-07-03 16:35
 • #645: Hiểu lầm2018-07-03 16:35
 • #646: Lạt mềm buộc chặt2018-07-03 16:35
 • #647: Luyện hóa Hỏa Nguyên tinh!2018-07-03 16:35
 • #648: Nguyên Hỏa dị biến2018-07-03 16:35
 • #649: Không có lựa chọn nào khác2018-07-03 16:35
 • #650: Tiêu độc2018-07-03 16:36
 • #651: Hai tộc đại chiến!2018-07-03 16:36
 • #652: Bằng Tộc thiếu chủ2018-07-03 16:36
 • #653: Mượn tên khiêu chiến!2018-07-03 16:36
 • #654: Công sở trường2018-07-03 16:36
 • #655: Duy nhất người thắng2018-07-03 16:37
 • #656: Múa rìu qua mắt thợ2018-07-03 16:37
 • #657: Thật giả Long chủ!2018-07-03 16:37
 • #658: Hổ tộc nghi ngờ2018-07-03 16:37
 • #659: Long Đằng ngoài ý muốn thỉnh cầu2018-07-03 16:37
 • #660: Đánh tơi bời Long chủ!2018-07-03 16:37
 • #661: Ai dám động đến đại ca ta!2018-07-03 16:38
 • #662: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2018-07-03 16:38
 • #663: Hắc Ám Sâm Lâm2018-07-03 16:38
 • #664: Thanh Linh Thụ quy ta!2018-07-03 16:38
 • #665: Thất bại tan tác mà quay trở về2018-07-03 16:38
 • #666: Một phần danh sách2018-07-03 16:39
 • #667: Bởi vì dáng dấp đẹp trai2018-07-03 16:39
 • #668: Đại chiến Thanh Linh Thụ2018-07-03 16:39
 • #669: Phong Linh Châm2018-07-03 16:39
 • #670: Hoàng tước tại hậu2018-07-03 16:39
 • #671: Dối trá Hổ Viêm2018-07-03 16:40
 • #672: Mua dây buộc mình2018-07-03 16:40
 • #673: Man Thiên Quá Hải2018-07-03 16:40
 • #674: Giết chết Hổ Viêm!2018-07-03 16:40
 • #675: Hôn trộm2018-07-03 16:40
 • #676: Thần Vực sự tình! (Canh [3])2018-07-03 16:40
 • #677: Ôm cây đợi thỏ2018-07-03 16:41
 • #678: Tự tìm đường chết2018-07-03 16:41
 • #679: Gặp cố nhân2018-07-03 16:41
 • #680: Tin dữ2018-07-03 16:41
 • #681: Vung cánh tay hô lên2018-07-03 16:41
 • #682: Bát phương xin vào2018-07-03 16:42
 • #683: Diệp gia quân2018-07-03 16:42
 • #684: Đại quân áp cảnh2018-07-03 16:42
 • #685: Thực lực tuyệt đối2018-07-03 16:42
 • #686: Đến các ngươi biểu diễn2018-07-03 16:43
 • #687: Chu Ngạn (canh 3)2018-07-03 16:43
 • #688: Cái nhục ngày hôm nay (canh 4)2018-07-03 16:43
 • #689: Tại Thần Vực chờ ta!2018-07-03 16:43
 • #690: Ta đây liền tiến vào!2018-07-03 16:43
 • #691: Theo đánh không lầm2018-07-03 16:43
 • #692: Huyết Ngục Lao Lung2018-07-03 16:44
 • #693: Linh cấp Bàn Long Phá Thiên Chưởng!2018-07-03 16:44
 • #694: Chân Long thiên quân!2018-07-03 16:44
 • #695: Thần hồn ngưng hình2018-07-03 16:44
 • #696: Chờ ta tới chém!2018-07-03 16:44
 • #697: Triệu Thiên Dận, ngươi đáng chết!2018-07-03 16:44
 • #698: Hận ý ngút trời!2018-07-03 16:45
 • #699: "Hiếu" một chữ này!2018-07-03 16:45
 • #700: Một quyền này!2018-07-03 16:45
 • #701: Tân nhiệm Phong Hoàng2018-07-03 16:45
 • #702: Liều mạng2018-07-03 16:46
 • #703: Phá Trường Không!2018-07-03 16:46
 • #704: Lòng hướng về đạo2018-07-03 16:46
 • #705: Có đi có lại2018-07-03 16:46
 • #706: Ngoài ý muốn cự tuyệt2018-07-03 16:46
 • #707: Chuẩn bị độ kiếp!2018-07-03 16:47
 • #708: Kiếm khí trùng vân tiêu!2018-07-03 16:47
 • #709: Chẳng qua chỉ là Vô Lượng Cảnh nhất trọng2018-07-03 16:47
 • #710: Phản chế2018-07-03 16:47
 • #711: Điểm cống hiến2018-07-03 16:47
 • #712: Diệp Viễn xoát phân kế hoạch!2018-07-03 16:48
 • #713: Cố gia nhiệm vụ2018-07-03 16:48
 • #714: Quân Thiên Vũ2018-07-03 16:48
 • #715: Hồn Khiên Mộng Diệp Chú2018-07-03 16:48
 • #716: Nhân tình2018-07-03 16:48
 • #717: Thuê người giết người2018-07-03 16:49
 • #718: Ngang ngược Quân Thiên Vũ2018-07-03 16:49
 • #719: Lấy lại danh dự2018-07-03 16:49
 • #720: Phong thủy luân chuyển2018-07-03 16:49
 • #721: Một cái tai2018-07-03 16:49
 • #722: Có gì không ổn2018-07-03 16:50
 • #723: Nguyên tia chẩn mạch2018-07-03 16:50
 • #724: Thành sự không đủ, bại sự có dư2018-07-03 16:50
 • #725: Lưu Tinh thương hành2018-07-03 16:50
 • #726: Thử đan2018-07-03 16:50
 • #727: Tôn trọng2018-07-03 16:50
 • #728: Lợi nhuận2018-07-03 16:51
 • #729: Giảm giá thúc tiêu2018-07-03 16:51
 • #730: Phá quán2018-07-03 16:51
 • #731: Hào khí cam kết2018-07-03 16:51
 • #732: Cùng đồ đệ của ta tỷ đấu2018-07-03 16:51
 • #733: Đồ nhi thỉnh chiến2018-07-03 16:52
 • #734: Đèn đuốc rực rỡ2018-07-03 16:52
 • #735: Toàn thắng!2018-07-03 16:52
 • #736: Bách điểu triều phượng!2018-07-03 16:52
 • #737: Luận bàn2018-07-03 16:52
 • #738: Trở về trạng thái cũ đan phương2018-07-03 16:52
 • #739: Danh tiếng chính thịnh2018-07-03 16:53
 • #740: Cọc đá2018-07-03 16:53
 • #741: Không giống một ít người, chỉ biết khoác lác2018-07-03 16:53
 • #742: Mời chào2018-07-03 16:53
 • #743: Đài sen2018-07-03 16:53
 • #744: Bộ Bộ Sinh Liên2018-07-03 16:54
 • #745: Đổ xuống sông xuống biển2018-07-03 16:54
 • #746: Còn có ai, dám động huynh đệ ta!2018-07-03 16:54
 • #747: Phạn âm từng trận2018-07-03 16:54
 • #748: Làm trò hề2018-07-03 16:54
 • #749: An Hồn Thuật2018-07-03 16:55
 • #750: Con đường thứ ba2018-07-03 16:55
 • #751: Ngài mang một đầu?2018-07-03 16:55
 • #752: Thơm dịu2018-07-03 16:55
 • #753: Từ Diễm2018-07-03 16:55
 • #754: Có vấn đề2018-07-03 16:55
 • #755: Ngươi đang sợ cái gì2018-07-03 16:56
 • #756: Hậu thủ2018-07-03 16:56
 • #757: Tiểu Hỏa tiến giai!2018-07-03 16:56
 • #758: Đoạt xá2018-07-03 16:56
 • #759: Phong bế thức hải2018-07-03 16:56
 • #760: Vạn hồn tịch diệt2018-07-03 16:57
 • #761: Huyền khí2018-07-03 16:57
 • #762: Nhân tình2018-07-03 16:57
 • #763: Hồi ức2018-07-03 16:57
 • #764: Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không2018-07-03 16:57
 • #765: Đọng lại đơn đặt hàng2018-07-03 16:58
 • #766: Lỗi do tự mình gánh2018-07-03 16:58
 • #767: Đại lý thành chủ2018-07-03 16:58
 • #768: Xích Hà Cốc2018-07-03 16:58
 • #769: Danh ngạch2018-07-03 16:58
 • #770: Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!2018-07-03 16:59
 • #771: Cường địch như mây2018-07-03 16:59
 • #772: Dương Văn Miểu2018-07-03 16:59
 • #773: Thiên tài yêu nghiệt2018-07-03 16:59
 • #774: Cao thủ tịch mịch như tuyết2018-07-03 16:59
 • #775: Nhục nhã2018-07-03 17:00
 • #776: Ta xem hắn khó chịu2018-07-03 17:00
 • #777: Dấu chân to2018-07-03 17:00
 • #778: Hắc mã2018-07-03 17:00
 • #779: Tốc độ chi đạo2018-07-03 17:00
 • #780: Tình thế nghiêm trọng2018-07-03 17:01
 • #781: Xích Hà thánh địa2018-07-03 17:01
 • #782: Mấy cái tin tức2018-07-03 17:01
 • #783: Thiên Cơ Lâu2018-07-03 17:01
 • #784: Thiên duyên buổi đấu giá2018-07-03 17:02
 • #785: Tam Sinh Thạch2018-07-03 17:02
 • #786: Coi tiền như rác2018-07-03 17:02
 • #787: Hắc sắc cục sắt2018-07-03 17:02
 • #788: Giống như cách một đời2018-07-03 17:02
 • #789: Nghiệm chi phí2018-07-03 17:03
 • #790: Lão đầu, đã lâu không gặp!2018-07-03 17:03
 • #791: Hắc sắc cục sắt biến hóa2018-07-03 17:03
 • #792: Nhị liên thắng!2018-07-03 17:03
 • #793: Bất công đãi ngộ2018-07-03 17:04
 • #794: Thành toàn2018-07-03 17:04
 • #795: Thần Hồn dị biến!2018-07-03 17:04
 • #796: Cường cường tỷ thí2018-07-03 17:04
 • #797: Ngũ giai!2018-07-03 17:04
 • #798: Thánh đồ2018-07-03 17:05
 • #799: Quỷ dị Trương Thiên Dực2018-07-03 17:05
 • #800: Thật ta chỉ là một gã luyện dược sư2018-07-03 17:05
 • #801: Thái Cổ Lịch Nguyên Trì2018-07-03 17:05
 • #802: Thủ thuật che mắt2018-07-03 17:05
 • #803: Vào hồ2018-07-03 17:05
 • #804: Nước chảy thành sông2018-07-03 17:06
 • #805: Khủng bố hồn kiếp!2018-07-03 17:06
 • #806: Thần minh văn!2018-07-03 17:06
 • #807: Thoát thai hoán cốt2018-07-03 17:06
 • #808: Hồ gặp nạn2018-07-03 17:07
 • #809: Một cái con rắn nhỏ2018-07-03 17:07
 • #810: Hồng Hoang Long Cốt2018-07-03 17:07
 • #811: Thống khổ! (canh ba)2018-07-03 17:07
 • #812: Bạch quang ly khai (canh tư)2018-07-03 17:07
 • #813: Tiếp thu khiêu chiến! (năm canh! )2018-07-03 17:08
 • #814: Thực lực tuyệt đối!2018-07-03 17:08
 • #815: Cường thế kế thừa!2018-07-03 17:08
 • #816: Đánh rắn đánh giập đầu2018-07-03 17:08
 • #817: Mua linh dược2018-07-03 17:09
 • #818: Hồn Võ Thần Vương2018-07-03 17:09
 • #819: Càn Khôn Côn Pháp2018-07-03 17:09
 • #820: Hoàn toàn phá giải2018-07-03 17:09
 • #821: Kém quá xa2018-07-03 17:09
 • #822: Lặng yên đến nguy cơ2018-07-03 17:10
 • #823: Ngươi, trở về!2018-07-03 17:10
 • #824: Thi Triều2018-07-03 17:10
 • #825: Hợp tác2018-07-03 17:10
 • #826: Sát nhập (phần 2)2018-07-03 17:10
 • #827: Đánh đâu thắng đó (canh thứ ba)2018-07-03 17:11
 • #828: Mai Cốt Chi Địa (canh thứ tư)2018-07-03 17:11
 • #829: Dài một chút đầu óc a!2018-07-03 17:11
 • #830: Ma ảnh lần đầu xuất hiện2018-07-03 17:11
 • #831: Âm Huyệt (canh ba)2018-07-03 17:12
 • #832: Thi tôn2018-07-03 17:12
 • #833: Như heo đồng đội2018-07-03 17:12
 • #834: Tức giận mắng2018-07-03 17:13
 • #835: Nhân vật đáng sợ2018-07-03 17:13
 • #836: Chúng Sinh Bách Thái2018-07-03 17:13
 • #837: Bày binh bố trận2018-07-03 17:13
 • #838: Tu La Mê Huyễn Trận uy lực chân chính!2018-07-03 17:13
 • #839: Chiến đấu Ma Thần!2018-07-03 17:13
 • #840: Chói mắt đao mang2018-07-03 17:14
 • #841: Biến cố lại sinh ra!2018-07-03 17:14
 • #842: Lại là đoạt xá?2018-07-03 17:14
 • #843: Chạy trối chết2018-07-03 17:14
 • #844: Sinh tử chưa biết2018-07-03 17:14
 • #845: Lên mặt nạt người2018-07-03 17:15
 • #846: Họa là từ ở miệng mà ra2018-07-03 17:15
 • #847: Một năm2018-07-03 17:15
 • #848: Lột xác2018-07-03 17:15
 • #849: Loạn Ma Hải2018-07-03 17:15
 • #850: Thiếu chủ trở về2018-07-03 17:16
 • #851: Song hỉ lâm môn2018-07-03 17:16
 • #852: Tống biệt (canh ba)2018-07-03 17:16
 • #853: Siêu cấp truyền tống trận2018-07-03 17:16
 • #854: Cao thủ tại dân gian2018-07-03 17:16
 • #855: Len lén động thủ2018-07-03 17:16
 • #856: Quan sát2018-07-03 17:17
 • #857: Lục Hải dong binh đoàn2018-07-03 17:17
 • #858: Nghiêm Linh2018-07-03 17:17
 • #859: Miệng quạ đen2018-07-03 17:17
 • #860: Hỏa Thiêu Liên Doanh2018-07-03 17:17
 • #861: Địa Sát Bảng cao thủ2018-07-03 17:17
 • #862: Hăng hái2018-07-03 17:18
 • #863: Mâu nhiên hồi thủ2018-07-03 17:18
 • #864: Cửa thứ hai vô thượng chân ý!2018-07-03 17:18
 • #865: Linh nhi mất tích2018-07-03 17:18
 • #866: Khiêu chiến2018-07-03 17:18
 • #867: Quyết Sát Lệnh!2018-07-03 17:19
 • #868: Dung hợp2018-07-03 17:19
 • #869: Là nàng sao?2018-07-03 17:19
 • #870: Hiếp bức2018-07-03 17:19
 • #871: Tu La Tràng2018-07-03 17:20
 • #872: Thực lực nghiền ép2018-07-03 17:20
 • #873: Quét ngang2018-07-03 17:20
 • #874: Lỗ thủng2018-07-03 17:21
 • #875: Tôn chủ2018-07-03 17:21
 • #876: Xưng huynh gọi đệ2018-07-03 17:21
 • #877: Thiên Hải Linh Lưu Đan2018-07-03 17:21
 • #878: Mưa đúng lúc2018-07-03 17:21
 • #879: Không nhìn2018-07-03 17:21
 • #880: Sát Lục Kiếm Quyết2018-07-03 17:22
 • #881: Chiếu đánh không lầm2018-07-03 17:22
 • #882: Kiếm tích phân2018-07-03 17:22
 • #883: Đến từ tầng ba mời2018-07-03 17:22
 • #884: Thực lực chân chính2018-07-03 17:22
 • #885: Mười hai vị chủ2018-07-03 17:22
 • #886: Danh sách2018-07-03 17:23
 • #887: Tu La hình thức, mở ra!2018-07-03 17:23
 • #888: Giết đến sợ hãi2018-07-03 17:23
 • #889: Chân chính vương giả huyết mạch2018-07-03 17:23
 • #890: Cường hãn Bách Mông2018-07-03 17:24
 • #891: Diệp Viễn bài!2018-07-03 17:24
 • #892: Cướp người (canh ba)2018-07-03 17:24
 • #893: Bảng danh sách ra lò2018-07-03 17:24
 • #894: Then chốt một vòng2018-07-03 17:24
 • #895: Điều kiện2018-07-03 17:24
 • #896: Hiếp bức tôn chủ2018-07-03 17:25
 • #897: Thế yếu2018-07-03 17:25
 • #898: Thông linh huyết sâm2018-07-03 17:25
 • #899: Tư Nhân nộ (canh ba)2018-07-03 17:25
 • #900: Bọt khí2018-07-03 17:25
 • #901: Liền cái này giá cả!2018-07-03 17:26
 • #902: Không được phụng bồi2018-07-03 17:26
 • #903: Lư hương2018-07-03 17:26
 • #904: Một chưởng đánh chết2018-07-03 17:26
 • #905: Bắt chước bừa2018-07-03 17:26
 • #906: Gắp lửa bỏ tay người (canh ba)2018-07-03 17:27
 • #907: Hít bụi2018-07-03 17:27
 • #908: Hắn không được, không có nghĩa là ta không được!2018-07-03 17:27
 • #909: Truyền thừa người2018-07-03 17:27
 • #910: Chung Cực Truyền Thừa2018-07-03 17:27
 • #911: Thiên Mệnh Chi Tử2018-07-03 17:27
 • #912: Long Thần Chi Âm uy lực!2018-07-03 17:28
 • #913: Không nhả ra không thoải mái! (canh ba)2018-07-03 17:28
 • #914: Thánh Long Lệnh!2018-07-03 17:28
 • #915: Thần nguyên2018-07-03 17:28
 • #916: Diễn kịch cũng sẽ không2018-07-03 17:28
 • #917: Bảo bối nhiều như vậy2018-07-03 17:29
 • #918: Nhổ lên Ám Huyền Kim!2018-07-03 17:29
 • #919: Làm cho đại phiền toái!2018-07-03 17:29
 • #920: Luân phiên biến cố!2018-07-03 17:29
 • #921: Ba vạn năm âm mưu2018-07-03 17:29
 • #922: Giết chết Ma Đế!2018-07-03 17:29
 • #923: Tư Không Thương! (canh ba)2018-07-03 17:30
 • #924: Khiến người ngoài ý tương phùng2018-07-03 17:30
 • #925: Ngày khác chắc chắn xin trả!2018-07-03 17:30
 • #926: Đầu đường giao phong2018-07-03 17:30
 • #927: Kém quá xa!2018-07-03 17:30
 • #928: Đừng ở chỗ này chướng mắt (canh ba)2018-07-03 17:31
 • #929: Càng không nói đạo lý2018-07-03 17:31
 • #930: Gọi Nguyệt Kiếm Thu tới!2018-07-03 17:31
 • #931: Bát cực chiến xa2018-07-03 17:31
 • #932: Không hiểu khó chịu2018-07-03 17:31
 • #933: Làm cho ngài thất vọng rồi!2018-07-03 17:32
 • #934: Muốn trên chín tầng trời kéo thiên lôi2018-07-03 17:32
 • #935: Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác! (canh ba)2018-07-03 17:32
 • #936: Thề cùng quân đồng hành! (canh tư)2018-07-03 17:32
 • #937: Long Hoàng Đỉnh hiện! (năm canh)2018-07-03 17:32
 • #938: Đỉnh phong luyện chế! (sáu chương)2018-07-03 17:33
 • #939: Chỉ là kiêm chức2018-07-03 17:33
 • #940: Mặc Lưu Phân Thần Thuật2018-07-03 17:33
 • #941: Không thể cứu vãn2018-07-03 17:33
 • #942: Hi vọng2018-07-03 17:33
 • #943: Cường hãn Lâm Siêu2018-07-03 17:34
 • #944: Thần đạo vũ kỹ tỷ thí2018-07-03 17:34
 • #945: Thần hồn cộng minh (canh ba)2018-07-03 17:34
 • #946: Tìm đường chết Lâm Siêu2018-07-03 17:34
 • #947: Bán long thân thể nổ tung!2018-07-03 17:35
 • #948: Thiên tài chân chính! (canh ba)2018-07-03 17:35
 • #949: Linh Tê Phá Diệt Kính2018-07-03 17:35
 • #950: Mất đi hình bóng2018-07-03 17:35
 • #951: Nhật Nguyệt Đồng Huy!2018-07-03 17:35
 • #952: Ám độ trần thương!2018-07-03 17:36
 • #953: Hủ tuyền2018-07-03 17:36
 • #954: Nghịch Sinh Linh Tuyền2018-07-03 17:36
 • #955: Linh tuyền tranh2018-07-03 17:36
 • #956: Chiến hồn thức tỉnh!2018-07-03 17:36
 • #957: Nguyệt Linh Ngữ2018-07-03 17:37
 • #958: Cửu Thiên Bất Lão Đan2018-07-03 17:37
 • #959: Thần khí chi uy!2018-07-03 17:37
 • #960: Vào trận2018-07-03 17:37
 • #961: Ai trúng Huyễn cảnh?2018-07-03 17:37
 • #962: Diệp Viễn trúng chiêu!2018-07-03 17:37
 • #963: Đấu pháp!2018-07-03 17:38
 • #964: Bách Thế Luân Hồi!2018-07-03 17:38
 • #965: Thiên Nhân Hợp Nhất!2018-07-03 17:38
 • #966: Quyền chủ động thay chủ!2018-07-03 17:38
 • #967: Thần khí đại chiến!2018-07-03 17:38
 • #968: Dung nhập thiên địa!2018-07-03 17:39
 • #969: Độn khoảng không đi2018-07-03 17:39
 • #970: Thương lượng đối sách2018-07-03 17:39
 • #971: Giương cung bạt kiếm2018-07-03 17:39
 • #972: Thần Vương khiếp sợ2018-07-03 17:40
 • #973: Yêu Tộc người đến2018-07-03 17:40
 • #974: Bạch Quang khốn cảnh2018-07-03 17:40
 • #975: Vả miệng2018-07-03 17:40
 • #976: Cái nào hóng mát cái nào đợi đi2018-07-03 17:40
 • #977: Bạch Hổ địa lao2018-07-03 17:41
