Category : Xuyên Nhanh

Cổ ĐạiĐô ThịH+Hiện ĐạiKhoa HuyễnLinh DịNgôn TìnhSắcTrọng SinhXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh: Biến Thái Đại Lão Lòng Bàn Tay Sủng

TiKay

 Thụ Hạ Đích Vũ Tích
Completed 

Cường thủ hào đoạt Nhan Nịnh lão biến thái bị Trùng tộc nữ hoàng công kích, hôn mê bất tỉnh, tinh thần lực dật tán...
Cổ ĐạiHài HướcHiện ĐạiHuyền HuyễnNgôn TìnhNữ CườngXuyên Nhanh

Toàn Vị Diện Đều Quỳ Cầu Vai Ác Nữ Chủ Làm Người

TiKay

 Đỗ Liễu Liễu
Ongoing CV

Hán Việt: Toàn vị diện đô quỵ cầu phản phái nữ chủ tố cá nhân ĐANG FIX NAME ———————- 【 nữ cường, 1v1, ngọt văn,...
Cổ ĐạiĐam MỹHiện ĐạiHuyền HuyễnMạt ThếNgôn TìnhTiên HiệpVô Hạn LưuVõng DuXuyên KhôngXuyên Nhanh

Pháo Hôi “Công” Dưỡng Thành Hệ Thống

TiKay

 Thập Tam Nhãn Hắc Miêu
Completed CV

Hán Việt: Pháo hôi " công " dưỡng thành hệ thống Văn án: Tiến vào kỳ quái trò chơi. Bắt đầu kỳ quái xuyên qua....