Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Yểu Điệu Trân Tu

Sự nghiệp có thành Kim Yểu Điệu mở mắt ra, về tới chính mình thanh xuân tịnh lệ, còn không có cầm xuống mỹ thực giải vàng, mỗi ngày chỉ biết ngốc nghếch truy tại cao lãnh nam thần mông phía sau nấu canh đầu uy cầu đáp lại luyến ái não thời đại

Đứng tại chính mình khổ truy nhiều năm, soái được thảm tuyệt nhân hoàn cao lãnh bá tổng trước mặt, Kim Yểu Điệu tinh xảo gương mặt bên trên treo đầy cô đơn

Nam thần xem nàng: “Ta rất bận, ngươi lại muốn cùng ta nói cái gì?”

Kim Yểu Điệu xem nồi: “Đưa ta. Giải vàng đầu bếp nấu canh, là dùng đến bán tiền, không phải dùng để tán trai.”

Nam thần: “? ? ?”

Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh nữ cường mỹ thực sảng văn

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Kim Yểu Điệu ┃ vai phụ: Thẩm Khải Minh, Luna, Tưởng Sâm, Ninh Thuấn, cùng với rất nhiều tiểu thịt tươi ┃ cái khác:

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Duyên Hà Cố
 •  Chương: /118
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0001.mp32020-01-22 03:19
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0002.mp32020-01-22 03:19
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0003.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0004.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0005.mp32020-01-22 03:20
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0006.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0007.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0008.mp32020-01-22 03:21
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0009.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0010.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0011.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0012.mp32020-01-22 03:22
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0013.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0014.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0015.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0016.mp32020-01-22 03:23
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0017.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0018.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0019.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0020.mp32020-01-22 03:24
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0021.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0022.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0023.mp32020-01-22 03:25
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0024.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0025.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0026.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0027.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0028.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0029.mp32020-01-22 03:26
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0030.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0031.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0032.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0033.mp32020-01-22 03:27
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0034.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0035.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0036.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0037.mp32020-01-22 03:28
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0038.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0039.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0040.mp32020-01-22 03:29
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0041.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0042.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0043.mp32020-01-22 03:30
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0044.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0045.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0046.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0047.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0048.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0049.mp32020-01-22 03:31
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0050.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0051.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0052.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0053.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0054.mp32020-01-22 03:32
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0055.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0056.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0057.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0058.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0059.mp32020-01-22 03:33
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0060.mp32020-01-22 03:34
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0061.mp32020-01-22 03:34
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0062.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0063.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0064.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0065.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0066.mp32020-01-22 03:35
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0067.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0068.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0069.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0070.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0071.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0072.mp32020-01-22 03:36
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0073.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0074.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0075.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0076.mp32020-01-22 03:37
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0077.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0078.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0079.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0080.mp32020-01-22 03:38
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0081.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0082.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0083.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0084.mp32020-01-22 03:39
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0085.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0086.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0087.mp32020-01-22 03:40
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0088.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0089.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0090.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0091.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0092.mp32020-01-22 03:41
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0093.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0094.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0095.mp32020-01-22 03:42
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0096.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0097.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0098.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0099.mp32020-01-22 03:43
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0100.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0101.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0102.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0103.mp32020-01-22 03:44
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0104.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0105.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0106.mp32020-01-22 03:45
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0107.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0108.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0109.mp32020-01-22 03:46
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0110.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0111.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0112.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0113.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0114.mp32020-01-22 03:47
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0115.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0116.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0117.mp32020-01-22 03:48
 • yeu-dieu-tran-tu-chuong-0118.mp32020-01-22 03:48
Ratings forYểu Điệu Trân Tu

Related posts

Ta Nuôi Trang Giấy Người Là Tận Thế Boss

THUYS♥️

Tận Thế Đệ Nhất Sủng [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

90 Học Bá Tiểu Quân Y

THUYS♥️

Leave a Reply