Huyền Huyễn

Thánh Khư

Thánh Khư

Tại trong tan hoang quật khởi, tại trong tịch diệt khôi phục. Biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt, sợi u vụ kia lại một lần tới gần đại địa, thế gian gông xiềng được mở ra, một cái thế giới hoàn toàn mới như vậy để lộ một góc thần bí. . .

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Thần Đông
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ngoại thiên Thần triều sắp sụp2021-11-06 02:37
 • #2: Trong sa mạc Bỉ Ngạn Hoa2021-11-06 02:38
 • #3: Thời đại Hậu văn minh2021-11-06 02:38
 • #4: Thanh đồng Côn Luân2021-11-06 02:38
 • #5: Kỳ thụ cùng mãnh thú2021-11-06 02:38
 • #6: Hoa nở2021-11-06 02:38
 • #7: Hộp đá2021-11-06 02:38
 • #8: Dị biến2021-11-06 02:38
 • #9: Thế giới thay đổi2021-11-06 02:39
 • #10: Kinh dị2021-11-06 02:39
 • #11: Kịch biến2021-11-06 02:39
 • #12: Về đến nhà2021-11-06 02:39
 • #13: Thái Hành thần sơn2021-11-06 02:39
 • #14: Không thuộc về giới này2021-11-06 02:39
 • #15: Ngưu Ma Vương2021-11-06 02:39
 • #16: Hô hấp pháp thần bí2021-11-06 02:39
 • #17: Xảy ra đại sự2021-11-06 02:39
 • #18: Khóc không ra nước mắt2021-11-06 02:39
 • #19: Tương lai khủng hoảng2021-11-06 02:39
 • #20: Vật chất kỳ dị2021-11-06 02:39
 • #21: Nhục thân thành thánh2021-11-06 02:39
 • #22: Đại Lực Ngưu Ma Quyền2021-11-06 02:39
 • #23: Nhận ủy thác của người2021-11-06 02:39
 • #24: Dị nhân2021-11-06 02:39
 • #25: Đại đạo đơn giản nhất2021-11-06 02:39
 • #26: Phồn thịnh chưa từng có2021-11-06 02:39
 • #27: Nữ thần phạm2021-11-06 02:39
 • #28: Sóng gió lớn2021-11-06 02:39
 • #29: Trong núi ma luyện2021-11-06 02:40
 • #30: Khôi phục dã tính2021-11-06 02:40
 • #31: Ngưu Ma Vương bảo tàng2021-11-06 02:40
 • #32: Đánh đâu thắng đó2021-11-06 02:40
 • #33: Nữ nhân2021-11-06 02:40
 • #34: Ôn nhu hương2021-11-06 02:40
 • #35: Cấp Sử Thi phim bom tấn2021-11-06 02:40
 • #36: Lửa khắp cả nước2021-11-06 02:40
 • #37: Trước cửa nhà ta có hố to2021-11-06 02:40
 • #38: Tìm kiếm2021-11-06 02:40
 • #39: Cây lạ2021-11-06 02:40
 • #40: Oanh động to lớn2021-11-06 02:40
 • #41: Giận2021-11-06 02:40
 • #42: Đại khai sát giới2021-11-06 02:40
 • #43: Vô tình2021-11-06 02:40
 • #44: Sợ hãi2021-11-06 02:40
 • #45: Gặp nhau2021-11-06 02:40
 • #46: Thời kì ngủ đông2021-11-06 02:40
 • #47: Tả Lập Đình2021-11-06 02:40
 • #48: Đại Lôi Âm Cung2021-11-06 02:41
 • #49: Săn rồng2021-11-06 02:41
 • #50: Tuyệt đỉnh hô hấp pháp2021-11-06 02:41
 • #51: Thiên hạ người nào không biết quân2021-11-06 02:41
 • #52: Bát phương chú mục2021-11-06 02:41
 • #53: Ngân Giác Đại Vương2021-11-06 02:41
 • #54: Ngưu Thần Vương2021-11-06 02:41
 • #55: Thiên hạ dị nhân tề tụ2021-11-06 02:41
 • #56: Ngân Sí Thiên Thần2021-11-06 02:41
 • #57: Kim Cương2021-11-06 02:41
 • #58: Tung hoành Thái Hành sơn2021-11-06 02:41
 • #59: Khinh thường2021-11-06 02:41
 • #60: Hoành hành không trở ngại2021-11-06 02:41
 • #61: Giương cung bắn Thiên Thần2021-11-06 02:41
 • #62: Thần tiễn chỗ hướng2021-11-06 02:41
 • #63: Khương Lạc Thần2021-11-06 02:41
 • #64: Thành tinh2021-11-06 02:41
 • #65: Dị thú thành biển2021-11-06 02:41
 • #66: Vua Thái Hành sơn2021-11-06 02:42
 • #67: Tuyệt cảnh2021-11-06 02:42
 • #68: Không chết2021-11-06 02:42
 • #69: Thích Già môn đồ2021-11-06 02:42
 • #70: Chia của dị quả2021-11-06 02:42
 • #71: Chờ mong2021-11-06 02:42
 • #72: Lâm Nặc Y2021-11-06 02:42
 • #73: Cả thế gian chấn kinh2021-11-06 02:42
 • #74: Tình thế hỗn loạn ngàn vạn năm không có2021-11-06 02:42
 • #75: Hoàng Ngưu khóc2021-11-06 02:42
 • #76: Kinh sợ2021-11-06 02:42
 • #77: Truy kích2021-11-06 02:42
 • #78: Nhân Ma2021-11-06 02:42
 • #79: Bí chủng sinh trưởng2021-11-06 02:42
 • #80: Tiến hóa rực rỡ2021-11-06 02:42
 • #81: Quyền ấn vô cùng2021-11-06 02:42
 • #82: Rời núi2021-11-06 02:42
 • #83: Thực lực đại tăng2021-11-06 02:42
 • #84: Đại Lâm Tự chấn thế2021-11-06 02:42
 • #85: Đỉnh cấp danh sơn nhuốm máu2021-11-06 02:42
 • #86: Nhà2021-11-06 02:42
 • #87: Dị loạn2021-11-06 02:43
 • #88: Tinh thần ly thể2021-11-06 02:43
 • #89: Đại Ma Vương2021-11-06 02:43
 • #90: Phụ mẫu dị biến2021-11-06 02:43
 • #91: Thương Lang Vương2021-11-06 02:43
 • #92: Thục Sơn kiếm hiệp2021-11-06 02:43
 • #93: Kiếm Cung truyền thừa2021-11-06 02:43
 • #94: Nguyên Thủy Ngọc Hư cung2021-11-06 02:43
 • #95: Cường thế vượt qua kiểm tra2021-11-06 02:43
 • #96: Nhiệm vụ đầu tiên2021-11-06 02:43
 • #97: Ra mắt2021-11-06 02:43
 • #98: Siêu sao trong tương lai2021-11-06 02:43
 • #99: Nhân sinh bưu hãn2021-11-06 02:43
 • #100: Tin trang đầu2021-11-06 02:43
 • #101: Phong ba không ngừng2021-11-06 02:43
 • #102: Cảnh giới2021-11-06 02:43
 • #103: Săn đuổi2021-11-06 02:43
 • #104: Trực tiếp đại chiến2021-11-06 02:43
 • #105: Ma Thần2021-11-06 02:44
 • #106: Chém vương thủ2021-11-06 02:44
 • #107: Toàn diệt2021-11-06 02:44
 • #108: Hoài nghi2021-11-06 02:44
 • #109: Tân bá chủ2021-11-06 02:44
 • #110: Thất đại môn phái2021-11-06 02:44
 • #111: Thời đại bùng nổ2021-11-06 02:44
 • #112: Vạch trần2021-11-06 02:44
 • #113: Khương nữ thần chuyện xảy ra2021-11-06 02:44
 • #114: Dẫn bạo2021-11-06 02:44
 • #115: Đại Thánh quật khởi2021-11-06 02:44
 • #116: Mỏ bạc sinh mệnh2021-11-06 02:44
 • #117: Chế bá thiên hạ2021-11-06 02:44
 • #118: Hóa hình2021-11-06 02:44
 • #119: Kim Cương Trác2021-11-06 02:44
 • #120: Dị loại tiệc rượu2021-11-06 02:44
 • #121: Hoành kích2021-11-06 02:44
 • #122: Giết Thương Lang Vương cho hấp thụ ánh sáng2021-11-06 02:44
 • #123: Khổng Tước bay về phía nam2021-11-06 02:45
 • #124: Long trời lở đất2021-11-06 02:45
 • #125: Phong thiện chi địa2021-11-06 02:45
 • #126: Thần chủng lại sinh trưởng2021-11-06 02:45
 • #127: Siêu cấp tiến hóa2021-11-06 02:45
 • #128: Vương cấp chân lý2021-11-06 02:45
 • #129: Ôn thần2021-11-06 02:45
 • #130: Dị loại phát sóng trực tiếp2021-11-06 02:45
 • #131: Thần chuyển hướng2021-11-06 02:45
 • #132: Vương giả trở về2021-11-06 02:45
 • #133: Ra đại sự2021-11-06 02:45
 • #134: Động đất2021-11-06 02:45
 • #135: Bão tố2021-11-06 02:45
 • #136: Bình sơn diệt trại2021-11-06 02:45
 • #137: Vương cấp va chạm2021-11-06 02:45
 • #138: Trấn áp2021-11-06 02:45
 • #139: Đánh xuống một tòa danh sơn2021-11-06 02:45
 • #140: Thần kỳ2021-11-06 02:45
 • #141: Trở về2021-11-06 02:45
 • #142: Sở Ma Vương2021-11-06 02:46
 • #143: Chiến tích cho hấp thụ ánh sáng2021-11-06 02:46
 • #144: Thiên hạ chấn động2021-11-06 02:46
 • #145: Hắc bạch hai đạo ăn sạch2021-11-06 02:46
 • #146: Nữ thần hẹn nhau2021-11-06 02:46
 • #147: Ma uy2021-11-06 02:46
 • #148: Chấn động đông tây phương2021-11-06 02:46
 • #149: Côn Lôn Giới2021-11-06 02:46
 • #150: Địa Ngục2021-11-06 02:46
 • #151: Chém song vương2021-11-06 02:46
 • #152: Độ cái thiên kiếp2021-11-06 02:46
 • #153: Thiên Đường vực sâu2021-11-06 02:46
 • #154: Thánh Thụ2021-11-06 02:46
 • #155: Cứu cực2021-11-06 02:46
 • #156: Tổ ba người2021-11-06 02:46
 • #157: Móc Thú Vương ổ2021-11-06 02:46
 • #158: Long Vương bảo tàng2021-11-06 02:46
 • #159: Sở Ma Vương tới2021-11-06 02:46
 • #160: Chúng Thần nơi nghỉ chân2021-11-06 02:46
 • #161: Vatican nhiễm Vương huyết2021-11-06 02:47
 • #162: Mãnh long quá giang2021-11-06 02:47
 • #163: Thánh Dược Viên2021-11-06 02:47
 • #164: Giết tiến thánh địa2021-11-06 02:47
 • #165: Uy chấn Vatican2021-11-06 02:47
 • #166: Đầy trời đạn hạt nhân sáng chói2021-11-06 02:47
 • #167: Kinh thế âm mưu2021-11-06 02:47
 • #168: Nửa đường hái quả đào2021-11-06 02:47
 • #169: Toàn cầu run rẩy2021-11-06 02:47
 • #170: Chạy trốn2021-11-06 02:47
 • #171: Thần chết hoá vàng mã2021-11-06 02:47
 • #172: Khôi phục2021-11-06 02:47
 • #173: Thần Túc Thông2021-11-06 02:47
 • #174: Di chứng sau khi thuế biến2021-11-06 02:47
 • #175: Oanh động2021-11-06 02:47
 • #176: Làm phiếu lớn2021-11-06 02:47
 • #177: Ngoan nhân kinh thế2021-11-06 02:47
 • #178: Trấn thủ2021-11-06 02:47
 • #179: Bảng xếp hạng chiến lực2021-11-06 02:48
 • #180: Một người đã đủ giữ quan ải2021-11-06 02:48
 • #181: Vương giả tranh bá (tết xuân khoái hoạt)2021-11-06 02:48
 • #182: Gió nổi mây phun2021-11-06 02:48
 • #183: Kinh thế mãnh liệu2021-11-06 02:48
 • #184: Điên cuồng bảng mỹ thực2021-11-06 02:48
 • #185: Trở về phương đông2021-11-06 02:48
 • #186: Lại đến Côn Lôn2021-11-06 02:48
 • #187: Thần chủng lại tiến hóa2021-11-06 02:48
 • #188: Tiến hóa lần nữa2021-11-06 02:48
 • #189: Hi thế chi bảo2021-11-06 02:48
 • #190: Một cỗ tươi mát đất đá trôi2021-11-06 02:48
 • #191: Tuyệt thế tranh phong2021-11-06 02:48
 • #192: Trên đầu lưỡi Côn Lôn2021-11-06 02:48
 • #193: Đồ Long Thuật2021-11-06 02:48
 • #194: Nhất chiến kinh thiên hạ2021-11-06 02:48
 • #195: Đông tây phương đại quyết chiến2021-11-06 02:48
 • #196: Tuyệt đỉnh cao thủ va chạm mạnh2021-11-06 02:48
 • #197: Thẳng hướng phương tây2021-11-06 02:48
 • #198: Xa đâu cũng giết2021-11-06 02:49
 • #199: Tây chinh2021-11-06 02:49
 • #200: Tiến công thần thoại nguyên địa2021-11-06 02:49
 • #201: Dị vực sơ động2021-11-06 02:49
 • #202: Thần Sứ2021-11-06 02:49
 • #203: Trọng yếu bí văn2021-11-06 02:49
 • #204: Tìm yêu tinh2021-11-06 02:49
 • #205: Lại một lần ra mắt2021-11-06 02:49
 • #206: Nữ Vương2021-11-06 02:49
 • #207: Lệ rơi đầy mặt ra mắt2021-11-06 02:49
 • #208: Bạn gái2021-11-06 02:49
 • #209: Bắt cóc một vị Nữ Vương2021-11-06 02:49
 • #210: Mục tiêu danh sơn2021-11-06 02:49
 • #211: Quý khách trong biển2021-11-06 02:49
 • #212: Tránh không được liền ăn hết2021-11-06 02:50
 • #213: Xinh đẹp không gì sánh được2021-11-06 02:50
 • #214: Sở cuồng nhân2021-11-06 02:50
 • #215: Đồ Hải Long2021-11-06 02:50
 • #216: Lưu ngươi làm gì dùng2021-11-06 02:50
 • #217: Thần thoại cổ tịch2021-11-06 02:50
 • #218: Vô địch thuật2021-11-06 02:50
 • #219: Đại Thánh2021-11-06 02:50
 • #220: Hoa tâm đại củ cải2021-11-06 02:50
 • #221: Giang Ninh2021-11-06 02:50
 • #222: Đại năng thủ bút2021-11-06 02:50
 • #223: Thần Bộc2021-11-06 02:50
 • #224: Thần chi tiên đoán2021-11-06 02:50
 • #225: Kim Cương Vô Địch Trác2021-11-06 02:50
 • #226: Trọng thương cao thủ tuyệt thế2021-11-06 02:50
 • #227: Trèo lên Long Hổ sơn2021-11-06 02:50
