Ngôn TìnhNữ CườngVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Hảo đi, Lâm Tịch biết chính mình bị khuê mật pháo hôi điệu, nhưng là ai tới nói cho nàng Diệu Huyền xã khu là cái gì đông đông?

Có thể tùy tâm sở dục kiến tạo chính mình không gian?

Có thể xuyên qua thời không?

Có thể trường sinh bất tử? Ngươi nói gì?

Còn có thể trở lại thân thể của mình lại làm lại từ đầu?

Một cái đen sì siêu đại trứng bắc thảo mượt mà lăn lại đây đối với nàng gào: “Qua này thôn không này cửa hàng, làm đi cha!”

Mau xuyên sảng văn, nữ chủ trưởng thành hình, khúc dạo đầu lược kịch bản, tân nhân sách mới, khẩn cầu che chở!

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhất Hồ Long Tỉnh Trà
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Về chính thức thượng giá sau đổi mới vấn đề2020-04-24 18:21
 • #2: Tiết tử2020-04-24 18:22
 • #3: Chương 1 Diệu Huyền xã khu?2020-04-24 18:22
 • #4: Chương 2 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 12020-04-24 18:22
 • #5: Chương 3 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 22020-04-24 18:22
 • #6: Chương 4 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 32020-04-24 18:22
 • #7: Chương 5 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 42020-04-24 18:22
 • #8: Chương 6 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 52020-04-24 18:22
 • #9: Chương 7 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 62020-04-24 18:23
 • #10: Chương 8 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 72020-04-24 18:23
 • #11: Chương 9 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 82020-04-24 18:23
 • #12: Chương 10 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 92020-04-24 18:23
 • #13: Chương 11 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 102020-04-24 18:23
 • #14: Chương 12 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 112020-04-24 18:23
 • #15: Chương 13 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 122020-04-24 18:23
 • #16: Chương 14 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 132020-04-24 18:23
 • #17: Chương 15 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 142020-04-24 18:24
 • #18: Chương 16 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 152020-04-24 18:24
 • #19: Chương 17 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 162020-04-24 18:24
 • #20: Chương 18 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 172020-04-24 18:24
 • #21: Chương 19 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 182020-04-24 18:24
 • #22: Chương 20 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 192020-04-24 18:24
 • #23: Chương 21 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 202020-04-24 18:24
 • #24: Chương 22 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 212020-04-24 18:24
 • #25: Chương 23 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 222020-04-24 18:25
 • #26: Chương 24 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 23 ( xong )2020-04-24 18:25
 • #27: Chương 25 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 12020-04-24 18:25
 • #28: Chương 26 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 22020-04-24 18:25
 • #29: Chương 27 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 32020-04-24 18:25
 • #30: Chương 28 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 42020-04-24 18:25
 • #31: Chương 29 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 52020-04-24 18:25
 • #32: Chương 30 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 62020-04-24 18:26
 • #33: Chương 31 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 72020-04-24 18:26
 • #34: Chương 32 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 82020-04-24 18:26
 • #35: Chương 33 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 92020-04-24 18:26
 • #36: Chương 34 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 102020-04-24 18:26
 • #37: Chương 35 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 112020-04-24 18:26
 • #38: Chương 36 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 122020-04-24 18:27
 • #39: Chương 37 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 132020-04-24 18:27
 • #40: Chương 38 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 142020-04-24 18:27
 • #41: Chương 39 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 152020-04-24 18:27
 • #42: Chương 40 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 162020-04-24 18:27
 • #43: Chương 41 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 172020-04-24 18:27
 • #44: Chương 42 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 182020-04-24 18:27
 • #45: Chương 43 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 192020-04-24 18:27
 • #46: Chương 44 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 202020-04-24 18:28
 • #47: Chương 45 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 212020-04-24 18:28
 • #48: Chương 46 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 222020-04-24 18:28
 • #49: Chương 47 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 23 ( xong )2020-04-24 18:28
 • #50: Chương 48 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 12020-04-24 18:28
 • #51: Chương 49 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 22020-04-24 18:28
 • #52: Chương 50 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 32020-04-24 18:28
 • #53: Chương 51 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 42020-04-24 18:28
 • #54: Chương 52 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 52020-04-24 18:29
 • #55: Chương 53 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 62020-04-24 18:29
 • #56: Chương 54 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 72020-04-24 18:29
 • #57: Chương 55 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 82020-04-24 18:29
 • #58: Chương 56 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 92020-04-24 18:29
 • #59: Chương 57 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 102020-04-24 18:29
 • #60: Chương 58 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 112020-04-24 18:29
 • #61: Chương 59 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 122020-04-24 18:30
 • #62: Chương 60 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 132020-04-24 18:30
 • #63: Chương 61 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 142020-04-24 18:30
 • #64: Chương 62 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 152020-04-24 18:30
 • #65: Chương 63 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 162020-04-24 18:30
 • #66: Chương 64 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 172020-04-24 18:30
 • #67: Chương 65 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 182020-04-24 18:30
 • #68: Chương 66 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 19 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng )2020-04-24 18:31
 • #69: Chương 67 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 20 ( xong )2020-04-24 18:31
 • #70: Chương 68 đại trứng vịt Bắc Thảo? Trứng bắc thảo? Xú trứng vịt!2020-04-24 18:31
 • #71: Chương 69 nàng tên gọi A Lê ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:31
 • #72: Chương 70 đánh số 5687 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:31
 • #73: Chương 71 chỉ sống một cái!2020-04-24 18:31
 • #74: Chương 72 tỷ tỷ phẫn nộ 1 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:31
 • #75: Chương 73 tỷ tỷ phẫn nộ 2 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:31
 • #76: Chương 74 tỷ tỷ phẫn nộ 32020-04-24 18:32
 • #77: Chương 75 tỷ tỷ phẫn nộ 4 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:32
 • #78: Chương 76 tỷ tỷ phẫn nộ 5 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:32
 • #79: Chương 77 tỷ tỷ phẫn nộ 62020-04-24 18:32
 • #80: Chương 78 tỷ tỷ phẫn nộ 7 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:32
 • #81: Chương 79 tỷ tỷ phẫn nộ 8 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:32
 • #82: Chương 80 tỷ tỷ phẫn nộ 92020-04-24 18:32
 • #83: Chương 81 tỷ tỷ phẫn nộ 10 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:33
 • #84: Chương 82 tỷ tỷ phẫn nộ 11 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:33
 • #85: Chương 83 tỷ tỷ phẫn nộ 122020-04-24 18:33
 • #86: Chương 84 tỷ tỷ phẫn nộ 13 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:33
 • #87: Chương 85 tỷ tỷ phẫn nộ 142020-04-24 18:33
 • #88: Chương 86 tỷ tỷ phẫn nộ 152020-04-24 18:33
 • #89: Chương 87 tỷ tỷ phẫn nộ 16 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:33
 • #90: Chương 88 tỷ tỷ phẫn nộ 17 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:33
 • #91: Chương 89 tỷ tỷ phẫn nộ 182020-04-24 18:34
 • #92: Chương 90 tỷ tỷ phẫn nộ 19 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:34
 • #93: Chương 91 tỷ tỷ phẫn nộ 20 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:34
 • #94: Chương 92 tỷ tỷ phẫn nộ 212020-04-24 18:34
 • #95: Chương 93 tỷ tỷ phẫn nộ 22 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:34
 • #96: Chương 94 tỷ tỷ phẫn nộ 23 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:34
 • #97: Chương 95 tỷ tỷ phẫn nộ 242020-04-24 18:34
 • #98: Chương 96 tỷ tỷ phẫn nộ 25 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:34
 • #99: Chương 97 tỷ tỷ phẫn nộ 26 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:35
 • #100: Chương 98 tỷ tỷ phẫn nộ 272020-04-24 18:35
 • #101: Chương 99 tỷ tỷ phẫn nộ 28 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:35
 • #102: Chương 100 tỷ tỷ phẫn nộ 29 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:35
 • #103: Chương 101 tỷ tỷ phẫn nộ 302020-04-24 18:35
 • #104: Chương 102 tỷ tỷ phẫn nộ 31 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:35
 • #105: Chương 103 tỷ tỷ phẫn nộ 32 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:35
 • #106: Chương 104 tỷ tỷ phẫn nộ 332020-04-24 18:35
 • #107: Chương 105 tỷ tỷ phẫn nộ 34 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:36
 • #108: Chương 106 tỷ tỷ phẫn nộ 35 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:36
 • #109: Chương 107 tỷ tỷ phẫn nộ ( xong )2020-04-24 18:36
 • #110: Chương 108 ngưng tâm quyết2020-04-24 18:36
 • #111: Chương 109 Dịch Dương, thực xin lỗi 1 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:36
 • #112: Chương 110 Dịch Dương, thực xin lỗi 22020-04-24 18:36
 • #113: Chương 111 Dịch Dương, thực xin lỗi 3 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:37
 • #114: Chương 112 Dịch Dương, thực xin lỗi 4 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:37
 • #115: Chương 113 Dịch Dương, thực xin lỗi 52020-04-24 18:37
 • #116: Chương 114 Dịch Dương, thực xin lỗi 6 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:37
 • #117: Chương 115 Dịch Dương, thực xin lỗi 72020-04-24 18:37
 • #118: Chương 116 Dịch Dương, thực xin lỗi 82020-04-24 18:37
 • #119: Chương 117 Dịch Dương, thực xin lỗi 9 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:37
 • #120: Chương 118 Dịch Dương, thực xin lỗi 10 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:37
 • #121: Chương 119 Dịch Dương, thực xin lỗi 112020-04-24 18:38
 • #122: Chương 120 Dịch Dương, thực xin lỗi 12 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:38
 • #123: Chương 121 Dịch Dương, thực xin lỗi 13 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:38
 • #124: Chương 122 Dịch Dương, thực xin lỗi 142020-04-24 18:38
 • #125: Chương 123 Dịch Dương, thực xin lỗi 15 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:38
 • #126: Chương 124 Dịch Dương, thực xin lỗi 162020-04-24 18:38
 • #127: Chương 125 Dịch Dương, thực xin lỗi 17 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:39
 • #128: Chương 126 Dịch Dương, thực xin lỗi 182020-04-24 18:39
 • #129: Chương 127 Dịch Dương, thực xin lỗi 19 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:39
 • #130: Chương 128 Dịch Dương, thực xin lỗi 202020-04-24 18:39
 • #131: Chương 129 Dịch Dương, thực xin lỗi 21 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:39
 • #132: Chương 130 Dịch Dương, thực xin lỗi 222020-04-24 18:39
 • #133: Chương 131 Dịch Dương, thực xin lỗi 23 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:39
 • #134: Chương 132 Dịch Dương, thực xin lỗi 242020-04-24 18:39
 • #135: Chương 133 Dịch Dương, thực xin lỗi 25 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:40
 • #136: Chương 134 Dịch Dương, thực xin lỗi 262020-04-24 18:40
 • #137: Chương 135 Dịch Dương, thực xin lỗi 27 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:40
 • #138: Chương 136 Dịch Dương, thực xin lỗi 282020-04-24 18:40
 • #139: Chương 137 Dịch Dương, thực xin lỗi 29 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:40
 • #140: Chương 138 Dịch Dương, thực xin lỗi 302020-04-24 18:40
 • #141: Chương 139 Dịch Dương, thực xin lỗi 31 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:40
 • #142: Chương 140 Dịch Dương, thực xin lỗi ( xong )2020-04-24 18:41
 • #143: Chương 141 tin tức tốt? Tin tức xấu? Tin tức tốt! ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:41
 • #144: Tinh tế tỷ đệ 12020-04-24 18:41
 • #145: Tinh tế tỷ đệ 2 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:41
 • #146: Tinh tế tỷ đệ 32020-04-24 18:41
 • #147: Tinh tế tỷ đệ 4 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:41
 • #148: Tinh tế tỷ đệ 52020-04-24 18:42
 • #149: Tinh tế tỷ đệ 62020-04-24 18:42
 • #150: Tinh tế tỷ đệ 72020-04-24 18:42
 • #151: Tinh tế tỷ đệ 8 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:42
 • #152: Tinh tế tỷ đệ 92020-04-24 18:42
 • #153: Tinh tế tỷ đệ 10 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:42
 • #154: Tinh tế tỷ đệ 11 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:42
 • #155: Tinh tế tỷ đệ 122020-04-24 18:42
 • #156: Tinh tế tỷ đệ 13( đệ nhị càng )2020-04-24 18:43
 • #157: Tinh tế tỷ đệ 14 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:43
 • #158: Tinh tế tỷ đệ 152020-04-24 18:43
 • #159: Tinh tế tỷ đệ 16 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:43
 • #160: Tinh tế tỷ đệ 172020-04-24 18:43
 • #161: Tinh tế tỷ đệ 18 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:43
 • #162: Tinh tế tỷ đệ 192020-04-24 18:43
 • #163: Tinh tế tỷ đệ 20 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:43
 • #164: Tinh tế tỷ đệ 212020-04-24 18:44
 • #165: Tinh tế tỷ đệ 22 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:44
 • #166: Tinh tế tỷ đệ 232020-04-24 18:44
 • #167: Tinh tế tỷ đệ 24 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:44
 • #168: Tinh tế tỷ đệ 252020-04-24 18:44
 • #169: Tinh tế tỷ đệ 26 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:44
 • #170: Tinh tế tỷ đệ ( xong ) đệ tam càng2020-04-24 18:44
 • #171: Chương 169 ta có thể gian lận……2020-04-24 18:45
 • #172: Một đường hướng bắc 12020-04-24 18:45
 • #173: Một đường hướng bắc 22020-04-24 18:45
 • #174: Một đường hướng bắc 32020-04-24 18:45
 • #175: Một đường hướng bắc 42020-04-24 18:45
 • #176: Một đường hướng bắc 5 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:45
 • #177: Một đường hướng bắc 62020-04-24 18:46
 • #178: Một đường hướng bắc 7 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:46
 • #179: Một đường hướng bắc 82020-04-24 18:46
 • #180: Một đường hướng bắc 92020-04-24 18:46
 • #181: Một đường hướng bắc 102020-04-24 18:46
 • #182: Một đường hướng bắc 11 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:46
 • #183: Một đường hướng bắc 122020-04-24 18:46
 • #184: Một đường hướng bắc 13 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:47
 • #185: Một đường hướng bắc 142020-04-24 18:47
 • #186: Một đường hướng bắc 15 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:47
 • #187: Một đường hướng bắc 162020-04-24 18:47
 • #188: Một đường hướng bắc 17 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:47
 • #189: Một đường hướng bắc 182020-04-24 18:47
 • #190: Một đường hướng bắc 19 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:48
 • #191: Một đường hướng bắc 20 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:48
