Cổ ĐạiNgôn TìnhNữ CườngXuyên KhôngXuyên Nhanh

Pháo Hôi Nhân Sinh [ Xuyên Nhanh ]

Hán Việt: Pháo hôi đích nhân sinh [ khoái xuyên ]

Văn án:

Sở vân lê đi ở trên đường cái bị xe va chạm, liền như vậy ngỏm củ tỏi.

Sau khi chết phát hiện địa phủ trung rất nhiều cùng nàng giống nhau hoặc cố ý hoặc vô tình bị người liên lụy đến ngỏm củ tỏi người oán khí tận trời không muốn đầu thai.

Sở vân lê tiếp nhiệm vụ, xuyên thành các nàng, trợ giúp các nàng thu thập đầu sỏ gây tội, báo thù nghịch tập.

Địa phủ nhân viên chính phủ, tại tuyến ngược tra

① kén rể con gái duy nhất ( đã kết thúc )√

② không thể sinh nguyên phối ( đã kết thúc ) √

③ con chồng trước nữ nhi ( đã kết thúc ) √

④ quá khí bạch nguyệt quang ( đã kết thúc ) √

⑤ bối nồi đệ tức phụ ( đã kết thúc ) √

⑥ bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ ( đã kết thúc ) √

⑦ chưa bao giờ hôn thê biến thành thiếp thất biểu muội ( đã kết thúc ) √

⑧ bị hoán thân cô nương ( đã kết thúc ) √

⑨ xung hỉ phu nhân ( đã kết thúc ) √

⑩ đại gả nha hoàn ( đã kết thúc ) √

11. Phú quý nhân gia bà vú ( đã kết thúc ) √

12. Quả tẩu ( đã kết thúc ) √

13. Ăn chơi trác táng hắn nương ( đã kết thúc ) √

14. Đỡ đệ ma gia nha đầu ( đã kết thúc ) √

15. Y nữ ( đã kết thúc ) √

16. Thê làm thiếp ( đã kết thúc ) √

17. Đại thiện nhân thê ( đã kết thúc ) √

18. Mary Sue cô em chồng ( đã kết thúc ) √

19. Ác bà bà ( đã kết thúc )

