Huyền Huyễn

Tu La Đế Tôn

Thiếu niên Thạch Hạo, phản đoạt xá vô thượng cường giả, đến vô tận công pháp, võ kỹ, trận pháp, đan thuật, phù thuật các loại bí truyền, mở ra truyền kỳ chi lộ.

Cái gì thiên tài, cái gì bá chủ, ở trước mặt ta, đều là đến phủ phục.

Người không phục, giết!

Converter: DarkHero

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Cô Đơn Địa Phi
 •  Chương: /1662
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phản phệ2019-09-18 00:03
 • #2: Cửu Chuyển Lược Thiên2019-09-18 00:04
 • #3: Tống Thiên Minh2019-09-18 00:04
 • #4: Chân gãy2019-09-18 00:04
 • #5: Trung cấp Võ Đồ2019-09-18 00:04
 • #6: Bán thuốc2019-09-18 00:05
 • #7: Cầu người phải có cầu người thái độ2019-09-18 00:05
 • #8: Quỳ xuống2019-09-18 00:05
 • #9: Khỏi bệnh2019-09-18 00:05
 • #10: Hổ vào bầy dê2019-09-18 00:05
 • #11: Một quyền sự tình2019-09-18 00:06
 • #12: Quét ngang2019-09-18 00:06
 • #13: Thỉnh quân nhập úng2019-09-18 00:06
 • #14: Hối hận sao?2019-09-18 00:06
 • #15: Bá Thể Thuật2019-09-18 00:07
 • #16: Lại phế một chân2019-09-18 00:07
 • #17: Chọn ngọc2019-09-18 00:07
 • #18: Bày trận2019-09-18 00:07
 • #19: Lòng tham2019-09-18 00:08
 • #20: Linh thạch2019-09-18 00:08
 • #21: Mã Đại Nhi mời2019-09-18 00:08
 • #22: Tình địch2019-09-18 00:08
 • #23: Nháo sự2019-09-18 00:08
 • #24: Thất vọng2019-09-18 00:09
 • #25: Làm lớn chuyện2019-09-18 00:09
 • #26: Cường giả chi uy không thể phạm2019-09-18 00:09
 • #27: Thực lực khủng bố2019-09-18 00:09
 • #28: Sát thủ2019-09-18 00:09
 • #29: Gia sự2019-09-18 00:10
 • #30: Tống gia phản kích2019-09-18 00:10
 • #31: Một côn quét ngang2019-09-18 00:10
 • #32: Giết tới Tống gia2019-09-18 00:10
 • #33: Ai có thể ngăn chi?2019-09-18 00:10
 • #34: Khoan thai tới chậm2019-09-18 00:11
 • #35: Mưa tên2019-09-18 00:11
 • #36: Giết thống lĩnh2019-09-18 00:11
 • #37: Xông phủ thành chủ2019-09-18 00:11
 • #38: Bại Trần Tử Hào2019-09-18 00:11
 • #39: Danh chấn toàn thành2019-09-18 00:11
 • #40: Bá Thể?2019-09-18 00:12
 • #41: Lão tử bao hết ngươi2019-09-18 00:12
 • #42: Hung thủ người nào2019-09-18 00:12
 • #43: Đến2019-09-18 00:12
 • #44: Mở tiệc chiêu đãi2019-09-18 00:12
 • #45: Hàn Vân Đường2019-09-18 00:13
 • #46: Đến nhà xin lỗi2019-09-18 00:13
 • #47: Bán mình chôn cha2019-09-18 00:13
 • #48: Vô sỉ2019-09-18 00:13
 • #49: Ra vẻ đạo mạo, hết thảy xử lý2019-09-18 00:13
 • #50: Thập đại gia tộc giết tới2019-09-18 00:13
 • #51: Tiền chuộc2019-09-18 00:14
 • #52: Sở Binh mời chào2019-09-18 00:14
 • #53: Giết tiến Mộ Dung phủ2019-09-18 00:14
 • #54: Chính diện chống Thí Nguyệt Cung2019-09-18 00:14
 • #55: Mộ Dung thị khuất phục2019-09-18 00:14
 • #56: Hung phạm hiện thân?2019-09-18 00:15
 • #57: Không phải ngươi!2019-09-18 00:15
 • #58: Thác phụ2019-09-18 00:15
 • #59: Đầu xuân đi săn2019-09-18 00:15
 • #60: Huynh đệ bất hòa2019-09-18 00:15
 • #61: Hãm hại2019-09-18 00:16
 • #62: Ngàn vạn mưa tên như bình thường2019-09-18 00:16
 • #63: La Thần2019-09-18 00:16
 • #64: Sát vũ mà đi2019-09-18 00:16
 • #65: Võ Tông!2019-09-18 00:16
 • #66: Võ Tôn chi đồ? Chiếu phế2019-09-18 00:17
 • #67: Vương giả chi lộ2019-09-18 00:17
 • #68: Đối chọi gay gắt2019-09-18 00:17
 • #69: Một thế giới càng lớn2019-09-18 00:17
 • #70: Bóc hoàng bảng2019-09-18 00:17
 • #71: Nói bậy nói bạ2019-09-18 00:17
 • #72: Thuốc đến bệnh trừ2019-09-18 00:18
 • #73: Tăng lên điên cuồng2019-09-18 00:18
 • #74: Giết tới Võ Tôn phủ2019-09-18 00:18
 • #75: Tử Tinh Pháo2019-09-18 00:18
 • #76: Đá bể2019-09-18 00:18
 • #77: 16 tuổi Võ Tôn?2019-09-18 00:18
 • #78: Chiến Võ Tôn2019-09-18 00:18
 • #79: Chết không nhắm mắt2019-09-18 00:19
 • #80: Lại phế2019-09-18 00:19
 • #81: Đưa quan tài2019-09-18 00:19
 • #82: Giết chóc2019-09-18 00:19
 • #83: Cũng có Võ Tôn2019-09-18 00:19
 • #84: Mạnh yếu chuyển biến2019-09-18 00:19
 • #85: Giải quyết2019-09-18 00:20
 • #86: Tứ phong2019-09-18 00:20
 • #87: Xúi giục2019-09-18 00:20
 • #88: Lâm Nguyệt Ngữ mất tích2019-09-18 00:20
 • #89: Phá thập cực2019-09-18 00:20
 • #90: Ám kình2019-09-18 00:20
 • #91: Ngàn dặm tặng đầu người2019-09-18 00:21
 • #92: Sở gia trở mặt2019-09-18 00:21
 • #93: Lựa chọn thứ ba2019-09-18 00:21
 • #94: Thay cái hoàng đế2019-09-18 00:21
 • #95: Từ nghèo2019-09-18 00:21
 • #96: Khảo hạch2019-09-18 00:21
 • #97: Thứ nhất2019-09-18 00:21
 • #98: Tìm phiền toái2019-09-18 00:22
 • #99: Luyện đan2019-09-18 00:22
 • #100: Khai linh trí2019-09-18 00:22
 • #101: Ta cự tuyệt2019-09-18 00:22
 • #102: Bại gia tử2019-09-18 00:22
 • #103: Tin phục2019-09-18 00:22
 • #104: Thiên vị2019-09-18 00:23
 • #105: Bao Nha Nhi2019-09-18 00:23
 • #106: Bút ký2019-09-18 00:23
 • #107: Tông môn nhiệm vụ2019-09-18 00:23
 • #108: Giải quyết2019-09-18 00:23
 • #109: Lạc tiên tử2019-09-18 00:23
 • #110: Trà Đạo hội ( chúc mọi người Trung thu khoái hoạt )2019-09-18 00:24
 • #111: Thất lạc tỷ tỷ2019-09-18 00:24
 • #112: Phát uy2019-09-18 00:24
 • #113: Bỉ Ngạn cường giả2019-09-18 00:24
 • #114: Phù Binh2019-09-18 00:24
 • #115: Lại mất tích2019-09-18 00:24
 • #116: Cảnh cáo2019-09-18 00:24
 • #117: Xông Võ Viện2019-09-18 00:25
 • #118: Thân phận cho hấp thụ ánh sáng2019-09-18 00:25
 • #119: Hóa giải2019-09-18 00:25
 • #120: Mang Sơn di tích cổ2019-09-18 00:25
 • #121: Lam Diệp Thanh Quả2019-09-18 00:25
 • #122: Kỹ năng thăng cấp2019-09-18 00:25
 • #123: Trong hồ chém giết2019-09-18 00:26
 • #124: Một đôi tên điên2019-09-18 00:26
 • #125: Truy sát2019-09-18 00:26
 • #126: Cửu Trọng Sơn2019-09-18 00:26
 • #127: Mê huyễn trận2019-09-18 00:26
 • #128: Cửu Huyền Mẫu Căn Dịch2019-09-18 00:27
 • #129: Nước tắm2019-09-18 00:27
 • #130: Cửa ải cuối cùng2019-09-18 00:27
 • #131: Đài thăng2019-09-18 00:27
 • #132: Bạo Vũ Châm2019-09-18 00:28
 • #133: Sinh mà bất phàm2019-09-18 00:28
 • #134: Không gian Linh khí2019-09-18 00:28
 • #135: Lấy lớn hiếp nhỏ2019-09-18 00:28
 • #136: Chính danh2019-09-18 00:28
 • #137: Đột phá Dưỡng Hồn2019-09-18 00:29
 • #138: Gia nhập Võ Viện2019-09-18 00:29
 • #139: Tông môn nhiệm vụ2019-09-18 00:29
 • #140: Đánh cỏ động rắn2019-09-18 00:29
 • #141: Biển thủ2019-09-18 00:29
 • #142: Kéo2019-09-18 00:29
 • #143: Chặn đường2019-09-18 00:29
 • #144: Liên sát hai Bỉ Ngạn2019-09-18 00:30
 • #145: Quang nguyên tố lập công2019-09-18 00:30
 • #146: Chân chính tặc2019-09-18 00:30
 • #147: Vu oan2019-09-18 00:30
 • #148: Thu phục Tuyết Linh Miêu2019-09-18 00:30
 • #149: Tru sát Sở Khiếu Thiên2019-09-18 00:31
 • #150: Cuồng Sa tông đánh tới2019-09-18 00:31
 • #151: Liên tiếp bại2019-09-18 00:31
 • #152: Bạch Phi2019-09-18 00:31
 • #153: Làm phản2019-09-18 00:31
 • #154: Sụp đổ?2019-09-18 00:31
 • #155: Thạch Hạo chi uy ( cầu phiếu đề cử )2019-09-18 00:32
 • #156: Tái chiến Liễu Sĩ Tuyên2019-09-18 00:32
 • #157: Máu lạnh vô sỉ2019-09-18 00:32
 • #158: Liên sát hai thiên kiêu2019-09-18 00:32
 • #159: Truyền pháp2019-09-18 00:32
 • #160: Phản kích bắt đầu2019-09-18 00:32
 • #161: Đi săn2019-09-18 00:33
 • #162: Buồn nôn2019-09-18 00:33
 • #163: Thiên thạch2019-09-18 00:33
 • #164: Trị liệu2019-09-18 00:33
 • #165: Nơi chịu nguyền rủa2019-09-18 00:33
 • #166: Cảnh giới Võ Đạo2019-09-18 00:33
 • #167: Chôn núi2019-09-18 00:33
 • #168: Thẳng hướng Cuồng Sa tông2019-09-18 00:34
 • #169: Đại Hoàng Cẩu thiên tính2019-09-18 00:34
 • #170: Chém giết Tông Hòa Hóa2019-09-18 00:34
 • #171: Một đao vô địch2019-09-18 00:34
 • #172: Không thể địch2019-09-18 00:34
 • #173: Đưa tay trấn sát2019-09-18 00:35
 • #174: Di tích cổ2019-09-18 00:35
 • #175: Có thấy hay không đầu của ta?2019-09-18 00:35
 • #176: Thiên Hạ môn2019-09-18 00:35
 • #177: Ủy thác2019-09-18 00:35
 • #178: Phiên Thiên Ấn2019-09-18 00:36
 • #179: Ra biển2019-09-18 00:36
 • #180: Tam Nguyên thành2019-09-18 00:36
 • #181: Thiện ý2019-09-18 00:36
 • #182: Ngăn cơn sóng dữ2019-09-18 00:36
 • #183: Ô Long2019-09-18 00:37
 • #184: Đuổi đi2019-09-18 00:37
 • #185: Hội trưởng bão nổi2019-09-18 00:37
 • #186: Trước ngạo mạn sau cung kính2019-09-18 00:37
 • #187: Đấu giá2019-09-18 00:37
 • #188: Thổ huyết2019-09-18 00:38
 • #189: Tức chết2019-09-18 00:38
 • #190: Bị đoạt2019-09-18 00:38
 • #191: Chung Hoàn2019-09-18 00:38
 • #192: Thu cái tiểu đệ2019-09-18 00:38
 • #193: Kiếm Thể2019-09-18 00:39
 • #194: Cầu đan2019-09-18 00:39
 • #195: Đan dược phục dụng pháp mới2019-09-18 00:39
 • #196: Lời nhắn2019-09-18 00:39
 • #197: Cầu đan2019-09-18 00:39
 • #198: Lại đổ nhào bình dấm chua2019-09-18 00:40
 • #199: Chế tác Phù Binh2019-09-18 00:40
 • #200: Thiên tài thứ tư2019-09-18 00:40
 • #201: Linh thạch tuyển thủ2019-09-18 00:40
 • #202: Lửa cháy đổ thêm dầu2019-09-18 00:40
 • #203: Chiến Thành Tung2019-09-18 00:40
 • #204: Phế bỏ2019-09-18 00:41
 • #205: Phù Binh chiến2019-09-18 00:41
 • #206: Lục Vân xuất thủ2019-09-18 00:41
 • #207: Khinh người quá đáng2019-09-18 00:41
