Dị Giới Huyền Huyễn

Đạp Thiên Tranh Tiên

Phương Đãng sinh ra với thân phận Hỏa nô, dạng tồn tại còn thấp hơn cả nô lệ, bọn chúng 9 phần là thú chưa đủ 1 phần là người…

Không nói được nhiều tiếng người, chỉ biết viết vài chữ, cả ngày ăn độc vật, sống dựa vào bản năng…

Nhờ sự dạy bảo của mẹ và tâm trí kiên định, hắn muốn phá bỏ thân phận thấp hèn, hắn muốn cuồng đại, hắn muốn tu tiên…

“Kỳ độc nơi tay, thiên hạ ta có! Đi kiếm tu đường, gọi kiếm tu vô đường có thể đi! Đi Tu Tiên đường, gọi sở hữu tất cả tiên nhân lạnh run!!!”

=====================

Truyện đọc mới lạ, nếu các bạn đã chán thể loại thiên tài chuyển thế đầu thai làm phế vật… Muốn xem thực sự là phế vật đi lên con đường tu tiên mời bạn theo dõi…

Converter: BloodRose

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tam Sinh Vạn Vật
 •  Chương: /2277
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: kỳ độc nội đan [ Rung động đến tâm can]2020-03-10 06:32
 • #2: Của ta rung động đến tâm can2020-03-10 06:33
 • #3: Tự ti người tự tiện2020-03-10 06:33
 • #4: tuyển con đường của mình2020-03-10 06:34
 • #5: Đô Già Chiến Thần2020-03-10 06:34
 • #6: Đập nát2020-03-10 06:35
 • #7: Không có gì bất đồng2020-03-10 06:35
 • #8: Người thông minh tăng thêm tham niệm2020-03-10 06:35
 • #9: Cùng người khác đồng hành cùng người khác cùng chết2020-03-10 06:36
 • #10: Một tay lương củi2020-03-10 06:36
 • #11: Chết không nhắm mắt2020-03-10 06:36
 • #12: Thân sắp chết cảnh khốn thú đánh cược một lần2020-03-10 06:36
 • #13: Vô dụng chất thải công nghiệp2020-03-10 06:37
 • #14: Lại động ta gọi2020-03-10 06:37
 • #15: Ta gọi vận may(Hảo Vận)2020-03-10 06:37
 • #16: Trong vạc kích tình2020-03-10 06:37
 • #17: Đối với đánh bạc2020-03-10 06:37
 • #18: Không làm mà hưởng2020-03-10 06:38
 • #19: Long bào ở dưới nhỏ bé2020-03-10 06:38
 • #20: Ngọc phu nhân2020-03-10 06:38
 • #21: Dập đầu đoạn sư ân cắt bào diệt tình bạn2020-03-10 06:38
 • #22: Chỉ có khởi sai danh tự2020-03-10 06:39
 • #23: Vừa vỡ song trứng2020-03-10 06:39
 • #24: Còn biển2020-03-10 06:39
 • #25: Trong sách văn tự2020-03-10 06:39
 • #26: Vô Úy chi lộ2020-03-10 06:40
 • #27: Mổ bụng2020-03-10 06:40
 • #28: Vương phủ thọ yến2020-03-10 06:40
 • #29: Cầm thú Hồng Chính Vương2020-03-10 06:40
 • #30: Đã tới chậm Triệu Kính Tu2020-03-10 06:41
 • #31: Thập Thế Đại Phu ngọc2020-03-10 06:41
 • #32: Con mồi, thợ săn2020-03-10 06:41
 • #33: Săn bắn2020-03-10 06:41
 • #34: Sao có thể chết?2020-03-10 06:41
 • #35: Thiên Kiếm Hạ Vân Sơn2020-03-10 06:42
 • #36: Thiên Diệp Manh Thảo Kiếm2020-03-10 06:42
 • #37: Mười thế tổ tông2020-03-10 06:42
 • #38: Cháu trai là ai?2020-03-10 06:42
 • #39: Dịch Thành2020-03-10 06:42
 • #40: Lừa đảo2020-03-10 06:43
 • #41: Giấy trắng đi giang hồ2020-03-10 06:43
 • #42: Sáng sớm la hoảng đáng ghét quỷ2020-03-10 06:43
 • #43: Cực phẩm Thần Tiên say2020-03-10 06:43
 • #44: Phát đại tài2020-03-10 06:44
 • #45: Một cái búa gõ chết thật tốt2020-03-10 06:44
 • #46: Người tốt Lý Nhị2020-03-10 06:44
 • #47: Ngươi đến tột cùng là ai?2020-03-10 06:44
 • #48: Sào Nghĩ hung mãnh2020-03-10 06:44
 • #49: Trong tuyết hoa2020-03-10 06:44
 • #50: Một cái trứng2020-03-10 06:45
 • #51: Mua độc2020-03-10 06:45
 • #52: Sóng gió2020-03-10 06:45
 • #53: Ngươi con mẹ nó xấu thấu2020-03-10 06:45
 • #54: Ta chấp nhất ta đạo2020-03-10 06:46
 • #55: Tìm đường chết cháu trai2020-03-10 06:46
 • #56: Chim sẻ núp đằng sau2020-03-10 06:46
 • #57: Phương Đãng phẫn nộ2020-03-10 06:46
 • #58: Mẫu Xà Hạt2020-03-10 06:47
 • #59: Độc gan dược lá gan2020-03-10 06:47
 • #60: Dương quang sáng lạn2020-03-10 06:47
 • #61: Tay cùng kiếm2020-03-10 06:47
 • #62: Nhân sinh Luân Hồi2020-03-10 06:47
 • #63: Về nhà2020-03-10 06:48
 • #64: Kiếm phát lôi âm2020-03-10 06:48
 • #65: Bích hỏa đụng lôi âm2020-03-10 06:48
 • #66: Cự đấu2020-03-10 06:48
 • #67: Không thể không lui2020-03-10 06:48
 • #68: Tân sinh2020-03-10 06:49
 • #69: Chước Địa Mặc Trùng2020-03-10 06:49
 • #70: Mị Hoặc Thiên Âm2020-03-10 06:49
 • #71: Điện như huyệt mộ2020-03-10 06:49
 • #72: Về nhà2020-03-10 06:49
 • #73: Trước kia cao chót vót2020-03-10 06:50
 • #74: Tiên môn cự đấu2020-03-10 06:50
 • #75: Thiên Đạo tầng năm2020-03-10 06:50
 • #76: Độc Trủng tặng trùng2020-03-10 06:50
 • #77: Mẹ ta không dạy qua2020-03-10 06:50
 • #78: Nghiền nát mộng tưởng mới có khoái cảm2020-03-10 06:50
 • #79: Một kiếm giết địch2020-03-10 06:51
 • #80: Kiếm Nô2020-03-10 06:51
 • #81: Công chúa mất hồn2020-03-10 06:51
 • #82: Trời sập2020-03-10 06:51
 • #83: Vương gia mặt mũi2020-03-10 06:51
 • #84: Theo ta đi2020-03-10 06:51
 • #85: Đầu heo mãng2020-03-10 06:52
 • #86: Nộ diễm cao rực2020-03-10 06:52
 • #87: Quái vật Như Tứ [ Đường lên trời]2020-03-10 06:53
 • #88: Cả đời này phí thời gian, hôm nay cuối cùng không hối hận2020-03-10 06:53
 • #89: Đi về hướng không biết2020-03-10 06:53
 • #90: Lên đường2020-03-10 06:53
 • #91: Một chữ giết một người2020-03-10 06:53
 • #92: Bổ kiếm2020-03-10 06:53
 • #93: Vô tri cuồng vọng2020-03-10 06:54
 • #94: Hàn Vọng tam kích2020-03-10 06:54
 • #95: Dùng ngươi kiếm giết ngươi thân2020-03-10 06:54
 • #96: Giết người đoạt bảo2020-03-10 06:54
 • #97: Độn Vô Phong2020-03-10 06:54
 • #98: Nặng ba trăm cân kiếm2020-03-10 06:54
 • #99: Thiệt tình đổi thiệt tình2020-03-10 06:55
 • #100: Tên điên2020-03-10 06:55
 • #101: Tướng quân Hàn Nghiễm2020-03-10 06:56
 • #102: Vọng Kinh2020-03-10 06:56
 • #103: 《 Luyện Độc Thiên Kinh 》2020-03-10 06:56
 • #104: Hoàng cung chuyện xưa2020-03-10 06:56
 • #105: Tam hoàng tử đến2020-03-10 06:56
 • #106: Mặt nạ2020-03-10 06:57
 • #107: Bát Bảo thái giám2020-03-10 06:57
 • #108: Bỗng nhiên nổi tiếng2020-03-10 06:57
 • #109: Ta thích ngươi cười2020-03-10 06:57
 • #110: Mắt sáng bị long đong2020-03-10 06:57
 • #111: Xấu cô nương2020-03-10 06:58
 • #112: Qua tuyến người chết2020-03-10 06:58
 • #113: Theo không ra khỏi cửa Đại hoàng tử2020-03-10 06:58
 • #114: Xích Bì hung thần2020-03-10 06:59
 • #115: Tướng quân2020-03-10 06:59
 • #116: Tặng thưởng2020-03-10 06:59
 • #117: Cô khách2020-03-10 06:59
 • #118: Tham tài Tảo Đáo2020-03-10 07:00
 • #119: Bái Kinh Đường2020-03-10 07:00
 • #120: Cách khác lối tắt2020-03-10 07:00
 • #121: Trang phục lộng lẫy2020-03-10 07:00
 • #122: Năm tặc2020-03-10 07:00
 • #123: Nghịch chuyển2020-03-10 07:01
 • #124: Nghịch chuyển2020-03-10 07:01
 • #125: Hung thú ra áp2020-03-10 07:01
 • #126: Thân hóa lò đan2020-03-10 07:01
 • #127: Ba trảo ngân Long2020-03-10 07:02
 • #128: Luyện cặn bã thành khí2020-03-10 07:02
 • #129: Ác mộng bóng mờ2020-03-10 07:02
 • #130: Hoăng Chung2020-03-10 07:02
 • #131: Gặp chi người xương2020-03-10 07:03
 • #132: Bắt đầu2020-03-10 07:03
 • #133: Thu lên mạng2020-03-10 07:03
 • #134: Ta muốn hắn còn thêm nữa...2020-03-10 07:03
 • #135: Chúng ta phải cứu Phương Đãng2020-03-10 07:04
 • #136: Đều phải cứu Phương Đãng2020-03-10 07:04
 • #137: Chém giết dục vọng2020-03-10 07:04
 • #138: Cật Nhục Huân Quỷ2020-03-10 07:04
 • #139: Ăn2020-03-10 07:05
 • #140: Người cô đơn2020-03-10 07:05
 • #141: Điên rồi Huyễn Long2020-03-10 07:05
 • #142: Là nữ nhân của ta2020-03-10 07:05
 • #143: Truy đạo2020-03-10 07:06
 • #144: Long hấp vận mệnh quốc gia2020-03-10 07:06
 • #145: Mục đích2020-03-10 07:06
 • #146: Bách Cổ Môn2020-03-10 07:07
 • #147: Nhân tâm2020-03-10 07:07
 • #148: Mười vạn âm Binh2020-03-10 07:07
 • #149: Cưu Tương2020-03-10 07:07
 • #150: Chỉ nói trân trọng2020-03-10 07:07
 • #151: Tro bụi vào thành2020-03-10 07:08
 • #152: Giao dịch2020-03-10 07:08
 • #153: Bảo Quang diệp2020-03-10 07:08
 • #154: Quỷ minh2020-03-10 07:08
 • #155: Mười vạn âm Binh2020-03-10 07:08
 • #156: Âm Binh hổ phù2020-03-10 07:08
 • #157: Thôn Phệ Chi Chủ2020-03-10 07:09
 • #158: Đường rút lui2020-03-10 07:09
 • #159: Cửa2020-03-10 07:09
 • #160: Quỷ phi2020-03-10 07:09
 • #161: Âm Binh tiện tay2020-03-10 07:09
 • #162: Hóa Nhục Trì2020-03-10 07:10
 • #163: Tro vân2020-03-10 07:10
 • #164: Người sống, người chết2020-03-10 07:10
 • #165: Ta đã trở về2020-03-10 07:10
 • #166: Vọng Kinh khó tiến2020-03-10 07:11
 • #167: Phủ thái tử khó ra2020-03-10 07:11
 • #168: Tôn Tướng quân2020-03-10 07:11
 • #169: Thành nam đại loạn2020-03-10 07:11
 • #170: Run rẩy cái kéo2020-03-10 07:11
 • #171: Cuồng phong đột khởi2020-03-10 07:12
 • #172: Thiên liệt2020-03-10 07:12
 • #173: Đều có đạo lý2020-03-10 07:12
 • #174: Thiên hạ nổi tiếng2020-03-10 07:12
 • #175: Ta gọi Phương Đãng2020-03-10 07:12
 • #176: Phương Đãng lúc này2020-03-10 07:12
 • #177: Tối ngươi tiểu quốc2020-03-10 07:13
 • #178: Nhất Trượng Thanh2020-03-10 07:13
 • #179: Khóc Hạ quốc2020-03-10 07:13
 • #180: Hắc hóa2020-03-10 07:13
 • #181: Người trong lòng người một cái sợ chữ2020-03-10 07:13
 • #182: Ngươi sổ năm ta sổ ba2020-03-10 07:14
 • #183: Tựu muốn ngươi chết2020-03-10 07:14
 • #184: Đúc cốt2020-03-10 07:14
 • #185: Huyễn Long nổi giận2020-03-10 07:14
 • #186: Chơi ngàn năm lão xiếc2020-03-10 07:15
 • #187: Đổ huyết môi2020-03-10 07:15
 • #188: Cừu hận2020-03-10 07:15
 • #189: Sớm ra tay2020-03-10 07:15
 • #190: Chạy trốn nhanh tựu là bi kịch2020-03-10 07:15
 • #191: Hấp thu thần hồn2020-03-10 07:16
 • #192: Bi kịch2020-03-10 07:16
 • #193: Kẻ lãng tử trở về nhà2020-03-10 07:16
 • #194: Lăn2020-03-10 07:16
 • #195: Có lẽ có khả năng2020-03-10 07:16
 • #196: Khổ Tẩu độc2020-03-10 07:17
 • #197: Con rể đến thăm2020-03-10 07:17
 • #198: Vương phủ gia yến2020-03-10 07:17
 • #199: Dọn nhà2020-03-10 07:17
 • #200: Rung động đến tâm can2020-03-10 07:17
 • #201: Diệu Pháp Môn2020-03-10 07:18
 • #202: Khách không mời mà đến2020-03-10 07:18
 • #203: Phiền muộn huynh đệ2020-03-10 07:18
 • #204: Hậu Thổ thành2020-03-10 07:18
 • #205: Ba đại sát cơ [ Cùng tiên đấu]2020-03-10 07:18
 • #206: Hậu Thổ chợ2020-03-10 07:19
 • #207: Ba trăm lượng một bữa cơm2020-03-10 07:19
 • #208: Thiên kinh địa nghĩa2020-03-10 07:19
 • #209: Hủy lâu2020-03-10 07:19
 • #210: Một cái đều không buông tha2020-03-10 07:19
 • #211: Đấu cổ đại hội2020-03-10 07:20
 • #212: Tử Yêu Yêu2020-03-10 07:20
 • #213: Nội tràng sát cơ2020-03-10 07:20
 • #214: Đánh bạc người sao?2020-03-10 07:20
 • #215: Khai mở cổ2020-03-10 07:20
 • #216: Tái nhập nội tràng2020-03-10 07:21
 • #217: Đường Tam công tử2020-03-10 07:21
 • #218: Tất thắng2020-03-10 07:21
 • #219: Ức lượng bạc2020-03-10 07:21
 • #220: Hỉ ăn thịt người não2020-03-10 07:22
 • #221: Nội khố2020-03-10 07:22
 • #222: Du diên sâu độc2020-03-10 07:22
 • #223: Người kén2020-03-10 07:22
 • #224: Tại ta trong lao2020-03-10 07:22
 • #225: Chu vương bái nguyệt2020-03-10 07:23
 • #226: Giúp một việc?2020-03-10 07:23
 • #227: Hậu Thổ con nhện2020-03-10 07:23
 • #228: Quỷ Tướng xuất thế2020-03-10 07:23
 • #229: Chu vương hiện hình2020-03-10 07:23
 • #230: Vô Cực sát đạo2020-03-10 07:24
 • #231: Ngũ Lôi diệu pháp2020-03-10 07:24
 • #232: Nộ Chiến báo thù2020-03-10 07:24
 • #233: Phương Đãng trở về2020-03-10 07:24
 • #234: Phương Đãng là ai?2020-03-10 07:24
 • #235: Quỷ Tướng tâm tư2020-03-10 07:25
 • #236: Ưng Nhãn Xà Mục2020-03-10 07:25
 • #237: Không tha chi ác2020-03-10 07:25
 • #238: Phương Đãng đi2020-03-10 07:25
 • #239: Quỷ đạo cháo âm2020-03-10 07:26
 • #240: Mộng tưởng trở thành sự thật2020-03-10 07:26
 • #241: Ta thế giới2020-03-10 07:27
 • #242: Người chi tướng chết hắn nói vượt độc2020-03-10 07:27
 • #243: Mới tinh con đường2020-03-10 07:27
 • #244: Thịt cổ huyết nô2020-03-10 07:27
 • #245: Hạ quốc vương tử2020-03-10 07:27
 • #246: Long tộc lôi châu2020-03-10 07:27
 • #247: Phương Đãng không dám!2020-03-10 07:28
 • #248: Phương Đãng ngươi dám?2020-03-10 07:28
 • #249: Dương danh Bách Tượng2020-03-10 07:28
 • #250: Dưới ánh trăng buồn bực rượu2020-03-10 07:28
 • #251: Giáp Hậu Thành2020-03-10 07:28
 • #252: Một trăm triệu lượng bạc tiền đặt cược2020-03-10 07:29
 • #253: Thắng2020-03-10 07:29
 • #254: Viết biên nhận làm chứng2020-03-10 07:29
 • #255: Đại bất kính2020-03-10 07:29
 • #256: Liệt Tương cuộc chiến2020-03-10 07:30
 • #257: Hung hãn Sào Nghĩ2020-03-10 07:30
 • #258: Có gì không dám?2020-03-10 07:30
 • #259: Phương lột da2020-03-10 07:30
 • #260: Lấy để làm tiểu2020-03-10 07:31
 • #261: Bảo bối phiền phức khó chịu2020-03-10 07:31
 • #262: Tu độc Ngưng Hình2020-03-10 07:31
 • #263: Hai kiện sự tình2020-03-10 07:31
 • #264: Hoa Hải U Thương2020-03-10 07:31
