Cổ ĐạiHiện ĐạiHuyền HuyễnKhoa HuyễnNgôn TìnhXuyên Nhanh

Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!

Hán Việt: Khoái xuyên dưỡng thành: Phản phái lão công, cầu phóng quá!

Thầy bói nói Đường Oản chú cô sinh, nàng không tin, nàng có tiền có nhan, như thế nào sẽ gả không ra?

Kết quả nàng nói chuyện 99 cái bạn trai, mỗi cái đều ở trong một tháng tìm được rồi chân ái quăng nàng!

Cuối cùng một cái còn ở kết hôn cùng ngày cùng nữ nhân khác chạy.

Đường Oản tỏ vẻ không phục, tùy tay kéo cái nam nhân kết hôn, lại trực tiếp chết thẳng cẳng!

Sau đó bị trói định rồi một cái ba ba hệ thống.

Ba ba hệ thống: Muốn một cái hoàn mỹ lão công sao? Không cần 998, không cần 888, chỉ cần trói định ta ba ba hệ thống, hoàn mỹ lão công cho ngươi đưa đến gia!

Đường Oản: Ba ba? ex?

Ba ba hệ thống (ngượng ngùng): Khuê nữ ngươi hảo ~ kêu ba ba, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng con rể đều cho ngươi!

Trói định hệ thống sau, Đường Oản chỉ nghĩ bóp chết hệ thống.

Nói tốt hoàn mỹ lão công?! Này đó tính tình bẻ cong nam nhân, ai dám muốn a?! Này không phải ở hố…

