Huyền HuyễnTiên Hiệp

Kiếm Nghịch Thương Khung

Sau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyền của mình qua tác phẩm mới Kiếm Nghịch Thương Khung.

Với phong cách viết truyện cuốn hút, các trận chiến đấu kịch tính gay cấn, tình tiết logic hợp lý đan xen nhau tạo nút thắt mở ly kỳ cho câu chuyện, EK đã cuốn hút độc giả theo từng bước chân của nvc.

Bên cạnh sự thành công của Kiếm Đạo Độc Tôn thì Kiếm Nghịch Thương Khung cũng là một trong những bộ Kiếm Tu xuất sắc với cách xây dựng hệ thống tu luyện hợp lý, sự trưởng thành của nvc không thiếu sự kỳ ngộ nhưng hiểm cảnh mà nvc phải vượt qua cũng không hề dễ dàng. Và bên cạnh “trai anh hùng” thì không thể thiếu được “gái thuyền quyên”, EK không phải xây dựng một hình tượng nvc thuần tu luyện mà còn thể hiện tình cảm, sự ôn nhu của mình qua các đoạn nhân duyên trên bước đường trưởng thành.

Nguồn: truyenfull.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  EK
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Kiếm ảnh hàn đàm (1)
 • #2: Kiếm ảnh hàn đàm (2)
 • #3: Kiếm ảnh hàn đàm (3)
 • #4: Kiếm ảnh hàn đàm (4)
 • #5: Đánh bại Trương Hổ (1)
 • #6: Đánh bại Trương Hổ (2)
 • #7: Đánh bại Trương Hổ (3)
 • #8: Vũ Kỹ Các (1)
 • #9: Vũ Kỹ Các (2)
 • #10: Vũ Kỹ Các (3)
 • #11: Danh chấn ngoại môn (1)
 • #12: Danh chấn ngoại môn (2)
 • #13: Danh chấn ngoại môn (3)
 • #14: Ước hẹn ba tháng (1)
 • #15: Ước hẹn ba tháng (2)
 • #16: Ước hẹn ba tháng (3)
 • #17: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện (1)
 • #18: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện (2)
 • #19: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện (3)
 • #20: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện (4)
 • #21: Sơn mạch Âm Phong (1)
 • #22: Sơn mạch Âm Phong (2)
 • #23: Sơn mạch Âm Phong (3)
 • #24: Linh thảo Kỳ Hoàng (1)
 • #25: Linh thảo Kỳ Hoàng (2)
 • #26: Linh thảo Kỳ Hoàng (3)
 • #27: Linh thảo Kỳ Hoàng (4)
 • #28: Võ Đạo Bát Trọng (1)
 • #29: Võ Đạo Bát Trọng (2)
 • #30: Võ Đạo Bát Trọng (3)
 • #31: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh (1)
 • #32: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh (2)
 • #33: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh (3)
 • #34: Thiên Kiếm Tông (1)
 • #35: Thiên Kiếm Tông (2)
 • #36: Trở lại Thiên Kiếm Tông (3)
 • #37: Khiếp sợ ngoại môn (1)
 • #38: Khiếp sợ ngoại môn (2)
 • #39: Khiếp sợ ngoại môn (3)
 • #40: Khiếp sợ ngoại môn (4)
 • #41: Giải đấu bài danh (1)
 • #42: Giải đấu bài danh (2)
 • #43: Giải đấu bài danh (3)
 • #44: Truy Phong Cửu Kiếm (1)
 • #45: Truy Phong Cửu Kiếm (2)
 • #46: Truy Phong Cửu Kiếm (3)
 • #47: Liên tục tấn cấp (1)
 • #48: Liên tục tấn cấp (2)
 • #49: Liên tục tấn cấp (3)
 • #50: Thế như chẻ tre (1)
 • #51: Thế như chẻ tre (2)
 • #52: Thế như chẻ tre (3)
 • #53: Thế như chẻ tre (4)
 • #54: Tiến vào tiền bát (1)
 • #55: Tiến vào tiền bát (2)
 • #56: Tiến vào tiền bát (3)
 • #57: Tiến vào tiền bát (4)
 • #58: Dĩ trọng phá khoái (1)
 • #59: Dĩ trọng phá khoái (2)
 • #60: Dĩ trọng phá khoái (3)
 • #61: Bạo đánh Trương Long (1)
 • #62: Bạo đánh Trương Long (2)
 • #63: Bạo đánh Trương Long (3)
 • #64: Bạo đánh Trương Long (4)
 • #65: Đệ nhất ngoại môn (1)
 • #66: Đệ nhất ngoại môn (2)
 • #67: Đệ nhất ngoại môn (3)
 • #68: Đạt được ban thưởng (1)
 • #69: Đạt được ban thưởng (2)
 • #70: Đạt được ban thưởng (3)
 • #71: Tàn đồ thần bí (1)
 • #72: Tàn đồ thần bí (2)
 • #73: Tàn đồ thần bí (3)
 • #74: Tàn đồ thần bí (4)
 • #75: Nửa đường chặn giết (1)
 • #76: Nửa đường chặn giết (2)
 • #77: Nửa đường chặn giết (3)
 • #78: Thu hoạch cự đại (1)
 • #79: Thu hoạch cự đại (2)
 • #80: Thu hoạch cự đại (3)
 • #81: Quay về gia tộc (1)
 • #82: Quay về gia tộc (2)
 • #83: Quay về gia tộc (3)
 • #84: Quỷ kế của ba nhà (1)
 • #85: Quỷ kế của ba nhà (2)
 • #86: Quỷ kế của ba nhà (3)
 • #87: Quỷ kế của ba nhà (4)
 • #88: Hậu bối luận võ (1)
 • #89: Hậu bối luận võ (2)
 • #90: Hậu bối luận võ (3)
 • #91: Kiếm trảm Tiên Thiên (1)
 • #92: Kiếm trảm Tiên Thiên (2)
 • #93: Kiếm trảm Tiên Thiên (3)
 • #94: Kiếm đáng sợ (1)
 • #95: Kiếm đáng sợ (2)
 • #96: Kiếm đáng sợ (3)
 • #97: Chặt ngươi một tay (1)
 • #98: Chặt ngươi một tay (2)
 • #99: Chặt ngươi một tay (3)
 • #100: Chặt ngươi một tay (4)
 • #101: Võ đạo thập trọng
 • #102: Thú Hoang sơn mạch
 • #103: Thú Hoang sơn mạch
 • #104: Yêu thú tam cấp
 • #105: Yêu thú tam cấp
 • #106: Hắc Tuyến vương xà
 • #107: Cường hóa thể chất
 • #108: Cường hóa thể chất
 • #109: Đại thu hoạch
 • #110: Đột phá Tiên Thiên
 • #111: Lực lượng khủng bố
 • #112: Tự tìm đường chết
 • #113: Nguy cơ của Hoàng gia (1)
 • #114: Nguy cơ của Hoàng gia (2)
 • #115: Nguy cơ của Hoàng gia (3)
 • #116: Một mình một kiếm (1)
 • #117: Một mình một kiếm (2)
 • #118: Một mình một kiếm (3)
 • #119: Kiếm chém địch nhân (1)
 • #120: Kiếm chém địch nhân (2)
 • #121: Kiếm chém địch nhân (3)
 • #122: Kiếm ý tung hoành (1)
 • #123: Kiếm ý tung hoành (2)
 • #124: Kiếm ý tung hoành (3)
 • #125: Kiếm ý tung hoành (4)
 • #126: Tru diệt ba nhà (1)
 • #127: Tru diệt ba nhà (2)
 • #128: Tru diệt ba nhà (3)
 • #129: Người Đặng gia tới (1)
 • #130: Người Đặng gia tới (2)
 • #131: Người Đặng gia tới (3)
 • #132: Thiết tượng tông sư (1)
 • #133: Thiết tượng tông sư (2)
 • #134: Thiết tượng tông sư (3)
 • #135: Thiết tượng tông sư (4)
 • #136: Qủy Ảnh kiếm khách (1)
 • #137: Qủy Ảnh kiếm khách (2)
 • #138: Qủy Ảnh kiếm khách (3)
 • #139: Đánh chết Quỷ Ảnh (1)
 • #140: Đánh chết Quỷ Ảnh (2)
 • #141: Đánh chết Quỷ Ảnh (3)
 • #142: Đánh chết Quỷ Ảnh (4)
 • #143: Khảo hạch nội môn (1)
 • #144: Khảo hạch nội môn (2)
 • #145: Khảo hạch nội môn (3)
 • #146: Lưu danh Kiếm Các (1)
 • #147: Lưu danh Kiếm Các (2)
 • #148: Lưu danh Kiếm Các (3)
 • #149: Lưu danh Kiếm Các (4)
 • #150: Chấn động nội môn (1)
 • #151: Chấn động nội môn (2)
 • #152: Chấn động nội môn (3)
 • #153: Tư chất yêu nghiệt (1)
 • #154: Tư chất yêu nghiệt (2)
 • #155: Tư chất yêu nghiệt (3)
 • #156: Ngươi là Chân Long (1)
 • #157: Ngươi là Chân Long (2)
 • #158: Ngươi là Chân Long (3)
 • #159: Tiên Thiên nhị trọng (1)
 • #160: Tiên Thiên nhị trọng (2)
 • #161: Tiên Thiên nhị trọng (3)
 • #162: Hoan nghênh khiêu chiến (1)
 • #163: Hoan nghênh khiêu chiến (2)
 • #164: Hoan nghênh khiêu chiến (3)
 • #165: Hoan nghênh khiêu chiến (4)
 • #166: Cuộc chiến hương diễm (1)
 • #167: Cuộc chiến hương diễm (2)
 • #168: Cuộc chiến hương diễm (3)
 • #169: Top 10 nội môn (1)
 • #170: Top 10 nội môn (2)
 • #171: Top 10 nội môn (3)
 • #172: Dương danh nội môn (1)
 • #173: Dương danh nội môn (2)
 • #174: Dương danh nội môn (3)
 • #175: Dương Thiên Quân bại (1)
 • #176: Dương Thiên Quân bại (2)
 • #177: Dương Thiên Quân bại (3)
 • #178: Đệ tử Lăng Vân (1)
 • #179: Đệ tử Lăng Vân (2)
 • #180: Đệ tử Lăng Vân (3)
 • #181: Ngự Thú Chi Thuật (1)
 • #182: Ngự Thú Chi Thuật (2)
 • #183: Ngự Thú Chi Thuật (3)
 • #184: Linh thảo Huyền cấp (1)
 • #185: Linh thảo Huyền cấp (2)
 • #186: Linh thảo Huyền cấp (3)
 • #187: Cương Giáp Yêu Ngưu (1)
 • #188: Cương Giáp Yêu Ngưu (2)
 • #189: Cương Giáp Yêu Ngưu (3)
 • #190: Cường địch đuổi giết (1)
 • #191: Cường địch đuổi giết (2)
 • #192: Cường địch đuổi giết (3)
 • #193: Cường địch đuổi giết (4)
 • #194: Cao thủ lục trọng (1)
 • #195: Cao thủ lục trọng (2)
 • #196: Cao thủ lục trọng (3)
 • #197: Kiếm ý trong cốc (1)
 • #198: Kiếm ý trong cốc (2)
 • #199: Kiếm ý trong cốc (3)
 • #200: Chân giả hư thật (1)
 • #201: Chân giả hư thật (2)
 • #202: Chân giả hư thật (3)
 • #203: Tâm pháp Tuyệt Ảnh (1)
 • #204: Tâm pháp Tuyệt Ảnh (2)
 • #205: Tâm pháp Tuyệt Ảnh (3)
 • #206: Tiên Thiên tam trọng (1)
 • #207: Tiên Thiên tam trọng (2)
 • #208: Tiên Thiên tam trọng (3)
 • #209: Tù long thoát khốn (1)
 • #210: Tù long thoát khốn (2)
 • #211: Tù long thoát khốn (3)
 • #212: Thiếu nữ tuyệt sắc (1)
 • #213: Thiếu nữ tuyệt sắc (2)
 • #214: Thiếu nữ tuyệt sắc (3)
 • #215: Cường thế phản giết (1)
 • #216: Cường thế phản giết (2)
 • #217: Cường thế phản giết (3)
 • #218: Hốt gọn một mẻ (1)
 • #219: Hốt gọn một mẻ (2)
 • #220: Hốt gọn một mẻ (3)
 • #221: Huyết độc quỷ dị (1)