20. Chiếm vị trí phu nhân ( đã kết thúc ) √

21. Oan chết cô nương ( còn tiếp trung )

Chưa xong còn tiếp……

Tag: Xuyên qua thời không mau xuyên

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở vân lê ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn: nuhiep.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khuynh Bích Du Nhiên
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Kén rể độc nữ
 • #2: Kén rể độc nữ
 • #3: Kén rể độc nữ
 • #4: Kén rể độc nữ
 • #5: Kén rể độc nữ
 • #6: Kén rể độc nữ
 • #7: Kén rể độc nữ
 • #8: Kén rể độc nữ
 • #9: Kén rể độc nữ
 • #10: Kén rể độc nữ
 • #11: Kén rể độc nữ
 • #12: Kén rể độc nữ
 • #13: Kén rể độc nữ
 • #14: Kén rể độc nữ
 • #15: Kén rể độc nữ
 • #16: Kén rể độc nữ
 • #17: Kén rể độc nữ
 • #18: Kén rể độc nữ
 • #19: Kén rể độc nữ
 • #20: Kén rể độc nữ
 • #21: Kén rể độc nữ
 • #22: Kén rể độc nữ
 • #23: Kén rể độc nữ
 • #24: Kén rể độc nữ
 • #25: Kén rể độc nữ
 • #26: Ba hợp một
 • #27: Kén rể độc nữ
 • #28: Kén rể độc nữ ( xong )
 • #29: Không thể sinh nguyên phối
 • #30: Không thể sinh nguyên phối hai
 • #31: Không thể sinh nguyên phối ba
 • #32: Không thể sinh nguyên phối bốn
 • #33: Không thể sinh nguyên phối năm
 • #34: Không thể sinh nguyên phối sáu
 • #35: Không thể sinh nguyên phối bảy
 • #36: Không thể sinh nguyên phối tám
 • #37: Không thể sinh nguyên phối chín
 • #38: Không thể sinh nguyên phối mười
 • #39: Không thể sinh nguyên phối mười một
 • #40: Không thể sinh nguyên phối mười hai
 • #41: Không thể sinh nguyên phối ( xong )
 • #42: Vướng víu nữ nhi
 • #43: Vướng víu nữ nhi một
 • #44: Vướng víu nữ nhi hai
 • #45: Vướng víu nữ nhi ba
 • #46: Vướng víu nữ nhi bốn
 • #47: Vướng víu nữ nhi năm
 • #48: Vướng víu nữ nhi sáu
 • #49: Vướng víu nữ nhi sáu
 • #50: Vướng víu nữ nhi bảy
 • #51: Vướng víu nữ nhi tám
 • #52: Vướng víu nữ nhi chín
 • #53: Vướng víu nữ nhi mười
 • #54: Vướng víu nữ nhi mười một
 • #55: Vướng víu nữ nhi ( xong )
 • #56: Quá khí bạch nguyệt quang
 • #57: Quá khí bạch nguyệt quang hai
 • #58: Quá khí bạch nguyệt quang ba
 • #59: Quá khí bạch nguyệt quang bốn
 • #60: Quá khí bạch nguyệt quang năm
 • #61: Quá khí bạch nguyệt quang sáu
 • #62: Quá khí bạch nguyệt quang bảy
 • #63: Quá khí bạch nguyệt quang tám
 • #64: Quá khí bạch nguyệt quang chín
 • #65: Quá khí bạch nguyệt quang mười
 • #66: Quá khí bạch nguyệt quang mười một
 • #67: Quá khí bạch nguyệt quang mười hai
 • #68: Quá khí bạch nguyệt quang mười ba
 • #69: Quá khí bạch nguyệt quang mười bốn
 • #70: Quá khí bạch nguyệt quang mười lăm
 • #71: Quá khí bạch nguyệt quang ( xong )
 • #72: Cõng nồi đệ tức phụ một
 • #73: Cõng nồi đệ tức phụ hai
 • #74: Cõng nồi đệ tức phụ ba
 • #75: Cõng nồi đệ tức phụ bốn
 • #76: Cõng nồi đệ tức phụ năm
 • #77: Cõng nồi đệ tức phụ sáu
 • #78: Cõng nồi đệ tức phụ bảy
 • #79: Cõng nồi đệ tức phụ tám
 • #80: Cõng nồi đệ tức phụ chín
 • #81: Cõng nồi đệ tức phụ mười
 • #82: Cõng nồi đệ tức phụ mười một
 • #83: Cõng nồi đệ tức phụ mười hai
 • #84: Cõng nồi đệ tức phụ mười ba
 • #85: Cõng nồi đệ tức phụ mười bốn
 • #86: Cõng nồi đệ tức phụ mười lăm
 • #87: Cõng nồi đệ tức phụ ( xong )
 • #88: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ một
 • #89: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ hai
 • #90: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ ba
 • #91: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ bốn
 • #92: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ năm
 • #93: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ sáu
 • #94: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ bảy
 • #95: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ tám
 • #96: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ chín
 • #97: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười
 • #98: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười một
 • #99: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười hai
 • #100: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười ba
 • #101: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười bốn
 • #102: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười lăm
 • #103: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười sáu
 • #104: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười bảy
 • #105: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ mười tám
 • #106: Bị đánh bị khinh bỉ tiểu tức phụ ( xong )
 • #107: Biểu muội một
 • #108: Biểu muội hai
 • #109: Biểu muội ba
 • #110: Biểu muội bốn
 • #111: Biểu muội năm
 • #112: Biểu muội sáu
 • #113: Biểu muội bảy
 • #114: Biểu muội tám
 • #115: Biểu muội chín
 • #116: Biểu muội mười
 • #117: Biểu muội mười một
 • #118: Biểu muội mười hai
 • #119: Biểu muội mười ba
 • #120: Biểu muội ( xong )
 • #121: Bị hoán thân cô nương một
 • #122: Bị hoán thân cô nương hai
 • #123: Bị hoán thân cô nương ba
 • #124: Bị hoán thân cô nương bốn
 • #125: Bị hoán thân cô nương năm
 • #126: Bị hoán thân cô nương sáu
 • #127: Bị hoán thân cô nương bảy
 • #128: Bị hoán thân cô nương tám
 • #129: Bị hoán thân cô nương chín
 • #130: Bị hoán thân cô nương mười
 • #131: Bị hoán thân cô nương mười một
 • #132: Bị hoán thân cô nương mười hai
 • #133: Bị hoán thân nữ nhi mười ba
 • #134: Bị hoán thân cô nương ( xong )
 • #135: Xung hỉ phu nhân một
 • #136: Xung hỉ phu nhân hai
 • #137: Xung hỉ phu nhân ba
 • #138: Xung hỉ phu nhân bốn
 • #139: Xung hỉ phu nhân năm
 • #140: Xung hỉ phu nhân sáu
 • #141: Xung hỉ phu nhân bảy
 • #142: Xung hỉ phu nhân tám
 • #143: Xung hỉ phu nhân chín
 • #144: Xung hỉ phu nhân mười
 • #145: Xung hỉ phu nhân mười một
 • #146: Xung hỉ phu nhân mười hai
 • #147: Xung hỉ phu nhân mười ba
 • #148: Xung hỉ phu nhân ( xong )
 • #149: Đại gả nha hoàn một
 • #150: Đại gả nha hoàn hai
 • #151: Đại gả nha hoàn ba
 • #152: Đại gả nha hoàn bốn
 • #153: Đại gả nha hoàn năm
 • #154: Đại gả nha hoàn sáu
 • #155: Đại gả nha hoàn bảy
 • #156: Đại gả nha hoàn tám
 • #157: Đại gả nha hoàn chín
 • #158: Đại gả nha hoàn mười
 • #159: Đại gả nha hoàn mười một
 • #160: Đại gả nha hoàn mười hai
 • #161: Đại gả nha hoàn mười ba
 • #162: Đại gả nha hoàn mười bốn
 • #163: Đại gả nha hoàn mười lăm
 • #164: Đại gả nha hoàn mười sáu
 • #165: Đại gả nha hoàn mười bảy
 • #166: Đại gả nha hoàn ( xong )
 • #167: Nhà giàu sang nhũ mẫu một
 • #168: Nhà giàu sang nhũ mẫu hai
 • #169: Nhà giàu sang nhũ mẫu ba
 • #170: Nhà giàu sang nhũ mẫu bốn
 • #171: Nhà giàu sang nhũ mẫu năm
 • #172: Nhà giàu sang nhũ mẫu sáu
 • #173: Nhà giàu sang nhũ mẫu bảy
 • #174: Nhà giàu sang nhũ mẫu tám
 • #175: Nhà giàu sang nhũ mẫu chín
 • #176: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười
 • #177: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười một
 • #178: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười hai
 • #179: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười ba
 • #180: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười bốn
 • #181: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười lăm
 • #182: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười sáu
 • #183: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười bảy
 • #184: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười tám
 • #185: Nhà giàu sang nhũ mẫu mười chín
 • #186: Nhà giàu sang nhũ mẫu ( xong )
 • #187: Quả tẩu một
 • #188: Quả tẩu hai
 • #189: Quả tẩu ba
 • #190: Quả tẩu bốn
 • #191: Quả tẩu năm
 • #192: Quả tẩu sáu
 • #193: Quả tẩu bảy
 • #194: Quả tẩu tám
 • #195: Quả tẩu chín
 • #196: Quả tẩu mười
 • #197: Quả tẩu mười một
 • #198: Quả tẩu mười hai
 • #199: Quả tẩu mười ba
 • #200: Quả tẩu mười bốn
 • #201: Quả tẩu mười lăm
 • #202: Quả tẩu mười sáu
 • #203: Quả tẩu mười bảy
 • #204: Quả tẩu mười tám
 • #205: Quả tẩu mười chín
 • #206: Quả tẩu hai mươi
 • #207: Quả tẩu hai mươi mốt
 • #208: Quả tẩu hai mươi hai
 • #209: Quả tẩu ( xong )
 • #210: Hoàn khố hắn nương một
 • #211: Hoàn khố hắn nương hai
 • #212: Hoàn khố hắn nương ba
 • #213: Hoàn khố hắn nương bốn
 • #214: Hoàn khố hắn nương năm
 • #215: Hoàn khố hắn nương sáu
 • #216: Hoàn khố hắn nương bảy
 • #217: Hoàn khố hắn nương tám
 • #218: Hoàn khố hắn nương chín
 • #219: Hoàn khố hắn nương mười