 • #265: Trang điểm2020-03-10 07:32
 • #266: Keo kiệt hỉ bào2020-03-10 07:32
 • #267: Phương Đãng giá lâm2020-03-10 07:32
 • #268: Bản ta bản tâm bản niệm2020-03-10 07:32
 • #269: Tiên Tử cầu tình2020-03-10 07:33
 • #270: Ngoài dự đoán mọi người2020-03-10 07:33
 • #271: Huyền Diệu Chi Môn2020-03-10 07:33
 • #272: Long nữ tác thi2020-03-10 07:33
 • #273: Kích Lưu dũng tiến2020-03-10 07:33
 • #274: Tứ diện Sở ca (bốn bề thọ địch)2020-03-10 07:33
 • #275: Thân nhân phản bội2020-03-10 07:34
 • #276: Không chiếm được2020-03-10 07:34
 • #277: Ta và ngươi đổi2020-03-10 07:34
 • #278: Ngươi huynh đệ của ta2020-03-10 07:34
 • #279: Lòng tham khởi tà niệm sinh2020-03-10 07:34
 • #280: Thân thể kiếp dốc sức liều mạng2020-03-10 07:34
 • #281: Biến mất vô tung2020-03-10 07:35
 • #282: Bảo bối không thấy2020-03-10 07:35
 • #283: Nhập Đường Môn2020-03-10 07:35
 • #284: Dương danh thiên hạ2020-03-10 07:35
 • #285: Không từ thủ đoạn2020-03-10 07:35
 • #286: Cho ta nhổ ra2020-03-10 07:36
 • #287: Thư phòng đoàn tụ2020-03-10 07:36
 • #288: Hợp mưu hợp sức2020-03-10 07:36
 • #289: Nhân vật mới [ Sất trá tiên đồ ]2020-03-10 07:36
 • #290: Tiên cung bọn hèn nhát2020-03-10 07:37
 • #291: Độc Kinh2020-03-10 07:37
 • #292: Các ngươi nhất định là yêu quái2020-03-10 07:37
 • #293: Nhân vật mới thi đấu2020-03-10 07:37
 • #294: Nhút nhát xuất cảnh giới2020-03-10 07:38
 • #295: Âm tay ám chiêu2020-03-10 07:38
 • #296: Kịch độc2020-03-10 07:38
 • #297: Vô sỉ bức bách2020-03-10 07:38
 • #298: Đan cung đạo cung2020-03-10 07:38
 • #299: Công đấu2020-03-10 07:39
 • #300: Cuồng ngạo2020-03-10 07:39
 • #301: Giết ngươi như giết gà2020-03-10 07:39
 • #302: Sơ hở2020-03-10 07:39
 • #303: Duyên phận2020-03-10 07:40
 • #304: Hứa ngươi 1 chỗ tốt2020-03-10 07:40
 • #305: Đồng Hỏa truyền đạo2020-03-10 07:40
 • #306: Dùng động tình chi2020-03-10 07:40
 • #307: Khống chế Vận Mệnh2020-03-10 07:40
 • #308: Sư huynh đệ2020-03-10 07:41
 • #309: Tận nhân sự nghe thiên mệnh2020-03-10 07:41
 • #310: Ta nhận thua2020-03-10 07:41
 • #311: Băng vẫn2020-03-10 07:41
 • #312: Độc Kinh quy tắc chung2020-03-10 07:41
 • #313: Một góc của băng sơn2020-03-10 07:42
 • #314: Bạo bạo bạo bạo bạo2020-03-10 07:42
 • #315: Giết ta2020-03-10 07:42
 • #316: Tín ngưỡng2020-03-10 07:42
 • #317: Muốn cái công đạo2020-03-10 07:42
 • #318: Vô Tận Yêu Động2020-03-10 07:42
 • #319: Ta nhớ ra rồi2020-03-10 07:43
 • #320: Tiểu nhân hèn hạ2020-03-10 07:43
 • #321: Đoàn tụ2020-03-10 07:43
 • #322: Tiên cung khốn cảnh2020-03-10 07:43
 • #323: Liệt sĩ tuổi già2020-03-10 07:43
 • #324: Thần hồn Xuất Khiếu2020-03-10 07:44
 • #325: Suy bại2020-03-10 07:44
 • #326: Long tộc2020-03-10 07:44
 • #327: Tìm tới cửa2020-03-10 07:44
 • #328: Đại đoàn viên2020-03-10 07:44
 • #329: Đều là nha hoàn2020-03-10 07:44
 • #330: Man Tổ2020-03-10 07:44
 • #331: Đến thăm thư từ qua lại2020-03-10 07:45
 • #332: Bất lợi2020-03-10 07:45
 • #333: Lượng Thiên xích2020-03-10 07:45
 • #334: Cửu Chuyển Hồ Lô2020-03-10 07:46
 • #335: Vạn yêu xuất động2020-03-10 07:46
 • #336: Xấu nhất thời khắc2020-03-10 07:46
 • #337: Bí Cảnh Bảo Điển2020-03-10 07:46
 • #338: Phòng tuyến2020-03-10 07:46
 • #339: Hạ vong2020-03-10 07:47
 • #340: Thượng Cổ môn phái2020-03-10 07:47
 • #341: 《 Âm Phù Kinh 》2020-03-10 07:47
 • #342: Mưu tính2020-03-10 07:47
 • #343: Một chiêu mất2020-03-10 07:48
 • #344: Phải chết2020-03-10 07:48
 • #345: Yêu giới Huyền Nguyệt2020-03-10 07:48
 • #346: Hắc Nhật Ma Tôn2020-03-10 07:48
 • #347: Minh Hà yêu cá2020-03-10 07:48
 • #348: Giết bằng thuốc độc2020-03-10 07:48
 • #349: Ba lối rẽ2020-03-10 07:49
 • #350: Nhân Hoàng Đô2020-03-10 07:49
 • #351: Nhân Hoàng đại điện2020-03-10 07:49
 • #352: Tế đàn2020-03-10 07:49
 • #353: Yêu Hoàng2020-03-10 07:49
 • #354: Dưới tế đàn2020-03-10 07:50
 • #355: Âm Dương quái vật2020-03-10 07:50
 • #356: Băng hỏa thây khô2020-03-10 07:50
 • #357: Quay đầu2020-03-10 07:50
 • #358: Uy hiếp2020-03-10 07:50
 • #359: Phản bội2020-03-10 07:50
 • #360: Lưỡng đào giết ba sĩ2020-03-10 07:51
 • #361: Nhân Hoàng xích2020-03-10 07:51
 • #362: Một kích khô2020-03-10 07:51
 • #363: Trở lại Vân Kiếm Sơn2020-03-10 07:51
 • #364: Ác mộng2020-03-10 07:51
 • #365: Đan thành thiên liệt2020-03-10 07:51
 • #366: Đại Hồng đế quốc2020-03-10 07:52
 • #367: Phủ thái tử2020-03-10 07:52
 • #368: Thiên Thư thiên địa2020-03-10 07:52
 • #369: Ai?2020-03-10 07:52
 • #370: Mới cung chủ2020-03-10 07:52
 • #371: Thông suốt2020-03-10 07:53
 • #372: Cái bẫy2020-03-10 07:53
 • #373: Biến đổi lớn2020-03-10 07:53
 • #374: Mục tiêu2020-03-10 07:53
 • #375: Tái nhập Vô Tận Yêu Động2020-03-10 07:54
 • #376: Động toái2020-03-10 07:54
 • #377: Bẩy rập2020-03-10 07:54
 • #378: Thư Sinh2020-03-10 07:54
 • #379: Hiến kế2020-03-10 07:54
 • #380: Gặp lại2020-03-10 07:55
 • #381: Kiếp Hỏa đốt khiếu2020-03-10 07:55
 • #382: Ta không tin, ta không phục2020-03-10 07:55
 • #383: Hạt gạo chi châu [ Đứng đầu một phái ]2020-03-10 07:55
 • #384: Ước định2020-03-10 07:55
 • #385: Đạo lữ2020-03-10 07:55
 • #386: Phục tàng2020-03-10 07:56
 • #387: Trận đầu2020-03-10 07:56
 • #388: Hỏa Độc Tiên Cung2020-03-10 07:56
 • #389: Đạo thứ nhất mệnh lệnh2020-03-10 07:56
 • #390: Tiên Cung bí tàng2020-03-10 07:56
 • #391: Đầu đầu tử lộ2020-03-10 07:56
 • #392: Vạn năm mưa gió2020-03-10 07:57
 • #393: Thiên kinh thủ đoạn2020-03-10 07:57
 • #394: Sơn Hà chí bảo2020-03-10 07:57
 • #395: Cái kia cháu trai chạy2020-03-10 07:57
 • #396: Không thấy đáy vực sâu2020-03-10 07:57
 • #397: Ác nữ Lâm môn2020-03-10 07:57
 • #398: Tửu quỷ hào chín2020-03-10 07:57
 • #399: Suy người2020-03-10 07:58
 • #400: Quy lão2020-03-10 07:58
 • #401: Huyết Độc hoa2020-03-10 07:58
 • #402: Trần Nga2020-03-10 07:58
 • #403: Đan Cung2020-03-10 07:58
 • #404: Không phải oan gia không gặp mặt2020-03-10 07:59
 • #405: Thanh niên Tiêu Diệp2020-03-10 07:59
 • #406: Cực Hoang Cổ vực2020-03-10 07:59
 • #407: Đăng nhập cực Hoang2020-03-10 07:59
 • #408: Sương mù dày đặc2020-03-10 07:59
 • #409: Bị nhìn thấu2020-03-10 07:59
 • #410: Quỷ dị2020-03-10 08:00
 • #411: Trong lửa hoa hồng2020-03-10 08:00
 • #412: Hỏa Sơn Thiên Tôn2020-03-10 08:00
 • #413: Hỏa Sơn Thiên Tôn2020-03-10 08:00
 • #414: Bẩy rập cái bẫy?2020-03-10 08:00
 • #415: Phượng Minh Bát Hoang2020-03-10 08:01
 • #416: Độc ma2020-03-10 08:01
 • #417: Hư hỏa luyện đan2020-03-10 08:01
 • #418: Tất nhiên giết bọn hắn2020-03-10 08:01
 • #419: Khoác lác chân ngôn2020-03-10 08:01
 • #420: Tựu là ý tứ này2020-03-10 08:02
 • #421: Diệt Tiên Tôn2020-03-10 08:02
 • #422: Gia nhập Tiên Cung2020-03-10 08:02
 • #423: Lục Tử Âm Châu2020-03-10 08:02
 • #424: Báo cáo kết quả công tác2020-03-10 08:02
 • #425: Về nhà2020-03-10 08:03
 • #426: Lam phách thuỷ vực2020-03-10 08:03
 • #427: Hữu Vệ tổn thương2020-03-10 08:03
 • #428: Phượng Minh Bát Hoang2020-03-10 08:03
 • #429: Gông xiềng2020-03-10 08:03
 • #430: Đạo lữ2020-03-10 08:04
 • #431: Lục Tử Âm Châu2020-03-10 08:04
 • #432: Vợ chồng đạo lữ2020-03-10 08:04
 • #433: Lam đan Thiết Lâm2020-03-10 08:05
 • #434: Ta hận2020-03-10 08:05
 • #435: Ai dám tranh phong2020-03-10 08:05
 • #436: Lục tử tụ lô2020-03-10 08:05
 • #437: Sai lầm thời gian2020-03-10 08:06
 • #438: Cao đài hát tên2020-03-10 08:06
 • #439: Cùng người đấu2020-03-10 08:06
 • #440: Nhai Tí Hoang Vực2020-03-10 08:06
 • #441: Tên điên Công Lương2020-03-10 08:06
 • #442: Không hiểu thấu2020-03-10 08:06
 • #443: Không biết sợ hãi2020-03-10 08:07
 • #444: Huyền đan lột da2020-03-10 08:07
 • #445: Tiên nhân cổ mộ2020-03-10 08:07
 • #446: Đáng chết!2020-03-10 08:07
 • #447: Lưu huỳnh suối nước nóng2020-03-10 08:07
 • #448: Bát Hoang Thôn Thạch Điểu2020-03-10 08:08
 • #449: Đường về2020-03-10 08:08
 • #450: Mây bay Lãnh Nguyệt2020-03-10 08:08
 • #451: Thu hoạch rất nhiều2020-03-10 08:08
 • #452: Giá trị cùng tôn nghiêm2020-03-10 08:09
 • #453: Bán bảo Trân Bảo Các2020-03-10 08:09
 • #454: Ngửi cẩu2020-03-10 08:09
 • #455: Lệ khí ngút trời2020-03-10 08:09
 • #456: Song tu2020-03-10 08:09
 • #457: Lo lắng2020-03-10 08:10
 • #458: Lục Thái Tử2020-03-10 08:10
 • #459: Long Phách Thiên Hạ2020-03-10 08:11
 • #460: Rùa đen rút đầu2020-03-10 08:11
 • #461: Ngươi muốn cái gì2020-03-10 08:11
 • #462: Phật tượng2020-03-10 08:11
 • #463: Phật tượng thiền âm2020-03-10 08:12
 • #464: Hoang vực Long Cung2020-03-10 08:12
 • #465: Cô cô2020-03-10 08:12
 • #466: Khí hỏa lò đan2020-03-10 08:13
 • #467: Thấu triệt2020-03-10 08:13
 • #468: Ngoại tà nhập vào cơ thể2020-03-10 08:13
 • #469: Tái nhập Nhai Tí2020-03-10 08:13
 • #470: Bát Hoang quái vật2020-03-10 08:14
 • #471: Kim sắc quái vật2020-03-10 08:14
 • #472: Châu nội cây khô2020-03-10 08:14
 • #473: Sơ hở2020-03-10 08:14
 • #474: Tình huống như thế nào2020-03-10 08:14
 • #475: Cuối cùng biện pháp2020-03-10 08:15
 • #476: Canh gác2020-03-10 08:15
 • #477: Phật đạo chi tranh giành2020-03-10 08:15
 • #478: Phá sống mơ mơ màng màng2020-03-10 08:16
 • #479: Thất cấp Phù Đồ2020-03-10 08:16
 • #480: Bà Sa Thụ2020-03-10 08:16
 • #481: Quy lão âm mưu2020-03-10 08:16
 • #482: Khô Mộc Phùng Xuân2020-03-10 08:17
 • #483: Tân sinh mệnh2020-03-10 08:17
 • #484: Nhất Diệp Đường2020-03-10 08:18
 • #485: Thành niên2020-03-10 08:18
 • #486: Cát Đạt2020-03-10 08:18
 • #487: Thu đồ đệ2020-03-10 08:19
 • #488: Sư tỷ2020-03-10 08:19
 • #489: Không nói gặp lại là được vĩnh biệt2020-03-10 08:19
 • #490: Hủ Thổ Thành2020-03-10 08:20
 • #491: Chước Địa Mặc Trùng2020-03-10 08:20
 • #492: Thụ đồ2020-03-10 08:20
 • #493: Phụng Ký lão điếm2020-03-10 08:20
 • #494: Âm dương ngư2020-03-10 08:20
 • #495: Làm ta đạo lữ2020-03-10 08:21
 • #496: Thôn xóm2020-03-10 08:21
 • #497: Tín ngưỡng2020-03-10 08:21
 • #498: Giao phong2020-03-10 08:21
 • #499: Truy cùng trốn2020-03-10 08:21
 • #500: Tín ngưỡng lực2020-03-10 08:22
 • #501: Kính sợ2020-03-10 08:22
 • #502: Trở về thành2020-03-10 08:22
 • #503: Nhân yêu hỗn chiến2020-03-10 08:22
 • #504: Hắc kim Phật tượng2020-03-10 08:22
 • #505: Đi2020-03-10 08:23
 • #506: Phân tâm2020-03-10 08:23
 • #507: Phế tích2020-03-10 08:23
 • #508: Ly tâm ma chú2020-03-10 08:23
 • #509: Ân công báo mộng2020-03-10 08:23
 • #510: Vô lực người khẩn cầu2020-03-10 08:24
 • #511: Triệu hoán2020-03-10 08:24
 • #512: Trở về2020-03-10 08:24
 • #513: Quỷ Tẩu2020-03-10 08:24
 • #514: Dẫn quân nhập úng2020-03-10 08:25
 • #515: Phát ra ánh sáng2020-03-10 08:25
 • #516: Cửu Anh Đô Hoàng2020-03-10 08:25
 • #517: Nhai ăn Phương Đãng2020-03-10 08:25
 • #518: Kình địch2020-03-10 08:25
 • #519: Hắc kim Phật tượng2020-03-10 08:26
 • #520: Hắc kim Phật tượng2020-03-10 08:26
 • #521: Quần ma loạn vũ2020-03-10 08:26
 • #522: Cùng có lợi cùng có lợi2020-03-10 08:26
 • #523: Ngươi điên rồi2020-03-10 08:26
 • #524: Mập mạp Tử Tịch2020-03-10 08:26
 • #525: Ai cao ai thấp2020-03-10 08:27
 • #526: Ôm cây đợi thỏ2020-03-10 08:27
 • #527: Tru yêu đại tiên2020-03-10 08:27
 • #528: Quy lão độc kế2020-03-10 08:27
 • #529: Tế đan buổi lễ long trọng2020-03-10 08:27
 • #530: Hóa Thổ Môn2020-03-10 08:28
 • #531: Tế thành2020-03-10 08:28
 • #532: Liệt hầu phèn rượu2020-03-10 08:28
 • #533: Bóc lột đan tế đan2020-03-10 08:28
 • #534: Cái bẫy2020-03-10 08:28
 • #535: Sơ hở2020-03-10 08:28
 • #536: Cừu gia đến thăm2020-03-10 08:29
 • #537: Cắn răng kiên trì2020-03-10 08:29
 • #538: Đầy ẩm này chén2020-03-10 08:29
 • #539: Say chết phương hưu2020-03-10 08:29
 • #540: Nhưng cầu một bại2020-03-10 08:29
 • #541: Say chết2020-03-10 08:30
 • #542: Đố kị như lửa2020-03-10 08:30
 • #543: Không biết xấu hổ Hóa Thổ Môn2020-03-10 08:30
 • #544: Náo nhiệt2020-03-10 08:30
 • #545: Ba cặp một2020-03-10 08:31
 • #546: Nói một không hai kim bàn tính2020-03-10 08:31
 • #547: Tất cả đều trả giá thật nhiều2020-03-10 08:31
 • #548: Say giết2020-03-10 08:31
 • #549: Ngươi thua2020-03-10 08:31
 • #550: Các ngươi đều thua2020-03-10 08:31
 • #551: Đột phá2020-03-10 08:32
 • #552: Ước chiến phù2020-03-10 08:32
 • #553: Phật gia có biện pháp2020-03-10 08:32
 • #554: Đồng môn2020-03-10 08:32
 • #555: Trấn Đan Tháp2020-03-10 08:32
 • #556: Bí cảnh2020-03-10 08:33
 • #557: Chư phái thi đấu2020-03-10 08:33
 • #558: Ta tới giết ngươi2020-03-10 08:33
 • #559: Tin tưởng kỳ tích2020-03-10 08:33
 • #560: Đẩy vào tuyệt cảnh2020-03-10 08:33
 • #561: Vạch trần2020-03-10 08:34
 • #562: Sinh Tử quyết đấu2020-03-10 08:34
