Tiên Hiệp

Ta Xuyên Thành Tu Tiên Giới Vật Chủng Hiếm Có

Thiên Đạo hàng tiên trạch tại nữ tử chi thân, cho nên nữ tính sinh ra tôn quý, bao trùm nam tử phía trên. Lại ngàn vạn nữ tử bên trong, chợt có Thiên nữ hàng thế, có thể trợ đi theo người, đả thông linh căn, chung Trường Sinh đại đạo.

Cho nên tiên trạch đại lục tiên môn tông chủ, không có chỗ nào mà không phải là bị người kính ngưỡng Thiên nữ, liền ngay cả đỉnh cấp tiên môn ba tông lục phái cũng không ngoại lệ.

Vừa mới xuyên qua tân nhiệm Thiên nữ Du Ưu, biểu thị áp lực như núi!

Một cả môn phái thân thân thể yêu kiều yếu, gào khóc đòi ăn Tiểu Đệ, kia được nhiều khó nuôi a?

Thế là bí cảnh thám hiểm, chống cự Ma tộc, môn phái xé bức, thân là tông chủ Du Ưu luôn luôn một ngựa đi đầu, xông vào phấn đấu tuyến đầu!

Làm đại gia trưởng, chính là như thế hộ tể!

Chúng tùy tùng người bảo vệ đạo lữ quân dự bị nhóm: “. . .”

Chúng ta chủ thượng, nơi nào có điểm không đúng?

Rõ ràng có thể làm đóa kiều hoa, tông chủ càng muốn không ngừng vươn lên. . .

Nguồn: nuhiep.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Vưu Tiền
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thả cái pháo hoa2021-05-26 21:28
 • #2: Ngao ngao thú triều2021-05-26 21:28
 • #3: Gặp nguy hiểm chạy mau2021-05-26 21:28
 • #4: Là người tốt a2021-05-26 21:28
 • #5: Vào thành ngó ngó a2021-05-26 21:28
 • #6: Thực sự người tốt2021-05-26 21:28
 • #7: Kỳ quái quý nữ2021-05-26 21:28
 • #8: Thật nhiều cá a2021-05-26 21:29
 • #9: Đồng đội tín nhiệm đâu2021-05-26 21:29
 • #10: Túc địch đến cứu giúp2021-05-26 21:29
 • #11: Là địch quân quá cùi bắp2021-05-26 21:29
 • #12: Một chén đại giới trà2021-05-26 21:29
 • #13: Thế giới chân tướng2021-05-26 21:29
 • #14: Nhân khẩu tăng trưởng2021-05-26 21:29
 • #15: Trên đường dựng cái băng2021-05-26 21:29
 • #16: Trên đời nhiều người tốt2021-05-26 21:29
 • #17: Nguy cơ đột ngột2021-05-26 21:29
 • #18: Vô hạn nói xấu2021-05-26 21:29
 • #19: Hỗ trợ mở cửa2021-05-26 21:29
 • #20: Xù lông gà lửa nhỏ2021-05-26 21:29
 • #21: Thượng cổ cấm chế2021-05-26 21:29
 • #22: Dám đụng đến ta đồng đội2021-05-26 21:29
 • #23: Tăng thêm người mới thiết lập2021-05-26 21:29
 • #24: Nói xong hữu ích2021-05-26 21:29
 • #25: Trọc mao tiểu quái thú2021-05-26 21:29
 • #26: Thiên nữ trách nhiệm2021-05-26 21:30
 • #27: Thượng Dương thành dị biến2021-05-26 21:30
 • #28: Quái thú đánh quái thú2021-05-26 21:30
 • #29: Cầu Lôi đến sét đánh2021-05-26 21:30
 • #30: Thiên nữ tự giác2021-05-26 21:30
 • #31: Thừa Thiên các đưa tin2021-05-26 21:30
 • #32: Thiên nữ nghiệm chứng2021-05-26 21:30
 • #33: Đưa ra thị trường góp vốn trước2021-05-26 21:30
 • #34: Ô gia Thiên nữ2021-05-26 21:31
 • #35: Long gia dự định2021-05-26 21:31
 • #36: Tái tranh thủ một chút2021-05-26 21:31