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thâm Lam Thủy Thiển
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 kết hôn cùng ngày bị quăng
 • #2: Chương 2 ta là gay cũng không quan hệ sao?
 • #3: Chương 3 ta là ngươi ba ba
 • #4: Chương 4 ám hắc hệ đại lão 1
 • #5: Chương 5 ám hắc hệ đại lão 2
 • #6: Chương 6 ám hắc hệ đại lão 3
 • #7: Chương 7 ám hắc hệ đại lão 4
 • #8: Chương 8 ám hắc hệ đại lão 5
 • #9: Chương 9 ám hắc hệ đại lão 6
 • #10: Chương 10 ám hắc hệ đại lão 7
 • #11: Chương 11 ám hắc hệ đại lão 8
 • #12: Chương 12 ám hắc hệ đại lão 9
 • #13: Chương 13 ám hắc hệ đại lão 10
 • #14: Chương 14 ám hắc hệ đại lão 11
 • #15: Chương 15 ám hắc hệ đại lão 12
 • #16: Chương 16 ám hắc hệ đại lão 13
 • #17: Chương 17 ám hắc hệ đại lão 14
 • #18: Chương 18 ám hắc hệ đại lão 15
 • #19: Chương 19 ám hắc hệ đại lão 16
 • #20: Chương 20 ám hắc hệ đại lão 17
 • #21: Chương 21 ám hắc hệ đại lão 18
 • #22: Chương 22 ám hắc hệ đại lão 19
 • #23: Chương 23 ám hắc hệ đại lão 20
 • #24: Chương 24 ám hắc hệ đại lão 21
 • #25: Chương 25 ám hắc hệ đại lão 22
 • #26: Chương 26 ám hắc hệ đại lão 23
 • #27: Chương 27 ám hắc hệ đại lão 24
 • #28: Chương 28 ám hắc hệ đại lão 25
 • #29: Chương 29 ám hắc hệ đại lão 26
 • #30: Chương 30 ám hắc hệ đại lão 27
 • #31: Chương 31 ám hắc hệ đại lão 28
 • #32: Chương 32 ám hắc hệ đại lão 29
 • #33: Chương 33 ám hắc hệ đại lão 30
 • #34: Chương 34 ám hắc hệ đại lão 31
 • #35: Chương 35 ám hắc hệ đại lão 32
 • #36: Chương 36 ám hắc hệ đại lão 33
 • #37: Chương 37 ám hắc hệ đại lão 34
 • #38: Chương 38 ám hắc hệ đại lão 35
 • #39: Chương 39 ám hắc hệ đại lão 36
 • #40: Chương 40 ám hắc hệ đại lão 37
 • #41: Chương 41 ám hắc hệ đại lão 38
 • #42: Chương 42 ám hắc hệ đại lão 39
 • #43: Chương 43 ám hắc hệ đại lão 40
 • #44: Chương 44 ám hắc hệ đại lão 41
 • #45: Chương 45 ám hắc hệ đại lão 42
 • #46: Chương 46 ám hắc hệ đại lão 43
 • #47: Chương 47 ám hắc hệ đại lão 44
 • #48: Chương 48 ám hắc hệ đại lão 45
 • #49: Chương 49 ám hắc hệ đại lão 46
 • #50: Chương 50 ám hắc hệ đại lão 47
 • #51: Chương 51 ám hắc hệ đại lão 48
 • #52: Chương 52 tàn bạo Thái Tử 1
 • #53: Chương 53 tàn bạo Thái Tử 2
 • #54: Chương 54 tàn bạo Thái Tử 3
 • #55: Chương 55 tàn bạo Thái Tử 4
 • #56: Chương 56 tàn bạo Thái Tử 5
 • #57: Chương 57 tàn bạo Thái Tử 6
 • #58: Chương 58 tàn bạo Thái Tử 7
 • #59: Chương 59 tàn bạo Thái Tử 8
 • #60: Chương 60 tàn bạo Thái Tử 9
 • #61: Chương 61 tàn bạo Thái Tử 10
 • #62: Chương 62 tàn bạo Thái Tử 11
 • #63: Chương 63 tàn bạo Thái Tử 12
 • #64: Chương 64 tàn bạo Thái Tử 13
 • #65: Chương 65 tàn bạo Thái Tử 14
 • #66: Chương 66 tàn bạo Thái Tử 15
 • #67: Chương 67 tàn bạo Thái Tử 16
 • #68: Chương 68 tàn bạo Thái Tử 17
 • #69: Chương 69 tàn bạo Thái Tử 18
 • #70: Chương 70 tàn bạo Thái Tử 19
 • #71: Chương 71 tàn bạo Thái Tử 20
 • #72: Chương 72 tàn bạo Thái Tử 21
 • #73: Chương 73 tàn bạo Thái Tử 22
 • #74: Chương 74 tàn bạo Thái Tử 23
 • #75: Chương 75 tàn bạo Thái Tử 24
 • #76: Chương 76 tàn bạo Thái Tử 25
 • #77: Chương 77 tàn bạo Thái Tử 26
 • #78: Chương 78 tàn bạo Thái Tử 27
 • #79: Chương 79 tàn bạo Thái Tử 28
 • #80: Chương 80 tàn bạo Thái Tử 29
 • #81: Chương 81 tàn bạo Thái Tử 30
 • #82: Chương 82 tàn bạo Thái Tử 31
 • #83: Chương 83 tàn bạo Thái Tử 32
 • #84: Chương 84 tàn bạo Thái Tử 33
 • #85: Chương 85 tàn bạo Thái Tử 34
 • #86: Chương 86 tàn bạo Thái Tử 35
 • #87: Chương 87 tàn bạo Thái Tử 36
 • #88: Chương 88 tàn bạo Thái Tử 37
 • #89: Chương 89 tàn bạo Thái Tử 38
 • #90: Chương 90 tàn bạo Thái Tử 39
 • #91: Chương 91 tàn bạo Thái Tử 40
 • #92: Chương 92 tàn bạo Thái Tử 41
 • #93: Chương 93 tàn bạo Thái Tử 42
 • #94: Chương 94 tàn bạo Thái Tử 43
 • #95: Chương 95 tàn bạo Thái Tử 44
 • #96: Chương 96 tàn bạo Thái Tử 45
 • #97: Chương 97 tàn bạo Thái Tử 46
 • #98: Chương 98 tàn bạo Thái Tử 47
 • #99: Chương 99 tàn bạo Thái Tử 48
 • #100: Chương 100 tàn bạo Thái Tử 49
 • #101: Chương 101 tàn bạo Thái Tử 50
 • #102: Chương 102 tàn bạo Thái Tử 51
 • #103: Chương 103 Smart giáo bá 1
 • #104: Chương 104 Smart giáo bá 2
 • #105: Chương 105 Smart giáo bá 3
 • #106: Chương 106 Smart giáo bá 4
 • #107: Chương 107 Smart giáo bá 5
 • #108: Chương 108 Smart giáo bá 6
 • #109: Chương 109 Smart giáo bá 7
 • #110: Chương 110 Smart giáo bá 8
 • #111: Chương 111 Smart giáo bá 9
 • #112: Chương 112 Smart giáo bá 10
 • #113: Chương 113 Smart giáo bá 11
 • #114: Chương 114 Smart giáo bá 12
 • #115: Chương 115 Smart giáo bá 13
 • #116: Chương 116 Smart giáo bá 14
 • #117: Chương 117 Smart giáo bá 15
 • #118: Chương 118 Smart giáo bá 16
 • #119: Chương 119 Smart giáo bá 17
 • #120: Chương 120 Smart giáo bá 18
 • #121: Chương 121 Smart giáo bá 19
 • #122: Chương 122 Smart giáo bá 20
 • #123: Chương 123 Smart giáo bá 21
 • #124: Chương 124 Smart giáo bá 22
 • #125: Chương 125 Smart giáo bá 23
 • #126: Chương 126 Smart giáo bá 24
 • #127: Chương 127 Smart giáo bá 25
 • #128: Chương 128 Smart giáo bá 26
 • #129: Chương 129 Smart giáo bá 27
 • #130: Chương 130 Smart giáo bá 28
 • #131: Chương 131 Smart giáo bá 29
 • #132: Chương 132 Smart giáo bá 30
 • #133: Chương 133 Smart giáo bá 31
 • #134: Chương 134 Smart giáo bá 32
 • #135: Chương 135 Smart giáo bá 33
 • #136: Chương 136 Smart giáo bá 34
 • #137: Chương 137 Smart giáo bá 35
 • #138: Chương 138 Smart giáo bá 36
 • #139: Chương 139 Smart giáo bá 37
 • #140: Chương 140 Smart giáo bá 38
 • #141: Chương 141 Smart giáo bá 39
 • #142: Chương 142 Smart giáo bá 40
 • #143: Chương 143 Smart giáo bá 41
 • #144: Chương 144 Smart giáo bá 42
 • #145: Chương 145 Smart giáo bá 43
 • #146: Chương 146 Smart giáo bá 44
 • #147: Chương 147 Smart giáo bá 45
 • #148: Chương 148 Smart giáo bá 46
 • #149: Chương 149 Smart giáo bá 47
 • #150: Chương 150 Smart giáo bá 48
 • #151: Chương 151 Smart giáo bá 49
 • #152: Chương 152 quỷ súc CV đại lão 1
 • #153: Chương 153 quỷ súc CV đại lão 2
 • #154: Chương 154 quỷ súc CV đại lão 3
 • #155: Chương 155 quỷ súc CV đại lão 4
 • #156: Chương 156 quỷ súc CV đại lão 5
 • #157: Chương 157 quỷ súc CV đại lão 6
 • #158: Chương 158 quỷ súc CV đại lão 7
 • #159: Chương 159 quỷ súc CV đại lão 8
 • #160: Chương 160 quỷ súc CV đại lão 9
 • #161: Chương 161 quỷ súc CV đại lão 10
 • #162: Chương 162 quỷ súc CV đại lão 11+12+12+14+15
 • #163: Chương 163 quỷ súc CV đại lão 16
 • #164: Chương 164 quỷ súc CV đại lão 17
 • #165: 24
 • #166: Chương 166 quỷ súc CV đại lão 25
 • #167: Chương 167 quỷ súc CV đại lão 26
 • #168: Chương 168 quỷ súc CV đại lão 27
 • #169: Chương 169 quỷ súc CV đại lão 28
 • #170: Chương 170 quỷ súc CV đại lão 29
 • #171: Chương 171 quỷ súc CV đại lão 30+31
 • #172: Chương 172 quỷ súc CV đại lão 32
 • #173: Chương 173 quỷ súc CV đại lão 33
 • #174: Chương 174 quỷ súc CV đại lão 34
 • #175: Chương 175 quỷ súc CV đại lão 35
 • #176: Chương 176 quỷ súc CV đại lão 36
 • #177: Chương 177 quỷ súc CV đại lão 37
 • #178: Chương 178 quỷ súc CV đại lão 38
 • #179: Chương 179 quỷ súc CV đại lão 39
 • #180: Chương 180 quỷ súc CV đại lão 40
 • #181: Chương 181 quỷ súc CV đại lão 41
 • #182: Chương 182 quỷ súc CV đại lão 42
 • #183:
 • #184:
 • #185: Chương 185 quỷ súc CV đại lão 45
 • #186: Chương 186 quỷ súc CV đại lão 46
 • #187: Chương 187 quỷ súc CV đại lão 47
 • #188: Chương 188 quỷ súc CV đại lão 48
 • #189:
 • #190: Chương 190 Plato bạn trai 1
 • #191: Chương 191 Plato bạn trai 2
 • #192: Chương 192 Plato bạn trai 3
 • #193: Chương 193 Plato bạn trai 4
 • #194: Chương 194 Plato bạn trai 5
 • #195: Chương 195 Plato bạn trai 6
 • #196: Chương 196 Plato bạn trai 7
 • #197: Chương 197 Plato bạn trai 8
 • #198: Chương 198 Plato bạn trai 9
 • #199: Chương 199 Plato bạn trai 10
 • #200: Chương 200 Plato bạn trai 11
 • #201: Chương 201 Plato bạn trai 12
 • #202: Chương 202 Plato bạn trai 13
 • #203: Chương 203 Plato bạn trai 14
 • #204: Chương 204 Plato bạn trai 15
 • #205: Chương 205 Plato bạn trai 16
 • #206: Chương 206 Plato bạn trai 17
 • #207: Chương 207 Plato bạn trai 18
 • #208: Chương 208 Plato bạn trai 19
 • #209: Chương 209 Plato bạn trai 20
 • #210: Chương 210 Plato bạn trai 21
 • #211: Chương 211 Plato bạn trai 22
 • #212: Chương 212 Plato bạn trai 23
 • #213: Chương 213 Plato bạn trai 24
 • #214: Chương 214 Plato bạn trai 25
 • #215: Chương 215 Plato bạn trai 26
 • #216: Chương 216 Plato bạn trai 27
 • #217: Chương 217 Plato bạn trai 28
 • #218: Chương 218 Plato bạn trai 29
 • #219: Chương 219 Plato bạn trai 30
 • #220: Chương 220 Plato bạn trai 31
 • #221: 35
 • #222: Chương 222 Plato bạn trai 36
 • #223: Chương 223 Plato bạn trai 37
 • #224: Chương 224 Plato bạn trai 38
 • #225: Chương 225 Plato bạn trai 39
 • #226: Chương 226 Plato bạn trai 40
 • #227: Chương 227 Plato bạn trai 41
 • #228: Chương 228 Plato bạn trai 42
 • #229: Chương 229 Plato bạn trai 43
 • #230: Chương 230 Plato bạn trai 44
 • #231: Chương 231 Plato bạn trai 45
 • #232: Chương 232 Plato bạn trai 46
 • #233: Chương 233 bệnh kiều Ma Tôn 1
 • #234: Chương 234 bệnh kiều Ma Tôn 2
 • #235: Chương 235 bệnh kiều Ma Tôn 3
 • #236: Chương 236 bệnh kiều Ma Tôn 4
 • #237: Chương 237 bệnh kiều Ma Tôn 5
 • #238: Chương 238 bệnh kiều Ma Tôn 6
 • #239: Chương 239 bệnh kiều Ma Tôn 7
 • #240: Chương 240 bệnh kiều Ma Tôn 8
 • #241: Chương 241 bệnh kiều Ma Tôn 9
 • #242: Chương 242 bệnh kiều Ma Tôn 10
 • #243: Chương 243 bệnh kiều Ma Tôn 11
 • #244: Chương 244 bệnh kiều Ma Tôn 12
 • #245: Chương 245 bệnh kiều Ma Tôn 13
 • #246:
 • #247: Chương 247 bệnh kiều Ma Tôn 15
 • #248:
 • #249: Chương 249 bệnh kiều Ma Tôn 17
 • #250: Chương 250 bệnh kiều Ma Tôn 18
 • #251: Chương 251 bệnh kiều Ma Tôn 19
 • #252: Chương 252 bệnh kiều Ma Tôn 20
 • #253: Chương 253 bệnh kiều Ma Tôn 21
 • #254: Chương 254 bệnh kiều Ma Tôn 22
 • #255: Chương 255 bệnh kiều Ma Tôn 23
 • #256: Chương 256 bệnh kiều Ma Tôn 24
 • #257: Chương 257 bệnh kiều Ma Tôn 25
 • #258: Chương 258 bệnh kiều Ma Tôn 26
 • #259: Chương 259 bệnh kiều Ma Tôn 27
 • #260: Chương 260 bệnh kiều Ma Tôn 28
 • #261: Chương 261 bệnh kiều Ma Tôn 29
 • #262: Chương 262 bệnh kiều Ma Tôn 30+31
 • #263: Chương 263 bệnh kiều Ma Tôn 32
 • #264: Chương 264 bệnh kiều Ma Tôn 33
 • #265: Chương 265 bệnh kiều Ma Tôn 34
 • #266: Chương 266 bệnh kiều Ma Tôn 35
 • #267: Chương 267 bệnh kiều Ma Tôn 36
 • #268:
 • #269: Chương 269 bệnh kiều Ma Tôn 38
 • #270: Chương 270 bệnh kiều Ma Tôn 39
 • #271: Chương 271 bệnh kiều Ma Tôn 40
 • #272: Chương 272 bệnh kiều Ma Tôn 41
 • #273: Chương 273 bệnh kiều Ma Tôn 42
 • #274: Chương 274 bệnh kiều Ma Tôn 43
 • #275:
 • #276: Chương 276 bệnh kiều Ma Tôn 45
 • #277: Chương 277 bệnh kiều Ma Tôn 46
 • #278: Chương 278 bệnh kiều Ma Tôn 47
 • #279: Chương 279 bệnh kiều Ma Tôn 48
 • #280: Chương 280 bệnh kiều Ma Tôn 49
 • #281: Chương 281 bệnh kiều Ma Tôn 50
 • #282: Chương 282 bệnh kiều Ma Tôn 51
 • #283: Chương 283 bệnh kiều Ma Tôn 52
 • #284: Chương 284 giới giải trí não bổ đế 1
 • #285: Chương 285 giới giải trí não bổ đế 2
 • #286: Chương 286 giới giải trí não bổ đế 3
 • #287: Chương 287 giới giải trí não bổ đế 4
 • #288: Chương 288 giới giải trí não bổ đế 5
 • #289: Chương 289 giới giải trí não bổ đế 6
 • #290: Chương 290 giới giải trí não bổ đế 7
 • #291: Chương 291 giới giải trí não bổ đế 8
 • #292: Chương 292 giới giải trí não bổ đế 9
 • #293: Chương 293 giới giải trí não bổ đế 10
 • #294: Chương 294 giới giải trí não bổ đế 11
 • #295: Chương 295 giới giải trí não bổ đế 12
 • #296: Chương 296 giới giải trí não bổ đế 13
 • #297: Chương 297 giới giải trí não bổ đế 14
 • #298: Chương 298 giới giải trí não bổ đế 15
 • #299: Chương 299 giới giải trí não bổ đế 16
 • #300: Chương 300 giới giải trí não bổ đế 17
 • #301: Chương 301 giới giải trí não bổ đế 18
 • #302: Chương 302 giới giải trí não bổ đế 19
 • #303: Chương 303 giới giải trí não bổ đế 20
 • #304: Chương 304 giới giải trí não bổ đế 21
 • #305:
 • #306: Chương 306 giới giải trí não bổ đế 23
 • #307: Chương 307 giới giải trí não bổ đế 24
 • #308: Chương 308 giới giải trí não bổ đế 25
 • #309: Chương 309 giới giải trí não bổ đế 26
 • #310: Chương 310 giới giải trí não bổ đế 27
 • #311: Chương 311 giới giải trí não bổ đế 28
 • #312:
 • #313: Chương 313 giới giải trí não bổ đế 30
 • #314: Chương 314 giới giải trí não bổ đế 32
 • #315: Chương 315 giới giải trí não bổ đế 33
 • #316: Chương 316 giới giải trí não bổ đế 34
 • #317: Chương 317 giới giải trí não bổ đế 35
 • #318: Chương 318 giới giải trí não bổ đế 36
 • #319: Chương 319 giới giải trí não bổ đế 37
 • #320: Chương 320 giới giải trí não bổ đế 38
 • #321: Chương 321 giới giải trí não bổ đế 39
 • #322: Chương 322 giới giải trí não bổ đế 40
 • #323: Chương 323 giới giải trí não bổ đế 41
 • #324: Chương 324 giới giải trí não bổ đế 42
 • #325: Chương 325 giới giải trí não bổ đế 43
 • #326: Chương 326 giới giải trí não bổ đế 44
 • #327: Chương 327 giới giải trí não bổ đế 45
 • #328: Chương 328 giới giải trí não bổ đế 46
 • #329: Chương 329 giới giải trí não bổ đế 47
 • #330:
 • #331: Chương 331 giới giải trí não bổ đế 49
 • #332: Chương 332 giới giải trí não bổ đế 50
 • #333: Chương 333 giới giải trí não bổ đế 51
 • #334: Chương 334 giới giải trí não bổ đế 52
 • #335: Chương 335 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 1
 • #336: Chương 336 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 2
 • #337: Chương 337 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 3
 • #338: Chương 338 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 4
 • #339: Chương 339 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 5
 • #340: Chương 340 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 6
 • #341: Chương 341 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 7
 • #342: Chương 342 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 8
 • #343: Chương 343 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 9
 • #344: Chương 344 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 10
 • #345: Chương 345 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 11
 • #346: Chương 346 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 12
 • #347: Chương 347 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 13
 • #348: Chương 348 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 14
 • #349: Chương 349 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 15
 • #350: Chương 350 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 16
 • #351: Chương 351 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 17
 • #352: Chương 352 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 18
 • #353: Chương 353 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 19
 • #354: Chương 354 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 20
 • #355: Chương 355 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 21
 • #356: Chương 356 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 22
 • #357: Chương 357 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 23
 • #358: Chương 358 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 24
 • #359: Chương 359 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 25
 • #360: Chương 360 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 26
 • #361: Chương 361 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 27
 • #362: Chương 362 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 28
 • #363: Chương 363 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 29
 • #364: Chương 364 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 30
 • #365: Chương 365 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 31
 • #366: Chương 366 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 32