 • #208: Hổ lạc đồng bằng?2019-09-18 00:41
 • #209: Tiểu nhân đã chết nhanh2019-09-18 00:42
 • #210: Chặn ngang một cước2019-09-18 00:42
 • #211: Bí cảnh mở ra2019-09-18 00:42
 • #212: Siêu cấp Ngự Hỏa Đan2019-09-18 00:42
 • #213: Phá Cực mà thôi2019-09-18 00:42
 • #214: Lấy xuống áo choàng!2019-09-18 00:43
 • #215: Địa Tâm Độc Hỏa2019-09-18 00:43
 • #216: Cửu Liên Phong Thiên Thuật2019-09-18 00:43
 • #217: Lần nữa một sen2019-09-18 00:43
 • #218: Chính mình đụng vào2019-09-18 00:43
 • #219: Năm bước2019-09-18 00:44
 • #220: Tiến thêm một bước2019-09-18 00:44
 • #221: Địa huyệt2019-09-18 00:44
 • #222: Người chết phục sinh?2019-09-18 00:44
 • #223: Mặc Vân Kiêu2019-09-18 00:44
 • #224: Các ngươi xứng ưa thích bản tiểu thư?2019-09-18 00:44
 • #225: Dẫn sói vào nhà2019-09-18 00:45
 • #226: Cái gọi là Thiên Kiêu Hội2019-09-18 00:45
 • #227: Hoa cúc tàn2019-09-18 00:45
 • #228: Bại Điền Hoa2019-09-18 00:45
 • #229: Ngươi không xứng dùng đao2019-09-18 00:45
 • #230: Chọn lựa2019-09-18 00:46
 • #231: Ô Long2019-09-18 00:46
 • #232: Để cho ngươi ba chiêu ( làm ít chuyện, trở về lại đến truyền )2019-09-18 00:46
 • #233: Hố người2019-09-18 00:46
 • #234: Hỏa Ngô Đồng2019-09-18 00:46
 • #235: Trắng trợn cướp đoạt2019-09-18 00:47
 • #236: Yếu nhất Bỉ Ngạn?2019-09-18 00:47
 • #237: Con mắt có mao bệnh?2019-09-18 00:47
 • #238: Áp chế2019-09-18 00:47
 • #239: Dưỡng Hồn đệ nhất nhân2019-09-18 00:48
 • #240: Chi Tinh2019-09-18 00:48
 • #241: Tham Linh La Bàn2019-09-18 00:48
 • #242: Bảy bước2019-09-18 00:48
 • #243: Hiểu lầm2019-09-18 00:48
 • #244: Đã chết oan2019-09-18 00:49
 • #245: Điện thăng2019-09-18 00:49
 • #246: Đánh nhau cùng cấp2019-09-18 00:49
 • #247: Quét ngang2019-09-18 00:49
 • #248: Chi Tinh2019-09-18 00:49
 • #249: Chức trách lớn2019-09-18 00:50
 • #250: Thu hoạch2019-09-18 00:50
 • #251: Chín bước!2019-09-18 00:50
 • #252: Thất Tuyệt Thiên Lang2019-09-18 00:50
 • #253: Cổ quái luyện đan2019-09-18 00:50
 • #254: Khảo thí uy lực2019-09-18 00:51
 • #255: Khó xử2019-09-18 00:51
 • #256: Bị đánh vô ích2019-09-18 00:51
 • #257: Công khai trả thù2019-09-18 00:51
 • #258: Trùng kích mười bước2019-09-18 00:51
 • #259: Thành!2019-09-18 00:52
 • #260: Tìm tới cửa2019-09-18 00:52
 • #261: Lập giấy sinh tử2019-09-18 00:52
 • #262: Trả lại ngươi ba chiêu2019-09-18 00:52
 • #263: Đỗi trở về2019-09-18 00:52
 • #264: Đạo Tử Hồng Thái Hà2019-09-18 00:52
 • #265: Đánh mặt2019-09-18 00:52
 • #266: Dụ hoặc2019-09-18 00:53
 • #267: Cổ Lang thành2019-09-18 00:53
 • #268: Ma Chủ?2019-09-18 00:53
 • #269: Song Cực Kiếm2019-09-18 00:53
 • #270: Khôi lỗi thế gia2019-09-18 00:54
 • #271: Bách Lý gia tìm đến2019-09-18 00:54
 • #272: Ý nghĩ2019-09-18 00:54
 • #273: Hoàng cung2019-09-18 00:55
 • #274: Lặng yên xuất thủ2019-09-18 00:55
 • #275: Tìm tòi2019-09-18 00:55
 • #276: Một mặt2019-09-18 00:55
 • #277: Xác thối2019-09-18 00:56
 • #278: Quang nguyên tố loại thứ hai công dụng2019-09-18 00:56
 • #279: Hiến tế2019-09-18 00:56
 • #280: Thi Quỷ Đạo2019-09-18 00:56
 • #281: Vây giết Mạc Độ2019-09-18 00:56
 • #282: Thân phận bóc trần2019-09-18 00:57
 • #283: Khống chế2019-09-18 00:57
 • #284: Ai làm nấy chịu2019-09-18 00:57
 • #285: Lạc Đao hạp2019-09-18 00:57
 • #286: Ba cái cảnh giới2019-09-18 00:57
 • #287: Kiếm chống đám người2019-09-18 00:58
 • #288: Đao ý cộng minh2019-09-18 00:58
 • #289: Nhận thua2019-09-18 00:58
 • #290: Thạch thiếu!2019-09-18 00:58
 • #291: Lâm Ngữ Nguyệt tìm được2019-09-18 00:58
 • #292: Manh mối gãy mất2019-09-18 00:58
 • #293: Cửu Diệp Độc Giác Hoa2019-09-18 00:59
 • #294: Đánh mặt2019-09-18 00:59
 • #295: Cướp thu đồ đệ2019-09-18 00:59
 • #296: Ra tay đánh nhau2019-09-18 00:59
 • #297: Mười bước viên mãn2019-09-18 00:59
 • #298: Lạc Kiếm giết tới2019-09-18 01:00
 • #299: Một chiêu tiếp một chiêu2019-09-18 01:00
 • #300: Trùng kích Bỉ Ngạn2019-09-18 01:00
 • #301: Độ biển khổ2019-09-18 01:00
 • #302: Tái chiến2019-09-18 01:00
 • #303: Tặng pháp2019-09-18 01:01
 • #304: Lại thu cái tiểu đệ2019-09-18 01:01
 • #305: Truy sát2019-09-18 01:01
 • #306: Sư huynh?2019-09-18 01:01
 • #307: Muốn giết sư đệ ta?2019-09-18 01:02
 • #308: Cửu Ngô thành2019-09-18 01:02
 • #309: Cửu U Hàn Băng Thể2019-09-18 01:02
 • #310: Lại thu một tướng2019-09-18 01:02
 • #311: Song linh căn2019-09-18 01:02
 • #312: Hàn Đông tu luyện2019-09-18 01:03
 • #313: Đại sát tứ phương2019-09-18 01:03
 • #314: Đánh cược2019-09-18 01:03
 • #315: Gian lận2019-09-18 01:04
 • #316: Chặt tay2019-09-18 01:04
 • #317: Lễ vật2019-09-18 01:04
 • #318: Tốt nhất2019-09-18 01:04
 • #319: Đổi một loại cách chơi2019-09-18 01:04
 • #320: Con xúc xắc đâu?2019-09-18 01:04
 • #321: Trong nhà cũng có thể gặp linh dược2019-09-18 01:05
 • #322: Nhị đảo2019-09-18 01:05
 • #323: Mãnh long quá giang2019-09-18 01:05
 • #324: Thắng được2019-09-18 01:05
 • #325: Trương Tam Thiên tin phục2019-09-18 01:05
 • #326: Song Hoa lĩnh2019-09-18 01:05
 • #327: Khi sư diệt tổ2019-09-18 01:06
 • #328: Sơn cùng thủy tận2019-09-18 01:06
 • #329: Đè sập2019-09-18 01:06
 • #330: Nấm mồ2019-09-18 01:06
 • #331: Cáo trạng2019-09-18 01:07
 • #332: Lại trải qua một lần tuyệt vọng2019-09-18 01:07
 • #333: Thi Quỷ đại quân2019-09-18 01:07
 • #334: Tử Âm Đài ( hôm nay sáu chương, buổi chiều còn có canh ba )2019-09-18 01:07
 • #335: Oanh sát Thi Quỷ kỵ sĩ2019-09-18 01:07
 • #336: Bậc thang2019-09-18 01:07
 • #337: Hỏa diễm đá lăn2019-09-18 01:08
 • #338: Cổ Thông2019-09-18 01:08
 • #339: Lễ gặp mặt2019-09-18 01:08
 • #340: Đánh nổ2019-09-18 01:08
 • #341: Tử Lôi Mâu2019-09-18 01:08
 • #342: Vô Tận Thí Luyện2019-09-18 01:09
 • #343: Bát Thần điện2019-09-18 01:09
 • #344: Phách lối2019-09-18 01:09
 • #345: Bại lui2019-09-18 01:09
 • #346: Đầu gỗ2019-09-18 01:09
 • #347: Thông quan2019-09-18 01:09
 • #348: Gặp lại Cổ Thông2019-09-18 01:10
 • #349: Tam đảo2019-09-18 01:10
 • #350: Ngươi dạng này gian lận là không đúng2019-09-18 01:10
 • #351: Hoàn toàn mới kỹ thuật2019-09-18 01:10
 • #352: Tứ đảo2019-09-18 01:10
 • #353: Giết Hồng Thái Hà2019-09-18 01:10
 • #354: Thanh Đồng Thí Luyện Tháp2019-09-18 01:11
 • #355: Cực tốc vượt qua kiểm tra2019-09-18 01:11
 • #356: Thập Tuyệt Trận2019-09-18 01:11
 • #357: Hoàng Kim Thí Luyện Tháp2019-09-18 01:11
 • #358: Hỏa Phần Thương Khung2019-09-18 01:11
 • #359: Thiên địa bản chất2019-09-18 01:12
 • #360: Cuối cùng thí luyện2019-09-18 01:12
 • #361: Dũng đoạt thứ nhất2019-09-18 01:12
 • #362: Chung cực thí luyện2019-09-18 01:12
 • #363: Chỉ còn lại có một cái2019-09-18 01:12
 • #364: Khí linh Nguyệt Doanh2019-09-18 01:13
 • #365: Cửu Tử Thiên Công2019-09-18 01:13
 • #366: Ta giết người, ngươi để ý sao?2019-09-18 01:13
 • #367: Một quyền giải quyết2019-09-18 01:13
 • #368: Cổ Thông hiện2019-09-18 01:13
 • #369: Thanh lý môn hộ2019-09-18 01:13
 • #370: Đến tặng không hạm2019-09-18 01:14
 • #371: Bất Diệt cốc2019-09-18 01:14
 • #372: Xếp hàng2019-09-18 01:14
 • #373: Bất kính tôn trưởng2019-09-18 01:14
 • #374: Hái lửa2019-09-18 01:14
 • #375: Dung hợp hỏa diễm2019-09-18 01:14
 • #376: Mượn lực, Bổ Thần Miếu!2019-09-18 01:15
 • #377: Tử vong2019-09-18 01:15
 • #378: Xuất thế2019-09-18 01:15
 • #379: Thất Đan thành2019-09-18 01:15
 • #380: Vân Diễm Hỏa2019-09-18 01:15
 • #381: Nhặt nhạnh chỗ tốt2019-09-18 01:16
 • #382: Kiều gia2019-09-18 01:16
 • #383: Lục đảo2019-09-18 01:16
 • #384: Võ Quy Khắc trả thù2019-09-18 01:16
 • #385: Báo danh2019-09-18 01:16
 • #386: Linh Hỏa luyện đan2019-09-18 01:17
 • #387: Chủ động xuất kích2019-09-18 01:17
 • #388: Du thuyết2019-09-18 01:17
 • #389: Mở màn2019-09-18 01:17
 • #390: Xông Võ phủ2019-09-18 01:17
 • #391: Quét ngang2019-09-18 01:18
 • #392: Chém Quan Tự Tại2019-09-18 01:18
 • #393: Võ gia diệt2019-09-18 01:18
 • #394: Lại đi Kiều gia2019-09-18 01:18
 • #395: Truy kích2019-09-18 01:18
 • #396: Ngọn lửa báo cừu2019-09-18 01:19
 • #397: Kẻ đến không thiện2019-09-18 01:19
 • #398: Cửu phẩm phân chia2019-09-18 01:19
 • #399: Cưỡng ép ngang tay2019-09-18 01:19
 • #400: Giao dịch2019-09-18 01:19
 • #401: Hèn hạ chiến thuật2019-09-18 01:20
 • #402: Linh Hỏa chọn chủ2019-09-18 01:20
 • #403: Hai đạo Linh Hỏa2019-09-18 01:20
 • #404: Tả Đô Minh truy sát2019-09-18 01:20
 • #405: Cứu giá2019-09-18 01:21
 • #406: Diệt2019-09-18 01:21
 • #407: Tử Thanh bí cảnh2019-09-18 01:21
 • #408: Ai dám ra tay với ta2019-09-18 01:21
 • #409: Trước ngạo mạn sau cung kính2019-09-18 01:21
 • #410: 300 đại đạo2019-09-18 01:22
 • #411: Chúc Vũ2019-09-18 01:22
 • #412: Ẩn tàng cơ duyên2019-09-18 01:22
 • #413: Cỡ nào phẩm chất cao linh căn!2019-09-18 01:22
 • #414: Ngũ Hành Đại Luân Hồi2019-09-18 01:22
 • #415: Quy Tắc Chi Võng2019-09-18 01:23
 • #416: Đánh lui2019-09-18 01:23
 • #417: Điểm thí luyện2019-09-18 01:23
 • #418: Địa Ngục cấp2019-09-18 01:23
 • #419: Độ khó điều chỉnh2019-09-18 01:23
