Category : Linh Dị

Cổ Đại Hiện Đại Kinh Dị Linh Dị Ngôn Tình Xuyên Nhanh

Tổng khủng: Luận vai chính một ngàn linh một loại cách chết

TiKay

 Mộng Lang Vũ
FULL CV

Hán Việt: Tổng khủng: Luận chủ giác đích nhất thiên linh nhất chủng tử pháp Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cổ đại , Cận...
Đam Mỹ Huyền Huyễn Kinh Dị Linh Dị Ngôn Tình Trọng Sinh

Sau Khi Trọng Sinh Ta Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

TiKay

 Yến Cô Hồng
FULL CV

Hán Việt: Trọng sinh hậu ngã hồi miêu cương kế thừa gia nghiệp [Đã edit tên] Vu Vanh đời trước chết nghẹn khuất, nửa đời...