Đô Thị Ngôn Tình Trọng Sinh

Hoa Đô Điên Phong Cuồng Thiểu

Mười lăm năm sau trở về. Hắn xác thực là bọn hắn nhón chân đều không cách nào ngửa mặt trông lên tồn tại, cái gì thân tình, ái tình, ngay từ lúc mười lăm năm trước cũng đã bị chó ăn lại nhìn Đệ nhất truyền kỳ cuồng thiếu cường thế trở về, như thế nào ngang dọc đô thị, diễn dịch hắn truyền kỳ nhân sinh.

Converter: ๖ۣۜGiáo๖ۣۜViên ๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đảm nhiệm Cửu Thiên
 •  Chương: /1500
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Anh hùng cứu mỹ nhân2019-09-10 04:03
 • #2: Mướn phòng2019-09-10 04:03
 • #3: Nói xin lỗi2019-09-10 04:03
 • #4: Miệng tiện2019-09-10 04:03
 • #5: Không đều nói binh vương lấy một chống trăm sao?2019-09-10 04:04
 • #6: Lao để tọa xuyên2019-09-10 04:04
 • #7: Cám dỗ2019-09-10 04:04
 • #8: Nhảy vào Hoàng Hà không tẩy sạch2019-09-10 04:04
 • #9: Tiêu Thiên Vũ lửa giận2019-09-10 04:04
 • #10: Lộng khéo thành vụng2019-09-10 04:05
 • #11: Điều tra2019-09-10 04:05
 • #12: Đều là soái gây họa2019-09-10 04:05
 • #13: Có mị lực nữ nhân2019-09-10 04:05
 • #14: Thiên tài yêu nghiệt biến hóa2019-09-10 04:06
 • #15: Nắm không thả2019-09-10 04:06
 • #16: aoe?2019-09-10 04:06
 • #17: Cự tuyệt tuyển mộ2019-09-10 04:06
 • #18: Dùng không đúng chỗ2019-09-10 04:07
 • #19: Mua Máy chơi game2019-09-10 04:07
 • #20: Máy chơi game, ngươi thường nổi sao?2019-09-10 04:07
 • #21: Thiên giới Máy chơi game2019-09-10 04:07
 • #22: Thịt thường2019-09-10 04:08
 • #23: Hắc Điếm2019-09-10 04:08
 • #24: Thiên Vũ người sáng lập2019-09-10 04:08
 • #25: Đánh võ cự tinh tiềm chất2019-09-10 04:09
 • #26: Bá đạo chi cuồng2019-09-10 04:09
 • #27: Cường thế tru diệt2019-09-10 04:09
 • #28: Nói như thánh chỉ2019-09-10 04:09
 • #29: Vương Hào báo thù2019-09-10 04:10
 • #30: Mưa gió muốn tới2019-09-10 04:10
 • #31: Trên đường đi gặp nữ quỷ2019-09-10 04:11
 • #32: Gặp phải cao thủ2019-09-10 04:11
 • #33: Thế giới thật rất nhỏ2019-09-10 04:11
 • #34: Ai gạt ai?2019-09-10 04:11
 • #35: Băng lên kinh lý2019-09-10 04:12
 • #36: Gây khó khăn2019-09-10 04:12
 • #37: Nghịch thiên lượng công việc2019-09-10 04:12
 • #38: Diệp Khuynh Thành hôn sự2019-09-10 04:12
 • #39: Làm xong2019-09-10 04:13
 • #40: Gả cho ngươi2019-09-10 04:13
 • #41: Phụng mệnh làm bạn trai2019-09-10 04:13
 • #42: 12 triệu mua đêm đầu2019-09-10 04:13
 • #43: Lóe sáng đăng tràng2019-09-10 04:13
 • #44: Đuổi việc Trần Lan2019-09-10 04:14
 • #45: Thật bị đuổi việc2019-09-10 04:14
 • #46: Lóe sáng đăng tràng2019-09-10 04:14
 • #47: Đuổi việc Trần Lan2019-09-10 04:14
 • #48: Thật bị đuổi việc2019-09-10 04:14
 • #49: Có cần phải bán mình sao?2019-09-10 04:14
 • #50: Bá đạo Nam Thần2019-09-10 04:15
 • #51: Lửa giận2019-09-10 04:15
 • #52: Việc lớn không tốt2019-09-10 04:15
 • #53: Viện trưởng sửng sờ2019-09-10 04:15
 • #54: Giả mạo Diệp Khuynh Thành2019-09-10 04:15
 • #55: Toàn trường mộng ép2019-09-10 04:15
 • #56: Ngực to thật rất thông minh2019-09-10 04:16
 • #57: Lăng Tiêu Hội2019-09-10 04:16
 • #58: Nam nhân thần bí2019-09-10 04:16
 • #59: Mười hai Phi Bằng Bảo2019-09-10 04:16
 • #60: Làm ra, phải giết2019-09-10 04:16
 • #61: Thiên Ưng2019-09-10 04:16
 • #62: Một mình xông Thất Tinh lầu2019-09-10 04:17
 • #63: Thượng Quan Phi2019-09-10 04:17
 • #64: Vân Ưng2019-09-10 04:17
 • #65: Mười hai Phi Bằng Bảo Bảo Chủ2019-09-10 04:17
 • #66: Bá đạo, cường thế2019-09-10 04:17
 • #67: Dã tâm không chết2019-09-10 04:17
 • #68: Khuynh thành quốc tế gió bão2019-09-10 04:17
 • #69: Tới trễ cũng sẽ không bắn chết2019-09-10 04:18
 • #70: Cả Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 04:18
 • #71: Bắt đầu sử dụng Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 04:18
 • #72: Làm việc bị quấy rầy2019-09-10 04:18
 • #73: Sáu trăm vạn tiệc rượu, còn không có coi là lợi tức2019-09-10 04:18
 • #74: Một tấm tám trăm vạn2019-09-10 04:18
 • #75: Đạo cao một thước, Ma cao một trượng2019-09-10 04:19
 • #76: Ngón tay run lên, văn kiện phát ra ngoài?2019-09-10 04:19
 • #77: Bị bắt2019-09-10 04:19
 • #78: Tập bắt lấy2019-09-10 04:19
 • #79: Tiêu Thiên Vũ bị mang đi2019-09-10 04:19
 • #80: Cao thủ trung cao thủ2019-09-10 04:19
 • #81: Giải quyết tại chỗ2019-09-10 04:19
 • #82: Thiên Vũ tổng tài, người đánh máy?2019-09-10 04:20
 • #83: Lãnh Như Sương cơn giận2019-09-10 04:20
 • #84: Nghiêm trang ngồi tù2019-09-10 04:20
 • #85: Người bảo lãnh2019-09-10 04:20
 • #86: Thiên Vũ người chấp chưởng2019-09-10 04:20
 • #87: Đánh tơi bời Trang Dược Long2019-09-10 04:21
 • #88: Tổ tông tốt mời, khó khăn đưa2019-09-10 04:21
 • #89: Vịn tường đi bộ2019-09-10 04:21
 • #90: Trang Phi Vân2019-09-10 04:21
 • #91: Long Khiếu Vân2019-09-10 04:21
 • #92: Đuổi ra ngoài2019-09-10 04:21
 • #93: Cả hộc máu2019-09-10 04:22
 • #94: Khảo, giả?2019-09-10 04:22
 • #95: Lạc Băng yêu cầu2019-09-10 04:22
 • #96: Đánh đau2019-09-10 04:22
 • #97: Cố Thiên Thành cơn giận2019-09-10 04:22
 • #98: Chúng ta là tới trả tiền2019-09-10 04:22
 • #99: Con trai của Long Khiếu Vân?2019-09-10 04:23
 • #100: Không thể bắt2019-09-10 04:23
 • #101: Lại vừa là tới trả tiền?2019-09-10 04:23
 • #102: Dịch Thiên Hành2019-09-10 04:23
 • #103: Nếu không, ngươi thử một chút?2019-09-10 04:23
 • #104: Chư nữ mộng ép2019-09-10 04:23
 • #105: Thượng Quan Bích Nguyệt2019-09-10 04:24
 • #106: Chê Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 04:24
 • #107: Nghèo B2019-09-10 04:24
 • #108: Thượng Quan Bích Nguyệt bị cự tuyệt?2019-09-10 04:24
 • #109: Kinh lý đại giá vì nghênh đón ai?2019-09-10 04:24
 • #110: Âm độc mưu đồ2019-09-10 04:24
 • #111: Lửa giận2019-09-10 04:25
 • #112: Oanh ai?2019-09-10 04:25
 • #113: Nội dung cốt truyện đại xoay ngược lại2019-09-10 04:25
 • #114: Bộ trưởng dáng dấp không phải như vậy2019-09-10 04:25
 • #115: Chớ có hỏi núi mộng2019-09-10 04:25
 • #116: Cổ Võ Giả2019-09-10 04:25
 • #117: Sát ý2019-09-10 04:26
 • #118: Đầu hoài tống bão cũng không muốn?2019-09-10 04:26
 • #119: Một cái mị nhãn liền có thể làm ngươi mất đi bạn trai2019-09-10 04:26
 • #120: Chơi đùa đến ngươi cốt tàn2019-09-10 04:26
 • #121: Hào lễ2019-09-10 04:26
 • #122: Thiên thải toàn bộ bữa ăn2019-09-10 04:26
 • #123: Thiên đô động đất2019-09-10 04:26
 • #124: Đánh cược2019-09-10 04:27
 • #125: Ba cánh tay đổi một cánh tay2019-09-10 04:27
 • #126: Mở thưởng số hiệu2019-09-10 04:27
 • #127: Âu Dương Thiểu Tuyệt2019-09-10 04:27
 • #128: Giải thưởng lớn sản xuất2019-09-10 04:27
 • #129: Ta, chưa bao giờ đùa2019-09-10 04:28
 • #130: Tàn nhẫn2019-09-10 04:28
 • #131: Nhân gian luyện ngục2019-09-10 04:28
 • #132: Không chừa một mống2019-09-10 04:28
 • #133: Nàng áo khoác, ai cởi2019-09-10 04:28
 • #134: Không việc gì2019-09-10 04:28
 • #135: Khủng hoảng2019-09-10 04:29
 • #136: Âu Dương Thiểu Tuyệt điên2019-09-10 04:29
 • #137: Lau đi trí nhớ2019-09-10 04:29
 • #138: Treo nổ thiên2019-09-10 04:29
 • #139: Phụ trách2019-09-10 04:29
 • #140: 30 lầu rất cao2019-09-10 04:29
 • #141: Sinh mệnh thành đáng quý2019-09-10 04:30
 • #142: Lão công điện thoại2019-09-10 04:30
 • #143: Diệp Khuynh Thành không giúp2019-09-10 04:30
 • #144: Gà, vịt?2019-09-10 04:30
 • #145: Thế Thiên Hành Đạo2019-09-10 04:30
 • #146: Nguyên lai không phải là gà2019-09-10 04:30
 • #147: Một tay che trời2019-09-10 04:31
 • #148: Lạc Băng viếng thăm2019-09-10 04:31
 • #149: Ngàn dặm gánh heo cái máng, Uy ai?2019-09-10 04:31
 • #150: Vô hình biến mất2019-09-10 04:31
 • #151: Tiêu Thiên Vũ bị mang đi2019-09-10 04:31
 • #152: Gây chuyện lớn rồi tình2019-09-10 04:31
 • #153: Địa Ngục Kẻ Trừng Phạt2019-09-10 04:32
 • #154: Diệt môn2019-09-10 04:32
 • #155: Thật coi ta dễ khi dễ?2019-09-10 04:32
 • #156: Anh hùng vô danh2019-09-10 04:32
 • #157: Máy tính xâm phạm2019-09-10 04:32
 • #158: Thần bí đến khiến người sợ hãi2019-09-10 04:32
 • #159: Hai cái lão hồ ly2019-09-10 04:32
 • #160: Cấm kỵ chỗ ngồi2019-09-10 04:33
 • #161: Cố Củ ấu duyệt2019-09-10 04:33
 • #162: Ác thiếu Lý Khôn2019-09-10 04:33
 • #163: Võ Lâm Cao Thủ2019-09-10 04:33
 • #164: Ta xem một chút băng ngồi là bài gì tử2019-09-10 04:33
 • #165: Gay?2019-09-10 04:33
 • #166: Thiết Bố Sam2019-09-10 04:34
 • #167: Trang bức bị sét đánh2019-09-10 04:34
 • #168: Oan gia hẹp lộ2019-09-10 04:34
 • #169: Nhỏ bé đáng yêu muội2019-09-10 04:35
 • #170: Với tỷ cướp bạn trai2019-09-10 04:35
 • #171: Mông lung yêu2019-09-10 04:35
 • #172: Khuynh thành Phong Vân2019-09-10 04:35
 • #173: Đối mặt sập tiệm2019-09-10 04:36
 • #174: Trên trời hạ xuống số tiền lớn2019-09-10 04:36
 • #175: Dẫn dụ, vô dụng2019-09-10 04:36
 • #176: Đầu tư2019-09-10 04:36
 • #177: Phòng họp dời đến bộ phận thiết kế?2019-09-10 04:36
 • #178: Tam Cố Mao Lư2019-09-10 04:37