 • #563: Ta sợ2020-03-10 08:34
 • #564: Kịch độc như lửa2020-03-10 08:34
 • #565: Các ngươi tất cả đều là rác rưởi2020-03-10 08:35
 • #566: Mặt trái tài liệu giảng dạy2020-03-10 08:35
 • #567: Giết một2020-03-10 08:35
 • #568: Giết hai2020-03-10 08:35
 • #569: Khiêu chiến Liễu Thị2020-03-10 08:35
 • #570: Phong Vân Trai thua2020-03-10 08:35
 • #571: Ta Long Cung đã muốn2020-03-10 08:36
 • #572: Không phải do ngươi2020-03-10 08:36
 • #573: Động Văn Liệt Khắc2020-03-10 08:36
 • #574: Nghe thấy hương đại hội2020-03-10 08:36
 • #575: Cùng thiên hạ là địch2020-03-10 08:37
 • #576: Giết Tiên Thánh2020-03-10 08:37
 • #577: Nguyện đánh bạc chịu thua2020-03-10 08:37
 • #578: Cứu người2020-03-10 08:37
 • #579: Thiên Địa Đầu Chung2020-03-10 08:37
 • #580: Thành tinh yêu quái2020-03-10 08:38
 • #581: Cửu U môn2020-03-10 08:38
 • #582: Giết không chết Trương Dịch2020-03-10 08:38
 • #583: Sát Thần Phương Đãng2020-03-10 08:39
 • #584: Ảo giác thần thông2020-03-10 08:39
 • #585: Không thành2020-03-10 08:39
 • #586: Không biết giải quyết thế nào2020-03-10 08:39
 • #587: Cùng sinh2020-03-10 08:40
 • #588: Tiễn đưa ngươi thượng Thanh Thiên2020-03-10 08:40
 • #589: Nhượng bộ?2020-03-10 08:40
 • #590: Đầu giá trị bao nhiêu2020-03-10 08:40
 • #591: Giết hết thiên hạ Long2020-03-10 08:40
 • #592: Vạn năm bầu bạn2020-03-10 08:41
 • #593: Lưu Ly thân Lưu Ly tâm2020-03-10 08:41
 • #594: Trong lòng ác2020-03-10 08:41
 • #595: Tóe toái trùng kiến2020-03-10 08:41
 • #596: Xảo ngộ2020-03-10 08:41
 • #597: Một kiếm kinh thiên địa2020-03-10 08:42
 • #598: Trấn áp Trương Dịch2020-03-10 08:42
 • #599: Ai cũng làm không được Trương Dịch2020-03-10 08:42
 • #600: Nguyên lai ngươi tại đây2020-03-10 08:42
 • #601: Ngươi đi2020-03-10 08:42
 • #602: Ba nộ vén2020-03-10 08:43
 • #603: Phật y đạo bản2020-03-10 08:43
 • #604: Hồi mã thương2020-03-10 08:43
 • #605: Chạy trốn2020-03-10 08:43
 • #606: Tạo Hóa thế giới2020-03-10 08:43
 • #607: Sinh Tử một sát2020-03-10 08:44
 • #608: Nhập Long Cung2020-03-10 08:44
 • #609: Hồng Tĩnh bố độc2020-03-10 08:44
 • #610: Tuyệt cảnh2020-03-10 08:44
 • #611: Nện!2020-03-10 08:44
 • #612: Hắn?2020-03-10 08:44
 • #613: Mười ngày2020-03-10 08:45
 • #614: Huyền Vân Kiếm Tháp2020-03-10 08:45
 • #615: Phản bội2020-03-10 08:45
 • #616: Tê Thiên Kiếm2020-03-10 08:45
 • #617: Trên ánh trăng trung thiên2020-03-10 08:46
 • #618: Vô Tướng kiếm2020-03-10 08:46
 • #619: Sau lưng đánh lén2020-03-10 08:46
 • #620: Mượn kiếm2020-03-10 08:46
 • #621: Ngàn kiếm ra tổ2020-03-10 08:46
 • #622: Ta với ngươi đi!2020-03-10 08:46
 • #623: Quy phàm2020-03-10 08:47
 • #624: Trở về2020-03-10 08:47
 • #625: Dọa lùi chúng địch2020-03-10 08:47
 • #626: Kỳ diệu2020-03-10 08:47
 • #627: Đường Môn lại hiện ra2020-03-10 08:47
 • #628: Xấu xí pho tượng2020-03-10 08:47
 • #629: Không có mã còn các ngươi nữa2020-03-10 08:48
 • #630: Thôn Kim Thú2020-03-10 08:48
 • #631: Thần Tiên đã cứu ta2020-03-10 08:48
 • #632: Đường Môn2020-03-10 08:48
 • #633: Dùng thương nhập đạo2020-03-10 08:49
 • #634: Bị nhốt2020-03-10 08:49
 • #635: Giả chết2020-03-10 08:49
 • #636: Bạo lộ2020-03-10 08:49
 • #637: Gặp lại2020-03-10 08:49
 • #638: Ăn điện2020-03-10 08:49
 • #639: Quán thông2020-03-10 08:50
 • #640: Phục sinh2020-03-10 08:50
 • #641: Yêu giới mười hung2020-03-10 08:50
 • #642: Tùng Hoa2020-03-10 08:50
 • #643: Ăn2020-03-10 08:50
 • #644: Thơm ngào ngạt ăn ngon thấy được2020-03-10 08:51
 • #645: Vô tận Yêu Đao2020-03-10 08:51
 • #646: Biến thân2020-03-10 08:51
 • #647: Nội chiến?2020-03-10 08:51
 • #648: Diệt Tôn phẫn nộ2020-03-10 08:51
 • #649: Thị Yêu nhất tộc2020-03-10 08:52
 • #650: Bật hết hỏa lực Ba Lỵ2020-03-10 08:52
 • #651: Chúng ta muốn cố gắng2020-03-10 08:52
 • #652: Không biết xấu hổ2020-03-10 08:52
 • #653: Giết Long2020-03-10 08:52
 • #654: Làm nhục hai nữ2020-03-10 08:53
 • #655: Giết người thì đền mạng2020-03-10 08:53
 • #656: Đồ hỗn trướng2020-03-10 08:53
 • #657: Phật đích phương pháp xử lý2020-03-10 08:53
 • #658: Trên biển cầu bản tâm2020-03-10 08:53
 • #659: Chịu tội mà đến2020-03-10 08:54
 • #660: Không thể chết được nguyên do2020-03-10 08:54
 • #661: Thạch nồi tồn tại2020-03-10 08:54
 • #662: Thiên Địa Nguyên khí2020-03-10 08:54
 • #663: Tam Tài hợp nhất2020-03-10 08:54
 • #664: Người tính không bằng trời tính2020-03-10 08:54
 • #665: Vì sao mà đến?2020-03-10 08:55
 • #666: Nhất đẹp mặt ngươi2020-03-10 08:55
 • #667: Đuổi không đi các nữ nhân2020-03-10 08:55
 • #668: Lưu không được lão bà2020-03-10 08:55
 • #669: Thất vọng tuyệt vọng2020-03-10 08:56
 • #670: Quỷ anh sĩ2020-03-10 08:56
 • #671: Bát Diệp anh sĩ2020-03-10 08:56
 • #672: Hồng động Chân Quân2020-03-10 08:56
 • #673: Thù hận2020-03-10 08:56
 • #674: Nguyên Anh cự đấu2020-03-10 08:57
 • #675: Không gian thần thông2020-03-10 08:57
 • #676: Quỷ Túy Cực Hoàng2020-03-10 08:57
 • #677: Đứng đầu một phái2020-03-10 08:57
 • #678: Song anh ngăn đường2020-03-10 08:57
 • #679: Quần nhau2020-03-10 08:58
 • #680: Tẩu hỏa nhập ma2020-03-10 08:58
 • #681: Siêu độ ba anh2020-03-10 08:58
 • #682: Nguyên Anh tự bạo2020-03-10 08:58
 • #683: Phát vô thượng nguyện2020-03-10 08:58
 • #684: Nhìn không thấu Phương Đãng2020-03-10 08:59
 • #685: Chính Long Tử Ban2020-03-10 08:59
 • #686: Ai là con mồi?2020-03-10 08:59
 • #687: Hỏa Độc Tiên Cung Chưởng Môn2020-03-10 08:59
 • #688: Tiễn đưa ta xích đan2020-03-10 08:59
 • #689: Bất động Bảo Sơn2020-03-10 09:00
 • #690: Không thể chiến thắng2020-03-10 09:00
 • #691: Độc kiếm2020-03-10 09:00
 • #692: Minh Ngoan Cầu2020-03-10 09:00
 • #693: Thu phục2020-03-10 09:00
 • #694: Về nhà2020-03-10 09:01
 • #695: Nghiền áp2020-03-10 09:01
 • #696: Tu sĩ Chân Vượng2020-03-10 09:01
 • #697: Chuyện gì xảy ra?2020-03-10 09:01
 • #698: Kim đan2020-03-10 09:01
 • #699: Tử kim pháp bảo2020-03-10 09:01
 • #700: Hưng sư vấn tội2020-03-10 09:02
 • #701: Khó hiểu thần thông2020-03-10 09:02
 • #702: Kiếp Hỏa hừng hực2020-03-10 09:02
 • #703: Kiếp Hỏa luyện kim đan2020-03-10 09:03
 • #704: Phương phủ2020-03-10 09:03
 • #705: Vứt bỏ2020-03-10 09:03
 • #706: Đan Cung cung chủ2020-03-10 09:04
 • #707: Chuẩn bị ở sau2020-03-10 09:04
 • #708: Chuẩn bị ở sau chuẩn bị ở sau2020-03-10 09:04
 • #709: Thiên địa Băng diệt2020-03-10 09:04
 • #710: Miếng vá2020-03-10 09:04
 • #711: Như vậy ca ca?2020-03-10 09:05
 • #712: Kinh hãi2020-03-10 09:05
 • #713: Xé rách2020-03-10 09:05
 • #714: Kim Phù Đồ hắc Phù Đồ2020-03-10 09:05
 • #715: Thiếu niên tóc trắng2020-03-10 09:05
 • #716: Yêu giới2020-03-10 09:05
 • #717: Đa nghi2020-03-10 09:06
 • #718: Bị nắm,chộp2020-03-10 09:06
 • #719: Bùn nhão2020-03-10 09:06
 • #720: Vạn cát hợp thành Yêu Sơn2020-03-10 09:06
 • #721: Nuốt yêu trăm vạn2020-03-10 09:07
 • #722: Hoàn mỹ?2020-03-10 09:07
 • #723: Bị động cục diện2020-03-10 09:07
 • #724: Khác nhau2020-03-10 09:07
 • #725: Trúng kế2020-03-10 09:08
 • #726: Long Tộc bí bảo2020-03-10 09:08
 • #727: Vân Vụ Thành2020-03-10 09:08
 • #728: Không xong2020-03-10 09:08
 • #729: Trong hộp thế giới2020-03-10 09:08
 • #730: Tìm vương thành2020-03-10 09:09
 • #731: Đồn Thái2020-03-10 09:09
 • #732: Tằm lão2020-03-10 09:09
 • #733: Tái nhập Vân Vụ Thành2020-03-10 09:10
 • #734: Băng Phách Hoang vực2020-03-10 09:10
 • #735: Không xong2020-03-10 09:10
 • #736: Ngoài ý liệu2020-03-10 09:10
 • #737: Liên hoàn bộ đồ2020-03-10 09:10
 • #738: Đan Cung đoạt bảo2020-03-10 09:11
 • #739: Phân hợp?2020-03-10 09:11
 • #740: Băng Phách tinh hạch2020-03-10 09:11
 • #741: Khai thiên tích địa2020-03-10 09:11
 • #742: Hai cái Phương Đãng ba cái trứng2020-03-10 09:12
 • #743: Tạo Hóa đỉnh2020-03-10 09:12
 • #744: Di tích đệ nhị hình ảnh2020-03-10 09:12
 • #745: Đồng bọn2020-03-10 09:12
 • #746: Tuyệt vọng Cô Thành2020-03-10 09:12
 • #747: Nhân Tộc chi hỏa vĩnh viễn không tắt diệt2020-03-10 09:12
 • #748: Nghịch Lân2020-03-10 09:13
 • #749: Hết thảy đều đã xong2020-03-10 09:13
 • #750: Kinh loạn2020-03-10 09:13
 • #751: Vô tận đan sĩ2020-03-10 09:13
 • #752: Âm mưu quỷ kế2020-03-10 09:14
 • #753: Lừa đảo Trương Dịch2020-03-10 09:14
 • #754: Thế giới sinh diệt2020-03-10 09:14
 • #755: Ngưng Đan đại điển2020-03-10 09:15
 • #756: Yêu tộc quấy rối2020-03-10 09:16
 • #757: Vương Giả Quy Lai2020-03-10 09:16
 • #758: Vạn yêu chi thành2020-03-10 09:16
 • #759: Phương Đãng khế ước2020-03-10 09:16
 • #760: Diễn biến yêu vật2020-03-10 09:16
 • #761: Phi thăng2020-03-10 09:16
 • #762: Thọ nguyên hạt châu2020-03-10 09:17
 • #763: Bạo Phong Thú2020-03-10 09:17
 • #764: Lại là ngươi?2020-03-10 09:17
 • #765: Chật vật mà về2020-03-10 09:18
 • #766: Nghiền áp cấp thu hoạch2020-03-10 09:18
 • #767: Vây săn Phương Đãng2020-03-10 09:18
 • #768: Cát cơn xoáy2020-03-10 09:18
 • #769: Một ổ đầu2020-03-10 09:19
 • #770: Động phủ song đồng2020-03-10 09:19
 • #771: Huyết mạch tinh quái2020-03-10 09:19
 • #772: Người trung gian Nguyệt lão2020-03-10 09:19
 • #773: Đại đồng cùng tiểu Đồng2020-03-10 09:19
 • #774: Mộng cùng thần cơ2020-03-10 09:20
 • #775: Từ Tuấn hồ lô2020-03-10 09:20
 • #776: Phế phẩm pháp bảo2020-03-10 09:20
 • #777: Đem ngươi trở thành cẩu2020-03-10 09:20
 • #778: Nhất Kích Tất Sát2020-03-10 09:21
 • #779: Tính sai2020-03-10 09:21
 • #780: Không lưu người sống?2020-03-10 09:21
 • #781: Ta mời các ngươi uống rượu2020-03-10 09:21
 • #782: Hậu cung có Giai Lệ2020-03-10 09:22
 • #783: Rất nghèo2020-03-10 09:22
 • #784: Thiên Bàn thành2020-03-10 09:22
 • #785: Mỹ Nhiêm Công tương mời2020-03-10 09:23
 • #786: Uyển Thu2020-03-10 09:23
 • #787: Hoàn Anh Đan2020-03-10 09:23
 • #788: Không xong2020-03-10 09:23
 • #789: Thiếu nợ Phương Đãng phải còn2020-03-10 09:24
 • #790: Nguyệt Kiều Kiều giá cả2020-03-10 09:24
 • #791: Niết Bàn2020-03-10 09:24
 • #792: Hồng Liên bảo tọa2020-03-10 09:24
 • #793: Thổ Hủ cặp mắt vĩ đại2020-03-10 09:25
 • #794: Nói trở mình tựu trở mình2020-03-10 09:25
 • #795: Đã chết2020-03-10 09:25
 • #796: Hồng Liên nghiệp hỏa2020-03-10 09:25
 • #797: Nghiệp hỏa huyễn cảnh2020-03-10 09:26
 • #798: Trí tuệ2020-03-10 09:26
 • #799: Thiên Bàn nhiệm vụ2020-03-10 09:26
 • #800: Tặc Âu2020-03-10 09:26
 • #801: Còn thi kia thân2020-03-10 09:27
 • #802: Cửu Đầu Cự Long2020-03-10 09:27
 • #803: Thông minh cửu đầu long2020-03-10 09:27
 • #804: Long trảo2020-03-10 09:27
 • #805: Thất bại2020-03-10 09:27
 • #806: Tất nhiên thất bại2020-03-10 09:28
 • #807: Triệu hoán thuật2020-03-10 09:28
 • #808: Toàn Phong Ma2020-03-10 09:28
 • #809: Kim cương thú2020-03-10 09:28
 • #810: Ánh sáng mặt trời2020-03-10 09:28
 • #811: Tái chiến nhiệm vụ2020-03-10 09:28
 • #812: Không may2020-03-10 09:29
 • #813: Xích Đồng anh sĩ2020-03-10 09:29
 • #814: Cường đại dân bản địa2020-03-10 09:29
 • #815: Xích Viêm cờ xí2020-03-10 09:29
 • #816: Lam sắc khí mạch2020-03-10 09:29
 • #817: Năm phút đồng hồ2020-03-10 09:29
 • #818: Đệ nhị thủ lĩnh2020-03-10 09:30
 • #819: Một đường quang minh2020-03-10 09:30
 • #820: Hiểu ra2020-03-10 09:30
 • #821: Dụ dỗ2020-03-10 09:30
 • #822: Hủy diệt2020-03-10 09:31
 • #823: Thu hoạch2020-03-10 09:31
 • #824: Họa trời giáng2020-03-10 09:31
 • #825: Ngươi đến tột cùng là ai?2020-03-10 09:31
 • #826: Nhiệm vụ mới2020-03-10 09:31
 • #827: Không có quỷ2020-03-10 09:31
 • #828: Vung không hết nữ nhân2020-03-10 09:32
 • #829: Hắc Dạ chi thành2020-03-10 09:32
 • #830: Tam chuyển anh sĩ2020-03-10 09:32
 • #831: Tinh Thần2020-03-10 09:32
 • #832: Điệu hổ ly sơn2020-03-10 09:32
 • #833: Tam Sơn Dạ Xoa2020-03-10 09:32
 • #834: Hư Không Bạo Tộc2020-03-10 09:33
 • #835: Thần Chu Bí Cảnh2020-03-10 09:33
 • #836: Nửa yêu Nhân Tộc2020-03-10 09:33
 • #837: Ngươi muốn tìm chết2020-03-10 09:33
 • #838: Ngươi đã bị chết2020-03-10 09:33
 • #839: Pháp bảo2020-03-10 09:34
 • #840: Cứu mẹ2020-03-10 09:34
 • #841: Cải biến chủ ý2020-03-10 09:34
 • #842: Tô Tình động phủ2020-03-10 09:34
 • #843: Cấm chế phía dưới2020-03-10 09:35
 • #844: Móc2020-03-10 09:35
 • #845: Gặp con gái2020-03-10 09:36
 • #846: Gả cho ngươi2020-03-10 09:36
 • #847: Cần ngươi hỗ trợ2020-03-10 09:36
 • #848: Giết nàng2020-03-10 09:36
 • #849: Hối hận2020-03-10 09:36
 • #850: Vỏ trứng2020-03-10 09:36
 • #851: Một nhà đoàn tụ2020-03-10 09:37
 • #852: Gả nữ2020-03-10 09:37
 • #853: Dùng sức mạnh2020-03-10 09:37
 • #854: Động phòng2020-03-10 09:37
 • #855: Phương Đãng không hiểu được cô độc2020-03-10 09:38