 • #978: Mang bọn ngươi đi ra ngoài2018-07-03 17:41
 • #979: Lật lại bản án2018-07-03 17:41
 • #980: Đưa tin trận pháp2018-07-03 17:42
 • #981: Triển lộ thực lực (canh ba)2018-07-03 17:42
 • #982: Lén vào2018-07-03 17:42
 • #983: Trên mũi đao khiêu vũ2018-07-03 17:42
 • #984: Cùng đường! (canh ba)2018-07-03 17:43
 • #985: Tổ Linh chi địa! (canh tư)2018-07-03 17:43
 • #986: Bạch Quang thân thế bí ẩn2018-07-03 17:43
 • #987: Hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể2018-07-03 17:43
 • #988: Thần Vương lĩnh vực (canh ba)2018-07-03 17:43
 • #989: Thủ lăng người nhất mạch2018-07-03 17:43
 • #990: Phản Tổ Long Hồn!2018-07-03 17:44
 • #991: Thánh cấp huyết mạch!2018-07-03 17:44
 • #992: Ra Lăng2018-07-03 17:44
 • #993: Công kích (canh ba)2018-07-03 17:45
 • #994: Bạch Quang nghịch tập2018-07-03 17:45
 • #995: Muốn chết không phân trường hợp2018-07-03 17:45
 • #996: Thiên cấp Long ba, quá yếu! (canh ba)2018-07-03 17:45
 • #997: Cái này đi ra?2018-07-03 17:45
 • #998: Xích tử chi tâm2018-07-03 17:46
 • #999: Yêu cầu quá đáng (canh ba)2018-07-03 17:46
 • #1000: Nổ mạnh2018-07-03 17:46
 • #1001: Long Đằng thực lực chân chính!2018-07-03 17:46
 • #1002: Chư Thiên Phù Đồ Diệt Thần trận!2018-07-03 17:47
 • #1003: Cơ Thương Lan!2018-07-03 17:47
 • #1004: Hư Huyền chi cảnh!2018-07-03 17:47
 • #1005: Tù Thiên Tỏa Linh Hồ!2018-07-03 17:47
 • #1006: Cuối cùng vào đan đế!2018-07-03 17:47
 • #1007: Bát Cực Kiếm Vực!2018-07-03 17:47
 • #1008: Lừa dối!2018-07-03 17:48
 • #1009: Thần Vực đệ nhất mỹ nhân!2018-07-03 17:48
 • #1010: Thánh Long Lệnh chủ nhân (canh tư)2018-07-03 17:48
 • #1011: Khó chịu, nín! (năm canh)2018-07-03 17:48
 • #1012: Thu người hầu2018-07-03 17:48
 • #1013: Đế Khí2018-07-03 17:49
 • #1014: Biến dị Đại Cửu Cửu Thiên Kiếp!2018-07-03 17:49
 • #1015: Lôi, hỏa, băng2018-07-03 17:49
 • #1016: Ngũ hành tề tụ!2018-07-03 17:49
 • #1017: Hạo Thiên Thạch Bi, mở!2018-07-03 17:49
 • #1018: Long Tộc hai đại thịnh thế! (canh ba)2018-07-03 17:50
 • #1019: Cầm bối phận đè chết ngươi2018-07-03 17:50
 • #1020: Ngao Vịnh2018-07-03 17:50
 • #1021: Năm vạn năm trước chuyện cũ2018-07-03 17:50
 • #1022: Tinh, khí, thần2018-07-03 17:50
 • #1023: Vạn Cổ Dược Viên2018-07-03 17:51
 • #1024: Cửu Tinh Ngự Thiên Thuật2018-07-03 17:51
 • #1025: Cái gì phẩm cấp? (canh ba)2018-07-03 17:51
 • #1026: Thông huyền cấp!2018-07-03 17:51
 • #1027: Vân Cao thành2018-07-03 17:51
 • #1028: Căn nguyên (canh ba)2018-07-03 17:52
 • #1029: Nhuận Vật Vô Thanh2018-07-03 17:52
 • #1030: Dập đầu bái sư a2018-07-03 17:52
 • #1031: Dính lên tới?2018-07-03 17:52
 • #1032: Trở lại chơi một hồi2018-07-03 17:53
 • #1033: Hám Thanh Tử (canh ba)2018-07-03 17:53
 • #1034: Để cho hắn chạy trước2018-07-03 17:53
 • #1035: Người đã đi2018-07-03 17:53
 • #1036: Sư tổ dưới chân cẩu (canh ba)2018-07-03 17:53
 • #1037: Tốt, quỳ xuống a (canh tư)2018-07-03 17:54
 • #1038: Cực Kiếm Thần Vương!2018-07-03 17:54
 • #1039: Huynh đệ tổn thương2018-07-03 17:54
 • #1040: Có người tiệt hồ (canh ba)2018-07-03 17:54
 • #1041: Hàn lão đầu2018-07-03 17:54
 • #1042: Đắc ý vênh váo2018-07-03 17:55
 • #1043: Nổ tung Ngao Khiên! (canh ba)2018-07-03 17:55
 • #1044: Hoan nghênh trở lại2018-07-03 17:55
 • #1045: Cường giả tụ tập!2018-07-03 17:55
 • #1046: Tử kỳ không xa2018-07-03 17:55
 • #1047: Vạn Cổ Dược Viên mở ra2018-07-03 17:56
 • #1048: Tử Sát Thiên U (canh ba)2018-07-03 17:56
 • #1049: Bẫy ngươi không có thương lượng (canh tư)2018-07-03 17:56
 • #1050: Vạ lây người vô tội2018-07-03 17:56
 • #1051: Cấu kết với nhau làm việc xấu2018-07-03 17:57
 • #1052: Kim sắc thần hồn! (canh ba)2018-07-03 17:57
 • #1053: Thất Tinh Mịch La2018-07-03 17:57
 • #1054: Tự mình đa tình2018-07-03 17:57
 • #1055: Long Đằng Tứ Hải2018-07-03 17:57
 • #1056: Nghịch Đạo Đan!2018-07-03 17:57
 • #1057: Các ngươi tiếp tục, ta nhận lấy2018-07-03 17:58
 • #1058: Đấu băng diễm2018-07-03 17:58
 • #1059: Đại phát thần uy (canh ba)2018-07-03 17:58
 • #1060: Cửu Cửu Huyễn Linh Thiên Sát Trận!2018-07-03 17:58
 • #1061: Âm dương luân hồi!2018-07-03 17:58
 • #1062: Ngươi không hiểu ta (canh ba)2018-07-03 17:59
 • #1063: Vô cực sinh tử kiếm!2018-07-03 17:59
 • #1064: Thần cấp linh dược xuất thế!2018-07-03 17:59
 • #1065: Đạo Linh quả! (canh ba)2018-07-03 17:59
 • #1066: Tôn Mạn kiến nghị2018-07-03 17:59
 • #1067: Chúng ta sai2018-07-03 18:00
 • #1068: Mười vạn võ giả cùng phá trận!2018-07-03 18:00
 • #1069: Đáng sợ Thánh Mẫu Ma Đằng!2018-07-03 18:00
 • #1070: Bất tử chi thân!2018-07-03 18:00
 • #1071: Hoàn toàn hóa long, hoàng kim hữu trảo! (canh ba)2018-07-03 18:00
 • #1072: Cây khô gặp mùa xuân2018-07-03 18:01
 • #1073: Diệp Thanh sính uy2018-07-03 18:01
 • #1074: Tuyệt vọng tiếng cười (canh ba)2018-07-03 18:01
 • #1075: Thần kiếm2018-07-03 18:01
 • #1076: Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế2018-07-03 18:01
 • #1077: Thánh vực2018-07-03 18:02
 • #1078: Chiếu ngược một quân2018-07-03 18:02
 • #1079: Phá mệnh! (canh ba)2018-07-03 18:02
 • #1080: Thiên Không thành2018-07-03 18:02
 • #1081: Hoàng kim Vân Thiên Thê2018-07-03 18:02
 • #1082: Tiểu nhi khoa2018-07-03 18:03
 • #1083: Há miệng chờ sung2018-07-03 18:03
 • #1084: Chận đại môn đánh mặt2018-07-03 18:03
 • #1085: Quyền Tinh Tử phiền não2018-07-03 18:03
 • #1086: Còn cần ngươi giáo?2018-07-03 18:03
 • #1087: Mời người, có ngươi thái độ này sao?2018-07-03 18:04
 • #1088: Không cùng tiểu bối chấp nhặt2018-07-03 18:04
 • #1089: Huyết Vũ Hoang Nguyên2018-07-03 18:04
 • #1090: Vĩnh cửu thua xa (canh ba)2018-07-03 18:04
 • #1091: Ngụy Kiếm Vực đối Kiếm Vực2018-07-03 18:04
 • #1092: Sát khí2018-07-03 18:05
 • #1093: Cự viên hoang thú (canh ba)2018-07-03 18:05
 • #1094: Ý cảnh đột phá2018-07-03 18:05
 • #1095: Đạo Huyền tứ trọng!2018-07-03 18:05
 • #1096: Tâm huyết dâng trào (canh ba)2018-07-03 18:05
 • #1097: Tuyệt sát2018-07-03 18:06
 • #1098: Hoa trong gương, trăng trong nước!2018-07-03 18:06
 • #1099: Cố kỹ trọng thi2018-07-03 18:06
 • #1100: Giết ngược!2018-07-03 18:06
 • #1101: Liên hoàn kế!2018-07-03 18:06
 • #1102: Lam Thiểm Điệp2018-07-03 18:06
 • #1103: Gan chó như chuột2018-07-03 18:07
 • #1104: Tiểu Viêm2018-07-03 18:07
 • #1105: Viêm Phách Tinh2018-07-03 18:07
 • #1106: Tam đại vương giả2018-07-03 18:07
 • #1107: Ngũ Sắc Tức Thổ2018-07-03 18:07
 • #1108: Ngươi giở trò!2018-07-03 18:08
 • #1109: Hư Huyền đỉnh phong thực lực cường đại!2018-07-03 18:08
 • #1110: Đến từ tầng thứ bảy cường giả bí ẩn2018-07-03 18:08
 • #1111: Thái cổ Thiên Nhất tông2018-07-03 18:08
 • #1112: Thần đạo tam cảnh2018-07-03 18:08
 • #1113: Tĩnh mịch đến nỗi xa!2018-07-03 18:08
 • #1114: Hiểu ra2018-07-03 18:09
 • #1115: Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết!2018-07-03 18:09
 • #1116: Chiến Triệu Linh Đông!2018-07-03 18:09
 • #1117: Khứ vu tồn tinh!2018-07-03 18:10
 • #1118: Vừa tìm thấy đường2018-07-03 18:10
 • #1119: Ngươi dám trêu chọc ta?2018-07-03 18:10
 • #1120: Cửu Thiên Lôi Động!2018-07-03 18:10
 • #1121: Đại Na Di!2018-07-03 18:11
 • #1122: Thỉnh thần dễ tiễn thần khó2018-07-03 18:11
 • #1123: Không cần tới trêu chọc ta!2018-07-03 18:11
 • #1124: Đại khai sát giới!2018-07-03 18:11
 • #1125: Định Thiên Thần Vương!2018-07-03 18:11
 • #1126: Đột biến ngoài ý muốn2018-07-03 18:12
 • #1127: Quyết đấu đỉnh cao!2018-07-03 18:12
 • #1128: Đều là thiên mệnh!2018-07-03 18:12
 • #1129: < Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết > lai lịch2018-07-03 18:12
 • #1130: Tha hương gặp cố nhân2018-07-03 18:12
 • #1131: Thương giới thay đổi2018-07-03 18:13
 • #1132: Anh hùng?2018-07-03 18:13
 • #1133: Cửu Phượng đảo2018-07-03 18:13
 • #1134: Hải Tộc2018-07-03 18:13
 • #1135: Có động thiên khác2018-07-03 18:14
 • #1136: Ngươi nói rất có đạo lý2018-07-03 18:14
 • #1137: Hắc Mông2018-07-03 18:14
 • #1138: Châu Hữu Lệ2018-07-03 18:14
 • #1139: Hồi lô trùng tạo!2018-07-03 18:14
 • #1140: Manh mối2018-07-03 18:15
 • #1141: Ngươi chỉ nói được, hay là không được!2018-07-03 18:15
 • #1142: Cửu Phượng đảo vấn đề2018-07-03 18:15
 • #1143: Đêm hỏi2018-07-03 18:15
 • #1144: Thông Thiên đảo chủ2018-07-03 18:16
 • #1145: Người tài giỏi không được trọng dụng2018-07-03 18:16
 • #1146: Đáng sợ thần vương lĩnh vực2018-07-03 18:16
 • #1147: Kiếm chi lĩnh vực2018-07-03 18:16
 • #1148: Cấm khu2018-07-03 18:16
 • #1149: Đại lễ đón chào2018-07-03 18:17
 • #1150: Gặp nhau không vui (canh một)2018-07-03 18:17
 • #1151: Đại Tế Tư biết! (canh hai)2018-07-03 18:17
 • #1152: Hiện trường dạy học (canh ba)2018-07-03 18:17
 • #1153: Vui lòng phục tùng (canh tư)2018-07-03 18:17
 • #1154: Thôi diễn đan phương (năm canh)2018-07-03 18:18
 • #1155: Luyện chế thất bại! (sáu chương)2018-07-03 18:18
 • #1156: Đại quân áp cảnh (bảy chương)2018-07-03 18:18
 • #1157: Minh nguyệt thay đổi (tám càng)2018-07-03 18:18
 • #1158: Ồn ào! (chín càng)2018-07-03 18:18
 • #1159: Chuyện phất y đi! (mười chương! Cầu đặt! Cầu khen thưởng! )2018-07-03 18:19
 • #1160: Ngạo thị thiên hạ, thì có ích lợi gì? (canh một)2018-07-03 21:35
 • #1161: Nhập ma! (canh hai)2018-07-03 21:35
 • #1162: Tự gây nghiệt (canh ba)2018-07-03 21:35
 • #1163: Không oán không hối (canh tư)2018-07-03 21:36
 • #1164: Một thân đánh lên Dược Vương Điện! (năm canh)2018-07-03 21:36
 • #1165: Mệnh cứng rắn (sáu chương)2018-07-03 21:36
 • #1166: Cửu Tuyệt Tru Thần Kiếm Trận (bảy chương)2018-07-03 21:36
 • #1167: Ô Thần Huyết Châu (tám càng)2018-07-03 21:36
 • #1168: Ngưng Huyết Thánh Thể (chín càng)2018-07-03 21:37
 • #1169: Năm vạn năm sau, Thần cấp Long ba lại xuất hiện! (mười chương)2018-07-03 21:37
 • #1170: Ai thắng ai thua? (canh một)2018-07-03 21:37
 • #1171: Đẫm máu phi kiếm (canh hai)2018-07-03 21:37
 • #1172: Nộ Kiếm Hỏa Liên! (canh ba)2018-07-03 21:37
 • #1173: Đại thù được báo! (canh tư)2018-07-03 21:38
 • #1174: Bất an (canh một)2018-07-03 21:38
 • #1175: Kính bạo tin tức (canh hai)2018-07-03 21:38
 • #1176: Nhiệm vụ đơn giản (canh ba)2018-07-03 21:38
 • #1177: Lăng Thiên Thần Vương! (canh tư)2018-07-03 21:38
 • #1178: Khiêu chiến (canh một)2018-07-03 21:38
 • #1179: Thủ hạ lưu tình (canh hai)2018-07-03 21:39
 • #1180: Triển lộ thực lực! (canh ba)2018-07-03 21:39
 • #1181: Khiêu khích Đại Diễn Thần Vương! (canh tư)2018-07-03 21:39
 • #1182: Người hữu duyên (canh một)2018-07-03 21:39
 • #1183: Xin lỗi (canh hai)2018-07-03 21:40
 • #1184: Huyền cấp lệnh bài! (canh ba)2018-07-03 21:40
 • #1185: Thật là lợi hại (canh tư)2018-07-03 21:40
 • #1186: Quỷ dị mùi thơm (canh một)2018-07-03 21:40
 • #1187: Lén vào La Nham Điện (canh hai)2018-07-03 21:40
 • #1188: Oan gia ngõ hẹp (canh ba)2018-07-03 21:41
 • #1189: Chiến đấu kịch liệt Nguyệt Cơ (canh tư)2018-07-03 21:41
 • #1190: Ngũ tạng đều đốt! (canh một)2018-07-03 21:41
 • #1191: Thức tỉnh! (canh hai)2018-07-03 21:41
 • #1192: Báo thù không qua đêm! (canh ba)2018-07-03 21:41
 • #1193: Cửu Chuyển Kim Thân! (canh tư)2018-07-03 21:41
 • #1194: Thức tỉnh cửa thứ hai vũ kỹ! (canh một)2018-07-03 21:42
 • #1195: Thiên Cơ Lâu lại cử động (canh hai)2018-07-03 21:42
 • #1196: Đàm Tứ chết (canh ba)2018-07-03 21:42
 • #1197: Quỳ, vẫn là không quỳ! (canh tư)2018-07-03 21:42
 • #1198: Tuyệt vọng tư vị (canh một)2018-07-03 21:43
 • #1199: Bọn chuột nhắt (canh hai)2018-07-03 21:43
 • #1200: Bạo tạc phù văn (canh ba)2018-07-03 21:43
 • #1201: Để cho người ta phát điên biến động2018-07-03 21:43
 • #1202: Tạp Nặc!2018-07-03 21:43
 • #1203: Song long thổ châu! (canh ba)2018-07-03 21:44
 • #1204: Không chịu nhận mình già không được!2018-07-03 21:44
 • #1205: Thiên Ma Thần xuất thế!2018-07-03 21:44
 • #1206: Long Đằng quyết tuyệt! (canh ba)2018-07-03 21:44
 • #1207: Vương giả trở về!2018-07-03 21:45
 • #1208: Anh hùng tuổi xế chiều2018-07-03 21:45
 • #1209: Niềm vui ngoài ý muốn! (canh ba)2018-07-03 21:45
 • #1210: Thời gian cấp bách2018-07-03 21:45
 • #1211: Ma Kiếp bạo phát!2018-07-03 21:45
 • #1212: Bốn bề thọ địch2018-07-03 21:46
 • #1213: Tự chui đầu vào lưới2018-07-03 21:46
 • #1214: Huyền Môn răng nanh!2018-07-03 21:46
 • #1215: Không gì hơn cái này2018-07-03 21:46
 • #1216: Huyền Môn xuất thế!2018-07-03 21:46
 • #1217: Đi trước Thần Vẫn Sơn Mạch!2018-07-03 21:46
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-1218.mp32018-07-03 21:47
 • #1219: Vơ vét của cải2018-07-03 21:47
 • #1220: Là nam nhân đứng ra!2018-07-03 21:47
 • #1221: Một trận biển đánh2018-07-03 21:47
 • #1222: Bá đạo2018-07-03 21:48
 • #1223: Tại ngươi mí mắt hạ đều không nhận ra!2018-07-03 21:48
 • #1224: Nhiếp hồn2018-07-03 21:48
 • #1225: Họa địa vi lao2018-07-03 21:48
 • #1226: Đại chiến Ngụy Thành!2018-07-03 21:48
 • #1227: Vạn Hồn Phiên2018-07-03 21:49
 • #1228: Lục soát lấy ký ức2018-07-03 21:49
 • #1229: Không Gian Thủy Tinh2018-07-03 21:49
 • #1230: Không may Chư Cát Thanh Huyền2018-07-03 21:49
 • #1231: Đấu tranh nội bộ2018-07-03 21:50
 • #1232: Tiệc lớn2018-07-03 21:50
 • #1233: Thủ lĩnh khí chất2018-07-03 21:50
 • #1234: Người đầu đá2018-07-03 21:50
 • #1235: Lầm vào Đào Hoa Lâm2018-07-03 21:51
 • #1236: Bẩy rập2018-07-03 21:51
 • #1237: Các ngươi thối lui, ta tới!2018-07-03 21:51
 • #1238: Thần Thú Vực2018-07-03 21:51
 • #1239: Tứ đại trưởng lão đều xuất hiện!2018-07-03 21:51
 • #1240: Tứ tượng cùng reo vang! (canh thứ ba)2018-07-03 21:52
 • #1241: Ngao Lệ2018-07-03 21:52
 • #1242: Thân thế bí ẩn2018-07-03 21:52
 • #1243: Mẹ con đồng lòng2018-07-03 21:52
 • #1244: Thần đạo cường giả chi uy!2018-07-03 21:52
 • #1245: Lưu Đày Chi Địa2018-07-03 21:53
 • #1246: Long nữ Ngao Quân2018-07-03 21:53
 • #1247: Chuyện cũ2018-07-03 21:53
 • #1248: Mở ra Thánh Long Lệnh!2018-07-03 21:53
 • #1249: Biến dị Định Thiên Thần Vương2018-07-03 21:53
 • #1250: Tái chiến thạch nhân2018-07-03 21:54
 • #1251: Thạch chi tâm2018-07-03 21:54
 • #1252: Trấn Giới Bi!2018-07-03 21:54
 • #1253: Thần Vực không có Ma tộc?2018-07-03 21:55
 • #1254: Thần đạo cấp thứ hai!2018-07-03 21:55
 • #1255: Cuồn cuộn một kiếm!2018-07-03 21:55
 • #1256: Nhị Liên Kích2018-07-03 21:55
 • #1257: Đầm lầy tử vong2018-07-03 21:55
 • #1258: Tử Hồn Thụ2018-07-03 21:56
 • #1259: Quạ đen con mắt!2018-07-03 21:56
 • #1260: Linh hồn phong bạo!2018-07-03 21:56
 • #1261: Đột phá, cửu giai đại viên mãn!2018-07-03 21:56
 • #1262: Bán Thần Chi Cảnh2018-07-03 21:56
 • #1263: Đã xảy ra là không thể ngăn cản!2018-07-03 21:57
 • #1264: Thế giới chi thụ2018-07-03 21:57
 • #1265: Thiên Tôn Linh Bảo!2018-07-03 21:57
 • #1266: Thập Phương Đoạt Thiên Thuật!2018-07-03 21:57
 • #1267: Đại đạo cộng minh!2018-07-03 21:57
 • #1268: Đại đạo luyện đan!2018-07-03 21:58
 • #1269: Nghịch Đạo thành, Thần Vực nguy!2018-07-03 21:58
 • #1270: Nguyên lai, đây chính là thần đạo!2018-07-03 21:58
 • #1271: Phạn Thiên Chân Ma, một chưởng diệt thế!2018-07-03 21:58
 • #1272: Chích Thủ Kình Thiên!2018-07-03 21:58
 • #1273: Trong nháy mắt ở giữa, tường lỗ hôi phi yên diệt!2018-07-03 21:59
 • #1274: Tạp Nặc lá bài!2018-07-03 21:59
 • #1275: Đóng băng vạn dặm nghìn thu tuyết!2018-07-03 21:59
 • #1276: Nhất triều phong vân tẫn tiêu dung!2018-07-03 21:59
