Hài HướcHiện ĐạiKhoa Huyễn

Chân Thật Điện Ảnh

Nhận thức Văn Tĩnh trước, Lộ Dương mặc kệ diễn cái gì, cuối cùng đều sẽ biến thành kinh tủng phiến + đoàn diệt kết cục.

Cùng Văn Tĩnh đáp diễn sau, Lộ Dương ngược người, rải cẩu lương hai không lầm.

Văn Tĩnh bổn ý là giúp quá khí ảnh đế – Lộ Dương đi ra khốn cảnh, không nghĩ tới chính mình chơi phiếu chơi thành ảnh hậu.

Lộ Dương: Vô luận bao nhiêu lần quên ngươi, đệ N+1 thứ, ta vẫn sẽ nhịn không được ái thượng ngươi.

Văn Tĩnh: Lúc ban đầu chỉ là tưởng còn ân tình, sau lại tưởng đem ảnh đế quải về nhà……

【 Chú 1: Tương lai hắc khoa học kỹ thuật, diễn viên bị đưa vào kịch bản nhân vật ký ức, hoàn toàn quên hiện thực, tương đương với chân thật nhân sinh trò chơi. 】

【 Chú 2: Đơn nguyên kịch hình thức, kịch bản tự nghĩ ra, mỗi cái điện ảnh là một cái chuyện xưa 】

【 Chú 3: Chân thật điện ảnh, ảnh đế ảnh hậu chỉ tiềm thức đứng đầu một đám người, cùng kỹ thuật diễn không quan hệ 】

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết, vô tiền nhiệm, cảm tình không rối rắm