 • #179: Như lòng bàn tay2019-09-10 04:37
 • #180: Ngu xuẩn2019-09-10 04:37
 • #181: Phong Hầu Bái Tướng2019-09-10 04:37
 • #182: Cự tuyệt2019-09-10 04:37
 • #183: Bích Nguyệt quốc tế2019-09-10 04:38
 • #184: Cừu nhân đàm phán2019-09-10 04:38
 • #185: Đào người đánh máy2019-09-10 04:38
 • #186: Cực phẩm đại trêu chọc so với2019-09-10 04:38
 • #187: Không nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu2019-09-10 04:38
 • #188: Câu cá2019-09-10 04:39
 • #189: Uống sữa tươi2019-09-10 04:39
 • #190: Lệ Giang Đại Tửu Điếm2019-09-10 04:39
 • #191: Cố Thiên Thành cháu ngoại?2019-09-10 04:39
 • #192: Gây chuyện2019-09-10 04:39
 • #193: Quá thảm2019-09-10 04:39
 • #194: Người rảnh rỗi chớ vào2019-09-10 04:40
 • #195: Liên quan (khô) Lão Tử?2019-09-10 04:40
 • #196: Thu lấy chứng cớ2019-09-10 04:40
 • #197: Khế Ước Bán Thân2019-09-10 04:40
 • #198: Cự tuyệt2019-09-10 04:41
 • #199: Hảo nữ tế?2019-09-10 04:41
 • #200: Diệp Khuynh Thành lửa giận2019-09-10 04:41
 • #201: Áp lực núi lớn2019-09-10 04:41
 • #202: Đặc biệt số lớn2019-09-10 04:41
 • #203: Không có cơ hội2019-09-10 04:42
 • #204: Đưa lên, cầu phiếu đề cử, yêu cầu Ngũ Tinh khen ngợi, cám ơn rồi các vị Thượng Đế! !2019-09-10 04:42
 • #205: Nghi ngờ2019-09-10 04:42
 • #206: Hành thích2019-09-10 04:42
 • #207: Mặc đồ tang2019-09-10 04:42
 • #208: Đặc biệt bữa ăn sáng2019-09-10 04:42
 • #209: Thần bí người vừa tới2019-09-10 04:43
 • #210: Hệ thống tan vỡ2019-09-10 04:43
 • #211: Dùng việc công để báo thù riêng2019-09-10 04:43
 • #212: Cố ý2019-09-10 04:43
 • #213: Nữ diễn viên phụ2019-09-10 04:43
 • #214: Cây cũng phải, rừng rậm cũng phải2019-09-10 04:43
 • #215: Chiếm đoạt2019-09-10 04:43
 • #216: Dưỡng thai2019-09-10 04:44
 • #217: Không muốn chết, sẽ không phải chết2019-09-10 04:44
 • #218: Cuồng ngược2019-09-10 04:44
 • #219: Cần ăn đòn2019-09-10 04:44
 • #220: Ta từ chức2019-09-10 04:44
 • #221: Trịnh trọng nói xin lỗi2019-09-10 04:44
 • #222: Chết?2019-09-10 04:45
 • #223: Tra thân phận2019-09-10 04:45
 • #224: Giải quyết2019-09-10 04:45
 • #225: Không lập gia đình, cũng không do ngươi2019-09-10 04:45
 • #226: Bị buộc bất đắc dĩ2019-09-10 04:45
 • #227: Diệp Thiên Hào tức giận2019-09-10 04:45
 • #228: Người cặn bã khắp nơi có2019-09-10 04:46
 • #229: Cấu kết2019-09-10 04:46
 • #230: Bắt rùa trong hũ2019-09-10 04:46
 • #231: Lại hãm hại Cố Thiên Thành2019-09-10 04:46
 • #232: Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội2019-09-10 04:46
 • #233: Ôm đầu, ngồi xuống2019-09-10 04:47
 • #234: Đánh cuộc Cố Thiên Thành mấy giây ném súng2019-09-10 04:47
 • #235: Bắn chết2019-09-10 04:47
 • #236: Hắn là thiếu tiền người sao2019-09-10 04:47
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-0237.mp32019-09-10 04:47
 • #238: Đổ ước2019-09-10 04:48
 • #239: Đều đáng giá tiền2019-09-10 04:48
 • #240: Nhà2019-09-10 04:48
 • #241: Hành hung một trận2019-09-10 04:48
 • #242: Con cóc thần công2019-09-10 04:48
 • #243: Hiệp ước2019-09-10 04:48
 • #244: Vô tình gặp được Thượng Quan Bích Nguyệt2019-09-10 04:48
 • #245: Tranh đoạt tình nhân2019-09-10 04:49
 • #246: Cùng ngươi có liên quan hệ sao?2019-09-10 04:49
 • #247: Một giây kế tiếp, đánh mặt2019-09-10 04:49
 • #248: Lão đại?2019-09-10 04:49
 • #249: Tại sao xui xẻo luôn là ta?2019-09-10 04:50
 • #250: Thăng chức2019-09-10 04:50
 • #251: Quan mới nhậm chức ba cây hỏa2019-09-10 04:50
 • #252: Oanh động2019-09-10 04:50
 • #253: Rời đi khuynh thành quốc tế2019-09-10 04:50
 • #254: Dã tâm2019-09-10 04:51
 • #255: Gặp nhau2019-09-10 04:51
 • #256: Mộng đẹp trở thành sự thật2019-09-10 04:51
 • #257: Thật sự yêu người2019-09-10 04:51
 • #258: Ý đồ2019-09-10 04:51
 • #259: Thô bỉ mập mạp2019-09-10 04:51
 • #260: Đại Đậu Bỉ2019-09-10 04:52
 • #261: Ngày xưa ân oán2019-09-10 04:52
 • #262: Tự mình xuống bếp2019-09-10 04:52
 • #263: Thượng Quan Bích Nguyệt sát ý2019-09-10 04:52
 • #264: Âm thầm tương trợ2019-09-10 04:52
 • #265: Ngươi cho ta ăn là thuốc gì?2019-09-10 04:52
 • #266: Nói thời gian2019-09-10 04:53
 • #267: Thượng Quan Bích Nguyệt muốn giết người2019-09-10 04:53
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-0268.mp32019-09-10 04:53
 • #269: Thượng Quan Bích Nguyệt khốc2019-09-10 04:53
 • #270: Đối chọi gay gắt2019-09-10 04:53
 • #271: Dịch Thiên Hành hạ xuống2019-09-10 04:53
 • #272: Trừng phạt2019-09-10 04:54
 • #273: Nghịch thiên còn có ngoại lệ2019-09-10 04:54
 • #274: Không thể nói lý2019-09-10 04:54
 • #275: Lùng bắt Thượng Quan Phi2019-09-10 04:54
 • #276: Buổi họp báo tin tức2019-09-10 04:54
 • #277: Ngang ngược2019-09-10 04:54
 • #278: Tiết kiệm thời gian2019-09-10 04:54
 • #279: Ngưỡng cửa phí2019-09-10 04:55
 • #280: Buộc trang bức, thật rất bất đắc dĩ2019-09-10 04:55
 • #281: Tiền lương hàng năm một trăm ngàn?2019-09-10 04:55
 • #282: Xông vào bộ hành chính2019-09-10 04:55
 • #283: Quá thảm2019-09-10 04:55
 • #284: Tố cáo2019-09-10 04:55
 • #285: Cường thế đuổi2019-09-10 04:55
 • #286: Cầm cường lăng nhược2019-09-10 04:56
 • #287: Một đống lớn lý do2019-09-10 04:56
 • #288: Sợ mất mật2019-09-10 04:56
 • #289: Cừu nhân gặp mặt2019-09-10 04:56
 • #290: Đàm phán điều kiện2019-09-10 04:56
 • #291: Si mê2019-09-10 04:56
 • #292: Giường rất bền chắc2019-09-10 04:57
 • #293: Nguyện thua cuộc2019-09-10 04:57
 • #294: Ngày nghỉ cùng vận động ngày2019-09-10 04:57
 • #295: Chuyên nghiệp đánh mặt nhà2019-09-10 04:57
 • #296: Thượng Quan Phi ngày cuối cùng2019-09-10 04:57
 • #297: Giết người ở vô hình2019-09-10 04:58
 • #298: Có cố sự nam nhân2019-09-10 04:58
 • #299: Muốn chết hiệp nghị2019-09-10 04:58
 • #300: Theo như hiệp ước làm việc2019-09-10 04:58
 • #301: Diệp Khuynh Thành tới chơi2019-09-10 04:58
 • #302: Thỉnh quân nhập úng2019-09-10 04:59
 • #303: Bị cả2019-09-10 04:59
 • #304: Sát thủ2019-09-10 04:59
 • #305: Trước quẹt thẻ2019-09-10 04:59
 • #306: Luôn có muốn ăn đòn2019-09-10 04:59
 • #307: Chuyện này, đại2019-09-10 04:59
 • #308: Oanh ai?2019-09-10 05:00
 • #309: Ai mới là dế nhũi2019-09-10 05:00
 • #310: Thân phận2019-09-10 05:00
 • #311: Một hồi cà phê, uống được phá sản2019-09-10 05:00
 • #312: Bán sỉ giới, thiên giới2019-09-10 05:00
 • #313: Đụng vào đại vận2019-09-10 05:00
 • #314: Tưởng niệm2019-09-10 05:01
 • #315: Toàn thể từ chức2019-09-10 05:01
 • #316: Soái, cũng có sai?2019-09-10 05:01
 • #317: Lên tân văn2019-09-10 05:01
 • #318: Đại khoái nhân tâm2019-09-10 05:01
 • #319: Thứ năm ba bạn gái2019-09-10 05:02
 • #320: Không thể giả được2019-09-10 05:02
 • #321: Thượng Quan Bích Nguyệt ngứa răng2019-09-10 05:02
 • #322: Đạo cao một thước, Ma cao một trượng2019-09-10 05:02
 • #323: Thượng Quan Bích Nguyệt hối hận2019-09-10 05:02
 • #324: Đổi hợp đồng2019-09-10 05:02
 • #325: Diệp Khuynh Thành bị bắt2019-09-10 05:02
 • #326: Cầu cứu2019-09-10 05:03
 • #327: Hạ xuống Thất Tinh lầu2019-09-10 05:03
 • #328: Xuất thủ phải giết2019-09-10 05:03
 • #329: Hiểm tượng hoàn sinh2019-09-10 05:03
 • #330: Bảo Chủ phu nhân2019-09-10 05:03
 • #331: Đăng Phong Tạo Cực2019-09-10 05:04
 • #332: Cứu người2019-09-10 05:04
 • #333: Thần bí nhân2019-09-10 05:04
 • #334: Như gió nam nhân2019-09-10 05:04
 • #335: Bá đạo nói như vậy2019-09-10 05:04
 • #336: Giơ tay lên hủy diệt2019-09-10 05:04
 • #337: Con kiến hôi2019-09-10 05:05
 • #338: Nhường ngôi2019-09-10 05:05
 • #339: Tiếp tục đạn2019-09-10 05:05
 • #340: Gặp lại sát thủ2019-09-10 05:05
 • #341: Diệt các ngươi người2019-09-10 05:05
 • #342: Diệt2019-09-10 05:05
 • #343: Thiên Băng Địa Liệt2019-09-10 05:05
 • #344: Thần bí nhân thân phận2019-09-10 05:06
 • #345: Đấu giá đại hội2019-09-10 05:06
 • #346: Phong Vân tế hội2019-09-10 05:06
 • #347: Sợ mất mật2019-09-10 05:06
 • #348: Đẩy về phía cao triều2019-09-10 05:06
 • #349: Lộ ra bài2019-09-10 05:06
 • #350: Kết thúc sao?2019-09-10 05:06
 • #351: Tiêu Thiên Vũ xuất thủ2019-09-10 05:07
 • #352: Khuynh Thành quốc tế bị loại2019-09-10 05:07
 • #353: đây chính là thổ hào2019-09-10 05:07
 • #354: Đấu giá kết thúc2019-09-10 05:07
 • #355: Đem ta bán2019-09-10 05:07
 • #356: Không tha thứ2019-09-10 05:08
 • #357: Tuyệt vọng2019-09-10 05:08
 • #358: Quyết tuyệt ý2019-09-10 05:08
 • #359: Kinh thiên thân phận2019-09-10 05:08
 • #360: Bi thảm mập mạp2019-09-10 05:08
 • #361: Thượng Quan Bích Nguyệt khiếp sợ2019-09-10 05:08
 • #362: Sáo lộ quá sâu2019-09-10 05:09
 • #363: Cao thủ thần bí2019-09-10 05:09
 • #364: Cút2019-09-10 05:09
 • #365: Cổ Võ thế giới2019-09-10 05:09
 • #366: Hắn Tiêu Thiên Vũ trở lại2019-09-10 05:09
 • #367: Tiêu gia ân oán2019-09-10 05:09
 • #368: Bá đạo2019-09-10 05:09
 • #369: Quỳ xuống2019-09-10 05:10
 • #370: Đại nghịch bất đạo2019-09-10 05:10