 • #220: Hoàn khố hắn nương mười một
 • #221: Hoàn khố hắn nương mười hai
 • #222: Hoàn khố hắn nương mười ba
 • #223: Hoàn khố hắn nương mười bốn
 • #224: Hoàn khố hắn nương mười lăm
 • #225: Hoàn khố hắn nương mười sáu
 • #226: Hoàn khố hắn nương mười bảy
 • #227: Hoàn khố hắn nương mười tám
 • #228: Hoàn khố hắn nương mười chín
 • #229: Hoàn khố hắn nương hai mươi
 • #230: Hoàn khố hắn nương hai mươi mốt
 • #231: Hoàn khố hắn nương hai mươi hai
 • #232: Hoàn khố hắn nương hai mươi ba
 • #233: Hoàn khố hắn nương hai mươi tư
 • #234: Hoàn khố hắn nương hai mươi lăm
 • #235: Hoàn khố hắn nương ( xong )
 • #236: Phù đệ ma gia nha đầu một
 • #237: Phù đệ ma gia nha đầu hai
 • #238: Phù đệ ma gia nha đầu ba
 • #239: Phù đệ ma gia nha đầu bốn
 • #240: Phù đệ ma gia nha đầu năm
 • #241: Phù đệ ma gia nha đầu sáu
 • #242: Phù đệ ma gia nha đầu bảy
 • #243: Phù đệ ma gia nha đầu tám
 • #244: Phù đệ ma gia nha đầu chín
 • #245: Phù đệ ma gia nha đầu mười
 • #246: Phù đệ ma gia nha đầu mười một
 • #247: Phù đệ ma gia nha đầu mười hai
 • #248: Phù đệ ma gia nha đầu mười ba
 • #249: Phù đệ ma gia nha đầu mười bốn
 • #250: Phù đệ ma gia nha đầu mười lăm
 • #251: Phù đệ ma gia nha đầu mười sáu
 • #252: Phù đệ ma gia nha đầu mười bảy
 • #253: Phù đệ ma gia nha đầu mười tám
 • #254: Phù đệ ma gia nha đầu mười chín
 • #255: Phù đệ ma gia nha đầu hai mươi
 • #256: Phù đệ ma gia nha đầu hai mươi mốt
 • #257: Phù đệ ma gia nha đầu hai mươi hai
 • #258: Phù đệ ma gia nha đầu hai mươi ba
 • #259: Phù đệ ma gia nha đầu hai mươi tư
 • #260: Phù đệ ma gia nha đầu ( xong )
 • #261: Y nữ một
 • #262: Y nữ hai
 • #263: Y nữ ba
 • #264: Y nữ bốn
 • #265: Y nữ năm
 • #266: Y nữ sáu
 • #267: Y nữ bảy
 • #268: Y nữ tám
 • #269: Y nữ chín
 • #270: Y nữ mười
 • #271: Y nữ mười một
 • #272: Y nữ mười hai
 • #273: Y nữ mười ba
 • #274: Y nữ mười bốn
 • #275: Y nữ mười lăm
 • #276: Y nữ mười sáu
 • #277: Y nữ mười bảy
 • #278: Y nữ mười tám
 • #279: Y nữ mười chín
 • #280: Y nữ hai mươi
 • #281: Y nữ ( xong )
 • #282: Lấy thê làm thiếp một
 • #283: Lấy thê làm thiếp hai
 • #284: Lấy thê làm thiếp ba
 • #285: Lấy thê làm thiếp bốn
 • #286: Lấy thê làm thiếp năm
 • #287: Lấy thê làm thiếp sáu
 • #288: Lấy thê làm thiếp bảy
 • #289: Lấy thê làm thiếp tám
 • #290: Lấy thê làm thiếp chín
 • #291: Lấy thê làm thiếp mười
 • #292: Lấy thê làm thiếp mười một
 • #293: Lấy thê làm thiếp mười hai
 • #294: Lấy thê làm thiếp mười ba
 • #295: Lấy thê làm thiếp mười bốn
 • #296: Lấy thê làm thiếp mười lăm
 • #297: Lấy thê làm thiếp mười sáu
 • #298: Lấy thê làm thiếp mười bảy
 • #299: Lấy thê làm thiếp mười tám
 • #300: Lấy thê làm thiếp ( xong )
 • #301: Đại thiện nhân thê một
 • #302: Đại thiện nhân thê hai
 • #303: Đại thiện nhân thê ba
 • #304: Đại thiện nhân thê bốn
 • #305: Đại thiện nhân thê năm
 • #306: Đại thiện nhân thê sáu
 • #307: Đại thiện nhân thê bảy
 • #308: Đại thiện nhân thê tám
 • #309: Đại thiện nhân thê chín
 • #310: Đại thiện nhân thê mười
 • #311: Đại thiện nhân thê mười một
 • #312: Đại thiện nhân thê mười hai
 • #313: Đại thiện nhân thê mười ba
 • #314: Đại thiện nhân thê mười bốn
 • #315: Đại thiện nhân thê mười lăm
 • #316: Đại thiện nhân thê mười sáu
 • #317: Đại thiện nhân thê mười bảy
 • #318: Đại thiện nhân thê mười tám
 • #319: Đại thiện nhân thê mười chín
 • #320: Đại thiện nhân thê hai mươi
 • #321: Đại thiện nhân thê hai mươi mốt
 • #322: Đại thiện nhân thê ( xong )
 • #323: Tiểu cô tử một
 • #324: Tiểu cô tử hai
 • #325: Tiểu cô tử ba
 • #326: Tiểu cô tử bốn
 • #327: Tiểu cô tử năm
 • #328: Tiểu cô tử sáu
 • #329: Tiểu cô tử bảy
 • #330: Tiểu cô tử tám
 • #331: Tiểu cô tử chín
 • #332: Tiểu cô tử mười
 • #333: Tiểu cô tử mười một
 • #334: Tiểu cô tử mười hai
 • #335: Tiểu cô tử mười ba
 • #336: Tiểu cô tử mười bốn
 • #337: Tiểu cô tử mười lăm
 • #338: Tiểu cô tử mười sáu
 • #339: Tiểu cô tử mười bảy
 • #340: Tiểu cô tử mười tám
 • #341: Tiểu cô tử mười chín
 • #342: Tiểu cô tử hai mươi
 • #343: Tiểu cô tử ( xong )
 • #344: Ác bà bà một
 • #345: Ác bà bà hai
 • #346: Ác bà bà ba
 • #347: Ác bà bà bốn
 • #348: Ác bà bà năm
 • #349: Ác bà bà sáu
 • #350: Ác bà bà bảy
 • #351: Ác bà bà tám
 • #352: Ác bà bà chín
 • #353: Ác bà bà mười
 • #354: Ác bà bà mười một
 • #355: Ác bà bà mười hai
 • #356: Ác bà bà mười ba
 • #357: Ác bà bà mười bốn
 • #358: Ác bà bà ( xong )
 • #359: Chiếm vị trí phu nhân một
 • #360: Chiếm vị trí phu nhân hai
 • #361: Chiếm vị trí phu nhân ba
 • #362: Chiếm vị trí phu nhân bốn
 • #363: Chiếm vị trí phu nhân năm
 • #364: Chiếm vị trí phu nhân sáu
 • #365: Chiếm vị trí phu nhân bảy
 • #366: Chiếm vị trí phu nhân tám
 • #367: Chiếm vị trí phu nhân chín
 • #368: Chiếm vị trí phu nhân mười
 • #369: Chiếm vị trí phu nhân mười một
 • #370: Chiếm vị trí phu nhân mười hai
 • #371: Chiếm vị trí phu nhân mười ba
 • #372: Chiếm vị trí phu nhân mười bốn
 • #373: Chiếm vị trí phu nhân mười lăm
 • #374: Chiếm vị trí phu nhân mười sáu
 • #375: Chiếm vị trí phu nhân mười bảy
 • #376: Chiếm vị trí phu nhân ( xong )
 • #377: Chết oan cô nương một
 • #378: Chết oan cô nương hai
 • #379: Chết oan cô nương ba
 • #380: Chết oan cô nương bốn
 • #381: Chết oan cô nương năm
 • #382: Chết oan cô nương sáu
 • #383: Chết oan cô nương bảy
 • #384: Chết oan cô nương tám
 • #385: Chết oan cô nương chín
 • #386: Chết oan cô nương mười
 • #387: Chết oan cô nương mười một
 • #388: Chết oan cô nương mười hai
 • #389: Chết oan cô nương mười ba
 • #390: Chết oan cô nương mười bốn
 • #391: Chết oan cô nương mười lăm
 • #392: Chết oan cô nương mười sáu
 • #393: Chết oan cô nương mười bảy
 • #394: Chết oan cô nương mười tám
 • #395: Chết oan cô nương mười chín
 • #396: Chết oan cô nương hai mươi
 • #397: Chết oan cô nương hai mươi mốt
 • #398: Chết oan cô nương hai mươi hai
 • #399: Chết oan cô nương hai mươi ba
 • #400: Chết oan cô nương hai mươi tư
 • #401: Chết oan cô nương hai mươi lăm
 • #402: Chết oan cô nương hai mươi sáu
 • #403: Chết oan cô nương hai mươi bảy
 • #404: Chết oan cô nương hai mươi tám
 • #405: Chết oan cô nương hai mươi chín
 • #406: Chết oan cô nương ba mươi
 • #407: Chết oan cô nương ba mươi mốt
 • #408: Chết oan cô nương ba mươi hai
 • #409: Chết oan cô nương ( xong )
 • #410: Biểu tẩu một
 • #411: Biểu tẩu hai
 • #412: Biểu tẩu ba
 • #413: Biểu tẩu bốn
 • #414: Biểu tẩu năm
 • #415: Biểu tẩu sáu
 • #416: Biểu tẩu bảy
 • #417: Biểu tẩu tám
 • #418: Biểu tẩu chín
 • #419: Biểu tẩu mười
 • #420: Biểu tẩu mười một
 • #421: Biểu tẩu mười hai
 • #422: Biểu tẩu mười ba
 • #423: Biểu tẩu mười bốn
 • #424: Biểu tẩu ( xong )
 • #425: Hẹp hòi nữ nhân một
 • #426: Hẹp hòi nữ nhân hai
 • #427: Hẹp hòi nữ nhân ba
 • #428: Hẹp hòi nữ nhân bốn
 • #429: Hẹp hòi nữ nhân năm
 • #430: Hẹp hòi nữ nhân bảy
 • #431: Hẹp hòi nữ nhân tám
 • #432: Hẹp hòi nữ nhân chín
 • #433: Hẹp hòi nữ nhân mười
 • #434: Hẹp hòi nữ nhân mười một
 • #435: Hẹp hòi nữ nhân mười hai
 • #436: Hẹp hòi nữ nhân mười ba
 • #437: Hẹp hòi nữ nhân mười bốn
 • #438: Hẹp hòi nữ nhân mười lăm
 • #439: Hẹp hòi nữ nhân mười sáu
 • #440: Hẹp hòi nữ nhân mười bảy
 • #441: Hẹp hòi nữ nhân mười tám
 • #442: Hẹp hòi nữ nhân mười chín
 • #443: Hẹp hòi nữ nhân hai mươi
 • #444: Hẹp hòi nữ nhân ( xong )
 • #445: Gán nợ cô nương một
 • #446: Gán nợ cô nương hai
 • #447: Gán nợ cô nương ba
 • #448: Gán nợ cô nương bốn
 • #449: Gán nợ cô nương năm
 • #450: Gán nợ cô nương sáu
 • #451: Gán nợ cô nương bảy
 • #452: Gán nợ cô nương tám
 • #453: Gán nợ cô nương chín
 • #454: Gán nợ cô nương mười
 • #455: Gán nợ cô nương mười một
 • #456: Gán nợ cô nương mười hai
 • #457: Gán nợ cô nương mười bốn
 • #458: Gán nợ cô nương mười lăm
 • #459: Gán nợ cô nương mười sáu
 • #460: Gán nợ cô nương mười bảy
 • #461: Gán nợ cô nương ( xong )
 • #462: Dưỡng mẫu một
 • #463: Dưỡng mẫu hai
 • #464: Dưỡng mẫu ba
 • #465: Dưỡng mẫu bốn
 • #466: Dưỡng mẫu năm
 • #467: Dưỡng mẫu sáu
 • #468: Dưỡng mẫu bảy
 • #469: Dưỡng mẫu tám
 • #470: Dưỡng mẫu chín
 • #471: Dưỡng mẫu mười
 • #472: Dưỡng mẫu mười một
 • #473: Dưỡng mẫu mười hai
 • #474: Dưỡng mẫu mười ba
 • #475: Dưỡng mẫu mười bốn
 • #476: Dưỡng mẫu mười lăm
 • #477: Dưỡng mẫu ( xong )
 • #478: Ta là chính thất một
