Hiện Đại Linh Dị Ngôn Tình Nữ Cường

Bí Thư Của Ta Biết Bắt Quỷ

Thần Huy tập đoàn tổng tài Cố Bách Nhiên phát hiện, hắn cái kia đi làm tạp điểm tới, tan tầm ấn điểm đi, giữa trưa lôi đả bất động nghỉ ngơi hai cái giờ, tám giờ bên ngoài chưa bao giờ tiếp điện thoại nữ bí thư Hàn Hướng Nhu gần nhất luôn là lén lút kiều ban, hơn nữa toàn bí thư thất người đều vì nàng đánh yểm trợ!

Cố Bách Nhiên đang chuẩn bị tra rõ việc này khi ngoài ý muốn bị một con lệ quỷ cuốn lấy, sau đó hắn cái kia thích kiều ban nữ bí thư ăn mặc tinh xảo trang phục dẫm mười centimet giày cao gót xách theo bát quái kính xuất hiện……

Cố Bách Nhiên: Ân cứu mạng, ta sẽ lấy thân báo đáp!

Hàn Hướng Nhu thần suy nghĩ sâu xa một lát: Vẫn là đưa tiền đi!

Cố Bách Nhiên:……

Tag: Vả mặt sảng văn thăng cấp lưu đô thị dị văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hàn Hướng Nhu ┃ vai phụ: Cố Bách Nhiên ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Tín Dụng Tạp
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0001.mp32019-04-28 14:35
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0002.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0003.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0004.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0005.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0006.mp32019-04-28 14:36
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0007.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0008.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0009.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0010.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0011.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0012.mp32019-04-28 14:37
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0013.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0014.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0015.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0016.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0017.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0018.mp32019-04-28 14:38
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0019.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0020.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0021.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0022.mp32019-04-28 14:39
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0023.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0024.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0025.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0026.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0027.mp32019-04-28 14:40
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0028.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0029.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0030.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0031.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0032.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0033.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0034.mp32019-04-28 14:41
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0035.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0036.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0037.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0038.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0039.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0040.mp32019-04-28 14:42
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0041.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0042.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0043.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0044.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0045.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0046.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0047.mp32019-04-28 14:43
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0048.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0049.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0050.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0051.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0052.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0053.mp32019-04-28 14:44
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0054.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0055.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0056.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0057.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0058.mp32019-04-28 14:45
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0059.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0060.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0061.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0062.mp32019-04-28 14:46
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0063.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0064.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0065.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0066.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0067.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0068.mp32019-04-28 14:47
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0069.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0070.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0071.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0072.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0073.mp32019-04-28 14:48
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0074.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0075.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0076.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0077.mp32019-04-28 14:49
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0078.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0079.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0080.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0081.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0082.mp32019-04-28 14:50
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0083.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0084.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0085.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0086.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0087.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0088.mp32019-04-28 14:51
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0089.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0090.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0091.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0092.mp32019-04-28 14:52
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0093.mp32019-04-28 16:05
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0094.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0095.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0096.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0097.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0098.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0099.mp32019-04-28 16:06
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0100.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0101.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0102.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0103.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0104.mp32019-04-28 16:07
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0105.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0106.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0107.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0108.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0109.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0110.mp32019-04-28 16:08
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0111.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0112.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0113.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0114.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0115.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0116.mp32019-04-28 16:09
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0117.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0118.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0119.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0120.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0121.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0122.mp32019-04-28 16:10
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0123.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0124.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0125.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0126.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0127.mp32019-04-28 16:11
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0128.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0129.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0130.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0131.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0132.mp32019-04-28 16:12
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0133.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0134.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0135.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0136.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0137.mp32019-04-28 16:13
 • bi-thu-cua-ta-biet-bat-quy-chuong-0138.mp32019-04-28 16:13

Related posts

Xuyên Nhanh Nữ Phụ: Vai Ác Boss, Cường Thế Liêu

TiKay

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

TiKay

Siêu Túng Ảnh Hậu Là Thiên Sư

THUYS♥️

Ngự Bảo

TiKay

Cửu Gia, Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

THUYS♥️

Ngự Linh Nữ Đạo

TiKay

Leave a Reply