Hài Hước Huyền Huyễn Linh Dị

Ngàn Vạn Không Cần Cùng Yêu Quái Làm Bằng Hữu

1998 năm, yêu quái chính thức từ nhân loại thiên địch trung xoá tên, săn giết yêu quái không hề hợp pháp.

2010 năm, pháp luật thừa nhận yêu quái loại nhân thân phân, ở bất biến nguyên hình dưới tình huống, được hưởng nhân loại hết thảy quyền lợi.

Triệu hề hề cha mẹ đều là phản yêu quái tổ chức nòng cốt, cho nên Triệu hề hề từ nhỏ đã bị giáo dục, ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu ——

“Bọn họ sẽ ăn tiểu hài tử, không nghe lời tiểu hài tử đều sẽ bị bọn họ trực tiếp ăn!”

“Càng là xinh đẹp yêu quái càng sẽ gạt người!”

“Chúng ta theo chân bọn họ không giống nhau!”

“Thấy được yêu quái, chúng ta muốn trốn đến rất xa!”

Nhưng mà không nghĩ tới chính là,

Ba ba đưa nàng đi nhà trẻ, bởi vì bận quá, trực tiếp đem tiểu hề hề đưa vào cách vách yêu quái ấu tể viên……

ps: Cự tuyệt bái bảng

[ tiểu các tiên nữ tân niên vui sướng, vạn sự như ý ~]

—————————–

Tag: Ảo tưởng không gian yêu sâu sắc ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Triệu hề hề ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thành Nam Hoa Khai
 •  Chương: /67
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0001.mp32019-03-12 05:24
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0002.mp32019-03-12 05:24
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0003.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0004.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0005.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0006.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0007.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0008.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0009.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0010.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0011.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0012.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0013.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0014.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0015.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0016.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0017.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0018.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0019.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0020.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0021.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0022.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0023.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0024.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0025.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0026.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0027.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0028.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0029.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0030.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0031.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0032.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0033.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0034.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0035.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0036.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0037.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0038.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0039.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0040.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0041.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0042.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0043.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0044.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0045.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0046.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0047.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0048.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0049.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0050.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0051.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0052.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0053.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0054.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0055.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0056.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0057.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0058.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0059.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0060.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0061.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0062.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0063.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0064.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0065.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0066.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0067.mp32019-03-12 05:36
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

THUYS♥️

Long Vũ Kiếm Thần

TiKay

Đạo Quân

TiKay

Leave a Reply