 • #367: Chương 367 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 33
 • #368: Chương 368 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 34
 • #369: Chương 369 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 35
 • #370: Chương 370 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 36
 • #371: Chương 371 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 37
 • #372: Chương 372 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 38
 • #373: Chương 373 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 39
 • #374: Chương 374 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 40
 • #375: Chương 375 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 41
 • #376: Chương 376 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 42
 • #377: Chương 377 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 43
 • #378: Chương 378 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 44
 • #379: Chương 379 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 45
 • #380: Chương 380 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 46
 • #381: Chương 381 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 47
 • #382: Chương 382 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 48
 • #383: Chương 383 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 49
 • #384: Chương 384 khủng nữ chứng Hoàng thái tử 50
 • #385: Chương 385 70 lão nam nhân 1
 • #386: Chương 386 70 lão nam nhân 2
 • #387: Chương 387 70 lão nam nhân 3
 • #388: Chương 388 70 lão nam nhân 4
 • #389: Chương 389 70 lão nam nhân 5
 • #390: Chương 390 70 lão nam nhân 6
 • #391: Chương 391 70 lão nam nhân 7
 • #392: Chương 392 70 lão nam nhân 8
 • #393: Chương 393 70 lão nam nhân 9
 • #394: Chương 394 70 lão nam nhân 10
 • #395: Chương 395 70 lão nam nhân 11
 • #396: Chương 396 70 lão nam nhân 12
 • #397: Chương 397 70 lão nam nhân 13
 • #398: Chương 398 70 lão nam nhân 14
 • #399: Chương 399 70 lão nam nhân 15
 • #400: Chương 400 70 lão nam nhân 16
 • #401: Chương 401 70 lão nam nhân 17
 • #402: Chương 402 70 lão nam nhân 18
 • #403: Chương 403 70 lão nam nhân 19
 • #404: Chương 404 70 lão nam nhân 20
 • #405: Chương 405 70 lão nam nhân 21
 • #406: Chương 406 70 lão nam nhân 22
 • #407: Chương 407 70 lão nam nhân 23
 • #408: Chương 408 70 lão nam nhân 24
 • #409: Chương 409 70 lão nam nhân 25
 • #410: Chương 410 70 lão nam nhân 26
 • #411: Chương 411 70 lão nam nhân 27
 • #412: Chương 412 70 lão nam nhân 28
 • #413: Chương 413 70 lão nam nhân 29
 • #414: Chương 414 70 lão nam nhân 30
 • #415: Chương 415 70 lão nam nhân 31
 • #416: Chương 416 70 lão nam nhân 32
 • #417: Chương 417 70 lão nam nhân 33+34
 • #418: Chương 418 70 lão nam nhân 35
 • #419: Chương 419 70 lão nam nhân 36
 • #420: Chương 420 70 lão nam nhân 37
 • #421: Chương 421 70 lão nam nhân 38
 • #422: Chương 422 70 lão nam nhân 39
 • #423: Chương 423 70 lão nam nhân 40
 • #424: Chương 424 70 lão nam nhân 41
 • #425: Chương 425 70 lão nam nhân 42
 • #426: Chương 426 70 lão nam nhân 43
 • #427: Chương 427 70 lão nam nhân 44
 • #428: Chương 428 70 lão nam nhân 45
 • #429: Chương 429 70 lão nam nhân 46
 • #430: Chương 430 70 lão nam nhân 47
 • #431: Chương 431 70 lão nam nhân 48
 • #432: Chương 432 70 lão nam nhân 49
 • #433: Chương 433 70 lão nam nhân 50
 • #434: Chương 434 bạch thiết hắc thế tử 1
 • #435: Chương 435 bạch thiết hắc thế tử 2
 • #436: Chương 436 bạch thiết hắc thế tử 3
 • #437: Chương 437 bạch thiết hắc thế tử 4
 • #438: Chương 438 bạch thiết hắc thế tử 5
 • #439: Chương 439 bạch thiết hắc thế tử 6
 • #440: Chương 440 bạch thiết hắc thế tử 7
 • #441: 10
 • #442: 13
 • #443: Chương 443 bạch thiết hắc thế tử 14+15
 • #444: Chương 444 bạch thiết hắc thế tử 16+17
 • #445: Chương 445 bạch thiết hắc thế tử 18
 • #446: Chương 446 bạch thiết hắc thế tử 19
 • #447: Chương 447 bạch thiết hắc thế tử 20
 • #448: Chương 448 bạch thiết hắc thế tử 21
 • #449: Chương 449 bạch thiết hắc thế tử 22
 • #450: Chương 450 bạch thiết hắc thế tử 23
 • #451: Chương 451 bạch thiết hắc thế tử 24
 • #452:
 • #453: Chương 453 bạch thiết hắc thế tử 26
 • #454: Chương 454 bạch thiết hắc thế tử 27
 • #455: Chương 455 bạch thiết hắc thế tử 28
 • #456:
 • #457: Chương 457 bạch thiết hắc thế tử 30
 • #458: Chương 458 bạch thiết hắc thế tử 31
 • #459: Chương 459 bạch thiết hắc thế tử 32
 • #460: Chương 460 bạch thiết hắc thế tử 33
 • #461:
 • #462: Chương 462 bạch thiết hắc thế tử 35
 • #463: Chương 463 bạch thiết hắc thế tử 36
 • #464: Chương 464 bạch thiết hắc thế tử 37
 • #465: Chương 465 bạch thiết hắc thế tử 38
 • #466: Chương 466 bạch thiết hắc thế tử 39
 • #467: Chương 467 bạch thiết hắc thế tử 40
 • #468: Chương 468 bạch thiết hắc thế tử 41
 • #469: Chương 469 bạch thiết hắc thế tử 42
 • #470: Chương 470 bạch thiết hắc thế tử 43
 • #471: Chương 471 bạch thiết hắc thế tử 44
 • #472: Chương 472 bạch thiết hắc thế tử 45
 • #473: Chương 473 bạch thiết hắc thế tử 46
 • #474: Chương 474 bạch thiết hắc thế tử 47
 • #475: Chương 475 bạch thiết hắc thế tử 48
 • #476: Chương 476 bạch thiết hắc thế tử 49
 • #477: Chương 477 bạch thiết hắc thế tử 50
 • #478: Chương 478 ta lãnh khốc bạn trai 1
 • #479: Chương 479 ta lãnh khốc bạn trai 2
 • #480: Chương 480 ta lãnh khốc bạn trai 3
 • #481: Chương 481 ta lãnh khốc bạn trai 4
 • #482: Chương 482 ta lãnh khốc bạn trai 5
 • #483: Chương 483 ta lãnh khốc bạn trai 6
 • #484: Chương 484 ta lãnh khốc bạn trai 8
 • #485: Chương 485 ta lãnh khốc bạn trai 8
 • #486: Chương 486 ta lãnh khốc bạn trai 9
 • #487: Chương 487 ta lãnh khốc bạn trai 10
 • #488: Chương 488 ta lãnh khốc bạn trai 11
 • #489: Chương 489 ta lãnh khốc bạn trai 12
 • #490: Chương 490 ta lãnh khốc bạn trai 13
 • #491: Chương 491 ta lãnh khốc bạn trai 14
 • #492: Chương 492 ta lãnh khốc bạn trai 15
 • #493: Chương 493 ta lãnh khốc bạn trai 16
 • #494: Chương 494 ta lãnh khốc bạn trai 17
 • #495: Chương 495 ta lãnh khốc bạn trai 18
 • #496: Chương 496 ta lãnh khốc bạn trai 19
 • #497: Chương 497 ta lãnh khốc bạn trai 20
 • #498: Chương 498 ta lãnh khốc bạn trai 21
 • #499: Chương 499 ta lãnh khốc bạn trai 22
 • #500: Chương 500 ta lãnh khốc bạn trai 23
 • #501: Chương 501 ta lãnh khốc bạn trai 24
 • #502: Chương 502 ta lãnh khốc bạn trai 25
 • #503: Chương 503 ta lãnh khốc bạn trai 26
 • #504: Chương 504 ta lãnh khốc bạn trai 27
 • #505: Chương 505 ta lãnh khốc bạn trai 28
 • #506: Chương 506 ta lãnh khốc bạn trai 29
 • #507: Chương 507 ta lãnh khốc bạn trai 30
 • #508: Chương 508 ta lãnh khốc bạn trai 31
 • #509: Chương 509 ta lãnh khốc bạn trai 32
 • #510: Chương 510 ta lãnh khốc bạn trai 33
 • #511: Chương 511 ta lãnh khốc bạn trai 34
 • #512: Chương 512 ta lãnh khốc bạn trai 35
 • #513: Chương 513 ta lãnh khốc bạn trai 36
 • #514: Chương 514 ta lãnh khốc bạn trai 37
 • #515: Chương 515 u buồn học bá 1
 • #516: Chương 516 u buồn học bá 2
 • #517: Chương 517 u buồn học bá 3
 • #518: Chương 518 u buồn học bá 4
 • #519: Chương 519 u buồn học bá 5
 • #520: Chương 520 u buồn học bá 6
 • #521: Chương 521 u buồn học bá 7
 • #522: Chương 522 u buồn học bá 8
 • #523: Chương 523 u buồn học bá 9
 • #524: Chương 524 u buồn học bá 10
 • #525: Chương 525 u buồn học bá 11
 • #526: Chương 526 u buồn học bá 12
 • #527: Chương 527 u buồn học bá 13
 • #528: Chương 528 u buồn học bá 14
 • #529: Chương 529 u buồn học bá 15
 • #530: Chương 530 u buồn học bá 16
 • #531: Chương 531 u buồn học bá 17
 • #532: Chương 532 u buồn học bá 18
 • #533: Chương 533 u buồn học bá 19
 • #534: Chương 534 u buồn học bá 20
 • #535: Chương 535 u buồn học bá 21
 • #536: Chương 536 u buồn học bá 22
 • #537: Chương 537 u buồn học bá 23
 • #538: Chương 538 u buồn học bá 24
 • #539: Chương 539 u buồn học bá 25
 • #540: Chương 540 u buồn học bá 26
 • #541: Chương 541 u buồn học bá 27
 • #542: Chương 542 u buồn học bá 28
 • #543: Chương 543 u buồn học bá 29
 • #544: Chương 544 u buồn học bá 30
 • #545: Chương 545 u buồn học bá 31
 • #546: Chương 546 u buồn học bá 32
 • #547: Chương 547 u buồn học bá 33
 • #548: Chương 548 u buồn học bá 34
 • #549: Chương 549 u buồn học bá 35
 • #550: Chương 550 u buồn học bá 36
 • #551: Chương 551 u buồn học bá 37
 • #552: Chương 552 u buồn học bá 38
 • #553: Chương 553 u buồn học bá 39
 • #554: Chương 554 u buồn học bá 40
 • #555: Chương 555 u buồn học bá 41
 • #556: Chương 556 u buồn học bá 42
 • #557: Chương 557 u buồn học bá 43
 • #558: Chương 558 u buồn học bá 44
 • #559: Chương 559 u buồn học bá 45
 • #560: Chương 560 u buồn học bá 46
 • #561: Chương 561 hung ác nham hiểm tà tôn 1
 • #562: Chương 562 hung ác nham hiểm tà tôn 2
 • #563: Chương 563 hung ác nham hiểm tà tôn 3
 • #564: Chương 564 hung ác nham hiểm tà tôn 4
 • #565: Chương 565 hung ác nham hiểm tà tôn 5
 • #566: Chương 566 hung ác nham hiểm tà tôn 6
 • #567: Chương 567 hung ác nham hiểm tà tôn 7
 • #568: Chương 568 hung ác nham hiểm tà tôn 8
 • #569: Chương 569 hung ác nham hiểm tà tôn 9
 • #570: Chương 570 hung ác nham hiểm tà tôn 10
 • #571: Chương 571 hung ác nham hiểm tà tôn 11
 • #572: Chương 572 hung ác nham hiểm tà tôn 12
 • #573: Chương 573 hung ác nham hiểm tà tôn 13
 • #574: Chương 574 hung ác nham hiểm tà tôn 14
 • #575: Chương 575 hung ác nham hiểm tà tôn 15
 • #576: Chương 576 hung ác nham hiểm tà tôn 16
 • #577: Chương 577 hung ác nham hiểm tà tôn 17
 • #578: Chương 578 hung ác nham hiểm tà tôn 18
 • #579: Chương 579 hung ác nham hiểm tà tôn 19
 • #580: Chương 580 hung ác nham hiểm tà tôn 20
 • #581: Chương 581 hung ác nham hiểm tà tôn 21
 • #582: Chương 582 hung ác nham hiểm tà tôn 22
 • #583: Chương 583 hung ác nham hiểm tà tôn 23
 • #584: Chương 584 hung ác nham hiểm tà tôn 24
 • #585: Chương 585 hung ác nham hiểm tà tôn 25
 • #586: Chương 586 hung ác nham hiểm tà tôn 26
 • #587: Chương 587 hung ác nham hiểm tà tôn 27
 • #588: Chương 588 hung ác nham hiểm tà tôn 28
 • #589: Chương 589 hung ác nham hiểm tà tôn 29
 • #590: Chương 590 hung ác nham hiểm tà tôn 30
 • #591: Chương 591 hung ác nham hiểm tà tôn 31
 • #592: Chương 592 hung ác nham hiểm tà tôn 32
 • #593: Chương 593 hung ác nham hiểm tà tôn 33
 • #594: Chương 594 hung ác nham hiểm tà tôn 34
 • #595: Chương 595 hung ác nham hiểm tà tôn 35
 • #596: Chương 596 hung ác nham hiểm tà tôn 36
 • #597: Chương 597 hung ác nham hiểm tà tôn 37
 • #598: Chương 598 hung ác nham hiểm tà tôn 38
 • #599: Chương 599 hung ác nham hiểm tà tôn 39
 • #600: Chương 600 hung ác nham hiểm tà tôn 40
 • #601: Chương 601 hung ác nham hiểm tà tôn 41
 • #602: Chương 602 hung ác nham hiểm tà tôn 42
 • #603: Chương 603 hung ác nham hiểm tà tôn 43
 • #604: Chương 604 hung ác nham hiểm tà tôn 44
 • #605: Chương 605 hung ác nham hiểm tà tôn 45
 • #606: Chương 606 hung ác nham hiểm tà tôn 46
 • #607: Chương 607 hung ác nham hiểm tà tôn 47
 • #608: Chương 608 hung ác nham hiểm tà tôn 48
 • #609: Chương 609 hung ác nham hiểm tà tôn 49
 • #610: Chương 610 hung ác nham hiểm tà tôn 50
 • #611: Chương 611 hung ác nham hiểm tà tôn 51
 • #612: Chương 612 hung ác nham hiểm tà tôn 52
 • #613: Chương 613 hung ác nham hiểm tà tôn 53
 • #614: Chương 614 hung ác nham hiểm tà tôn 54
 • #615: Chương 615 hung ác nham hiểm tà tôn 55
 • #616: Chương 616 hung ác nham hiểm tà tôn 56
 • #617: Chương 617 hung ác nham hiểm tà tôn 57
 • #618: Chương 618 hung ác nham hiểm tà tôn 58
 • #619: Chương 619 hung ác nham hiểm tà tôn 59
 • #620: Chương 620 hung ác nham hiểm tà tôn 60
 • #621: Chương 621 hung ác nham hiểm tà tôn 61
 • #622: Chương 622 xấu phu lang 1
 • #623: Chương 623 xấu phu lang 2
 • #624: Chương 624 xấu phu lang 3
 • #625: Chương 625 xấu phu lang 4
 • #626: Chương 626 xấu phu lang 5
 • #627: Chương 627 xấu phu lang 6
 • #628: Chương 628 xấu phu lang 7
 • #629: Chương 629 xấu phu lang 8
 • #630: Chương 630 xấu phu lang 9
 • #631: Chương 631 xấu phu lang 10
 • #632: Chương 632 xấu phu lang 11
 • #633: Chương 633 xấu phu lang 12
 • #634: Chương 634 xấu phu lang 13
 • #635: Chương 635 xấu phu lang 14
 • #636: Chương 636 xấu phu lang 15
 • #637: Chương 637 xấu phu lang 16
 • #638: Chương 638 xấu phu lang 17
 • #639: Chương 639 xấu phu lang 18
 • #640: Chương 640 xấu phu lang 19
 • #641: Chương 641 xấu phu lang 20
 • #642: Chương 642 xấu phu lang 21
 • #643: Chương 643 xấu phu lang 22
 • #644: Chương 644 xấu phu lang 23
 • #645: Chương 645 xấu phu lang 24
 • #646: Chương 646 xấu phu lang 25
 • #647: Chương 647 xấu phu lang 26
 • #648: Chương 648 xấu phu lang 27
 • #649: Chương 649 xấu phu lang 28
 • #650: Chương 650 xấu phu lang 29
 • #651: Chương 651 xấu phu lang 30
 • #652: Chương 652 xấu phu lang 31
 • #653: Chương 653 xấu phu lang 32
 • #654: Chương 654 xấu phu lang 33
 • #655: Chương 655 xấu phu lang 34
 • #656: Chương 656 xấu phu lang 35
 • #657: Chương 657 xấu phu lang 36
 • #658: Chương 658 xấu phu lang 37
 • #659: Chương 659 xấu phu lang 38
 • #660: Chương 660 xấu phu lang 39
 • #661: Chương 661 xấu phu lang 40
 • #662: Chương 662 xấu phu lang 41
 • #663: Chương 663 xấu phu lang 42
 • #664: Chương 664 xấu phu lang 43
 • #665: Chương 665 xấu phu lang 44
 • #666: Chương 666 xấu phu lang 45
 • #667: Chương 667 xấu phu lang 46
 • #668: Chương 668 hắc ám lính gác 1
 • #669: Chương 669 hắc ám lính gác 2
 • #670: Chương 670 hắc ám lính gác 3
 • #671: Chương 671 hắc ám lính gác 4
 • #672: Chương 672 hắc ám lính gác 5
 • #673: Chương 673 hắc ám lính gác 6
 • #674: Chương 674 hắc ám lính gác 7
 • #675: Chương 675 hắc ám lính gác 8
 • #676: Chương 676 hắc ám lính gác 9
 • #677: Chương 677 hắc ám lính gác 10
 • #678: Chương 678 hắc ám lính gác 11
 • #679: Chương 679 hắc ám lính gác 12
 • #680: Chương 680 hắc ám lính gác 13
 • #681: Chương 681 hắc ám lính gác 14
 • #682: Chương 682 hắc ám lính gác 15
 • #683: Chương 683 hắc ám lính gác 16
 • #684: Chương 684 hắc ám lính gác 17
 • #685: Chương 685 hắc ám lính gác 18
 • #686: Chương 686 hắc ám lính gác 19
 • #687: Chương 687 hắc ám lính gác 20
 • #688: Chương 688 hắc ám lính gác 21
 • #689: Chương 689 hắc ám lính gác 24
 • #690: Chương 690 hắc ám lính gác 25
 • #691: Chương 691 hắc ám lính gác 26
 • #692: Chương 692 hắc trạm canh gác lính gác 27
 • #693: Chương 693 hắc ám lính gác 28
 • #694: Chương 694 hắc ám lính gác 29
 • #695: Chương 695 hắc ám lính gác 30
 • #696: Chương 696 hắc ám lính gác 31
 • #697: Chương 697 hắc ám lính gác 32
 • #698: Chương 698 hắc ám lính gác 33
 • #699: Chương 699 hắc ám lính gác 32
 • #700: Chương 700 hắc ám lính gác 33
 • #701: Chương 701 hắc ám lính gác 34
 • #702: Chương 702 hắc ám lính gác 35
 • #703: Chương 703 hắc ám lính gác 36
 • #704: Chương 704 hắc ám lính gác 37
 • #705: Chương 705 hắc ám lính gác 38
 • #706: Chương 706 hắc ám lính gác 39
 • #707: Chương 707 hắc ám lính gác 40
 • #708: Chương 708 tâm cơ ảnh đế 1
 • #709: Chương 709 tâm cơ ảnh đế 2
 • #710: Chương 710 tâm cơ ảnh đế 3
 • #711: Chương 711 tâm cơ ảnh đế 4
 • #712: Chương 712 tâm cơ ảnh đế 5
 • #713: Chương 713 tâm cơ ảnh đế 6
 • #714: Chương 714 tâm cơ ảnh đế 7
 • #715: Chương 715 tâm cơ ảnh đế 8
 • #716: Chương 716 tâm cơ ảnh đế 9
 • #717: Chương 717 tâm cơ ảnh đế 10
 • #718: Chương 718 tâm cơ ảnh đế 11
 • #719: Chương 719 tâm cơ ảnh đế 12
 • #720: Chương 720 tâm cơ ảnh đế 13
 • #721: Chương 721 tâm cơ ảnh đế 14
 • #722: Chương 722 tâm cơ ảnh đế 15
 • #723: Chương 723 tâm cơ ảnh đế 16
 • #724: Chương 724 tâm cơ ảnh đế 17
 • #725: Chương 725 tâm cơ ảnh đế 18
 • #726: Chương 726 tâm cơ ảnh đế 19
 • #727: Chương 727 tâm cơ ảnh đế 20
 • #728: Chương 728 tâm cơ ảnh đế 21
 • #729: Chương 729 tâm cơ ảnh đế 22
 • #730: Chương 730 tâm cơ ảnh đế 23
 • #731: Chương 731 tâm cơ ảnh đế 24
 • #732: Chương 732 tâm cơ ảnh đế 25
 • #733: Chương 733 tâm cơ ảnh đế 26
