Kiếm Hiệp

Từ Cửu Long Đoạt Đích Bắt Đầu

Từ Cửu Long Đoạt Đích Bắt Đầu

Hàng Long Thập Bát Chưởng kim long đằng không, Tiểu Lý Phi Đao phá toái hư không, Chiến Thần Đồ Lục trấn áp quần hùng, võ giả tung hoành, xem mạng người như cỏ rác.

Lý Mục nói: “Thế giới này quá nguy hiểm, ta một cái người đọc sách biết làm sao đây?”

… Tiến độ 70%…

Bàn tay vàng sắp online

Cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Thiên Nhân, Siêu Phàm, Truyền Kỳ, Thần Thoại, Thần Linh (Hạ Vị Thần, Trung Vị Thần, Thượng Vị Thần), Thần Vương, Thần Đế

PS: Mọi người thấy hay thì đánh dấu lưu lại để khỏi quên.
txt: metruyenchu.com


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Già Thái Cơ Đích Thất Lạc
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Siêu Não Thái Giám

TiKay

Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống

TiKay

Võ Hiệp Điên Phong Chi Thượng

TiKay

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

TiKay

Danh Môn

TiKay

Leave a Reply