Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Trọng Sinh Hào Môn Kiều Kiều Nữ

 Minh Nhạc Chanh trọng sinh lúc sau quyết định kiều khí tùy hứng, chiêu miêu đậu cẩu, ăn nhậu chơi bời.

Nam nhân? Không thể trêu vào không thể trêu vào!

Kiếp trước nàng hai mươi bốn tuổi, ánh mặt trời thanh tuấn học đệ trích đến Khang Thành liên hoan phim ảnh đế danh hiệu, không hề dấu hiệu, đương trường cầu hôn.

Này cử làm cho Minh Nhạc Chanh công ty cổ phiếu liên tục ngã đình hai tuần, Minh Nhạc Chanh tự nhận lỗi từ chức.

Hai mươi lăm tuổi, thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn bức hôn không thành, một cái chớp mắt hắc hóa, liên hợp đường huynh Minh Tử Nguyên nội ứng ngoại hợp.

Này cử làm cho Minh gia bước đi duy gian, tuyên cáo phá sản.

Hai mươi sáu tuổi, nàng không cẩn thận ngủ Phật hệ cao lãnh chi hoa Tống đại thiếu, phát hiện Tống đại thiếu là cái biến thái.

Này cử làm cho…… Nàng trọng sinh.

# Hai cái tay mới tài xế hao hết tâm tư trang tài xế già, kết quả lật xe chuyện xưa #

# Các ngươi đều thích ta nữ cường nhân bộ dáng, ta cố tình phải làm nũng nịu tiểu làm tinh. #

# Không cần cho ta pháo thăng thiên, ta chính mình có thể trời cao. #

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thập Nguyệt Vi Vi Lương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0001.mp32018-11-18 18:57
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0002.mp32018-11-18 18:57
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0003.mp32018-11-18 18:57
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0004.mp32018-11-18 18:57
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0005.mp32018-11-18 18:57
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0006.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0007.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0008.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0009.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0010.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0011.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0012.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0013.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0014.mp32018-11-18 18:58
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0015.mp32018-11-18 18:59
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0016.mp32018-11-18 18:59
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0017.mp32018-11-18 18:59
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0018.mp32018-11-18 18:59
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0019.mp32018-11-18 18:59
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0020.mp32018-11-18 18:59
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0021.mp32018-11-18 18:59
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0022.mp32018-11-18 18:59
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0023.mp32018-11-18 19:00
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0024.mp32018-11-18 19:00
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0025.mp32018-11-18 19:00
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0026.mp32018-11-18 19:00
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0027.mp32018-11-18 19:00
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0028.mp32018-11-18 19:00
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0029.mp32018-11-18 19:00
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0030.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0031.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0032.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0033.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0034.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0035.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0036.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0037.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0038.mp32018-11-18 19:01
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0039.mp32018-11-18 19:02
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0040.mp32018-11-18 19:02
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0041.mp32018-11-18 19:02
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0042.mp32018-11-18 19:02
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0043.mp32018-11-18 19:02
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0044.mp32018-11-18 19:02
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0045.mp32018-11-18 19:02
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0046.mp32018-11-18 19:02
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0047.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0048.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0049.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0050.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0051.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0052.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0053.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0054.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0055.mp32018-11-18 19:03
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0056.mp32018-11-18 19:04
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0057.mp32018-11-18 19:04
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0058.mp32018-11-18 19:04
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0059.mp32018-11-18 19:04
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0060.mp32018-11-18 19:04
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0061.mp32018-11-18 19:04
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0062.mp32018-11-18 19:04
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0063.mp32018-11-18 19:04
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0064.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0065.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0066.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0067.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0068.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0069.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0070.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0071.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0072.mp32018-11-18 19:05
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0073.mp32018-11-18 19:06
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0074.mp32018-11-18 19:06
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0075.mp32018-11-18 19:06
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0076.mp32018-11-18 19:06
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0077.mp32018-11-18 19:06
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0078.mp32018-11-18 19:06
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0079.mp32018-11-18 19:06
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0080.mp32018-11-18 19:07
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0081.mp32018-11-18 19:07
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0082.mp32018-11-18 19:07
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0083.mp32018-11-18 19:07