 • #734: Chương 734 tâm cơ ảnh đế 27
 • #735: Chương 735 tâm cơ ảnh đế 28
 • #736: Chương 736 tâm cơ ảnh đế 29
 • #737: Chương 737 tâm cơ ảnh đế 31
 • #738: Chương 738 tâm cơ ảnh đế 32
 • #739: Chương 739 tâm cơ ảnh đế 33
 • #740: Chương 740 tâm cơ ảnh đế 34
 • #741: Chương 741 tâm cơ ảnh đế 35
 • #742: Chương 742 tâm cơ ảnh đế 36
 • #743: Chương 743 tâm cơ ảnh đế 37
 • #744: Chương 744 tâm cơ ảnh đế 38
 • #745: Chương 745 tâm cơ ảnh đế 39
 • #746: Chương 746 tâm cơ ảnh đế 40
 • #747: Chương 747 tâm cơ ảnh đế 41
 • #748: Chương 748 tâm cơ ảnh đế 42
 • #749: Chương 749 tâm cơ ảnh đế 43
 • #750: Chương 750 tâm cơ ảnh đế 44
 • #751: Chương 751 tâm cơ ảnh đế 45
 • #752: Chương 752 tâm cơ ảnh đế 46
 • #753: Chương 753 tâm cơ ảnh đế 47
 • #754: Chương 754 tâm cơ ảnh đế 48
 • #755: Chương 755 tâm cơ ảnh đế 49
 • #756: Chương 756 tâm cơ ảnh đế 50
 • #757: Chương 757 tâm cơ ảnh đế 51
 • #758: Chương 758 tâm cơ ảnh đế 52
 • #759: Chương 759 tâm cơ ảnh đế 53
 • #760: Chương 760 tâm cơ ảnh đế 54
 • #761: Chương 761 tâm cơ ảnh đế 55
 • #762: Chương 762 tâm cơ ảnh đế 56
 • #763: Chương 763 tâm cơ ảnh đế 57
 • #764: Chương 764 tâm cơ ảnh đế 58
 • #765: Chương 765 tâm cơ ảnh đế 59
 • #766: Chương 766 gãy chân công tử 1+2
 • #767: Chương 767 gãy chân công tử 3
 • #768: Chương 768 gãy chân công tử 4
 • #769: Chương 769 gãy chân công tử 5
 • #770: Chương 770 gãy chân công tử 6
 • #771: Chương 771 gãy chân công tử 7
 • #772: Chương 772 gãy chân công tử 8
 • #773: Chương 773 gãy chân công tử 9
 • #774: Chương 774 gãy chân công tử 10
 • #775: Chương 775 gãy chân công tử 11
 • #776: Chương 776 gãy chân công tử 12
 • #777: Chương 777 gãy chân công tử 13
 • #778: Chương 778 gãy chân công tử 14
 • #779: Chương 779 gãy chân công tử 15
 • #780: Chương 780 gãy chân công tử 16
 • #781: Chương 781 gãy chân công tử gộp chương 17+18
 • #782: Chương 782 gãy chân công tử 19
 • #783: Chương 783 gãy chân công tử 20
 • #784: Chương 784 gãy chân công tử 21
 • #785: Chương 785 gãy chân công tử 22
 • #786: Chương 786 gãy chân công tử 23
 • #787: Chương 787 gãy chân công tử 24
 • #788: Chương 788 gãy chân công tử 25
 • #789: Chương 789 gãy chân công tử 26
 • #790: Chương 790 gãy chân công tử 27
 • #791: Chương 791 gãy chân công tử 28
 • #792: Chương 792 gãy chân công tử 29
 • #793: Chương 793 gãy chân công tử 30
 • #794: Chương 794 gãy chân công tử 31
 • #795: Chương 795 gãy chân công tử 32
 • #796: Chương 796 gãy chân công tử 33
 • #797: Chương 797 gãy chân công tử 34
 • #798: Chương 798 gãy chân công tử 35
 • #799: Chương 799 gãy chân công tử 36
 • #800: Chương 800 gãy chân công tử 37
 • #801: Chương 801 gãy chân công tử 38
 • #802: Chương 802 gãy chân công tử 39
 • #803: Chương 803 gãy chân công tử 40
 • #804: Chương 804 gãy chân công tử 41
 • #805: Chương 805 gãy chân công tử 42
 • #806: Chương 806 gãy chân công tử 43
 • #807: Chương 807 gãy chân công tử 44
 • #808: Chương 808 gãy chân công tử 45
 • #809: Chương 809 gãy chân công tử 46
 • #810: Chương 810 gãy chân công tử 47
 • #811: Chương 811 gãy chân công tử 48
 • #812: Chương 812 thông linh đại lão 1
 • #813: Chương 813 thông linh đại lão 2
 • #814: Chương 814 thông linh đại lão 3
 • #815: Chương 815 thông linh đại lão 4
 • #816: Chương 816 thông linh đại lão 5
 • #817: Chương 817 thông linh đại lão 6
 • #818: Chương 818 thông linh đại lão 7
 • #819: Chương 819 thông linh đại lão 8
 • #820: Chương 820 thông linh đại lão 9
 • #821: Chương 821 thông linh đại lão 10
 • #822: Chương 822 thông linh đại lão 11
 • #823: Chương 823 thông linh đại lão 12
 • #824: Chương 824 thông linh đại lão 13
 • #825: Chương 825 thông linh đại lão 14
 • #826: Chương 826 thông linh đại lão 15
 • #827: Chương 827 thông linh đại lão 16
 • #828: Chương 828 thông linh đại lão 17
 • #829: Chương 829 thông linh đại lão 18
 • #830: Chương 830 thông linh đại lão 19
 • #831: Chương 831 thông linh đại lão 20
 • #832: Chương 832 thông linh đại lão 21
 • #833: Chương 833 thông linh đại lão 22
 • #834: Chương 834 thông linh đại lão 23
 • #835: Chương 835 thông linh đại lão 24
 • #836: Chương 836 thông linh đại lão 25
 • #837: Chương 837 thông linh đại lão 26
 • #838: Chương 838 thông linh đại lão 27
 • #839: Chương 839 thông linh đại lão 28
 • #840: Chương 840 thông linh đại lão 29
 • #841: Chương 841 thông linh đại lão 30
 • #842: Chương 842 thông linh đại lão 31
 • #843: Chương 843 thông linh đại lão 32
 • #844: Chương 844 thông linh đại lão 33
 • #845: Chương 845 thông linh đại lão 34
 • #846: Chương 846 thông linh đại lão 35
 • #847: Chương 847 thông linh đại lão 36
 • #848: Chương 848 thông linh đại lão 37
 • #849: Chương 849 thông linh đại lão 38
 • #850: Chương 850 thông linh đại lão 39
 • #851: Chương 851 thông linh đại lão 40
 • #852: Chương 852 thông linh đại lão 41
 • #853: Chương 853 thông linh đại lão 42
 • #854: Chương 854 thông linh đại lão 43
 • #855: Chương 855 thông linh đại lão 44
 • #856: Chương 856 thông linh đại lão 45
 • #857: Chương 857 thông linh đại lão 46
 • #858: Chương 858 thông linh đại lão 47
 • #859: Chương 859 thông linh đại lão 48
 • #860: Chương 860 thông linh đại lão 49
 • #861: Chương 861 thông linh đại lão 50
 • #862: Chương 862 điện cạnh đại thần 1
 • #863: Chương 863 điện cạnh đại thần 2
 • #864: Chương 864 điện cạnh đại thần 3
 • #865: Chương 865 điện cạnh đại thần 4
 • #866: Chương 866 điện cạnh đại thần 5
 • #867: Chương 867 điện cạnh đại thần 6
 • #868: Chương 868 điện cạnh đại thần 7
 • #869: Chương 869 điện cạnh đại thần 8
 • #870: Chương 870 điện cạnh đại thần 9
 • #871: Chương 871 điện cạnh đại thần 10
 • #872: Chương 872 điện cạnh đại thần 11
 • #873: Chương 873 điện cạnh đại thần 12
 • #874: Chương 874 điện cạnh đại thần 13
 • #875: Chương 875 điện cạnh đại thần 14
 • #876: Chương 876 điện cạnh đại thần 15
 • #877: Chương 877 điện cạnh đại thần 16
 • #878: Chương 878 điện cạnh đại thần 17
 • #879: Chương 879 điện cạnh đại thần 18
 • #880: Chương 880 điện cạnh đại thần 19
 • #881: Chương 881 điện cạnh đại thần 20
 • #882: Chương 882 điện cạnh đại thần 21
 • #883: Chương 883 điện cạnh đại thần 22
 • #884: Chương 884 điện cạnh đại thần 23
 • #885: Chương 885 điện cạnh đại thần 24
 • #886: Chương 886 điện cạnh đại thần 25
 • #887: Chương 887 điện cạnh đại thần 26
 • #888: Chương 888 điện cạnh đại thần 27
 • #889: Chương 889 điện cạnh đại thần 28
 • #890: Chương 890 điện cạnh đại thần 29
 • #891: Chương 891 điện cạnh đại thần 30
 • #892: Chương 892 điện cạnh đại thần 31
 • #893: Chương 893 điện cạnh đại thần 32
 • #894: Chương 894 điện cạnh đại thần 33
 • #895: Chương 895 điện cạnh đại thần 34
 • #896: Chương 896 điện cạnh đại thần 35
 • #897: Chương 897 điện cạnh đại thần 36
 • #898: Chương 898 điện cạnh đại thần 37
 • #899: Chương 899 điện cạnh đại thần 38
 • #900: Chương 900 điện cạnh đại thần 39
 • #901: Chương 901 điện cạnh đại thần 40
 • #902: Chương 902 điện cạnh đại thần 41
 • #903: Chương 903 điện cạnh đại thần 42
 • #904: Chương 904 điện cạnh đại thần 43
 • #905: Chương 905 điện cạnh đại thần 44
 • #906: Chương 906 điện cạnh đại thần 45
 • #907: Chương 907 điện cạnh đại thần 46
 • #908: Chương 908 điện cạnh đại thần 47
 • #909: Chương 909 điện cạnh đại thần 48
 • #910: Chương 910 điện cạnh đại thần 49
 • #911: Chương 911 điện cạnh đại thần 50
 • #912: Chương 912 điện cạnh đại thần 51
 • #913: Chương 913 điện cạnh đại thần 52
 • #914: Chương 914 điện cạnh đại thần 53
 • #915: Chương 915 điện cạnh đại thần 54
 • #916: Chương 916 điện cạnh đại thần 55
 • #917: Chương 917 điện cạnh đại thần 56
 • #918: Chương 918 điện cạnh đại thần 57
 • #919: Chương 919 điện cạnh đại thần 58
 • #920: Chương 920 điện cạnh đại thần 59
 • #921: Chương 921 bá đạo trong núi hán 1
 • #922: Chương 922 bá đạo trong núi hán 3
 • #923: Chương 923 bá đạo trong núi hán 4
 • #924: Chương 924 bá đạo trong núi hán 5
 • #925: Chương 925 bá đạo trong núi hán 6
 • #926: Chương 926 bá đạo trong núi hán 7
 • #927: Chương 927 bá đạo trong núi hán 8
 • #928: Chương 928 bá đạo trong núi hán 9
 • #929: Chương 929 bá đạo trong núi hán 10
 • #930: Chương 930 bá đạo trong núi hán 11
 • #931: Chương 931 bá đạo trong núi hán 12
 • #932: Chương 932 bá đạo trong núi hán 13
 • #933: Chương 933 bá đạo trong núi hán 14
 • #934: Chương 934 bá đạo trong núi hán 15
 • #935: Chương 935 bá đạo trong núi hán 16
 • #936: Chương 936 bá đạo trong núi hán 17
 • #937: Chương 937 bá đạo trong núi hán 18
 • #938: Chương 938 bá đạo trong núi hán 19
 • #939: Chương 939 bá đạo trong núi hán 20
 • #940: Chương 940 bá đạo trong núi hán 21
 • #941: Chương 941 bá đạo trong núi hán 22
 • #942: Chương 942 bá đạo trong núi hán 23
 • #943: Chương 943 bá đạo trong núi hán 24
 • #944: Chương 944 bá đạo trong núi hán 25
 • #945: Chương 945 bá đạo trong núi hán 26
 • #946: Chương 946 bá đạo trong núi hán 27
 • #947: Chương 947 bá đạo trong núi hán 28
 • #948: Chương 948 bá đạo trong núi hán 29
 • #949: Chương 949 bá đạo trong núi hán 30
 • #950: Chương 950 bá đạo trong núi hán 31
 • #951: Chương 951 bá đạo trong núi hán 32
 • #952: Chương 952 bá đạo trong núi hán 33
 • #953: Chương 953 bá đạo trong núi hán 34
 • #954: Chương 954 bá đạo trong núi hán 35
 • #955: Chương 955 bá đạo trong núi hán 36
 • #956: Chương 956 bá đạo trong núi hán 37
 • #957: Chương 957 bá đạo trong núi hán 38
 • #958: Chương 958 bá đạo trong núi hán 39
 • #959: Chương 959 bá đạo trong núi hán 40
 • #960: Chương 960 bá đạo trong núi hán 41
 • #961: Chương 961 bá đạo trong núi hán 42
 • #962: Chương 962 bá đạo trong núi hán 43
 • #963: Chương 963 bá đạo trong núi hán 44
 • #964: Chương 964 bá đạo trong núi hán 45
 • #965: Chương 965 bá đạo trong núi hán 46
 • #966: Chương 966 bá đạo trong núi hán 47
 • #967: Chương 967 bá đạo trong núi hán 48
 • #968: Chương 968 bá đạo trong núi hán 49
 • #969: Chương 969 bá đạo trong núi hán 50
 • #970: Chương 970 bá đạo trong núi hán 51
 • #971: Chương 971 mạt thế đại lão 1
 • #972: Chương 972 mạt thế đại lão 2
 • #973: Chương 973 mạt thế đại lão 3
 • #974: Chương 974 mạt thế đại lão 4
 • #975: Chương 975 mạt thế đại lão 5
 • #976: Chương 976 mạt thế đại lão 6
 • #977: Chương 977 mạt thế đại lão 7
 • #978: Chương 978 mạt thế đại lão 8
 • #979: Chương 979 mạt thế đại lão 9
 • #980: Chương 980 mạt thế đại lão 10
 • #981: Chương 981 mạt thế đại lão 11
 • #982: Chương 982 mạt thế đại lão 12
 • #983: Chương 983 mạt thế đại lão 13
 • #984: Chương 984 mạt thế đại lão 14
 • #985: Chương 985 mạt thế đại lão 15
 • #986: Chương 986 mạt thế đại lão 16
 • #987: Chương 987 mạt thế đại lão 17
 • #988: Chương 988 mạt thế đại lão 18
 • #989: Chương 989 mạt thế đại lão 19
 • #990: Chương 990 mạt thế đại lão 20
 • #991: Chương 991 mạt thế đại lão 21
 • #992: Chương 992 mạt thế đại lão 22
 • #993: Chương 993 mạt thế đại lão 23
 • #994: Chương 994 mạt thế đại lão 24
 • #995: Chương 995 mạt thế đại lão 25
 • #996: Chương 996 mạt thế đại lão 26
 • #997: Chương 997 mạt thế đại lão 27
 • #998: Chương 998 mạt thế đại lão 28
 • #999: Chương 999 mạt thế đại lão 29
 • #1000: Chương 1000 mạt thế đại lão 30
 • #1001: Chương 1001 mạt thế đại lão 31
 • #1002: Chương 1002 mạt thế đại lão 32
 • #1003: Chương 1003 mạt thế đại lão 33
 • #1004: Chương 1004 mạt thế đại lão 34
 • #1005: Chương 1005 mạt thế đại lão 35
 • #1006: Chương 1006 mạt thế đại lão 36
 • #1007: Chương 1007 mạt thế đại lão 37
 • #1008: Chương 1008 mạt thế đại lão 38
 • #1009: Chương 1009 mạt thế đại lão 39
 • #1010: Chương 1010 mạt thế đại lão 40
 • #1011: Chương 1011 mạt thế đại lão 41
 • #1012: Chương 1012 mạt thế đại lão 42
 • #1013: Chương 1013 mạt thế đại lão 43
 • #1014: Chương 1014 mạt thế đại lão 44
 • #1015: Chương 1015 mạt thế đại lão 45
 • #1016: Chương 1016 mạt thế đại lão 46
 • #1017: Chương 1017 mạt thế đại lão 47
 • #1018: Chương 1018 mạt thế đại lão 48
 • #1019: Chương 1019 mạt thế đại lão 49
 • #1020: Chương 1020 mạt thế đại lão 50
 • #1021: Chương 1021 mạt thế đại lão 51
 • #1022: Chương 1022 mạt thế đại lão 52
 • #1023: Chương 1023 mạt thế đại lão 53
 • #1024: Chương 1024 mạt thế đại lão 54
 • #1025: Chương 1025 mạt thế đại lão 55
 • #1026: Chương 1026 băng sơn bác sĩ 1
 • #1027: Chương 1027 băng sơn bác sĩ 2
 • #1028: Chương 1028 băng sơn bác sĩ 3
 • #1029: Chương 1029 băng sơn bác sĩ 4
 • #1030: Chương 1030 băng sơn bác sĩ 5
 • #1031: Chương 1031 băng sơn bác sĩ 6
 • #1032: Chương 1032 băng sơn bác sĩ 7
 • #1033: Chương 1033 băng sơn bác sĩ 8
 • #1034: Chương 1034 băng sơn bác sĩ 9
 • #1035: Chương 1035 băng sơn bác sĩ 10
 • #1036: Chương 1036 băng sơn bác sĩ 11
 • #1037: Chương 1037 băng sơn bác sĩ 12
 • #1038: Chương 1038 băng sơn bác sĩ 13
 • #1039: Chương 1039 băng sơn bác sĩ 14
 • #1040: Chương 1040 băng sơn bác sĩ 15
 • #1041: Chương 1041 băng sơn bác sĩ 16
 • #1042: Chương 1042 băng sơn bác sĩ 17
 • #1043: Chương 1043 băng sơn bác sĩ 18
 • #1044: Chương 1044 băng sơn bác sĩ 19
 • #1045: Chương 1045 băng sơn bác sĩ 20
 • #1046: Chương 1046 băng sơn bác sĩ 21
 • #1047: Chương 1047 băng sơn bác sĩ 22
 • #1048: Chương 1048 băng sơn bác sĩ 23
 • #1049: Chương 1049 băng sơn bác sĩ 24
 • #1050: Chương 1050 băng sơn bác sĩ 25
 • #1051: Chương 1051 băng sơn bác sĩ 26
 • #1052: Chương 1052 băng sơn bác sĩ 27
 • #1053: Chương 1053 băng sơn bác sĩ 28
 • #1054: Chương 1054 băng sơn bác sĩ 29
 • #1055: Chương 1055 băng sơn bác sĩ 30
 • #1056: Chương 1056 băng sơn bác sĩ 31
 • #1057: Chương 1057 băng sơn bác sĩ 32
 • #1058: Chương 1058 băng sơn bác sĩ 33
 • #1059: Chương 1059 băng sơn bác sĩ 34
 • #1060: Chương 1060 băng sơn bác sĩ 35
 • #1061: Chương 1061 băng sơn bác sĩ 36
 • #1062: Chương 1062 băng sơn bác sĩ 37
 • #1063: Chương 1063 băng sơn bác sĩ 38
 • #1064: Chương 1064 băng sơn bác sĩ 39
 • #1065: Chương 1065 băng sơn bác sĩ 40
 • #1066: Chương 1066 băng sơn bác sĩ 41
 • #1067: Chương 1067 băng sơn bác sĩ 42
 • #1068: Chương 1068 băng sơn bác sĩ 43
 • #1069: Chương 1069 băng sơn bác sĩ 44
 • #1070: Chương 1070 băng sơn bác sĩ 45
 • #1071: Chương 1071 băng sơn bác sĩ 46
 • #1072: Chương 1072 băng sơn bác sĩ 47
 • #1073: Chương 1073 băng sơn bác sĩ 48
 • #1074: Chương 1074 băng sơn bác sĩ 49
 • #1075: Chương 1075 băng sơn bác sĩ 50
 • #1076: Chương 1076 băng sơn bác sĩ 51
 • #1077: Chương 1077 băng sơn bác sĩ 52
 • #1078: Chương 1078 băng sơn bác sĩ 53
 • #1079: Chương 1079 băng sơn bác sĩ 54
 • #1080: Chương 1080 băng sơn bác sĩ 55
 • #1081: Chương 1081 băng sơn bác sĩ 56
 • #1082: Chương 1082 băng sơn bác sĩ 57
 • #1083: Chương 1083 băng sơn bác sĩ 58
 • #1084: Chương 1084 băng sơn bác sĩ 59
 • #1085: Chương 1085 lãnh khốc tổng tài 1
 • #1086: Chương 1086 lãnh khốc tổng tài 2
 • #1087: Chương 1087 lãnh khốc tổng tài 3
 • #1088: Chương 1088 lãnh khốc tổng tài 4
 • #1089: Chương 1089 lãnh khốc tổng tài 5
 • #1090: Chương 1090 lãnh khốc tổng tài 6
 • #1091: Chương 1091 lãnh khốc tổng tài 7
 • #1092: Chương 1092 lãnh khốc tổng tài 8
 • #1093: Chương 1093 lãnh khốc tổng tài 9
 • #1094: Chương 1094 lãnh khốc tổng tài 10
 • #1095: Chương 1095 lãnh khốc tổng tài 11
 • #1096: Chương 1096 lãnh khốc tổng tài 12
 • #1097: Chương 1097 lãnh khốc tổng tài 13
 • #1098: Chương 1098 lãnh khốc tổng tài 14
 • #1099: Chương 1099 lãnh khốc tổng tài 15
 • #1100: Chương 1100 lãnh khốc tổng tài 16
 • #1101: Chương 1101 lãnh khốc tổng tài 17
 • #1102: Chương 1102 lãnh khốc tổng tài 18
 • #1103: Chương 1103 lãnh khốc tổng tài 19
 • #1104: Chương 1104 lãnh khốc tổng tài 20
 • #1105: Chương 1105 lãnh khốc tổng tài 21
 • #1106: Chương 1106 lãnh khốc tổng tài 22
 • #1107: Chương 1107 lãnh khốc tổng tài 23
 • #1108: Chương 1108 lãnh khốc tổng tài 24
 • #1109: Chương 1109 lãnh khốc tổng tài 25
