Dị NăngĐô ThịHuyền Huyễn

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Truyện kể về năm 2xxx, có một lưu manh tên là Tề Nhạc do “bị đá” mà đánh người gần chết. Vì sợ tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị “tiểu tăng” bảo hắn là một trong 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Sau khi thức tỉnh năng lực của mình, Tề Nhạc bắt đầu tu luyện và tìm kiếm 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần còn lại, chống lại những thế lực muốn xâm lấn phương đông….

Vì muốn các độc giả có thể cảm nhận tình huống tăng thực lực Thăng Vân Quyết của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần được rõ.

Thăng Vân Quyết của chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khi tăng một vân, thực lực sẽ tăng lên 1,5 lần. Dựa theo phương thức này mà tính toán, kết quả sau cùng, chúng ta sẽ lấy một vân làm cơ sở.

Một vân chúng ta xem là mốc khởi đầu, mọi người có thể tính toán được thực lực tăng lên khi đạt vân tiếp theo.

Hai vân, là một vân nhân với 1,5 lần, ta sẽ ra được kết quả của hai vân, nói cách khác, cảnh giới hai vân của chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh gấp 1,5 lần một vân.

Cảnh giới ba vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 lần.

Cảnh giới bốn vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 lần.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 lần.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 lần.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 lần.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 lần.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 lần.

Từ những con số trên mọi người có thể thấy được rõ ràng, chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần càng tu luyện về sau, mỗi khi tăng lên một vân, thực lực tăng vọt về chất.

Còn nguyên lý tính toán trên người Kỳ Lân cũng giống như vậy, thời điểm tăng lên một vân, thực lực một vân của Kỳ Lân cũng giống như thực lực chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, nhưng thực lực tăng lên gấp đôi, phương thức tính toán theo đó là:

Cảnh giới hai vân là cảnh giới một vân nhân 2 lần.

Cảnh giới ba vân là cảnh giới một vân nhân 4 lần.

Cảnh giới bốn vân là cảnh giới một vân nhân 8 lần.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 16 lần.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 32 lần.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 64 lần.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 128 lần.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 256 lần.

Từ những điều này có thể thấy được, Kỳ Lân tu luyện càng về sau thực lực còn khủng bố hơn các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khác, Kỳ Lân đạt tới chín vân, thực lực gấp chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân mười lần. Đương nhiên, Kỳ Lân càng tu luyện về sau càng khó tăng lên. Cơ hồ chỉ cần tất cả chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cố gắng, đều có thể đạt tới chín vân, mà Kỳ Lân thì không phải thế, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, rát ít có Kỳ Lân nào tu luyện đột phá ngoài bảy vân, ba vân sau cùng của Kỳ Lân, mới là tăng lên khủng bố.

Đồng thời, khi chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần sử dụng Bản Chúc Tương Dị Hóa và Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiến hành Bản Chúc Tương Dị Hóa lần đầu tiên, thực lực có thể trực tiếp tăng lên gấp đôi, Kỳ Lân cũng giống như vậy. Nhưng mà, đến giai đoạn thứ hai, sẽ khác nhau, chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần sẽ tăng mạnh hơn giai đoạn đầu tiên gấp 1,5 lần, mà Kỳ Lân giai đoạn thứ hai sẽ gấp hai lần giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn cuối cùng cũng như thế. Cho nên, chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân giai đoạn dị hóa thứ ba, trừ vân lực biến hóa còn gia tăng vân lực lên gấp năm lần giai đoạn thứ hai, mà Kỳ Lân là 4 lần.

Bởi vậy có thể đưa ra kết luận.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân, dưới tình huống sử dụng Bản Chúc Tương Dị Hóa giai đoạn thứ ba sau cùng, thực lực từ 25. 628 lần nhân đôi (x2). 25 lần, chính là gấp một vân 57. 665 lần.

Kỳ Lân chín vân, dưới tình huống dị hóa lần ba, thực lực sẽ tăng từ 256 lần nhân với 4 lần, đạt tới con số khủng bố là 1024 lần so với khi một vân. Kỳ Lân khi đó chỉ có thần mới hình dung được. Đây cũng là nguyên nhân Kỳ Lân trở thành vương của thần thú, Kỳ Lân cuối cùng nhất, hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Danh xưng thần thú có thể nói chơi sao?​

