Cổ Đại Ngôn Tình

Liêu Vương Phi

Tên gốc: Liêu vương dược nữ vương phi
Thể loại:
 Ngôn tình, cổ đại, cường thủ đoạt hào, sủng, HE
Editor: trollingkyu (hết quyển 4), nhóm editor của Liệt Hỏa Các làm phần còn lại.
Beta: Nhóm beta-er của Liệt Hỏa Các

Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác hắn là kẻ dưới một người nhưng trên vạn người của nước Khiết Đan.

Trên chiến trường hắn được mệnh danh là “Chiến Thần”.

Nhưng một đời chiến thần khi bắt gặp hình bóng xinh đẹp của Tân Lạc Y, hắn đã không từ thủ đoạn để giữ nàng ở bên cạnh.

Nàng dùng y thuật của mình để đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng cha nuôi cùng hôn phu lại bị bắt làm con tin.

Hắn cuồng ngạo, không chút kiêng dè thăm dò tâm tư nàng khiến nàng đau khổ…

Nhưng cuối cùng trái tim lại lầm đường lạc lối…

Nguồn: Liệt Hỏa Các


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Ân Tầm
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lieu-vuong-phi-chuong-0001.mp32018-08-19 17:36
 • lieu-vuong-phi-chuong-0002.mp32018-08-19 17:37
 • lieu-vuong-phi-chuong-0003.mp32018-08-19 17:37
 • lieu-vuong-phi-chuong-0004.mp32018-08-19 17:37
 • lieu-vuong-phi-chuong-0005.mp32018-08-19 17:37
 • lieu-vuong-phi-chuong-0006.mp32018-08-19 17:38
 • lieu-vuong-phi-chuong-0007.mp32018-08-19 17:38
 • lieu-vuong-phi-chuong-0008.mp32018-08-19 17:38
 • lieu-vuong-phi-chuong-0009.mp32018-08-19 17:38
 • lieu-vuong-phi-chuong-0010.mp32018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0011.mp32018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0012.mp32018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0013.mp32018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0014.mp32018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0015.mp32018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0016.mp32018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0017.mp32018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0018.mp32018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0019.mp32018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0020.mp32018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0021.mp32018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0022.mp32018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0023.mp32018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0024.mp32018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0025.mp32018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0026.mp32018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0027.mp32018-08-19 17:42
 • lieu-vuong-phi-chuong-0028.mp32018-08-19 17:42
 • lieu-vuong-phi-chuong-0029.mp32018-08-19 17:42
 • lieu-vuong-phi-chuong-0030.mp32018-08-19 17:42
 • lieu-vuong-phi-chuong-0031.mp32018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0032.mp32018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0033.mp32018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0034.mp32018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0035.mp32018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0036.mp32018-08-19 17:44
 • lieu-vuong-phi-chuong-0037.mp32018-08-19 17:44
 • lieu-vuong-phi-chuong-0038.mp32018-08-19 17:44
 • lieu-vuong-phi-chuong-0039.mp32018-08-19 17:44
 • lieu-vuong-phi-chuong-0040.mp32018-08-19 17:45
 • lieu-vuong-phi-chuong-0041.mp32018-08-19 17:45
 • lieu-vuong-phi-chuong-0042.mp32018-08-19 17:45
 • lieu-vuong-phi-chuong-0043.mp32018-08-19 17:45
 • lieu-vuong-phi-chuong-0044.mp32018-08-19 17:46
 • lieu-vuong-phi-chuong-0045.mp32018-08-19 17:46
 • lieu-vuong-phi-chuong-0046.mp32018-08-19 17:46
 • lieu-vuong-phi-chuong-0047.mp32018-08-19 17:47
 • lieu-vuong-phi-chuong-0048.mp32018-08-19 17:47
 • lieu-vuong-phi-chuong-0049.mp32018-08-19 17:47
 • lieu-vuong-phi-chuong-0050.mp32018-08-19 17:47
 • lieu-vuong-phi-chuong-0051.mp32018-08-19 17:48
 • lieu-vuong-phi-chuong-0052.mp32018-08-19 17:48