 • #222: Huyết độc quỷ dị (2)
 • #223: Huyết độc quỷ dị (3)
 • #224: Đan Dược Đại Sư (1)
 • #225: Đan Dược Đại Sư (2)
 • #226: Đan Dược Đại Sư (3)
 • #227: Yêu thú tứ cấp (1)
 • #228: Yêu thú tứ cấp (2)
 • #229: Yêu thú tứ cấp (3)
 • #230: Thất Diễm Hồng Liên (1)
 • #231: Thất Diễm Hồng Liên (2)
 • #232: Thất Diễm Hồng Liên (3)
 • #233: Phách Đao Kim Liệt (1)
 • #234: Phách Đao Kim Liệt (2)
 • #235: Phách Đao Kim Liệt (3)
 • #236: Huyền Thiên hồi tông (1)
 • #237: Huyền Thiên hồi tông (2)
 • #238: Huyền Thiên hồi tông (3)
 • #239: Đánh chết Đặng Phi (1)
 • #240: Đánh chết Đặng Phi (2)
 • #241: Đánh chết Đặng Phi (3)
 • #242: Cuộc chiến giữa thiên tài (1)
 • #243: Cuộc chiến giữa thiên tài (2)
 • #244: Cuộc chiến giữa thiên tài (3)
 • #245: Bạo đánh Sở Phong (1)
 • #246: Bạo đánh Sở Phong (2)
 • #247: Bạo đánh Sở Phong (3)
 • #248: Sư tổ giận dữ (1)
 • #249: Sư tổ giận dữ (2)
 • #250: Sư tổ giận dữ (3)
 • #251: Sư tổ giận dữ (4)
 • #252: Đánh lên thẳng tới Lăng Vân Tông (1)
 • #253: Đánh lên thẳng tới Lăng Vân Tông (2)
 • #254: Đánh lên thẳng tới Lăng Vân Tông (3)
 • #255: Cuộc chiến của cường giả (1+2)
 • #256: Cuộc chiến của cường giả (3)
 • #257: Huyền Thiên rút kiếm (1+2)
 • #258: Huyền Thiên rút kiếm (3+4)
 • #259: Quyết chiến sinh tử
 • #260: Thanh danh lan xa
 • #261: Thanh danh lan xa (tt)
 • #262: Luyện Huyết tà tung
 • #263: Điên cuồng giết chóc
 • #264: Điên cuồng giết chóc (2)
 • #265: Điên cuồng giết chóc (3)
 • #266: Tiên Thiên trung kỳ (1)
 • #267: Tiên Thiên trung kỳ (2)
 • #268: Tiên Thiên trung kỳ (3)
 • #269: Tiên Thiên trung kỳ (4)
 • #270: Hữu sử đệ nhất (1)
 • #271: Hữu sử đệ nhất (2)
 • #272: Hữu sử đệ nhất (3)
 • #273: Là thần khí ư (1)
 • #274: Là thần khí ư (2)
 • #275: Là thần khí ư (3)
 • #276: Kiếm trảm thất trọng (1)
 • #277: Kiếm trảm thất trọng (2)
 • #278: Kiếm trảm thất trọng (3)
 • #279: Đại Phách Mại Hội (1)
 • #280: Đại Phách Mại Hội (2)
 • #281: Đại Phách Mại Hội (3)
 • #282: Lôi Đình sơn mạch (1)
 • #283: Lôi Đình sơn mạch (2)
 • #284: Lôi Đình sơn mạch (3)
 • #285: Lôi Đình sơn mạch (4)
 • #286: Bảo khố trong núi (1)
 • #287: Bảo khố trong núi (2)
 • #288: Bảo khố trong núi (3)
 • #289: Tu vi bạo trướng (1)
 • #290: Tu vi bạo trướng (2)
 • #291: Tu vi bạo trướng (3)
 • #292: Hiên Viên Sơ Tuyết (1)
 • #293: Hiên Viên Sơ Tuyết (2)
 • #294: Hiên Viên Sơ Tuyết (3)
 • #295: Tiêu Dao thiếu chủ (1)
 • #296: Tiêu Dao thiếu chủ (2)
 • #297: Tiêu Dao thiếu chủ (3)
 • #298: Tiêu Dao thiếu chủ (4)
 • #299: Tam đại công tử (1)
 • #300: Tam đại công tử (2)
 • #301: Tam đại công tử (3)
 • #302: Thiên niên bí văn (1)
 • #303: Thiên niên bí văn (2)
 • #304: Thiên niên bí văn (3)
 • #305: Thiên niên bí văn (4)
 • #306: Hội võ Tứ Tông (1)
 • #307: Hội võ Tứ Tông (2)
 • #308: Hội võ Tứ Tông (3)
 • #309: Cao thủ hậu bối (1)
 • #310: Cao thủ hậu bối (2)
 • #311: Cao thủ hậu bối (3)
 • #312: Cao thủ hậu bối (4)
 • #313: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi (1)
 • #314: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi (2)
 • #315: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi (3)
 • #316: Tiến nhập tiền tứ (1)
 • #317: Tiến nhập tiền tứ (2)
 • #318: Tiến nhập tiền tứ (3)
 • #319: Tiến nhập tiền tứ (4)
 • #320: Yêu nghiệt quyết đấu (1)
 • #321: Yêu nghiệt quyết đấu (2)
 • #322: Yêu nghiệt quyết đấu (3)
 • #323: Yêu nghiệt quyết đấu (4)
 • #324: Phách Quyền trọng kiếm (1)
 • #325: Phách Quyền trọng kiếm (2)
 • #326: Phách Quyền trọng kiếm (3)
 • #327: Tranh giành đệ nhất (1)
 • #328: Tranh giành đệ nhất (2)
 • #329: Tranh giành đệ nhất (3)
 • #330: Thiên Kiếm vương triều (1)
 • #331: Thiên Kiếm vương triều (2)
 • #332: Thiên Kiếm vương triều (3)
 • #333: Phong quang đầy mặt (1)
 • #334: Phong quang đầy mặt (2)
 • #335: Phong quang đầy mặt (3)
 • #336: Phong quang đầy mặt (4)
 • #337: Diễm phúc bay tới (1)
 • #338: Diễm phúc bay tới (2)
 • #339: Diễm phúc bay tới (3)
 • #340: Mộng Huyễn Thần Cung (1)
 • #341: Mộng Huyễn Thần Cung (2)
 • #342: Mộng Huyễn Thần Cung (3)
 • #343: Thiên tài như mây (1)
 • #344: Thiên tài như mây (2)
 • #345: Thiên tài như mây (3)
 • #346: Xâm nhập bảo địa (1)
 • #347: Xâm nhập bảo địa (2)
 • #348: Xâm nhập bảo địa (3)
 • #349: Nguyên khí linh tuyền (1)
 • #350: Nguyên khí linh tuyền (2)
 • #351: Nguyên khí linh tuyền (3)
 • #352: Đệ tử Tiêu Diêu (1)
 • #353: Đệ tử Tiêu Diêu (2)
 • #354: Đệ tử Tiêu Diêu (3)
 • #355: Linh Quang Bảo Điện (1)
 • #356: Linh Quang Bảo Điện (2)
 • #357: Linh Quang Bảo Điện (3)
 • #358: Tiểu Hổ phát uy (1)
 • #359: Tiểu Hổ phát uy (2)
 • #360: Tiểu Hổ phát uy (3)
 • #361: Trận pháp trận đạo (1)
 • #362: Trận pháp trận đạo (2)
 • #363: Trận pháp trận đạo (3)
 • #364: Tranh giành Phá Vân (1)
 • #365: Tranh giành Phá Vân (2)
 • #366: Tranh giành Phá Vân (3)
 • #367: Tiên Thiên bát trọng (1)
 • #368: Tiên Thiên bát trọng (2)
 • #369: Tiên Thiên bát trọng (3)
 • #370: Linh thảo địa cấp (1)
 • #371: Linh thảo địa cấp (2)
 • #372: Linh thảo địa cấp (3)
 • #373: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp (1)
 • #374: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp (2)
 • #375: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp (3)
 • #376: Bí quyết chữ "dũng" (1)
 • #377: Bí quyết chữ "dũng" (2)
 • #378: Bí quyết chữ "dũng" (3)
 • #379: Thắng lợi trở về (1)
 • #380: Thắng lợi trở về (2)
 • #381: Thắng lợi trở về (3)
 • #382: Chấn động Thần Châu (1)
 • #383: Chấn động Thần Châu (2)
 • #384: Chấn động Thần Châu (3)
 • #385: Đặc thu đệ tử (1)
 • #386: Đặc thu đệ tử (2)
 • #387: Đặc thu đệ tử (3)
 • #388: Huyền Thiên dương oai (1)
 • #389: Huyền Thiên dương oai (2)
 • #390: Huyền Thiên dương oai (3)
 • #391: Danh chấn Ngạo Châu (1)
 • #392: Danh chấn Ngạo Châu (2)
 • #393: Danh chấn Ngạo Châu (3)
 • #394: Vương triều Liên Nhạc (1)
 • #395: Vương triều Liên Nhạc (2)
 • #396: Vương triều Liên Nhạc (3)
 • #397: Ám dạ u ảnh (1)
 • #398: Ám dạ u ảnh (2)
 • #399: Ám dạ u ảnh (3)
 • #400: Tung tích Luyện Huyết Tà Giáo (1)
 • #401: Tung tích Luyện Huyết Tà Giáo (2)
 • #402: Tung tích Luyện Huyết Tà Giáo (3)
 • #403: Xuống tay trước (1)
 • #404: Xuống tay trước (2)
 • #405: Xuống tay trước (3)
 • #406: Âm mưu quỷ kế (1)
 • #407: Âm mưu quỷ kế (2)
 • #408: Âm mưu quỷ kế (3)
 • #409: Âm mưu quỷ kế (4)
 • #410: Tiểu Hổ tiến giai (1)
 • #411: Tiểu Hổ tiến giai (2)
 • #412: Tiểu Hổ tiến giai (3)
 • #413: Huyền Thiên ngộ kiếm (1)
 • #414: Huyền Thiên ngộ kiếm (2)
 • #415: Huyền Thiên ngộ kiếm (3)
 • #416: Giết vào Kiền Long (1)
 • #417: Giết vào Kiền Long (2)
 • #418: Giết vào Kiền Long (3)
 • #419: Quỷ Mị Hành Giả (1)
 • #420: Quỷ Mị Hành Giả (2)
 • #421: Quỷ Mị Hành Giả (3)
 • #422: Thay đổi càn khôn (1)
 • #423: Thay đổi càn khôn (2)
 • #424: Thay đổi càn khôn (3)
 • #425: Thiên đại thu hoạch (1)
 • #426: Thiên đại thu hoạch (2)
 • #427: Thiên đại thu hoạch (3)
 • #428: Sóng to gió lớn (1)
 • #429: Sóng to gió lớn (2)
 • #430: Sóng to gió lớn (3)
 • #431: Xuân sắc vô biên (1)
 • #432: Xuân sắc vô biên (2)
 • #433: Xuân sắc vô biên (3)
 • #434: Xuân sắc vô biên (4)
 • #435: Bắc Thần Các chủ (1)
 • #436: Bắc Thần Các chủ (2)
 • #437: Bắc Thần Các chủ (3)
 • #438: Độc xông Tiêu Dao (1)
 • #439: Độc xông Tiêu Dao (2)
 • #440: Độc xông Tiêu Dao (3)
 • #441: Hướng Thiên Tiếu (1)
 • #442: Hướng Thiên Tiếu (2)
 • #443: Hướng Thiên Tiếu (3)
 • #444: Hướng Thiên Tiếu (4)
 • #445: Tiến vào Bắc Thần (1)
 • #446: Tiến vào Bắc Thần (2)
 • #447: Tiến vào Bắc Thần (3)
 • #448: Đệ tử thân truyền (1)
 • #449: Đệ tử thân truyền (2)
 • #450: Đệ tử thân truyền (3)
 • #451: Sư phụ thuộc loại trâu bò (1)
 • #452: Sư phụ thuộc loại trâu bò (2)
 • #453: Sư phụ thuộc loại trâu bò (3)
 • #454: Kiếm Ý Tứ Giai (1)
 • #455: Kiếm Ý Tứ Giai (2)
 • #456: Kiếm Ý Tứ Giai (3)
 • #457: Có ai không phục (1)
 • #458: Có ai không phục (2)
 • #459: Có ai không phục (3)
 • #460: Có ai không phục (4)
 • #461: Huyền Thiên lập uy (1)
 • #462: Huyền Thiên lập uy (2)
 • #463: Huyền Thiên lập uy (3)
 • #464: Huyền Thiên lập uy (4)
 • #465: Đánh tới ngươi phục (1)
 • #466: Đánh tới ngươi phục (2)
