Hài Hước Hiện Đại Khoa Huyễn

Chân Thật Điện Ảnh

Nhận thức Văn Tĩnh trước, Lộ Dương mặc kệ diễn cái gì, cuối cùng đều sẽ biến thành kinh tủng phiến + đoàn diệt kết cục.

Cùng Văn Tĩnh đáp diễn sau, Lộ Dương ngược người, rải cẩu lương hai không lầm.

Văn Tĩnh bổn ý là giúp quá khí ảnh đế – Lộ Dương đi ra khốn cảnh, không nghĩ tới chính mình chơi phiếu chơi thành ảnh hậu.

Lộ Dương: Vô luận bao nhiêu lần quên ngươi, đệ N+1 thứ, ta vẫn sẽ nhịn không được ái thượng ngươi.

Văn Tĩnh: Lúc ban đầu chỉ là tưởng còn ân tình, sau lại tưởng đem ảnh đế quải về nhà……

【 Chú 1: Tương lai hắc khoa học kỹ thuật, diễn viên bị đưa vào kịch bản nhân vật ký ức, hoàn toàn quên hiện thực, tương đương với chân thật nhân sinh trò chơi. 】

【 Chú 2: Đơn nguyên kịch hình thức, kịch bản tự nghĩ ra, mỗi cái điện ảnh là một cái chuyện xưa 】

【 Chú 3: Chân thật điện ảnh, ảnh đế ảnh hậu chỉ tiềm thức đứng đầu một đám người, cùng kỹ thuật diễn không quan hệ 】

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết, vô tiền nhiệm, cảm tình không rối rắm