Nguồn: Vip Văn Đàn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đường Gia Tam Thiếu
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cục gạch phá võ thuật (1)
 • #2: Cục gạch phá võ thuật (2)
 • #3: Cục gạch phá võ thuật (3)
 • #4: Cục gạch phá võ thuật (4)
 • #5: Hình xăm hoàn mỹ (1)
 • #6: Hình xăm hoàn mỹ (2)
 • #7: Hình xăm hoàn mỹ (3)
 • #8: Hình xăm hoàn mỹ (4)
 • #9: Hình xăm hoàn mỹ (5)
 • #10: Tăng nhân kỳ dị (1)
 • #11: Tăng nhân kỳ dị (2)
 • #12: Tăng nhân kỳ dị (3)
 • #13: Tăng nhân kỳ dị (4)
 • #14: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (1)
 • #15: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (2)
 • #16: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (3)
 • #17: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (4)
 • #18: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần (5)
 • #19: Tứ Tường Vân Kỳ Lân (1)
 • #20: Tứ Tường Vân Kỳ Lân (2)
 • #21: Tứ Tường Vân Kỳ Lân (3)
 • #22: Tứ Tường Vân Kỳ Lân (4)
 • #23: Cầm tinh con gà (1)
 • #24: Cầm tinh con gà (2)
 • #25: Cầm tinh con gà (3)
 • #26: Cầm tinh con gà (5)
 • #27: Ngồi máy bay (1)
 • #28: Ngồi máy bay (2)
 • #29: Ngồi máy bay (3)
 • #30: Cứu (1)
 • #31: Cứu (2)
 • #32: Cứu (3)
 • #33: Cứu (4)
 • #34: Phách Vương Long (1)
 • #35: Phách Vương Long (2)
 • #36: Phách Vương Long (3)
 • #37: Phách Vương Long (4)
 • #38: Vân lực sơ hiện (1)
 • #39: Vân lực sơ hiện (2)
 • #40: Vân lực sơ hiện (3)
 • #41: Vân lực sơ hiện (4)
 • #42: Thần thú Giải Trĩ (1)
 • #43: Thần thú Giải Trĩ (2)
 • #44: Thần thú Giải Trĩ (3)
 • #45: Thần thú Giải Trĩ (4)
 • #46: Bóng dáng Kỳ Lân (1)
 • #47: Bóng dáng Kỳ Lân (2)
 • #48: Bóng dáng Kỳ Lân (3)
 • #49: Bóng dáng Kỳ Lân (4)
 • #50: Ký túc xá nữ sinh (1)
 • #51: Ký túc xá nữ sinh (2)
 • #52: Ký túc xá nữ sinh (3)
 • #53: Ký túc xá nữ sinh (4)
 • #54: Siêu cấp (1)
 • #55: Siêu cấp (2)
 • #56: Siêu cấp (3)
 • #57: Siêu cấp (4)
 • #58: Cầm tinh chiến sĩ thỏ, dê, chuột (1)
 • #59: Cầm tinh chiến sĩ thỏ, dê, chuột (2)
 • #60: Cầm tinh chiến sĩ thỏ, dê, chuột (3)
 • #61: Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung (1)
 • #62: Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung (2)
 • #63: Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung (3)
 • #64: Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung (4)
 • #65: Giải Trĩ hóa ảnh hiện ra trong nội tâm (1)
 • #66: Giải Trĩ hóa ảnh hiện ra trong nội tâm (2)
 • #67: Giải Trĩ hóa ảnh hiện ra trong nội tâm (3)
 • #68: Giải Trĩ hóa ảnh hiện ra trong nội tâm (4)
 • #69: Kỳ Lân Tí huyền bí (1)
 • #70: Kỳ Lân Tí huyền bí (2)
 • #71: Kỳ Lân Tí huyền bí (3)
 • #72: Kỳ Lân Tí huyền bí (4)
 • #73: Giáo sư Văn Vi (1)
 • #74: Giáo sư Văn Vi (2)
 • #75: Giáo sư Văn Vi (3)
 • #76: Giáo sư Văn Vi (4)
 • #77: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả (1)
 • #78: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả (2)
 • #79: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả (3)
 • #80: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả (4)
 • #81: Kỳ Lân bát trận (1)
 • #82: Kỳ Lân bát trận (2)
 • #83: Kỳ Lân bát trận (3)
 • #84: Kỳ Lân bát trận (4)
 • #85: Tam trân phụ thể (1)
 • #86: Tam trân phụ thể (2)
 • #87: Tam trân phụ thể (3)
 • #88: Tam trân phụ thể (4)
 • #89: Viêm Hoàng Hồn (1)
 • #90: Viêm Hoàng Hồn (2)
 • #91: Viêm Hoàng Hồn (3)
 • #92: Viêm Hoàng Hồn (4)
 • #93: Ánh trăng bồng bềnh trong nước hồ sen (1)
 • #94: Ánh trăng bồng bềnh trong nước hồ sen (2)
 • #95: Ánh trăng bồng bềnh trong nước hồ sen (3)
 • #96: Cầm tinh hổ (1)
 • #97: Cầm tinh hổ (2)
 • #98: Cầm tinh hổ (3)
 • #99: Cầm tinh hổ (4)
 • #100: Thanh Bắc du xuân (1)
 • #101: Thanh Bắc du xuân (2)
 • #102: Thanh Bắc du xuân (3)
 • #103: Thanh Bắc du xuân (4)
 • #104: Lặn đêm (1)
 • #105: Lặn đêm (2)
 • #106: Lặn đêm (3)
 • #107: Lặn đêm (4)
 • #108: Cửu Đầu Thâm Hải Minh Xà (1)
 • #109: Cửu Đầu Thâm Hải Minh Xà (2)
 • #110: Cửu Đầu Thâm Hải Minh Xà (3)
 • #111: Cửu Đầu Thâm Hải Minh Xà (4)
 • #112: Kỳ Lân thần hàng (1)
 • #113: Kỳ Lân thần hàng (2)
 • #114: Kỳ Lân thần hàng (3)
 • #115: Kỳ Lân thần hàng (4)
 • #116: Minh Xà bất đắc dĩ (1)
 • #117: Minh Xà bất đắc dĩ (2)
 • #118: Minh Xà bất đắc dĩ (3)
 • #119: Tứ đại gia tộc thủ hộ giả phương đông (1)
 • #120: Tứ đại gia tộc thủ hộ giả phương đông (2)
 • #121: Tứ đại gia tộc thủ hộ giả phương đông (3)
 • #122: Tứ đại gia tộc thủ hộ giả phương đông (4)
 • #123: Tứ hồn đồng hành (1)
 • #124: Tứ hồn đồng hành (2)
 • #125: Tứ hồn đồng hành (3)
 • #126: Tứ hồn đồng hành (4)
 • #127: Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ (1)
 • #128: Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ (2)
 • #129: Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ (3)
 • #130: Mưa bão sấm chớp hoàn mỹ (4)
 • #131: Lam Hải Lôi Châu (1)
 • #132: Lam Hải Lôi Châu (2)
 • #133: Lam Hải Lôi Châu (3)
 • #134: Tàng hình (1)
 • #135: Tàng hình (2)
 • #136: Tàng hình (3)
 • #137: Tàng hình (4)
 • #138: Hôn ước của Minh Minh (1)
 • #139: Hôn ước của Minh Minh (2)
 • #140: Hôn ước của Minh Minh (3)
 • #141: Hôn ước của Minh Minh (4)
 • #142: Mỹ nữ con lai lại xuất hiện (1)
 • #143: Mỹ nữ con lai lại xuất hiện (2)
 • #144: Mỹ nữ con lai lại xuất hiện (3)
 • #145: Phệ Hồn Đường (1)
 • #146: Phệ Hồn Đường (2)
 • #147: Phệ Hồn Đường (3)
 • #148: Phệ Hồn Đường (4)
 • #149: Thực lực Kỳ Lân bộc phát khủng bố (1)
 • #150: Thực lực Kỳ Lân bộc phát khủng bố (2)
 • #151: Thực lực Kỳ Lân bộc phát khủng bố (3)
 • #152: Thực lực Kỳ Lân bộc phát khủng bố (4)
 • #153: Long đằng hổ dược (1)
 • #154: Long đằng hổ dược (2)
 • #155: Long đằng hổ dược (3)
 • #156: Sư Ngao cầm tinh Cẩu (1)
 • #157: Sư Ngao cầm tinh Cẩu (2)
 • #158: Sư Ngao cầm tinh Cẩu (3)
 • #159: Sư Ngao cầm tinh Cẩu (4)
 • #160: Kỳ Lân Thích (1)
 • #161: Kỳ Lân Thích (2)
 • #162: Kỳ Lân Thích (3)
 • #163: Nhà thiết kế (1)
 • #164: Nhà thiết kế (2)
 • #165: Nhà thiết kế (3)
 • #166: Nhà thiết kế (3)
 • #167: Nhà thiết kế (4)
 • #168: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân (1)
 • #169: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân (2)
 • #170: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân (3)
 • #171: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân (4)
 • #172: Cơ duyên đặc thù (1)
 • #173: Cơ duyên đặc thù (2)
 • #174: Cơ duyên đặc thù (3)
 • #175: Cơ duyên đặc thù (4)
 • #176: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiến hóa (1)
 • #177: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiến hóa (2)
 • #178: Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiến hóa (3)
 • #179: Kỳ Lân chất biến (1)
 • #180: Kỳ Lân chất biến (2)
 • #181: Kỳ Lân chất biến (3)
 • #182: Kỳ Lân chất biến (4)
 • #183: Gia chủ Trầm gia (1)
 • #184: Gia chủ Trầm gia (2)
 • #185: Gia chủ Trầm gia (3)
 • #186: Gia chủ Trầm gia (4)
 • #187: Long ngâm hổ khiếu phong vân biến (1)
 • #188: Long ngâm hổ khiếu phong vân biến (2)
 • #189: Long ngâm hổ khiếu phong vân biến (3)
 • #190: Thần long chân thân (1)
 • #191: Thần long chân thân (2)
 • #192: Thần long chân thân (3)
 • #193: Thần long chân thân (4)
 • #194: Đại Diệt Nhật Thần Thuật (1)
 • #195: Đại Diệt Nhật Thần Thuật (2)
 • #196: Đại Diệt Nhật Thần Thuật (3)
 • #197: Đại Diệt Nhật Thần Thuật (4)
 • #198: Thực lực Tề Nhạc cường hãn (1)
 • #199: Thực lực Tề Nhạc cường hãn (2)
 • #200: Thực lực Tề Nhạc cường hãn (3)
 • #201: Thực lực Tề Nhạc cường hãn (4)
 • #202: Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến (1)
 • #203: Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến (2)
 • #204: Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến (3)
 • #205: Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến (4)
 • #206: Áp lực điên cuồng từ chung cực Kỳ Lân Tí (1)
 • #207: Áp lực điên cuồng từ chung cực Kỳ Lân Tí (2)
 • #208: Áp lực điên cuồng từ chung cực Kỳ Lân Tí (3)
 • #209: Áp lực điên cuồng từ chung cực Kỳ Lân Tí (4)
 • #210: Cho máu, xài chung trái tim? (1)
 • #211: Cho máu, xài chung trái tim? (2)
 • #212: Cho máu, xài chung trái tim? (3)
 • #213: Bất đảo (1)
 • #214: Bất đảo (2)
 • #215: Bất đảo (3)
 • #216: Bất đảo (4)
 • #217: Eo tốt
 • #218: Eo tốt (2)
 • #219: Eo tốt (3)
 • #220: Eo tốt (4)
 • #221: Mô tơ (1)
 • #222: Mô tơ (2)
 • #223: Mô tơ (3)
 • #224: Như Nguyệt dị thường (1)
 • #225: Như Nguyệt dị thường (2)