 • #192: Một đường hướng bắc 212020-04-24 18:48
 • #193: Một đường hướng bắc 22 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:48
 • #194: Một đường hướng bắc ( xong )2020-04-24 18:48
 • #195: Chương 193 đồ tốt nhất ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:48
 • #196: Chương 194 mở ra tân thế giới đại môn2020-04-24 18:48
 • #197: Ly hồn 1 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:49
 • #198: Ly hồn 22020-04-24 18:49
 • #199: Ly hồn 3 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:49
 • #200: Ly hồn 42020-04-24 18:49
 • #201: Ly hồn 5 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:49
 • #202: Ly hồn 62020-04-24 18:49
 • #203: Ly hồn 7 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:49
 • #204: Ly hồn 82020-04-24 18:49
 • #205: Ly hồn 9 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:50
 • #206: Ly hồn 102020-04-24 18:50
 • #207: Ly hồn 11 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:50
 • #208: Ly hồn 122020-04-24 18:50
 • #209: Ly hồn 13 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:50
 • #210: Ly hồn 142020-04-24 18:50
 • #211: Ly hồn 15 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:50
 • #212: Ly hồn 162020-04-24 18:51
 • #213: Ly hồn 17 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:51
 • #214: Ly hồn 182020-04-24 18:51
 • #215: Ly hồn 19 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:51
 • #216: Ly hồn 20 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:51
 • #217: Ly hồn 212020-04-24 18:51
 • #218: Ly hồn 22 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:51
 • #219: Ly hồn 232020-04-24 18:52
 • #220: Ly hồn 24 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:52
 • #221: Ly hồn 252020-04-24 18:52
 • #222: Ly hồn 262020-04-24 18:52
 • #223: Ly hồn 27 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:52
 • #224: Ly hồn 282020-04-24 18:52
 • #225: Ly hồn 29 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:52
 • #226: Ly hồn 302020-04-24 18:52
 • #227: Chưa hoàn thành! ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:53
 • #228: Chương 226 ta giang sơn 12020-04-24 18:53
 • #229: Chương 227 ta giang sơn 2 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:53
 • #230: Chương 228 ta giang sơn 32020-04-24 18:53
 • #231: Chương 229 ta giang sơn 4 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:53
 • #232: Chương 230 ta giang sơn 52020-04-24 18:53
 • #233: Chương 231 ta giang sơn 6 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:53
 • #234: Chương 232 ta giang sơn 7 ( vé tháng thêm càng )2020-04-24 18:54
 • #235: Chương 233 ta giang sơn 82020-04-24 18:54
 • #236: Chương 234 ta giang sơn 9 ( cấp đà chủ đầu tháng thưởng tuyết thêm càng )2020-04-24 18:54
 • #237: Chương 235 ta giang sơn 10 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:54
 • #238: Chương 236 ta giang sơn 112020-04-24 18:54
 • #239: Chương 237 ta giang sơn 12 ( đề cử phiếu 2000 thêm càng )2020-04-24 18:54
 • #240: Chương 238 ta giang sơn 13 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:54
 • #241: Chương 239 ta giang sơn 142020-04-24 18:55
 • #242: Chương 240 ta giang sơn 15 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:55
 • #243: Chương 241 ta giang sơn 162020-04-24 18:55
 • #244: Chương 242 ta giang sơn 17 ( cấp phong thanh thiết đánh thưởng thêm càng )2020-04-24 18:55
 • #245: Chương 243 ta giang sơn 18 ( đệ tam càng )2020-04-24 18:55
 • #246: Chương 244 ta giang sơn 192020-04-24 18:55
 • #247: Chương 245 ta giang sơn 20 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:55
 • #248: Chương 246 ta giang sơn 212020-04-24 18:56
 • #249: Chương 247 ta giang sơn 22 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng )2020-04-24 18:56
 • #250: Chương 248 ta giang sơn 232020-04-24 18:56
 • #251: Chương 249 ta giang sơn 242020-04-24 18:56
 • #252: Chương 250 ta giang sơn 252020-04-24 18:56
 • #253: Chương 251 ta giang sơn 26 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:56
 • #254: Chương 252 ta giang sơn 272020-04-24 18:56
 • #255: Chương 253 ta giang sơn 28 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:56
 • #256: Chương 254 ta giang sơn 292020-04-24 18:57
 • #257: Chương 255 ta giang sơn 30 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:57
 • #258: Chương 256 ta giang sơn 312020-04-24 18:57
 • #259: Chương 257 ta giang sơn 32 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:57
 • #260: Chương 258 ta giang sơn 332020-04-24 18:57
 • #261: Chương 259 ta giang sơn 34 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:57
 • #262: Chương 260 ta giang sơn 352020-04-24 18:57
 • #263: Chương 261 ta giang sơn 36 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:57
 • #264: Chương 262 ta giang sơn 372020-04-24 18:58
 • #265: Chương 263 ta giang sơn 38 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:58
 • #266: Chương 264 ta giang sơn 392020-04-24 18:58
 • #267: Chương 265 ta giang sơn 40 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:58
 • #268: Chương 266 ta giang sơn 412020-04-24 18:58
 • #269: Chương 267 ta giang sơn 42 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:58
 • #270: Chương 268 ta giang sơn 432020-04-24 18:58
 • #271: Chương 269 ta giang sơn 44 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:58
 • #272: Chương 270 ta giang sơn ( xong )2020-04-24 18:59
 • #273: Chương 271 lần này phát tài ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:59
 • #274: Ta là hồ ly tinh 12020-04-24 18:59
 • #275: Ta là hồ ly tinh 2 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:59
 • #276: Ta là hồ ly tinh 32020-04-24 18:59
 • #277: Ta là hồ ly tinh 4 ( đệ nhị càng )2020-04-24 18:59
 • #278: Ta là hồ ly tinh 52020-04-24 18:59
 • #279: Ta là hồ ly tinh 6 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:00
 • #280: Ta là hồ ly tinh 72020-04-24 19:00
 • #281: Ta là hồ ly tinh 8 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:00
 • #282: Ta là hồ ly tinh 92020-04-24 19:00
 • #283: Ta là hồ ly tinh 10 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:00
 • #284: Ta là hồ ly tinh 11 ( đệ tam càng )2020-04-24 19:00
 • #285: Ta là hồ ly tinh 122020-04-24 19:00
 • #286: Ta là hồ ly tinh 13 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:00
 • #287: Ta là hồ ly tinh 14 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:01
 • #288: Ta là hồ ly tinh 152020-04-24 19:01
 • #289: Ta là hồ ly tinh 16 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:01
 • #290: Ta là hồ ly tinh 17 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng )2020-04-24 19:01
 • #291: Ta là hồ ly tinh 182020-04-24 19:01
 • #292: Ta là hồ ly tinh 19 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:01
 • #293: Ta là hồ ly tinh 20 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:02
 • #294: Ta là hồ ly tinh 212020-04-24 19:02
 • #295: Ta là hồ ly tinh 22 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:02
 • #296: Ta là hồ ly tinh 23 ( đề cử phiếu một vạn nhị thêm càng )2020-04-24 19:02
 • #297: Ta là hồ ly tinh 242020-04-24 19:02
 • #298: Ta là hồ ly tinh 25 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:02
 • #299: Ta là hồ ly tinh 26 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết 2000 đánh thưởng thêm càng )2020-04-24 19:03
 • #300: Ta là hồ ly tinh 272020-04-24 19:03
 • #301: Ta là hồ ly tinh 28 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:03
 • #302: Ta là hồ ly tinh 29 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:03
 • #303: Ta là hồ ly tinh 302020-04-24 19:03
 • #304: Ta là hồ ly tinh 31 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:03
 • #305: Ta là hồ ly tinh 32 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:04
 • #306: Ta là hồ ly tinh 332020-04-24 19:04
 • #307: Ta là hồ ly tinh 34 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:04
 • #308: Ta là hồ ly tinh 352020-04-24 19:04
 • #309: Ta là hồ ly tinh 35 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:04
 • #310: Ta là hồ ly tinh 362020-04-24 19:04
 • #311: Ta là hồ ly tinh 37 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:04
 • #312: Ta là hồ ly tinh 382020-04-24 19:05
 • #313: Ta là hồ ly tinh 39 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:05
 • #314: Ta là hồ ly tinh 40 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:05
 • #315: Ta là hồ ly tinh 412020-04-24 19:05
 • #316: Ta là hồ ly tinh 42 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:05
 • #317: Ta là hồ ly tinh 432020-04-24 19:05
 • #318: Ta là hồ ly tinh 44 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:05
 • #319: Ta là hồ ly tinh 35 ( đề cử phiếu 2000 thêm càng )2020-04-24 19:05
 • #320: Ta là hồ ly tinh ( xong )2020-04-24 19:06
 • #321: Chương 318 có thể về nhà? ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:06
 • #322: Chương 319 nông gia tỷ muội 1 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng )2020-04-24 19:06
 • #323: Chương 320 nông gia tỷ muội 22020-04-24 19:06
 • #324: Chương 321 nông gia tỷ muội 3 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:06
 • #325: Chương 322 nông gia tỷ muội 42020-04-24 19:06
 • #326: Chương 323 nông gia tỷ muội 5 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:06
 • #327: Chương 324 nông gia tỷ muội 62020-04-24 19:07
 • #328: Chương 325 nông gia tỷ muội 7 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:07
 • #329: Chương 326 nông gia tỷ muội 82020-04-24 19:07
 • #330: Chương 327 nông gia tỷ muội 92020-04-24 19:07
 • #331: Chương 328 nông gia tỷ muội 10 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:07
 • #332: Chương 329 nông gia tỷ muội 112020-04-24 19:07
 • #333: Chương 330 nông gia tỷ muội 12 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:07
 • #334: Chương 331 nông gia tỷ muội 132020-04-24 19:07
 • #335: Chương 332 nông gia tỷ muội 14 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:08
 • #336: Chương 333 nông gia tỷ muội 152020-04-24 19:08
 • #337: Chương 334 nông gia tỷ muội 16 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:08
 • #338: Chương 335 nông gia tỷ muội 172020-04-24 19:08
 • #339: Chương 336 nông gia tỷ muội 18 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:08
 • #340: Chương 337 nông gia tỷ muội 192020-04-24 19:08
 • #341: Chương 338 nông gia tỷ muội 202020-04-24 19:08
 • #342: Chương 339 nông gia tỷ muội 212020-04-24 19:09
 • #343: Chương 340 nông gia tỷ muội 22 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:09
 • #344: Chương 341 nông gia tỷ muội 23 ( đề cử phiếu một vạn sáu thêm càng )2020-04-24 19:09
 • #345: Chương 342 nông gia tỷ muội 24 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng )2020-04-24 19:09
 • #346: Chương 343 nông gia tỷ muội 25 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng )2020-04-24 19:09
 • #347: Chương 344 nông gia tỷ muội 262020-04-24 19:09
 • #348: Chương 345 nông gia tỷ muội 27 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:09
 • #349: Chương 346 nông gia tỷ muội 28 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:10
 • #350: Chương 347 nông gia tỷ muội 29 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 3 )2020-04-24 19:10
 • #351: Chương 348 nông gia tỷ muội 30 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 4 )2020-04-24 19:10
 • #352: Chương 349 nông gia tỷ muội 312020-04-24 19:10
 • #353: Chương 350 nông gia tỷ muội 32 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:10
 • #354: Chương 351 nông gia tỷ muội 33 ( xong ) ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 5 )2020-04-24 19:10
 • #355: Chương 352 ngưng hình ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 6 )2020-04-24 19:10
 • #356: Chương 353 thiếu chút nữa bị lừa2020-04-24 19:10
 • #357: Chương 354 xã khu về điểm này chuyện này ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:11
 • #358: Chương 355 hồi tưởng 1 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng )2020-04-24 19:11
 • #359: Chương 356 hồi tưởng 2 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 7 )2020-04-24 19:11
 • #360: Chương 357 hồi tưởng 3 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 8 )2020-04-24 19:11
 • #361: Chương 358 hồi tưởng 42020-04-24 19:11
 • #362: Chương 359 hồi tưởng 5 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:11
 • #363: Chương 360 hồi tưởng 6 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 9 )2020-04-24 19:11
 • #364: Chương 361 hồi tưởng 7 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 10 )2020-04-24 19:12
 • #365: Chương 362 hồi tưởng 82020-04-24 19:12
 • #366: Chương 363 hồi tưởng 9 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:12
 • #367: Chương 364 hồi tưởng 10 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:12
 • #368: Chương 365 hồi tưởng 11 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 11 )2020-04-24 19:12
 • #369: Chương 366 hồi tưởng 12 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 12 )2020-04-24 19:12
 • #370: Chương 367 hồi tưởng 132020-04-24 19:13
 • #371: Chương 368 hồi tưởng 14 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:13
 • #372: Chương 369 hồi tưởng 15 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 13 )2020-04-24 19:13
 • #373: Chương 370 hồi tưởng 16 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 14 )2020-04-24 19:13
 • #374: Chương 371 hồi tưởng 172020-04-24 19:13
 • #375: Chương 372 hồi tưởng 18 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:13
 • #376: Chương 373 hồi tưởng 19 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:13
 • #377: Chương 374 rời đi and trở về ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 15 )2020-04-24 19:14
 • #378: Chương 375 ta không gian ai làm chủ ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 16 )2020-04-24 19:14
 • #379: Chương 376 ăn một cái thế giới2020-04-24 19:14
 • #380: Tới đánh ta a 12020-04-24 19:14
 • #381: Tới đánh ta a 2 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 17 )2020-04-24 19:14
 • #382: Tới đánh ta a 3 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 18 )2020-04-24 19:14
 • #383: Tới đánh ta a 42020-04-24 19:14
 • #384: Tới đánh ta a 5 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:14
 • #385: Tới đánh ta a 6 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng )2020-04-24 19:15
 • #386: Tới đánh ta a 7 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 19 )2020-04-24 19:15
 • #387: Tới đánh ta a 8 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 20 )2020-04-24 19:15
 • #388: Tới đánh ta a 92020-04-24 19:15
 • #389: Tới đánh ta a 10 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:15
 • #390: Tới đánh ta a 11 ( đề cử phiếu 18000 thêm càng )2020-04-24 19:15
 • #391: Tới đánh ta a 12 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 21 )2020-04-24 19:15
 • #392: Tới đánh ta a 13 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 22 )2020-04-24 19:16
 • #393: Tới đánh ta a 142020-04-24 19:16
 • #394: Tới đánh ta a 15 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:16
 • #395: Tới đánh ta a 16 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng )2020-04-24 19:16
 • #396: Tới đánh ta a 17 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 23 )2020-04-24 19:16
 • #397: Tới đánh ta a 182020-04-24 19:16
 • #398: Chương 395 tới đánh ta a 19 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:16
 • #399: Tới đánh ta a 202020-04-24 19:17
 • #400: Tới đánh ta a 21 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:17
 • #401: Tới đánh ta a 22 ( vé tháng 50 thêm càng )2020-04-24 19:17
 • #402: Tới đánh ta a 23 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 24 )2020-04-24 19:17
 • #403: Tới đánh ta a 24 ( cấp chưởng môn thiêu hầm thêm càng 25 )2020-04-24 19:17
 • #404: Tới đánh ta a 252020-04-24 19:17
 • #405: Tới đánh ta a 26 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:18
 • #406: Tới đánh ta a 27 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 1 )2020-04-24 19:18
 • #407: Tới đánh ta a 28 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 2 )2020-04-24 19:18