+ Bổn văn thực tô thực sảng, nhẹ nhàng hướng, không cần cùng tác giả nói logic

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chan-that-dien-anh-chuong-0001.mp32018-11-16 13:13
 • chan-that-dien-anh-chuong-0002.mp32018-11-16 13:14
 • chan-that-dien-anh-chuong-0003.mp32018-11-16 13:14
 • chan-that-dien-anh-chuong-0004.mp32018-11-16 13:15
 • chan-that-dien-anh-chuong-0005.mp32018-11-16 13:15
 • chan-that-dien-anh-chuong-0006.mp32018-11-16 13:16
 • chan-that-dien-anh-chuong-0007.mp32018-11-16 13:17
 • chan-that-dien-anh-chuong-0008.mp32018-11-16 13:18
 • chan-that-dien-anh-chuong-0009.mp32018-11-16 13:19
 • chan-that-dien-anh-chuong-0010.mp32018-11-16 13:20
 • chan-that-dien-anh-chuong-0011.mp32018-11-16 13:20
 • chan-that-dien-anh-chuong-0012.mp32018-11-16 13:20
 • chan-that-dien-anh-chuong-0013.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0014.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0015.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0016.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0017.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0018.mp32018-11-16 13:21
 • chan-that-dien-anh-chuong-0019.mp32018-11-16 13:23
 • chan-that-dien-anh-chuong-0020.mp32018-11-16 13:24
 • chan-that-dien-anh-chuong-0021.mp32018-11-16 13:24
 • chan-that-dien-anh-chuong-0022.mp32018-11-16 13:25
 • chan-that-dien-anh-chuong-0023.mp32018-11-16 13:25
 • chan-that-dien-anh-chuong-0024.mp32018-11-16 13:25
 • chan-that-dien-anh-chuong-0025.mp32018-11-16 13:25
 • chan-that-dien-anh-chuong-0026.mp32018-11-16 13:26
 • chan-that-dien-anh-chuong-0027.mp32018-11-16 13:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0028.mp32018-11-16 13:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0029.mp32018-11-16 13:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0030.mp32018-11-16 13:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0031.mp32018-11-16 13:29
 • chan-that-dien-anh-chuong-0032.mp32018-11-16 13:29
 • chan-that-dien-anh-chuong-0033.mp32018-11-16 13:29
 • chan-that-dien-anh-chuong-0034.mp32018-11-16 13:30
 • chan-that-dien-anh-chuong-0035.mp32018-11-16 13:30
 • chan-that-dien-anh-chuong-0036.mp32018-11-16 13:31
 • chan-that-dien-anh-chuong-0037.mp32018-11-16 13:32
 • chan-that-dien-anh-chuong-0038.mp32018-11-16 13:32
 • chan-that-dien-anh-chuong-0039.mp32018-11-16 13:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0040.mp32018-11-16 13:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0041.mp32018-11-16 13:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0042.mp32018-11-16 13:37
 • chan-that-dien-anh-chuong-0043.mp32018-11-16 13:38
 • chan-that-dien-anh-chuong-0044.mp32018-11-16 13:38
 • chan-that-dien-anh-chuong-0045.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0046.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0047.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0048.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0049.mp32018-11-16 13:41
 • chan-that-dien-anh-chuong-0050.mp32018-11-16 13:42
 • chan-that-dien-anh-chuong-0051.mp32018-11-16 13:42
 • chan-that-dien-anh-chuong-0052.mp32018-11-16 13:44
 • chan-that-dien-anh-chuong-0053.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0054.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0055.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0056.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0057.mp32018-11-16 13:45
 • chan-that-dien-anh-chuong-0058.mp32018-11-16 13:46
 • chan-that-dien-anh-chuong-0059.mp32018-11-16 13:46
 • chan-that-dien-anh-chuong-0060.mp32018-11-16 13:48
 • chan-that-dien-anh-chuong-0061.mp32018-11-16 13:48
 • chan-that-dien-anh-chuong-0062.mp32018-11-16 13:48
 • chan-that-dien-anh-chuong-0063.mp32018-11-16 13:55
 • chan-that-dien-anh-chuong-0064.mp32018-11-16 13:55
 • chan-that-dien-anh-chuong-0065.mp32018-11-16 13:56
 • chan-that-dien-anh-chuong-0066.mp32018-11-16 13:56
 • chan-that-dien-anh-chuong-0067.mp32018-11-16 13:56
 • chan-that-dien-anh-chuong-0068.mp32018-11-16 13:57
 • chan-that-dien-anh-chuong-0069.mp32018-11-16 13:57
 • chan-that-dien-anh-chuong-0070.mp32018-11-16 14:00
 • chan-that-dien-anh-chuong-0071.mp32018-11-16 14:00
 • chan-that-dien-anh-chuong-0072.mp32018-11-16 14:03
 • chan-that-dien-anh-chuong-0073.mp32018-11-16 14:03
 • chan-that-dien-anh-chuong-0074.mp32018-11-16 16:27
 • chan-that-dien-anh-chuong-0075.mp32018-11-16 16:28
 • chan-that-dien-anh-chuong-0076.mp32018-11-16 16:28
 • chan-that-dien-anh-chuong-0077.mp32018-11-16 16:29
 • chan-that-dien-anh-chuong-0078.mp32018-11-16 16:31
 • chan-that-dien-anh-chuong-0079.mp32018-11-16 16:33
 • chan-that-dien-anh-chuong-0080.mp32018-11-16 16:33
 • chan-that-dien-anh-chuong-0081.mp32018-11-16 16:33
 • chan-that-dien-anh-chuong-0082.mp32018-11-16 16:33
 • chan-that-dien-anh-chuong-0083.mp32018-11-16 16:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0084.mp32018-11-16 16:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0085.mp32018-11-16 16:34
 • chan-that-dien-anh-chuong-0086.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0087.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0088.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0089.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0090.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0091.mp32018-11-16 16:35
 • chan-that-dien-anh-chuong-0092.mp32018-11-16 16:36
 • chan-that-dien-anh-chuong-0093.mp32018-11-16 16:36
 • chan-that-dien-anh-chuong-0094.mp32018-11-16 16:37
 • chan-that-dien-anh-chuong-0095.mp32018-11-16 16:37
 • chan-that-dien-anh-chuong-0096.mp32018-11-16 16:37
 • chan-that-dien-anh-chuong-0097.mp32018-11-16 16:38
 • chan-that-dien-anh-chuong-0098.mp32018-11-16 16:38
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Đừng Thẳng Cẳng , Ngươi Còn Có Thể Cứu Vớt Một Chút

THUYS♥️

Quãng Đời Còn Lại Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

THUYS♥️

Địa Cầu Đánh Dấu Một Trăm Năm, Trên Đời Vô Địch

TiKay

Trò Chơi Có Độc [ Tổng Anh Mỹ ]

THUYS♥️

Trọng Sinh Đỉnh Cấp Siêu Mẫu

TiKay

Tinh Tế Trọng Sinh Toàn Năng Nữ Thần Quay Ngựa

TiKay

Leave a Reply