Hài HướcHuyền HuyễnLinh Dị

Ngàn Vạn Không Cần Cùng Yêu Quái Làm Bằng Hữu

1998 năm, yêu quái chính thức từ nhân loại thiên địch trung xoá tên, săn giết yêu quái không hề hợp pháp.

2010 năm, pháp luật thừa nhận yêu quái loại nhân thân phân, ở bất biến nguyên hình dưới tình huống, được hưởng nhân loại hết thảy quyền lợi.

Triệu hề hề cha mẹ đều là phản yêu quái tổ chức nòng cốt, cho nên Triệu hề hề từ nhỏ đã bị giáo dục, ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu ——

“Bọn họ sẽ ăn tiểu hài tử, không nghe lời tiểu hài tử đều sẽ bị bọn họ trực tiếp ăn!”

“Càng là xinh đẹp yêu quái càng sẽ gạt người!”

“Chúng ta theo chân bọn họ không giống nhau!”

“Thấy được yêu quái, chúng ta muốn trốn đến rất xa!”

Nhưng mà không nghĩ tới chính là,

Ba ba đưa nàng đi nhà trẻ, bởi vì bận quá, trực tiếp đem tiểu hề hề đưa vào cách vách yêu quái ấu tể viên……

ps: Cự tuyệt bái bảng

[ tiểu các tiên nữ tân niên vui sướng, vạn sự như ý ~]

—————————–

Tag: Ảo tưởng không gian yêu sâu sắc ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Triệu hề hề ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thành Nam Hoa Khai
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0001.mp32019-03-12 05:24
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0002.mp32019-03-12 05:24
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0003.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0004.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0005.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0006.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0007.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0008.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0009.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0010.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0011.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0012.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0013.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0014.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0015.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0016.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0017.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0018.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0019.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0020.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0021.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0022.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0023.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0024.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0025.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0026.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0027.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0028.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0029.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0030.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0031.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0032.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0033.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0034.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0035.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0036.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0037.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0038.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0039.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0040.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0041.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0042.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0043.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0044.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0045.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0046.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0047.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0048.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0049.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0050.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0051.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0052.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0053.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0054.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0055.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0056.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0057.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0058.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0059.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0060.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0061.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0062.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0063.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0064.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0065.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0066.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0067.mp32019-03-12 05:36
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

Related posts

Nhiệm Vụ Hệ Thống Có Chút Nhây

TiKay

Trùng Sinh Chi Tỷ Tỷ Có Bảo

THUYS♥️

Phía Trước Năng Lượng Cao

TiKay

Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng

TiKay

Luyến Ái Lưu Quái Đàm Du Hí

TiKay

Cuối Cùng Hạo Kiếp

TiKay

1 comment

Thư Mê Vô danh November 10, 2022 at 5:40 am

Thích bộ này cực a

Reply

Leave a Reply