Hài HướcHiện ĐạiLinh DịNgôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Tin Hay Không Ta Thu Ngươi

Kinh đô gần nhất tin tức rất nhiều.

Phụ trương một: Nghe nói Trần thị trưởng gia cái kia bị lừa bán tiểu nữ nhi tìm trở về, nghe nói bị bán được thâm sơn cùng cốc, sống thật là đau khổ.

Phụ trương nhị: Nghe nói Trần thị trưởng gia tiểu nữ nhi là cái ngốc, mỗi ngày nói chính mình có thể thấy quỷ.

Phụ trương tam: Nghe nói Trần thị trưởng gia tiểu nữ nhi cường hôn Lâu bộ trưởng gia Tam công tử. (mọi người hoảng sợ mặt: Lâu Minh đều dám trêu! ! )

Trần Ngư đem Lâu Minh ấn ở sô pha hôn hảo một trận.

Trần Ngư hỏi: “Cảm giác hảo điểm không?”

Lâu Minh nheo lại mắt: “Nha đầu, đừng ép ta động tâm.”

Trần Ngư mộng bức mặt ——— ta chỉ là ở cứu người.

Sẽ trảo quỷ tiểu tiên nữ VS ôn nhu phúc hắc bệnh kiều đại thúc (ước chừng)

———————–

Tag: Ảo tưởng không gian hào môn thế gia yêu sâu sắc hiện đại hư cấu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trần Ngư ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Bạo Táo Đích Bàng Giải
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0001.mp32019-04-27 08:17
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0002.mp32019-04-27 08:18
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0003.mp32019-04-27 08:19
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0004.mp32019-04-27 08:19
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0005.mp32019-04-27 08:19
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0006.mp32019-04-27 08:20
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0007.mp32019-04-27 08:20
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0008.mp32019-04-27 08:20
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0009.mp32019-04-27 08:21
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0010.mp32019-04-27 08:21
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0011.mp32019-04-27 08:21
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0012.mp32019-04-27 08:22
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0013.mp32019-04-27 08:22
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0014.mp32019-04-27 08:22
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0015.mp32019-04-27 08:22
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0016.mp32019-04-27 08:23
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0017.mp32019-04-27 08:23
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0018.mp32019-04-27 08:23
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0019.mp32019-04-27 08:23
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0020.mp32019-04-27 08:24
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0021.mp32019-04-27 08:24
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0022.mp32019-04-27 08:24
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0023.mp32019-04-27 08:25
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0024.mp32019-04-27 08:25
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0025.mp32019-04-27 08:25
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0026.mp32019-04-27 08:25
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0027.mp32019-04-27 08:26
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0028.mp32019-04-27 08:26
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0029.mp32019-04-27 08:27
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0030.mp32019-04-27 08:27
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0031.mp32019-04-27 08:27
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0032.mp32019-04-27 08:28
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0033.mp32019-04-27 08:28
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0034.mp32019-04-27 08:28
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0035.mp32019-04-27 08:28
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0036.mp32019-04-27 08:29
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0037.mp32019-04-27 08:29
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0038.mp32019-04-27 08:29
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0039.mp32019-04-27 08:29
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0040.mp32019-04-27 08:30
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0041.mp32019-04-27 08:30
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0042.mp32019-04-27 08:30
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0043.mp32019-04-27 08:31
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0044.mp32019-04-27 08:31
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0045.mp32019-04-27 08:31
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0046.mp32019-04-27 08:32
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0047.mp32019-04-27 08:32
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0048.mp32019-04-27 08:32
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0049.mp32019-04-27 08:33
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0050.mp32019-04-27 08:33
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0051.mp32019-04-27 08:33
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0052.mp32019-04-27 08:34
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0053.mp32019-04-27 08:34
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0054.mp32019-04-27 08:34
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0055.mp32019-04-27 08:35
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0056.mp32019-04-27 08:35
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0057.mp32019-04-27 08:35
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0058.mp32019-04-27 08:35
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0059.mp32019-04-27 08:36
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0060.mp32019-04-27 08:36
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0061.mp32019-04-27 08:36
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0062.mp32019-04-27 08:36
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0063.mp32019-04-27 08:37
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0064.mp32019-04-27 08:37
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0065.mp32019-04-27 08:37
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0066.mp32019-04-27 08:38
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0067.mp32019-04-27 08:38
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0068.mp32019-04-27 08:38
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0069.mp32019-04-27 08:39
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0070.mp32019-04-27 08:40
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0071.mp32019-04-27 08:40
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0072.mp32019-04-27 08:40
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0073.mp32019-04-27 08:41
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0074.mp32019-04-27 08:41
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0075.mp32019-04-27 08:41
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0076.mp32019-04-27 08:42
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0077.mp32019-04-27 08:42
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0078.mp32019-04-27 08:42
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0079.mp32019-04-27 08:43
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0080.mp32019-04-27 08:43
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0081.mp32019-04-27 08:43
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0082.mp32019-04-27 08:44
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0083.mp32019-04-27 08:44
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0084.mp32019-04-27 08:44
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0085.mp32019-04-27 08:45
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0086.mp32019-04-27 08:45
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0087.mp32019-04-27 08:45
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0088.mp32019-04-27 08:46
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0089.mp32019-04-27 08:46
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0090.mp32019-04-27 08:46
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0091.mp32019-04-27 08:47
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0092.mp32019-04-27 08:47
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0093.mp32019-04-27 08:48
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0094.mp32019-04-27 08:48
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0095.mp32019-04-27 08:48
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0096.mp32019-04-27 08:49
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0097.mp32019-04-27 08:49
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0098.mp32019-04-27 08:50
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0099.mp32019-04-27 08:50
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0100.mp32019-04-27 08:50
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0101.mp32019-04-27 08:50
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0102.mp32019-04-27 08:51
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0103.mp32019-04-27 08:51
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0104.mp32019-04-27 08:51
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0105.mp32019-04-27 08:51
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0106.mp32019-04-27 08:52
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0107.mp32019-04-27 08:52
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0108.mp32019-04-27 08:53
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0109.mp32019-04-27 08:56
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0110.mp32019-04-27 08:56
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0111.mp32019-04-27 08:57
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0112.mp32019-04-27 08:58
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0113.mp32019-04-27 08:59
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0114.mp32019-04-27 08:59
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0115.mp32019-04-27 09:00
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0116.mp32019-04-27 09:00
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0117.mp32019-04-27 09:01
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0118.mp32019-04-27 09:01
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0119.mp32019-04-27 09:02
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0120.mp32019-04-27 09:02
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0121.mp32019-04-27 09:03
 • tin-hay-khong-ta-thu-nguoi-chuong-0122.mp32019-04-27 09:03
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.8]

Related posts

Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm ( Giới Giải Trí )

THUYS♥️

Xuyên Thành Đại Lão Liên Hôn Đối Tượng

THUYS♥️

Quân Thiếu, Tới Đánh Một Trận

THUYS♥️

Nông Nữ Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ

TiKay

Xuyên Đến Đại Lão Hắc Hoá Trước

THUYS♥️

Trọng Sinh Quân Hôn: Thủ Trưởng, Buổi Sáng Tốt Lành!

TiKay

Leave a Reply