 • lieu-vuong-phi-chuong-0053.mp32018-08-19 17:48
 • lieu-vuong-phi-chuong-0054.mp32018-08-19 17:48
 • lieu-vuong-phi-chuong-0055.mp32018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0056.mp32018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0057.mp32018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0058.mp32018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0059.mp32018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0060.mp32018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0061.mp32018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0062.mp32018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0063.mp32018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0064.mp32018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0065.mp32018-08-19 17:51
 • lieu-vuong-phi-chuong-0066.mp32018-08-19 17:51
 • lieu-vuong-phi-chuong-0067.mp32018-08-19 17:52
 • lieu-vuong-phi-chuong-0068.mp32018-08-19 17:52
 • lieu-vuong-phi-chuong-0069.mp32018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0070.mp32018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0071.mp32018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0072.mp32018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0073.mp32018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0074.mp32018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0075.mp32018-08-19 17:54
 • lieu-vuong-phi-chuong-0076.mp32018-08-19 17:54
 • lieu-vuong-phi-chuong-0077.mp32018-08-19 17:55
 • lieu-vuong-phi-chuong-0078.mp32018-08-19 17:55
 • lieu-vuong-phi-chuong-0079.mp32018-08-19 17:55
 • lieu-vuong-phi-chuong-0080.mp32018-08-19 17:55
 • lieu-vuong-phi-chuong-0081.mp32018-08-19 17:56
 • lieu-vuong-phi-chuong-0082.mp32018-08-19 17:56
 • lieu-vuong-phi-chuong-0083.mp32018-08-19 17:56
 • lieu-vuong-phi-chuong-0084.mp32018-08-19 17:56
 • lieu-vuong-phi-chuong-0085.mp32018-08-19 17:57
 • lieu-vuong-phi-chuong-0086.mp32018-08-19 17:57
 • lieu-vuong-phi-chuong-0087.mp32018-08-19 17:57
 • lieu-vuong-phi-chuong-0088.mp32018-08-19 17:58
 • lieu-vuong-phi-chuong-0089.mp32018-08-19 17:58
 • lieu-vuong-phi-chuong-0090.mp32018-08-19 17:58
 • lieu-vuong-phi-chuong-0091.mp32018-08-19 17:58
 • lieu-vuong-phi-chuong-0092.mp32018-08-19 17:59
 • lieu-vuong-phi-chuong-0093.mp32018-08-19 17:59
 • lieu-vuong-phi-chuong-0094.mp32018-08-19 17:59
 • lieu-vuong-phi-chuong-0095.mp32018-08-19 17:59
 • lieu-vuong-phi-chuong-0096.mp32018-08-19 18:00
 • lieu-vuong-phi-chuong-0097.mp32018-08-19 18:00
 • lieu-vuong-phi-chuong-0098.mp32018-08-19 18:00
 • lieu-vuong-phi-chuong-0099.mp32018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0100.mp32018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0101.mp32018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0102.mp32018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0103.mp32018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0104.mp32018-08-19 18:02
 • lieu-vuong-phi-chuong-0105.mp32018-08-19 18:02
 • lieu-vuong-phi-chuong-0106.mp32018-08-19 18:02
 • lieu-vuong-phi-chuong-0107.mp32018-08-19 18:03
 • lieu-vuong-phi-chuong-0108.mp32018-08-19 18:03
 • lieu-vuong-phi-chuong-0109.mp32018-08-19 18:03
 • lieu-vuong-phi-chuong-0110.mp32018-08-19 18:03
 • lieu-vuong-phi-chuong-0111.mp32018-08-19 18:04
 • lieu-vuong-phi-chuong-0112.mp32018-08-19 18:04
 • lieu-vuong-phi-chuong-0113.mp32018-08-19 18:04
 • lieu-vuong-phi-chuong-0114.mp32018-08-19 18:04
 • lieu-vuong-phi-chuong-0115.mp32018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0116.mp32018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0117.mp32018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0118.mp32018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0119.mp32018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0120.mp32018-08-19 18:06
 • lieu-vuong-phi-chuong-0121.mp32018-08-19 18:06