 • #408: Tới đánh ta a 29 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 3 )2020-04-24 19:18
 • #409: Tới đánh ta a 302020-04-24 19:18
 • #410: Tới đánh ta a 31 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:18
 • #411: Tới đánh ta a 32 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng )2020-04-24 19:18
 • #412: Tới đánh ta a 33 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng )2020-04-24 19:18
 • #413: Tới đánh ta a 342020-04-24 19:19
 • #414: Tới đánh ta a 352020-04-24 19:19
 • #415: Tới đánh ta a 36 ( cấp thắng thắng thêm càng 1 )2020-04-24 19:19
 • #416: Tới đánh ta a 37 ( cấp thắng thắng thêm càng 2 )2020-04-24 19:19
 • #417: Tới đánh ta a 38 ( cấp thắng thắng thêm càng 3 )2020-04-24 19:19
 • #418: Tới đánh ta a 392020-04-24 19:19
 • #419: Tới đánh ta a 40 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:19
 • #420: Tới đánh ta a 41 ( cấp thắng thắng thêm càng 4 )2020-04-24 19:19
 • #421: Tới đánh ta a 42 ( cấp thắng thắng thêm càng 5 )2020-04-24 19:20
 • #422: Tới đánh ta a ( xong ) ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 1 )2020-04-24 19:20
 • #423: Chương 420 trời sinh mộc linh2020-04-24 19:20
 • #424: Tận thế trang viên 12020-04-24 19:20
 • #425: Tận thế trang viên 22020-04-24 19:20
 • #426: Tận thế trang viên 3 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 3 )2020-04-24 19:20
 • #427: Tận thế trang viên 4 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 4 )2020-04-24 19:20
 • #428: Tận thế trang viên 52020-04-24 19:20
 • #429: Tận thế trang viên 6 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 5 )2020-04-24 19:21
 • #430: Tận thế trang viên 72020-04-24 19:21
 • #431: Tận thế trang viên 8 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:21
 • #432: Tận thế trang viên 92020-04-24 19:21
 • #433: Tận thế trang viên 10 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:21
 • #434: Tận thế trang viên 112020-04-24 19:21
 • #435: Tận thế trang viên 12 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:22
 • #436: Tận thế trang viên 132020-04-24 19:22
 • #437: Tận thế trang viên 14 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:22
 • #438: Tận thế trang viên 152020-04-24 19:22
 • #439: Tận thế trang viên 16 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:22
 • #440: Tận thế trang viên 172020-04-24 19:22
 • #441: Tận thế trang viên 18 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:22
 • #442: Tận thế trang viên 192020-04-24 19:23
 • #443: Tận thế trang viên 20 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:23
 • #444: Tận thế trang viên 212020-04-24 19:23
 • #445: Tận thế trang viên 22 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:23
 • #446: Tận thế trang viên 232020-04-24 19:23
 • #447: Tận thế trang viên 24 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:23
 • #448: Tận thế trang viên 252020-04-24 19:23
 • #449: Tận thế trang viên 26 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:24
 • #450: Tận thế trang viên 272020-04-24 19:24
 • #451: Tận thế trang viên 28 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:24
 • #452: Tận thế trang viên 292020-04-24 19:24
 • #453: Tận thế trang viên 30 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:24
 • #454: Tận thế trang viên 312020-04-24 19:24
 • #455: Tận thế trang viên 32 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:24
 • #456: Tận thế trang viên 332020-04-24 19:24
 • #457: Tận thế trang viên 34 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:25
 • #458: Tận thế trang viên 352020-04-24 19:25
 • #459: Tận thế trang viên 36 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:25
 • #460: Tận thế trang viên 372020-04-24 19:25
 • #461: Tận thế trang viên 38 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:25
 • #462: Tận thế trang viên 392020-04-24 19:25
 • #463: Chương 460 tái kiến Chu Hiểu Lan2020-04-24 19:25
 • #464: Chương 461 ta là ngốc bạch ngọt 12020-04-24 19:26
 • #465: Chương 462 ta là ngốc bạch ngọt 2 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:26
 • #466: Chương 463 ta là ngốc bạch ngọt 32020-04-24 19:26
 • #467: Chương 464 ta là ngốc bạch ngọt 4 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:26
 • #468: Chương 465 ta là ngốc bạch ngọt 52020-04-24 19:26
 • #469: Chương 466 ta là ngốc bạch ngọt 6 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:26
 • #470: Chương 467 ta là ngốc bạch ngọt 72020-04-24 19:26
 • #471: Chương 468 ta là ngốc bạch ngọt 8 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:27
 • #472: Chương 469 ta là ngốc bạch ngọt 92020-04-24 19:27
 • #473: Chương 470 ta là ngốc bạch ngọt 10 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:27
 • #474: Chương 471 ta là ngốc bạch ngọt 11 ( vé tháng thêm càng 1 )2020-04-24 19:27
 • #475: Chương 472 ta là ngốc bạch ngọt 122020-04-24 19:27
 • #476: Chương 473 ta là ngốc bạch ngọt 13 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:27
 • #477: Chương 474 ta là ngốc bạch ngọt 14 ( vé tháng thêm càng 2 )2020-04-24 19:27
 • #478: Chương 475 ta là ngốc bạch ngọt 152020-04-24 19:28
 • #479: Chương 476 ta là ngốc bạch ngọt 16 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:28
 • #480: Chương 477 ta là ngốc bạch ngọt 17 ( vé tháng thêm càng 3 )2020-04-24 19:28
 • #481: Chương 478 ta là ngốc bạch ngọt 182020-04-24 19:28
 • #482: Chương 479 ta là ngốc bạch ngọt 19 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:28
 • #483: Chương 480 ta là ngốc bạch ngọt 202020-04-24 19:28
 • #484: Chương 481 ta là ngốc bạch ngọt 21 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:28
 • #485: Chương 482 ta là ngốc bạch ngọt 22 ( vé tháng thêm càng 4 )2020-04-24 19:28
 • #486: Chương 483 ta là ngốc bạch ngọt 232020-04-24 19:29
 • #487: Chương 484 ta là ngốc bạch ngọt 24 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:29
 • #488: Chương 485 ta là ngốc bạch ngọt 25 ( vé tháng thêm càng 5 )2020-04-24 19:29
 • #489: Chương 486 ta là ngốc bạch ngọt 262020-04-24 19:29
 • #490: Chương 487 ta là ngốc bạch ngọt 27 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:29
 • #491: Chương 488 ta là ngốc bạch ngọt 28 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 1 )2020-04-24 19:29
 • #492: Chương 489 ta là ngốc bạch ngọt 292020-04-24 19:29
 • #493: Chương 490 ta là ngốc bạch ngọt 30 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:30
 • #494: Chương 491 ta là ngốc bạch ngọt 31 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 2 )2020-04-24 19:30
 • #495: Chương 492 ưu tú!2020-04-24 19:30
 • #496: Chương 493 ngươi đến nuôi sống ta 1 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:30
 • #497: Chương 494 ngươi đến nuôi sống ta 2 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 3 )2020-04-24 19:30
 • #498: Chương 495 ngươi đến nuôi sống ta 32020-04-24 19:30
 • #499: Chương 496 ngươi đến nuôi sống ta 4 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:30
 • #500: Chương 497 ngươi đến nuôi sống ta 5 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 4 )2020-04-24 19:31
 • #501: Chương 498 ngươi đến nuôi sống ta 62020-04-24 19:31
 • #502: Chương 499 ngươi đến nuôi sống ta 7 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:31
 • #503: Chương 500 ngươi đến nuôi sống ta 8 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 5 )2020-04-24 19:31
 • #504: Chương 501 ngươi đến nuôi sống ta 92020-04-24 19:31
 • #505: Chương 502 ngươi đến nuôi sống ta 10 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:31
 • #506: Chương 503 ngươi đến nuôi sống ta 11 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 6 )2020-04-24 19:31
 • #507: Chương 504 ngươi đến nuôi sống ta 122020-04-24 19:32
 • #508: Chương 505 ngươi đến nuôi sống ta 13 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:32
 • #509: Chương 506 ngươi đến nuôi sống ta 14 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng 1 )2020-04-24 19:32
 • #510: Chương 507 ngươi đến nuôi sống ta 152020-04-24 19:32
 • #511: Chương 508 ngươi đến nuôi sống ta 16 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:32
 • #512: Chương 509 ngươi đến nuôi sống ta 172020-04-24 19:33
 • #513: Chương 510 ngươi đến nuôi sống ta 18 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:33
 • #514: Chương 511 ngươi đến nuôi sống ta 192020-04-24 19:33
 • #515: Chương 512 ngươi đến nuôi sống ta 20 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:33
 • #516: Chương 513 ngươi đến nuôi sống ta 21 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng 2 )2020-04-24 19:33
 • #517: Chương 514 ngươi đến nuôi sống ta 222020-04-24 19:33
 • #518: Chương 515 ngươi đến nuôi sống ta 23 ( đệ nhị càng )2020-04-24 19:34
 • #519: Chương 516 ngươi đến nuôi sống ta 24 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng 3 )2020-04-25 06:23
 • #520: Chương 517 ngươi đến nuôi sống ta 252020-04-25 06:23
 • #521: Chương 518 ngươi đến nuôi sống ta 26 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:23
 • #522: Chương 519 ngươi đến nuôi sống ta 27 ( đánh thưởng tích lũy 5000 thêm càng 4 )2020-04-25 06:23
 • #523: Chương 520 ngươi đến nuôi sống ta ( xong )2020-04-25 06:23
 • #524: Chương 521 Ngự Tử Ly ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:24
 • #525: Chương 522 trĩ tâm ( cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng 1 )2020-04-25 06:24
 • #526: Chương 523 nương nương thiên thiên tuế 12020-04-25 06:24
 • #527: Chương 524 nương nương thiên thiên tuế 2 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:24
 • #528: Chương 525 nương nương thiên thiên tuế 32020-04-25 06:24
 • #529: Chương 526 nương nương thiên thiên tuế 4 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:25
 • #530: Chương 527 nương nương thiên thiên tuế 5 ( cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng 2 )2020-04-25 06:25
 • #531: Chương 528 nương nương thiên thiên tuế 62020-04-25 06:25
 • #532: Chương 529 nương nương thiên thiên tuế 7 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:25
 • #533: Chương 530 nương nương thiên thiên tuế 8 ( cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng 3 )2020-04-25 06:25
 • #534: Chương 531 nương nương thiên thiên tuế 92020-04-25 06:26
 • #535: Chương 532 nương nương thiên thiên tuế 10 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:26
 • #536: Chương 533 nương nương thiên thiên tuế 11 ( cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng 4 )2020-04-25 06:26
 • #537: Chương 534 nương nương thiên thiên tuế 122020-04-25 06:26
 • #538: Chương 535 nương nương thiên thiên tuế 13 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:26
 • #539: Chương 536 nương nương thiên thiên tuế 14 ( cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng 5 )2020-04-25 06:27
 • #540: Chương 537 nương nương thiên thiên tuế 152020-04-25 06:27
 • #541: Chương 538 nương nương thiên thiên tuế 16 ( đề cử phiếu thêm càng 1 )2020-04-25 06:27
 • #542: Chương 539 nương nương thiên thiên tuế 17 ( đệ tam càng )2020-04-25 06:27
 • #543: Chương 540 nương nương thiên thiên tuế 182020-04-25 06:27
 • #544: Chương 541 nương nương thiên thiên tuế 19 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:28
 • #545: Chương 542 nương nương thiên thiên tuế 20 ( đề cử phiếu thêm càng 2 )2020-04-25 06:28
 • #546: Chương 543 nương nương thiên thiên tuế 212020-04-25 06:28
 • #547: Chương 544 nương nương thiên thiên tuế 22 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:28
 • #548: Chương 545 nương nương thiên thiên tuế 23 ( đề cử phiếu thêm càng 3 )2020-04-25 06:28
 • #549: Chương 546 nương nương thiên thiên tuế 242020-04-25 06:28
 • #550: Chương 547 nương nương thiên thiên tuế 25 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:29
 • #551: Chương 548 nương nương thiên thiên tuế 262020-04-25 06:29
 • #552: Chương 549 nương nương thiên thiên tuế 27 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:29
 • #553: Chương 550 nương nương thiên thiên tuế 282020-04-25 06:29
 • #554: Chương 551 nương nương thiên thiên tuế 29 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:29
 • #555: Chương 552 nương nương thiên thiên tuế 302020-04-25 06:29
 • #556: Chương 553 Na Tra?2020-04-25 06:30
 • #557: Chương 554 tức nhưỡng cùng Huyền Băng Tủy2020-04-25 06:30
 • #558: Mang đi ngươi hô hấp 1 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:30
 • #559: Mang đi ngươi hô hấp 22020-04-25 06:30
 • #560: Mang đi ngươi hô hấp 32020-04-25 06:30
 • #561: Mang đi ngươi hô hấp 42020-04-25 06:30
 • #562: Mang đi ngươi hô hấp 52020-04-25 06:31
 • #563: Mang đi ngươi hô hấp 62020-04-25 06:31
 • #564: Mang đi ngươi hô hấp 72020-04-25 06:31
 • #565: Mang đi ngươi hô hấp 82020-04-25 06:31
 • #566: Mang đi ngươi hô hấp 92020-04-25 06:31
 • #567: Mang đi ngươi hô hấp 102020-04-25 06:32
 • #568: Mang đi ngươi hô hấp 112020-04-25 06:32
 • #569: Mang đi ngươi hô hấp 122020-04-25 06:32
 • #570: Mang đi ngươi hô hấp 132020-04-25 06:32
 • #571: Mang đi ngươi hô hấp 142020-04-25 06:32
 • #572: Mang đi ngươi hô hấp 152020-04-25 06:33
 • #573: Mang đi ngươi hô hấp 162020-04-25 06:33
 • #574: Mang đi ngươi hô hấp 172020-04-25 06:33
 • #575: Mang đi ngươi hô hấp 182020-04-25 06:33
 • #576: Mang đi ngươi hô hấp 192020-04-25 06:33
 • #577: Mang đi ngươi hô hấp 202020-04-25 06:33
 • #578: Mang đi ngươi hô hấp 212020-04-25 06:34
 • #579: Mang đi ngươi hô hấp 222020-04-25 06:34
 • #580: Mang đi ngươi hô hấp 232020-04-25 06:34
 • #581: Mang đi ngươi hô hấp 242020-04-25 06:34
 • #582: Mang đi ngươi hô hấp 252020-04-25 06:34
 • #583: Mang đi ngươi hô hấp 262020-04-25 06:34
 • #584: Mang đi ngươi hô hấp 272020-04-25 06:35
 • #585: Mang đi ngươi hô hấp 282020-04-25 06:35
 • #586: Mang đi ngươi hô hấp 292020-04-25 06:35
 • #587: Mang đi ngươi hô hấp 302020-04-25 06:35
 • #588: Chương 585 tiên thuật phòng2020-04-25 06:36
 • #589: Chương 586 cầu ngươi buông tha ta2020-04-25 06:36
 • #590: Chương 587 phân biệt thủy tinh2020-04-25 06:36
 • #591: Chương 588 khắc lục thủy tinh2020-04-25 06:36
 • #592: Chương 589 chiến đội mời2020-04-25 06:36
 • #593: Chương 590 Apollo nói, phải có quang2020-04-25 06:37
 • #594: Chương 591 vân hồ ly hiếu kính2020-04-25 06:37
 • #595: Chương 592 trát tâm khen thưởng2020-04-25 06:37
 • #596: Chương 593 ngàn cơ chiếu ảnh2020-04-25 06:37
 • #597: Chương 594 ảnh đế cứu vớt kế hoạch 12020-04-25 06:37
 • #598: Chương 595 ảnh đế cứu vớt kế hoạch 22020-04-25 06:37
 • #599: Chương 596 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 32020-04-25 06:38
 • #600: Chương 597 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 42020-04-25 06:38
 • #601: Chương 598 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 52020-04-25 06:38
 • #602: Chương 599 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 62020-04-25 06:38
 • #603: Chương 600 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 72020-04-25 06:38
 • #604: Chương 601 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 82020-04-25 06:39
 • #605: Chương 602 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 92020-04-25 06:39
 • #606: Chương 603 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 102020-04-25 06:39
 • #607: Chương 604 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 112020-04-25 06:39
 • #608: Chương 605 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 122020-04-25 06:40
 • #609: Chương 606 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 132020-04-25 06:40
 • #610: Chương 607 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 142020-04-25 06:40
 • #611: Chương 608 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 152020-04-25 06:40
 • #612: Chương 609 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 162020-04-25 06:40
 • #613: Chương 610 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 172020-04-25 06:41
 • #614: Chương 611 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 182020-04-25 06:41
 • #615: Chương 612 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 192020-04-25 06:41
 • #616: Chương 613 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 202020-04-25 06:41