 • #228: Thiên Sư Hàng Yêu Thuật2021-11-06 02:50
 • #229: Thu hoạch2021-11-06 02:51
 • #230: Nguy cơ2021-11-06 02:51
 • #231: Nơi đầu sóng ngọn gió2021-11-06 02:51
 • #232: Thần thoại vũ khí2021-11-06 02:51
 • #233: Nam Hải Hắc Long thái tử2021-11-06 02:51
 • #234: Long Kỵ Sĩ2021-11-06 02:51
 • #235: Đại Đạo Bảo Bình2021-11-06 02:51
 • #236: Chiến tích kinh người2021-11-06 02:51
 • #237: Phong vân bạo khởi2021-11-06 02:51
 • #238: Bễ nghễ Chư Vương2021-11-06 02:51
 • #239: Đẫm máu giết Chư Vương2021-11-06 02:51
 • #240: Đêm giết Thập Vương2021-11-06 02:51
 • #241: Thiên hạ xao động2021-11-06 02:51
 • #242: Dung hợp2021-11-06 02:51
 • #243: Thản nhiên tinh tiến2021-11-06 02:51
 • #244: Huyết khí cuồn cuộn2021-11-06 02:51
 • #245: Xé rách gông xiềng2021-11-06 02:51
 • #246: Lại đến Giang Tây2021-11-06 02:51
 • #247: Thỏa mãn2021-11-06 02:52
 • #248: Bị trời đánh2021-11-06 02:52
 • #249: Tuyệt thế áo trắng2021-11-06 02:52
 • #250: Chân hình tới tay2021-11-06 02:52
 • #251: Hình Ý2021-11-06 02:52
 • #252: Sở Phong rơi lệ2021-11-06 02:52
 • #253: Hung mãnh vô địch2021-11-06 02:52
 • #254: Dung hội quán thông2021-11-06 02:52
 • #255: Bảo bối2021-11-06 02:52
 • #256: Tùy thời bộc phát2021-11-06 02:52
 • #257: Bầy vương hội tụ2021-11-06 02:52
 • #258: Quân lâm2021-11-06 02:52
 • #259: Chiến Thần giết Chư Vương2021-11-06 02:52
 • #260: Ai có thể ngăn2021-11-06 02:52
 • #261: Vạn pháp bất xâm2021-11-06 02:52
 • #262: Toàn diệt2021-11-06 02:52
 • #263: Phong ba không yên tĩnh2021-11-06 02:53
 • #264: Sai không hợp thói thường2021-11-06 02:53
 • #265: Khắp thế gian đều kinh ngạc2021-11-06 02:53
 • #266: Bồ Tát đạo tràng2021-11-06 02:53
 • #267: Thiên địa lần nữa dị biến2021-11-06 02:53
 • #268: Không bằng cầm thú2021-11-06 02:53
 • #269: Vô thượng cùng vĩ đại2021-11-06 02:53
 • #270: Đòi nợ2021-11-06 02:53
 • #271: Thông Cổ liên minh2021-11-06 02:53
 • #272: Lại ra tay2021-11-06 02:53
 • #273: Kim Thân La Hán Chỉ2021-11-06 02:53
 • #274: Chỉnh thể chiến lực tăng vọt2021-11-06 02:54
 • #275: Địa Ngoại Văn Minh Sở2021-11-06 02:54
 • #276: Run rẩy2021-11-06 02:54
 • #277: Trận vực2021-11-06 02:54
 • #278: Tuyệt thế đột kích2021-11-06 02:54
 • #279: Tuyệt thế tranh phong2021-11-06 02:54
 • #280: Trọng thương Kim Ô2021-11-06 02:54
 • #281: Chiến tích toàn diện cho hấp thụ ánh sáng2021-11-06 02:54
 • #282: Đứng hàng thập đại2021-11-06 02:54
 • #283: Thiên Tinh Đằng2021-11-06 02:54
 • #284: Tung Sơn Đại Lâm Tự2021-11-06 02:54
 • #285: Hải lục đại quyết chiến!2021-11-06 02:54
 • #286: Đệ nhất trảm2021-11-06 02:54
 • #287: Không gian thần bí2021-11-06 02:54
 • #288: Lấy bạo chế bạo2021-11-06 02:54
 • #289: Thu hoạch2021-11-06 02:54
 • #290: Cứu viện2021-11-06 02:54
 • #291: Vô cùng2021-11-06 02:54
 • #292: Gặp nhau2021-11-06 02:55
 • #293: Đánh đâu thắng đó2021-11-06 02:55
 • #294: Tụ hợp2021-11-06 02:55
 • #295: Luyện Yêu Địa2021-11-06 02:55
 • #296: Quyết chiến2021-11-06 02:55
 • #297: Cường địch2021-11-06 02:55
 • #298: Phong ấn phá2021-11-06 02:55
 • #299: Hung ác điên cuồng2021-11-06 02:55
 • #300: Hỗn Độn Chung2021-11-06 02:55
 • #301: Kim Cương uy2021-11-06 02:55
 • #302: Trong nháy mắt một Xuân Thu2021-11-06 02:55
 • #303: Kỷ Băng Hà2021-11-06 02:55
 • #304: Chân tướng trước mắt2021-11-06 02:55
 • #305: Thịnh cực mà suy2021-11-06 02:55
 • #306: Yêu Thánh Thủ bút2021-11-06 02:55
 • #307: Nan giải2021-11-06 02:55
 • #308: Côi bảo tha thiết ước mơ2021-11-06 02:55
 • #309: Vì huynh đệ ra mặt2021-11-06 02:56
 • #310: Vật chất màu bạc2021-11-06 02:56
 • #311: Trận chiến cuối cùng2021-11-06 02:56
 • #312: Không vui2021-11-06 02:56
 • #313: Còn có thể một trận chiến2021-11-06 02:56
 • #314: Vực Ngoại Thần Đảo2021-11-06 02:56
 • #315: Dìu ta đứng lên2021-11-06 02:56
 • #316: Không phải nói một chút2021-11-06 02:56
 • #317: Đại Lôi Âm cổ tháp2021-11-06 02:56
 • #318: Thần chỉ đạo tràng2021-11-06 02:56
 • #319: Mộng tỉnh thời gian2021-11-06 02:56
 • #320: Trở lại2021-11-06 02:56
 • #321: Toàn cầu tiến hóa2021-11-06 02:56
 • #322: Phúc họa tương y2021-11-06 02:56
 • #323: Chỗ đèn đuốc hết thời2021-11-06 02:56
 • #324: Một con đường huy hoàng khác2021-11-06 02:56
 • #325: Rời núi2021-11-06 02:56
 • #326: Quần hùng hội tụ2021-11-06 02:56
 • #327: Cường giả phẩm chất2021-11-06 02:56
 • #328: Đỉnh cấp đối kháng2021-11-06 02:57
 • #329: Điên cuồng2021-11-06 02:57
 • #330: Chúng tinh phủng nguyệt2021-11-06 02:57
 • #331: Khôi phục là vương2021-11-06 02:57
 • #332: Ấp ủ2021-11-06 02:57
 • #333: Cái gọi là nội tình2021-11-06 02:57
 • #334: Thái Thượng Lò Bát Quái2021-11-06 02:57
 • #335: Luyện bầy vương2021-11-06 02:57
 • #336: Dục tiên dục tử2021-11-06 02:57
 • #337: Hỏa Nhãn Kim Tinh2021-11-06 02:57
 • #338: Mục tiêu phong thiện2021-11-06 02:57
 • #339: Một thanh bóp chết2021-11-06 02:57
 • #340: Mở ra phong thiện chi địa2021-11-06 02:57
 • #341: Top 100 tinh thần thế giới2021-11-06 02:57
 • #342: Chiếu rọi Chư Thiên2021-11-06 02:57
 • #343: Huy hoàng cùng kinh khủng2021-11-06 02:57
 • #344: Tế phẩm2021-11-06 02:57
 • #345: Tắm rửa long huyết2021-11-06 02:57
 • #346: Quá có linh tính2021-11-06 02:57
 • #347: Bắt Thần Thú con non2021-11-06 02:57
 • #348: Thần bí con non2021-11-06 02:58
 • #349: Thần kỵ sĩ2021-11-06 02:58
 • #350: Bánh trái thơm ngon2021-11-06 02:58
 • #351: Người ngoài hành tinh2021-11-06 02:58
 • #352: Thần chỉ2021-11-06 02:58
 • #353: Nguyên Từ tiên quật2021-11-06 02:58
 • #354: Ôn nhu ương ngạnh2021-11-06 02:58
 • #355: Viễn Cổ Thần Mộ2021-11-06 02:58
 • #356: Hố chết2021-11-06 02:58
 • #357: Sinh mà là tù phạm2021-11-06 02:58
 • #358: Thiên Tuyển chi địa2021-11-06 02:58
 • #359: Phò mã Sở Phong2021-11-06 02:58
 • #360: Thất đức2021-11-06 02:58
 • #361: Kháng Long Hữu Hối2021-11-06 02:58
 • #362: Tiến hóa hoàng triều2021-11-06 02:58
 • #363: Hoàng Đạo truyền thừa2021-11-06 02:58
 • #364: Nước chảy thành sông2021-11-06 02:58
 • #365: Thu hoạch2021-11-06 02:58
 • #366: Tham lam2021-11-06 02:59
 • #367: Thành công giáng lâm2021-11-06 02:59
 • #368: Địa Cầu phần mới2021-11-06 02:59
 • #369: Tung Sơn phong bạo2021-11-06 02:59
 • #370: Thiên hạ vô song2021-11-06 02:59
 • #371: Một ngụm nồi sắt hầm không xuống2021-11-06 02:59
 • #372: Man Hoang đối với Thiên Quốc2021-11-06 02:59
 • #373: Bạo lực mỹ học2021-11-06 02:59
 • #374: Toàn cầu phát sóng trực tiếp2021-11-06 02:59
 • #375: Thiên hạ đệ nhất2021-11-06 02:59
 • #376: Suy Thần một giờ đánh khắp toàn cầu2021-11-06 02:59
 • #377: Phản săn giết ngoài hành tinh cường giả2021-11-06 02:59
 • #378: Quá ô2021-11-06 02:59
 • #379: Kinh cái diễm2021-11-06 02:59
 • #380: Vừa thấy đã yêu2021-11-06 02:59
 • #381: Lai lịch lớn đến vô biên2021-11-06 02:59
 • #382: Ngươi cũng là ta2021-11-06 03:00
 • #383: Tâm tư khó dò2021-11-06 03:00
 • #384: Một đám tên điên2021-11-06 03:00
 • #385: Chinh chiến bầu trời cao2021-11-06 03:00
 • #386: Người ngoài hành tinh yếu phát nổ2021-11-06 03:00
 • #387: Vì Sở Phong sinh khỉ con2021-11-06 03:00
 • #388: Quyết định2021-11-06 03:00
 • #389: Văn minh đáy biển2021-11-06 03:00
 • #390: Chân Long sào huyệt2021-11-06 03:00
 • #391: Nhao nhao giá lâm2021-11-06 03:00
 • #392: Bông hoa vì cái gì hồng như vậy2021-11-06 03:00
 • #393: Bất Diệt sơn2021-11-06 03:00
 • #394: Tiểu Yêu Tiêu Dao2021-11-06 03:00
 • #395: Chung năm đời2021-11-06 03:00
 • #396: Thần tới2021-11-06 03:00
 • #397: Mỹ diệu2021-11-06 03:00
 • #398: Xuất quan2021-11-06 03:00
 • #399: Nắm cái Thánh Nữ2021-11-06 03:01
 • #400: Tây Thú lấy được lân2021-11-06 03:01
 • #401: Kỳ Lân cựu sào2021-11-06 03:01
 • #402: Oan gia ngõ hẹp2021-11-06 03:01
 • #403: Toàn bộ chụp chết2021-11-06 03:01
 • #404: Giận2021-11-06 03:01
 • #405: Hủy địa2021-11-06 03:01
 • #406: Âm nhu2021-11-06 03:01
 • #407: Đi săn Lao Sơn2021-11-06 03:01
 • #408: Gấp gáp2021-11-06 03:01
 • #409: Khua chiêng gõ trống2021-11-06 03:01
 • #410: Gió tụ Lao Sơn2021-11-06 03:01
 • #411: Lâm Nặc Y tiếp dẫn hoàng triều2021-11-06 03:01
 • #412: Trong lúc nói cười tường lỗ tan thành mây khói2021-11-06 03:01
 • #413: Lâm Ma Nữ2021-11-06 03:01
 • #414: Nói chuyện trân trọng2021-11-06 03:01
 • #415: Thế giới không giống với lúc trước2021-11-06 03:01
 • #416: Thông đồng em gái ngươi2021-11-06 03:01
 • #417: Không cẩn thận thiên tuyển chi tử2021-11-06 03:02
 • #418: Chúng tinh phủng nguyệt2021-11-06 03:02
 • #419: Thánh Nữ2021-11-06 03:02
 • #420: Lo lắng gặp sét đánh2021-11-06 03:02
 • #421: Nổi lên2021-11-06 03:02
 • #422: Đuổi theo Thiên Nữ2021-11-06 03:02
 • #423: Truy cầu2021-11-06 03:02
 • #424: Giống như thần cao điệu tỏ tình2021-11-06 03:02
 • #425: Trên mặt trăng2021-11-06 03:02
 • #426: Anh vợ cùng chị vợ2021-11-06 03:02
 • #427: Hành tinh mẹ dòng chính thuần huyết hậu nhân2021-11-06 03:02
 • #428: Tiên Thánh2021-11-06 03:02
 • #429: Mặt trăng truyền thừa2021-11-06 03:02
 • #430: Toàn bộ vượt mức hoàn thành2021-11-06 03:02
 • #431: Một đêm Thiên Thư2021-11-06 03:04
 • #432: Trở về Địa Cầu2021-11-06 03:04
 • #433: Lại đi tổ tiên đường2021-11-06 03:04
 • #434: Đại hố hàng2021-11-06 03:04
 • #435: Nghịch chủng2021-11-06 03:04
 • #436: Nhân sinh tịch mịch như tuyết2021-11-06 03:04
 • #437: Ai dám một trận chiến2021-11-06 03:04
 • #438: Ta có một cái mơ ước2021-11-06 03:04
 • #439: Trận vực triều dâng2021-11-06 03:04
 • #440: Đa Bảo đạo nhân2021-11-06 03:04
 • #441: Giả tử cùng chân tử2021-11-06 03:04
 • #442: Thánh Nhân tới2021-11-06 03:04
 • #443: Địa Cầu đại kiếp2021-11-06 03:04
 • #444: Thành thánh2021-11-06 03:04
 • #445: Chém thánh2021-11-06 03:04
 • #446: Chiêu cáo thiên hạ2021-11-06 03:04
 • #447: Cao tốc tiến hóa thời đại2021-11-06 03:05
 • #448: Điên cuồng tiến hóa2021-11-06 03:05
 • #449: Phổ Đà thịnh hội2021-11-06 03:05
 • #450: Quyền cước đạo lý2021-11-06 03:05
 • #451: Phong vân khuấy động2021-11-06 03:05
 • #452: Thiên Đường Địa Ngục2021-11-06 03:05
 • #453: Đại Ma Vương2021-11-06 03:05
 • #454: Ai cùng địch nổi2021-11-06 03:05
 • #455: Bắt Thánh Nữ2021-11-06 03:05
 • #456: Yêu hận dây dưa2021-11-06 03:05
 • #457: Sử thượng thảm nhất Thánh Nữ2021-11-06 03:05
