Cổ Đại Ngôn Tình

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Đây là phiên bản sách giấy của truyện “Làm Dâu Nhà Phú Ông” đã từng được đăng tải trên mạng. Truyện có bối cảnh thời xa xưa, tất cả mọi thứ đều là hư cấu, được tác giả sáng tạo.

Cúng chính vì thế, tác giả xếp truyện vào nhóm truyện chỉ mang tính chất GIẢI TRÍ. Nó không phù hợp với những người nghiêm túc, những người không thể chấp nhận được tính hư cấu trong một câu truyện. Những người yêu thích gu truyện chân thật, không hợp với những thể loại ảo ảo tùng chảo.

Nhím.

Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.

P/S: Lan Rua”s story ~ Porcupine & Duck Family

Nguồn: Wattpad


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lan Rùa
 •  Chương: /96
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0001.mp32018-10-06 20:47
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0002.mp32018-10-06 20:48
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0003.mp32018-10-06 20:48
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0004.mp32018-10-06 20:48
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0005.mp32018-10-06 20:49
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0006.mp32018-10-06 20:49
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0007.mp32018-10-06 20:49
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0008.mp32018-10-06 20:49
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0009.mp32018-10-06 20:50
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0010.mp32018-10-06 20:50
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0011.mp32018-10-06 20:50
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0012.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0013.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0014.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0015.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0016.mp32018-10-06 20:51
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0017.mp32018-10-06 20:52
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0018.mp32018-10-06 20:52
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0019.mp32018-10-06 20:52
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0020.mp32018-10-06 20:52
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0021.mp32018-10-06 20:53
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0022.mp32018-10-06 20:53
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0023.mp32018-10-06 20:53
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0024.mp32018-10-06 20:54
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0025.mp32018-10-06 20:54
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0026.mp32018-10-06 20:54
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0027.mp32018-10-06 20:54
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0028.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0029.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0030.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0031.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0032.mp32018-10-06 20:55
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0033.mp32018-10-06 20:56
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0034.mp32018-10-06 20:56
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0035.mp32018-10-06 20:56
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0036.mp32018-10-06 20:56
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0037.mp32018-10-06 20:57
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0038.mp32018-10-06 20:57
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0039.mp32018-10-06 20:57
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0040.mp32018-10-06 20:57
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0041.mp32018-10-06 20:58
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0042.mp32018-10-06 20:58
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0043.mp32018-10-06 20:58
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0044.mp32018-10-06 20:58
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0045.mp32018-10-06 20:59
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0046.mp32018-10-06 20:59
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0047.mp32018-10-06 20:59
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0048.mp32018-10-06 20:59
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0049.mp32018-10-06 21:00
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0050.mp32018-10-06 21:00
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0051.mp32018-10-06 21:00
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0052.mp32018-10-06 21:00
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0053.mp32018-10-06 21:01
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0054.mp32018-10-06 21:01
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0055.mp32018-10-06 21:01
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0056.mp32018-10-06 21:01
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0057.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0058.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0059.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0060.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0061.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0062.mp32018-10-06 21:02
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0063.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0064.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0065.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0066.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0067.mp32018-10-06 21:03
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0068.mp32018-10-06 21:04
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0069.mp32018-10-06 21:04
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0070.mp32018-10-06 21:04
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0071.mp32018-10-06 21:04
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0072.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0073.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0074.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0075.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0076.mp32018-10-06 21:05
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0077.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0078.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0079.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0080.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0081.mp32018-10-06 21:06
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0082.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0083.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0084.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0085.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0086.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0087.mp32018-10-06 21:07
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0088.mp32018-10-06 21:08
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0089.mp32018-10-06 21:08
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0090.mp32018-10-06 21:08
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0091.mp32018-10-06 21:08
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0092.mp32018-10-06 21:09
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0093.mp32018-10-06 21:09
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0094.mp32018-10-06 21:09
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0095.mp32018-10-06 21:10
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0096.mp32018-10-06 21:10
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Thiên Linh Linh Địa Linh Linh

THUYS♥️

Không Gian Tiếu Y Nữ

TiKay

Giải Mộng Sư Ở Giới Giải Trí

THUYS♥️

Leave a Reply