 • #617: Chương 614 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 212020-04-25 06:41
 • #618: Chương 615 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 222020-04-25 06:41
 • #619: Chương 616 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 232020-04-25 06:42
 • #620: Chương 617 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 242020-04-25 06:42
 • #621: Chương 618 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 252020-04-25 06:42
 • #622: Chương 619 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 262020-04-25 06:42
 • #623: Chương 620 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 272020-04-25 06:42
 • #624: Chương 621 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 282020-04-25 06:43
 • #625: Chương 622 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 29 ( xin lỗi, trong nhà có điểm việc gấp, đổi mới chậm )2020-04-25 06:43
 • #626: Chương 623 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 302020-04-25 06:43
 • #627: Chương 624 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 312020-04-25 06:43
 • #628: Chương 625 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 322020-04-25 06:43
 • #629: Chương 626 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 332020-04-25 06:43
 • #630: Chương 627 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 342020-04-25 06:44
 • #631: Chương 628 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 352020-04-25 06:44
 • #632: Chương 629 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 362020-04-25 06:44
 • #633: Chương 630 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 372020-04-25 06:44
 • #634: Chương 631 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 382020-04-25 06:44
 • #635: Chương 632 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 392020-04-25 06:45
 • #636: Chương 633 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 402020-04-25 06:45
 • #637: Chương 634 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 412020-04-25 06:45
 • #638: Chương 635 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 422020-04-25 06:45
 • #639: Chương 636 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 432020-04-25 06:45
 • #640: Chương 637 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 442020-04-25 06:46
 • #641: Chương 638 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 452020-04-25 06:46
 • #642: Chương 639 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 462020-04-25 06:46
 • #643: Chương 640 cứu vớt ảnh đế kế hoạch ( xong )2020-04-25 06:46
 • #644: Chương 641 khai hoang tinh2020-04-25 06:46
 • #645: Chương 642 thu hoạch2020-04-25 06:47
 • #646: Chương 643 ấn nô 12020-04-25 06:47
 • #647: Chương 644 ấn nô 22020-04-25 06:47
 • #648: Chương 645 ấn nô 32020-04-25 06:47
 • #649: Chương 646 ấn nô 42020-04-25 06:47
 • #650: Chương 647 ấn nô 52020-04-25 06:48
 • #651: Chương 648 ấn nô 62020-04-25 06:48
 • #652: Chương 649 ấn nô 7 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:48
 • #653: Chương 650 ấn nô 8 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng )2020-04-25 06:48
 • #654: Chương 651 ấn nô 92020-04-25 06:48
 • #655: Chương 652 ấn nô 10 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:49
 • #656: Chương 653 ấn nô 11 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 2 )2020-04-25 06:49
 • #657: Chương 654 ấn nô 122020-04-25 06:49
 • #658: Chương 655 ấn nô 13 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:49
 • #659: Chương 656 ấn nô 14 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 3 )2020-04-25 06:49
 • #660: Chương 657 ấn nô 152020-04-25 06:49
 • #661: Chương 658 ấn nô 16 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:50
 • #662: Chương 659 ấn nô 17 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 1 )2020-04-25 06:50
 • #663: Chương 660 ấn nô 182020-04-25 06:50
 • #664: Chương 661 ấn nô 19 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:50
 • #665: Chương 662 ấn nô 20 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 2 )2020-04-25 06:50
 • #666: Chương 663 ấn nô 212020-04-25 06:51
 • #667: Chương 664 ấn nô 22 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:51
 • #668: Chương 665 ấn nô 232020-04-25 06:51
 • #669: Chương 666 ấn nô 24 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:51
 • #670: Chương 667 ấn nô 25 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 3 )2020-04-25 06:51
 • #671: Chương 668 ấn nô 262020-04-25 06:51
 • #672: Chương 669 ấn nô 27 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:52
 • #673: Chương 670 ấn nô 28 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 4 )2020-04-25 06:52
 • #674: Chương 671 ấn nô 292020-04-25 06:52
 • #675: Chương 672 ấn nô 30 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:52
 • #676: Chương 673 ấn nô 31 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 5 )2020-04-25 06:52
 • #677: Chương 674 ấn nô 322020-04-25 06:53
 • #678: Chương 675 ấn nô 33 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:53
 • #679: Chương 676 ấn nô 34 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 6 )2020-04-25 06:53
 • #680: Chương 677 ấn nô 352020-04-25 06:53
 • #681: Chương 678 ấn nô 36 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:53
 • #682: Chương 679 ấn nô 37 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 7 )2020-04-25 06:53
 • #683: Chương 680 ấn nô 382020-04-25 06:54
 • #684: Chương 681 ấn nô 39 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:54
 • #685: Chương 682 ấn nô 40 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 8 )2020-04-25 06:54
 • #686: Chương 683 ấn nô 412020-04-25 06:54
 • #687: Chương 684 ấn nô 42 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:54
 • #688: Chương 685 ấn nô 432020-04-25 06:55
 • #689: Chương 686 ấn nô 44 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:55
 • #690: Chương 687 ấn nô 45 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 9 )2020-04-25 06:55
 • #691: Chương 688 ấn nô 462020-04-25 06:55
 • #692: Chương 689 ấn nô 472020-04-25 06:55
 • #693: Chương 690 ấn nô 48 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:55
 • #694: Chương 691 ấn nô 49 ( cấp kỷ mặc tuyết thêm càng 10 )2020-04-25 06:56
 • #695: Chương 692 ấn nô ( xong )2020-04-25 06:56
 • #696: Chương 693 biến mất a kéo lôi ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:56
 • #697: Tay 1 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 1 )2020-04-25 06:56
 • #698: Tay 22020-04-25 06:56
 • #699: Tay 3 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:57
 • #700: Tay 4 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 2 )2020-04-25 06:57
 • #701: Tay 52020-04-25 06:57
 • #702: Tay 6 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:57
 • #703: Tay 7 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 3 )2020-04-25 06:57
 • #704: Tay 82020-04-25 06:58
 • #705: Tay 9 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:58
 • #706: Chương 703 tay 10 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 4 )2020-04-25 06:58
 • #707: Tay 112020-04-25 06:58
 • #708: Tay 122020-04-25 06:58
 • #709: Tay 132020-04-25 06:59
 • #710: Tay 14 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:59
 • #711: Tay 152020-04-25 06:59
 • #712: Tay 16 ( đệ nhị càng )2020-04-25 06:59
 • #713: Tay 17 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 5 )2020-04-25 06:59
 • #714: Tay 182020-04-25 07:00
 • #715: Tay 19 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:00
 • #716: Tay 202020-04-25 07:00
 • #717: Tay 21 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:00
 • #718: Tay 22 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 6 )2020-04-25 07:00
 • #719: Tay 232020-04-25 07:00
 • #720: Tay 24 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:01
 • #721: Tay 25 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 7 )2020-04-25 07:01
 • #722: Tay 262020-04-25 07:01
 • #723: Tay 27 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:01
 • #724: Tay 28 ( cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 8 )2020-04-25 07:01
 • #725: Tay 292020-04-25 07:01
 • #726: Tay 30 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:02
 • #727: Tay 31 ( vé tháng thêm càng 1 )2020-04-25 07:02
 • #728: Tay 322020-04-25 07:02
 • #729: Tay 33 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:02
 • #730: Tay 342020-04-25 07:02
 • #731: Tay 352020-04-25 07:03
 • #732: Tay ( xong )2020-04-25 07:03
 • #733: Chương 730 tam thế gút mắt ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:03
 • #734: Chương 731 bạch đợi ( vé tháng thêm càng 2 )2020-04-25 07:03
 • #735: Ta huyễn linh là quỷ oa 12020-04-25 07:03
 • #736: Ta huyễn linh là quỷ oa 2 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:04
 • #737: Ta huyễn linh là quỷ oa 3 ( vé tháng thêm càng 3 )2020-04-25 07:04
 • #738: Ta huyễn linh là quỷ oa 42020-04-25 07:04
 • #739: Ta huyễn linh là quỷ oa 5 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:04
 • #740: Ta huyễn linh là quỷ oa 62020-04-25 07:04
 • #741: Ta huyễn linh là quỷ oa 7 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:05
 • #742: Ta huyễn linh là quỷ oa 8 ( vé tháng thêm càng 4 )2020-04-25 07:05
 • #743: Ta huyễn linh là quỷ oa 92020-04-25 07:05
 • #744: Ta huyễn linh là quỷ oa 102020-04-25 07:05
 • #745: Ta huyễn linh là quỷ oa 112020-04-25 07:05
 • #746: Ta huyễn linh là quỷ oa 12 ( đệ nhị càng )2020-04-25 07:05
 • #747: Ta huyễn linh là quỷ oa 13 ( vé tháng thêm càng 5 )2020-04-25 07:06
 • #748: Ta huyễn linh là quỷ oa 142020-04-25 07:06
 • #749: Ta huyễn linh là quỷ oa 152020-04-25 07:06
 • #750: Ta huyễn linh là quỷ oa 162020-04-25 07:06
 • #751: Ta huyễn linh là quỷ oa 172020-04-25 07:06
 • #752: Ta huyễn linh là quỷ oa 182020-04-25 07:07
 • #753: Ta huyễn linh là quỷ oa 192020-04-25 07:07
 • #754: Ta huyễn linh là quỷ oa 202020-04-25 07:07
 • #755: Ta huyễn linh là quỷ oa 212020-04-25 07:07
 • #756: Ta huyễn linh là quỷ oa 222020-04-25 07:07
 • #757: Ta huyễn linh là quỷ oa 232020-04-25 07:07
 • #758: Ta huyễn linh là quỷ oa 242020-04-25 07:08
 • #759: Ta huyễn linh là quỷ oa 252020-04-25 07:08
 • #760: Ta huyễn linh là quỷ oa 262020-04-25 07:08
 • #761: Ta huyễn linh là quỷ oa 272020-04-25 07:08
 • #762: Ta huyễn linh là quỷ oa 282020-04-25 07:08
 • #763: Ta huyễn linh là quỷ oa 292020-04-25 07:09
 • #764: Ta huyễn linh là quỷ oa 302020-04-25 07:09
 • #765: Ta huyễn linh là quỷ oa 312020-04-25 07:09
 • #766: Ta huyễn linh là quỷ oa 322020-04-25 07:09
 • #767: Ta huyễn linh là quỷ oa 332020-04-25 07:09
 • #768: Ta huyễn linh là quỷ oa 342020-04-25 07:10
 • #769: Ta huyễn linh là quỷ oa 352020-04-25 07:10
 • #770: Ta huyễn linh là quỷ oa 362020-04-25 07:10
 • #771: Ta huyễn linh là quỷ oa 372020-04-25 07:10
 • #772: Ta huyễn linh là quỷ oa 382020-04-25 07:10
 • #773: Ta huyễn linh là quỷ oa 392020-04-25 07:11
 • #774: Ta huyễn linh là quỷ oa 402020-04-25 07:11
 • #775: Ta huyễn linh là quỷ oa 412020-04-25 07:11
 • #776: Hồng tinh nhà trẻ2020-04-25 07:11
 • #777: Chương 774 vương với khởi binh, cùng tử giai làm2020-04-25 07:11
 • #778: Chương 775 đoạt mặt song hùng2020-04-25 07:12
 • #779: Chương 776 đoạt mặt song hùng 22020-04-25 07:12
 • #780: Chương 777 đoạt mặt song hùng 32020-04-25 07:12
 • #781: Chương 778 đoạt mặt song hùng 42020-04-25 07:12
 • #782: Chương 779 đoạt mặt song hùng 52020-04-25 07:13
 • #783: Chương 780 đoạt mặt song hùng 62020-04-25 07:13
 • #784: Chương 781 đoạt mặt song hùng 72020-04-25 07:13
 • #785: Chương 782 đoạt mặt song hùng 82020-04-25 07:13
 • #786: Chương 783 đoạt mặt song hùng 92020-04-25 07:13
 • #787: Chương 784 đoạt mặt song hùng 102020-04-25 07:14
 • #788: Chương 785 đoạt mặt song hùng 112020-04-25 07:14
 • #789: Chương 786 đoạt mặt song hùng 122020-04-25 07:14
 • #790: Chương 787 đoạt mặt song hùng 132020-04-25 07:14
 • #791: Chương 788 đoạt mặt song hùng 142020-04-25 07:14
 • #792: Chương 789 đoạt mặt song hùng 152020-04-25 07:14
 • #793: Chương 790 đoạt mặt song hùng 162020-04-25 07:15
 • #794: Chương 791 đoạt mặt song hùng 172020-04-25 07:15
 • #795: Chương 792 đoạt mặt song hùng 182020-04-25 07:15
 • #796: Chương 793 đoạt mặt song hùng 192020-04-25 07:15
 • #797: Chương 794 đoạt mặt song hùng 202020-04-25 07:15
 • #798: Chương 795 đoạt mặt song hùng 212020-04-25 07:15
 • #799: Chương 796 đoạt mặt song hùng 222020-04-25 07:16
 • #800: Chương 797 đoạt mặt song hùng 232020-04-25 07:16
 • #801: Chương 798 đoạt mặt song hùng 242020-04-25 07:16
 • #802: Chương 799 đoạt mặt song hùng 252020-04-25 07:16
 • #803: Chương 800 đoạt mặt song hùng 262020-04-25 07:16
 • #804: Chương 801 đoạt mặt song hùng 272020-04-25 07:17
 • #805: Chương 802 đoạt mặt song hùng 282020-04-25 07:17
 • #806: Chương 803 đoạt mặt song hùng 292020-04-25 07:17
 • #807: Chương 804 đoạt mặt song hùng 302020-04-25 07:17
 • #808: Chương 805 đoạt mặt song hùng 312020-04-25 07:17
 • #809: Chương 806 đoạt mặt song hùng 322020-04-25 07:18
 • #810: Chương 807 đoạt mặt song hùng 332020-04-25 07:18
 • #811: Chương 808 đoạt mặt song hùng 342020-04-25 07:18
 • #812: Chương 809 đoạt mặt song hùng 352020-04-25 07:18
 • #813: Chương 810 đoạt mặt song hùng 362020-04-25 07:18
 • #814: Chương 811 đoạt mặt song hùng 372020-04-25 07:19
 • #815: Chương 812 đoạt mặt song hùng 382020-04-25 07:19
 • #816: Chương 813 đoạt mặt song hùng 392020-04-25 07:19
 • #817: Chương 814 đoạt mặt song hùng 402020-04-25 07:19
 • #818: Chương 815 đoạt mặt song hùng 412020-04-25 07:19
 • #819: Chương 816 đoạt mặt song hùng 422020-04-25 07:19
 • #820: Chương 817 đoạt mặt song hùng ( xong )2020-04-25 07:20
 • #821: Chương 818 bổn tinh hệ đàn 31#2020-04-25 07:20
 • #822: Chương 819 chiến đấu đi! Lão thái thái!2020-04-25 07:20
 • #823: Chương 820 chiến đấu đi! Lão thái thái 22020-04-25 07:20
 • #824: Chương 821 chiến đấu đi! Lão thái thái 32020-04-25 07:21
 • #825: Chương 822 chiến đấu đi! Lão thái thái 42020-04-25 07:21
 • #826: Chương 823 chiến đấu đi! Lão thái thái 52020-04-25 07:21
 • #827: Chương 824 chiến đấu đi! Lão thái thái 62020-04-25 07:21
 • #828: Chương 825 chiến đấu đi! Lão thái thái 72020-04-25 07:21
 • #829: Chương 826 chiến đấu đi! Lão thái thái 82020-04-25 07:21
 • #830: Chương 827 chiến đấu đi! Lão thái thái 92020-04-25 07:22
 • #831: Chương 828 chiến đấu đi! Lão thái thái 102020-04-25 07:22
 • #832: Chương 829 chiến đấu đi! Lão thái thái 112020-04-25 07:22
 • #833: Chương 830 chiến đấu đi! Lão thái thái 122020-04-25 07:22
 • #834: Chương 831 chiến đấu đi! Lão thái thái 132020-04-25 07:22
 • #835: Chương 832 chiến đấu đi! Lão thái thái 142020-04-25 07:22
 • #836: Chương 833 chiến đấu đi! Lão thái thái 152020-04-25 07:23
 • #837: Chương 834 chiến đấu đi! Lão thái thái 162020-04-25 07:23
 • #838: Chương 835 chiến đấu đi! Lão thái thái 172020-04-25 07:23
 • #839: Chương 836 chiến đấu đi! Lão thái thái 182020-04-25 07:23
 • #840: Chương 837 chiến đấu đi! Lão thái thái 192020-04-25 07:23
 • #841: Chương 838 chiến đấu đi! Lão thái thái 202020-04-25 07:24
 • #842: Chương 839 chiến đấu đi! Lão thái thái 212020-04-25 07:24
 • #843: Chương 840 chiến đấu đi! Lão thái thái 222020-04-25 07:24
 • #844: Chương 841 chiến đấu đi! Lão thái thái 232020-04-25 07:24
 • #845: Chương 842 chiến đấu đi! Lão thái thái 242020-04-25 07:24
 • #846: Chương 843 chiến đấu đi! Lão thái thái 252020-04-25 07:24
 • #847: Chương 844 chiến đấu đi! Lão thái thái 262020-04-25 07:25
 • #848: Chương 845 chiến đấu đi! Lão thái thái 272020-04-25 07:25
 • #849: Chương 846 chiến đấu đi! Lão thái thái 282020-04-25 07:25
 • #850: Chương 847 chiến đấu đi! Lão thái thái 292020-04-25 07:25
 • #851: Chương 848 chiến đấu đi! Lão thái thái 302020-04-25 07:25
 • #852: Chương 849 chiến đấu đi! Lão thái thái 312020-04-25 07:26
 • #853: Chương 850 chiến đấu đi! Lão thái thái 322020-04-25 07:26
 • #854: Chương 851 chiến đấu đi! Lão thái thái 332020-04-25 07:26
 • #855: Chương 852 chiến đấu đi! Lão thái thái 342020-04-25 07:26
 • #856: Chương 853 chiến đấu đi! Lão thái thái 352020-04-25 07:26
 • #857: Chương 854 chiến đấu đi! Lão thái thái 362020-04-25 07:27