 • #226: Như Nguyệt dị thường (3)
 • #227: Như Nguyệt dị thường (4)
 • #228: Phó tổng giám đốc Long Vực (1)
 • #229: Phó tổng giám đốc Long Vực (2)
 • #230: Phó tổng giám đốc Long Vực (3)
 • #231: Phó tổng giám đốc Long Vực (4)
 • #232: Văn Đình (1)
 • #233: Văn Đình (2)
 • #234: Văn Đình (3)
 • #235: Văn Đình (4)
 • #236: Thánh Hỏa Giáo (1)
 • #237: Thánh Hỏa Giáo (2)
 • #238: Thánh Hỏa Giáo (3)
 • #239: Thánh Hỏa Giáo (4)
 • #240: Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm (1)
 • #241: Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm (2)
 • #242: Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm (3)
 • #243: Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm (4)
 • #244: Kỳ Lân Tẩy Dịch Cân Công (1)
 • #245: Kỳ Lân Tẩy Dịch Cân Công (2)
 • #246: Kỳ Lân Tẩy Dịch Cân Công (3)
 • #247: Long tức giận và gen ghét (1)
 • #248: Long tức giận và gen ghét (2)
 • #249: Long tức giận và gen ghét (3)
 • #250: Long tức giận và gen ghét (4)
 • #251: Sao Hỏa va chạm Trái Đất (1)
 • #252: Sao Hỏa va chạm Trái Đất (2)
 • #253: Sao Hỏa va chạm Trái Đất (3)
 • #254: Sao Hỏa va chạm Trái Đất (4)
 • #255: Thạch huyệt! (1)
 • #256: Thạch huyệt! (2)
 • #257: Thạch huyệt! (3)
 • #258: Thạch huyệt! (4)
 • #259: Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ (1)
 • #260: Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ (2)
 • #261: Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ (3)
 • #262: Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ (4)
 • #263: Nữ thần chiến tranh và trí tuệ (1)
 • #264: Nữ thần chiến tranh và trí tuệ (2)
 • #265: Nữ thần chiến tranh và trí tuệ (3)
 • #266: Nữ thần chiến tranh và trí tuệ (4)
 • #267: Bát mạch đều thông (1)
 • #268: Bát mạch đều thông (2)
 • #269: Bát mạch đều thông (3)
 • #270: Cầm tinh Chiến sĩ (1)
 • #271: Cầm tinh Chiến sĩ (2)
 • #272: Cầm tinh Chiến sĩ (3)
 • #273: Cầm tinh Chiến sĩ (4)
 • #274: Cầm tinh Chiến sĩ (5)
 • #275: Hết thảy có anh! (1)
 • #276: Hết thảy có anh! (2)
 • #277: Hết thảy có anh! (3)
 • #278: Hết thảy có anh! (4)
 • #279: Tiến sĩ ! (1)
 • #280: Tiến sĩ ! (2)
 • #281: Tiến sĩ ! (3)
 • #282: Tiến sĩ ! (4)
 • #283: Athena muốn làm người dẫn đường của hắn? (1)
 • #284: Athena muốn làm người dẫn đường của hắn? (2)
 • #285: Athena muốn làm người dẫn đường của hắn? (3)
 • #286: Athena muốn làm người dẫn đường của hắn? (4)
 • #287: Kỳ Lân thăng vân đại pháp (1)
 • #288: Kỳ Lân thăng vân đại pháp (2)
 • #289: Kỳ Lân thăng vân đại pháp (3)
 • #290: Kỳ Lân thăng vân đại pháp (4)
 • #291: Hấp Huyết Quỷ Thân Vương (1)
 • #292: Hấp Huyết Quỷ Thân Vương (2)
 • #293: Hấp Huyết Quỷ Thân Vương (3)
 • #294: Hấp Huyết Quỷ Thân Vương (4)
 • #295: Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương (1)
 • #296: Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương (2)
 • #297: Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương (3)
 • #298: Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương (4)
 • #299: Rắn, khỉ song sát! (1)
 • #300: Rắn, khỉ song sát! (2)
 • #301: Rắn, khỉ song sát! (3)
 • #302: Rắn, khỉ song sát! (4)
 • #303: Hồng Kim Nguyên Huyết (1)
 • #304: Hồng Kim Nguyên Huyết (2)
 • #305: Hồng Kim Nguyên Huyết (3)
 • #306: Hồng Kim Nguyên Huyết (4)
 • #307: Đại sư cũng muốn xuất mã (1)
 • #308: Đại sư cũng muốn xuất mã (2)
 • #309: Đại sư cũng muốn xuất mã (3)
 • #310: Đại sư cũng muốn xuất mã (4)
 • #311: Tăng cấp, Kỳ Lân bốn vân (1)
 • #312: Tăng cấp, Kỳ Lân bốn vân (2)
 • #313: Tăng cấp, Kỳ Lân bốn vân (3)
 • #314: Tăng cấp, Kỳ Lân bốn vân (4)
 • #315: Huy chương thủ hộ kim cương (1)
 • #316: Huy chương thủ hộ kim cương (2)
 • #317: Huy chương thủ hộ kim cương (3)
 • #318: Huy chương thủ hộ kim cương (4)
 • #319: Thánh vật thần bí (1)
 • #320: Thánh vật thần bí (2)
 • #321: Thánh vật thần bí (3)
 • #322: Thánh vật thần bí (4)
 • #323: Đế Hoàng Hắc Mạn Ba (1)
 • #324: Đế Hoàng Hắc Mạn Ba (2)
 • #325: Đế Hoàng Hắc Mạn Ba (3)
 • #326: Đế Hoàng Hắc Mạn Ba (4)
 • #327: Đại Lý tam tháp (1)
 • #328: Đại Lý tam tháp (2)
 • #329: Đại Lý tam tháp (3)
 • #330: Đại Lý tam tháp (4)
 • #331: Lão tăng Sùng Thánh Tự (1)
 • #332: Lão tăng Sùng Thánh Tự (2)
 • #333: Lão tăng Sùng Thánh Tự (3)
 • #334: Cự thú Hoạt Xá Lợi (1)
 • #335: Cự thú Hoạt Xá Lợi (2)
 • #336: Cự thú Hoạt Xá Lợi (3)
 • #337: Cự thú Hoạt Xá Lợi (4)
 • #338: Thực lực Kỳ Lân bốn vân (1)
 • #339: Thực lực Kỳ Lân bốn vân (2)
 • #340: Thực lực Kỳ Lân bốn vân (3)
 • #341: Thực lực Kỳ Lân bốn vân (4)
 • #342: Cứu vớt Hứa Tình đã là Hấp Huyết Quỷ (1)
 • #343: Cứu vớt Hứa Tình đã là Hấp Huyết Quỷ (2)
 • #344: Cứu vớt Hứa Tình đã là Hấp Huyết Quỷ (3)
 • #345: Cứu vớt Hứa Tình đã là Hấp Huyết Quỷ (4)
 • #346: Hung thú sáu ngàn năm và một vạn năm (1)
 • #347: Hung thú sáu ngàn năm và một vạn năm (2)
 • #348: Hung thú sáu ngàn năm và một vạn năm (3)
 • #349: Cự Thú Hoạt Xá Lợi (1)
 • #350: Cự Thú Hoạt Xá Lợi (2)
 • #351: Cự Thú Hoạt Xá Lợi (3)
 • #352: Cự Thú Hoạt Xá Lợi (4)
 • #353: Cự Thú Hoạt Xá Lợi (5)
 • #354: Tuyệt thế hung thú (1)
 • #355: Tuyệt thế hung thú (2)
 • #356: Tuyệt thế hung thú (3)
 • #357: Tuyệt thế hung thú (4)
 • #358: Tinh Tọa Thủ Hộ Giả tham chiến (1)
 • #359: Tinh Tọa Thủ Hộ Giả tham chiến (2)
 • #360: Tinh Tọa Thủ Hộ Giả tham chiến (3)
 • #361: Tinh Tọa Thủ Hộ Giả tham chiến (4)
 • #362: Sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân (1)
 • #363: Sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân (2)
 • #364: Sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân (3)
 • #365: Sự giận dữ bá đạo của Kỳ Lân (4)
 • #366: Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành (1)
 • #367: Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành (2)
 • #368: Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành (3)
 • #369: Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành (4)
 • #370: Kim Sí Đại Bằng Điêu cường hoành (5)
 • #371: Áo nghĩa của chung cực Kỳ Lân Tí (1)
 • #372: Áo nghĩa của chung cực Kỳ Lân Tí (2)
 • #373: Áo nghĩa của chung cực Kỳ Lân Tí (3)
 • #374: Thành quả chiến đấu phong phú (1)
 • #375: Thành quả chiến đấu phong phú (2)
 • #376: Thành quả chiến đấu phong phú (3)
 • #377: Thành quả chiến đấu phong phú (4)
 • #378: Thành quả chiến đấu phong phú (5)
 • #379: Cố nhân họ Thủy đến (1)
 • #380: Cố nhân họ Thủy đến (2)
 • #381: Cố nhân họ Thủy đến (3)
 • #382: Cố nhân họ Thủy đến (4)
 • #383: Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp (1)
 • #384: Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp (2)
 • #385: Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp (3)
 • #386: Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp (4)
 • #387: Thủy tinh chi luyến (1)
 • #388: Thủy tinh chi luyến (2)
 • #389: Thủy tinh chi luyến (3)
 • #390: Thủy tinh chi luyến (4)
 • #391: Sinh nhật vui vẻ (1)
 • #392: Sinh nhật vui vẻ (2)
 • #393: Sinh nhật vui vẻ (3)
 • #394: Sinh nhật vui vẻ (4)
 • #395: Hóa thân thành cánh tay (1)
 • #396: Hóa thân thành cánh tay (2)
 • #397: Hóa thân thành cánh tay (3)
 • #398: Hóa thân thành cánh tay (4)
 • #399: Bá Vương Hoa Thương Băng (1)
 • #400: Bá Vương Hoa Thương Băng (2)
 • #401: Bá Vương Hoa Thương Băng (3)
 • #402: Bá Vương Hoa Thương Băng (4)
 • #403: Sa Mạc Phong Bạo (1)
 • #404: Sa Mạc Phong Bạo (2)
 • #405: Sa Mạc Phong Bạo (3)
 • #406: Sa Mạc Phong Bạo (4)
 • #407: Ta đã có tiểu lão bà! (1)
 • #408: Ta đã có tiểu lão bà! (2)
 • #409: Ta đã có tiểu lão bà! (3)
 • #410: Ta đã có tiểu lão bà! (4)
 • #411: Long Mạch ôn tuyền (1)
 • #412: Long Mạch ôn tuyền (2)
 • #413: Long Mạch ôn tuyền (3)
 • #414: Long Mạch ôn tuyền (4)
 • #415: Hợp thể chiến Tuyết Nữ (1)
 • #416: Hợp thể chiến Tuyết Nữ (2)
 • #417: Hợp thể chiến Tuyết Nữ (3)
 • #418: Nàng là bom hẹn giờ? (1)
 • #419: Nàng là bom hẹn giờ? (2)
 • #420: Nàng là bom hẹn giờ? (3)
 • #421: Nàng là bom hẹn giờ? (4)
 • #422: Giai nhân hai mặt (1)
 • #423: Giai nhân hai mặt (2)
 • #424: Giai nhân hai mặt (3)
 • #425: Giai nhân hai mặt (4)
 • #426: Lục Lân Liệt Thụ Tích (1)
 • #427: Lục Lân Liệt Thụ Tích (2)
 • #428: Lục Lân Liệt Thụ Tích (3)
 • #429: Lục Lân Liệt Thụ Tích (4)
 • #430: Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp vs Ngân Long Tráo (1)
 • #431: Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp vs Ngân Long Tráo (2)
 • #432: Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp vs Ngân Long Tráo (3)