 • #467: Đánh tới ngươi phục (3)
 • #468: Cấm địa thí luyện (1)
 • #469: Cấm địa thí luyện (2)
 • #470: Cấm địa thí luyện (3)
 • #471: Cấm địa thí luyện (4)
 • #472: Thất tinh kiếm trận (1)
 • #473: Thất tinh kiếm trận (2)
 • #474: Thất tinh kiếm trận (3)
 • #475: Thất tinh kiếm trận (4)
 • #476: Thiên cơ bảo giám (1)
 • #477: Thiên cơ bảo giám (2)
 • #478: Thiên cơ bảo giám (3)
 • #479: Đột phá địa giai cảnh (1)
 • #480: Đột phá địa giai cảnh (2)
 • #481: Đột phá địa giai cảnh (3)
 • #482: Đột phá địa giai cảnh (4)
 • #483: Thu mà dùng (1)
 • #484: Thu mà dùng (2)
 • #485: Thu mà dùng (3)
 • #486: Hoành hành vô địch (1)
 • #487: Hoành hành vô địch (2)
 • #488: Hoành hành vô địch (3)
 • #489: Quét ngang cấm địa (1)
 • #490: Quét ngang cấm địa (2)
 • #491: Quét ngang cấm địa (3)
 • #492: Khôi lỗi phi hành (1)
 • #493: Khôi lỗi phi hành (2)
 • #494: Khôi lỗi phi hành (3)
 • #495: Bắc Thần Các chấn động (1)
 • #496: Bắc Thần Các chấn động (2)
 • #497: Bắc Thần Các chấn động (3)
 • #498: Trở về Bắc Vực (1)
 • #499: Trở về Bắc Vực (2)
 • #500: Trở về Bắc Vực (3)
 • #501: Lịch đại vương giả (1)
 • #502: Lịch đại vương giả (2)
 • #503: Lịch đại vương giả (3)
 • #504: Vương giả di binh (1)
 • #505: Vương giả di binh (2)
 • #506: Vương giả di binh (3)
 • #507: Kiếm thuật kinh thế (1)
 • #508: Kiếm thuật kinh thế (2)
 • #509: Kiếm thuật kinh thế (3)
 • #510: Xác ướp cổ sống lại (1)
 • #511: Xác ướp cổ sống lại (2)
 • #512: Xác ướp cổ sống lại (3)
 • #513: Thượng Cổ Lôi Cung (1)
 • #514: Thượng Cổ Lôi Cung (2)
 • #515: Thượng Cổ Lôi Cung (3)
 • #516: Thượng Cổ Lôi Cung (4)
 • #517: Vương giả truyền thừa (1)
 • #518: Vương giả truyền thừa (2)
 • #519: Vương giả truyền thừa (3)
 • #520: Chạy ra khỏi lôi cung (1)
 • #521: Chạy ra khỏi lôi cung (2)
 • #522: Chạy ra khỏi lôi cung (3)
 • #523: Chạy ra khỏi lôi cung (4)
 • #524: Đại chiến Thây Khô Lông Xanh (1)
 • #525: Đại chiến Thây Khô Lông Xanh (2)
 • #526: Đại chiến Thây Khô Lông Xanh (3)
 • #527: Thần binh đáng sợ (1)
 • #528: Thần binh đáng sợ (2)
 • #529: Thần binh đáng sợ (3)
 • #530: Thần binh đáng sợ (4)
 • #531: Gặp lại Hiên Viên (1)
 • #532: Gặp lại Hiên Viên (2)
 • #533: Gặp lại Hiên Viên (3)
 • #534: Gặp lại Hiên Viên (4)
 • #535: Cửu Đại Thần Công (1)
 • #536: Cửu Đại Thần Công (2)
 • #537: Cửu Đại Thần Công (3)
 • #538: Hai tên yêu nghiệt (1)
 • #539: Hai tên yêu nghiệt (2)
 • #540: Hai tên yêu nghiệt (3)
 • #541: Diệt Thiên Kiếm Tông (1)
 • #542: Diệt Thiên Kiếm Tông (2)
 • #543: Diệt Thiên Kiếm Tông (3)
 • #544: Chém hết địch nhân (1)
 • #545: Chém hết địch nhân (2)
 • #546: Chém hết địch nhân (3)
 • #547: Lôi Đình oai (1)
 • #548: Lôi Đình oai (2)
 • #549: Lôi Đình oai (3)
 • #550: Lôi Đình oai (4)
 • #551: Đệ Nhất Công Tử (1)
 • #552: Đệ Nhất Công Tử (2)
 • #553: Đệ Nhất Công Tử (3)
 • #554: Đến chơi một chuyến (1)
 • #555: Đến chơi một chuyến (2)
 • #556: Đến chơi một chuyến (3)
 • #557: Yêu thú cấp năm (1)
 • #558: Yêu thú cấp năm (2)
 • #559: Yêu thú cấp năm (3)
 • #560: Vũ Văn Hiêu Thiểu (1)
 • #561: Vũ Văn Hiêu Thiểu (2)
 • #562: Vũ Văn Hiêu Thiểu (3)
 • #563: Vương giả bí văn (1)
 • #564: Vương giả bí văn (2)
 • #565: Vương giả bí văn (3)
 • #566: Vương giả bí văn (4)
 • #567: Cùng đột phá (1)
 • #568: Cùng đột phá (2)
 • #569: Cùng đột phá (3)
 • #570: Trảm Vũ Văn Hiêu (1)
 • #571: Trảm Vũ Văn Hiên (2)
 • #572: Trảm Vũ Văn Hiên (3)
 • #573: Bắc Vực tịch quyển (1)
 • #574: Bắc Vực tịch quyển (2)
 • #575: Bắc Vực tịch quyển (3)
 • #576: Hoàng Thiên - Huyền Thiên (1)
 • #577: Hoàng Thiên - Huyền Thiên (2)
 • #578: Hoàng Thiên - Huyền Thiên (3)
 • #579: Kiếm chém Thiên giai (1)
 • #580: Kiếm chém Thiên giai (2)
 • #581: Kiếm chém Thiên giai (3)
 • #582: Kiếm chém Thiên giai (4)
 • #583: Thiên hạ khiếp sợ (1)
 • #584: Thiên hạ khiếp sợ (2)
 • #585: Thiên hạ khiếp sợ (3)
 • #586: Di tích Vạn Hóa (1)
 • #587: Di tích Vạn Hóa (2)
 • #588: Di tích Vạn Hóa (3)
 • #589: Kiếm trảm thiên tài (1)
 • #590: Kiếm trảm thiên tài (2)
 • #591: Kiếm trảm thiên tài (3)
 • #592: Kiếm trảm thiên tài (4)
 • #593: Cuộc chiến nghịch thiên (1)
 • #594: Cuộc chiến nghịch thiên (2)
 • #595: Cuộc chiến nghịch thiên (3)
 • #596: Chém giết toàn bộ (1)
 • #597: Chém giết toàn bộ (2)
 • #598: Chém giết toàn bộ (3)
 • #599: Tiến vào di tích (1)
 • #600: Tiến vào di tích (2)
 • #601: Tiến vào di tích (3)
 • #602: Tiến vào di tích (4)
 • #603: Vạn Hóa Hoàng Cung (1)
 • #604: Vạn Hóa Hoàng Cung (2)
 • #605: Vạn Hóa Hoàng Cung (3)
 • #606: Xông thẳng ba cửa ải (1)
 • #607: Xông thẳng ba cửa ải (2)
 • #608: Xông thẳng ba cửa ải (3)
 • #609: Vạn Hóa Thánh Pháp (1)
 • #610: Vạn Hóa Thánh Pháp (2)
 • #611: Vạn Hóa Thánh Pháp (3)
 • #612: Lưỡng cường tranh đấu (1)
 • #613: Lưỡng cường tranh đấu (2)
 • #614: Lưỡng cường tranh đấu (3)
 • #615: Lưỡng cường tranh đấu (4)
 • #616: Nam Đẩu Thất Tiên (1)
 • #617: Nam Đẩu Thất Tiên (2)
 • #618: Nam Đẩu Thất Tiên (3)
 • #619: Địa giai tứ trọng (1)
 • #620: Địa giai tứ trọng (2)
 • #621: Địa giai tứ trọng (3)
 • #622: Yêu cầu bồi thường (1)
 • #623: Yêu cầu bồi thường (2)
 • #624: Yêu cầu bồi thường (3)
 • #625: Chiến trường Đông Bắc (1)
 • #626: Chiến trường Đông Bắc (2)
 • #627: Chiến trường Đông Bắc (3)
 • #628: Nhiệm vụ an toàn (1)
 • #629: Nhiệm vụ an toàn (2)
 • #630: Nhiệm vụ an toàn (3)
 • #631: Nhiệm vụ an toàn (4)
 • #632: Huyền Thiên nổi giận (1)
 • #633: Huyền Thiên nổi giận (2)
 • #634: Huyền Thiên nổi giận (3)
 • #635: Thất Huyền mê vân (1)
 • #636: Thất Huyền mê vân (2)
 • #637: Thất Huyền mê vân (3)
 • #638: Tiến vào Thất Huyền (1)
 • #639: Tiến vào Thất Huyền (2)
 • #640: Tiến vào Thất Huyền (3)
 • #641: Địa Nhãn Thần Đồng (1)
 • #642: Địa Nhãn Thần Đồng (2)
 • #643: Địa Nhãn Thần Đồng (3)
 • #644: Kịch chiến trong động sảnh (1)
 • #645: Kịch chiến trong động sảnh (2)
 • #646: Kịch chiến trong động sảnh (3)
 • #647: Thu hoạch cực lớn (1)
 • #648: Thu hoạch cực lớn (2)
 • #649: Thu hoạch cực lớn (3)
 • #650: Con mắt thứ ba (1)
 • #651: Con mắt thứ ba (2)
 • #652: Con mắt thứ ba (3)
 • #653: Địa giai ngũ trọng (1)
 • #654: Địa giai ngũ trọng (2)
 • #655: Địa giai ngũ trọng (3)
 • #656: Thực lực tăng lên (1)
 • #657: Thực lực tăng lên (2)
 • #658: Thực lực tăng lên (3)
 • #659: Tây Vực Vạn Xuân (1)
 • #660: Tây Vực Vạn Xuân (2)
 • #661: Tây Vực Vạn Xuân (3)
 • #662: Kiếm Thiên thiếu (1)
 • #663: Kiếm Thiên thiếu (2)
 • #664: Kiếm Thiên thiếu (3)
 • #665: Vương giả di đồ (1)
 • #666: Vương giả di đồ (2)
 • #667: Vương giả di đồ (3)
 • #668: Kỳ ngộ ở sa mạc (1)
 • #669: Kỳ ngộ ở sa mạc (2)
 • #670: Kỳ ngộ ở sa mạc (3)
 • #671: Thiên Hỏa Địa Cấp (1)
 • #672: Thiên Hỏa Địa Cấp (2)
 • #673: Thiên Hỏa Địa Cấp (3)
 • #674: Thiên Hỏa Địa Cấp (4)
 • #675: Đối mặt Huyền Ky (1)
 • #676: Đối mặt Huyền Ky (2)
 • #677: Đối mặt Huyền Ky (3)
 • #678: Đối mặt Huyền Ky (4)
 • #679: Huyền Thiên ở đây (1)
 • #680: Huyền Thiên ở đây (2)
 • #681: Huyền Thiên ở đây (3)
 • #682: Huyền Thiên ở đây (4)
 • #683: Quyền đánh Kiếm công tử (1)
 • #684: Quyền đánh Kiếm công tử (2)
 • #685: Quyền đánh Kiếm công tử (3)
 • #686: Địa giai lục trọng (1)
 • #687: Địa giai lục trọng (2)
 • #688: Địa giai lục trọng (3)
 • #689: Địa giai lục trọng (4)
 • #690: Đệ tử chủ các (1)
 • #691: Đệ tử chủ các (2)
 • #692: Không đốt chết được ngươi (1)
 • #693: Không đốt chết được ngươi (2)
 • #694: Trở lại Bắc Thần Các
 • #695: Tự làm tự chịu (1)
 • #696: Tự làm tự chịu (2)
 • #697: Trấn áp mười năm
 • #698: Lĩnh ngộ kiếm ý (1)
 • #699: Lĩnh ngộ kiếm ý (2)
 • #700: Thần tích thượng cổ
 • #701: Oán linh đột kích (1)
 • #702: Oán linh đột kích (2)
 • #703: Tiến vào thần tích
 • #704: Bất tử khôi lỗi (1)
 • #705: Bất tử khôi lỗi (2)
 • #706: Pho tượng thần thánh
 • #707: Địa ngục ma động
 • #708: Bất Diệt Kim Thân (1)
 • #709: Bất Diệt Kim Thân (2)
 • #710: Địa giai thất trọng
 • #711: Không thể truyền ra ngoài (1)
 • #712: Không thể truyền ra ngoài (2)
 • #713: Năm các thi đấu (1)
 • #714: Năm các thi đấu (2)
 • #715: Vạn chúng chú mục
 • #716: Không chiến mà thắng (1)
 • #717: Không chiến mà thắng (2)
 • #718: Kiếm chỉ phát uy
