Hiện ĐạiLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Bí Thư Của Ta Biết Bắt Quỷ

Thần Huy tập đoàn tổng tài Cố Bách Nhiên phát hiện, hắn cái kia đi làm tạp điểm tới, tan tầm ấn điểm đi, giữa trưa lôi đả bất động nghỉ ngơi hai cái giờ, tám giờ bên ngoài chưa bao giờ tiếp điện thoại nữ bí thư Hàn Hướng Nhu gần nhất luôn là lén lút kiều ban, hơn nữa toàn bí thư thất người đều vì nàng đánh yểm trợ!

Cố Bách Nhiên đang chuẩn bị tra rõ việc này khi ngoài ý muốn bị một con lệ quỷ cuốn lấy, sau đó hắn cái kia thích kiều ban nữ bí thư ăn mặc tinh xảo trang phục dẫm mười centimet giày cao gót xách theo bát quái kính xuất hiện……

Cố Bách Nhiên: Ân cứu mạng, ta sẽ lấy thân báo đáp!

Hàn Hướng Nhu thần suy nghĩ sâu xa một lát: Vẫn là đưa tiền đi!

Cố Bách Nhiên:……

Tag: Vả mặt sảng văn thăng cấp lưu đô thị dị văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hàn Hướng Nhu ┃ vai phụ: Cố Bách Nhiên ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tín Dụng Tạp
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0001.mp32019-04-28 14:35
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0002.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0003.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0004.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0005.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0006.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0007.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0008.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0009.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0010.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0011.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0012.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0013.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0014.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0015.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0016.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0017.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0018.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0019.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0020.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0021.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0022.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0023.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0024.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0025.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0026.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0027.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0028.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0029.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0030.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0031.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0032.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0033.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0034.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0035.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0036.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0037.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0038.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0039.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0040.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0041.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0042.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0043.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0044.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0045.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0046.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0047.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0048.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0049.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0050.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0051.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0052.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0053.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0054.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0055.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0056.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0057.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0058.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0059.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0060.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0061.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0062.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0063.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0064.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0065.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0066.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0067.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0068.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0069.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0070.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0071.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0072.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0073.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0074.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0075.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0076.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0077.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0078.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0079.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0080.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0081.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0082.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0083.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0084.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0085.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0086.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0087.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0088.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0089.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0090.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0091.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0092.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0093.mp32019-04-28 16:05
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0094.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0095.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0096.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0097.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0098.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0099.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0100.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0101.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0102.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0103.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0104.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0105.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0106.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0107.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0108.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0109.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0110.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0111.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0112.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0113.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0114.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0115.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0116.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0117.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0118.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0119.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0120.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0121.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0122.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0123.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0124.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0125.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0126.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0127.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0128.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0129.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0130.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0131.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0132.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0133.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0134.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0135.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0136.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0137.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0138.mp32019-04-28 16:13
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 4.4]

Related posts

Nông Nữ Cẩm Tú Thương Đồ

THUYS♥️

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

TiKay

Xuyên Qua Nông Gia Chi Phi Chọc Vương Gia

TiKay

Cốt Truyện Này Có Vấn Đề [ xuyên thư ]

THUYS♥️

Bưu Hãn Tiểu Kiều Thê: Nông Gia Vương Gia Lòng Bàn Tay Bảo

TiKay

Từ Từ Suy Lý

TiKay

Leave a Reply