 • #37: Thiên nữ huynh đệ2021-05-26 21:31
 • #38: Giải tán liền giải tán2021-05-26 21:31
 • #39: Mọi người tốt huynh đệ2021-05-26 21:31
 • #40: Chiêu thương buổi họp báo2021-05-26 21:31
 • #41: Duy nhất thân tộc2021-05-26 21:31
 • #42: Đột nhiên quá trình2021-05-26 21:31
 • #43: Ô Thiên nữ chi năng2021-05-26 21:31
 • #44: Một bước đúng chỗ2021-05-26 21:32
 • #45: Góp vốn đã mất bại2021-05-26 21:32
 • #46: Tìm làm việc địa điểm2021-05-26 21:32
 • #47: Dẫn đường thú nhỏ thú2021-05-26 21:32
 • #48: Ngũ Hành dẫn Linh trận2021-05-26 21:32
 • #49: Tu tiên chuyên nghiệp tính2021-05-26 21:32
 • #50: Rời nhà trốn đi thú2021-05-26 21:32
 • #51: Tới cửa gây chuyện2021-05-26 21:32
 • #52: Bị tổn thương thủy tinh tâm2021-05-26 21:32
 • #53: Đặc thù xử lý pháp2021-05-26 21:32
 • #54: Hùng hài tử gia trưởng2021-05-26 21:32
 • #55: Tông môn muốn lấy tên2021-05-26 21:32
 • #56: Đột nhiên thông báo2021-05-26 21:32
 • #57: Nguyệt Hải bí cảnh khải2021-05-26 21:32
 • #58: Nguyệt Hải đại siêu thị2021-05-26 21:33
 • #59: Tiến vào thần bí phòng2021-05-26 21:33
 • #60: Lấy không tùy tùng2021-05-26 21:33
 • #61: Ăn quả cam đi2021-05-26 21:33
 • #62: Đại siêu thị không có2021-05-26 21:33
 • #63: Mời thanh tỉnh một chút2021-05-26 21:33
 • #64: Luận như thế nào Chiêu Tài2021-05-26 21:33
 • #65: Gạt người chuyên nghiệp tính2021-05-26 21:33
 • #66: Nơi này có đội2021-05-26 21:33
 • #67: Chạy trốn đào mạng2021-05-26 21:33
 • #68: Cùng một chỗ tránh truy binh2021-05-26 21:33
 • #69: Thiên nữ mời ký nhận2021-05-26 21:33
 • #70: Thật kỹ năng công kích2021-05-26 21:34
 • #71: Tập thể tận diệt2021-05-26 21:34
 • #72: Tội phạm danh sách2021-05-26 21:34
 • #73: Trang bức quá khó2021-05-26 21:34
 • #74: Cá tính đan sư2021-05-26 21:34
 • #75: Mười thành luyện đan pháp2021-05-26 21:34
 • #76: Vây xem tôn giả2021-05-26 21:34
 • #77: Người người đều có bệnh2021-05-26 21:34
 • #78: Tông môn sự vụ nhiều2021-05-26 21:34
 • #79: Có thể nhặt nhạnh chỗ tốt2021-05-26 21:34
 • #80: Tiến về di tích2021-05-26 21:34
 • #81: Sinh cái người tuyết nhỏ2021-05-26 21:34
 • #82: Bắc lĩnh Hung Sát khí2021-05-26 21:35
 • #83: Lần thứ nhất bị thương2021-05-26 21:35
 • #84: Sự tất yếu của truyền thừa2021-05-26 21:35
 • #85: Truyền thừa rộng khắp tính2021-05-26 21:35
 • #86: Đường vòng đi chủ điện2021-05-26 21:35
 • #87: Trong chủ điện kiếm2021-05-26 21:35
 • #88: Trở lại Chân Diễn tông2021-05-26 21:35
 • #89: Nhà gái đại gia trưởng2021-05-26 21:35
 • #90: Thủy Yên không nguyện ý2021-05-26 21:35
 • #91: Gà nướng say2021-05-26 21:35
 • #92: Có việc Phượng Dung2021-05-26 21:35
 • #93: Lịch luyện xảy ra vấn đề2021-05-26 21:35
 • #94: Toàn diệt tiểu trấn2021-05-26 21:36
 • #95: Bạo tẩu Thần khí2021-05-26 21:36
 • #96: Xông ra Chấn Thiên Đỉnh2021-05-26 21:36