 • #458: Đồ Thánh Giả2021-11-06 03:05
 • #459: Dưới trời sao vô địch2021-11-06 03:05
 • #460: Vô địch là cỡ nào tịch mịch2021-11-06 03:06
 • #461: Tinh không nổ tung2021-11-06 03:06
 • #462: Trang lớn2021-11-06 03:06
 • #463: Sở Phong hẳn phải chết2021-11-06 03:06
 • #464: Hoàng Sơn đại chiến2021-11-06 03:06
 • #465: Cuối cùng xuất thế2021-11-06 03:06
 • #466: Tuyệt Đại Yêu Tiên2021-11-06 03:06
 • #467: Khí thôn tinh không2021-11-06 03:06
 • #468: Mạnh nhất chi lộ2021-11-06 03:06
 • #469: Cứu cực hô hấp pháp lai lịch2021-11-06 03:06
 • #470: Cùng thế hệ thiên kiêu đau khổ2021-11-06 03:06
 • #471: Chiếu rọi Chư Thiên2021-11-06 03:06
 • #472: Đột nhiên đến đại thế2021-11-06 03:06
 • #473: Cấu kết2021-11-06 03:06
 • #474: Cuồng nhân Sở Phong2021-11-06 03:06
 • #475: Như vậy vô địch2021-11-06 03:06
 • #476: Đăng đàn cúi xem thiên hạ2021-11-06 03:06
 • #477: Ăn thần dược2021-11-06 03:07
 • #478: Mua bán Thần Tử cùng Thánh Nữ2021-11-06 03:07
 • #479: Sinh ý nóng nảy2021-11-06 03:07
 • #480: Vô địch bức tranh2021-11-06 03:07
 • #481: Cửu tử sơ thành2021-11-06 03:07
 • #482: Vô địch thiên hạ2021-11-06 03:07
 • #483: Anh tư vĩ ngạn2021-11-06 03:07
 • #484: Dã man nghiền ép2021-11-06 03:07
 • #485: Thanh toán2021-11-06 03:07
 • #486: Kẻ buôn người Sở Phong2021-11-06 03:07
 • #487: Hung danh động tinh không2021-11-06 03:07
 • #488: Quyết chiến Tử Cấm chi đỉnh2021-11-06 03:07
 • #489: Thiên lão nhị2021-11-06 03:07
 • #490: Các Thánh Tử khóc2021-11-06 03:07
 • #491: Chủ động2021-11-06 03:07
 • #492: Quần hùng hội tụ2021-11-06 03:07
 • #493: Đi gặp2021-11-06 03:07
 • #494: Thịnh hội2021-11-06 03:07
 • #495: Thiên Thần2021-11-06 03:08
 • #496: Ma bi thảm2021-11-06 03:08
 • #497: Tương ái tương sát2021-11-06 03:08
 • #498: Khuynh quốc khuynh thành2021-11-06 03:08
 • #499: Nhàn nhạt ưu thương2021-11-06 03:08
 • #500: Tuyệt đỉnh Thánh Nhân2021-11-06 03:08
 • #501: Dưới trời sao thứ chín ước phủ2021-11-06 03:08
 • #502: Tuyệt thế thiên chương2021-11-06 03:08
 • #503: Vô địch bức tranh triển khai2021-11-06 03:08
 • #504: Chiến tích kinh tinh không2021-11-06 03:08
 • #505: Gả tỷ2021-11-06 03:08
 • #506: Hôn ước2021-11-06 03:08
 • #507: Thiên Thần khách2021-11-06 03:08
 • #508: Thập đại giáng lâm2021-11-06 03:08
 • #509: Cả thế gian đều chú ý2021-11-06 03:08
 • #510: Trộm lấy vạn pháp2021-11-06 03:09
 • #511: Côn xuất thế2021-11-06 03:09
 • #512: Cần ngươi làm gì2021-11-06 03:09
 • #513: Bán thịt2021-11-06 03:09
 • #514: Thông Thiên Trùng Động2021-11-06 03:09
 • #515: Làm người không thể quá Sở Phong2021-11-06 03:09
 • #516: Phong vân khuấy động đại thời đại2021-11-06 03:09
 • #517: Tái tụ họp có kỳ2021-11-06 03:09
 • #518: Tiến hóa cùng Đông Hải tạo hóa2021-11-06 03:09
 • #519: Đáy biển bảo tàng2021-11-06 03:09
 • #520: Hướng Thần Tử, Thánh Nữ thu phí bảo hộ2021-11-06 03:09
 • #521: Phát rồ Sở Ma Vương2021-11-06 03:09
 • #522: Cùng tiên tử kết thù kết oán2021-11-06 03:09
 • #523: Sử thượng mạnh nhất nô lệ con buôn (thượng)2021-11-06 03:09
 • #524: Sử thượng mạnh nhất nô lệ con buôn (hạ)2021-11-06 03:09
 • #525: Ngút trời yêu nghiệt2021-11-06 03:09
 • #526: Lưu luyến không rời2021-11-06 03:09
 • #527: Xuất quan cùng Tinh Không liên quân2021-11-06 03:10
 • #528: Phong bạo sắp nổi2021-11-06 03:10
 • #529: Địa Cầu chân tử2021-11-06 03:10
 • #530: Giả tử chân tử2021-11-06 03:10
 • #531: Đại tranh thế gian duy tự cường2021-11-06 03:10
 • #532: Chư Thiên địch đều là đến2021-11-06 03:10
 • #533: Lục Đạo Luân Hồi2021-11-06 03:10
 • #534: Lại cắt một đám2021-11-06 03:10
 • #535: Tiến hóa cùng Đạo Dẫn hậu tục thiên2021-11-06 03:10
 • #536: Mị lực vô địch2021-11-06 03:10
 • #537: Bắt chẹt nữ thần2021-11-06 03:10
 • #538: Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy2021-11-06 03:10
 • #539: Không sợ hãi2021-11-06 03:10
 • #540: Một trận thịnh hội2021-11-06 03:11
 • #541: Còn có một bầu nhiệt huyết2021-11-06 03:11
 • #542: Bản thổ quyết đấu Tây Lâm2021-11-06 03:11
 • #543: Tây Lâm tộc đã chết2021-11-06 03:11
 • #544: Số mệnh chi chiến2021-11-06 03:11
 • #545: Tây Hồ nước Tây Lâm tộc nước mắt2021-11-06 03:11
 • #546: Tây Lâm tộc không gì hơn cái này2021-11-06 03:11
 • #547: Toàn diệt2021-11-06 03:11
 • #548: Một đường quét ngang2021-11-06 03:11
 • #549: Quan Tưởng2021-11-06 03:11
 • #550: Trong nháy mắt tan thành mây khói2021-11-06 03:11
 • #551: Hoàng Ngưu, con cóc, Đại Hắc Ngưu cùng xuất thế2021-11-06 03:11
 • #552: Trùng phùng2021-11-06 03:11
 • #553: Ai cũng chịu không được2021-11-06 03:11
 • #554: Không coi trọng2021-11-06 03:11
 • #555: Quần ẩu2021-11-06 03:11
 • #556: Bản thổ quyết chiến vực ngoại2021-11-06 03:11
 • #557: Nghiền ép2021-11-06 03:11
 • #558: Lật trời2021-11-06 03:12
 • #559: Hướng toàn vũ trụ hứa hẹn2021-11-06 03:12
 • #560: Xuống dốc chi địa Vương giả quật khởi2021-11-06 03:12
 • #561: Trấn áp Thiên Thần2021-11-06 03:12
 • #562: Thánh Nhân hạ tràng2021-11-06 03:12
 • #563: Bắt sống Thánh Nhân2021-11-06 03:12
 • #564: Giết người diệt khẩu2021-11-06 03:12
 • #565: Tại trong tịch diệt khôi phục2021-11-06 03:12
 • #566: Ngàn năm không có chi rầm rộ2021-11-06 03:12
 • #567: Phong độ tuyệt thế vẫn như cũ2021-11-06 03:12
 • #568: Phong Thần chi chiến2021-11-06 03:12
 • #569: Yêu Yêu khiêu chiến2021-11-06 03:12
 • #570: Diệu thuật vô địch2021-11-06 03:12
 • #571: Hủy đi Thánh Nhân cốt2021-11-06 03:12
 • #572: Đồ thánh2021-11-06 03:12
 • #573: Một người cũng không còn toàn diệt2021-11-06 03:12
 • #574: Sau khi chiến đấu phong bạo2021-11-06 03:13
 • #575: Yêu Yêu vị hôn phu2021-11-06 03:13
 • #576: Thiên Thần tộc đến diệt tộc2021-11-06 03:13
 • #577: Người kia trở về2021-11-06 03:13
 • #578: Thánh Sư tái hiện2021-11-06 03:13
 • #579: Thế gian vô địch2021-11-06 03:13
 • #580: Chiếu rọi Chư Thiên cùng ra tay2021-11-06 03:13
 • #581: Tung hoành trong vũ trụ2021-11-06 03:13
 • #582: Sau khi chiến đấu2021-11-06 03:13
 • #583: Điệu thấp bán2021-11-06 03:13
 • #584: Lại nổi sóng gió2021-11-06 03:13
 • #585: Gió thổi báo giông bão sắp đến2021-11-06 03:13
 • #586: Chân Lục Đạo Luân Hồi2021-11-06 03:13
 • #587: Trong gió lộn xộn2021-11-06 03:13
 • #588: Vũ trụ công địch2021-11-06 03:13
 • #589: Võ Thần phụ thể2021-11-06 03:13
 • #590: Bắt sống tiên tử2021-11-06 03:13
 • #591: Bản sắc anh hùng2021-11-06 03:14
 • #592: Có thêm một cái thê tử2021-11-06 03:14
 • #593: Côn Lôn Luyện Ngục2021-11-06 03:14
 • #594: Huyết tẩy Côn Lôn2021-11-06 03:14
 • #595: Hắc Ám thế giới2021-11-06 03:14
 • #596: Quang Minh Tử Thành2021-11-06 03:14
 • #597: Nơi trở về của tất cả sinh linh2021-11-06 03:14
 • #598: Dị biến đầu nguồn2021-11-06 03:14
 • #599: Vãng Sinh chi địa đi một lần2021-11-06 03:14
 • #600: Trên Luân Hồi Lộ hát tình ca2021-11-06 03:14
 • #601: Luân hồi cuối cùng2021-11-06 03:14
 • #602: Bờ bên kia2021-11-06 03:14
 • #603: Đi theo hưởng dụng cống phẩm2021-11-06 03:14
 • #604: Một đường nhận thân thích2021-11-06 03:14
 • #605: Phản đi săn2021-11-06 03:14
 • #606: Nữ thần vào cuộc2021-11-06 03:14
 • #607: Tạ trận vực phục tiên2021-11-06 03:15
 • #608: Ma trong lòng2021-11-06 03:15
 • #609: Sợi hỏa diễm kia2021-11-06 03:15
 • #610: Sở Phong là của toàn vũ trụ2021-11-06 03:15
 • #611: Kim Cương Bất Hoại Thân2021-11-06 03:15
 • #612: Sở Phong hài tử2021-11-06 03:15
 • #613: Tiên dân sợ hãi chi lộ2021-11-06 03:15
 • #614: Sở Phong cùng nhi tử2021-11-06 03:15
 • #615: Địa Ngục cùng Bỉ Ngạn Hoa nở2021-11-06 03:15
 • #616: Minh Thổ2021-11-06 03:15
 • #617: Để lộ vũ trụ chân tướng2021-11-06 03:15
 • #618: Đại Thánh trở về2021-11-06 03:15
 • #619: Lửa khắp toàn vũ trụ đại kịch2021-11-06 03:15
 • #620: Tử Khí Đông Lai trừ ma2021-11-06 03:15
 • #621: Như là lão cha xoa nhi tử2021-11-06 03:15
 • #622: Vũ trụ đệ nhất2021-11-06 03:15
 • #623: Huynh đệ trùng phùng2021-11-06 03:16
 • #624: Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục2021-11-06 03:16
 • #625: Trường đao chỗ hướng2021-11-06 03:16
 • #626: Đồ chân tử người hộ đạo2021-11-06 03:16
 • #627: Mục tiêu mới2021-11-06 03:16
 • #628: Đánh sai mỹ nữ2021-11-06 03:16
 • #629: Chuyên gia tẩy sạch2021-11-06 03:16
 • #630: Đại tạo hóa2021-11-06 03:16
 • #631: Ám côn trấn áp Côn Lôn2021-11-06 03:16
 • #632: Đạo khả đạo phi thường đạo2021-11-06 03:16
 • #633: Thần Hương đổ máu2021-11-06 03:16
 • #634: Thân phận cho hấp thụ ánh sáng2021-11-06 03:16
 • #635: Sở Phong trở về?2021-11-06 03:16
 • #636: Dương gian pháp2021-11-06 03:16
 • #637: Như vậy đơn đấu quần hùng2021-11-06 03:16
 • #638: Là trùng hay là Giao Long chủng2021-11-06 03:16
 • #639: Trong ngàn quân chém thần thủ cấp2021-11-06 03:16
 • #640: Toàn diệt2021-11-06 03:17
 • #641: Nữ thần bị kích thích2021-11-06 03:17
 • #642: Kiềm chế xúc động2021-11-06 03:17
 • #643: Tuyệt thế hung địa giấu thần trân2021-11-06 03:17
 • #644: Âm thầm đi săn2021-11-06 03:17
 • #645: Đại khủng bố cùng đại cơ duyên2021-11-06 03:17
 • #646: Tin Lão Hắc đến vĩnh sinh2021-11-06 03:17
 • #647: Chém hết thập phương địch2021-11-06 03:17
 • #648: Thoát thai hoán cốt2021-11-06 03:17
 • #649: Phong thái tuyệt thế Sở Phong tiên tử2021-11-06 03:17
 • #650: Thần Linh Hóa Huyết Phiên2021-11-06 03:18
 • #651: Lần đầu nghe thấy ba viên thần chủng chi bí2021-11-06 03:18
 • #652: Một ngụm đại hắc oa2021-11-06 03:18
 • #653: Ly biệt2021-11-06 03:18
 • #654: Một chiếc thuyền con nhập Tinh Hải2021-11-06 03:18
 • #655: Băng Cơ Ngọc Cốt2021-11-06 03:18
 • #656: Nhân quỷ tình chưa hết2021-11-06 03:18
 • #657: Sử thượng thứ chín2021-11-06 03:18
 • #658: Cửu U2021-11-06 03:18
 • #659: Ôn nhu2021-11-06 03:18
 • #660: Thánh địch2021-11-06 03:18
 • #661: Lang tâm cẩu phế2021-11-06 03:18
 • #662: Sở thúc rất tức giận2021-11-06 03:18
 • #663: Hậu quả vô cùng nghiêm trọng2021-11-06 03:19
 • #664: Sở thúc diệt chất2021-11-06 03:19
 • #665: Tiến quân Âm Tước Tổ Tinh2021-11-06 03:19
 • #666: Đạo tặc Sở la lỵ2021-11-06 03:19
 • #667: Tẩy sạch không còn2021-11-06 03:19
 • #668: Tinh không phong bạo2021-11-06 03:19
 • #669: Đây chính là chân ái2021-11-06 03:19
 • #670: Nhằm vào2021-11-06 03:19