 • #1110: Chương 1110 lãnh khốc tổng tài 26
 • #1111: Chương 1111 lãnh khốc tổng tài 27
 • #1112: Chương 1112 lãnh khốc tổng tài 28
 • #1113: Chương 1113 lãnh khốc tổng tài 29
 • #1114: Chương 1114 lãnh khốc tổng tài 30
 • #1115: Chương 1115 lãnh khốc tổng tài 31
 • #1116: Chương 1116 lãnh khốc tổng tài 32
 • #1117: Chương 1117 lãnh khốc tổng tài 33
 • #1118: Chương 1118 lãnh khốc tổng tài 34
 • #1119: Chương 1119 lãnh khốc tổng tài 35
 • #1120: Chương 1120 lãnh khốc tổng tài 36
 • #1121: Chương 1121 lãnh khốc tổng tài 37
 • #1122: Chương 1122 lãnh khốc tổng tài 38
 • #1123: Chương 1123 lãnh khốc tổng tài 39
 • #1124: Chương 1124 lãnh khốc tổng tài 40
 • #1125: Chương 1125 lãnh khốc tổng tài 41
 • #1126: Chương 1126 lãnh khốc tổng tài 42
 • #1127: Chương 1127 lãnh khốc tổng tài 43
 • #1128: Chương 1128 lãnh khốc tổng tài 44
 • #1129: Chương 1129 lãnh khốc tổng tài 45
 • #1130: Chương 1130 lãnh khốc tổng tài 46
 • #1131: Chương 1131 lãnh khốc tổng tài 47
 • #1132: Chương 1132 lãnh khốc tổng tài 48
 • #1133: Chương 1133 lãnh khốc tổng tài 49
 • #1134: Chương 1134 lãnh khốc tổng tài 50
 • #1135: Chương 1135 lãnh khốc tổng tài 51
 • #1136: Chương 1136 lãnh khốc tổng tài 52
 • #1137: Chương 1137 lãnh khốc tổng tài 53
 • #1138: Chương 1138 lãnh khốc tổng tài 54
 • #1139: Chương 1139 lãnh khốc tổng tài 55
 • #1140: Chương 1140 thẹn thùng Hà Bá 1
 • #1141: Chương 1141 thẹn thùng Hà Bá 2
 • #1142: Chương 1142 thẹn thùng Hà Bá 3
 • #1143: Chương 1143 thẹn thùng Hà Bá 4
 • #1144: Chương 1144 thẹn thùng Hà Bá 5
 • #1145: Chương 1145 thẹn thùng Hà Bá 6
 • #1146: Chương 1146 thẹn thùng Hà Bá 7
 • #1147: Chương 1147 thẹn thùng Hà Bá 8
 • #1148: Chương 1148 thẹn thùng Hà Bá 9
 • #1149: Chương 1149 thẹn thùng Hà Bá 10
 • #1150: Chương 1150 thẹn thùng Hà Bá 11
 • #1151: Chương 1151 thẹn thùng Hà Bá 12
 • #1152: Chương 1152 thẹn thùng Hà Bá 13
 • #1153: Chương 1153 thẹn thùng Hà Bá 14
 • #1154: Chương 1154 thẹn thùng Hà Bá 15
 • #1155: Chương 1155 thẹn thùng Hà Bá 16
 • #1156: Chương 1156 thẹn thùng Hà Bá 17
 • #1157: Chương 1157 thẹn thùng Hà Bá 18
 • #1158: Chương 1158 thẹn thùng Hà Bá 19
 • #1159: Chương 1159 thẹn thùng Hà Bá 20
 • #1160: Chương 1160 thẹn thùng Hà Bá 21
 • #1161: Chương 1161 thẹn thùng Hà Bá 22
 • #1162: Chương 1162 thẹn thùng Hà Bá 23
 • #1163: Chương 1163 thẹn thùng Hà Bá 24
 • #1164: Chương 1164 thẹn thùng Hà Bá 25
 • #1165: Chương 1165 thẹn thùng Hà Bá 26
 • #1166: Chương 1166 thẹn thùng Hà Bá 27
 • #1167: Chương 1167 thẹn thùng Hà Bá 28
 • #1168: Chương 1168 thẹn thùng Hà Bá 29
 • #1169: Chương 1169 thẹn thùng Hà Bá 30
 • #1170: Chương 1170 thẹn thùng Hà Bá 31
 • #1171: Chương 1171 thẹn thùng Hà Bá 32
 • #1172: Chương 1172 thẹn thùng Hà Bá 33
 • #1173: Chương 1173 thẹn thùng Hà Bá 34
 • #1174: Chương 1174 thẹn thùng Hà Bá 35
 • #1175: Chương 1175 thẹn thùng Hà Bá 36
 • #1176: Chương 1176 thẹn thùng Hà Bá 37
 • #1177: Chương 1177 thẹn thùng Hà Bá 38
 • #1178: Chương 1178 thẹn thùng Hà Bá 39
 • #1179: Chương 1179 thẹn thùng Hà Bá 40
 • #1180: Chương 1180 người mù tổng tài 1
 • #1181: Chương 1181 người mù tổng tài 2
 • #1182: Chương 1182 người mù tổng tài 3
 • #1183: Chương 1183 người mù tổng tài 4
 • #1184: Chương 1184 người mù tổng tài 5
 • #1185: Chương 1185 người mù tổng tài 6
 • #1186: Chương 1186 người mù tổng tài 7
 • #1187: Chương 1187 người mù tổng tài 8
 • #1188: Chương 1188 người mù tổng tài 9
 • #1189: Chương 1189 người mù tổng tài 10
 • #1190: Chương 1190 người mù tổng tài 11
 • #1191: Chương 1191 người mù tổng tài 12
 • #1192: Chương 1192 người mù tổng tài 13
 • #1193: Chương 1193 người mù tổng tài 14
 • #1194: Chương 1194 người mù tổng tài 15
 • #1195: Chương 1195 người mù tổng tài 16
 • #1196: Chương 1196 người mù tổng tài 17
 • #1197: Chương 1197 người mù tổng tài 18
 • #1198: Chương 1198 người mù tổng tài 19
 • #1199: Chương 1199 người mù tổng tài 20
 • #1200: Chương 1200 người mù tổng tài 21
 • #1201: Chương 1201 người mù tổng tài 22
 • #1202: Chương 1202 người mù tổng tài 23
 • #1203: Chương 1203 người mù tổng tài 24
 • #1204: Chương 1204 người mù tổng tài 25
 • #1205: Chương 1205 người mù tổng tài 26
 • #1206: Chương 1206 người mù tổng tài 27
 • #1207: Chương 1207 người mù tổng tài 28
 • #1208: Chương 1208 người mù tổng tài 29
 • #1209: Chương 1209 người mù tổng tài 30
 • #1210: Chương 1210 người mù tổng tài 31
 • #1211: Chương 1211 người mù tổng tài 32
 • #1212: Chương 1212 người mù tổng tài 33
 • #1213: Chương 1213 người mù tổng tài 34
 • #1214: Chương 1214 người mù tổng tài 35
 • #1215: Chương 1215 người mù tổng tài 36
 • #1216: Chương 1216 người mù tổng tài 37
 • #1217: Chương 1217 người mù tổng tài 38
 • #1218: Chương 1218 người mù tổng tài 39
 • #1219: Chương 1219 người mù tổng tài 40
 • #1220: Chương 1220 người mù tổng tài 41
 • #1221: Chương 1221 người mù tổng tài 42
 • #1222: Chương 1222 người mù tổng tài 43
 • #1223: Chương 1223 người mù tổng tài 44
 • #1224: Chương 1224 người mù tổng tài 45
 • #1225: Chương 1225 người mù tổng tài 46
 • #1226: Chương 1226 người mù tổng tài 47
 • #1227: Chương 1227 người mù tổng tài 48
 • #1228: Chương 1228 người mù tổng tài 49
 • #1229: Chương 1229 người mù tổng tài 50
 • #1230: Chương 1230 người mù tổng tài 51
 • #1231: Chương 1231 nữ trang đại lão 1
 • #1232: Chương 1232 nữ trang đại lão 2
 • #1233: Chương 1233 nữ trang đại lão 3
 • #1234: Chương 1234 nữ trang đại lão 4
 • #1235: Chương 1235 nữ trang đại lão 5
 • #1236: Chương 1236 nữ trang đại lão 6
 • #1237: Chương 1237 nữ trang đại lão 7
 • #1238: Chương 1238 nữ trang đại lão 8
 • #1239: Chương 1239 nữ trang đại lão 9
 • #1240: Chương 1240 nữ trang đại lão 10
 • #1241: Chương 1241 nữ trang đại lão 11
 • #1242: Chương 1242 nữ trang đại lão 12
 • #1243: Chương 1243 nữ trang đại lão 13
 • #1244: Chương 1244 nữ trang đại lão 14
 • #1245: Chương 1245 nữ trang đại lão 15
 • #1246: Chương 1246 nữ trang đại lão 16
 • #1247: Chương 1247 nữ trang đại lão 16
 • #1248: Chương 1248 nữ trang đại lão 17
 • #1249: Chương 1249 nữ trang đại lão 18
 • #1250: Chương 1250 nữ trang đại lão 19
 • #1251: Chương 1251 nữ trang đại lão 20
 • #1252: Chương 1252 nữ trang đại lão 21
 • #1253: Chương 1253 nữ trang đại lão 22
 • #1254: Chương 1254 nữ trang đại lão 23
 • #1255: Chương 1255 nữ trang đại lão 24
 • #1256: Chương 1256 nữ trang đại lão 25
 • #1257: Chương 1257 nữ trang đại lão 26
 • #1258: Chương 1258 nữ trang đại lão 27
 • #1259: Đệ 1259 chương nữ trang đại lão 28
 • #1260: Chương 1260 nữ trang đại lão 29
 • #1261: Chương 1261 nữ trang đại lão 30
 • #1262: Chương 1262 nữ trang đại lão 31
 • #1263: Chương 1263 nữ trang đại lão 32
 • #1264: Chương 1264 nữ trang đại lão 33
 • #1265: Chương 1265 nữ trang đại lão 34
 • #1266: Chương 1266 nữ trang đại lão 35
 • #1267: Chương 1267 nữ trang đại lão 36
 • #1268: Chương 1268 nữ trang đại lão 37
 • #1269: Chương 1269 nữ trang đại lão 38
 • #1270: Chương 1270 nữ trang đại lão 39
 • #1271: Chương 1271 nữ trang đại lão 40
 • #1272: Chương 1272 nữ trang đại lão 41
 • #1273: Chương 1273 nữ trang đại lão 42
 • #1274: Chương 1274 nữ trang đại lão 43
 • #1275: Chương 1275 nữ trang đại lão 44
 • #1276: Chương 1276 nữ trang đại lão 45
 • #1277: Chương 1277 nữ trang đại lão 46
 • #1278: Chương 1278 nữ trang đại lão 47
 • #1279: Chương 1279 nữ trang đại lão 48
 • #1280: Chương 1280 nữ trang đại lão 49
 • #1281: Chương 1281 nữ trang đại lão 50
 • #1282: Chương 1282 phiên ngoại
 • #1283: Chương 1283 chú lùn bạn trai 1
 • #1284: Chương 1284 chú lùn bạn trai 2
 • #1285: Chương 1285 chú lùn bạn trai 3
 • #1286: Chương 1286 chú lùn bạn trai 4
 • #1287: Chương 1287 chú lùn bạn trai 5
 • #1288: Chương 1288 chú lùn bạn trai 6
 • #1289: Chương 1289 chú lùn bạn trai 7
 • #1290: Chương 1290 chú lùn bạn trai 8
 • #1291: Chương 1291 chú lùn bạn trai 9
 • #1292: Chương 1292 chú lùn bạn trai 10
 • #1293: Chương 1293 chú lùn bạn trai 11
 • #1294: Chương 1294 chú lùn bạn trai 12
 • #1295: Chương 1295 chú lùn bạn trai 13
 • #1296: Chương 1296 chú lùn bạn trai 14
 • #1297: Chương 1297 chú lùn bạn trai 15
 • #1298: Chương 1298 chú lùn bạn trai 16
 • #1299: Chương 1299 chú lùn bạn trai 17
 • #1300: Chương 1300 chú lùn bạn trai 18
 • #1301: Chương 1301 chú lùn bạn trai 28
 • #1302: Chương 1302 chú lùn bạn trai 29
 • #1303: Chương 1303 chú lùn bạn trai 30
 • #1304: Chương 1304 chú lùn bạn trai 31
 • #1305: Chương 1305 chú lùn bạn trai 32
 • #1306: Chương 1306 chú lùn bạn trai 33
 • #1307: Chương 1307 chú lùn bạn trai 34
 • #1308: Chương 1308 chú lùn bạn trai 35
 • #1309: Chương 1309 chú lùn bạn trai 36
 • #1310: Chương 1310 chú lùn bạn trai 37
 • #1311: Chương 1311 chú lùn bạn trai 38
 • #1312: Chương 1312 chú lùn bạn trai 39
 • #1313: Chương 1313 chú lùn bạn trai 40
 • #1314: Chương 1314 chú lùn bạn trai 38
 • #1315: Chương 1315 chú lùn bạn trai 39
 • #1316: Chương 1316 chú lùn bạn trai 40
 • #1317: Chương 1317 chú lùn bạn trai 41
 • #1318: Chương 1318 chú lùn bạn trai 42
 • #1319: Chương 1319 chú lùn bạn trai 43
 • #1320: Chương 1320 chú lùn bạn trai 44
 • #1321: Chương 1321 chú lùn bạn trai 45
 • #1322: Chương 1322 chú lùn bạn trai 38
 • #1323: Chương 1323 chú lùn bạn trai 39
 • #1324: Chương 1324 chú lùn bạn trai 40
 • #1325: Chương 1325 chú lùn bạn trai 41
 • #1326: Chương 1326 chú lùn bạn trai 42
 • #1327: Chương 1327 chú lùn bạn trai 43
 • #1328: Chương 1328 chú lùn bạn trai 44
 • #1329: Chương 1329 chú lùn bạn trai 45
 • #1330: Chương 1330 chú lùn bạn trai 46
 • #1331: Chương 1331 chú lùn bạn trai 47
 • #1332: Chương 1332 chú lùn bạn trai 48
 • #1333: Chương 1333 chú lùn bạn trai 49
 • #1334: Chương 1334 chú lùn bạn trai 50
 • #1335: Chương 1335 chú lùn bạn trai 51
 • #1336: Chương 1336 chú lùn bạn trai 52
 • #1337: Chương 1337 chú lùn bạn trai 53
 • #1338: Chương 1338 chú lùn bạn trai 54
 • #1339: Chương 1339 chú lùn bạn trai 55
 • #1340: Chương 1340 dị đồng vương tử 1
 • #1341: Chương 1341 dị đồng vương tử 2
 • #1342: Chương 1342 dị đồng vương tử 3
 • #1343: Chương 1343 dị đồng vương tử 4
 • #1344: Chương 1344 dị đồng vương tử 5
 • #1345: Chương 1345 dị đồng vương tử 6
 • #1346: Chương 1346 dị đồng vương tử 7
 • #1347: Chương 1347 dị đồng vương tử 8
 • #1348: Chương 1348 dị đồng vương tử 9
 • #1349: Chương 1349 dị đồng vương tử 10
 • #1350: Chương 1350 dị đồng vương tử 11
 • #1351: Chương 1351 dị đồng vương tử 12
 • #1352: Chương 1352 dị đồng vương tử 13
 • #1353: Chương 1353 dị đồng vương tử 14
 • #1354: Chương 1354 dị đồng vương tử 15
 • #1355: Chương 1355 dị đồng vương tử 16
 • #1356: Chương 1356 dị đồng vương tử 17
 • #1357: Chương 1357 dị đồng vương tử 18
 • #1358: Chương 1358 dị đồng vương tử 19
 • #1359: Chương 1359 dị đồng vương tử 20
 • #1360: Chương 1360 dị đồng vương tử 21
 • #1361: Chương 1361 dị đồng vương tử 22
 • #1362: Chương 1362 dị đồng vương tử 23
 • #1363: Chương 1363 dị đồng vương tử 24
 • #1364: Chương 1364 dị đồng vương tử 25
 • #1365: Chương 1365 dị đồng vương tử 26
 • #1366: Chương 1366 dị đồng vương tử 27
 • #1367: Chương 1367 đệ 1368 dị đồng vương tử 28
 • #1368: Chương 1368 dị đồng vương tử 29
 • #1369: Chương 1369 dị đồng vương tử 30
 • #1370: Chương 1370 dị đồng vương tử 31
 • #1371: Chương 1371 dị đồng vương tử 32
 • #1372: Chương 1372 dị đồng vương tử 33
 • #1373: Chương 1373 dị đồng vương tử 34
 • #1374: Chương 1374 dị đồng vương tử 35
 • #1375: Chương 1375 dị đồng vương tử 36
 • #1376: Chương 1376 dị đồng vương tử 37
 • #1377: Chương 1377 dị đồng vương tử 38
 • #1378: Chương 1378 dị đồng vương tử 39
 • #1379: Chương 1379 dị đồng vương tử 40
 • #1380: Chương 1380 dị đồng vương tử 41
 • #1381: Chương 1381 dị đồng vương tử 42
 • #1382: Chương 1382 hào môn lão nam nhân 1
 • #1383: Chương 1383 hào môn lão nam nhân 2
 • #1384: Chương 1384 hào môn lão nam nhân 3
 • #1385: Chương 1385 hào môn lão nam nhân 4
 • #1386: Chương 1386 hào môn lão nam nhân 5
 • #1387: Chương 1387 hào môn lão nam nhân 6
 • #1388: Chương 1388 hào môn lão nam nhân 7
 • #1389: Chương 1389 hào môn lão nam nhân 8
 • #1390: Chương 1390 hào môn lão nam nhân 9
 • #1391: Chương 1391 hào môn lão nam nhân 10
 • #1392: Chương 1392 hào môn lão nam nhân 11
 • #1393: Chương 1393 hào môn lão nam nhân 12
 • #1394: Chương 1394 hào môn lão nam nhân 13
 • #1395: Chương 1395 hào môn lão nam nhân 14
 • #1396: Chương 1396 hào môn lão nam nhân 15
 • #1397: Chương 1397 hào môn lão nam nhân 16
 • #1398: Chương 1398 hào môn lão nam nhân 17
 • #1399: Chương 1399 hào môn lão nam nhân 18
 • #1400: Chương 1400 hào môn lão nam nhân 19
 • #1401: Chương 1401 hào môn lão nam nhân 20
 • #1402: Chương 1402 hào môn lão nam nhân 21
 • #1403: Chương 1403 hào môn lão nam nhân 22
 • #1404: Chương 1404 hào môn lão nam nhân 23
 • #1405: Chương 1405 hào môn lão nam nhân 24
 • #1406: Chương 1406 hào môn lão nam nhân 25
 • #1407: Chương 1407 hào môn lão nam nhân 26
 • #1408: Chương 1408 hào môn lão nam nhân 27
 • #1409: Chương 1409 hào môn lão nam nhân 28
 • #1410: Chương 1410 hào môn lão nam nhân 29
 • #1411: Chương 1411 hào môn lão nam nhân 30
 • #1412: Chương 1412 hào môn lão nam nhân 31
 • #1413: Chương 1413 hào môn lão nam nhân 32
 • #1414: Chương 1414 hào môn lão nam nhân 33
 • #1415: Chương 1415 hào môn lão nam nhân 34
 • #1416: Chương 1416 hào môn lão nam nhân 35
 • #1417: Chương 1417 hào môn lão nam nhân 36
 • #1418: Chương 1418 hào môn lão nam nhân 37
 • #1419: Chương 1419 hào môn lão nam nhân 38
 • #1420: Chương 1420 hào môn lão nam nhân 39
 • #1421: Chương 1421 hào môn lão nam nhân 40
 • #1422: Chương 1422 hào môn lão nam nhân 41
 • #1423: Chương 1423 hào môn lão nam nhân 42
 • #1424: Chương 1424 hào môn lão nam nhân 43
 • #1425: Chương 1425 hào môn lão nam nhân 44
 • #1426: Chương 1426 hào môn lão nam nhân 45
 • #1427: Chương 1427 hào môn lão nam nhân 46
 • #1428: Chương 1428 hào môn lão nam nhân 47
 • #1429: Chương 1429 hào môn lão nam nhân 48
 • #1430: Chương 1430 hào môn lão nam nhân 49
 • #1431: Chương 1431 hào môn lão nam nhân 50
 • #1432: Chương 1432 hào môn lão nam nhân 51
 • #1433: Chương 1433 hào môn lão nam nhân 52
 • #1434: Chương 1434 hào môn lão nam nhân 53
 • #1435: Chương 1435 hào môn lão nam nhân 54
 • #1436: Chương 1436 hào môn lão nam nhân 55
 • #1437: Chương 1437 hào môn lão nam nhân 56
 • #1438: Chương 1438 hào môn lão nam nhân 57
 • #1439: Chương 1439 hào môn lão nam nhân 58
 • #1440: Chương 1440 hào môn lão nam nhân 59
 • #1441: Chương 1441 hào môn lão nam nhân 60
 • #1442: Chương 1442 hào môn lão nam nhân 61
 • #1443: Chương 1443 hào môn lão nam nhân 62
 • #1444: Đệ 1444 chương hào môn lão nam nhân 63
 • #1445: Chương 1445 bệnh kén ăn đạo diễn 1
 • #1446: Chương 1446 bệnh kén ăn đạo diễn 2
 • #1447: Chương 1447 bệnh kén ăn đạo diễn 3
 • #1448: Chương 1448 bệnh kén ăn đạo diễn 4
 • #1449: Chương 1449 bệnh kén ăn đạo diễn 5
 • #1450: Chương 1450 bệnh kén ăn đạo diễn 6
 • #1451: Chương 1451 bệnh kén ăn đạo diễn 7
 • #1452: Chương 1452 bệnh kén ăn đạo diễn 8
 • #1453: Chương 1453 bệnh kén ăn đạo diễn 9
 • #1454: Chương 1454 bệnh kén ăn đạo diễn 10
 • #1455: Chương 1455 bệnh kén ăn đạo diễn 11
 • #1456: Chương 1456 bệnh kén ăn đạo diễn 12
 • #1457: Chương 1457 bệnh kén ăn đạo diễn 13
 • #1458: Chương 1458 bệnh kén ăn đạo diễn 14
 • #1459: Chương 1459 bệnh kén ăn đạo diễn 15
 • #1460: Chương 1460 bệnh kén ăn đạo diễn 16
 • #1461: Chương 1461 bệnh kén ăn đạo diễn 17
 • #1462: Chương 1462 bệnh kén ăn đạo diễn 18
 • #1463: Chương 1463 bệnh kén ăn đạo diễn 19
 • #1464: Chương 1464 bệnh kén ăn đạo diễn 20
 • #1465: Chương 1465 bệnh kén ăn đạo diễn 21
 • #1466: Chương 1466 bệnh kén ăn đạo diễn 22
 • #1467: Chương 1467 bệnh kén ăn đạo diễn 23
 • #1468: Chương 1468 bệnh kén ăn đạo diễn 24