 • #856: Tuyển bên cạnh2020-03-10 09:38
 • #857: Đột nhiên xuất hiện2020-03-10 09:38
 • #858: Tam Tinh Đô2020-03-10 09:38
 • #859: Thực huynh đệ2020-03-10 09:39
 • #860: Người quen biết cũ2020-03-10 09:39
 • #861: Thương Huyết Lân chủ2020-03-10 09:39
 • #862: Tử Kim Hồ Lô2020-03-10 09:39
 • #863: Chui đầu vô lưới2020-03-10 09:39
 • #864: Hối hận2020-03-10 09:40
 • #865: Thu ngươi làm nô2020-03-10 09:40
 • #866: Phương Đãng chỉ có thể có một cái2020-03-10 09:40
 • #867: Biến mất màu đen Phương Đãng2020-03-10 09:40
 • #868: Thần Chu Bí Cảnh2020-03-10 09:41
 • #869: Không đúng2020-03-10 09:41
 • #870: Cái giếng2020-03-10 09:41
 • #871: Pho tượng2020-03-10 09:41
 • #872: Quỷ dị sự tình2020-03-10 09:41
 • #873: Khiêng chung pho tượng2020-03-10 09:42
 • #874: Tím Kim Chung2020-03-10 09:42
 • #875: Tổ khúc nhạc2020-03-10 09:42
 • #876: Vạn năm trước cái bẫy2020-03-10 09:42
 • #877: Phản bội nửa yêu Nhân Tộc2020-03-10 09:42
 • #878: Một đường sinh cơ2020-03-10 09:43
 • #879: Chuông tang2020-03-10 09:43
 • #880: Người đáng thương2020-03-10 09:43
 • #881: Khải mộ người2020-03-10 09:43
 • #882: Nhất tộc chung kết2020-03-10 09:43
 • #883: Mặt nạ2020-03-10 09:43
 • #884: Thiên Kiếp2020-03-10 09:44
 • #885: Phản bội2020-03-10 09:44
 • #886: Ôn Văn Đại Sư2020-03-10 09:44
 • #887: Ngụy quân tử2020-03-10 09:44
 • #888: Chúc Hỏa cùng Chỉ Thủ2020-03-10 09:44
 • #889: Nguyên Anh nhiều rất giỏi2020-03-10 09:45
 • #890: Phân tán nhập môn2020-03-10 09:45
 • #891: Bắt rùa trong hũ2020-03-10 09:45
 • #892: Trong mây rượu2020-03-10 09:45
 • #893: Vạn vật chi mẫu2020-03-10 09:45
 • #894: Bởi vì thú vị2020-03-10 09:45
 • #895: Kinh ngạc2020-03-10 09:46
 • #896: Mượn lực2020-03-10 09:46
 • #897: Cừu hận2020-03-10 09:46
 • #898: Tựu thiếu nợ một lời giải thích2020-03-10 09:46
 • #899: Tóe Toái Tinh thần2020-03-10 09:47
 • #900: Cái bẫy2020-03-10 09:47
 • #901: Tinh Thần chi chủ2020-03-10 09:47
 • #902: Cung phụng bản ngã phật2020-03-10 09:47
 • #903: Linh Môn mở rộng2020-03-10 09:47
 • #904: Phương Đãng thiên đoàn2020-03-10 09:47
 • #905: Trả thù2020-03-10 09:48
 • #906: Ngũ nữ đến nhà2020-03-10 09:48
 • #907: Phương Đãng vấn đề2020-03-10 09:48
 • #908: Tầm Phụ cùng Quy Nhất2020-03-10 09:48
 • #909: Nhân tính2020-03-10 09:49
 • #910: Hắc Dạ thành lâu đài2020-03-10 09:49
 • #911: Dưới đời này may mắn nhất người2020-03-10 09:49
 • #912: Bầy anh chi Vương2020-03-10 09:49
 • #913: Phụ thân nhi tử2020-03-10 09:49
 • #914: Kỹ năng mới2020-03-10 09:50
 • #915: Hư Không Bạo Tộc2020-03-10 09:50
 • #916: Đẻ trứng2020-03-10 09:50
 • #917: Rời đi2020-03-10 09:50
 • #918: Ẩn giả2020-03-10 09:51
 • #919: Nộ sát ẩn giả2020-03-10 09:51
 • #920: Phương Mạch Nhiên2020-03-10 09:51
 • #921: Khiêu chiến quyền uy2020-03-10 09:52
 • #922: Nhập phương ngọc2020-03-10 09:52
 • #923: Nhiệm vụ thế giới2020-03-10 09:52
 • #924: Ba lượt cơ hội2020-03-10 09:52
 • #925: Một kiếm hoành hành2020-03-10 09:53
 • #926: Tử Kim Hồ Lô2020-03-10 09:53
 • #927: Cuối cùng sáu ngày2020-03-10 09:53
 • #928: Sáu ngày sau đó2020-03-10 09:53
 • #929: Đại thụ thế giới2020-03-10 09:53
 • #930: Kẻ yếu2020-03-10 09:54
 • #931: Cắt cỏ cốc2020-03-10 09:54
 • #932: Hồng Huyết Yêu Đồ2020-03-10 09:54
 • #933: Chân Thực chi lực2020-03-10 09:54
 • #934: Đột nhiên gặp sát cơ2020-03-10 09:55
 • #935: Xuất kỳ bất ý2020-03-10 09:55
 • #936: Cửu Huyền đến thăm2020-03-10 09:55
 • #937: Thân tử đạo tiêu (*)2020-03-10 09:55
 • #938: Đạp giai sáu thành2020-03-10 09:55
 • #939: Trở về nhà2020-03-10 09:56
 • #940: Ngộ nhập cái bẫy2020-03-10 09:56
 • #941: Nhanh lên2020-03-10 09:56
 • #942: Bốn mùa thiên đường2020-03-10 09:56
 • #943: Mỗi người như rồng2020-03-10 09:57
 • #944: Mới tới miễn phí2020-03-10 09:57
 • #945: Cố sự cùng rượu2020-03-10 09:57
 • #946: Tốt thời gian2020-03-10 09:57
 • #947: Tiểu sửu2020-03-10 09:57
 • #948: Mơ tưởng gạt ta2020-03-10 09:58
 • #949: Lực lượng mới xuất hiện2020-03-10 09:58
 • #950: Không xong2020-03-10 09:58
 • #951: Năm thành Chân Thực2020-03-10 09:58
 • #952: Sẽ không tiếc2020-03-10 09:58
 • #953: Thôn phệ2020-03-10 09:59
 • #954: Thiên Chu La Võng2020-03-10 09:59
 • #955: Bị bắt2020-03-10 09:59
 • #956: Hình phạt treo cổ đài2020-03-10 09:59
 • #957: Cứu người2020-03-10 09:59
 • #958: Cái bẫy2020-03-10 10:00
 • #959: Linh Sơn bới móc2020-03-10 10:00
 • #960: Nghiền giết Cửu Chân2020-03-10 10:00
 • #961: Phấn thân toái cốt2020-03-10 10:01
 • #962: Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi2020-03-10 10:01
 • #963: Cối xay thịt2020-03-10 10:01
 • #964: Phúc này họa này2020-03-10 10:01
 • #965: Sáu thành Chân Thực2020-03-10 10:01
 • #966: Thỉnh thần tiễn đưa thần2020-03-10 10:02
 • #967: Việc hay2020-03-10 10:02
 • #968: Trở về2020-03-10 10:02
 • #969: Các ngươi thật sự muốn nhìn2020-03-10 10:03
 • #970: Thành bại trong nháy mắt2020-03-10 10:03
 • #971: Nuốt tinh2020-03-10 10:03
 • #972: Thôn phệ Đức Hoành2020-03-10 10:03
 • #973: Việc đáng làm thì phải làm2020-03-10 10:03
 • #974: Mới đích lãnh thổ quốc gia2020-03-10 10:04
 • #975: Kỳ diệu hoa2020-03-10 10:04
 • #976: Khó lường thất sắc hoa2020-03-10 10:04
 • #977: Thật cao theo đuổi xa2020-03-10 10:04
 • #978: Ý niệm trong đầu hiểu rõ2020-03-10 10:05
 • #979: Một kích trí mạng2020-03-10 10:05
 • #980: Không mặt mũi thấy người2020-03-10 10:05
 • #981: Hồng đào đại thụ2020-03-10 10:05
 • #982: Cây hỉ nộ2020-03-10 10:06
 • #983: Huyết Kiển một quyền2020-03-10 10:06
 • #984: Huyên U Hoa2020-03-10 10:06
 • #985: Cuối cùng 1 khỏa2020-03-10 10:06
 • #986: Một kiếm phá vạn pháp2020-03-10 10:06
 • #987: Một kiếm phá vạn pháp 22020-03-10 10:07
 • #988: Không có kiếm thứ hai2020-03-10 10:07
 • #989: Kiếm Tâm lại Manh2020-03-10 10:07
 • #990: Biến thái2020-03-10 10:07
 • #991: Âm Huyết Tam thiếu2020-03-10 10:07
 • #992: Lăng Quang Tinh Hạch2020-03-10 10:08
 • #993: Trả thù2020-03-10 10:08
 • #994: Cuối cùng một khỏa2020-03-10 10:08
 • #995: Mười cái hiệp2020-03-10 10:08
 • #996: Bị trêu đùa cảm thụ2020-03-10 10:08
 • #997: Lôi đình vùng địa cực2020-03-10 10:09
 • #998: Lôi đình nữ thần2020-03-10 10:09
 • #999: Thiên chuy bách luyện2020-03-10 10:09
 • #1000: Khai phong2020-03-10 10:09
 • #1001: Solo2020-03-10 10:10
 • #1002: Thất bại thảm hại2020-03-10 10:10
 • #1003: Một kiếm chi uy2020-03-10 10:10
 • #1004: Thái Bạch cầu cứu2020-03-10 10:10
 • #1005: Hoành áp hai trăm đêm nô2020-03-10 10:10
 • #1006: Giải phóng đêm nô2020-03-10 10:11
 • #1007: Bảy thành Chân Thực2020-03-10 10:11
 • #1008: Nhiều loại thủ đoạn2020-03-10 10:11
 • #1009: Vô tri không trí2020-03-10 10:11
 • #1010: Bảy thành Chân Thực2020-03-10 10:12
 • #1011: Chém lại trảm2020-03-10 10:12
 • #1012: Trảm trảm trảm trảm2020-03-10 10:13
 • #1013: Tiên Tử cúi đầu2020-03-10 10:13
 • #1014: Hàng phục Băng Hiên2020-03-10 10:13
 • #1015: Độc nhãn cự quái2020-03-10 10:14
 • #1016: Lại trảm2020-03-10 10:14
 • #1017: Chanh Quang Kim Hoàn2020-03-10 10:14
 • #1018: Âm câu chú2020-03-10 10:15
 • #1019: Lãnh Trú Thế Giới diệt2020-03-10 10:15
 • #1020: Hồng cây đào bí mật2020-03-10 10:15
 • #1021: Ta lại tới nữa2020-03-10 10:15
 • #1022: Trảm thần búa2020-03-10 10:16
 • #1023: Thần búa một kích2020-03-10 10:16
 • #1024: Phương Đãng thiết yến2020-03-10 10:17
 • #1025: Giao dịch2020-03-10 10:17
 • #1026: Phương Đãng đích thân đến2020-03-10 10:17
 • #1027: Phương Đãng đã đến2020-03-10 10:18
 • #1028: Một kiếm một búa2020-03-10 10:18
 • #1029: Sáng lạn kết cục2020-03-10 10:18
 • #1030: Đồ ăn2020-03-10 10:18
 • #1031: Lấy một địch ba2020-03-10 10:18
 • #1032: Giết gà2020-03-10 10:19
 • #1033: Hợp lực một kích2020-03-10 10:19
 • #1034: Kẻ báo thù2020-03-10 10:19
 • #1035: Đốt thần hồ lô2020-03-10 10:19
 • #1036: Nổi giận chém2020-03-10 10:19
 • #1037: Chính thức một kiếm2020-03-10 10:20
 • #1038: Nghịch chuyển2020-03-10 10:20
 • #1039: Giết sạch2020-03-10 10:20
 • #1040: Kết minh?2020-03-10 10:20
 • #1041: Hợp thể2020-03-10 10:21
 • #1042: 200 thế giới2020-03-10 10:21
 • #1043: Chim thú tán2020-03-10 10:21
 • #1044: Thanh lý2020-03-10 10:22
 • #1045: Chấm đen nhỏ2020-03-10 10:22
 • #1046: Thần phục2020-03-10 10:22
 • #1047: Báo thù người lại đến2020-03-10 10:22
 • #1048: Thiên Cơ2020-03-10 10:23
 • #1049: Thiên Cơ cúi đầu2020-03-10 10:23
 • #1050: Trương Dịch2020-03-10 10:23
 • #1051: Thần quyến chi tử2020-03-10 10:23
 • #1052: Ba ngàn tỷ năm2020-03-10 10:23
 • #1053: Tụ Tiên Trai2020-03-10 10:24
 • #1054: Đấu giá hội2020-03-10 10:24
 • #1055: Đánh dấu2020-03-10 10:24
 • #1056: Càn quét không còn2020-03-10 10:24
 • #1057: Không nhận thua2020-03-10 10:24
 • #1058: Ngu ngốc kẻ đần đầu óc tối dạ2020-03-10 10:25
 • #1059: Sai rồi cái gì2020-03-10 10:25
 • #1060: Ta theo thế gian một đường leo mà đến2020-03-10 10:25
 • #1061: Đấu giá2020-03-10 10:26
 • #1062: Nghiệt Hải kiếm2020-03-10 10:26
 • #1063: Lớp lớp vòng vây2020-03-10 10:26
 • #1064: Một kiếm2020-03-10 10:27
 • #1065: Hai kiếm, ba kiếm2020-03-10 10:27
 • #1066: Muốn chết không xong2020-03-10 10:27
 • #1067: Cứu người2020-03-10 10:27
 • #1068: Độc2020-03-10 10:28
 • #1069: Cổ Thần Chiến Trường2020-03-10 10:28
 • #1070: Phế tích2020-03-10 10:28
 • #1071: Kế hoạch2020-03-10 10:28
 • #1072: Ma hậu mẫu hoàng2020-03-10 10:28
 • #1073: Thắng lợi đột nhiên tới2020-03-10 10:29
 • #1074: Quái điểu2020-03-10 10:29
 • #1075: Bích U Thủy Tuyền2020-03-10 10:29
 • #1076: Thiêu thân lao đầu vào lửa2020-03-10 10:29
 • #1077: Nam vượn linh hầu2020-03-10 10:30
 • #1078: Khỉ Đột Khổng Lồ đột kích2020-03-10 10:30
 • #1079: Nghỉ ngơi một chút a2020-03-10 10:30
 • #1080: Phản kích2020-03-10 10:30
 • #1081: Đánh phục bọn hắn2020-03-10 10:31
 • #1082: Phương Đãng ý định2020-03-10 10:31
 • #1083: Tiểu hầu tử2020-03-10 10:31
 • #1084: Thủy tinh dịch nhờn2020-03-10 10:31
 • #1085: Cốt phấn hầu tử2020-03-10 10:32
 • #1086: Báo thù2020-03-10 10:32
 • #1087: Về nhà2020-03-10 10:32
 • #1088: Giải vây2020-03-10 10:32
 • #1089: Ngao Quang2020-03-10 10:33
 • #1090: Long thân thể2020-03-10 10:33
 • #1091: Khách không mời mà đến2020-03-10 10:33
 • #1092: Linh Chân Thế Giới2020-03-10 10:33
 • #1093: Tự tin2020-03-10 10:33
 • #1094: Ma trùng2020-03-10 10:33
 • #1095: Điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp2020-03-10 10:34
 • #1096: Tiến vào màn sáng2020-03-10 10:34
 • #1097: Huyễn Diệt thiêu thân2020-03-10 10:34
 • #1098: Hoàng kim huyễn thế2020-03-10 10:34
 • #1099: Tạo Hóa Tụ Linh Trận2020-03-10 10:34
 • #1100: Gân gà công năng2020-03-10 10:34
 • #1101: Thuấn sát2020-03-10 10:35
 • #1102: Hài cốt quái vật2020-03-10 10:35
 • #1103: Trúng kế2020-03-10 10:35
 • #1104: Không thể giết người pháp bảo2020-03-10 10:35
 • #1105: Mộng bức2020-03-10 10:35
 • #1106: Ngân đạn2020-03-10 10:36
 • #1107: Mấy chục vạn tiểu Kiếm2020-03-10 10:36
 • #1108: Bốn cái giới chủ2020-03-10 10:36
 • #1109: Đồ diệt ba cái thế giới2020-03-10 10:36
 • #1110: Long lân khải2020-03-10 10:37
 • #1111: Bốn chi thẻ tre2020-03-10 10:37
 • #1112: Đánh chết cái nết không chừa2020-03-10 10:37
 • #1113: Giết người thì đền mạng2020-03-10 10:37
 • #1114: Thực lực cường hoành2020-03-10 10:37
 • #1115: Trăm tuổi Hồng Quang2020-03-10 10:37
 • #1116: Xâm lược như lửa2020-03-10 10:38
 • #1117: Thổi tắt2020-03-10 10:38
 • #1118: Thắng thua khó liệu2020-03-10 10:38
 • #1119: Lại chinh có khí2020-03-10 10:38
 • #1120: Diệt có khí2020-03-10 10:39
 • #1121: Thỏ khôn có ba hang2020-03-10 10:39
 • #1122: Cơ quan cái chìa khóa cháo âm2020-03-10 10:39
 • #1123: Cơ quan thiên đường2020-03-10 10:39
 • #1124: Vặn chuyển đại trận2020-03-10 10:39
 • #1125: Lại diệt có khí2020-03-10 10:40
 • #1126: Luân Hồi đạo tràng2020-03-10 10:40
 • #1127: Linh Quang Đại Điển2020-03-10 10:40
 • #1128: Linh Quang Đại Điển2020-03-10 10:40
 • #1129: Linh quang Ngũ Tử2020-03-10 10:40
 • #1130: Linh quang thủ tử2020-03-10 10:41
 • #1131: Bị đánh đánh người2020-03-10 10:41
 • #1132: Không nhìn trúng2020-03-10 10:41
 • #1133: Khắp nơi cừu gia2020-03-10 10:41
 • #1134: Long có Nghịch Lân2020-03-10 10:42
 • #1135: Cuồng hóa2020-03-10 10:42
 • #1136: Tru Long2020-03-10 10:42
 • #1137: Lại tìm thần thành2020-03-10 10:42
 • #1138: Tuyển Lân Đường2020-03-10 10:43
 • #1139: Cường đại long thân2020-03-10 10:43
 • #1140: Song doanh:cả hai cùng có lợi2020-03-10 10:43
 • #1141: Tìm tới tận cửa rồi2020-03-10 10:43
 • #1142: Nuốt đan2020-03-10 10:43
 • #1143: Tru Lãnh Giới2020-03-10 10:44