 • #671: Khắp chốn mừng vui2021-11-06 03:19
 • #672: Loạn Thần Hải2021-11-06 03:19
 • #673: Mười bước giết một người2021-11-06 03:19
 • #674: Thiếu niên ra Đại Hoang2021-11-06 03:19
 • #675: Dương gian thần kỹ2021-11-06 03:19
 • #676: Dương gian hô hấp pháp ( Trung thu khoái hoạt! )2021-11-06 03:19
 • #677: Trẻ tuổi nhất siêu tinh cường giả2021-11-06 03:19
 • #678: Vũ Trụ Hắc Lao2021-11-06 03:19
 • #679: Địa Cầu tù phạm2021-11-06 03:19
 • #680: Giết tới Tây Lâm không thiên tài2021-11-06 03:19
 • #681: Thôn hà tiến hóa2021-11-06 03:20
 • #682: Phụ tử cùng đột phá2021-11-06 03:20
 • #683: Sở Phong biểu thị phụ trách2021-11-06 03:20
 • #684: Mài đao xoèn xoẹt2021-11-06 03:20
 • #685: Đồng dạng phong hoa tuyệt đại2021-11-06 03:20
 • #686: Hai cái la lỵ minh thúy liễu2021-11-06 03:20
 • #687: Một nhóm Thánh Tử tang Thanh Thiên2021-11-06 03:20
 • #688: Sát khí cuồn cuộn2021-11-06 03:20
 • #689: Đoàn tụ2021-11-06 03:20
 • #690: Trong Thái Thượng Lò Bát Quái anh ruột2021-11-06 03:20
 • #691: Gia gia Sở Bá Vương của Yêu Yêu2021-11-06 03:20
 • #692: Thượng Cổ người Dương gian2021-11-06 03:20
 • #693: Quần thể tiến hóa2021-11-06 03:20
 • #694: Một đám Xan Hà cảnh giới huynh đệ2021-11-06 03:20
 • #695: Tình thế khả quan2021-11-06 03:20
 • #696: Khai chiến2021-11-06 03:20
 • #697: Bất Diệt sơn đại chiến2021-11-06 03:20
 • #698: Một đường nghiền ép2021-11-06 03:21
 • #699: Như vào chỗ không người2021-11-06 03:21
 • #700: Quét ngang các ngươi2021-11-06 03:21
 • #701: Ngươi Sở đại gia2021-11-06 03:21
 • #702: Không đáng chú ý2021-11-06 03:21
 • #703: Đến côi bảo2021-11-06 03:21
 • #704: Thiên Hỏa Lôi Âm2021-11-06 03:21
 • #705: Chiến dịch toàn diệt2021-11-06 03:21
 • #706: Thế gian đệ nhất kinh văn2021-11-06 03:21
 • #707: Khắp nơi trên đất là bảo2021-11-06 03:21
 • #708: Trầm thống ai điếu2021-11-06 03:21
 • #709: Cái này rất Sở Phong2021-11-06 03:21
 • #710: Đông Hải thịnh yến2021-11-06 03:21
 • #711: Thịnh hội bán đấu giá2021-11-06 03:21
 • #712: Thứ Thiên Khung2021-11-06 03:21
 • #713: Hắc Ám Chi Tổ2021-11-06 03:21
 • #714: Phong vân rung chuyển lớn2021-11-06 03:22
 • #715: Một mình thiêu phiên Hắc Ám Chi Địa2021-11-06 03:22
 • #716: Nghiêm túc tỏ thái độ phụ trách2021-11-06 03:22
 • #717: Tất cả đều vui vẻ2021-11-06 03:22
 • #718: Hắc Kiếm hoàng triều2021-11-06 03:22
 • #719: Địa Cầu át chủ bài2021-11-06 03:22
 • #720: Đại phong khởi hề vân phi dương2021-11-06 03:22
 • #721: Muốn vung mạnh thánh địa nện tinh không2021-11-06 03:22
 • #722: Thần Thể Sở Phong2021-11-06 03:22
 • #723: Thần chi thuế biến2021-11-06 03:22
 • #724: Cả thế gian đợi kinh biến2021-11-06 03:22
 • #725: Tinh không nổ tung đồ thánh2021-11-06 03:22
 • #726: Diệt sạch sẽ2021-11-06 03:22
 • #727: Ma thôn chiếu rọi Chư Thiên giả2021-11-06 03:22
 • #728: Một hơi nứt U Minh2021-11-06 03:22
 • #729: Yêu gia chiến Đại Thiên Thần2021-11-06 03:22
 • #730: Luân kiếm quét thiên hạ2021-11-06 03:22
 • #731: Chư Thiên thần chiến!2021-11-06 03:23
 • #732: Cận Cổ mạnh nhất chiến2021-11-06 03:23
 • #733: Một đường bạo đến cùng2021-11-06 03:23
 • #734: Thần chiến mở rộng2021-11-06 03:23
 • #735: Tru thần kết thúc2021-11-06 03:23
 • #736: Cá mè một lứa2021-11-06 03:23
 • #737: Địa Cầu bài vị trở về2021-11-06 03:23
 • #738: Cùng Dương gian có quan hệ2021-11-06 03:23
 • #739: Tóc trắng ức vạn trượng2021-11-06 03:23
 • #740: Phong bạo lại lên2021-11-06 03:23
 • #741: Lợi hại tỷ của ta2021-11-06 03:23
 • #742: Phong thái tuyệt thế bạo lực mỹ học2021-11-06 03:23
 • #743: Để đại năng thổ huyết Địa Cầu2021-11-06 03:23
 • #744: Huyết tẩy Thiên Thần tộc hành tinh mẹ2021-11-06 03:23
 • #745: Diệt tộc đại họa2021-11-06 03:23
 • #746: Phiếu này kinh hãi vũ trụ2021-11-06 03:23
 • #747: Tinh Hải động đất2021-11-06 03:24
 • #748: Thế này đại hưng2021-11-06 03:24
 • #749: Chung cực xếp hạng2021-11-06 03:24
 • #750: Vũ trụ rỗng2021-11-06 03:24
 • #751: Thiếu nữ đối với Yêu Nữ2021-11-06 03:24
 • #752: Vợ chồng đấu2021-11-06 03:24
 • #753: Trước khi đi hố một lần2021-11-06 03:24
 • #754: Nghĩa bạc vân thiên Luân Hồi Vương2021-11-06 03:24
 • #755: Sí Hoàng2021-11-06 03:24
 • #756: Thần Vương thứ tư hình thái2021-11-06 03:24
 • #757: Thần chủng dị biến lại tiến hóa2021-11-06 03:24
 • #758: Đẹp trai đến không có bằng hữu2021-11-06 03:24
 • #759: Trứng trứng ưu thương2021-11-06 03:24
 • #760: Bất Tử Điểu phúc phận2021-11-06 03:24
 • #761: Hỗn Độn đạo2021-11-06 03:24
 • #762: Điên cuồng đạo tặc2021-11-06 03:24
 • #763: Đi gặp Đại Mộng tịnh thổ2021-11-06 03:24
 • #764: Nữ trang đại lão2021-11-06 03:24
 • #765: Bất Bại Kim Thân2021-11-06 03:25
 • #766: Toàn vũ trụ thiên tài tề tụ2021-11-06 03:25
 • #767: Nhân Vương huyết mạch2021-11-06 03:25
 • #768: Cất giấu vũ trụ chân tướng2021-11-06 03:25
 • #769: Thế giới mới2021-11-06 03:25
 • #770: Tu hành biến đổi2021-11-06 03:25
 • #771: Dị thuật2021-11-06 03:25
 • #772: Hạt thần tính2021-11-06 03:25
 • #773: Sở Phong nhi tử cảnh báo2021-11-06 03:25
 • #774: Cha ruột ở đây2021-11-06 03:25
 • #775: Tiểu đạo sĩ khóc2021-11-06 03:25
 • #776: Chuyên đánh lão thiên tài2021-11-06 03:25
 • #777: Đều đưa lên đường2021-11-06 03:25
 • #778: Các phương sợ hãi2021-11-06 03:25
 • #779: Lấy miệng giết người2021-11-06 03:25
 • #780: Phụ tử cùng mẹ con2021-11-06 03:25
 • #781: Như các ngươi mong muốn2021-11-06 03:25
 • #782: Huyết tẩy2021-11-06 03:25
 • #783: Một tay che trời2021-11-06 03:26
 • #784: Một thể hai Ma Vương2021-11-06 03:26
 • #785: Các ngươi kính yêu Sở đại gia2021-11-06 03:26
 • #786: Vách quan tài ép không được2021-11-06 03:26
 • #787: Riêng phần mình lợi dụng2021-11-06 03:26
 • #788: Sở Phong đạo lữ2021-11-06 03:26
 • #789: Cô em vợ cũng không đơn giản2021-11-06 03:26
 • #790: Thần Thú huyết tưới nước2021-11-06 03:26
 • #791: Ngắt lấy thánh dược2021-11-06 03:26
 • #792: Nửa đường hái quả đào2021-11-06 03:26
 • #793: Thần xạ2021-11-06 03:26
 • #794: Thất Bảo diệu thuật2021-11-06 03:26
 • #795: Thiên địa kỳ trân2021-11-06 03:26
 • #796: Tỷ phu2021-11-06 03:26
 • #797: Song tu2021-11-06 03:26
 • #798: Ôm nhau2021-11-06 03:26
 • #799: Phụ trách2021-11-06 03:27
 • #800: Sát cánh cùng bay2021-11-06 03:27
 • #801: Yêu Yêu tới2021-11-06 03:27
 • #802: Lúc tuổi già cùng thế giới bản chất2021-11-06 03:27
 • #803: Đọa Lạc Chi Địa2021-11-06 03:27
 • #804: Đánh hạ Dương gian2021-11-06 03:27
 • #805: Sở Phong hài tử xuất thế2021-11-06 03:27
 • #806: Nhi tử chủ nợ2021-11-06 03:27
 • #807: Nữ nhân ở giữa đao quang kiếm ảnh2021-11-06 03:27
 • #808: Từ phụ Sở Phong cùng Thiên Tôn nghịch tử2021-11-06 03:27
 • #809: Nhận giặc làm cha2021-11-06 03:27
 • #810: Tiểu đạo sĩ nói ra chân tướng2021-11-06 03:27
 • #811: Em vợ điên rồi2021-11-06 03:27
 • #812: Tỷ khống gặp gỡ tỷ phu2021-11-06 03:27
 • #813: Sở gia hậu trạch loạn2021-11-06 03:27
 • #814: Thần Minh lúc tuổi già chi lộ2021-11-06 03:27
 • #815: Khắp nơi trên đất thần chỉ truyền thừa2021-11-06 03:27
 • #816: Thần chi cuối cùng thôi diễn2021-11-06 03:28
 • #817: Tình Này Nhưng Đợi Thành Hồi Ức2021-11-06 03:28
 • #818: Tiên Thiên mà sinh2021-11-06 03:28
 • #819: Cả thế gian đều im lặng, thương hải tang điền2021-11-06 03:28
 • #820: Mang máu chân tướng2021-11-06 03:28
 • #821: Nhi tử, đánh không chết ngươi!2021-11-06 03:28
 • #822: Trùng phùng2021-11-06 03:28
 • #823: Chu Tước thâm uyên2021-11-06 03:28
 • #824: Dương gian Thiên Tôn2021-11-06 03:28
 • #825: Toàn gia2021-11-06 03:28
 • #826: Họa sát thân2021-11-06 03:28
 • #827: Vô sỉ2021-11-06 03:28
 • #828: Thần Thú cũng sợ hãi phát run2021-11-06 03:28
 • #829: Lại không lập di chúc2021-11-06 03:28
 • #830: Toàn diệt2021-11-06 03:29
 • #831: 30 năm trong nháy mắt2021-11-06 03:29
 • #832: Tông Sư Sở Phong2021-11-06 03:29
 • #833: Nói một tiếng trân trọng2021-11-06 03:29
 • #834: Thập phương chung kích2021-11-06 03:29
 • #835: Trận vực chi uy2021-11-06 03:29
 • #836: Trở về Nguyên vũ trụ2021-11-06 03:29
 • #837: Toàn bộ thế giới đều bị bệnh2021-11-06 03:29
 • #838: Tâm nguyện cuối cùng2021-11-06 03:29
 • #839: Trùm phản diện Sở lừa dối2021-11-06 03:29
 • #840: Thần Cầm sào huyệt thành quả kinh người2021-11-06 03:29
 • #841: Nửa thiên cứu cực2021-11-06 03:29
 • #842: Bựa2021-11-06 03:29
 • #843: Đều quỳ đến đây đi2021-11-06 03:29
 • #844: Trận chiến cuối cùng đạp đường về2021-11-06 03:29
 • #845: Đáng sợ chân tướng một góc2021-11-06 03:30
 • #846: Đại mộng ai sớm giác ngộ2021-11-06 03:30
 • #847: Vương giả trở về2021-11-06 03:30
 • #848: Cả thế gian đều chú ý ( chúc mừng năm mới! )2021-11-06 03:30
 • #849: Mẹ, xông về trước2021-11-06 03:30
 • #850: So thảm đại hội2021-11-06 03:30
 • #851: Nghĩa bạc vân thiên chấn vũ trụ2021-11-06 03:30
 • #852: Trang cùng cưỡng hôn2021-11-06 03:30
 • #853: Lựa chọn đạo lữ2021-11-06 03:30
 • #854: Trở lại Địa Cầu2021-11-06 03:30
 • #855: Chết đều muốn trêu chọc2021-11-06 03:30
 • #856: Tịch mịch Vạn Cổ2021-11-06 03:31
 • #857: Nhà có hiền thê2021-11-06 03:31
 • #858: Một ma ép một giáo2021-11-06 03:31
 • #859: Mạnh không có đối thủ2021-11-06 03:31
 • #860: Lại sinh cái nữ nhi2021-11-06 03:31
 • #861: Ngang ngược vì ai hùng2021-11-06 03:31
 • #862: Sở Ma vô địch2021-11-06 03:31
 • #863: Chân thực nhiệt tình Sở Thần Vương2021-11-06 03:31
 • #864: Trong lòng thuần thiện, nhất niệm Thiên Đường2021-11-06 03:31
 • #865: Âm gian đệ nhất cấm địa2021-11-06 03:31
 • #866: Tuần sát toàn vũ trụ2021-11-06 03:31
 • #867: Thân phận bại lộ2021-11-06 03:31
 • #868: Đại hôn2021-11-06 03:32
 • #869: Viên mãn hôn lễ2021-11-06 03:32
 • #870: Ôn nhu hương, rất khuynh thành2021-11-06 03:32
 • #871: Ác độc2021-11-06 03:32
 • #872: Ma Vương chi nộ2021-11-06 03:32
 • #873: Thiên hạ hữu địch2021-11-06 03:32
 • #874: Ai phách lối2021-11-06 03:32
 • #875: Nhân Vương2021-11-06 03:32
 • #876: Nghiền ép2021-11-06 03:32
 • #877: Đại hôn hoa chúc đêm2021-11-06 03:32
 • #878: Một hai một2021-11-06 03:32
 • #879: Bổ thận2021-11-06 03:32
 • #880: Dưới trời sao thứ hai mỹ nhân2021-11-06 03:32
 • #881: Một giờ đánh khắp vũ trụ2021-11-06 03:33
 • #882: Thanh toán Tinh Không kỵ sĩ2021-11-06 03:33