 • #97: Ngươi muốn tới tìm ta2021-05-26 21:36
 • #98: Tiến về Niết Bàn cảnh2021-05-26 21:36
 • #99: Linh tính tiểu Hỏa Miêu2021-05-26 21:36
 • #100: Tiểu trấn mê đoàn2021-05-26 21:36
 • #101: Đột nhiên oan ức2021-05-26 21:36
 • #102: Vô tình kiếm tu2021-05-26 21:36
 • #103: Môn phái tri thức căn bản2021-05-26 21:37
 • #104: Khai Sơn thu đồ đi2021-05-26 21:37
 • #105: Nhập môn khảo nghiệm2021-05-26 21:37
 • #106: Đệ tử tuyển chọn thi đấu2021-05-26 21:37
 • #107: Mới điều lệ chế độ2021-05-26 21:37
 • #108: Đệ tử mới tham quan2021-05-26 21:37
 • #109: Khâu Chương trái tim thủy tinh2021-05-26 21:37
 • #110: Công pháp sửa chữa thức2021-05-26 21:37
 • #111: Dự thính công khai khóa2021-05-26 21:37
 • #112: Bạn học hữu ái2021-05-26 21:37
 • #113: Sư muội thân phận2021-05-26 21:37
 • #114: Lăng Khải lôi kiếp2021-05-26 21:37
 • #115: Tiên nhân không quá đi2021-05-26 21:37
 • #116: Thượng giới khách tới2021-05-26 21:37
 • #117: Thần khí Minh Tâm kính2021-05-26 21:38
 • #118: Hảo hảo tính toán2021-05-26 21:38
 • #119: Này người không thể lưu2021-05-26 21:38
 • #120: Kịch thấu nhân sinh2021-05-26 21:38
 • #121: Nhiếp Chính muốn đi xa2021-05-26 21:38
 • #122: Ngươi là thân huynh đệ2021-05-26 21:38
 • #123: Đã lâu không gặp a2021-05-26 21:38
 • #124: Cấp cao đấu giá hội2021-05-26 21:38
 • #125: Mới bí cảnh mở ra2021-05-26 21:38
 • #126: Thân cao vĩnh viễn không biến2021-05-26 21:38
 • #127: Ô Nguyệt phiền não2021-05-26 21:39
 • #128: Hồn hơi thở xuất hiện2021-05-26 21:39
 • #129: Chỉ ta không bình thường2021-05-26 21:39
 • #130: Hình trứng dị bảo2021-05-26 21:39
 • #131: Ô Nguyệt mạnh mẽ lên2021-05-26 21:39
 • #132: Đã quên quét cái đuôi2021-05-26 21:39
 • #133: Oan hồn xử lý2021-05-26 21:39
 • #134: Phượng Dung giáng sinh2021-05-26 21:39
 • #135: Phượng Dung dị thường2021-05-26 21:39
 • #136: Dỗ dành liền đứng lên2021-05-26 21:39
 • #137: Oan hồn mê đoàn2021-05-26 21:39
 • #138: Cuộc thi cuối kỳ bên trong2021-05-26 21:39
 • #139: Lâm Phong dị thường2021-05-26 21:40
 • #140: Yêu thú tấn công núi chiến2021-05-26 21:40
 • #141: Sương mù dày đặc2021-05-26 21:40
 • #142: Thường ngày lật qua xe2021-05-26 21:40
 • #143: Tiên môn đại tập hợp2021-05-26 21:40
 • #144: Truyền thuyết Thiên nữ2021-05-26 21:40
 • #145: Thi đấu chính bắt đầu2021-05-26 21:40
 • #146: Luyện khí đối thủ tốt2021-05-26 21:40
 • #147: Dễ dàng thi đấu2021-05-26 21:40
 • #148: Chân chính trận pháp2021-05-26 21:40
 • #149: Cừu Thược mục đích2021-05-26 21:40
 • #150: Vô địch kỹ năng2021-05-26 21:40
 • #151: Cừu Thược mất tích2021-05-26 21:41
 • #152: Chế tạo cái thượng sư2021-05-26 21:41
 • #153: Phượng gia nguy cơ2021-05-26 21:41
 • #154: Thánh thụ có thể Phục Sinh2021-05-26 21:41
 • #155: Phượng Vũ giao dịch2021-05-26 21:41
 • #156: Cừu Thược mưu kế2021-05-26 21:41