 • #1144: Thần thành uy nghiêm2020-03-10 10:44
 • #1145: Tử hình2020-03-10 10:44
 • #1146: Âm Phù Kinh2020-03-10 10:44
 • dap-thien-tranh-tien-chuong-1147.mp32020-03-10 10:44
 • #1148: Phục Long Đường2020-03-10 10:45
 • #1149: Thiết Vân2020-03-10 10:45
 • #1150: Vân Ẩn2020-03-10 10:46
 • #1151: Kịch chiến2020-03-10 10:46
 • #1152: Hai cái biện pháp2020-03-10 10:46
 • #1153: Ước chiến2020-03-10 10:46
 • #1154: Lăng Tuyết thượng nhân2020-03-10 10:47
 • #1155: Cô độc2020-03-10 10:47
 • #1156: Vân Nghiệp Thế Giới2020-03-10 10:47
 • #1157: Độc2020-03-10 10:47
 • #1158: Đạo2020-03-10 10:47
 • #1159: Chuẩn bị bán đan2020-03-10 10:48
 • #1160: Tương mời2020-03-10 10:48
 • #1161: Luyện đan2020-03-10 10:48
 • #1162: Nằm mơ2020-03-10 10:48
 • #1163: Khai lò2020-03-10 10:49
 • #1164: Bán thuốc giả2020-03-10 10:49
 • #1165: Tha hương bạn cố tri2020-03-10 10:49
 • #1166: Kinh ngạc minh hữu2020-03-10 10:49
 • #1167: Viêm Ma thú2020-03-10 10:49
 • #1168: Bích Tiêu đỉnh2020-03-10 10:50
 • #1169: Nghịch Hỏa Cương Đạo2020-03-10 10:50
 • #1170: Thu hỏa đan ra cương đạo2020-03-10 10:50
 • #1171: Viêm Ma thú2020-03-10 10:50
 • #1172: Nhanh chóng cứu ta2020-03-10 10:50
 • #1173: Diệt anh linh2020-03-10 10:51
 • #1174: Báo thù2020-03-10 10:51
 • #1175: Thần Điện chi mê2020-03-10 10:51
 • #1176: Cọng rơm cái rác hủ bùn2020-03-10 10:51
 • #1177: Thế giới chú ý2020-03-10 10:52
 • #1178: Trước khi chiến đấu2020-03-10 10:52
 • #1179: Bầy thực hội tụ2020-03-10 10:52
 • #1180: Sát Thần Bạch Sát2020-03-10 10:52
 • #1181: Chiến đấu2020-03-10 10:52
 • #1182: Trạng thái chiến đấu2020-03-10 10:53
 • #1183: Tắc Giới Huyết Mãng2020-03-10 10:53
 • #1184: Rú thảm2020-03-10 10:53
 • #1185: Nhân Tộc phẫn nộ2020-03-10 10:53
 • #1186: Bạch Sát hắc hóa2020-03-10 10:53
 • #1187: Thịnh cực tất nhiên suy?2020-03-10 10:54
 • #1188: Chịu chết2020-03-10 10:54
 • #1189: Phong kín con đường2020-03-10 10:54
 • #1190: Bảy thành Chân Thực trung kỳ2020-03-10 10:54
 • #1191: Cổ hoàng Phượng điểu2020-03-10 10:54
 • #1192: Đệ thập danh thế giới2020-03-10 10:55
 • #1193: Chứng kiến kỳ tích2020-03-10 10:55
 • #1194: Chết không nhắm mắt2020-03-10 10:55
 • #1195: Thần Tốt ma luyện2020-03-10 10:55
 • #1196: Cuối cùng nhất bí mật2020-03-10 10:55
 • #1197: Mỗi người muốn giết Thải Thập Tam2020-03-10 10:56
 • #1198: Truyền lại tuyệt vọng2020-03-10 10:56
 • #1199: Rất nghiêm túc trò chơi2020-03-10 10:56
 • #1200: Mới thế lực quật khởi2020-03-10 10:56
 • #1201: Thắng bại2020-03-10 10:57
 • #1202: Tham lam chi lộ2020-03-10 10:57
 • #1203: Hợp tác2020-03-10 10:57
 • #1204: 2 con hồ ly2020-03-10 10:57
 • #1205: Hối hận2020-03-10 10:57
 • #1206: Thần Tốt ma luyện2020-03-10 10:57
 • #1207: Chết2020-03-10 10:58
 • #1208: 58 khỏa đầu người2020-03-10 10:58
 • #1209: Chết mà phục sinh2020-03-10 10:58
 • #1210: Hội nghị2020-03-10 10:58
 • #1211: Lao lung2020-03-10 10:58
 • #1212: Ba gã Chân Nhân2020-03-10 10:59
 • #1213: Trở mặt2020-03-10 10:59
 • #1214: Hỏi thăm2020-03-10 10:59
 • #1215: Tin tức2020-03-10 10:59
 • #1216: Chủ động xuất kích2020-03-10 11:00
 • #1217: Độ hóa2020-03-10 11:00
 • #1218: Hồng đạt Chân Nhân2020-03-10 11:00
 • #1219: Chuyện xấu2020-03-10 11:00
 • #1220: Thần thánh2020-03-10 11:01
 • #1221: Phương Đãng tới chơi2020-03-10 11:01
 • #1222: Chết hầu tử2020-03-10 11:01
 • #1223: Phách Đạo Thiên Tôn2020-03-10 11:01
 • #1224: Ngàn vạn Quy Nhất2020-03-10 11:02
 • #1225: Diệt Đại Đạo thế giới2020-03-10 11:02
 • #1226: Luyện kiếm2020-03-10 11:02
 • #1227: Vân Tranh trưởng lão2020-03-10 11:02
 • #1228: Sớm có mưu đồ2020-03-10 11:02
 • #1229: Bước đầu tiên2020-03-10 11:03
 • #1230: Tân Nguyệt trường lão2020-03-10 11:03
 • #1231: Tử Tiêu trưởng lão2020-03-10 11:03
 • #1232: Cửu Ngục Yêu Điện2020-03-10 11:03
 • #1233: 2 kiếm trảm2020-03-10 11:03
 • #1234: Chó nhà có tang2020-03-10 11:04
 • #1235: Điệu hổ ly sơn2020-03-10 11:04
 • #1236: Thỉnh giới chủ xuất quan2020-03-10 11:04
 • #1237: Co đầu rút cổ ẩn thân2020-03-10 11:04
 • #1238: Minh Tích trưởng lão2020-03-10 11:05
 • #1239: phản bội đồ2020-03-10 11:05
 • #1240: Dùng thân gọi chủ2020-03-10 11:05
 • #1241: Kính Hoa Thủy Nguyệt2020-03-10 11:05
 • #1242: Giằng co2020-03-10 11:06
 • #1243: Chân thân2020-03-10 11:06
 • #1244: Thì ra là thế2020-03-10 11:06
 • #1245: Kim Thiết Chiến Khu2020-03-10 11:06
 • #1246: Siêu độ linh quang2020-03-10 11:07
 • #1247: Cảnh cáo2020-03-10 11:07
 • #1248: Lăng Khuyết Thế Giới2020-03-10 11:07
 • #1249: Xảo ngộ?2020-03-10 11:08
 • #1250: Hắn đi Thì Quang Thế Giới2020-03-10 11:08
 • #1251: Thì Quang Thế Giới2020-03-10 11:08
 • #1252: Đầu người cuồn cuộn2020-03-10 11:08
 • #1253: Hiểu lầm2020-03-10 11:08
 • #1254: Tín nhiệm2020-03-10 11:08
 • #1255: Cử chỉ tùy tâm2020-03-10 11:09
 • #1256: Diệt giới mà thôi2020-03-10 11:09
 • #1257: Hồng trùng2020-03-10 11:09
 • #1258: Kiếm trảm Vân Thanh2020-03-10 11:10
 • #1259: Nhập Cực Ma thế giới2020-03-10 11:10
 • #1260: Hỏa Lô Cực Quật2020-03-10 11:10
 • #1261: Vân Châu2020-03-10 11:10
 • #1262: Côn Sơn lão ma2020-03-10 11:10
 • #1263: Lột da2020-03-10 11:11
 • #1264: Cổ Thần Trịnh di bảo2020-03-10 11:11
 • #1265: Truyền thuyết mà thôi2020-03-10 11:11
 • #1266: Dụ bắt2020-03-10 11:12
 • #1267: Kẻ đần họp2020-03-10 11:12
 • #1268: Lừa dối2020-03-10 11:12
 • #1269: Luyện bảo2020-03-10 11:12
 • #1270: Tố đỉnh2020-03-10 11:13
 • #1271: Cao ngạo nữ thần2020-03-10 11:13
 • #1272: Quan hệ phức tạp2020-03-10 11:13
 • #1273: Đáng sợ đồn đãi2020-03-10 11:14
 • #1274: Thần bí địch nhân2020-03-10 11:14
 • #1275: Tới thăm ngươi một chút2020-03-10 11:14
 • #1276: Tam Luân Tương Sát Trận2020-03-10 11:15
 • #1277: Chịu nhục2020-03-10 11:15
 • #1278: Mười vạn dặm nội giết không tha2020-03-10 11:15
 • #1279: Sợ hãi2020-03-10 11:15
 • #1280: Thập toàn buổi lễ long trọng2020-03-10 11:15
 • #1281: Giết không tha2020-03-10 11:16
 • #1282: Giết không tha (2)2020-03-10 11:16
 • #1283: Ta phải xin lỗi ai ???2020-03-10 11:17
 • #1284: Diệt giới thần thông2020-03-10 11:17
 • #1285: Chấn nhiếp2020-03-10 11:17
 • #1286: Ôm cây đợi thỏ2020-03-10 11:17
 • #1287: Cái bẫy2020-03-10 11:18
 • #1288: Gì đến nỗi này?2020-03-10 11:18
 • #1289: Tự phong kỳ môn2020-03-10 11:18
 • #1290: Hàn Yên hai nữ2020-03-10 11:18
 • #1291: Mục tiêu2020-03-10 11:19
 • #1292: Một người nam tử2020-03-10 11:19
 • #1293: Cái khác Phương Đãng2020-03-10 11:19
 • #1294: Ngưng Thổ2020-03-10 11:19
 • #1295: Thằng này là ai?2020-03-10 11:19
 • #1296: Tròn mắt muốn nứt2020-03-10 11:20
 • #1297: Truy kích2020-03-10 11:20
 • #1298: Tham lam chi niệm2020-03-10 11:20
 • #1299: Truy tung2020-03-10 11:20
 • #1300: Tình báo2020-03-10 11:21
 • #1301: Nhất xúc tức phát2020-03-10 11:21
 • #1302: Nện chén đĩa2020-03-10 11:21
 • #1303: Trở mình bài2020-03-10 11:21
 • #1304: Phá Ngưng Thổ2020-03-10 11:22
 • #1305: Tín nhiệm cùng hiểu lầm2020-03-10 11:22
 • #1306: Cải tạo Huyết Kiển2020-03-10 11:22
 • #1307: Càng nhiều nữa Phương Đãng2020-03-10 11:22
 • #1308: Lưu quang ngưng bảo2020-03-10 11:23
 • #1309: Cổ Thần Trịnh2020-03-10 11:23
 • #1310: Không người thế giới2020-03-10 11:23
 • #1311: Thắng lợi2020-03-10 11:23
 • #1312: Như thế nào cứu người2020-03-10 11:24
 • #1313: Hỗ trợ2020-03-10 11:24
 • #1314: Kỳ quái hai cái Chân Nhân2020-03-10 11:24
 • #1315: Chủ nhân2020-03-10 11:25
 • #1316: Không thể biết Bạch Liên nữ tử2020-03-10 11:25
 • #1317: Hỏa Vân Thành2020-03-10 11:25
 • #1318: Bắt được2020-03-10 11:25
 • #1319: Thần Tốt nội hạch2020-03-10 11:26
 • #1320: Giữ bí mật2020-03-10 11:26
 • #1321: Nhân vật mới giá lâm2020-03-10 11:26
 • #1322: Cha ngươi rất lợi hại2020-03-10 11:27
 • #1323: Gặp lại2020-03-10 11:27
 • #1324: Đột biến2020-03-10 11:27
 • #1325: Chuyển tiếp đột ngột2020-03-10 11:27
 • #1326: Càng ngày càng hỏng bét2020-03-10 11:27
 • #1327: Lựa chọn buông tha cho2020-03-10 11:28
 • #1328: Diệu tiên đã chết2020-03-10 11:28
 • #1329: Tuyệt địa2020-03-10 11:28
 • #1330: Thần niệm tử vong2020-03-10 11:28
 • #1331: Không có cách nào2020-03-10 11:28
 • #1332: Không có Phương Đãng thế giới2020-03-10 11:29
 • #1333: Tru Nghiệt Lệnh2020-03-10 11:29
 • #1334: Bữa cơm đoàn viên2020-03-10 11:29
 • #1335: Mưa gió sắp đến2020-03-10 11:29
 • #1336: Treo đầy nhánh cây2020-03-10 11:30
 • #1337: phản bội đồ2020-03-10 11:30
 • #1338: Thần bí nam tử2020-03-10 11:30
 • #1339: Trở về2020-03-10 11:31
 • #1340: Cổ hoàng Phượng điểu2020-03-10 11:31
 • #1341: Đều tại ngươi chính mình2020-03-10 11:31
 • #1342: Chân ngôn2020-03-10 11:31
 • #1343: Trở về2020-03-10 11:31
 • #1344: Liệt Diễm trưởng lão2020-03-10 11:32
 • #1345: Thế giới Vô Địch2020-03-10 11:32
 • #1346: Tuyển mấy phần lễ vật2020-03-10 11:32
 • #1347: Xuất quan2020-03-10 11:32
 • #1348: Cừu gia đến nhà2020-03-10 11:33
 • #1349: U Lan đông lạnh lực2020-03-10 11:33
 • #1350: Cầu hoà2020-03-10 11:33
 • #1351: Hai mặt xuất kích2020-03-10 11:33
 • #1352: Hủy diệt thế giới2020-03-10 11:34
 • #1353: Đại chiến sắp tới2020-03-10 11:34
 • #1354: Giả dối2020-03-10 11:34
 • #1355: Thông minh ngu xuẩn2020-03-10 11:34
 • #1356: Nghiêm Củ giới chủ2020-03-10 11:34
 • #1357: Chuyển di Chiến Trường2020-03-10 11:35
 • #1358: Một cái đều chạy không thoát2020-03-10 11:35
 • #1359: Phá lệ2020-03-10 11:35
 • #1360: Thân thể chỗ2020-03-10 11:35
 • #1361: Tử Kim Thủy Đằng2020-03-10 11:36
 • #1362: Tự thành một vực2020-03-10 11:36
 • #1363: Thấy rõ ràng2020-03-10 11:36
 • #1364: Chán nản2020-03-10 11:36
 • #1365: Quyết nhất tử chiến2020-03-10 11:36
 • #1366: Một huyết2020-03-10 11:37
 • #1367: Cho ta chết!2020-03-10 11:37
 • #1368: Ta sẽ đem ngươi treo được rất cao2020-03-10 11:37
 • #1369: Giới Hoàng sinh ra đời2020-03-10 11:37
 • #1370: Giới Hoàng trở về2020-03-10 11:38
 • #1371: Hơn vạn Thần Tốt2020-03-10 11:38
 • #1372: Thức tỉnh2020-03-10 11:38
 • #1373: Tử vong2020-03-10 11:38
 • #1374: Nhổ Miêu2020-03-10 11:38
 • #1375: Tương lai2020-03-10 11:39
 • #1376: Bình thản thời gian2020-03-10 11:39
 • #1377: Ly khai2020-03-10 11:39
 • #1378: Thần giới2020-03-10 11:39
 • #1379: Dùng thần danh tiếng2020-03-10 11:39
 • #1380: Phụ trợ2020-03-10 11:40
 • #1381: Nghịch chuyển2020-03-10 11:40
 • #1382: Túc Mệnh Nữ Hoàng2020-03-10 11:40
 • #1383: Cổ Thần Trịnh thế giới?2020-03-10 11:41
 • #1384: Luyện bảo2020-03-10 11:41
 • #1385: Quả trứng khổng lồ quái điểu2020-03-10 11:41
 • #1386: Trí tuệ con nhện2020-03-10 11:41
 • #1387: Độ hóa2020-03-10 11:42
 • #1388: Trọn đời làm nô2020-03-10 11:42
 • #1389: Sắp chết con rết2020-03-10 11:42
 • #1390: Cải tạo thần hồn2020-03-10 11:42
 • #1391: Nguyệt Hậu Thế Giới2020-03-10 11:42
 • #1392: Lãng Triều Nữ Hoàng2020-03-10 11:43
 • #1393: Sinh trưởng chi lực2020-03-10 11:43
 • #1394: Hỗn Độn chi lực2020-03-10 11:43
 • #1395: Phần rỗng2020-03-10 11:43
 • #1396: Thiên thành2020-03-10 11:44
 • #1397: Hỗn Độn chi sông2020-03-10 11:44
 • #1398: Hỏa Sí quả2020-03-10 11:44
 • #1399: Nghịch chuyển2020-03-10 11:44
 • #1400: Nguy cơ tứ phía2020-03-10 11:44
 • #1401: Mở mạnh Hỏa Sí quả2020-03-10 11:45
 • #1402: Kỳ dị nữ tử2020-03-10 11:45
 • #1403: Khô lão Đế Quân2020-03-10 11:45
 • #1404: Lao lung2020-03-10 11:45
 • #1405: Chim ruồi đột kích2020-03-10 11:46
 • #1406: Chỉ đường bàn quay2020-03-10 11:46
 • #1407: Chỉ thiếu chút nữa2020-03-10 11:46
 • #1408: Trở về2020-03-10 11:46
 • #1409: Túc Mệnh điểm cong2020-03-10 11:47
 • #1410: Vận Mệnh chi mâu2020-03-10 11:47
 • #1411: Tương sinh tương khắc2020-03-10 11:47
 • #1412: Trùng Động2020-03-10 11:47
 • #1413: Thật thật giả giả2020-03-10 11:47
 • #1414: Trùng hợp?2020-03-10 11:48
 • #1415: Khó chịu2020-03-10 11:48
 • #1416: Hát hoa ngắt cỏ Phương Đãng2020-03-10 11:48
 • #1417: Ba hoàng chém đầu2020-03-10 11:48
 • #1418: Một cái khác2020-03-10 11:48
 • #1419: Chí Cao Thần Minh2020-03-10 11:49
 • #1420: Tiết điểm thế giới2020-03-10 11:49
 • #1421: Linh tính2020-03-10 11:49
 • #1422: Nguyên Thủy thai giới2020-03-10 11:49
 • #1423: Chuyển dời thế giới2020-03-10 11:50
 • #1424: Khai thần quả2020-03-10 11:50
 • #1425: Hùng Quang trưởng lão2020-03-10 11:50
 • #1426: Bốn vị trưởng lão2020-03-10 11:50
 • #1427: Phụ trợ?2020-03-10 11:50
 • #1428: Huênh hoang khoác lác2020-03-10 11:50
 • #1429: Ngươi có thể làm khó dễ được ta?2020-03-10 11:51
 • #1430: Phương Mạch Nhiên2020-03-10 11:51
 • #1431: Triều tịch chi lực2020-03-10 11:51
 • #1432: Chớ đi2020-03-10 11:51
