Cổ Đại Hiện Đại Huyền Huyễn Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Xuyên Không Xuyên Nhanh

Tiểu Đáng Thương Cứu Vớt Sổ Tay

Hán Việt: Tiểu khả liên chửng cứu thủ sách [ khoái xuyên ]

Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , SE , Tình cảm , Võ hiệp , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Mạt thế , Tu chân , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Cẩu huyết , Ngược luyến , Chủ thụ , Nhẹ nhàng

Nguyễn Khinh nhiệm vụ là cứu vớt những cái đó trải qua bi thảm tiểu đáng thương, nhưng mà nàng mỗi lần xuyên qua nguyên thân không phải đã tra qua tiểu đáng thương chính là đang ở tra tiểu đáng thương trên đường.

Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là bị nàng cứu vớt tiểu đáng thương cuối cùng đều TM hắc hóa…

Nguyễn Khinh: Rác rưởi hệ thống, hủy ta thanh xuân, bại ta nhân phẩm, hư ta trong sạch!

# mỗi lần xuyên qua nguyên thân đều thực tra làm sao bây giờ #

# bị ta cứu vớt tiểu đáng thương tất cả đều hắc hóa #

# nữ chủ nàng lại lại lại lại bị nhốt trong phòng tối #

Thế kỷ 21 bốn hảo thanh niên Phật hệ nữ chủ × mỗi cái thế giới đều hắc hóa tinh phân tiểu đáng thương

1v1.

Chú: Cái này tra không nhất định đều chỉ cảm tình thượng tra, cũng có thể là đối tiểu đáng thương đã làm chuyện xấu gì đó.

Tag: Duyên trời tác hợp, Xuyên qua thời không, Hệ thống, Mau xuyên. Chủ thụ.

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nguyễn Khinh, Cố Dư ( tiểu đáng thương ) ┃ vai phụ:…… ┃ cái khác: Nguyễn Khinh, Cố Dư, Mau xuyên.

P/S: Đường trộn pha lê.

Nữ chủ thế giới nào cũng bị ngược thân, lâu lắm mới thấy 1 bộ ngược thân thụ te tua tơi tả thế này.

Có phòng tối có cường thủ hào đoạt có cưỡng… Cẩn thận trước khi nhập hố.