 • #420: Bát đảo2019-09-18 01:23
 • #421: Phục kích2019-09-18 01:24
 • #422: Thôn trang2019-09-18 01:24
 • #423: Tiễu phỉ2019-09-18 01:24
 • #424: Kết thù2019-09-18 01:24
 • #425: Chiến giáp2019-09-18 01:25
 • #426: Hoàn thành nhiệm vụ2019-09-18 01:25
 • #427: Hối đoái2019-09-18 01:25
 • #428: Vạn Cổ Thạch2019-09-18 01:25
 • #429: Thập đảo2019-09-18 01:25
 • #430: Đấu với trời2019-09-18 01:26
 • #431: Lĩnh vực2019-09-18 01:26
 • #432: Toàn trí toàn năng2019-09-18 01:26
 • #433: Lịch sử thứ hai2019-09-18 01:26
 • #434: Không, đệ nhất!2019-09-18 01:27
 • #435: Đầu tư2019-09-18 01:27
 • #436: Sông lớn2019-09-18 01:27
 • #437: Đi ngang qua2019-09-18 01:27
 • #438: Thúy Ngọc lâm địa2019-09-18 01:27
 • #439: Tụ hợp2019-09-18 01:28
 • #440: Oán khí2019-09-18 01:28
 • #441: Tiên cư2019-09-18 01:28
 • #442: Khách tới thăm2019-09-18 01:28
 • #443: Tiên duyên2019-09-18 01:29
 • #444: Chiến tranh bắt đầu2019-09-18 01:29
 • #445: Nuốt lửa2019-09-18 01:29
 • #446: Tiến vào cánh rừng2019-09-18 01:29
 • #447: Đời đời truyền thừa hoang ngôn2019-09-18 01:29
 • #448: Tung bay2019-09-18 01:30
 • #449: Tổ kiến2019-09-18 01:30
 • #450: Dịch kiến tôi thể2019-09-18 01:30
 • #451: Triệu Liễu Hạo2019-09-18 01:30
 • #452: Kịch Độc Hải Thứ2019-09-18 01:31
 • #453: Bá Thể thôn2019-09-18 01:31
 • #454: Chân chính Bá Thể2019-09-18 01:31
 • #455: Bị hạn chế hung thú2019-09-18 01:31
 • #456: Thần thức truyền âm2019-09-18 01:31
 • #457: Nguyên Thạch Đại Thánh2019-09-18 01:31
 • #458: Phá hư trận nhãn2019-09-18 01:32
 • #459: Đồ gặp2019-09-18 01:32
 • #460: Nguyên Thạch Đại Thánh thoát khốn2019-09-18 01:32
 • #461: Thạch Chi Tâm2019-09-18 01:32
 • #462: Người của Tiên giới2019-09-18 01:32
 • #463: Quan tưởng mặt trời2019-09-18 01:33
 • #464: Hồn nhập!2019-09-18 01:33
 • #465: Pháp tướng thành2019-09-18 01:33
 • #466: Khổ Tâm Trà2019-09-18 01:33
 • #467: Triệu gia2019-09-18 01:33
 • #468: Qua ba cửa ải2019-09-18 01:34
 • #469: Tứ đại thiên tài2019-09-18 01:34
 • #470: Im ỉm phát tài2019-09-18 01:34
 • #471: Chuyên trị không phục2019-09-18 01:34
 • #472: Vòng thứ ba2019-09-18 01:35
 • #473: Phượng Hoàng pháp tướng?2019-09-18 01:35
 • #474: Hóa thân Tu La2019-09-18 01:35
 • #475: Truy cầu mạnh nhất2019-09-18 01:35
 • #476: Nội thế giới2019-09-18 01:35
 • #477: Lưu Diễm thành Trần gia2019-09-18 01:35
 • #478: Mỏ cực lớn2019-09-18 01:36
 • #479: Linh Thạch Tủy2019-09-18 01:36
 • #480: Pháp tướng chi uy2019-09-18 01:36
 • #481: Trần gia phản ứng2019-09-18 01:36
 • #482: Uy hiếp2019-09-18 01:36
 • #483: Giết chóc lẫn nhau2019-09-18 01:37
 • #484: Nhị tướng!2019-09-18 01:37
 • #485: Thẳng hướng Trần gia2019-09-18 01:37
 • #486: Không gì không phá2019-09-18 01:37
 • #487: Giết sụp đổ2019-09-18 01:37
 • #488: Bổ Thần Miếu xuất thủ2019-09-18 01:38
 • #489: Dày vò2019-09-18 01:38
 • #490: Tam đại Bổ Thần Miếu2019-09-18 01:38
 • #491: Khoáng mạch phát nổ2019-09-18 01:38
 • #492: Giải quyết Trần gia2019-09-18 01:38
 • #493: Nhận lời mời2019-09-18 01:38
 • #494: Đình chiến2019-09-18 01:39
 • #495: Trên bảng thiên tài2019-09-18 01:39
 • #496: Dọa chạy2019-09-18 01:39
 • #497: Hải Vô Diêm2019-09-18 01:39
 • #498: Lôi đài vô địch2019-09-18 01:40
 • #499: Thân phận chân thật2019-09-18 01:40
 • #500: Ba đầu manh mối2019-09-18 01:40
 • #501: Vây công2019-09-18 01:40
 • #502: Liên diệt hai đạo2019-09-18 01:41
 • #503: Chư gia trước cửa sinh thị phi2019-09-18 01:41
 • #504: Mua máu2019-09-18 01:41
 • #505: Huyết Mạch Phù2019-09-18 01:41
 • #506: Đứa con chẳng lành2019-09-18 01:41
 • #507: Kẻ đánh lén2019-09-18 01:42
 • #508: Tiên lộ gãy mất2019-09-18 01:42
 • #509: Trả thù2019-09-18 01:42
 • #510: Giết cha2019-09-18 01:43
 • #511: Chiến Mã Cừu2019-09-18 01:43
 • #512: Thiên Cung học viện2019-09-18 01:43
 • #513: Đạo thứ ba pháp tướng có điểm lạ2019-09-18 01:43
 • #514: Cơm chùa2019-09-18 01:43
 • #515: Nhập viện2019-09-18 01:44
 • #516: Hạ mã uy2019-09-18 01:44
 • #517: Điểm cống hiến mở ra2019-09-18 01:44
 • #518: Nguyên Tố địa quật2019-09-18 01:44
 • #519: Tình thế hiểm trở2019-09-18 01:44
 • #520: Tao ngộ chiến2019-09-18 01:45
 • #521: Vong ân phụ nghĩa2019-09-18 01:45
 • #522: Thôn phệ2019-09-18 01:45
 • #523: Kim Chúc Nhân2019-09-18 01:45
 • #524: Tinh Vân pháp tướng2019-09-18 01:45
 • #525: Ác nhân cáo trạng trước2019-09-18 01:45
 • #526: Tương đối2019-09-18 01:46
 • #527: Thái Hư giới2019-09-18 01:46
 • #528: Khổ tu2019-09-18 01:46
 • #529: Pháp tướng thứ tư tác dụng2019-09-18 01:46
 • #530: Lại bại Tây Nham minh2019-09-18 01:46
 • #531: Phản sáo lộ2019-09-18 01:47
 • #532: Thuận lợi thoát thân2019-09-18 01:47
 • #533: Vây giết2019-09-18 01:47
 • #534: Từng cái chém rụng2019-09-18 01:47
 • #535: Đoàn diệt2019-09-18 01:47
 • #536: Hiệp trợ2019-09-18 01:48
 • #537: Tinh Hà2019-09-18 01:48
 • #538: Thay thổ lộ2019-09-18 01:48
 • #539: Ông sư tỷ cho mời2019-09-18 01:48
 • #540: Tiến về Ông gia2019-09-18 01:48
 • #541: Giống một người2019-09-18 01:49
 • #542: Hơi lộ phong mang2019-09-18 01:49
 • #543: Hỗ trợ điều tra2019-09-18 01:49
 • #544: Đỗ gia lai lịch2019-09-18 01:49
 • #545: Ôm đùi2019-09-18 01:50
 • #546: Chấn nhiếp2019-09-18 01:50
 • #547: Thân thế tin tức2019-09-18 01:50
 • #548: Thạch tộc!2019-09-18 01:50
 • #549: Tinh thần trấn áp2019-09-18 01:50
 • #550: Thích khách2019-09-18 01:51
 • #551: Lại hãm ngõ cụt2019-09-18 01:51
 • #552: Nguyên Tổ động2019-09-18 01:51
 • #553: Bạch Động pháp tướng2019-09-18 01:51
 • #554: Khủng bố bộc phát2019-09-18 01:51
 • #555: Tiếp ta một kích2019-09-18 01:52
 • #556: Cha mẹ ruột2019-09-18 01:52
 • #557: Thân thế chân tướng2019-09-18 01:52
 • #558: Chui vào Địa Uyên động2019-09-18 01:52
 • #559: Tìm cha2019-09-18 01:53
 • #560: Thể chất tước đoạt2019-09-18 01:53
 • #561: Gây ra hỗn loạn2019-09-18 01:53
 • #562: Phụ thân thoát khốn2019-09-18 01:53
 • #563: Ngang ngược càn rỡ2019-09-18 01:54
 • #564: Đấu tranh nội bộ?2019-09-18 01:54
 • #565: Quét sạch bắt đầu2019-09-18 01:54
 • #566: Lại giết2019-09-18 01:54
 • #567: Phủ quận vương2019-09-18 01:55
 • #568: Liên tiếp bại2019-09-18 01:55
 • #569: Thạch Phong xuất thủ2019-09-18 01:55
 • #570: Hỏa Vũ Liệu Không, Vương giả tái hiện2019-09-18 01:56
 • #571: Riêng phần mình trở lại2019-09-18 01:56
 • #572: Đột nhiên tăng mạnh2019-09-18 01:56
 • #573: Thằng xui xẻo2019-09-18 01:56
 • #574: Cứng rắn Chú Vương Đình2019-09-18 01:57
 • #575: Thiên Đạo liên minh mời chào2019-09-18 01:57
 • #576: Không nể mặt mũi2019-09-18 01:57
 • #577: Độc xông Long Đàm2019-09-18 01:57
 • #578: Lại bại Chú Vương Đình2019-09-18 01:58
 • #579: Chỗ dựa2019-09-18 01:58
 • #580: Chân chính cậy vào2019-09-18 01:58
 • #581: Bãi bình2019-09-18 01:59
 • #582: Chiến Bổ Thần Miếu2019-09-18 01:59
 • #583: Đại đào sát2019-09-18 01:59
 • #584: Lại mượn lực ( tết nguyên đán khoái hoạt )2019-09-18 02:00
 • #585: Cửu Tử Thiên Công đệ nhị trọng2019-09-18 02:00
 • #586: Thập tướng!2019-09-18 02:00
 • #587: Tân bảng tuyên bố2019-09-18 02:00
 • #588: Học viện luận bàn2019-09-18 02:00
 • #589: Thứ hai chiến, bái phục2019-09-18 02:00
 • #590: Cường thế thắng được2019-09-18 02:01
 • #591: Liên tiếp2019-09-18 02:01
 • #592: Thập tướng hợp nhất!2019-09-18 02:01
 • #593: Đến từ Thạch Quốc ý chí2019-09-18 02:01
 • #594: Chiến Thạch Trạch2019-09-18 02:02
 • #595: Đao Đạo cảnh giới thứ ba2019-09-18 02:02
 • #596: Trong nháy mắt bại địch2019-09-18 02:02
 • #597: Thiên Đạo liên minh lại cử động2019-09-18 02:02
 • #598: Phân mà phá đi2019-09-18 02:02
 • #599: Đại chiêu nhiều lần ra2019-09-18 02:02
 • #600: Thể chất một tác dụng khác2019-09-18 02:03
 • #601: Hỏi tội2019-09-18 02:03
 • #602: Toàn quân bị diệt2019-09-18 02:03
 • #603: Thạch Trọng gửi thư2019-09-18 02:03
 • #604: Kim Long đảo2019-09-18 02:03
 • #605: Chào hàng2019-09-18 02:04
 • #606: Phụ tử cùng phát uy2019-09-18 02:04
 • #607: Đường hẹp lại gặp2019-09-18 02:04
 • #608: Ngay trước mặt giết2019-09-18 02:04
 • #609: Tứ sứ2019-09-18 02:05
 • #610: Đại chiến2019-09-18 02:05
 • #611: Mang cái tin tức2019-09-18 02:05
 • #612: Địa động2019-09-18 02:05
 • #613: Kim Long hiện2019-09-18 02:05
 • #614: Bay qua, rung động toàn trường!2019-09-18 02:05
 • #615: Kim Long thể nội2019-09-18 02:06
 • #616: Thi Trùng2019-09-18 02:06
 • #617: Tiên Long tâm đầu huyết2019-09-18 02:06
 • #618: Chuột2019-09-18 02:06
 • #619: Long Tủy Quả2019-09-18 02:06
 • #620: Tham lam lại xảo trá2019-09-18 02:06
 • #621: Giải vây2019-09-18 02:07
 • #622: Thuận lợi thoát thân2019-09-18 02:07
 • #623: Chú Vương Đình!2019-09-18 02:07
 • #624: Đại nghĩa bức bách2019-09-18 02:07
 • #625: Đùa giả làm thật2019-09-18 02:08
 • #626: Hố người kế hoạch2019-09-18 02:08
 • #627: Bán tiên pháp2019-09-18 02:08
 • #628: Bối Viêm mắc lừa2019-09-18 02:09
 • #629: Không gì sánh được phiền muộn2019-09-18 02:09
 • #630: Quyết chiến Bối Viêm2019-09-18 02:09
