Hài HướcHuyền HuyễnLinh Dị

Ngàn Vạn Không Cần Cùng Yêu Quái Làm Bằng Hữu

1998 năm, yêu quái chính thức từ nhân loại thiên địch trung xoá tên, săn giết yêu quái không hề hợp pháp.

2010 năm, pháp luật thừa nhận yêu quái loại nhân thân phân, ở bất biến nguyên hình dưới tình huống, được hưởng nhân loại hết thảy quyền lợi.

Triệu hề hề cha mẹ đều là phản yêu quái tổ chức nòng cốt, cho nên Triệu hề hề từ nhỏ đã bị giáo dục, ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu ——

“Bọn họ sẽ ăn tiểu hài tử, không nghe lời tiểu hài tử đều sẽ bị bọn họ trực tiếp ăn!”

“Càng là xinh đẹp yêu quái càng sẽ gạt người!”

“Chúng ta theo chân bọn họ không giống nhau!”

“Thấy được yêu quái, chúng ta muốn trốn đến rất xa!”

Nhưng mà không nghĩ tới chính là,

Ba ba đưa nàng đi nhà trẻ, bởi vì bận quá, trực tiếp đem tiểu hề hề đưa vào cách vách yêu quái ấu tể viên……

ps: Cự tuyệt bái bảng

[ tiểu các tiên nữ tân niên vui sướng, vạn sự như ý ~]

—————————–

Tag: Ảo tưởng không gian yêu sâu sắc ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Triệu hề hề ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thành Nam Hoa Khai
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0001.mp32019-03-12 05:24
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0002.mp32019-03-12 05:24
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0003.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0004.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0005.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0006.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0007.mp32019-03-12 05:25
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0008.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0009.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0010.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0011.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0012.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0013.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0014.mp32019-03-12 05:26
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0015.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0016.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0017.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0018.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0019.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0020.mp32019-03-12 05:27
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0021.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0022.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0023.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0024.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0025.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0026.mp32019-03-12 05:28
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0027.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0028.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0029.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0030.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0031.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0032.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0033.mp32019-03-12 05:29
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0034.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0035.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0036.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0037.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0038.mp32019-03-12 05:30
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0039.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0040.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0041.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0042.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0043.mp32019-03-12 05:31
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0044.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0045.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0046.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0047.mp32019-03-12 05:32
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0048.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0049.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0050.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0051.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0052.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0053.mp32019-03-12 05:33
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0054.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0055.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0056.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0057.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0058.mp32019-03-12 05:34
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0059.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0060.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0061.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0062.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0063.mp32019-03-12 05:35
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0064.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0065.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0066.mp32019-03-12 05:36
 • ngan-van-khong-can-cung-yeu-quai-lam-bang-huu-chuong-0067.mp32019-03-12 05:36
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

Related posts

Thần Võ Thức Tỉnh

TiKay

Quỷ Bí Thế Giới Hành Trình

TiKay

Sát Thần Chi Thần

TiKay

Vô Địch Huyết Mạch

TiKay

Quốc Vương Trò Chơi

THUYS♥️

Toàn Năng Tu Luyện Chí Tôn

TiKay

1 comment

Thư Mê Vô danh November 10, 2022 at 5:40 am

Thích bộ này cực a

Reply

Leave a Reply