Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Yểu Điệu Trân Tu

Sự nghiệp có thành Kim Yểu Điệu mở mắt ra, về tới chính mình thanh xuân tịnh lệ, còn không có cầm xuống mỹ thực giải vàng, mỗi ngày chỉ biết ngốc nghếch truy tại cao lãnh nam thần mông phía sau nấu canh đầu uy cầu đáp lại luyến ái não thời đại

Đứng tại chính mình khổ truy nhiều năm, soái được thảm tuyệt nhân hoàn cao lãnh bá tổng trước mặt, Kim Yểu Điệu tinh xảo gương mặt bên trên treo đầy cô đơn

Nam thần xem nàng: “Ta rất bận, ngươi lại muốn cùng ta nói cái gì?”

Kim Yểu Điệu xem nồi: “Đưa ta. Giải vàng đầu bếp nấu canh, là dùng đến bán tiền, không phải dùng để tán trai.”

Nam thần: “? ? ?”

Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh nữ cường mỹ thực sảng văn

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Kim Yểu Điệu ┃ vai phụ: Thẩm Khải Minh, Luna, Tưởng Sâm, Ninh Thuấn, cùng với rất nhiều tiểu thịt tươi ┃ cái khác:

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Duyên Hà Cố
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0001.mp32020-01-22 03:19
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0002.mp32020-01-22 03:19
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0003.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0004.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0005.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0006.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0007.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0008.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0009.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0010.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0011.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0012.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0013.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0014.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0015.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0016.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0017.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0018.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0019.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0020.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0021.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0022.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0023.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0024.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0025.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0026.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0027.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0028.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0029.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0030.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0031.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0032.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0033.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0034.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0035.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0036.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0037.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0038.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0039.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0040.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0041.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0042.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0043.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0044.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0045.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0046.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0047.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0048.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0049.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0050.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0051.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0052.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0053.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0054.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0055.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0056.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0057.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0058.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0059.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0060.mp32020-01-22 03:34
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0061.mp32020-01-22 03:34
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0062.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0063.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0064.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0065.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0066.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0067.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0068.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0069.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0070.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0071.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0072.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0073.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0074.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0075.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0076.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0077.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0078.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0079.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0080.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0081.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0082.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0083.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0084.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0085.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0086.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0087.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0088.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0089.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0090.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0091.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0092.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0093.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0094.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0095.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0096.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0097.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0098.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0099.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0100.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0101.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0102.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0103.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0104.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0105.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0106.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0107.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0108.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0109.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0110.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0111.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0112.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0113.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0114.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0115.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0116.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0117.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0118.mp32020-01-22 03:48
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.5]

Related posts

Nhà Giàu Số Một Từ Di Di Tài Xế Bắt Đầu

TiKay

Quỷ Đỏ Người Kế Thừa

TiKay

Trừ Bỏ Mỹ Mạo Ta Hai Bàn Tay Trắng

THUYS♥️

Huyền Mệnh Trò Chơi

THUYS♥️

Vô Địch Thiên Đế

TiKay

Song Thế Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Hưu Thê

TiKay

Leave a Reply