 • #719: Quyết chiến chung cực (1)
 • #720: Quyết chiến chung cực (2)
 • #721: Phong Chi Kiếm Pháp
 • #722: Duy Ngã Bất Biến (1)
 • #723: Duy Ngã Bất Biến (2)
 • #724: Đệ nhất năm các
 • #725: Bất Tử Thần Thạch (1)
 • #726: Bất Tử Thần Thạch (2)
 • #727: Cộng đồng tiến thối
 • #728: Tu vi tăng lên (1)
 • #729: Tu vi tăng lên (2)
 • #730: Tăng lên hai trọng
 • #731: Đại chiến Thiên Giai (1)
 • #732: Đại chiến Thiên Giai (2)
 • #733: Đả bại thiên giai
 • #734: Huyền Thiên về nhà (1)
 • #735: Huyền Thiên về nhà (2)
 • #736: Thần binh gia truyền
 • #737: Tử Nghiên trở về (1)
 • #738: Tử Nghiên trở về (2)
 • #739: Huyền Thiên đi về phía đông (1)
 • #740: Huyền Thiên đi về phía đông (2)
 • #741: Kiếm bại thiên giai
 • #742: Chuyện cũ của Tử Nghiên (1)
 • #743: Chuyện cũ của Tử Nghiên (2)
 • #744: Thất giai kiếm ý
 • #745: Đông Vực Long Gia (1)
 • #746: Đông Vực Long Gia (2)
 • #747: Đánh vào Long gia
 • #748: Chiến lực nghịch thiên (1)
 • #749: Chiến lực nghịch thiên (2)
 • #750: Công tử yêu nghiệt (1)
 • #751: Công tử yêu nghiệt (2)
 • #752: Gia chủ Long gia
 • #753: Tổ tôn gặp lại (1)
 • #754: Tổ tôn gặp lại (2)
 • #755: Vương giả chi tư (1)
 • #756: Vương giả chi tư (2)
 • #757: Đoạn Đầu Đao Hạ
 • #758: Chí cường giả xuất hiện (1)
 • #759: Chí cường giả xuất hiện (2)
 • #760: Huyền Thiên đoạt đan
 • #761: Lục thi lại hiện ra (1)
 • #762: Lục thi lại hiện ra (2)
 • #763: Ma Vụ Chi Hải (1)
 • #764: Ma Vụ Chi Hải (2)
 • #765: Được Ma Linh Thạch
 • #766: Địa giai thập trọng (1)
 • #767: Địa giai thập trọng (2)
 • #768: Bên trong có thiên địa
 • #769: Hải tặc Địch gia (1)
 • #770: Hải tặc Địch gia (2)
 • #771: Hai lão thất phu
 • #772: Một kiếm giết địch (1)
 • #773: Một kiếm giết địch (2)
 • #774: Khôi lỗi Thiên giai
 • #775: Đạp phá Địch gia (1)
 • #776: Đạp phá Địch gia (2)
 • #777: Phong Vân Song Thánh (1)
 • #778: Phong Vân Song Thánh (2)
 • #779: Chiến lực chân chính
 • #780: Đột phá Thiên giai (1)
 • #781: Đột phá Thiên giai (2)
 • #782: Kiếm Linh thức tỉnh
 • #783: Minh Đế Thần Hoàng (1)
 • #784: Minh Đế Thần Hoàng (2)
 • #785: Một kiếm đáng sợ (1)
 • #786: Một kiếm đáng sợ (2)
 • #787: Nhất quyết sinh tử (1)
 • #788: Nhất quyết sinh tử (2)
 • #789: Lập tức miểu sát
 • #790: Đánh chết đảo tôn (1)
 • #791: Đánh chết đảo tôn (2)
 • #792: Đoán Binh Sơn Đảo
 • #793: Linh Kiếm công tử (1)
 • #794: Linh Kiếm công tử (2)
 • #795: Tin tức Hướng thiếu (1)
 • #796: Tin tức Hướng thiếu (2)
 • #797: Mạch khoáng Linh thạch
 • #798: Khôi lỗi tàn toái (1)
 • #799: Khôi lỗi tàn toái (2)
 • #800: Một kiếm phá trận (1)
 • #801: Một kiếm phá trận (2)
 • #802: Khôi lỗi chuyên dụng
 • #803: Đoán Binh Sơn Chủ (1)
 • #804: Đoán Binh Sơn Chủ (2)
 • #805: Thiên kiếm đến thế gian (1)
 • #806: Thiên kiếm đến thế gian (2)
 • #807: Thiên giai nhị trọng
 • #808: Thiên giai nhị trọng (1)
 • #809: Thiên giai nhị trọng (2)
 • #810: Tin tức Huyền gia (1)
 • #811: Tin tức Huyền gia (2)
 • #812: Trầm nhị công tử
 • #813: Thánh giáp khôi lỗi (1)
 • #814: Thánh giáp khôi lỗi (2)
 • #815: Quét ngang vô địch (1)
 • #816: Quét ngang vô địch (2)
 • #817: Lật tay trấn áp
 • #818: Đạp phá Trầm gia (1)
 • #819: Đạp phá Trầm gia (2)
 • #820: Phá Quân lão tổ (1)
 • #821: Phá Quân lão tổ (2)
 • #822: Huyết Văn Thanh Kim
 • #823: Linh Kiếm Thiên Cấp (1)
 • #824: Linh Kiếm Thiên Cấp (2)
 • #825: Đến Kinh Huyền Đảo
 • #826: Tự tìm đường chết (1)
 • #827: Tự tìm đường chết (2)
 • #828: Đại Kinh thái tử (1)
 • #829: Đại Kinh thái tử (2)
 • #830: Huyền gia Thiên thiếu
 • #831: Cửu Cung Kiếm Trận (1)
 • #832: Cửu Cung Kiếm Trận (2)
 • #833: Bại kiếm trận sư
 • #834: Lấy được chín linh kiếm (1)
 • #835: Lấy được chín linh kiếm (2)
 • #836: Bí kíp Kiếm trận (1)
 • #837: Bí kíp Kiếm trận (2)
 • #838: Gia chủ Huyền gia (1)
 • #839: Gia chủ Huyền gia (2)
 • #840: Bối phận Chữ Thiên (1)
 • #841: Bối phận Chữ Thiên (2)
 • #842: Thiên Giai tam trọng (1)
 • #843: Thiên Giai tam trọng (2)
 • #844: Đại Kinh nhập xâm (1)
 • #845: Đại Kinh nhập xâm (2)
 • #846: Kiếm trận thần uy (1)
 • #847: Kiếm trận thần uy (2)
 • #848: Giết chết Thiên Giai lục trọng (1)
 • #849: Giết chết Thiên Giai lục trọng (2)
 • #850: Quyết đấu với Kinh Hoàng (1)
 • #851: Quyết đấu với Kinh Hoàng (2)
 • #852: Huyền Thiên giết Kinh Hoàng (1)
 • #853: Huyền Thiên giết Kinh Hoàng (2)
 • #854: Mảnh nhỏ thần kiếm (1)
 • #855: Mảnh nhỏ thần kiếm (2)
 • #856: Ma Hải Cổ Lộ
 • #857: Kỳ ngộ trong Cổ lộ (1)
 • #858: Kỳ ngộ trong Cổ lộ (2)
 • #859: Kim Thân nhị trọng (1)
 • #860: Kim Thân nhị trọng (2)
 • #861: Công tử đón dâu (1)
 • #862: Công tử đón dâu (2)
 • #863: Thiên thiếu náo hôn (1)
 • #864: Thiên thiếu náo hôn (2)
 • #865: Thiên Hỏa Kim Tí
 • #866: Bách Kiếm Kiếm Trận (1)
 • #867: Bách Kiếm Kiếm Trận (2)
 • #868: Thiên giai tứ trọng (1)
 • #869: Thiên giai tứ trọng (2)
 • #870: Yêu Linh Chi Sâm
 • #871: Sát phá kỷ lục (1)
 • #872: Sát phá kỷ lục (2)
 • #873: Danh chấn Trục Nhật (1)
 • #874: Danh chấn Trục Nhật (2)
 • #875: Thuấn sát Thiên Giai Cảnh bát trọng
 • #876: Máu nhuộm bầu trời (1)
 • #877: Máu nhuộm bầu trời (2)
 • #878: Tiện tay ném cái đầu
 • #879: Kiếm thiêu Thiên Giai Cảnh cửu trọng (1)
 • #880: Kiếm thiêu Thiên Giai Cảnh cửu trọng (2)
 • #881: Kiếm điển gia truyền (1)
 • #882: Kiếm điển gia truyền (2)
 • #883: Mỏ vàng huyết vân
 • #884: Tuyệt thế kiếm trận (1)
 • #885: Tuyệt thế kiếm trận (2)
 • #886: Thuấn di trong hư không
 • #887: Thần Cơ tiên sinh (1)
 • #888: Thần Cơ tiên sinh (2)
 • #889: Hướng Thiếu hung hiểm (1)
 • #890: Hướng Thiếu hung hiểm (2)
 • #891: Kiếm thiêu phân đường
 • #892: Luyện Huyết Công Tử (1)
 • #893: Luyện Huyết Công Tử (2)
 • #894: Tín niệm vô địch
 • #895: Thiên giai ngũ trọng (1)
 • #896: Thiên giai ngũ trọng (2)
 • #897: Vương giả phục sinh (1)
 • #898: Vương giả phục sinh (2)
 • #899: Kiếm Trận vô địch
 • #900: Quét ngang tà giáo (1)
 • #901: Quét ngang tà giáo (2)
 • #902: Đại sát tứ phương (1)
 • #903: Đại sát tứ phương (2)
 • #904: Dương danh hải ngoại
 • #905: Âm Minh Cấm Hải (1)
 • #906: Âm Minh Cấm Hải (2)
 • #907: Vương giả chưa chết (1)
 • #908: Vương giả chưa chết (2)
 • #909: Hậu nhân Âm Minh Vương
 • #910: Cường thế khảo vấn (1)
 • #911: Cường thế khảo vấn (2)
 • #912: Thôn phệ Vương giả (1)
 • #913: Thôn phệ Vương giả (2)
 • #914: Thiên Hồn thiếu gia
 • #915: Nam Vực Chu gia (1)
 • #916: Nam Vực Chu gia (2)
 • #917: Cường giả Thiên Châu (1)
 • #918: Cường giả Thiên Châu (2)
 • #919: Âm Minh đại pháp
 • #920: Kiếm Si ra tay (1)
 • #921: Kiếm Si ra tay (2)
 • #922: Nghịch lân bị sờ (1)
 • #923: Nghịch lân bị sờ (2)
 • #924: Vô cùng hung hăng càn quấy
 • #925: Vương giả siêu cấp (1)
 • #926: Vương giả siêu cấp (2)
 • #927: Nhũ Yến về tổ (1)
 • #928: Nhũ Yến về tổ (2)
 • #929: Bổ đến thổ huyết
 • #930: Nhất đốn bạo ngược (1)
 • #931: Nhất đốn bạo ngược (2)
 • #932: Trảm Chu Đỉnh Hư (1)
 • #933: Trảm Chu Đỉnh Hư (2)
 • #934: Long vương bí cảnh (1
 • #935: Long vương bí cảnh (2)
 • #936: Tử Nghiên mập mờ (1)
 • #937: Tử Nghiên mập mờ (2)
 • #938: Lam Mãnh Cự Giao (1)
 • #939: Lam Mãnh Cự Giao (2)
 • #940: Cám ơn Thiên ca (1)
 • #941: Cám ơn Thiên ca (2)
 • #942: Thiên Long Thần Uy
 • #943: Thiên giai cảnh lục trọng (1)
 • #944: Thiên giai cảnh lục trọng (2)
 • #945: Tin tức hải ngoại (1)
 • #946: Tin tức hải ngoại (2)
 • #947: Chiến ước mạnh nhất (1)
 • #948: Chiến ước mạnh nhất (2)
 • #949: Trở về Thiên Kiếm Tông (1)
 • #950: Trở về Thiên Kiếm Tông (2)
 • #951: Huyền Kiếm khiêu chiến (1)
 • #952: Huyền Kiếm khiêu chiến (2)
 • #953: Vạn chúng chú mục
 • #954: Không chịu nổi một kích (1)
 • #955: Không chịu nổi một kích (2)
 • #956: Xé thành hai nửa (1)
 • #957: Xé thành hai nửa (2)
 • #958: Cử thế chấn kinh (1)
 • #959: Cử thế chấn kinh (2)
 • #960: Thiên lôi tôi kiếm (1)
 • #961: Thiên lôi tôi kiếm (2)
 • #962: Huyên Huyên gởi thư
 • #963: Trở lại Bắc Thần Các (1)
 • #964: Trở lại Bắc Thần Các (2)
 • #965: Lấy mạng chuộc tội (1)
 • #966: Lấy mạng chuộc tội (2)
 • #967: Giá lâm Thiên Tinh Các
 • #968: Quyết chiến Đệ Nhất (1)
 • #969: Quyết chiến Đệ Nhất (2)
 • #970: Bất tử thần lực (1)