 • #1277: Linh thức bất diệt2018-07-03 22:00
 • #1278: Thông Thiên Giới!2018-07-03 22:00
 • #1279: Sinh mệnh chi lệ!2018-07-03 22:00
 • #1280: Cửu Thương Thiên Đế2018-07-03 22:00
 • #1281: Kiến càng lay cây2018-07-03 22:00
 • #1282: Bài trừ phong ấn2018-07-03 22:00
 • #1283: Chấp Pháp Đường2018-07-03 22:01
 • #1284: Trận dẫn thiên đạo!2018-07-03 22:01
 • #1285: Tỏa giới chi môn!2018-07-03 22:01
 • #1286: Không gian loạn lưu!2018-07-03 22:01
 • #1287: Không gian phong bạo!2018-07-03 22:01
 • #1288: Ách Nữ Uyển Như2018-07-03 22:02
 • #1289: Thần kỳ tao ngộ2018-07-03 22:02
 • #1290: Không với cao nổi2018-07-03 22:02
 • #1291: Ngượng chết người bên ngoài2018-07-03 22:02
 • #1292: Tỷ muội tình thâm2018-07-03 22:02
 • #1293: Các ngươi quá chậm!2018-07-03 22:03
 • #1294: Thiện lương Uyển Như2018-07-03 22:03
 • #1295: Phu thê lập kế hoạch2018-07-03 22:03
 • #1296: Một sao Thiên Văn Đan!2018-07-03 22:03
 • #1297: Một phân tiền làm khó anh hùng hán2018-07-03 22:04
 • #1298: Vạn Bảo Lâu2018-07-03 22:04
 • #1299: Thần cấp linh dược dược tính2018-07-03 22:04
 • #1300: Vô ngã chi cảnh!2018-07-03 22:04
 • #1301: Đan thành!2018-07-03 22:04
 • #1302: Không hạn chế cung ứng!2018-07-03 22:04
 • #1303: Khách khanh Luyện Đan Sư!2018-07-03 22:05
 • #1304: La Kiếm kiếm!2018-07-03 22:05
 • #1305: Chuỗi đường hồ lô2018-07-03 22:05
 • #1306: Tự rước nhục?2018-07-03 22:05
 • #1307: Vương gia nhục2018-07-03 22:05
 • #1308: La Kiếm đánh giá2018-07-03 22:05
 • #1309: Suy luận!2018-07-03 22:06
 • #1310: Tuyệt phẩm Giải Độc Đan!2018-07-03 22:06
 • #1311: Diệp Viễn lưu lại tài phú2018-07-03 22:06
 • #1312: Diễn trò làm nguyên bộ2018-07-03 22:06
 • #1313: Nhất đao lưỡng đoạn2018-07-03 22:07
 • #1314: Chuột chạy qua đường2018-07-03 22:07
 • #1315: Trăm năm khổ tu2018-07-03 22:07
 • #1316: Ác linh chi địa2018-07-03 22:07
 • #1317: Bổ Linh Đan cùng Đạo Uẩn Đan!2018-07-03 22:08
 • #1318: Ra kẻ phản bội!2018-07-03 22:08
 • #1319: Lưỡng bại câu thương2018-07-03 22:08
 • #1320: Cùng chung hoạn nạn2018-07-03 22:08
 • #1321: Bá đạo cản đường2018-07-03 22:08
 • #1322: Phân Quang Nghi hư2018-07-03 22:09
 • #1323: Diệp Viễn khiêu khích2018-07-03 22:09
 • #1324: Tiểu tử, mới tới a?2018-07-03 22:09
 • #1325: Thất kiệt đánh đố2018-07-03 22:09
 • #1326: Quỷ Vương động2018-07-03 22:09
 • #1327: Bắt rùa trong hũ2018-07-03 22:10
 • #1328: Tuyệt mệnh vây giết!2018-07-03 22:10
 • #1329: Hai sao ác linh!2018-07-03 22:10
 • #1330: Quỷ Đạo Bách Phù!2018-07-03 22:10
 • #1331: Tùy tiện chà đạp2018-07-03 22:11
 • #1332: Thật, chúng ta là cố ý!2018-07-03 22:11
 • #1333: Vương gia tin dữ2018-07-03 22:11
 • #1334: Lộ ra nguyên hình2018-07-03 22:11
 • #1335: Tiểu Thông Thiên Sơn!2018-07-03 22:12
 • #1336: Phù hợp điểm2018-07-03 22:12
 • #1337: Vương gia bổn gia người đến2018-07-03 22:12
 • #1338: Thông Thiên Sơn tiến lên!2018-07-03 22:12
 • #1339: Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh!2018-07-03 22:13
 • #1340: Đáng sợ công pháp2018-07-03 22:13
 • #1341: Tiên Lâm rung động!2018-07-03 22:13
 • #1342: Dưỡng Nguyên Đan2018-07-03 22:13
 • #1343: Tặng cho ngươi2018-07-03 22:13
 • #1344: Bạo khoản2018-07-03 22:14
 • #1345: Một trận cơ duyên2018-07-03 22:14
 • #1346: Ngươi không nói, ta làm sao biết?2018-07-03 22:14
 • #1347: Nhân từ nhất từ2018-07-03 22:14
 • #1348: Tường đổ mọi người đẩy2018-07-03 22:15
 • #1349: Các ngươi, cái gì cũng chúa tể không!2018-07-03 22:15
 • #1350: Vô độc bất trượng phu2018-07-03 22:15
 • #1351: Võ Mông học phủ2018-07-03 22:15
 • #1352: Mua dây buộc mình2018-07-03 22:16
 • #1353: Táng tận thiên lương!2018-07-03 22:16
 • #1354: Vương Tùng giết đến!2018-07-03 22:16
 • #1355: Quy Vân thực lực!2018-07-03 22:16
 • #1356: Đá trúng thiết bản2018-07-03 22:17
 • #1357: Hiểu ra!2018-07-03 22:17
 • #1358: Có cố sự người2018-07-03 22:17
 • #1359: Khôi thủ2018-07-03 22:17
 • #1360: Chối từ không tốt (canh ba)2018-07-03 22:18
 • #1361: Đánh cũng đánh vô ích (canh tư)2018-07-03 22:18
 • #1362: Tạ Tĩnh Nghi (năm canh)2018-07-03 22:18
 • #1363: Thiên uy2018-07-03 22:18
 • #1364: Tiểu bàn tử gào thét2018-07-03 22:19
 • #1365: Cuối cùng kết thúc! (canh ba)2018-07-03 22:19
 • #1366: Địa Sát! (canh tư)2018-07-03 22:19
 • #1367: Kinh diễm không còn2018-07-03 22:20
 • #1368: Ngươi sợ!2018-07-03 22:20
 • #1369: Võ Mông Chiến Thần Quyết (canh ba)2018-07-03 22:20
 • #1370: Tư chất quá kém?2018-07-03 22:22
 • #1371: Ngươi ngu vkl!2018-07-03 22:22
 • #1372: Nhìn một chút trò hay!2018-07-03 22:22
 • #1373: Kim Kiếm Lệnh2018-07-03 22:22
 • #1374: Kiếm trủng2018-07-03 22:23
 • #1375: Bất phong ma, bất thành hoạt2018-07-03 22:23
 • #1376: Tần Thiên2018-07-03 22:23
 • #1377: Tầng thứ nhất cái kia thụ ngược cuồng (canh ba)2018-07-03 22:23
 • #1378: Kết giao bằng hữu2018-07-03 22:24
 • #1379: Điên cuồng tiểu bàn tử2018-07-03 22:24
 • #1380: Tan vỡ tội trạng!2018-07-03 22:24
 • #1381: Đứng ra!2018-07-03 22:24
 • #1382: Hôm nay ngươi, sợ rằng không làm được người2018-07-03 22:24
 • #1383: Nhân tình (canh ba)2018-07-03 22:25
 • #1384: Ba năm ước chiến!2018-07-03 22:25
 • #1385: Mỗi người chuẩn bị chiến!2018-07-03 22:25
 • #1386: Hắn bay tới!2018-07-03 22:25
 • #1387: Trảm Tinh!2018-07-03 22:26
 • #1388: Ngoài ý liệu (canh ba)2018-07-03 22:26
 • #1389: Chưa hoàn thành2018-07-03 22:26
 • #1390: Hiền Giả Thạch2018-07-03 22:26
 • #1391: Cúi đầu ba cái!2018-07-03 22:27
 • #1392: Bách thành thí luyện2018-07-03 22:27
 • #1393: Mượn đao giết người2018-07-03 22:27
 • #1394: Nuôi2018-07-03 22:27
 • #1395: Nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng2018-07-03 22:28
 • #1396: Kẻ chết thay (canh ba)2018-07-03 22:28
 • #1397: Cửu Chuyển Kim Thân đệ nhất chuyển!2018-07-03 22:28
 • #1398: Vô Hạn Khiêu Chiến!2018-07-03 22:28
 • #1399: Ai bị đùa giỡn?2018-07-03 22:29
 • #1400: Cạo trọc2018-07-03 22:29
 • #1401: Chiến trăm thành đệ nhất nhân!2018-07-03 22:31
 • #1402: Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng!2018-07-03 22:31
 • #1403: Tư duy hình thái2018-07-03 22:31
 • #1404: Thu gặt2018-07-03 22:32
 • #1405: Bốn sao thần đan thuộc sở hữu2018-07-03 22:32
 • #1406: Thành chủ thái độ2018-07-03 22:32
 • #1407: Vạn Thọ Thiên Hồn Thạch2018-07-03 22:32
 • #1408: Ngăn cách2018-07-03 22:33
 • #1409: Thiên Lộc Thế Giới2018-07-03 22:33
 • #1410: Thiên đạo bài xích (canh ba)2018-07-03 22:33
 • #1411: Bạch Thần (canh tư)2018-07-03 22:33
 • #1412: Người qua đường2018-07-03 22:34
 • #1413: Lạt mềm buộc chặt (canh thứ 2)2018-07-03 22:34
 • #1414: Bạch Thần hy vọng (canh thứ ba)2018-07-03 22:34
 • #1415: Cửu Khúc Thông Linh Tiên Quả (canh thứ tư)2018-07-03 22:35
 • #1416: Ta không đồng ý!2018-07-03 22:35
 • #1417: Cường thế nghiền ép!2018-07-03 22:35
 • #1418: Chủ động ứng chiến (canh thứ ba)2018-07-03 22:36
 • #1419: Có ta ở đây, ngươi đại khái có thể tùy hứng!2018-07-03 22:36
 • #1420: Viết thần thoại!2018-07-03 22:36
 • #1421: Bản hoàn thành Trảm Tinh!2018-07-03 22:36
 • #1422: Giáo đồ (canh thứ tư)2018-07-03 22:36
 • #1423: Thần khư2018-07-03 22:37
 • #1424: Tử vong tu luyện không gian!2018-07-03 22:37
 • #1425: Thần sứ Thanh Phong2018-07-03 22:37
 • #1426: Phục chế thể cường đại (canh tư)2018-07-03 22:37
 • #1427: Lại vào vô ngã chi cảnh!2018-07-03 22:38
 • #1428: Tự mình chuốc lấy cực khổ2018-07-03 22:38
 • #1429: Tối táy máy tay chân (canh thứ ba)2018-07-03 22:38
 • #1430: Thử máu (canh thứ tư)2018-07-03 22:38
 • #1431: Xưng huynh gọi đệ2018-07-03 22:39
 • #1432: Cường địch hoàn tý!2018-07-03 22:39
 • #1433: Một đám pháo hôi2018-07-03 22:39
 • #1434: Cự Viêm Thạch người!2018-07-03 22:39
 • #1435: Phong thủy luân chuyển2018-07-03 22:39
 • #1436: Tần Thiên giết đến!2018-07-03 22:40
 • #1437: Huyết chiến Tần Thiên!2018-07-03 22:40
 • #1438: Lưỡng bại câu thương!2018-07-03 22:40
 • #1439: Cấu kết với nhau làm việc xấu2018-07-03 22:40
 • #1440: Đột phá Khuy Thiên Thần Cảnh!2018-07-03 22:41
 • #1441: Ngươi cho rằng, không động thì không có sao sao?2018-07-03 22:42
 • #1442: Gần trong gang tấc!2018-07-03 22:42
 • #1443: Tại phía xa thiên nhai!2018-07-03 22:42
 • #1444: Muộn!2018-07-03 22:42
 • #1445: Đặt mình vào nguy hiểm2018-07-03 22:42
 • #1446: Thuận thì Sống, Nghịch thì Chết!2018-07-03 22:43
 • #1447: Nói lời chia tay2018-07-03 22:43
 • #1448: Giao nhiệm vụ2018-07-03 22:43
 • #1449: Thịnh nộ2018-07-03 22:43
 • #1450: Giết ngươi, như giết chó!2018-07-03 22:44
 • #1451: Tuyệt vọng Vương Tùng2018-07-03 22:44
 • #1452: Đầu đường đẫm máu!2018-07-03 22:44
 • #1453: Đi, cho ta huynh đệ xin lỗi!2018-07-03 22:44
 • #1454: Sám hối2018-07-03 22:44
 • #1455: Tần gia thực lực chân chính!2018-07-03 22:45
 • #1456: Cắt đứt quan hệ2018-07-03 22:45
 • #1457: Thế giới chi lực!2018-07-03 22:45
 • #1458: Chủng nhân đắc nhân, chủng quả đắc quả2018-07-03 22:45
 • #1459: Có phải hay không rất đắc ý?2018-07-03 22:45
 • #1460: Lăng Phong2018-07-03 22:46
 • #1461: Toàn diệt2018-07-03 22:46
 • #1462: Điều tra2018-07-03 22:46
 • #1463: Nhảy núi2018-07-03 22:46
 • #1464: Thiên tài ý tưởng2018-07-03 22:47
 • #1465: Đố kị người tài2018-07-03 22:47
 • #1466: Giết cái hồi mã thương!2018-07-03 22:47
 • #1467: Chặn đường lui2018-07-03 22:47
 • #1468: Linh Tình Lục Phách Phấn2018-07-03 22:47
 • #1469: Tử thương thảm trọng2018-07-03 22:48
 • #1470: Một cá nhân, một chi đại quân!2018-07-03 22:48
 • #1471: Thầm hô may mắn!2018-07-03 22:48
 • #1472: Ba quỳ tạ lễ!2018-07-03 22:48
 • #1473: Tạp Nặc tin tức2018-07-03 22:49
 • #1474: Tiểu bạch kiểm phong mang2018-07-03 22:49
 • #1475: Ngoài ý muốn gặp nhau!2018-07-03 22:49
 • #1476: Câu đố được giải đáp2018-07-03 22:49
 • #1477: Kiếm đạo nhị trọng thiên đại viên mãn!2018-07-03 22:49
 • #1478: Trách ta rồi?2018-07-03 22:50
 • #1479: Mất mặt a2018-07-03 22:50
 • #1480: Khốn2018-07-03 22:50
 • #1481: Thay đổi quy tắc2018-07-03 22:50
 • #1482: Huyễn Ảnh Sát2018-07-03 22:50
 • #1483: Long hồn lại thức tỉnh2018-07-03 22:50
 • #1484: Huyết Diêm điện2018-07-03 22:51
 • #1485: Đều kém như vậy sao?2018-07-03 22:51
 • #1486: Có thể thử một lần2018-07-03 22:51
 • #1487: Mượn thần hỏa dùng một lát2018-07-03 22:51
 • #1488: Đến đều đến, đi cái gì?2018-07-03 22:51
 • #1489: Hai tầng tiêu chuẩn2018-07-03 22:52
 • #1490: Mối thù kết lớn2018-07-03 22:52
 • #1491: Tinh huyết khế ước2018-07-03 23:32
 • #1492: Hạng nhất cung phụng2018-07-03 23:32
 • #1493: Kinh sợ2018-07-03 23:32
 • #1494: Hạ chiến thư2018-07-03 23:32
 • #1495: Huyết chiến chi vương2018-07-03 23:32
 • #1496: Mạnh mẽ đột phá?2018-07-03 23:32
 • #1497: Thiết Tuyến Chân Ma Quyền2018-07-03 23:33
 • #1498: Xuất thần nhập hóa, suy luận!2018-07-03 23:33
 • #1499: Chân Ma Gia Thân vs Phá Nhật!2018-07-03 23:33
 • #1500: Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán2018-07-03 23:33
 • #1501: Mộ danh mà đến2018-07-03 23:33
 • #1502: Chúc mừng ngươi, đã bị xếp vào sổ đen2018-07-03 23:33
 • #1503: Hối đoái nhân tình2018-07-03 23:34
 • #1504: Đắc tội đại sư hậu quả2018-07-03 23:34
 • #1505: Thấp hơn thiên phẩm không lấy ra được!2018-07-03 23:34
 • #1506: Không có cửa đâu!2018-07-03 23:34
 • #1507: Đại đạo thiên âm2018-07-03 23:35
 • #1508: Hoàng thành người đến2018-07-03 23:35
 • #1509: Huyết Hồn Chú2018-07-03 23:35
 • #1510: Ta2018-07-03 23:35
 • #1511: Ma Quân Huyền Bảo!2018-07-03 23:35
 • #1512: Đi trước di tích viễn cổ2018-07-03 23:36
 • #1513: Tử Cực tông2018-07-03 23:36
 • #1514: Trái hồng mềm, phải có trái hồng mềm giác ngộ2018-07-03 23:36
 • #1515: Tối cường mười tám người2018-07-03 23:36
 • #1516: Có tấm màn đen2018-07-03 23:36
 • #1517: Không thích hợp!2018-07-03 23:36
 • #1518: Cái sau vượt cái trước!2018-07-03 23:37
 • #1519: Không gian pháp tắc đối Hàn băng pháp tắc2018-07-03 23:37
 • #1520: Phiếu Miểu Kiếm Pháp!2018-07-03 23:37
 • #1521: Ngươi cao hứng liền tốt2018-07-03 23:37
 • #1522: Hội tâm nhất kích2018-07-03 23:37
 • #1523: Không bằng. . . Ta cũng tới thử xem2018-07-03 23:38
 • #1524: Hiển lộ chân thân2018-07-03 23:38
 • #1525: Có chút kinh nghiệm2018-07-03 23:38
 • #1526: Liền hiểu2018-07-03 23:38
 • #1527: Tài sản kết xù2018-07-03 23:39
 • #1528: Tử Cực điện chi uy2018-07-03 23:39
 • #1529: Hướng đạo2018-07-03 23:39
 • #1530: Lòng trắng trứng lạnh2018-07-03 23:39
 • #1531: Mời Quý Bang đổi một tên2018-07-03 23:39
 • #1532: Ta không phải tới tỷ thí2018-07-03 23:40
 • #1533: Đắc tội với người2018-07-03 23:40
 • #1534: Đoạn, nối lại là được2018-07-03 23:40
 • #1535: Ban tên cho2018-07-03 23:40
 • #1536: Hữu cầu tất ứng2018-07-03 23:40
 • #1537: Không nghĩ tới. . . Đơn giản như vậy2018-07-03 23:41
 • #1538: Liệt Phong Thiên Thạch Đan2018-07-03 23:41
 • #1539: Hỗn Độn Thiên Thần Thuật!2018-07-03 23:41
 • #1540: Ngươi là quái vật sao?2018-07-03 23:41
 • #1541: Địa bàn của ta, ta làm chủ2018-07-03 23:41
 • #1542: Mọi người đến gây chuyện2018-07-03 23:42
 • #1543: Đem ngươi mắt chó mở ra nhìn một chút!2018-07-03 23:42
 • #1544: Rao giá trên trời2018-07-03 23:42
 • #1545: Miệng thiếu2018-07-03 23:42
 • #1546: Chiếm đoạt2018-07-03 23:42
 • #1547: Thiên Huyết Hoán Tủy Đan2018-07-03 23:43
 • #1548: Lớn một chút con kiến hôi2018-07-03 23:43
 • #1549: Ngươi rất có dũng khí2018-07-03 23:43
 • #1550: Không phải ngươi có thể tưởng tượng2018-07-03 23:43
 • #1551: Ninh Tư Ngữ luyện đan2018-07-03 23:43
 • #1552: Đạo cảnh2018-07-03 23:44
 • #1553: Ngươi tính sai2018-07-03 23:44
 • #1554: Hảo hảo lên cho ta bài học2018-07-03 23:44
 • #1555: Với các ngươi gọi nhịp thì thế nào?2018-07-03 23:44
 • #1556: Đánh! Hung hăng đánh!2018-07-03 23:44
 • #1557: Cho ta xách tới nơi này2018-07-03 23:44
 • #1558: Luận bàn2018-07-03 23:45
 • #1559: Giúp ngươi dạy đồ đệ2018-07-03 23:45
 • #1560: Tuyệt phẩm phía trên!2018-07-03 23:45
 • #1561: Ngay trước ngươi mặt, như cũ chửi!2018-07-03 23:45
 • #1562: So một chút2018-07-03 23:46
 • #1563: Đạo cảnh thực lực chân chính!2018-07-03 23:46
 • #1564: Suốt đời khó quên2018-07-03 23:46
 • #1565: Điểm thạch thành kim2018-07-03 23:46
 • #1566: Diệp mỗ mời ngươi một ly2018-07-03 23:46
 • #1567: Chiến nửa bước Thần Quân2018-07-03 23:46
 • #1568: Mất hết mặt mũi2018-07-03 23:47
 • #1569: Diệp trưởng lão2018-07-03 23:47
 • #1570: Biến thiên2018-07-03 23:47
 • #1571: Về nhà2018-07-03 23:47
 • #1572: Thiên Nghiệt Tà Thần2018-07-03 23:47
 • #1573: Cái này là người thứ nhất!2018-07-03 23:47
 • #1574: Ta so ngươi càng hiểu thiên!2018-07-03 23:48
 • #1575: Ngươi gọi nó, nó dám đáp ứng sao?2018-07-03 23:48
 • #1576: Chặt đứt thiên đạo!2018-07-03 23:48
 • #1577: Vang dội lỗ tai2018-07-03 23:48
 • #1578: Ngươi nhất định chính là cái ma quỷ!2018-07-03 23:48
 • #1579: Giải trừ sức mạnh nguyền rủa2018-07-03 23:49
 • #1580: Thăm dò2018-07-03 23:49
 • #1581: Ngăn cửa khiêu khích2018-07-03 23:49
 • #1582: Cho ta giẫm dẹt2018-07-03 23:49
 • #1583: Trên dưới tôn ti, còn muốn hay không?2018-07-03 23:49
 • #1584: Đấu hỏa2018-07-03 23:50
 • #1585: Giết ngược!2018-07-03 23:50
 • #1586: Lúng túng bài danh2018-07-03 23:50
 • #1587: Lòng tự tin tăng cao2018-07-03 23:50
 • #1588: Ngươi cái này dạy đồ đệ bản lĩnh, không được a!2018-07-03 23:50
 • #1589: Gõ nhịp điều hành2018-07-03 23:51