 • #371: Mày xứng à?2019-09-10 05:10
 • #372: Thiên cấp đỉnh phong rất mạnh sao?2019-09-10 05:10
 • #373: Không cho hận2019-09-10 05:10
 • #374: Trở lại Thiên Vũ quốc tế2019-09-10 05:10
 • #375: Diệp Khuynh Thành hạ xuống Thiên Vũ quốc tế2019-09-10 05:10
 • #376: Yêu cầu Thiên Vũ đầu tư2019-09-10 05:11
 • #377: Mở mang không nổi2019-09-10 05:11
 • #378: Kết thúc hôn nhân2019-09-10 05:11
 • #379: Tiên Đan, cơ hội làm ăn?2019-09-10 05:11
 • #380: Phó ước2019-09-10 05:11
 • #381: Sẽ hối hận?2019-09-10 05:11
 • #382: Lạc Băng gặp rủi ro2019-09-10 05:12
 • #383: Các hoài quỷ thai2019-09-10 05:12
 • #384: Hùng hổ dọa người2019-09-10 05:12
 • #385: Tỷ võ cưới gả2019-09-10 05:12
 • #386: Canh tư2019-09-10 05:12
 • #387: Canh năm2019-09-10 05:12
 • #388: Sáu càng2019-09-10 05:13
 • #389: Bảy càng2019-09-10 05:13
 • #390: Tám càng2019-09-10 05:13
 • #391: Chín càng2019-09-10 05:13
 • #392: Dã tâm2019-09-10 05:13
 • #393: Trên trời hạ xuống tin dữ2019-09-10 05:13
 • #394: Khủng hoảng tài chính2019-09-10 05:14
 • #395: Nắm trong bàn tay2019-09-10 05:14
 • #396: Đùa bỡn trong lòng bàn tay2019-09-10 05:14
 • #397: Tiêu Thiên Vũ cay độc2019-09-10 05:14
 • #398: Cừu nhân gặp mặt2019-09-10 05:14
 • #399: Nghiêm đắng một cái2019-09-10 05:14
 • #400: Vu oan giá hoạ2019-09-10 05:15
 • #401: Tức giận2019-09-10 05:15
 • #402: Thiên Vũ cường thế2019-09-10 05:15
 • #403: Tuyên bố tổ chức đại hội cổ đông2019-09-10 05:15
 • #404: Ban bố mệnh lệnh (bổ canh )2019-09-10 05:15
 • #405: Tim đập thình thịch2019-09-10 05:15
 • #406: Điều kiện2019-09-10 05:16
 • #407: Diệp Khuynh Thành vẻ lo lắng2019-09-10 05:16
 • #408: Đại hội cổ đông2019-09-10 05:16
 • #409: Quần hùng tụ tập2019-09-10 05:16
 • #410: Xông vào Khuynh Thành quốc tế2019-09-10 05:17
 • #411: Bãi nhiệm Diệp Khuynh Thành tổng tài chức vị2019-09-10 05:17
 • #412: Thiên Vũ quốc tế tổng tài2019-09-10 05:17
 • #413: Quyền tài quyết2019-09-10 05:17
 • #414: Thu thập tàn cuộc2019-09-10 05:17
 • #415: Diệp Khuynh Thành kết cục2019-09-10 05:17
 • #416: Nhân trung cực phẩm2019-09-10 05:18
 • #417: Như vậy cũng được?2019-09-10 05:18
 • #418: Tranh luận2019-09-10 05:18
 • #419: Thiên Vũ thân phận, Cố Lăng Duyệt khiếp sợ2019-09-10 05:18
 • #420: Phỏng vấn Lạc Băng2019-09-10 05:18
 • #421: Đánh chết không tin2019-09-10 05:18
 • #422: Tình địch2019-09-10 05:19
 • #423: Cạnh tranh lão công2019-09-10 05:19
 • #424: Đảm nhiệm Cửu Thiên2019-09-10 05:19
 • #425: Đê năng nhi2019-09-10 05:19
 • #426: Cười ôm bụng2019-09-10 05:19
 • #427: Võ lâm tuyệt học2019-09-10 05:19
 • #428: Diệp Khuynh Thành hận2019-09-10 05:20
 • #429: Dịch Thiên Hành tuyệt vọng2019-09-10 05:20
 • #430: Thiên đô động đất2019-09-10 05:20
 • #431: Mới tổng tài2019-09-10 05:20
 • #432: Đàm phán2019-09-10 05:20
 • #433: Ly hôn2019-09-10 05:20
 • #434: 500 triệu bồi thường, khả năng sao?2019-09-10 05:21
 • #435: Thần bí nhân thân phận ra ánh sáng2019-09-10 05:21
 • #436: Giấy tính tiền tử2019-09-10 05:21
 • #437: Leo lên môn2019-09-10 05:21
 • #438: Leo lên môn2019-09-10 05:21
 • #439: Vô tình cự tuyệt2019-09-10 05:21
 • #440: Ta mang thai2019-09-10 05:22
 • #441: Nghiệm thân2019-09-10 05:22
 • #442: Chân tướng rõ ràng2019-09-10 05:22
 • #443: Thiên Tháp2019-09-10 05:22
 • #444: Cứu tinh2019-09-10 05:22
 • #445: Nhỏ bé không đúng2019-09-10 05:22
 • #446: Sát thủ đánh bất ngờ2019-09-10 05:23
 • #447: Giết tới ổ2019-09-10 05:23
 • #448: Dịch Thiên Hành tuyệt vọng2019-09-10 05:23
 • #449: Dịch Thiên Hành cái chết2019-09-10 05:23
 • #450: Tuyệt tình2019-09-10 05:23
 • #451: Diệp Khuynh Thành té lầu2019-09-10 05:23
 • #452: Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc2019-09-10 05:24
 • #453: Trọng sinh2019-09-10 05:24
 • #454: Thiên đường sao?2019-09-10 05:24
 • #455: Diệp Khuynh Thành biến hóa2019-09-10 05:24
 • #456: Lần thứ hai cự tuyệt2019-09-10 05:24
 • #457: Tiệc sinh nhật2019-09-10 05:24
 • #458: Cố Vân Hi2019-09-10 05:24
 • #459: Ra đời không lâu2019-09-10 05:25
 • #460: Đại tiểu thư?2019-09-10 05:25
 • #461: Chấm mút Đại tiểu thư, ngươi xứng sao?2019-09-10 05:25
 • #462: Hào quang gia thân2019-09-10 05:25
 • #463: Nàng bối cảnh, các ngươi không chọc nổi2019-09-10 05:26
 • #464: Lăng nhục2019-09-10 05:26
 • #465: Có dụng ý khác2019-09-10 05:26
 • #466: Cường thế sát phạt2019-09-10 05:26
 • #467: Liên tục tru diệt2019-09-10 05:26
 • #468: Ngươi có thể hỏi qua các ngươi viện trưởng sao?2019-09-10 05:26
 • #469: Không thể thu thập2019-09-10 05:26
 • #470: Mười sáu tuổi sinh nhật2019-09-10 05:27
 • #471: Càng diễn ra càng mãng liệt2019-09-10 05:27
 • #472: Tru diệt Đế Tinh học viện cường giả2019-09-10 05:27
 • #473: Đại chiến bùng nổ2019-09-10 05:27
 • #474: Thiên Vũ hạ xuống2019-09-10 05:27
 • #475: Cuồng vọng bá đạo2019-09-10 05:28
 • #476: Các ngươi xứng sao?2019-09-10 05:28
 • #477: Kinh động Đế Tinh học viện2019-09-10 05:28
 • #478: Thác Bạt lôi Mạt Nhật2019-09-10 05:28
 • #479: Thiên cấp cảnh2019-09-10 05:28
 • #480: Xin tội2019-09-10 05:28
 • #481: Kết thúc sao?2019-09-10 05:29
 • #482: Bão táp tới2019-09-10 05:29
 • #483: Trên trời xuống cạm bẫy2019-09-10 05:29
 • #484: Cưỡng ép hôn môi2019-09-10 05:29
 • #485: Bị mỹ nữ coi thường?2019-09-10 05:29
 • #486: Tiêu Thiên Vũ yêu cầu mỹ nữ bảo vệ?2019-09-10 05:29
 • #487: Ngươi rất trâu bò2019-09-10 05:30
 • #488: Tứ đại Cổ Võ Gia Tộc giận dữ2019-09-10 05:30
 • #489: Trả thù Thiên Vũ (miễn phí )2019-09-10 05:30
 • #490: Sau bảy ngày (miễn phí )2019-09-10 05:30
 • #491: Thần bí nhân (miễn phí )2019-09-10 05:30
 • #492: Lập pháp độ2019-09-10 05:30
 • #493: Diệt Đoan Mộc gia2019-09-10 05:31
 • #494: Thật là mạnh2019-09-10 05:31
 • #495: Đắc tội ai?2019-09-10 05:31
 • #496: Để cho Thiên Vũ tổng tài xin tội2019-09-10 05:31
 • #497: Bá đạo, giết2019-09-10 05:31
 • #498: Làm việc vặt2019-09-10 05:31
 • #499: Bị quăng?2019-09-10 05:32
 • #500: Có tiên hạ xuống?2019-09-10 05:32
 • #501: Suất ca giáng thế2019-09-10 05:32
 • #502: Lăng Nhược Thu2019-09-10 05:32
 • #503: Chạy như gió lốc kỹ thuật2019-09-10 05:32
 • #504: Bước ngang qua trăm mét Giang Hải2019-09-10 05:32
 • #505: Không bằng lái, bị tra2019-09-10 05:32
 • #506: Vương Bát cái hộp quá hạn2019-09-10 05:33
 • #507: Ai nổ súng?2019-09-10 05:33
 • #508: Pháo oanh Triệu Hàn2019-09-10 05:33
 • #509: Nộp vũ khí đầu hàng không giết2019-09-10 05:33
 • #510: Vào cục2019-09-10 05:33
 • #511: Tức giận2019-09-10 05:33
 • #512: Để cho Tiêu Thiên Vũ chết (bổ canh )2019-09-10 05:33
 • #513: Tra hỏi2019-09-10 05:34
 • #514: Cường thế cần người2019-09-10 05:34
 • #515: Gây chuyện lớn rồi2019-09-10 05:34
 • #516: Tiêu phu nhân2019-09-10 05:34
 • #517: Có vào hay không đều là chết2019-09-10 05:34
 • #518: Bá đạo Triệu Nguyên Phong2019-09-10 05:34
 • #519: Không tìm đường chết sẽ không phải chết2019-09-10 05:35
 • #520: Chư cường hạ xuống2019-09-10 05:35
 • #521: Một chưởng tru diệt2019-09-10 05:35
 • #522: Cố thị xí nghiệp tổng tài2019-09-10 05:35
 • #523: Hắn sẽ tham gia yến hội?2019-09-10 05:35
 • #524: Cường thế ý2019-09-10 05:35
 • #525: Tiệc sinh nhật2019-09-10 05:36
 • #526: Các đại gia tộc Thiên Kiêu2019-09-10 05:36
 • #527: Tươi đẹp toàn trường2019-09-10 05:36
 • #528: Phần thứ nhất quà tặng2019-09-10 05:36
 • #529: Trở mặt vô tình2019-09-10 05:36
 • #530: Đế Tinh lệnh2019-09-10 05:36
 • #531: Mâu thuẫn2019-09-10 05:37
 • #532: Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 05:37
 • #533: Bá đạo nghiền ép2019-09-10 05:37
 • #534: Người này là ai?2019-09-10 05:37
 • #535: Giết một người, chấn nhiếp2019-09-10 05:37
 • #536: Cái đinh trong mắt2019-09-10 05:37
 • #537: Lấn hắn Tiêu Thiên Vũ không bối cảnh?2019-09-10 05:38
 • #538: Ai bá đạo hơn2019-09-10 05:38
 • #539: Thẩm Phán2019-09-10 05:38
 • #540: Đế Tinh học viện người vừa tới2019-09-10 05:38
 • #541: Thoát khỏi Tiêu gia2019-09-10 05:38
 • #542: Quang mang vạn trượng2019-09-10 05:38
 • #543: Sát hại (bổ canh )2019-09-10 05:38
 • #544: Giơ tay lên tru diệt (bổ canh )2019-09-10 05:39
 • #545: Một bước cấp một thê (bổ canh )2019-09-10 05:39
 • #546: Mười lăm năm ân oán (bổ canh )2019-09-10 05:39
 • #547: Thất bại nhất tác phẩm?2019-09-10 05:39
 • #548: Để cho Tiêu Thiên Vũ xin tội2019-09-10 05:39
 • #549: Cố Vân Hi hạ xuống2019-09-10 05:39
 • #550: Vừa hôn đính ước2019-09-10 05:40
 • #551: Hình Phạt Đường2019-09-10 05:40
 • #552: Thiên Sơn tuyết2019-09-10 05:40
 • #553: Chính Hình Phạt2019-09-10 05:40
 • #554: Hình Phạt Trượng, bị hủy2019-09-10 05:40
 • #555: Không thể thu thập2019-09-10 05:40
 • #556: Thánh Thiên cảnh cường giả hỏi tội2019-09-10 05:41
 • #557: Bị dọa sợ đến run chân2019-09-10 05:41
 • #558: Đệ nhất thiên hạ hố to2019-09-10 05:41