 • #433: Thiên Ky Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp vs Ngân Long Tráo (4)
 • #434: Thôn phệ (1)
 • #435: Thôn phệ (2)
 • #436: Thôn phệ (3)
 • #437: Thôn phệ (4)
 • #438: Thời kỳ viễn cổ cự thú (1)
 • #439: Thời kỳ viễn cổ cự thú (2)
 • #440: Thời kỳ viễn cổ cự thú (3)
 • #441: Thời kỳ viễn cổ cự thú (4)
 • #442: Tự Nhiên Chi Nguyên (1)
 • #443: Tự Nhiên Chi Nguyên (2)
 • #444: Tự Nhiên Chi Nguyên (3)
 • #445: Tự Nhiên Chi Nguyên (4)
 • #446: Hỗn Độn Vương (1)
 • #447: Hỗn Độn Vương (2)
 • #448: Hỗn Độn Vương (3)
 • #449: Không chiến mà khuất phục người (1)
 • #450: Không chiến mà khuất phục người (2)
 • #451: Không chiến mà khuất phục người (3)
 • #452: Không chiến mà khuất phục người (4)
 • #453: Thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng (1)
 • #454: Thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng (2)
 • #455: Thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng (3)
 • #456: Thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng (4)
 • #457: Dân tộc Thổ trên núi cao (1)
 • #458: Dân tộc Thổ trên núi cao (2)
 • #459: Dân tộc Thổ trên núi cao (3)
 • #460: Dân tộc Thổ trên núi cao (4)
 • #461: Đệ nhất dũng sĩ (1)
 • #462: Đệ nhất dũng sĩ (2)
 • #463: Đệ nhất dũng sĩ (3)
 • #464: Đồng bọn cự thú (1)
 • #465: Đồng bọn cự thú (2)
 • #466: Đồng bọn cự thú (3)
 • #467: Đồng bọn cự thú (4)
 • #468: Vừa thấy đã yêu (1)
 • #469: Vừa thấy đã yêu (2)
 • #470: Vừa thấy đã yêu (3)
 • #471: Vừa thấy đã yêu (4)
 • #472: Sai khiến thứ hai (1)
 • #473: Sai khiến thứ hai (2)
 • #474: Sai khiến thứ hai (3)
 • #475: Sai khiến thứ hai (4)
 • #476: Tộc trưởng Tộc Thổ Cao Sơn (1)
 • #477: Tộc trưởng Tộc Thổ Cao Sơn (2)
 • #478: Tộc trưởng Tộc Thổ Cao Sơn (3)
 • #479: Mộ Hiên Viên (1)
 • #480: Mộ Hiên Viên (2)
 • #481: Mộ Hiên Viên (3)
 • #482: Mộ Hiên Viên (4)
 • #483: Đọ sức không cùng cấp bậc (1)
 • #484: Đọ sức không cùng cấp bậc (2)
 • #485: Đọ sức không cùng cấp bậc (3)
 • #486: Đọ sức không cùng cấp bậc (4)
 • #487: Thiên Hoàng Đường Lang (1)
 • #488: Thiên Hoàng Đường Lang (2)
 • #489: Thiên Hoàng Đường Lang (3)
 • #490: Thiên Hoàng Đường Lang (4)
 • #491: Hung thú đại trận (1)
 • #492: Hung thú đại trận (2)
 • #493: Hung thú đại trận (3)
 • #494: Hung thú đại trận (4)
 • #495: Kỳ Lân biến giai đoạn thứ hai (1)
 • #496: Kỳ Lân biến giai đoạn thứ hai (2)
 • #497: Kỳ Lân biến giai đoạn thứ hai (3)
 • #498: Vương của hung thú (1)
 • #499: Vương của hung thú (2)
 • #500: Vương của hung thú (3)
 • #501: Vương của hung thú (4)
 • #502: Hiên Viên thần kiếm (1)
 • #503: Hiên Viên thần kiếm (2)
 • #504: Hiên Viên thần kiếm (3)
 • #505: Hiên Viên thần kiếm (4)
 • #506: Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân (1)
 • #507: Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân (2)
 • #508: Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân (3)
 • #509: Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân (4)
 • #510: Mộ Hiên Viên (1)
 • #511: Mộ Hiên Viên (2)
 • #512: Mộ Hiên Viên (3)
 • #513: Mộ Hiên Viên (4)
 • #514: Hiên Duyến Kiếm Hồn Trận (1)
 • #515: Hiên Duyến Kiếm Hồn Trận (2)
 • #516: Hiên Duyến Kiếm Hồn Trận (3)
 • #517: Hiên Duyến Kiếm Hồn Trận (4)
 • #518: Kỳ Lân Huyễn chiến Hiên Viên kiếm (1)
 • #519: Kỳ Lân Huyễn chiến Hiên Viên kiếm (
 • #520: Kỳ Lân Huyễn chiến Hiên Viên kiếm (3)
 • #521: Kỳ Lân Huyễn chiến Hiên Viên kiếm (4)
 • #522: Mũi tên ngưng tụ bốn thuộc tính (1)
 • #523: Mũi tên ngưng tụ bốn thuộc tính (2)
 • #524: Mũi tên ngưng tụ bốn thuộc tính (3)
 • #525: Mũi tên ngưng tụ bốn thuộc tính (4)
 • #526: Bái Hoàng Đế làm thầy (1)
 • #527: Bái Hoàng Đế làm thầy (2)
 • #528: Bái Hoàng Đế làm thầy (3)
 • #529: Ngân Long Tráo miễn dịch năng lượng (1)
 • #530: Ngân Long Tráo miễn dịch năng lượng (2)
 • #531: Ngân Long Tráo miễn dịch năng lượng (3)
 • #532: Ngân Long Tráo miễn dịch năng lượng (4)
 • #533: Thiên Nhân Hợp Nhất chi Hiên Viên tân chủ (1)
 • #534: Thiên Nhân Hợp Nhất chi Hiên Viên tân chủ (2)
 • #535: Thiên Nhân Hợp Nhất chi Hiên Viên tân chủ (3)
 • #536: Thiên Nhân Hợp Nhất chi Hiên Viên tân chủ (4)
 • #537: Thất Khước Chi Trận (1)
 • #538: Thất Khước Chi Trận (2)
 • #539: Thất Khước Chi Trận (3)
 • #540: Thất Khước Chi Trận (4)
 • #541: Thỉnh cầu thần bí (1)
 • #542: Thỉnh cầu thần bí (2)
 • #543: Thỉnh cầu thần bí (3)
 • #544: Thỉnh cầu thần bí (4)
 • #545: Cửu Lê hung nhân (1)
 • #546: Cửu Lê hung nhân (2)
 • #547: Cửu Lê hung nhân (3)
 • #548: Cửu Lê hung nhân (4)
 • #549: Hiên Viên khát máu (1)
 • #550: Hiên Viên khát máu (2)
 • #551: Hiên Viên khát máu (3)
 • #552: Hiên Viên khát máu (4)
 • #553: Tả hữu hỗ bác (1)
 • #554: Tả hữu hỗ bác (2)
 • #555: Tả hữu hỗ bác (3)
 • #556: Tả hữu hỗ bác (4)
 • #557: Vương của Thần Thú (1)
 • #558: Vương của Thần Thú (2)
 • #559: Vương của Thần Thú (3)
 • #560: Vương của Thần Thú (4)
 • #561: Vũ khí hiện đại đến Viễn Cổ cùng Thú Vương truyền kỹ (1)
 • #562: Vũ khí hiện đại đến Viễn Cổ cùng Thú Vương truyền kỹ (2)
 • #563: Vũ khí hiện đại đến Viễn Cổ cùng Thú Vương truyền kỹ (3)
 • #564: Vũ khí hiện đại đến Viễn Cổ cùng Thú Vương truyền kỹ (4)
 • #565: Tiến về Côn Lôn (1)
 • #566: Tiến về Côn Lôn (2)
 • #567: Tiến về Côn Lôn (3)
 • #568: Tiến về Côn Lôn (4)
 • #569: Hắn là Dracula (1)
 • #570: Hắn là Dracula (2)
 • #571: Hắn là Dracula (3)
 • #572: Hắn là Dracula (4)
 • #573: Hắn là Dracula (5)
 • #574: Cứu được tổ tiên của Hấp Huyết Quỷ (1)
 • #575: Cứu được tổ tiên của Hấp Huyết Quỷ (2)
 • #576: Cứu được tổ tiên của Hấp Huyết Quỷ (3)
 • #577: Cứu được tổ tiên của Hấp Huyết Quỷ (4)
 • #578: Đại đồ sát (1)
 • #579: Đại đồ sát (2)
 • #580: Đại đồ sát (3)
 • #581: Đại đồ sát (4)
 • #582: Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân (1)
 • #583: Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân (2)
 • #584: Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân (3)
 • #585: Bạch Hổ xả thân, anh hùng cứu mỹ nhân (4)
 • #586: Côn Luân Sơn Mạch (1)
 • #587: Côn Luân Sơn Mạch (2)
 • #588: Côn Luân Sơn Mạch (3)
 • #589: Côn Luân Sơn Mạch (4)
 • #590: Thăm dò Vạn Niên Hàn Băng (1)
 • #591: Thăm dò Vạn Niên Hàn Băng (2)
 • #592: Thăm dò Vạn Niên Hàn Băng (3)
 • #593: Thăm dò Vạn Niên Hàn Băng (4)
 • #594: Nguy cơ! Ngưu Ma Vương xuất hiện (1)
 • #595: Nguy cơ! Ngưu Ma Vương xuất hiện (2)
 • #596: Nguy cơ! Ngưu Ma Vương xuất hiện (3)
 • #597: Nguy cơ! Ngưu Ma Vương xuất hiện (4)
 • #598: Trí! Phỉ Thúy thế giới (1)
 • #599: Trí! Phỉ Thúy thế giới (2)
 • #600: Trí! Phỉ Thúy thế giới (3)
 • #601: Trí! Phỉ Thúy thế giới (4)
 • #602: Dung hợp! Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải (1)
 • #603: Dung hợp! Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải (2)
 • #604: Dung hợp! Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải (3)
 • #605: Dung hợp! Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải (4)
 • #606: Hiên Viên bát kiếm chi Thiên Nhân Hợp Nhất (1)
 • #607: Hiên Viên bát kiếm chi Thiên Nhân Hợp Nhất (2)
 • #608: Hiên Viên bát kiếm chi Thiên Nhân Hợp Nhất (3)
 • #609: Hiên Viên bát kiếm chi Thiên Nhân Hợp Nhất (4)
 • #610: Đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành đệ tam sử lệnh (1)
 • #611: Đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành đệ tam sử lệnh (2)
 • #612: Đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành đệ tam sử lệnh (3)
 • #613: Đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành đệ tam sử lệnh (4)
 • #614: Giải Trĩ sống lại (1)
 • #615: Giải Trĩ sống lại (2)
 • #616: Giải Trĩ sống lại (3)
 • #617: Giải Trĩ sống lại (4)
 • #618: Côn Luân thần huyễn (1)
 • #619: Côn Luân thần huyễn (2)
 • #620: Côn Luân thần huyễn (3)
 • #621: Côn Luân thần huyễn (4)
 • #622: Côn Luân Kính Trung Tiên (1)
 • #623: Côn Luân Kính Trung Tiên (2)
 • #624: Côn Luân Kính Trung Tiên (3)
 • #625: Tân chủ nhân của Côn Lôn kính (1)
 • #626: Tân chủ nhân của Côn Lôn kính (2)
 • #627: Tân chủ nhân của Côn Lôn kính (3)
 • #628: Tân chủ nhân của Côn Lôn kính (4)
 • #629: Tân chủ nhân của Côn Lôn kính (5)
 • #630: Hắc Bạch song long (1)
 • #631: Hắc Bạch song long (2)
 • #632: Hắc Bạch song long (3)
 • #633: Hắc Bạch song long (4)
 • #634: Thất Khước chi Trận cùng sự trở về của Vương giả (1)
 • #635: Thất Khước chi Trận cùng sự trở về của Vương giả (2)
 • #636: Thất Khước chi Trận cùng sự trở về của Vương giả (3)
