Khoa Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Vô Hạn Lưu

Vô Hạn Kiến Thành

Vân Yên hoa bó lớn thời gian, thật vất vả đem tay du “Vô hạn kiến thành” chơi thông quan. Không ngờ trong lúc vô tình dẫm không, ngã xuống thang lầu, đi đời nhà ma.

Lại tỉnh lại, đã là 3000 năm.

Tinh cầu hoàn cảnh cực nhanh chuyển biến xấu, lương thực đại biên độ giảm sản lượng.

Vân Yên ngẫu nhiên biết được, chơi chỉ định trò chơi, có cơ hội đạt được bánh mì, cao năng lượng chocolate, có thể sử thu hoạch tăng gia sản xuất thực vật phân bón, siêu cấp hạt giống.

Tiến vào trò chơi, ngoài ý muốn phát hiện là game online thực tế ảo bản “Vô hạn kiến thành”.

Càng làm cho người giật mình chính là, cũ hào thiên phú, chức nghiệp, kỹ năng toàn kế thừa.

Hai năm sau, Vân Yên rốt cuộc lại lần nữa thông quan.

Cùng lúc đó, toàn nhân loại nạn đói nguy cơ có thể giải trừ.

【 kiến trúc tông sư tại tuyến kiến thành 】

【 nữ chủ Âu hoàng + thực lực phái, nhẹ nhàng hướng 】

【 ( tích góp ) thẻ bài + phế thổ mạt thế bối cảnh 】

Đọc phải biết: 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

Tag: Làm ruộng văn Mạt thế Vô hạn lưu Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vân Yên, Cố Bách ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /102
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0001.mp32020-02-13 07:45
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0002.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0003.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0004.mp32020-02-13 07:46
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0005.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0006.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0007.mp32020-02-13 07:47
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0008.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0009.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0010.mp32020-02-13 07:48
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0011.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0012.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0013.mp32020-02-13 07:49
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0014.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0015.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0016.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0017.mp32020-02-13 07:50
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0018.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0019.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0020.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0021.mp32020-02-13 07:51
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0022.mp32020-02-13 07:52
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0023.mp32020-02-13 07:52
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0024.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0025.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0026.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0027.mp32020-02-13 07:53
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0028.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0029.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0030.mp32020-02-13 07:54
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0031.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0032.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0033.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0034.mp32020-02-13 07:55
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0035.mp32020-02-13 07:56
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0036.mp32020-02-13 07:57
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0037.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0038.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0039.mp32020-02-13 07:58
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0040.mp32020-02-13 07:59
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0041.mp32020-02-13 08:00
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0042.mp32020-02-13 08:00
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0043.mp32020-02-13 08:01
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0044.mp32020-02-13 08:01
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0045.mp32020-02-13 08:02
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0046.mp32020-02-13 08:03
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0047.mp32020-02-13 08:03
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0048.mp32020-02-13 08:04
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0049.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0050.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0051.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0052.mp32020-02-13 08:05
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0053.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0054.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0055.mp32020-02-13 08:06
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0056.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0057.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0058.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0059.mp32020-02-13 08:08
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0060.mp32020-02-13 08:09
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0061.mp32020-02-13 08:09
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0062.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0063.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0064.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0065.mp32020-02-13 08:10
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0066.mp32020-02-13 08:11
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0067.mp32020-02-13 08:11
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0068.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0069.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0070.mp32020-02-13 08:12
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0071.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0072.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0073.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0074.mp32020-02-13 08:13
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0075.mp32020-02-13 08:14
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0076.mp32020-02-13 08:14
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0077.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0078.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0079.mp32020-02-13 08:15
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0080.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0081.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0082.mp32020-02-13 08:16
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0083.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0084.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0085.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0086.mp32020-02-13 08:17
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0087.mp32020-02-13 08:18
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0088.mp32020-02-13 08:18
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0089.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0090.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0091.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0092.mp32020-02-13 08:19
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0093.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0094.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0095.mp32020-02-13 08:20
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0096.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0097.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0098.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0099.mp32020-02-13 08:21
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0100.mp32020-02-13 08:24
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0101.mp32020-02-13 08:24
 • vo-han-kien-thanh-chuong-0102.mp32020-02-13 08:25

Related posts

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Như Ngọc

THUYS♥️

Thôn Phệ Tinh Không

TiKay

Leave a Reply