 • #883: Thủ phạm ra hết2021-11-06 03:33
 • #884: Quét ngang liên quân2021-11-06 03:33
 • #885: Đến nhà thỉnh tội?2021-11-06 03:33
 • #886: Nhục thân thành thánh2021-11-06 03:33
 • #887: Phi Tiên2021-11-06 03:33
 • #888: Đánh nổ chính là2021-11-06 03:33
 • #889: Đồ Thánh đại hội2021-11-06 03:33
 • #890: Ta đi cứu vớt vũ trụ2021-11-06 03:33
 • #891: Siêu cấp sự kiện lớn2021-11-06 03:33
 • #892: Mạnh nhất phong bạo2021-11-06 03:33
 • #893: Chư Thánh cùng giáng lâm2021-11-06 03:33
 • #894: Đều muốn một tổ bưng2021-11-06 03:33
 • #895: Đại Uyên thăng tiên2021-11-06 03:33
 • #896: Sở Phong đại ma đầu quá hung tàn2021-11-06 03:33
 • #897: Thánh Nhân đoàn diệt2021-11-06 03:33
 • #898: Từ đây thế gian không luân hồi2021-11-06 03:33
 • #899: Chiếu rọi Chư Thiên thì như thế nào2021-11-06 03:34
 • #900: Nguyên lai là ngươi2021-11-06 03:34
 • #901: Quân lâm thiên hạ2021-11-06 03:34
 • #902: Thanh toán các tộc2021-11-06 03:34
 • #903: Nợ máu trả bằng máu2021-11-06 03:34
 • #904: Thế gian đã vô địch thủ2021-11-06 03:34
 • #905: Người nhặt nhạnh chỗ tốt bi phẫn2021-11-06 03:34
 • #906: Tâm huyết dâng trào2021-11-06 03:34
 • #907: Long trời lở đất2021-11-06 03:34
 • #908: Tứ phương triều bái chúc2021-11-06 03:34
 • #909: Nếm hết sắc màu thế gian2021-11-06 03:34
 • #910: Thịnh cực2021-11-06 03:35
 • #911: Thiên liệt2021-11-06 03:35
 • #912: Giang sơn như vẽ mỹ nhân như vẽ2021-11-06 03:35
 • #913: Đổ máu Đại Mộng tịnh thổ2021-11-06 03:35
 • #914: Giết không tha2021-11-06 03:35
 • #915: Trời ghét2021-11-06 03:35
 • #916: Ưa thích qua2021-11-06 03:36
 • #917: Đồng tiến Luyện Ngục2021-11-06 03:36
 • #918: Không có đường2021-11-06 03:36
 • #919: Thí nghiệm đòn sát thủ2021-11-06 03:36
 • #920: Vật này cùng ta có duyên2021-11-06 03:36
 • #921: Gió nổi lên Âm gian2021-11-06 03:36
 • #922: Tứ đại Thiên Tôn2021-11-06 03:36
 • #923: Âm gian mạnh nhất2021-11-06 03:36
 • #924: Tiến hóa cuối cùng quá kinh khủng2021-11-06 03:36
 • #925: Sở ma bỏ qua cho ai2021-11-06 03:36
 • #926: Dương gian Thiên Tôn khao khát đồ vật2021-11-06 03:36
 • #927: Lại một bộ cứu cực hô hấp pháp2021-11-06 03:36
 • #928: Đại gia ngươi tới2021-11-06 03:36
 • #929: Chém Dương gian đầu chó2021-11-06 03:36
 • #930: Máu nhuộm tinh không2021-11-06 03:37
 • #931: Chết không thể sợ2021-11-06 03:37
 • #932: Giết thống khoái2021-11-06 03:37
 • #933: Đó là gia gia của ta2021-11-06 03:37
 • #934: Trước thực lực tuyệt đối2021-11-06 03:37
 • #935: Thời đại hắc ám2021-11-06 03:37
 • #936: Không đường có thể đi2021-11-06 03:37
 • #937: Người người oán trách, chém giết2021-11-06 03:37
 • #938: Chém thần2021-11-06 03:37
 • #939: Thiên hạ không đối thủ2021-11-06 03:37
 • #940: Thiên Tôn xuất thủ2021-11-06 03:37
 • #941: Chung cực hô hấp pháp chém Thiên Tôn2021-11-06 03:37
 • #942: Phục sinh2021-11-06 03:37
 • #943: Thương Long cùng côn trùng2021-11-06 03:37
 • #944: Đại Uyên phía dưới2021-11-06 03:37
 • #945: Hẹn nhau Dương gian tái chiến!2021-11-06 03:37
 • #946: Còn sống2021-11-06 03:38
 • #947: Trong Long Sào niết bàn2021-11-06 03:38
 • #948: Sau cùng cáo biệt2021-11-06 03:38
 • #949: Từ hôm nay trở đi làm Đại Ma Vương2021-11-06 03:38
 • #950: Lén qua Dương gian2021-11-06 03:38
 • #951: Tự mình kinh lịch luân hồi đại khủng bố2021-11-06 03:38
 • #952: Nếu có kiếp sau hay là huynh đệ2021-11-06 03:38
 • #953: Lựa chọn thành thần2021-11-06 03:38
 • #954: Phong Ma Dị Vực Hành2021-11-06 03:38
 • #955: Què chân Thiên Tôn2021-11-06 03:38
 • #956: Muốn vén Chư Thần Táng Thổ2021-11-06 03:38
 • #957: Vội vàng mười năm2021-11-06 03:38
 • #958: Cấm địa lá bùa nơi tay2021-11-06 03:38
 • #959: Thiên hạ ta có2021-11-06 03:38
 • #960: Trong nháy mắt trăm năm qua2021-11-06 03:38
 • #961: Năm đó Thiên Đế đường cũ2021-11-06 03:38
 • #962: Thành thần2021-11-06 03:38
 • #963: Nam thần chân chính há có thể nói không được2021-11-06 03:39
 • #964: Thiên hạ đã vô địch2021-11-06 03:39
 • #965: Quét ngang đệ nhất cấm địa2021-11-06 03:39
 • #966: Trở về Âm gian2021-11-06 03:39
 • #967: Âm gian này không phải chân chính Đại Âm Gian2021-11-06 03:39
 • #968: Dương gian đại động tác2021-11-06 03:39
 • #969: Giải quyết xong hồng trần sự tình2021-11-06 03:39
 • #970: Cha ruột, ta liều mạng với ngươi2021-11-06 03:39
 • #971: Như vậy cáo biệt2021-11-06 03:39
 • #972: Phụ tử liên thủ đồ thần2021-11-06 03:39
 • #973: Riêng phần mình đường về2021-11-06 03:39
 • #974: Đại Âm Gian cùng Đại Dương Gian đã từng đấu qua2021-11-06 03:39
 • #975: Đại Vũ cấp sinh vật2021-11-06 03:39
 • #976: Thận hư2021-11-06 03:39
 • #977: Vũ trụ tàn phá thế đạo thay đổi2021-11-06 03:39
 • #978: Một viên cổ lão hạt giống2021-11-06 03:39
 • #979: Thần Linh vẫn lạc một đợt2021-11-06 03:39
 • #980: Xong chuyện phủi áo đi2021-11-06 03:39
 • #981: Tha hương ngộ cố tri2021-11-06 03:39
 • #982: Khiêu chiến2021-11-06 03:40
 • #983: Một người khiêu chiến toàn Dương gian2021-11-06 03:40
 • #984: Cầm tiên2021-11-06 03:40
 • #985: Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo2021-11-06 03:40
 • #986: Chung nâng đại sự2021-11-06 03:40
 • #987: Là là Thượng Thương Tiên2021-11-06 03:40
 • #988: Một kiếm đoạn Vạn Cổ2021-11-06 03:40
 • #989: Vọt Thượng Thương2021-11-06 03:40
 • #990: Sử thượng người mạnh nhất2021-11-06 03:40
 • #991: Vạn Cổ thời không một bức tranh2021-11-06 03:40
 • #992: Hoàng kim tuế nguyệt chém tân ngã2021-11-06 03:40
 • #993: Trăm tàu tranh lưu2021-11-06 03:40
 • #994: Thịnh hội2021-11-06 03:40
 • #995: Dương gian người tranh bá2021-11-06 03:40
 • #996: Hoài nghi nhân sinh2021-11-06 03:40
 • #997: Sở Phong ở chỗ này2021-11-06 03:40
 • #998: Sở Ma đồ thần2021-11-06 03:40
 • #999: Một kiếm hàn quang nhiếp thiên hạ2021-11-06 03:40
 • #1000: Sâu kiến phệ quần long2021-11-06 03:41
 • #1001: Trấn áp Chúng Thần2021-11-06 03:41
 • #1002: Nghiền ép2021-11-06 03:41
 • #1003: Bễ nghễ thiên hạ2021-11-06 03:41
 • #1004: Quỳ tiếp Sở Vương pháp chỉ2021-11-06 03:41
 • #1005: Che trời2021-11-06 03:41
 • #1006: Thần mộ2021-11-06 03:41
 • #1007: Trên Luân Hồi Lộ hắc thủ kia xuất thế2021-11-06 03:41
 • #1008: Làm cho Thiên Tôn tuyệt vọng2021-11-06 03:41
 • #1009: Giải quyết xong Âm gian mọi việc đạp hành trình2021-11-06 03:41
 • #1010: Ma diệt tân sinh2021-11-06 03:41
 • #1011: Tượng đất xuất thủ2021-11-06 03:41
 • #1012: Luân hồi chung cực địa2021-11-06 03:41
 • #1013: Thi Điện2021-11-06 03:41
 • #1014: Chư Thiên tạo hóa đều ở này2021-11-06 03:41
 • #1015: Luân Hồi Chủ, đóng gói!2021-11-06 03:41
 • #1016: Như vậy chuyển thế đầu thai2021-11-06 03:42
 • #1017: Cửu diệt trùng sinh2021-11-06 03:42
 • #1018: Hộp đá chân dung2021-11-06 03:42
 • #1019: Thiên Thai2021-11-06 03:42
 • #1020: Dương gian tái sinh2021-11-06 03:42
 • #1021: Không tin tà2021-11-06 03:42
 • #1022: Tiên tử nương2021-11-06 03:42
 • #1023: Lôi Chấn Tử2021-11-06 03:42
 • #1024: Đáng sợ khóa thứ nhất2021-11-06 03:42
 • #1025: Đại năng suy bại2021-11-06 03:42
 • #1026: Oan gia ngõ hẹp2021-11-06 03:42
 • #1027: Mê trong thai chân tướng2021-11-06 03:42
 • #1028: Đại Hoang không thuần phác2021-11-06 03:42
 • #1029: Cùng là người chuyển thế2021-11-06 03:42
 • #1030: Bổ Thiên2021-11-06 03:43
 • #1031: Cơ Hư Không2021-11-06 03:43
 • #1032: Thần Tiên tỷ tỷ đái dầm rồi2021-11-06 03:43
 • #1033: Tiến hóa chung cực vết tích2021-11-06 03:43
 • #1034: Chớ phụ tốt thời gian2021-11-06 03:43
 • #1035: Chí cường Dị Hoang Nhân tộc2021-11-06 03:43
 • #1036: Thiên Hồ Lô2021-11-06 03:43
 • #1037: Xảy ra chuyện lớn2021-11-06 03:43
 • #1038: Đại loạn sắp nổi Biên Hoang2021-11-06 03:43
 • #1039: Bạn gái trước2021-11-06 03:43
 • #1040: Hù chết người danh tự2021-11-06 03:43
 • #1041: Cửu U Chỉ2021-11-06 03:43
 • #1042: Tiền sử đại ca2021-11-06 03:43
 • #1043: Trở về nguyên điểm2021-11-06 03:43
 • #1044: Khinh người2021-11-06 03:43
 • #1045: Giải quyết2021-11-06 03:43
 • #1046: Anh hùng thiên hạ vào hết ta bẫy2021-11-06 03:43
 • #1047: Quân sinh ta chưa sinh2021-11-06 03:43
 • #1048: Cơ Khuyết Đức2021-11-06 03:44
 • #1049: Long Oa tạo hóa2021-11-06 03:44
 • #1050: Côi bảo2021-11-06 03:44
 • #1051: Đều không phải là người hiền lành2021-11-06 03:44
 • #1052: Không cách nào ngăn trở dụ hoặc2021-11-06 03:44
 • #1053: Hù chết Thiên Tôn2021-11-06 03:44
 • #1054: Sống ba thế2021-11-06 03:44
 • #1055: Trứng trứng mộng cùng ưu thương2021-11-06 03:44
 • #1056: Long Oa kết thúc2021-11-06 03:44
 • #1057: Cuộc đời thăng trầm2021-11-06 03:44
 • #1058: Dương gian biến thiên2021-11-06 03:44
 • #1059: Mạnh bà thang2021-11-06 03:44
 • #1060: Nhị đệ2021-11-06 03:44
 • #1061: Long Đằng Biên Hoang2021-11-06 03:44
 • #1062: Ngang ngược2021-11-06 03:44
 • #1063: Luân Hồi Thú Liệp Giả2021-11-06 03:44
 • #1064: Không thuộc về một bộ cổ sử2021-11-06 03:45
 • #1065: Luân hồi thẩm phán2021-11-06 03:45
 • #1066: Chân tướng phơi bày2021-11-06 03:45
 • #1067: Chính thức rời núi2021-11-06 03:45
 • #1068: Thanh Châu2021-11-06 03:45
 • #1069: Đại Mộng Hồn Thổ2021-11-06 03:45
 • #1070: Hồn Nhục2021-11-06 03:45
 • #1071: Thiên Cổ hữu duyên lại gặp gỡ2021-11-06 03:45
 • #1072: Chân tướng2021-11-06 03:45
 • #1073: Tại trong vãng sinh trở về2021-11-06 03:45
 • #1074: Trầm luân2021-11-06 03:45
 • #1075: Cùng tiến hóa chung cực có quan hệ2021-11-06 03:45
 • #1076: Hố2021-11-06 03:45
 • #1077: Phát rồ đại ca2021-11-06 03:45
 • #1078: Khu vực màu xám2021-11-06 03:45
 • #1079: Xe lừa đụng Vũ Trụ Chiến Hạm2021-11-06 03:45
 • #1080: Thấy rõ2021-11-06 03:46
 • #1081: Sở tài đại khí thô2021-11-06 03:46
 • #1082: Vấn đáp2021-11-06 03:46
 • #1083: Quyền Uy Tập San mới nhất thành quả nghiên cứu2021-11-06 03:46
 • #1084: Táng Tiên thời đại2021-11-06 03:46
 • #1085: Dương gian trận đầu thịnh hội2021-11-06 03:46
 • #1086: Thu hoạch rất lớn2021-11-06 03:46
 • #1087: Rất là tưởng niệm2021-11-06 03:46
 • #1088: Tình địch2021-11-06 03:46
 • #1089: Dương gian vận mệnh ngã tư đường2021-11-06 03:46
 • #1090: Thiên Đế lịch tồn tại2021-11-06 03:46
 • #1091: Bèo dạt mây trôi2021-11-06 03:46
 • #1092: Dương gian thứ nhất2021-11-06 03:46
 • #1093: Sư thúc của ta là Sở Phong2021-11-06 03:46
 • #1094: Danh chấn Dương gian2021-11-06 03:46
