Cổ Đại H+ Hiện Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Sắc Xuyên Không Xuyên Nhanh

Ái Từ Tính Sinh

Hán Việt: [ khoái xuyên ] ái do tính sinh

Tác giả: Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Võ hiệp , Tiên hiệp , Huyền huyễn , H văn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Sảng văn , Lôi

Vì truy hồi bạn trai cũ, Hứa Diệc Hàm trở thành nào đó nguyện lực hệ thống chấp hành giả, thông qua trợ giúp thực hiện người khác nguyện vọng tích góp nguyện lực, đạt tới 999 điểm nguyện lực khi, là có thể vì chính mình hứa nguyện.

Lại nói tiếp là chính khí tràn đầy không sai, nhưng là bị phân đến “Tính ái tổ” là tình huống như thế nào?

Thông qua chinh phục nam nhân thân thể tới thu hoạch bọn họ tình yêu?

Nói cách khác kế tiếp nàng muốn vắt hết óc lấy lòng đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân?

who sợ who!!!

Nhiều thịt, nhiều thịt,

coi tác giả quân ID sẽ biết ~ (tên tác giả dịch ra là Một đóa thịt ba chỉ)

Các loại CP, các loại nam nữ chủ, các loại văn phong, thỏa mãn các loại yêu thích! Chỉ có một chút bất biến, sở hữu chuyện xưa, 1v1+ ngọt sủng!!

