Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Yểu Điệu Trân Tu

Sự nghiệp có thành Kim Yểu Điệu mở mắt ra, về tới chính mình thanh xuân tịnh lệ, còn không có cầm xuống mỹ thực giải vàng, mỗi ngày chỉ biết ngốc nghếch truy tại cao lãnh nam thần mông phía sau nấu canh đầu uy cầu đáp lại luyến ái não thời đại

Đứng tại chính mình khổ truy nhiều năm, soái được thảm tuyệt nhân hoàn cao lãnh bá tổng trước mặt, Kim Yểu Điệu tinh xảo gương mặt bên trên treo đầy cô đơn

Nam thần xem nàng: “Ta rất bận, ngươi lại muốn cùng ta nói cái gì?”

Kim Yểu Điệu xem nồi: “Đưa ta. Giải vàng đầu bếp nấu canh, là dùng đến bán tiền, không phải dùng để tán trai.”

Nam thần: “? ? ?”

Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh nữ cường mỹ thực sảng văn

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Kim Yểu Điệu ┃ vai phụ: Thẩm Khải Minh, Luna, Tưởng Sâm, Ninh Thuấn, cùng với rất nhiều tiểu thịt tươi ┃ cái khác:

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Duyên Hà Cố
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0001.mp32020-01-22 03:19
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0002.mp32020-01-22 03:19
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0003.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0004.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0005.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0006.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0007.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0008.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0009.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0010.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0011.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0012.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0013.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0014.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0015.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0016.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0017.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0018.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0019.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0020.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0021.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0022.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0023.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0024.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0025.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0026.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0027.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0028.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0029.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0030.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0031.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0032.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0033.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0034.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0035.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0036.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0037.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0038.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0039.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0040.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0041.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0042.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0043.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0044.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0045.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0046.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0047.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0048.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0049.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0050.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0051.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0052.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0053.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0054.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0055.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0056.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0057.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0058.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0059.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0060.mp32020-01-22 03:34
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0061.mp32020-01-22 03:34
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0062.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0063.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0064.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0065.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0066.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0067.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0068.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0069.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0070.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0071.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0072.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0073.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0074.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0075.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0076.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0077.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0078.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0079.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0080.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0081.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0082.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0083.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0084.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0085.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0086.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0087.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0088.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0089.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0090.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0091.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0092.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0093.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0094.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0095.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0096.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0097.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0098.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0099.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0100.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0101.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0102.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0103.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0104.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0105.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0106.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0107.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0108.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0109.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0110.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0111.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0112.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0113.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0114.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0115.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0116.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0117.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0118.mp32020-01-22 03:48
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.5]

Related posts

Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh

TiKay

Ta Dựa Học Tập Hoành Bá Giới Giải Trí [ Cổ Xuyên Kim ]

TiKay

Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi

TiKay

Áo Choàng Tạc Tu La Tràng

TiKay

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Thái Tử Phi Có Một Không Hai

TiKay

Leave a Reply