 • #971: Bất tử thần lực (2)
 • #972: Bất Tử chi huyết
 • #973: Thiên địa biến hóa (1)
 • #974: Thiên địa biến hóa (2)
 • #975: Thiên Cơ Vạn Tuyệt (1)
 • #976: Thiên Cơ Vạn Tuyệt (2)
 • #977: Hung hăng đánh Đệ Nhất
 • #978: Nửa bước vương giả (1)
 • #979: Nửa bước vương giả (2)
 • #980: Thuộc tính lực lượng
 • #981: Lôi Đình đoạn tí (1)
 • #982: Lôi Đình đoạn tí (2)
 • #983: Tức đến phun máu (1)
 • #984: Tức đến phun máu (2)
 • #985: Mang theo mỹ nữ đồng hành
 • #986: Đệ nhất yêu nghiệt (1)
 • #987: Đệ nhất yêu nghiệt (2)
 • #988: Ý loạn tình mê
 • #989: Một đêm (1)
 • #990: Một đêm (2)
 • #991: Lại thấy Âm Cơ (1)
 • #992: Lại thấy Âm Cơ (2)
 • #993: Chạy trối chết
 • #994: Trở về Huyền Gia (1)
 • #995: Trở về Huyền Gia (2)
 • #996: Tử sắc kỳ độc
 • #997: Bí mật Vương lăng (1)
 • #998: Bí mật Vương lăng (2)
 • #999: Thiên Dực Thiếu Gia (1)
 • #1000: Thiên Dực Thiếu Gia (2)
 • #1001: Lại chém yêu nghiệt
 • #1002: Hắc Bạch Thánh Tử (1)
 • #1003: Hắc Bạch Thánh Tử (2)
 • #1004: Cường giả hội tụ (1)
 • #1005: Cường giả hội tụ (2)
 • #1006: Lăng của Bất Tử Vương
 • #1007: Khôi lỗi binh tượng (1)
 • #1008: Khôi lỗi binh tượng (2)
 • #1009: Ý chí Vương giả (1)
 • #1010: Ý chí Vương giả (2)
 • #1011: Thần âm lâm thế
 • #1012: Thiên giai bát trọng (1)
 • #1013: Thiên giai bát trọng (2)
 • #1014: Thuấn sát Thiên giai thập trọng
 • #1015: Thiên tài Tây Hải (1
 • #1016: Thiên tài Tây Hải (2)
 • #1017: Không Gian Bảo Khí (1)
 • #1018: Không Gian Bảo Khí (2)
 • #1019: Chém Đoạn Giang Hà
 • #1020: Tề tụ mộ điện (1)
 • #1021: Tề tụ mộ điện (
 • #1022: Làm khách trong túi (1)
 • #1023: Làm khách trong túi (2)
 • #1024: Thuấn di giết địch
 • #1025: Đại chiến kinh thiên (1)
 • #1026: Đại chiến kinh thiên (2)
 • #1027: Đại chiến kết thúc (1)
 • #1028: Đại chiến kết thúc (2)
 • #1029: Thiên Diễm Bảo Điển (1)
 • #1030: Thiên Diễm Bảo Điển (2)
 • #1031: Kiếm ý thập giai
 • #1032: Tìm hiểu áo nghĩa (1)
 • #1033: Tìm hiểu áo nghĩa (2)
 • #1034: Sáng lập Kiếm Tông (1)
 • #1035: Sáng lập Kiếm Tông (2)
 • #1036: Thiên hạ cùng mừng
 • #1037: Thánh Đỉnh xuất thế (1)
 • #1038: Thánh Đỉnh xuất thế (2)
 • #1039: Bắt giữ Huyền Ky (1)
 • #1040: Bắt giữ Huyền Ky (2)
 • #1041: Phát hiện Thánh Đỉnh
 • #1042: Tiếp tục nuốt hồn niệm (1)
 • #1043: Tiếp tục nuốt hồn niệm (2)
 • #1044: Thuấn di bí bảo (1)
 • #1045: Thuấn di bí bảo (2)
 • #1046: Cường giả Kiếm gia (1)
 • #1047: Cường giả Kiếm gia (2)
 • #1048: Áo nghĩa kiếm trận (1)
 • #1049: Áo nghĩa kiếm trận (2)
 • #1050: Giết chết Dần Dương (1)
 • #1051: Giết chết Dần Dương (2)
 • #1052: Luyện hóa Thánh Đỉnh (1)
 • #1053: Luyện hóa Thánh Đỉnh (2)
 • #1054: Trường Sinh Vương xuất hiện (1)
 • #1055: Trường Sinh Vương xuất hiện (2)
 • #1056: Đại chiến vương giả
 • #1057: Vương giả trọng thương (1)
 • #1058: Vương giả trọng thương (2)
 • #1059: Xử tử Huyền Ky (1)
 • #1060: Xử tử Huyền Ky (2)
 • #1061: Thiên giai cửu trọng (1)
 • #1062: Thiên giai cửu trọng (2)
 • #1063: Ngưng tụ song kiếm hồn
 • #1064: Kiếm trận Vạn Kiếm (1)
 • #1065: Kiếm trận Vạn Kiếm (2)
 • #1066: Chém chết Đệ Nhất Công Tử (1)
 • #1067: Chém chết Đệ Nhất Công Tử (2)
 • #1068: Song Vương đều tới (1)
 • #1069: Song Vương đều tới (2)
 • #1070: Vạn Kiếm Sát Vương
 • #1071: Khắc Ma Bảo Châu (1)
 • #1072: Khắc Ma Bảo Châu (2)
 • #1073: Hỗn Độn nguyên thần (1)
 • #1074: Hỗn Độn nguyên thần (2)
 • #1075: Vương giả Thiên Châu
 • #1076: Chém Vương trước mặt mọi người (1)
 • #1077: Chém Vương trước mặt mọi người (2)
 • #1078: Mạnh mẽ đâm tới (1)
 • #1079: Mạnh mẽ đâm tới (2)
 • #1080: Mạc Thiên Ky thành Vương (1)
 • #1081: Mạc Thiên Ky thành Vương (2)
 • #1082: Thực lực khủng bố
 • #1083: Hấp thu tu vị (1)
 • #1084: Hấp thu tu vị (2)
 • #1085: Thông đạo Nhân Ma (1)
 • #1086: Thông đạo Nhân Ma (2)
 • #1087: Đại kiếp nạn Dị Ma
 • #1088: Huyết chiến Ma tộc (1)
 • #1089: Huyết chiến Ma tộc (2)
 • #1090: Xả thân trấn ma (1)
 • #1091: Xả thân trấn ma (2)
 • #1092: Tiến vào Ma giới
 • #1093: Trăm vạn Ma quân (1)
 • #1094: Trăm vạn Ma quân (2)
 • #1095: Tự Ấn Thiên Cơ ( Ấn có chữ Thiên Cơ) (1)
 • #1096: Tự Ấn Thiên Cơ ( Ấn có chữ Thiên Cơ) (2)
 • #1097: Đại công cáo thành
 • #1098: Ma giới hư thật (1)
 • #1099: Ma giới hư thật (2)
 • #1100: Thiên giai cảnh thập trọng
 • #1101: Lôi chi Áo Nghĩa nhị giai (1)
 • #1102: Lôi chi Áo Nghĩa nhị giai (2)
 • #1103: Bất Diệt Kim Thân tam trọng (1)
 • #1104: Bất Diệt Kim Thân tam trọng (2)
 • #1105: Xông vào Thánh Điện (1)
 • #1106: Xông vào Thánh Điện (2)
 • #1107: Âm Minh hóa ma (1)
 • #1108: Âm Minh hóa ma (2)
 • #1109: Minh Thiên Tôn quý
 • #1110: Trong Thánh Điện Ma Châu (1)
 • #1111: Trong Thánh Điện Ma Châu (2)
 • #1112: Ma Hoàng tử
 • #1113: Phản hồi kiếm giới (1)
 • #1114: Phản hồi kiếm giới (2)
 • #1115: Trung châu đại địa
 • #1116: Đại Hội Thiên Tài (1)
 • #1117: Đại Hội Thiên Tài (2)
 • #1118: Tịch Dương Thành (1)
 • #1119: Tịch Dương Thành (2)
 • #1120: Thành Vương Đan
 • #1121: Lý Dật Phong (1)
 • #1122: Lý Dật Phong (2)
 • #1123: Vạn Sơn lãnh thổ Đồng gia (1)
 • #1124: Vạn Sơn lãnh thổ Đồng gia (2)
 • #1125: Chưởng lui vương giả (1)
 • #1126: Chưởng lui vương giả (2)
 • #1127: Yến Tịch Tịch
 • #1128: Dược Viên Đan đế (1)
 • #1129: Dược Viên Đan đế (2)
 • #1130: Đại hội bắt đầu
 • #1131: Bỗng nhiên nổi tiếng (1)
 • #1132: Bỗng nhiên nổi tiếng (2)
 • #1133: Lại đánh bại vương giả (1)
 • #1134: Lại đánh bại vương giả (2)
 • #1135: Đánh bại Tô Cảnh Dương
 • #1136: Bốn phía khiếp sợ (1)
 • #1137: Bốn phía khiếp sợ (2)
 • #1138: Kiếm Hoàng Yến Cô Thành
 • #1139: Ngũ đại biến thái yêu nghiệt (1)
 • #1140: Ngũ đại biến thái yêu nghiệt (2)
 • #1141: Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm (1)
 • #1142: Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm (2)
 • #1143: Mỹ nhân mỹ thực mỹ tửu (1)
 • #1144: Mỹ nhân mỹ thực mỹ tửu (2)
 • #1145: Thiên Huyền kiếm tháp
 • #1146: Thuyết số mệnh (khí vận) (1)
 • #1147: Thuyết số mệnh (khí vận) (2)
 • #1148: Dược viên mở ra (1)
 • #1149: Dược viên mở ra (2)
 • #1150: Thu hoạch rất nhiều
 • #1151: Cấm khu trung tâm (1)
 • #1152: Cấm khu trung tâm (2)
 • #1153: Linh dược thành Hoàng giả
 • #1154: Cực Phẩm Thành Vương Đan (1)
 • #1155: Cực Phẩm Thành Vương Đan (2)
 • #1156: Huyền Thiên chiến Đồng Nghệ
 • #1157: Huyền Thiên trảm Đồng Nghệ (1)
 • #1158: Huyền Thiên trảm Đồng Nghệ (2)
 • #1159: Huyền Thiên ta đã đến (1)
 • #1160: Huyền Thiên ta đã đến (2)
 • #1161: Một kiếm sát nhân
 • #1162: Huyền Thiên thành Vương (1)
 • #1163: Huyền Thiên thành Vương (2)
 • #1164: Người biến thái
 • #1165: Cách hóa giải (1)
 • #1166: Cách hóa giải (2)
 • #1167: Chuẩn Hoàng đều tới (1)
 • #1168: Chuẩn Hoàng đều tới (2)
 • #1169: Lại thấy thiên kiếp
 • #1170: Huyền Thiên chém Chuẩn Hoàng (1)
 • #1171: Huyền Thiên chém Chuẩn Hoàng (2)
 • #1172: Gây đại họa (1)
 • #1173: Gây đại họa (2)
 • #1174: Khiếp sợ! Rung động!
 • #1175: Số mệnh nghịch thiên (1)
 • #1176: Số mệnh nghịch thiên (2)
 • #1177: Vây công Tịch Dương Lâu (1)
 • #1178: Vây công Tịch Dương Lâu (2)
 • #1179: Yến Cô Thành chi uy
 • #1180: Có lầm hay không! (1)
 • #1181: Có lầm hay không! (2)
 • #1182: Danh chấn Trung châu
 • #1183: Phong Nguyệt song tẩu (1)
 • #1184: Phong Nguyệt song tẩu (2)
 • #1185: Hoàng giả thiên hạ tề tụ (1)
 • #1186: Hoàng giả thiên hạ tề tụ (2)
 • #1187: Thiên Cơ thành Hoàng
 • #1188: Lôi Đình kiếm khí
 • #1189: Lôi Đình kiếm khí (2)
 • #1190: Hoàng giả khiếp sợ (1)
 • #1191: Hoàng giả khiếp sợ (2)
 • #1192: Phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình (1)
 • #1193: Phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình (2)
 • #1194: Phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình (3)
 • #1195: Phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình (4)
 • #1196: Thoát được sao? (1)
 • #1197: Thoát được sao? (2)
 • #1198: Phong Vân Khách Bài
 • #1199: Đằng Gia Cổ Địa (1)
 • #1200: Đằng Gia Cổ Địa (2)
 • #1201: Hỏa nguyên hoa (1)
 • #1202: Hỏa nguyên hoa (2)
 • #1203: Tề tụ Thiên Huyền kiếm tháp (1)
 • #1204: Tề tụ Thiên Huyền kiếm tháp (2)
 • #1205: Mười người cùng đi lên (1)