Luôn có một cái chuyện xưa chọc trúng ngươi

Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lãnh khốc hầu gia X Không được sủng ái vợ cả 12021-03-28 06:45
 • #2: Lãnh khốc hầu gia X Không được sủng ái vợ cả 22021-03-28 06:46
 • #3: Lãnh khốc hầu gia X Không được sủng ái vợ cả end2021-03-28 06:46
 • #4: Ấm nam bắt yêu sư X Manh manh thỏ yêu 12021-03-28 06:46
 • #5: Ấm nam bắt yêu sư X Manh manh thỏ yêu 22021-03-28 06:47
 • #6: Ấm nam bắt yêu sư X Manh manh thỏ yêu end2021-03-28 06:48
 • #7: Phun tào tinh truyện tranh gia X Thịt văn tay bút 12021-03-28 06:48
 • #8: Phun tào tinh truyện tranh gia X Thịt văn tay bút 22021-03-28 06:48
 • #9: Phun tào tinh truyện tranh gia X Thịt văn tay bút 32021-03-28 06:49
 • #10: Phun tào tinh truyện tranh gia X Thịt văn tay bút end2021-03-28 06:50
 • #11: Khí phách đế hoàng X Vô tình sát thủ 12021-03-28 06:51
 • #12: Khí phách đế vương X Vô tình sát thủ 22021-03-28 06:51
 • #13: Khí phách đế vương X Vô tình sát thủ end2021-03-28 06:52
 • #14: Tà mị tổng tài X Phản Mary sua hắc đạo thiếu nữ 12021-03-28 06:52
 • #15: Tà mị tổng tài X Phản Mary sua hắc đạo thiếu nữ 22021-03-28 06:53
 • #16: Tà mị tổng tài X Phản Mary sua hắc đạo thiếu nữ 32021-03-28 06:53
 • #17: Tà mị tổng tài X Phản Mary sua hắc đạo thiếu nữ end2021-03-28 06:53
 • #18: Song nam chủ X Nằm vùng muội muội 12021-03-28 06:54
 • #19: Song nam chủ X Nằm vùng muội muội 22021-03-28 06:54
 • #20: Song nam chủ X Nằm vùng muội muội 32021-03-28 06:54
 • #21: Song nam chủ X Nằm vùng muội muội end2021-03-28 06:55
 • #22: Quỷ súc hồ tiên X Được lựa chọn nữ tử 12021-03-28 06:55
 • #23: Quỷ súc hồ tiên X Được lựa chọn nữ tử 22021-03-28 06:56
 • #24: Quỷ súc hồ tiên X Được lựa chọn nữ tử 32021-03-28 06:56
 • #25: Quỷ súc hồ tiên X Được lựa chọn nữ tử end2021-03-28 06:56
 • #26: Phúc hắc công tử X Nữ thổ phỉ kiêm mao tặc 12021-03-28 06:57
 • #27: Phúc hắc công tử X Nữ thổ phỉ kiêm mao tặc 22021-03-28 06:57
 • #28: Phúc hắc công tử X Nữ thổ phỉ kiêm mao tặc 32021-03-28 06:58
 • #29: Phúc hắc công tử X Nữ thổ phỉ kiêm mao tặc end2021-03-28 06:58
 • #30: Ngốc manh nghiên cứu khoa học trạch X Nhất hào vật thí nghiệm 12021-03-28 06:59
 • #31: Ngốc manh nghiên cứu khoa học trạch X Nhất hòa vật thí nghiệm 22021-03-28 06:59
 • #32: Ngốc manh nghiên cứu khoa học trạch X Nhất hào vật thí nghiệm 32021-03-28 06:59
 • #33: Ngốc manh nghiên cứu khoa học trạch X Nhất hào vật thí nghiệm end2021-03-28 07:00
 • #34: Trò chơi tiểu bạch X Lười moi ngụy cao lãnh bạo lực tiểu thần 12021-03-28 07:00
 • #35: Trò chơi tiểu bạch X Lười moi ngụy cao lãnh bạo lực tiểu thần 22021-03-28 07:01
 • #36: Trò chơi tiểu bạch X Lười moi ngụy cao lãnh bạo lực tiểu thần 32021-03-28 07:01
 • #37: Trò chơi tiểu bạch X Lười moi ngụy cao lãnh bạo lực tiểu thần 42021-03-28 07:02
 • #38: Trò chơi tiểu bạch X Lười moi ngụy cao lãnh bạo lực tiểu thần end2021-03-28 07:03
 • #39: Thoát tuyến tiểu nhị X Độc sư nữ xứng 12021-03-28 07:03
 • #40: Thoát tuyến tiểu nhị X Độc sư nữ xứng 22021-03-28 07:04
 • #41: Thoát tuyến tiểu nhị X Độc sư nữ xứng 32021-03-28 07:04