 • #157: Thân phận thật sự2021-05-26 21:41
 • #158: Minh giới lai sứ2021-05-26 21:41
 • #159: Kỳ quái Minh Sứ2021-05-26 21:41
 • #160: Về nhà gặp cha mẹ2021-05-26 21:41
 • #161: Đột nhiên xảy ra vấn đề2021-05-26 21:41
 • #162: Phượng gia an bài2021-05-26 21:41
 • #163: Nhiếp Chính trở về2021-05-26 21:41
 • #164: Thượng cổ Thần tộc sự tình2021-05-26 21:41
 • #165: Thượng giới khách tới2021-05-26 21:42
 • #166: Cùng đi thượng giới2021-05-26 21:42
 • #167: Thần khí nên về ai2021-05-26 21:42
 • #168: Tạm cư tại thượng giới2021-05-26 21:42
 • #169: Nhiếp Chính hướng đi2021-05-26 21:42
 • #170: Bạn bè có vấn đề2021-05-26 21:42
 • #171: Đã vạch mặt2021-05-26 21:42
 • #172: Tam trọng thiên Đế quân2021-05-26 21:42
 • #173: Giây sợ nhị đế quân2021-05-26 21:42
 • #174: Gia gia tin tưởng ta2021-05-26 21:42
 • #175: Gia gia quan hệ phổ2021-05-26 21:42
 • #176: A ta bị thương2021-05-26 21:42
 • #177: Tu vi đến cùng là2021-05-26 21:42
 • #178: Tốt nghiệp thi đấu thưởng lớn2021-05-26 21:42
 • #179: Phần thưởng đệ nhất2021-05-26 21:42
 • #180: Dạy công nhân viên chức khan hiếm2021-05-26 21:42
 • #181: Chủ động hỗ trợ giáo dục bầy2021-05-26 21:42
 • #182: Đều là tốt người làm vườn2021-05-26 21:42
 • #183: Thanh Vũ tông đại điển2021-05-26 21:43
 • #184: Tùy tùng chân tướng2021-05-26 21:43
 • #185: Nhất định phải nói rõ ràng2021-05-26 21:43
 • #186: Xin nghe ta giải thích2021-05-26 21:43
 • #187: Mời hãy nghe ta nói hết2021-05-26 21:43
 • #188: Còn thật đáng yêu2021-05-26 21:43
 • #189: Thủy Yên độ lôi kiếp2021-05-26 21:43
 • #190: Trên trời đại cháu trai2021-05-26 21:43
 • #191: Tiên giới lần theo dấu vết2021-05-26 21:43
 • #192: Cái gọi là tứ trọng thiên2021-05-26 21:43
 • #193: Nữ tiên thất trọng thiên2021-05-26 21:43
 • #194: Bên nào đang làm sự tình2021-05-26 21:43
 • #195: Mê đoàn trùng điệp nặng2021-05-26 21:43
 • #196: Liên hợp dạy học pháp2021-05-26 21:43
 • #197: Lần thứ nhất hợp tác2021-05-26 21:43
 • #198: Không có thể phi thăng người2021-05-26 21:43
 • #199: Tìm người phương pháp2021-05-26 21:43
 • #200: Lưỡng giới Minh Ước2021-05-26 21:44
 • #201: Hiểu chuyện Yêu vương2021-05-26 21:44
 • #202: Đặc thù yểm yêu2021-05-26 21:44
 • #203: Ăn xấu bụng rồi2021-05-26 21:44
 • #204: Minh giới nghiệp vụ viên2021-05-26 21:44
 • #205: Khâu Chương vấn đề2021-05-26 21:44
 • #206: Lưỡng giới thông thương2021-05-26 21:44
 • #207: Hồn thú khẩu vị2021-05-26 21:44
 • #208: Nháo sự thú thú2021-05-26 21:44
 • #209: Phần Trạch đẳng cấp2021-05-26 21:44
 • #210: Đột nhiên thay miệng2021-05-26 21:44
 • #211: Ta đưa ngươi rời đi2021-05-26 21:44
 • #212: Không hợp thú thú2021-05-26 21:44
 • #213: Đột nhiên đến sống2021-05-26 21:44
 • #214: Thiên nữ thương thế2021-05-26 21:44
 • #215: Môn phái bán chạy phẩm2021-05-26 21:44
