Cổ ĐạiHuyền HuyễnKhoa HuyễnMạt ThếNữ CườngXuyên Nhanh

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……” Cố Thiển Vũ.

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân muốn hại nhà của chúng ta Thiển Vũ, hừ.

Nguồn: Wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Đài Chi Mộng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 4.2]

Related posts

Phóng Khai Na Chỉ Yêu Sủng

TiKay

Không Giống Nhau Mỹ Thực Gia

THUYS♥️

Luân Hồi Đoàn Tàu · Khởi Động Lại [ Vô Hạn ]

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Vị Diện Công Nghệ Đen

TiKay

Ngoại Môn Đại Sư Huynh

TiKay

Ta Muốn Làm Cá Ướp Muối

TiKay

1 comment

NAN June 13, 2023 at 8:55 am

Truyện không nghe được ạ?

Reply

Leave a Reply