 • #559: Rối rít quỳ xuống2019-09-10 05:41
 • #560: Sợ như Thiên Nhân2019-09-10 05:41
 • #561: Hình Phạt2019-09-10 05:41
 • #562: Kinh điệu con ngươi2019-09-10 05:41
 • #563: Khoe khoang sao?2019-09-10 05:42
 • #564: Thác Bạt gia Mạt Nhật2019-09-10 05:42
 • #565: Khó dây dưa2019-09-10 05:42
 • #566: Dốc hết vốn liếng2019-09-10 05:42
 • #567: Không đánh không được2019-09-10 05:42
 • #568: Phải lệch2019-09-10 05:42
 • #569: Năm trăm ngàn một ngày2019-09-10 05:43
 • #570: Mộ Dung gia lửa giận2019-09-10 05:43
 • #571: Đổi hiệp nghị2019-09-10 05:43
 • #572: Tiêu Vân2019-09-10 05:43
 • #573: Đế Tinh học viện Phục Ma Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 05:43
 • #574: Hợp với không Cố Vân Hi2019-09-10 05:43
 • #575: Đàm phán2019-09-10 05:44
 • #576: Lấy tiền đập ta?2019-09-10 05:44
 • #577: Mộ Dung Thiên Thành, chết2019-09-10 05:44
 • #578: Cường thế2019-09-10 05:44
 • #579: Mẹ của ngươi miệng tiện2019-09-10 05:44
 • #580: Chinh phạt Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 05:44
 • #581: Trừ ma vệ đạo2019-09-10 05:45
 • #582: Ngươi không phải là ta bảo tiêu sao?2019-09-10 05:45
 • #583: Tài chính đại hội2019-09-10 05:45
 • #584: Đền tội ta?2019-09-10 05:45
 • #585: Ngươi bị đuổi2019-09-10 05:45
 • #586: Thiên Sơn Tuyết khiếp sợ2019-09-10 05:45
 • #587: Hoàng thổ chôn vào cổ2019-09-10 05:46
 • #588: Cố Thiên Thu phún huyết2019-09-10 05:46
 • #589: Buổi họp báo tin tức2019-09-10 05:46
 • #590: Tức hộc máu2019-09-10 05:46
 • #591: Mộ Dung Bạch xuất hiện2019-09-10 05:46
 • #592: Rối rít nằm xuống2019-09-10 05:46
 • #593: Vương Bát đều làm không được thành2019-09-10 05:46
 • #594: Ngươi không phải là rất điểu sao?2019-09-10 05:47
 • #595: Không ăn kéo xuống2019-09-10 05:47
 • #596: Phục Ma đại hội2019-09-10 05:47
 • #597: Chủ vị để lại cho ai?2019-09-10 05:47
 • #598: Đối chọi gay gắt2019-09-10 05:47
 • #599: Mũi dùi chỉ hướng Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 05:47
 • #600: Tru Diệt2019-09-10 05:48
 • #601: Không gấp2019-09-10 05:48
 • #602: Mới trướng nợ cũ cùng tính một lượt2019-09-10 05:48
 • #603: Bẫy cha hàng2019-09-10 05:48
 • #604: Ai mới là nhân vật chính?2019-09-10 05:48
 • #605: Xuất thủ cầm ai?2019-09-10 05:48
 • #606: Thẩm Phán2019-09-10 05:48
 • #607: Chung kết2019-09-10 05:49
 • #608: Xuất hiện tình trạng2019-09-10 05:49
 • #609: Đục khoét nền tảng (thọc gậy bánh xe)2019-09-10 05:49
 • #610: Mật mã bị đổi2019-09-10 05:49
 • #611: Người cứu độ2019-09-10 05:49
 • #612: Báo hỏng2019-09-10 05:49
 • #613: Đi sạch2019-09-10 05:50
 • #614: Giận dữ2019-09-10 05:50
 • #615: Gió bão lên2019-09-10 05:50
 • #616: Nàng không có tư cách tham gia tài chính đại hội?2019-09-10 05:50
 • #617: Thiên Sơn Tuyết âm mưu2019-09-10 05:50
 • #618: Bao nuôi ta2019-09-10 05:50
 • #619: Cố Vân Hi khiếp sợ2019-09-10 05:50
 • #620: Tiêu Thiên Vũ thân phận2019-09-10 05:51
 • #621: Sính dụng Cố Vân Hi2019-09-10 05:51
 • #622: Bàng lên đại khoản? (bổ canh )2019-09-10 05:51
 • #623: Giết tới biệt thự2019-09-10 05:51
 • #624: Bắt lại2019-09-10 05:51
 • #625: Yến hội âm mưu2019-09-10 05:51
 • #626: Mời Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 05:51
 • #627: Mộ Dung tập đoàn giao động2019-09-10 05:52
 • #628: Yến hội2019-09-10 05:52
 • #629: Đùa bỡn đại bài2019-09-10 05:52
 • #630: 6 lật2019-09-10 05:52
 • #631: Trang bức bị sét đánh2019-09-10 05:52
 • #632: Này ép giả bộ ta cho 100 phân2019-09-10 05:52
 • #633: Đánh mặt, rất thương2019-09-10 05:52
 • #634: Đổi chủ2019-09-10 05:53
 • #635: Đánh đau Mộ Dung Bằng Phi2019-09-10 05:53
 • #636: Dụ dỗ Cố Vân Hi2019-09-10 05:53
 • #637: Ít sống cả đời2019-09-10 05:53
 • #638: Bị làm chết2019-09-10 05:53
 • #639: Gậy ông đập lưng ông2019-09-10 05:53
 • #640: Kết quả2019-09-10 05:54
 • #641: Kêu lên2019-09-10 05:54
 • #642: Vô lý là nữ nhân thiên tính2019-09-10 05:54
 • #643: Mở màn2019-09-10 05:54
 • #644: Khống chế2019-09-10 05:54
 • #645: Ai nói ta không có tư cách?2019-09-10 05:54
 • #646: Một đám con phá của2019-09-10 05:55
 • #647: Không có hứng thú2019-09-10 05:55
 • #648: Hợp lại chính là tiền2019-09-10 05:55
 • #649: Tiêu Thiên Vũ không có tiền?2019-09-10 05:55
 • #650: Không chơi nổi sao?2019-09-10 05:55
 • #651: Cường thế đánh mặt2019-09-10 05:55
 • #652: Oanh Cố Vân Hi rời đi đại sảnh2019-09-10 05:56
 • #653: Thiên Vũ quốc tế đảm nhiệm quyền sách2019-09-10 05:56
 • #654: Này cái này còn có vương pháp sao?2019-09-10 05:56
 • #655: Thiên Vũ, ngươi biết hắn sao?2019-09-10 05:56
 • #656: Đuổi ra khỏi Mộ Dung tập đoàn2019-09-10 05:56
 • #657: Tiêu Thiên Vũ không xứng với Cố Vân Hi?2019-09-10 05:56
 • #658: Mười hạng toàn năng2019-09-10 05:57
 • #659: Thu mua Cố thị xí nghiệp2019-09-10 05:57
 • #660: Lôi lệ phong hành2019-09-10 05:57
 • #661: Diệp Khuynh Thành thân phận2019-09-10 05:57
 • #662: Tể Thu2019-09-10 05:57
 • #663: Đều là sáo lộ a2019-09-10 05:57
 • #664: Mang thai?2019-09-10 05:57
 • #665: Không vui một trận2019-09-10 05:58
 • #666: Tiêu Thiên Vũ không chết, Mộ Dung tập đoàn liền không cứu2019-09-10 05:58
 • #667: Thu mua cổ quyền2019-09-10 05:58
 • #668: Mộ Dung tập đoàn tối đại cổ đông2019-09-10 05:58
 • #669: Bị đánh yêu cầu2019-09-10 05:58
 • #670: Cho Tiêu Thiên Vũ dùng dược2019-09-10 05:58
 • #671: Yêu tinh nhìn tốt2019-09-10 05:58
 • #672: Vỗ mông ngựa đến chân ngựa lên2019-09-10 05:58
 • #673: Vô tình rời đi2019-09-10 05:59
 • #674: Sát thủ đánh bất ngờ2019-09-10 05:59
 • #675: Mạt Nhật Thẩm Phán2019-09-10 05:59
 • #676: Đế Đô tổng viện2019-09-10 05:59
 • #677: Đến gần Thượng Quan Bích Nguyệt2019-09-10 05:59
 • #678: Lòng dạ rắn rết2019-09-10 05:59
 • #679: Thánh Nữ Diệp Khuynh Thành2019-09-10 06:00
 • #680: Tổ chức nơi2019-09-10 06:00
 • #681: Thơ nặc danh2019-09-10 06:00
 • #682: Trên đường đi gặp Laury2019-09-10 06:00
 • #683: Long gia kiếp nạn2019-09-10 06:00
 • #684: Vô lý2019-09-10 06:00
 • #685: Long Linh Nhi chuyện nhà2019-09-10 06:01
 • #686: Tĩnh Tĩnh nhìn ngươi trang bức2019-09-10 06:01
 • #687: Vô thượng cấp2019-09-10 06:01
 • #688: Không muốn liên lụy2019-09-10 06:01
 • #689: Giết người lập uy2019-09-10 06:01
 • #690: Long Khiếu Vân2019-09-10 06:01
 • #691: Uống nước tiểu2019-09-10 06:02
 • #692: Vườn trẻ mua2019-09-10 06:02
 • #693: Nghiêm trang nói bậy nói bạ2019-09-10 06:02
 • #694: Y Thần2019-09-10 06:02
 • #695: Hồng nhan họa thủy2019-09-10 06:02
 • #696: Người chiến bại, chết2019-09-10 06:03
 • #697: Chiến cuộc mê ly2019-09-10 06:03
 • #698: Thiết Đầu vô địch2019-09-10 06:03
 • #699: Muốn chết đùa giỡn2019-09-10 06:03
 • #700: Không nể mặt mũi2019-09-10 06:03
 • #701: Lục Điệp nhi kiều giận2019-09-10 06:04
 • #702: Phó thác2019-09-10 06:04
 • #703: Thiên Vũ quốc tế đội hình2019-09-10 06:04
 • #704: Tam đại nữ thần2019-09-10 06:04
 • #705: Lấy lòng2019-09-10 06:04
 • #706: Tiêu Thiên Vũ lễ vật2019-09-10 06:04
 • #707: Cầm thú a2019-09-10 06:04
 • #708: Tứ đại nữ thần tẫn lãm trong ngực2019-09-10 06:05
 • #709: Diệp Khuynh Thành ma hóa2019-09-10 06:05
 • #710: Độc Cô Cửu Kiếm2019-09-10 06:05
 • #711: Không theo sáo lộ xuất bài2019-09-10 06:05
 • #712: Tru diệt2019-09-10 06:05
 • #713: Sóng gió2019-09-10 06:05
 • #714: Đến từ phương Hoa khiêu khích2019-09-10 06:06
 • #715: Đến phiên ngươi2019-09-10 06:06
 • #716: Uy hiếp2019-09-10 06:06
 • #717: Giao cho ngươi2019-09-10 06:06
 • #718: Cho ta mười phút2019-09-10 06:06
 • #719: Cái gì là vững chắc2019-09-10 06:06
 • #720: Giao ra Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 06:06
 • #721: Tiêu Thiên Vũ hành tung2019-09-10 06:07
 • #722: Đại Ca Đại2019-09-10 06:07
 • #723: Cơ hội biểu hiện2019-09-10 06:07
 • #724: Sát phạt2019-09-10 06:07
 • #725: Phải giết Long Ngạo2019-09-10 06:07
 • #726: Quân Lâm Thiên Hạ2019-09-10 06:07
 • #727: Không nhìn hết thảy2019-09-10 06:07
 • #728: Một bước ép vỡ2019-09-10 06:08
 • #729: Ngươi xem thường2019-09-10 06:08
 • #730: Thẩm Phán2019-09-10 06:08
 • #731: Long Ngạo cái chết2019-09-10 06:08
 • #732: Nhẫn nại2019-09-10 06:08
 • #733: Đêm trước bão táp2019-09-10 06:08
 • #734: Phong Vân tế hội2019-09-10 06:08
 • #735: Kẻ ngu2019-09-10 06:09
 • #736: Phế2019-09-10 06:09
 • #737: Ngươi độc?2019-09-10 06:09
 • #738: Không ai bì nổi2019-09-10 06:09
 • #739: Tiện mệnh một cái2019-09-10 06:09
 • #740: Chấn nhiếp2019-09-10 06:10
 • #741: Đại chiến2019-09-10 06:10
 • #742: Uy hiếp2019-09-10 06:10
 • #743: Một lớp lại nổi lên2019-09-10 06:10
 • #744: Chư cường2019-09-10 06:10
 • #745: Miệng tiện, giết2019-09-10 06:10
 • #746: Võ đạo vi tôn2019-09-10 06:10
 • #747: Cường thế sát phạt2019-09-10 06:11
 • #748: Long thiên thu2019-09-10 06:11
 • #749: Toàn diệt2019-09-10 06:11
 • #750: Chủ đạo hết thảy2019-09-10 06:11