 • #216: Trọng thương nguyên nhân2021-05-26 21:44
 • #217: Không khỏi địch ý2021-05-26 21:44
 • #218: Phượng tộc dị thường2021-05-26 21:45
 • #219: Thức tỉnh hi vọng2021-05-26 21:45
 • #220: Thiên nữ bệnh truyền nhiễm2021-05-26 21:45
 • #221: Thức Hải nguyền rủa2021-05-26 21:45
 • #222: Tràn lan nguyền rủa2021-05-26 21:45
 • #223: Ô Long giải chú pháp2021-05-26 21:45
 • #224: Nguyền rủa tồn tại2021-05-26 21:45
 • #225: Lục Trọng Thiên cố nhân2021-05-26 21:45
 • #226: Thông báo thất trọng thiên2021-05-26 21:45
 • #227: Tiến về thất trọng thiên2021-05-26 21:45
 • #228: Thất trọng thiên khác thường2021-05-26 21:45
 • #229: Thất trọng thiên tình huống2021-05-26 21:45
 • #230: Truyền thuyết ao2021-05-26 21:45
 • #231: Thánh ao đáy nước2021-05-26 21:45
 • #232: Kỳ quái bí thất2021-05-26 21:45
 • #233: Trước giảng đạo lý trước2021-05-26 21:45
 • #234: Minh Diệp dự định2021-05-26 21:45
 • #235: Yêu đương não Thắng Lợi2021-05-26 21:46
 • #236: Chủ động tặng đầu người2021-05-26 21:46
 • #237: Đế quân hướng đi2021-05-26 21:46
 • #238: Thật Hồng Phi Đế quân2021-05-26 21:46
 • #239: Hồng Phi Nguyên Thần2021-05-26 21:46
 • #240: Lại có người kiếm chuyện2021-05-26 21:46
 • #241: Thất trọng thiên nguy cơ2021-05-26 21:46
 • #242: Nguyền rủa nguyên do2021-05-26 21:46
 • #243: Tỉnh lại sách tham khảo2021-05-26 21:46
 • #244: Đặc thù hống nhân pháp2021-05-26 21:46
 • #245: Truyền thuyết Thiên Đạo sách2021-05-26 21:46
 • #246: Minh phủ người làm công2021-05-26 21:46
 • #247: Muốn tu thần sao2021-05-26 21:46
 • #248: Thần niệm tốt khí khái2021-05-26 21:46
 • #249: Minh Diệp mục đích2021-05-26 21:46
 • #250: Kỳ quái trận pháp2021-05-26 21:46
 • #251: Không muốn đùa ta cười2021-05-26 21:46
 • #252: Hạ giới triển khai cuộc họp2021-05-26 21:47
 • #253: Bên ngoài phấn khích2021-05-26 21:47
 • #254: Ta lại trượt một lần2021-05-26 21:47
 • #255: Nguy hiểm giới hạn2021-05-26 21:47
 • #256: Đi về nhà đoàn tụ2021-05-26 21:47
 • #257: Đột nhiên thức tỉnh2021-05-26 21:47
 • #258: Cái gọi là cha mẹ2021-05-26 21:47
 • #259: Được mời đi pháp hội2021-05-26 21:47
 • #260: Tiến về đi pháp hội2021-05-26 21:47
 • #261: Liền không mang theo ta chơi2021-05-26 21:47
 • #262: Khiêu khích Tiên nhân2021-05-26 21:47
 • #263: Hồng Phi thực lực2021-05-26 21:47
 • #264: Cái gọi là cơ duyên2021-05-26 21:47
 • #265: Thần giới Nguyên Thần2021-05-26 21:47
 • #266: Ngươi muốn giảng đạo lý2021-05-26 21:47
 • #267: Thần giới Dược Hoàn a2021-05-26 21:47
 • #268: Xin có chút số2021-05-26 21:48
 • #269: Cô nương này có tật2021-05-26 21:48
 • #270: Thống nhất chỉ có thể đợi2021-05-26 21:48
 • #271: Không đi tâm làm mai2021-05-26 21:48
 • #272: Lịch luyện già xảy ra chuyện2021-05-26 21:48
 • #273: Khâu Thượng sư gặp nạn2021-05-26 21:48