 • #858: Chương 855 chiến đấu đi! Lão thái thái 372020-04-25 07:27
 • #859: Chương 856 chiến đấu đi! Lão thái thái 382020-04-25 07:27
 • #860: Chương 857 chiến đấu đi! Lão thái thái 392020-04-25 07:27
 • #861: Chương 858 chiến đấu đi! Lão thái thái 402020-04-25 07:27
 • #862: Chương 859 chiến đấu đi! Lão thái thái 412020-04-25 07:28
 • #863: Chương 860 chiến đấu đi! Lão thái thái ( xong )2020-04-25 07:28
 • #864: Vừa vặn gặp được ngươi 12020-04-25 07:28
 • #865: Vừa vặn gặp được ngươi 22020-04-25 07:28
 • #866: Vừa vặn gặp được ngươi 32020-04-25 07:28
 • #867: Vừa vặn gặp được ngươi 42020-04-25 07:29
 • #868: Vừa vặn gặp được ngươi 52020-04-25 07:29
 • #869: Vừa vặn gặp được ngươi 62020-04-25 07:29
 • #870: Vừa vặn gặp được ngươi 72020-04-25 07:29
 • #871: Vừa vặn gặp được ngươi 82020-04-25 07:29
 • #872: Vừa vặn gặp được ngươi 92020-04-25 07:30
 • #873: Vừa vặn gặp được ngươi 102020-04-25 07:30
 • #874: Vừa vặn gặp được ngươi 112020-04-25 07:30
 • #875: Vừa vặn gặp được ngươi 122020-04-25 07:30
 • #876: Vừa vặn gặp được ngươi 132020-04-25 07:30
 • #877: Vừa vặn gặp được ngươi 142020-04-25 07:30
 • #878: Vừa vặn gặp được ngươi 152020-04-25 07:31
 • #879: Vừa vặn gặp được ngươi 162020-04-25 07:31
 • #880: Vừa vặn gặp được ngươi 172020-04-25 07:31
 • #881: Vừa vặn gặp được ngươi 182020-04-25 07:31
 • #882: Vừa vặn gặp được ngươi 192020-04-25 07:31
 • #883: Vừa vặn gặp được ngươi 202020-04-25 07:32
 • #884: Vừa vặn gặp được ngươi 212020-04-25 07:32
 • #885: Vừa vặn gặp được ngươi 222020-04-25 07:32
 • #886: Vừa vặn gặp được ngươi 232020-04-25 07:32
 • #887: Vừa vặn gặp được ngươi 242020-04-25 07:32
 • #888: Vừa vặn gặp được ngươi 252020-04-25 07:32
 • #889: Vừa vặn gặp được ngươi 262020-04-25 07:33
 • #890: Vừa vặn gặp được ngươi 272020-04-25 07:33
 • #891: Vừa vặn gặp được ngươi 282020-04-25 07:33
 • #892: Vừa vặn gặp được ngươi 292020-04-25 07:33
 • #893: Vừa vặn gặp được ngươi 302020-04-25 07:33
 • #894: Vừa vặn gặp được ngươi 312020-04-25 07:33
 • #895: Vừa vặn gặp được ngươi 322020-04-26 08:33
 • #896: Vừa vặn gặp được ngươi 332020-04-26 08:33
 • #897: Vừa vặn gặp được ngươi 342020-04-26 08:34
 • #898: Vừa vặn gặp được ngươi 352020-04-26 08:34
 • #899: Vừa vặn gặp được ngươi 362020-04-26 08:34
 • #900: Vừa vặn gặp được ngươi 372020-04-26 08:35
 • #901: Vừa vặn gặp được ngươi 382020-04-26 08:35
 • #902: Vừa vặn gặp được ngươi 392020-04-26 08:35
 • #903: Vừa vặn gặp được ngươi 402020-04-26 08:36
 • #904: Vừa vặn gặp được ngươi 412020-04-26 08:36
 • #905: Vừa vặn gặp được ngươi 422020-04-26 08:36
 • #906: Vừa vặn gặp được ngươi 432020-04-26 08:37
 • #907: Vừa vặn gặp được ngươi 442020-04-26 08:37
 • #908: Vừa vặn gặp được ngươi 452020-04-26 08:37
 • #909: Vừa vặn gặp được ngươi 46 ( cấp phiếu vương mỹ lệ thiên sứ Hạng Võ thêm càng )2020-04-26 08:37
 • #910: Chương 907 hiếu kính sư phụ có hảo báo2020-04-26 08:38
 • #911: Chương 908 ta thế giới ta làm chủ ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:38
 • #912: Chương 909 ngân lang vương thác tặng ( cấp quên không được bổn bổn ngươi thêm càng )2020-04-26 08:38
 • #913: Chương 910 tên của hắn kêu khương thích2020-04-26 08:39
 • #914: Chương 911 cái thứ nhất con rối ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:39
 • #915: Chương 912 cái thứ hai tiểu hắc ( cấp quên không được bổn bổn ngươi thêm càng 2 )2020-04-26 08:39
 • #916: Chương 913 loạn thế người nhà 12020-04-26 08:39
 • #917: Chương 914 loạn thế người nhà 2 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:40
 • #918: Chương 915 loạn thế người nhà 32020-04-26 08:40
 • #919: Chương 916 loạn thế người nhà 42020-04-26 08:40
 • #920: Chương 917 loạn thế người nhà 5 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:41
 • #921: Chương 918 loạn thế người nhà 6 ( cấp quên không được bổn bổn ngươi thêm càng 3 )2020-04-26 08:41
 • #922: Chương 919 loạn thế người nhà 72020-04-26 08:41
 • #923: Chương 920 loạn thế người nhà 8 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:41
 • #924: Chương 921 loạn thế người nhà 9 ( cấp hành mụ mụ thêm càng )2020-04-26 08:41
 • #925: Chương 922 loạn thế người nhà 102020-04-26 08:42
 • #926: Chương 923 loạn thế người nhà 11 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:42
 • #927: Chương 924 loạn thế người nhà 12 ( cấp phẫn nộ tiểu kiện thêm càng )2020-04-26 08:42
 • #928: Chương 925 loạn thế người nhà 132020-04-26 08:42
 • #929: Chương 926 loạn thế người nhà 14 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:43
 • #930: Chương 927 loạn thế người nhà 15 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng )2020-04-26 08:43
 • #931: Chương 928 loạn thế người nhà 162020-04-26 08:43
 • #932: Chương 929 loạn thế người nhà 17 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:43
 • #933: Chương 930 loạn thế người nhà 18 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 2 )2020-04-26 08:44
 • #934: Chương 931 loạn thế người nhà 192020-04-26 08:44
 • #935: Chương 932 loạn thế người nhà 202020-04-26 08:44
 • #936: Chương 933 loạn thế người nhà 212020-04-26 08:45
 • #937: Chương 934 loạn thế người nhà 22 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:45
 • #938: Chương 935 loạn thế người nhà 23 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 3 )2020-04-26 08:45
 • #939: Chương 936 loạn thế người nhà 242020-04-26 08:46
 • #940: Chương 937 loạn thế người nhà 252020-04-26 08:46
 • #941: Chương 938 loạn thế người nhà 262020-04-26 08:46
 • #942: Chương 939 loạn thế người nhà 272020-04-26 08:46
 • #943: Chương 940 loạn thế người nhà 282020-04-26 08:47
 • #944: Chương 941 loạn thế người nhà 29 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:47
 • #945: Chương 942 loạn thế người nhà 30 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 4 )2020-04-26 08:47
 • #946: Chương 943 loạn thế người nhà 312020-04-26 08:47
 • #947: Chương 944 loạn thế người nhà 322020-04-26 08:48
 • #948: Chương 945 loạn thế người nhà 332020-04-26 08:48
 • #949: Chương 946 loạn thế người nhà 342020-04-26 08:48
 • #950: Chương 947 loạn thế người nhà 352020-04-26 08:48
 • #951: Chương 948 loạn thế người nhà 362020-04-26 08:49
 • #952: Chương 949 loạn thế người nhà 372020-04-26 08:49
 • #953: Chương 950 loạn thế người nhà 382020-04-26 08:49
 • #954: Chương 951 loạn thế người nhà 392020-04-26 08:49
 • #955: Chương 952 loạn thế người nhà 402020-04-26 08:50
 • #956: Chương 953 loạn thế người nhà 412020-04-26 08:50
 • #957: Chương 954 loạn thế người nhà 422020-04-26 08:50
 • #958: Chương 955 loạn thế người nhà 432020-04-26 08:50
 • #959: Chương 956 loạn thế người nhà 442020-04-26 08:51
 • #960: Chương 957 loạn thế người nhà 452020-04-26 08:51
 • #961: Chương 958 loạn thế người nhà 462020-04-26 08:51
 • #962: Chương 959 loạn thế người nhà 472020-04-26 08:51
 • #963: Chương 960 loạn thế người nhà 482020-04-26 08:52
 • #964: Chương 961 loạn thế người nhà ( xong )2020-04-26 08:52
 • #965: Chương 962 có xá mới có đến2020-04-26 08:52
 • #966: Chương 963 như cũ là nghèo bức2020-04-26 08:52
 • #967: Chương 964 linh chi giới2020-04-26 08:53
 • #968: Chương 965 thăng cấp?2020-04-26 08:53
 • #969: Chương 966 chuẩn bị chết2020-04-26 08:53
 • #970: Chương 967 cái thứ hai lựa chọn2020-04-26 08:53
 • #971: Chương 968 ỷ thiên đồ trùng nhớ 12020-04-26 08:53
 • #972: Chương 969 ỷ thiên đồ trùng nhớ 22020-04-26 08:54
 • #973: Chương 970 ỷ thiên đồ trùng nhớ 32020-04-26 08:54
 • #974: Chương 971 ỷ thiên đồ trùng nhớ 42020-04-26 08:54
 • #975: Chương 972 ỷ thiên đồ trùng nhớ 5 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:55
 • #976: Chương 973 ỷ thiên đồ trùng nhớ 6 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 5 )2020-04-26 08:55
 • #977: Chương 974 ỷ thiên đồ trùng nhớ 72020-04-26 08:55
 • #978: Chương 975 ỷ thiên đồ trùng nhớ 8 ( đệ nhị càng )2020-04-26 08:55
 • #979: Chương 976 ỷ thiên đồ trùng nhớ 9 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 6 )2020-04-26 08:56
 • #980: Chương 977 ỷ thiên đồ trùng nhớ 102020-04-26 08:56
 • #981: Chương 978 ỷ thiên đồ trùng nhớ 112020-04-26 08:57
 • #982: Chương 979 ỷ thiên đồ trùng nhớ 122020-04-26 08:57
 • #983: Chương 980 ỷ thiên đồ trùng nhớ 132020-04-26 08:57
 • #984: Chương 981 ỷ thiên đồ trùng nhớ 142020-04-26 08:58
 • #985: Chương 982 ỷ thiên đồ trùng nhớ 152020-04-26 08:58
 • #986: Chương 983 ỷ thiên đồ trùng nhớ 162020-04-26 08:58
 • #987: Chương 984 ỷ thiên đồ trùng nhớ 172020-04-26 08:58
 • #988: Chương 985 ỷ thiên đồ trùng nhớ 182020-04-26 08:59
 • #989: Chương 986 ỷ thiên đồ trùng nhớ 192020-04-26 08:59
 • #990: Chương 987 ỷ thiên đồ trùng nhớ 202020-04-26 09:00
 • #991: Chương 988 ỷ thiên đồ trùng nhớ 212020-04-26 09:00
 • #992: Chương 989 ỷ thiên đồ trùng nhớ 222020-04-26 09:00
 • #993: Chương 990 ỷ thiên đồ trùng nhớ 232020-04-26 09:01
 • #994: Chương 991 ỷ thiên đồ trùng nhớ 242020-04-26 09:01
 • #995: Chương 992 ỷ thiên đồ trùng nhớ 252020-04-26 09:01
 • #996: Chương 993 ỷ thiên đồ trùng nhớ 262020-04-26 09:01
 • #997: Chương 994 ỷ thiên đồ trùng nhớ 272020-04-26 09:02
 • #998: Chương 995 ỷ thiên đồ trùng nhớ 282020-04-26 09:02
 • #999: Chương 996 ỷ thiên đồ trùng nhớ 292020-04-26 09:03
 • #1000: Chương 997 ỷ thiên đồ trùng nhớ 302020-04-26 09:03
 • #1001: Chương 998 ỷ thiên đồ trùng nhớ 312020-04-26 09:03
 • #1002: Chương 999 ỷ thiên đồ trùng nhớ 322020-04-26 09:03
 • #1003: Chương 1000 ỷ thiên đồ trùng nhớ 332020-04-26 09:04
 • #1004: Chương 1001 ỷ thiên đồ trùng nhớ 342020-04-26 09:04
 • #1005: Chương 1002 ỷ thiên đồ trùng nhớ 352020-04-26 09:04
 • #1006: Chương 1003 ỷ thiên đồ trùng nhớ 362020-04-26 09:04
 • #1007: Chương 1004 ỷ thiên đồ trùng nhớ 372020-04-26 09:05
 • #1008: Chương 1005 ỷ thiên đồ trùng nhớ 382020-04-26 09:05
 • #1009: Chương 1006 ỷ thiên đồ trùng nhớ 392020-04-26 09:05
 • #1010: Chương 1007 ỷ thiên đồ trùng nhớ 402020-04-26 09:06
 • #1011: Chương 1008 ỷ thiên đồ trùng nhớ 412020-04-26 09:06
 • #1012: Chương 1009 ỷ thiên đồ trùng nhớ ( xong )2020-04-26 09:06
 • #1013: Chương 1100 tập thể triển lãm2020-04-26 09:06
 • #1014: Chương 1101 kia liền hảo hảo chơi đi!2020-04-26 09:07
 • #1015: Chương 1102 bị chính mình hố chết ngũ thúc2020-04-26 09:07
 • #1016: Chương 1103 bị đột nhiên cường hóa linh hồn2020-04-26 09:08
 • #1017: Chương 1104 Vương gia, tắm rửa ngủ đi2020-04-26 09:10
 • #1018: Chương 1105 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 22020-04-26 09:11
 • #1019: Chương 1106 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 32020-04-26 09:12
 • #1020: Chương 1107 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 42020-04-26 09:13
 • #1021: Chương 1108 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 52020-04-26 09:13
 • #1022: Chương 1109 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 62020-04-26 09:14
 • #1023: Chương 1110 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 72020-04-26 09:15
 • #1024: Chương 1111 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 82020-04-26 09:15
 • #1025: Chương 1112 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 92020-04-26 09:15
 • #1026: Chương 1113 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 102020-04-26 09:15
 • #1027: Chương 1114 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 112020-04-26 09:15
 • #1028: Chương 1115 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 122020-04-26 09:16
 • #1029: Chương 1116 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 132020-04-26 09:16
 • #1030: Chương 1117 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 142020-04-26 09:16
 • #1031: Chương 1118 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 152020-04-26 09:16
 • #1032: Chương 1119 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 162020-04-26 09:17
 • #1033: Chương 1120 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 172020-04-26 09:17
 • #1034: Chương 1121 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 182020-04-26 09:17
 • #1035: Chương 1122 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 192020-04-26 09:17
 • #1036: Chương 1123 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 202020-04-26 09:18
 • #1037: Chương 1124 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 212020-04-26 09:18
 • #1038: Chương 1125 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 222020-04-26 09:18
 • #1039: Chương 1126 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 232020-04-26 09:19
 • #1040: Chương 1127 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 242020-04-26 09:19
 • #1041: Chương 1128 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 252020-04-26 09:19
 • #1042: Chương 1129 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 262020-04-26 09:19
 • #1043: Chương 1130 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 272020-04-26 09:20
 • #1044: Chương 1131 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 282020-04-26 09:20
 • #1045: Chương 1132 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 292020-04-26 09:20
 • #1046: Chương 1133 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 302020-04-26 09:21
 • #1047: Chương 1134 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 312020-04-26 09:21
 • #1048: Chương 1135 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 322020-04-26 09:21
 • #1049: Chương 1136 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 332020-04-26 09:22
 • #1050: Chương 1137 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 342020-04-26 09:23
 • #1051: Chương 1138 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 352020-04-26 09:23
 • #1052: Chương 1139 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 362020-04-26 09:23
 • #1053: Chương 1040 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 372020-04-26 09:24
 • #1054: Chương 1041 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 382020-04-26 09:24
 • #1055: Chương 1042 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 392020-04-26 09:24
 • #1056: Chương 1053 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 402020-04-26 09:24
 • #1057: Chương 1054 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 412020-04-26 09:25
 • #1058: Chương 1055 Vương gia, tắm rửa ngủ đi 422020-04-26 09:25
 • #1059: Chương 1056 Vương gia, tắm rửa ngủ đi ( xong )2020-04-26 09:25
 • #1060: Chương 1057 ta thật là Âu hoàng?2020-04-26 09:26
 • #1061: Thảo phong cùng thảo điên2020-04-26 09:26
 • #1062: Thảo phong cùng thảo điên 22020-04-26 09:26
 • #1063: Thảo phong cùng thảo điên 32020-04-26 09:26
 • #1064: Thảo phong cùng thảo điên 42020-04-26 09:27
 • #1065: Thảo phong cùng thảo điên 52020-04-26 09:27
 • #1066: Thảo phong cùng thảo điên 62020-04-26 09:27
 • #1067: Thảo phong cùng thảo điên 72020-04-26 09:27
 • #1068: Thảo phong cùng thảo điên 82020-04-26 09:28
 • #1069: Thảo phong cùng thảo điên 92020-04-26 09:28
 • #1070: Chương 1067 thảo phong cùng thảo điên 102020-04-26 09:28
 • #1071: Thảo phong cùng thảo điên 112020-04-26 09:29
 • #1072: Thảo phong cùng thảo điên 122020-04-26 12:06
 • #1073: Thảo phong cùng thảo điên 132020-04-26 12:07
 • #1074: Thảo phong cùng thảo điên 142020-04-26 12:07
 • #1075: Thảo phong cùng thảo điên 152020-04-26 12:07
 • #1076: Thảo phong cùng thảo điên 162020-04-26 12:07
 • #1077: Thảo phong cùng thảo điên 172020-04-26 12:08
 • #1078: Thảo phong cùng thảo điên 182020-04-26 12:08
 • #1079: Thảo phong cùng thảo điên 192020-04-26 12:08
 • #1080: Thảo phong cùng thảo điên 202020-04-26 12:09
 • #1081: Thảo phong cùng thảo điên 212020-04-26 12:09
 • #1082: Thảo phong cùng thảo điên 222020-04-26 12:09
 • #1083: Thảo phong cùng thảo điên 232020-04-26 12:09
 • #1084: Thảo phong cùng thảo điên 242020-04-26 12:10
 • #1085: Thảo phong cùng thảo điên 252020-04-26 12:13
 • #1086: Thảo phong cùng thảo điên 262020-04-26 12:15
 • #1087: Thảo phong cùng thảo điên 272020-04-26 12:15
 • #1088: Thảo phong cùng thảo điên 282020-04-26 12:15
 • #1089: Thảo phong cùng thảo điên 292020-04-26 12:16
 • #1090: Thảo phong cùng thảo điên 302020-04-26 12:16
 • #1091: Thảo phong cùng thảo điên 312020-04-26 12:16
 • #1092: Thảo phong cùng thảo điên 322020-04-26 12:16
 • #1093: Thảo phong cùng thảo điên ( xong )2020-04-26 12:17