 • #479: Ta là chính thất hai
 • #480: Ta là chính thất ba
 • #481: Ta là chính thất bốn
 • #482: Ta là chính thất năm
 • #483: Ta là chính thất sáu
 • #484: Ta là chính thất bảy
 • #485: Ta là chính thất tám
 • #486: Ta là chính thất chín
 • #487: Ta là chính thất mười
 • #488: Ta là chính thất mười một
 • #489: Ta là chính thất mười hai
 • #490: Ta là chính thất mười ba
 • #491: Ta là chính thất mười bốn
 • #492: Ta là chính thất mười lăm
 • #493: Ta là chính thất mười sáu
 • #494: Ta là chính thất mười bảy
 • #495: Ta là chính thất mười tám
 • #496: Ta là chính thất mười chín
 • #497: Ta là chính thất hai mươi
 • #498: Ta là chính thất ( xong )
 • #499: Chân ái kết tinh một
 • #500: Chân ái kết tinh hai
 • #501: Chân ái kết tinh ba
 • #502: Chân ái kết tinh bốn
 • #503: Chân ái kết tinh năm
 • #504: Chân ái kết tinh sáu
 • #505: Chân ái kết tinh bảy
 • #506: Chân ái kết tinh tám
 • #507: Chân ái kết tinh chín
 • #508: Chân ái kết tinh mười
 • #509: Chân ái kết tinh mười một
 • #510: Chân ái kết tinh mười hai
 • #511: Chân ái kết tinh mười ba
 • #512: Chân ái kết tinh mười bốn
 • #513: Chân ái kết tinh mười lăm
 • #514: Chân ái kết tinh mười sáu
 • #515: Chân ái kết tinh mười bảy
 • #516: Chân ái kết tinh mười tám
 • #517: Chân ái kết tinh mười chín
 • #518: Chân ái kết tinh hai mươi
 • #519: Chân ái kết tinh ( xong )
 • #520: Khí thê một
 • #521: Khí thê hai
 • #522: Khí thê ba
 • #523: Khí thê bốn
 • #524: Khí thê năm
 • #525: Khí thê sáu
 • #526: Khí thê bảy
 • #527: Khí thê tám
 • #528: Khí thê chín
 • #529: Khí thê mười
 • #530: Khí thê mười một
 • #531: Khí thê mười ba
 • #532: Khí thê mười bốn
 • #533: Khí thê mười lăm
 • #534: Khí thê mười sáu
 • #535: Khí thê mười bảy
 • #536: Khí thê mười tám
 • #537: Khí thê mười chín
 • #538: Khí thê ( xong )
 • #539: Độc nữ một
 • #540: Độc nữ hai
 • #541: Độc nữ ba
 • #542: Độc nữ bốn
 • #543: Độc nữ năm
 • #544: Độc nữ sáu
 • #545: Độc nữ bảy
 • #546: Độc nữ tám
 • #547: Độc nữ chín
 • #548: Độc nữ mười
 • #549: Độc nữ mười một
 • #550: Độc nữ mười hai
 • #551: Độc nữ mười ba
 • #552: Độc nữ mười bốn
 • #553: Độc nữ mười lăm
 • #554: Độc nữ ( xong )
 • #555: Quả phụ một
 • #556: Quả phụ hai
 • #557: Quả phụ ba
 • #558: Quả phụ bốn
 • #559: Quả phụ năm
 • #560: Quả phụ sáu
 • #561: Quả phụ bảy
 • #562: Quả phụ tám
 • #563: Quả phụ chín
 • #564: Quả phụ mười
 • #565: Quả phụ mười một
 • #566: Quả phụ mười hai
 • #567: Quả phụ mười ba
 • #568: Quả phụ mười bốn
 • #569: Quả phụ ( xong )
 • #570: Keo kiệt quỷ một
 • #571: Keo kiệt quỷ hai
 • #572: Keo kiệt quỷ ba
 • #573: Keo kiệt quỷ bốn
 • #574: Keo kiệt quỷ năm
 • #575: Keo kiệt quỷ sáu
 • #576: Keo kiệt quỷ bảy
 • #577: Keo kiệt quỷ tám
 • #578: Keo kiệt quỷ chín
 • #579: Keo kiệt quỷ mười
 • #580: Keo kiệt quỷ mười một
 • #581: Keo kiệt quỷ mười hai
 • #582: Keo kiệt quỷ mười ba
 • #583: Keo kiệt quỷ mười bốn
 • #584: Keo kiệt quỷ mười lăm
 • #585: Keo kiệt quỷ mười sáu
 • #586: Keo kiệt quỷ mười bảy
 • #587: Keo kiệt quỷ mười tám
 • #588: Keo kiệt quỷ mười chín
 • #589: Keo kiệt quỷ hai mươi
 • #590: Keo kiệt quỷ hai mươi mốt
 • #591: Keo kiệt quỷ hai mươi hai
 • #592: Keo kiệt quỷ ( xong )
 • #593: Nhi nữ đột tử mẫu thân một
 • #594: Nhi nữ đột tử mẫu thân hai
 • #595: Nhi nữ đột tử mẫu thân ba
 • #596: Nhi nữ đột tử mẫu thân bốn
 • #597: Nhi nữ đột tử mẫu thân năm
 • #598: Nhi nữ đột tử mẫu thân sáu
 • #599: Nhi nữ đột tử mẫu thân bảy
 • #600: Nhi nữ đột tử mẫu thân tám
 • #601: Nhi nữ đột tử mẫu thân chín
 • #602: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười
 • #603: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười một
 • #604: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười hai
 • #605: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười ba
 • #606: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười bốn
 • #607: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười lăm
 • #608: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười sáu
 • #609: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười bảy
 • #610: Nhi nữ đột tử mẫu thân mười tám
 • #611: Nhi nữ đột tử mẫu thân ( xong )
 • #612: Mẹ kế làm khó một
 • #613: Mẹ kế làm khó hai
 • #614: Mẹ kế làm khó ba
 • #615: Mẹ kế làm khó bốn
 • #616: Mẹ kế làm khó năm
 • #617: Mẹ kế làm khó sáu
 • #618: Mẹ kế làm khó bảy
 • #619: Mẹ kế làm khó tám
 • #620: Mẹ kế làm khó chín
 • #621: Mẹ kế làm khó mười
 • #622: Mẹ kế làm khó mười một
 • #623: Mẹ kế làm khó mười hai
 • #624: Mẹ kế làm khó mười ba
 • #625: Mẹ kế làm khó mười bốn
 • #626: Mẹ kế làm khó mười lăm
 • #627: Mẹ kế làm khó mười sáu
 • #628: Mẹ kế làm khó mười bảy
 • #629: Mẹ kế làm khó mười tám
 • #630: Mẹ kế làm khó mười chín
 • #631: Mẹ kế làm khó hai mươi
 • #632: Mẹ kế làm khó hai mươi mốt
 • #633: Mẹ kế làm khó hai mươi hai
 • #634: Mẹ kế làm khó ( xong )
 • #635: Tửu quỷ chi thê một
 • #636: Tửu quỷ chi thê hai
 • #637: Tửu quỷ chi thê ba
 • #638: Tửu quỷ chi thê bốn
 • #639: Tửu quỷ chi thê năm
 • #640: Tửu quỷ chi thê sáu
 • #641: Tửu quỷ chi thê bảy
 • #642: Tửu quỷ chi thê tám
 • #643: Tửu quỷ chi thê chín
 • #644: Tửu quỷ chi thê mười
 • #645: Tửu quỷ chi thê mười một
 • #646: Tửu quỷ chi thê mười hai
 • #647: Tửu quỷ chi thê mười ba
 • #648: Tửu quỷ chi thê mười bốn
 • #649: Tửu quỷ chi thê mười lăm
 • #650: Tửu quỷ chi thê mười sáu
 • #651: Tửu quỷ chi thê mười bảy
 • #652: Tửu quỷ chi thê mười tám
 • #653: Tửu quỷ chi thê mười chín
 • #654: Tửu quỷ chi thê hai mươi
 • #655: Tửu quỷ chi thê hai mươi mốt
 • #656: Tửu quỷ chi thê ( xong )
 • #657: Gánh tội thay bà bà một
 • #658: Gánh tội thay bà bà hai
 • #659: Gánh tội thay bà bà ba
 • #660: Gánh tội thay bà bà bốn
 • #661: Gánh tội thay bà bà năm
 • #662: Gánh tội thay bà bà sáu
 • #663: Gánh tội thay bà bà bảy
 • #664: Gánh tội thay bà bà tám
 • #665: Gánh tội thay bà bà chín
 • #666: Gánh tội thay bà bà mười
 • #667: Gánh tội thay bà bà mười một
 • #668: Gánh tội thay bà bà mười hai
 • #669: Gánh tội thay bà bà mười ba
 • #670: Gánh tội thay bà bà mười bốn
 • #671: Gánh tội thay bà bà mười lăm
 • #672: Gánh tội thay bà bà mười sáu
 • #673: Gánh tội thay bà bà mười bảy
 • #674: Gánh tội thay bà bà mười tám
 • #675: Gánh tội thay bà bà mười chín
 • #676: Gánh tội thay bà bà hai mươi
 • #677: Gánh tội thay bà bà ( xong )
 • #678: Mệnh cứng rắn nữ nhân một
 • #679: Mệnh cứng rắn nữ nhân hai
 • #680: Mệnh cứng rắn nữ nhân ba
 • #681: Mệnh cứng rắn nữ nhân bốn
 • #682: Mệnh cứng rắn nữ nhân năm
 • #683: Mệnh cứng rắn nữ nhân sáu
 • #684: Mệnh cứng rắn nữ nhân bảy
 • #685: Mệnh cứng rắn nữ nhân tám
 • #686: Mệnh cứng rắn nữ nhân chín
 • #687: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười
 • #688: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười một
 • #689: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười hai
 • #690: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười ba
 • #691: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười bốn
 • #692: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười lăm
 • #693: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười sáu
 • #694: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười bảy
 • #695: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười tám
 • #696: Mệnh cứng rắn nữ nhân mười chín
 • #697: Mệnh cứng rắn nữ nhân hai mươi
 • #698: Mệnh cứng rắn nữ nhân hai mươi mốt
 • #699: Mệnh cứng rắn nữ nhân ( xong )
 • #700: Một cái vướng víu một
 • #701: Một cái vướng víu hai
 • #702: Một cái vướng víu ba
 • #703: Một cái vướng víu bốn
 • #704: Một cái vướng víu năm
 • #705: Một cái vướng víu sáu
 • #706: Một cái vướng víu bảy
 • #707: Một cái vướng víu tám
 • #708: Một cái vướng víu chín
 • #709: Một cái vướng víu mười
 • #710: Một cái vướng víu mười một
 • #711: Một cái vướng víu mười hai
 • #712: Một cái vướng víu mười ba
 • #713: Một cái vướng víu mười bốn
 • #714: Một cái vướng víu mười lăm
 • #715: Một cái vướng víu mười sáu
 • #716: Một cái vướng víu mười bảy
 • #717: Một cái vướng víu mười tám
 • #718: Một cái vướng víu mười chín
 • #719: Một cái vướng víu hai mươi
 • #720: Một cái vướng víu hai mươi mốt
 • #721: Một cái vướng víu hai mươi hai
 • #722: Một cái vướng víu hai mươi ba