 • #274: Vắng vẻ Tiểu Thành2021-05-26 21:48
 • #275: Quý nữ đãi ngộ2021-05-26 21:48
 • #276: Không đáng tin cậy chủ quản2021-05-26 21:48
 • #277: Kỳ quái thành thị2021-05-26 21:48
 • #278: Bị nhốt Hồn thú2021-05-26 21:48
 • #279: Phong thành nguồn gốc2021-05-26 21:48
 • #280: Tỉnh lại Phượng tộc đi2021-05-26 21:48
 • #281: Toàn tộc thức tỉnh2021-05-26 21:48
 • #282: Phượng tộc thuộc tính2021-05-26 21:48
 • #283: Diệt tộc nguyên nhân2021-05-26 21:48
 • #284: Tam giới thống nhất2021-05-26 21:49
 • #285: Cuối cùng kế hoạch2021-05-26 21:49
 • #286: Chính xác ấp trứng pháp2021-05-26 21:49
 • #287: Nhập ma Lôi Phượng2021-05-26 21:49
 • #288: Núi Thiên Thánh nguy cơ2021-05-26 21:49
 • #289: Cốt Long tính toán2021-05-26 21:49
 • #290: Mạnh nhất khế ấn2021-05-26 21:49
 • #291: Toàn tộc khế ước2021-05-26 21:49
 • #292: Truyền thuyết Huyền Linh2021-05-26 21:49
 • #293: Đi tìm Minh Vương đi2021-05-26 21:49
 • #294: Minh giới trạm trung chuyển2021-05-26 21:49
 • #295: Áo lót trước mặc2021-05-26 21:49
 • #296: Ngươi tài nghệ là2021-05-26 21:49
 • #297: Xin bắt đầu biểu diễn2021-05-26 21:49
 • #298: Lửa giận cháy lên đi2021-05-26 21:49
 • #299: Ngươi muốn cái gì2021-05-26 21:49
 • #300: Là lạ ở chỗ nào2021-05-26 21:50
 • #301: Dẫn ngươi đi bí cảnh2021-05-26 21:50
 • #302: Muốn ăn Quả Quả sao2021-05-26 21:50
 • #303: Quả cùng hái cây ăn quả2021-05-26 21:50
 • #304: Dị bảo xuất thế2021-05-26 21:50
 • #305: Cùng một chỗ đoạt kiếm ý2021-05-26 21:50
 • #306: Kiếm tường bí mật2021-05-26 21:50
 • #307: Ba người một đài kịch2021-05-26 21:50
 • #308: Cổ quái cung điện2021-05-26 21:50
 • #309: Ai nha thật yếu ớt2021-05-26 21:50
 • #310: Truyền thuyết vương ấn2021-05-26 21:50
 • #311: Thần tộc oan hồn2021-05-26 21:50
 • #312: Thuận tiện tiếp người2021-05-26 21:50
 • #313: Xong việc về nhà2021-05-26 21:50
 • #314: Truyền thuyết Minh Vương2021-05-26 21:50
 • #315: Bạo táo Minh Vương2021-05-26 21:51
 • #316: Thượng cổ Diệt Thế cướp2021-05-26 21:51
 • #317: Thế giới mới chân tướng2021-05-26 21:51
 • #318: Thân phận thật sự2021-05-26 21:51
 • #319: Tiên môn lại thi đấu2021-05-26 21:51
 • #320: Thuận tiện triển khai cuộc họp2021-05-26 21:51
 • #321: Ba năm kế hoạch biểu2021-05-26 21:51
 • #322: Hỗ trợ thức dạy học2021-05-26 21:51
 • #323: Kế hoạch thực hành bên trong2021-05-26 21:51
 • #324: Đột nhiên tới nguy cơ2021-05-26 21:51
 • #325: Minh Sứ họa phong2021-05-26 21:51
 • #326: Đi tiến về Thần giới2021-05-26 21:51
 • #327: Ngoài ý muốn rơi xuống2021-05-26 21:51
 • #328: Xuất cốc đi tìm người2021-05-26 21:51
 • #329: Đuổi theo người kiếm phù2021-05-26 21:51
 • #330: Phá dỡ tiểu phân đội2021-05-26 21:52
 • #331: Xuất phát tìm Thánh nhân2021-05-26 21:52
 • #332: Thánh nhân Thần Điện2021-05-26 21:52
 • #333: Kỹ năng Waterloo2021-05-26 21:52