 • #1095: Thiên hạ phong vân ra chúng ta2021-11-06 03:46
 • #1096: Tiền sử cuồng nhân chi sư2021-11-06 03:46
 • #1097: Danh sách sinh vật2021-11-06 03:47
 • #1098: Danh sơn dưỡng sinh chi đột phá2021-11-06 03:47
 • #1099: Tăng lên2021-11-06 03:47
 • #1100: Nhẹ nhàng mỹ thiếu niên - Sở2021-11-06 03:47
 • #1101: Ăn như gió cuốn2021-11-06 03:47
 • #1102: Dời lên tảng đá nện Sở chân2021-11-06 03:47
 • #1103: Đào mộ tổ2021-11-06 03:47
 • #1104: Yêu là một vệt ánh sáng2021-11-06 03:47
 • #1105: Hư hư thực thực cố nhân đến2021-11-06 03:47
 • #1106: Sở Phong đến rồi!2021-11-06 03:47
 • #1107: Sở đại ma đầu không thể đỡ2021-11-06 03:47
 • #1108: Thiên Tủy luyện Kim Thân2021-11-06 03:47
 • #1109: Liên tục ổ bưng2021-11-06 03:47
 • #1110: Kinh Cung Chi Thần2021-11-06 03:47
 • #1111: Sở hắc thủ2021-11-06 03:47
 • #1112: Bao lớn chút chuyện2021-11-06 03:47
 • #1113: Tranh nhau đưa tin2021-11-06 03:47
 • #1114: Sở Phong biểu thị phụ trách2021-11-06 03:47
 • #1115: Tiền sử đại hắc thủ Lê Đà trở về2021-11-06 03:48
 • #1116: Dương gian gặp nhau vị thứ nhất cố nhân2021-11-06 03:48
 • #1117: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân2021-11-06 03:48
 • #1118: Riêng phần mình đầu thai đường khác biệt2021-11-06 03:48
 • #1119: Tình địch thật2021-11-06 03:48
 • #1120: Thông Thiên Tiên Bộc2021-11-06 03:48
 • #1121: Lai lịch to lớn2021-11-06 03:48
 • #1122: Lê Đà cái chết2021-11-06 03:48
 • #1123: Người trời khó táng2021-11-06 03:48
 • #1124: Vạn Cổ Bất Bại Thân2021-11-06 03:48
 • #1125: Tội phạm cướp bóc - Sở2021-11-06 03:48
 • #1126: Tài đại khí thô - Sở2021-11-06 03:48
 • #1127: Chúng tinh phủng nguyệt2021-11-06 03:48
 • #1128: Sở Phong đại nhi tử2021-11-06 03:48
 • #1129: Người nhất định trở thành như mặt trời chói mắt2021-11-06 03:48
 • #1130: Gặp ta như gặp Nhân Vương2021-11-06 03:48
 • #1131: Quỳ bái2021-11-06 03:48
 • #1132: Lấy đức phục người2021-11-06 03:48
 • #1133: Nhân Vương đối với Thần Vương2021-11-06 03:49
 • #1134: Sử thượng mạnh nhất2021-11-06 03:49
 • #1135: Ăn xong lau sạch2021-11-06 03:49
 • #1136: Trước đây chưa từng gặp Tà Linh2021-11-06 03:49
 • #1137: Nơi nào không hắc oa2021-11-06 03:49
 • #1138: Cướp bóc Đại Tà Linh2021-11-06 03:49
 • #1139: Đại hung chi tráo2021-11-06 03:49
 • #1140: Truy sát2021-11-06 03:49
 • #1141: Tế thiên vật2021-11-06 03:49
 • #1142: Yêu tà2021-11-06 03:49
 • #1143: Nữ lái xe tới2021-11-06 03:49
 • #1144: Cường phá chân trời2021-11-06 03:49
 • #1145: Trấn áp thời đại này2021-11-06 03:49
 • #1146: Hồng trần luyện tâm2021-11-06 03:49
 • #1147: Dương gian trong cấm địa Võ phong tử chân thân2021-11-06 03:49
 • #1148: Đáng sợ mà chính xác con đường tiến hóa2021-11-06 03:49
 • #1149: Hòn đảo đáng sợ2021-11-06 03:50
 • #1150: Thông hướng chí cao Thất Tử Thân2021-11-06 03:50
 • #1151: Lão Cổ dáng vẻ2021-11-06 03:50
 • #1152: Tam Chuyển Tuyệt Vương2021-11-06 03:50
 • #1153: Đại sát khí tru bầy vương2021-11-06 03:50
 • #1154: Tứ Đại Mỹ Nhân2021-11-06 03:50
 • #1155: Huyết Mạch Quả Thực2021-11-06 03:50
 • #1156: Thân Công Báo2021-11-06 03:50
 • #1157: Người mở Dương gian uy phong2021-11-06 03:50
 • #1158: Tiền sử át chủ bài bốn năm trăm2021-11-06 03:50
 • #1159: Không làm đại ca thật nhiều năm2021-11-06 03:50
 • #1160: Đều sợ ngây người2021-11-06 03:50
 • #1161: Ngoan nhân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu2021-11-06 03:50
 • #1162: Bất Hủ Miếu2021-11-06 03:50
 • #1163: Mỉm cười diễm khuynh thành2021-11-06 03:50
 • #1164: Vung tay một cái không mang đi một áng mây2021-11-06 03:50
 • #1165: Cường hám đến cùng2021-11-06 03:50
 • #1166: 10 vạn thiên tướng công Mạc gia2021-11-06 03:51
 • #1167: Một ngày điên cuồng2021-11-06 03:51
 • #1168: Đệ nhất mỹ nhân2021-11-06 03:51
 • #1169: Đại năng tham chiến2021-11-06 03:51
 • #1170: Sơn hà đều là rung động2021-11-06 03:51
 • #1171: Săn giết Thiên Tôn2021-11-06 03:51
 • #1172: Oán khí sôi trào2021-11-06 03:51
 • #1173: Mất hết cả hứng2021-11-06 03:51
 • #1174: Đánh Võ phong tử trước đó2021-11-06 03:51
 • #1175: Dương gian đỉnh cấp thế lực lớn liên thủ2021-11-06 03:51
 • #1176: Vương huyết lại lột xác2021-11-06 03:51
 • #1177: Buông xuống không phải vô tình2021-11-06 03:51
 • #1178: Phong vân khuấy động2021-11-06 03:51
 • #1179: Mãnh long nhập chiến trường2021-11-06 03:51
 • #1180: Danh tự mang Đức đều không phải là tốt. . .2021-11-06 03:51
 • #1181: Đệ nhất danh sơn tiến đụng vào cấm địa2021-11-06 03:51
 • #1182: Anh vợ2021-11-06 03:51
 • #1183: Muốn thay vào đó2021-11-06 03:52
 • #1184: Quy tắc ngầm2021-11-06 03:52
 • #1185: Tào, dũng mãnh phi thường2021-11-06 03:52
 • #1186: Hung tàn bối chữ Đức2021-11-06 03:52
 • #1187: Tào cuồng đồ2021-11-06 03:52
 • #1188: Lộc công chúa2021-11-06 03:52
 • #1189: E sợ thiên hạ bất loạn2021-11-06 03:52
 • #1190: Bá Vương chi tư2021-11-06 03:52
 • #1191: Thiên Yêu Dung Huyết2021-11-06 03:52
 • #1192: Hung danh chấn chiến trường2021-11-06 03:52
 • #1193: Thế giới tốt đẹp như thế2021-11-06 03:52
 • #1194: Tắm rửa sạch sẽ2021-11-06 03:52
 • #1195: Có lai lịch lớn nữ nhân2021-11-06 03:52
 • #1196: Trùm phản diện2021-11-06 03:52
 • #1197: Đại tiểu thư2021-11-06 03:52
 • #1198: Chính là như thế tìm đường chết2021-11-06 03:52
 • #1199: Khắp chốn mừng vui2021-11-06 03:52
 • #1200: Rốt cục hạ độc thủ2021-11-06 03:52
 • #1201: Cưỡi lân khó xuống2021-11-06 03:53
 • #1202: Thần phục đi tọa kỵ2021-11-06 03:53
 • #1203: Khẳng định bị tái rồi2021-11-06 03:53
 • #1204: Ngay cả người mình đều đập bay2021-11-06 03:53
 • #1205: Bưu hãn chi làm bao người ngoác mồm đến mang tai2021-11-06 03:53
 • #1206: Chiến địa phong vân2021-11-06 03:53
 • #1207: Nửa đường hái quả đào2021-11-06 03:53
 • #1208: Thế đạo không có hắc ám như vậy2021-11-06 03:53
 • #1209: Không sợ hãi2021-11-06 03:53
 • #1210: Toàn bộ xử lý2021-11-06 03:53
 • #1211: Giết không tha2021-11-06 03:53
 • #1212: Ép bạo2021-11-06 03:53
 • #1213: Đi gặp2021-11-06 03:53
 • #1214: Thanh Âm tiên tử2021-11-06 03:53
 • #1215: Sở Chung Cực2021-11-06 03:53
 • #1216: Phun lớn2021-11-06 03:53
 • #1217: Toàn trường đều là anh vợ2021-11-06 03:54
 • #1218: Phá hư thông gia2021-11-06 03:54
 • #1219: Trên Luân Hồi Lộ khắc chữ2021-11-06 03:54
 • #1220: Thế gian ai dám xưng nhất? Duy ta2021-11-06 03:54
 • #1221: Ai có thể cản ta2021-11-06 03:54
 • #1222: Không ngăn nổi tấn giai chi lộ2021-11-06 03:54
 • #1223: Tối Cường Thể2021-11-06 03:54
 • #1224: Đến mà không trả lễ thì không hay2021-11-06 03:54
 • #1225: Ai có thể đánh một trận?2021-11-06 03:54
 • #1226: Trong lý luận không sinh lộ2021-11-06 03:54
 • #1227: Sở Nhân Vương thuế biến2021-11-06 03:54
 • #1228: Thân là đỉnh, hồn làm thuốc2021-11-06 03:54
 • #1229: Đại thiện nhân Sở2021-11-06 03:54
 • #1230: Sở Phong một đám cha vợ2021-11-06 03:54
 • #1231: Các phương chú mục2021-11-06 03:54
 • #1232: Lấy một địch bầy thánh2021-11-06 03:54
 • #1233: Tào Bất Bại2021-11-06 03:54
 • #1234: Độ kiếp2021-11-06 03:55
 • #1235: Đại Thánh2021-11-06 03:55
 • #1236: Tổ tông cấp đọ sức2021-11-06 03:55
 • #1237: Không muốn cưới nữ Thiên Tôn Tào Đức không phải tốt Tào Đức2021-11-06 03:55
 • #1238: Muốn thu đồ đệ2021-11-06 03:55
 • #1239: Toàn bộ ăn hết2021-11-06 03:55
 • #1240: Cả người cũng không tốt2021-11-06 03:55
 • #1241: Kinh thiên đánh cược2021-11-06 03:55
 • #1242: Cố nhân đều hiện2021-11-06 03:55
 • #1243: Tào Hắc Tâm2021-11-06 03:55
 • #1244: Hâm rượu trấn quần hùng2021-11-06 03:55
 • #1245: Hắc lục hắc lục2021-11-06 03:55
 • #1246: Rất được hoan nghênh2021-11-06 03:55
 • #1247: Thần thoại trở thành làm nổi bật2021-11-06 03:55
 • #1248: Trong truyền thuyết Đại Thánh phong thái2021-11-06 03:56
 • #1249: Một mình quét Chư Thánh2021-11-06 03:56
 • #1250: Dũng mãnh vô địch2021-11-06 03:56
 • #1251: Quần hùng nằm phục dưới chân2021-11-06 03:56
 • #1252: Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai2021-11-06 03:56
 • #1253: Võ phong tử nhất mạch2021-11-06 03:56
 • #1254: Trầm Thiên2021-11-06 03:56
 • #1255: Tráng lệ2021-11-06 03:56
 • #1256: Phượng Hoàng Khấp Huyết2021-11-06 03:56
 • #1257: Muốn đồ Đại Thánh2021-11-06 03:56
 • #1258: Thần Thoại Đại Thánh quyết chiến2021-11-06 03:56
 • #1259: Diệu thuật kinh thiên2021-11-06 03:56
 • #1260: Hoài nghi nhân sinh2021-11-06 03:56
 • #1261: Siêu phàm tuyệt thế2021-11-06 03:56
 • #1262: Hoành kích thần thoại2021-11-06 03:56
 • #1263: Võ phong tử hiện thế2021-11-06 03:56
 • #1264: Tào2021-11-06 03:56
 • #1265: Bối chữ Đà không đi2021-11-06 03:57
 • #1266: Cố nhân trùng phùng2021-11-06 03:57
 • #1267: Thiên hạ đệ nhất2021-11-06 03:57
 • #1268: Tình huống nguy cấp2021-11-06 03:57
 • #1269: Về nhà2021-11-06 03:57
 • #1270: Hãi hùng khiếp vía2021-11-06 03:57
 • #1271: Thiên Đoàn2021-11-06 03:57
 • #1272: Rời núi đi, đều là đôi chân dài!2021-11-06 03:57
 • #1273: Đáng sợ chân tướng cùng rời núi2021-11-06 03:57
 • #1274: Đôi chân dài tất cả đều kinh2021-11-06 03:57
 • #1275: Ai cũng chịu không nổi2021-11-06 03:57
 • #1276: Ngày đó đến lúc lựa chọn2021-11-06 03:57
 • #1277: Lão tổ, ngươi phải kiên cường!2021-11-06 03:57
 • #1278: Lẳng lặng xem ngươi trang đến sụp đổ2021-11-06 03:57
 • #1279: Đối với Cứu Cực hệ toàn diện khai chiến2021-11-06 03:57
 • #1280: Vung đao tự cung2021-11-06 03:58
 • #1281: Hài tử mẹ hắn2021-11-06 03:58
 • #1282: Hữu tình vô tình2021-11-06 03:58
 • #1283: Nhị tổ xuất quan, Tử Khí Nam Lai2021-11-06 03:58
 • #1284: Nhị tổ thịt thật là thơm2021-11-06 03:58
 • #1285: Lại một lần vang danh thiên hạ2021-11-06 03:58
 • #1286: Cả thế gian đều chú ý, Võ phong tử khôi phục!2021-11-06 03:58
 • #1287: Số 9 vs Võ phong tử!2021-11-06 03:58
 • #1288: Cận Cổ tối cường chi chiến!2021-11-06 03:58
 • #1289: Lê Đà là ngươi sao?2021-11-06 03:58
 • #1290: Số 9 khóc2021-11-06 03:58
 • #1291: Ra đại sự2021-11-06 03:58
 • #1292: Dương gian phong vân khuấy động2021-11-06 03:58
 • #1293: Xuyên qua bốn cái kỷ nguyên2021-11-06 03:58
 • #1294: Tê cả da đầu2021-11-06 03:58
 • #1295: Thả bản thân2021-11-06 03:59
 • #1296: Khi trong truyền thuyết người kia đã bị lãng quên lúc2021-11-06 03:59