 • #631: Chiến lực tiêu thăng2019-09-18 02:09
 • #632: Hai tầng vương đình2019-09-18 02:10
 • #633: Thiên Đạo liên minh tan rã2019-09-18 02:10
 • #634: Lại gặp hạ mã uy2019-09-18 02:10
 • #635: Không chịu nổi một kích2019-09-18 02:10
 • #636: Nhận sói làm cha2019-09-18 02:11
 • #637: Đao Hoàng hiện thân2019-09-18 02:11
 • #638: Sợ ngây người2019-09-18 02:11
 • #639: Chặn đánh2019-09-18 02:11
 • #640: Chấn nhiếp2019-09-18 02:11
 • #641: Ngược nhẹ2019-09-18 02:12
 • #642: Khó xử2019-09-18 02:12
 • #643: Ra mặt2019-09-18 02:12
 • #644: Mạnh mẽ xông tới2019-09-18 02:12
 • #645: Toàn lực ứng phó2019-09-18 02:12
 • #646: Vương Đình Chi Quyền2019-09-18 02:13
 • #647: Công nhiên bao che2019-09-18 02:13
 • #648: Bôi xấu2019-09-18 02:13
 • #649: Thiên Yếm chi địa2019-09-18 02:13
 • #650: Thần Hoàng Lô2019-09-18 02:14
 • #651: Cuốn vào phân tranh2019-09-18 02:14
 • #652: Nhúng tay2019-09-18 02:14
 • #653: Kiêu căng2019-09-18 02:14
 • #654: Quốc quân2019-09-18 02:14
 • #655: Cổ thế giới2019-09-18 02:15
 • #656: Thế thân mà thôi2019-09-18 02:15
 • #657: Đại biểu chi tranh2019-09-18 02:15
 • #658: Thanh Tâm Thạch2019-09-18 02:15
 • #659: Mài đao2019-09-18 02:16
 • #660: Hai thắng liên tiếp2019-09-18 02:16
 • #661: Nhóm lửa hương hỏa đối thủ2019-09-18 02:16
 • #662: Tinh không phong bạo chi uy2019-09-18 02:16
 • #663: Ba ngày? Mười ngày?2019-09-18 02:16
 • #664: Trước lấy một thắng2019-09-18 02:17
 • #665: Cầm xuống danh ngạch2019-09-18 02:17
 • #666: Hai vị công chúa2019-09-18 02:17
 • #667: Cửa vào mở ra2019-09-18 02:17
 • #668: Tiện đạp2019-09-18 02:18
 • #669: Truy sát2019-09-18 02:18
 • #670: Tự do biến hóa2019-09-18 02:18
 • #671: Thời Gian Chi2019-09-18 02:18
 • #672: Chiến Mông Điền2019-09-18 02:18
 • #673: Đào2019-09-18 02:19
 • #674: Tinh hạch2019-09-18 02:19
 • #675: Thiên Hành cung2019-09-18 02:19
 • #676: Lập uy2019-09-18 02:19
 • #677: Bãi chăn nuôi2019-09-18 02:20
 • #678: Cốt Thú2019-09-18 02:20
 • #679: Kim Chi Mẫu2019-09-18 02:20
 • #680: Nam Cung Chính ( 20 càng xong )2019-09-18 02:20
 • #681: Đắc thủ2019-09-18 02:21
 • #682: Thác trời2019-09-18 02:21
 • #683: Đánh mặt2019-09-18 02:21
 • #684: Bản Nguyên Kinh2019-09-18 02:21
 • #685: Lĩnh hội2019-09-18 02:21
 • #686: Nhường cho2019-09-18 02:22
 • #687: Trêu đùa2019-09-18 02:22
 • #688: Cường thế oanh sát2019-09-18 02:22
 • #689: Gặp lại Mông Điền2019-09-18 02:23
 • #690: Động tích bản chất2019-09-18 02:23
 • #691: Bị ép nhóm lửa hương hỏa2019-09-18 02:23
 • #692: Thập vương2019-09-18 02:24
 • #693: Đúc lại2019-09-18 02:24
 • #694: Đế triều thiên kiêu số một2019-09-18 02:24
 • #695: Đánh bại dễ dàng2019-09-18 02:24
 • #696: Trả nhân tình2019-09-18 02:25
 • #697: Thiếu cái hạ nhân2019-09-18 02:25
 • #698: Để cho ngươi đi rồi?2019-09-18 02:25
 • #699: Toàn diện nghiền ép2019-09-18 02:25
 • #700: Bảo khí hao hết2019-09-18 02:25
 • #701: Một cái rương2019-09-18 02:26
 • #702: Hải Vương Tinh Thần Thảo hiện2019-09-18 02:26
 • #703: Xông thiên quân vạn mã2019-09-18 02:26
 • #704: Kẽ nứt tinh không2019-09-18 02:26
 • #705: Thế Giới Thụ2019-09-18 02:27
 • #706: Dưới cây gặp2019-09-18 02:27
 • #707: Thiên Võ Tam Thức2019-09-18 02:27
 • #708: Tiên thuật đối với tiên thuật2019-09-18 02:27
 • #709: Giết!2019-09-18 02:28
 • #710: Âm Ma Hải2019-09-18 02:28
 • #711: Bổ Thần Miếu2019-09-18 02:28
 • #712: Đắc thủ, Nhánh Cây Thế Giới2019-09-18 02:28
 • #713: Nam Cung Ly2019-09-18 02:28
 • #714: Một góc địa đồ2019-09-18 02:29
 • #715: Song song cầu tình2019-09-18 02:29
 • #716: Mượn lực, lại ra yêu nga tử2019-09-18 02:29
 • #717: Cường giả nhiều lần ra, từng cái chấn kinh2019-09-18 02:29
 • #718: Lại nghe Thái Hư giới2019-09-18 02:29
 • #719: Thạch Trọng hiện2019-09-18 02:30
 • #720: Cách không đối bính, chấn kinh đương thời2019-09-18 02:30
 • #721: Luận Kiếm Đạo2019-09-18 02:30
 • #722: Xuất thủ vô địch2019-09-18 02:30
 • #723: Chiến Trần Hạo2019-09-18 02:31
 • #724: Một cái tát2019-09-18 02:31
 • #725: Trúc Thiên Thê thì như thế nào, xin lỗi!2019-09-18 02:31
 • #726: Thiết hố, luận bàn2019-09-18 02:31
 • #727: Toàn bại2019-09-18 02:31
 • #728: Trở về chuẩn bị2019-09-18 02:31
 • #729: Cực Ám sâm lâm2019-09-18 02:32
 • #730: Liễu gia có bí bảo2019-09-18 02:32
 • #731: Ăn hết2019-09-18 02:32
 • #732: Thanh Thiên Tiên Tôn? Ha ha2019-09-18 02:33
 • #733: Ma diệt2019-09-18 02:33
 • #734: Tiên thạch2019-09-18 02:33
 • #735: Thân phận chân thật!2019-09-18 02:33
 • #736: Vạn năm bố cục2019-09-18 02:33
 • #737: Về Ông gia2019-09-18 02:34
 • #738: Người cầu thân2019-09-18 02:34
 • #739: Một quyền miểu sát2019-09-18 02:34
 • #740: Điều giải2019-09-18 02:34
 • #741: Xe đua2019-09-18 02:34
 • #742: Tình huống nhiều lần ra2019-09-18 02:34
 • #743: Đụng đổ!2019-09-18 02:35
 • #744: Đặt song song thứ nhất2019-09-18 02:35
 • #745: Nói năng lỗ mãng2019-09-18 02:35
 • #746: Toàn bộ một chiêu miểu ( chúc mừng năm mới )2019-09-18 02:35
 • #747: Vô địch2019-09-18 02:35
 • #748: Vương giả trở về2019-09-18 02:35
 • #749: Thạch Hoàng thái độ2019-09-18 02:36
 • #750: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ2019-09-18 02:36
 • #751: Ngạo mạn2019-09-18 02:36
 • #752: Thần tượng!2019-09-18 02:36
 • #753: Chuyển ra Trương gia2019-09-18 02:37
 • #754: Trận pháp phát uy2019-09-18 02:37
 • #755: Nhất định là ảo giác2019-09-18 02:37
 • #756: Hiến vật quý2019-09-18 02:38
 • #757: Rách rưới miếu thờ2019-09-18 02:38
 • #758: Huyết tế chi môn2019-09-18 02:38
 • #759: Sống!2019-09-18 02:38
 • #760: Xích nhãn nam tử2019-09-18 02:39
 • #761: Lừa dối2019-09-18 02:39
 • #762: Cửu Nguyệt Quả2019-09-18 02:39
 • #763: Đổi điều kiện2019-09-18 02:39
 • #764: Trấn sát2019-09-18 02:40
 • #765: Đến cùng là Đại Tế Thiên hay là Bổ Thần Miếu2019-09-18 02:40
 • #766: Uy hiếp2019-09-18 02:40
 • #767: Phá Đại Tế Thiên ghi chép2019-09-18 02:40
 • #768: Ta tôi tớ đến chiến ngươi2019-09-18 02:40
 • #769: Song Hoa Tôn Giả đuổi theo2019-09-18 02:41
 • #770: Bắt đầu thấy Thạch Trọng2019-09-18 02:41
 • #771: Tâm cơ thâm trầm2019-09-18 02:41
 • #772: Làm vũ khí sử dụng2019-09-18 02:41
 • #773: Hung phạm2019-09-18 02:42
 • #774: Định ngày hẹn2019-09-18 02:42
 • #775: Mê đệ2019-09-18 02:43
 • #776: Thiết lập ván cục2019-09-18 02:43
 • #777: Xuất thủ, nghịch chuyển2019-09-18 02:43
 • #778: Hai mặt2019-09-18 02:43
 • #779: Đưa tài2019-09-18 02:43
 • #780: Ấn Tín Nhiên2019-09-18 02:44
 • #781: Ngươi tới ta đi2019-09-18 02:44
 • #782: Một đường truy sát2019-09-18 02:44
 • #783: Nhóm lửa hương hỏa2019-09-18 02:44
 • #784: Tái chiến Ấn Tín Nhiên2019-09-18 02:45
 • #785: Ưu khuyết chuyển đổi2019-09-18 02:45
 • #786: Chém giết2019-09-18 02:45
 • #787: Ngân Thử Thú Lâm2019-09-18 02:46
 • #788: Thừa dịp loạn ăn cướp2019-09-18 02:46
 • #789: Kẻ chết thay2019-09-18 02:46
 • #790: Thiên đại hiểu lầm2019-09-18 02:47
 • #791: Cổ đế triều2019-09-18 02:47
 • #792: Nhiều gọi một số người2019-09-18 02:47
 • #793: Xem thường2019-09-18 02:47
 • #794: Cho ta cái mặt mũi2019-09-18 02:47
 • #795: Khung xương trấn áp2019-09-18 02:48
 • #796: Tế đàn2019-09-18 02:48
 • #797: Hạ độc thủ2019-09-18 02:48
 • #798: Ngươi thế mà còn sống!2019-09-18 02:48
 • #799: Đắc thủ, Âm Hồn Tinh2019-09-18 02:49
 • #800: Giải mã2019-09-18 02:49
 • #801: Ác nhân cáo trạng trước2019-09-18 02:49
 • #802: Song cường liên thủ2019-09-18 02:49
 • #803: Hại người không thành phản hại mình2019-09-18 02:50
 • #804: Ông Nam Tình thức tỉnh2019-09-18 02:50
 • #805: Đại Tế Thiên!2019-09-18 02:50
 • #806: Ba gặp Song Hoa2019-09-18 02:50
 • #807: Bị buộc tự vẫn2019-09-18 02:51
 • #808: Thạch Hoa Vân nhúng tay2019-09-18 02:51
 • #809: Thái độ biến hóa2019-09-18 02:51
 • #810: Gặp lại con lợn nhỏ2019-09-18 02:51
 • #811: Lão Cổ chuẩn bị ở sau2019-09-18 02:52
 • #812: Khác loại phá kỷ lục2019-09-18 02:52
 • #813: Tần Thủy Dương2019-09-18 02:52
 • #814: Bạo ngược2019-09-18 02:53
 • #815: Tẩy sạch không còn2019-09-18 02:53
 • #816: Thạch Hạo chiến Thạch Trọng2019-09-18 02:53
 • #817: Cân sức ngang tài2019-09-18 02:53
 • #818: Thần tàng xuất thế2019-09-18 02:54
 • #819: Đinh Lăng Phong2019-09-18 02:54
 • #820: Thông Thiên Thụ2019-09-18 02:54
 • #821: Kính Thế Giới2019-09-18 02:54
 • #822: Cao Thiên Dật2019-09-18 02:55
 • #823: Bắt cóc tống tiền2019-09-18 02:55
 • #824: Xú danh chiêu lấy2019-09-18 02:55
 • #825: Tẩy sạch2019-09-18 02:55
 • #826: Tiền chuộc2019-09-18 02:55
 • #827: Mị lực2019-09-18 02:56
 • #828: Nấm khuẩn màu vàng2019-09-18 02:56
 • #829: Cao tầng thứ năng lượng2019-09-18 02:56
 • #830: Động đá vôi2019-09-18 02:56
 • #831: Đinh Gia Toàn2019-09-18 02:56
 • #832: Con đường của mình2019-09-18 02:57
 • #833: Đả Thần Tiên2019-09-18 02:57
 • #834: Lấy hạt dẻ trong lò lửa2019-09-18 02:57
 • #835: Truy kích2019-09-18 02:57
 • #836: Đại thu hoạch2019-09-18 02:58
 • #837: Ba tế!2019-09-18 02:58