 • #723: Một cái vướng víu hai mươi tư
 • #724: Một cái vướng víu hai mươi lăm
 • #725: Một cái vướng víu ( xong )
 • #726: Ba cái khuê nữ nương một
 • #727: Ba cái khuê nữ nương hai
 • #728: Ba cái khuê nữ nương ba
 • #729: Ba cái khuê nữ nương bốn
 • #730: Ba cái khuê nữ nương năm
 • #731: Ba cái khuê nữ nương sáu
 • #732: Ba cái khuê nữ nương bảy
 • #733: Ba cái khuê nữ nương tám
 • #734: Ba cái khuê nữ nương chín
 • #735: Ba cái khuê nữ nương mười
 • #736: Ba cái khuê nữ nương mười một
 • #737: Ba cái khuê nữ nương mười hai
 • #738: Ba cái khuê nữ nương mười ba
 • #739: Ba cái khuê nữ nương mười bốn
 • #740: Ba cái khuê nữ nương mười lăm
 • #741: Ba cái khuê nữ nương mười sáu
 • #742: Ba cái khuê nữ nương mười bảy
 • #743: Ba cái khuê nữ nương mười tám
 • #744: Ba cái khuê nữ nương mười chín
 • #745: Ba cái khuê nữ nương hai mươi
 • #746: Ba cái khuê nữ nương hai mươi mốt
 • #747: Ba cái khuê nữ nương hai mươi hai
 • #748: Ba cái khuê nữ nương hai mươi ba
 • #749: Ba cái khuê nữ nương hai mươi tư
 • #750: Ba cái khuê nữ nương hai mươi lăm
 • #751: Ba cái khuê nữ nương hai mươi sáu
 • #752: Ba cái khuê nữ nương ( xong )
 • #753: Nguyên phối một
 • #754: Nguyên phối hai
 • #755: Nguyên phối ba
 • #756: Nguyên phối bốn
 • #757: Nguyên phối năm
 • #758: Nguyên phối sáu
 • #759: Nguyên phối bảy
 • #760: Nguyên phối tám
 • #761: Nguyên phối chín
 • #762: Nguyên phối mười
 • #763: Nguyên phối mười một
 • #764: Nguyên phối mười hai
 • #765: Nguyên phối mười ba
 • #766: Nguyên phối mười bốn
 • #767: Nguyên phối mười lăm
 • #768: Nguyên phối mười sáu
 • #769: Nguyên phối mười bảy
 • #770: Nguyên phối mười tám
 • #771: Nguyên phối mười chín
 • #772: Nguyên phối hai mươi
 • #773: Nguyên phối hai mươi mốt
 • #774: Nguyên phối hai mươi hai
 • #775: Nguyên phối hai mươi ba
 • #776: Nguyên phối hai mươi tư
 • #777: Nguyên phối hai mươi lăm
 • #778: Nguyên phối hai mươi sáu
 • #779: Nguyên phối ( xong )
 • #780: Người trong lòng một
 • #781: Người trong lòng hai
 • #782: Người trong lòng ba
 • #783: Người trong lòng bốn
 • #784: Người trong lòng năm
 • #785: Người trong lòng sáu
 • #786: Người trong lòng bảy
 • #787: Người trong lòng tám
 • #788: Người trong lòng chín
 • #789: Người trong lòng mười
 • #790: Người trong lòng mười một
 • #791: Người trong lòng mười hai
 • #792: Người trong lòng mười ba
 • #793: Người trong lòng mười bốn
 • #794: Người trong lòng mười lăm
 • #795: Người trong lòng mười sáu
 • #796: Người trong lòng mười bảy
 • #797: Người trong lòng mười tám
 • #798: Người trong lòng mười chín
 • #799: Người trong lòng hai mươi
 • #800: Người trong lòng hai mươi mốt
 • #801: Người trong lòng hai mươi hai
 • #802: Người trong lòng hai mươi ba
 • #803: Người trong lòng hai mươi tư
 • #804: Người trong lòng ( xong )
 • #805: Lưu thủ thê tử một
 • #806: Lưu thủ thê tử hai
 • #807: Lưu thủ thê tử ba
 • #808: Lưu thủ thê tử bốn
 • #809: Lưu thủ thê tử năm
 • #810: Lưu thủ thê tử sáu
 • #811: Lưu thủ thê tử bảy
 • #812: Lưu thủ thê tử tám
 • #813: Lưu thủ thê tử chín
 • #814: Lưu thủ thê tử mười
 • #815: Lưu thủ thê tử mười một
 • #816: Lưu thủ thê tử mười hai
 • #817: Lưu thủ thê tử mười ba
 • #818: Lưu thủ thê tử mười bốn
 • #819: Lưu thủ thê tử mười lăm
 • #820: Lưu thủ thê tử mười sáu
 • #821: Lưu thủ thê tử mười bảy
 • #822: Lưu thủ thê tử mười tám
 • #823: Lưu thủ thê tử mười chín
 • #824: Lưu thủ thê tử hai mươi
 • #825: Lưu thủ thê tử hai mươi mốt
 • #826: Lưu thủ thê tử hai mươi hai
 • #827: Lưu thủ thê tử hai mươi ba
 • #828: Lưu thủ thê tử hai mươi tư
 • #829: Lưu thủ thê tử hai mươi lăm
 • #830: Lưu thủ thê tử ( xong )
 • #831: Nhi tử chết oan mẫu thân một
 • #832: Nhi tử chết oan mẫu thân hai
 • #833: Nhi tử chết oan mẫu thân ba
 • #834: Nhi tử chết oan mẫu thân bốn
 • #835: Nhi tử chết oan mẫu thân năm
 • #836: Nhi tử chết oan mẫu thân sáu
 • #837: Nhi tử chết oan mẫu thân bảy
 • #838: Nhi tử chết oan mẫu thân tám
 • #839: Nhi tử chết oan mẫu thân chín
 • #840: Nhi tử chết oan mẫu thân mười
 • #841: Nhi tử chết oan mẫu thân mười một
 • #842: Nhi tử chết oan mẫu thân mười hai
 • #843: Nhi tử chết oan mẫu thân mười ba
 • #844: Nhi tử chết oan mẫu thân mười bốn
 • #845: Nhi tử chết oan mẫu thân mười lăm
 • #846: Nhi tử chết oan mẫu thân mười sáu
 • #847: Nhi tử chết oan mẫu thân mười bảy
 • #848: Nhi tử chết oan mẫu thân mười tám
 • #849: Nhi tử chết oan mẫu thân mười chín
 • #850: Nhi tử chết oan mẫu thân hai mươi
 • #851: Nhi tử chết oan mẫu thân hai mươi mốt
 • #852: Nhi tử chết oan mẫu thân hai mươi hai
 • #853: Nhi tử chết oan mẫu thân hai mươi ba
 • #854: Nhi tử chết oan mẫu thân hai mươi tư
 • #855: Nhi tử chết oan mẫu thân hai mươi lăm
 • #856: Nhi tử chết oan mẫu thân hai mươi sáu
 • #857: Nhi tử chết oan mẫu thân ( xong )
 • #858: Giữ gìn thê tử một
 • #859: Giữ gìn thê tử hai
 • #860: Giữ gìn thê tử ba
 • #861: Giữ gìn thê tử bốn
 • #862: Giữ gìn thê tử năm
 • #863: Giữ gìn thê tử sáu
 • #864: Giữ gìn thê tử bảy
 • #865: Giữ gìn thê tử tám
 • #866: Giữ gìn thê tử chín
 • #867: Giữ gìn thê tử mười
 • #868: Giữ gìn thê tử mười một
 • #869: Giữ gìn thê tử mười hai
 • #870: Giữ gìn thê tử mười ba
 • #871: Giữ gìn thê tử mười bốn
 • #872: Giữ gìn thê tử mười lăm
 • #873: Giữ gìn thê tử mười sáu
 • #874: Giữ gìn thê tử mười bảy
 • #875: Giữ gìn thê tử mười tám
 • #876: Giữ gìn thê tử mười chín
 • #877: Giữ gìn thê tử hai mươi
 • #878: Giữ gìn thê tử hai mươi mốt
 • #879: Giữ gìn thê tử hai mươi hai
 • #880: Giữ gìn thê tử hai mươi ba
 • #881: Giữ gìn thê tử hai mươi tư
 • #882: Giữ gìn thê tử hai mươi lăm
 • #883: Giữ gìn thê tử hai mươi sáu
 • #884: Giữ gìn thê tử hai mươi bảy
 • #885: Giữ gìn thê tử hai mươi tám
 • #886: Giữ gìn thê tử ( xong )
 • #887: Oán thê một
 • #888: Oán thê hai
 • #889: Oán thê ba
 • #890: Oán thê bốn
 • #891: Oán thê năm
 • #892: Oán thê sáu
 • #893: Oán thê bảy
 • #894: Oán thê tám
 • #895: Oán thê chín
 • #896: Oán thê mười
 • #897: Oán thê mười một
 • #898: Oán thê mười hai
 • #899: Oán thê mười ba
 • #900: Oán thê mười bốn
 • #901: Oán thê mười lăm
 • #902: Oán thê mười sáu
 • #903: Oán thê mười bảy
 • #904: Oán thê mười tám
 • #905: Oán thê mười chín
 • #906: Oán thê hai mươi
 • #907: Oán thê hai mươi mốt
 • #908: Oán thê hai mươi hai
 • #909: Oán thê ( xong ) hai hợp một
 • #910: Không chịu thoái vị nguyên phối một
 • #911: Không chịu thoái vị nguyên phối hai
 • #912: Không chịu thoái vị nguyên phối ba
 • #913: Không chịu thoái vị nguyên phối bốn
 • #914: Không chịu thoái vị nguyên phối năm
 • #915: Không chịu thoái vị nguyên phối sáu
 • #916: Không chịu thoái vị nguyên phối bảy
 • #917: Không chịu thoái vị nguyên phối tám
 • #918: Không chịu thoái vị nguyên phối chín
 • #919: Không chịu thoái vị nguyên phối mười
 • #920: Không chịu thoái vị nguyên phối mười một
 • #921: Không chịu thoái vị nguyên phối mười hai
 • #922: Không chịu thoái vị nguyên phối mười ba
 • #923: Không chịu thoái vị nguyên phối mười bốn
 • #924: Không chịu thoái vị nguyên phối mười bốn
 • #925: Không chịu thoái vị nguyên phối mười lăm
 • #926: Không chịu thoái vị nguyên phối mười sáu
 • #927: Không chịu thoái vị nguyên phối mười bảy
 • #928: Không chịu thoái vị nguyên phối mười tám
 • #929: Không chịu thoái vị nguyên phối mười chín
 • #930: Không chịu thoái vị nguyên phối hai mươi
 • #931: Không chịu thoái vị nguyên phối hai mươi mốt
 • #932: Không chịu thoái vị nguyên phối hai mươi hai
 • #933: Không chịu thoái vị nguyên phối hai mươi ba
 • #934: Không chịu thoái vị nguyên phối hai mươi tư
 • #935: Không chịu thoái vị nguyên phối hai mươi lăm
 • #936: Không chịu thoái vị nguyên phối hai mươi sáu
 • #937: Không chịu thoái vị nguyên phối hai mươi bảy
 • #938: Không chịu thoái vị nguyên phối ( xong )
 • #939: Về nhà dưỡng nữ một
 • #940: Về nhà dưỡng nữ hai
 • #941: Về nhà dưỡng nữ ba
 • #942: Về nhà dưỡng nữ bốn
 • #943: Về nhà dưỡng nữ năm
 • #944: Về nhà dưỡng nữ sáu
 • #945: Về nhà dưỡng nữ bảy
 • #946: Về nhà dưỡng nữ tám
 • #947: Về nhà dưỡng nữ chín
 • #948: Về nhà dưỡng nữ mười
 • #949: Về nhà dưỡng nữ mười một
 • #950: Về nhà dưỡng nữ mười hai
 • #951: Về nhà dưỡng nữ mười ba
 • #952: Về nhà dưỡng nữ mười bốn