 • #1297: Ai tại xưng vô địch?2021-11-06 03:59
 • #1298: Người nào dám nói bất bại2021-11-06 03:59
 • #1299: Đưa ma2021-11-06 03:59
 • #1300: Một kiếm chặt đứt vạn cổ2021-11-06 03:59
 • #1301: Một câu thành sấm2021-11-06 03:59
 • #1302: Đều là hố to2021-11-06 03:59
 • #1303: Cả thế gian đều là chấn2021-11-06 03:59
 • #1304: Ta là ai2021-11-06 03:59
 • #1305: Ngay cả đệ nhất sơn đều kiêng kỵ địa phương2021-11-06 03:59
 • #1306: Một bức bức tranh pha tạp xuyên qua cổ kim2021-11-06 03:59
 • #1307: Còn có thiên chi thượng2021-11-06 03:59
 • #1308: Trong quan tài đồng mai táng lấy ai2021-11-06 03:59
 • #1309: Bỏ chồng bỏ con2021-11-06 03:59
 • #1310: Yêu Yêu cùng ba viên hạt giống lai lịch2021-11-06 04:00
 • #1311: Vạn Vật Mẫu Khí2021-11-06 04:00
 • #1312: Kẻ săn mồi săn giết luân hồi2021-11-06 04:00
 • #1313: Tam Sinh Dược2021-11-06 04:00
 • #1314: Cả thế gian cùng tế2021-11-06 04:00
 • #1315: Tào thần thoại2021-11-06 04:00
 • #1316: Ta từng từng đi theo Thiên Đế!2021-11-06 04:00
 • #1317: Đưa lưng về phía chúng sinh2021-11-06 04:00
 • #1318: Vô thủy vô chung2021-11-06 04:00
 • #1319: Lão binh bất tử chỉ là dần dần tàn lụi2021-11-06 04:00
 • #1320: Là ngươi trở về rồi sao?2021-11-06 04:00
 • #1321: Hỏi thế gian đến tột cùng có hay không luân hồi2021-11-06 04:00
 • #1322: Trên trời rơi xuống cái Thiên Đế2021-11-06 04:00
 • #1323: Chung Cực Giả lời thề2021-11-06 04:00
 • #1324: Thần thoại rời núi đại nhất thống2021-11-06 04:00
 • #1325: Dương gian biến thiên2021-11-06 04:01
 • #1326: Không người có thể ngăn được2021-11-06 04:01
 • #1327: Đáng sợ sơn hà chỉ dẫn hướng Nữ Đế2021-11-06 04:01
 • #1328: Cố nhân đều tới2021-11-06 04:01
 • #1329: Tái tụ họp2021-11-06 04:01
 • #1330: Sở đại tẩu2021-11-06 04:01
 • #1331: Khẽ vuốt mặt của ngươi2021-11-06 04:01
 • #1332: Vô đề2021-11-06 04:01
 • #1333: Sở Thần Vương tái hiện2021-11-06 04:01
 • #1334: Cựu ngã cùng tân ngã2021-11-06 04:01
 • #1335: Đại Âm Gian chi vĩ lực2021-11-06 04:01
 • #1336: Muốn thu thiên kiếp2021-11-06 04:01
 • #1337: Thần Vương sứ giả là cái gì2021-11-06 04:01
 • #1338: Trong nháy mắt thượng sứ tan thành mây khói2021-11-06 04:02
 • #1339: Từ đầu đến cuối như một2021-11-06 04:02
 • #1340: Tam Thập Tam Trọng Thiên Kim Cương Trác2021-11-06 04:02
 • #1341: Lần đầu nghe thấy đường giết tiến Thượng Thương2021-11-06 04:02
 • #1342: Thượng Thương2021-11-06 04:02
 • #1343: Đến từ Ánh Trích Tiên giải thích2021-11-06 04:02
 • #1344: Gả đưa tới một2021-11-06 04:02
 • #1345: Hại Yêu Yêu bộ tộc địch nhân hiện thân2021-11-06 04:02
 • #1346: Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh nhất mạch huy hoàng2021-11-06 04:02
 • #1347: Truyền thuyết trở về!2021-11-06 04:02
 • #1348: Trời sinh áp chế2021-11-06 04:03
 • #1349: Hoành tảo thiên quân2021-11-06 04:03
 • #1350: Ta đến tột cùng là ai2021-11-06 04:03
 • #1351: Sở Phong kiếp trước kiếp này2021-11-06 04:04
 • #1352: Ta là Thiên Đế ai chống đỡ lại2021-11-06 04:04
 • #1353: Hắc Ám Thiên Tử2021-11-06 04:04
 • #1354: Bờ Hồn Hà2021-11-06 04:05
 • #1355: Thế gian không luân hồi2021-11-06 04:05
 • #1356: Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở về2021-11-06 04:05
 • #1357: Nguyên lai là nó!2021-11-06 04:05
 • #1358: Chính là như thế vô địch2021-11-06 04:05
 • #1359: Bờ Hồn Hà sinh mệnh không quý tiện2021-11-06 04:05
 • #1360: Đại kiếp xuất hiện2021-11-06 04:05
 • #1361: Ta là Thiên Đế2021-11-06 04:05
 • #1362: Thiên Đế xuất kích!2021-11-06 04:05
 • #1363: Kinh động Thượng Thương2021-11-06 04:05
 • #1364: Dương gian dị biến2021-11-06 04:05
 • #1365: Thế giới mặt khác2021-11-06 04:05
 • #1366: Đổ máu thịnh thế phồn hoa2021-11-06 04:05
 • #1367: Địa Cầu tại luân hồi2021-11-06 04:05
 • #1368: Đáng sợ Địa Cầu chân tướng2021-11-06 04:05
 • #1369: Thái Thượng2021-11-06 04:05
 • #1370: Chư hùng2021-11-06 04:05
 • #1371: Độc bộ thiên hạ2021-11-06 04:06
 • #1372: Nhục nhã2021-11-06 04:06
 • #1373: Ngút trời vô địch2021-11-06 04:06
 • #1374: Thiên Đồ2021-11-06 04:06
 • #1375: Ai cùng tranh hùng2021-11-06 04:06
 • #1376: Công địch2021-11-06 04:06
 • #1377: Quét ngang2021-11-06 04:06
 • #1378: Nhập đạo2021-11-06 04:06
 • #1379: Viên mãn2021-11-06 04:06
 • #1380: Thiên Tiên tộc2021-11-06 04:06
 • #1381: Nữ Đế2021-11-06 04:06
 • #1382: Vô thượng giả diễn hóa địa thế2021-11-06 04:06
 • #1383: Một góc ống tay áo trấn 108 Thủy Thần2021-11-06 04:06
 • #1384: Khai Thiên Lục Lão2021-11-06 04:06
 • #1385: Thuỷ tổ2021-11-06 04:06
 • #1386: Không làm Phật Tiên Yêu Thánh Ma2021-11-06 04:07
 • #1387: Thiên hạ cùng tôn Nhân Vương2021-11-06 04:07
 • #1388: Nghịch loạn cả cổ kim thời không2021-11-06 04:07
 • #1389: Loạn Cổ2021-11-06 04:07
 • #1390: Muốn thành bá chủ, trong lò đi đầu2021-11-06 04:07
 • #1391: Hoành kích thế gian2021-11-06 04:07
 • #1392: Ai chống đỡ lại2021-11-06 04:07
 • #1393: Quét quần hùng2021-11-06 04:07
 • #1394: Đánh nổ thịnh thế2021-11-06 04:07
 • #1395: Bất hủ địa luận sinh tử2021-11-06 04:07
 • #1396: Thượng Thương bồi thường2021-11-06 04:07
 • #1397: Trong Lò Bát Quái tranh hùng2021-11-06 04:07
 • #1398: Một Sở đối với Ngũ Vương2021-11-06 04:07
 • #1399: Lọ đá cộng minh2021-11-06 04:07
 • #1400: Sử thượng mạnh nhất quái vật ra áp2021-11-06 04:07
 • #1401: Lý luận trong truyền thuyết vô thượng thể2021-11-06 04:07
 • #1402: Đạp Đế Hành2021-11-06 04:08
 • #1403: Đế Lạc thời đại2021-11-06 04:08
 • #1404: Triệt để viên mãn2021-11-06 04:08
 • #1405: Nhìn thấy Nữ Đế2021-11-06 04:08
 • #1406: Vô địch thiên hạ2021-11-06 04:08
 • #1407: Nữ Đế quân lâm thế gian!2021-11-06 04:08
 • #1408: Phong hoa tuyệt đại2021-11-06 04:08
 • #1409: Không thể diễn tả bản chất2021-11-06 04:08
 • #1410: Cùng Thượng Thương đánh một trận2021-11-06 04:08
 • #1411: Tam Thế Đồng Quan diệt chi2021-11-06 04:08
 • #1412: Nhảy vào Thượng Thương2021-11-06 04:08
 • #1413: Vang dội cổ kim2021-11-06 04:08
 • #1414: Thượng Thương phía trên còn có. . .2021-11-06 04:08
 • #1415: Thánh Khư chân tướng2021-11-06 04:08
 • #1416: Lão bằng hữu đã lâu không gặp2021-11-06 04:08
 • #1417: Ta là Sở Phong!2021-11-06 04:08
 • #1418: Ta lòng rất an ủi2021-11-06 04:09
 • #1419: Trong hũ bắt Thái Võ ba ba2021-11-06 04:09
 • #1420: Vung mạnh chưởng tát Thái Võ2021-11-06 04:09
 • #1421: Không đội trời chung2021-11-06 04:09
 • #1422: Ta thật còn muốn sống thêm 500 năm2021-11-06 04:09
 • #1423: Chân đạp đế cốt trở về2021-11-06 04:09
 • #1424: Bất tưởng bất niệm2021-11-06 04:09
 • #1425: Người Địa Cầu để cho ngươi canh ba chết, Võ phong tử lại có thể làm sao2021-11-06 04:09
 • #1426: Dương gian chấn động2021-11-06 04:09
 • #1427: Sở hắc thủ vang danh thiên hạ2021-11-06 04:09
 • #1428: Cố nhân tề động2021-11-06 04:09
 • #1429: Lọ đá để lộ một góc kinh dị thế gian2021-11-06 04:09
 • #1430: Ba viên hạt giống tại Dương gian mọc rễ nở hoa2021-11-06 04:09
 • #1431: Thật trồng ra Thiên Tiên Tử2021-11-06 04:09
 • #1432: Đầy trời Thiên Tiên Tử như mưa xuống2021-11-06 04:09
 • #1433: Sở bất bại xuất kích2021-11-06 04:10
 • #1434: Toàn bộ thế giới hắc ám mộng2021-11-06 04:10
 • #1435: Quân lâm Hắc Đô2021-11-06 04:10
 • #1436: Quét ngang thế giới hắc ám2021-11-06 04:10
 • #1437: Trong tiến công Sở Vô Địch2021-11-06 04:10
 • #1438: Nhân Hoàng2021-11-06 04:10
 • #1439: Sinh con nên như Sở Ma2021-11-06 04:10
 • #1440: Truyền thuyết trở thành hiện thực2021-11-06 04:10
 • #1441: Người để Võ Hoàng thất thố2021-11-06 04:10
 • #1442: Đà2021-11-06 04:10
 • #1443: Rung chuyển Dương gian cổ sử đỉnh phong đại đối quyết2021-11-06 04:10
 • #1444: Cả thế gian đều chú ý2021-11-06 04:10
 • #1445: Sinh như hạ hoa, chết như lá thu2021-11-06 04:10
 • #1446: Vùng thiên địa này lão đại!2021-11-06 04:10
 • #1447: Cổ kim ai có thể đánh với ta một trận2021-11-06 04:10
 • #1448: Thực hiện hứa hẹn2021-11-06 04:10
 • #1449: Hôm qua tái hiện2021-11-06 04:11
 • #1450: Một vệt ánh sáng, đen phát hoảng2021-11-06 04:11
 • #1451: Thiện đãi không sào. . . Cứu cực2021-11-06 04:11
 • #1452: Bản cung Đại Vũ cấp!2021-11-06 04:11
 • #1453: Ai dám không cúi đầu2021-11-06 04:11
 • #1454: Lê Đà nguyên nhân cái chết2021-11-06 04:11
 • #1455: Ngăn cửa hòm quan tài kinh nhiếp vạn giới2021-11-06 04:11
 • #1456: Quỷ dị đầu nguồn2021-11-06 04:11
 • #1457: Chư Thiên hồn lạc, duy hà vĩnh tồn2021-11-06 04:11
 • #1458: Hoa đào chỉ vì một người nở2021-11-06 04:11
 • #1459: Lật tung Hồn Hà cấm địa2021-11-06 04:11
 • #1460: Độc đoán vạn cổ vị kia2021-11-06 04:11
 • #1461: Trực đảo vô thượng ổ2021-11-06 04:11
 • #1462: Ngay cả Thiên Đế đều chiếu cắn không lầm Cẩu Hoàng2021-11-06 04:11
 • #1463: Đều điên rồi2021-11-06 04:12
 • #1464: Lưng đeo đế thi lại khải đại quyết chiến2021-11-06 04:12
 • #1465: Không cho một trăm tấm liền đánh nổ2021-11-06 04:12
 • #1466: Đều tới2021-11-06 04:12
 • #1467: Quân lâm2021-11-06 04:12
 • #1468: Lệ rơi đầy mặt2021-11-06 04:12
 • #1469: Lạc Địa Thành Hoàng2021-11-06 04:12
 • #1470: Bao nhiêu anh kiệt chôn xương tha hương2021-11-06 04:12
 • #1471: Hồn ở phương nào2021-11-06 04:12
 • #1472: Điên rồi2021-11-06 04:12
 • #1473: Lưỡi mâu chỉ phía xa vô thượng2021-11-06 04:12
 • #1474: Chung cực đi thế gian2021-11-06 04:13
 • #1475: Bễ nghễ vô thượng sinh linh2021-11-06 04:13
 • #1476: Đánh vô thượng đã nghiện2021-11-06 04:13
 • #1477: Lật xe2021-11-06 04:13
 • #1478: Một con đường đi đến đen2021-11-06 04:13
 • #1479: Chung cực địa chân tướng2021-11-06 04:13
 • #1480: Vô thượng giáng lâm2021-11-06 04:13
 • #1481: Vô thượng cũng sợ hãi2021-11-06 04:13
 • #1482: Kỷ nguyên màu xám đại tế2021-11-06 04:13
 • #1483: Thiên thu sau ai đứng im lặng hồi lâu2021-11-06 04:13
 • #1484: Vang dội cổ kim ai có thể địch2021-11-06 04:13
 • #1485: Trấn áp thế gian hết thảy địch2021-11-06 04:13
 • #1486: Thiên Đế chi uy2021-11-06 04:13
 • #1487: Hồn Hà kết thúc2021-11-06 04:14
 • #1488: Vương không thấy vương2021-11-06 04:14
 • #1489: Là ai đạo diễn trận này thiên địa vở kịch2021-11-06 04:14
 • #1490: Chính chủ xuất hiện2021-11-06 04:14
 • #1491: Quán Thiên Đế2021-11-06 04:14
 • #1492: Chung cực hắc thủ hiện?2021-11-06 04:14
 • #1493: Màu xám nhân quả2021-11-06 04:14