 • #1094: Chương 1091 chín thế chết thảm2020-04-26 12:17
 • #1095: Chương 1092 chín niết tuyết loan2020-04-26 12:17
 • #1096: Chương 1093 tuyết tuyết2020-04-26 12:18
 • #1097: Chương 1094 Hỏa thần truyền thuyết 12020-04-26 12:18
 • #1098: Chương 1095 Hỏa thần truyền thuyết 22020-04-26 12:18
 • #1099: Chương 1096 Hỏa thần truyền thuyết 32020-04-26 12:18
 • #1100: Chương 1097 Hỏa thần truyền thuyết 42020-04-26 12:19
 • #1101: Chương 1098 Hỏa thần truyền thuyết 52020-04-26 12:20
 • #1102: Chương 1099 Hỏa thần truyền thuyết 62020-04-26 12:21
 • #1103: Chương 1100 Hỏa thần truyền thuyết 72020-04-26 12:22
 • #1104: Chương 1101 Hỏa thần truyền thuyết 82020-04-26 12:22
 • #1105: Chương 1102 Hỏa thần truyền thuyết 92020-04-26 12:23
 • #1106: Chương 1103 Hỏa thần truyền thuyết 102020-04-26 12:25
 • #1107: Chương 1104 Hỏa thần truyền thuyết 112020-04-26 12:26
 • #1108: Chương 1105 Hỏa thần truyền thuyết 122020-04-26 12:26
 • #1109: Chương 1106 Hỏa thần truyền thuyết 132020-04-26 12:26
 • #1110: Chương 1107 Hỏa thần truyền thuyết 142020-04-26 12:27
 • #1111: Chương 1108 Hỏa thần truyền thuyết 152020-04-26 12:27
 • #1112: Chương 1109 Hỏa thần truyền thuyết 162020-04-26 12:27
 • #1113: Chương 1110 Hỏa thần truyền thuyết 172020-04-26 12:28
 • #1114: Chương 1111 Hỏa thần truyền thuyết 182020-04-26 12:28
 • #1115: Chương 1112 Hỏa thần truyền thuyết 192020-04-26 12:28
 • #1116: Chương 1113 Hỏa thần truyền thuyết 202020-04-26 12:29
 • #1117: Chương 1114 Hỏa thần truyền thuyết 212020-04-26 12:29
 • #1118: Chương 1115 Hỏa thần truyền thuyết 222020-04-26 12:29
 • #1119: Chương 1116 Hỏa thần truyền thuyết 232020-04-26 12:31
 • #1120: Chương 1117 Hỏa thần truyền thuyết 242020-04-26 12:33
 • #1121: Chương 1118 Hỏa thần truyền thuyết 252020-04-26 12:37
 • #1122: Chương 1119 Hỏa thần truyền thuyết 262020-04-26 12:37
 • #1123: Chương 1120 Hỏa thần truyền thuyết 272020-04-26 12:37
 • #1124: Chương 1121 Hỏa thần truyền thuyết 282020-04-26 12:38
 • #1125: Chương 1122 Hỏa thần truyền thuyết 292020-04-26 12:39
 • #1126: Chương 1123 Hỏa thần truyền thuyết 302020-04-26 12:39
 • #1127: Chương 1124 Hỏa thần truyền thuyết 312020-04-26 12:39
 • #1128: Chương 1125 Hỏa thần truyền thuyết 322020-04-26 12:40
 • #1129: Chương 1126 Hỏa thần truyền thuyết 332020-04-26 12:40
 • #1130: Chương 1127 Hỏa thần truyền thuyết 342020-04-26 12:40
 • #1131: Chương 1128 Hỏa thần truyền thuyết 352020-04-26 12:41
 • #1132: Chương 1129 Hỏa thần truyền thuyết 362020-04-26 12:41
 • #1133: Chương 1130 Hỏa thần truyền thuyết 372020-04-26 12:41
 • #1134: Chương 1131 Hỏa thần truyền thuyết 382020-04-26 12:41
 • #1135: Chương 1132 Hỏa thần truyền thuyết 392020-04-26 12:42
 • #1136: Chương 1133 Hỏa thần truyền thuyết 402020-04-26 12:42
 • #1137: Chương 1134 Hỏa thần truyền thuyết 412020-04-26 12:42
 • #1138: Chương 1135 Hỏa thần truyền thuyết 422020-04-26 12:43
 • #1139: Chương 1136 Hỏa thần truyền thuyết 432020-04-26 12:43
 • #1140: Chương 1137 Hỏa thần truyền thuyết 442020-04-26 12:44
 • #1141: Chương 1138 Hỏa thần truyền thuyết 452020-04-26 12:45
 • #1142: Chương 1139 Hỏa thần truyền thuyết 462020-04-26 12:45
 • #1143: Chương 1140 Hỏa thần truyền thuyết 472020-04-26 12:45
 • #1144: Chương 1141 Hỏa thần truyền thuyết ( xong )2020-04-26 12:45
 • #1145: Chương 1142 phụ bà Lâm Tịch2020-04-26 12:46
 • #1146: Bé gái mồ côi nghịch tập 12020-04-26 12:46
 • #1147: Bé gái mồ côi nghịch tập 22020-04-26 12:46
 • #1148: Bé gái mồ côi nghịch tập 32020-04-26 12:47
 • #1149: Bé gái mồ côi nghịch tập 42020-04-26 12:47
 • #1150: Bé gái mồ côi nghịch tập 52020-04-26 12:48
 • #1151: Bé gái mồ côi nghịch tập 62020-04-26 12:48
 • #1152: Bé gái mồ côi nghịch tập 72020-04-26 12:48
 • #1153: Bé gái mồ côi nghịch tập 82020-04-26 12:49
 • #1154: Bé gái mồ côi nghịch tập 92020-04-26 12:49
 • #1155: Bé gái mồ côi nghịch tập 102020-04-26 12:49
 • #1156: Bé gái mồ côi nghịch tập 112020-04-26 12:49
 • #1157: Bé gái mồ côi nghịch tập 122020-04-26 12:50
 • #1158: Bé gái mồ côi nghịch tập 132020-04-26 12:50
 • #1159: Bé gái mồ côi nghịch tập 142020-04-26 12:50
 • #1160: Bé gái mồ côi nghịch tập 152020-04-26 12:50
 • #1161: Bé gái mồ côi nghịch tập 162020-04-26 12:51
 • #1162: Bé gái mồ côi nghịch tập 172020-04-26 12:51
 • #1163: Bé gái mồ côi nghịch tập 182020-04-26 12:51
 • #1164: Bé gái mồ côi nghịch tập 192020-04-26 12:58
 • #1165: Bé gái mồ côi nghịch tập 202020-04-26 12:58
 • #1166: Bé gái mồ côi nghịch tập 212020-04-26 12:58
 • #1167: Bé gái mồ côi nghịch tập 222020-04-26 12:59
 • #1168: Bé gái mồ côi nghịch tập 232020-04-26 12:59
 • #1169: Bé gái mồ côi nghịch tập 242020-04-26 12:59
 • #1170: Bé gái mồ côi nghịch tập 252020-04-26 12:59
 • #1171: Bé gái mồ côi nghịch tập 262020-04-26 13:00
 • #1172: Bé gái mồ côi nghịch tập 272020-04-26 13:00
 • #1173: Bé gái mồ côi nghịch tập 282020-04-26 13:00
 • #1174: Bé gái mồ côi nghịch tập 292020-04-26 13:01
 • #1175: Bé gái mồ côi nghịch tập 302020-04-26 13:01
 • #1176: Bé gái mồ côi nghịch tập 312020-04-26 13:01
 • #1177: Bé gái mồ côi nghịch tập 322020-04-26 13:01
 • #1178: Bé gái mồ côi nghịch tập 332020-04-26 13:01
 • #1179: Bé gái mồ côi nghịch tập 342020-04-26 13:02
 • #1180: Bé gái mồ côi nghịch tập 352020-04-26 13:02
 • #1181: Bé gái mồ côi nghịch tập 362020-04-26 13:02
 • #1182: Bé gái mồ côi nghịch tập 372020-04-26 13:03
 • #1183: Bé gái mồ côi nghịch tập 382020-04-26 13:03
 • #1184: Bé gái mồ côi nghịch tập 392020-04-26 13:04
 • #1185: Bé gái mồ côi nghịch tập 402020-04-26 13:04
 • #1186: Bé gái mồ côi nghịch tập 412020-04-26 13:04
 • #1187: Bé gái mồ côi nghịch tập 422020-04-26 13:05
 • #1188: Bé gái mồ côi nghịch tập 432020-04-26 13:05
 • #1189: Bé gái mồ côi nghịch tập 442020-04-26 13:05
 • #1190: Bé gái mồ côi nghịch tập 452020-04-26 13:05
 • #1191: Bé gái mồ côi nghịch tập 462020-04-26 13:06
 • #1192: Bé gái mồ côi nghịch tập 472020-04-26 13:06
 • #1193: Bé gái mồ côi nghịch tập 482020-04-26 13:07
 • #1194: Bé gái mồ côi nghịch tập 492020-04-26 13:08
 • #1195: Bé gái mồ côi nghịch tập 502020-04-26 13:08
 • #1196: Bé gái mồ côi nghịch tập 512020-04-26 13:08
 • #1197: Bé gái mồ côi nghịch tập 522020-04-26 13:08
 • #1198: Bé gái mồ côi nghịch tập 532020-04-26 13:09
 • #1199: Bé gái mồ côi nghịch tập 542020-04-26 13:11
 • #1200: Bé gái mồ côi nghịch tập ( xong )2020-04-26 13:17
 • #1201: Chương 1198 nghẹn khuất Lâm Tịch, nghẹn khuất u hồn2020-04-26 13:17
 • #1202: Chương 1199 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 12020-04-26 13:17
 • #1203: Chương 1200 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 22020-04-26 13:17
 • #1204: Chương 1201 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 32020-04-26 13:18
 • #1205: Chương 1202 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 42020-04-26 13:18
 • #1206: Chương 1203 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 52020-04-26 13:19
 • #1207: Chương 1204 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 62020-04-26 13:19
 • #1208: Chương 1205 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 72020-04-26 13:19
 • #1209: Chương 1206 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 82020-04-26 13:20
 • #1210: Chương 1207 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 92020-04-26 13:20
 • #1211: Chương 1208 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 102020-04-26 13:20
 • #1212: Chương 1209 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 112020-04-26 13:20
 • #1213: Chương 1210 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 122020-04-26 13:21
 • #1214: Chương 1211 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 132020-04-26 13:21
 • #1215: Chương 1212 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 142020-04-26 13:21
 • #1216: Chương 1213 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 152020-04-26 13:21
 • #1217: Chương 1214 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 162020-04-26 13:22
 • #1218: Chương 1215 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 172020-04-26 13:24
 • #1219: Chương 1216 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 182020-04-26 13:27
 • #1220: Chương 1217 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 192020-04-26 13:28
 • #1221: Chương 1218 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 202020-04-26 13:28
 • #1222: Chương 1219 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 212020-04-26 13:29
 • #1223: Chương 1220 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 222020-04-26 13:29
 • #1224: Chương 1221 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 232020-04-26 13:29
 • #1225: Chương 1222 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 242020-04-26 13:30
 • #1226: Chương 1223 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 252020-04-26 13:30
 • #1227: Chương 1224 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 262020-04-26 13:30
 • #1228: Chương 1225 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 272020-04-26 13:30
 • #1229: Chương 1126 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 282020-04-26 13:31
 • #1230: Chương 1227 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 292020-04-26 13:31
 • #1231: Chương 1228 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 302020-04-26 13:31
 • #1232: Chương 1229 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 312020-04-26 13:31
 • #1233: Chương 1230 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 322020-04-26 13:31
 • #1234: Chương 1231 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 332020-04-26 13:32
 • #1235: Chương 1232 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 342020-04-26 13:32
 • #1236: Chương 1233 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 352020-04-26 13:32
 • #1237: Chương 1234 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 362020-04-26 13:32
 • #1238: Chương 1235 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 372020-04-26 13:33
 • #1239: Chương 1236 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 382020-04-26 13:33
 • #1240: Chương 1237 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 392020-04-26 13:33
 • #1241: Chương 1238 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 402020-04-26 13:33
 • #1242: Chương 1239 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 412020-04-26 13:34
 • #1243: Chương 1240 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 422020-04-26 13:34
 • #1244: Chương 1241 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 432020-04-26 13:34
 • #1245: Chương 1242 đến tột cùng ai thiếu đạo đức ( xong )2020-04-26 13:35
 • #1246: Chương 1243 gian thương Diệu Huyền2020-04-26 13:35
 • #1247: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 12020-04-26 13:35
 • #1248: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 22020-04-26 13:35
 • #1249: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 32020-04-26 13:40
 • #1250: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 42020-04-26 13:47
 • #1251: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 52020-04-26 13:48
 • #1252: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 62020-04-26 13:48
 • #1253: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 72020-04-26 13:48
 • #1254: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 82020-04-26 13:49
 • #1255: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 92020-04-26 13:50
 • #1256: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 102020-04-26 13:50
 • #1257: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 112020-04-26 13:50
 • #1258: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 122020-04-26 13:50
 • #1259: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 132020-04-26 13:51
 • #1260: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 142020-04-26 13:51
 • #1261: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 152020-04-26 13:51
 • #1262: Đệ Dã bách hợp cũng có mùa xuân 162020-04-26 13:52
 • #1263: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 172020-04-26 13:52
 • #1264: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 182020-04-26 13:52
 • #1265: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 192020-04-26 13:53
 • #1266: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 202020-04-26 13:53
 • #1267: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 212020-04-26 13:53
 • #1268: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 222020-04-26 13:53
 • #1269: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 232020-04-26 13:54
 • #1270: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 242020-04-26 13:54
 • #1271: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 252020-04-26 13:54
 • #1272: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 262020-04-26 13:54
 • #1273: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 272020-04-26 13:55
 • #1274: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 282020-04-26 13:55
 • #1275: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 292020-04-26 13:55
 • #1276: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 302020-04-26 13:55
 • #1277: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 312020-04-26 13:55
 • #1278: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 322020-04-26 13:56
 • #1279: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 332020-04-26 13:56
 • #1280: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 342020-04-26 13:57
 • #1281: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 352020-04-26 13:57
 • #1282: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 362020-04-26 13:57
 • #1283: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 372020-04-26 13:57
 • #1284: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 382020-04-26 13:57
 • #1285: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 392020-04-26 13:58
 • #1286: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 402020-04-26 13:58
 • #1287: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 412020-04-26 13:58
 • #1288: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 422020-04-26 13:59
 • #1289: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 432020-04-26 13:59
 • #1290: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 442020-04-26 13:59
 • #1291: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 452020-04-26 14:00
 • #1292: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 462020-04-26 14:00
 • #1293: Dã bách hợp cũng có mùa xuân ( xong )2020-04-26 14:00
 • #1294: Chương 1291 không cần nhẹ hứa kiếp sau2020-04-26 14:00
 • #1295: Chương 1292 vì mao chỉ có ưu tú?2020-04-26 14:01
 • #1296: Chương 1293 linh hồn mảnh nhỏ đại thu thập2020-04-26 14:01
 • #1297: Chương 1294 huyễn linh tháp2020-04-26 14:01
 • #1298: Chương 1295 lão tử huyền tinh a2020-04-26 14:02
 • #1299: Chương 1296 một mặt hồ nước2020-04-26 14:02
 • #1300: Chương 1297 tù nhân2020-04-26 14:02
 • #1301: Chương 1298 thệ2020-04-26 14:02
 • #1302: Chương 1299 kéo chân sau sư đồ2020-04-26 14:03
 • #1303: Chương 1300 Diệu Huyền người vệ sinh2020-04-26 14:03
 • #1304: Chương 1301 kháng bi thú2020-04-26 14:03
 • #1305: Chương 1302 sư phụ là nam thần2020-04-26 14:04
 • #1306: Chương 1303 sư phụ là nam thần 22020-04-26 14:04
 • #1307: Chương 1304 sư phụ là nam thần 32020-04-26 14:04
 • #1308: Chương 1305 sư phụ là nam thần 42020-04-26 14:04
 • #1309: Chương 1306 sư phụ là nam thần 52020-04-26 14:04
 • #1310: Chương 1307 sư phụ là nam thần 62020-04-26 14:05
 • #1311: Chương 1308 sư phụ là nam thần 72020-04-26 14:05
 • #1312: Chương 1309 sư phụ là nam thần 82020-04-26 14:05
 • #1313: Chương 1310 sư phụ là nam thần 92020-04-26 14:05
 • #1314: Chương 1311 sư phụ là nam thần 102020-04-26 14:05
 • #1315: Chương 1312 sư phụ là nam thần 112020-04-26 14:06
 • #1316: Chương 1313 sư phụ là nam thần 122020-04-26 14:06
 • #1317: Chương 1314 sư phụ là nam thần 132020-04-26 14:06
 • #1318: Chương 1315 sư phụ là nam thần 142020-04-26 14:07
 • #1319: Chương 1316 sư phụ là nam thần 152020-04-26 14:07
 • #1320: Chương 1317 sư phụ là nam thần 162020-04-26 14:08