 • #838: Một kích2019-09-18 02:58
 • #839: Vượt qua kiểm tra2019-09-18 02:58
 • #840: Hai cái!2019-09-18 02:59
 • #841: Làm cho người ta không nói được lời nào vấn đề2019-09-18 02:59
 • #842: Hướng trái qua phải2019-09-18 02:59
 • #843: Tái chiến Thạch Trọng2019-09-18 02:59
 • #844: Đa trọng thể chất2019-09-18 02:59
 • #845: Vô Tự Quyết2019-09-18 02:59
 • #846: Tương thông2019-09-18 03:00
 • #847: Siêu cấp treo giải thưởng2019-09-18 03:00
 • #848: Đánh sợ2019-09-18 03:00
 • #849: Ngộ nhập2019-09-18 03:00
 • #850: Tương tự2019-09-18 03:01
 • #851: Mạnh được yếu thua2019-09-18 03:01
 • #852: Khôi phục2019-09-18 03:01
 • #853: Vấn đề lớn2019-09-18 03:02
 • #854: Lưu tại Phàm giới2019-09-18 03:02
 • #855: Bách Hoa đến, Nữ Vương tiếp kiến2019-09-18 03:02
 • #856: Vạn Hóa Thiên Công2019-09-18 03:02
 • #857: Chủ thể suy đoán2019-09-18 03:03
 • #858: Xen vào chuyện bao đồng2019-09-18 03:03
 • #859: Bán2019-09-18 03:03
 • #860: Thanh lý2019-09-18 03:03
 • #861: Một đợt nối một đợt2019-09-18 03:03
 • #862: Oanh sát2019-09-18 03:04
 • #863: Mục tiêu mới2019-09-18 03:04
 • #864: Chui vào2019-09-18 03:04
 • #865: Hãm hại2019-09-18 03:04
 • #866: Âm khí âm u2019-09-18 03:04
 • #867: Nói xấu2019-09-18 03:05
 • #868: Xuất thủ2019-09-18 03:05
 • #869: Cổ chiến trường2019-09-18 03:06
 • #870: Lịch sử đứt gãy2019-09-18 03:06
 • #871: Dẫn đi2019-09-18 03:06
 • #872: Đại công cáo thành2019-09-18 03:06
 • #873: Có tiên đến nhà2019-09-18 03:07
 • #874: Đế Vương lộ2019-09-18 03:07
 • #875: Chinh chiến thiên hạ2019-09-18 03:08
 • #876: Sứ đoàn nhập đế đô2019-09-18 03:08
 • #877: Mập mạp trở về2019-09-18 03:08
 • #878: Vô địch chi uy2019-09-18 03:09
 • #879: Trở mặt2019-09-18 03:09
 • #880: Thiên Cơ chân nhân lai lịch2019-09-18 03:09
 • #881: Diệt Thạch Long2019-09-18 03:09
 • #882: Cấm địa2019-09-18 03:10
 • #883: Công bằng một trận chiến2019-09-18 03:10
 • #884: Ngả bài2019-09-18 03:11
 • #885: Thạch Trọng trở về2019-09-18 03:11
 • #886: Phân tích2019-09-18 03:11
 • #887: Khoáng thế đại chiến2019-09-18 03:12
 • #888: Chém Thạch Trọng2019-09-18 03:12
 • #889: Tiến thêm một bước2019-09-18 03:12
 • #890: Quỷ Vương uyên2019-09-18 03:13
 • #891: Lĩnh vực cụ hiện hóa2019-09-18 03:13
 • #892: Thần niệm2019-09-18 03:13
 • #893: Mao Vũ Hào2019-09-18 03:13
 • #894: Thu thập Băng Cực Quang2019-09-18 03:13
 • #895: Bị tập kích2019-09-18 03:14
 • #896: Phản kích2019-09-18 03:14
 • #897: Bị nhốt2019-09-18 03:14
 • #898: Viện binh đến2019-09-18 03:14
 • #899: Bồi thường2019-09-18 03:15
 • #900: Sát Lục Chi Chỉ2019-09-18 03:15
 • #901: Trong Thái Hư giới nhấc lên gợn sóng2019-09-18 03:15
 • #902: Chấn nhiếp thiên hạ2019-09-18 03:16
 • #903: Thiên Ngoại Hóa Thân Quyết2019-09-18 03:16
 • #904: Ném vào hầm cầu2019-09-18 03:16
 • #905: Lại bị nhốt2019-09-18 03:17
 • #906: Thần tàng lộn xộn ra2019-09-18 03:17
 • #907: Hướng mình hiến tế2019-09-18 03:17
 • #908: Chân chính tiểu thiên địa2019-09-18 03:17
 • #909: Thăng Long Đài2019-09-18 03:18
 • #910: Tay cụt2019-09-18 03:18
 • #911: Đãi ngộ đặc biệt2019-09-18 03:18
 • #912: Giả ngây giả dại2019-09-18 03:19
 • #913: Thu phục Ngưu Vương2019-09-18 03:19
 • #914: Lòng tham2019-09-18 03:19
 • #915: Vô sỉ lão Ngưu2019-09-18 03:19
 • #916: Đánh tơi bời2019-09-18 03:20
 • #917: Trận khải2019-09-18 03:20
 • #918: Thanh Mãng2019-09-18 03:20
 • #919: Đăng Thánh Vị2019-09-18 03:21
 • #920: Thiên Mệnh Tuyền2019-09-18 03:21
 • #921: Nhất niệm diệt2019-09-18 03:21
 • #922: Chia sẻ2019-09-18 03:21
 • #923: Đại tinh tinh2019-09-18 03:21
 • #924: Lực áp2019-09-18 03:22
 • #925: Ân tình2019-09-18 03:22
 • #926: Khiêu chiến bản thân2019-09-18 03:22
 • #927: Bát Tiềm Long2019-09-18 03:22
 • #928: Chiến tích công bố, đại chấn kinh2019-09-18 03:23
 • #929: Thần tàng được chủ2019-09-18 03:23
 • #930: Đệ nhất chi tranh2019-09-18 03:23
 • #931: Cách một thế hệ đọ sức2019-09-18 03:23
 • #932: Chân Long thăng thiên2019-09-18 03:24
 • #933: Tiên giới ám sát2019-09-18 03:24
 • #934: Phong bạo sắp tới?2019-09-18 03:24
 • #935: Hắc Ám đế quốc2019-09-18 03:24
 • #936: Khuếch trương2019-09-18 03:24
 • #937: Đỉnh cao nhất bại2019-09-18 03:25
 • #938: Diệt2019-09-18 03:25
 • #939: Tìm tòi bí mật2019-09-18 03:25
 • #940: Cối xay2019-09-18 03:25
 • #941: Tuyệt thế đao khách2019-09-18 03:25
 • #942: Giết tới2019-09-18 03:26
 • #943: Đưa mắt nhìn2019-09-18 03:26
 • #944: Cải tạo2019-09-18 03:26
 • #945: Trả nhân tình2019-09-18 03:26
 • #946: Hắc Ám đế quốc lai lịch2019-09-18 03:27
 • #947: Trận chiến mở màn2019-09-18 03:27
 • #948: Cối xay chi uy2019-09-18 03:27
 • #949: Chật vật mà chạy2019-09-18 03:27
 • #950: Vùi lấp chân tướng2019-09-18 03:27
 • #951: Dịch thân phận mà vào2019-09-18 03:28
 • #952: Đại lừa dối2019-09-18 03:28
 • #953: Trấn Thiên Tôn Giả2019-09-18 03:28
 • #954: Công nhiên tham ô2019-09-18 03:28
 • #955: Chiến giáp nhược điểm2019-09-18 03:29
 • #956: Nhẹ nhõm miểu sát2019-09-18 03:29
 • #957: Vương hiện2019-09-18 03:29
 • #958: Hoàn toàn đến đồ sát2019-09-18 03:29
 • #959: Tiếp tục huấn luyện2019-09-18 03:30
 • #960: Tiên giới nhúng tay2019-09-18 03:30
 • #961: Đào thải chiến2019-09-18 03:30
 • #962: Duy nhất thắng trận2019-09-18 03:30
 • #963: Chọn lựa học viên2019-09-18 03:31
 • #964: Tin phục2019-09-18 03:31
 • #965: Mười bước Đăng Thánh Vị2019-09-18 03:31
 • #966: Trong Thái Hư giới có thể dùng binh khí2019-09-18 03:31
 • #967: Trao đổi2019-09-18 03:31
 • #968: Chân chính hắc ám2019-09-18 03:32
 • #969: Hắc họa2019-09-18 03:32
 • #970: Đều tới2019-09-18 03:32
 • #971: Dẹp chi2019-09-18 03:32
 • #972: Quần Tinh Chi Đỉnh, Tiên Vương truyền nhân2019-09-18 03:32
 • #973: Hiểu lầm2019-09-18 03:33
 • #974: Siêu cấp đỉnh cao nhất chiến2019-09-18 03:33
 • #975: Cách một thế hệ nhân tình2019-09-18 03:33
 • #976: Tiếp Thiên Lộ!2019-09-18 03:33
 • #977: Luyện Ngục2019-09-18 03:33
 • #978: Mở đỗi2019-09-18 03:33
 • #979: Liên tiếp bại2019-09-18 03:34
 • #980: Song Hoa xuất thủ2019-09-18 03:34
 • #981: Chiến Trúc Thiên Thê2019-09-18 03:34
 • #982: Chém Song Hoa2019-09-18 03:34
 • #983: Hàng lâm Trúc gia2019-09-18 03:34
 • #984: Mở giết2019-09-18 03:34
 • #985: Trúc gia tổ địa2019-09-18 03:35
 • #986: Chiến Trúc Văn2019-09-18 03:35
 • #987: Tuyệt đối tốc độ2019-09-18 03:35
 • #988: Giết Trúc2019-09-18 03:35
 • #989: Đều chạy2019-09-18 03:35
 • #990: Xảy ra chuyện lớn2019-09-18 03:35
 • #991: Cắm cờ2019-09-18 03:36
 • #992: Tiên Vương xuất thủ2019-09-18 03:36
 • #993: Rút đi2019-09-18 03:36
 • #994: Nữ Vương khó giải2019-09-18 03:36
 • #995: Kiên trì2019-09-18 03:36
 • #996: Tuyệt đối chiến lực2019-09-18 03:37
 • #997: Chiến siêu cấp đỉnh cao nhất2019-09-18 03:37
 • #998: Tiến bộ!2019-09-18 03:37
 • #999: Đánh chạy2019-09-18 03:37
 • #1000: Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết2019-09-18 03:37
 • #1001: Chật vật mà chạy2019-09-18 03:37
 • #1002: Bát Bảo cung trước2019-09-18 03:38
 • #1003: Hù chết các ngươi2019-09-18 03:38
 • #1004: Bát Bảo tới gặp2019-09-18 03:38
 • #1005: Vây chết2019-09-18 03:38
 • #1006: Chém Bát Bảo2019-09-18 03:38
 • #1007: Trúc Thiên Thê!2019-09-18 03:38
 • #1008: Tìm đường chết thức cường hóa2019-09-18 03:39
 • #1009: Trăm giai chiến lực2019-09-18 03:39
 • #1010: Một người chiến ngũ đại siêu cấp đỉnh cao nhất2019-09-18 03:39
 • #1011: Chiến Hắc Ám Nữ Vương2019-09-18 03:39
 • #1012: Chiến tăng lên2019-09-18 03:40
 • #1013: Làm tiền2019-09-18 03:40
 • #1014: Hỏa Tằm sa lưới2019-09-18 03:40
 • #1015: Rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất, muốn bình hắc họa2019-09-18 03:40
 • #1016: Thu lấy cối đá, chiến Hắc Ám Nữ Vương2019-09-18 03:40
 • #1017: Phong thái vô địch2019-09-18 03:40
 • #1018: Bình định hắc họa2019-09-18 03:41
 • #1019: Chinh phạt thiên hạ2019-09-18 03:41
 • #1020: Giết thạch2019-09-18 03:41
 • #1021: Thiên Cơ chân nhân sau cùng giãy dụa2019-09-18 03:41
 • #1022: Một địch nửa vạn2019-09-18 03:42
 • #1023: Vô sỉ2019-09-18 03:42
 • #1024: Cả nước phi thăng2019-09-18 03:42
 • #1025: Tiên Vương ngăn cản2019-09-18 03:42
 • #1026: Lâm Tiên giới2019-09-18 03:42
 • #1027: Cối đá chân chính tác dụng?2019-09-18 03:42
 • #1028: Tam Bạch học viện2019-09-18 03:43
 • #1029: Đây chính là thiên tài?2019-09-18 03:43
 • #1030: Bị chọn tới2019-09-18 03:43
 • #1031: Trước ngạo mạn sau cung kính2019-09-18 03:43
 • #1032: Đăng Tiên Đài2019-09-18 03:44
 • #1033: Tòng An Dân xuất mã2019-09-18 03:44
 • #1034: Giải quyết2019-09-18 03:44
 • #1035: Lại viện binh2019-09-18 03:44
 • #1036: Thạch Hạo xuất thủ2019-09-18 03:44
 • #1037: Âm thầm ra tay2019-09-18 03:44
 • #1038: Đầu nhập vào2019-09-18 03:45
 • #1039: Tiên Vương truyền nhân2019-09-18 03:45
 • #1040: Mượn một bộ nói chuyện2019-09-18 03:45
 • #1041: Tự sáng tạo công pháp bắt đầu2019-09-18 03:45
 • #1042: Hắc Thủy tông thiếu tông chủ2019-09-18 03:46