 • #1590: Thoát thai hoán cốt2018-07-03 23:51
 • #1591: Hạo Nhật Càn Khôn Đan2018-07-05 00:44
 • #1592: Khí thế nghiền ép2018-07-05 00:44
 • #1593: Hư linh thần phẩm2018-07-05 00:45
 • #1594: Giá trên trời đan dược!2018-07-05 00:45
 • #1595: Một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc2018-07-05 00:45
 • #1596: Không gian truyền thừa2018-07-05 00:45
 • #1597: Thác loạn không gian2018-07-05 00:45
 • #1598: Bị vây ở không gian truyền thừa người trong2018-07-05 00:46
 • #1599: Phù dung sớm nở tối tàn?2018-07-05 00:46
 • #1600: Mê tín2018-07-05 00:46
 • #1601: Trăm năm ngộ đạo2018-07-05 00:46
 • #1602: Khinh người quá đáng2018-07-05 00:47
 • #1603: Cường thế trở về2018-07-05 00:47
 • #1604: Bối phận cao dọa người Lãnh Vũ2018-07-05 00:47
 • #1605: Liên phá cảnh giới2018-07-05 00:47
 • #1606: Công tại nghìn thu2018-07-05 00:47
 • #1607: Đột ngột đến ly biệt2018-07-05 00:48
 • #1608: Tin tưởng ngươi chính mình2018-07-05 00:48
 • #1609: Đan võ song tuyệt thiên tài2018-07-05 00:48
 • #1610: Lấy ơn báo oán2018-07-05 00:48
 • #1611: Liền nó tốt2018-07-05 00:48
 • #1612: Vị thiên tài nào2018-07-05 00:49
 • #1613: Cường đại Không gian pháp tắc2018-07-05 00:49
 • #1614: Ngược khóc2018-07-05 00:49
 • #1615: Tiên thiên Thần Quân Huyền Bảo2018-07-05 00:49
 • #1616: Mối hận cũ2018-07-05 00:49
 • #1617: Thằng xui xẻo2018-07-05 00:49
 • #1618: Nhân loại công địch?2018-07-05 00:50
 • #1619: Không phải cái giá này2018-07-05 00:50
 • #1620: Cướp của người giàu chia cho người nghèo2018-07-05 00:50
 • #1621: Vây hãm nghiêm trọng2018-07-05 00:50
 • #1622: Vô sỉ chi vưu2018-07-05 00:51
 • #1623: Biến dị Dịch Cốt Thạc Thử2018-07-05 00:51
 • #1624: Khiếp sợ thế nhân chiến lực!2018-07-05 00:51
 • #1625: Chém giết2018-07-05 00:51
 • #1626: Lấy một địch năm2018-07-05 00:51
 • #1627: Vạn Từ Huyền Quy2018-07-05 00:52
 • #1628: Một lời không hợp liền giết người2018-07-05 00:52
 • #1629: Nguyên Từ Thần Sơn2018-07-05 00:52
 • #1630: Khổn Tiên Thằng2018-07-05 00:52
 • #1631: Miễn gây chuyện2018-07-05 00:52
 • #1632: Chó cắn chó2018-07-05 00:53
 • #1633: Quỷ kế đa đoan2018-07-05 00:53
 • #1634: Dời núi mà đến2018-07-05 00:53
 • #1635: Cường thế tiêu diệt2018-07-05 00:53
 • #1636: Đại thù được báo2018-07-05 00:54
 • #1637: Quá khách khí2018-07-05 00:54
 • #1638: Vẫn lạc thiên tài2018-07-05 00:54
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-1639.mp32018-07-05 00:54
 • #1640: Chào từ biệt2018-07-05 00:54
 • #1641: Truy sát2018-07-05 00:55
 • #1642: Ông cụ ăn thạch tín2018-07-05 00:55
 • #1643: Trấn Cổ Thiên Môn2018-07-05 00:55
 • #1644: Kẻ nghèo hèn2018-07-05 00:56
 • #1645: Mạt đẳng quầy hàng2018-07-05 00:56
 • #1646: Đan dược cửa hàng nhỏ2018-07-05 00:56
 • #1647: Tuyên truyền miễn phí2018-07-05 00:56
 • #1648: Gây nên oanh động2018-07-05 00:56
 • #1649: Con số thiên văn2018-07-05 00:57
 • #1650: Cao thâm mạt trắc2018-07-05 00:57
 • #1651: Đếm tiền đến bong gân!2018-07-05 00:57
 • #1652: Chí Tôn lệnh bài!2018-07-05 00:57
 • #1653: Cút một cái cho ta xem2018-07-05 00:57
 • #1654: Huyền Cơ Thiên Đế2018-07-05 00:58
 • #1655: Đạo Tổ bất đắc dĩ2018-07-05 00:58
 • #1656: Phản phệ2018-07-05 00:58
 • #1657: Linh Quyển Đầu Ảnh2018-07-05 00:58
 • #1658: Linh quyển chi tranh2018-07-05 00:59
 • #1659: Tinh không chọn bảo2018-07-05 00:59
 • #1660: Hắn đi2018-07-05 00:59
 • #1661: Tam Sinh Niết Bàn Ấn2018-07-05 00:59
 • #1662: Tìm chết2018-07-05 01:00
 • #1663: Bại lộ2018-07-05 01:00
 • #1664: Nghẹn tạc2018-07-05 01:00
 • #1665: Bạo chết ngươi nha!2018-07-05 01:00
 • #1666: Lãnh Thu Linh2018-07-05 01:00
 • #1667: Nằm cũng trúng đạn2018-07-05 01:00
 • #1668: Lão tửu quỷ2018-07-05 01:01
 • #1669: Chen ngang2018-07-05 01:01
 • #1670: Không tồn tại!2018-07-05 01:01
 • #1671: Hoàn thiện công pháp! (canh tư)2018-07-05 01:01
 • #1672: Thiên đạo tôi luyện thân! (năm canh)2018-07-05 01:02
 • #1673: Mười dặm phía trên đột phá!2018-07-05 01:02
 • #1674: Hoàn toàn mới cảnh giới!2018-07-05 01:02
 • #1675: Đánh người liền đánh khuôn mặt (canh thứ ba)2018-07-05 01:02
 • #1676: Vơ vét không còn gì (canh thứ tư)2018-07-05 01:02
 • #1677: Ly khai Thông Thiên Sơn (canh thứ năm)2018-07-05 01:02
 • #1678: Hỗn Nguyên Huyền Thủy Khốn Thần Trận2018-07-05 01:03
 • #1679: Đánh tơi bời tứ trọng thiên!2018-07-05 01:03
 • #1680: Không chừa một mống! (canh thứ ba)2018-07-05 01:03
 • #1681: Nộ hận Ninh gia tộc lão (canh thứ tư)2018-07-05 01:03
 • #1682: Ức hiếp đến cửa2018-07-05 01:04
 • #1683: Đan dược dị biến2018-07-05 01:04
 • #1684: Hỗn Độn Chi Lực (canh ba)2018-07-05 01:04
 • #1685: Hiên Vũ từ chức (canh tư)2018-07-05 01:04
 • #1686: Đại trưởng lão, Diệp Viễn! (canh một)2018-07-05 01:04
 • #1687: Đánh vào Luyện Thần Uyên (canh hai)2018-07-05 01:05
 • #1688: Ninh gia cầu đan (canh ba)2018-07-05 01:05
 • #1689: Oanh động toàn thành (canh tư)2018-07-05 01:05
 • #1690: Thiên Ưng trở trời2018-07-05 01:05
 • #1691: Kim Kiếm Hội Minh!2018-07-05 01:05
 • #1692: Ai là chúa tể? (canh ba)2018-07-05 01:06
 • #1693: Chọn lương tên hề (canh tư)2018-07-05 01:06
 • #1694: Không chỗ sắp đặt khuôn mặt2018-07-05 01:06
 • #1695: Cho ngươi thay đổi một cái đi ra2018-07-05 01:06
 • #1696: Bốn thiên thần, tề tụ! (canh ba)2018-07-05 01:06
 • #1697: Đảm bảo cái mạng nhỏ ngươi (canh tư)2018-07-05 01:07
 • #1698: Thiên Ưng lá bài!2018-07-05 01:07
 • #1699: Chiến tranh diệt, Thiên Ưng hưng thịnh!2018-07-05 01:07
 • #1700: Sau khi chết (canh ba)2018-07-05 01:07
 • #1701: Cực Quang Hoàng thành (canh tư)2018-07-05 01:07
 • #1702: Bởi vì, ánh mắt ngươi không có mù!2018-07-05 01:08
 • #1703: Chân cắt đứt, văng ra!2018-07-05 01:08
 • #1704: Chờ hắn tới!2018-07-05 01:08
 • #1705: Giao dịch2018-07-05 01:08
 • #1706: Hạ một vụ giao dịch2018-07-05 01:08
 • #1707: Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?2018-07-05 01:09
 • #1708: Che đậy Thiên Cơ2018-07-05 01:09
 • #1709: Cường thế2018-07-05 01:09
 • #1710: Đế vương chi khí, bao trùm thiên hạ!2018-07-05 01:09
 • #1711: Bách chiến lôi đài2018-07-05 01:10
 • #1712: Kiếm chỉ đệ nhất!2018-07-05 01:10
 • #1713: Không Gian Pháp Tắc tam trọng thiên!2018-07-05 01:10
 • #1714: Trận chiến mở màn giành thắng lợi2018-07-05 01:10
 • #1715: Diệp Viễn chiến ý2018-07-05 01:10
 • #1716: Chiến đấu kịch liệt Tống Thiên Cường!2018-07-05 01:11
 • #1717: Thần Long Đạp Thiên2018-07-05 01:11
 • #1718: Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết2018-07-05 01:11
 • #1719: Tiêu thất kiếm2018-07-05 01:11
 • #1720: Ta chịu thua2018-07-05 01:11
 • #1721: Đây là một cái nan đề!2018-07-05 01:12
 • #1722: Các chủ hiện thân2018-07-05 01:12
 • #1723: Dựa thế2018-07-05 01:12
 • #1724: Chúng tinh phủng nguyệt2018-07-05 01:12
 • #1725: Đốn ngộ2018-07-05 01:12
 • #1726: Khó bề phân biệt vận mệnh2018-07-05 01:12
 • #1727: Ngăn cản2018-07-05 01:13
 • #1728: Bay tới một chưởng2018-07-05 01:13
 • #1729: Thiên Yêu Sơn Mạch2018-07-05 01:13
 • #1730: Thực sự tìm không được thứ sáu2018-07-05 01:13
 • #1731: Ngửi mùi biết độc2018-07-05 01:13
 • #1732: Đi vòng2018-07-05 01:14
 • #1733: Rơi vào trùng vây2018-07-05 01:14
 • #1734: Ngạnh hám Trùng Vương!2018-07-05 01:14
 • #1735: U Minh Ám Hương Hoa2018-07-05 01:14
 • #1736: Làm phản2018-07-05 01:15
 • #1737: Gà đất chó sành2018-07-05 01:15
 • #1738: Tử Nhãn Ma Viên2018-07-05 01:15
 • #1739: Chênh lệch thời gian2018-07-05 01:15
 • #1740: Độc thân rời đi2018-07-05 01:15
 • #1741: Tế Tư Thần Điện2018-07-05 01:15
 • #1742: Hoá vàng mã2018-07-05 01:16
 • #1743: Phàm phẩm2018-07-05 01:16
 • #1744: Yêu Dẫn Chi Thuật2018-07-05 01:16
 • #1745: Vừa học vừa làm2018-07-05 01:16
 • #1746: Diễn quá rất thật2018-07-05 01:16
 • #1747: Luống cuống tay chân luyện chế2018-07-05 01:17
 • #1748: Tế tư học đồ2018-07-05 01:17
 • #1749: Số sáu phòng chữ Thiên2018-07-05 01:17
 • #1750: Há mồm chờ sung rụng2018-07-05 01:17
 • #1751: Ăn tươi nuốt sống2018-07-05 01:18
 • #1752: Tán tài đồng tử2018-07-05 01:18
 • #1753: Xưa đâu bằng nay2018-07-05 01:18
 • #1754: Hành hạ người mới2018-07-05 01:18
 • #1755: Tế tư2018-07-05 01:18
 • #1756: Cái này tế tư có điểm ngưu2018-07-05 01:19
 • #1757: Rác rưởi nhiệm vụ2018-07-05 01:19
 • #1758: Nghiệm thu2018-07-05 01:19
 • #1759: Lập lại lần nữa thử xem2018-07-05 01:19
 • #1760: Thiên cổ ván cờ2018-07-05 01:19
 • #1761: Ta Diệp Viễn, không làm quân cờ!2018-07-05 01:20
 • #1762: Chiếm lấy2018-07-05 01:20
 • #1763: Một chiêu nước cờ dở2018-07-05 01:20
 • #1764: Phá kén thành bướm2018-07-05 01:20
 • #1765: Thứ mười hai người!2018-07-05 01:21
 • #1766: Đối thủ cường đại2018-07-05 01:21
 • #1767: Thiên Lộc Các tầng thứ năm!2018-07-05 01:21
 • #1768: Bạch Quang tin tức2018-07-05 01:21
 • #1769: Bày cuộc2018-07-05 01:21
 • #1770: Tự xông Thiên Hổ sơn2018-07-05 01:21
 • #1771: Tin dữ2018-07-05 01:22
 • #1772: Ma Nhãn Động Thiên2018-07-05 01:22
 • #1773: Hư Giới, Đoạn Giới2018-07-05 01:22
 • #1774: Kịch đấu mãnh thú2018-07-05 01:22
 • #1775: Tặng cho ngươi2018-07-05 01:22
 • #1776: Đại ca tới đón ngươi2018-07-05 01:23
 • #1777: Thiên Quỷ Hàng Thế2018-07-05 01:23
 • #1778: Nhục nhã2018-07-05 01:23
 • #1779: Hư Giới Chi Tâm2018-07-05 01:23
 • #1780: Hai lựa chọn2018-07-05 01:24
 • #1781: Nghe hiểu được2018-07-05 01:24
 • #1782: Cùng ta họp thành đội a2018-07-05 01:24
 • #1783: Mang ngươi nằm thắng2018-07-05 01:24
 • #1784: Ngươi cầu ta à!2018-07-05 01:24
 • #1785: Ngươi nên cảm tạ Bách Lý cô nương2018-07-05 01:25
 • #1786: Ai cứu ai2018-07-05 01:25
 • #1787: Một tay đều thắng không2018-07-05 01:25
 • #1788: Chớ quấy rầy, cùng lên đi2018-07-05 01:25
 • #1789: Lần sau không có vận tốt như vậy2018-07-05 01:25
 • #1790: Thông báo thành tích2018-07-05 01:25
 • #1791: Vô sỉ cử chỉ2018-07-05 01:26
 • #1792: Người khó không biết, người biết không khó2018-07-05 01:26
 • #1793: Không biết nên khóc hay cười gõ trống phương thức2018-07-05 01:26
 • #1794: Một buổi sáng giẫm dẹt2018-07-05 01:26
 • #1795: Đột ngột đến tiếng trống2018-07-05 01:26
 • #1796: Lớn tuổi thanh niên2018-07-05 01:26
 • #1797: Động phủ không có2018-07-05 01:27
 • #1798: Bế Canh Linh Nhãn2018-07-05 01:27
 • #1799: Trông cửa ngược lại là đủ2018-07-05 01:27
 • #1800: Ba thú sính uy2018-07-05 01:28
 • #1801: Đánh đàn một khúc2018-07-05 01:28
 • #1802: Lửa giận2018-07-05 01:28
 • #1803: Có thù báo thù, có oán báo oán2018-07-05 01:28
 • #1804: Dập đầu bồi tội2018-07-05 01:28
 • #1805: Ai mặt mũi cũng không cho2018-07-05 01:29
 • #1806: Ngươi, sợ2018-07-05 01:29
 • #1807: Không có một cái biết hàng2018-07-05 01:29
 • #1808: Đối chiến Thiên Diệp2018-07-05 01:29
 • #1809: Bắc Đẩu Thất Tinh Trống2018-07-05 01:29
 • #1810: Cửu đại truyền công trường lão2018-07-05 01:30
 • #1811: Năm tiếng trống2018-07-05 01:30
 • #1812: Tuyên truyền giác ngộ!2018-07-05 01:30
 • #1813: Toàn tông ngộ đạo2018-07-05 01:30
 • #1814: Đối chọi gay gắt2018-07-05 01:30
 • #1815: Đột phá2018-07-05 01:31
 • #1816: Danh ngạch2018-07-05 01:31
 • #1817: Ngươi nói cái gì chính là cái đó2018-07-05 01:31
 • #1818: Lướt sóng mà đến2018-07-05 01:31
 • #1819: Tru tâm2018-07-05 01:31
 • #1820: Hạnh phúc Bảo Trư2018-07-05 01:31
 • #1821: Thượng Lâm Uyển2018-07-05 01:32
 • #1822: Bên ngoài gió lớn, coi chừng bị lạnh2018-07-05 01:32
 • #1823: Hắn dạy không được ta2018-07-05 01:32
 • #1824: Dẫn tới cừu thị2018-07-05 01:32
 • #1825: Ba chiêu quá nhiều, một chiêu a2018-07-05 01:32
 • #1826: Ta còn muốn trở về luyện đan2018-07-05 01:32
 • #1827: Thống hạ sát thủ2018-07-05 01:33
 • #1828: Người kia, nộ!2018-07-05 01:33
 • #1829: Cùng các ngươi chơi đến2018-07-05 01:33
 • #1830: Các ngươi, liền chịu thua đều làm không được2018-07-05 01:33
 • #1831: Thời Gian Pháp Tắc2018-07-05 01:33
 • #1832: Tuyệt tự2018-07-05 01:33
 • #1833: Thần Văn Cảnh2018-07-05 01:34
 • #1834: Thần văn không gian, vạn pháp không dính!2018-07-05 01:34
 • #1835: Thiên đạo vô tình!2018-07-05 01:34
 • #1836: Giới Tâm đảo2018-07-05 01:34
 • #1837: E rằng, đây chính là cái gọi là thiên tài a2018-07-05 01:34
 • #1838: Bắt cóc thiên tôn2018-07-05 01:35
 • #1839: Hỏi thế gian tình là gì2018-07-05 01:35
 • #1840: Thập Oản Đảo2018-07-05 01:35
 • #1841: Ai là ngu xuẩn2018-07-05 01:35
 • #1842: Tụ Nguyên Tháp2018-07-05 01:35
 • #1843: Tự tìm đường chết2018-07-05 01:35
 • #1844: Nhất Kiếm Độ Hư Không2018-07-05 01:36
 • #1845: Thiếu chủ chi tranh2018-07-05 01:36
 • #1846: Một trận chiến này, ngươi phải đi2018-07-05 01:36
 • #1847: Đến phát sinh cái gì?2018-07-05 01:36
 • #1848: Tốt một tay quạ đen2018-07-05 01:36
 • #1849: Cho ta đem người này cầm xuống!2018-07-05 01:37
 • #1850: Đổi trắng thay đen2018-07-05 01:37
 • #1851: Hiểm cất sai lầm lớn2018-07-05 01:37
 • #1852: Khiêu chiến2018-07-05 01:37
 • #1853: Thất bại tan tác mà quay trở về2018-07-05 01:37
 • #1854: Tiên Lâm Thiên Tôn2018-07-05 01:37
 • #1855: Thiên tôn vẫn lạc2018-07-05 01:38
 • #1856: Vẫn là như thế không biết xấu hổ2018-07-05 01:38
 • #1857: Ngươi, không đùa2018-07-05 01:38
 • #1858: Ngây thơ2018-07-05 01:38
 • #1859: Từ Hành2018-07-05 01:38
 • #1860: Ai cùng ngươi là huynh đệ?2018-07-05 01:39
 • #1861: Tứ tượng chi môn2018-07-05 01:39
 • #1862: Nghiệp hỏa2018-07-05 01:39
 • #1863: Trước mặt giết người2018-07-05 01:39
 • #1864: Tay không hái dương2018-07-05 01:39
 • #1865: Đại khí vận2018-07-05 01:40
 • #1866: Thiên tôn động phủ chân diện mục2018-07-05 01:40
 • #1867: Thí Thiên Kiếm Trận2018-07-05 01:40
 • #1868: Từ Hành áp bách2018-07-05 01:40
 • #1869: Đồ sộ không động2018-07-05 01:40
 • #1870: Khủng bố sau tam cấp kiếm trận2018-07-05 01:40
 • #1871: Tinh La Chiến Kỳ2018-07-05 01:41
 • #1872: Không gì hơn cái này2018-07-05 01:41
 • #1873: Đường Viêm2018-07-05 01:41
 • #1874: Cuồng Đao Quỷ Tôn2018-07-05 01:41
 • #1875: Hấp dẫn hỏa lực2018-07-05 01:41
 • #1876: Quỷ ảnh trùng điệp2018-07-05 01:42
 • #1877: Tiên Lâm Thiên Cung2018-07-05 01:42
 • #1878: Cho ta diệt hắn!2018-07-05 01:42
 • #1879: Thần bí Đường Viêm2018-07-05 01:42
 • #1880: Tận diệt2018-07-05 01:42
 • #1881: Đường Viêm thân phận chân thật!2018-07-05 01:42
 • #1882: Khai cung không thể quay đầu mũi tên2018-07-05 01:43
 • #1883: Đứa ngốc2018-07-05 01:43
 • #1884: Hắn, chết chắc!2018-07-05 01:43
 • #1885: Ta tồn tại ý nghĩa!2018-07-05 01:43
 • #1886: Mới Tiên Lâm thế giới!2018-07-05 01:43
 • #1887: Trấn áp thiên tôn!2018-07-05 01:43
 • #1888: Tuần Sát Sứ2018-07-05 01:44
 • #1889: Hơi chút do dự, hắn sẽ không2018-07-05 01:44
 • #1890: Không hiểu được quý trọng2018-07-05 01:44
 • #1891: Chân tướng2018-07-05 01:44
 • #1892: Ly nhi tin tức2018-07-05 01:44
 • #1893: Một cái hắt xì2018-07-05 01:44
 • #1894: Hai ngàn năm ước hẹn!2018-07-05 01:45
 • #1895: Bụng bự có thể chứa2018-07-05 01:45
 • #1896: Cửu Hứa đế đô2018-07-05 01:45
 • #1897: Cắt đứt ngươi chân chó2018-07-05 01:45
 • #1898: Đại náo Lưu Phong Lâu2018-07-05 01:45
 • #1899: Ta mang ngươi đi ra ngoài!2018-07-05 01:46
 • #1900: Đại khai sát giới2018-07-05 01:46
 • #1901: Nghênh ngang mà đi2018-07-05 01:46
 • #1902: Rút giây động rừng2018-07-05 01:46
 • #1903: Không nể mặt mũi2018-07-05 01:46