 • #1469: Chương 1469 bệnh kén ăn đạo diễn 25
 • #1470: Chương 1470 bệnh kén ăn đạo diễn 26
 • #1471: Chương 1471 bệnh kén ăn đạo diễn 27
 • #1472: Chương 1472 bệnh kén ăn đạo diễn 28
 • #1473: Chương 1473 bệnh kén ăn đạo diễn 29
 • #1474: Chương 1474 bệnh kén ăn đạo diễn 30
 • #1475: Chương 1475 bệnh kén ăn đạo diễn 31
 • #1476: Chương 1476 bệnh kén ăn đạo diễn 32
 • #1477: Chương 1477 bệnh kén ăn đạo diễn 33
 • #1478: Chương 1478 bệnh kén ăn đạo diễn 34
 • #1479: Chương 1479 bệnh kén ăn đạo diễn 35
 • #1480: Chương 1480 bệnh kén ăn đạo diễn 36
 • #1481: Chương 1481 bệnh kén ăn đạo diễn 37
 • #1482: Chương 1482 bệnh kén ăn đạo diễn 38
 • #1483: Chương 1483 bệnh kén ăn đạo diễn 39
 • #1484: Chương 1484 bệnh kén ăn đạo diễn 40
 • #1485: Chương 1485 bệnh kén ăn đạo diễn 41
 • #1486: Chương 1486 bệnh kén ăn đạo diễn 42
 • #1487: Chương 1487 bệnh kén ăn đạo diễn 43
 • #1488: Chương 1488 bệnh kén ăn đạo diễn 44
 • #1489: Chương 1489 bệnh kén ăn đạo diễn 45
 • #1490: Chương 1490 bệnh kén ăn đạo diễn 46
 • #1491: Chương 1491 bệnh kén ăn đạo diễn 47
 • #1492: Chương 1492 bệnh kén ăn đạo diễn 48
 • #1493: Chương 1493 bệnh kén ăn đạo diễn 49
 • #1494: Chương 1494 bệnh kén ăn đạo diễn 50
 • #1495: Chương 1495 bệnh kén ăn đạo diễn 51
 • #1496: Chương 1496 bệnh kén ăn đạo diễn 52
 • #1497: Chương 1497 bệnh kén ăn đạo diễn 53
 • #1498: Chương 1498 bệnh kén ăn đạo diễn 54
 • #1499: Chương 1499 bệnh kén ăn đạo diễn 55
 • #1500: Chương 1500 bệnh kén ăn đạo diễn 56
 • #1501: Chương 1501 bệnh kén ăn đạo diễn 57
 • #1502: Chương 1502 bệnh kén ăn đạo diễn 58
 • #1503: Chương 1503 quỷ hút máu đại thần 1
 • #1504: Chương 1504 quỷ hút máu đại thần 2
 • #1505: Chương 1505 quỷ hút máu đại thần 3
 • #1506: Chương 1506 quỷ hút máu đại thần 4
 • #1507: Chương 1507 quỷ hút máu đại thần 5
 • #1508: Chương 1508 quỷ hút máu đại thần 6
 • #1509: Chương 1509 quỷ hút máu đại thần 7
 • #1510: Chương 1510 quỷ hút máu đại thần 8
 • #1511: Chương 1511 quỷ hút máu đại thần 9
 • #1512: Chương 1512 quỷ hút máu đại thần 10
 • #1513: Chương 1513 quỷ hút máu đại thần 11
 • #1514: Chương 1514 quỷ hút máu đại thần 12
 • #1515: Chương 1515 quỷ hút máu đại thần 13
 • #1516: Chương 1516 quỷ hút máu đại thần 14
 • #1517: Chương 1517 quỷ hút máu đại thần 15
 • #1518: Chương 1518 quỷ hút máu đại thần 16
 • #1519: Chương 1519 quỷ hút máu đại thần 17
 • #1520: Chương 1520 quỷ hút máu đại thần 18
 • #1521: Chương 1521 quỷ hút máu đại thần 19
 • #1522: Chương 1522 quỷ hút máu đại thần 20
 • #1523: Chương 1523 quỷ hút máu đại thần 21
 • #1524: Chương 1524 quỷ hút máu đại thần 22
 • #1525: Chương 1525 quỷ hút máu đại thần 23
 • #1526: Chương 1526 quỷ hút máu đại thần 24
 • #1527: Chương 1527 quỷ hút máu đại thần 25
 • #1528: Chương 1528 quỷ hút máu đại thần 26
 • #1529: Chương 1529 quỷ hút máu đại thần 27
 • #1530: Chương 1530 quỷ hút máu đại thần 28
 • #1531: Chương 1531 quỷ hút máu đại thần 29
 • #1532: Chương 1532 quỷ hút máu đại thần 30
 • #1533: Chương 1533 quỷ hút máu đại thần 31
 • #1534: Chương 1534 quỷ hút máu đại thần 32
 • #1535: Chương 1535 quỷ hút máu đại thần 33
 • #1536: Chương 1536 quỷ hút máu đại thần 34
 • #1537: Chương 1537 quỷ hút máu đại thần 35
 • #1538: Chương 1538 quỷ hút máu đại thần 36
 • #1539: Chương 1539 quỷ hút máu đại thần 37
 • #1540: Chương 1540 quỷ hút máu đại thần 39
 • #1541: Chương 1541 quỷ hút máu đại thần 40
 • #1542: Chương 1542 quỷ hút máu đại thần 41
 • #1543: Chương 1543 quỷ hút máu đại thần 42
 • #1544: Chương 1544 quỷ hút máu đại thần 43
 • #1545: Chương 1545 quỷ hút máu đại thần 44
 • #1546: Chương 1546 quỷ hút máu đại thần 45
 • #1547: Chương 1547 quỷ hút máu đại thần 46
 • #1548: Chương 1548 quỷ hút máu đại thần 47
 • #1549: Chương 1549 quỷ hút máu đại thần 48
 • #1550: Chương 1550 quỷ hút máu đại thần 49
 • #1551: Chương 1551 quỷ hút máu đại thần 50
 • #1552: Chương 1552 quỷ hút máu đại thần 51
 • #1553: Chương 1553 quỷ hút máu đại thần 52
 • #1554: Chương 1554 quỷ hút máu đại thần 53
 • #1555: Chương 1555 quỷ hút máu đại thần 54
 • #1556: Chương 1556 quỷ hút máu đại thần 55
 • #1557: Chương 1557 quỷ hút máu đại thần 56
 • #1558: Chương 1558 quỷ hút máu đại thần 57
 • #1559: Chương 1559 quỷ hút máu đại thần 58
 • #1560: Chương 1560 lang thiếu niên 1
 • #1561: Chương 1561 lang thiếu niên 2
 • #1562: Chương 1562 lang thiếu niên 3
 • #1563: Chương 1563 lang thiếu niên 4
 • #1564: Chương 1564 lang thiếu niên 5
 • #1565: Chương 1565 lang thiếu niên 6
 • #1566: Chương 1566 lang thiếu niên 7
 • #1567: Chương 1567 lang thiếu niên 8
 • #1568: Chương 1568 lang thiếu niên 9
 • #1569: Chương 1569 lang thiếu niên 10
 • #1570: Chương 1570 lang thiếu niên 11
 • #1571: Chương 1571 lang thiếu niên 11
 • #1572: Chương 1572 lang thiếu niên 12
 • #1573: Chương 1573 lang thiếu niên 13
 • #1574: Chương 1574 lang thiếu niên 14
 • #1575: Chương 1575 lang thiếu niên 15
 • #1576: Chương 1576 lang thiếu niên 16
 • #1577: Chương 1577 lang thiếu niên 17
 • #1578: Chương 1578 lang thiếu niên 18
 • #1579: Chương 1579 lang thiếu niên 19
 • #1580: Chương 1580 lang thiếu niên 20
 • #1581: Chương 1581 lang thiếu niên 21
 • #1582: Chương 1582 lang thiếu niên 22
 • #1583: Chương 1583 lang thiếu niên 23
 • #1584: Chương 1584 lang thiếu niên 24
 • #1585: Chương 1585 lang thiếu niên 25
 • #1586: Chương 1586 lang thiếu niên 26
 • #1587: Chương 1587 lang thiếu niên 27
 • #1588: Chương 1588 lang thiếu niên 28
 • #1589: Chương 1589 lang thiếu niên 29
 • #1590: Chương 1590 lang thiếu niên 30
 • #1591: Chương 1591 lang thiếu niên 31
 • #1592: Chương 1592 lang thiếu niên 32
 • #1593: Chương 1593 lang thiếu niên 33
 • #1594: Chương 1594 lang thiếu niên 34
 • #1595: Chương 1595 lang thiếu niên 35
 • #1596: Chương 1596 lang thiếu niên 35
 • #1597: Chương 1597 lang thiếu niên 36
 • #1598: Chương 1598 lang thiếu niên 37
 • #1599: Chương 1599 lang thiếu niên 38
 • #1600: Chương 1600 lang thiếu niên 39
 • #1601: Chương 1601 lang thiếu niên 40
 • #1602: Chương 1602 lang thiếu niên 41
 • #1603: Chương 1603 lang thiếu niên 42
 • #1604: Chương 1604 lang thiếu niên 43
 • #1605: Chương 1605 lang thiếu niên 44
 • #1606: Chương 1606 lang thiếu niên 45
 • #1607: Chương 1607 lang thiếu niên 46
 • #1608: Chương 1608 lang thiếu niên 47
 • #1609: Chương 1609 lang thiếu niên 48
 • #1610: Chương 1610 lang thiếu niên 49
 • #1611: Chương 1611 lang thiếu niên 50
 • #1612: Chương 1612 lang thiếu niên 51
 • #1613: Chương 1613 người câm Vương gia 1
 • #1614: Chương 1614 người câm Vương gia 2
 • #1615: Chương 1615 người câm Vương gia 3
 • #1616: Chương 1616 người câm Vương gia 4
 • #1617: Chương 1617 người câm Vương gia 5
 • #1618: Chương 1618 người câm Vương gia 6
 • #1619: Chương 1619 người câm Vương gia 7
 • #1620: Chương 1620 người câm Vương gia 8
 • #1621: Chương 1621 người câm Vương gia 9
 • #1622: Chương 1622 người câm Vương gia 10
 • #1623: Chương 1623 người câm Vương gia 11
 • #1624: Chương 1624 người câm Vương gia 12
 • #1625: Chương 1625 người câm Vương gia 13
 • #1626: Chương 1626 người câm Vương gia 14
 • #1627: Chương 1627 người câm Vương gia 15
 • #1628: Chương 1628 người câm Vương gia 16
 • #1629: Chương 1629 người câm Vương gia 17
 • #1630: Chương 1630 người câm Vương gia 18
 • #1631: Chương 1631 người câm Vương gia 19
 • #1632: Chương 1632 người câm Vương gia 20
 • #1633: Chương 1633 người câm Vương gia 21
 • #1634: Chương 1634 người câm Vương gia 22
 • #1635: Chương 1635 người câm Vương gia 23
 • #1636: Chương 1636 người câm Vương gia 24
 • #1637: Chương 1637 người câm Vương gia 25
 • #1638: Chương 1638 người câm Vương gia 26
 • #1639: Chương 1639 người câm Vương gia 27
 • #1640: Chương 1640 người câm Vương gia 28
 • #1641: Chương 1641 người câm Vương gia 29
 • #1642: Chương 1642 người câm Vương gia 30
 • #1643: Chương 1643 người câm Vương gia 31
 • #1644: Chương 1644 người câm Vương gia 32
 • #1645: Chương 1645 người câm Vương gia 34
 • #1646: Chương 1646 người câm Vương gia 35
 • #1647: Chương 1647 người câm Vương gia 37
 • #1648: Chương 1648 người câm Vương gia 38
 • #1649: Chương 1649 người câm Vương gia 39
 • #1650: Chương 1650 người câm Vương gia 40
 • #1651: Chương 1651 người câm Vương gia 41
 • #1652: Chương 1652 người câm Vương gia 42
 • #1653: Chương 1653 người câm Vương gia 43
 • #1654: Chương 1654 người câm Vương gia 44
 • #1655: Chương 1655 người câm Vương gia 45
 • #1656: Chương 1656 người câm Vương gia 46
 • #1657: Chương 1657 người câm Vương gia 47
 • #1658: Chương 1658 người câm Vương gia 48
 • #1659: Chương 1659 người câm Vương gia 49
 • #1660: Chương 1660 người câm Vương gia 50
 • #1661: Chương 1661 người câm Vương gia 51
 • #1662: Chương 1662 muộn tao âm dương sư 1
 • #1663: Chương 1663 muộn tao âm dương sư 2
 • #1664: Chương 1664 muộn tao âm dương sư 3
 • #1665: Chương 1665 muộn tao âm dương sư 4
 • #1666: Chương 1666 muộn tao âm dương sư 5
 • #1667: Chương 1667 muộn tao âm dương sư 6
 • #1668: Chương 1668 muộn tao âm dương sư 7
 • #1669: Chương 1669 muộn tao âm dương sư 8
 • #1670: Chương 1670 muộn tao âm dương sư 9
 • #1671: Chương 1671 muộn tao âm dương sư 10
 • #1672: Chương 1672 muộn tao âm dương sư 11
 • #1673: Chương 1673 muộn tao âm dương sư 12
 • #1674: Chương 1674 muộn tao âm dương sư 13
 • #1675: Chương 1675 muộn tao âm dương sư 14
 • #1676: Chương 1676 muộn tao âm dương sư 15
 • #1677: Chương 1677 muộn tao âm dương sư 16
 • #1678: Chương 1678 muộn tao âm dương sư 17
 • #1679: Chương 1679 muộn tao âm dương sư 18
 • #1680: Chương 1680 muộn tao âm dương sư 19
 • #1681: Chương 1681 muộn tao âm dương sư 20
 • #1682: Chương 1682 muộn tao âm dương sư 21
 • #1683: Chương 1683 muộn tao âm dương sư 22
 • #1684: Chương 1684 muộn tao âm dương sư 23
 • #1685: Chương 1685 muộn tao âm dương sư 24
 • #1686: Chương 1686 muộn tao âm dương sư 25
 • #1687: Chương 1687 muộn tao âm dương sư 26
 • #1688: Chương 1688 muộn tao âm dương sư 27
 • #1689: Chương 1689 muộn tao âm dương sư 28
 • #1690: Chương 1690 muộn tao âm dương sư 26
 • #1691: Chương 1691 muộn tao âm dương sư 27
 • #1692: Chương 1692 muộn tao âm dương sư 28
 • #1693: Chương 1693 muộn tao âm dương sư 30
 • #1694: Chương 1694 muộn tao âm dương sư 31
 • #1695: Chương 1695 muộn tao âm dương sư 32
 • #1696: Chương 1696 muộn tao âm dương sư 33
 • #1697: Chương 1697 muộn tao âm dương sư 34
 • #1698: Chương 1698 muộn tao âm dương sư 35
 • #1699: Chương 1699 muộn tao âm dương sư 36
 • #1700: Chương 1700 muộn tao âm dương sư 37
 • #1701: Chương 1701 muộn tao âm dương sư 38
 • #1702: Chương 1702 muộn tao âm dương sư 39
 • #1703: Chương 1703 muộn tao âm dương sư 40
 • #1704: Chương 1704 muộn tao âm dương sư 41
 • #1705: Chương 1705 muộn tao âm dương sư 42
 • #1706: Chương 1706 muộn tao âm dương sư 42
 • #1707: Chương 1707 muộn tao âm dương sư 43
 • #1708: Chương 1708 muộn tao âm dương sư 44
 • #1709: Chương 1709 muộn tao âm dương sư 45
 • #1710: Chương 1710 thú thế đại lão 1
 • #1711: Chương 1711 thú thế đại lão 2
 • #1712: Chương 1712 thú thế đại lão 3
 • #1713: Chương 1713 thú thế đại lão 4
 • #1714: Chương 1714 thú thế đại lão 5
 • #1715: Chương 1715 thú thế đại lão 6
 • #1716: Chương 1716 thú thế đại lão 7
 • #1717: Chương 1717 thú thế đại lão 8
 • #1718: Chương 1718 thú thế đại lão 9
 • #1719: Chương 1719 thú thế đại lão 10
 • #1720: Chương 1720 thú thế đại lão 11
 • #1721: Chương 1721 thú thế đại lão 12
 • #1722: Chương 1722 thú thế đại lão 13
 • #1723: Chương 1723 thú thế đại lão 14
 • #1724: Chương 1724 thú thế đại lão 15
 • #1725: Chương 1725 thú thế đại lão 16
 • #1726: Chương 1726 thú thế đại lão 17
 • #1727: Chương 1727 thú thế đại lão 18
 • #1728: Chương 1728 thú thế đại lão 19
 • #1729: Chương 1729 thú thế đại lão 20
 • #1730: Chương 1730 thú thế đại lão 21
 • #1731: Chương 1731 thú thế đại lão 22
 • #1732: Chương 1732 thú thế đại lão 23
 • #1733: Chương 1733 thú thế đại lão 24
 • #1734: Chương 1734 thú thế đại lão 25
 • #1735: Chương 1735 thú thế đại lão 26
 • #1736: Chương 1736 thú thế đại lão 27
 • #1737: Chương 1737 thú thế đại lão 28
 • #1738: Chương 1738 thú thế đại lão 29
 • #1739: Chương 1739 thú thế đại lão 30
 • #1740: Chương 1740 thú thế đại lão 31
 • #1741: Chương 1741 thú thế đại lão 32
 • #1742: Chương 1742 thú thế đại lão 33
 • #1743: Chương 1743 thú thế đại lão 34
 • #1744: Chương 1744 thú thế đại lão 35
 • #1745: Chương 1745 thú thế đại lão 36
 • #1746: Chương 1746 thú thế đại lão 37
 • #1747: Chương 1747 thú thế đại lão 38
 • #1748: Chương 1748 thú thế đại lão 39
 • #1749: Chương 1749 thú thế đại lão 40
 • #1750: Chương 1750 thú thế đại lão 41
 • #1751: Chương 1751 thú thế đại lão 42
 • #1752: Chương 1752 thú thế đại lão 43
 • #1753: Chương 1753 thú thế đại lão 44
 • #1754: Chương 1754 thú thế đại lão 45
 • #1755: Chương 1755 thú thế đại lão 46
 • #1756: Chương 1756 đế quốc nguyên soái 1
 • #1757: Chương 1757 đế quốc nguyên soái 2
 • #1758: Chương 1758 đế quốc nguyên soái 3
 • #1759: Chương 1759 đế quốc nguyên soái 4
 • #1760: Chương 1760 đế quốc nguyên soái 5
 • #1761: Chương 1761 đế quốc nguyên soái 7
 • #1762: Chương 1762 đế quốc nguyên soái 8
 • #1763: Chương 1763 đế quốc nguyên soái 9
 • #1764: Chương 1764 đế quốc nguyên soái 10
 • #1765: Chương 1765 đế quốc nguyên soái 11
 • #1766: Chương 1766 đế quốc nguyên soái 12
 • #1767: Chương 1767 đế quốc nguyên soái 12
 • #1768: Chương 1768 đế quốc nguyên soái 13
 • #1769: Chương 1769 đế quốc nguyên soái 14
 • #1770: Chương 1770 đế quốc nguyên soái 15
 • #1771: Chương 1771 đế quốc nguyên soái 16
 • #1772: Chương 1772 đế quốc nguyên soái 17
 • #1773: Chương 1773 đế quốc nguyên soái 18
 • #1774: Chương 1774 đế quốc nguyên soái 19
 • #1775: Chương 1775 đế quốc nguyên soái 20
 • #1776: Chương 1776 đế quốc nguyên soái 21
 • #1777: Chương 1777 đế quốc nguyên soái 22
 • #1778: Chương 1778 đế quốc nguyên soái 24
 • #1779: Chương 1779 đế quốc nguyên soái 25
 • #1780: Chương 1780 đế quốc nguyên soái 26
 • #1781: Chương 1781 đế quốc nguyên soái 27
 • #1782: Chương 1782 đế quốc nguyên soái 28
 • #1783: Chương 1783 đế quốc nguyên soái 29
 • #1784: Chương 1784 đế quốc nguyên soái 30
 • #1785: Chương 1785 đế quốc nguyên soái 31
 • #1786: Chương 1786 đế quốc nguyên soái 31
 • #1787: Chương 1787 đế quốc nguyên soái 32
 • #1788: Chương 1788 đế quốc nguyên soái 33
 • #1789: Chương 1789 đế quốc nguyên soái 34
 • #1790: Chương 1790 đế quốc nguyên soái 35
 • #1791: Chương 1791 đế quốc nguyên soái 36
 • #1792: Chương 1792 đế quốc nguyên soái 37
 • #1793: Chương 1793 đế quốc nguyên soái 38
 • #1794: Chương 1794 đế quốc nguyên soái 39
 • #1795: Chương 1795 đế quốc nguyên soái 40
 • #1796: Chương 1796 đế quốc nguyên soái 41
 • #1797: Chương 1797 đế quốc nguyên soái 42
 • #1798: Chương 1798 đế quốc nguyên soái 43
 • #1799: Chương 1799 đế quốc nguyên soái 44
 • #1800: Chương 1800 đế quốc nguyên soái 45
 • #1801: Chương 1801 đế quốc nguyên soái 46
 • #1802: Chương 1802 đế quốc nguyên soái 47
 • #1803: Chương 1803 đế quốc nguyên soái 48
 • #1804: Chương 1804 đế quốc nguyên soái 49
 • #1805: Chương 1805 đế quốc nguyên soái 50
 • #1806: Chương 1806 đế quốc nguyên soái 51
 • #1807: Chương 1807 đế quốc nguyên soái 52
 • #1808: Chương 1808 đế quốc nguyên soái 53
 • #1809: Chương 1809 đế quốc nguyên soái 54
 • #1810: Chương 1810 đế quốc nguyên soái 55
 • #1811: Chương 1811 đế quốc nguyên soái 56
 • #1812: Chương 1812 đế quốc nguyên soái 57
 • #1813: Chương 1813 đế quốc nguyên soái 58
 • #1814: Chương 1814 đế quốc nguyên soái 59
 • #1815: Chương 1815 đế quốc nguyên soái 60
 • #1816: Chương 1816 đế quốc nguyên soái 61
 • #1817: Chương 1817 đế quốc nguyên soái 62
 • #1818: Chương 1818 đế quốc nguyên soái 63
 • #1819: Chương 1819 đế quốc nguyên soái 64
 • #1820: Chương 1820 đế quốc nguyên soái 65