 • #1206: Mười người cùng đi lên (2)
 • #1207: Lấy một địch mười
 • #1208: Đại hoạch toàn thắng (1)
 • #1209: Đại hoạch toàn thắng (2)
 • #1210: Thiên Huyền kiếm tháp mở ra
 • #1211: Xông liền bảy tầng (1)
 • #1212: Xông liền bảy tầng (2)
 • #1213: Nhất hoa nhất diệp (1)
 • #1214: Nhất hoa nhất diệp (2)
 • #1215: Huyền Thiên chiến Nhất Bảo (1)
 • #1216: Huyền Thiên chiến Nhất Bảo (2)
 • #1217: Bất diệt kiếm khí
 • #1218: Đạt được Hoàng cấp bảo kiếm (1)
 • #1219: Đạt được Hoàng cấp bảo kiếm (2)
 • #1220: Tiến vào kiếm tháp tầng mười (1)
 • #1221: Tiến vào kiếm tháp tầng mười (2)
 • #1222: Công pháp kiếm thuật Đế cấp
 • #1223: Thần tử phát hiện Thần Châu (1)
 • #1224: Thần tử phát hiện Thần Châu (2)
 • #1225: Ý niệm tu vi phóng đại
 • #1226: Đột phá tiểu thành cực hạn (1)
 • #1227: Đột phá tiểu thành cực hạn (2)
 • #1228: Thiên Ngoại tinh không (1)
 • #1229: Thiên Ngoại tinh không (2)
 • #1230: Trời giáng sao chổi
 • #1231: Lâm Lạc Phù (1)
 • #1232: Lâm Lạc Phù (2)
 • #1233: Huyền Thiên hôn mê
 • #1234: Ngươi là ngôi sao trên bầu trời (1)
 • #1235: Ngươi là ngôi sao trên bầu trời (2)
 • #1236: Đại đệ tử Lâm gia
 • #1237: Đánh hắn ra khỏi Lâm gia (1)
 • #1238: Đánh hắn ra khỏi Lâm gia (2)
 • #1239: Một cái tát đánh bay (1)
 • #1240: Một cái tát đánh bay (2)
 • #1241: Vương giả đột kích
 • #1242: Kiếm khí tung hoành (1)
 • #1243: Kiếm khí tung hoành (2)
 • #1244: Độc thủ phía sau màn
 • #1245: Ngươi nguyện ý lấy ta sao (1)
 • #1246: Ngươi nguyện ý lấy ta sao (2)
 • #1247: Tà phái xâm lấn (1)
 • #1248: Tà phái xâm lấn (2)
 • #1249: Bá khí nghiêm nghị
 • #1250: Giết giết giết giết giết (1)
 • #1251: Giết giết giết giết giết (2)
 • #1252: Giết hết sạch sẽ (1)
 • #1253: Giết hết sạch sẽ (2)
 • #1254: Liên minh chính đạo (1)
 • #1255: Liên minh chính đạo (2)
 • #1256: Là mèo hay là hổ
 • #1257: Tiểu Hổ cao ngạo (1)
 • #1258: Tiểu Hổ cao ngạo (2)
 • #1259: Tứ kiệt chính đạo! (1)
 • #1260: Tứ kiệt chính đạo! (2)
 • #1261: Huyền Thiên chiến đấu với Kiếm Nhân Cực (1)
 • #1262: Huyền Thiên chiến đấu với Kiếm Nhân Cực (2)
 • #1263: Phiêu Tuyết Các chủ
 • #1264: Chính tà luận võ (1)
 • #1265: Chính tà luận võ (2)
 • #1266: Tình thế không ổn (1)
 • #1267: Tình thế không ổn (2)
 • #1268: Một kiếm đánh bại Âm Vạn Trượng
 • #1269: Kiếm Hoàng tầm long (1)
 • #1270: Kiếm Hoàng tầm long (2)
 • #1271: Tiến vào long mạch
 • #1272: Linh thân của ngươi mấy phẩm? (1)
 • #1273: Linh thân của ngươi mấy phẩm? (2)
 • #1274: Huyền Thiên chiến Tào Khánh Đằng (1)
 • #1275: Huyền Thiên chiến Tào Khánh Đằng (2)
 • #1276: Linh kiếm Hoàng cấp
 • #1277: Đột phá Vương giả đại thành (1)
 • #1278: Đột phá Vương giả đại thành (2)
 • #1279: Tà phái đuổi giết (1)
 • #1280: Tà phái đuổi giết (2)
 • #1281: Sơn mạch Sư Lĩnh
 • #1282: Nguyên thần ngự kiếm (1)
 • #1283: Nguyên thần ngự kiếm (2)
 • #1284: Chuẩn Yêu Hoàng (1)
 • #1285: Chuẩn Yêu Hoàng (2)
 • #1286: Chuyển dời tai họa
 • #1287: Thiên Thần huynh dừng bước (1)
 • #1288: Thiên Thần huynh dừng bước (2)
 • #1289: Chém giết Âm Vạn La (1)
 • #1290: Chém giết Âm Vạn La (2)
 • #1291: Người đeo mặt nạ
 • #1292: Kim Thân vs Kim Thân (1)
 • #1293: Kim Thân vs Kim Thân (2)
 • #1294: Phá Kim Thân (1)
 • #1295: Phá Kim Thân (2)
 • #1296: Thánh Đỉnh vs Thánh Đỉnh!
 • #1297: Hỗn Độn Kiếm Khí (1)
 • #1298: Hỗn Độn Kiếm Khí (2)
 • #1299: Hoàng Đạo Thiên Nhãn (1)
 • #1300: Hoàng Đạo Thiên Nhãn (2)
 • #1301: Thiếu nữ áo tím!
 • #1302: Tu vị đột phá (1)
 • #1303: Tu vị đột phá (2)
 • #1304: Thăng liền hai cấp (1)
 • #1305: Thăng liền hai cấp (2)
 • #1306: Trở lại Lâm gia
 • #1307: Thiên Châu chấn động (1)
 • #1308: Thiên Châu chấn động (2)
 • #1309: Chính tà tề tụ (1)
 • #1310: Chính tà tề tụ (2)
 • #1311: Trảm Âm Liên Hoa trong nháy mắt
 • #1312: Kiếm gia chuyển biến (1)
 • #1313: Kiếm gia chuyển biến (2)
 • #1314: Tiện nhân hèn hạ (1)
 • #1315: Tiện nhân hèn hạ (2)
 • #1316: Kiếm Thượng Tiệm chi tử
 • #1317: Kẻ phạm ta phải chết (1)
 • #1318: Kẻ phạm ta phải chết (2)
 • #1319: Gặp lại Tử Nghiên (1)
 • #1320: Gặp lại Tử Nghiên (2)
 • #1321: Thực lực của tiểu Hổ
 • #1322: Chuẩn Hoàng bị thương (1)
 • #1323: Chuẩn Hoàng bị thương (2)
 • #1324: Kiếm Vô Ảnh (1)
 • #1325: Kiếm Vô Ảnh (2)
 • #1326: Huyền Thiên chiến Chuẩn Hoàng (1)
 • #1327: Huyền Thiên chiến Chuẩn Hoàng (2)
 • #1328: Tứ đại Chuẩn Hoàng
 • #1329: Tử Huyết Thần Long huyết mạch (1)
 • #1330: Tử Huyết Thần Long huyết mạch (2)
 • #1331: Tiến nhập Hỏa Long động (1)
 • #1332: Tiến nhập Hỏa Long động (2)
 • #1333: Vây công Thiên Long môn (1)
 • #1334: Vây công Thiên Long môn (2)
 • #1335: Phiêu Tuyết Các đến giúp đỡ
 • #1336: Viên hữu! Đột phá! (1)
 • #1337: Viên hữu! Đột phá! (2)
 • #1338: Liên tục đột phá (1)
 • #1339: Liên tục đột phá (2)
 • #1340: Không thể cản trở
 • #1341: Chúng ta về nhà (1)
 • #1342: Chúng ta về nhà (2)
 • #1343: Khôi phục ký ức (1)
 • #1344: Khôi phục ký ức (2)
 • #1345: Tất cả thành Vương
 • #1346: Tân sinh (1)
 • #1347: Tân sinh (2)
 • #1348: Kiếm Nghịch Thương Khung (1)
 • #1349: Kiếm Nghịch Thương Khung (2)
 • #1350: Thần Tử Tư Không Tương (1)
 • #1351: Thần Tử Tư Không Tương (2)
 • #1352: Huyền Thiên Chiến Thần tử
 • #1353: Thủy Hỏa Dựng Kim Liên (1)
 • #1354: Thủy Hỏa Dựng Kim Liên (2)
 • #1355: Ai hao tổn chết ai? (1)
 • #1356: Ai hao tổn chết ai? (2)
 • #1357: Ý chí của Thần Hoàng Minh Đế
 • #1358: Bất Tử Vương khắc chữ (1)
 • #1359: Bất Tử Vương khắc chữ (2)
 • #1360: Bất Tử Chi Thân đệ tam trọng (1)
 • #1361: Bất Tử Chi Thân đệ tam trọng (2)
 • #1362: Ngự kiếm chém Âm Cơ
 • #1363: Kiếm gia hèn hạ (1)
 • #1364: Kiếm gia hèn hạ (2)
 • #1365: Biến Kiếm gia máu chảy thành sông
 • #1366: Thần huyết! Đột phá! (1)
 • #1367: Thần huyết! Đột phá! (2)
 • #1368: Độ kiếp! Diệt môn! (1)
 • #1369: Độ kiếp! Diệt môn! (2)
 • #1370: Ước chiến thiên hạ
 • #1371: Chín đại Chuẩn Hoàng (1)
 • #1372: Chín đại Chuẩn Hoàng (2)
 • #1373: Thực lực Huyền Thiên (1)
 • #1374: Thực lực Huyền Thiên (2)
 • #1375: Đối với các ngươi ta chính là Hoàng
 • #1376: Huyền Thiên khủng bố (1)
 • #1377: Huyền Thiên khủng bố (2)
 • #1378: Bất Tử Bất Diệt (1)
 • #1379: Bất Tử Bất Diệt (2)
 • #1380: Lôi Chi Thánh Đỉnh
 • #1381: Dung hợp áo nghĩa (1)
 • #1382: Dung hợp áo nghĩa (2)
 • #1383: Chuyển bại thành thắng
 • #1384: Chém giết Liên Tử Tuấn (1)
 • #1385: Chém giết Liên Tử Tuấn (2)
 • #1386: Lôi Đình Nguyên Thần (1)
 • #1387: Lôi Đình Nguyên Thần (2)
 • #1388: Huyết tẩy Thần Châu
 • #1389: Đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong (1)
 • #1390: Đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong (2)
 • #1391: Bà La Sa Minh Tử tôn quý
 • #1392: Hoàng giả Vân Châu (1)
 • #1393: Hoàng giả Vân Châu (2)
 • #1394: Tốc độ chịu chết (1)
 • #1395: Tốc độ chịu chết (2)
 • #1396: Kịch chiến bắt đầu (1)
 • #1397: Kịch chiến bắt đầu (2)
 • #1398: Liên trảm hoàng giả (1)
 • #1399: Liên trảm hoàng giả (2)
 • #1400: Huyết tẩy Âm Minh cốc
 • #1401: Thế cục Vân Châu (1)
 • #1402: Thế cục Vân Châu (2)
 • #1403: Đại duyên cơ Tử Nghiên (1)
 • #1404: Đại duyên cơ Tử Nghiên (2)
 • #1405: Sinh nhật 26 tuổi (1)
 • #1406: Sinh nhật 26 tuổi (2)
 • #1407: Đến Vân Châu (1)
 • #1408: Đến Vân Châu (2)
 • #1409: Khiêu chiến ma môn
 • #1410: Hoàng giả Ma Môn (1)
 • #1411: Hoàng giả Ma Môn (2)
 • #1412: Thất Ma Truy Sát Lệnh (1)
 • #1413: Thất Ma Truy Sát Lệnh (2)
 • #1414: Đại thọ Yêu Hoàng
 • #1415: Thiên Ngô! Thanh Bằng! Phúc Hải! (1)
 • #1416: Thiên Ngô! Thanh Bằng! Phúc Hải! (2)
 • #1417: Một vạn linh thạch thượng phẩm (1)
 • #1418: Một vạn linh thạch thượng phẩm (2)
 • #1419: Ma Môn thất thiếu
 • #1420: Thiết Mộc Chân Ma Công
 • #1421: Bất diệt lôi kiếm
 • #1422: Bất diệt lôi kiếm
 • #1423: Chân Ma pháp tướng
 • #1424: Chém giết Phàn Thiếu Tiêu (1)
 • #1425: Chém giết Phàn Thiếu Tiêu (2)
 • #1426: Chuẩn Yêu Hoàng Tiểu Hổ
 • #1427: Thù hôm nay, ngày khác tất báo! (1)
 • #1428: Thù hôm nay, ngày khác tất báo! (2)
 • #1429: Đan Nguyên Đế Phủ (1)
 • #1430: Đan Nguyên Đế Phủ (2)
 • #1431: Vật báu vô giá
 • #1432: Khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế (1)
 • #1433: Khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế (2)