 • #751: Bá đạo nói như vậy2019-09-10 06:11
 • #752: Gió bão nổi lên2019-09-10 06:11
 • #753: Gia miện Thánh Nữ2019-09-10 06:12
 • #754: Tứ đại viện rục rịch2019-09-10 06:12
 • #755: Được (phải) Diệp Khuynh Thành người được thiên hạ2019-09-10 06:12
 • #756: Thiên Đế thần tượng2019-09-10 06:12
 • #757: Bí tịch bị cướp2019-09-10 06:12
 • #758: Gặp phải người quen2019-09-10 06:12
 • #759: Tìm người chết2019-09-10 06:12
 • #760: Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc2019-09-10 06:13
 • #761: Vương Tước2019-09-10 06:13
 • #762: Vương Thành cái chết2019-09-10 06:13
 • #763: Nguyên lai hắn là Tiêu Thiên Vũ?2019-09-10 06:13
 • #764: Bắt người2019-09-10 06:13
 • #765: Công Tôn Chỉ khiếp sợ2019-09-10 06:13
 • #766: Quỳ xuống nói xin lỗi2019-09-10 06:14
 • #767: Uy nghiêm không cho nghịch2019-09-10 06:14
 • #768: Bá đạo vô song2019-09-10 06:14
 • #769: Tạo Thánh Diệp Khuynh Thành2019-09-10 06:14
 • #770: Không nên hỏi đừng hỏi2019-09-10 06:14
 • #771: Năm viện tề tụ2019-09-10 06:14
 • #772: Hâm mộ2019-09-10 06:14
 • #773: Gia miện2019-09-10 06:15
 • #774: Trấn áp một thời đại2019-09-10 06:15
 • #775: Giao ra Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 06:15
 • #776: Một mình đấu tứ đại viện2019-09-10 06:15
 • #777: Hắn chính là Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 06:15
 • #778: Các đại viện Thánh Tử2019-09-10 06:15
 • #779: Cao nhất chấp hành quan2019-09-10 06:16
 • #780: Ta chỉ muốn một cái sự thật2019-09-10 06:16
 • #781: Thân phận hiện, quyết liệt2019-09-10 06:16
 • #782: Cự tuyệt2019-09-10 06:16
 • #783: Thiên đại quyền lợi2019-09-10 06:16
 • #784: Lại nổi sóng gió2019-09-10 06:17
 • #785: Trấn áp2019-09-10 06:17
 • #786: Bá đạo, không ai bì nổi2019-09-10 06:17
 • #787: Thiên Sơn Tuyết cái chết2019-09-10 06:17
 • #788: Thẩm Phán hai đại Thánh Tử2019-09-10 06:17
 • #789: Họp2019-09-10 06:17
 • #790: Nhiều thân phận2019-09-10 06:17
 • #791: Ta còn là muốn nghe thiên cơ2019-09-10 06:18
 • #792: Lên không mặt bàn2019-09-10 06:18
 • #793: Ba tên phế vật2019-09-10 06:18
 • #794: Tể ý Nghĩa2019-09-10 06:18
 • #795: Thập toàn đại bổ thang2019-09-10 06:18
 • #796: Cứu tràng2019-09-10 06:18
 • #797: Ta muốn trang bức2019-09-10 06:19
 • #798: Gia miện ngày2019-09-10 06:19
 • #799: Năm viện hội tụ2019-09-10 06:19
 • #800: Trong ao thiên tướng mời2019-09-10 06:19
 • #801: Thánh Nữ phong thái2019-09-10 06:19
 • #802: Tiêu Thiên Vũ còn dám giết người sao?2019-09-10 06:19
 • #803: Cường thế sát phạt2019-09-10 06:20
 • #804: Bá đạo Lạc Uyên2019-09-10 06:20
 • #805: Hộ Thể thần binh2019-09-10 06:20
 • #806: Càng diễn ra càng mãng liệt2019-09-10 06:20
 • #807: Đại chiến bùng nổ2019-09-10 06:20
 • #808: Đế Thương bị thương2019-09-10 06:21
 • #809: Quang Minh thần Tông ngồi không yên2019-09-10 06:21
 • #810: E sợ cho thiên hạ không loạn2019-09-10 06:21
 • #811: Tức giận2019-09-10 06:21
 • #812: Ta Đế Tinh học viện, có thể lấn?2019-09-10 06:21
 • #813: Bắt người2019-09-10 06:21
 • #814: Từng cái chỉ ra2019-09-10 06:22
 • #815: Ai có thể ngăn cản hắn2019-09-10 06:22
 • #816: Tể thành cái chết2019-09-10 06:22
 • #817: Sóng gió nổi lên2019-09-10 06:22
 • #818: Chém sứ2019-09-10 06:22
 • #819: Nghị sự2019-09-10 06:22
 • #820: Hỏi tội2019-09-10 06:23
 • #821: Quang Minh thần Tông Mạt Nhật2019-09-10 06:23
 • #822: Đế Tinh học viện Phong Vân2019-09-10 06:23
 • #823: Đế Tinh lục đục2019-09-10 06:23
 • #824: Giao ra Thánh Tử2019-09-10 06:23
 • #825: Thượng Thiên?2019-09-10 06:23
 • #826: Trang bức kỳ tài2019-09-10 06:24
 • #827: Đổ thạch thị trường2019-09-10 06:24
 • #828: Điểm thạch thành kim2019-09-10 06:24
 • #829: Sóng gió2019-09-10 06:24
 • #830: Muốn miệng, vẫn là phải mệnh2019-09-10 06:24
 • #831: Phế2019-09-10 06:24
 • #832: Cho các ngươi tộc trưởng tới xin tội2019-09-10 06:25
 • #833: Quỳ xuống nói xin lỗi2019-09-10 06:25
 • #834: Cuồng vọng, một kiếm giết2019-09-10 06:25
 • #835: Cô nãi nãi?2019-09-10 06:25
 • #836: Khiếp sợ2019-09-10 06:25
 • #837: Đế Tinh tai nạn2019-09-10 06:25
 • #838: Phản đồ nên trảm2019-09-10 06:26
 • #839: Luân làm nô lệ2019-09-10 06:26
 • #840: Đại chiến bùng nổ2019-09-10 06:26
 • #841: Cường thế uy hiếp2019-09-10 06:26
 • #842: Tam đại viện xoá tên2019-09-10 06:26
 • #843: Ngàn mét khu2019-09-10 06:26
 • #844: Vũ Tiên?2019-09-10 06:27
 • #845: Sát Vô Xá2019-09-10 06:27
 • #846: Tru Tiên2019-09-10 06:27
 • #847: Phàm nhân có thể lấn?2019-09-10 06:27
 • #848: Biết bao quan tâm2019-09-10 06:27
 • #849: Chói mắt toàn cầu2019-09-10 06:27
 • #850: Tiên chi hèn mọn2019-09-10 06:27
 • #851: Nhục tiên2019-09-10 06:28
 • #852: Ta cho các ngươi đi sao?2019-09-10 06:28
 • #853: Cửu Hiền Chư Tiên tai nạn2019-09-10 06:28
 • #854: Tể nhà Chiến Vương2019-09-10 06:28
 • #855: Lạc Vân Tông2019-09-10 06:28
 • #856: Tru Tiên đưa tới gió bão2019-09-10 06:29
 • #857: Muốn Tiên Đan?2019-09-10 06:29
 • #858: Ta chính là thiên2019-09-10 06:29
 • #859: Cường thế ngút trời2019-09-10 06:29
 • #860: Một đòn miểu sát2019-09-10 06:29
 • #861: Gặp mạnh là cường2019-09-10 06:29
 • #862: Lê dân thiên2019-09-10 06:29
 • #863: Khi sư diệt tổ2019-09-10 06:30
 • #864: Tiên Vực ngũ đại Đế2019-09-10 06:30
 • #865: Phách lối tới2019-09-10 06:30
 • #866: Truyền kỳ lại xuất hiện2019-09-10 06:30
 • #867: Vô địch là biết bao biết bao tịch mịch...2019-09-10 06:30
 • #868: Trời sinh Dị Tượng2019-09-10 06:30
 • #869: Lịch kiếp2019-09-10 06:31
 • #870: Thần Đế trọng sinh2019-09-10 06:31
 • #871: Cửu Thiên Thần Đế2019-09-10 06:31
 • #872: Lịch sử tái diễn2019-09-10 06:31
 • #873: Khổ ép tiểu Cửu2019-09-10 06:31
 • #874: Lê dân thiên hình chiếu2019-09-10 06:31
 • #875: Đi xa2019-09-10 06:32
 • #876: Thế giới tiên vực2019-09-10 06:32
 • #877: Quyết tuyệt ý2019-09-10 06:32
 • #878: Tội không đáng chết2019-09-10 06:32
 • #879: Bày cuộc2019-09-10 06:32
 • #880: Lòng dạ quá sâu2019-09-10 06:32
 • #881: Nghiền ép2019-09-10 06:32
 • #882: Tự rước lấy2019-09-10 06:33
 • #883: Không xứng với nàng Đế hinh?2019-09-10 06:33
 • #884: Tiên, rất mạnh?2019-09-10 06:33
 • #885: Phế bỏ 1 cánh tay2019-09-10 06:33
 • #886: Tôn Giả giận dữ2019-09-10 06:33
 • #887: Bất kể là ai, đều phải đền mạng2019-09-10 06:33
 • #888: Thiên Đế2019-09-10 06:34
 • #889: Đơn vị liên quan đặc quyền2019-09-10 06:34
 • #890: Cửa ải lớn nhất hệ nhà2019-09-10 06:34
 • #891: Kháng chỉ bất tuân2019-09-10 06:34
 • #892: Hậu quả không gánh nổi2019-09-10 06:34
 • #893: Tiêu Thiên Vũ, thái giám?2019-09-10 06:34
 • #894: Đều là quốc tế cự tinh2019-09-10 06:35
 • #895: Cường thế hạ xuống2019-09-10 06:35
 • #896: Nhục mạ Thiên Đế2019-09-10 06:35
 • #897: Giẫm đạp lên Đế Hinh2019-09-10 06:35
 • #898: Tiêu Thiên Vũ, Đế Giả?2019-09-10 06:35
 • #899: Thiên Đế tâm tư2019-09-10 06:35
 • #900: Tiêu Thiên Vũ trở lại2019-09-10 06:36
 • #901: Học bá chi chi phí2019-09-10 06:36
 • #902: Ăn vạ2019-09-10 06:36
 • #903: Lão tử là học bá2019-09-10 06:36
 • #904: Khí Lục Liễu Nham2019-09-10 06:36
 • #905: Long Trảo Thủ, vô địch thiên hạ2019-09-10 06:36
 • #906: Ném ra ( Nguyên Đán vui vẻ2019-09-10 06:36
 • #907: Quần áo trắng nữ thần khuynh thiên xuống2019-09-10 06:37
 • #908: Thiên Kiêu hội tụ2019-09-10 06:37
 • #909: Cảnh cáo2019-09-10 06:37
 • #910: Phiền toái tới2019-09-10 06:37
 • #911: Thân phận2019-09-10 06:37
 • #912: Ngự tứ vật2019-09-10 06:38
 • #913: Thi Hương kỳ thi cuối năm2019-09-10 06:38
 • #914: Diệp Khuynh Thành hạ xuống trường thi2019-09-10 06:38
 • #915: Tiêu Thiên Vũ tham gia khảo hạch2019-09-10 06:38
 • #916: Toàn trường đều kinh hãi2019-09-10 06:38
 • #917: Công bố ghi âm tên danh sách2019-09-10 06:38
 • #918: Tên ta còn không có công bố đây2019-09-10 06:39
 • #919: 3 Giáp đứng đầu bảng2019-09-10 06:39
 • #920: Cự tuyệt2019-09-10 06:39
 • #921: Khích tướng2019-09-10 06:39
 • #922: Đưa tới gió bão2019-09-10 06:39
 • #923: Ma Tông hạ xuống2019-09-10 06:39
 • #924: Vô dụng đệ tử2019-09-10 06:40
 • #925: Hạo Thiên tông không người2019-09-10 06:40
 • #926: Không người có thể bại2019-09-10 06:40
 • #927: Hoàng tử xuất thủ2019-09-10 06:40
 • #928: Điên cuồng đại chiến2019-09-10 06:40
 • #929: Tiêu Thiên Vũ đánh giá2019-09-10 06:40
 • #930: Cuộc chiến sinh tử2019-09-10 06:41
 • #931: 1 kiếm phong hầu2019-09-10 06:41
 • #932: Chiến đấu tối cao Cực Cảnh2019-09-10 06:41
 • #933: Nghịch tập2019-09-10 06:41
 • #934: Tiếp tục khiêu chiến2019-09-10 06:41
 • #935: Đến từ Tiêu Thiên Vũ khiêu khích2019-09-10 06:41
 • #936: Tranh luận2019-09-10 06:42
 • #937: Đánh mặt 2 hoàng tử2019-09-10 06:42
 • #938: 7 đỉnh cộng mời2019-09-10 06:42
 • #939: 2 lần cự tuyệt2019-09-10 06:42
 • #940: Nói xong, liền cút2019-09-10 06:42
 • #941: Thư tình quá nhiều2019-09-10 06:42