 • #42: Thoát tuyến tiểu nhị X Độc sư nữ xứng 42021-03-28 07:05
 • #43: Thoát tuyến tiểu nhị X Độc sư nữ xứng End2021-03-28 07:05
 • #44: Thần bí quốc sư X Mất nước nữ đế 12021-03-28 07:06
 • #45: Thần bí quốc sư X Mất nước nữ đế 22021-03-28 07:06
 • #46: Thần bí quốc sư X Mất nước nữ đế end2021-03-28 07:07
 • #47: Ngay thẳng thổ hào X Giới giải trí tân nhân 12021-03-28 07:07
 • #48: Ngay thẳng thổ hào X Giới giải trí tân nhân 22021-03-28 07:08
 • #49: Ngay thẳng thổ hào X Giới giải trí tân nhân end2021-03-28 07:09
 • #50: Cao lãnh ma pháp sư X Thiên tài thiếu nữ 12021-03-28 07:09
 • #51: Cao lãnh ma pháp sư X Thiên tài thiếu nữ 22021-03-28 07:10
 • #52: Cao lãnh ma pháp sư X Thiên tài thiếu nữ 32021-03-28 07:10
 • #53: Cao lãnh ma pháp sư X Thiên tài thiếu nữ end2021-03-28 07:11
 • #54: Lưu manh đạo sĩ X Báo thù tâm cơ girl 12021-03-28 07:11
 • #55: Lưu manh đạo sĩ X Báo thù tâm cơ girl 22021-03-28 07:12
 • #56: Lưu manh đạo sĩ X Báo thù tâm cơ girl end2021-03-28 07:12
 • #57: Song mặt sát thủ X Cao lãnh hậu bối 12021-03-28 07:13
 • #58: Song mặt sát thủ X Cao lãnh hậu bối 22021-03-28 07:13
 • #59: Song mặt sát thủ X Cao lãnh hậu bối end2021-03-28 07:13
 • #60: Ngu dại Huyện thái gia X Cứng cỏi quả phụ 12021-03-28 07:14
 • #61: Ngu dại Huyện thái gia X Cứng cỏi quả phụ 22021-03-28 07:14
 • #62: Ngu dại Huyện thái gia X Cứng cỏi quả phụ 32021-03-28 07:15
 • #63: Ngu dại Huyện thái gia X Cứng cỏi quả phụ 42021-03-28 07:15
 • #64: Ngu dại Huyện thái gia X Cứng cỏi quả phụ end2021-03-28 07:15
 • #65: Tinh phân thiểu năng trí tuệ thần X Đoản mệnh tú bà 12021-03-28 07:16
 • #66: Tinh phân thiểu năng trí tuệ thần X Đoản mệnh tú bà 22021-03-28 07:16
 • #67: Tinh phân thiểu năng trí tuệ thần X Đoản mệnh tú bà end2021-03-28 07:17
 • #68: Cấm dục tổng giám X Ngựa giống tiểu thuyết nữ chủ 12021-03-28 07:17
 • #69: Cấm dục tổng giám X Ngựa giống tiểu thuyết nữ chủ 22021-03-28 07:18
 • #70: Cấm dục tổng giám X Ngựa giống tiểu thuyết nữ chủ 32021-03-28 07:18
 • #71: Cấm dục tổng giám X Ngựa giống tiểu thuyết nữ chủ end2021-03-28 07:19
 • #72: Hỗn đản trúc mã X Đơn xuẩn thanh mai 12021-03-28 07:19
 • #73: Hỗn đản trúc mã X Đơn xuẩn thanh mai 22021-03-28 07:20
 • #74: Hỗn đản trúc mã X Đơn xuẩn thanh mai end2021-03-28 07:20
 • #75: Không biết giận tiên sinh X Lòng dạ hẹp hòi tiểu thư 12021-03-28 07:21
 • #76: Không biết giận tiên sinh X Lòng dạ hẹp hòi tiểu thư 22021-03-28 07:21
 • #77: Không biết giận tiên sinh X Lòng dạ hẹp hòi tiểu thư end2021-03-28 07:21
 • #78: Bênh vực người mình đại thúc X Phản nghịch thiếu nữ 12021-03-28 07:22
 • #79: Bênh vực người mình đại thúc X Phản nghịch thiếu nữ 22021-03-28 07:23
 • #80: Bênh vực người mình đại thúc X Phản nghịch thiếu nữ end2021-03-28 07:23
 • #81: Cái quỷ gì X Con mọt sách học bá 12021-03-28 07:24
 • #82: Cái quỷ gì X Con mọt sách học bá 22021-03-28 07:24
 • #83: Cái quỷ gì X Con mọt sách học bá 32021-03-28 07:25
 • #84: Cái quỷ gì X Con mọt sách học bá end2021-03-28 07:25
 • #85: Cao ngạo thân vương X Tướng quân phủ đích nữ 12021-03-28 07:26
 • #86: Cao ngạo thân vương X Tướng quân phủ đích nữ 22021-03-28 07:27
