Kiếm Hiệp

Từ Cửu Long Đoạt Đích Bắt Đầu

Từ Cửu Long Đoạt Đích Bắt Đầu

Hàng Long Thập Bát Chưởng kim long đằng không, Tiểu Lý Phi Đao phá toái hư không, Chiến Thần Đồ Lục trấn áp quần hùng, võ giả tung hoành, xem mạng người như cỏ rác.

Lý Mục nói: “Thế giới này quá nguy hiểm, ta một cái người đọc sách biết làm sao đây?”

… Tiến độ 70%…

Bàn tay vàng sắp online

Cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Thiên Nhân, Siêu Phàm, Truyền Kỳ, Thần Thoại, Thần Linh (Hạ Vị Thần, Trung Vị Thần, Thượng Vị Thần), Thần Vương, Thần Đế

PS: Mọi người thấy hay thì đánh dấu lưu lại để khỏi quên.
txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Già Thái Cơ Đích Thất Lạc
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Đế Quốc Thiên Phong

TiKay

Võ Hiệp Điên Phong Chi Thượng

TiKay

Tòng Sơn Phỉ Khai Thủy Đích Võ Hiệp

TiKay

Ta Muốn Làm Thiên Đao

TiKay

Đế Vương Sủng Ái

TiKay

Lăng Thiên Chiến Tôn

TiKay

Leave a Reply