 • #942: Liễu Nghiên thân phận2019-09-10 06:43
 • #943: Xảy ra chuyện lớn2019-09-10 06:43
 • #944: Lăng Tiêu2019-09-10 06:43
 • #945: Thương Diệp Hoàng2019-09-10 06:43
 • #946: Không nhìn 2 hoàng tử2019-09-10 06:43
 • #947: Loạn Thần Tặc Tử2019-09-10 06:43
 • #948: Không chết không thôi2019-09-10 06:44
 • #949: 1 kiếm hàn quang2019-09-10 06:44
 • #950: Nghịch tập miểu sát2019-09-10 06:44
 • #951: Vũ Vương lấn áp Vũ Tiên2019-09-10 06:44
 • #952: Ai càng vô sỉ?2019-09-10 06:44
 • #953: Yêu nghiệt thiên phú2019-09-10 06:45
 • #954: Phế vật quá nhiều2019-09-10 06:45
 • #955: Liên tục tiêu diệt2019-09-10 06:45
 • #956: Chắc chắn không giữ quy tắc?2019-09-10 06:45
 • #957: Lại bị hãm hại2019-09-10 06:45
 • #958: Tức hộc máu2019-09-10 06:45
 • #959: Uy hiếp2019-09-10 06:46
 • #960: Giải quyết tận gốc2019-09-10 06:46
 • #961: Âm mưu quỷ kế2019-09-10 06:46
 • #962: Thỉnh quân nhập úng2019-09-10 06:46
 • #963: Lâm vào tuyệt cảnh2019-09-10 06:46
 • #964: Báo thù2019-09-10 06:47
 • #965: Thiên Vũ bối cảnh2019-09-10 06:47
 • #966: Cường thế uy hiếp2019-09-10 06:47
 • #967: Giao ra Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 06:47
 • #968: Quốc tang2019-09-10 06:47
 • #969: Bá đạo Thương Hoàng2019-09-10 06:47
 • #970: Chư cường hạ xuống2019-09-10 06:47
 • #971: Âm thầm tương trợ2019-09-10 06:48
 • #972: Bá đạo 1 kiếm2019-09-10 06:48
 • #973: 1 cái không để lại2019-09-10 06:48
 • #974: Minh Đế2019-09-10 06:48
 • #975: Trực bức Minh Đế2019-09-10 06:48
 • #976: Kết cục bi thảm2019-09-10 06:48
 • #977: Điểm Thiên Đăng2019-09-10 06:49
 • #978: Nhiệm vụ tuyệt mật2019-09-10 06:49
 • #979: Đánh cờ2019-09-10 06:49
 • #980: Bầu trời đêm chặn đánh2019-09-10 06:49
 • #981: Thịnh hành cả lớp2019-09-10 06:49
 • #982: Cầm Tiêu Thiên Vũ không có cách2019-09-10 06:50
 • #983: Thiên Vũ giận2019-09-10 06:50
 • #984: Kình Thương chi vẫn2019-09-10 06:50
 • #985: Ai dám động đến ta2019-09-10 06:50
 • #986: Uy hiếp Thí Thần điện2019-09-10 06:50
 • #987: Giơ tay lên liền giết2019-09-10 06:50
 • #988: Trấn áp Vũ Hoàng2019-09-10 06:51
 • #989: Chưa thành Hoàng, trước chém Hoàng2019-09-10 06:51
 • #990: Phế bỏ 1 cánh tay2019-09-10 06:51
 • #991: Mạnh mẽ bá đạo2019-09-10 06:51
 • #992: Hoàng thành động đất2019-09-10 06:51
 • #993: Binh tôm tướng cá2019-09-10 06:51
 • #994: Đế Hậu hàng lâm2019-09-10 06:52
 • #995: Lùng bắt Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 06:52
 • #996: Cầm Đế Thiên2019-09-10 06:52
 • #997: Mang đi Đế Hậu2019-09-10 06:52
 • #998: Chịu đòn nhận tội2019-09-10 06:52
 • #999: Hèn mọn không chịu nổi2019-09-10 06:52
 • #1000: Thiên Đế lòng2019-09-10 06:52
 • #1001: Tiêu Thiên Vũ trở lại2019-09-10 06:53
 • #1002: Đế Thiên chịu tội2019-09-10 06:53
 • #1003: Toàn trường xôn xao2019-09-10 06:53
 • #1004: Diệp Khuynh Thành xuất quan2019-09-10 06:53
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-1005.mp32019-09-10 06:53
 • #1006: Có dụng ý khác2019-09-10 06:54
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-1007.mp32019-09-10 06:54
 • #1008: Đoạn Thiên tranh phong2019-09-10 06:54
 • #1009: Hạo Thiên tông đều là phế vật2019-09-10 06:54
 • #1010: Đoạn Thiên bia có thể mang đi sao?2019-09-10 06:54
 • #1011: Đánh phá kỷ lục2019-09-10 06:54
 • #1012: Thu Thiên Bi2019-09-10 06:55
 • #1013: Đổi ý2019-09-10 06:55
 • #1014: Thiên Bi tiêu diệt2019-09-10 06:55
 • #1015: Khi dễ Hạo Thiên tông2019-09-10 06:55
 • #1016: Liên thủ2019-09-10 06:55
 • #1017: Sở Hướng Vô Địch2019-09-10 06:55
 • #1018: Thánh Đế2019-09-10 06:56
 • #1019: Thánh Đế ý2019-09-10 06:56
 • #1020: Có dụng ý2019-09-10 06:56
 • #1021: Sắc phong đại điển2019-09-10 06:56
 • #1022: Đoạn Thiên bia khẩu quyết2019-09-10 06:56
 • #1023: Dã tâm lộ ra2019-09-10 06:56
 • #1024: Uy hiếp2019-09-10 06:57
 • #1025: 5 Đế tề tụ2019-09-10 06:57
 • #1026: Thả nàng2019-09-10 06:57
 • #1027: Chủ nhân?2019-09-10 06:57
 • #1028: Như thế nào bá đạo2019-09-10 06:57
 • #1029: Hủy diệt Thiên Bi2019-09-10 06:58
 • #1030: Cảnh cáo2019-09-10 06:58
 • #1031: Người văn minh, không đánh2019-09-10 06:58
 • #1032: Trở lại2019-09-10 06:58
 • #1033: Thiên Đế lòng2019-09-10 06:58
 • #1034: Cùng ngốc nghếch làm bạn2019-09-10 06:58
 • #1035: Tiên Vực Thiên Vũ quốc tế2019-09-10 06:58
 • #1036: Khí xanh2019-09-10 06:59
 • #1037: Quyền hạn2019-09-10 06:59
 • #1038: Tiêu Thiên Vũ không tư cách?2019-09-10 06:59
 • #1039: Chèn ép2019-09-10 06:59
 • #1040: 3 hơi thở2019-09-10 06:59
 • #1041: Hảo nữ tế2019-09-10 07:00
 • #1042: Hoa Đô Đỉnh phong cuồng thiếu tác giả: Nhiệm Cửu Thiên2019-09-10 07:00
 • #1043: Thánh Thủy tiểu thuyết: Hoa Đô Đỉnh phong cuồng thiếu tác giả: Nhiệm Cửu Thiên2019-09-10 07:00
 • #1044: Không có kiến thức, thật là đáng sợ tiểu thuyết: Hoa Đô Đỉnh phong cuồng thiếu tác giả: Nhiệm Cửu Thiên2019-09-10 07:00
 • #1045: Chọn món ăn2019-09-10 07:00
 • #1046: Không quyền hạn2019-09-10 07:00
 • #1047: Muốn ăn đòn2019-09-10 07:01
 • #1048: Dám tại thiên vũ quốc tế gây chuyện?2019-09-10 07:01
 • #1049: Tiêu thiếu?2019-09-10 07:01
 • #1050: Lê Sơn Lão Mẫu2019-09-10 07:01
 • #1051: Tham lam Tiêu Thiên Vũ sắc đẹp2019-09-10 07:01
 • #1052: Tham lam Tiêu Thiên Vũ sắc đẹp2019-09-10 07:01
 • #1053: Giết2019-09-10 07:02
 • #1054: Sẽ là hắn sao?2019-09-10 07:02
 • #1055: Cao siêu máy tính kỹ thuật2019-09-10 07:02
 • #1056: Cô nãi nãi?2019-09-10 07:02
 • #1057: Bạn gái?2019-09-10 07:02
 • #1058: Thiên Đế chi mưu đồ2019-09-10 07:02
 • #1059: Hạo Thiên chi niệm2019-09-10 07:02
 • #1060: Truyền kỳ2019-09-10 07:03
 • #1061: Thầm mến ta?2019-09-10 07:03
 • #1062: Đế Giả tới chơi2019-09-10 07:03
 • #1063: Thần Giới 9 khu vực2019-09-13 06:12
 • #1064: Thế cục khẩn trương2019-09-13 06:12
 • #1065: Tiêu Thiên Thần Tông người2019-09-13 06:12
 • #1066: Muốn đi2019-09-13 06:13
 • #1067: Nhà ta2019-09-13 06:13
 • #1068: Kiều Linh Nhi sùng bái2019-09-13 06:13
 • #1069: Vô địch đến mấy năm2019-09-13 06:13
 • #1070: Lại đụng chiến đấu thương2019-09-13 06:13
 • #1071: Tiêu Thiên Thần Tông người không thể nhục2019-09-13 06:13
 • #1072: Sát phạt2019-09-13 06:13
 • #1073: Chiến Thiên hào2019-09-13 06:14
 • #1074: Hắn tên gọi, Tiêu Thiên Vũ2019-09-13 06:14
 • #1075: Quần Anh hội tụ2019-09-13 06:14
 • #1076: Yêu Mị nhi mời2019-09-13 06:14
 • #1077: Hỏi tội2019-09-13 06:14
 • #1078: Hành hung Chiến Thiên Hào2019-09-13 06:14
 • #1079: Yêu Nữ kéo cừu hận2019-09-13 06:14
 • #1080: Yêu Mị nhi quỷ tâm tư2019-09-13 06:14
 • #1081: Tranh phong2019-09-13 06:15
 • #1082: Tiêu Thiên Vũ hèn nhát2019-09-13 06:15
 • #1083: Độc 1 vô 2 nhân vật chính2019-09-13 06:15
 • #1084: Không hiểu Âm Luật2019-09-13 06:15
 • #1085: Cầm chiến đấu2019-09-13 06:15
 • #1086: Toàn diện nghiền ép2019-09-13 06:15
 • #1087: Cự tuyệt Yêu Mị nhi2019-09-13 06:15
 • #1088: Lệnh giết chết2019-09-13 06:16
 • #1089: Khắp thành tất cả địch2019-09-13 06:16
 • #1090: Oan gia ngõ hẹp2019-09-13 06:16
 • #1091: Ăn cơm chùa2019-09-13 06:16
 • #1092: Người sai Ta muốn2019-09-13 06:16
 • #1093: Giết 1 cảnh 02019-09-13 06:16
 • #1094: Tiêu Thiên Thần Tông bên dưới Phong Vân tế hội2019-09-13 06:16
 • #1095: 7 Đại Võ thần2019-09-13 06:17
 • #1096: Sự thái nghiêm trọng2019-09-13 06:17
 • #1097: Chiến Thiên Hào, vẫn2019-09-13 06:17
 • #1098: Giơ tay lên giữa2019-09-13 06:17
 • #1099: Càn quét Phong Vân bảng2019-09-13 06:17
 • #1100: Tiêu Thiên Thần Tông Tông Chủ2019-09-13 06:17
 • #1101: Võ cuộc chiến của các vị Thần2019-09-13 06:17
 • #1102: Đạo pháp2019-09-13 06:18
 • #1103: Như thường 1 bàn tay2019-09-13 06:19
 • #1104: Chúa tể2019-09-13 06:20
 • #1105: Mở Thánh đường2019-09-13 06:20
 • #1106: Truyền kỳ2019-09-13 06:20
 • #1107: Đậu Bỉ 2 người2019-09-13 06:21
 • #1108: Bi thảm2019-09-13 06:21
 • #1109: Xin thuốc2019-09-13 06:21
 • #1110: Sinh ra vô địch2019-09-13 06:21
 • #1111: 1 núi không cho 2 hổ2019-09-13 06:21
 • #1112: Dược cốc tai nạn2019-09-13 06:22
 • #1113: Độc sát Tiêu Thiên Vũ2019-09-13 06:22
 • #1114: Lòng người lương bạc2019-09-13 06:22
 • #1115: Các phe trả thù2019-09-13 06:22
 • #1116: Máu chảy thành sông2019-09-13 06:23
 • #1117: Hắn cơn giận, ai có thể hiểu được2019-09-13 06:23
 • #1118: Chết hết2019-09-13 06:23
 • #1119: Khiếp sợ khắp thành2019-09-13 06:23
 • #1120: Ma Đế cái chết2019-09-13 06:23
 • #1121: Sỏa bức2019-09-13 06:24
 • #1122: Uy hiếp2019-09-13 06:24
 • #1123: Run rẩy2019-09-13 06:24
 • #1124: Thời đại kết thúc2019-09-13 06:24
 • #1125: Hồng Hoang đại lục2019-09-13 06:25
 • #1126: Băng Phượng2019-09-13 06:25
 • #1127: Ngươi không xứng2019-09-13 06:25
 • #1128: Phượng thành2019-09-13 06:25
 • #1129: Thiên Sơn kiếm vách tường2019-09-13 06:26
 • #1130: Thiên Sơn Giải Kiếm2019-09-13 06:26
 • #1131: Vô hình đánh mặt2019-09-13 06:26