 • #1433: Vân Giao trưởng lão2020-03-10 11:51
 • #1434: Ngũ Tán Tôn Giả2020-03-10 11:52
 • #1435: Càn Cương kiếm2020-03-10 11:52
 • #1436: Một hòn đá ném hai chim2020-03-10 11:52
 • #1437: Thắng2020-03-10 11:52
 • #1438: Khiếp sợ2020-03-10 11:53
 • #1439: Nhân tâm2020-03-10 11:53
 • #1440: Nhốt2020-03-10 11:53
 • #1441: Tạo vật chi lực2020-03-10 11:54
 • #1442: Một phút đồng hồ2020-03-10 11:54
 • #1443: Giương đông kích tây2020-03-10 11:54
 • #1444: Kết thúc công việc2020-03-10 11:54
 • #1445: Chính là hắn2020-03-10 11:55
 • #1446: Lòng mang Quỷ Thai2020-03-10 11:55
 • #1447: Không đơn giản?2020-03-10 11:55
 • #1448: Tiếu Trùng2020-03-10 11:56
 • #1449: Phạm Tu thần thông2020-03-10 11:56
 • #1450: Thần Tư Bảo Hạp2020-03-10 11:56
 • #1451: Chuyển biến2020-03-10 11:57
 • #1452: Trở về2020-03-10 11:57
 • #1453: Đông Phong phản tương thần thông2020-03-10 11:57
 • #1454: Uy hiếp (thứ tự chương theo tác giả)2020-03-10 11:57
 • #1455: Thần Tư Bảo Hạp2020-03-10 11:57
 • #1456: Bốn đầu thần thông2020-03-10 11:58
 • #1457: Hãnh diện2020-03-10 11:58
 • #1458: Hóa thú2020-03-10 11:58
 • #1459: Bi phẫn ngập trời2020-03-10 11:58
 • #1460: Kiếm cùng mâu2020-03-10 11:59
 • #1461: Xóa bỏ2020-03-10 11:59
 • #1462: Phỉ thúy cây sáo2020-03-10 11:59
 • #1463: Bị bắt2020-03-10 11:59
 • #1464: Lông dài Tinh Thần2020-03-10 12:00
 • #1465: Đồng quy vu tận2020-03-10 12:00
 • #1466: Về nhà2020-03-10 12:00
 • #1467: Kích lưu2020-03-10 12:00
 • #1468: Nghiền nát thế giới2020-03-10 12:01
 • #1469: Phù Quang bọt biển2020-03-10 12:01
 • #1470: Nuôi cho mập2020-03-10 12:01
 • #1471: Đấu giá tin tức2020-03-10 12:01
 • #1472: Cùng2020-03-10 12:02
 • #1473: Ngân Quang thế giới2020-03-10 12:02
 • #1474: Tất cả lộ ra hắn có thể2020-03-10 12:02
 • #1475: Chung kết chi lực2020-03-10 12:02
 • #1476: Thu hoạch2020-03-10 12:03
 • #1477: Ám sát2020-03-10 12:03
 • #1478: Thôn phệ chung kết2020-03-10 12:03
 • #1479: Thịt xác2020-03-10 12:03
 • #1480: Thời gian ngược dòng2020-03-10 12:04
 • #1481: Tro tàn đầu lâu2020-03-10 12:04
 • #1482: Vô cùng nhu cầu2020-03-10 12:05
 • #1483: Thần bí nhân2020-03-10 12:06
 • #1484: Hợp tác đồng bọn2020-03-10 12:06
 • #1485: Theo đuôi2020-03-10 12:06
 • #1486: Chữ vạn 卍 đầu lâu2020-03-10 12:06
 • #1487: Phù Vân Sinh2020-03-10 12:07
 • #1488: Khuê phòng sau đích bí mật2020-03-10 12:07
 • #1489: Lão hầu tử2020-03-10 12:07
 • #1490: Che chở bồi dưỡng2020-03-10 12:08
 • #1491: Bạn thân2020-03-10 12:08
 • #1492: Thâm hụt tiền mua bán2020-03-10 12:08
 • #1493: Động Thiên thế giới2020-03-10 12:09
 • #1494: Tránh không khỏi2020-03-10 12:09
 • #1495: Chuyển tiếp đột ngột2020-03-10 12:10
 • #1496: Hắn2020-03-10 12:11
 • #1497: Thế giới2020-03-10 12:11
 • #1498: Săn bắn2020-03-10 12:11
 • #1499: Một hòn đá ném hai chim2020-03-10 12:12
 • #1500: Tái nhập Hỗn Độn chi sông2020-03-10 12:12
 • #1501: Thôn xóm2020-03-10 12:12
 • #1502: Thăng hoa2020-03-10 12:13
 • #1503: Cẩm Lân2020-03-10 12:13
 • #1504: Nghiền áp2020-03-10 12:14
 • #1505: Chia lìa2020-03-10 12:14
 • #1506: Con mồi2020-03-10 12:14
 • #1507: Bọ Ngựa2020-03-10 12:15
 • #1508: Kế trúng kế2020-03-10 12:16
 • #1509: Địch nhân khác2020-03-10 12:16
 • #1510: Đi mà quay lại2020-03-10 12:17
 • #1511: Đi mà quay lại2020-03-10 12:17
 • #1512: Uy hiếp vô dụng2020-03-10 12:17
 • #1513: Mười lăm vị thần minh2020-03-10 12:17
 • #1514: Ăn cơm thừa rượu cặn2020-03-10 12:18
 • #1515: Dâng tặng ngươi làm chủ2020-03-10 12:18
 • #1516: Mộng Huyễn Thế Giới2020-03-10 12:19
 • #1517: Chúng ta là tới giết người2020-03-10 12:19
 • #1518: Ta tới cứu người2020-03-10 12:19
 • #1519: Luân chuyển2020-03-10 12:20
 • #1520: Hoàn toàn không biết gì cả2020-03-10 12:20
 • #1521: Ba vị trưởng lão2020-03-10 12:21
 • #1522: Tích Giới Bảo Cầu2020-03-10 12:21
 • #1523: Thần niệm chi lực2020-03-10 12:22
 • #1524: Thần niệm đối lập2020-03-10 12:22
 • #1525: Tù Vong Chi Địa2020-03-10 12:23
 • #1526: Phá vỡ lao lung2020-03-10 12:23
 • #1527: Hai hổ tranh chấp2020-03-10 12:24
 • #1528: Phát chữ đầu lâu2020-03-10 12:24
 • #1529: Thôn phệ2020-03-10 12:24
 • #1530: Nhồi cho vịt ăn chi pháp2020-03-10 12:25
 • #1531: Hợp tác2020-03-10 12:25
 • #1532: Phong Thần cuộc chiến2020-03-10 12:26
 • #1533: Cầu cứu2020-03-10 12:26
 • #1534: Công bình giao dịch2020-03-10 12:26
 • #1535: Vấn Tây Phong lựa chọn2020-03-10 12:26
 • #1536: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã2020-03-10 12:27
 • #1537: Tham niệm khởi2020-03-10 12:27
 • #1538: Nhân Quả tuần hoàn2020-03-10 12:27
 • #1539: Giết người lập uy2020-03-10 12:27
 • #1540: Nan đề2020-03-10 12:28
 • #1541: Chẳng phân biệt được đúng sai2020-03-10 12:28
 • #1542: Ngây thơ2020-03-10 12:28
 • #1543: Giết nàng2020-03-10 12:29
 • #1544: Gặp lại Nguyên Thủy2020-03-10 12:29
 • #1545: Mỹ vị món ngon2020-03-10 12:30
 • #1546: Rắp tâm hại người2020-03-10 12:30
 • #1547: Giao dịch đạt thành2020-03-10 12:30
 • #1548: Mang tất cả mà đến2020-03-10 12:31
 • #1549: Lẫn nhau giằng co2020-03-10 12:31
 • #1550: Thần hồn tương dung2020-03-10 12:31
 • #1551: Cô lập2020-03-10 12:32
 • #1552: Chạm mặt2020-03-10 12:32
 • #1553: Muốn chết2020-03-10 12:32
 • #1554: Đáng thương đáng hận2020-03-10 12:32
 • #1555: Tự tay chế tạo2020-03-10 12:33
 • #1556: Tự mình đến lấy2020-03-10 12:33
 • #1557: Thoát ra chân thật2020-03-10 12:33
 • #1558: Một cái khác chiếc thân hình2020-03-10 12:34
 • #1559: Thú Khanh dị chủng2020-03-10 12:35
 • #1560: Thoát ra lồng chim2020-03-10 12:35
 • #1561: Cuộc sống mới2020-03-10 12:35
 • #1562: Tỉnh mộng2020-03-10 12:36
 • #1563: Gặp mặt2020-03-10 12:37
 • #1564: Phức tạp tình huống2020-03-10 12:37
 • #1565: Chiến tranh tiếp tục2020-03-10 12:37
 • #1566: Tái nhập chân thật thế giới2020-03-10 12:38
 • #1567: Không thấy Hồng Nương2020-03-10 12:38
 • #1568: Vô tri mới khoái hoạt2020-03-10 12:38
 • #1569: Tử sắc lôi đình2020-03-10 12:38
 • #1570: Thế giới ý chí2020-03-10 12:39
 • #1571: Không thú vị thế giới2020-03-10 12:40
 • #1572: Có lẽ sẽ không tương kiến2020-03-10 12:41
 • #1573: Đoàn tụ2020-03-10 12:41
 • #1574: Ý chí tiêu vong2020-03-10 12:41
 • #1575: Quát lui chúng thần2020-03-10 12:42
 • #1576: Nhìn không tới chính mình2020-03-10 12:42
 • #1577: Tân thế giới2020-03-10 12:42
 • #1578: Thế giới chi tường2020-03-10 12:43
 • #1579: Táo bạo hàng xóm2020-03-10 12:43
 • #1580: Tan thành mây khói2020-03-10 12:43
 • #1581: Nhiều màu thế giới2020-03-10 12:44
 • #1582: Thế giới tan vỡ2020-03-10 12:44
 • #1583: Phương Đãng không thể chết được2020-03-10 12:44
 • #1584: Thế giới không hạt2020-03-10 12:44
 • #1585: Cực tốc sụp đổ diệt2020-03-10 12:45
 • #1586: Không còn tồn tại2020-03-10 12:45
 • #1587: Nam tử trong Hồ lô2020-03-10 12:45
 • #1588: Biến chiến tranh thành tơ lụa2020-03-10 12:46
 • #1589: Một con mắt2020-03-10 12:46
 • #1590: Hư ảo tường2020-03-10 12:46
 • #1591: Quỷ lười thế giới2020-03-10 12:47
 • #1592: Thực bảo núi thịt2020-03-10 12:47
 • #1593: Không bị hạn chế2020-03-10 12:47
 • #1594: Phong ấn núi thịt2020-03-10 12:48
 • #1595: Nếu không tương kiến2020-03-10 12:48
 • #1596: Hư Huyễn Mị hoặc2020-03-10 12:49
 • #1597: Thời gian bẩy rập2020-03-10 12:50
 • #1598: Mặt ngựa dị chủng2020-03-10 12:50
 • #1599: Tu bổ khôi phục2020-03-10 12:51
 • #1600: Vô lực đối kháng2020-03-10 12:51
 • #1601: Động trước trước thua2020-03-10 12:51
 • #1602: Tìm được ngươi rồi2020-03-10 12:51
 • #1603: Không xác hồ lô2020-03-10 12:52
 • #1604: Thế khó xử2020-03-10 12:52
 • #1605: Người quan sát đám bọn họ2020-03-10 12:52
 • #1606: Trốn chết mở ra2020-03-10 12:52
 • #1607: Thoát khốn2020-03-10 12:53
 • #1608: Không có chuẩn bị chia lìa2020-03-10 12:53
 • #1609: Tầm Phụ đổi tên2020-03-10 12:53
 • #1610: Cổ Thần thế giới2020-03-10 12:54
 • #1611: Thời gian mảnh vỡ2020-03-10 12:54
 • #1612: Bụng đói kêu vang2020-03-10 12:55
 • #1613: Phế tích2020-03-10 12:56
 • #1614: Hướng Nam không hướng bắc2020-03-10 12:56
 • #1615: Phế tích siêu thị2020-03-10 12:56
 • #1616: Một lần nữa tu hành2020-03-10 12:56
 • #1617: Ăn người Tu tiên giả2020-03-10 12:56
 • #1618: Hoàn Thế Giới, giấy thông hành2020-03-10 12:57
 • #1619: Bán đứng2020-03-10 12:57
 • #1620: Thực vật động vật2020-03-10 12:57
 • #1621: Cơ hội thứ hai2020-03-10 12:57
 • #1622: Năm người tiểu tổ2020-03-10 12:58
 • #1623: Từ lực bóng2020-03-10 12:58
 • #1624: Hoàn chiến sĩ kiêu ngạo2020-03-10 12:58
 • #1625: Kẻ yếu mới đánh bạc mệnh2020-03-10 12:58
 • #1626: Tánh mạng trao đổi2020-03-10 12:59
 • #1627: Tôn nghiêm2020-03-10 12:59
 • #1628: Cá lớn2020-03-10 12:59
 • #1629: Từ bi độ người2020-03-10 12:59
 • #1630: Hóa rồng sông lý2020-03-10 13:00
 • #1631: Loạn thế yêu ma2020-03-10 13:00
 • #1632: Như Ý Phật2020-03-10 13:00
 • #1633: Chân Phật giả Phật2020-03-10 13:00
 • #1634: Tận thế tòa thành2020-03-10 13:01
 • #1635: Trục Nhật tổng thống2020-03-10 13:01
 • #1636: Rất sợ chết?2020-03-10 13:01
 • #1637: Thí chủ kiếm2020-03-10 13:02
 • #1638: Đại Thừa tiểu thừa2020-03-10 13:02
 • #1639: Yêu Vương xuất hiện2020-03-10 13:02
 • #1640: Thuỷ mẫu gai độc2020-03-10 13:02
 • #1641: Kiếm trảm thủy mẫu2020-03-10 13:03
 • #1642: Đấu sức tranh đấu2020-03-10 13:03
 • #1643: Kích hoạt yêu huyết2020-03-10 13:03
 • #1644: Huyết Ngục Nê Hải2020-03-10 13:03
 • #1645: Thi tăng cực khổ2020-03-10 13:04
 • #1646: Mạnh hơn ta2020-03-10 13:04
 • #1647: Huyền Thủy lão Yêu2020-03-10 13:04
 • #1648: Bất lực2020-03-10 13:04
 • #1649: Thanh Hoa Yêu Vương2020-03-10 13:05
 • #1650: Phật gia kim văn2020-03-10 13:05
 • #1651: Quyết đoán thoát đi2020-03-10 13:06
 • #1652: Huyền Thủy Lão Yêu2020-03-10 13:06
 • #1653: Cừu hận như lửa2020-03-10 13:07
 • #1654: Mẫu tử thi thể2020-03-10 13:08
 • #1655: Tạ ơn thúc thúc2020-03-10 13:08
 • #1656: Chúng ta làm người2020-03-10 13:08
 • #1657: Nhiên Nhi cầu cứu2020-03-10 13:09
 • #1658: Bát Chỉ Nha Thần2020-03-10 13:09
 • #1659: Tử Sinh Chi Môn2020-03-10 13:09
 • #1660: Phật diệt Phật sinh2020-03-10 13:10
 • #1661: Vạn Phật thăng thiên2020-03-10 13:10
 • #1662: Tiểu tăng Pháp Diệt2020-03-10 13:11
 • #1663: Thần cuộc chiến2020-03-10 13:11
 • #1664: Bụi bậm mà thôi2020-03-10 13:11
 • #1665: Phật đạo đổ ước2020-03-10 13:11
 • #1666: Thường Tiếu một đao2020-03-10 13:12
 • #1667: Không thua không thắng2020-03-10 13:12
 • #1668: Lạ lẫm thành thị2020-03-10 13:13
 • #1669: Một nhà tửu quán2020-03-10 13:13
 • #1670: Dương quang thiếu niên2020-03-10 13:13
 • #1671: Mười hai trùm2020-03-10 13:14
 • #1672: Hòa thượng làm đồ ăn2020-03-10 13:14
 • #1673: Cảnh báo đại tác2020-03-10 13:14
 • #1674: Mùi huyết tinh2020-03-10 13:15
 • #1675: Tửu quán sinh biến2020-03-10 13:15
 • #1676: Phương Đãng trả tiền2020-03-10 13:16
 • #1677: Một khỏa trứng mặn2020-03-10 13:17
 • #1678: Ngọn nguồn bóp tắt2020-03-10 13:17
 • #1679: Chương trình chính nghĩa2020-03-10 13:17
 • #1680: Dư thừa trứng2020-03-10 13:18
 • #1681: Một âm chấn hoàn vũ2020-03-10 13:18
 • #1682: Muốn một người2020-03-10 13:19
 • #1683: Thần hoàn trấn áp2020-03-10 13:19
 • #1684: Một đường sinh cơ2020-03-10 13:19
 • #1685: Dẫn người đến2020-03-10 13:20
 • #1686: Hùng Hải Đại tướng2020-03-10 13:20
 • #1687: Siêu tân tinh kế hoạch2020-03-10 13:21
 • #1688: Không dựa vào Thần Tiên hoàng đế2020-03-10 13:21
 • #1689: Miệng phun tiếng người2020-03-10 13:22
 • #1690: Hạng thứ ba thí nghiệm2020-03-10 13:22
 • #1691: Bằng hữu của ta2020-03-10 13:22
 • #1692: Mẫu tử gặp lại2020-03-10 13:22
 • #1693: Sụp đổ thí nghiệm thể2020-03-10 13:23
 • #1694: Tự mình đi tìm2020-03-10 13:23
 • #1695: Buông tha cho đơn giản nhất2020-03-10 13:23
 • #1696: Thật đói2020-03-10 13:24
 • #1697: Đoàn tụ2020-03-10 13:24
 • #1698: Đội lốt2020-03-10 13:25
 • #1699: Hoàng Giao Cung2020-03-10 13:25
 • #1700: Nối khố đồng bọn2020-03-10 13:25
 • #1701: Cường giả tại Tiên Giới2020-03-10 13:26
 • #1702: Thực lực nghiền áp2020-03-10 13:26
 • #1703: Quả táo2020-03-10 13:26
 • #1704: Kiều Hắc Chân Nhân2020-03-10 13:26
 • #1705: Trương Cuồng cuồng2020-03-10 13:26
 • #1706: Bẩy rập cái bẫy2020-03-10 13:27
 • #1707: Cửu Đầu Yêu động2020-03-10 13:27
 • #1708: Đảo khách thành chủ2020-03-10 13:27
 • #1709: Khúc mắc nan giải2020-03-10 13:28
 • #1710: Chín khỏa đầu lâu2020-03-10 13:28
 • #1711: Năng lượng nơi phát ra2020-03-10 13:28
 • #1712: Thí nghiệm thất bại phẩm2020-03-10 13:29
 • #1713: Hảo cường2020-03-10 13:29
 • #1714: Làm giao dịch2020-03-10 13:29
 • #1715: Hợp lực ra tay2020-03-10 13:30