 • #87: Cao ngạo thân vương X Tướng quân phủ đích nữ 32021-03-28 07:27
 • #88: Cao ngạo thân vương X Tướng quân phủ đích nữ end2021-03-28 07:28
 • #89: Bảy màu tà long X Trảm long linh vật 12021-03-28 07:29
 • #90: Bảy màu tà long X Trảm long linh vật 22021-03-28 07:29
 • #91: Bảy màu tà long X Trảm long linh vật end2021-03-28 07:30
 • #92: Cảnh sát ba ba X Tên côn đồ nữ nhi 12021-03-28 07:31
 • #93: Cảnh sát ba ba X Tên côn đồ nữ nhi 22021-03-28 07:31
 • #94: Cảnh sát ba ba X Tên côn đồ nữ nhi 32021-03-28 07:33
 • #95: Cảnh sát ba ba X Tên côn đồ nữ nhi 42021-03-28 07:33
 • #96: Cảnh sát ba ba X Tên côn đồ nữ nhi end2021-03-28 07:34
 • #97: Chuyển phát nhanh tiểu ca x Nhà giàu tiểu khả ái 12021-03-28 07:34
 • #98: Chuyển phát nhanh tiểu ca x Nhà giàu tiểu khả ái 22021-03-28 07:35
 • #99: Chuyển phát nhanh tiểu ca x Nhà giàu tiểu khả ái 32021-03-28 07:35
 • #100: Chuyển phát nhanh tiểu ca x Nhà giàu tiểu khả ái end2021-03-28 07:36
 • #101: Mạt thế toàn năng vương x Vương bài đặc công 12021-03-28 07:36
 • #102: Mạt thế toàn năng vương x Vương bài đặc công 22021-03-28 07:37
 • #103: Mạt thế toàn năng vương x Vương bài đặc công 32021-03-28 07:38
 • #104: Mạt thế toàn năng vương x Vương bài đặc công end2021-03-28 07:38
 • #105: Ma Vương điện hạ x Thiên cung sát thần 12021-03-28 07:39
 • #106: Ma Vương điện hạ x Thiên cung sát thần 22021-03-28 07:39
 • #107: Ma Vương điện hạ x Thiên cung sát thần 32021-03-28 07:40
 • #108: Ma Vương điện hạ x Thiên cung sát thần end2021-03-28 07:40
 • #109: Ngốc nghếch lắm tiền tứ thiếu gia x Đào hôn tiểu thư 12021-03-28 07:41
 • #110: Ngốc nghếch lắm tiền tứ thiếu gia x Đào hôn tiểu thư 22021-03-28 07:42
 • #111: Ngốc nghếch lắm tiền tứ thiếu gia x Đào hôn tiểu thư 32021-03-28 07:42
 • #112: Ngốc nghếch lắm tiền tứ thiếu gia x Đào hôn tiểu thư 42021-03-28 07:43
 • #113: Ngốc nghếch lắm tiền tứ thiếu gia x Đào hôn tiểu thư end2021-03-28 07:43
 • #114: Kiếm Tam đồng nghiệp sách hoa 12021-03-28 07:44
 • #115: Kiếm Tam đồng nghiệp sách hoa 22021-03-28 07:44
 • #116: Kiếm Tam đồng nghiệp sách hoa 32021-03-28 07:44
 • #117: Kiếm Tam đồng nghiệp sách hoa end2021-03-28 07:45
 • #118: Siêu cấp thực tập sinh 12021-03-28 07:45
 • #119: Siêu cấp thực tập sinh 22021-03-28 07:46
 • #120: Siêu cấp thực tập sinh 32021-03-28 07:47
 • #121: Siêu cấp thực tập sinh end2021-03-28 07:47
 • #122: Bán mình tình nhân 12021-03-28 07:47
 • #123: Bán mình tình nhân 22021-03-28 07:48
 • #124: Bán mình tình nhân 32021-03-28 07:48
 • #125: Bán mình tình nhân 42021-03-28 07:49
 • #126: Bán mình tình nhân end2021-03-28 07:49
 • #127: Hệ thống tan vỡ trung 12021-03-28 07:49
 • #128: Hệ thống tan vỡ trung end2021-03-28 07:50
 • #129: Hiệu cầm đồ lão bản 12021-03-28 07:50
 • #130: Hiệu cầm đồ lão bản 22021-03-28 07:51
 • #131: Hiệu cầm đồ lão bản end2021-03-28 07:52

Related posts

Eo Thon Nhỏ

THUYS♥️

Kiếm Phá Tiên Kinh

TiKay

Phượng Tù Hoàng

THUYS♥️

Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương

THUYS♥️

Cổ Xuyên Kim : Thiên Hậu Đột Kích

THUYS♥️

Ta! Thiên Long Nhân! Vô Địch!

TiKay

Leave a Reply