Hiện ĐạiLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Bí Thư Của Ta Biết Bắt Quỷ

Thần Huy tập đoàn tổng tài Cố Bách Nhiên phát hiện, hắn cái kia đi làm tạp điểm tới, tan tầm ấn điểm đi, giữa trưa lôi đả bất động nghỉ ngơi hai cái giờ, tám giờ bên ngoài chưa bao giờ tiếp điện thoại nữ bí thư Hàn Hướng Nhu gần nhất luôn là lén lút kiều ban, hơn nữa toàn bí thư thất người đều vì nàng đánh yểm trợ!

Cố Bách Nhiên đang chuẩn bị tra rõ việc này khi ngoài ý muốn bị một con lệ quỷ cuốn lấy, sau đó hắn cái kia thích kiều ban nữ bí thư ăn mặc tinh xảo trang phục dẫm mười centimet giày cao gót xách theo bát quái kính xuất hiện……

Cố Bách Nhiên: Ân cứu mạng, ta sẽ lấy thân báo đáp!

Hàn Hướng Nhu thần suy nghĩ sâu xa một lát: Vẫn là đưa tiền đi!

Cố Bách Nhiên:……

Tag: Vả mặt sảng văn thăng cấp lưu đô thị dị văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hàn Hướng Nhu ┃ vai phụ: Cố Bách Nhiên ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tín Dụng Tạp
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0001.mp32019-04-28 14:35
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0002.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0003.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0004.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0005.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0006.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0007.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0008.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0009.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0010.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0011.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0012.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0013.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0014.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0015.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0016.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0017.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0018.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0019.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0020.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0021.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0022.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0023.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0024.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0025.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0026.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0027.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0028.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0029.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0030.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0031.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0032.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0033.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0034.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0035.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0036.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0037.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0038.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0039.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0040.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0041.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0042.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0043.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0044.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0045.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0046.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0047.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0048.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0049.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0050.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0051.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0052.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0053.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0054.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0055.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0056.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0057.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0058.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0059.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0060.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0061.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0062.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0063.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0064.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0065.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0066.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0067.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0068.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0069.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0070.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0071.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0072.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0073.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0074.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0075.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0076.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0077.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0078.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0079.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0080.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0081.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0082.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0083.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0084.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0085.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0086.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0087.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0088.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0089.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0090.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0091.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0092.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0093.mp32019-04-28 16:05
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0094.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0095.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0096.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0097.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0098.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0099.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0100.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0101.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0102.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0103.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0104.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0105.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0106.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0107.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0108.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0109.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0110.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0111.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0112.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0113.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0114.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0115.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0116.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0117.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0118.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0119.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0120.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0121.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0122.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0123.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0124.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0125.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0126.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0127.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0128.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0129.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0130.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0131.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0132.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0133.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0134.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0135.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0136.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0137.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0138.mp32019-04-28 16:13
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 4.4]

Related posts

Vương Bài Đầu Tay

TiKay

Mãn Cấp Tà Thần Hàng Không Thần Quái Phát Sóng Trực Tiếp [ Vô Hạn ]

TiKay

Nàng Dâu Trọng Sinh

TiKay

Long Phượng Trình Tường

TiKay

Giáo Thảo Tiểu Tiên Nữ Lại Táo Bạo

TiKay

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Môn

THUYS♥️

Leave a Reply