 • #1434: Kiếm Đan Chi Thuật (1)
 • #1435: Kiếm Đan Chi Thuật (2)
 • #1436: Phong Chân Đế
 • #1437: Nhất Bảo Đồng Tử (1)
 • #1438: Nhất Bảo Đồng Tử (2)
 • #1439: Đan Nguyên Đế Kinh
 • #1440: Đột phá Chuẩn Hoàng (1)
 • #1441: Đột phá Chuẩn Hoàng (2)
 • #1442: Tu luyện kiếm đan
 • #1443: Tam Chuyển Kiếm Đan (1)
 • #1444: Tam Chuyển Kiếm Đan (2)
 • #1445: Thanh Bằng đại lục (1)
 • #1446: Thanh Bằng đại lục (2)
 • #1447: Huyết nhuộm thanh thiên
 • #1448: Chém dưa thái rau (1)
 • #1449: Chém dưa thái rau (2)
 • #1450: Tiểu Hổ thành Hoàng giả
 • #1451: Cưu Ma Đại Lục (1)
 • #1452: Cưu Ma Đại Lục (2)
 • #1453: Ngươi là ai? (1)
 • #1454: Ngươi là ai? (2)
 • #1455: Diêm Hoàng Thổ huyền bí
 • #1456: Gia gia Huyền Thiên tới cũng! (1)
 • #1457: Gia gia Huyền Thiên cũng tới! (2)
 • #1458: Chém giết trong nháy mắt (1)
 • #1459: Chém giết trong nháy mắt (2)
 • #1460: Vào trận lấy mạng chó của ngươi
 • #1461: Kiếm tảo tứ phương (1)
 • #1462: Kiếm tảo tứ phương (2)
 • #1463: Cơ mật Ma Môn (1)
 • #1464: Cơ mật Ma Môn (2)
 • #1465: Thay đổi hay là không thay đổi? (1)
 • #1466: Thay đổi hay là không thay đổi? (2)
 • #1467: Ma Môn Ngũ Thiếu
 • #1468: Thần Tử phân thân (1)
 • #1469: Thần Tử phân thân (2)
 • #1470: Diệt sát phân thân của Tư Không Tương (1)
 • #1471: Diệt sát phân thân của Tư Không Tương (2)
 • #1472: Huyền Thiên ở đây (1)
 • #1473: Huyền Thiên ở đây (2)
 • #1474: Tứ cấp Hoàng Giả? Chết!
 • #1475: Kiếm trận sư Hoàng cấp (1)
 • #1476: Kiếm trận sư Hoàng cấp (2)
 • #1477: Huyền Thiên đấu với kiếm trận (1)
 • #1478: Huyền Thiên đấu với kiếm trận (2)
 • #1479: Chém mẻ trận! Chém chết ngũ thiếu! (1)
 • #1480: Chém mẻ trận! Chém chết ngũ thiếu! (2)
 • #1481: Kiếm trận Lục Chuyển Thiên Luân
 • #1482: Trung Châu! Lại đến Trung Châu! (1)
 • #1483: Trung Châu! Lại đến Trung Châu! (2)
 • #1484: Tinh Thần kiếm phái (1)
 • #1485: Tinh Thần kiếm phái (2)
 • #1486: Hỏi đường yêu tộc (1)
 • #1487: Hỏi đường yêu tộc (2)
 • #1488: Không muốn là địch (1)
 • #1489: Không muốn là địch (2)
 • #1490: Ra tay không dung tình
 • #1491: Huyết Thiền công tử (1)
 • #1492: Huyết Thiền công tử (2)
 • #1493: Nhất định qua Quy Xà Đảo (1)
 • #1494: Nhất định qua Quy Xà Đảo (2)
 • #1495: Hậu quả rất nghiêm trọng
 • #1496: Chưởng môn Tinh Thần Kiếm phái (1)
 • #1497: Chưởng môn Tinh Thần Kiếm phái (2)
 • #1498: Truyền thừa kiếm trận (1)
 • #1499: Truyền thừa kiếm trận (2)
 • #1500: Na Di Thần Phù
 • #1501: Chiến Lãng! Vệ Chấn Vũ! (1)
 • #1502: Chiến Lãng! Vệ Chấn Vũ! (2)
 • #1503: Giết! (1)
 • #1504: Giết! (2)
 • #1505: Vệ gia thảm bại
 • #1506: Tiểu Hổ tấn cấp (1)
 • #1507: Tiểu Hổ tấn cấp (2)
 • #1508: Trở về Tịch Dương Lâu
 • #1509: Kiếm Đế thế gia (1)
 • #1510: Kiếm Đế thế gia (2)
 • #1511: Quy Thổ Đại Trận (1)
 • #1512: Quy Thổ Đại Trận (2)
 • #1513: Chấn động thiên hạ kinh sợ
 • #1514: Ma tộc xâm lấn (1)
 • #1515: Ma tộc xâm lấn (2)
 • #1516: Đại chiến thảm thiết
 • #1517: Phong Vân Long Thành (1)
 • #1518: Phong Vân Long Thành (2)
 • #1519: Huyền Thiên thành Hoàng giả (1)
 • #1520: Huyền Thiên thành Hoàng giả (2)
 • #1521: Lôi kiếp diệt ma
 • #1522: Điện giật chết Chuẩn Ma Đế (1)
 • #1523: Điện giật chết Chuẩn Ma Đế (2)
 • #1524: Sát nhập Ma Giới (1)
 • #1525: Sát nhập Ma Giới (2)
 • #1526: Minh Tử Bà La Sa
 • #1527: Anh hùng và tiểu nhân (1)
 • #1528: Anh hùng và tiểu nhân (2)
 • #1529: Cánh cửa không gian (1)
 • #1530: Cánh cửa không gian (2)
 • #1531: Một bước trăm vạn dặm (1)
 • #1532: Một bước trăm vạn dặm (2)
 • #1533: Nửa năm trôi qua (1)
 • #1534: Nửa năm trôi qua (2)
 • #1535: Nhị cấp Hoàng Giả
 • #1536: Sát thủ Khô Lâu Cốc (1)
 • #1537: Sát thủ Khô Lâu Cốc (2)
 • #1538: Dĩ sát hoàn sát (1)
 • #1539: Dĩ sát hoàn sát (2)
 • #1540: Một kiếm xuyên toa trăm vạn dặm (1)
 • #1541: Một kiếm xuyên toa trăm vạn dặm (2)
 • #1542: Hỏa Nguyên Hoa 1400 năm
 • #1543: Nam tử như gió (1)
 • #1544: Nam tử như gió (2)
 • #1545: Ta thấy ngươi như bệnh tâm thần (1)
 • #1546: Ta thấy ngươi như bệnh tâm thần (2)
 • #1547: Tứ Chuyển Kiếm Đan
 • #1548: Bắc Hải Cổ Khư (1)
 • #1549: Bắc Hải Cổ Khư (2)
 • #1550: Hai lựa chọn (1)
 • #1551: Hai lựa chọn (2)
 • #1552: Đến Bắc Hải (1)
 • #1553: Đến Bắc Hải (2)
 • #1554: Xâm nhập Cổ Khư
 • #1555: Đầu chỉ để cho con lừa nó đá (1)
 • #1556: Đầu chỉ để cho con lừa nó đá (2)
 • #1557: Vận khí ngươi thực không tốt
 • #1558: Cường giả Yêu tộc (1)
 • #1559: Cường giả Yêu tộc (2)
 • #1560: Hấp thu công lực
 • #1561: Đại lượng Linh kiếm Hoàng cấp (1)
 • #1562: Đại lượng Linh kiếm Hoàng cấp (2)
 • #1563: Tu luyện kiếm trận (1)
 • #1564: Tu luyện kiếm trận (2)
 • #1565: Hoàng Phủ Nhất Lưu
 • #1566: Thiên Kiếm Đại Điện (1)
 • #1567: Thiên Kiếm Đại Điện (2)
 • #1568: Chém giết Vệ Chấn Vũ (1)
 • #1569: Chém giết Vệ Chấn Vũ (2)
 • #1570: Tu vị tăng thực lực tăng mạnh
 • #1571: Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần (1)
 • #1572: Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần (2)
 • #1573: Thiên Cơ Côn cường đại (1)
 • #1574: Thiên Cơ Côn cường đại (2)
 • #1575: Hoàng giả tứ cấp
 • #1576: Bẻ gãy nghiền nát (1)
 • #1577: Bẻ gãy nghiền nát (2)
 • #1578: Truy sát Bát cấp Hoàng Giả (1)
 • #1579: Truy sát Bát cấp Hoàng Giả (2)
 • #1580: Thần Tử đến (1)
 • #1581: Thần Tử đến (2)
 • #1582: Huyền Thiên quyết chiến Thần Tử
 • #1583: Thần binh đế cấp (1)
 • #1584: Thần binh đế cấp (2)
 • #1585: Thiên Huyền Đế Kiếm (1)
 • #1586: Thiên Huyền Đế Kiếm (2)
 • #1587: Thần Tử vẫn lạc (1)
 • #1588: Thần Tử vẫn lạc (2)
 • #1589: Tin tức của Tử Nghiên (1)
 • #1590: Tin tức của Tử Nghiên (2)
 • #1591: Dự cảm bất hảo (1)
 • #1592: Dự cảm bất hảo (2)
 • #1593: Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân (1)
 • #1594: Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân (2)
 • #1595: Cực Dương Châu
 • #1596: Ngũ chuyển Kiếm Đan (1)
 • #1597: Ngũ chuyển Kiếm Đan (2)
 • #1598: Tái chiến Lục Tuyệt Trần (1)
 • #1599: Tái chiến Lục Tuyệt Trần (2)
 • #1600: Phong Chi Thánh Đỉnh (1)
 • #1601: Phong Chi Thánh Đỉnh (2)
 • #1602: Đông Hải Yêu Tộc (1)
 • #1603: Đông Hải Yêu Tộc (2)
 • #1604: Huyết Thiền lão tổ
 • #1605: Như ảnh tùy hình (1)
 • #1606: Như ảnh tùy hình (2)
 • #1607: Huyết Văn Tử Kim quáng (1)
 • #1608: Huyết Văn Tử Kim quáng (2)
 • #1609: Chiến lực tiêu thăng (1)
 • #1610: Chiến lực tiêu thăng (2)
 • #1611: Kiếm trận chi uy (1)
 • #1612: Kiếm trận chi uy (2)
 • #1613: Phản sát Lục Tuyệt Trần
 • #1614: Lục Tuyệt Trần chi tử (1)
 • #1615: Lục Tuyệt Trần chi tử (2)
 • #1616: Vạn Yêu Đại Hội (1)
 • #1617: Vạn Yêu Đại Hội (2)
 • #1618: Không ai địch nổi
 • #1619: Huyết Thiền lão tổ, chết!
 • #1620: Chuẩn đế Kim Long thượng nhân (1)
 • #1621: Chuẩn đế Kim Long thượng nhân (2)
 • #1622: Gặp lại Long Tử Nghiên
 • #1623: Lần này cần phải chém chết Huyền Thiên
 • #1624: Lần này cần phải chém chết Huyền Thiên (2)
 • #1625: Kế hoạch tiêu diệt Hoàng Phủ thế gia
 • #1626: Kế hoạch tiêu diệt Hoàng Phủ thế gia (2)
 • #1627: Tấn công kiếm đế thế gia (1)
 • #1628: Tấn công kiếm đế thế gia (2)
 • #1629: Nhân tộc bại hoại (1)
 • #1630: Nhân tộc bại hoại (2)
 • #1631: Thực lực của Hoàng Phủ thế gia
 • #1632: Thực lực của Hoàng Phủ thế gia (2)
 • #1633: Che giấu Hoàng Giả cấp chín
 • #1634: Che giấu Hoàng Giả cấp chín (2)
 • #1635: Nội tình chính thức của Hoàng Phủ thế gia
 • #1636: Nội tình chính thức của Hoàng Phủ thế gia (2)
 • #1637: Phân thân Bất Tử Đế
 • #1638: Phân thân Bất Tử Đế (2)
 • #1639: Lòng hâm mộ của Bất Tử Thần Vương
 • #1640: Lòng hâm mộ của Bất Tử Thần Vương (2)
 • #1641: Đột phá Hoàng Giả lục cấp
 • #1642: Đột phá Hoàng Giả lục cấp (2)
 • #1643: Kiếm Si thức tỉnh
 • #1644: Huyền Thiên giết Chuẩn Đế (1)
 • #1645: Huyền Thiên giết Chuẩn Đế (2)
 • #1646: Hoàng Phủ thế gia bị diệt
 • #1647: Huyền Thiên diệt Khô Lâu Cốc
 • #1648: Huyền Thiên diệt Khô Lâu Cốc (2)
 • #1649: Tồn tại như thần
 • #1650: Tồn tại như thần (2)
 • #1651: Hiên Viên Sơ Tuyết hiện thân
 • #1652: Thủy Chi Thánh Đỉnh (1)
 • #1653: Thủy Chi Thánh Đỉnh (2)
 • #1654: Kiếm Giới Phàm giới
 • #1655: Kiếm Giới Phàm giới (2)
 • #1656: Thần Tử hội tụ (1)
 • #1657: Thần Tử hội tụ (2)