 • #1043: Sửa chữa tiên pháp, mãn tọa kinh2019-09-18 03:46
 • #1044: Mê hoặc2019-09-18 03:46
 • #1045: Tiên Nhân ám sát2019-09-18 03:46
 • #1046: Chiến Tiên Nhân2019-09-18 03:46
 • #1047: Trảm tiên2019-09-18 03:47
 • #1048: Xông Hắc Thủy tông2019-09-18 03:47
 • #1049: Đại nạn lâm đầu2019-09-18 03:47
 • #1050: Thật Tiên Vương truyền nhân2019-09-18 03:47
 • #1051: Cản đường2019-09-18 03:47
 • #1052: Tiên Nhân truy sát2019-09-18 03:48
 • #1053: Kinh sợ thối lui2019-09-18 03:48
 • #1054: Phối hợp quan2019-09-18 03:48
 • #1055: Làm không biểu lộ2019-09-18 03:48
 • #1056: Qùy liếm2019-09-18 03:48
 • #1057: Đặc thù nhận biết2019-09-18 03:49
 • #1058: Trăm giai!2019-09-18 03:49
 • #1059: Cùng nhau phá trăm giai, tuyệt đối chấn kinh2019-09-18 03:49
 • #1060: Ôn Niệm Dao2019-09-18 03:49
 • #1061: Làm sáng tỏ thân phận2019-09-18 03:49
 • #1062: Đăng Tiên Đài mở ra2019-09-18 03:50
 • #1063: Chênh lệch rõ ràng2019-09-18 03:50
 • #1064: Một trăm mười một giai!2019-09-18 03:50
 • #1065: Ai dám đối với vua ta vô lễ?2019-09-18 03:50
 • #1066: Ô Nguyệt Di2019-09-18 03:50
 • #1067: Về Tam Bạch học viện2019-09-18 03:51
 • #1068: Một quyền giết chi2019-09-18 03:51
 • #1069: Hắc Thủy tông đánh tới2019-09-18 03:51
 • #1070: Đi tìm cái chết sao?2019-09-18 03:51
 • #1071: Hồ Lan giết tới2019-09-18 03:51
 • #1072: Chiến cửu tinh Đồng Giáp Tiên2019-09-18 03:51
 • #1073: Vây công thì như thế nào?2019-09-18 03:52
 • #1074: Trước diệt nanh vuốt2019-09-18 03:52
 • #1075: Lại chém đầu mục2019-09-18 03:52
 • #1076: Thiên Thủy các giết tới2019-09-18 03:52
 • #1077: Lập đĩnh2019-09-18 03:52
 • #1078: Người theo đuổi2019-09-18 03:53
 • #1079: Nhằm vào2019-09-18 03:53
 • #1080: Đánh sợ2019-09-18 03:53
 • #1081: Xem lễ2019-09-18 03:53
 • #1082: Giết ngươi, một quyền sự tình2019-09-18 03:53
 • #1083: Chém giết Triệu Hải Nguyên2019-09-18 03:53
 • #1084: Chiến Ngân Linh Tiên2019-09-18 03:54
 • #1085: Giúp đỡ đến2019-09-18 03:54
 • #1086: Liên tiếp nhúng tay2019-09-18 03:54
 • #1087: Tiên cư ra2019-09-18 03:54
 • #1088: Tự bạt tai2019-09-18 03:55
 • #1089: Đấu giá2019-09-18 03:55
 • #1090: Nguyên thạch2019-09-18 03:55
 • #1091: Nhòm ngó một tia2019-09-18 03:55
 • #1092: Đập bay2019-09-18 03:56
 • #1093: Nịnh nọt2019-09-18 03:56
 • #1094: Thỉnh tội2019-09-18 03:56
 • #1095: Nhị tinh2019-09-18 03:56
 • #1096: Đầm lầy2019-09-18 03:56
 • #1097: Ngươi mới vừa nói cái gì tới?2019-09-18 03:57
 • #1098: Thần uy2019-09-18 03:57
 • #1099: Mạng nhện sơn cốc2019-09-18 03:57
 • #1100: Mê hoặc2019-09-18 03:57
 • #1101: Tự bạo2019-09-18 03:57
 • #1102: Cặn bã2019-09-18 03:58
 • #1103: Át chủ bài lẫn nhau liều2019-09-18 03:58
 • #1104: Rút ra huyết mạch2019-09-18 03:58
 • #1105: Mượn Tiên Tôn chi lực2019-09-18 03:58
 • #1106: Thủy Kính quốc2019-09-18 03:58
 • #1107: Nguyên Thạch đại sư chi đấu2019-09-18 03:58
 • #1108: Đều loạn đưa tay2019-09-18 03:59
 • #1109: Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng?2019-09-18 03:59
 • #1110: Thạch Hạo xuất thủ2019-09-18 03:59
 • #1111: Toàn thắng2019-09-18 03:59
 • #1112: Tiên dương hậu ức2019-09-18 04:00
 • #1113: Tiền gia cho mời2019-09-18 04:00
 • #1114: Miệng pháo mạnh nhất2019-09-18 04:00
 • #1115: Một đường đỗi2019-09-18 04:00
 • #1116: Trở mặt2019-09-18 04:01
 • #1117: Thoát khốn2019-09-18 04:01
 • #1118: Trạng thái chồng chất2019-09-18 04:01
 • #1119: Toàn bộ quét sạch2019-09-18 04:01
 • #1120: Tổn thất to lớn2019-09-18 04:02
 • #1121: Đào cái hố to2019-09-18 04:02
 • #1122: Nhận lấy cái chết!2019-09-18 04:02
 • #1123: Trời sập, Thái Bạch giáo nửa giang sơn không có2019-09-18 04:02
 • #1124: Tối kỵ đạn đại tham lam2019-09-18 04:03
 • #1125: Uy hiếp2019-09-18 04:03
 • #1126: Ngạo mạn Gia Khang Thạch2019-09-18 04:03
 • #1127: Ông Nam Tình độ kiếp2019-09-18 04:03
 • #1128: Đắc tội2019-09-18 04:03
 • #1129: Bước vào tứ tinh2019-09-18 04:03
 • #1130: Dâng quà chúc thọ2019-09-18 04:04
 • #1131: Thân phận vạch trần2019-09-18 04:04
 • #1132: Chuyển cái cứu binh ( mười chương hoàn tất )2019-09-18 04:04
 • #1133: Cầm tay cùng dạo2019-09-18 04:04
 • #1134: Chìm trong2019-09-18 04:05
 • #1135: Tháp nhọn màu đen2019-09-18 04:05
 • #1136: Tiên Vương cấp mạch khoáng2019-09-18 04:05
 • #1137: Không hẹn mà gặp2019-09-18 04:05
 • #1138: Cơ hội duy nhất2019-09-18 04:06
 • #1139: Vạn Lôi Chân Kim2019-09-18 04:06
 • #1140: Thu lấy Tiên Vương kim2019-09-18 04:06
 • #1141: Lừa giết Gia Khang Thạch2019-09-18 04:06
 • #1142: Oan gia ngõ hẹp2019-09-18 04:06
 • #1143: Bảo dịch2019-09-18 04:07
 • #1144: Thanh tràng2019-09-18 04:07
 • #1145: Phong tỏa2019-09-18 04:07
 • #1146: Một cái danh ngạch2019-09-18 04:08
 • #1147: Đến2019-09-18 04:08
 • #1148: Tiên Vương truyền pháp2019-09-18 04:08
 • #1149: Không ôm chí lớn2019-09-18 04:08
 • #1150: Đối thủ mạnh mẽ2019-09-18 04:09
 • #1151: Mông Nguyên Kỳ2019-09-18 04:09
 • #1152: Chiến một vực mạnh nhất thiên tài2019-09-18 04:09
 • #1153: Sinh sinh oanh bại2019-09-18 04:10
 • #1154: Đại bảo tàng2019-09-18 04:10
 • #1155: Nhẹ nhõm trấn áp2019-09-18 04:10
 • #1156: Hỏa Diễm Tinh Tủy2019-09-18 04:10
 • #1157: Tái chiến Mông Nguyên Kỳ2019-09-18 04:11
 • #1158: Bức lui2019-09-18 04:11
 • #1159: Luyện hóa Hỏa Diễm Tinh Tủy2019-09-18 04:11
 • #1160: Thập tinh!2019-09-18 04:11
 • #1161: Điều khiển tiên kim, thể chất đặc thù2019-09-18 04:11
 • #1162: Chém giết Lý Lâm2019-09-18 04:12
 • #1163: Đại phiền toái2019-09-18 04:12
 • #1164: Tiên Vương con trai trưởng Hư Vô Nguyệt2019-09-18 04:12
 • #1165: Đại Hoang cảnh2019-09-18 04:12
 • #1166: Lại bị truy nã2019-09-18 04:13
 • #1167: Nhân tiểu quỷ đại2019-09-18 04:13
 • #1168: Toàn bại2019-09-18 04:13
 • #1169: Khách tới cửa, phiền phức tới cửa2019-09-18 04:13
 • #1170: Tiểu nhân bỉ ổi2019-09-18 04:13
 • #1171: Lăn!2019-09-18 04:14
 • #1172: Hoàng Kim tiên tàng2019-09-18 04:14
 • #1173: Diệt khẩu2019-09-18 04:14
 • #1174: Giết Liễu Tân Hoàn2019-09-18 04:14
 • #1175: Triệu Ngôn2019-09-18 04:14
 • #1176: Toàn thắng2019-09-18 04:15
 • #1177: Lại so2019-09-18 04:15
 • #1178: Thanh danh khai hỏa2019-09-18 04:15
 • #1179: Bố trí hộ sơn đại trận2019-09-18 04:15
 • #1180: Chu Khắc2019-09-18 04:15
 • #1181: Hoàng Long Ngọc Khuyết Trận2019-09-18 04:16
 • #1182: Huyết Nguyệt lĩnh2019-09-18 04:16
 • #1183: Thảm tướng dọa người2019-09-18 04:16
 • #1184: Quỷ dị chết2019-09-18 04:16
 • #1185: Hung thủ!2019-09-18 04:17
 • #1186: Tuyệt vọng2019-09-18 04:17
 • #1187: Kiêng kị phi thường2019-09-18 04:17
 • #1188: Liên thủ, bi kịch2019-09-18 04:17
 • #1189: Nhất định có bẫy2019-09-18 04:17
 • #1190: Thất tổ lăng mộ2019-09-18 04:18
 • #1191: Hiện thân!2019-09-18 04:18
 • #1192: Thành Phong xuất thủ2019-09-18 04:18
 • #1193: Phản kích2019-09-18 04:19
 • #1194: Lừa giết2019-09-18 04:19
 • #1195: Bổ sung2019-09-18 04:19
 • #1196: Để mắt tới2019-09-18 04:19
 • #1197: Ngọc Tiên đích thân đến2019-09-18 04:20
 • #1198: Cứu2019-09-18 04:20
 • #1199: Một nơi2019-09-18 04:20
 • #1200: Tam Vân giới2019-09-18 04:20
 • #1201: Điên cuồng2019-09-18 04:21
 • #1202: Đại đề thăng2019-09-18 04:21
 • #1203: Lương cao2019-09-18 04:21
 • #1204: Hải đảo2019-09-18 04:21
 • #1205: Trứng2019-09-18 04:21
 • #1206: Cuồng ngược2019-09-18 04:22
 • #1207: Tiếp viện2019-09-18 04:22
 • #1208: Lại đào hố2019-09-18 04:22
 • #1209: Tóc2019-09-18 04:22
 • #1210: Người áo đen thần bí2019-09-18 04:22
 • #1211: Đánh cược2019-09-18 04:22
 • #1212: Vượt qua2019-09-18 04:23
 • #1213: Mẹ ngươi!2019-09-18 04:23
 • #1214: Danh ngạch xuất hiện2019-09-18 04:23
 • #1215: Đột phá Ngân Linh!2019-09-18 04:24
 • #1216: Tranh đoạt danh ngạch2019-09-18 04:24
 • #1217: Thiên tài hủy diệt giả2019-09-18 04:25
 • #1218: Danh ngạch tới tay2019-09-18 04:25
 • #1219: Tham dự thịnh hội2019-09-18 04:25
 • #1220: Tô Mạn Mạn hiện2019-09-18 04:25
 • #1221: Tiên Vương con trai trưởng, xin lỗi!2019-09-18 04:25
 • #1222: Hai nữ gặp nhau2019-09-18 04:26
 • #1223: Tiến vào Đại Hoang cảnh2019-09-18 04:26
 • #1224: Ruộng dưa2019-09-18 04:26
 • #1225: Tổ năm người2019-09-18 04:26
 • #1226: Vũ Trụ Nhất Quyền2019-09-18 04:27
 • #1227: Đại thu hoạch2019-09-18 04:27
 • #1228: Phục sát chợt hiện2019-09-18 04:27
 • #1229: Lấy một địch hai2019-09-18 04:27
 • #1230: Cố Trình2019-09-18 04:28
 • #1231: Một thức tuyệt học2019-09-18 04:28
 • #1232: Nhập cốc2019-09-18 04:28
 • #1233: Nhà tranh2019-09-18 04:28
 • #1234: Thiên Long Trúc2019-09-18 04:28
 • #1235: Ăn cướp2019-09-18 04:29
 • #1236: Hao hết sạch Phù Binh2019-09-18 04:29
 • #1237: Tiên Vương Nhãn2019-09-18 04:29
 • #1238: Sơn động2019-09-18 04:29
 • #1239: Vong ân phụ nghĩa2019-09-18 04:30
 • #1240: Trêu đùa2019-09-18 04:30
 • #1241: Tự bạo, bi kịch2019-09-18 04:30
 • #1242: Huyết trì2019-09-18 04:30
 • #1243: Kim Cương Viên huyết mạch2019-09-18 04:31
 • #1244: Thường Phong2019-09-18 04:31
 • #1245: Một cái điều kiện2019-09-18 04:31
 • #1246: Lão đại2019-09-18 04:31