 • #1321: Chương 1318 sư phụ là nam thần 172020-04-26 14:08
 • #1322: Chương 1319 sư phụ là nam thần 182020-04-26 14:08
 • #1323: Chương 1320 sư phụ là nam thần 192020-04-26 14:08
 • #1324: Chương 1321 sư phụ là nam thần 202020-04-26 14:09
 • #1325: Chương 1322 sư phụ là nam thần 212020-04-26 14:09
 • #1326: Chương 1323 sư phụ là nam thần 222020-04-26 14:09
 • #1327: Mà 1324 chương sư phụ là nam thần 232020-04-26 14:10
 • #1328: Chương 1325 sư phụ là nam thần 242020-04-26 14:10
 • #1329: Chương 1326 sư phụ là nam thần 252020-04-26 14:10
 • #1330: Chương 1327 sư phụ là nam thần 262020-04-26 14:10
 • #1331: Chương 1328 sư phụ là nam thần 272020-04-26 14:11
 • #1332: Chương 1329 sư phụ là nam thần 282020-04-26 14:13
 • #1333: Chương 1330 sư phụ là nam thần 292020-04-26 14:14
 • #1334: Chương 1331 sư phụ là nam thần 302020-04-26 14:14
 • #1335: Chương 1332 sư phụ là nam thần 312020-04-26 14:14
 • #1336: Chương 1333 sư phụ là nam thần 322020-04-26 14:14
 • #1337: Chương 1334 sư phụ là nam thần 332020-04-26 14:15
 • #1338: Chương 1335 sư phụ là nam thần 342020-04-26 14:15
 • #1339: Chương 1336 sư phụ là nam thần 352020-04-26 14:16
 • #1340: Chương 1337 sư phụ là nam thần 362020-04-26 14:16
 • #1341: Chương 1338 sư phụ là nam thần 372020-04-26 14:16
 • #1342: Chương 1339 sư phụ là nam thần 382020-04-26 14:16
 • #1343: Chương 1340 sư phụ là nam thần 392020-04-26 14:17
 • #1344: Chương 1341 sư phụ là nam thần 402020-04-26 14:17
 • #1345: Chương 1342 sư phụ là nam thần 412020-04-26 14:17
 • #1346: Chương 1343 sư phụ là nam thần 422020-04-26 14:18
 • #1347: Chương 1344 sư phụ là nam thần ( xong )2020-04-26 14:18
 • #1348: Chương 1345 ba ba là yêu quái 12020-04-26 14:18
 • #1349: Chương 1346 ba ba là yêu quái 22020-04-26 14:18
 • #1350: Chương 1347 ba ba là yêu quái 32020-04-26 14:19
 • #1351: Chương 1348 ba ba là yêu quái 42020-04-26 14:19
 • #1352: Chương 1349 ba ba là yêu quái 52020-04-26 14:19
 • #1353: Chương 1350 ba ba là yêu quái 62020-04-26 14:20
 • #1354: Chương 1351 ba ba là yêu quái 72020-04-26 14:20
 • #1355: Chương 1352 ba ba là yêu quái 82020-04-26 14:20
 • #1356: Chương 1353 ba ba là yêu quái 92020-04-26 14:21
 • #1357: Chương 1354 ba ba là yêu quái 102020-04-26 14:21
 • #1358: Chương 1355 ba ba là yêu quái 112020-04-26 14:21
 • #1359: Chương 1356 ba ba là yêu quái 122020-04-26 14:23
 • #1360: Chương 1357 ba ba là yêu quái 13 ( cấp mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 1 )2020-04-26 14:25
 • #1361: Chương 1358 ba ba là yêu quái 142020-04-26 14:25
 • #1362: Chương 1359 ba ba là yêu quái 152020-04-26 14:25
 • #1363: Chương 1360 ba ba là yêu quái 162020-04-26 14:26
 • #1364: Chương 1361 ba ba là yêu quái ( xong )2020-04-26 14:27
 • #1365: Chương 1362 thiện lương khuê mật 12020-04-26 14:27
 • #1366: Chương 1363 thiện lương khuê mật 22020-04-26 14:27
 • #1367: Chương 1364 thiện lương khuê mật 32020-04-26 14:27
 • #1368: Chương 1365 thiện lương khuê mật 42020-04-26 14:28
 • #1369: Chương 1366 thiện lương khuê mật 52020-04-26 14:28
 • #1370: Chương 1367 thiện lương khuê mật 62020-04-26 14:28
 • #1371: Chương 1368 thiện lương khuê mật 72020-04-26 14:28
 • #1372: Chương 1369 thiện lương khuê mật 82020-04-26 14:29
 • #1373: Chương 1370 thiện lương khuê mật 92020-04-26 14:29
 • #1374: Chương 1371 thiện lương khuê mật 102020-04-26 14:29
 • #1375: Chương 1372 thiện lương khuê mật 112020-04-26 14:30
 • #1376: Chương 1373 thiện lương khuê mật 122020-04-26 14:31
 • #1377: Chương 1374 thiện lương khuê mật 132020-04-26 14:31
 • #1378: Chương 1375 thiện lương khuê mật 142020-04-26 14:32
 • #1379: Chương 1376 thiện lương khuê mật 152020-04-26 14:32
 • #1380: Chương 1377 thiện lương khuê mật 162020-04-26 14:32
 • #1381: Chương 1378 thiện lương khuê mật 172020-04-26 14:33
 • #1382: Chương 1379 thiện lương khuê mật 182020-04-26 14:33
 • #1383: Chương 1380 thiện lương khuê mật 192020-04-26 14:33
 • #1384: Chương 1381 thiện lương khuê mật 202020-04-26 14:34
 • #1385: Chương 1382 thiện lương khuê mật 212020-04-26 14:40
 • #1386: Chương 1383 thiện lương khuê mật 222020-04-26 14:40
 • #1387: Chương 1384 thiện lương khuê mật 232020-04-26 14:41
 • #1388: Chương 1385 thiện lương khuê mật 242020-04-26 14:47
 • #1389: Chương 1386 thiện lương khuê mật 252020-04-26 14:48
 • #1390: Chương 1387 thiện lương khuê mật 262020-04-26 14:48
 • #1391: Chương 1388 thiện lương khuê mật 272020-04-26 14:48
 • #1392: Chương 1389 thiện lương khuê mật 282020-04-26 14:48
 • #1393: Chương 1390 thiện lương khuê mật 292020-04-26 14:49
 • #1394: Chương 1391 thiện lương khuê mật 302020-04-26 14:49
 • #1395: Chương 1392 thiện lương khuê mật 312020-04-26 14:49
 • #1396: Chương 1393 thiện lương khuê mật 322020-04-26 14:50
 • #1397: Chương 1394 thiện lương khuê mật 332020-04-26 14:50
 • #1398: Chương 1395 thiện lương khuê mật 342020-04-26 14:50
 • #1399: Chương 1396 thiện lương khuê mật 352020-04-26 14:51
 • #1400: Chương 1397 thiện lương khuê mật 362020-04-26 14:51
 • #1401: Chương 1398 thiện lương khuê mật 372020-04-26 14:52
 • #1402: Chương 1399 thiện lương khuê mật 382020-04-26 14:53
 • #1403: Chương 1400 thiện lương khuê mật 392020-04-26 14:53
 • #1404: Chương 1401 thiện lương khuê mật 402020-04-26 14:53
 • #1405: Chương 1402 thiện lương khuê mật 412020-04-26 14:54
 • #1406: Chương 1403 thiện lương khuê mật 422020-04-26 14:54
 • #1407: Chương 1404 thiện lương khuê mật 432020-04-26 14:54
 • #1408: Chương 1405 thiện lương khuê mật ( xong )2020-04-26 15:03
 • #1409: Chương 1405 biến ảo nữ thần chi chiến 12020-04-26 15:04
 • #1410: Chương 1406 biến ảo nữ thần chi chiến 22020-04-26 15:05
 • #1411: Chương 1407 biến ảo nữ thần chi chiến 32020-04-26 15:06
 • #1412: Chương 1408 biến ảo nữ thần chi chiến 42020-04-26 15:06
 • #1413: Chương 1409 biến ảo nữ thần chi chiến 52020-04-26 15:06
 • #1414: Chương 1410 biến ảo nữ thần chi chiến 62020-04-26 15:06
 • #1415: Chương 1411 biến ảo nữ thần chi chiến 72020-04-26 15:07
 • #1416: Chương 1412 biến ảo nữ thần chi chiến 82020-04-26 15:07
 • #1417: Chương 1413 biến ảo nữ thần chi chiến 92020-04-26 15:07
 • #1418: Chương 1414 biến ảo nữ thần chi chiến 102020-04-26 15:08
 • #1419: Chương 1415 biến ảo nữ thần chi chiến 112020-04-26 15:15
 • #1420: Chương 1416 biến ảo nữ thần chi chiến 122020-04-26 15:16
 • #1421: Chương 1417 biến ảo nữ thần chi chiến 132020-04-26 15:16
 • #1422: Chương 1418 biến ảo nữ thần chi chiến 142020-04-26 15:16
 • #1423: Chương 1419 biến ảo nữ thần chi chiến 152020-04-26 15:17
 • #1424: Chương 1420 biến ảo nữ thần chi chiến 162020-04-26 15:17
 • #1425: Chương 1421 biến ảo nữ thần chi chiến 172020-04-26 15:17
 • #1426: Chương 1422 biến ảo nữ thần chi chiến 182020-04-26 15:17
 • #1427: Chương 1423 biến ảo nữ thần chi chiến 192020-04-26 15:18
 • #1428: Chương 1424 biến ảo nữ thần chi chiến 202020-04-26 15:18
 • #1429: Chương 1425 biến ảo nữ thần chi chiến 212020-04-26 15:18
 • #1430: Chương 1426 biến ảo nữ thần chi chiến 222020-04-26 15:18
 • #1431: Chương 1427 biến ảo nữ thần chi chiến 232020-04-26 15:18
 • #1432: Chương 1428 biến ảo nữ thần chi chiến 242020-04-26 15:19
 • #1433: Chương 1429 biến ảo nữ thần chi chiến 252020-04-26 15:19
 • #1434: Chương 1430 biến ảo nữ thần chi chiến 262020-04-26 15:19
 • #1435: Chương 1431 biến ảo nữ thần chi chiến 272020-04-26 15:19
 • #1436: Chương 1432 biến ảo nữ thần chi chiến 282020-04-26 15:20
 • #1437: Chương 1433 biến ảo nữ thần chi chiến 292020-04-26 15:20
 • #1438: Chương 1434 biến ảo nữ thần chi chiến 302020-04-26 15:20
 • #1439: Chương 1435 biến ảo nữ thần chi chiến 312020-04-26 15:21
 • #1440: Chương 1436 biến ảo nữ thần chi chiến 322020-04-26 15:21
 • #1441: Chương 1437 biến ảo nữ thần chi chiến 332020-04-26 15:21
 • #1442: Chương 1438 biến ảo nữ thần chi chiến 342020-04-26 15:22
 • #1443: Chương 1439 biến ảo nữ thần chi chiến 352020-04-26 15:22
 • #1444: Chương 1440 biến ảo nữ thần chi chiến 362020-04-26 15:22
 • #1445: Chương 1441 biến ảo nữ thần chi chiến 372020-04-26 15:23
 • #1446: Chương 1442 biến ảo nữ thần chi chiến 382020-04-26 15:23
 • #1447: Chương 1443 biến ảo nữ thần chi chiến ( xong )2020-04-26 15:23
 • #1448: Đệ 1444 chương phụ vương ở thượng2020-04-26 15:24
 • #1449: Chương 1445 cùng mặc mặc nói chuyện2020-04-26 15:24
 • #1450: Chương 1446 ngoài ý muốn cao cấp chấp hành giả2020-04-26 15:24
 • #1451: Chương 1447 biển mây Thiên cung2020-04-26 15:25
 • #1452: Chương 1448 mọi người đều xinh đẹp2020-04-26 15:25
 • #1453: Chương 1449 thình lình xảy ra cưỡng chế nhiệm vụ2020-04-26 15:25
 • #1454: Chương 1450 mạt thế cứu vớt 12020-04-26 15:26
 • #1455: Chương 1451 mạt thế cứu vớt 22020-04-26 15:26
 • #1456: Chương 1452 mạt thế cứu vớt 32020-04-26 15:26
 • #1457: Chương 1453 mạt thế cứu vớt 42020-04-26 15:27
 • #1458: Chương 1454 mạt thế cứu vớt 52020-04-26 15:28
 • #1459: Chương 1455 mạt thế cứu vớt 62020-04-26 15:29
 • #1460: Chương 1456 mạt thế cứu vớt 72020-04-26 15:29
 • #1461: Chương 1457 mạt thế cứu vớt 82020-04-26 15:30
 • #1462: Chương 1458 mạt thế cứu vớt 92020-04-26 15:30
 • #1463: Chương 1459 mạt thế cứu vớt 102020-04-26 15:30
 • #1464: Chương 1460 mạt thế cứu vớt 112020-04-26 15:31
 • #1465: Chương 1461 mạt thế cứu vớt 122020-04-26 15:31
 • #1466: Chương 1462 mạt thế cứu vớt 132020-04-26 15:31
 • #1467: Chương 1463 mạt thế cứu vớt 142020-04-26 15:31
 • #1468: Chương 1464 mạt thế cứu vớt 152020-04-26 15:38
 • #1469: Chương 1465 mạt thế cứu vớt 162020-04-26 15:39
 • #1470: Chương 1466 mạt thế cứu vớt 172020-04-26 15:39
 • #1471: Chương 1467 mạt thế cứu vớt 182020-04-26 15:39
 • #1472: Chương 1468 mạt thế cứu vớt 192020-04-26 15:39
 • #1473: Chương 1469 mạt thế cứu vớt 202020-04-26 15:40
 • #1474: Chương 1470 mạt thế cứu vớt 212020-04-26 15:40
 • #1475: Chương 1471 mạt thế cứu vớt 222020-04-26 15:40
 • #1476: Chương 1472 mạt thế cứu vớt 232020-04-26 15:40
 • #1477: Chương 1473 mạt thế cứu vớt 242020-04-26 15:41
 • #1478: Chương 1474 mạt thế cứu vớt 252020-04-26 15:41
 • #1479: Chương 1475 mạt thế cứu vớt 262020-04-26 15:41
 • #1480: Chương 1476 mạt thế cứu vớt 272020-04-26 15:42
 • #1481: Chương 1477 mạt thế cứu vớt 282020-04-26 15:42
 • #1482: Chương 1478 mạt thế cứu vớt 292020-04-26 15:42
 • #1483: Chương 1479 mạt thế cứu vớt 302020-04-26 15:42
 • #1484: Chương 1480 mạt thế cứu vớt 312020-04-26 15:43
 • #1485: Chương 1481 mạt thế cứu vớt 322020-04-26 15:43
 • #1486: Chương 1482 mạt thế cứu vớt 332020-04-26 15:44
 • #1487: Mà 1483 chương mạt thế cứu vớt 342020-04-26 15:44
 • #1488: Chương 1484 mạt thế cứu vớt 352020-04-26 15:44
 • #1489: Chương 1485 mạt thế cứu vớt 362020-04-26 15:45
 • #1490: Chương 1486 mạt thế cứu vớt 372020-04-26 15:45
 • #1491: Chương 1487 mạt thế cứu vớt 382020-04-26 15:45
 • #1492: Chương 1488 mạt thế cứu vớt 392020-04-26 15:45
 • #1493: Chương 1489 mạt thế cứu vớt 402020-04-26 15:46
 • #1494: Chương 1490 mạt thế cứu vớt 412020-04-26 15:46
 • #1495: Chương 1491 mạt thế cứu vớt 422020-04-26 15:46
 • #1496: Chương 1492 mạt thế cứu vớt 432020-04-26 15:47
 • #1497: Chương 1493 mạt thế cứu vớt 442020-04-26 15:47
 • #1498: Chương 1494 mạt thế cứu vớt 452020-04-26 15:47
 • #1499: Chương 1495 mạt thế cứu vớt 462020-04-26 15:47
 • #1500: Chương 1496 mạt thế cứu vớt 472020-04-26 15:48
 • #1501: Chương 1497 mạt thế cứu vớt 482020-04-26 15:48
 • #1502: Chương 1498 mạt thế cứu vớt 492020-04-26 15:48
 • #1503: Chương 1499 mạt thế cứu vớt 502020-04-26 15:49
 • #1504: Chương 1500 mạt thế cứu vớt 512020-04-26 15:49
 • #1505: Chương 1501 mạt thế cứu vớt 522020-04-26 15:49
 • #1506: Chương 1502 mạt thế cứu vớt ( xong )2020-04-26 15:50
 • #1507: Chương 1503 ba lần phục kích!2020-04-26 15:50
 • #1508: Chương 1504 Ngự Tử Ly ủy thác2020-04-26 15:50
 • #1509: Chương 1505 thể hồ2020-04-26 15:51
 • #1510: Chương 1506 giao thiệp2020-04-26 15:51
 • #1511: Chương 1507 mang oa hảo vất vả2020-04-26 15:51
 • #1512: Chương 1508 nhân gian bầu trời2020-04-26 15:51
 • #1513: Chương 1509 hoa cánh tay thiếu nữ 12020-04-26 15:52
 • #1514: Chương 1510 hoa cánh tay thiếu nữ 22020-04-26 15:52
 • #1515: Chương 1511 hoa cánh tay thiếu nữ 32020-04-26 15:52
 • #1516: Chương 1512 hoa cánh tay thiếu nữ 42020-04-26 15:52
 • #1517: Chương 1513 hoa cánh tay thiếu nữ 52020-04-26 15:53
 • #1518: Chương 1514 hoa cánh tay thiếu nữ 62020-04-26 15:53
 • #1519: Chương 1515 hoa cánh tay thiếu nữ 72020-04-26 15:53
 • #1520: Chương 1516 hoa cánh tay thiếu nữ 82020-04-26 15:53
 • #1521: Chương 1517 hoa cánh tay thiếu nữ 92020-04-26 15:54
 • #1522: Chương 1518 hoa cánh tay thiếu nữ 102020-04-26 15:54
 • #1523: Chương 1519 hoa cánh tay thiếu nữ 112020-04-26 15:54
 • #1524: Chương 1520 hoa cánh tay thiếu nữ 122020-04-26 15:54
 • #1525: Chương 1521 hoa cánh tay thiếu nữ 132020-04-26 15:55
 • #1526: Chương 1522 hoa cánh tay thiếu nữ 142020-04-26 15:55
 • #1527: Chương 1523 hoa cánh tay thiếu nữ 152020-04-26 15:55
 • #1528: Chương 1524 hoa cánh tay thiếu nữ 162020-04-26 15:56
 • #1529: Chương 1525 hoa cánh tay thiếu nữ 172020-04-26 15:56
 • #1530: Chương 1526 hoa cánh tay thiếu nữ 182020-04-26 15:56
 • #1531: Chương 1527 hoa cánh tay thiếu nữ 192020-04-26 15:57
 • #1532: Chương 1528 hoa cánh tay thiếu nữ 202020-04-26 15:57
 • #1533: Chương 1529 hoa cánh tay thiếu nữ 212020-04-26 15:57
 • #1534: Chương 1530 hoa cánh tay thiếu nữ 222020-04-26 15:58
 • #1535: Chương 1531 hoa cánh tay thiếu nữ 232020-04-26 15:58
 • #1536: Chương 1532 hoa cánh tay thiếu nữ 242020-04-26 15:58
 • #1537: Chương 1533 hoa cánh tay thiếu nữ 252020-04-26 15:59
 • #1538: Chương 1534 hoa cánh tay thiếu nữ 262020-04-26 15:59
 • #1539: Chương 1535 hoa cánh tay thiếu nữ 272020-04-26 15:59
 • #1540: Chương 1536 hoa cánh tay thiếu nữ 282020-04-26 16:00
 • #1541: Chương 1537 hoa cánh tay thiếu nữ 292020-04-26 16:00
 • #1542: Chương 1538 hoa cánh tay thiếu nữ 302020-04-26 16:00
 • #1543: Chương 1539 hoa cánh tay thiếu nữ 312020-04-26 16:01
 • #1544: Chương 1540 hoa cánh tay thiếu nữ 322020-04-26 16:01
 • #1545: Chương 1541 hoa cánh tay thiếu nữ 332020-04-26 16:01
 • #1546: Chương 1542 hoa cánh tay thiếu nữ 342020-04-26 16:02
 • #1547: Chương 1543 hoa cánh tay thiếu nữ 352020-04-26 16:02
 • #1548: Chương 1544 hoa cánh tay thiếu nữ 362020-04-26 16:02
 • #1549: Chương 1545 hoa cánh tay thiếu nữ 372020-04-26 16:03
 • #1550: Chương 1546 hoa cánh tay thiếu nữ 382020-04-26 16:03
 • #1551: Chương 1547 hoa cánh tay thiếu nữ 392020-04-26 16:03
 • #1552: Chương 1548 hoa cánh tay thiếu nữ 402020-04-26 16:04
 • #1553: Chương 1549 hoa cánh tay thiếu nữ 412020-04-26 16:04
 • #1554: Chương 1550 hoa cánh tay thiếu nữ 422020-04-26 16:05
 • #1555: Chương 1551 hoa cánh tay thiếu nữ 432020-04-26 16:05
 • #1556: Chương 1552 hoa cánh tay thiếu nữ 442020-04-26 16:05
 • #1557: Chương 1553 hoa cánh tay thiếu nữ 452020-04-26 16:05
 • #1558: Chương 1554 hoa cánh tay thiếu nữ 462020-04-26 16:06
 • #1559: Chương 1555 hoa cánh tay thiếu nữ 472020-04-26 16:06
 • #1560: Chương 1556 hoa cánh tay thiếu nữ 482020-04-26 16:06
 • #1561: Chương 1557 hoa cánh tay thiếu nữ 492020-04-26 16:06
 • #1562: Chương 1558 hoa cánh tay thiếu nữ 502020-04-26 16:07
 • #1563: Chương 1559 hoa cánh tay thiếu nữ 512020-04-26 16:07
 • #1564: Chương 1560 hoa cánh tay thiếu nữ 522020-04-26 16:07
 • #1565: Chương 1561 hoa cánh tay thiếu nữ 532020-04-26 16:07
 • #1566: 1562 chương hoa cánh tay thiếu nữ 542020-04-26 16:08
 • #1567: Chương 1563 hoa cánh tay thiếu nữ 552020-04-26 16:08
 • #1568: Chương 1564 hoa cánh tay thiếu nữ 562020-04-26 16:08
 • #1569: Chương 1565 hoa cánh tay thiếu nữ ( xong )2020-04-26 16:08
 • #1570: Chương 1566 bị ông tố hinh đoán trúng kết cục2020-04-26 16:09
 • #1571: Chương 1567 tùy ý nhiệm vụ 12020-04-26 16:09
 • #1572: Chương 1568 tùy ý nhiệm vụ 22020-04-26 16:09
 • #1573: Chương 1569 tùy ý nhiệm vụ 32020-04-26 16:09
 • #1574: Chương 1570 tùy ý nhiệm vụ 42020-04-26 16:10
 • #1575: Chương 1571 tùy ý nhiệm vụ 52020-04-26 16:10
 • #1576: Chương 1572 tùy ý nhiệm vụ 62020-04-26 16:10
 • #1577: Chương 1574 tùy ý nhiệm vụ 72020-04-26 16:10
 • #1578: Chương 1575 tùy ý nhiệm vụ 82020-04-26 16:11
 • #1579: Chương 1576 tùy ý nhiệm vụ 92020-04-26 16:11
 • #1580: Chương 1577 tùy ý nhiệm vụ 102020-04-26 16:11