 • #637: Thất Khước chi Trận cùng sự trở về của Vương giả (4)
 • #638: Nguyệt Quan là chị dâu của tôi (1)
 • #639: Nguyệt Quan là chị dâu của tôi (2)
 • #640: Nguyệt Quan là chị dâu của tôi (3)
 • #641: Nguyệt Quan là chị dâu của tôi (4)
 • #642: Khiêu vũ, anh là người đàn ông của em mà (1)
 • #643: Khiêu vũ, anh là người đàn ông của em mà (2)
 • #644: Khiêu vũ, anh là người đàn ông của em mà (3)
 • #645: Hàn Ngọc Tinh Phách Giới (1)
 • #646: Hàn Ngọc Tinh Phách Giới (2)
 • #647: Hàn Ngọc Tinh Phách Giới (3)
 • #648: Đại minh tinh Tiểu Lâu và quyền sở hữu Viễn Cổ Chi Tâm (1)
 • #649: Đại minh tinh Tiểu Lâu và quyền sở hữu Viễn Cổ Chi Tâm (2)
 • #650: Đại minh tinh Tiểu Lâu và quyền sở hữu Viễn Cổ Chi Tâm (3)
 • #651: Đại minh tinh Tiểu Lâu và quyền sở hữu Viễn Cổ Chi Tâm (4)
 • #652: Tề Nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị (1)
 • #653: Tề Nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị (2)
 • #654: Tề Nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị (3)
 • #655: Tề Nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị (4)
 • #656: Mũi tên Kỳ Lân Huyễn đấu Đại Diệt Nhật Thần Thuật (1)
 • #657: Mũi tên Kỳ Lân Huyễn đấu Đại Diệt Nhật Thần Thuật (2)
 • #658: Mũi tên Kỳ Lân Huyễn đấu Đại Diệt Nhật Thần Thuật (3)
 • #659: Lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân (1)
 • #660: Lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân (2)
 • #661: Lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân (3)
 • #662: Lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân (4)
 • #663: Chiến sĩ cầm tinh trâu, Mạc Thanh Sam (1)
 • #664: Chiến sĩ cầm tinh trâu, Mạc Thanh Sam (2)
 • #665: Chiến sĩ cầm tinh trâu, Mạc Thanh Sam (3)
 • #666: Chiến sĩ cầm tinh trâu, Mạc Thanh Sam (4)
 • #667: Tập đoàn Kỳ Lân (1)
 • #668: Tập đoàn Kỳ Lân (2)
 • #669: Tập đoàn Kỳ Lân (3)
 • #670: Tập đoàn Kỳ Lân (4)
 • #671: Kế hoạch lĩnh vực (1)
 • #672: Kế hoạch lĩnh vực (2)
 • #673: Kế hoạch lĩnh vực (3)
 • #674: Nụ hôn đầu tiên trong thang máy (1)
 • #675: Nụ hôn đầu tiên trong thang máy (2)
 • #676: Nụ hôn đầu tiên trong thang máy (3)
 • #677: Nụ hôn đầu tiên trong thang máy (4)
 • #678: Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt (1)
 • #679: Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt (2)
 • #680: Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt (3)
 • #681: Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Xương Kiệt (4)
 • #682: Chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh (1)
 • #683: Chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh (2)
 • #684: Chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh (3)
 • #685: Chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh (4)
 • #686: Người phát ngôn Tiểu Lâu
 • #687: Athena nghênh đón (1)
 • #688: Athena nghênh đón (2)
 • #689: Athena nghênh đón (3)
 • #690: Thần miếu Pathenon (1)
 • #691: Thần miếu Pathenon (2)
 • #692: Thần miếu Pathenon (3)
 • #693: Thần miếu Pathenon (4)
 • #694: Chiến đấu đi Athena, lĩnh vực Hoàng Đạo Thập Nhị Cung (1)
 • #695: Chiến đấu đi Athena, lĩnh vực Hoàng Đạo Thập Nhị Cung (2)
 • #696: Chiến đấu đi Athena, lĩnh vực Hoàng Đạo Thập Nhị Cung (3)
 • #697: Chiến đấu đi Athena, lĩnh vực Hoàng Đạo Thập Nhị Cung (4)
 • #698: Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm (1)
 • #699: Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm (2)
 • #700: Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm (3)
 • #701: Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm (4)
 • #702: Cấm, Thập Nhị Cung Vịnh Thán Điều (1)
 • #703: Cấm, Thập Nhị Cung Vịnh Thán Điều (2)
 • #704: Cấm, Thập Nhị Cung Vịnh Thán Điều (3)
 • #705: Cấm, Thập Nhị Cung Vịnh Thán Điều (4)
 • #706: Bí mật của thần khí Athena (1)
 • #707: Bí mật của thần khí Athena (2)
 • #708: Bí mật của thần khí Athena (3)
 • #709: Bí mật của thần khí Athena (4)
 • #710: Bí mật của thần khí Athena (5)
 • #711: Kỳ Lân cùng Athena đính hôn (1)
 • #712: Kỳ Lân cùng Athena đính hôn (2)
 • #713: Kỳ Lân cùng Athena đính hôn (3)
 • #714: Ách! Athena là vị hôn thê của tôi? (1)
 • #715: Ách! Athena là vị hôn thê của tôi? (2)
 • #716: Ách! Athena là vị hôn thê của tôi? (3)
 • #717: Ách! Athena là vị hôn thê của tôi? (4)
 • #718: Thiếu khuyết Song Tử - Thập Nhất Tinh Tọa Thủ Hộ Giả (1)
 • #719: Thiếu khuyết Song Tử - Thập Nhất Tinh Tọa Thủ Hộ Giả (2)
 • #720: Thiếu khuyết Song Tử - Thập Nhất Tinh Tọa Thủ Hộ Giả (3)
 • #721: Thiếu khuyết Song Tử - Thập Nhất Tinh Tọa Thủ Hộ Giả (4)
 • #722: Ma Yết Tu La Đao (1)
 • #723: Ma Yết Tu La Đao (2)
 • #724: Ma Yết Tu La Đao (3)
 • #725: Ma Yết Tu La Đao (4)
 • #726: Hiên Viên Kiếm phá Tu La đao (1)
 • #727: Hiên Viên Kiếm phá Tu La đao (2)
 • #728: Hiên Viên Kiếm phá Tu La đao (3)
 • #729: Hiên Viên Kiếm phá Tu La đao (4)
 • #730: Tình định biển Aegean (1)
 • #731: Tình định biển Aegean (2)
 • #732: Tình định biển Aegean (3)
 • #733: Tình định biển Aegean (4)
 • #734: Sát thủ đã đến, treo giải thưởng một trăm triệu USD (1)
 • #735: Sát thủ đã đến, treo giải thưởng một trăm triệu USD (2)
 • #736: Sát thủ đã đến, treo giải thưởng một trăm triệu USD (3)
 • #737: Sát thủ đã đến, treo giải thưởng một trăm triệu USD (4)
 • #738: Lâu đài cổ của Dracula (1)
 • #739: Lâu đài cổ của Dracula (2)
 • #740: Lâu đài cổ của Dracula (3)
 • #741: Lâu đài cổ của Dracula (4)
 • #742: Cô gái áo trắng thần bí (1)
 • #743: Cô gái áo trắng thần bí (2)
 • #744: Cô gái áo trắng thần bí (3)
 • #745: Cô gái áo trắng thần bí (4)
 • #746: Tử Nhật bao phủ thành Địa Ngục (1)
 • #747: Tử Nhật bao phủ thành Địa Ngục (2)
 • #748: Thiếu nữ màu hồng thần bí (1)
 • #749: Thiếu nữ màu hồng thần bí (2)
 • #750: Thiếu nữ màu hồng thần bí (3)
 • #751: Thiếu nữ màu hồng thần bí (4)
 • #752: Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, biến thân của Khủng Bố Đại Ma Vương (1)
 • #753: Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, biến thân của Khủng Bố Đại Ma Vương (2)
 • #754: Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, biến thân của Khủng Bố Đại Ma Vương (3)
 • #755: Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, biến thân của Khủng Bố Đại Ma Vương (4)
 • #756: Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương (1)
 • #757: Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương (2)
 • #758: Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương (3)
 • #759: Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương (4)
 • #760: "Khách nhân" của lâu đài Dracula (1)
 • #761: "Khách nhân" của lâu đài Dracula (2)
 • #762: "Khách nhân" của lâu đài Dracula (3)
 • #763: "Khách nhân" của lâu đài Dracula (4)
 • #764: Tu La Thiết Sí Công (1)
 • #765: Tu La Thiết Sí Công (2)
 • #766: Tu La Thiết Sí Công (3)
 • #767: Tu La Thiết Sí Công (4)
 • #768: Minh Minh chi Phượng Sồ Biến (1)
 • #769: Minh Minh chi Phượng Sồ Biến (2)
 • #770: Minh Minh chi Phượng Sồ Biến (3)
 • #771: Minh Minh chi Phượng Sồ Biến (4)
 • #772: Minh Minh chi Phượng Sồ Biến (5)
 • #773: Huyết Kỳ Lân (1)
 • #774: Huyết Kỳ Lân (2)
 • #775: Huyết Kỳ Lân (3)
 • #776: Tử Kim Nữ Hoàng Huyết Thần Liêu (1)
 • #777: Tử Kim Nữ Hoàng Huyết Thần Liêu (2)
 • #778: Tử Kim Nữ Hoàng Huyết Thần Liêu (3)
 • #779: Tử Kim Nữ Hoàng Huyết Thần Liêu (4)
 • #780: Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến tam Đại Thiên Sử Trưởng (1)
 • #781: Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến tam Đại Thiên Sử Trưởng (2)
 • #782: Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến tam Đại Thiên Sử Trưởng (3)
 • #783: Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến tam Đại Thiên Sử Trưởng (4)
 • #784: Lĩnh vực Định Luật Tuyệt Đối (1)
 • #785: Lĩnh vực Định Luật Tuyệt Đối (2)
 • #786: Lĩnh vực Định Luật Tuyệt Đối (3)
 • #787: Lĩnh vực Định Luật Tuyệt Đối (4)
 • #788: Hiên Viên hạch tâm Tru Thần Trận (1)
 • #789: Hiên Viên hạch tâm Tru Thần Trận (2)
 • #790: Hiên Viên hạch tâm Tru Thần Trận (3)
 • #791: Hiên Viên hạch tâm Tru Thần Trận (4)
 • #792: Thôn phệ tánh mạng (1)
 • #793: Thôn phệ tánh mạng (2)
 • #794: Thôn phệ tánh mạng (3)
 • #795: Thôn phệ tánh mạng (4)
 • #796: Nữ thần Athena chân chính và chị của nàng (1)
 • #797: Nữ thần Athena chân chính và chị của nàng (2)
 • #798: Nữ thần Athena chân chính và chị của nàng (3)
 • #799: Nữ thần Athena chân chính và chị của nàng (4)
 • #800: Vũ Mâu tự bạch (1)