 • #953: Về nhà dưỡng nữ mười lăm
 • #954: Về nhà dưỡng nữ mười sáu
 • #955: Về nhà dưỡng nữ mười bảy
 • #956: Về nhà dưỡng nữ mười tám
 • #957: Về nhà dưỡng nữ mười chín
 • #958: Về nhà dưỡng nữ ( xong )
 • #959: Bị cướp hài tử nữ nhân một
 • #960: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai
 • #961: Bị cướp đi hài tử nữ nhân ba
 • #962: Bị cướp đi hài tử nữ nhân bốn
 • #963: Bị cướp đi hài tử nữ nhân năm
 • #964: Bị cướp đi hài tử nữ nhân sáu
 • #965: Bị cướp đi hài tử nữ nhân bảy
 • #966: Bị cướp đi hài tử nữ nhân tám
 • #967: Bị cướp đi hài tử nữ nhân chín
 • #968: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười
 • #969: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười một
 • #970: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười hai
 • #971: Bị ôm đi hài tử nữ nhân mười ba
 • #972: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười bốn
 • #973: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười lăm
 • #974: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười sáu
 • #975: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười bảy
 • #976: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười tám
 • #977: Bị cướp đi hài tử nữ nhân mười chín
 • #978: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi
 • #979: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi mốt
 • #980: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi hai
 • #981: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi ba
 • #982: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi tư
 • #983: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi lăm
 • #984: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi sáu
 • #985: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi bảy
 • #986: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi tám
 • #987: Bị cướp đi hài tử nữ nhân hai mươi chín
 • #988: Bị cướp đi hài tử nữ nhân ba mươi
 • #989: Bị cướp đi hài tử nữ nhân ba mươi mốt
 • #990: Bị trộm đi hài tử nữ nhân ( xong )
 • #991: Con nuôi mẹ kế một
 • #992: Con nuôi mẹ kế hai
 • #993: Con nuôi mẹ kế ba
 • #994: Con nuôi mẹ kế bốn
 • #995: Con nuôi mẹ kế năm
 • #996: Con nuôi mẹ kế sáu
 • #997: Con nuôi mẹ kế bảy
 • #998: Con nuôi mẹ kế tám
 • #999: Con nuôi mẹ kế chín
 • #1000: Con nuôi mẹ kế mười
 • #1001: Con nuôi mẹ kế mười một
 • #1002: Con nuôi mẹ kế mười hai
 • #1003: Con nuôi mẹ kế mười ba
 • #1004: Con nuôi mẹ kế mười bốn
 • #1005: Con nuôi mẹ kế mười lăm
 • #1006: Con nuôi mẹ kế mười sáu
 • #1007: Con nuôi mẹ kế mười bảy
 • #1008: Con nuôi mẹ kế mười tám
 • #1009: Con nuôi mẹ kế mười chín
 • #1010: Con nuôi mẹ kế hai mươi
 • #1011: Con nuôi mẹ kế hai mươi mốt
 • #1012: Con nuôi mẹ kế hai mươi hai
 • #1013: Con nuôi mẹ kế hai mươi ba
 • #1014: Con nuôi mẹ kế hai mươi tư
 • #1015: Con nuôi mẹ kế hai mươi lăm
 • #1016: Con nuôi mẹ kế hai mươi sáu
 • #1017: Con nuôi mẹ kế hai mươi bảy
 • #1018: Con nuôi mẹ kế hai mươi tám
 • #1019: Con nuôi mẹ kế hai mươi chín
 • #1020: Con nuôi mẹ kế ba mươi
 • #1021: Con nuôi mẹ kế ba mươi mốt
 • #1022: Con nuôi mẹ kế ba mươi hai
 • #1023: Con nuôi mẹ kế ba mươi ba
 • #1024: Con nuôi mẹ kế ba mươi tư
 • #1025: Con nuôi mẹ kế ( xong )
 • #1026: Trộm bạc nha hoàn một
 • #1027: Trộm bạc nha hoàn hai
 • #1028: Trộm bạc nha hoàn ba
 • #1029: Trộm bạc nha hoàn bốn
 • #1030: Trộm bạc nha hoàn năm
 • #1031: Trộm bạc nha hoàn sáu
 • #1032: Trộm bạc nha hoàn bảy
 • #1033: Trộm bạc nha hoàn tám
 • #1034: Trộm bạc nha hoàn chín
 • #1035: Trộm bạc nha hoàn mười
 • #1036: Trộm bạc nha hoàn mười một
 • #1037: Trộm bạc nha hoàn mười hai
 • #1038: Trộm bạc nha hoàn mười ba
 • #1039: Trộm bạc nha hoàn mười bốn
 • #1040: Trộm bạc nha hoàn mười lăm
 • #1041: Trộm bạc nha hoàn mười sáu
 • #1042: Trộm bạc nha hoàn mười bảy
 • #1043: Trộm bạc nha hoàn mười tám
 • #1044: Trộm bạc nha hoàn mười chín
 • #1045: Trộm bạc nha hoàn hai mươi
 • #1046: Trộm bạc nha hoàn ( xong )
 • #1047: Ác độc đại cô tử một
 • #1048: Ác độc đại cô tử hai
 • #1049: Ác độc đại cô tử ba
 • #1050: Ác độc đại cô tử bốn
 • #1051: Ác độc đại cô tử năm
 • #1052: Ác độc đại cô tử sáu
 • #1053: Ác độc đại cô tử bảy
 • #1054: Ác độc đại cô tử tám
 • #1055: Ác độc đại cô tử chín
 • #1056: Ác độc đại cô tử mười
 • #1057: Ác độc đại cô tử mười một
 • #1058: Ác độc đại cô tử mười hai
 • #1059: Ác độc đại cô tử mười ba
 • #1060: Ác độc đại cô tử mười bốn
 • #1061: Ác độc đại cô tử mười lăm
 • #1062: Ác độc đại cô tử mười sáu
 • #1063: Ác độc đại cô tử mười bảy
 • #1064: Ác độc đại cô tử mười tám
 • #1065: Ác độc đại cô tử mười chín
 • #1066: Ác độc đại cô tử hai mươi
 • #1067: Ác độc đại cô tử hai mươi mốt
 • #1068: Ác độc đại cô tử hai mươi hai
 • #1069: Ác độc đại cô tử ( xong )
 • #1070: Cho người ta đằng vị trí thê một
 • #1071: Cho người ta đằng vị trí thê hai
 • #1072: Cho người ta đằng vị trí thê ba
 • #1073: Cho người ta đằng vị trí thê bốn
 • #1074: Cho người ta đằng vị trí thê năm
 • #1075: Cho người ta đằng vị trí thê sáu
 • #1076: Cho người ta đằng vị trí thê bảy
 • #1077: Cho người ta đằng vị trí thê tám
 • #1078: Cho người ta đằng vị trí thê chín
 • #1079: Cho người ta đằng vị trí thê mười
 • #1080: Cho người ta đằng vị trí thê mười một
 • #1081: Cho người ta đằng vị trí thê mười hai
 • #1082: Cho người ta đằng vị trí thê mười ba
 • #1083: Cho người ta đằng vị trí thê mười bốn
 • #1084: Cho người ta đằng vị trí thê mười lăm
 • #1085: Cho người ta đằng vị trí thê mười sáu
 • #1086: Cho người ta đằng vị trí thê mười bảy
 • #1087: Cho người ta đằng vị trí thê mười tám
 • #1088: Cho người ta đằng vị trí thê mười chín
 • #1089: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi
 • #1090: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi mốt
 • #1091: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi hai
 • #1092: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi ba
 • #1093: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi tư
 • #1094: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi lăm
 • #1095: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi sáu
 • #1096: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi bảy
 • #1097: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi tám
 • #1098: Cho người ta đằng vị trí thê hai mươi chín
 • #1099: Cho người ta đằng vị trí thê ba mươi
 • #1100: Cho người ta đằng vị trí thê ( xong )
 • #1101: Hạ gả chết oan quý nữ một
 • #1102: Hạ gả chết oan quý nữ hai
 • #1103: Hạ gả chết oan quý nữ ba
 • #1104: Hạ gả chết oan quý nữ bốn
 • #1105: Hạ gả chết oan quý nữ năm
 • #1106: Hạ gả chết oan quý nữ sáu
 • #1107: Hạ gả chết oan quý nữ bảy
 • #1108: Hạ gả chết oan quý nữ tám
 • #1109: Hạ gả chết oan quý nữ chín
 • #1110: Hạ gả chết oan quý nữ mười
 • #1111: Hạ gả chết oan quý nữ mười một
 • #1112: Hạ gả chết oan quý nữ mười hai
 • #1113: Hạ gả chết oan quý nữ mười ba
 • #1114: Hạ gả chết oan quý nữ mười bốn
 • #1115: Hạ gả chết oan quý nữ mười lăm
 • #1116: Hạ gả chết oan quý nữ mười sáu
 • #1117: Hạ gả chết oan quý nữ mười bảy
 • #1118: Hạ gả chết oan quý nữ mười tám
 • #1119: Hạ gả chết oan quý nữ ( xong )
 • #1120: Tộc quy hạ nữ tử một
 • #1121: Tộc quy hạ nữ tử hai
 • #1122: Tộc quy hạ nữ tử ba
 • #1123: Tộc quy hạ nữ tử bốn
 • #1124: Tộc quy hạ nữ tử năm
 • #1125: Tộc quy hạ nữ tử sáu
 • #1126: Tộc quy hạ nữ tử bảy
 • #1127: Tộc quy hạ nữ tử tám
 • #1128: Tộc quy hạ nữ tử chín
 • #1129: Tộc quy hạ nữ tử mười
 • #1130: Tộc quy hạ nữ tử mười một
 • #1131: Tộc quy hạ nữ tử mười hai
 • #1132: Tộc quy hạ nữ tử mười ba
 • #1133: Tộc quy hạ nữ tử mười bốn
 • #1134: Tộc quy hạ nữ tử mười lăm
 • #1135: Tộc quy hạ nữ tử mười sáu
 • #1136: Tộc quy hạ nữ tử mười bảy
 • #1137: Tộc quy hạ nữ tử mười tám
 • #1138: Tộc quy hạ nữ tử mười chín
 • #1139: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi
 • #1140: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi mốt
 • #1141: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi hai
 • #1142: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi ba
 • #1143: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi tư
 • #1144: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi lăm
 • #1145: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi sáu
