Đô ThịHiện ĐạiKhoa Huyễn

Phi Nhân Loại Cứu Vớt Thế Giới Phát Sóng Trực Tiếp Trung

Xuất ngoại lưu học trước, Cesar ngươi vẫn luôn cho rằng chính mình là cái người thường đi ra Chủng Hoa gia lúc sau, hắn lại gặp biến dị con nhện người, cầm gậy gộc Vu sư, quỷ hút máu cùng giáo đình, chú oán cùng Sadako băng ghi hình……

So sánh với dưới, động đất sóng thần cơn lốc loại này thiên tai đều không tính cái gì cũng may kỳ nghỉ về nước sau, Cesar ngươi đại tùng một hơi phát hiện, quốc nội hết thảy như thường, không bình thường chỉ có ngoại quốc mà thôi

Cesar ngươi một lần cho rằng chỉ có hắn không bình thường, sau đó phát hiện cả nhà hắn lại là bình thường nhất một cái

Cesar ngươi cho rằng chính mình là muốn cứu vớt thế giới, nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình bắt được tư tháp khắc công nghiệp nguyên bộ võ trang còn không bằng hắn ông ngoại ngủ đến đầu đau thời điểm đứng dậy tùy tiện trảo một phen đào bảo giới 29 nguyên điện muỗi chụp

Cesar ngươi: May mắn, lão bản ta có tiền ~~~~ ha ha ha ( lúc này chỉ cần mỉm cười là được )

Nhiều trọng vị diện đồng thời tồn tại, Marvel, hiện đại hư cấu, giá đến đặc biệt, đặc biệt không!