 • #1821: Chương 1821 đế quốc nguyên soái 66
 • #1822: Chương 1822 đế quốc nguyên soái 67
 • #1823: Chương 1823 đế quốc nguyên soái 68
 • #1824: Chương 1824 béo đôn bạn trai 1
 • #1825: Chương 1825 béo đôn bạn trai 2
 • #1826: Chương 1826 béo đôn bạn trai 3
 • #1827: Chương 1827 béo đôn bạn trai 4
 • #1828: Chương 1828 béo đôn bạn trai 5
 • #1829: Chương 1829 béo đôn bạn trai 6
 • #1830: Chương 1830 béo đôn bạn trai 7
 • #1831: Chương 1831 béo đôn bạn trai 8
 • #1832: Chương 1832 béo đôn bạn trai 9
 • #1833: Chương 1833 béo đôn bạn trai 10
 • #1834: Chương 1834 béo đôn bạn trai 11
 • #1835: Chương 1835 béo đôn bạn trai 12
 • #1836: Chương 1836 béo đôn bạn trai 13
 • #1837: Chương 1837 béo đôn bạn trai 14
 • #1838: Chương 1838 béo đôn bạn trai 15
 • #1839: Chương 1839 béo đôn bạn trai 16
 • #1840: Chương 1840 béo đôn bạn trai 17
 • #1841: Chương 1841 béo đôn bạn trai 18
 • #1842: Chương 1842 béo đôn bạn trai 19
 • #1843: Chương 1843 béo đôn bạn trai 20
 • #1844: Chương 1844 béo đôn bạn trai 21
 • #1845: Chương 1845 béo đôn bạn trai 22
 • #1846: Chương 1846 béo đôn bạn trai 23
 • #1847: Chương 1847 béo đôn bạn trai 24
 • #1848: Chương 1848 béo đôn bạn trai 25
 • #1849: Chương 1849 béo đôn bạn trai 26
 • #1850: Chương 1850 béo đôn bạn trai 27
 • #1851: Chương 1851 béo đôn bạn trai 28
 • #1852: Chương 1852 béo đôn bạn trai 29
 • #1853: Chương 1853 béo đôn bạn trai 30
 • #1854: Chương 1854 béo đôn bạn trai 31
 • #1855: Chương 1855 béo đôn bạn trai 32
 • #1856: Chương 1856 béo đôn bạn trai 33
 • #1857: Chương 1857 béo đôn bạn trai 34
 • #1858: Chương 1858 béo đôn bạn trai 35
 • #1859: Chương 1859 béo đôn bạn trai 36
 • #1860: Chương 1860 béo đôn bạn trai 37
 • #1861: Chương 1861 béo đôn bạn trai 38
 • #1862: Chương 1862 béo đôn bạn trai 39
 • #1863: Chương 1863 béo đôn bạn trai 40
 • #1864: Chương 1864 béo đôn bạn trai 41
 • #1865: Chương 1865 béo đôn bạn trai 42
 • #1866: Chương 1866 béo đôn bạn trai 43
 • #1867: Chương 1867 béo đôn bạn trai 44
 • #1868: Chương 1868 béo đôn bạn trai 45
 • #1869: Chương 1869 béo đôn bạn trai 46
 • #1870: Chương 1870 béo đôn bạn trai 47
 • #1871: Chương 1871 béo đôn bạn trai 48
 • #1872: Chương 1872 béo đôn bạn trai 49
 • #1873: Chương 1873 béo đôn bạn trai 50
 • #1874: Chương 1874 béo đôn bạn trai 51
 • #1875: Chương 1875 béo đôn bạn trai 52
 • #1876: Chương 1876 béo đôn bạn trai 53
 • #1877: Chương 1877 thích lông xù bá tổng 1
 • #1878: Chương 1878 thích lông xù bá tổng 2
 • #1879: Chương 1879 thích lông xù bá tổng 3
 • #1880: Chương 1880 thích lông xù bá tổng 4
 • #1881: Chương 1881 thích lông xù bá tổng 5
 • #1882: Chương 1882 thích lông xù bá tổng 6
 • #1883: Chương 1883 thích lông xù bá tổng 7
 • #1884: Chương 1884 thích lông xù bá tổng 8
 • #1885: Chương 1885 thích lông xù bá tổng 9
 • #1886: Chương 1886 thích lông xù bá tổng 10
 • #1887: Chương 1887 thích lông xù bá tổng 11
 • #1888: Chương 1888 thích lông xù bá tổng 12
 • #1889: Chương 1889 thích lông xù bá tổng 13
 • #1890: Chương 1890 thích lông xù bá tổng 14
 • #1891: Chương 1891 thích lông xù bá tổng 15
 • #1892: Chương 1892 thích lông xù bá tổng 16
 • #1893: Chương 1893 thích lông xù bá tổng 17
 • #1894: Chương 1894 thích lông xù bá tổng 20
 • #1895: Chương 1895 thích lông xù bá tổng 21
 • #1896: Chương 1896 thích lông xù bá tổng 22
 • #1897: Chương 1897 thích lông xù bá tổng 23
 • #1898: Chương 1898 thích lông xù bá tổng 24
 • #1899: Chương 1899 thích lông xù bá tổng 25
 • #1900: Chương 1900 thích lông xù bá tổng 26
 • #1901: Chương 1901 thích lông xù bá tổng 25
 • #1902: Chương 1902 thích lông xù bá tổng 26
 • #1903: Chương 1903 thích lông xù bá tổng 27
 • #1904: Chương 1904 thích lông xù bá tổng 28
 • #1905: Chương 1905 thích lông xù bá tổng 29
 • #1906: Chương 1906 thích lông xù bá tổng 30
 • #1907: Chương 1907 thích lông xù bá tổng 31
 • #1908: Chương 1908 thích lông xù bá tổng 32
 • #1909: Chương 1909 thích lông xù bá tổng 33
 • #1910: Chương 1910 thích lông xù bá tổng 34
 • #1911: Chương 1911 thích lông xù bá tổng 35
 • #1912: Chương 1912 thích lông xù bá tổng 36
 • #1913: Chương 1913 thích lông xù bá tổng 37
 • #1914: Chương 1914 thích lông xù bá tổng 38
 • #1915: Chương 1915 thích lông xù bá tổng 39
 • #1916: Chương 1916 thích lông xù bá tổng 40
 • #1917: Chương 1917 thích lông xù bá tổng 41
 • #1918: Chương 1918 thích lông xù bá tổng 42
 • #1919: Chương 1919 thích lông xù bá tổng 43
 • #1920: Chương 1920 thích lông xù bá tổng 44
 • #1921: Chương 1921 thích lông xù bá tổng 45
 • #1922: Chương 1922 thích lông xù bá tổng 46
 • #1923: Chương 1923 thích lông xù bá tổng 47
 • #1924: Chương 1924 thích lông xù bá tổng 48
 • #1925: Chương 1925 thích lông xù bá tổng 49
 • #1926: Chương 1926 thích lông xù bá tổng 50
 • #1927: Chương 1927 thích lông xù bá tổng 51
 • #1928: Chương 1928 thích lông xù bá tổng 52
 • #1929: Chương 1929 baby1
 • #1930: Chương 1930 baby2
 • #1931: Chương 1931 baby3
 • #1932: Chương 1932 baby4
 • #1933: Chương 1933 baby5
 • #1934: Chương 1934 baby6
 • #1935: Chương 1935 baby7
 • #1936: Chương 1936 baby8
 • #1937: Chương 1937 baby9
 • #1938: Chương 1938 baby10
 • #1939: Chương 1939 baby11
 • #1940: Chương 1940 baby12
 • #1941: Chương 1941 baby13
 • #1942: Chương 1942 baby14
 • #1943: Chương 1943 baby15
 • #1944: Chương 1944 baby16
 • #1945: Chương 1945 baby17
 • #1946: Chương 1946 baby18
 • #1947: Chương 1947 baby19
 • #1948: Chương 1948 baby20
 • #1949: Chương 1949 baby21
 • #1950: Chương 1950 baby22
 • #1951: Chương 1951 baby23
 • #1952: Chương 1952 baby24
 • #1953: Chương 1953 baby25
 • #1954: Chương 1954 baby26
 • #1955: Chương 1955 baby27
 • #1956: Chương 1956 baby28
 • #1957: Chương 1957 baby29
 • #1958: Chương 1958 baby30
 • #1959: Chương 1959 baby31
 • #1960: Chương 1960 baby32
 • #1961: Chương 1961 baby33
 • #1962: Chương 1962 baby34
 • #1963: Chương 1963 baby35
 • #1964: Chương 1964 baby36
 • #1965: Chương 1965 baby37
 • #1966: Chương 1966 baby38
 • #1967: Chương 1967 baby39
 • #1968: Chương 1968 baby40
 • #1969: Chương 1969 baby41
 • #1970: Chương 1970 baby42
 • #1971: Chương 1971 baby43
 • #1972: Chương 1972 baby44
 • #1973: Chương 1973 baby45
 • #1974: Chương 1974 baby46
 • #1975: Chương 1975 baby47
 • #1976: Chương 1976 baby48
 • #1977: Chương 1977 baby49
 • #1978: Chương 1978 baby50
 • #1979: Chương 1979 baby51
 • #1980: Chương 1980 baby52
 • #1981: Chương 1981 baby53
 • #1982: Chương 1982 baby54
 • #1983: Chương 1983 baby55
 • #1984: Chương 1984 baby55
 • #1985: Chương 1985 baby56
 • #1986: Chương 1986 NPC Ma Vương 1
 • #1987: Chương 1987 NPC Ma Vương 2
 • #1988: Chương 1988 NPC Ma Vương 3
 • #1989: Chương 1989 NPC Ma Vương 4
 • #1990: Chương 1990 NPC Ma Vương 5
 • #1991: Chương 1991 NPC Ma Vương 6
 • #1992: Chương 1992 NPC Ma Vương 7
 • #1993: Chương 1993 NPC Ma Vương 8
 • #1994: Chương 1994 NPC Ma Vương 9
 • #1995: Chương 1995 NPC Ma Vương 10
 • #1996: Chương 1996 NPC Ma Vương 11
 • #1997: Chương 1997 NPC Ma Vương 12
 • #1998: Chương 1998 NPC Ma Vương 13
 • #1999: Chương 1999 NPC Ma Vương 14
 • #2000: Chương 2000 NPC Ma Vương 15
 • #2001: Chương 2001 NPC Ma Vương 16
 • #2002: Chương 2002 NPC Ma Vương 17
 • #2003: Chương 2003 NPC Ma Vương 18
 • #2004: Chương 2004 NPC Ma Vương 19
 • #2005: Chương 2005 NPC Ma Vương 20
 • #2006: Chương 2006 NPC Ma Vương 21
 • #2007: Chương 2007 NPC Ma Vương 22
 • #2008: Chương 2008 NPC Ma Vương 23
 • #2009: Chương 2009 NPC Ma Vương 24
 • #2010: Chương 2010 NPC Ma Vương 25
 • #2011: Chương 2011 NPC Ma Vương 26
 • #2012: Chương 2012 NPC Ma Vương 27
 • #2013: Chương 2013 NPC Ma Vương 28
 • #2014: Chương 2014 NPC Ma Vương 29
 • #2015: Chương 2015 NPC Ma Vương 30
 • #2016: Chương 2016 NPC Ma Vương 31
 • #2017: Chương 2017 NPC Ma Vương 32
 • #2018: Chương 2018 NPC Ma Vương 33
 • #2019: Chương 2019 NPC Ma Vương 34
 • #2020: Chương 2020 NPC Ma Vương 35
 • #2021: Chương 2021 NPC Ma Vương 36
 • #2022: Chương 2022 NPC Ma Vương 37
 • #2023: Chương 2023 NPC Ma Vương 38
 • #2024: Chương 2024 NPC Ma Vương 39
 • #2025: Chương 2025 NPC Ma Vương 40
 • #2026: Chương 2026 NPC Ma Vương 41
 • #2027: Chương 2027 NPC Ma Vương 42
 • #2028: Chương 2028 NPC Ma Vương 43
 • #2029: Chương 2029 NPC Ma Vương 44
 • #2030: Chương 2030 NPC Ma Vương 45
 • #2031: Chương 2031 NPC Ma Vương 46
 • #2032: Chương 2032 NPC Ma Vương 47
 • #2033: Chương 2033 NPC Ma Vương 48
 • #2034: Chương 2034 NPC Ma Vương 49
 • #2035: Chương 2035 NPC Ma Vương 50
 • #2036: Chương 2036 NPC Ma Vương 51
 • #2037: Chương 2037 NPC Ma Vương 52
 • #2038: Chương 2038 NPC Ma Vương 53
 • #2039: Chương 2039 NPC Ma Vương 54
 • #2040: Chương 2040 gấu trúc bạn trai 1
 • #2041: Chương 2041 gấu trúc bạn trai 2
 • #2042: Chương 2042 gấu trúc bạn trai 3
 • #2043: Chương 2043 gấu trúc bạn trai 4
 • #2044: Chương 2044 gấu trúc bạn trai 5
 • #2045: Chương 2045 gấu trúc bạn trai 6
 • #2046: Chương 2046 gấu trúc bạn trai 7
 • #2047: Chương 2047 gấu trúc bạn trai 8
 • #2048: Chương 2048 gấu trúc bạn trai 9
 • #2049: Chương 2049 gấu trúc bạn trai 10
 • #2050: Chương 2050 gấu trúc bạn trai 11
 • #2051: Chương 2051 gấu trúc bạn trai 12
 • #2052: Chương 2052 gấu trúc bạn trai 13
 • #2053: Chương 2053 gấu trúc bạn trai 14
 • #2054: Chương 2054 gấu trúc bạn trai 15
 • #2055: Chương 2055 gấu trúc bạn trai 16
 • #2056: Chương 2056 gấu trúc bạn trai 17
 • #2057: Chương 2057 gấu trúc bạn trai 18
 • #2058: Chương 2058 gấu trúc bạn trai 19
 • #2059: Chương 2059 gấu trúc bạn trai 20
 • #2060: Chương 2060 gấu trúc bạn trai 21
 • #2061: Chương 2061 gấu trúc bạn trai 22
 • #2062: Chương 2062 gấu trúc bạn trai 23
 • #2063: Chương 2063 gấu trúc bạn trai 24
 • #2064: Chương 2064 gấu trúc bạn trai 25
 • #2065: Chương 2065 gấu trúc bạn trai 26
 • #2066: Chương 2066 gấu trúc bạn trai 27
 • #2067: Chương 2067 gấu trúc bạn trai 28
 • #2068: Chương 2068 gấu trúc bạn trai 29
 • #2069: Chương 2069 gấu trúc bạn trai 30
 • #2070: Chương 2070 gấu trúc bạn trai 31
 • #2071: Chương 2071 gấu trúc bạn trai 32
 • #2072: Chương 2072 gấu trúc bạn trai 33
 • #2073: Chương 2073 gấu trúc bạn trai 34
 • #2074: Chương 2074 gấu trúc bạn trai 35
 • #2075: Chương 2075 gấu trúc bạn trai 36
 • #2076: Chương 2076 đều 2077 chương gấu trúc bạn trai 38
 • #2077: Chương 2077 gấu trúc bạn trai 39
 • #2078: Chương 2078 gấu trúc bạn trai 40
 • #2079: Chương 2079 gấu trúc bạn trai 41
 • #2080: Chương 2080 gấu trúc bạn trai 42
 • #2081: Chương 2081 gấu trúc bạn trai 43
 • #2082: Chương 2082 gấu trúc bạn trai 44
 • #2083: Chương 2083 gấu trúc bạn trai 44
 • #2084: Chương 2084 gấu trúc bạn trai 45
 • #2085: Chương 2085 gấu trúc bạn trai 46
 • #2086: Chương 2086 gấu trúc bạn trai 47
 • #2087: Chương 2087 gấu trúc bạn trai 48
 • #2088: Chương 2088 gấu trúc bạn trai 49
 • #2089: Chương 2089 tín đồ 1
 • #2090: Chương 2090 tín đồ 2
 • #2091: Chương 2091 tín đồ 3
 • #2092: Chương 2092 tín đồ 4
 • #2093: Chương 2093 tín đồ 5
 • #2094: Chương 2094 tín đồ 6
 • #2095: Chương 2095 tín đồ 7
 • #2096: Chương 2096 tín đồ 8
 • #2097: Chương 2097 tín đồ 9
 • #2098: Chương 2098 tín đồ 10
 • #2099: Chương 2099 tín đồ 11
 • #2100: Chương 2100 tín đồ 12
 • #2101: Chương 2101 tín đồ 13
 • #2102: Chương 2102 tín đồ 14
 • #2103: Chương 2103 tín đồ 15
 • #2104: Chương 2104 tín đồ 16
 • #2105: Chương 2105 tín đồ 17
 • #2106: Chương 2106 tín đồ 18
 • #2107: Chương 2107 tín đồ 19
 • #2108: Chương 2108 tín đồ 20
 • #2109: Chương 2109 tín đồ 21
 • #2110: Chương 2110 tín đồ 22
 • #2111: Chương 2111 tín đồ 23
 • #2112: Chương 2112 tín đồ 24
 • #2113: Chương 2113 tín đồ 25
 • #2114: Chương 2114 tín đồ 26
 • #2115: Chương 2115 tín đồ 27
 • #2116: Chương 2116 tín đồ 28
 • #2117: Chương 2117 tín đồ 29
 • #2118: Chương 2118 tín đồ 30
 • #2119: Chương 2119 tín đồ 31
 • #2120: Chương 2120 tín đồ 32
 • #2121: Chương 2121 tín đồ 33
 • #2122: Chương 2122 tín đồ 34
 • #2123: Chương 2123 tín đồ 35
 • #2124: Chương 2124 tín đồ 36
 • #2125: Chương 2125 tín đồ 37
 • #2126: Chương 2126 tín đồ 38
 • #2127: Chương 2127 tín đồ 39
 • #2128: Chương 2128 tín đồ 40
 • #2129: Chương 2129 tín đồ 41
 • #2130: Chương 2130 tín đồ 42
 • #2131: Chương 2131 tín đồ 43
 • #2132: Chương 2132 tín đồ 44
 • #2133: Chương 2133 tín đồ 45
 • #2134: Chương 2134 tín đồ 46
 • #2135: Chương 2135 tín đồ 47
 • #2136: Chương 2136 tín đồ 48
 • #2137: Chương 2137 tín đồ 49
 • #2138: Chương 2138 tín đồ 50
 • #2139: Chương 2139 tín đồ 51
 • #2140: Chương 2140 tín đồ 52
 • #2141: Chương 2141 tín đồ 53
 • #2142: Chương 2142 tín đồ 54
 • #2143: Chương 2143 tín đồ 55
 • #2144: Chương 2144 tín đồ 56
 • #2145: Chương 2145 tín đồ 57
 • #2146: Chương 2146 tín đồ 58
 • #2147: Chương 2147 tín đồ 59
 • #2148: Chương 2148 tín đồ 60
 • #2149: Chương 2149 tín đồ 61
 • #2150: Chương 2150 tín đồ 62
 • #2151: Chương 2151 tín đồ 63
 • #2152: Chương 2152 tín đồ 64
 • #2153: Chương 2153 tín đồ 65
 • #2154: Chương 2154 tín đồ 66
 • #2155: Chương 2155 tín đồ 67
 • #2156: Chương 2156 phiên ngoại
 • #2157: Chương 2157 kỵ sĩ bạn trai 1
 • #2158: Chương 2158 kỵ sĩ bạn trai 2
 • #2159: Chương 2159 kỵ sĩ bạn trai 3
 • #2160: Chương 2160 kỵ sĩ bạn trai 4
 • #2161: Chương 2161 kỵ sĩ bạn trai 5
 • #2162: Chương 2162 kỵ sĩ bạn trai 6
 • #2163: Chương 2163 kỵ sĩ bạn trai 7
 • #2164: Chương 2164 kỵ sĩ bạn trai 8
 • #2165: Chương 2165 kỵ sĩ bạn trai 9
 • #2166: Chương 2166 kỵ sĩ bạn trai 10
 • #2167: Chương 2167 kỵ sĩ bạn trai 11
 • #2168: Chương 2168 kỵ sĩ bạn trai 12
 • #2169: Chương 2169 kỵ sĩ bạn trai 13
 • #2170: Chương 2170 kỵ sĩ bạn trai 14
 • #2171: Chương 2171 kỵ sĩ bạn trai 15
 • #2172: Chương 2172 kỵ sĩ bạn trai 16
 • #2173: Chương 2173 kỵ sĩ bạn trai 17
 • #2174: Chương 2174 kỵ sĩ bạn trai 18
 • #2175: Chương 2175 kỵ sĩ bạn trai 19
 • #2176: Chương 2176 kỵ sĩ bạn trai 20
 • #2177: Chương 2177 kỵ sĩ bạn trai 21
 • #2178: Chương 2178 kỵ sĩ bạn trai 22
 • #2179: Chương 2179 kỵ sĩ bạn trai 23
 • #2180: Chương 2180 kỵ sĩ bạn trai 24
 • #2181: Chương 2181 kỵ sĩ bạn trai 25
 • #2182: Chương 2182 kỵ sĩ bạn trai 26
 • #2183: Chương 2183 kỵ sĩ bạn trai 27
 • #2184: Chương 2184 đều 2094 chương kỵ sĩ bạn trai 28
 • #2185: Chương 2185 kỵ sĩ bạn trai 29
 • #2186: Chương 2186 kỵ sĩ bạn trai 30
 • #2187: Chương 2187 kỵ sĩ bạn trai 31
 • #2188: Chương 2188 kỵ sĩ bạn trai 32
 • #2189: Chương 2189 kỵ sĩ bạn trai 33
 • #2190: Chương 2190 kỵ sĩ bạn trai 34
 • #2191: Chương 2191 kỵ sĩ bạn trai 35
 • #2192: Chương 2192 kỵ sĩ bạn trai 36
 • #2193: Chương 2193 kỵ sĩ bạn trai 37
 • #2194: Chương 2194 kỵ sĩ bạn trai 38
 • #2195: Chương 2195 kỵ sĩ bạn trai 39
 • #2196: Chương 2196 kỵ sĩ bạn trai 40
 • #2197: Chương 2197 kỵ sĩ bạn trai 41
 • #2198: Chương 2198 kỵ sĩ bạn trai 42
 • #2199: Chương 2199 kỵ sĩ bạn trai 43
 • #2200: Chương 2200 kỵ sĩ bạn trai 44
 • #2201: Chương 2201 kỵ sĩ bạn trai 45
 • #2202: Chương 2202 kỵ sĩ bạn trai 46
 • #2203: Chương 2203 kỵ sĩ bạn trai 47
 • #2204: Chương 2204 kỵ sĩ bạn trai 48
 • #2205: Chương 2205 kỵ sĩ bạn trai 49
 • #2206: Chương 2206 kỵ sĩ bạn trai 50
 • #2207: Chương 2207 kỵ sĩ bạn trai 51
 • #2208: Chương 2208 kỵ sĩ bạn trai 52
 • #2209: Chương 2209 kỵ sĩ bạn trai 53
 • #2210: Chương 2210 kỵ sĩ bạn trai 54
 • #2211: Chương 2211 kỵ sĩ bạn trai 55
 • #2212: Chương 2212 kỵ sĩ bạn trai 56
 • #2213: Chương 2213 kỵ sĩ bạn trai 57
 • #2214: Chương 2214 kỵ sĩ bạn trai 58
 • #2215: Chương 2215 kỵ sĩ bạn trai 59
 • #2216: Chương 2216 kỵ sĩ bạn trai 60
 • #2217: Chương 2217 kỵ sĩ bạn trai 61
 • #2218: Chương 2218 kỵ sĩ bạn trai 62
 • #2219: Chương 2219 kỵ sĩ bạn trai 63
 • #2220: Chương 2220 kỵ sĩ bạn trai 64
 • #2221: Chương 2221 kỵ sĩ bạn trai 65
 • #2222: Chương 2222 gầy bạn trai 1
 • #2223: Chương 2223 gầy bạn trai 2
 • #2224: Chương 2224 gầy bạn trai 3