 • #1904: Cử trọng nhược khinh2018-07-05 01:47
 • #1905: Điều kiện2018-07-05 01:47
 • #1906: Một cái phi thường lợi hại Luyện Dược Sư2018-07-05 01:47
 • #1907: Một người đắc đạo, gà chó lên trời2018-07-05 01:47
 • #1908: Ý nghĩ điên cuồng2018-07-05 01:47
 • #1909: Kinh sợ2018-07-05 01:47
 • #1910: Dong Hi Nguyệt2018-07-05 01:48
 • #1911: Ngự Hồn Dung Đạo Đan!2018-07-05 01:48
 • #1912: Đạo cảnh viên mãn2018-07-05 01:48
 • #1913: Kim Hoán đại đế đô2018-07-05 01:48
 • #1914: Không thấy2018-07-05 01:48
 • #1915: Nhường gia chủ của các ngươi tới tìm ta2018-07-05 01:48
 • #1916: Thổ Kỳ Lân2018-07-05 01:49
 • #1917: Cùng đại sư đoạt linh dược2018-07-05 01:49
 • #1918: Người lớn nhà ngươi đâu?2018-07-05 01:49
 • #1919: Hẻo lánh đan dược2018-07-05 01:49
 • #1920: Đồng nhi xin lỗi2018-07-05 01:49
 • #1921: Ô Tùng biệt viện2018-07-05 01:50
 • #1922: Bạch Đồng2018-07-05 01:50
 • #1923: Bạch Ngân Đan Thần Luyện Dược Sư2018-07-05 01:50
 • #1924: Bạch Ngân lôi đài2018-07-05 01:50
 • #1925: Lấy trứng chọi đá2018-07-05 01:50
 • #1926: Điên cuồng thắng liên tiếp2018-07-05 01:50
 • #1927: Đan Thần cấp cường giả rung động2018-07-05 01:51
 • #1928: Gây xích mích2018-07-05 01:51
 • #1929: Ta tiếp!2018-07-05 01:51
 • #1930: Răng nanh2018-07-05 01:51
 • #1931: Chịu tội2018-07-05 01:51
 • #1932: Toàn thành rung động2018-07-05 01:51
 • #1933: Thanh Phong Đường thủ đoạn2018-07-05 01:52
 • #1934: Khiêu chiến Đan Thần các2018-07-05 01:52
 • #1935: Đấu Tam lão2018-07-05 01:52
 • #1936: Phiêu Vũ Thiên Tôn2018-07-05 01:52
 • #1937: Cường cường va chạm!2018-07-05 01:52
 • #1938: Song long rung trời!2018-07-05 01:53
 • #1939: Trưởng bối chi lễ2018-07-05 01:53
 • #1940: Hưu linh thần đan!2018-07-05 01:53
 • #1941: Bạch Thần đột phá!2018-07-05 01:53
 • #1942: Đột nhiên xuất hiện2018-07-05 01:53
 • #1943: Niết Bàn Chi Kiếp2018-07-05 01:53
 • #1944: Vỡ nát!2018-07-05 01:54
 • #1945: Ẩn núp2018-07-05 01:54
 • #1946: Hỏa Nhãn Kim Tình2018-07-05 01:54
 • #1947: Đá trúng thiết bản2018-07-05 01:54
 • #1948: Lạm sát kẻ vô tội!2018-07-05 01:54
 • #1949: Kim khâu điểm huyệt2018-07-05 01:54
 • #1950: Toàn bộ triệu hồi2018-07-05 01:54
 • #1951: Một lưới bắt hết!2018-07-05 01:55
 • #1952: Đoàn diệt!2018-07-05 01:55
 • #1953: Kiêng kỵ2018-07-05 01:55
 • #1954: Lục Văn Tinh Thần Đan2018-07-05 01:55
 • #1955: Nguyên Đan Cảnh!2018-07-05 01:55
 • #1956: Tinh Vân Thần Toán2018-07-05 01:56
 • #1957: Ôi, mắt của ta!2018-07-05 01:56
 • #1958: Thành chủ muốn gặp hắn2018-07-05 01:56
 • #1959: Không thể cho ngươi2018-07-05 01:56
 • #1960: Cổ Thần chiến trường2018-07-05 01:56
 • #1961: Đế cốt2018-07-05 01:57
 • #1962: Mấy năm nay, khổ cực ngươi2018-07-05 01:57
 • #1963: Ngươi đùa bỡn ta?2018-07-05 01:57
 • #1964: Lưu Nhất2018-07-05 01:57
 • #1965: Bọn hắn cũng không dám nhìn2018-07-05 01:57
 • #1966: Tiến vào Cổ Thần chiến trường2018-07-05 01:58
 • #1967: Chiến linh2018-07-05 01:58
 • #1968: Ngươi cầu ta à!2018-07-05 01:58
 • #1969: Thanh Hồng Chiến Giáp2018-07-05 01:58
 • #1970: Cũng không ăn cơm sao?2018-07-05 01:58
 • #1971: Xem như ngươi lợi hại!2018-07-05 01:58
 • #1972: Đổi soái2018-07-05 01:59
 • #1973: Hắc Thi cùng Lục Thi2018-07-05 01:59
 • #1974: Huyền Thiên Nhất Khí Quả!2018-07-05 01:59
 • #1975: Lưu Nhất thủ đoạn2018-07-05 01:59
 • #1976: Huyền Thiên Nhất Khí Đan2018-07-05 01:59
 • #1977: Thiên tôn di cốt2018-07-05 02:00
 • #1978: Ngươi nói cái gì chính là cái đó2018-07-05 02:00
 • #1979: Diệt thế chi chiến!2018-07-05 02:00
 • #1980: Còn đánh sao?2018-07-05 02:00
 • #1981: Vây hãm nghiêm trọng2018-07-05 02:00
 • #1982: Chết không được2018-07-05 02:00
 • #1983: Không đáng một đồng2018-07-05 02:01
 • #1984: Giết người lập uy2018-07-05 02:01
 • #1985: Thất bại tan tác mà quay trở về2018-07-05 02:01
 • #1986: Chúng ta không giống nhau2018-07-05 02:01
 • #1987: Xông Cốt Ma đại quân2018-07-05 02:01
 • #1988: Cốt Ma ba kiếm2018-07-05 02:01
 • #1989: Khác biệt đánh giá2018-07-05 02:02
 • #1990: Cùng thượng cổ thiên tài so một lần vai!2018-07-05 02:02
 • #1991: Toàn thắng!2018-07-05 02:02
 • #1992: Đó là cái gì đồ vật?2018-07-05 02:02
 • #1993: Huyền Cơ quan tâm2018-07-05 02:02
 • #1994: Phỏng tay2018-07-05 02:03
 • #1995: Hữu duyên vô phận2018-07-05 02:03
 • #1996: Hưng sư vấn tội2018-07-05 02:03
 • #1997: Khương Minh, ta nhớ kỹ!2018-07-05 02:03
 • #1998: Dân đen2018-07-05 02:03
 • #1999: Ngũ Hành Pháp Tắc!2018-07-05 02:04
 • #2000: Thu thế2018-07-05 02:04
 • #2001: Cái sọt đâm đại2018-07-05 02:04
 • #2002: Lữ Ngạn lửa giận2018-07-05 02:04
 • #2003: Ta sẽ lưu ngươi một mạng2018-07-05 02:04
 • #2004: Độc diện đại quân!2018-07-05 02:04
 • #2005: Bách Lý Hương2018-07-05 02:05
 • #2006: Thà chọc cường địch ba ngàn, chứ đừng ức hiếp một tên độc sư!2018-07-05 02:05
 • #2007: Ngươi, có phải hay không chính là óc bò trong truyền thuyết?2018-07-05 02:05
 • #2008: Thiên tôn, rất không tầm thường sao?2018-07-05 02:05
 • #2009: Vui mừng không thôi2018-07-05 02:05
 • #2010: Đi với ta một chuyến2018-07-05 02:06
 • #2011: Diệp Viễn nhân mạch (canh thứ ba)2018-07-05 02:06
 • #2012: Thật lớn tràng diện2018-07-05 02:06
 • #2013: Vân Đan đại hội2018-07-05 02:06
 • #2014: Bá đạo thiên tôn (canh thứ ba)2018-07-05 02:06
 • #2015: Vân Đan đại đế đô (canh thứ tư, minh chủ tăng thêm)2018-07-05 02:06
 • #2016: Ta sợ làm sợ ngươi2018-07-05 02:07
 • #2017: Thứ này được chưa?2018-07-05 02:07
 • #2018: Hoàn hảo ngươi biết (canh thứ ba)2018-07-05 02:07
 • #2019: Vân Dịch2018-07-05 02:07
 • #2020: Trước mặt mọi người khiêu chiến2018-07-05 02:07
 • #2021: Là các ngươi khiêu chiến nàng!2018-07-05 02:07
 • #2022: Có lẽ có một ngày2018-07-05 02:08
 • #2023: Xuất ngụm ác khí2018-07-05 02:08
 • #2024: Không đem mình làm ngoại nhân2018-07-05 02:08
 • #2025: Phương thuốc cổ truyền2018-07-05 02:08
 • #2026: Liền hiểu2018-07-05 02:08
 • #2027: Đổ ước2018-07-05 02:09
 • #2028: Như ngươi mong muốn!2018-07-05 02:09
 • #2029: Sự thực so đồn đãi đáng sợ2018-07-05 02:09
 • #2030: Đại hội khai mạc2018-07-05 02:09
 • #2031: Chiến quần hào2018-07-05 02:09
 • #2032: Ngươi quá yếu!2018-07-05 02:09
 • #2033: Một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc!2018-07-05 02:10
 • #2034: Ngạo Vân Thiên Tôn2018-07-05 02:10
 • #2035: Mượn đỉnh2018-07-05 02:10
 • #2036: Không buông tha2018-07-05 02:10
 • #2037: Đỉnh phong chi chiến, mở!2018-07-05 02:10
 • #2038: Nửa bước tổ cảnh!2018-07-05 02:11
 • #2039: Bố cục cải biến2018-07-05 02:11
 • #2040: Song long lại xuất hiện!2018-07-05 02:11
 • #2041: Đan ý cộng hưởng2018-07-05 02:11
 • #2042: Đỉnh phong đan hội2018-07-05 02:11
 • #2043: Chọn sư2018-07-05 02:12
 • #2044: Lựa chọn2018-07-05 02:12
 • #2045: Diệp Viễn khảo nghiệm2018-07-05 02:12
 • #2046: Người đâu?2018-07-05 02:12
 • #2047: Muôn người đều đổ xô ra đường2018-07-05 02:12
 • #2048: Pháp Tắc Chi Hải2018-07-05 02:12
 • #2049: Sắp chết2018-07-05 02:13
 • #2050: Người đi trà mát2018-07-05 02:13
 • #2051: Toàn diện đột phá!2018-07-05 02:13
 • #2052: Vạch mặt!2018-07-05 02:13
 • #2053: Đại chiến sắp nổi2018-07-05 02:13
 • #2054: Ngươi, có thể lăn!2018-07-05 02:13
 • #2055: Lựa chọn ngoài ý muốn2018-07-05 02:14
 • #2056: Có cái gì không tiện mở miệng?2018-07-05 02:14
 • #2057: Đối thủ, quá cường đại!2018-07-05 02:14
 • #2058: Toàn diện tan tác2018-07-05 02:14
 • #2059: Cúi đầu2018-07-05 02:14
 • #2060: Nhận thua, liền nên có nhận thua dáng vẻ!2018-07-05 02:14
 • #2061: Lực lượng một người bại Nam giới!2018-07-05 02:15
 • #2062: Ba cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ2018-07-05 02:15
 • #2063: Thân ở Thiên Ưng, là vì vinh quang!2018-07-05 02:15
 • #2064: Là các ngươi chưa thấy qua việc đời2018-07-05 02:15
 • #2065: Một quyền bại địch2018-07-05 02:15
 • #2066: Cực Bắc thảo nguyên2018-07-05 02:16
 • #2067: Nói câu nói thật mà thôi2018-07-05 02:16
 • #2068: Hú Dương Chiếu2018-07-05 02:16
 • #2069: Chỉ là ở đây chờ người2018-07-05 02:16
 • #2070: Hạ chiến thư2018-07-05 02:16
 • #2071: Mời ngươi uống chén rượu2018-07-05 02:16
 • #2072: Xem ra, ngươi không có lòng tin gì a!2018-07-05 02:17
 • #2073: Khách quý2018-07-05 02:17
 • #2074: Vang dội Cửu Lạc2018-07-05 02:17
 • #2075: Chấn nhiếp chúng Thiên Tôn2018-07-05 02:17
 • #2076: Đuổi tận giết tuyệt2018-07-05 02:17
 • #2077: Hà Tương Vân2018-07-05 02:18
 • #2078: Tuyệt vọng Băng Vân2018-07-05 02:18
 • #2079: Thuộc2018-07-05 02:18
 • #2080: Có hiểu hay không2018-07-05 02:18
 • #2081: Hướng ta thỉnh tội2018-07-05 02:18
 • #2082: Đắc chí vừa lòng2018-07-05 02:18
 • #2083: Ngả bài2018-07-05 02:19
 • #2084: Ngồi đợi2018-07-05 02:19
 • #2085: Chủng Hồn bí thuật2018-07-05 02:19
 • #2086: Đây chính là ngươi Võ Đạo?2018-07-05 02:19
 • #2087: Phong Thiên Dương dự định2018-07-05 02:19
 • #2088: Cực Bắc đệ nhất nhân2018-07-05 02:20
 • #2089: Chân • Kiếm Không Minh2018-07-05 02:20
 • #2090: Chấn Thiên Lôi2018-07-05 02:20
 • #2091: Thiên Cực Mật Lệnh2018-07-05 02:20
 • #2092: Thiên Đế một kích!2018-07-05 02:20
 • #2093: Kết Không chi thuật!2018-07-05 02:21
 • #2094: Cảnh cáo2018-07-05 02:21
 • #2095: Á Thánh2018-07-05 02:21
 • #2096: Ngươi tại vui vẻ cái gì?2018-07-05 02:21
 • #2097: Hồng Linh Đại Tế Ti mời2018-07-05 02:21
 • #2098: Hắn tịch mịch quá lâu2018-07-05 02:22
 • #2099: Đỗi Thiên Đế2018-07-05 02:22
 • #2100: Ta là đối thủ của hắn2018-07-05 02:22
 • #2101: Trước đó một câu kia2018-07-05 02:22
 • #2102: Quỳ xuống2018-07-05 02:22
 • #2103: Cường thế2018-07-05 02:22
 • #2104: Thiên Lân Phệ Không2018-07-05 02:23
 • #2105: Không buông tha2018-07-05 02:23
 • #2106: Trùng Hư Thái Linh Đan2018-07-05 02:23
 • #2107: Biệt khuất2018-07-05 02:23
 • #2108: Giáo Học Thiên2018-07-05 02:23
 • #2109: Chính danh2018-07-05 02:24
 • #2110: Không biết xấu hổ2018-07-05 02:24
 • #2111: Ngươi không phải kiêu ngạo sao?2018-07-05 02:24
 • #2112: Coi như ngươi là Thiên Đế, cũng không được!2018-07-05 02:24
 • #2113: Long Tiểu Thuần2018-07-05 02:24
 • #2114: Kỳ Lân giết tới2018-07-05 02:25
 • #2115: Ta có tội!2018-07-05 02:25
 • #2116: Hung hăng đánh mặt2018-07-05 02:25
 • #2117: Ngoài ý muốn viện binh2018-07-05 02:25
 • #2118: Thần bí Long Tiểu Thuần2018-07-05 02:25
 • #2119: Ngươi biết ta tại?2018-07-05 02:25
 • #2120: Ngươi thiếu Á Thánh!2018-07-05 02:26
 • #2121: Vào cuộc2018-07-05 02:26
 • #2122: Ý Chí Chi Kiếm2018-07-05 02:26
 • #2123: Nghịch thiên quật khởi2018-07-05 02:26
 • #2124: Ngươi, quá già rồi2018-07-05 02:26
 • #2125: Định càn khôn!2018-07-05 02:27
 • #2126: Chứng kiến kỳ tích thời khắc!2018-07-05 02:27
 • #2127: Trở thành chí cường giả điều kiện2018-07-05 02:27
 • #2128: Trấn Đông Hư Giới2018-07-05 02:27
 • #2129: Trong trại gặp nạn2018-07-05 02:27
 • #2130: A, thật sao?2018-07-05 02:28
 • #2131: Ngươi không thể giết hắn2018-07-05 02:28
 • #2132: Không cần mất mặt xấu hổ!2018-07-05 02:28
 • #2133: Uy hiếp2018-07-05 02:28
 • #2134: Long Nhãn động2018-07-05 02:28
 • #2135: Một tòa bảo khố2018-07-05 02:28
 • #2136: Tấn ca bảo kê ngươi2018-07-05 02:29
 • #2137: Chỉ là hiểu lầm2018-07-05 02:29
 • #2138: Tiểu Tấn bội phục2018-07-05 02:29
 • #2139: Thiên ca rất uy phong2018-07-05 02:29
 • #2140: Không nhớ lâu2018-07-05 02:29
 • #2141: Thực lực tiêu thăng2018-07-05 02:30
 • #2142: Phong mang sơ hiện!2018-07-05 02:30
 • #2143: Kinh thiên chi bí2018-07-05 02:30
 • #2144: Đột phá chi biến, thời khắc nguy cơ2018-07-05 02:30
 • #2145: Thâm Uyên người tới2018-07-05 02:30
 • #2146: Quyết tuyệt2018-07-05 02:30
 • #2147: Hỗn Độn sơ khai!2018-07-05 02:31
 • #2148: Cô nãi nãi2018-07-05 02:31
 • #2149: Tốt một trận tạo hóa!2018-07-05 02:31
 • #2150: Một vạn lần a một vạn lần!2018-07-05 02:31
 • #2151: Long Trì là heo!2018-07-05 02:31
 • #2152: Long Tử chi chiến!2018-07-05 02:31
 • #2153: Chia rẽ2018-07-05 02:32
 • #2154: Bách Chiến Thiên Tôn!2018-07-05 02:32
 • #2155: Phá vây2018-07-05 02:32
 • #2156: Chơi trốn tìm2018-07-05 02:32
 • #2157: Đau thấu tim gan2018-07-05 02:32
 • #2158: Ngươi thật giống như rất thất vọng2018-07-05 02:33
 • #2159: Mã thất tiền đề?2018-07-05 02:33
 • #2160: Không nghĩ tới sự tình nhiều lắm!2018-07-05 02:33
 • #2161: Ngươi có ý kiến?2018-07-05 02:33
 • #2162: Không lạy trời, không quỳ xuống đất!2018-07-05 02:33
 • #2163: Ngàn năm đằng sau2018-07-05 02:34
 • #2164: Thật yếu a!2018-07-05 02:34
 • #2165: Hay là quá yếu2018-07-05 02:34
 • #2166: Hai hổ tranh chấp, phải có một chết!2018-07-05 02:34
 • #2167: Tu luyện? Không tồn tại!2018-07-05 02:34
 • #2168: Không đành lòng nhìn thẳng2018-07-05 02:34
 • #2169: Thần Lôi Kinh Thế2018-07-05 02:35
 • #2170: Đạp thiên kiêu!2018-07-05 02:35
 • #2171: Long Uyên chân chính át chủ bài!2018-07-05 02:35
 • #2172: Cảnh giới của ngươi, không cách nào tưởng tượng!2018-07-05 02:35
 • #2173: 100 khối Long Nguyên Tinh2018-07-05 02:35
 • #2174: Thần bia chú linh!2018-07-05 02:35
 • #2175: Rời đi2018-07-05 02:36
 • #2176: Tiếp qua ngàn năm, còn cần so sao?2018-07-05 02:36
 • #2177: Ngươi liền để ta nhìn cái này?2018-07-05 02:36
 • #2178: Ngươi là như thế nào sâu kiến!2018-07-05 02:36
 • #2179: Luân phiên đả kích!2018-07-05 02:36
 • #2180: Tránh ra!2018-07-05 02:37
 • #2181: Ma vật hiện2018-07-05 02:37
 • #2182: Nhập Hắc Viêm động2018-07-05 02:37
 • #2183: Thâm Uyên Ma thú thực lực!2018-07-05 02:37
 • #2184: Muốn chết muốn sống2018-07-05 02:37
 • #2185: Treo lên đánh2018-07-05 02:37
 • #2186: Quên nói cho ngươi2018-07-05 02:38
 • #2187: Không sai, chính là đùa nghịch ngươi a2018-07-05 02:38
 • #2188: Tiếp tục tiến lên2018-07-05 02:38
 • #2189: Một chút ngàn năm2018-07-05 02:38
 • #2190: Trốn!2018-07-05 02:38
 • #2191: Đến chiến!2018-07-05 02:39
 • #2192: Giết! Giết! Giết!2018-07-05 02:39
 • #2193: Chiến Thần Tử!2018-07-05 02:39
 • #2194: Thiên Đạo quyết đấu!2018-07-05 02:39
 • #2195: Thì sợ gì một trận chiến!2018-07-05 02:39
 • #2196: Đánh cược hết thảy chiến đấu!2018-07-05 02:40
 • #2197: Thiên Đạo kiêu ngạo!2018-07-05 02:40
 • #2198: Chờ ngươi tới đón ta về nhà!2018-07-05 02:40
 • #2199: Chẻ củi2018-07-05 02:40
 • #2200: Ngọc Tâm Thảo2018-07-05 02:40
 • #2201: Thần phẩm? Đó là cái gì?2018-07-05 02:41
 • #2202: Ta cảm giác, ngươi không chịu đựng nổi!2018-07-05 02:41
 • #2203: Không cần tốn nhiều sức2018-07-05 02:41
 • #2204: Thần cảnh thôn2018-07-05 02:41
 • #2205: Vơ vét điển tịch2018-07-05 02:41
 • #2206: Thời gian không phụ người hữu tâm!2018-07-05 02:41
 • #2207: Gia hỏa này, cần kích thích!2018-07-05 02:42
 • #2208: Dung hội quán thông, thần hồn khôi phục!2018-07-05 02:42
 • #2209: Lấy một trả một2018-07-05 02:42
 • #2210: Đại quân áp cảnh2018-07-05 02:42
 • #2211: Đến cùng tại kiên trì cái gì?2018-07-05 02:42
 • #2212: Vương giả trở về!2018-07-05 02:43
 • #2213: Chỉ là đến chạy cái chân mà thôi2018-07-05 02:43
 • #2214: Hỗn Độn Luân Hồi Đan!2018-07-05 02:43
 • #2215: Đạo đan!2018-07-05 02:43
 • #2216: Trời mới biết hắn đã trải qua cái gì!2018-07-05 02:43
 • #2217: Hắn muốn thành đế, ai dám không theo!2018-07-05 02:43
 • #2218: Có chuyện hảo hảo nói!2018-07-05 02:44
 • #2219: Không nhìn2018-07-05 02:44
 • #2220: Binh phát Cửu Thương!2018-07-05 02:44
 • #2221: Xông trận2018-07-05 02:44
