Cổ Đại Ngôn Tình

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Đây là phiên bản sách giấy của truyện “Làm Dâu Nhà Phú Ông” đã từng được đăng tải trên mạng. Truyện có bối cảnh thời xa xưa, tất cả mọi thứ đều là hư cấu, được tác giả sáng tạo.

Cúng chính vì thế, tác giả xếp truyện vào nhóm truyện chỉ mang tính chất GIẢI TRÍ. Nó không phù hợp với những người nghiêm túc, những người không thể chấp nhận được tính hư cấu trong một câu truyện. Những người yêu thích gu truyện chân thật, không hợp với những thể loại ảo ảo tùng chảo.

Nhím.

Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.

P/S: Lan Rua”s story ~ Porcupine & Duck Family

Nguồn: Wattpad


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Lan Rùa
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0001.mp32018-10-06 20:47
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0002.mp32018-10-06 20:48
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0003.mp32018-10-06 20:48
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0004.mp32018-10-06 20:48
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0005.mp32018-10-06 20:49
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0006.mp32018-10-06 20:49
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0007.mp32018-10-06 20:49
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0008.mp32018-10-06 20:49
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0009.mp32018-10-06 20:50
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0010.mp32018-10-06 20:50
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0011.mp32018-10-06 20:50
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0012.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0013.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0014.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0015.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0016.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0017.mp32018-10-06 20:52
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0018.mp32018-10-06 20:52
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0019.mp32018-10-06 20:52
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0020.mp32018-10-06 20:52
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0021.mp32018-10-06 20:53
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0022.mp32018-10-06 20:53
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0023.mp32018-10-06 20:53
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0024.mp32018-10-06 20:54
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0025.mp32018-10-06 20:54
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0026.mp32018-10-06 20:54
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0027.mp32018-10-06 20:54
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0028.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0029.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0030.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0031.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0032.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0033.mp32018-10-06 20:56
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0034.mp32018-10-06 20:56
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0035.mp32018-10-06 20:56
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0036.mp32018-10-06 20:56
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0037.mp32018-10-06 20:57
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0038.mp32018-10-06 20:57
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0039.mp32018-10-06 20:57
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0040.mp32018-10-06 20:57
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0041.mp32018-10-06 20:58
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0042.mp32018-10-06 20:58
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0043.mp32018-10-06 20:58
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0044.mp32018-10-06 20:58
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0045.mp32018-10-06 20:59
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0046.mp32018-10-06 20:59
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0047.mp32018-10-06 20:59
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0048.mp32018-10-06 20:59
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0049.mp32018-10-06 21:00
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0050.mp32018-10-06 21:00
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0051.mp32018-10-06 21:00
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0052.mp32018-10-06 21:00
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0053.mp32018-10-06 21:01
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0054.mp32018-10-06 21:01
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0055.mp32018-10-06 21:01
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0056.mp32018-10-06 21:01
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0057.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0058.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0059.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0060.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0061.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0062.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0063.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0064.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0065.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0066.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0067.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0068.mp32018-10-06 21:04
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0069.mp32018-10-06 21:04
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0070.mp32018-10-06 21:04
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0071.mp32018-10-06 21:04
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0072.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0073.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0074.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0075.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0076.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0077.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0078.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0079.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0080.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0081.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0082.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0083.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0084.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0085.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0086.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0087.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0088.mp32018-10-06 21:08
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0089.mp32018-10-06 21:08
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0090.mp32018-10-06 21:08
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0091.mp32018-10-06 21:08
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0092.mp32018-10-06 21:09
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0093.mp32018-10-06 21:09
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0094.mp32018-10-06 21:09
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0095.mp32018-10-06 21:10
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0096.mp32018-10-06 21:10

Related posts

Bảo vệ quốc sư đại nhân

THUYS♥️

Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư

THUYS♥️

Mau Xuyên Hệ Thống: Nam Thần Công Lược Sổ Tay

TiKay

Mỹ Vị Tiểu Trù Nương: Điền Viên Loại Phu Nhớ

TiKay

Học Bá Dưỡng Thành Tiểu Ngọt Thê

THUYS♥️

Kẻ Hai Mặt

TiKay

Leave a Reply