Khoa HuyễnNgôn TìnhNữ CườngVô Hạn Lưu

Vô Hạn Kiến Thành

Vân Yên hoa bó lớn thời gian, thật vất vả đem tay du “Vô hạn kiến thành” chơi thông quan. Không ngờ trong lúc vô tình dẫm không, ngã xuống thang lầu, đi đời nhà ma.

Lại tỉnh lại, đã là 3000 năm.

Tinh cầu hoàn cảnh cực nhanh chuyển biến xấu, lương thực đại biên độ giảm sản lượng.

Vân Yên ngẫu nhiên biết được, chơi chỉ định trò chơi, có cơ hội đạt được bánh mì, cao năng lượng chocolate, có thể sử thu hoạch tăng gia sản xuất thực vật phân bón, siêu cấp hạt giống.

Tiến vào trò chơi, ngoài ý muốn phát hiện là game online thực tế ảo bản “Vô hạn kiến thành”.

Càng làm cho người giật mình chính là, cũ hào thiên phú, chức nghiệp, kỹ năng toàn kế thừa.

Hai năm sau, Vân Yên rốt cuộc lại lần nữa thông quan.

Cùng lúc đó, toàn nhân loại nạn đói nguy cơ có thể giải trừ.

【 kiến trúc tông sư tại tuyến kiến thành 】

【 nữ chủ Âu hoàng + thực lực phái, nhẹ nhàng hướng 】

【 ( tích góp ) thẻ bài + phế thổ mạt thế bối cảnh 】

Đọc phải biết: 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

Tag: Làm ruộng văn Mạt thế Vô hạn lưu Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vân Yên, Cố Bách ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0001.mp32020-02-13 07:45
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0002.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0003.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0004.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0005.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0006.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0007.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0008.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0009.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0010.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0011.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0012.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0013.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0014.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0015.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0016.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0017.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0018.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0019.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0020.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0021.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0022.mp32020-02-13 07:52
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0023.mp32020-02-13 07:52
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0024.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0025.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0026.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0027.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0028.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0029.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0030.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0031.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0032.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0033.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0034.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0035.mp32020-02-13 07:56
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0036.mp32020-02-13 07:57
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0037.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0038.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0039.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0040.mp32020-02-13 07:59
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0041.mp32020-02-13 08:00
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0042.mp32020-02-13 08:00
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0043.mp32020-02-13 08:01
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0044.mp32020-02-13 08:01
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0045.mp32020-02-13 08:02
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0046.mp32020-02-13 08:03
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0047.mp32020-02-13 08:03
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0048.mp32020-02-13 08:04
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0049.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0050.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0051.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0052.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0053.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0054.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0055.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0056.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0057.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0058.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0059.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0060.mp32020-02-13 08:09
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0061.mp32020-02-13 08:09
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0062.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0063.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0064.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0065.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0066.mp32020-02-13 08:11
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0067.mp32020-02-13 08:11
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0068.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0069.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0070.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0071.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0072.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0073.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0074.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0075.mp32020-02-13 08:14
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0076.mp32020-02-13 08:14
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0077.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0078.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0079.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0080.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0081.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0082.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0083.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0084.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0085.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0086.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0087.mp32020-02-13 08:18
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0088.mp32020-02-13 08:18
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0089.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0090.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0091.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0092.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0093.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0094.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0095.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0096.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0097.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0098.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0099.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0100.mp32020-02-13 08:24
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0101.mp32020-02-13 08:24
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0102.mp32020-02-13 08:25
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Related posts

Trắng Trợn Táo Bạo

THUYS♥️

Tiên Linh Đồ Phổ

TiKay

Báo Thù Độc Liên Hoa

THUYS♥️

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Hoài Cương Thi Hài Tử

TiKay

Vong Giả Hệ Thống

THUYS♥️

Quý Thiếp Chi Nữ

THUYS♥️

Leave a Reply