 • #1146: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi bảy
 • #1147: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi tám
 • #1148: Tộc quy hạ nữ tử hai mươi chín
 • #1149: Tộc quy hạ nữ tử ba mươi
 • #1150: Tộc quy hạ nữ tử ba mươi mốt
 • #1151: Tộc quy hạ nữ tử ( xong )
 • #1152: Dưỡng muội một
 • #1153: Dưỡng muội hai
 • #1154: Dưỡng muội ba
 • #1155: Dưỡng muội bốn
 • #1156: Dưỡng muội năm
 • #1157: Dưỡng muội sáu
 • #1158: Dưỡng muội bảy
 • #1159: Dưỡng muội tám
 • #1160: Dưỡng muội chín
 • #1161: Dưỡng muội mười
 • #1162: Dưỡng muội mười một
 • #1163: Dưỡng muội mười hai
 • #1164: Dưỡng muội mười ba
 • #1165: Dưỡng muội mười bốn
 • #1166: Dưỡng muội mười lăm
 • #1167: Dưỡng muội mười sáu
 • #1168: Dưỡng muội mười bảy
 • #1169: Dưỡng muội mười tám
 • #1170: Dưỡng muội mười chín
 • #1171: Dưỡng muội hai mươi
 • #1172: Dưỡng muội hai mươi mốt
 • #1173: Dưỡng muội hai mươi hai
 • #1174: Dưỡng muội hai mươi ba
 • #1175: Dưỡng muội hai mươi tư
 • #1176: Dưỡng muội hai mươi lăm
 • #1177: Dưỡng muội hai mươi sáu
 • #1178: Dưỡng muội hai mươi bảy
 • #1179: Dưỡng muội hai mươi tám
 • #1180: Dưỡng muội ( xong )
 • #1181: Nha hoàn làm khó một
 • #1182: Nha hoàn làm khó hai
 • #1183: Nha hoàn làm khó ba
 • #1184: Nha hoàn làm khó bốn
 • #1185: Nha hoàn làm khó năm
 • #1186: Nha hoàn làm khó sáu
 • #1187: Nha hoàn làm khó bảy
 • #1188: Nha hoàn làm khó tám
 • #1189: Nha hoàn làm khó chín
 • #1190: Nha hoàn làm khó mười
 • #1191: Nha hoàn làm khó mười một
 • #1192: Nha hoàn làm khó mười hai
 • #1193: Nha hoàn làm khó mười ba
 • #1194: Nha hoàn làm khó mười bốn
 • #1195: Nha hoàn làm khó mười lăm
 • #1196: Nha hoàn làm khó mười sáu
 • #1197: Nha hoàn làm khó mười bảy
 • #1198: Nha hoàn làm khó mười tám
 • #1199: Nha hoàn làm khó mười chín
 • #1200: Nha hoàn làm khó ( xong )
 • #1201: Bà bà một
 • #1202: Bà bà hai
 • #1203: Bà bà ba
 • #1204: Bà bà bốn
 • #1205: Bà bà năm
 • #1206: Bà bà sáu
 • #1207: Bà bà bảy
 • #1208: Bà bà tám
 • #1209: Bà bà chín
 • #1210: Bà bà mười
 • #1211: Bà bà mười một
 • #1212: Bà bà mười hai
 • #1213: Bà bà mười ba
 • #1214: Bà bà mười bốn
 • #1215: Bà bà mười lăm
 • #1216: Bà bà mười sáu
 • #1217: Bà bà mười bảy
 • #1218: Bà bà mười tám
 • #1219: Bà bà ( xong )
 • #1220: Giả bệnh tiểu thúc tử một
 • #1221: Giả bệnh tiểu thúc tử hai
 • #1222: Giả bệnh tiểu thúc tử ba
 • #1223: Giả bệnh tiểu thúc tử bốn
 • #1224: Giả bệnh tiểu thúc tử năm
 • #1225: Giả bệnh tiểu thúc tử sáu
 • #1226: Giả bệnh tiểu thúc tử bảy
 • #1227: Giả bệnh tiểu thúc tử tám
 • #1228: Giả bệnh tiểu thúc tử chín
 • #1229: Giả bệnh tiểu thúc tử mười
 • #1230: Giả bệnh tiểu thúc tử mười một
 • #1231: Giả bệnh tiểu thúc tử mười hai
 • #1232: Giả bệnh tiểu thúc tử mười ba
 • #1233: Giả bệnh tiểu thúc tử mười bốn
 • #1234: Giả bệnh tiểu thúc tử ( xong )
 • #1235: Vướng bận tiểu cô tử một
 • #1236: Vướng bận tiểu cô tử hai
 • #1237: Vướng bận tiểu cô tử ba
 • #1238: Vướng bận tiểu cô tử bốn
 • #1239: Vướng bận tiểu cô tử năm
 • #1240: Vướng bận tiểu cô tử sáu
 • #1241: Vướng bận tiểu cô tử bảy
 • #1242: Vướng bận tiểu cô tử tám
 • #1243: Vướng bận tiểu cô tử chín
 • #1244: Vướng bận tiểu cô tử mười
 • #1245: Vướng bận tiểu cô tử mười một
 • #1246: Vướng bận tiểu cô tử mười hai
 • #1247: Vướng bận tiểu cô tử mười ba
 • #1248: Vướng bận tiểu cô tử mười bốn
 • #1249: Vướng bận tiểu cô tử mười lăm
 • #1250: Vướng bận tiểu cô tử mười sáu
 • #1251: Vướng bận tiểu cô tử mười bảy
 • #1252: Vướng bận tiểu cô tử mười tám
 • #1253: Vướng bận tiểu cô tử hai hợp một
 • #1254: Vướng bận tiểu cô tử ( xong )
 • #1255: Diện nương một
 • #1256: Diện nương hai
 • #1257: Diện nương ba
 • #1258: Diện nương bốn
 • #1259: Diện nương năm
 • #1260: Diện nương sáu
 • #1261: Diện nương bảy
 • #1262: Diện nương tám
 • #1263: Diện nương chín
 • #1264: Diện nương mười
 • #1265: Diện nương mười một
 • #1266: Diện nương mười hai
 • #1267: Diện nương ( xong )
 • #1268: Bất công lão thái thái một
 • #1269: Bất công lão thái thái hai
 • #1270: Bất công lão thái thái ba
 • #1271: Bất công lão thái thái bốn
 • #1272: Bất công lão thái thái năm
 • #1273: Bất công lão thái thái sáu
 • #1274: Bất công lão thái thái bảy
 • #1275: Bất công lão thái thái tám
 • #1276: Bất công lão thái thái chín
 • #1277: Bất công lão thái thái mười
 • #1278: Bất công lão thái thái mười một
 • #1279: Bất công lão thái thái mười hai
 • #1280: Bất công lão thái thái mười ba
 • #1281: Bất công lão thái thái mười bốn
 • #1282: Bất công lão thái thái mười lăm
 • #1283: Bất công lão thái thái ( xong )
 • #1284: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái một
 • #1285: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái hai
 • #1286: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái ba
 • #1287: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái bốn
 • #1288: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái năm
 • #1289: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái sáu
 • #1290: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái bảy
 • #1291: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái tám
 • #1292: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái chín
 • #1293: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái mười
 • #1294: Cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão thái thái ( xong )
 • #1295: Thêu áo cưới hồng nương một
 • #1296: Thêu áo cưới hồng nương hai
 • #1297: Thêu áo cưới hồng nương ba
 • #1298: Thêu áo cưới hồng nương bốn
 • #1299: Thêu áo cưới hồng nương năm
 • #1300: Thêu áo cưới hồng nương sáu
 • #1301: Thêu áo cưới hồng nương bảy
 • #1302: Thêu áo cưới hồng nương tám
 • #1303: Thêu áo cưới hồng nương chín
 • #1304: Thêu áo cưới hồng nương mười
 • #1305: Thêu áo cưới hồng nương mười một
 • #1306: Thêu áo cưới hồng nương mười hai
 • #1307: Thêu áo cưới hồng nương mười ba
 • #1308: Thêu áo cưới hồng nương mười bốn
 • #1309: Thêu áo cưới hồng nương mười lăm
 • #1310: Thêu áo cưới hồng nương mười sáu
 • #1311: Thêu áo cưới hồng nương ( xong )
 • #1312: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử một
 • #1313: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử hai
 • #1314: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử ba
 • #1315: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử bốn
 • #1316: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử năm
 • #1317: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử sáu
 • #1318: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử bảy
 • #1319: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử tám
 • #1320: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử chín
 • #1321: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử mười
 • #1322: Bị ngoại phòng hại chết nữ tử ( xong )
 • #1323: Tam tức một
 • #1324: Tam tức hai
 • #1325: Tam tức ba
 • #1326: Tam tức bốn
 • #1327: Tam tức năm
 • #1328: Tam tức sáu
 • #1329: Tam tức bảy
 • #1330: Tam tức tám
 • #1331: Tam tức chín
 • #1332: Tam tức mười
 • #1333: Tam tức mười một
 • #1334: Tam tức mười hai
 • #1335: Tam tức mười ba
 • #1336: Tam tức mười bốn
 • #1337: Tam tức mười lăm
 • #1338: Tam tức mười sáu
 • #1339: Tam tức mười bảy
 • #1340: Tam tức mười tám
 • #1341: Tam tức mười chín
 • #1342: Tam tức hai mươi
 • #1343: Tam tức hai mươi mốt
 • #1344: Tam tức hai mươi hai
 • #1345: Tam tức hai mươi tư
 • #1346: Tam tức ( xong )
 • #1347: Độc nữ một
 • #1348: Độc nữ hai
 • #1349: Độc nữ ba
 • #1350: Độc nữ bốn
 • #1351: Độc nữ năm
 • #1352: Độc nữ sáu
 • #1353: Độc nữ bảy
 • #1354: Độc nữ tám
 • #1355: Độc nữ chín
 • #1356: Độc nữ mười
 • #1357: Độc nữ mười một
 • #1358: Độc nữ mười hai
 • #1359: Độc nữ mười ba
 • #1360: Độc nữ mười bốn
 • #1361: Độc nữ mười lăm
 • #1362: Độc nữ mười sáu
 • #1363: Độc nữ mười bảy
 • #1364: Độc nữ mười tám
 • #1365: Độc nữ mười chín
 • #1366: Độc nữ hai mươi
 • #1367: Độc nữ hai mươi mốt
 • #1368: Độc nữ hai mươi hai
 • #1369: Độc nữ hai mươi ba
 • #1370: Độc nữ hai mươi tư
 • #1371: Độc nữ hai mươi lăm
 • #1372: Độc nữ hai mươi sáu
 • #1373: Độc nữ hai mươi bảy
 • #1374: Độc nữ hai mươi tám
 • #1375: Độc nữ hai mươi chín
 • #1376: Độc nữ ba mươi
 • #1377: Độc nữ ba mươi mốt
