Khoa Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Vô Hạn Lưu

Vô Hạn Kiến Thành

Vân Yên hoa bó lớn thời gian, thật vất vả đem tay du “Vô hạn kiến thành” chơi thông quan. Không ngờ trong lúc vô tình dẫm không, ngã xuống thang lầu, đi đời nhà ma.

Lại tỉnh lại, đã là 3000 năm.

Tinh cầu hoàn cảnh cực nhanh chuyển biến xấu, lương thực đại biên độ giảm sản lượng.

Vân Yên ngẫu nhiên biết được, chơi chỉ định trò chơi, có cơ hội đạt được bánh mì, cao năng lượng chocolate, có thể sử thu hoạch tăng gia sản xuất thực vật phân bón, siêu cấp hạt giống.

Tiến vào trò chơi, ngoài ý muốn phát hiện là game online thực tế ảo bản “Vô hạn kiến thành”.

Càng làm cho người giật mình chính là, cũ hào thiên phú, chức nghiệp, kỹ năng toàn kế thừa.

Hai năm sau, Vân Yên rốt cuộc lại lần nữa thông quan.

Cùng lúc đó, toàn nhân loại nạn đói nguy cơ có thể giải trừ.

【 kiến trúc tông sư tại tuyến kiến thành 】

【 nữ chủ Âu hoàng + thực lực phái, nhẹ nhàng hướng 】

【 ( tích góp ) thẻ bài + phế thổ mạt thế bối cảnh 】

Đọc phải biết: 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

Tag: Làm ruộng văn Mạt thế Vô hạn lưu Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vân Yên, Cố Bách ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /102
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0001.mp32020-02-13 07:45
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0002.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0003.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0004.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0005.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0006.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0007.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0008.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0009.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0010.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0011.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0012.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0013.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0014.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0015.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0016.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0017.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0018.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0019.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0020.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0021.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0022.mp32020-02-13 07:52
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0023.mp32020-02-13 07:52
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0024.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0025.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0026.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0027.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0028.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0029.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0030.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0031.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0032.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0033.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0034.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0035.mp32020-02-13 07:56
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0036.mp32020-02-13 07:57
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0037.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0038.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0039.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0040.mp32020-02-13 07:59
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0041.mp32020-02-13 08:00
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0042.mp32020-02-13 08:00
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0043.mp32020-02-13 08:01
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0044.mp32020-02-13 08:01
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0045.mp32020-02-13 08:02
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0046.mp32020-02-13 08:03
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0047.mp32020-02-13 08:03
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0048.mp32020-02-13 08:04
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0049.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0050.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0051.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0052.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0053.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0054.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0055.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0056.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0057.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0058.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0059.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0060.mp32020-02-13 08:09
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0061.mp32020-02-13 08:09
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0062.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0063.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0064.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0065.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0066.mp32020-02-13 08:11
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0067.mp32020-02-13 08:11
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0068.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0069.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0070.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0071.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0072.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0073.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0074.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0075.mp32020-02-13 08:14
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0076.mp32020-02-13 08:14
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0077.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0078.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0079.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0080.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0081.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0082.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0083.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0084.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0085.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0086.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0087.mp32020-02-13 08:18
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0088.mp32020-02-13 08:18
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0089.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0090.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0091.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0092.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0093.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0094.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0095.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0096.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0097.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0098.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0099.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0100.mp32020-02-13 08:24
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0101.mp32020-02-13 08:24
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0102.mp32020-02-13 08:25
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Tử Thần Đoàn Tàu

THUYS♥️

Ta BOSS Là Chỉ Quỷ

THUYS♥️

Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ

THUYS♥️

Leave a Reply