 • #801: Vũ Mâu tự bạch (2)
 • #802: Vũ Mâu tự bạch (3)
 • #803: Vũ Mâu tự bạch (4)
 • #804: Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi dung hợp cứu vớt (1)
 • #805: Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi dung hợp cứu vớt (2)
 • #806: Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi dung hợp cứu vớt (3)
 • #807: Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Cự Thú Hoạt Xá Lợi dung hợp cứu vớt (4)
 • #808: Ước định quyết chiến Everest (1)
 • #809: Ước định quyết chiến Everest (2)
 • #810: Ước định quyết chiến Everest (3)
 • #811: Khúc nhạc dạo tập huấn đặc thù (1)
 • #812: Khúc nhạc dạo tập huấn đặc thù (2)
 • #813: Khúc nhạc dạo tập huấn đặc thù (3)
 • #814: Khúc nhạc dạo tập huấn đặc thù (4)
 • #815: Huyết lệ và mù (1)
 • #816: Huyết lệ và mù (2)
 • #817: Huyết lệ và mù (3)
 • #818: Huyết lệ và mù (4)
 • #819: Tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? (1)
 • #820: Tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? (2)
 • #821: Tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? (3)
 • #822: Tiên sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? (4)
 • #823: Lực lượng thiên nhiên huyền bí (1)
 • #824: Lực lượng thiên nhiên huyền bí (2)
 • #825: Lực lượng thiên nhiên huyền bí (3)
 • #826: Lực lượng thiên nhiên huyền bí (4)
 • #827: Thực Vật Hồn báo ân (1)
 • #828: Thực Vật Hồn báo ân (2)
 • #829: Thực Vật Hồn báo ân (3)
 • #830: Thực Vật Hồn báo ân (4)
 • #831: Tâm của Bá Vương Hoa (1)
 • #832: Tâm của Bá Vương Hoa (2)
 • #833: Tâm của Bá Vương Hoa (3)
 • #834: Tâm của Bá Vương Hoa (4)
 • #835: Công kích mười sợi tóc (1)
 • #836: Công kích mười sợi tóc (2)
 • #837: Công kích mười sợi tóc (3)
 • #838: Lục Dực Xích Kim Khải (1)
 • #839: Lục Dực Xích Kim Khải (2)
 • #840: Lục Dực Xích Kim Khải (3)
 • #841: Lục Dực Xích Kim Khải (4)
 • #842: Con muốn làm tình nhân của cha (1)
 • #843: Con muốn làm tình nhân của cha (2)
 • #844: Con muốn làm tình nhân của cha (3)
 • #845: Con muốn làm tình nhân của cha (4)
 • #846: Bắt đầu lịch lãm rèn luyện (1)
 • #847: Bắt đầu lịch lãm rèn luyện (2)
 • #848: Sau vòi rồng là tuyết lở (1)
 • #849: Sau vòi rồng là tuyết lở (2)
 • #850: Sau vòi rồng là tuyết lỡ (3)
 • #851: Sau vòi rồng là tuyết lỡ (4)
 • #852: Thần Long Biến (1)
 • #853: Thần Long Biến (2)
 • #854: Thần Long Biến (3)
 • #855: Thần Long Biến (4)
 • #856: Tự nhiên cải tạo (1)
 • #857: Tự nhiên cải tạo (2)
 • #858: Tự nhiên cải tạo (3)
 • #859: Tự nhiên cải tạo (4)
 • #860: Hiệu quả của tập huấn (1)
 • #861: Hiệu quả của tập huấn (2)
 • #862: Hiệu quả của tập huấn (3)
 • #863: Hiệu quả của tập huấn (4)
 • #864: Kỳ Lân chung cực kỹ năng chi Kỳ Lân đồng hóa (1)
 • #865: Kỳ Lân chung cực kỹ năng chi Kỳ Lân đồng hóa (2)
 • #866: Kỳ Lân chung cực kỹ năng chi Kỳ Lân đồng hóa (3)
 • #867: Kỳ Lân chung cực kỹ năng chi Kỳ Lân đồng hóa (4)
 • #868: Lĩnh vực Thập Nhị Sinh Tiếu thủ hộ (1)
 • #869: Lĩnh vực Thập Nhị Sinh Tiếu thủ hộ (2)
 • #870: Lĩnh vực Thập Nhị Sinh Tiếu thủ hộ (3)
 • #871: Lĩnh vực Thập Nhị Sinh Tiếu thủ hộ (4)
 • #872: Đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu (1)
 • #873: Đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu (2)
 • #874: Đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu (3)
 • #875: Đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu (4)
 • #876: Gặp lại Y Nhược (1)
 • #877: Gặp lại Y Nhược (2)
 • #878: Gặp lại Y Nhược (3)
 • #879: Gặp lại Y Nhược (4)
 • #880: Quân đoàn Cửu Lê (1)
 • #881: Quân đoàn Cửu Lê (2)
 • #882: Quân đoàn Cửu Lê (3)
 • #883: Quân đoàn Cửu Lê (4)
 • #884: Quân đoàn Sinh Tiếu cường hãn (1)
 • #885: Quân đoàn Sinh Tiếu cường hãn (2)
 • #886: Quân đoàn Sinh Tiếu cường hãn (3)
 • #887: Quân đoàn Sinh Tiếu cường hãn (4)
 • #888: Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện (1)
 • #889: Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện (2)
 • #890: Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện (3)
 • #891: Viễn Cổ Ma Thần xuất hiện (4)
 • #892: Đấu Chuyển Di Tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm (1)
 • #893: Đấu Chuyển Di Tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm (2)
 • #894: Đấu Chuyển Di Tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm (3)
 • #895: Đấu Chuyển Di Tinh trong Hiên Viên Bát Kiếm (4)
 • #896: Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Xi Vưu (1)
 • #897: Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Xi Vưu (2)
 • #898: Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Xi Vưu (3)
 • #899: Sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Xi Vưu (4)
 • #900: Ta thay ngươi làm ba chuyện (1)
 • #901: Ta thay ngươi làm ba chuyện (2)
 • #902: Ta thay ngươi làm ba chuyện (3)
 • #903: Ta thay ngươi làm ba chuyện (4)
 • #904: Trở về hiện đại, kế hoạch Kỳ Lân (1)
 • #905: Trở về hiện đại, kế hoạch Kỳ Lân (2)
 • #906: Trở về hiện đại, kế hoạch Kỳ Lân (3)
 • #907: Trở về hiện đại, kế hoạch Kỳ Lân (4)
 • #908: Bác trai, cháu tới để hối lộ (1)
 • #909: Bác trai, cháu tới để hối lộ (2)
 • #910: Bác trai, cháu tới để hối lộ (3)
 • #911: Bác trai, cháu tới để hối lộ (4)
 • #912: Cha mẹ là trùm siêu cấp (1)
 • #913: Cha mẹ là trùm siêu cấp (2)
 • #914: Cha mẹ là trùm siêu cấp (3)
 • #915: Cảm giác đỡ đạn là cái gì? Không có cảm giác! (1)
 • #916: Cảm giác đỡ đạn là cái gì? Không có cảm giác! (2)
 • #917: Cảm giác đỡ đạn là cái gì? Không có cảm giác! (3)
 • #918: Cảm giác đỡ đạn là cái gì? Không có cảm giác! (4)
 • #919: Trách nhiệm của huy chương kim cương thủ hộ (1)
 • #920: Trách nhiệm của huy chương kim cương thủ hộ (2)
 • #921: Trách nhiệm của huy chương kim cương thủ hộ (3)
 • #922: Trách nhiệm của huy chương kim cương thủ hộ (4)
 • #923: Hắn cường đại (1)
 • #924: Hắn cường đại (2)
 • #925: Hắn cường đại (3)
 • #926: Hắn cường đại (4)
 • #927: Lục, Tử, Lam ba đại hệ liệt đưa ra ngoài (1)
 • #928: Lục, Tử, Lam ba đại hệ liệt đưa ra ngoài (2)
 • #929: Lục, Tử, Lam ba đại hệ liệt đưa ra ngoài (3)
 • #930: Thân tình hoang mang (1)
 • #931: Thân tình hoang mang (2)
 • #932: Thân tình hoang mang (3)
 • #933: Thân tình hoang mang (4)
 • #934: Công chúa địa ngục (1)
 • #935: Công chúa địa ngục (2)
 • #936: Công chúa địa ngục (3)
 • #937: Công chúa địa ngục (4)
 • #938: Lãnh Nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch (1)
 • #939: Lãnh Nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch (2)
 • #940: Lãnh Nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch (3)
 • #941: Lãnh Nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch (4)
 • #942: Hắc Kỳ Lân chiến đấu công chúa địa ngục (1)
 • #943: Hắc Kỳ Lân chiến đấu công chúa địa ngục (2)
 • #944: Hắc Kỳ Lân chiến đấu công chúa địa ngục (3)
 • #945: Hiên Viên kiếm chiến Ác Ma Chi Vẫn (1)
 • #946: Hiên Viên kiếm chiến Ác Ma Chi Vẫn (2)
 • #947: Hiên Viên kiếm chiến Ác Ma Chi Vẫn (3)
 • #948: Hiên Viên kiếm chiến Ác Ma Chi Vẫn (4)
 • #949: Tát Lãnh Nhi sau ma hóa (1)
 • #950: Tát Lãnh Nhi sau ma hóa (2)
 • #951: Tát Lãnh Nhi sau ma hóa (3)
 • #952: Tát Lãnh Nhi sau ma hóa (4)
 • #953: Lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ (1)
 • #954: Lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ (2)
 • #955: Lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ (3)
 • #956: Lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ (4)
 • #957: Ngưu Ma Vương đấu Lucifer (1)
 • #958: Ngưu Ma Vương đấu Lucifer (2)
 • #959: Ngưu Ma Vương đấu Lucifer (3)
 • #960: Đại sư triệu hoán (1)
 • #961: Đại sư triệu hoán (2)
 • #962: Đại sư triệu hoán (3)
 • #963: Đại sư triệu hoán (4)
 • #964: Thần thoại Viêm Hoàng (1)
 • #965: Thần thoại Viêm Hoàng (2)
 • #966: Thần thoại Viêm Hoàng (3)
 • #967: Thần thoại Viêm Hoàng (4)
 • #968: Lai lịch của thần khí (1)
 • #969: Lai lịch của thần khí (2)
 • #970: Lai lịch của thần khí (3)
 • #971: Lai lịch của thần khí (4)
 • #972: Thần khí Không Động Ấn (1)
 • #973: Thần khí Không Động Ấn (2)
 • #974: Thần khí Không Động Ấn (3)
 • #975: Thần khí Không Động Ấn (4)
 • #976: Không Động tân chủ (1)
 • #977: Không Động tân chủ (2)
 • #978: Không Động tân chủ (3)
 • #979: Không Động tân chủ (4)
 • #980: Nhận thân (1)
 • #981: Nhận thân (2)
 • #982: Nhận thân (3)
 • #983: Nhận thân (4)
 • #984: Tình hình chiến đấu nguy cơ (1)
 • #985: Tình hình chiến đấu nguy cơ (2)
 • #986: Tình hình chiến đấu nguy cơ (3)