 • #1132: Về nhà2019-09-13 06:26
 • #1133: Bởi vì hắn soái2019-09-13 06:27
 • #1134: Tuyệt đại vô song2019-09-13 06:27
 • #1135: Lôi kéo2019-09-13 06:27
 • #1136: Rối rít cự tuyệt2019-09-13 06:27
 • #1137: Bá đạo nghiền ép2019-09-13 06:28
 • #1138: Tiêu Thiên Vũ chi ngôn2019-09-13 06:28
 • #1139: Thiên Sơn kiếm ý2019-09-13 06:28
 • #1140: Phản bị lược đoạt2019-09-13 06:29
 • #1141: 3 niên sau khi Đế Tinh học viện2019-09-13 06:29
 • #1142: Tiêu Thiên Vũ trở lại2019-09-13 06:29
 • #1143: Tha thứ2019-09-13 06:29
 • #1144: 3 niên2019-09-13 06:29
 • #1145: Chúng sinh lực2019-09-13 06:30
 • #1146: Định số2019-09-13 06:30
 • #1147: Cáo biệt2019-09-13 06:30
 • #1148: Vô song giới2019-09-13 06:30
 • #1149: Tiêu gia chị em2019-09-13 06:30
 • #1150: Vô Tận Chi Hải tin đồn2019-09-13 06:31
 • #1151: Tiêu Hân cơn giận2019-09-13 06:31
 • #1152: Toàn diện uy hiếp2019-09-13 06:31
 • #1153: Hắn là Vũ Thần2019-09-13 06:31
 • #1154: Tới rước dâu?2019-09-13 06:32
 • #1155: Súng kia, ngươi cầm không nổi2019-09-13 06:32
 • #1156: Để cho Tiêu Thiên Vũ làm hắn tùy tùng?2019-09-13 06:32
 • #1157: Càn quét2019-09-13 06:32
 • #1158: Như thế nào tuyệt đại2019-09-13 06:33
 • #1159: Người yếu để cho cường giả xin tội2019-09-13 06:33
 • #1160: Mộ Hoàng2019-09-13 06:33
 • #1161: Oanh động khắp thành2019-09-13 06:33
 • #1162: 1 bàn tay diệt chi2019-09-13 06:34
 • #1163: Lại không Mộ gia2019-09-13 06:34
 • #1164: Thần2019-09-13 06:34
 • #1165: Tiêu Tử Yên tình cảnh2019-09-13 06:34
 • #1166: Hoang đảo2019-09-13 06:35
 • #1167: Hải Yêu đánh tới2019-09-13 06:35
 • #1168: Huynh muội sùng bái2019-09-13 06:35
 • #1169: Liên quan tới Hải Vương Cung2019-09-10 07:03
 • #1170: 1 Thương2019-09-10 07:03
 • #1171: Hết sức đỏ con mắt2019-09-10 19:48
 • #1172: 1 Thương giây2019-09-10 19:48
 • #1173: Học trò cuộc chiến, đưa tới sóng gió2019-09-10 19:48
 • #1174: Giao ra Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 19:48
 • #1175: Không biết sống chết2019-09-10 19:48
 • #1176: Chư cường tề tụ2019-09-10 19:49
 • #1177: Hải Vương Cung, Táng Thần2019-09-10 19:49
 • #1178: Tham niệm cùng dục vọng2019-09-10 19:49
 • #1179: Mạc Thiểu Khanh chi vẫn2019-09-10 19:49
 • #1180: Thương ra, diệt2019-09-10 19:49
 • #1181: Đại chiến bùng nổ2019-09-10 19:49
 • #1182: Thần Ma đền tội2019-09-10 19:50
 • #1183: 0 vạn Thần Ma2019-09-10 19:50
 • #1184: Hải Vương2019-09-10 19:50
 • #1185: Không gian chi Mâu2019-09-10 19:50
 • #1186: Hải Vương cái chết2019-09-10 19:50
 • #1187: Sống lại tham lam2019-09-10 19:50
 • #1188: Bởi vì, hắn là thần2019-09-10 19:51
 • #1189: Ngút trời cơn giận2019-09-10 19:51
 • #1190: 0 gia Mạt Nhật2019-09-10 19:51
 • #1191: 0 Nguyệt trở lại2019-09-10 19:51
 • #1192: 0 gia, diệt2019-09-10 19:51
 • #1193: Oanh động hoang đảo2019-09-10 19:52
 • #1194: 4 Đại Thánh đất chư cường2019-09-10 19:52
 • #1195: Như thế nào cường thế2019-09-10 19:52
 • #1196: Tiêu Thiên Vũ mạnh2019-09-10 19:52
 • #1197: Thần chi hạ tất cả con kiến hôi2019-09-10 19:52
 • #1198: Thánh Chủ xin tội2019-09-10 19:53
 • #1199: Muội muội biến sư nương?2019-09-10 19:53
 • #1200: Huyền Thiên nhận định nữ nhân2019-09-10 19:53
 • #1201: Danh chấn 9 Châu2019-09-10 19:53
 • #1202: Họa lên2019-09-10 19:53
 • #1203: Đại hôn xuống tới2019-09-10 19:54
 • #1204: Thông Thiên chi mâu2019-09-10 19:54
 • #1205: Vạn cổ bất động2019-09-10 19:54
 • #1206: Ai có thể rung chuyển2019-09-10 19:54
 • #1207: Xuất thổ 1 tấc2019-09-10 19:54
 • #1208: Nhân vật chính hiện thân2019-09-10 19:54
 • #1209: Tiêu Tử Yên Ca,2019-09-10 19:55
 • #1210: Cuồng ngạo tư thái2019-09-10 19:55
 • #1211: 1 hướng vô địch2019-09-10 19:55
 • #1212: Trực diện Huyền Thiên2019-09-10 19:55
 • #1213: 9 Châu vô địch?2019-09-10 19:55
 • #1214: Huyền Thiên chi vẫn2019-09-10 19:56
 • #1215: 9 Đế đều kinh hãi2019-09-10 19:56
 • #1216: Diệt Thần2019-09-10 19:56
 • #1217: 8 đế tâm tư2019-09-10 19:56
 • #1218: Thanh Vân Đao Đế, vẫn2019-09-10 19:56
 • #1219: Diệp Khuynh Thành nguy hiểm2019-09-10 19:56
 • #1220: Cứu viện2019-09-10 19:57
 • #1221: 33 năm2019-09-10 19:57
 • #1222: Nghịch thiên2019-09-10 19:57
 • #1223: 1 kiếm, diệt2019-09-10 19:57
 • #1224: Hoàng hạ vô địch2019-09-10 19:57
 • #1225: Bại Cơ Phát2019-09-10 19:58
 • #1226: Hoàng bên dưới, ai có thể địch?2019-09-10 19:58
 • #1227: Giết2019-09-10 19:58
 • #1228: Tuyệt đại phong hoa2019-09-10 19:58
 • #1229: Thiên Vũ, vĩnh biệt2019-09-10 19:58
 • #1230: Cho tới bây giờ không hận qua2019-09-10 19:59
 • #1231: Sát Tiên Hoàng2019-09-10 19:59
 • #1232: Toàn diệt2019-09-10 19:59
 • #1233: Thương Khung thế giới2019-09-10 20:00
 • #1234: Phong Vân yến2019-09-10 20:00
 • #1235: Thấp 3 hạ 42019-09-10 20:00
 • #1236: Bị coi thường?2019-09-10 20:00
 • #1237: Buổi tối 2 giới?2019-09-10 20:00
 • #1238: Hắn phòng, ta muốn2019-09-10 20:01
 • #1239: Phong mang2019-09-10 20:01
 • #1240: Phong Vân yến chính thức cử hành2019-09-10 20:01
 • #1241: 5 Đại Yêu quân, Song Kiêu chi 12019-09-10 20:01
 • #1242: Ta tất đưa 3 Giáp chỗ ngồi2019-09-10 20:01
 • #1243: Phong Vân yến có thể hay không giết người2019-09-10 20:02
 • #1244: 1 kiếm, vẫn2019-09-10 20:02
 • #1245: Rung động toàn trường2019-09-10 20:02
 • #1246: Hồng Nguyên nhận thua2019-09-10 20:02
 • #1247: Nước quân thủ đoạn2019-09-10 20:02
 • #1248: 18 cường2019-09-10 20:03
 • #1249: Hồng Nguyên quỳ xuống2019-09-10 20:03
 • #1250: Mạc Thanh Loan tới chơi2019-09-10 20:03
 • #1251: Mạc Thanh Loan tới chơi2019-09-10 20:03
 • #1252: 0 thành nơi2019-09-10 20:03
 • #1253: Phong Vân yến tiếp tục2019-09-10 20:03
 • #1254: Phế Phương Nguyệt2019-09-10 20:04
 • #1255: Trực bức Phương Hải2019-09-10 20:04
 • #1256: Phong Vân yến, ai võ đài?2019-09-10 20:04
 • #1257: Bại thủy quân2019-09-10 20:04
 • #1258: Phế thổ quân2019-09-10 20:04
 • #1259: Lê dân Phi2019-09-10 20:04
 • #1260: 10 cường2019-09-10 20:05
 • #1261: Tương sinh tương khắc2019-09-10 20:05
 • #1262: Kim Quân, vẫn2019-09-10 20:05
 • #1263: Nghiêm hải kinh khủng2019-09-10 20:05
 • #1264: Đỉnh phong cuộc chiến2019-09-10 20:05
 • #1265: Đưa ngươi tiến lên 52019-09-10 20:05
 • #1266: Điện định trước 5 chi tịch2019-09-10 20:06
 • #1267: 10 hơi thở bại quân 0 Thu2019-09-10 20:06
 • #1268: Đến từ Chiến Thiên sát ý2019-09-10 20:06
 • #1269: Ma hóa2019-09-10 20:06
 • #1270: Điện định 5 cường2019-09-10 20:06
 • #1271: 3 Giáp đã định2019-09-10 20:06
 • #1272: Dòm ngó ngôi báu cuộc chiến2019-09-10 20:07
 • #1273: Tiêu Thiên Vũ kinh khủng2019-09-10 20:07
 • #1274: Nghịch tập cuộc chiến2019-09-10 20:07
 • #1275: Nghiền ép Chiến Thiên2019-09-10 20:07
 • #1276: Cuối cùng 1 chiến2019-09-10 20:07
 • #1277: Lên đỉnh2019-09-10 20:07
 • #1278: Phương gia chi bi ai2019-09-10 20:08
 • #1279: Tiêu Thiên Vũ Thẩm Phán2019-09-10 20:08
 • #1280: Hàn Băng tháp2019-09-10 20:08
 • #1281: Luyện Hồn đài2019-09-10 20:08
 • #1282: Tàn hồn Thiên2019-09-10 20:08
 • #1283: Rung động Thiên Nhân2019-09-10 20:09
 • #1284: Tàn hồn, 3 6 ngày Cương2019-09-10 20:09
 • #1285: Chương 1204 Chiến Hồn phổ2019-09-10 20:09
 • #1286: 1 Thương, diệt2019-09-10 20:09
 • #1287: Bị trấn áp thô bạo2019-09-10 20:09
 • #1288: Chiến trường gặp cố nhân2019-09-10 20:09
 • #1289: Giết chóc lên2019-09-10 20:10
 • #1290: Cắt lấy Hồn Lực2019-09-10 20:10
 • #1291: Tới chậm 1 bước2019-09-10 20:10
 • #1292: Ắt phải tru diệt2019-09-10 20:10
 • #1293: Thanh Đồng chiến bào2019-09-10 20:10
 • #1294: Đánh trống chiến trường2019-09-10 20:11
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-1295.mp32019-09-10 20:11
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-1296.mp32019-09-10 20:11
 • #1297: 1 đường cướp đoạt2019-09-10 20:11
 • #1298: Bạch ngân đỉnh phong2019-09-10 20:11
 • #1299: Trừ đi Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 20:11
 • #1300: Tử Kim Chiến Thần, trước khi thiên hạ2019-09-10 20:12
 • #1301: Quyết chiến2019-09-10 20:12
 • #1302: Tru diệt Chu Miễn2019-09-10 20:12
 • #1303: Duy 12019-09-10 20:12
 • #1304: Thiên phú kinh người2019-09-10 20:13
 • #1305: Như thế nào tuyệt đại2019-09-10 20:13
 • #1306: Ra tháp2019-09-10 20:13
 • #1307: Dự tiệc2019-09-10 20:13
 • #1308: Mạc Hiên rung động2019-09-10 20:13
 • #1309: Vô lý người2019-09-10 20:13
 • #1310: Bá đạo Bạch Bất Phàm2019-09-10 20:13
 • #1311: Đánh thủng thứ 9 tầng2019-09-10 20:14
 • #1312: Bá đạo Bạch Bất Phàm2019-09-10 20:14
 • #1313: Đánh thủng thứ 9 tầng2019-09-10 20:14
 • #1314: Đến tìm chuyện2019-09-10 20:14
 • #1315: Lê Phi, giao cho ngươi2019-09-10 20:14
 • #1316: Cuồng bạo2019-09-10 20:15
 • #1317: Không chịu nổi 1 đánh2019-09-10 20:15
 • #1318: Bá đạo Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 20:15
 • #1319: 3 người nghênh ngang mà đi2019-09-10 20:15