 • #1716: Thong dong qua2020-03-10 13:30
 • #1717: Nhiệm vụ mới2020-03-10 13:30
 • #1718: Tứ Giác Long Xà2020-03-10 13:31
 • #1719: Ấp trứng căn cứ2020-03-10 13:31
 • #1720: Mất tích Trương Cuồng2020-03-10 13:31
 • #1721: Có khác thu hoạch2020-03-10 13:32
 • #1722: Trăm kiện pháp bảo2020-03-10 13:33
 • #1723: Đến thăm thu hồi2020-03-10 13:33
 • #1724: Đến thăm gây hấn2020-03-10 13:33
 • #1725: Lệnh bài thế giới2020-03-10 13:33
 • #1726: Người vô sỉ2020-03-10 13:33
 • #1727: Không thể nhịn được nữa2020-03-10 13:34
 • #1728: Nguyên Anh nát bấy2020-03-10 13:34
 • #1729: Cửu Tài Chân Nhân2020-03-10 13:34
 • #1730: Mười khỏa Khô Diệt Thạch2020-03-10 13:34
 • #1731: Lòng nhân từ2020-03-10 13:35
 • #1732: Cả đời là tôn2020-03-10 13:35
 • #1733: Lấn thượng mị hạ2020-03-10 13:35
 • #1734: Đại Diễn Cung2020-03-10 13:36
 • #1735: Hủy đình2020-03-10 13:36
 • #1736: Trí mạng mồi nhử2020-03-10 13:36
 • #1737: Thiên Thu Hào Vũ2020-03-10 13:36
 • #1738: Đạo sĩ Nguyệt Ảnh2020-03-10 13:37
 • #1739: Thủy Nguyệt Môn2020-03-10 13:37
 • #1740: Cuồng vọng yêu cầu2020-03-10 13:37
 • #1741: Chú Bi cảnh giới2020-03-10 13:37
 • #1742: Bi Giới2020-03-10 13:38
 • #1743: Bia trung thế giới2020-03-10 13:38
 • #1744: Bạo bia2020-03-10 13:38
 • #1745: Buông ra một đường2020-03-10 13:40
 • #1746: Biển cát ốc đảo2020-03-10 13:40
 • #1747: Lão phu lão thê2020-03-10 13:40
 • #1748: Độc xông Sa Sơn Môn2020-03-10 13:41
 • #1749: Siêu tân tinh thí nghiệm thể2020-03-10 13:41
 • #1750: Bất đồng Vận Mệnh2020-03-10 13:41
 • #1751: Ba vị Bi Chủ2020-03-10 13:41
 • #1752: Điểm tựa2020-03-10 13:42
 • #1753: Đấu Vấn Bi Chủ2020-03-10 13:42
 • #1754: Một lời nhập ma2020-03-10 13:43
 • #1755: Tâm Ma đánh úp lại2020-03-10 13:43
 • #1756: Tẩu hỏa2020-03-10 13:43
 • #1757: Đạo Thảo2020-03-10 13:43
 • #1758: Khốn cục2020-03-10 13:43
 • #1759: May mắn người bất hạnh2020-03-10 13:44
 • #1760: Tâm Ma gông xiềng2020-03-10 13:44
 • #1761: Mì hoành thánh mẫu tử2020-03-10 13:45
 • #1762: Một đầu què chân2020-03-10 13:45
 • #1763: Què chân nhân kiệt2020-03-10 13:45
 • #1764: Phương Đãng thu đồ đệ2020-03-10 13:45
 • #1765: Nhất niệm giết người2020-03-10 13:46
 • #1766: Tìm đường chết chi nhân2020-03-10 13:46
 • #1767: Tiếp tục tìm đường chết2020-03-10 13:46
 • #1768: Kim Sa phong bạo2020-03-10 13:47
 • #1769: Sáu cái huynh đệ2020-03-10 13:47
 • #1770: Vì đoàn tụ2020-03-10 13:47
 • #1771: Sắc Phong đầu tư2020-03-10 13:48
 • #1772: Sát tâm trọng2020-03-10 13:48
 • #1773: Đạp Tuyết Cung2020-03-10 13:48
 • #1774: Bốn vị Bi Chủ2020-03-10 13:48
 • #1775: Dùng một trận chiến bốn2020-03-10 13:49
 • #1776: Không đánh mà lui2020-03-10 13:49
 • #1777: Hủy diệt Hậu Thổ Môn2020-03-10 13:49
 • #1778: Trở lại Hoàng Giao Môn2020-03-10 13:49
 • #1779: Hồng Kim trọng sinh2020-03-10 13:50
 • #1780: Quỷ thần tạc tượng2020-03-10 13:50
 • #1781: Ân oán hoàn tất2020-03-10 13:50
 • #1782: Phải bị tội gì2020-03-10 13:50
 • #1783: Trăm kiện pháp bảo2020-03-10 13:51
 • #1784: Song kim đến nhà2020-03-10 13:51
 • #1785: Dễ dàng2020-03-10 13:51
 • #1786: Bảo bối hồ lô2020-03-10 13:51
 • #1787: Nhân tâm khó dò2020-03-10 13:52
 • #1788: Tuyên chiến2020-03-10 13:52
 • #1789: Vận Mệnh quân cờ2020-03-10 13:52
 • #1790: Hơi bụi2020-03-10 13:53
 • #1791: Ôm cây đợi thỏ2020-03-10 13:53
 • #1792: Kỷ Nguyên cảnh giới2020-03-10 13:53
 • #1793: Lão Quy Kim Phật2020-03-10 13:53
 • #1794: Kim Cương Xử2020-03-10 13:54
 • #1795: Tìm kiếm lão Quy2020-03-10 13:54
 • #1796: Không cách nào độ hóa2020-03-10 13:54
 • #1797: Một kích tức bại2020-03-10 13:55
 • #1798: Đào binh Trương Cuồng2020-03-10 13:55
 • #1799: Một bầy kiến hôi2020-03-10 13:55
 • #1800: Cùng một chỗ xuất kích2020-03-10 13:56
 • #1801: Hỏa diễm Phượng điểu2020-03-10 13:56
 • #1802: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ2020-03-10 13:56
 • #1803: Chính là Hỏa Phượng Môn2020-03-10 13:57
 • #1804: Tiểu hồ lô2020-03-10 13:57
 • #1805: Tiểu hồ lô2020-03-10 13:57
 • #1806: Tiếng người về sau2020-03-10 13:57
 • #1807: Là ma không phải Phật2020-03-10 13:58
 • #1808: Thoát ly biển lửa2020-03-10 13:58
 • #1809: Lòng mang Quỷ Thai2020-03-10 13:58
 • #1810: Ngụy Chú Bi cảnh giới2020-03-10 13:58
 • #1811: Hắc Bạch phân giới2020-03-10 13:59
 • #1812: Ta có bảo ai dám lấy?2020-03-10 13:59
 • #1813: Đồ chơi mà thôi2020-03-10 13:59
 • #1814: Ba vị cung chủ2020-03-10 14:00
 • #1815: Rách rưới xương cốt2020-03-10 14:00
 • #1816: Hồng phấn tro tàn2020-03-10 14:01
 • #1817: Hoạt sắc 'Âm thanh' hương2020-03-10 14:01
 • #1818: Vùng đất mộng tưởng2020-03-10 14:02
 • #1819: Thấy2020-03-10 14:02
 • #1820: Đi thế gian trảo Phương Đãng2020-03-10 14:03
 • #1821: Ăn người đúng hay không2020-03-10 14:03
 • #1822: Chỗ không ổn2020-03-10 14:04
 • #1823: Chết mà không cương2020-03-10 14:04
 • #1824: Vượt ngục2020-03-10 14:05
 • #1825: Chạy ra lao lung2020-03-10 14:05
 • #1826: Bọ Ngựa phía trước2020-03-10 14:06
 • #1827: Giao dịch2020-03-10 14:06
 • #1828: Nhân tâm hiểm ác2020-03-10 14:07
 • #1829: Không cần chờ quá lâu2020-03-10 14:07
 • #1830: Điều kiện2020-03-10 14:08
 • #1831: Mở màn2020-03-10 14:09
 • #1832: Đến thăm thu phí2020-03-10 14:10
 • #1833: Tiểu thí ngưu đao (*)2020-03-10 14:10
 • #1834: Phương Đãng sai rồi2020-03-10 14:11
 • #1835: Hàn phách cung2020-03-10 14:11
 • #1836: Hỏa Phượng Môn2020-03-10 14:11
 • #1837: Số mệnh2020-03-10 14:12
 • #1838: Ba vị Tôn Giả2020-03-10 14:12
 • #1839: Ám sát2020-03-10 14:12
 • #1840: Chết ở ngươi phía trước2020-03-10 14:12
 • #1841: Một búa kinh Thiên Địa2020-03-10 14:13
 • #1842: Vô Địch Chương Sinh2020-03-10 14:13
 • #1843: Lệ Phương Lệ Viên2020-03-10 14:13
 • #1844: Ra ngoài ý định2020-03-10 14:14
 • #1845: Không công mà lui2020-03-10 14:14
 • #1846: Bắt sống Á Sắt2020-03-10 14:14
 • #1847: Trần Phàm tay2020-03-10 14:15
 • #1848: Tiếp tục ngột ngạt2020-03-10 14:15
 • #1849: Tiến Thiên Diệu Tông2020-03-10 14:15
 • #1850: Hư không bàn tay lớn2020-03-10 14:16
 • #1851: Thôn phệ sinh cơ2020-03-10 14:16
 • #1852: Môn chủ đích thân đến2020-03-10 14:16
 • #1853: Truy trốn2020-03-10 14:17
 • #1854: Gần trong gang tấc2020-03-10 14:17
 • #1855: Tu vi mất hết2020-03-10 14:17
 • #1856: Thành trì2020-03-10 14:18
 • #1857: Quân cờ2020-03-10 14:18
 • #1858: Vào thành2020-03-10 14:19
 • #1859: Không tên thần để2020-03-10 14:19
 • #1860: Đại Vu2020-03-10 14:20
 • #1861: Black2020-03-10 14:20
 • #1862: Quay người2020-03-10 14:21
 • #1863: Cự pháo2020-03-10 14:21
 • #1864: Hành khúc2020-03-10 14:22
 • #1865: Chuẩn bị Đồ Thần2020-03-10 14:22
 • #1866: Hỏa Lân cự dưa2020-03-10 14:23
 • #1867: Ám sát2020-03-10 14:23
 • #1868: Tánh mạng cuối cùng2020-03-10 14:23
 • #1869: Phàm nhân sinh hoạt2020-03-10 14:24
 • #1870: Kỳ diệu gặp gỡ2020-03-10 14:24
 • #1871: Cộng đồng lợi ích2020-03-10 14:25
 • #1872: Phàm nhân chuyện tốt2020-03-10 14:25
 • #1873: Hoàn Thành đang nhìn2020-03-10 14:26
 • #1874: Du Thành2020-03-10 14:26
 • #1875: Tiểu nhị Nguyễn Đinh Đinh2020-03-10 14:27
 • #1876: Không tên thần dưới chân2020-03-10 14:27
 • #1877: Thấp dưới mái hiên2020-03-10 14:28
 • #1878: Liên tục nhắc nhở2020-03-10 14:28
 • #1879: Chó ngao đến nhà2020-03-10 14:28
 • #1880: Tín ngưỡng lực2020-03-10 14:29
 • #1881: Chó ngao hắc vệ2020-03-10 14:29
 • #1882: Gặp quỷ rồi2020-03-10 14:30
 • #1883: Thây khô2020-03-10 14:30
 • #1884: Tìm người không đến2020-03-10 14:30
 • #1885: Thần tôn Khổng Phi2020-03-10 14:31
 • #1886: Không tên thần người phát ngôn2020-03-10 14:31
 • #1887: Ngoại giới người tới2020-03-10 14:31
 • #1888: Không lùi một kiếm2020-03-10 14:31
 • #1889: Sợ chết Lâm Thịnh2020-03-10 14:32
 • #1890: Ngàn vạn sợi tơ2020-03-10 14:32
 • #1891: Tan thành mây khói2020-03-10 14:33
 • #1892: Thủ trạc (*vòng tay) pháp bảo2020-03-10 14:33
 • #1893: Ăn người2020-03-10 14:33
 • #1894: Phẫn nộ!2020-03-10 14:34
 • #1895: Giết người2020-03-10 14:34
 • #1896: Đi ra khốn cảnh2020-03-10 14:35
 • #1897: Biến hóa2020-03-10 14:35
 • #1898: Nữ nhân của ta2020-03-10 14:35
 • #1899: Hai phái dắt tay2020-03-10 14:36
 • #1900: Chuẩn bị ly khai2020-03-10 14:36
 • #1901: Phân lộ mà đi2020-03-10 14:36
 • #1902: Một kiếm tất nhiên trảm2020-03-10 14:36
 • #1903: Hải Hoàng Điện2020-03-10 14:37
 • #1904: Như mê2020-03-10 14:37
 • #1905: Hải Hoàng2020-03-10 14:37
 • #1906: Pháp bảo Kim Nhân2020-03-10 14:38
 • #1907: Đi cửa chính2020-03-10 14:38
 • #1908: Tiên lộ hất bụi2020-03-10 14:39
 • #1909: Tuần Lâm Bi Chủ2020-03-10 14:39
 • #1910: Kiếm thương cuối cùng2020-03-10 14:39
 • #1911: Thu phục Tuần Lâm2020-03-10 14:39
 • #1912: Châm ngòi thổi gió2020-03-10 14:40
 • #1913: Cùng chung địch nhân2020-03-10 14:40
 • #1914: Lừa đảo quân đoàn2020-03-10 14:40
 • #1915: Thẳng thắn thành khẩn2020-03-10 14:41
 • #1916: Thuấn sát ngươi2020-03-10 14:41
 • #1917: Quái vật hình người2020-03-10 14:42
 • #1918: Nghiền áp2020-03-10 14:42
 • #1919: Kỷ Nguyên cảnh giới2020-03-10 14:42
 • #1920: Một ngày hai Kỷ Nguyên2020-03-10 14:43
 • #1921: Hồi trở lại Hoàn Thế Giới2020-03-10 14:43
 • #1922: Tiểu tửu quán2020-03-10 14:43
 • #1923: Tầm Phụ2020-03-10 14:44
 • #1924: Phụ tử tương kiến2020-03-10 14:44
 • #1925: Sát khí huyên náo2020-03-10 14:45
 • #1926: Công thành2020-03-10 14:45
 • #1927: Nghịch chuyển thoái hoá2020-03-10 14:46
 • #1928: Không chút do dự2020-03-10 14:46
 • #1929: Tự mình hại mình2020-03-10 14:46
 • #1930: Trong phòng thí nghiệm quái vật2020-03-10 14:47
 • #1931: Bị diệt chỉ ở khoảng cách2020-03-10 14:47
 • #1932: Hoàn hạch tâm2020-03-10 14:47
 • #1933: Ngọc Hư Tử2020-03-10 14:48
 • #1934: Kim sắc vũ2020-03-10 14:48
 • #1935: Yêu tộc tương lai2020-03-10 14:49
 • #1936: Quần ma loạn vũ2020-03-10 14:49
 • #1937: Bầy yêu đột kích2020-03-10 14:49
 • #1938: Bất Tử Bất Diệt2020-03-10 14:50
 • #1939: Gặp lại Trịnh Tiên2020-03-10 14:50
 • #1940: Thí nghiệm thất bại?2020-03-10 14:51
 • #1941: Phiền toái bắt đầu2020-03-10 14:51
 • #1942: Khai thác Tiên Giới2020-03-10 14:52
 • #1943: Thu hồn2020-03-10 14:52
 • #1944: Hỗn độn tầm bảo2020-03-10 14:53
 • #1945: Ngọc tỷ đại trận2020-03-10 14:53
 • #1946: Hỗn độn quái vật2020-03-10 14:54
 • #1947: Địch nhân đến?2020-03-10 14:54
 • #1948: Món ăn khai vị2020-03-10 14:54
 • #1949: Bàng quang2020-03-10 14:55
 • #1950: Thủy tinh xuất hiện2020-03-10 14:55
 • #1951: Bảo thạch vương miện2020-03-10 14:55
 • #1952: Thủy tinh đến tay2020-03-10 14:56
 • #1953: Dũng khí2020-03-10 14:56
 • #1954: Thời gian trật tự2020-03-10 14:56
 • #1955: Huyết tinh thành trì2020-03-10 14:57
 • #1956: Tiểu tửu quán2020-03-10 14:57
 • #1957: Dương quang thiếu niên2020-03-10 14:57
 • #1958: Con dâu2020-03-10 14:58
 • #1959: Trong núi linh thú2020-03-10 14:58
 • #1960: Ăn no rồi2020-03-10 14:58
 • #1961: Đảo loạn Tiên Giới2020-03-10 14:59
 • #1962: Không chết Tinh Thạch2020-03-10 14:59
 • #1963: Cứu mạng?2020-03-10 15:00
 • #1964: Tiễn khách2020-03-10 15:02
 • #1965: Bảo bối hồ lô2020-03-10 15:02
 • #1966: Rất khó gặp lại2020-03-10 15:03
 • #1967: 400 Bi Chủ2020-03-10 15:04
 • #1968: Quỷ Nhị2020-03-10 15:04
 • #1969: Cánh tay huyết nhục2020-03-10 15:04
 • #1970: Muốn chiến liền chiến2020-03-10 15:05
 • #1971: Minh vực Quỷ Hỏa2020-03-10 15:05
 • #1972: Đại Đạo trật tự2020-03-10 15:06
 • #1973: Hỏa diễm trường thương2020-03-10 15:06
 • #1974: Phi thường khó chịu2020-03-10 15:07
 • #1975: Địa cầu chi linh2020-03-10 15:07
 • #1976: Chuẩn bị cứu người2020-03-10 15:08
 • #1977: Tiểu lão đầu2020-03-10 15:08
 • #1978: Hai dạng đồ vật2020-03-10 15:08
 • #1979: Ly khai Sát Thần Thế Giới2020-03-10 15:09
 • #1980: Người nhà2020-03-10 15:10
 • #1981: Người quan sát lại hiện ra2020-03-10 15:10
 • #1982: Tái nhập Sát Thần Thế Giới2020-03-10 15:11
 • #1983: Trở lại địa cầu2020-03-10 15:11
 • #1984: Tiến về trước biển cả2020-03-10 15:11
 • #1985: Xướng ca lớp bọn nhỏ2020-03-10 15:12
 • #1986: Vinh quang quân đoàn2020-03-10 15:12
 • #1987: Trùng đạn2020-03-10 15:12
 • #1988: Nhà máy năng lượng nguyên tử2020-03-10 15:13
 • #1989: Trên biển phế Thành2020-03-10 15:13
 • #1990: U Linh thuyền2020-03-10 15:14
 • #1991: Thoát thân2020-03-10 15:14
 • #1992: Brooks2020-03-10 15:15
 • #1993: Khiêu chiến2020-03-10 15:15
 • #1994: Boong tàu tranh đấu2020-03-10 15:16
 • #1995: Phương Đãng kiếm2020-03-10 15:17
 • #1996: Phương Đãng công tác2020-03-10 15:18
 • #1997: Biển sâu săn bắn2020-03-10 15:18
 • #1998: Có đại gia hỏa2020-03-10 15:19