 • #987: Tình hình chiến đấu nguy cơ (4)
 • #988: Uy lực của độc khí đạn đạo (1)
 • #989: Uy lực của độc khí đạn đạo (2)
 • #990: Uy lực của độc khí đạn đạo (3)
 • #991: Lĩnh vực Bất Tử đả lực bại Xi Vưu (1)
 • #992: Lĩnh vực Bất Tử đả lực bại Xi Vưu (2)
 • #993: Lĩnh vực Bất Tử đả lực bại Xi Vưu (3)
 • #994: Lĩnh vực Bất Tử đả lực bại Xi Vưu (4)
 • #995: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần (1)
 • #996: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần (2)
 • #997: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần (3)
 • #998: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần (4)
 • #999: Phát lễ gặp mặt rồi, mỗi người có phần (5)
 • #1000: Phó tổng giám đốc bị đạn hỏa tiễn nghênh đón (1)
 • #1001: Phó tổng giám đốc bị đạn hỏa tiễn nghênh đón (2)
 • #1002: Phó tổng giám đốc bị đạn hỏa tiễn nghênh đón (3)
 • #1003: Phó tổng giám đốc bị đạn hỏa tiễn nghênh đón (4)
 • #1004: Quyết chiến trên đỉnh Everest (1)
 • #1005: Quyết chiến trên đỉnh Everest (2)
 • #1006: Quyết chiến trên đỉnh Everest (3)
 • #1007: Quyết chiến trên đỉnh Everest (4)
 • #1008: Cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ (1)
 • #1009: Cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ (2)
 • #1010: Cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ (3)
 • #1011: Cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ (4)
 • #1012: Lĩnh vực chòm sao Song Tử (1)
 • #1013: Lĩnh vực chòm sao Song Tử (2)
 • #1014: Lĩnh vực chòm sao Song Tử (3)
 • #1015: Phách Vương Thần Long Biến (1)
 • #1016: Phách Vương Thần Long Biến (2)
 • #1017: Phách Vương Thần Long Biến (3)
 • #1018: Phách Vương Thần Long Biến (4)
 • #1019: Thiết sí bảy màu chiến Tu La (1)
 • #1020: Thiết sí bảy màu chiến Tu La (2)
 • #1021: Thiết sí bảy màu chiến Tu La (3)
 • #1022: Thiết sí bảy màu chiến Tu La (4)
 • #1023: Gà thắng chó thắng và heo xuất chiến (1)
 • #1024: Gà thắng chó thắng và heo xuất chiến (2)
 • #1025: Gà thắng chó thắng và heo xuất chiến (3)
 • #1026: Vương của cầm tinh đấu Athena (1)
 • #1027: Vương của cầm tinh đấu Athena (2)
 • #1028: Vương của cầm tinh đấu Athena (3)
 • #1029: Vương của cầm tinh đấu Athena (4)
 • #1030: Điện thoại trươc quyết chiến sinh tử (1)
 • #1031: Điện thoại trươc quyết chiến sinh tử (2)
 • #1032: Điện thoại trươc quyết chiến sinh tử (3)
 • #1033: Điện thoại trươc quyết chiến sinh tử (4)
 • #1034: Đầu đạn hạt nhân người (1)
 • #1035: Đầu đạn hạt nhân người (2)
 • #1036: Đầu đạn hạt nhân người (3)
 • #1037: Đầu đạn hạt nhân người (4)
 • #1038: Hợp tác phòng thủ đông tây (1)
 • #1039: Hợp tác phòng thủ đông tây (2)
 • #1040: Hợp tác phòng thủ đông tây (3)
 • #1041: Hợp tác phòng thủ đông tây (4)
 • #1042: Ảo diệu của quang hợp (1)
 • #1043: Ảo diệu của quang hợp (2)
 • #1044: Ảo diệu của quang hợp (3)
 • #1045: Ảo diệu của quang hợp (4)
 • #1046: Cực hạn tám vân (1)
 • #1047: Cực hạn tám vân (2)
 • #1048: Cực hạn tám vân (3)
 • #1049: Cực hạn tám vân (4)
 • #1050: Lôi tử (1)
 • #1051: Lôi tử (2)
 • #1052: Lôi tử (3)
 • #1053: Trả giá bằng màu để Trúc Cơ (1)
 • #1054: Trả giá bằng màu để Trúc Cơ (2)
 • #1055: Trả giá bằng màu để Trúc Cơ (3)
 • #1056: Trả giá bằng màu để Trúc Cơ (4)
 • #1057: Lại đến Hắc Ám Quốc Hội (1)
 • #1058: Lại đến Hắc Ám Quốc Hội (2)
 • #1059: Lại đến Hắc Ám Quốc Hội (3)
 • #1060: Lại đến Hắc Ám Quốc Hội (4)
 • #1061: Lực địch Lucifer (1)
 • #1062: Lực địch Lucifer (2)
 • #1063: Lực địch Lucifer (3)
 • #1064: Hấp Huyết Quỷ nội chiến (1)
 • #1065: Hấp Huyết Quỷ nội chiến (2)
 • #1066: Hấp Huyết Quỷ nội chiến (3)
 • #1067: Hấp Huyết Quỷ nội chiến (4)
 • #1068: Kristy một đời Nữ Hoàng (1)
 • #1069: Kristy một đời Nữ Hoàng (2)
 • #1070: Kristy một đời Nữ Hoàng (3)
 • #1071: Kristy một đời Nữ Hoàng (4)
 • #1072: Va chạm trong căn cứ quân sự (1)
 • #1073: Va chạm trong căn cứ quân sự (2)
 • #1074: Va chạm trong căn cứ quân sự (3)
 • #1075: Va chạm trong căn cứ quân sự (4)
 • #1076: Đây là người sao? (1)
 • #1077: Đây là người sao? (2)
 • #1078: Đây là người sao? (3)
 • #1079: Đây là người sao? (4)
 • #1080: Uy chấn Chiến sĩ cơ giáp (1)
 • #1081: Uy chấn Chiến sĩ cơ giáp (2)
 • #1082: Uy chấn Chiến sĩ cơ giáp (3)
 • #1083: Uy chấn Chiến sĩ cơ giáp (4)
 • #1084: Vũ trụ mỹ lệ (1)
 • #1085: Vũ trụ mỹ lệ (2)
 • #1086: Vũ trụ mỹ lệ (3)
 • #1087: Tiểu hành tinh tiến đến (1)
 • #1088: Tiểu hành tinh tiến đến (2)
 • #1089: Tiểu hành tinh tiến đến (3)
 • #1090: Tiểu hành tinh tiến đến (4)
 • #1091: Liên hợp, lĩnh vực mạnh nhất (1)
 • #1092: Liên hợp, lĩnh vực mạnh nhất (2)
 • #1093: Liên hợp, lĩnh vực mạnh nhất (3)
 • #1094: Liên hợp, lĩnh vực mạnh nhất (4)
 • #1095: Đấu Chuyển Tinh Di Động Hành Tinh (1)
 • #1096: Đấu Chuyển Tinh Di Động Hành Tinh (2)
 • #1097: Đấu Chuyển Tinh Di Động Hành Tinh (3)
 • #1098: Đấu Chuyển Tinh Di Động Hành Tinh (4)
 • #1099: Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực (1)
 • #1100: Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực (2)
 • #1101: Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực (3)
 • #1102: Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực (4)
 • #1103: Bổn tướng lĩnh vực Phân Thân (1)
 • #1104: Bổn tướng lĩnh vực Phân Thân (2)
 • #1105: Bổn tướng lĩnh vực Phân Thân (3)
 • #1106: Bổn tướng lĩnh vực Phân Thân (4)
 • #1107: Bổn tướng lĩnh vực Phân Thân (5)
 • #1108: Vương giả trở về (1)
 • #1109: Vương giả trở về (2)
 • #1110: Vương giả trở về (3)
 • #1111: Vương giả trở về (4)
 • #1112: Thực hiện lời hứa nhất tịch chi hoan (1)
 • #1113: Thực hiện lời hứa nhất tịch chi hoan (2)
 • #1114: Thực hiện lời hứa nhất tịch chi hoan (3)
 • #1115: Xuyên việt vị diện trong cao triều (1)
 • #1116: Xuyên việt vị diện trong cao triều (2)
 • #1117: Xuyên việt vị diện trong cao triều (3)
 • #1118: Xuyên việt vị diện trong cao triều (4)
 • #1119: Thế giới Địa Ngục (1)
 • #1120: Thế giới Địa Ngục (2)
 • #1121: Thế giới Địa Ngục (3)
 • #1122: Thế giới Địa Ngục (4)
 • #1123: Đệ đệ Tán Đán (1)
 • #1124: Đệ đệ Tán Đán (2)
 • #1125: Đệ đệ Tán Đán (3)
 • #1126: Đệ đệ Tán Đán (4)
 • #1127: Chiến đối thủ mười cánh (1)
 • #1128: Chiến đối thủ mười cánh (2)
 • #1129: Chiến đối thủ mười cánh (3)
 • #1130: Chiến đối thủ mười cánh (4)
 • #1131: Tia chớp hình tròn tinh khiết (1)
 • #1132: Tia chớp hình tròn tinh khiết (2)
 • #1133: Tia chớp hình tròn tinh khiết (3)
 • #1134: Tia chớp hình tròn tinh khiết (4)
 • #1135: Lôi vân lực chín vân (1)
 • #1136: Lôi vân lực chín vân (2)
 • #1137: Lôi vân lực chín vân (3)
 • #1138: Lôi vân lực chín vân (4)
 • #1139: Vòng hạch tâm của địa ngục (1)
 • #1140: Vòng hạch tâm của địa ngục (2)
 • #1141: Vòng hạch tâm của địa ngục (3)
 • #1142: Vòng hạch tâm của địa ngục (4)
 • #1143: Luận võ kén rể (1)
 • #1144: Luận võ kén rể (2)
 • #1145: Luận võ kén rể (3)
 • #1146: Tấn cấp kén rể (1)
 • #1147: Tấn cấp kén rể (2)
 • #1148: Tấn cấp kén rể (3)
 • #1149: Tấn cấp kén rể (4)
 • #1150: Lôi Thần Liệt Không Diệt (1)
 • #1151: Lôi Thần Liệt Không Diệt (2)
 • #1152: Lôi Thần Liệt Không Diệt (3)
 • #1153: Lôi Thần Liệt Không Diệt (4)
 • #1154: Lực ngăn Tát Đán, lĩnh vực phân thân (1)
 • #1155: Lực ngăn Tát Đán, lĩnh vực phân thân (2)
 • #1156: Lực ngăn Tát Đán, lĩnh vực phân thân (3)
 • #1157: Ma Vương mai phục (1)
 • #1158: Ma Vương mai phục (2)
 • #1159: Ma Vương mai phục (3)
 • #1160: Ma Vương mai phục (4)
 • #1161: Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ (1)
 • #1162: Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ (2)
 • #1163: Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ (3)
 • #1164: Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ (4)
 • #1165: Anh còn biết trở về à? (1)
 • #1166: Anh còn biết trở về à? (2)
 • #1167: Anh còn biết trở về à? (3)
 • #1168: Anh còn biết trở về à? (4)
 • #1169: Một nhà gặp lại (1)
 • #1170: Một nhà gặp lại (2)
 • #1171: Một nhà gặp lại (3)
 • #1172: Một nhà gặp lại (4)
 • #1173: Anh hùng quốc gia (1)
 • #1174: Anh hùng quốc gia (2)
 • #1175: Anh hùng quốc gia (3)
 • #1176: Anh hùng quốc gia (4)
 • #1177: Ngượng ngùng cùng khoái hoạt (1)
 • #1178: Ngượng ngùng cùng khoái hoạt (2)
 • #1179: Ngượng ngùng cùng khoái hoạt (3)
 • #1180: Ngượng ngùng cùng khoái hoạt (4)
 • #1181: Trọng sinh Hiên Viên mộ (1)
 • #1182: Trọng sinh Hiên Viên mộ (2)
 • #1183: Trọng sinh Hiên Viên mộ (3)
 • #1184: Trọng sinh Hiên Viên mộ (4)