 • #1581: Chương 1578 tùy ý nhiệm vụ 112020-04-26 16:11
 • #1582: Chương 1579 tùy ý nhiệm vụ 122020-04-26 16:11
 • #1583: Chương 1580 tùy ý nhiệm vụ 132020-04-26 16:12
 • #1584: Chương 1581 tùy ý nhiệm vụ 142020-04-26 16:12
 • #1585: Chương 1582 tùy ý nhiệm vụ 152020-04-26 16:12
 • #1586: Chương 1583 tùy ý nhiệm vụ 162020-04-26 16:12
 • #1587: Chương 1584 tùy ý nhiệm vụ 172020-04-26 16:13
 • #1588: Chương 1585 tùy ý nhiệm vụ 182020-04-26 16:13
 • #1589: Chương 1586 tùy ý nhiệm vụ 192020-04-26 16:13
 • #1590: Chương 1587 tùy ý nhiệm vụ 202020-04-26 16:13
 • #1591: Chương 1588 tùy ý nhiệm vụ 212020-04-26 16:14
 • #1592: Chương 1589 tùy ý nhiệm vụ 222020-04-26 16:14
 • #1593: Chương 1590 tùy ý nhiệm vụ 232020-04-26 16:14
 • #1594: Chương 1591 tùy ý nhiệm vụ 242020-04-26 16:15
 • #1595: Chương 1592 tùy ý nhiệm vụ 252020-04-26 16:15
 • #1596: Chương 1593 tùy ý nhiệm vụ 262020-04-26 16:15
 • #1597: Chương 1594 tùy ý nhiệm vụ 272020-04-26 16:16
 • #1598: Chương 1595 tùy ý nhiệm vụ 282020-04-26 16:16
 • #1599: Chương 1596 tùy ý nhiệm vụ 292020-04-26 16:16
 • #1600: Chương 1597 tùy ý nhiệm vụ 302020-04-26 16:16
 • #1601: Chương 1598 tùy ý nhiệm vụ 312020-04-26 16:17
 • #1602: Chương 1599 tùy ý nhiệm vụ 322020-04-26 16:17
 • #1603: Chương 1600 tùy ý nhiệm vụ 332020-04-26 16:17
 • #1604: Chương 1601 tùy ý nhiệm vụ 342020-04-26 16:17
 • #1605: Chương 1602 tùy ý nhiệm vụ 352020-04-26 16:18
 • #1606: Chương 1603 tùy ý nhiệm vụ 362020-04-26 16:18
 • #1607: Chương 1604 tùy ý nhiệm vụ 372020-04-26 16:18
 • #1608: Chương 1605 tùy ý nhiệm vụ 382020-04-26 16:19
 • #1609: Chương 1606 tùy ý nhiệm vụ 392020-04-26 16:19
 • #1610: Chương 1607 tùy ý nhiệm vụ 402020-04-26 16:19
 • #1611: Chương 1608 tùy ý nhiệm vụ 412020-04-26 16:20
 • #1612: Chương 1609 tùy ý nhiệm vụ 422020-04-26 16:26
 • #1613: Chương 1610 tùy ý nhiệm vụ 432020-04-26 16:26
 • #1614: Chương 1611 tùy ý nhiệm vụ 442020-04-26 16:26
 • #1615: Chương 1612 tùy ý nhiệm vụ 452020-04-26 16:27
 • #1616: Chương 1613 tùy ý nhiệm vụ 462020-04-26 16:27
 • #1617: Chương 1614 tùy ý nhiệm vụ 472020-04-26 16:27
 • #1618: Chương 1615 tùy ý nhiệm vụ 482020-04-26 16:28
 • #1619: Chương 1616 tùy ý nhiệm vụ 492020-04-26 16:28
 • #1620: Chương 1617 tùy ý nhiệm vụ 502020-04-26 16:28
 • #1621: Chương 1618 tùy ý nhiệm vụ 512020-04-26 16:28
 • #1622: Chương 1619 tùy ý nhiệm vụ 522020-04-26 16:29
 • #1623: Chương 1620 tùy ý nhiệm vụ 532020-04-26 16:29
 • #1624: Chương 1621 tùy ý nhiệm vụ 542020-04-26 16:29
 • #1625: Mà 1622 chương tùy ý nhiệm vụ 552020-04-26 16:30
 • #1626: Chương 1623 tùy ý nhiệm vụ ( xong )2020-04-26 16:30
 • #1627: Chương 1624 chính mình làm nữ vương2020-04-26 16:30
 • #1628: Chương 1625 vạn năm âm dương thận châu2020-04-26 16:30
 • #1629: Chương 1626 liên hoan2020-04-26 16:31
 • #1630: Chương 1627 hai viên oan hồn châu2020-04-26 16:31
 • #1631: Chương 1628 băng loạn thế giới 12020-04-26 16:31
 • #1632: Chương 1629 băng loạn thế giới 22020-04-26 16:32
 • #1633: Chương 1630 băng loạn thế giới 32020-04-26 16:32
 • #1634: Chương 1631 băng loạn thế giới 42020-04-26 16:32
 • #1635: Chương 1632 băng loạn thế giới 52020-04-26 16:32
 • #1636: Chương 1633 băng loạn thế giới 62020-04-26 16:33
 • #1637: Chương 1634 băng loạn thế giới 72020-04-26 16:33
 • #1638: Chương 1635 băng loạn thế giới 82020-04-26 16:33
 • #1639: Chương 1636 băng loạn thế giới 92020-04-26 16:33
 • #1640: Chương 1637 băng loạn thế giới 102020-04-26 16:34
 • #1641: Chương 1638 băng loạn thế giới 112020-04-26 16:34
 • #1642: Chương 1639 băng loạn thế giới 122020-04-26 16:34
 • #1643: Chương 1640 băng loạn thế giới 132020-04-26 16:34
 • #1644: Chương 1641 băng loạn thế giới 142020-04-26 16:35
 • #1645: Chương 1642 băng loạn thế giới 152020-04-26 16:35
 • #1646: Chương 1643 băng loạn thế giới 162020-04-26 16:35
 • #1647: Chương 1644 băng loạn thế giới 172020-04-26 16:36
 • #1648: Chương 1645 băng loạn thế giới 182020-04-26 16:36
 • #1649: Chương 1646 băng loạn thế giới 192020-04-26 16:36
 • #1650: Chương 1647 băng loạn thế giới 202020-04-26 16:37
 • #1651: Chương 1648 băng loạn thế giới 212020-04-26 16:37
 • #1652: Chương 1649 băng loạn thế giới 222020-04-26 16:37
 • #1653: Chương 1650 băng loạn thế giới 232020-04-26 16:37
 • #1654: Chương 1651 băng loạn thế giới 242020-04-26 16:38
 • #1655: Chương 1652 băng loạn thế giới 252020-04-26 16:38
 • #1656: Chương 1653 băng loạn thế giới 262020-04-26 16:38
 • #1657: Chương 1654 băng loạn thế giới 272020-04-26 16:38
 • #1658: Chương 1655 băng loạn thế giới 282020-04-26 16:38
 • #1659: Chương 1656 băng loạn thế giới 292020-04-26 16:39
 • #1660: Chương 1657 băng loạn thế giới 302020-04-26 16:39
 • #1661: Chương 1658 băng loạn thế giới 312020-04-26 16:39
 • #1662: Chương 1659 băng loạn thế giới 322020-04-26 16:40
 • #1663: Chương 1660 băng loạn thế giới 332020-04-26 16:40
 • #1664: Mà 1661 chương băng loạn thế giới 342020-04-26 16:40
 • #1665: Chương 1662 băng loạn thế giới 352020-04-26 16:40
 • #1666: Chương 1663 băng loạn thế giới 362020-04-26 16:41
 • #1667: Chương 1664 băng loạn thế giới ( xong )2020-04-26 16:41
 • #1668: Chương 1665 lựa chọn2020-04-26 16:41
 • #1669: Chương 1666 ta kêu triển lăng2020-04-26 16:42
 • #1670: Chương 1667 Vân Mộng La điều kiện2020-04-26 16:42
 • #1671: Chương 1668 chưởng tôn cho mời2020-04-26 17:11
 • #1672: Chương 1670 ly nhân tâm thượng thu2020-04-26 17:11
 • #1673: Chương 1671 nhi tử2020-04-26 17:12
 • #1674: Chương 1672 hiềm nghi2020-04-26 17:13
 • #1675: Chương 1673 trời xanh đã chết2020-04-26 17:13
 • #1676: Chương 1674 phụ vương2020-04-26 17:13
 • #1677: Chương 1675 tiểu bạch2020-04-26 17:13
 • #1678: Chương 1676 dê béo muốn cổng vòm2020-04-26 17:13
 • #1679: Chương 1677 dưỡng lão nhiệm vụ 12020-04-26 17:14
 • #1680: Chương 1678 dưỡng lão nhiệm vụ 22020-04-26 17:14
 • #1681: Chương 1679 dưỡng lão nhiệm vụ 32020-04-26 17:14
 • #1682: Chương 1680 dưỡng lão nhiệm vụ 42020-04-26 17:15
 • #1683: Chương 1681 dưỡng lão nhiệm vụ 52020-04-26 17:15
 • #1684: Chương 1682 dưỡng lão nhiệm vụ 62020-04-26 17:15
 • #1685: Chương 1683 dưỡng lão nhiệm vụ 72020-04-26 17:16
 • #1686: Chương 1684 dưỡng lão nhiệm vụ 82020-04-26 17:16
 • #1687: Chương 1685 dưỡng lão nhiệm vụ 92020-04-26 17:16
 • #1688: Chương 1686 dưỡng lão nhiệm vụ 102020-04-26 17:17
 • #1689: Chương 1687 dưỡng lão nhiệm vụ 112020-04-26 17:17
 • #1690: Chương 1688 dưỡng lão nhiệm vụ 122020-04-26 17:17
 • #1691: Chương 1689 dưỡng lão nhiệm vụ 132020-04-26 17:18
 • #1692: Chương 1690 dưỡng lão nhiệm vụ 142020-04-26 17:18
 • #1693: Chương 1691 dưỡng lão nhiệm vụ 152020-04-26 17:18
 • #1694: Chương 1692 dưỡng lão nhiệm vụ 162020-04-26 17:19
 • #1695: Chương 1693 dưỡng lão nhiệm vụ 172020-04-26 17:19
 • #1696: Chương 1694 dưỡng lão nhiệm vụ 182020-04-26 17:19
 • #1697: Chương 1695 dưỡng lão nhiệm vụ 192020-04-26 17:19
 • #1698: Chương 1696 dưỡng lão nhiệm vụ 202020-04-26 17:20
 • #1699: Chương 1697 dưỡng lão nhiệm vụ 212020-04-26 17:20
 • #1700: Chương 1698 dưỡng lão nhiệm vụ 222020-04-26 17:20
 • #1701: Chương 1699 dưỡng lão nhiệm vụ 232020-04-26 17:20
 • #1702: Chương 1700 dưỡng lão nhiệm vụ 242020-04-26 17:21
 • #1703: Chương 1701 dưỡng lão nhiệm vụ 252020-04-26 17:21
 • #1704: Chương 1702 dưỡng lão nhiệm vụ 262020-04-26 17:21
 • #1705: Chương 1703 dưỡng lão nhiệm vụ 272020-04-26 17:22
 • #1706: Chương 1704 dưỡng lão nhiệm vụ 282020-04-26 17:22
 • #1707: Chương 1705 dưỡng lão nhiệm vụ 292020-04-26 17:22
 • #1708: Chương 1706 dưỡng lão nhiệm vụ 302020-04-26 17:22
 • #1709: Chương 1707 dưỡng lão nhiệm vụ 312020-04-26 17:23
 • #1710: Chương 1708 dưỡng lão nhiệm vụ 322020-04-26 17:23
 • #1711: Chương 1709 dưỡng lão nhiệm vụ 332020-04-26 17:23
 • #1712: Chương 1710 dưỡng lão nhiệm vụ 342020-04-26 17:23
 • #1713: Chương 1711 dưỡng lão nhiệm vụ 352020-04-26 17:24
 • #1714: Chương 1712 dưỡng lão nhiệm vụ 362020-04-26 17:24
 • #1715: Chương 1713 dưỡng lão nhiệm vụ 372020-04-26 17:24
 • #1716: Chương 1714 dưỡng lão nhiệm vụ 382020-04-26 17:25
 • #1717: Chương 1715 dưỡng lão nhiệm vụ 392020-04-26 17:31
 • #1718: Chương 1716 dưỡng lão nhiệm vụ 402020-04-26 17:32
 • #1719: Chương 1717 dưỡng lão nhiệm vụ 412020-04-26 17:32
 • #1720: Chương 1718 dưỡng lão nhiệm vụ 422020-04-26 17:32
 • #1721: Chương 1719 dưỡng lão nhiệm vụ 432020-04-26 17:33
 • #1722: Chương 1720 dưỡng lão nhiệm vụ 442020-04-26 17:33
 • #1723: Chương 1721 dưỡng lão nhiệm vụ 452020-04-26 17:33
 • #1724: Chương 1722 dưỡng lão nhiệm vụ 462020-04-26 17:34
 • #1725: Chương 1723 dưỡng lão nhiệm vụ 472020-04-26 17:34
 • #1726: Chương 1724 dưỡng lão nhiệm vụ 482020-04-26 17:34
 • #1727: Chương 1725 dưỡng lão nhiệm vụ 492020-04-26 17:35
 • #1728: Chương 1753 dưỡng lão nhiệm vụ 502020-04-26 17:35
 • #1729: Chương 1727 dưỡng lão nhiệm vụ 512020-04-26 17:35
 • #1730: Chương 1728 dưỡng lão nhiệm vụ 522020-04-26 17:35
 • #1731: Chương 1729 dưỡng lão nhiệm vụ 532020-04-26 17:36
 • #1732: Chương 1730 dưỡng lão nhiệm vụ 542020-04-26 17:36
 • #1733: Chương 1731 dưỡng lão nhiệm vụ ( xong )2020-04-26 17:36
 • #1734: Chương 1732 lục nhận già?2020-04-26 17:36
 • #1735: Chương 1733 sư phụ buồn rầu2020-04-26 17:37
 • #1736: Chương 1734 lập trường kiên định đi tìm đường chết2020-04-26 17:37
 • #1737: Chương 1735 bị từ hôn nữ nhân 12020-04-26 17:37
 • #1738: Chương 1736 bị từ hôn nữ nhân 22020-04-26 17:37
 • #1739: Chương 1737 bị từ hôn nữ nhân 32020-04-26 17:37
 • #1740: Chương 1738 bị từ hôn nữ nhân 42020-04-26 17:38
 • #1741: Chương 1739 bị từ hôn nữ nhân 52020-04-26 17:38
 • #1742: Chương 1740 bị từ hôn nữ nhân 62020-04-26 17:38
 • #1743: Chương 1741 bị từ hôn nữ nhân 72020-04-26 17:39
 • #1744: Chương 1742 bị từ hôn nữ nhân 82020-04-26 17:39
 • #1745: Chương 1743 bị từ hôn nữ nhân 92020-04-26 17:39
 • #1746: Chương 1744 bị từ hôn nữ nhân 102020-04-26 17:40
 • #1747: Chương 1745 bị từ hôn nữ nhân 112020-04-26 17:40
 • #1748: Chương 1746 bị từ hôn nữ nhân 122020-04-26 17:40
 • #1749: Chương 1747 bị từ hôn nữ nhân 132020-04-26 17:41
 • #1750: Chương 1748 bị từ hôn nữ nhân 142020-04-26 17:41
 • #1751: Chương 1749 bị từ hôn nữ nhân 152020-04-26 17:41
 • #1752: Chương 1750 bị từ hôn nữ nhân 162020-04-26 17:41
 • #1753: Chương 1751 bị từ hôn nữ nhân 172020-04-26 17:42
 • #1754: Chương 1752 bị từ hôn nữ nhân 182020-04-26 17:42
 • #1755: Chương 1753 bị từ hôn nữ nhân 192020-04-26 17:42
 • #1756: Chương 1754 bị từ hôn nữ nhân 202020-04-26 17:43
 • #1757: Chương 1755 bị từ hôn nữ nhân 212020-04-26 17:43
 • #1758: Chương 1756 bị từ hôn nữ nhân 222020-04-26 17:43
 • #1759: Chương 1757 bị từ hôn nữ nhân 232020-04-26 17:43
 • #1760: Chương 1758 bị từ hôn nữ nhân 242020-04-26 17:44
 • #1761: Chương 1759 bị từ hôn nữ nhân 252020-04-26 17:44
 • #1762: Chương 1760 bị từ hôn nữ nhân 262020-04-26 17:44
 • #1763: Chương 1761 bị từ hôn nữ nhân 272020-04-26 17:44
 • #1764: Chương 1762 bị từ hôn nữ nhân 282020-04-26 17:45
 • #1765: Chương 1763 bị từ hôn nữ nhân 292020-04-26 17:45
 • #1766: Chương 1764 bị từ hôn nữ nhân 302020-04-26 17:45
 • #1767: Chương 1765 bị từ hôn nữ nhân 312020-04-26 17:45
 • #1768: Chương 1766 bị từ hôn nữ nhân 322020-04-26 17:46
 • #1769: Chương 1767 bị từ hôn nữ nhân 332020-04-26 17:46
 • #1770: Chương 1768 bị từ hôn nữ nhân 342020-04-26 17:46
 • #1771: Chương 1769 bị từ hôn nữ nhân 352020-04-26 17:47
 • #1772: Chương 1770 bị từ hôn nữ nhân 362020-04-26 17:47
 • #1773: Chương 1771 bị từ hôn nữ nhân 372020-04-26 17:47
 • #1774: Chương 1772 bị từ hôn nữ nhân 382020-04-26 17:48
 • #1775: Chương 1773 bị từ hôn nữ nhân 392020-04-26 17:48
 • #1776: Chương 1774 bị từ hôn nữ nhân 402020-04-26 17:48
 • #1777: Chương 1775 bị từ hôn nữ nhân 412020-04-26 17:49
 • #1778: Chương 1776 bị từ hôn nữ nhân 422020-04-26 17:49
 • #1779: Chương 1777 bị từ hôn nữ nhân 432020-04-26 17:49
 • #1780: Chương 1778 bị từ hôn nữ nhân 442020-04-26 17:50
 • #1781: Chương 1779 bị từ hôn nữ nhân 452020-04-26 17:50
 • #1782: Chương 1780 bị từ hôn nữ nhân 462020-04-26 17:50
 • #1783: Chương 1781 bị từ hôn nữ nhân 472020-04-26 17:51
 • #1784: Chương 1782 bị từ hôn nữ nhân 482020-04-26 17:51
 • #1785: Chương 1783 bị từ hôn nữ nhân 492020-04-26 17:51
 • #1786: Chương 1784 bị từ hôn nữ nhân 502020-04-26 17:51
 • #1787: Chương 1785 bị từ hôn nữ nhân 512020-04-26 17:52
 • #1788: Chương 1786 bị từ hôn nữ nhân 522020-04-26 17:52
 • #1789: Chương 1787 bị từ hôn nữ nhân 532020-04-26 17:52
 • #1790: Chương 1788 bị từ hôn nữ nhân 542020-04-27 04:56
 • #1791: Chương 1789 bị từ hôn nữ nhân 552020-04-27 04:56
 • #1792: Chương 1790 bị từ hôn nữ nhân 562020-04-27 04:58
 • #1793: Chương 1791 bị từ hôn nữ nhân 572020-04-27 05:02
 • #1794: Chương 1792 bị từ hôn nữ nhân ( xong )2020-04-27 05:03
 • #1795: Chương 1793 huyền đế2020-04-27 05:03
 • #1796: Chương 1794 tâm ma hỏi kiếp2020-04-27 05:04
 • #1797: Chương 1795 tân tím lâm Đại Lục2020-04-27 05:04
 • #1798: Chương 1796 cầm gia nhận chủ2020-04-27 05:04
 • #1799: Chương 1797 ai ngôn tấc thảo tâm2020-04-27 05:05
 • #1800: Chương 1798 ai ngôn tấc thảo tâm 22020-04-27 05:05
 • #1801: Chương 1799 ai ngôn tấc thảo tâm 32020-04-27 05:05
 • #1802: Chương 1800 ai ngôn tấc thảo tâm 42020-04-27 05:05
 • #1803: Chương 1801 ai ngôn tấc thảo tâm 52020-04-27 05:06
 • #1804: Chương 1802 ai ngôn tấc thảo tâm 62020-04-27 05:06
 • #1805: Chương 1803 ai ngôn tấc thảo tâm 72020-04-27 05:06
 • #1806: Chương 1804 ai ngôn tấc thảo tâm 82020-04-27 05:07
 • #1807: Chương 1805 ai ngôn tấc thảo tâm 92020-04-27 05:07
 • #1808: Chương 1806 ai ngôn tấc thảo tâm 102020-04-27 05:07
 • #1809: Chương 1807 ai ngôn tấc thảo tâm 112020-04-27 05:08
 • #1810: Chương 1808 ai ngôn tấc thảo tâm 122020-04-27 05:08
 • #1811: Chương 1809 ai ngôn tấc thảo tâm 132020-04-27 05:08
 • #1812: Chương 1810 ai ngôn tấc thảo tâm 142020-04-27 05:09
 • #1813: Chương 1811 ai ngôn tấc thảo tâm 152020-04-27 05:09
 • #1814: Chương 1812 ai ngôn tấc thảo tâm 162020-04-27 05:09
 • #1815: Chương 1813 ai ngôn tấc thảo tâm 172020-04-27 05:09
 • #1816: Chương 1814 ai ngôn tấc thảo tâm 182020-04-27 05:10
 • #1817: Chương 1815 ai ngôn tấc thảo tâm 192020-04-27 05:10
 • #1818: Chương 1816 ai ngôn tấc thảo tâm 202020-04-27 05:10
 • #1819: Chương 1817 ai ngôn tấc thảo tâm 212020-04-27 05:10
 • #1820: Chương 1818 ai ngôn tấc thảo tâm 222020-04-27 05:11
 • #1821: Chương 1819 ai ngôn tấc thảo tâm 232020-04-27 05:11
 • #1822: Chương 1820 ai ngôn tấc thảo tâm 242020-04-27 05:11
 • #1823: Chương 1821 ai ngôn tấc thảo tâm 252020-04-27 05:12
 • #1824: Chương 1822 ai ngôn tấc thảo tâm ( xong )2020-04-27 05:12
 • #1825: Chương 1823 hai lựa chọn2020-04-27 05:13
 • #1826: Chương 18242020-04-27 05:13
 • #1827: Chương 1825 ta tới, không nghề nghiệp vĩnh hỏa2020-04-27 05:13
 • #1828: Chương 1826 không nghề nghiệp hỏa nhãn2020-04-27 05:14
 • #1829: 1827 chương nguy hiểm2020-04-27 05:14
 • #1830: Chương 1828 nghĩ thầm2020-04-27 05:28
 • #1831: Chương 1829 sự thành2020-04-27 05:29
 • #1832: Chương 1830 hăng hái trọc cường2020-04-27 05:29
 • #1833: Chương 1831 sai thất sinh cơ2020-04-27 05:30
 • #1834: Chương 1832 trở về2020-04-27 05:30
 • #1835: Chương 1833 trước kia2020-04-27 05:30
 • #1836: Chương 1834 quá vãng2020-04-27 05:31
 • #1837: Chương 1835 Trùng tộc2020-04-27 05:31
 • #1838: Chương 1836 quyết đấu bắt đầu2020-04-27 05:32
 • #1839: Chương 1837 toàn tuyến lui lại2020-04-27 05:32
 • #1840: Chương 1838 Ngự Tử Ly đề nghị2020-04-27 05:32
 • #1841: Chương 1839 trùng hoàng2020-04-27 05:33
 • #1842: Chương 1840 nuôi dưỡng2020-04-27 05:33
 • #1843: Chương 1841 là ai2020-04-27 05:33
 • #1844: Tạ lỗi tin2020-04-27 05:33
 • #1845: Chương 1842 kết thúc thiên ( 1 )2020-04-27 05:34
 • #1846: Chương 1843 kết thúc thiên ( 2 )2020-04-27 05:36
 • #1847: Chương 1844 kết thúc thiên ( 3 )2020-04-27 05:37
 • #1848: Chương 1845 chung điểm tức vì khởi điểm2020-04-27 05:37
Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 4.5]

Related posts

Xuyên Thư Sau Ta Có Bốn Ca Ca

THUYS♥️

Ta Ở Giới Giải Trí Sảng Văn Làm Cá Mặn

THUYS♥️

Toàn Cầu Thi Đại Học

THUYS♥️

Chủ Bá Cắt Ra Hắc [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Phế Sài Phu Nhân Lại Vương Tạc / Phượng Ngự Cửu Châu

TiKay

Tại Hạ Nữ Chủ , Ngôn Xuất Tất Linh

THUYS♥️

Leave a Reply