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0084.mp32018-11-18 19:07
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0085.mp32018-11-18 19:07
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0086.mp32018-11-18 19:07
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0087.mp32018-11-18 19:07
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0088.mp32018-11-18 19:08
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0089.mp32018-11-18 19:08
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0090.mp32018-11-18 19:08
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0091.mp32018-11-18 19:08
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0092.mp32018-11-18 19:08
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0093.mp32018-11-18 19:08
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0094.mp32018-11-18 19:08
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0095.mp32018-11-18 19:08
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0096.mp32018-11-18 19:09
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0097.mp32018-11-18 19:09
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0098.mp32018-11-18 19:09
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0099.mp32018-11-18 19:09
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0100.mp32018-11-18 19:09
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0101.mp32018-11-18 19:09
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0102.mp32018-11-18 19:09
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0103.mp32018-11-18 19:09
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0104.mp32018-11-18 19:10
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0105.mp32018-11-18 19:10
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0106.mp32018-11-18 19:10
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0107.mp32018-11-18 19:10
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0108.mp32018-11-18 19:10
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0109.mp32018-11-18 19:10
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0110.mp32018-11-18 19:10
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0111.mp32018-11-18 19:10
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0112.mp32018-11-18 19:11
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0113.mp32018-11-18 19:11
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0114.mp32018-11-18 19:11
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0115.mp32018-11-18 19:11
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0116.mp32018-11-18 19:11
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0117.mp32018-11-18 19:11
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0118.mp32018-11-18 19:11
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0119.mp32018-11-18 19:11
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0120.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0121.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0122.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0123.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0124.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0125.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0126.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0127.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0128.mp32018-11-18 19:12
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0129.mp32018-11-18 19:13
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0130.mp32018-11-18 19:13
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0131.mp32018-11-18 19:13
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0132.mp32018-11-18 19:13
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0133.mp32018-11-18 19:13
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0134.mp32018-11-18 19:13
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0135.mp32018-11-18 19:13
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0136.mp32018-11-18 19:14
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0137.mp32018-11-18 19:14
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0138.mp32018-11-18 19:14
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0139.mp32018-11-18 19:14
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0140.mp32018-11-18 19:14
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0141.mp32018-11-18 19:14
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0142.mp32018-11-18 19:14
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0143.mp32018-11-18 19:14
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0144.mp32018-11-18 19:15
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0145.mp32018-11-18 19:15
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0146.mp32018-11-18 19:15
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0147.mp32018-11-18 19:15
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0148.mp32018-11-18 19:15
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0149.mp32018-11-18 19:50
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0150.mp32018-11-18 19:50
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0151.mp32018-11-18 19:50
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0152.mp32018-11-18 19:51
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0153.mp32018-11-18 19:51
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0154.mp32018-11-18 19:51
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0155.mp32018-11-18 19:51
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0156.mp32018-11-18 19:51
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0157.mp32018-11-18 19:51
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0158.mp32018-11-18 19:51
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0159.mp32018-11-18 19:51
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0160.mp32018-11-18 19:52
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0161.mp32018-11-18 19:52
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0162.mp32018-11-18 19:52
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0163.mp32018-11-18 19:52
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0164.mp32018-11-18 19:52
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0165.mp32018-11-18 19:52
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0166.mp32018-11-18 19:52
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0167.mp32018-11-18 19:53
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0168.mp32018-11-18 19:53
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0169.mp32018-11-18 19:53
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0170.mp32018-11-18 19:53
 • trong-sinh-hao-mon-kieu-kieu-nu-chuong-0171.mp32018-11-18 19:53
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.7]

Related posts

Omega Xuyên Thành Bá Tổng Ẩn Hôn Kiều Thê

TiKay

Ta Dưỡng Đại Lão Những Năm Đó

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Nhặt Cái Soái Ca Về Nhà Liêu

THUYS♥️

Manh Thê Dưỡng Thành

TiKay

Chồng Trước Năng Lượng Cao

THUYS♥️

Công Lược Cực Phẩm

TiKay

Leave a Reply