 • #2222: Rất thô thiển2018-07-05 02:44
 • #2223: Huyết Diêm điện chủ!2018-07-05 02:44
 • #2224: Không đánh mà thắng chi binh!2018-07-05 02:45
 • #2225: Giao cho ngươi2018-07-05 02:45
 • #2226: Luân hồi?2018-07-05 02:45
 • #2227: Đem Cuồng Đao Thiên Tôn mang tới!2018-07-05 02:45
 • #2228: Tốt a, cho ngươi cái mặt mũi!2018-07-05 02:46
 • #2229: Tam đại huyết trì!2018-07-05 02:46
 • #2230: Tiêu sái mà đi2018-07-05 02:46
 • #2231: Huyết hải dị tượng2018-07-05 02:46
 • #2232: Kết cừu oán2018-07-05 02:46
 • #2233: Lừa bọn họ2018-07-05 02:47
 • #2234: Thực Hồn Thú2018-07-05 02:47
 • #2235: Trễ2018-07-05 02:47
 • #2236: Báo đáp hậu ái2018-07-05 02:47
 • #2237: Ngược Thiên Đế!2018-07-05 02:47
 • #2238: Hòa nhau2018-07-05 02:47
 • #2239: Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn thí thiên sao?2018-07-05 02:48
 • #2240: Trong huyết trì đi ra cường giả!2018-07-05 02:48
 • #2241: Vô Cực Thí Thần Cung!2018-07-05 02:48
 • #2242: Ta quản ngươi là ai2018-07-05 02:48
 • #2243: Ta có một kiếm, ngươi có dám tiếp?2018-07-05 02:48
 • #2244: Kiếm đến!2018-07-05 02:49
 • #2245: Thiên Nhân Ngũ Suy!2018-07-05 02:49
 • #2246: Vô xảo bất thành thư!2018-07-05 02:49
 • #2247: Kiếm khí chữa thương!2018-07-05 02:49
 • #2248: Thiên Nhãn2018-07-05 02:49
 • #2249: Chạy không thoát!2018-07-05 02:50
 • #2250: Một chút hi vọng sống!2018-07-05 02:50
 • #2251: Thận trọng từng bước!2018-07-05 02:50
 • #2252: Người chết vì tiền, chim chết vì ăn!2018-07-05 02:50
 • #2253: Càng chiến càng mạnh!2018-07-05 02:50
 • #2254: Đỉnh phong đấu pháp!2018-07-05 02:51
 • #2255: Thỉnh quân nhập úng!2018-07-05 02:51
 • #2256: Các ngươi sai!2018-07-05 02:51
 • #2257: Truy sát ba ngàn dặm!2018-07-05 02:51
 • #2258: Lấy kiếm thay tiễn!2018-07-05 02:51
 • #2259: Xin lỗi2018-07-05 02:51
 • #2260: Tình thế chắc chắn phải chết!2018-07-05 02:52
 • #2261: Thần lai chi bút!2018-07-05 02:52
 • #2262: Ngươi nắm giữ, chỉ là ta của quá khứ thôi!2018-07-05 02:52
 • #2263: Thần tộc chi bí2018-07-05 02:52
 • #2264: Ai càng hèn mọn?2018-07-05 02:52
 • #2265: Lấn Thần tộc không người!2018-07-05 02:53
 • #2266: Đánh ngã một mảnh!2018-07-05 02:53
 • #2267: Một người ép Thần tộc!2018-07-05 02:53
 • #2268: Ta muốn một trận tạo hóa!2018-07-05 02:53
 • #2269: Thiên Đạo hóa thân2018-07-05 02:53
 • #2270: Canh gác!2018-07-05 02:53
 • #2271: Vạn Vực Đan Đạo đại hội!2018-07-05 02:54
 • #2272: Có kính không sợ!2018-07-05 02:54
 • #2273: Để cho ngươi phá lệ2018-07-05 02:54
 • #2274: Cha ta là Thiên Đế!2018-07-05 02:54
 • #2275: Còn nhớ rõ hai lần kia không2018-07-05 02:54
 • #2276: Chính ta giải thích đi2018-07-05 02:55
 • #2277: Tửu Quỷ lão đệ2018-07-05 02:55
 • #2278: Vạn dặm phía trên!2018-07-05 02:55
 • #2279: Khai thiên tích địa2018-07-05 02:55
 • #2280: Đánh một gậy cho khỏa táo ngọt2018-07-05 02:55
 • #2281: Đánh thật hay!2018-07-05 02:56
 • #2282: Cố nhân2018-07-05 02:56
 • #2283: Cảnh còn người mất2018-07-05 02:56
 • #2284: Giết người2018-07-05 02:57
 • #2285: Nhổ tận gốc2018-07-05 02:57
 • #2286: Sợ ngươi kết thúc không được2018-07-05 02:57
 • #2287: Quỳ xuống nói xin lỗi2018-07-05 02:57
 • #2288: Đốt nước pha trà!2018-07-05 02:57
 • #2289: Khóa thứ nhất2018-07-05 02:58
 • #2290: Cùng ngồi đàm đạo2018-07-05 02:58
 • #2291: Câu cá2018-07-05 02:58
 • #2292: Bắt đầu các ngươi biểu diễn2018-07-05 02:58
 • #2293: Nhìn cái gì vậy?2018-07-05 02:58
 • #2294: Năm trận liên tiếp!2018-07-05 02:58
 • #2295: Quỵt nợ2018-07-05 02:59
 • #2296: Xin mời xông Vân Hạ sơn!2018-07-05 02:59
 • #2297: Quét ngang!2018-07-05 02:59
 • #2298: Sôi trào Vân Hạ sơn!2018-07-05 02:59
 • #2299: Thông Linh thần đan, hiện!2018-07-05 02:59
 • #2300: Nghiệt chướng, còn chưa cút trở về!2018-07-05 02:59
 • #2301: Đối thoại lão tổ2018-07-05 03:00
 • #2302: Vân Tâm giới nguy cơ2018-07-05 03:00
 • #2303: Á Thánh bằng hữu2018-07-05 03:00
 • #2304: Diêu Thư Thiên Đế2018-07-05 03:00
 • #2305: Đối chọi gay gắt2018-07-05 03:00
 • #2306: Đạo chi quyết đấu!2018-07-05 03:01
 • #2307: Nghịch chuyển!2018-07-05 03:01
 • #2308: Đạo tâm sụp đổ!2018-07-05 03:01
 • #2309: Đan Ngọc chấn kinh!2018-07-05 03:01
 • #2310: Hoành ép Vân Tâm giới!2018-07-05 03:01
 • #2311: Dược Tổ mời!2018-07-05 03:01
 • #2312: Hung hiểm chi chiến!2018-07-05 03:02
 • #2313: Khó mà vượt qua cao phong!2018-07-05 03:02
 • #2314: Tuyệt địa phản kích!2018-07-05 03:02
 • #2315: Thất bại người thắng2018-07-05 03:02
 • #2316: Hết sức căng thẳng!2018-07-05 03:02
 • #2317: Xuống dốc nhân tộc đan đạo!2018-07-05 03:03
 • #2318: Cường đại Nguyên Vệ!2018-07-05 03:03
 • #2319: Trí mạng liên phát!2018-07-05 03:03
 • #2320: Sát thần Diệp Viễn!2018-07-05 03:03
 • #2321: Đại Hành Thiên Tỏa Không Thuật2018-07-05 03:03
 • #2322: Nghĩa vô phản cố!2018-07-05 03:03
 • #2323: Khiêu khích!2018-07-05 03:04
 • #2324: Phá cuộc cùng truy sát!2018-07-05 03:04
 • #2325: Cứu binh đến2018-07-05 03:04
 • #2326: Đã từng huy hoàng!2018-07-05 03:04
 • #2327: Nguyên thủy chiến giới!2018-07-05 03:04
 • #2328: Tân đệ nhất thánh địa!2018-07-05 03:05
 • #2329: Diễn Đạo2018-07-05 03:05
 • #2330: Phong tổ!2018-07-05 03:05
 • #2331: Đan Đạo Chi Tổ!2018-07-05 03:05
 • #2332: Chí tôn chi vẫn!2018-07-05 03:05
 • #2333: Giản gia hiếu kỳ, là trời sinh2018-07-05 03:06
 • #2334: Vân Tương thành2018-07-05 03:06
 • #2335: Tặng đầu người2018-07-05 03:06
 • #2336: Ác mộng2018-07-05 03:06
 • #2337: Bại gia tử2018-07-05 03:06
 • #2338: Chiến Tần Hổ2018-07-05 03:07
 • #2339: Thủ tín Diệp Viễn2018-07-05 03:07
 • #2340: Tần Hổ, ngươi lần này hại chết ta!2018-07-05 03:07
 • #2341: Thương cảm2018-07-05 03:07
 • #2342: Quái nhân phu thê2018-07-05 03:07
 • #2343: Bát đại bản nguyên cường giả!2018-07-05 03:07
 • #2344: Vui vẻ nhận2018-07-05 03:08
 • #2345: Thời Gian Pháp Tắc mảnh vụn!2018-07-05 03:08
 • #2346: Kim Bảng cường giả!2018-07-05 03:08
 • #2347: Lĩnh ngộ Thời Gian Pháp Tắc2018-07-05 03:08
 • #2348: Diệp Viễn trở về!2018-07-05 03:08
 • #2349: Tiến vào Chiến Thần Kim Bảng!2018-07-05 03:08
 • #2350: Hiện thực hung hăng đánh mặt!2018-07-05 03:09
 • #2351: Tăng vọt!2018-07-05 03:09
 • #2352: Ngược gió lật bàn!2018-07-05 03:09
 • #2353: Cuối cùng lo lắng!2018-07-05 03:09
 • #2354: Một lần cuối cùng Chiến Thần Kim Bảng tuyên bố!2018-07-05 03:09
 • #2355: Lồng giam chi chiến!2018-07-05 03:10
 • #2356: Cường đại Vạn Chân!2018-07-05 03:10
 • #2357: Ngũ Khí Triều Nguyên vs Chân Niết Kiếm Trận!2018-07-05 03:10
 • #2358: Hoan nghênh qua đây2018-07-05 03:10
 • #2359: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc2018-07-05 03:10
 • #2360: Tốt2018-07-05 03:10
 • #2361: Cường tuyệt mười bảy người!2018-07-05 03:10
 • #2362: Kiếm Chi Bản Nguyên cấp thứ hai!2018-07-05 03:11
 • #2363: Loại cực lớn Chân Niết Kiếm Trận!2018-07-05 03:11
 • #2364: Có tính cách, ta thích!2018-07-05 03:11
 • #2365: Lôi Tổ hứa hẹn!2018-07-05 03:11
 • #2366: Thời không vòng xoáy!2018-07-05 03:11
 • #2367: Thiên đao vạn quả!2018-07-05 03:12
 • #2368: Về không!2018-07-05 03:12
 • #2369: Thời Không Đại Tổ!2018-07-05 03:12
 • #2370: Vòng xoáy kinh biến!2018-07-05 03:12
 • #2371: Không biết chi địa2018-07-05 03:12
 • #2372: Giết thần sứ!2018-07-05 03:13
 • #2373: Tuần Thiên cung (canh ba)2018-07-05 03:13
 • #2374: Không Gian Đống Kết!2018-07-05 03:13
 • #2375: Bản nguyên đều xuất hiện diệt thiên cung!2018-07-05 03:13
 • #2376: Khuấy động thiên hạ! (canh ba)2018-07-05 03:13
 • #2377: Tiền bối, đi Nam giới Tuần Thiên cung!2018-07-05 18:53
 • #2378: Tiêu sái mà đến, tiêu sái mà đi!2018-07-05 18:53
 • #2379: Mời thần dễ đuổi thần khó!2018-07-05 18:53
 • #2380: Khắp nơi kinh động!2018-07-05 18:53
 • #2381: Trong tối giao phong!2018-07-05 18:53
 • #2382: Lịch sử tính gặp mặt!2018-07-05 18:54
 • #2383: Đáng sợ suy đoán!2018-07-05 18:54
 • #2384: Dưới một người, trên vạn người!2018-07-07 03:14
 • #2385: Luận bàn2018-07-07 03:15
 • #2386: Nhường lối2018-07-07 03:16
 • #2387: Căn cơ nông cạn2018-07-08 00:04
 • #2388: Truyền đạo2018-07-08 22:16
 • #2389: Thiên Ẩn thế giới2018-07-08 22:17
 • #2390: Truyền thừa đại trận!2018-07-09 22:21
 • #2391: Dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá2018-07-09 22:23
 • #2392: Xa nhau2018-07-10 19:36
 • #2393: Vui buồn lẫn lộn!2018-07-10 19:37
 • #2394: Thanh Huyền Song Thánh!2018-07-11 22:19
 • #2395: Trở về2018-07-11 22:20
 • #2396: Xuyên qua thời không gặp lại!2018-07-12 00:32
 • #2397: Không có hắn, liền không có các ngươi!2018-07-12 19:12
 • #2398: Lấy mười tỉ năm vì chỗ tu luyện!2018-07-12 19:12
 • #2399: Thiên đại nguy cơ!2018-07-13 16:14
 • #2400: Sống ở gian nan khổ cực, chết bởi yên vui!2018-07-16 19:42
 • #2401: Thần Tử quân đoàn!2018-07-16 19:43
 • #2402: Làm sao phát hiện chúng ta?2018-07-16 19:44
 • #2403: Thật bội phục ngươi dũng khí!2018-07-16 19:45
 • #2404: Ác chiến Thần Tử quân đoàn!2018-07-16 19:46
 • #2405: Độc chiến tam đại cửu văn cường giả!2018-07-16 19:48
 • #2406: Thiên Đạo Chân Võ!2018-07-17 19:36
 • #2407: Thời Không Chi Kiếm!2018-07-17 19:38
 • #2408: Đàm tiếu tà tà diệt cửu văn!2018-07-18 19:34
 • #2409: Cho ngươi mười hơi!2018-07-19 22:00
 • #2410: Bị đùa giỡn!2018-07-19 22:02
 • #2411: Ta không cho ngươi kêu, ngươi một câu cũng không kêu được!2018-07-20 18:56
 • #2412: Các ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi!2018-07-20 18:57
 • #2413: Tất sát chi tâm!2018-07-21 07:24
 • #2414: Không có ý tứ2018-07-23 07:52
 • #2415: Chỉ bằng. . . Ta là Thanh Thánh!2018-07-23 07:52
 • #2416: Ai tính toán ai?2018-07-23 07:53
 • #2417: Lên núi!2018-07-23 07:54
 • #2418: Nhận chủ!2018-07-23 07:55
 • #2419: Thiên Trận Đại Tổ!2018-07-24 21:11
 • #2420: Cân nhắc tương lai!2018-07-24 21:12
 • #2421: Bất Trắc đại quân xuất động!2018-07-25 19:43
 • #2422: Thoát thai hoán cốt!2018-07-25 19:44
 • #2423: Toàn tuyến báo nguy!2018-07-27 19:40
 • #2424: Tìm được đường sống trong chỗ chết!2018-07-27 19:41
 • #2425: Để ngươi lột ba lớp da!2018-07-27 19:43
 • #2426: Đại thắng!2018-07-27 19:44
 • #2427: Danh chấn thiên hạ!2018-07-27 19:45
 • #2428: Ý nghĩa chân chính2018-07-28 16:52
 • #2429: Tái chiến Thiên Hợp!2018-07-29 17:01
 • #2430: Người nào nói cho ngươi, ta muốn độ Thiên Nhân suy kiếp?2018-07-30 19:28
 • #2431: Gặp lại đã là người xa lạ!2018-07-30 19:30
 • #2432: Ngươi, còn chưa đủ tư cách!2018-07-30 19:32
 • #2433: Hào phóng phó ước2018-08-01 19:31
 • #2434: Đánh ngươi, thì như thế nào?2018-08-01 19:32
 • #2435: Tiếp ta một kiếm!2018-08-01 19:34
 • #2436: Thanh Thánh chi uy!2018-08-01 19:35
 • #2437: Cửu đại Đạo Tổ!2018-08-02 17:08
 • #2438: Công đạo, tự tại lòng người!2018-08-02 17:09
 • #2439: Rõ rành rành!2018-08-03 18:49
 • #2440: Vô sỉ chi vưu!2018-08-04 16:44
 • #2441: Quy tắc lồng giam, Không Gian Đống Kết!2018-08-04 16:45
 • #2442: Không ai sánh bằng!2018-08-04 16:46
 • #2443: Nhường đường!2018-08-06 22:25
 • #2444: Đừng có chọc ta2018-08-06 22:26
 • #2445: Vạch trần vạn cổ bí mật!2018-08-06 22:27
 • #2446: Tam đại Thiên Đạo Chân Võ!2018-08-07 16:36
 • #2447: Không phải cái gì sỉ nhục sự tình2018-08-07 16:37
 • #2448: Thập Văn Chi Cảnh!2018-08-08 17:55
 • #2449: Thương thế của ngươi hại ta, còn cười một tiếng mà qua!2018-08-08 17:56
 • #2450: Ngươi, hết hy vọng sao?2018-08-10 22:04
 • #2451: Ôi, xác chết vùng dậy!2018-08-10 22:05
 • #2452: Không nên trêu chọc hắn!2018-08-10 22:06
 • #2453: Vàng thật, không sợ hỏa luyện!2018-08-10 22:07
 • #2454: Hỗn Độn Nguyên Thần!2018-08-11 19:05
 • #2455: Không dám lưu ta!2018-08-11 19:06
 • #2456: Ngươi tên lường gạt này!2018-08-11 19:07
 • #2457: Mang ngươi về nhà!2018-08-12 19:24
 • #2458: Không biết xấu hổ!2018-08-13 19:17
 • #2459: Khí phách!2018-08-13 19:19
 • #2460: Ngươi không nên tới a!2018-08-14 16:57
 • #2461: Đạo Tổ hít bụi!2018-08-14 16:58
 • #2462: Ngươi sẽ không, ngươi cũng không dám!2018-08-15 19:59
 • #2463: Thông thiên vừa ra thiên hạ kinh sợ!2018-08-15 20:00
 • #2464: Đại triển uy quyền!2018-08-16 16:59
 • #2465: Thật lớn một con heo!2018-08-16 17:00
 • #2466: Thành tinh!2018-08-17 16:36
 • #2467: Giết không chết!2018-08-17 16:38
 • #2468: Thôn Phệ Chi Đạo!2018-08-17 16:40
 • #2469: No chết!2018-08-18 18:45
 • #2470: Khinh thường hành vi!2018-08-19 17:04
 • #2471: Đạo Tổ liên thủ!2018-08-19 17:05
 • #2472: Cùng thiên ngang hàng nam nhân!2018-08-20 17:23
 • #2473: Một loại là tuyệt vọng cảm xúc!2018-08-21 18:27
 • #2474: Nguyệt Hoa Vô Cương, vô hạn luân hồi!2018-08-21 18:28
 • #2475: Một cá nhân biểu diễn!2018-08-21 18:30
 • #2476: Ngươi có thể tới thử xem!2018-08-22 15:54
 • #2477: Tuyên cổ tối cường!2018-08-22 15:56
 • #2478: Tam tổ chiến Thanh Thánh!2018-08-23 19:12
 • #2479: Đây chính là ngươi nói!2018-08-23 19:13
 • #2480: Thông Thiên Lệnh2018-08-24 17:17
 • #2481: Phỏng đoán!2018-08-24 17:18
 • #2482: Chúng bạn xa lánh2018-08-25 17:47
 • #2483: Tự gánh lấy hậu quả!2018-08-28 06:11
 • #2484: Càn khôn2018-08-28 06:13
 • #2485: Đạo Tổ chi vẫn!2018-08-28 06:14
 • #2486: Nghịch thiên chi vận!2018-08-28 06:16
 • #2487: Mấy người các ngươi, cút đi!2018-08-29 05:52
 • #2488: Chiến ngũ tổ!2018-08-29 05:53
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-2489.mp32018-08-30 05:37
 • #2490: Giao dịch!2018-08-30 05:38
 • #2491: Ngươi đang sợ cái gì?2018-08-31 05:17
 • #2492: Người nào nhanh!2018-08-31 05:18
 • #2493: Phá cuộc!2018-09-01 06:56
 • #2494: Ai là đệ nhất!2018-09-01 06:57
 • #2495: Nhân tộc đệ nhất nhân!2018-09-02 23:46
 • #2496: Kiêu ngạo Lâm Triều Thiên!2018-09-02 23:47
 • #2497: Không nói đạo lý!2018-09-02 23:49
 • #2498: Có hay không ngươi công lao?2018-09-02 23:50
 • #2499: Bản tổ đang cùng ngươi nói chuyện! (canh ba)2018-09-02 23:52
 • #2500: Đùa lửa, ngươi còn non và xanh lắm!2018-09-03 17:33
 • #2501: Ngươi, dường như sợ!2018-09-03 17:36
 • #2502: Tự làm tự chịu!2018-09-03 17:38
 • #2503: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?2018-09-03 17:41
 • #2504: "Càn khôn" trấn ngũ tổ!2018-09-05 07:21
 • #2505: Vạn cổ đệ nhất!2018-09-05 07:23
 • #2506: Tuyệt vọng cùng hy vọng! (canh ba)2018-09-05 07:26
 • #2507: Làm người ta hít thở không thông cường đại!2018-09-05 16:02
 • #2508: Lui!2018-09-05 16:04
 • #2509: Bát Cực Thần Tôn hoảng sợ! (canh ba)2018-09-07 07:55
 • #2510: Xa nhau2018-09-07 07:57
 • #2511: Hắn từ trên trời tới!2018-09-07 07:58
 • #2512: Một ngón tay! (canh ba)2018-09-07 07:59
 • #2513: Con kiến hôi ngạo khí!2018-09-07 17:25
 • #2514: Thảm liệt!2018-09-07 17:28
 • #2515: Hóa đạo!2018-09-09 03:02
 • #2516: Xem ta khẩu hình!2018-09-09 03:04
 • #2517: Con kiến hôi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta! (canh ba)2018-09-09 03:05
 • #2518: Lực bạt sơn hà khí cái thế! (canh tư)2018-09-10 05:11
 • #2519: Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên!2018-09-10 05:12
 • #2520: [ Ngọc Chân Sự Tình ]2018-09-10 05:13
 • #2521: Vô Tự Thiên Công!2018-09-11 05:03
 • #2522: Mở miệng không ra2018-09-11 05:04
 • #2523: Nhất mạch tương thừa!2018-09-12 16:00
 • #2524: Dương phủ phong ba!2018-09-12 16:02
 • #2525: Tất cả mọi người, cút cho ta! (canh ba)2018-09-12 16:03
 • #2526: Giảng đạo lý!2018-09-12 16:04