 • #1658: Lại thấy một cổ Thánh Đỉnh
 • #1659: Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết (1)
 • #1660: Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết (2)
 • #1661: Đế cấp Thần Tử Tư Không Đỉnh (1)
 • #1662: Đế cấp Thần Tử Tư Không Đỉnh (2)
 • #1663: Mộc Chi Thánh Đỉnh xuất hiện (1)
 • #1664: Mộc Chi Thánh Đỉnh xuất hiện (2)
 • #1665: Tư Không Đỉnh, ta sẽ tìm đến ngươi! (1)
 • #1666: Tư Không Đỉnh, ta sẽ tìm đến ngươi! (2)
 • #1667: Lại tới Vân Châu
 • #1668: Tìm kiếm giúp đỡ (1)
 • #1669: Tìm kiếm giúp đỡ (2)
 • #1670: Giết đến Ma Môn
 • #1671: Giết đến Ma Môn (2)
 • #1672: Lại thấy Thánh Đỉnh
 • #1673: Lại thấy Thánh Đỉnh (2)
 • #1674: Giết
 • #1675: Thập đại Chuẩn Đế Ma Môn (1)
 • #1676: Thập đại Chuẩn Đế Ma Môn (2)
 • #1677: Huyết Linh Phong Ma Trận (1)
 • #1678: Huyết Linh Phong Ma Trận (2)
 • #1679: Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh
 • #1680: Tử Nghiên giết Chuẩn Đế
 • #1681: Tử Nghiên giết Chuẩn Đế (2)
 • #1682: Giết ra ngoài! (1)
 • #1683: Giết ra ngoài! (2)
 • #1684: Kiếm trận phá Kim Thân (1)
 • #1685: Kiếm trận phá Kim Thân (2)
 • #1686: Đạt được Hỏa Chi Thánh Đỉnh
 • #1687: Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận (1)
 • #1688: Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận (2)
 • #1689: Minh Tử đến Vân Châu (1)
 • #1690: Minh Tử đến Vân Châu (2)
 • #1691: Bà La Sa cường đại
 • #1692: Bà La Sa cường đại (2)
 • #1693: Trở lại Đan Nguyên Đế Phủ
 • #1694: Lục chuyển Kiếm Đan
 • #1695: Lục chuyển Kiếm Đan (2)
 • #1696: Nhất Bảo đồng tử hiển uy
 • #1697: Nhất Bảo đồng tử hiển uy (2)
 • #1698: Huyền Thiên nghịch trảm Đế Giả (1)
 • #1699: Huyền Thiên nghịch trảm Đế Giả (2)
 • #1700: Huyền Thiên diệt Ma Môn (1)
 • #1701: Huyền Thiên diệt Ma Môn (2)
 • #1702: Huyền Thiên giết Minh Tử
 • #1703: Một chưởng đánh bay Thần Tử
 • #1704: Một chưởng đánh bay Thần Tử (2)
 • #1705: Huyền Thiên trở lại
 • #1706: Huyền Thiên trở lại (2)
 • #1707: Giao Thánh Đỉnh ra đây!
 • #1708: Giao Thánh Đỉnh ra đây! (2)
 • #1709: Thần tử tránh lui
 • #1710: Chuẩn Đế Huyền Thiên
 • #1711: Chuẩn Đế Huyền Thiên (2)
 • #1712: Mới đến Kiếm Châu
 • #1713: Đại Tần Đế Quốc
 • #1714: Đại Tần Đế Quốc (2)
 • #1715: Đổi Đế cấp linh thảo
 • #1716: Đổi Đế cấp linh thảo (2)
 • #1717: Vô Tướng Vô Ảnh Chú
 • #1718: Tử Nghiên thành đế (1)
 • #1719: Tử Nghiên thành đế (2)
 • #1720: Xích Diễm Đại Hoang mạc
 • #1721: Xích Diễm Đại Hoang mạc (2)
 • #1722: Hỏa Nham Đế Ngạc
 • #1723: Đế giả hội tụ (1)
 • #1724: Đế giả hội tụ (2)
 • #1725: Phá vỡ phong ấn
 • #1726: Phá vỡ phong ấn (2)
 • #1727: Cấm Hồn Phong, Cấm Hồn Điện
 • #1728: Đại lượng thất giai linh hồn
 • #1729: Đại lượng thất giai linh hồn (2)
 • #1730: Kiếm si nuốt đế hồn
 • #1731: Kịch chiến cao thủ tà đạo (1)
 • #1732: Kịch chiến cao thủ tà đạo (2)
 • #1733: Kiếm si khôi phục
 • #1734: Bảo tàng đan dược điện (1)
 • #1735: Bảo tàng đan dược điện (2)
 • #1736: Bảo tàng đan dược điện (2)
 • #1737: Huyền Thiên bá đạo (1)
 • #1738: Huyền Thiên bá đạo (2)
 • #1739: Đánh chết Lỗ Thiên Hùng
 • #1740: Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận
 • #1741: Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận (2)
 • #1742: Cô nương, cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự
 • #1743: Cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự (2)
 • #1744: Giao ra đây, bò ra đi
 • #1745: Thật là hắn?
 • #1746: Thật là hắn? (2)
 • #1747: Ta là Anh Nguyệt
 • #1748: Thôn phệ linh hồn bát giai (1)
 • #1749: Thôn phệ linh hồn bát giai
 • #1750: Long Tử Nghiên cùng Đoan Mộc Anh
 • #1751: Huyền Thiên thành đế (1)
 • #1752: Huyền Thiên thành đế (2)
 • #1753: Thiên kiếp kinh khủng
 • #1754: Lĩnh ngộ Áo Nghĩa tăng lên (1)
 • #1755: Lĩnh ngộ Áo Nghĩa tăng lên (2)
 • #1756: Đại chiến Tứ Tinh đế giả (1)
 • #1757: Đại chiến Tứ Tinh đế giả (2)
 • #1758: Tan vỡ thập phương
 • #1759: Chém giết Tứ Tinh đế giả (1)
 • #1760: Chém giết Tứ Tinh đế giả (2)
 • #1761: Sơ Tuyết tặng thánh đỉnh
 • #1762: Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi (1)
 • #1763: Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi (2)
 • #1764: Phong Thần tháp cổ (1)
 • #1765: Phong Thần tháp cổ (2)
 • #1766: Bất diệt kim thân
 • #1767: Một nửa Hiên Viên Kim (1)
 • #1768: Một nửa Hiên Viên Kim (2)
 • #1769: Thất Chuyển Kiếm Đan
 • #1770: Lực lượng của tử vong (1)
 • #1771: Lực lượng của tử vong (2)
 • #1772: Lửa giận của Huyền Thiên
 • #1773: Chém giết Đế giả ngũ tinh (1)
 • #1774: Chém giết Đế giả ngũ tinh (2)
 • #1775: Tích Huyết Trọng Sinh (1)
 • #1776: Tích Huyết Trọng Sinh (2)
 • #1777: Tần Thế Vũ biến già (1)
 • #1778: Tần Thế Vũ biến già (2)
 • #1779: Đạt được thổ thánh đỉnh (1)
 • #1780: Đạt được thổ thánh đỉnh (2)
 • #1781: Một cái chớp măt đã bốn năm
 • #1782: Đế giả bát tinh (1)
 • #1783: Đế giả bát tinh (2)
 • #1784: Tuế Nguyệt Vô Ngân (1)
 • #1785: Tuế Nguyệt Vô Ngân (2)
 • #1786: Thiên Ngoại tinh không
 • #1787: Hành trình tinh không (1)
 • #1788: Hành trình tinh không (2)
 • #1789: Đế cấp long mạch
 • #1790: Thiên cơ thần toán (1)
 • #1791: Thiên cơ thần toán (2)
 • #1792: Kịch chiến đế long mạch (1)
 • #1793: Kịch chiến đế long mạch (2)
 • #1794: Lục Đỉnh Nhất Kiếm (1)
 • #1795: Lục Đỉnh Nhất Kiếm (2)
 • #1796: Đột phá Dế giả tứ tinh
 • #1797: Thất khiếu hồi âm (1)
 • #1798: Thất khiếu hồi âm (2)
 • #1799: Huyền Thiên?
 • #1800: Hành hạ đến chết dễ như trở bàn tay (1)
 • #1801: Hành hạ đến chết dễ như trở bàn tay (2)
 • #1802: Bát Chuyển Kiếm Đan (1)
 • #1803: Bát Chuyển Kiếm Đan (2)
 • #1804: Long Hài Cổ Tinh
 • #1805: Chúng ta lại gặp mặt (1)
 • #1806: Chúng ta lại gặp mặt (2)
 • #1807: Gặp lại Thiên Cơ Côn
 • #1808: Long yêu thú triều (1)
 • #1809: Long yêu thú triều (2)
 • #1810: Cửu Tinh Long yêu (1)
 • #1811: Cửu Tinh Long yêu (2)
 • #1812: Tử Huyết Chân Long Quả
 • #1813: Đột phá Ngũ Tinh (1)
 • #1814: Đột phá Ngũ Tinh (2)
 • #1815: Huyền Thiên trở lại Kiếm Châu
 • #1816: Bán Thần Công Dương Khâu (1)
 • #1817: Bán Thần Công Dương Khâu (2)
 • #1818: Tần thị nhất định diệt
 • #1819: Tu vi đột phá (1)
 • #1820: Tu vi đột phá (2)
 • #1821: Cửu Chuyển kiếm đan thành (1)
 • #1822: Cửu Chuyển kiếm đan thành (2)
 • #1823: Hôm nay diệt Tần Thị ngươi (1)
 • #1824: Hôm nay diệt Tần Thị ngươi (2)
 • #1825: Bán Thần cũng miểu sát
 • #1826: Thiên hạ vô địch (1)
 • #1827: Thiên hạ vô địch (2)
 • #1828: Có người tập kích
 • #1829: Tần Bất Tử thần niệm phân thân (1)
 • #1830: Tần Bất Tử thần niệm phân thân (2)
 • #1831: Mảnh nhỏ Hiên Viên Kiếm
 • #1832: Hạ lạc Tư Không Đỉnh (1)
 • #1833: Hạ lạc Tư Không Đỉnh (2)
 • #1834: Huyền Thiên ta cũng đến
 • #1835: Kịch chiến Thần linh (1)
 • #1836: Kịch chiến Thần linh (2)
 • #1837: Đại chiếm thượng phong
 • #1838: Thần linh cũng bại lui (1)
 • #1839: Thần linh cũng bại lui (2)
 • #1840: Tư Không Đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến (1)
 • #1841: Tư Không Đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến (2)
 • #1842: Mộc Chi Thánh Đỉnh (1)
 • #1843: Mộc Chi Thánh Đỉnh (2)
 • #1844: Đột phá Bát Tinh Đế Giả
 • #1845: Bước lên một con đường duy nhất (1)
 • #1846: Bước lên một con đường duy nhất (2)
 • #1847: Tử Nghiên phi thăng (1)
 • #1848: Tử Nghiên phi thăng (2)
 • #1849: Huyền Thiên xuất quan (1)
 • #1850: Huyền Thiên xuất quan (2)
 • #1851: Âm Chi Thánh Đỉnh
 • #1852: Cổ Thánh Đỉnh thứ tám tới tay (1)
 • #1853: Cổ Thánh Đỉnh thứ tám tới tay (2)
 • #1854: Con kiến hôi (1)
 • #1855: Con kiến hôi (2)
 • #1856: Thái Sơ Thần Vương
 • #1857: Chém giết Thần Vương (1)
 • #1858: Chém giết Thần Vương (2)
 • #1859: Cái chết của Thái Sơ
 • #1860: Thần Vương tề tụ (1)
 • #1861: Thần Vương tề tụ (2)
 • #1862: Đại kết cục (1)
 • #1863: Đại kết cục (2)
 • #1864: Đại kết cục (3)
 • #1865: Đại kết cục (4)
 • #1866: Đại kết cục (5)
 • #1867: Đại kết cục (6)
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 4.4]

Related posts

Phụ Thân Mạnh Nhất Tôn Ngộ Không

TiKay

Cháu Ta Thật Sự Quá Cảnh Giác Đi

TiKay

Phàm Nhân Tu Tiên

TiKay

Sử Thượng Ngưu Nhất Đạo Trưởng

THUYS♥️

Phật Bản Thị Đạo

TiKay

Đan Thần Trở Về

TiKay

Leave a Reply