 • #1999: Thu hoạch không nhỏ2020-03-10 15:20
 • #2000: Tùy ngươi xem nhìn2020-03-10 15:20
 • #2001: Thuyền cứu nạn Thành2020-03-10 15:21
 • #2002: Ba vị cường giả2020-03-10 15:21
 • #2003: Sân thi đấu tỷ thí2020-03-10 15:22
 • #2004: Hoạt tử nhân (người đần độn) cùng hỏa quyền2020-03-10 15:23
 • #2005: Ám Dạ hung thú2020-03-10 15:23
 • #2006: Nộ Hán kế hoạch2020-03-10 15:24
 • #2007: Hèn hạ lũ tiểu tử2020-03-10 15:24
 • #2008: Giết không bao giờ hết nghi hoặc2020-03-10 15:24
 • #2009: Giao dịch2020-03-10 15:25
 • #2010: Cứu viện2020-03-10 15:25
 • #2011: Hắc lễ Mi-sa2020-03-10 15:26
 • #2012: Thánh quang chiến sĩ2020-03-10 15:26
 • #2013: Huyết Thần phụ Guelberg2020-03-10 15:27
 • #2014: Dị Giới chi lực2020-03-10 15:27
 • #2015: Trở mặt2020-03-10 15:28
 • #2016: Tiềm Vọng Yêu tộc2020-03-10 15:28
 • #2017: Mới đích vũ khí2020-03-10 15:29
 • #2018: Đóng băng cự kình2020-03-10 15:29
 • #2019: Poseidon chiến giáp2020-03-10 15:30
 • #2020: Đao trảm tấm biển2020-03-10 15:30
 • #2021: Đạo Môn tâm tư2020-03-10 15:31
 • #2022: Thủ Hộ Giả Cầm2020-03-10 15:31
 • #2023: Lễ Mi-sa2020-03-10 15:33
 • #2024: Phương Đãng được ăn2020-03-10 15:33
 • #2025: Thánh Thạch2020-03-10 15:34
 • #2026: Kéo dài qua biển cả2020-03-10 15:35
 • #2027: Trầm tiên sư2020-03-10 15:36
 • #2028: Đan pháp2020-03-10 15:36
 • #2029: Mèo thủ lĩnh2020-03-10 15:36
 • #2030: Ngu Giả2020-03-10 15:37
 • #2031: Gặp lại Hướng Nam2020-03-10 15:37
 • #2032: Gặp lại Trần Đồ2020-03-10 15:37
 • #2033: Trần Đồ bị bắt2020-03-10 15:38
 • #2034: Thuyết phục Trần Đồ2020-03-10 15:38
 • #2035: Đến Hoàn Thế Giới2020-03-10 15:38
 • #2036: Nếm thử lừa dối2020-03-10 15:39
 • #2037: Sợ hãi Hướng Nam2020-03-10 15:39
 • #2038: Tạm biệt Hùng Hải2020-03-10 15:40
 • #2039: Ở nhà ngốc năm năm2020-03-10 15:40
 • #2040: Bí mật đạo chỉ2020-03-10 15:41
 • #2041: Nước sâu lão Quy2020-03-10 15:41
 • #2042: Tơ vàng lưới lớn2020-03-10 15:41
 • #2043: Phật âm thanh cao ngữ2020-03-10 15:42
 • #2044: Vô Danh Phật Tử2020-03-10 15:42
 • #2045: Cùng Phật ước định2020-03-10 15:42
 • #2046: Người xấu Thường Tiếu2020-03-10 15:43
 • #2047: Đạo gia chỗ mục đích2020-03-10 15:43
 • #2048: Đao trảm Kỷ Nguyên2020-03-10 15:44
 • #2049: Đồng Da đại vương2020-03-10 15:44
 • #2050: Bạch Ải Tinh2020-03-10 15:45
 • #2051: Thị nữ Mi Ảnh2020-03-10 15:45
 • #2052: Đuổi đi nhanh đi2020-03-10 15:45
 • #2053: Trước khi chiến đấu tập thể dục2020-03-10 15:46
 • #2054: Trở về chiến sĩ2020-03-10 15:46
 • #2055: Lấy cái chết cản vệ tôn nghiêm2020-03-10 15:46
 • #2056: Thường Tiếu gặt hái2020-03-10 15:47
 • #2057: Thường Tiếu ra tay2020-03-10 15:47
 • #2058: Truyền lại tin tức2020-03-10 15:47
 • #2059: Bị xếp đặt một đạo2020-03-10 15:48
 • #2060: Tướng mạo sẵn có2020-03-10 15:48
 • #2061: Đồng Cốt tinh đột kích2020-03-10 15:49
 • #2062: Tinh tế dân du cư2020-03-10 15:49
 • #2063: Thức ăn gia súc2020-03-10 15:49
 • #2064: Ly khai Abbas2020-03-10 15:49
 • #2065: Bác Cổ hoàng tử2020-03-10 15:50
 • #2066: Ta lưu vong2020-03-10 15:50
 • #2067: Hoàng tử bí trùng2020-03-10 15:51
 • #2068: Bạch Ải Tinh2020-03-10 15:52
 • #2069: Tạo phản2020-03-10 15:52
 • #2070: Hoàng lăng2020-03-10 15:52
 • #2071: Phương Đãng bị vây2020-03-10 15:53
 • #2072: Trạng thái không tốt2020-03-10 15:53
 • #2073: Bắt cóc Vân Tinh2020-03-10 15:54
 • #2074: Tuổi xế chiều hoàng2020-03-10 15:54
 • #2075: Cũng không thương ngươi2020-03-10 15:54
 • #2076: Không chút do dự2020-03-10 15:55
 • #2077: Trốn trốn tránh tránh2020-03-10 15:55
 • #2078: Nguồn năng lượng nhà kho2020-03-10 15:56
 • #2079: Truy tung đám người2020-03-10 15:56
 • #2080: Phương Đãng đã chết2020-03-10 15:56
 • #2081: Không thấy người già ngôi sao2020-03-10 15:57
 • #2082: Trấn tinh2020-03-10 15:57
 • #2083: Hỗn độn trung đến2020-03-10 15:58
 • #2084: Thay trời đổi đất2020-03-10 15:58
 • #2085: Wagri số2020-03-10 15:59
 • #2086: Ngàn năm kết quả2020-03-10 15:59
 • #2087: Ngôi sao trọng đại2020-03-10 16:00
 • #2088: 5000 năm quá ngắn2020-03-10 16:00
 • #2089: Suy yếu Bác Cổ2020-03-10 16:01
 • #2090: Lư hương khí linh2020-03-10 16:02
 • #2091: Tạo hóa chuyển thế2020-03-10 16:02
 • #2092: Quỷ Nhai2020-03-10 16:02
 • #2093: Quỷ Tộc phố xá2020-03-10 16:02
 • #2094: Biến mất Bạch Ải2020-03-10 16:03
 • #2095: Quỷ Nhai nơi bí ẩn2020-03-10 16:03
 • #2096: Quỷ Nhai bẩy rập2020-03-10 16:03
 • #2097: Chiến thần2020-03-10 16:04
 • #2098: Vô tận hỏa diễm2020-03-10 16:04
 • #2099: Thánh giả hàng lâm2020-03-10 16:04
 • #2100: Kiếm quét Thánh giả2020-03-10 16:05
 • #2101: Kẻ gây tai hoạ đông dẫn2020-03-10 16:05
 • #2102: Thôn phệ chiến thần2020-03-10 16:05
 • #2103: Thu nạp Quỷ Nhai2020-03-10 16:06
 • #2104: Lại tố Quỷ Tinh2020-03-10 16:07
 • #2105: Sào Quang tàu mẹ2020-03-10 16:07
 • #2106: Bốn cái khu2020-03-10 16:07
 • #2107: Bạo Ngược nguyên dịch2020-03-10 16:08
 • #2108: Năng lượng hạch tâm2020-03-10 16:09
 • #2109: Đại Phàm văn minh chi quang2020-03-10 16:09
 • #2110: Thân thể bất diệt2020-03-10 16:10
 • #2111: Dị vực cổ chiến hạm2020-03-10 16:10
 • #2112: Phân cách Quỷ Tinh2020-03-10 16:11
 • #2113: Quỷ Tinh mất mạng2020-03-10 16:11
 • #2114: Bốn trăm triệu tám trăm ngàn khăn2020-03-10 16:11
 • #2115: Sẽ không trở về2020-03-10 16:12
 • #2116: Ta đã trở về2020-03-10 16:12
 • #2117: Khó dò Tuluca2020-03-10 16:12
 • #2118: Kẻ yếu cường giả2020-03-10 16:13
 • #2119: Về nhà2020-03-10 16:13
 • #2120: Địch ta khó dò2020-03-10 16:13
 • #2121: Tiền xu2020-03-10 16:13
 • #2122: Thế giới cực điểm2020-03-10 16:14
 • #2123: Bị đuổi giết Thường Tiếu2020-03-10 16:15
 • #2124: Sau lưng đầu lâu2020-03-10 16:15
 • #2125: Đại Phàm tu hành chi pháp2020-03-10 16:15
 • #2126: Trở lại Đạo gia2020-03-10 16:16
 • #2127: Nghiền nát không gian đường hầm2020-03-10 16:16
 • #2128: Huyết ngưng Phương Đãng2020-03-10 16:17
 • #2129: Viêm Ma băng thú2020-03-10 16:17
 • #2130: Huyễn cảnh2020-03-10 16:18
 • #2131: Cửu Diệu Chân Thần2020-03-10 16:18
 • #2132: Trùng hợp?2020-03-10 16:19
 • #2133: Thánh Thạch2020-03-10 16:19
 • #2134: Phi thuyền Thần Dụ2020-03-10 16:20
 • #2135: Đa tạ khoản đãi2020-03-10 16:20
 • #2136: Tuluca2020-03-10 16:20
 • #2137: Huyễn sinh tuyệt cảnh2020-03-10 16:20
 • #2138: Viễn cổ chiến hạm2020-03-10 16:21
 • #2139: Rất khó thu phục2020-03-10 16:21
 • #2140: Cuối cùng lưu không được2020-03-10 16:21
 • #2141: Thiên Diệu Thành kết bạn2020-03-10 16:21
 • #2142: Hỗ trợ dẫn tiến2020-03-10 16:22
 • #2143: Khách quý2020-03-10 16:23
 • #2144: Rất có sâu xa2020-03-10 16:23
 • #2145: Thần khí2020-03-10 16:24
 • #2146: Ngoại tộc chi bảo2020-03-10 16:24
 • #2147: Bánh từ trên trời rớt xuống2020-03-10 16:24
 • #2148: Chân Dương tông2020-03-10 16:26
 • #2149: Chích Đồ trưởng lão2020-03-10 16:26
 • #2150: Sợ nhất thành công2020-03-10 16:27
 • #2151: Không đường khốn cảnh2020-03-10 16:27
 • #2152: Vốn là không có lựa chọn khác2020-03-10 16:28
 • #2153: Thần miếu có mèo2020-03-10 16:29
 • #2154: Khắc kim Mèo Mập2020-03-10 16:29
 • #2155: Tơ vàng thu mèo2020-03-10 16:29
 • #2156: Địa cầu chi linh2020-03-10 16:30
 • #2157: Sai rò2020-03-10 16:31
 • #2158: Trấn Tinh kế hoạch2020-03-10 16:31
 • #2159: Đều có tâm tư2020-03-10 16:32
 • #2160: Kim cương nữ2020-03-10 16:32
 • #2161: Tiểu tửu quán2020-03-10 16:32
 • #2162: Ta gọi báo thù2020-03-10 16:32
 • #2163: Tham lam, cuồng vọng, ngu xuẩn2020-03-10 16:33
 • #2164: Cái này là Địa Ngục2020-03-10 16:33
 • #2165: Gào thét âm thanh2020-03-10 16:33
 • #2166: Không nên Tu Tiên2020-03-10 16:34
 • #2167: Không đường trốn chạy2020-03-10 16:34
 • #2168: Thí nghiệm thể2020-03-10 16:34
 • #2169: Dưới mặt đất thông đạo2020-03-10 16:34
 • #2170: Nửa cái Địa Cầu2020-03-10 16:35
 • #2171: Không nhà để về2020-03-10 16:35
 • #2172: Không hề Tu Tiên2020-03-10 16:36
 • #2173: Trả nợ2020-03-10 16:36
 • #2174: Thế sự vô thường2020-03-10 16:37
 • #2175: Báo thù người2020-03-10 16:37
 • #2176: Đồ ăn gà lẫn nhau mổ2020-03-10 16:38
 • #2177: Thiện biến chi nhân2020-03-10 16:38
 • #2178: Phật tử đồng hành2020-03-10 16:38
 • #2179: Văn minh Thôn Phệ Giả2020-03-10 16:39
 • #2180: A-míp tinh2020-03-10 16:39
 • #2181: Phức tạp rực rỡ tươi đẹp2020-03-10 16:39
 • #2182: A-míp thuẫn2020-03-10 16:39
 • #2183: Bản thuyết minh2020-03-10 16:40
 • #2184: Năng lượng lập phương2020-03-10 16:40
 • #2185: Bên cạnh hàng xóm2020-03-10 16:40
 • #2186: Khả Điềm mộng tưởng2020-03-10 16:40
 • #2187: Bằng hữu2020-03-10 16:41
 • #2188: Năng lượng lập phương2020-03-10 16:41
 • #2189: Bình thản2020-03-10 16:41
 • #2190: Dục vọng bất đồng2020-03-10 16:41
 • #2191: Không có chiến sĩ linh hồn2020-03-10 16:42
 • #2192: Miêu tả thành công2020-03-10 16:42
 • #2193: Quasi-Kada tộc2020-03-10 16:42
 • #2194: Kiềm Tử nhất tộc2020-03-10 16:43
 • #2195: Tinh linh nhất tộc2020-03-10 16:43
 • #2196: Ta phải đi2020-03-10 16:43
 • #2197: Phân biệt đường2020-03-10 16:43
 • #2198: Cải biến kế hoạch2020-03-10 16:44
 • #2199: Vĩnh viễn không hề gặp2020-03-10 16:44
 • #2200: Âm Ma2020-03-10 16:44
 • #2201: Tinh xác2020-03-10 16:44
 • #2202: Thế giới cực điểm2020-03-10 16:45
 • #2203: Sinh sôi nảy nở xuống dưới2020-03-10 16:45
 • #2204: Không biết địch nhân2020-03-10 16:45
 • #2205: Xanh thẳm Tinh Thần2020-03-10 16:45
 • #2206: Thế giới cực điểm2020-03-10 16:46
 • #2207: Âm Dương phân giới2020-03-10 16:46
 • #2208: Không tăng không giảm2020-03-10 16:47
 • #2209: Bi đen bi trắng2020-03-10 16:47
 • #2210: Lưỡng bóng dung hợp2020-03-10 16:48
 • #2211: Chia đều thế giới2020-03-10 16:48
 • #2212: Dưới mặt đất vỏ trứng2020-03-10 16:48
 • #2213: Lao ra lao lung2020-03-10 16:49
 • #2214: Chuẩn bị2020-03-10 16:49
 • #2215: Hủy diệt2020-03-10 16:49
 • #2216: Phân phát2020-03-10 16:49
 • #2217: Nhỏ yếu tánh mạng2020-03-10 16:49
 • #2218: Truyền thuyết cấp bậc2020-03-10 16:50
 • #2219: Đối chiến2020-03-10 16:50
 • #2220: Người máy2020-03-10 16:50
 • #2221: Ngắn ngủi gặp lại2020-03-10 16:51
 • #2222: Hỗn loạn2020-03-10 16:51
 • #2223: Thần Hoàng cùng tạo hóa2020-03-10 16:51
 • #2224: Cuối cùng lễ vật2020-03-10 16:52
 • #2225: Về nhà2020-03-10 16:52
 • #2226: Lưỡng bóng hợp nhất?2020-03-10 16:53
 • #2227: Thôn phệ vũ trụ2020-03-10 16:53
 • #2228: Lục đại gia tộc2020-03-10 16:53
 • #2229: Gia tộc bảo bối2020-03-10 16:53
 • #2230: Thức tỉnh2020-03-10 16:54
 • #2231: Chống lại Vận Mệnh2020-03-10 16:54
 • #2232: Nguy cơ hóa giải2020-03-10 16:54
 • #2233: Đạo Liên Pháp Diệt2020-03-10 16:55
 • #2234: Chỗ không ổn2020-03-10 16:55
 • #2235: Không gian bẩy rập2020-03-10 16:55
 • #2236: Thoát ly bẩy rập2020-03-10 16:55
 • #2237: Tái nhập không gian bẩy rập2020-03-10 16:56
 • #2238: Trọng Khải Tinh2020-03-10 16:56
 • #2239: Gặp được đồng tộc2020-03-10 16:56
 • #2240: Lão Long2020-03-10 16:57
 • #2241: Kim Tự Tháp2020-03-10 16:57
 • #2242: Tụ hội tư cách2020-03-10 16:58
 • #2243: Vũ trụ trọng khải2020-03-10 16:58
 • #2244: Báo thù2020-03-10 16:58
 • #2245: Trở về2020-03-10 16:59
 • #2246: Âm Dương chi lực2020-03-10 16:59
 • #2247: Bí mật2020-03-10 17:00
 • #2248: Nửa quang sinh mạng thể2020-03-10 17:00
 • #2249: Đi mà hồi phục2020-03-10 17:01
 • #2250: 60 cách hình ảnh2020-03-10 17:01
 • #2251: Đơn giản thế giới2020-03-10 17:01
 • #2252: Tổ thần hàng lâm2020-03-10 17:02
 • #2253: Không thể khống tương lai2020-03-10 17:02
 • #2254: Làm tốt trước mắt2020-03-10 17:02
 • #2255: Bi đen bi trắng2020-03-10 17:03
 • #2256: Phản bội2020-03-10 17:03
 • #2257: Trốn chết2020-03-10 17:03
 • #2258: Thất bại2020-03-10 17:04
 • #2259: Cô âm không sinh2020-03-10 17:04
 • #2260: Ba năm không thấy2020-03-10 17:04
 • #2261: Trùng kiến2020-03-10 17:04
 • #2262: Bành trướng2020-03-10 17:05
 • #2263: Vạn Phật triều bái2020-03-10 17:05
 • #2264: Người sau lưng2020-03-10 17:05
 • #2265: Thủy tinh quá khứ2020-03-10 17:06
 • #2266: Quá khứ tương lai2020-03-10 17:06
 • #2267: Phá cục2020-03-10 17:07
 • #2268: Cho ta hiện hình2020-03-10 17:07
 • #2269: Thế bất bại2020-03-10 17:07
 • #2270: Chính thức bất bại2020-03-10 17:08
 • #2271: Vũ trụ Kỷ Nguyên2020-03-10 17:08
 • #2272: Ấn Chí Cường2020-03-10 17:09
 • #2273: Ăn đồ vật2020-03-10 17:10
 • #2274: Tuổi thọ quá ngắn2020-03-10 17:10
 • #2275: Thất bại2020-03-10 17:11
 • #2276: Trở về2020-03-10 17:11
 • #2277: Lời cuối sách (Đại Kết Cục)2020-03-10 17:12
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

Độc Tôn Tam Giới (bản dịch)

TiKay

Bất Bại Thăng Cấp

TiKay

Linh Vực

TiKay

Leave a Reply