 • #2527: Hảo huynh đệ!2018-09-14 03:47
 • #2528: Một lần nữa xào bài2018-09-14 03:48
 • #2529: Thiên Dược Sư!2018-09-14 03:50
 • #2530: Ngươi có bệnh!2018-09-15 06:46
 • #2531: Lực tương tác2018-09-15 06:47
 • #2532: Một phần (canh ba)2018-09-15 06:49
 • #2533: Nước chảy đá mòn! (canh tư)2018-09-15 06:50
 • #2534: Tiểu tử, nhanh bộc lộ tài năng!2018-09-16 22:38
 • #2535: Khác một cánh cửa sổ!2018-09-16 22:39
 • #2536: Một phần Thiên Dược Sư! (canh ba)2018-09-16 22:41
 • #2537: Đường Vũ lựa chọn!2018-09-16 22:42
 • #2538: Lại một trận đổ ước!2018-09-16 22:43
 • #2539: Hắn. . . Đã tới! (canh ba)2018-09-25 05:03
 • #2540: Đường gia, ta đảm bảo!2018-09-25 05:04
 • #2541: Dụng tâm lương khổ!2018-09-25 05:04
 • #2542: Náo động lớn! (canh ba)2018-09-18 05:11
 • #2543: Họa trời giáng2018-09-19 08:22
 • #2544: Xét nhà!2018-09-19 08:24
 • #2545: Cái chuyện cười này, thật rất buồn cười a! (canh ba)2018-09-19 08:26
 • #2546: Ngươi, giết không được hắn!2018-09-19 16:51
 • #2547: Xin bắt đầu ngươi biểu diễn!2018-09-19 16:52
 • #2548: Diệp đại sư, đến ngươi biểu diễn! (canh ba)2018-09-20 03:26
 • #2549: Đường còn rất dài muốn đi a! (canh tư)2018-09-20 15:27
 • #2550: Diệp Viễn lối buôn bán2018-09-20 15:30
 • #2551: Chạm tay có thể bỏng!2018-09-21 18:56
 • #2552: Cửu phẩm Kim Đan! (canh ba)2018-09-21 18:59
 • #2553: Tẩy cân phạt tủy!2018-09-21 19:00
 • #2554: Chờ ngươi xin lỗi!2018-09-21 19:04
 • #2555: Không bán cho ngươi! (canh ba)2018-09-22 17:27
 • #2556: Lão tử đạp chết ngươi!2018-09-22 17:29
 • #2557: Đòi mạng ngươi!2018-09-22 17:31
 • #2558: Ngươi cảm thấy, Diệp mỗ rất thiếu tiền sao? (canh ba)2018-09-23 19:37
 • #2559: Tốt nhất, đương nhiên muốn để lại cho mình người! (canh tư, 3000 nguyệt phiếu tăng thêm)2018-09-23 19:39
 • #2560: Lâm Lan hành động kinh người!2018-09-23 19:40
 • #2561: Du mộc não đại!2018-09-25 07:52
 • #2562: Xin lỗi!2018-09-25 07:54
 • #2563: Tiết kiệm một chút khí lực a!2018-09-25 07:57
 • #2564: Lấy thân thử độc! (canh ba)2018-09-25 07:59
 • #2565: Ta người này, chính là như thế cố chấp!2018-09-26 15:17
 • #2566: Mấy khối ngọc giản2018-09-26 15:19
 • #2567: Ngọc Chân người đến2018-09-26 15:21
 • #2568: Ngươi lại biết rõ?2018-09-26 15:22
 • #2569: Nghênh Phong Đảo! (canh ba)2018-09-26 15:24
 • #2570: Ngọc Diện Kiếm Khách! (canh tư, 3500 phiếu tăng thêm! )2018-09-28 06:37
 • #2571: Ngũ Quang thiên vực! (năm canh! Tu bổ 1)2018-09-28 06:39
 • #2572: Thanh Ngưu trấn2018-09-28 06:40
 • #2573: Khởi tử hồi sinh!2018-09-28 06:42
 • #2574: Khi dễ người2018-09-28 15:07
 • #2575: Đánh chó phải ngó mặt chủ!2018-09-28 15:09
 • #2576: Cắt đứt chân, ném ra! (canh ba)2018-10-01 12:03
 • #2577: Cái này Tiểu Cực Thiên Vị, có điểm ngưu! (canh tư, tạ ơn chín minh khen thưởng! )2018-10-01 12:05
 • #2578: Tư chất kiểm tra đo lường!2018-10-01 12:08
 • #2579: Cười bạo toàn trường!2018-10-01 12:10
 • #2580: Nhường ta cũng thử xem (canh ba)2018-10-01 12:12
 • #2581: Đại Đạo Quy Nhất!2018-10-01 12:14
 • #2582: E rằng, là xem ta thuận mắt a!2018-10-01 12:16
 • #2583: Giết thật tốt!2018-10-01 12:18
 • #2584: Nếu có thể nhường Diệp Viễn thư thái, giá trị!2018-10-01 12:20
 • #2585: Ngươi, không có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa!2018-10-02 06:36
 • #2586: Đục khoét nền tảng!2018-10-02 06:39
 • #2587: Nhục nhã ta à!2018-10-03 03:17
 • #2588: Hoàng cấp thiên đan!2018-10-03 03:19
 • #2589: Đã như vậy, ngươi đi đi!2018-10-04 15:30
 • #2590: Đan Minh2018-10-04 15:31
 • #2591: Để cho người ta kinh ngạc ẩn giấu đại chiêu!2018-10-05 16:14
 • #2592: Ta liền bất công, làm gì?2018-10-05 16:16
 • #2593: Lưu Hình Chi Địa2018-10-05 16:17
 • #2594: Mượn gà đẻ trứng2018-10-05 16:18
 • #2595: Gà bay chó sủa! (canh ba cầu nguyệt phiếu! )2018-10-06 17:51
 • #2596: Giết người lập uy!2018-10-06 17:53
 • #2597: Từ ta tiếp quản!2018-10-06 17:55
 • #2598: Lấy nhiều khi ít! (canh ba)2018-10-07 15:49
 • #2599: Học trộm2018-10-08 16:07
 • #2600: Trưởng tôn Tinh Vũ2018-10-08 16:09
 • #2601: Bức, không giả bộ được! (canh ba, tu bổ 1)2018-10-10 04:41
 • #2602: Trạng thái cực hạn! (canh tư, tu bổ 2)2018-10-10 04:43
 • #2603: Đại đạo hóa hình!2018-10-10 04:44
 • #2604: Ba năm2018-10-10 04:46
 • #2605: Thánh sơn2018-10-10 18:31
 • #2606: Đúng, ta rất lợi hại!2018-10-10 18:32
 • #2607: Đừng mất mặt xấu hổ!2018-10-11 15:38
 • #2608: Tam pháp đối ngũ pháp!2018-10-13 03:06
 • #2609: Nhân sinh khó gặp một đối thủ!2018-10-13 03:10
 • #2610: Viên mãn2018-10-13 17:18
 • #2611: Đuổi ra khỏi2018-10-13 17:19
 • #2612: Sợ vỡ mật!2018-10-14 18:10
 • #2613: Lạc huynh, chiến hay không!2018-10-14 18:13
 • #2614: Tuyên truyền giác ngộ!2018-10-15 15:44
 • #2615: Bức vua thoái vị!2018-10-16 15:31
 • #2616: Lập thệ2018-10-16 15:32
 • #2617: Ta thật là không biết!2018-10-17 06:46
 • #2618: Cam chịu số phận đi!2018-10-18 16:16
 • #2619: Đan Các!2018-10-18 16:21
 • #2620: Thánh Tử đến2018-10-19 16:16
 • #2621: Chính phẩm!2018-10-19 16:17
 • #2622: Quyết đấu đỉnh cao!2018-10-19 16:18
 • #2623: Khó phân sàn sàn như nhau!2018-10-19 16:20
 • #2624: Ác chiến!2018-10-20 19:32
 • #2625: Vòng xoáy!2018-10-20 19:34
 • #2626: Đáng giá tôn kính đối thủ!2018-10-21 18:26
 • #2627: Chính phẩm ra! Thánh Tử bại! Sóng gió nổi lên!2018-10-21 18:30
 • #2628: Bách Độc Chi Trận!2018-10-23 03:15
 • #2629: Tranh luận!2018-10-24 04:48
 • #2630: Chứng minh!2018-10-24 04:49
 • #2631: Thuyết phục!2018-10-24 14:46
 • #2632: Cái kia, có thể hay không cho ta lưu ba viên?2018-10-25 03:15
 • #2633: Bạo phát! Đau buồn âm thầm!2018-10-26 06:08
 • #2634: Tuyệt cảnh!2018-10-26 06:09
 • #2635: Đại chiến bắt đầu!2018-10-27 02:34
 • #2636: Đấu pháp!2018-10-27 16:42
 • #2637: Tai kiếp khó thoát!2018-10-27 16:46
 • #2638: Diệt tông!2018-10-28 20:58
 • #2639: Kế Nam hải vực2018-10-28 20:59
 • #2640: Cao nhân tiền bối!2018-10-29 17:12
 • #2641: Lui địch2018-10-29 17:14
 • #2642: Thiên Nam chi địa2018-10-30 16:09
 • #2643: Chín thành Thiên Đan Hội2018-11-01 02:47
 • #2644: Nói cho ngươi nghe!2018-11-01 02:49
 • #2645: Hiện trường chỉ điểm2018-11-01 02:51
 • #2646: Hóa đá thành vàng!2018-11-01 02:52
 • #2647: Mắt chó coi thường người khác2018-11-01 15:46
 • #2648: Thiên Nam đệ nhất thiên tài!2018-11-02 15:40
 • #2649: Nổ!2018-11-02 15:41
 • #2650: Giá trên trời!2018-11-03 03:22
 • #2651: Tranh đoạt!2018-11-03 16:51
 • #2652: Hải chiến lớn!2018-11-04 21:35
 • #2653: Ta cùng ngươi đi!2018-11-04 21:39
 • #2654: Có thể thật dễ nói chuyện sao?2018-11-05 16:45
 • #2655: Đàm phán2018-11-05 16:46
 • #2656: Bích Hải Thần Loa chi biến!2018-11-06 16:29
 • #2657: Chiến long nữ2018-11-06 16:31
 • #2658: Giáo huấn2018-11-07 17:00
 • #2659: Còn muốn hay không?2018-11-07 17:02
 • #2660: Khuyên về2018-11-09 05:42
 • #2661: Uy phong thật to2018-11-09 05:44
 • #2662: Đúng vậy, liền nhìn cái này!2018-11-09 05:46
 • #2663: Khó như lên trời!2018-11-09 16:24
 • #2664: Tin phục cự phách!2018-11-10 16:19
 • #2665: Liên thủ chống lại2018-11-10 16:21
 • #2666: Bức vua thoái vị!2018-11-11 19:57
 • #2667: Ngàn vàng khó mua gia cao hứng!2018-11-11 19:58
 • #2668: sấm rền gió cuốn!2018-11-12 18:25
 • #2669: Thiên Nam đệ nhị thiên tài!2018-11-12 18:26
 • #2670: Khôn sống mống chết2018-11-13 17:21
 • #2671: Chỉ điểm2018-11-13 17:23
 • #2672: Con vịt chết mạnh miệng?2018-11-15 18:22
 • #2673: Lĩnh trở về đi!2018-11-15 18:24
 • #2674: Mưu đồ bí mật2018-11-15 18:26
 • #2675: Người của ngươi, thực là người của ta!2018-11-16 17:17
 • #2676: Thủy Nguyên Thiên Mạc!2018-11-16 17:19
 • #2677: Kéo cừu hận2018-11-17 17:59
 • #2678: Nàng nói, một chút cũng không sai!2018-11-17 18:02
 • #2679: Một đám ngụy long!2018-11-19 02:02
 • #2680: Long Khí Thạch!2018-11-19 02:06
 • #2681: Không lời nào để nói2018-11-19 18:50
 • #2682: Chỗ ngủ của rồng!2018-11-19 18:52
 • #2683: Kêu gọi thần bí!2018-11-21 06:23
 • #2684: Chưa xuất sư đã chết!2018-11-21 06:25
 • #2685: Không có ta làm không đến!2018-11-21 16:00
 • #2686: Mang ta về nhà!2018-11-22 18:51
 • #2687: [ Thần Diễn ]!2018-11-22 18:52
 • #2688: Ta rất vui vẻ!2018-11-22 18:54
 • #2689: Gieo gió gặt bão2018-11-23 18:27
 • #2690: Nó, đã không thuộc về ngươi!2018-11-25 02:09
 • #2691: Bích Hải Thần Loa uy lực chân chính!2018-11-25 02:11
 • #2692: Vật quy nguyên chủ!2018-11-25 18:37
 • #2693: Đấu tiền hiền!2018-11-26 15:42
 • #2694: Biển phía bên kia!2018-11-27 18:34
 • #2695: Có lai lịch lớn!2018-11-27 18:35
 • #2696: Kiến thức quá nông cạn!2018-11-27 18:37
 • #2697: Hồng Mông Chí Bảo chi uy!2018-11-28 17:19
 • #2698: Vạn Giới sơn!2018-11-28 17:21
 • #2699: Đưa các ngươi một trận tạo hóa!2018-11-29 16:33
 • #2700: Triển lộ thực lực!2018-11-29 16:34
 • #2701: Thân hãm Vạn Yêu Đại Sơn!2018-11-30 16:54
 • #2702: Một núi không thể chứa hai hổ!2018-11-30 16:55
 • #2703: Mười hổ đoạt chính!2018-12-02 18:03
 • #2704: Bốn bề thọ địch!2018-12-02 18:06
 • #2705: Miểu sát Ngọc Hoàng Thiên!2018-12-04 05:25
 • #2706: Huynh đệ bất hòa!2018-12-04 05:26
 • #2707: Hỗn Độn chân linh huyết mạch!2018-12-04 05:27
 • #2708: Một quyền đánh nổ!2018-12-04 17:13
 • #2709: Tu luyện võ kỹ!2018-12-05 17:10
 • #2710: Không dạy được!2018-12-05 17:12
 • #2711: Kết làm huynh đệ!2018-12-06 16:56
 • #2712: Đại Hoàng tuân mệnh!2018-12-06 16:57
 • #2713: Đại Hoàng ngoan!2018-12-07 18:04
 • #2714: Thanh lý môn hộ!2018-12-07 18:05
 • #2715: Diệp Viễn dự định2018-12-08 17:30
 • #2716: Xuất quan!2018-12-09 18:05
 • #2717: Lục đại Thánh Hoàng Thiên!2018-12-09 18:08
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-2718.mp32018-12-11 19:48
 • #2719: Bái kiến Diệp sư!2018-12-11 19:49
 • #2720: Trở về Thiên Nam!2018-12-11 19:50
 • #2721: Diễu võ giương oai!2018-12-11 19:51
 • #2722: Phá Thánh Duyên Đan!2018-12-11 19:53
 • #2723: Ngươi khống chế không được!2018-12-13 16:48
 • #2724: Đại Hoàng, giẫm hắn!2018-12-13 16:50
 • #2725: Thiên Táng Tử Lăng Hoa!2018-12-13 16:51
 • #2726: Người hầu chi tranh!2018-12-14 17:20
 • #2727: Đêm tối thăm dò Ngọc Chân Thiên tông!2018-12-14 17:22
 • #2728: Hồng Mông Chi Khí!2018-12-16 22:14
 • #2729: Tao lãng móng!2018-12-16 22:16
 • #2730: Thông Thiên sơn tiến giai!2018-12-16 22:18
 • #2731: Bá đạo Thất Tinh Thiên tông!2018-12-17 17:32
 • #2732: Bắt đầu lẳng lơ đi!2018-12-17 17:34
 • #2733: Nơi này, là quê hương của ta!2018-12-17 17:37
 • #2734: Nhất thời nói sai!2018-12-18 17:49
 • #2735: Ngoài ý muốn chi nhân!2018-12-18 17:52
 • #2736: Nơi này, ta quen!2018-12-19 17:56
 • #2737: Huyết Ương Ma Đằng!2018-12-19 17:59
 • #2738: Đã sớm chuẩn bị!2018-12-20 18:19
 • #2739: Bị hố thảm Thánh Tôn bọn họ!2018-12-20 18:21
 • #2740: Sát thi!2018-12-21 16:45
 • #2741: Sống sót sau tai nạn!2018-12-21 16:47
 • #2742: Đan Minh thực lực chân chính!2018-12-23 00:42
 • #2743: Chung một chiến tuyến!2018-12-23 19:56
 • #2744: [ Bách Thảo Đồ Giám ]2018-12-23 19:57
 • #2745: Tuyệt đại thiên kiêu!2018-12-24 18:09
 • #2746: Thiên kiêu chi uy!2018-12-24 18:12
 • #2747: Lần đầu thua trận!2018-12-25 19:49
 • #2748: Thắng nổi đi!2018-12-25 19:54
 • #2749: Không thể vượt qua đối thủ!2018-12-26 16:31
 • #2750: Đệ tứ hình thái, nghịch tập!2018-12-26 16:32
 • #2751: Thực lực tiêu thăng!2018-12-27 17:23
 • #2752: Phù Sinh Nhược Mộng!2018-12-27 17:25
 • #2753: Chiến linh cấp hỗn độn chân linh!2018-12-29 18:39
 • #2754: Đối với ngươi, bản tôn hiểu rất rõ!2018-12-29 18:40
 • #2755: Vậy ngươi cần phải nhanh lên đột phá!2018-12-29 18:41
 • #2756: Cùng thời gian thi chạy!2018-12-29 18:42
 • #2757: Thu hoạch ngoài ý muốn!2018-12-30 21:45
 • #2758: Dưới chân đèn thì tối!2018-12-30 21:46
 • #2759: Diệt Thần Chi Thỉ!2018-12-31 16:25
 • #2760: Có bản lĩnh, ngươi theo đuổi giết ta!2018-12-31 16:27
 • #2761: Thật đáng tiếc nói cho ngươi!2019-01-01 18:17
 • #2762: Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim!2019-01-01 18:18
 • #2763: Đi một chút sẽ trở lại!2019-01-02 17:34
 • #2764: Nhìn trợn tròn mắt!2019-01-02 17:38
 • #2765: Bây giờ Chúng Thánh điện!2019-01-02 17:41
 • #2766: Ba trấn phá sơn môn!2019-01-02 17:44
 • #2767: Tiểu thí ngưu đao!2019-01-03 19:47
 • #2768: Luyện tập!2019-01-04 17:13
 • #2769: Lâm thời nảy lòng tham!2019-01-04 17:15
 • #2770: Kịch chiến Triệu Đỉnh!2019-01-05 19:43
 • #2771: Khàn cả giọng!2019-01-05 19:44
 • #2772: Cửu pháp đạo kiếp!2019-01-05 19:45
 • #2773: Tai bay vạ gió!2019-01-06 19:03
 • #2774: So nhiều người?2019-01-06 19:05
 • #2775: Một chọi sáu mươi!2019-01-08 18:18
 • #2776: Xả thân cứu người!2019-01-08 18:20
 • #2777: Ta có một kiếm!2019-01-08 18:21
 • #2778: Tài phú kếch xù!2019-01-10 06:26
 • #2779: Qua sông đoạn cầu!2019-01-10 06:28
 • #2780: Kiếm chỉ trời xanh, lấy kiếm vấn đạo!2019-01-11 17:16
 • #2781: Càng đánh càng mạnh!2019-01-11 17:17
 • #2782: Đi vào chơi đùa!2019-01-11 17:18
 • #2783: Một trò chơi!2019-01-11 17:20
 • #2784: Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế!2019-01-12 15:22
 • #2785: Ta chỗ dựa đến rồi!2019-01-12 15:23
 • #2786: Hải đồ2019-01-14 00:26
 • #2787: Kịch chiến Thiên Quỳ Hải tộc!2019-01-14 00:27
 • #2788: Nháo lớn rồi!2019-01-14 16:24
 • #2789: Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn!2019-01-14 16:25
 • #2790: Giết ra khỏi trùng vây!2019-01-15 18:03
 • #2791: Bản tôn nói bảo đảm ngươi, vậy liền bảo đảm ngươi!2019-01-15 18:05
 • #2792: Hồi mã thương!2019-01-16 17:43
 • #2793: Chân Hoàng Thiên giáng lâm!2019-01-16 17:44
 • #2794: Phản ứng dây chuyền2019-01-17 16:25
 • #2795: Vô tận lôi ngục!2019-01-17 16:26
 • #2796: Đã chết thật oan a!2019-01-18 17:57
 • #2797: Huyết tộc!2019-01-19 16:37
 • #2798: Chém Chân Hoàng!2019-01-19 16:39
 • #2799: Âm thầm diệt sát!2019-01-21 23:10
 • #2800: Phá vây!2019-01-21 23:11
 • #2801: Dẫn thiên phạt, báo tin tức!2019-01-21 23:12
 • #2802: Thiên phạt chi uy!2019-01-23 18:11
 • #2803: Tình thế nghiêm trọng!2019-01-23 18:12
 • #2804: Huyết mạch tăng lên!2019-01-23 18:13
 • #2805: Chất vấn2019-01-23 18:15
 • #2806: Đại chiến bắt đầu!2019-01-24 16:27
 • #2807: Nghịch chuyển!2019-01-25 16:15
 • #2808: Xin lỗi!2019-01-26 21:42
 • #2809: Đế Tôn!2019-01-26 21:43
 • #2810: Tuyền Cơ Cửu Diệp2019-01-28 16:11
 • #2811: Thần hồ kỳ kỹ!2019-01-28 16:13
 • #2812: Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng2019-01-28 16:14
 • #2813: Thầy thuốc chi tranh!2019-01-29 17:14
 • #2814: Lấy thực tình, đổi thực tình!2019-01-29 17:15
 • #2815: Kéo ra ngoài, giết!2019-01-29 17:16
 • #2816: Tứ lạng bạt thiên cân!2019-01-30 17:32
 • #2817: Đại thủ bút!2019-01-30 17:37
 • #2818: Thánh Hoàng Bách Tử!2019-02-01 17:05
 • #2819: Điên cuồng khiêu khích!2019-02-01 17:08
 • #2820: Khiêu khích bách tử!2019-02-02 17:22
 • #2821: Huyết mạch khoe oai!2019-02-02 17:23
 • #2822: Lại bại Thánh Hoàng Bách Tử!2019-02-03 17:12
 • #2823: Tiện rất có phẩm vị!2019-02-04 17:28
 • #2824: Xong rồi!2019-02-04 17:32
 • #2825: Diệp Viễn yêu cầu!2019-02-04 17:34
 • #2826: Ta thử một chút!2019-02-06 16:43
 • #2827: Quyết chiến mở ra, Thiên Nhất tuyệt cảnh!2019-02-06 16:46
 • #2828: Huynh đệ yên tâm!2019-02-08 16:05
 • #2829: Chẳng ra sao cả!2019-02-09 17:21
 • #2830: Lừa giết!2019-02-09 17:23