 • #1320: Nửa đường chặn đánh2019-09-10 20:15
 • #1321: Hình Thương cơn giận2019-09-10 20:15
 • #1322: Mềm xương2019-09-10 20:16
 • #1323: Cuồng bạo Lê Phi2019-09-10 20:16
 • #1324: Thảm bại2019-09-10 20:16
 • #1325: Ngông cuồng2019-09-10 20:16
 • #1326: Lăn xuống đi2019-09-10 20:16
 • #1327: Ai hơn ngạo nghễ2019-09-10 20:17
 • #1328: 1 kích, Thái Sơn Áp Đỉnh2019-09-10 20:17
 • #1329: Lý Ngao chi bại2019-09-10 20:17
 • #1330: Hèn mọn2019-09-10 20:17
 • #1331: Tiêu Thiên Vũ điều kiện2019-09-10 20:17
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-1332.mp32019-09-10 20:18
 • #1333: Nghiêm gia nói xin lỗi2019-09-10 20:18
 • #1334: Đi Yến Châu2019-09-10 20:18
 • #1335: Cầu cứu2019-09-10 20:18
 • #1336: Tinh tuyệt cổ thành2019-09-10 20:18
 • #1337: 0 Hạc môn2019-09-10 20:18
 • #1338: Cuồng ngược2019-09-10 20:19
 • #1339: Nghiêm Khoan2019-09-10 20:19
 • #1340: Đoạn Hồn bia, chính thiên tư2019-09-10 20:19
 • #1341: Không tư cách chính hắn thiên tư2019-09-10 20:19
 • #1342: Vương Tước bi ai2019-09-10 20:19
 • #1343: Đoạn Hồn trên bia 1 chiến2019-09-10 20:20
 • #1344: Cuồng bạo nghiền ép2019-09-10 20:20
 • #1345: Diệt Nghiêm Khoan2019-09-10 20:20
 • #1346: Thiên Giám Quỷ Quật2019-09-10 20:20
 • #1347: Trước sau như một cuồng vọng2019-09-10 20:20
 • #1348: Tàn sát chiến2019-09-10 20:20
 • #1349: Một bước ngắn, chính là chênh lệch?2019-09-10 20:21
 • #1350: Quỷ Quật đỉnh, ngươi tử kỳ2019-09-10 20:21
 • #1351: Như thế nào phong hoa2019-09-10 20:21
 • #1352: Đây là Đồ Chiến cực hạn, cũng không phải là Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 20:21
 • #1353: Có một không hai thiên hạ2019-09-10 20:21
 • #1354: Bốn người đăng lâm tuyệt đỉnh2019-09-10 20:22
 • #1355: Đồ Chiến Mạt Nhật2019-09-10 20:22
 • #1356: Quỷ Quật bí mật2019-09-10 20:22
 • #1357: Hoạn nạn chân tình2019-09-10 20:22
 • #1358: Thiên Hạc môn Mạt Nhật2019-09-10 20:22
 • #1359: Các cường tề tụ2019-09-10 20:23
 • #1360: Giết tới đi2019-09-10 20:23
 • #1361: Cổ Giới lại không Thiên Hạc môn2019-09-10 20:23
 • #1362: Cường thế đăng điện2019-09-10 20:23
 • #1363: Người nào có thể kháng cự2019-09-10 20:23
 • #1364: Tiêu Thiên Vũ tư thái2019-09-10 20:23
 • #1365: Thiên Hạc môn, diệt2019-09-10 20:24
 • #1366: Tự phế một cánh tay2019-09-10 20:24
 • #1367: Bại chiến Bát Phương2019-09-10 20:24
 • #1368: Bại Tuyệt Trần2019-09-10 20:24
 • #1369: Chiến phân thần cảnh cường giả2019-09-10 20:24
 • #1370: Chiến đấu phân thần cảnh cường giả2019-09-10 20:24
 • #1371: Chung cực chiến trường2019-09-10 20:25
 • #1372: Thiên Kiêu tề tụ2019-09-10 20:25
 • #1373: Chấn nhiếp nhân tâm2019-09-10 20:25
 • #1374: Trường Kích oai2019-09-10 20:25
 • #1375: Lê Phi xuất chiến2019-09-10 20:25
 • #1376: Kiếm Vô Song lựa chọn2019-09-10 20:25
 • #1377: Kiếm Vô Song kinh khủng2019-09-10 20:26
 • #1378: Trấn áp Huyền Hoàng2019-09-10 20:26
 • #1379: Đánh tới phục, mới thôi2019-09-10 20:26
 • #1380: Chân chính tuyệt đại2019-09-10 20:26
 • #1381: Trận chiến cuối cùng2019-09-10 20:26
 • #1382: Đỉnh phong cuộc chiến2019-09-10 20:26
 • #1383: Ly Hận Thiên vào Tiêu Môn2019-09-10 20:27
 • #1384: Thiên Minh môn đồ2019-09-10 20:27
 • #1385: Yêu Quân Lâm cừu hận2019-09-10 20:27
 • #1386: Thiên Hạ Giai Địch2019-09-10 20:27
 • #1387: Tai nạn xuống tới2019-09-10 20:27
 • #1388: Mạc Hiên tự sát2019-09-10 20:28
 • #1389: Sinh Linh Đồ Thán2019-09-10 20:28
 • #1390: Hết thảy kết thúc2019-09-10 20:28
 • #1391: Các ngươi đều đáng chết2019-09-10 20:28
 • #1392: Đại khai sát giới2019-09-10 20:28
 • #1393: Nửa bước Nguyên Thần2019-09-10 20:28
 • #1394: Toàn vẫn2019-09-10 20:29
 • #1395: Kinh thiên tin dữ2019-09-10 20:29
 • #1396: Thiên Yêu thành thời đại kết thúc2019-09-10 20:29
 • #1397: Băng Hải, vị vua không ngai2019-09-10 20:29
 • #1398: Hạ xuống Lạc Thần Tông2019-09-10 20:29
 • #1399: Cường thế dẫn người2019-09-10 20:29
 • #1400: Đánh thủng Cửu Trọng Thiên2019-09-10 20:29
 • #1401: Thẳng lên Cửu Trọng Thiên2019-09-10 20:30
 • #1402: Một đường nghiền ép2019-09-10 20:30
 • #1403: Bước lên Phong Ngoại Phong2019-09-10 20:30
 • #1404: Phân thần bên dưới, đỉnh phong đánh một trận2019-09-10 20:30
 • #1405: Chứng đạo cuộc chiến2019-09-10 20:30
 • #1406: Tiêu Môn điệp lập2019-09-10 20:31
 • #1407: Ly Hận gia tộc cầu kiến2019-09-10 20:31
 • #1408: Đại Ly Hoàng Triều cầu kiến2019-09-10 20:31
 • #1409: Ly Nguyên mời2019-09-10 20:31
 • #1410: Đại Ly Hoàng Triều2019-09-10 20:31
 • #1411: Cách u2019-09-10 20:31
 • #1412: Đại Ly Hoàng Triều cách Thánh2019-09-10 20:31
 • #1413: Cự tuyệt2019-09-10 20:32
 • #1414: Đại thế2019-09-10 20:32
 • #1415: Khích bác2019-09-10 20:32
 • #1416: Đông Nam Thiên Tông Song Kiêu2019-09-10 20:32
 • #1417: Phủng sát2019-09-10 20:32
 • #1418: Tự rước lấy2019-09-10 20:32
 • #1419: Tự rước lấy2019-09-10 20:33
 • #1420: Trấn áp Nguyệt Thiên Hàn2019-09-10 20:33
 • #1421: Đánh lén2019-09-10 20:33
 • #1422: Giết Nguyệt Thiên Hàn, bại Thẩm Đình2019-09-10 20:33
 • #1423: Sự tình làm lớn chuyện2019-09-10 20:33
 • #1424: Gặp phải vây công2019-09-10 20:34
 • #1425: Cuồng bạo Lê Phi2019-09-10 20:34
 • #1426: Vọng Xuyên2019-09-10 20:34
 • #1427: Đại Ly nhúng tay2019-09-10 20:34
 • #1428: Tiêu Môn dễ bắt nạt?2019-09-10 20:34
 • #1429: Tiêu Môn kết minh2019-09-10 20:34
 • #1430: Thiên hạ đại thế2019-09-10 20:34
 • #1431: Thiên Đạo Tử lửa giận2019-09-10 20:35
 • #1432: Ly Hoàng lo lắng2019-09-10 20:35
 • #1433: Một bộ áo trắng khuynh thiên hạ2019-09-10 20:35
 • #1434: Xuất phát2019-09-10 20:35
 • #1435: U Minh Giới Vực2019-09-10 20:35
 • #1436: Tây Sơn Long Điền cung2019-09-10 20:36
 • #1437: Tiêu Thiên Vũ ý chí2019-09-10 20:36
 • #1438: Đưa tay liền giết, không có lý do gì2019-09-10 20:36
 • #1439: Cường giả vi tôn?2019-09-10 20:36
 • #1440: Hàn Thiên hầm băng2019-09-10 20:36
 • #1441: Mạng sống như treo trên sợi tóc2019-09-10 20:37
 • #1442: Thần chi thủ hộ2019-09-10 20:37
 • #1443: Cướp bóc2019-09-10 20:37
 • #1444: Một tên cũng không để lại2019-09-10 20:37
 • #1445: Xuất phát Thiên đảo2019-09-10 20:37
 • #1446: Thiên đảo2019-09-10 20:37
 • #1447: Thích chõ mũi vào chuyện người khác người2019-09-10 20:37
 • #1448: Quá cường thế2019-09-10 20:38
 • #1449: Phục Thiên tông bắt người2019-09-10 20:38
 • #1450: Phong vân nhân vật2019-09-10 20:38
 • #1451: Di tích mở ra2019-09-10 20:38
 • #1452: Chín mươi chín đầu Thải Hồng Kiều2019-09-10 20:38
 • #1453: Ba ngàn dặm tiêu Thủy Hà2019-09-10 20:38
 • #1454: Loạn chiến tiêu Thủy Hà2019-09-10 20:39
 • #1455: Bát Long trấn thủ2019-09-10 20:39
 • #1456: Mượn lực đột phá2019-09-10 20:39
 • #1457: không tuân thủ quy tắc2019-09-10 20:39
 • #1458: Quy tắc người nào định2019-09-10 20:39
 • #1459: Vạn Tượng chi chiến2019-09-10 20:40
 • #1460: Chương 19632019-09-10 20:40
 • #1461: Mạnh cùng yếu2019-09-10 20:40
 • #1462: Tru Xích Vưu, Chiến Chiến Phục Thiên2019-09-10 20:40
 • #1463: Còn muốn trốn?2019-09-10 20:40
 • #1464: Con mồi2019-09-10 20:41
 • #1465: Mười hai cường2019-09-10 20:41
 • #1466: Chiến Phục Thiên vẫn2019-09-10 20:41
 • #1467: Không ai cản nổi2019-09-10 20:41
 • #1468: Chung cực chiến trường2019-09-10 20:41
 • #1469: Phong Ma Thiên xuất thủ2019-09-10 20:42
 • #1470: Tiêu Thiên Vũ chi sát phạt2019-09-10 20:42
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-1471.mp32019-09-10 20:42
 • #1472: Ly Thánh thời đại, kết thúc2019-09-10 20:42
 • #1473: Đại chiến Ly Thánh2019-09-10 20:42
 • #1474: Ly Thánh chi vẫn2019-09-10 20:42
 • #1475: Truyền thừa bị người nào kế thừa?2019-09-10 20:43
 • #1476: Ai dám làm càn2019-09-10 20:43
 • #1477: Bá đạo Tiêu Thiên Vũ2019-09-10 20:43
 • #1478: Giết đến tận Thiên Sát minh2019-09-10 20:43
 • #1479: Thiên Sát minh diệt2019-09-10 20:43
 • #1480: Tai nạn xuống tới2019-09-10 20:44
 • #1481: Diệt Phục Thiên tông2019-09-10 20:44
 • #1482: Long gia cản đường2019-09-10 20:44
 • #1483: Trực tiếp Long Chiến2019-09-10 20:44
 • #1484: La giới Giới Chủ chi vẫn2019-09-10 20:44
 • #1485: Đem loạn2019-09-10 20:45
 • #1486: Tận thế sụp đổ2019-09-10 20:45
 • #1487: Tiếp cận2019-09-10 20:45
 • #1488: Đại chiến bạo phát2019-09-10 20:45
 • hoa-do-dien-phong-cuong-thieu-chuong-1489.mp32019-09-10 20:45
 • #1490: Một người quyết định chiến cục2019-09-10 20:46
 • #1491: Chúng sinh, một ý niệm2019-09-10 20:46
 • #1492: Siêu Thoát Thiên Địa2019-09-10 20:46
 • #1493: Địa Ngục mở, tận thế lâm2019-09-10 20:46
 • #1494: Thái Cổ Thần Điện2019-09-10 20:46
 • #1495: Kết cục chi chiến (một)2019-09-10 20:46
 • #1496: Kết cục chi chiến (hai)2019-09-10 20:47
 • #1497: Kết cục chi chiến (ba)2019-09-10 20:47
 • #1498: Kết cục chi chiến (bốn)2019-09-10 20:47
 • #1499: Kết cục chi chiến (5)2019-09-10 20:47
 • #1500: Đại Kết Cục2019-09-10 20:47