 • #1247: Phế thành2019-09-18 04:31
 • #1248: Hung thần?2019-09-18 04:32
 • #1249: Đảo ngược2019-09-18 04:32
 • #1250: Toàn bộ phá hủy2019-09-18 04:32
 • #1251: Trong biển ngộ đạo2019-09-18 04:32
 • #1252: Chỉ trị giá hai đầu gấu đen giá2019-09-18 04:33
 • #1253: Thánh thủy truyền thuyết2019-09-18 04:33
 • #1254: Tìm kiếm2019-09-18 04:33
 • #1255: Xấu hổ2019-09-18 04:33
 • #1256: Đàn thú vây công2019-09-18 04:34
 • #1257: Chiến Điện2019-09-18 04:34
 • #1258: Thiên kiêu chiến2019-09-18 04:34
 • #1259: Người cầm cung2019-09-18 04:34
 • #1260: Cường đại thổ dân2019-09-18 04:35
 • #1261: Từng cái oanh bại2019-09-18 04:35
 • #1262: Tư cách thứ nhất2019-09-18 04:35
 • #1263: Đỉnh tiêm quyết đấu2019-09-18 04:35
 • #1264: Lại chiếm một tòa2019-09-18 04:36
 • #1265: Chiến Hư Vô Nguyệt2019-09-18 04:36
 • #1266: Cuốn lấy2019-09-18 04:36
 • #1267: Hoàng Kim Chiến Điện?2019-09-18 04:36
 • #1268: Trang bức như gió2019-09-18 04:37
 • #1269: Nhẫn nhẫn nhẫn2019-09-18 04:37
 • #1270: Bí mật!2019-09-18 04:37
 • #1271: Cửu tử!2019-09-18 04:37
 • #1272: Đại thành2019-09-18 04:37
 • #1273: Kịch liệt tranh đoạt2019-09-18 04:38
 • #1274: Ta tới2019-09-18 04:38
 • #1275: Quỷ Vương xuất thế2019-09-18 04:38
 • #1276: Tiên Vương xuất thủ2019-09-18 04:39
 • #1277: Đích thân tới2019-09-18 04:39
 • #1278: Động thủ2019-09-18 04:39
 • #1279: Bức lui2019-09-18 04:39
 • #1280: Thăm dò2019-09-18 04:40
 • #1281: Kinh thiên chi bí2019-09-18 04:40
 • #1282: Tạm tù2019-09-18 04:40
 • #1283: Sư huynh giá lâm2019-09-18 04:41
 • #1284: Thoát thân2019-09-18 04:41
 • #1285: Lễ gặp mặt2019-09-18 04:41
 • #1286: Ủy thác2019-09-18 04:42
 • #1287: Truy kích2019-09-18 04:42
 • #1288: Mượn đao2019-09-18 04:42
 • #1289: Đắc thủ, đột phá2019-09-18 04:43
 • #1290: Đưa đồ2019-09-18 04:43
 • #1291: Mở rương2019-09-18 04:43
 • #1292: Nội ứng2019-09-18 04:43
 • #1293: Khai chiến2019-09-18 04:44
 • #1294: Nhẹ diệt2019-09-18 04:44
 • #1295: Tình thế biến hóa2019-09-18 04:44
 • #1296: Đến cùng là ai?2019-09-18 04:45
 • #1297: Càn Phương cốc2019-09-18 04:45
 • #1298: Nhập tông2019-09-18 04:45
 • #1299: Luận đạo2019-09-18 04:45
 • #1300: Bất công đánh cược2019-09-18 04:45
 • #1301: Mười chiêu bại ngươi2019-09-18 04:46
 • #1302: Lại phá cực hạn, thập tinh!2019-09-18 04:46
 • #1303: Hồi Xuân Thuật2019-09-18 04:46
 • #1304: Tiên Vương hậu nhân2019-09-18 04:46
 • #1305: Nếm mùi thất bại2019-09-18 04:47
 • #1306: Tin phục2019-09-18 04:47
 • #1307: Lại một tên Tiên Vương truyền nhân2019-09-18 04:47
 • #1308: Thiên Hạ Vô Song2019-09-18 04:47
 • #1309: Đi2019-09-18 04:48
 • #1310: Lui một bước2019-09-18 04:48
 • #1311: Chiến2019-09-18 04:48
 • #1312: Sát lục chi địa2019-09-18 04:49
 • #1313: Bách nhân trảm2019-09-18 04:49
 • #1314: Bình Thiên tông2019-09-18 04:49
 • #1315: Trấn áp thập nhị tinh2019-09-18 04:49
 • #1316: Tương tự ( hôm nay Bộc phát hoàn tất )2019-09-21 16:41
 • #1317: Cạnh tranh thảm liệt2019-09-21 16:41
 • #1318: Thập tam tinh?2019-09-21 16:42
 • #1319: Lật tay trấn áp2019-09-21 16:42
 • #1320: Rừng kiếm2019-09-21 16:42
 • #1321: Hội tụ2019-09-21 16:43
 • #1322: Lên đài2019-09-21 16:43
 • #1323: Tiên Tôn truyền thừa2019-09-21 16:43
 • #1324: Địa đồ2019-09-21 16:43
 • #1325: Tăng lên điên cuồng, thập thất tinh!2019-09-21 16:44
 • #1326: Chiến Kim Nguyên Tiên2019-09-21 16:44
 • #1327: Lễ vật2019-09-21 16:44
 • #1328: Cho ta một bộ mặt2019-09-21 16:44
 • #1329: Lui2019-09-21 16:45
 • #1330: Khách khanh2019-09-21 16:45
 • #1331: Minh ngộ, đánh lén2019-09-21 16:45
 • #1332: Cuối cùng phá thập bát tinh2019-09-21 16:45
 • #1333: Sưu tập tài nguyên2019-09-21 16:46
 • #1334: Nghĩ cách2019-09-21 16:46
 • #1335: Kéo cừu hận, đánh cược2019-09-21 16:46
 • #1336: Kim Nguyên Tiên tuyệt vọng2019-09-21 16:46
 • #1337: Độ kiếp, tẩy sạch2019-09-21 16:47
 • #1338: Đột phá, Kim Nguyên Tiên!2019-09-21 16:47
 • #1339: Chém giết2019-09-21 16:47
 • #1340: Kinh động2019-09-21 16:47
 • #1341: Hoàng Phong Quái2019-09-21 16:48
 • #1342: Đi sứ2019-09-21 16:48
 • #1343: Hố người2019-09-21 16:48
 • #1344: Ngăn cản2019-09-21 16:48
 • #1345: Cực hạn chi lực, quét ngang!2019-09-21 16:49
 • #1346: Tiên Vương bảo tàng xuất thế?2019-09-21 16:49
 • #1347: Thiên Băng kế hoạch2019-09-21 16:49
 • #1348: Cứu người2019-09-21 16:49
 • #1349: Đảo ngược2019-09-21 16:50
 • #1350: Bình Thiên tông chủ chi bí2019-09-21 16:50
 • #1351: Đệm lưng2019-09-21 16:50
 • #1352: Chém giết Hoàng Phong, rời đi2019-09-21 16:51
 • #1353: Từ xử lý tranh tài2019-09-21 16:51
 • #1354: Cường thủ2019-09-21 16:51
 • #1355: Hạ gia2019-09-21 16:51
 • #1356: Cưỡng ép đột phá2019-09-21 16:52
 • #1357: Một trận chiến2019-09-21 16:52
 • #1358: Trùng phùng2019-09-21 16:52
 • #1359: Cõng hắc oa2019-09-21 16:53
 • #1360: Hung phạm là ai2019-09-21 16:53
 • #1361: Hạ Lâm Uyên2019-09-21 16:53
 • #1362: Trong chiến tu luyện, đột phá2019-09-21 16:54
 • #1363: Cuồng Lãng tông Đạo Tử2019-09-21 16:54
 • #1364: Tránh mười chiêu2019-09-21 16:55
 • #1365: Ngọc Tiên thì như thế nào?2019-09-21 16:55
 • #1366: Giết người như lấy đồ trong túi2019-09-21 16:55
 • #1367: Một lần nữa2019-09-21 16:55
 • #1368: Bóng ma tâm lý2019-09-21 16:56
 • #1369: Liên thủ2019-09-21 16:56
 • #1370: Tiên Vương chọn con rể2019-09-21 16:56
 • #1371: Nhập tử thành2019-09-21 16:57
 • #1372: Tàn khốc2019-09-21 16:57
 • #1373: Vây giết2019-09-21 16:57
 • #1374: Lạc gia2019-09-21 16:58
 • #1375: Tiên Vương truyền nhân cũng đến2019-09-21 16:58
 • #1376: Huyễn Nhật Thần Kính2019-09-21 16:58
 • #1377: Tầng cuối cùng2019-09-21 16:59
 • #1378: Làm khó dễ2019-09-21 16:59
 • #1379: Đánh cược2019-09-21 16:59
 • #1380: Nhiều mặt nhằm vào2019-09-21 17:00
 • #1381: Liên thủ vây giết2019-09-21 17:00
 • #1382: Đi lại đến2019-09-21 17:01
 • #1383: Kiềm chế lẫn nhau2019-09-21 17:01
 • #1384: Đắc thủ2019-09-21 17:01
 • #1385: Đơn đấu2019-09-21 17:02
 • #1386: Ngươi là kế tiếp!2019-09-21 17:02
 • #1387: Kinh ngạc2019-09-21 17:02
 • #1388: Đồng ý2019-09-21 17:03
 • #1389: Hôn lễ2019-09-21 17:03
 • #1390: Nổi lên2019-09-21 17:03
 • #1391: Đấu pháp2019-09-21 17:03
 • #1392: Chặn đường2019-09-21 17:04
 • #1393: Trở mặt động thủ2019-09-21 17:04
 • #1394: Oanh sát Thời Vân2019-09-21 17:04
 • #1395: Mới vào cấm địa2019-09-21 17:04
 • #1396: Thanh Mộc Thiên Hoa2019-09-21 17:05
 • #1397: Mạnh nhất Tiên Vương truyền nhân2019-09-21 17:05
 • #1398: Tiền sử cự thú2019-09-21 17:05
 • #1399: Cách biệt một trời2019-09-21 17:06
 • #1400: Địa Ngục Thụ2019-09-21 17:06
 • #1401: Liên tưởng2019-09-21 17:06
 • #1402: Phục quả, như Địa Ngục kinh lịch2019-09-21 17:06
 • #1403: Huyết hà chi nguyên2019-09-21 17:07
 • #1404: Thực Thi Trùng2019-09-21 17:07
 • #1405: Tiên Tôn truyền nhân2019-09-21 17:07
 • #1406: Công kích linh hồn2019-09-21 17:07
 • #1407: Đại thành!2019-09-21 17:08
 • #1408: Quá mạnh buồn rầu2019-09-21 17:08
 • #1409: Trở về2019-09-21 17:08
 • #1410: Để lâm Thiên Cơ các2019-09-21 17:09
 • #1411: Thạch Trọng!2019-09-21 17:09
 • #1412: Hành hạ người mới2019-09-21 17:09
 • #1413: Ngươi vừa hát xong ta đăng tràng2019-09-21 17:10
 • #1414: Một quyền sự tình2019-09-21 17:10
 • #1415: Thiên Cơ lão tặc2019-09-21 17:10
 • #1416: Chém Thiên Cơ2019-09-21 17:11
 • #1417: Âm hồn xâm lấn2019-09-21 17:11
 • #1418: Tử Âm Thể2019-09-21 17:11
 • #1419: Tạm thời cẩu thả ở2019-09-21 17:11
 • #1420: Giới Tinh2019-09-21 17:11
 • #1421: Tìm kiếm2019-09-21 17:12
 • #1422: Đô Vô Huyết2019-09-21 17:12
 • #1423: Xua lại2019-09-21 17:12
 • #1424: Nại Hà Thiên2019-09-21 17:13
 • #1425: Vân Trường Không2019-09-21 17:13
 • #1426: Giới Tinh hiện2019-09-21 17:13
 • #1427: Phá hủy2019-09-21 17:13
 • #1428: Hấp thu2019-09-21 17:14
 • #1429: Ngóc đầu trở lại2019-09-21 17:14
 • #1430: Tiên Tôn thuật đối với Tiên Tôn thuật2019-09-21 17:14
 • #1431: Thắng!2019-09-21 17:14
 • #1432: Hạt giống2019-09-21 17:15
 • #1433: Các Đại Đế quyết định2019-09-21 17:15
 • #1434: Đại tin tức2019-09-21 17:15
 • #1435: Khảo thí2019-09-21 17:16
 • #1436: Tư oán2019-09-21 17:16
 • #1437: Tuyển đội trưởng2019-09-21 17:16
 • #1438: Nhiệm vụ thứ nhất2019-09-21 17:17
 • #1439: Tìm kiếm2019-09-21 17:17
 • #1440: Cổ Hồn Tinh2019-09-21 17:17
 • #1441: Tổ đội2019-09-21 17:18
 • #1442: Đơn thương độc mã2019-09-21 17:18
 • #1443: Rung động2019-09-21 17:18
 • #1444: Hiểu lầm2019-09-21 17:19
 • #1445: Thập thất tinh2019-09-21 17:19
 • #1446: Phong mang tất lộ2019-09-21 17:19
 • #1447: Chỉnh thể tăng lên2019-09-21 17:20
 • #1448: Đánh cắp bảo dịch2019-09-21 17:20
 • #1449: Dẫn đầu đối kháng2019-09-21 17:20
 • #1450: Thu phóng tự nhiên2019-09-21 17:20
 • #1451: Đột phá Ngọc Tiên2019-09-21 17:21
 • #1452: Tu La giới xuất thủ2019-09-21 17:21
 • #1453: Tiến vào Ngọc Tiên tổ2019-09-21 17:21
 • #1454: Trác Nghiên2019-09-21 17:22
 • #1455: Gặp phải đàn sói2019-09-21 17:22
 • #1456: Đào binh2019-09-21 17:22