 • #1494: Liên luỵ quá sâu2021-11-06 04:14
 • #1495: Thiên Đế vách quan tài ép không được2021-11-06 04:14
 • #1496: Cổ kim đều có vấn đề lớn2021-11-06 04:14
 • #1497: Cuối cùng cũng có một ngày2021-11-06 04:14
 • #1498: Yêu Yêu hi vọng phục sinh2021-11-06 04:14
 • #1499: Công lớn hơn trời2021-11-06 04:14
 • #1500: Đại Vũ cùng Cứu Cực2021-11-06 04:14
 • #1501: Tổng cộng có bao nhiêu đầu tiến hóa chi lộ2021-11-06 04:15
 • #1502: Phấn hoa tiến hóa lộ đầu nguồn2021-11-06 04:15
 • #1503: Cuối cùng khư2021-11-06 04:15
 • #1504: Thời gian không chờ ta2021-11-06 04:15
 • #1505: Lão Cổ viện trợ2021-11-06 04:15
 • #1506: Ta là ngươi Đức ca2021-11-06 04:15
 • #1507: Chứng kiến chung cực2021-11-06 04:15
 • #1508: Tuyệt thế Song Tôn2021-11-06 04:15
 • #1509: Lau đi bụi bặm, chân lộ lộ ra2021-11-06 04:15
 • #1510: Đại hiệp cõng nồi sắp điên2021-11-06 04:15
 • #1511: Lệ nóng doanh tròng2021-11-06 04:15
 • #1512: Cường đại liên minh2021-11-06 04:15
 • #1513: Thiên hạ đại nhất thống đến2021-11-06 04:15
 • #1514: Lột xác thành để cho mình đều điên cuồng ghét bỏ sinh vật2021-11-06 04:15
 • #1515: Điệu thấp là ngưu bôn nhất khoe khoang2021-11-06 04:15
 • #1516: Con rể tới nhà2021-11-06 04:15
 • #1517: Từng giết Tiên tộc2021-11-06 04:16
 • #1518: Tâm chi sở tại, thâm uyên sở tại2021-11-06 04:16
 • #1519: Làm người phải khiêm tốn2021-11-06 04:16
 • #1520: Một vạn năm2021-11-06 04:16
 • #1521: Thiếu niên cuồng nhân2021-11-06 04:16
 • #1522: Đương thời thứ nhất2021-11-06 04:16
 • #1523: Cũng không còn cách nào trở về chân tướng2021-11-06 04:16
 • #1524: Ngút trời2021-11-06 04:16
 • #1525: Người nhìn xuống đông đảo chúng sinh2021-11-06 04:16
 • #1526: Tiên Chủ2021-11-06 04:16
 • #1527: Yêu Yêu2021-11-06 04:16
 • #1528: Tiên Hậu2021-11-06 04:16
 • #1529: Nữ Đế lộ2021-11-06 04:16
 • #1530: Nữ Đế hướng đi2021-11-06 04:16
 • #1531: Đế, chân tướng2021-11-06 04:16
 • #1532: Thiên hạ phong vân ra chúng ta2021-11-06 04:17
 • #1533: Phấn hoa lộ người mạnh nhất2021-11-06 04:17
 • #1534: Từ thế giới của ngươi biến mất2021-11-06 04:17
 • #1535: Máu xuyên qua Thời Không Trường Hà2021-11-06 04:17
 • #1536: Thế giới sau khi chết2021-11-06 04:17
 • #1537: Một mình chống đỡ toàn bộ đại nhân quả2021-11-06 04:17
 • #1538: Tam Đế chiếu cổ kim2021-11-06 04:17
 • #1539: Sờ đạo, gặp đế2021-11-06 04:17
 • #1540: Thời đại tối cổ chiếc quan tài kia2021-11-06 04:17
 • #1541: Thiên Đế bắt đầu tại quan tài, kết thúc tại quan tài2021-11-06 04:17
 • #1542: Yêu đối với hoàng2021-11-06 04:17
 • #1543: Đè lại lúc tuổi già chẳng lành2021-11-06 04:17
 • #1544: Thiên Đế xuất kích2021-11-06 04:17
 • #1545: Không thể tránh khỏi vạn chúng chú mục2021-11-06 04:17
 • #1546: Thiên hạ ai có thể địch?2021-11-06 04:17
 • #1547: Đào danh sơn chẳng lành2021-11-06 04:18
 • #1548: Chí cao sống ở trong pháp2021-11-06 04:18
 • #1549: Vị kia hậu viện2021-11-06 04:18
 • #1550: Chư Thiên vạn cổ chỉ là một giấc mộng2021-11-06 04:18
 • #1551: Vạn Cổ Trường Thiên một bức tranh2021-11-06 04:18
 • #1552: Chưa bao giờ có2021-11-06 04:18
 • #1553: Thiên Đế thử pháp, thế giới chuyển sinh2021-11-06 04:18
 • #1554: Luân hồi bị không2021-11-06 04:18
 • #1555: Ta từ Thượng Thương đến2021-11-06 04:18
 • #1556: Cái gọi là chí cao bất quá là cuối đường2021-11-06 04:18
 • #1557: Chí cao chết đi2021-11-06 04:18
 • #1558: Đại nhất thống2021-11-06 04:18
 • #1559: Mỹ nhân tề tụ2021-11-06 04:18
 • #1560: Đế tuyển2021-11-06 04:18
 • #1561: Lục Hoàng nhấc quan tài2021-11-06 04:18
 • #1562: Tổ tiên họ Diệp2021-11-06 04:18
 • #1563: Thiên Đế trở về quê cũ2021-11-06 04:19
 • #1564: Nữ Đế cũng về2021-11-06 04:19
 • #1565: Cuối đường tuyệt đại phong thái2021-11-06 04:19
 • #1566: Đế chiến2021-11-06 04:19
 • #1567: Cấm kỵ2021-11-06 04:19
 • #1568: Điên đảo cổ kim2021-11-06 04:19
 • #1569: Giành trước2021-11-06 04:19
 • #1570: Luân Hồi Thủ Lăng Nhân2021-11-06 04:19
 • #1571: Một vạn năm sau lại gặp2021-11-06 04:19
 • #1572: Tương lai bộ dáng2021-11-06 04:19
 • #1573: Luân hồi chỗ sâu có đại ác2021-11-06 04:19
 • #1574: Không cẩn thận làm gãy luân hồi2021-11-06 04:19
 • #1575: Thượng Thương2021-11-06 04:19
 • #1576: Một lá một kỷ nguyên2021-11-06 04:20
 • #1577: Minh nguyệt chiếu cổ kim2021-11-06 04:20
 • #1578: Trở về2021-11-06 04:20
 • #1579: Chiến dịch quét sạch sẽ2021-11-06 04:20
 • #1580: Thiên hạ phong vân ra chúng ta2021-11-06 04:20
 • #1581: Một khúc tiếng đàn diệt tận địch2021-11-06 04:20
 • #1582: Lật bàn2021-11-06 04:20
 • #1583: Tượng đất vs sơ đại người thủ lăng2021-11-06 04:20
 • #1584: Tượng đất chân chính thân phận2021-11-06 04:20
 • #1585: Đạo Tổ2021-11-06 04:20
 • #1586: Chưa từng tàn lụi tử đệ binh2021-11-06 04:20
 • #1587: Trên trời rơi xuống hoàng huyết2021-11-06 04:20
 • #1588: Chư giới anh kiệt cúi đầu2021-11-06 04:20
 • #1589: Vô địch thiên hạ2021-11-06 04:20
 • #1590: Trên trời địch đến2021-11-06 04:20
 • #1591: Từ đây không cô đơn2021-11-06 04:20
 • #1592: Đánh khắp Thượng Thương2021-11-06 04:21
 • #1593: Trên trời dưới đất khao khát một địch thủ2021-11-06 04:21
 • #1594: Cầu bại!2021-11-06 04:21
 • #1595: Bất diệt2021-11-06 04:21
 • #1596: Ai có thể một đường bất bại?2021-11-06 04:21
 • #1597: Thượng Thương bị thật sâu rất khinh bỉ2021-11-06 04:21
 • #1598: Sở Ma cần tâm lý trị liệu2021-11-06 04:21
 • #1599: Mạnh nhất tư thái2021-11-06 04:21
 • #1600: Khởi xướng hung ác đến ngay cả mình đều đánh chửi2021-11-06 04:21
 • #1601: Mài thế2021-11-06 04:21
 • #1602: Nam nhân thật sự Sở Phong2021-11-06 04:21
 • #1603: Đánh xuyên qua 3000 giới2021-11-06 04:21
 • #1604: Đỉnh cao nhất chi chiến2021-11-06 04:21
 • #1605: Đạo khả đạo phi thường đạo2021-11-06 04:21
 • #1606: Khoảng cách âm2021-11-06 04:21
 • #1607: Phấn hoa lộ tổ căn2021-11-06 04:21
 • #1608: Đế vị2021-11-06 04:22
 • #1609: Đại nhất thống2021-11-06 04:22
 • #1610: Quang Hằng kỷ2021-11-06 04:22
 • #1611: Cố nhân gặp lại cố nhân2021-11-06 04:22
 • #1612: Hoang, sinh mệnh làm lại, thời gian lối rẽ ( tết nguyên đán khoái hoạt! )2021-11-06 04:22
 • #1613: Thiên Đình bắt con rể2021-11-06 04:22
 • #1614: Chư Thiên lần thứ nhất đại tập kết2021-11-06 04:22
 • #1615: Xuất chinh Tiểu Âm Gian2021-11-06 04:22
 • #1616: Thiên Đế cố hương nhiều thần bí2021-11-06 04:22
 • #1617: Từng tâm hoài thiên hạ Tiên Đế2021-11-06 04:22
 • #1618: Lấy thân lấp hố2021-11-06 04:22
 • #1619: Tiên Đế hiến tế2021-11-06 04:22
 • #1620: Cuối đường có địch2021-11-06 04:22
 • #1621: Vinh quy quê cũ2021-11-06 04:22
 • #1622: Hồng trần chém không đứt2021-11-06 04:22
 • #1623: Thời Gian Chí Bảo2021-11-06 04:22
 • #1624: Sở Phong đại hôn2021-11-06 04:22
 • #1625: Đời này chỉ còn lại chính mình2021-11-06 04:23
 • #1626: Không thể nhịn được nữa muốn đồ Đạo Tổ2021-11-06 04:23
 • #1627: Không có thiên lý2021-11-06 04:23
 • #1628: Đầu nguồn không chỉ có Quán Thiên Đế2021-11-06 04:23
 • #1629: Hoả táng Đạo Tổ2021-11-06 04:23
 • #1630: Đạo Tổ chi chiến kết thúc2021-11-06 04:23
 • #1631: Một ngày đi khắp chư thế tốt đẹp non sông2021-11-06 04:23
 • #1632: Lòng có ký thác2021-11-06 04:23
 • #1633: Thất lạc thế giới2021-11-06 04:23
 • #1634: Khiêng cờ cầu bại2021-11-06 04:23
 • #1635: Hình người mạnh nhất2021-11-06 04:23
 • #1636: Vô địch hoa nở dị vực2021-11-06 04:23
 • #1637: Phó thác hậu sự2021-11-06 04:23
 • #1638: Diệp Thiên Đế vô song!2021-11-06 04:23
 • #1639: Qua đời thương2021-11-06 04:24
 • #1640: Đại thế xán lạn, Thượng Thương tịch diệt2021-11-06 04:24
 • #1641: Chư thế thành khư2021-11-06 04:24
 • #1642: Chém không đứt tình nghĩa2021-11-06 04:24
 • #1643: Đại kết cục2021-11-06 04:24
 • #1644: Tái tạo đại kết cục, Thuỷ Tổ đều xuất hiện ( miễn phí )2021-11-06 04:24
 • #1645: Chôn xuống một thế hệ ( miễn phí )2021-11-06 04:24
 • #1646: Đương thời giới mất đi ánh rạng đông ( miễn phí )2021-11-06 04:24
 • #1647: Nếm tận chói lọi, phẩm tận hắc ám ( miễn phí )2021-11-06 04:24
 • #1648: Lịch sử sửa ( miễn phí )2021-11-06 04:24
 • #1649: Đại tế vì ai ( miễn phí )2021-11-06 04:24
 • #1650: Tế Đạo ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1651: Thế gian thật có Tế Đạo phía trên sinh linh ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1652: Huyết hà chiếu nhân gian, từng vô địch xán lạn ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1653: Kiếm đỉnh cùng vang lên, đế lạc người thương ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1654: Ý khó bình ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1655: Tinh thần vĩnh rực rỡ, bất diệt bài thơ ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1656: Nữ Đế mặc giáp cầm kích ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1657: Nữ Đế hóa quang đi xa ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1658: Thánh hiền đều là mai táng tàn khư bên dưới ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1659: Chẳng lành lực lượng đầu nguồn ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1660: Tại trong tan hoang quật khởi ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1661: Bước ra con đường của mình ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1662: Lẻ loi tiến lên, lấy thân lập đạo ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1663: Lúc mới đầu ai tại truyền đạo ( miễn phí )2021-11-06 04:25
 • #1664: Di thế độc lập ( miễn phí )2021-11-06 04:26
 • #1665: Tỉnh mộng nguyên sơ ( miễn phí )2021-11-06 04:26
 • #1666: Hậu thế trùng phùng ( miễn phí )2021-11-06 04:26
 • #1667: Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Nữ Đế, ở đâu ( miễn phí )2021-11-06 04:26
 • #1668: Ta vì hậu nhân mở sinh lộ ( miễn phí )2021-11-06 04:26
 • #1669: Lần thứ hai đại kết cục! Sách mới ngày mùng 1 tháng 5 gặp2021-11-06 04:26
 • #1670: Phiên ngoại mới: Người kia, sách mới ngày mùng 1 tháng 5 gặp2021-11-06 04:26

Related posts

Vô Thượng Sát Thần

TiKay

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

THUYS♥️

Chăm Chỉ Nỗ Lực Ta Không Tính Bật Hack

TiKay

Đế Tôn

TiKay

Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới

TiKay

Phế Tài Nghịch Thế: Phúc Hắc Tà Phi Quá Kiêu Ngạo

THUYS♥️

Leave a Reply