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vương Thần Dư Dịch
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0001.mp32020-04-13 16:58
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0002.mp32020-04-13 16:59
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0003.mp32020-04-13 17:00
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0004.mp32020-04-13 17:00
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0005.mp32020-04-13 17:00
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0006.mp32020-04-13 17:00
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0007.mp32020-04-13 17:01
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0008.mp32020-04-13 17:01
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0009.mp32020-04-13 17:01
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0010.mp32020-04-13 17:02
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0011.mp32020-04-13 17:02
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0012.mp32020-04-13 17:02
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0013.mp32020-04-13 17:02
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0014.mp32020-04-13 17:02
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0015.mp32020-04-13 17:03
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0016.mp32020-04-13 17:03
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0017.mp32020-04-13 17:03
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0018.mp32020-04-13 17:03
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0019.mp32020-04-13 17:04
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0020.mp32020-04-13 17:04
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0021.mp32020-04-13 17:04
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0022.mp32020-04-13 17:04
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0023.mp32020-04-13 17:04
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0024.mp32020-04-13 17:05
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0025.mp32020-04-13 17:05
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0026.mp32020-04-13 17:05
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0027.mp32020-04-13 17:05
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0028.mp32020-04-13 17:05
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0029.mp32020-04-13 17:06
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0030.mp32020-04-13 17:06
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0031.mp32020-04-13 17:06
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0032.mp32020-04-13 17:07
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0033.mp32020-04-13 17:07
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0034.mp32020-04-13 17:07
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0035.mp32020-04-13 17:08
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0036.mp32020-04-13 17:08
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0037.mp32020-04-13 17:09
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0038.mp32020-04-13 17:09
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0039.mp32020-04-13 17:09
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0040.mp32020-04-13 17:09
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0041.mp32020-04-13 17:09
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0042.mp32020-04-13 17:10
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0043.mp32020-04-13 17:10
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0044.mp32020-04-13 17:10
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0045.mp32020-04-13 17:11
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0046.mp32020-04-13 17:11
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0047.mp32020-04-13 17:11
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0048.mp32020-04-13 17:11
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0049.mp32020-04-13 17:11
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0050.mp32020-04-13 17:11
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0051.mp32020-04-13 17:12
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0052.mp32020-04-13 17:12
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0053.mp32020-04-13 17:12
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0054.mp32020-04-13 17:12
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0055.mp32020-04-13 17:13
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0056.mp32020-04-13 17:13
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0057.mp32020-04-13 17:13
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0058.mp32020-04-13 17:13
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0059.mp32020-04-13 17:13
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0060.mp32020-04-13 17:14
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0061.mp32020-04-13 17:14
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0062.mp32020-04-13 17:14
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0063.mp32020-04-13 17:14
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0064.mp32020-04-13 17:15
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0065.mp32020-04-13 17:15
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0066.mp32020-04-13 17:15
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0067.mp32020-04-13 17:15
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0068.mp32020-04-13 17:16
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0069.mp32020-04-13 17:16
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0070.mp32020-04-13 17:17
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0071.mp32020-04-13 17:17
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0072.mp32020-04-13 17:17
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0073.mp32020-04-13 17:17
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0074.mp32020-04-13 17:18
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0075.mp32020-04-13 17:18
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0076.mp32020-04-13 17:18
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0077.mp32020-04-13 17:18
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0078.mp32020-04-13 17:19
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0079.mp32020-04-13 17:19
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0080.mp32020-04-13 17:19
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0081.mp32020-04-13 17:20
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0082.mp32020-04-13 17:20
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0083.mp32020-04-13 17:20
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0084.mp32020-04-13 17:20
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0085.mp32020-04-13 17:21
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0086.mp32020-04-13 17:21
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0087.mp32020-04-13 17:21
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0088.mp32020-04-13 17:22
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0089.mp32020-04-13 17:22
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0090.mp32020-04-13 17:22
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0091.mp32020-04-13 17:22
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0092.mp32020-04-13 17:23
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0093.mp32020-04-13 17:23
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0094.mp32020-04-13 17:23
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0095.mp32020-04-13 17:23
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0096.mp32020-04-13 17:24
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0097.mp32020-04-13 17:24
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0098.mp32020-04-13 17:24
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0099.mp32020-04-13 17:24
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0100.mp32020-04-13 17:24
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0101.mp32020-04-13 17:25
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0102.mp32020-04-13 17:25
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0103.mp32020-04-13 17:25
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0104.mp32020-04-13 17:25
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0105.mp32020-04-13 17:26
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0106.mp32020-04-13 17:26
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0107.mp32020-04-13 17:26
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0108.mp32020-04-13 17:26
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0109.mp32020-04-13 17:27
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0110.mp32020-04-13 17:27
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0111.mp32020-04-13 17:27
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0112.mp32020-04-13 17:27
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0113.mp32020-04-13 17:28
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0114.mp32020-04-13 17:28
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0115.mp32020-04-13 17:28
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0116.mp32020-04-13 17:28
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0117.mp32020-04-13 17:29
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0118.mp32020-04-13 17:29
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0119.mp32020-04-13 17:29
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0120.mp32020-04-13 17:29
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0121.mp32020-04-13 17:30
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0122.mp32020-04-13 17:30
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0123.mp32020-04-13 17:30
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0124.mp32020-04-13 17:30
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0125.mp32020-04-13 17:30
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0126.mp32020-04-13 17:31
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0127.mp32020-04-13 17:31
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0128.mp32020-04-13 17:31
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0129.mp32020-04-13 17:31
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0130.mp32020-04-13 17:32
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0131.mp32020-04-13 17:32
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0132.mp32020-04-13 17:32
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0133.mp32020-04-13 17:32
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0134.mp32020-04-13 17:33
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0135.mp32020-04-13 17:33
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0136.mp32020-04-13 17:33
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0137.mp32020-04-13 17:33
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0138.mp32020-04-13 17:34
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0139.mp32020-04-13 17:34
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0140.mp32020-04-13 17:34
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0141.mp32020-04-13 17:34
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0142.mp32020-04-13 17:34
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0143.mp32020-04-13 17:35
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0144.mp32020-04-13 17:35
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0145.mp32020-04-13 17:35
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0146.mp32020-04-13 17:35
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0147.mp32020-04-13 17:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0148.mp32020-04-13 17:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0149.mp32020-04-13 17:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0150.mp32020-04-13 17:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0151.mp32020-04-13 17:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0152.mp32020-04-13 17:37
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0153.mp32020-04-13 17:37
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0154.mp32020-04-13 17:37
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0155.mp32020-04-13 17:37
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0156.mp32020-04-13 17:38
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0157.mp32020-04-13 17:38