+ Bổn văn thực tô thực sảng, nhẹ nhàng hướng, không cần cùng tác giả nói logic

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /98
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chan-that-dien-anh-chuong-0001.mp32018-11-16 13:13
 • chan-that-dien-anh-chuong-0002.mp32018-11-16 13:14
 • chan-that-dien-anh-chuong-0003.mp32018-11-16 13:14
 • chan-that-dien-anh-chuong-0004.mp32018-11-16 13:15
 • chan-that-dien-anh-chuong-0005.mp32018-11-16 13:15
 • chan-that-dien-anh-chuong-0006.mp32018-11-16 13:16
 • chan-that-dien-anh-chuong-0007.mp32018-11-16 13:17
 • chan-that-dien-anh-chuong-0008.mp32018-11-16 13:18
 • chan-that-dien-anh-chuong-0009.mp32018-11-16 13:19
 • chan-that-dien-anh-chuong-0010.mp32018-11-16 13:20
 • chan-that-dien-anh-chuong-0011.mp32018-11-16 13:20
 • chan-that-dien-anh-chuong-0012.mp32018-11-16 13:20
 • chan-that-dien-anh-chuong-0013.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0014.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0015.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0016.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0017.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0018.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0019.mp32018-11-16 13:23
 • chan-that-dien-anh-chuong-0020.mp32018-11-16 13:24
 • chan-that-dien-anh-chuong-0021.mp32018-11-16 13:24
 • chan-that-dien-anh-chuong-0022.mp32018-11-16 13:25
 • chan-that-dien-anh-chuong-0023.mp32018-11-16 13:25
 • chan-that-dien-anh-chuong-0024.mp32018-11-16 13:25
 • chan-that-dien-anh-chuong-0025.mp32018-11-16 13:25
 • chan-that-dien-anh-chuong-0026.mp32018-11-16 13:26
 • chan-that-dien-anh-chuong-0027.mp32018-11-16 13:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0028.mp32018-11-16 13:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0029.mp32018-11-16 13:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0030.mp32018-11-16 13:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0031.mp32018-11-16 13:29
 • chan-that-dien-anh-chuong-0032.mp32018-11-16 13:29
 • chan-that-dien-anh-chuong-0033.mp32018-11-16 13:29
 • chan-that-dien-anh-chuong-0034.mp32018-11-16 13:30
 • chan-that-dien-anh-chuong-0035.mp32018-11-16 13:30
 • chan-that-dien-anh-chuong-0036.mp32018-11-16 13:31
 • chan-that-dien-anh-chuong-0037.mp32018-11-16 13:32
 • chan-that-dien-anh-chuong-0038.mp32018-11-16 13:32
 • chan-that-dien-anh-chuong-0039.mp32018-11-16 13:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0040.mp32018-11-16 13:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0041.mp32018-11-16 13:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0042.mp32018-11-16 13:37
 • chan-that-dien-anh-chuong-0043.mp32018-11-16 13:38
 • chan-that-dien-anh-chuong-0044.mp32018-11-16 13:38
 • chan-that-dien-anh-chuong-0045.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0046.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0047.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0048.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0049.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0050.mp32018-11-16 13:42
 • chan-that-dien-anh-chuong-0051.mp32018-11-16 13:42
 • chan-that-dien-anh-chuong-0052.mp32018-11-16 13:44
 • chan-that-dien-anh-chuong-0053.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0054.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0055.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0056.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0057.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0058.mp32018-11-16 13:46
 • chan-that-dien-anh-chuong-0059.mp32018-11-16 13:46
 • chan-that-dien-anh-chuong-0060.mp32018-11-16 13:48
 • chan-that-dien-anh-chuong-0061.mp32018-11-16 13:48
 • chan-that-dien-anh-chuong-0062.mp32018-11-16 13:48
 • chan-that-dien-anh-chuong-0063.mp32018-11-16 13:55
 • chan-that-dien-anh-chuong-0064.mp32018-11-16 13:55
 • chan-that-dien-anh-chuong-0065.mp32018-11-16 13:56
 • chan-that-dien-anh-chuong-0066.mp32018-11-16 13:56
 • chan-that-dien-anh-chuong-0067.mp32018-11-16 13:56
 • chan-that-dien-anh-chuong-0068.mp32018-11-16 13:57
 • chan-that-dien-anh-chuong-0069.mp32018-11-16 13:57
 • chan-that-dien-anh-chuong-0070.mp32018-11-16 14:00
 • chan-that-dien-anh-chuong-0071.mp32018-11-16 14:00
 • chan-that-dien-anh-chuong-0072.mp32018-11-16 14:03
 • chan-that-dien-anh-chuong-0073.mp32018-11-16 14:03
 • chan-that-dien-anh-chuong-0074.mp32018-11-16 16:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0075.mp32018-11-16 16:28
 • chan-that-dien-anh-chuong-0076.mp32018-11-16 16:28
 • chan-that-dien-anh-chuong-0077.mp32018-11-16 16:29
 • chan-that-dien-anh-chuong-0078.mp32018-11-16 16:31
 • chan-that-dien-anh-chuong-0079.mp32018-11-16 16:33
 • chan-that-dien-anh-chuong-0080.mp32018-11-16 16:33
 • chan-that-dien-anh-chuong-0081.mp32018-11-16 16:33
 • chan-that-dien-anh-chuong-0082.mp32018-11-16 16:33
 • chan-that-dien-anh-chuong-0083.mp32018-11-16 16:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0084.mp32018-11-16 16:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0085.mp32018-11-16 16:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0086.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0087.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0088.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0089.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0090.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0091.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0092.mp32018-11-16 16:36
 • chan-that-dien-anh-chuong-0093.mp32018-11-16 16:36
 • chan-that-dien-anh-chuong-0094.mp32018-11-16 16:37
 • chan-that-dien-anh-chuong-0095.mp32018-11-16 16:37
 • chan-that-dien-anh-chuong-0096.mp32018-11-16 16:37
 • chan-that-dien-anh-chuong-0097.mp32018-11-16 16:38
 • chan-that-dien-anh-chuong-0098.mp32018-11-16 16:38
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em

THUYS♥️

Thiếu Soái, Phu Nhân Lại Náo Ly Hôn

THUYS♥️

Tinh Tế: Đồ Tham Ăn Đan Sư

TiKay

Leave a Reply