 • #2831: Đại hoạch toàn thắng!2019-02-09 17:24
 • #2832: Rung động tuyệt thiên!2019-02-11 04:15
 • #2833: Bối phận cao đến hù chết người!2019-02-11 04:16
 • #2834: Lời nói làm tứ phía kinh ngạc!2019-02-11 04:17
 • #2835: Lão tử đánh chết ngươi!2019-02-11 15:59
 • #2836: Ngươi cuồng vọng dáng vẻ, rất có bản tọa năm đó phong phạm!2019-02-14 15:13
 • #2837: Bị đánh mặt!2019-02-14 15:14
 • #2838: Hổ sư vô khuyển đồ!2019-02-14 15:14
 • #2839: Thấy chết không cứu!2019-02-14 15:14
 • #2840: Ngưu bức quá mức!2019-02-14 15:14
 • #2841: Quỳ xuống!2019-02-15 05:54
 • #2842: Giúp hắn nói khoác một đợt!2019-02-15 05:55
 • #2843: Tống Thanh Dương!2019-02-15 16:23
 • #2844: Sung quân tuyệt thiên bích chướng!2019-02-16 18:08
 • #2845: Tiểu sư thúc!2019-02-16 18:08
 • #2846: Chúc phúc chi lực!2019-02-18 17:28
 • #2847: Sự kiện ngẫu nhiên cùng tất nhiên sự kiện!2019-02-18 17:28
 • #2848: Lấn tới cửa đến!2019-02-18 17:29
 • #2849: Không nghĩ tới, ngươi là người như vậy!2019-02-18 17:29
 • #2850: Oán giận lão tổ!2019-02-19 19:20
 • #2851: Nhập huyền phẩm, Cực Dược kinh!2019-02-19 19:20
 • #2852: Hàng duy đả kích!2019-02-20 19:11
 • #2853: Danh hoa có chủ!2019-02-20 19:11
 • #2854: Dương Thanh quật khởi!2019-02-23 19:28
 • #2855: Thiếu thật nhiều điểm cống hiến!2019-02-23 19:28
 • #2856: Hối đoái!2019-02-23 19:28
 • #2857: Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi!2019-02-23 19:28
 • #2858: Sử thượng khó khăn nhất!2019-02-23 19:28
 • #2859: Ta cảm giác. . . Có chút bành trướng!2019-02-23 19:29
 • #2860: Để cho ngươi trang bức!2019-02-25 03:35
 • #2861: Cố hết sức kể ra cái lợi và hại!2019-02-25 03:35
 • #2862: Phá vỡ cục diện bế tắc!2019-02-25 17:28
 • #2863: Nam Kỳ đại thành!2019-02-27 05:11
 • #2864: Hiệu suất quá thấp!2019-02-27 05:11
 • #2865: Kinh diễm chữa trị!2019-02-27 05:11
 • #2866: Mười vạn đại quân!2019-02-27 05:12
 • #2867: Thần chiến! Khoáng thế đại thắng!2019-02-28 08:41
 • #2868: Tin chiến thắng truyền đến! Huyết tộc tức giận! Chúa tể nhướng mày!2019-02-28 08:41
 • #2869: Mô phỏng huyết đan!2019-03-06 19:34
 • #2870: Tặng đầu người!2019-03-06 19:34
 • #2871: Báo danh2019-03-06 19:34
 • #2872: Số một thông đạo!2019-03-06 19:35
 • #2873: Chờ các ngươi thật lâu rồi!2019-03-06 19:35
 • #2874: Sâu kiến, không hề từ bỏ quyền lợi!2019-03-06 19:35
 • #2875: Đao phủ, Diệp Viễn!2019-03-06 19:35
 • #2876: Trên đời vì sao lại có người ngưu bức như vậy!2019-03-06 19:36
 • #2877: Huyết trì!2019-03-06 19:36
 • #2878: Đem bọn hắn toàn giết!2019-03-06 19:36
 • #2879: Các ngươi không lên cùng lúc sao?2019-03-06 19:36
 • #2880: Huyết tộc toàn thân là bảo!2019-03-06 19:37
 • #2881: Điên cuồng hấp thu!2019-03-06 19:37
 • #2882: Canh cũng không cho các ngươi uống!2019-03-07 18:20
 • #2883: Hỗn Độn Huyết Thạch!2019-03-07 18:20
 • #2884: Từ từ bay lên tuyệt thế thiên tài!2019-03-07 18:20
 • #2885: Trọng điểm bồi dưỡng!2019-03-07 18:20
 • #2886: Mạo hiểm!2019-03-09 06:36
 • #2887: Lừa dối!2019-03-09 06:37
 • #2888: Chúa tể vẫn lạc!2019-03-09 18:07
 • #2889: Huyết Thần Tử!2019-03-09 18:08
 • #2890: Diễu võ giương oai!2019-03-10 17:07
 • #2891: Một lời mà quyết!2019-03-10 17:07
 • #2892: Có phải hay không phế vật?2019-03-11 16:21
 • #2893: Bán vẫn đang đếm tiền!2019-03-11 16:21
 • #2894: Động cơ của ta, vốn chính là không tinh khiết đó a!2019-03-13 12:00
 • #2895: Quang minh thân phận, toàn trường kinh hãi!2019-03-13 12:00
 • #2896: Thần tiên thao tác!2019-03-13 12:00
 • #2897: Huyết tộc chết hết, chưa từng có đại thắng!2019-03-13 12:01
 • #2898: Khó được cơ hội thở dốc!2019-03-14 08:22
 • #2899: Chủ động xuất kích!2019-03-14 08:23
 • #2900: Trấn áp một thành, toàn quân đột kích! (ba canh)2019-03-14 08:23
 • #2901: Lại sáng tạo kinh thiên đại thắng!2019-03-15 19:02
 • #2902: Chúa tể chấn kinh!2019-03-16 17:41
 • #2903: Hỗn Độn Huyết Thạch xuất thủ! Đỉnh phong chi chiến!2019-03-16 17:41
 • #2904: Lưỡng bại câu thương!2019-03-19 19:20
 • #2905: Cưỡng ép dung hợp! Trọng thương Hỗn Độn Huyết Thạch!2019-03-19 19:21
 • #2906: Tiến về Hồn tộc!2019-03-19 19:21
 • #2907: Phá không mà đi!2019-03-19 19:21
 • #2908: Dị giới nhận thân2019-03-20 18:00
 • #2909: Lăng Đan tông lão tổ!2019-03-20 18:00
 • #2910: Chấp hành di huấn2019-03-21 17:29
 • #2911: Diệp lão tổ là cứu vớt chúng ta tới!2019-03-21 17:29
 • #2912: Đuổi tận giết tuyệt!2019-03-26 12:56
 • #2913: Nhân sinh nơi nào không gặp lại!2019-03-26 12:56
 • #2914: Gia thêm ấn tượng!2019-03-26 12:57
 • #2915: Tự thực ác quả2019-03-26 12:57
 • #2916: Ngươi là phúc tinh của ta!2019-03-26 12:57
 • #2917: Xích Luyện tam tử!2019-03-26 12:57
 • #2918: Vào rừng2019-03-26 12:58
 • #2919: Ngươi gian lận!2019-03-27 16:52
 • #2920: Ngươi đã rất cố gắng!2019-03-27 16:52
 • #2921: Rèn luyện hồn thể!2019-03-29 01:24
 • #2922: Sáng tạo kỳ tích!2019-03-29 01:25
 • #2923: Ta hiểu được!2019-03-29 01:25
 • #2924: Không cẩn thận, qua cửa rồi!2019-03-29 17:08
 • #2925: Không được hoàn mỹ2019-03-29 17:08
 • #2926: Chơi lớn một chút!2019-03-30 20:45
 • #2927: Đại triệt đại ngộ Tần Thế Thiên!2019-03-30 20:45
 • #2928: Cái sau vượt cái trước!2019-03-31 03:38
 • #2929: Xông phá gông xiềng, xưa nay chưa từng có!2019-04-01 19:15
 • #2930: Bốc khói!2019-04-01 19:15
 • #2931: Mạnh nhất hồn thể!2019-04-01 19:15
 • #2932: Khảo thí!2019-04-03 18:49
 • #2933: Cường đại Nhân Uân Hồn Thể!2019-04-03 18:50
 • #2934: Tự tìm đường chết!2019-04-03 18:50
 • #2935: Không gì hơn cái này!2019-04-03 18:50
 • #2936: Bất diệt!2019-04-03 18:50
 • #2937: Gia hỏa này, quá xấu rồi!2019-04-03 18:50
 • #2938: Đáng sợ Vân Nghê!2019-04-04 17:59
 • #2939: Bất diệt truyền thừa!2019-04-04 17:59
 • #2940: Mộ Cổ Thần Chung!2019-04-04 17:59
 • #2941: Đập nồi dìm thuyền!2019-04-05 20:01
 • #2942: Cúi đầu nhận cái sai là được rồi!2019-04-05 20:01
 • #2943: Thật xấu hổ a!2019-04-05 20:01
 • #2944: Ảo giác?2019-04-06 16:55
 • #2945: Vì sống sót, không biết xấu hổ!2019-04-06 16:55
 • #2946: Bản nguyên thuộc về!2019-04-06 16:55
 • #2947: Bành trướng!2019-04-06 16:55
 • #2948: Bất diệt truyền thừa kinh khủng!2019-04-09 08:08
 • #2949: Vương Khiêm, làm tốt lắm!2019-04-09 08:08
 • #2950: Ta, chính là chân chính Nhân Uân Hồn Thể!2019-04-09 08:08
 • #2951: Bất Diệt lão tổ truyền thuyết!2019-04-09 08:08
 • #2952: Nhập Đế Cảnh, ngộ bản nguyên!2019-04-09 08:09
 • #2953: Nghiệt Hải!2019-04-09 18:09
 • #2954: Niết Hồn tộc đại nguy cơ!2019-04-09 18:10
 • #2955: Câu câu thấu tim!2019-04-12 09:48
 • #2956: Đại chiến bộc phát, Vân Nghê hiển uy!2019-04-12 09:48
 • #2957: [ Mộng Hồi ]2019-04-12 09:48
 • #2958: Lưỡng bại câu thương!2019-04-12 09:49
 • #2959: Thất bại trong gang tấc!2019-04-12 09:49
 • #2960: Một mảnh hồ nhỏ!2019-04-13 18:16
 • #2961: Hỗn loạn bản nguyên!2019-04-14 18:49
 • #2962: Bất Diệt Chúa Tể an hồn!2019-04-14 18:49
 • #2963: Nhân họa đắc phúc!2019-04-15 17:16
 • #2964: Ngốc đại cá tử!2019-04-15 17:16
 • #2965: Treo lên đánh tứ đại chúa tể!2019-04-16 18:52
 • #2966: Bất diệt cúi đầu, Vân Nghê phá cảnh!2019-04-16 18:52
 • #2967: Mượn dù!2019-04-17 18:06
 • #2968: Hi vọng khí tức!2019-04-22 10:33
 • #2969: Hữu duyên, sẽ gặp lại!2019-04-22 10:33
 • #2970: Luân hồi bí mật, thực hiện lời hứa!2019-04-22 10:33
 • #2971: Thiên càn cấp huyết mạch!2019-04-22 10:33
 • #2972: Ngươi một mực niết bàn là được!2019-04-22 10:34
 • #2973: Dung hợp huyết mạch!2019-04-22 10:34
 • #2974: Phượng Hoàng Cửu Trọng Tấu!2019-04-22 10:34
 • #2975: Chiêu hàng2019-04-22 16:56
 • #2976: Long Phượng Trình Tường!2019-04-23 19:16
 • #2977: Chọn núi!2019-04-25 19:46
 • #2978: Hiển uy!2019-04-25 19:47
 • #2979: Chính hắn muốn trang bức, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?2019-04-25 19:47
 • #2980: Không thể che hết phong mang!2019-04-27 22:30
 • #2981: Xích Vũ kinh khủng năng lực!2019-04-29 19:37
 • #2982: Không gian thức thứ nhất, Lãng Đào Sa!2019-05-01 19:36
 • #2983: Hắn trưởng thành càng nhiều!2019-05-01 19:37
 • #2984: Thần Long Sứ mời!2019-05-01 19:37
 • #2985: Chính danh!2019-05-01 19:37
 • #2986: Dưới thềm tù!2019-05-01 19:37
 • #2987: Cực kỳ bi thảm!2019-05-01 19:38
 • #2988: Chuẩn bị ở sau!2019-05-01 19:38
 • #2989: Thủy lao bạo động!2019-05-01 19:38
 • #2990: Ngươi không phải quái vật!2019-05-02 17:34
 • #2991: Bản tọa sẽ cho ngươi biết!2019-05-02 17:34
 • #2992: Nhân quả luân hồi!2019-05-04 07:05
 • #2993: Không có ta chuyện gì?2019-05-04 07:06
 • #2994: Hắn nhất định sẽ trả giá đắt!2019-05-04 07:06
 • #2995: Hỗn Độn Chân Long!2019-05-04 07:06
 • #2996: Bá đạo Long Sa!2019-05-05 19:55
 • #2997: Nhân Uân Độc Hồn Thuật!2019-05-05 19:56
 • #2998: Có phải hay không thật bất ngờ?2019-05-10 07:11
 • #2999: Gọi ba tiếng2019-05-10 07:11
 • #3000: Hằng Hà!2019-05-10 07:11
 • #3001: Hắn lĩnh ngộ, không đúng!2019-05-10 07:12
 • #3002: Nghịch chuyển công pháp!2019-05-10 07:12
 • #3003: Hỗn Độn Đạp Thiên Công!2019-05-10 07:13
 • #3004: Náo lớn như vậy?2019-05-10 07:13
 • #3005: Long Kiếm đại nhân, bọn hắn đến rồi!2019-05-10 07:13
 • #3006: Chư thiên chúa tể đều tới!2019-05-10 07:14
 • #3007: Đại gia ngươi, chung quy là đại gia ngươi!2019-05-10 07:14
 • #3008: Không tưởng tượng được kết cục! (1)2019-05-12 04:08
 • #3009: Huyết tộc bố cục! (2)2019-05-12 04:09
 • #3010: Thiếu chủ chi tranh! (3)2019-05-12 04:09
 • #3011: Lấy lực phá lực! (4)2019-05-12 04:10
 • #3012: Hỗn Độn Thần Nguyên chi uy! (năm)2019-05-12 04:10
 • #3013: Dung hợp huyết mạch, kinh biến! (sáu)2019-05-12 04:10
 • #3014: Chính các ngươi chơi, cao hứng liền tốt! (bảy)2019-05-12 04:11
 • #3015: Trách nhiệm! (tám)2019-05-12 04:11
 • #3016: Thánh lực! (chín)2019-05-12 04:11
 • #3017: Thiên Nhất tuổi xế chiều! (mười)2019-05-12 18:25
 • #3018: Đến chiến trường!2019-05-12 18:26
 • #3019: Trời xanh a, ngươi có muốn hay không chơi ta như vậy!2019-05-14 20:47
 • #3020: Một quyền này, thật không đơn giản!2019-05-14 20:47
 • #3021: Tính toán thời gian, cần phải không sai biệt lắm đến rồi!2019-05-14 20:51
 • #3022: Chí tôn xa hoa đội hình!2019-05-14 20:50
 • #3023: Thần binh trên trời rơi xuống!2019-05-14 20:50
 • #3024: Nghịch chuyển chiến cuộc!2019-05-15 17:58
 • #3025: Lấy thân làm mồi!2019-05-16 17:18
 • #3026: Thần thông chi thuật, Bát Không Thiên Cực Độn!2019-05-16 17:19
 • #3027: Nội ứng ngoại hợp!2019-05-16 17:19
 • #3028: Anh hùng trở về!2019-05-17 20:58
 • #3029: Diệp Thiên Thánh!2019-05-18 18:21
 • #3030: Mê Thần Cung hiện!2019-05-18 18:22
 • #3031: Vô Thiên!2019-05-19 19:30
 • #3032: Túng Thiên Thê!2019-05-19 19:30
 • #3033: Vạn tộc đọ sức!2019-05-20 17:31
 • #3034: Thứ nhất, tẻ nhạt vô vị!2019-05-20 17:31
 • #3035: Thiên Hồn điện!2019-05-22 06:54
 • #3036: Người chết cũng mắng chửi người!2019-05-22 06:54
 • #3037: Ngươi đây là gian lận!2019-05-22 06:54
 • #3038: Truy đuổi!2019-05-22 18:46
 • #3039: Thật Mê Thần Cung!2019-05-23 16:49
 • #3040: Dương Thanh cao quang thời khắc!2019-05-23 16:49
 • #3041: Mắt mù chính là bọn ngươi!2019-05-23 16:50
 • #3042: Thả ở chỗ của ngươi cũng là lãng phí2019-05-24 18:35
 • #3043: Thi thố tài năng!2019-05-24 18:35
 • #3044: Heo đồng đội2019-05-26 17:40
 • #3045: Bát phẩm ngộ bản nguyên!2019-05-27 17:01
 • #3046: Khống tia luyện đan!2019-05-27 17:02
 • #3047: Hoàn mỹ!2019-05-29 04:42
 • #3048: Không ngừng cố gắng!2019-05-29 04:43
 • #3049: Mở ra thế giới mới đại môn!2019-05-29 04:43
 • #3050: 300 bản nguyên cường giả!2019-05-29 17:59
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-3051.mp32019-05-31 02:44
 • #3052: Chúa tể hiện thân!2019-05-31 02:44
 • #3053: Cam nguyện chịu chết!2019-05-31 18:01
 • #3054: Xông trận!2019-06-01 16:54
 • #3055: Đàm phán!2019-06-01 16:55
 • #3056: Chính là tự tin như vậy!2019-06-04 06:11
 • #3057: Nhổ được thứ nhất!2019-06-04 06:11
 • #3058: Nhiều lần thi nhiều lần bại!2019-06-04 06:11
 • #3059: Chính là cố ý đùa nghịch các ngươi!2019-06-04 16:19
 • #3060: Lại ngộ bản nguyên!2019-06-07 17:16
 • #3061: Thập Nhị Thiên Đạo Đồ!2019-06-07 17:16
 • #3062: Ta là2019-06-08 16:58
 • #3063: Đại thủ bút!2019-06-08 16:58
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-3064.mp32019-06-10 00:45
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-3065.mp32019-06-10 00:45
 • #3066: Trò hay vừa mới bắt đầu!2019-06-10 17:28
 • #3067: Biến cố liên tục!2019-06-11 18:07
 • #3068: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hết sức căng thẳng!2019-06-11 18:07
 • #3069: Thân hóa hỗn độn!2019-06-11 18:08
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-3070.mp32019-06-13 07:20
 • tuyet-the-duoc-than-chuong-3071.mp32019-06-14 06:46
 • #3072: Thiên hạ vô song!2019-06-15 02:07
 • #3073: Làm hỏng đại sự của ta!2019-06-19 06:48
 • #3074: Hằng Hà phá cảnh!2019-06-19 06:49
 • #3075: Phá giới mà đi!2019-06-21 16:53
 • #3076: Về tông!2019-06-24 00:39
 • #3077: Chư thiên chấn động!2019-06-26 16:29
 • #3078: Bố cục tương lai!2019-06-26 16:30
 • #3079: Bách trảo nạo tâm!2019-06-28 16:56
 • #3080: Hỗn Nguyên Trận2019-06-30 08:38
 • #3081: Huyết tộc đột kích!2019-07-01 17:15
 • #3082: Chư thiên hạo kiếp!2019-07-02 16:43
 • #3083: Sao chổi!2019-07-03 19:08
 • #3084: Y Huyết!2019-07-05 17:26
 • #3085: Khóa Giới Đại Na Di!2019-07-06 16:55
 • #3086: Huyết Vân Đại Trận!2019-07-09 17:29
 • #3087: Chiến chúa tể!2019-07-10 18:20
 • #3088: Huyết chiến!2019-07-12 16:46
 • #3089: Đùa ngươi chơi đùa!2019-07-15 19:42
 • #3090: Khổ chiến!2019-07-17 20:43
 • #3091: Lấy chiến ngộ đạo!2019-07-19 17:41
 • #3092: Hỗn độn cấp huyết mạch chi uy!2019-07-23 16:42
 • #3093: Xả thân lấy nghĩa!2019-07-26 09:41
 • #3094: Ta bằng vào ta máu nhuộm trời xanh!2019-07-26 09:41
 • #3095: Chiến Thần không rơi!2019-07-26 09:41
 • #3096: Một lần cuối cùng kề vai chiến đấu!2019-07-26 09:42
 • #3097: Đại nghịch chuyển!2019-07-29 23:20
 • #3098: Không phân cao thấp!2019-07-31 21:57
 • #3099: Huyễn Hoa Táng Thần!2019-08-01 22:45
 • #3100: Đạp Thiên Ngũ Bộ!2019-08-03 09:28
 • #3101: Sinh tử đại quan!2019-08-03 09:28
 • #3102: Hỗn Độn Thiên Linh Bảng!2019-08-06 04:25
 • #3103: Nghịch thiên cải mệnh!2019-08-08 18:47
 • #3104: Số mệnh chi chiến!2019-08-09 01:37
 • #3105: Công tử, không tầm thường!2019-08-12 18:15
 • #3106: Diệp Viễn kiếp số!2019-08-15 18:52
 • #3107: Vô Thiên trùng sinh!2019-08-16 17:56
 • #3108: Mọi người đồng tâm hiệp lực!2019-08-19 18:55
 • #3109: Hai đại chí tôn liên thủ, Thái Minh nguy!2019-08-20 03:39
 • #3110: Quỳ xuống!2019-08-22 03:51
 • #3111: Vô địch tại đương thời!2019-08-23 20:31
 • #3112: Diệt Thế Chi Kiếp, bắt đầu!2019-08-23 20:31
 • #3113: Đạo ngự bản nguyên!2019-08-26 13:06
 • #3114: Hình cầu thiểm điện!2019-08-26 13:06
 • #3115: Chọc giận thiên đạo!2019-08-27 02:15
 • #3116: Chúng thần sợ hãi!2019-08-28 22:18
 • #3117: Vĩnh Sinh Chi Môn, không có?2019-08-29 21:51
 • #3118: Sáng Thế Chi Thần! ( đại kết cục )2019-08-29 21:51

Related posts

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

TiKay

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

TiKay

Thần Long Chiến

TiKay

Vô Thượng Huyết Đế

TiKay

Vũ Thần Chúa Tể

TiKay

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Leave a Reply