 • #2225: Chương 2225 gầy bạn trai 4
 • #2226: Chương 2226 gầy bạn trai 5
 • #2227: Chương 2227 gầy bạn trai 6
 • #2228: Chương 2228 gầy bạn trai 7
 • #2229: Chương 2229 gầy bạn trai 8
 • #2230: Chương 2230 gầy bạn trai 9
 • #2231: Chương 2231 gầy bạn trai 10
 • #2232: Chương 2232 gầy bạn trai 11
 • #2233: Chương 2233 gầy bạn trai 12
 • #2234: Chương 2234 gầy bạn trai 13
 • #2235: Chương 2235 gầy bạn trai 14
 • #2236: Chương 2236 gầy bạn trai 15
 • #2237: Chương 2237 gầy bạn trai 16
 • #2238: Chương 2238 gầy bạn trai 17
 • #2239: Chương 2239 gầy bạn trai 18
 • #2240: Chương 2240 gầy bạn trai 19
 • #2241: Chương 2241 gầy bạn trai 20
 • #2242: Chương 2242 gầy bạn trai 21
 • #2243: Chương 2243 gầy bạn trai 22
 • #2244: Chương 2244 gầy bạn trai 23
 • #2245: Chương 2245 gầy bạn trai 24
 • #2246: Chương 2246 gầy bạn trai 25
 • #2247: Chương 2247 gầy bạn trai 26
 • #2248: Chương 2248 gầy bạn trai 27
 • #2249: Chương 2249 gầy bạn trai 28
 • #2250: Chương 2250 gầy bạn trai 29
 • #2251: Chương 2251 gầy bạn trai 30
 • #2252: Chương 2252 gầy bạn trai 31
 • #2253: Chương 2253 gầy bạn trai 32
 • #2254: Chương 2254 gầy bạn trai 33
 • #2255: Chương 2255 gầy bạn trai 34
 • #2256: Chương 2256 gầy bạn trai 35
 • #2257: Chương 2257 gầy bạn trai 36
 • #2258: Chương 2258 gầy bạn trai 37
 • #2259: Chương 2259 gầy bạn trai 38
 • #2260: Chương 2260 gầy bạn trai 39
 • #2261: Chương 2261 gầy bạn trai 40
 • #2262: Chương 2262 gầy bạn trai 41
 • #2263: Chương 2263 gầy bạn trai 42
 • #2264: Chương 2264 gầy bạn trai 43
 • #2265: Chương 2265 gầy bạn trai 44
 • #2266: Chương 2266 gầy bạn trai 45
 • #2267: Chương 2267 gầy bạn trai 46
 • #2268: Chương 2268 gầy bạn trai 47
 • #2269: Chương 2269 gầy bạn trai 48
 • #2270: Chương 2270 gầy bạn trai 49
 • #2271: Chương 2271 gầy bạn trai 50
 • #2272: Chương 2272 gầy bạn trai 51
 • #2273: Chương 2273 gầy bạn trai 52
 • #2274: Chương 2274 gầy bạn trai 53
 • #2275: Chương 2275 gầy bạn trai 54
 • #2276: Chương 2276 gầy bạn trai 55
 • #2277: Chương 2277 gầy bạn trai 56 cốt truyện phiên ngoại
 • #2278: Chương 2278 gầy bạn trai 57
 • #2279: Chương 2279 gầy bạn trai 58
 • #2280: Chương 2280 gầy bạn trai 59
 • #2281: Chương 2281 gầy bạn trai 60
 • #2282: Chương 2282 gầy bạn trai 61
 • #2283: Chương 2283 gầy bạn trai 62
 • #2284: Chương 2284 gầy bạn trai 63
 • #2285: Chương 2285 gầy bạn trai 64
 • #2286: Chương 2286 gầy bạn trai 65
 • #2287: Chương 2287 gầy bạn trai 66
 • #2288: Chương 2288 gầy bạn trai 67
 • #2289: Chương 2289 gầy bạn trai 68
 • #2290: Chương 2290 gầy bạn trai 69
 • #2291: Chương 2291 gầy bạn trai 70
 • #2292: Chương 2292 gầy bạn trai 71
 • #2293: Chương 2293 giả Thái Tử 1
 • #2294: Chương 2294 giả Thái Tử 2
 • #2295: Chương 2295 giả Thái Tử 3
 • #2296: Chương 2296 giả Thái Tử 4
 • #2297: Chương 2297 giả Thái Tử 5
 • #2298: Chương 2298 giả Thái Tử 6
 • #2299: Chương 2299 giả Thái Tử 7
 • #2300: Chương 2300 giả Thái Tử 8
 • #2301: Chương 2301 giả Thái Tử 9
 • #2302: Chương 2302 giả Thái Tử 10
 • #2303: Chương 2303 giả Thái Tử 11
 • #2304: Chương 2304 giả Thái Tử 12
 • #2305: Chương 2305 giả Thái Tử 13
 • #2306: Chương 2306 giả Thái Tử 14
 • #2307: Chương 2307 giả Thái Tử 15
 • #2308: Chương 2308 giả Thái Tử 16
 • #2309: Chương 2309 giả Thái Tử 17
 • #2310: Chương 2310 giả Thái Tử 18
 • #2311: Chương 2311 giả Thái Tử 19
 • #2312: Chương 2312 giả Thái Tử 20
 • #2313: Chương 2313 giả Thái Tử 21
 • #2314: Chương 2314 giả Thái Tử 22
 • #2315: Chương 2315 giả Thái Tử 23
 • #2316: Chương 2316 giả Thái Tử 24
 • #2317: Chương 2317 giả Thái Tử 25
 • #2318: Chương 2318 giả Thái Tử 26
 • #2319: Chương 2319 giả Thái Tử 27
 • #2320: Chương 2320 giả Thái Tử 28
 • #2321: Chương 2321 giả Thái Tử 29
 • #2322: Chương 2322 giả Thái Tử 30
 • #2323: Chương 2323 giả Thái Tử 31
 • #2324: Chương 2324 giả Thái Tử 32
 • #2325: Chương 2325 giả Thái Tử 33
 • #2326: Chương 2326 giả Thái Tử 34
 • #2327: Chương 2327 giả Thái Tử 35
 • #2328: Chương 2328 giả Thái Tử 36
 • #2329: Chương 2329 giả Thái Tử 37
 • #2330: Chương 2330 giả Thái Tử 38
 • #2331: Chương 2331 giả Thái Tử 39
 • #2332: Chương 2332 giả Thái Tử 40
 • #2333: Chương 2333 giả Thái Tử 41
 • #2334: Chương 2334 giả Thái Tử 42
 • #2335: Chương 2335 giả Thái Tử 43
 • #2336: Chương 2336 giả Thái Tử 44
 • #2337: Chương 2337 giả Thái Tử 45
 • #2338: Chương 2338 giả Thái Tử 46
 • #2339: Chương 2339 giả Thái Tử 47
 • #2340: Chương 2340 giả Thái Tử 48
 • #2341: Chương 2341 giả Thái Tử 49
 • #2342: Chương 2342 giả Thái Tử 50
 • #2343: Chương 2343 giả Thái Tử 51
 • #2344: Chương 2344 giả Thái Tử 52
 • #2345: Chương 2345 giả Thái Tử 53
 • #2346: Chương 2346 giả Thái Tử 54
 • #2347: Chương 2347 giả Thái Tử 55
 • #2348: Chương 2348 giả Thái Tử 56
 • #2349: Chương 2349 giả Thái Tử 57
 • #2350: Chương 2350 giả Thái Tử 58
 • #2351: Chương 2351 giả Thái Tử 59
 • #2352: Chương 2352 giả Thái Tử 60
 • #2353: Chương 2353 giả Thái Tử 61
 • #2354: Chương 2354 giả Thái Tử 62
 • #2355: Chương 2355 giả Thái Tử 63
 • #2356: Chương 2356 giả Thái Tử 64
 • #2357: Chương 2357 giả Thái Tử 65
 • #2358: Chương 2358 giả Thái Tử 66
 • #2359: Chương 2359 giả Thái Tử 67
 • #2360: Chương 2360 giả Thái Tử 68
 • #2361: Chương 2361 giả Thái Tử 69
 • #2362: Chương 2362 giả Thái Tử 70
 • #2363: Chương 2363 giả Thái Tử 71
 • #2364: Chương 2364 giả Thái Tử 72
 • #2365: Chương 2365 giả Thái Tử 73
 • #2366: Chương 2366 giả Thái Tử 74
 • #2367: Chương 2367 giả Thái Tử 75
 • #2368: Chương 2368 giả Thái Tử 76
 • #2369: Chương 2369 giả Thái Tử 77
 • #2370: Chương 2370 giả Thái Tử 78
 • #2371: Chương 2371 tiểu tử nghèo 1
 • #2372: Chương 2372 tiểu tử nghèo 2
 • #2373: Chương 2373 tiểu tử nghèo 3
 • #2374: Chương 2374 tiểu tử nghèo 4
 • #2375: Chương 2375 tiểu tử nghèo 5
 • #2376: Chương 2376 tiểu tử nghèo 6
 • #2377: Chương 2377 tiểu tử nghèo 7
 • #2378: Chương 2378 tiểu tử nghèo 8
 • #2379: Chương 2379 tiểu tử nghèo 9
 • #2380: Chương 2380 tiểu tử nghèo 10
 • #2381: Chương 2381 tiểu tử nghèo 11
 • #2382: Chương 2382 tiểu tử nghèo 12
 • #2383: Chương 2383 tiểu tử nghèo 13
 • #2384: Chương 2384 tiểu tử nghèo 14
 • #2385: Chương 2385 tiểu tử nghèo 15
 • #2386: Chương 2386 tiểu tử nghèo 16
 • #2387: Chương 2387 tiểu tử nghèo 17
 • #2388: Chương 2388 tiểu tử nghèo 18
 • #2389: Chương 2389 tiểu tử nghèo 19
 • #2390: Chương 2390 tiểu tử nghèo 20
 • #2391: Chương 2391 tiểu tử nghèo 21
 • #2392: Chương 2392 tiểu tử nghèo 22
 • #2393: Chương 2393 tiểu tử nghèo 23
 • #2394: Chương 2394 tiểu tử nghèo 24
 • #2395: Chương 2395 tiểu tử nghèo 25
 • #2396: Chương 2396 tiểu tử nghèo 24
 • #2397: Chương 2397 tiểu tử nghèo 27
 • #2398: Chương 2398 tiểu tử nghèo 28
 • #2399: Chương 2399 tiểu tử nghèo 29
 • #2400: Chương 2400 tiểu tử nghèo 30
 • #2401: Chương 2401 tiểu tử nghèo 31
 • #2402: Chương 2402 tiểu tử nghèo 32
 • #2403: Chương 2403 tiểu tử nghèo 33
 • #2404: Chương 2404 tiểu tử nghèo 34
 • #2405: Chương 2405 tiểu tử nghèo 35
 • #2406: Chương 2406 tiểu tử nghèo 36
 • #2407: Chương 2407 tiểu tử nghèo 37
 • #2408: Chương 2408 tiểu tử nghèo 38
 • #2409: Chương 2409 tiểu tử nghèo 39
 • #2410: Chương 2410 tiểu tử nghèo 40
 • #2411: Chương 2411 tiểu tử nghèo 41
 • #2412: Chương 2412 tiểu tử nghèo 42
 • #2413: Chương 2413 tiểu tử nghèo 43
 • #2414: Chương 2414 tiểu tử nghèo 44
 • #2415: Chương 2415 tiểu tử nghèo 45
 • #2416: Chương 2416 tiểu tử nghèo 46
 • #2417: Chương 2417 tiểu tử nghèo 47
 • #2418: Chương 2418 tiểu tử nghèo 48
 • #2419: Chương 2419 tiểu tử nghèo 49
 • #2420: Chương 2420 tiểu tử nghèo 50
 • #2421: Chương 2421 tiểu tử nghèo 51
 • #2422: Chương 2422 tiểu tử nghèo 52
 • #2423: Chương 2423 tiểu tử nghèo 53
 • #2424: Chương 2424 tiểu tử nghèo 54
 • #2425: Chương 2425 tiểu tử nghèo 55
 • #2426: Chương 2426 tiểu tử nghèo 56
 • #2427: Chương 2427 tiểu tử nghèo 57
 • #2428: Chương 2428 tiểu tử nghèo 58
 • #2429: Chương 2429 tiểu tử nghèo 59
 • #2430: Chương 2430 tiểu tử nghèo 60
 • #2431: Chương 2431 tiểu tử nghèo 61
 • #2432: Chương 2432 tiểu tử nghèo 62
 • #2433: Chương 2433 tiểu tử nghèo 63
 • #2434: Chương 2434 tiểu tử nghèo 64
 • #2435: Chương 2435 tiểu tử nghèo 65
 • #2436: Chương 2436 tiểu tử nghèo 66
 • #2437: Chương 2437 tiểu tử nghèo 67
 • #2438: Chương 2438 tiểu tử nghèo 68
 • #2439: Chương 2439 tiểu tử nghèo 69
 • #2440: Chương 2440 tiểu tử nghèo 70
 • #2441: Chương 2441 tiểu tử nghèo 71
 • #2442: Chương 2442 tiểu tử nghèo 72
 • #2443: Chương 2443 tiểu tử nghèo 73
 • #2444: Chương 2444 tiểu tử nghèo 74
 • #2445: Chương 2445 tiểu tử nghèo 75
 • #2446: Chương 2446 tiểu tử nghèo 76
 • #2447: Chương 2447 thế giới hiện thực 1
 • #2448: Chương 2448 thế giới hiện thực 2
 • #2449: Chương 2449 hoa trong gương, trăng trong nước 1
 • #2450: Chương 2450 hoa trong gương, trăng trong nước 2
 • #2451: Chương 2451 hoa trong gương, trăng trong nước 3
 • #2452: Chương 2452 hoa trong gương, trăng trong nước 4
 • #2453: Chương 2453 hoa trong gương, trăng trong nước 5
 • #2454: Chương 2454 hoa trong gương, trăng trong nước 6
 • #2455: Chương 2455 hoa trong gương, trăng trong nước 7
 • #2456: Chương 2456 hoa trong gương, trăng trong nước 8
 • #2457: Chương 2457 hoa trong gương, trăng trong nước 9
 • #2458: Chương 2458 hoa trong gương, trăng trong nước 10
 • #2459: Chương 2459 hoa trong gương, trăng trong nước 11
 • #2460: Chương 2460 hoa trong gương, trăng trong nước 12
 • #2461: Chương 2461 hoa trong gương, trăng trong nước 13
 • #2462: Chương 2462 hoa trong gương, trăng trong nước 14
 • #2463: Chương 2463 hoa trong gương, trăng trong nước 15
 • #2464: Chương 2464 hoa trong gương, trăng trong nước 16
 • #2465: Chương 2465 hoa trong gương, trăng trong nước 17
 • #2466: Chương 2466 hoa trong gương, trăng trong nước 18
 • #2467: Chương 2467 hoa trong gương, trăng trong nước 19
 • #2468: Chương 2468 hoa trong gương, trăng trong nước 20
 • #2469: Chương 2469 hoa trong gương, trăng trong nước 21
 • #2470: Chương 2470 hoa trong gương, trăng trong nước 22
 • #2471: Chương 2471 hoa trong gương, trăng trong nước 23
 • #2472: Chương 2472 hoa trong gương, trăng trong nước 24
 • #2473: Chương 2473 hoa trong gương, trăng trong nước 25
 • #2474: Chương 2474 Kính Hồ Thủy Nguyệt 26
 • #2475: Chương 2475 hoa trong gương, trăng trong nước 27
 • #2476: Chương 2476 hoa trong gương, trăng trong nước 28
 • #2477: Chương 2477 hoa trong gương, trăng trong nước 29
 • #2478: Chương 2478 hoa trong gương, trăng trong nước 30
 • #2479: Chương 2479 hoa trong gương, trăng trong nước 31
 • #2480: Chương 2480 hoa trong gương, trăng trong nước 32
 • #2481: Chương 2481 hoa trong gương, trăng trong nước 33
 • #2482: Chương 2482 hoa trong gương, trăng trong nước 34
 • #2483: Chương 2483 hoa trong gương, trăng trong nước 35
 • #2484: Chương 2484 hoa trong gương, trăng trong nước 36
 • #2485: Chương 2485 hoa trong gương, trăng trong nước 37
 • #2486: Chương 2486 hoa trong gương, trăng trong nước 38
 • #2487: Chương 2487 hoa trong gương, trăng trong nước 39
 • #2488: Chương 2488 hoa trong gương, trăng trong nước 40
 • #2489: Chương 2489 hoa trong gương, trăng trong nước 41
 • #2490: Chương 2490 hoa trong gương, trăng trong nước 42
 • #2491: Chương 2491 hoa trong gương, trăng trong nước 43
 • #2492: Chương 2492 hoa trong gương, trăng trong nước 44
 • #2493: Chương 2493 hoa trong gương, trăng trong nước 45
 • #2494: Chương 2494 hoa trong gương, trăng trong nước 46
 • #2495: Chương 2495 hoa trong gương, trăng trong nước 47
 • #2496: Chương 2496 hoa trong gương, trăng trong nước 48
 • #2497: Chương 2497 hoa trong gương, trăng trong nước 49
 • #2498: Chương 2498 hoa trong gương, trăng trong nước 50
 • #2499: Chương 2499 hoa trong gương, trăng trong nước 51
 • #2500: Chương 2500 hoa trong gương, trăng trong nước 52
 • #2501: Chương 2501 hoa trong gương, trăng trong nước 53
 • #2502: Chương 2502 hoa trong gương, trăng trong nước 54
 • #2503: Chương 2503 hoa trong gương, trăng trong nước 55
 • #2504: Chương 2504 hoa trong gương, trăng trong nước 56
 • #2505: Chương 2505 hoa trong gương, trăng trong nước 57
 • #2506: Chương 2506 hoa trong gương, trăng trong nước 58
 • #2507: Chương 2507 hoa trong gương, trăng trong nước 59
 • #2508: Chương 2508 hoa trong gương, trăng trong nước 60
 • #2509: Chương 2509 hoa trong gương, trăng trong nước 61
 • #2510: Chương 2510 hoa trong gương, trăng trong nước 62
 • #2511: Chương 2511 hoa trong gương, trăng trong nước 63
 • #2512: Chương 2512 hoa trong gương, trăng trong nước 64
 • #2513: Chương 2513 hoa trong gương, trăng trong nước 65
 • #2514: Chương 2514 hoa trong gương, trăng trong nước 66
 • #2515: Chương 2515 hoa trong gương, trăng trong nước 67
 • #2516: Chương 2516 hoa trong gương, trăng trong nước 68
 • #2517: Chương 2517 hoa trong gương, trăng trong nước 69
 • #2518: Chương 2518 hoa trong gương, trăng trong nước 70
 • #2519: Chương 2519 hoa trong gương, trăng trong nước 71
 • #2520: Chương 2520 hoa trong gương, trăng trong nước 72
 • #2521: Chương 2521 hoa trong gương, trăng trong nước 73
 • #2522: Chương 2522 hoa trong gương, trăng trong nước 74
 • #2523: Chương 2523 hoa trong gương, trăng trong nước 75
 • #2524: Chương 2524 hoa trong gương, trăng trong nước 76
 • #2525: Chương 2525 hoa trong gương, trăng trong nước 77
 • #2526: Chương 2526 hoa trong gương, trăng trong nước 78
 • #2527: Chương 2527 hoa trong gương, trăng trong nước 79
 • #2528: Chương 2528 hoa trong gương, trăng trong nước 80
 • #2529: Chương 2529 hoa trong gương, trăng trong nước 81
 • #2530: Chương 2530 hoa trong gương, trăng trong nước 82
 • #2531: Chương 2531 hoa trong gương, trăng trong nước 83
 • #2532: Chương 2532 hoa trong gương, trăng trong nước 84
 • #2533: Chương 2533 hoa trong gương, trăng trong nước 85
 • #2534: Chương 2534 hoa trong gương, trăng trong nước 86
 • #2535: Chương 2535 hoa trong gương, trăng trong nước 87
 • #2536: Chương 2536 hoa trong gương, trăng trong nước 88
 • #2537: Chương 2537 hoa trong gương, trăng trong nước 89
 • #2538: Chương 2538 hoa trong gương, trăng trong nước 90
 • #2539: Chương 2539 hoa trong gương, trăng trong nước 91
 • #2540: Chương 2540 hoa trong gương, trăng trong nước 92
 • #2541: Chương 2541 hoa trong gương, trăng trong nước 93
 • #2542: Chương 2542 hoa trong gương, trăng trong nước 94
 • #2543: Chương 2543 hoa trong gương, trăng trong nước 95
 • #2544: Chương 2544 hoa trong gương, trăng trong nước 96
 • #2545: Chương 2545 hoa trong gương, trăng trong nước 97
 • #2546: Chương 2546 hoa trong gương, trăng trong nước 98
 • #2547: Chương 2547 hoa trong gương, trăng trong nước 99
 • #2548: Chương 2548 hoa trong gương, trăng trong nước 100
 • #2549: Chương 2549 hoa trong gương, trăng trong nước 101
 • #2550: Chương 2550 hoa trong gương, trăng trong nước 102
 • #2551: Chương 2551 hoa trong gương, trăng trong nước 103
 • #2552: Chương 2552 hoa trong gương, trăng trong nước 104
 • #2553: Chương 2553
 • #2554: Chương 2554
 • #2555: Chương 2555
 • #2556: Chương 2556
 • #2557: Chương 2557
 • #2558: Chương 2558
 • #2559: Chương 2559
 • #2560: Chương 2560
 • #2561: Chương 2561
 • #2562: Chương 2562
 • #2563: Chương 2563
 • #2564: Chương 2564
 • #2565: Chương 2565
 • #2566: Chương 2566
 • #2567: Chương 2567
 • #2568: Chương 2568
 • #2569: Chương 2569
 • #2570: Chương 2570
 • #2571: Chương 2571
 • #2572: Chương 2572
 • #2573: Chương 2573
 • #2574: Chương 2574
 • #2575: Chương 2575 125 chung chương
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

Related posts

Mị Ảnh

TiKay

Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ

TiKay

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

TiKay

Kiếm Trung Tiên

TiKay

Trong Trò Chơi Kinh Dị Tìm CP

THUYS♥️

Weibo Của Ta Có Thể Đoán Mệnh

THUYS♥️

Leave a Reply