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0158.mp32020-04-13 17:38
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0159.mp32020-04-13 17:39
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0160.mp32020-04-13 17:39
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0161.mp32020-04-13 17:39
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0162.mp32020-04-13 17:39
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0163.mp32020-04-13 17:40
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0164.mp32020-04-13 17:40
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0165.mp32020-04-13 17:40
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0166.mp32020-04-13 17:40
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0167.mp32020-04-13 17:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0168.mp32020-04-13 17:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0169.mp32020-04-13 17:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0170.mp32020-04-13 17:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0171.mp32020-04-13 17:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0172.mp32020-04-13 17:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0173.mp32020-04-13 17:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0174.mp32020-04-13 17:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0175.mp32020-04-13 17:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0176.mp32020-04-13 17:43
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0177.mp32020-04-13 17:43
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0178.mp32020-04-13 17:43
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0179.mp32020-04-13 17:43
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0180.mp32020-04-13 17:44
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0181.mp32020-04-13 17:44
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0182.mp32020-04-13 17:44
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0183.mp32020-04-13 17:45
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0184.mp32020-04-13 17:45
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0185.mp32020-04-13 17:45
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0186.mp32020-04-13 17:45
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0187.mp32020-04-13 17:45
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0188.mp32020-04-13 17:46
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0189.mp32020-04-13 17:46
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0190.mp32020-04-13 17:46
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0191.mp32020-04-13 17:47
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0192.mp32020-04-13 17:47
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0193.mp32020-04-13 17:47
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0194.mp32020-04-13 17:47
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0195.mp32020-04-13 17:48
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0196.mp32020-04-13 17:48
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0197.mp32020-04-13 17:48
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0198.mp32020-04-13 17:48
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0199.mp32020-04-13 17:48
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0200.mp32020-04-13 17:49
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0201.mp32020-04-13 17:49
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0202.mp32020-04-13 17:49
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0203.mp32020-04-13 17:49
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0204.mp32020-04-13 17:49
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0205.mp32020-04-13 17:49
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0206.mp32020-04-13 17:50
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0207.mp32020-04-13 17:50
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0208.mp32020-04-13 17:50
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0209.mp32020-04-13 17:50
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0210.mp32020-04-13 17:51
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0211.mp32020-04-13 17:51
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0212.mp32020-04-13 17:51
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0213.mp32020-04-13 17:51
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0214.mp32020-04-13 17:51
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0215.mp32020-04-13 17:51
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0216.mp32020-04-13 17:51
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0217.mp32020-04-13 17:52
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0218.mp32020-04-13 17:52
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0219.mp32020-04-13 17:52
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0220.mp32020-04-13 17:53
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0221.mp32020-04-13 17:53
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0222.mp32020-04-13 17:53
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0223.mp32020-04-13 17:53
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0224.mp32020-04-13 17:53
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0225.mp32020-04-13 17:54
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0226.mp32020-04-13 17:54
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0227.mp32020-04-13 17:54
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0228.mp32020-04-13 17:54
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0229.mp32020-04-13 17:54
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0230.mp32020-04-13 17:55
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0231.mp32020-04-13 17:55
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0232.mp32020-04-13 17:55
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0233.mp32020-04-13 17:55
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0234.mp32020-04-13 17:55
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0235.mp32020-04-13 17:56
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0236.mp32020-04-13 17:56
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0237.mp32020-04-13 17:56
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0238.mp32020-04-13 17:57
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0239.mp32020-04-13 17:57
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0240.mp32020-04-13 17:57
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0241.mp32020-04-13 17:57
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0242.mp32020-04-13 17:58
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0243.mp32020-04-13 17:58
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0244.mp32020-04-13 17:58
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0245.mp32020-04-13 17:58
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0246.mp32020-04-13 17:58
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0247.mp32020-04-13 17:58
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0248.mp32020-04-13 17:59
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0249.mp32020-04-13 17:59
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0250.mp32020-04-13 17:59
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0251.mp32020-04-13 17:59
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0252.mp32020-04-13 18:00
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0253.mp32020-04-13 18:00
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0254.mp32020-04-13 18:00
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0255.mp32020-04-13 18:00
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0256.mp32020-04-13 18:01
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0257.mp32020-04-13 18:01
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0258.mp32020-04-13 18:01
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0259.mp32020-04-13 18:01
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0260.mp32020-04-13 18:33
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0261.mp32020-04-13 18:33
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0262.mp32020-04-13 18:34
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0263.mp32020-04-13 18:34
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0264.mp32020-04-13 18:35
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0265.mp32020-04-13 18:35
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0266.mp32020-04-13 18:35
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0267.mp32020-04-13 18:35
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0268.mp32020-04-13 18:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0269.mp32020-04-13 18:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0270.mp32020-04-13 18:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0271.mp32020-04-13 18:36
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0272.mp32020-04-13 18:37
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0273.mp32020-04-13 18:37
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0274.mp32020-04-13 18:37
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0275.mp32020-04-13 18:37
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0276.mp32020-04-13 18:38
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0277.mp32020-04-13 18:38
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0278.mp32020-04-13 18:38
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0279.mp32020-04-13 18:38
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0280.mp32020-04-13 18:39
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0281.mp32020-04-13 18:39
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0282.mp32020-04-13 18:39
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0283.mp32020-04-13 18:39
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0284.mp32020-04-13 18:40
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0285.mp32020-04-13 18:40
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0286.mp32020-04-13 18:40
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0287.mp32020-04-13 18:40
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0288.mp32020-04-13 18:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0289.mp32020-04-13 18:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0290.mp32020-04-13 18:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0291.mp32020-04-13 18:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0292.mp32020-04-13 18:41
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0293.mp32020-04-13 18:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0294.mp32020-04-13 18:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0295.mp32020-04-13 18:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0296.mp32020-04-13 18:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0297.mp32020-04-13 18:42
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0298.mp32020-04-13 18:43
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0299.mp32020-04-13 18:43
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0300.mp32020-04-13 18:43
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0301.mp32020-04-13 18:44
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0302.mp32020-04-13 18:44
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0303.mp32020-04-13 18:44
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0304.mp32020-04-13 18:44
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0305.mp32020-04-13 18:45
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0306.mp32020-04-13 18:45
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0307.mp32020-04-13 18:45
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0308.mp32020-04-13 18:46
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0309.mp32020-04-13 18:46
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0310.mp32020-04-13 18:46
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0311.mp32020-04-13 18:46
 • phi-nhan-loai-cuu-vot-the-gioi-phat-song-truc-tiep-trung-chuong-0312.mp32020-04-13 18:46
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Tinh Tế Nữ Đế

THUYS♥️

Ca Ca Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ

THUYS♥️

Ác Linh Quốc Độ

TiKay

Linh Khí Bức Nhân

TiKay

Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc

TiKay

Nghịch Nhất Người Chơi

THUYS♥️

Leave a Reply