 • #1378: Độc nữ ba mươi hai
 • #1379: Độc nữ ( xong )
 • #1380: Đời thứ năm thê tử một
 • #1381: Đời thứ năm thê tử hai
 • #1382: Đời thứ năm thê tử ba
 • #1383: Đời thứ năm thê tử bốn
 • #1384: Đời thứ năm thê tử năm
 • #1385: Đời thứ năm thê tử sáu
 • #1386: Đời thứ năm thê tử bảy
 • #1387: Đời thứ năm thê tử tám
 • #1388: Đời thứ năm thê tử chín
 • #1389: Đời thứ năm thê tử mười
 • #1390: Đời thứ năm thê tử mười một
 • #1391: Đời thứ năm thê tử mười hai
 • #1392: Đời thứ năm thê tử mười ba
 • #1393: Đời thứ năm thê tử mười bốn
 • #1394: Đời thứ năm thê tử mười lăm
 • #1395: Đời thứ năm thê tử mười sáu
 • #1396: Đời thứ năm thê tử mười bảy
 • #1397: Đời thứ năm thê tử mười tám
 • #1398: Đời thứ năm thê tử mười chín
 • #1399: Đời thứ năm thê tử hai mươi
 • #1400: Đời thứ năm thê tử hai mươi mốt
 • #1401: Đời thứ năm thê tử hai mươi hai
 • #1402: Đời thứ năm thê tử hai mươi ba
 • #1403: Đời thứ năm thê tử hai mươi tư
 • #1404: Đời thứ năm thê tử ( xong )
 • #1405: Ma nữ một
 • #1406: Ma nữ hai
 • #1407: Ma nữ ba
 • #1408: Ma nữ bốn
 • #1409: Ma nữ năm
 • #1410: Ma nữ sáu
 • #1411: Ma nữ bảy
 • #1412: Ma nữ tám
 • #1413: Ma nữ chín
 • #1414: Ma nữ mười
 • #1415: Ma nữ mười một
 • #1416: Ma nữ mười hai
 • #1417: Ma nữ mười ba
 • #1418: Ma nữ mười bốn
 • #1419: Ma nữ mười lăm
 • #1420: Ma nữ mười sáu
 • #1421: Ma nữ mười bảy
 • #1422: Ma nữ mười tám
 • #1423: Ma nữ mười chín
 • #1424: Ma nữ hai mươi
 • #1425: Ma nữ hai mươi mốt
 • #1426: Ma nữ hai mươi hai
 • #1427: Ma nữ hai mươi ba
 • #1428: Ma nữ hai mươi tư
 • #1429: Ma nữ hai mươi lăm
 • #1430: Ma nữ hai mươi sáu
 • #1431: Ma nữ hai mươi bảy
 • #1432: Ma nữ hai mươi tám
 • #1433: Ma nữ hai mươi chín
 • #1434: Ma nữ ba mươi
 • #1435: Ma nữ ba mươi mốt
 • #1436: Ma nữ ba mươi hai
 • #1437: Ma nữ ba mươi ba
 • #1438: Ma nữ ba mươi tư
 • #1439: Ma nữ ba mươi lăm
 • #1440: Ma nữ ba mươi sáu
 • #1441: Ma nữ ba mươi bảy
 • #1442: Ma nữ ba mươi tám
 • #1443: Ma nữ ( xong )
 • #1444: Ân nhân một
 • #1445: Ân nhân hai
 • #1446: Ân nhân ba
 • #1447: Ân nhân bốn
 • #1448: Ân nhân năm
 • #1449: Ân nhân sáu
 • #1450: Ân nhân bảy
 • #1451: Ân nhân tám
 • #1452: Ân nhân chín
 • #1453: Ân nhân mười
 • #1454: Ân nhân mười một
 • #1455: Ân nhân mười hai
 • #1456: Ân nhân mười ba
 • #1457: Ân nhân mười bốn
 • #1458: Ân nhân mười lăm
 • #1459: Ân nhân mười sáu
 • #1460: Ân nhân mười bảy
 • #1461: Ân nhân mười tám
 • #1462: Ân nhân mười chín
 • #1463: Ân nhân hai mươi
 • #1464: Ân nhân hai mươi mốt
 • #1465: Ân nhân hai mươi hai
 • #1466: Ân nhân hai mươi ba
 • #1467: Ân nhân hai mươi tư
 • #1468: Ân nhân hai mươi lăm
 • #1469: Ân nhân hai mươi sáu
 • #1470: Ân nhân hai mươi bảy
 • #1471: Ân nhân hai mươi tám
 • #1472: Ân nhân hai mươi chín
 • #1473: Ân nhân ba mươi
 • #1474: Ân nhân ba mươi mốt
 • #1475: Ân nhân ba mươi hai
 • #1476: Ân nhân ba mươi ba
 • #1477: Ân nhân ba mươi tư
 • #1478: Ân nhân ba mươi lăm
 • #1479: Ân nhân ba mươi sáu
 • #1480: Ân nhân ( xong )
 • #1481: Kế mẫu một
 • #1482: Kế mẫu hai
 • #1483: Kế mẫu ba
 • #1484: Kế mẫu bốn
 • #1485: Kế mẫu năm
 • #1486: Kế mẫu sáu
 • #1487: Kế mẫu bảy
 • #1488: Kế mẫu tám
 • #1489: Kế mẫu chín
 • #1490: Kế mẫu mười
 • #1491: Kế mẫu mười một
 • #1492: Kế mẫu mười hai
 • #1493: Kế mẫu mười ba
 • #1494: Kế mẫu mười bốn
 • #1495: Kế mẫu mười lăm
 • #1496: Kế mẫu mười sáu
 • #1497: Kế mẫu mười bảy
 • #1498: Kế mẫu mười tám
 • #1499: Kế mẫu mười chín
 • #1500: Kế mẫu hai mươi
 • #1501: Kế mẫu hai mươi mốt
 • #1502: Kế mẫu hai mươi hai
 • #1503: Kế mẫu hai mươi ba
 • #1504: Kế mẫu hai mươi tư
 • #1505: Kế mẫu hai mươi lăm
 • #1506: Kế mẫu hai mươi sáu
 • #1507: Kế mẫu hai mươi bảy
 • #1508: Kế mẫu hai mươi tám
 • #1509: Kế mẫu hai mươi chín
 • #1510: Kế mẫu ba mươi
 • #1511: Kế mẫu ba mươi mốt
 • #1512: Kế mẫu ba mươi hai
 • #1513: Kế mẫu ba mươi ba
 • #1514: Kế mẫu ba mươi tư
 • #1515: Kế mẫu ba mươi lăm
 • #1516: Kế mẫu ba mươi sáu
 • #1517: Kế mẫu ba mươi bảy
 • #1518: Kế mẫu ba mươi tám
 • #1519: Kế mẫu ba mươi chín
 • #1520: Kế mẫu bốn mươi
 • #1521: Kế mẫu bốn mươi mốt
 • #1522: Kế mẫu bốn mươi hai
 • #1523: Kế mẫu ( xong )
 • #1524: Tửu nương một
 • #1525: Tửu nương hai
 • #1526: Tửu nương ba
 • #1527: Tửu nương bốn
 • #1528: Tửu nương năm
 • #1529: Tửu nương sáu
 • #1530: Tửu nương bảy
 • #1531: Tửu nương tám
 • #1532: Tửu nương chín
 • #1533: Tửu nương mười
 • #1534: Tửu nương mười một
 • #1535: Tửu nương mười hai
 • #1536: Tửu nương mười ba
 • #1537: Tửu nương mười bốn
 • #1538: Tửu nương mười lăm
 • #1539: Tửu nương mười sáu
 • #1540: Tửu nương ( xong )
 • #1541: Bị khắc chết cô nương một
 • #1542: Bị khắc chết cô nương hai
 • #1543: Bị khắc chết cô nương ba
 • #1544: Bị khắc chết cô nương bốn
 • #1545: Bị khắc chết cô nương năm
 • #1546: Bị khắc chết cô nương sáu
 • #1547: Bị khắc chết cô nương bảy
 • #1548: Bị khắc chết cô nương tám
 • #1549: Bị khắc chết cô nương chín
 • #1550: Bị khắc chết cô nương mười
 • #1551: Bị khắc chết cô nương mười hai
 • #1552: Bị khắc chết cô nương mười ba
 • #1553: Bị khắc chết cô nương mười ba
 • #1554: Bị khắc chết cô nương mười bốn
 • #1555: Bị khắc chết cô nương mười lăm
 • #1556: Bị khắc chết cô nương mười sáu
 • #1557: Bị khắc chết cô nương mười bảy
 • #1558: Bị khắc chết cô nương ( xong )
 • #1559: Thật thiên kim dưỡng mẫu một
 • #1560: Thật thiên kim dưỡng mẫu hai
 • #1561: Thật thiên kim dưỡng mẫu ba
 • #1562: Thật thiên kim dưỡng mẫu bốn
 • #1563: Thật thiên kim dưỡng mẫu năm
 • #1564: Thật thiên kim dưỡng mẫu sáu
 • #1565: Thật thiên kim dưỡng mẫu bảy
 • #1566: Thật thiên kim dưỡng mẫu tám
 • #1567: Thật thiên kim dưỡng mẫu chín
 • #1568: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười
 • #1569: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười một
 • #1570: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười hai
 • #1571: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười ba
 • #1572: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười bốn
 • #1573: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười lăm
 • #1574: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười sáu
 • #1575: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười bảy
 • #1576: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười tám
 • #1577: Thật thiên kim dưỡng mẫu mười chín
 • #1578: Thật thiên kim dưỡng mẫu ( xong )
 • #1579: Hòa thân công chúa muội muội một
 • #1580: Hòa thân công chúa muội muội hai
 • #1581: Hòa thân công chúa muội muội ba
 • #1582: Hòa thân công chúa muội muội bốn
 • #1583: Hòa thân công chúa muội muội năm
 • #1584: Hòa thân công chúa muội muội sáu
 • #1585: Hòa thân công chúa muội muội bảy
 • #1586: Hòa thân công chúa muội muội tám
 • #1587: Hòa thân công chúa muội muội chín
 • #1588: Hòa thân công chúa muội muội mười
 • #1589: Hòa thân công chúa muội muội mười hai
 • #1590: Hòa thân công chúa muội muội mười ba
 • #1591: Hòa thân công chúa muội muội mười bốn
 • #1592: Hòa thân công chúa muội muội mười lăm
 • #1593: Hòa thân công chúa muội muội mười sáu
 • #1594: Hòa thân công chúa muội muội mười bảy
 • #1595: Hòa thân công chúa muội muội mười tám
 • #1596: Hòa thân công chúa muội muội mười chín
 • #1597: Hòa thân công chúa muội muội hai mươi
 • #1598: Hòa thân công chúa muội muội hai mươi mốt
 • #1599: Hòa thân công chúa muội muội ( xong )
 • #1600: Pháo hôi bạch nguyệt quang một
Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 4.4]

Related posts

Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi

TiKay

Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế

THUYS♥️

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

THUYS♥️

Không Có Tiền Đồ Hào Môn Nữ Phụ [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Mắt Trái Của Nàng Có Thể Thấy Quỷ

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Vị Diện Công Nghệ Đen

TiKay

2 comments

khanhhung2512 December 24, 2020 at 7:20 pm

Mình nhớ lúc đề yêu cầu truyện này là dùng nguồn bên nuhiep với lý do là nguồn wikidich của truyện này có nhiều chương bị phòng trộm (nhiều chương có nội dung không đúng) mà?

Reply
TiKay December 29, 2020 at 10:07 am

Mình sẽ chuyển sang nguồn nuhiep. 1, 2 ngày nữa sẽ có update nhé

Reply

Leave a Reply