 • lieu-vuong-phi-chuong-0122.mp32018-08-19 18:06
 • lieu-vuong-phi-chuong-0123.mp32018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0124.mp32018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0125.mp32018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0126.mp32018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0127.mp32018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0128.mp32018-08-19 18:08
 • lieu-vuong-phi-chuong-0129.mp32018-08-19 18:08
 • lieu-vuong-phi-chuong-0130.mp32018-08-19 18:08
 • lieu-vuong-phi-chuong-0131.mp32018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0132.mp32018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0133.mp32018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0134.mp32018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0135.mp32018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0136.mp32018-08-19 18:10
 • lieu-vuong-phi-chuong-0137.mp32018-08-19 18:10
 • lieu-vuong-phi-chuong-0138.mp32018-08-19 18:10
 • lieu-vuong-phi-chuong-0139.mp32018-08-19 18:10
 • lieu-vuong-phi-chuong-0140.mp32018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0141.mp32018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0142.mp32018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0143.mp32018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0144.mp32018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0145.mp32018-08-19 18:12
 • lieu-vuong-phi-chuong-0146.mp32018-08-19 18:12
 • lieu-vuong-phi-chuong-0147.mp32018-08-19 18:12
 • lieu-vuong-phi-chuong-0148.mp32018-08-19 18:12
 • lieu-vuong-phi-chuong-0149.mp32018-08-19 18:13
 • lieu-vuong-phi-chuong-0150.mp32018-08-19 18:13
 • lieu-vuong-phi-chuong-0151.mp32018-08-19 18:13
 • lieu-vuong-phi-chuong-0152.mp32018-08-19 18:14
 • lieu-vuong-phi-chuong-0153.mp32018-08-19 18:14
 • lieu-vuong-phi-chuong-0154.mp32018-08-19 18:14
 • lieu-vuong-phi-chuong-0155.mp32018-08-19 18:14
 • lieu-vuong-phi-chuong-0156.mp32018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0157.mp32018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0158.mp32018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0159.mp32018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0160.mp32018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0161.mp32018-08-19 18:16
 • lieu-vuong-phi-chuong-0162.mp32018-08-19 18:16
 • lieu-vuong-phi-chuong-0163.mp32018-08-19 18:16
 • lieu-vuong-phi-chuong-0164.mp32018-08-19 18:16
 • lieu-vuong-phi-chuong-0165.mp32018-08-19 18:17
 • lieu-vuong-phi-chuong-0166.mp32018-08-19 18:17
 • lieu-vuong-phi-chuong-0167.mp32018-08-19 18:17
 • lieu-vuong-phi-chuong-0168.mp32018-08-19 18:17
 • lieu-vuong-phi-chuong-0169.mp32018-08-19 18:18
 • lieu-vuong-phi-chuong-0170.mp32018-08-19 18:18
 • lieu-vuong-phi-chuong-0171.mp32018-08-19 18:18
 • lieu-vuong-phi-chuong-0172.mp32018-08-19 18:18
 • lieu-vuong-phi-chuong-0173.mp32018-08-19 18:19
 • lieu-vuong-phi-chuong-0174.mp32018-08-19 18:19
 • lieu-vuong-phi-chuong-0175.mp32018-08-19 18:19
 • lieu-vuong-phi-chuong-0176.mp32018-08-19 18:19
 • lieu-vuong-phi-chuong-0177.mp32018-08-19 18:20
 • lieu-vuong-phi-chuong-0178.mp32018-08-19 18:20
 • lieu-vuong-phi-chuong-0179.mp32018-08-19 18:20
 • lieu-vuong-phi-chuong-0180.mp32018-08-19 18:20
 • lieu-vuong-phi-chuong-0181.mp32018-08-19 18:21
 • lieu-vuong-phi-chuong-0182.mp32018-08-19 18:21
 • lieu-vuong-phi-chuong-0183.mp32018-08-19 18:21
 • lieu-vuong-phi-chuong-0184.mp32018-08-19 18:21
 • lieu-vuong-phi-chuong-0185.mp32018-08-19 18:22
 • lieu-vuong-phi-chuong-0186.mp32018-08-19 18:22

Related posts

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

TiKay

Từ Trò Chơi Trên Bàn Bắt Đầu [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Vai Ác Thức Tỉnh Kế Hoạch

TiKay

Tục Nhân Duyên

THUYS♥️

Giáo Bá Phật Hệ Mối Tình Đầu [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

THUYS♥️

Leave a Reply