Nguồn: wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nhất Khúc Phó Niên Hoa
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12020-02-17 06:50
 • #2: Phần 22020-02-17 06:51
 • #3: Phần 32020-02-17 06:51
 • #4: Phần 42020-02-17 06:51
 • #5: Phần 52020-02-17 06:51
 • #6: Phần 62020-02-17 06:51
 • #7: Phần 72020-02-17 06:51
 • #8: Phần 82020-02-17 06:51
 • #9: Phần 92020-02-17 06:52
 • #10: Phần 102020-02-17 06:52
 • #11: Phần 112020-02-17 06:52
 • #12: Phần 122020-02-17 06:52
 • #13: Phần 132020-02-17 06:52
 • #14: Phần 142020-02-17 06:52
 • #15: Phần 152020-02-17 06:53
 • #16: Phần 162020-02-17 06:53
 • #17: Phần 172020-02-17 06:53
 • #18: Phần 182020-02-17 06:53
 • #19: Phần 192020-02-17 06:54
 • #20: Phần 202020-02-17 06:54
 • #21: Phần 212020-02-17 06:54
 • #22: Phần 222020-02-17 06:55
 • #23: Phần 232020-02-17 06:59
 • #24: Phần 242020-02-17 06:59
 • #25: Phần 252020-02-17 06:59
 • #26: Phần 262020-02-17 06:59
 • #27: Phần 272020-02-17 06:59
 • #28: Phần 282020-02-17 06:59
 • #29: Phần 292020-02-17 07:00
 • #30: Phần 302020-02-17 07:00
 • #31: Phần 312020-02-17 07:00
 • #32: Phần 322020-02-17 07:00
 • #33: Phần 332020-02-17 07:00
 • #34: Phần 342020-02-17 07:00
 • #35: Phần 352020-02-17 07:01
 • #36: Phần 362020-02-17 07:01
 • #37: Phần 372020-02-17 07:01
 • #38: Phần 382020-02-17 07:01
 • #39: Phần 392020-02-17 07:01
 • #40: Phần 402020-02-17 07:01
 • #41: Phần 412020-02-17 07:02
 • #42: Phần 422020-02-17 07:02
 • #43: Phần 432020-02-17 07:02
 • #44: Phần 442020-02-17 07:02
 • #45: Phần 452020-02-17 07:02
 • #46: Phần 462020-02-17 07:02
 • #47: Phần 472020-02-17 07:02
 • #48: Phần 482020-02-17 07:03
 • #49: Phần 492020-02-17 07:03
 • #50: Phần 502020-02-17 07:03
 • #51: Phần 512020-02-17 07:03
 • #52: Phần 522020-02-17 07:04
 • #53: Phần 532020-02-17 07:04
 • #54: Phần 542020-02-17 07:04
 • #55: Phần 552020-02-17 07:04
 • #56: Phần 562020-02-17 07:05
 • #57: Phần 572020-02-17 07:05
 • #58: Phần 582020-02-17 07:05
 • #59: Phần 592020-02-17 07:06
 • #60: Phần 602020-02-17 07:06
 • #61: Phần 612020-02-17 07:06
 • #62: Phần 622020-02-17 07:06
 • #63: Phần 632020-02-17 07:07
 • #64: Phần 642020-02-17 07:07
 • #65: Phần 652020-02-17 07:07
 • #66: Phần 662020-02-17 07:07
 • #67: Phần 672020-02-17 07:07
 • #68: Phần 682020-02-17 07:07
 • #69: Phần 692020-02-17 07:08
 • #70: Phần 702020-02-17 07:08
 • #71: Phần 712020-02-17 07:08
 • #72: Phần 722020-02-17 07:09
 • #73: Phần 732020-02-17 07:09
 • #74: Phần 742020-02-17 07:09
 • #75: Phần 752020-02-17 07:09
 • #76: Phần 762020-02-17 07:10
 • #77: Phần 772020-02-17 07:10
 • #78: Phần 782020-02-17 07:11
 • #79: Phần 792020-02-17 07:11
 • #80: Phần 802020-02-17 07:11
 • #81: Phần 812020-02-17 07:11
 • #82: Phần 822020-02-17 07:11
 • #83: Phần 832020-02-17 07:11
 • #84: Phần 842020-02-17 07:12
 • #85: Phần 852020-02-17 07:12
 • #86: Phần 862020-02-17 07:12
 • #87: Phần 872020-02-17 07:12
 • #88: Phần 882020-02-17 07:12
 • #89: Phần 892020-02-17 07:12
 • #90: Phần 902020-02-17 07:13
 • #91: Phần 912020-02-17 07:13
 • #92: Phần 922020-02-17 07:13
 • #93: Phần 932020-02-17 07:13
 • #94: Phần 942020-02-17 07:13
 • #95: Phần 952020-02-17 07:13
 • #96: Phần 962020-02-17 07:14
 • #97: Phần 972020-02-17 07:14
 • #98: Phần 982020-02-17 07:14
 • #99: Phần 992020-02-17 07:14
 • #100: Phần 1002020-02-17 07:14
 • #101: Phần 1012020-02-17 07:14
 • #102: Phần 1022020-02-17 07:14
 • #103: Phần 1032020-02-17 07:14
 • #104: Phần 1042020-02-17 07:15
 • #105: Phần 1052020-02-17 07:15
 • #106: Phần 1062020-02-17 07:15
 • #107: Phần 1072020-02-17 07:15
 • #108: Phần 1082020-02-17 07:15
 • #109: Phần 1092020-02-17 07:15
 • #110: Phần 1102020-02-17 07:15
 • #111: Phần 1112020-02-17 07:16
 • #112: Phần 1122020-02-17 07:16
 • #113: Phần 1132020-02-17 07:16
 • #114: Phần 1142020-02-17 07:16
 • #115: Phần 1152020-02-17 07:16
 • #116: Phần 1162020-02-17 07:16
 • #117: Phần 1172020-02-17 07:16
 • #118: Phần 1182020-02-17 07:17
 • #119: Phần 1192020-02-17 07:17
 • #120: Phần 1202020-02-17 07:17
 • #121: Phần 1212020-02-17 07:17
 • #122: Phần 1222020-02-17 07:17
 • #123: Phần 1232020-02-17 07:17
 • #124: Phần 1242020-02-17 07:17
 • #125: Phần 1252020-02-17 07:18
 • #126: Phần 1262020-02-17 07:18
 • #127: Phần 1272020-02-17 07:18
 • #128: Phần 1282020-02-17 07:18
 • #129: Phần 1292020-02-17 07:18
 • #130: Phần 1302020-02-17 07:19
 • #131: Phần 1312020-02-17 07:19
 • #132: Phần 1322020-02-17 07:19
 • #133: Phần 1332020-02-17 07:19
 • #134: Phần 1342020-02-17 07:19
 • #135: Phần 1352020-02-17 07:19
 • #136: Phần 1362020-02-17 07:19
 • #137: Phần 1372020-02-17 07:20
 • #138: Phần 1382020-02-17 07:20
 • #139: Phần 1392020-02-17 07:20
 • #140: Phần 1402020-02-17 07:20
 • #141: Phần 1412020-02-17 07:20
 • #142: Phần 1422020-02-17 07:21
 • #143: Phần 1432020-02-17 07:21
 • #144: Phần 1442020-02-17 07:21
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

TiKay

Tận Thế Tông Sư

THUYS♥️

Danh Môn Trưởng Nữ

TiKay

Leave a Reply