 • #1457: Thực lực tuyệt đối2019-09-21 17:23
 • #1458: Chiến sói đầu đàn2019-09-21 17:23
 • #1459: Cường thế đắc thủ2019-09-21 17:23
 • #1460: Hố người tiếp tục2019-09-21 17:23
 • #1461: Hàn Tuyên2019-09-21 17:24
 • #1462: Kiếm Hổ Tiên Vương2019-09-21 17:24
 • #1463: Lộn xộn đến2019-09-21 17:24
 • #1464: Uy hiếp2019-09-21 17:25
 • #1465: Dẫn họa2019-09-21 17:25
 • #1466: Ngắt lấy Thánh Vân Liên2019-09-21 17:25
 • #1467: Tiên Vương truy kích2019-09-21 17:25
 • #1468: Đột phá nhị tinh, chiến lực tăng vọt2019-09-21 17:26
 • #1469: Lừa dối2019-09-21 17:26
 • #1470: Tự giết lẫn nhau2019-09-21 17:26
 • #1471: Mộng nát2019-09-21 17:27
 • #1472: Đối chất2019-09-21 17:27
 • #1473: Chân tướng rõ ràng2019-09-21 17:27
 • #1474: Trong linh hồn vấn đề2019-09-21 17:27
 • #1475: Linh Hồn Chi Tỉnh2019-09-21 17:28
 • #1476: Đánh cược2019-09-21 17:28
 • #1477: Nghiền ép2019-09-21 17:28
 • #1478: Lại gặp Thẩm Kinh Nghiêm2019-09-21 17:29
 • #1479: Miểu sát2019-09-21 17:29
 • #1480: Tiên Tôn cháu trai2019-09-21 17:30
 • #1481: Thiên Địa Luân hiện2019-09-21 17:30
 • #1482: Thu lấy2019-09-21 17:30
 • #1483: Bái sư2019-09-21 17:30
 • #1484: Một bàn tay2019-09-21 17:31
 • #1485: Nội tình không bằng?2019-09-21 17:31
 • #1486: Không chịu nổi một kích2019-09-21 17:31
 • #1487: Tiên Vương cũng không có thể ngăn!2019-09-21 17:31
 • #1488: Kinh diễm2019-09-21 17:31
 • #1489: Trọng thương Dục Hà2019-09-21 17:32
 • #1490: Đuổi đi2019-09-21 17:32
 • #1491: Đối chọi gay gắt2019-09-21 17:32
 • #1492: Miệng lưỡi dẻo quẹo2019-09-21 17:33
 • #1493: Còn kém một chút2019-09-21 17:33
 • #1494: Giai đoạn sau cùng2019-09-21 17:33
 • #1495: Ba tên hạt giống2019-09-21 17:34
 • #1496: Tượng đá, cỏ non2019-09-21 17:34
 • #1497: Thắng được 000 năm2019-09-21 17:34
 • #1498: Nhạc hết người đi2019-09-21 17:34
 • #1499: Tiên Vương tôn nghiêm a2019-09-21 17:35
 • #1500: Về Thạch Quốc2019-09-21 17:35
 • #1501: Bức thoái vị2019-09-21 17:35
 • #1502: Cứu binh, tai nạn2019-09-21 17:35
 • #1503: Bán2019-09-21 17:36
 • #1504: Thạch Hạo hiện2019-09-21 17:36
 • #1505: Hối hận muốn chết2019-09-21 17:36
 • #1506: Mặc miểu2019-09-21 17:36
 • #1507: Ngọc Tiên!2019-09-21 17:37
 • #1508: Cho ngươi ba ngày thời gian2019-09-21 17:37
 • #1509: Lại bại2019-09-21 17:37
 • #1510: Không chào đón2019-09-21 17:37
 • #1511: Đối địch2019-09-21 17:38
 • #1512: Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ2019-09-21 17:38
 • #1513: Lại cầu thân2019-09-21 17:38
 • #1514: Tiên Vương cầu hôn2019-09-21 17:38
 • #1515: Hai bước Chuẩn Tiên Vương2019-09-21 17:39
 • #1516: Thiết lập ván cục2019-09-21 17:39
 • #1517: Ai tuyệt sát ai2019-09-21 17:39
 • #1518: Trùng nhập cấm địa2019-09-21 17:39
 • #1519: Gặp cố nhân2019-09-21 17:40
 • #1520: Động quật2019-09-21 17:40
 • #1521: Bong bóng2019-09-21 17:40
 • #1522: Tiên Vương!2019-09-21 17:40
 • #1523: Cửu Ngũ Tiên Vương2019-09-21 17:41
 • #1524: Tử Phong đuổi theo2019-09-21 17:41
 • #1525: Vô Cấu Chi Thổ2019-09-21 17:41
 • #1526: Xét nhà ngươi2019-09-21 17:42
 • #1527: Liên thủ truy sát2019-09-21 17:42
 • #1528: Vẫy lui2019-09-21 17:42
 • #1529: Xâm nhập2019-09-21 17:42
 • #1530: Vòng trong2019-09-21 17:43
 • #1531: Thạch Tinh Tủy2019-09-21 17:43
 • #1532: Huyễn cảnh2019-09-21 17:43
 • #1533: Thanh niên ngay thẳng2019-09-21 17:43
 • #1534: Miếu hoang2019-09-21 17:43
 • #1535: Cống phẩm2019-09-21 17:44
 • #1536: Bản Nguyên Đạo Quả2019-09-21 17:44
 • #1537: Chuẩn Tiên Vương2019-09-21 17:44
 • #1538: So đấu Thuấn Di Phù2019-09-21 17:44
 • #1539: Chém địch, thoát thân2019-09-21 17:44
 • #1540: Hóa đá khu vực2019-09-21 17:45
 • #1541: Lĩnh hội, thành công2019-09-21 17:45
 • #1542: Gia tăng2019-09-21 17:45
 • #1543: Chuẩn Tiên Tôn truyền thừa2019-09-21 17:45
 • #1544: Một con gà2019-09-21 17:46
 • #1545: Vô thượng đại dược2019-09-21 17:46
 • #1546: Cuối cùng2019-09-21 17:46
 • #1547: Dấu chân2019-09-21 17:46
 • #1548: Chữa trị2019-09-21 17:46
 • #1549: Ai dấu chân?2019-09-21 17:47
 • #1550: Kẻ thù cũ2019-09-21 17:47
 • #1551: Chuẩn Tiên Vương!2019-09-21 17:47
 • #1552: Dung hợp tiên tắc2019-09-21 17:47
 • #1553: Đảo ngược2019-09-21 17:47
 • #1554: Chém Tiên Vương2019-09-21 17:48
 • #1555: Ô Nguyệt Di đột phá2019-09-21 17:48
 • #1556: Khiêu khích2019-09-21 17:48
 • #1557: Tái chiến Tiên Vương2019-09-21 17:48
 • #1558: Vang danh thiên hạ2019-09-21 17:49
 • #1559: Thiếp mời2019-09-21 17:49
 • #1560: Đến2019-09-21 17:49
 • #1561: Mượn chút tài nguyên2019-09-21 17:49
 • #1562: Bắt người2019-09-21 17:49
 • #1563: Thỏa hiệp2019-09-21 17:50
 • #1564: Da mặt dày2019-09-21 17:50
 • #1565: Đột phá Tiên Vương2019-09-21 17:50
 • #1566: Đại kiếp2019-09-21 17:50
 • #1567: Cường thế trở về2019-09-21 17:50
 • #1568: Tái chiến Tử Phong2019-09-21 17:51
 • #1569: Oanh bại!2019-09-21 17:51
 • #1570: Truy sát2019-09-21 17:51
 • #1571: Chênh lệch2019-09-21 17:51
 • #1572: Nhỏ chiếm thượng phong2019-09-21 17:51
 • #1573: Như thế nào mới có thể trấn áp Thạch Hạo?2019-09-21 17:52
 • #1574: Luận bàn một chút2019-09-21 17:52
 • #1575: Điều giải2019-09-21 17:52
 • #1576: Giật mình lui2019-09-21 17:52
 • #1577: Lần nữa Tiên Tôn truyền thừa2019-09-21 17:52
 • #1578: Người tới2019-09-21 17:53
 • #1579: Tuyệt cường kiếm khí2019-09-21 17:53
 • #1580: Bí mật?2019-09-21 17:53
 • #1581: Quân lâm Dục Hà Tiên Vực2019-09-21 17:53
 • #1582: Biết khó mà lui2019-09-21 17:54
 • #1583: Khó giải2019-09-21 17:54
 • #1584: Tiến thêm một bước2019-09-21 17:54
 • #1585: Thanh toán2019-09-21 17:54
 • #1586: Hoàn toàn thái thực lực2019-09-21 17:55
 • #1587: Tiên Tôn triệu kiến2019-09-21 17:55
 • #1588: Cách một thế hệ chi bí2019-09-21 17:55
 • #1589: Giải hoặc2019-09-21 17:55
 • #1590: Muốn làm cha2019-09-21 17:56
 • #1591: Quyết chiến2019-09-21 17:56
 • #1592: Mạc Kiếm Tâm2019-09-21 17:56
 • #1593: Ngươi tới ta đi2019-09-21 17:56
 • #1594: Ngang tay2019-09-21 17:56
 • #1595: Nhi nữ song toàn2019-09-21 17:57
 • #1596: Hai mươi năm sau2019-09-21 17:57
 • #1597: Khai phát kỹ năng mới2019-09-21 17:57
 • #1598: Lý Tử Hào2019-09-21 17:57
 • #1599: Hiểu lầm2019-09-21 17:57
 • #1600: Chính chủ2019-09-21 17:58
 • #1601: Lại có tiến bộ2019-09-21 17:58
 • #1602: Hóa thân ngàn vạn2019-09-21 17:58
 • #1603: Không lưu tiếc nuối2019-09-21 17:58
 • #1604: Lại gặp người thần bí2019-09-21 17:58
 • #1605: Lần nữa suy đoán2019-09-21 17:59
 • #1606: Người thứ ba2019-09-21 17:59
 • #1607: Thiên Tôn xuất thủ?2019-09-21 17:59
 • #1608: Bảy trăm năm sau2019-09-21 17:59
 • #1609: Tị nạn2019-09-21 17:59
 • #1610: Đứng ra2019-09-21 18:00
 • #1611: Tiên Vương hiện2019-09-21 18:00
 • #1612: Diệt!2019-09-21 18:00
 • #1613: Lại thêm hậu đại2019-09-21 18:00
 • #1614: Hóa thân xuất chiến2019-09-21 18:01
 • #1615: Cầu hôn2019-09-21 18:01
 • #1616: Cửu Hóa Ma Nữ2019-09-21 18:01
 • #1617: Tiên Tôn phía dưới đệ nhất nhân2019-09-21 18:01
 • #1618: Đại khai sát giới2019-09-21 18:01
 • #1619: Tiên Tôn đến2019-09-21 18:01
 • #1620: Giằng co2019-09-21 18:02
 • #1621: Bất mãn2019-09-21 18:02
 • #1622: Có thể trảm Tiên Tôn hồ nước2019-09-21 18:02
 • #1623: Chuẩn Tiên Tôn chiến2019-09-21 18:02
 • #1624: Tiên Tôn vây đánh2019-09-21 18:02
 • #1625: Chạm đến Bản Nguyên Đạo2019-09-21 18:03
 • #1626: Hóa thân chiến Quách Dương2019-09-21 18:03
 • #1627: Khiêu chiến chủ thân? Ha ha2019-09-21 18:03
 • #1628: Con tin sự kiện2019-09-21 18:03
 • #1629: Bảo hổ lột da2019-09-21 18:03
 • #1630: Mượn binh2019-09-21 18:04
 • #1631: Siêu duy không gian2019-09-21 18:04
 • #1632: Tu La Bất Diệt Quyết2019-09-21 18:04
 • #1633: Chuyển di mục tiêu2019-09-21 18:04
 • #1634: Chân chính tuyệt địa2019-09-21 18:05
 • #1635: Chủ động khiêu chiến2019-09-21 18:05
 • #1636: Thập bát tinh đỉnh phong!2019-09-21 18:05
 • #1637: Cứng rắn, cảm ngộ2019-09-21 18:05
 • #1638: Chuẩn Tiên Tôn!2019-09-21 18:05
 • #1639: Chiến tám đại Tiên Tôn2019-09-21 18:05
 • #1640: Tiên Vương cháu đời bốn2019-09-21 18:06
 • #1641: Việc nhỏ hóa lớn2019-09-21 18:06
 • #1642: Nhận ra2019-09-21 18:06
 • #1643: Giải quyết2019-09-21 18:06
 • #1644: Chân Hoàng trở về2019-09-21 18:07
 • #1645: Sửa chữa tốt?2019-09-21 18:07
 • #1646: Hối hận2019-09-21 18:07
 • #1647: Xâm lấn2019-09-21 18:07
 • #1648: Ác chiến2019-09-21 18:07
 • #1649: Bản nguyên chiến2019-09-21 18:08
 • #1650: Thành tựu Tiên Tôn2019-09-21 18:08
 • #1651: Mẫu thân trở về2019-09-21 18:08
 • #1652: Viên mãn!2019-09-21 18:08
 • #1653: Nhập Tu La giới2019-09-21 18:08
 • #1654: Chém chết Đại Đế2019-09-21 18:09
 • #1655: Đi đường lầy lội2019-09-21 18:09
 • #1656: Tam Thiên Tôn2019-09-21 18:09
 • #1657: Lịch sử chân tướng2019-09-21 18:09
 • #1658: Đầu thứ hai đường lầy lội2019-09-21 18:09
 • #1659: Thành công dung hợp2019-09-21 18:10
 • #1660: Chém Thiên Tôn2019-09-21 18:10
 • #1661: Tiểu thế giới đại thành2019-09-21 18:10
 • #1662: Thế giới mới ( đại kết cục )2019-09-21 18:10