 • #1185: Thông Thiên Nhãn lão Ngưu (1)
 • #1186: Thông Thiên Nhãn lão Ngưu (2)
 • #1187: Thông Thiên Nhãn lão Ngưu (3)
 • #1188: Thông Thiên Nhãn lão Ngưu (4)
 • #1189: Mười hai sử lệnh (1)
 • #1190: Mười hai sử lệnh (2)
 • #1191: Mười hai sử lệnh (3)
 • #1192: Mười hai sử lệnh (4)
 • #1193: Khiêu chiến đến từ Nữ Thần (1)
 • #1194: Khiêu chiến đến từ Nữ Thần (2)
 • #1195: Khiêu chiến đến từ Nữ Thần (3)
 • #1196: Khiêu chiến đến từ Nữ Thần (4)
 • #1197: Athena tự bạo thần khí (1)
 • #1198: Athena tự bạo thần khí (2)
 • #1199: Athena tự bạo thần khí (3)
 • #1200: Athena tự bạo thần khí (4)
 • #1201: Cưỡng gian Athena? (1)
 • #1202: Cưỡng gian Athena? (2)
 • #1203: Cưỡng gian Athena? (3)
 • #1204: Cưỡng gian Athena? (4)
 • #1205: Thái Dương thần Apollo (1)
 • #1206: Thái Dương thần Apollo (2)
 • #1207: Thái Dương thần Apollo (3)
 • #1208: Thái Dương thần Apollo (4)
 • #1209: Ngọn gió linh hồn (1)
 • #1210: Ngọn gió linh hồn (2)
 • #1211: Ngọn gió linh hồn (3)
 • #1212: Ngưu Ma Vương khâm phục (1)
 • #1213: Ngưu Ma Vương khâm phục (2)
 • #1214: Ngưu Ma Vương khâm phục (3)
 • #1215: Ngưu Ma Vương khâm phục (4)
 • #1216: Để cho Hy Lạp chôn cùng (1)
 • #1217: Để cho Hy Lạp chôn cùng (2)
 • #1218: Để cho Hy Lạp chôn cùng (3)
 • #1219: Để cho Hy Lạp chôn cùng (4)
 • #1220: Hiểu lầm? (1)
 • #1221: Hiểu lầm? (2)
 • #1222: Hiểu lầm? (3)
 • #1223: Lại chiêu đãi ký giả lần nữa (1)
 • #1224: Lại chiêu đãi ký giả lần nữa (2)
 • #1225: Lại chiêu đãi ký giả lần nữa (3)
 • #1226: Lại chiêu đãi ký giả lần nữa (4)
 • #1227: Sáng tạo thần kỳ (1)
 • #1228: Sáng tạo thần kỳ (2)
 • #1229: Sáng tạo thần kỳ (3)
 • #1230: Sáng tạo thần kỳ (4)
 • #1231: Thiên Giới Thiên Đế (1)
 • #1232: Thiên Giới Thiên Đế (2)
 • #1233: Thiên Giới Thiên Đế (3)
 • #1234: Thiên Giới Thiên Đế (4)
 • #1235: Thiên Đế sinh con giúp ta (1)
 • #1236: Thiên Đế sinh con giúp ta (2)
 • #1237: Thiên Đế sinh con giúp ta (3)
 • #1238: Địa ngục hàng lâm (1)
 • #1239: Địa ngục hàng lâm (2)
 • #1240: Địa ngục hàng lâm (3)
 • #1241: Địa ngục hàng lâm (4)
 • #1242: Minh giới hàng lâm Nước Mỹ (1)
 • #1243: Minh giới hàng lâm Nước Mỹ (2)
 • #1244: Minh giới hàng lâm Nước Mỹ (3)
 • #1245: Minh giới hàng lâm Nước Mỹ (4)
 • #1246: Vương của cầm tinh đã tới (1)
 • #1247: Vương của cầm tinh đã tới (2)
 • #1248: Vương của cầm tinh đã tới (3)
 • #1249: Athena chiến đấu với Minh Vương (1)
 • #1250: Athena chiến đấu với Minh Vương (2)
 • #1251: Athena chiến đấu với Minh Vương (3)
 • #1252: Athena chiến đấu với Minh Vương (4)
 • #1253: Phách Vân Long chín vân (1)
 • #1254: Phách Vân Long chín vân (2)
 • #1255: Phách Vân Long chín vân (3)
 • #1256: Phách Vân Long chín vân (4)
 • #1257: Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam đại lĩnh vực (1)
 • #1258: Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam đại lĩnh vực (2)
 • #1259: Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam đại lĩnh vực (3)
 • #1260: Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam đại lĩnh vực (4)
 • #1261: Sử Lệnh hiển uy (1)
 • #1262: Sử Lệnh hiển uy (2)
 • #1263: Sử Lệnh hiển uy (3)
 • #1264: Tia chớp hình tròn uy hiếp (1)
 • #1265: Tia chớp hình tròn uy hiếp (2)
 • #1266: Tia chớp hình tròn uy hiếp (3)
 • #1267: Tia chớp hình tròn uy hiếp (4)
 • #1268: Trị hết, Viễn Cổ đại thụ (1)
 • #1269: Trị hết, Viễn Cổ đại thụ (2)
 • #1270: Trị hết, Viễn Cổ đại thụ (3)
 • #1271: Lĩnh vực Sinh Tiếu Thủ Hộ (1)
 • #1272: Lĩnh vực Sinh Tiếu Thủ Hộ (2)
 • #1273: Lĩnh vực Sinh Tiếu Thủ Hộ (3)
 • #1274: Lĩnh vực Sinh Tiếu Thủ Hộ (4)
 • #1275: Liên quân của Địa Ngục Minh Giới (1)
 • #1276: Liên quân của Địa Ngục Minh Giới (2)
 • #1277: Liên quân của Địa Ngục Minh Giới (3)
 • #1278: Liên quân của Địa Ngục Minh Giới (4)
 • #1279: Đông Phương đã xảy ra chuyện (1)
 • #1280: Đông Phương đã xảy ra chuyện (2)
 • #1281: Đông Phương đã xảy ra chuyện (3)
 • #1282: Đông Phương đã xảy ra chuyện (4)
 • #1283: Báo thù diệt chủ tịch quốc hội (1)
 • #1284: Báo thù diệt chủ tịch quốc hội (2)
 • #1285: Báo thù diệt chủ tịch quốc hội (3)
 • #1286: Báo thù diệt chủ tịch quốc hội (4)
 • #1287: Xi Vưu nguyên vẹn (1)
 • #1288: Xi Vưu nguyên vẹn (2)
 • #1289: Xi Vưu nguyên vẹn (3)
 • #1290: Xi Vưu nguyên vẹn (4)
 • #1291: Thần khí Hạo Thiên tháp (1)
 • #1292: Thần khí Hạo Thiên tháp (2)
 • #1293: Thần khí Hạo Thiên tháp (3)
 • #1294: Thần khí Hạo Thiên tháp (4)
 • #1295: Thôn phệ Ma Thần (1)
 • #1296: Thôn phệ Ma Thần (2)
 • #1297: Thôn phệ Ma Thần (3)
 • #1298: Thôn phệ Ma Thần (4)
 • #1299: Ngưu Ma Vương đã nhận được thần khí (1)
 • #1300: Ngưu Ma Vương đã nhận được thần khí (2)
 • #1301: Ngưu Ma Vương đã nhận được thần khí (3)
 • #1302: Ngưu Ma Vương đã nhận được thần khí (4)
 • #1303: Hi vọng của tứ đại gia tộc (1)
 • #1304: Hi vọng của tứ đại gia tộc (2)
 • #1305: Hi vọng của tứ đại gia tộc (3)
 • #1306: Hi vọng của tứ đại gia tộc (4)
 • #1307: Thế cục của Phương Tây (1)
 • #1308: Thế cục của Phương Tây (2)
 • #1309: Thế cục của Phương Tây (3)
 • #1310: Thế cục của Phương Tây (4)
 • #1311: Hy Lạp, Giáo Đình thua chạy Phương Đông (1)
 • #1312: Hy Lạp, Giáo Đình thua chạy Phương Đông (2)
 • #1313: Hy Lạp, Giáo Đình thua chạy Phương Đông (3)
 • #1314: Hy Lạp, Giáo Đình thua chạy Phương Đông (4)
 • #1315: Tìm kiếm Đông Hoàng Chung (1)
 • #1316: Tìm kiếm Đông Hoàng Chung (2)
 • #1317: Tìm kiếm Đông Hoàng Chung (3)
 • #1318: Tìm kiếm Đông Hoàng Chung (4)
 • #1319: Lĩnh vực Đông Hoàng (1)
 • #1320: Lĩnh vực Đông Hoàng (2)
 • #1321: Lĩnh vực Đông Hoàng (3)
 • #1322: Lĩnh vực Đông Hoàng (4)
 • #1323: Sát Thần Bạch Khởi (1)
 • #1324: Sát Thần Bạch Khởi (2)
 • #1325: Sát Thần Bạch Khởi (3)
 • #1326: Sát Thần Bạch Khởi (4)
 • #1327: Sát Thần diệt, Đông Hoàng hiện (1)
 • #1328: Sát Thần diệt, Đông Hoàng hiện (2)
 • #1329: Sát Thần Diệt, Đông Hoàng Hiện (3)
 • #1330: Huyền bí trong thần khí (1)
 • #1331: Huyền bí trong thần khí (2)
 • #1332: Huyền bí trong thần khí (3)
 • #1333: Huyền bí trong thần khí (4)
 • #1334: Câu chuyện Đông Hoàng (1)
 • #1335: Câu chuyện Đông Hoàng (2)
 • #1336: Câu chuyện Đông Hoàng (3)
 • #1337: Câu chuyện Đông Hoàng (4)
 • #1338: Phong ấn Thần Giới (1)
 • #1339: Phong ấn Thần Giới (2)
 • #1340: Phong ấn Thần Giới (3)
 • #1341: Lão Ngưu, bá chủ tà đạo (1)
 • #1342: Lão Ngưu, bá chủ tà đạo (2)
 • #1343: Lão Ngưu, bá chủ tà đạo (3)
 • #1344: Lão Ngưu, bá chủ tà đạo (4)
 • #1345: Phá phong, hấp thu điên cuồng (1)
 • #1346: Phá phong, hấp thu điên cuồng (2)
 • #1347: Phá phong, hấp thu điên cuồng (3)
 • #1348: Hiên Viên, dung hợp trong khi đúc lại (1)
 • #1349: Hiên Viên, dung hợp trong khi đúc lại (2)
 • #1350: Hiên Viên, dung hợp trong khi đúc lại (3)
 • #1351: Hiên Viên, dung hợp trong khi đúc lại (4)
 • #1352: Athena VS Minh Vương (1)
 • #1353: Athena VS Minh Vương (2)
 • #1354: Athena VS Minh Vương (3,4)
 • #1355: Athena VS Minh Vương (5)
 • #1356: Hủy diệt Hades (1)
 • #1357: Hủy diệt Hades (2)
 • #1358: Hủy diệt Hades (3)
 • #1359: Hủy diệt Hades (4)
 • #1360: Cháy lên đi, tánh mạng chi hỏa (1)
 • #1361: Cháy lên đi, tánh mạng chi hỏa (2)
 • #1362: Cháy lên đi, tánh mạng chi hỏa (3)
 • #1363: Cháy lên đi, tánh mạng chi hỏa (4)
 • #1364: Lĩnh vực Tứ thánh thú (1)
 • #1365: Lĩnh vực Tứ thánh thú (2)
 • #1366: Lĩnh vực Tứ thánh thú (3)
 • #1367: Lĩnh vực Tứ thánh thú (4)
 • #1368: Tứ thánh thú hợp thể (1)
 • #1369: Tứ thánh thú hợp thể (2)
 • #1370: Tứ thánh thú hợp thể (3)
 • #1371: Tứ thánh thú hợp thể (4)
 • #1372: Luyện Yêu hũ (1)
 • #1373: Luyện Yêu hũ (2)
 • #1374: Luyện Yêu hũ (3)
 • #1375: Luyện Yêu hũ (4)
 • #1376: Khai Thiên thức thứ sáu, phá tinh (1)
 • #1377: Khai Thiên thức thứ sáu, phá tinh (2)
 • #1378: Khai Thiên thức thứ sáu, phá tinh (3)
 • #1379: Khai Thiên thức thứ sáu, phá tinh (4)
 • #1380: Va chạm cuối cùng (1)
 • #1381: Va chạm cuối cùng (2)
 • #1382: Va chạm cuối cùng (3)
 • #1383: Va chạm cuối cùng (4)
 • #1384: Bàn Cổ cùng Nữ Oa (1)
 • #1385: Bàn Cổ cùng Nữ Oa (2)
 • #1386: Bàn Cổ cùng Nữ Oa (3)
 • #1387: Bàn Cổ cùng Nữ Oa (4)
 • #1388: Hôn lễ (1)
 • #1389: Hôn lễ (2)
 • #1390: Hôn lễ (3)
 • #1391: Hôn lễ (4)
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Xứng

THUYS♥️

Bắt Đầu Kích Hoạt Bối Cảnh Hệ Thống

TiKay

Nữ Thần Trở Về

TiKay

Trọng Sinh Mạt Thế: Song Sủng

THUYS♥️

Nhà Ta Có Chỉ Tiểu Thao Thiết

THUYS♥️

Bách Quỷ Tiệm Tạp Hoá

THUYS♥️

Leave a Reply