 • #334: Thần Điện truyền thừa2021-05-26 21:52
 • #335: Chúng thần triệu tập bên trong2021-05-26 21:52
 • #336: Đầy giới cá muối2021-05-26 21:52
 • #337: Truyền thừa không hoàn toàn2021-05-26 21:52
 • #338: Phong ấn chuẩn bị trước2021-05-26 21:52
 • #339: Bắt đầu phong ấn2021-05-26 21:52
 • #340: Thức tỉnh Cốt Long2021-05-26 21:52
 • #341: Mục đích thực sự2021-05-26 21:52
 • #342: Ngươi muốn lực lượng2021-05-26 21:52
 • #343: Chân chính Ma Thần2021-05-26 21:52
 • #344: Lần thứ nhất trọng thương2021-05-26 21:52
 • #345: Muốn hay không thuyết pháp2021-05-26 21:52
 • #346: Ma Thần chuyện ngu xuẩn2021-05-26 21:52
 • #347: Công nhiên cướp người2021-05-26 21:52
 • #348: Lực lượng nguyên chủ2021-05-26 21:53
 • #349: Ma Thần không thích hợp2021-05-26 21:53
 • #350: Chơi liền đùa thật2021-05-26 21:53
 • #351: Mời chủ thượng định đoạt2021-05-26 21:53
 • #352: Ma Giới tương lai2021-05-26 21:53
 • #353: Tức giận thật lòng2021-05-26 21:53
 • #354: Không có khả năng phá phong2021-05-26 21:53
 • #355: Thật lớn một cái nồi2021-05-26 21:53
 • #356: Chủ nhân chân chính2021-05-26 21:53
 • #357: Trước kia chuyện cũ2021-05-26 21:53
 • #358: Dường như cố nhân đến2021-05-26 21:53
 • #359: Ẩn tàng nguy cơ2021-05-26 21:53
 • #360: Lười biếng mò cá vương2021-05-26 21:53
 • #361: Tự bế hoa hướng dương2021-05-26 21:53
 • #362: Đột nhiên Thiên Quang2021-05-26 21:53
 • #363: Tự ngược Long tộc2021-05-26 21:53
 • #364: Cõng nồi nguyền rủa2021-05-26 21:53
 • #365: Thiên Quang dị biến2021-05-26 21:53
 • #366: Một thế giới khác2021-05-26 21:53
 • #367: Kỳ quái thế giới2021-05-26 21:54
 • #368: Thế giới mới kết cấu2021-05-26 21:54
 • #369: Thành chủ cho mời2021-05-26 21:54
 • #370: Tiến về kính Linh Viện2021-05-26 21:54
 • #371: Kỳ quái quy định2021-05-26 21:54
 • #372: Kính Linh Viện pháp trận2021-05-26 21:54
 • #373: Hết thảy rất bình thường2021-05-26 21:54
 • #374: Đi vào cơ hội2021-05-26 21:54
 • #375: Bạn của Phượng Dung2021-05-26 21:54
 • #376: Không phải người tốt2021-05-26 21:54
 • #377: Chui vào Kính Linh Viện2021-05-26 21:54
 • #378: Chủ Phong Địa Hạ thành2021-05-26 21:54
 • #379: Linh lực nơi phát ra2021-05-26 21:54
 • #380: Đột thân phận của nhưng2021-05-26 21:54
 • #381: Bản nguyên muốn trở về2021-05-26 21:54
 • #382: Bản Nguyên máy chiếu phim2021-05-26 21:54
 • #383: Dị giới tồn tại2021-05-26 21:54
 • #384: Tân sinh thất giới2021-05-26 21:54
 • #385: Trong này có việc2021-05-26 21:55
 • #386: Phượng Dung dị thường2021-05-26 21:55
 • #387: Một mang thai ngốc ba năm2021-05-26 21:55
 • #388: Chính bản người một nhà2021-05-26 21:55
 • #389: Lão Tứ giáng sinh2021-05-26 21:55
 • #390: Hỗn loạn bối phận2021-05-26 21:55
 • #391: Lưỡng giới hội thi đấu2021-05-26 21:55
 • #392: Không đứng đắn thi đấu2021-05-26 21:55
 • #393: Căn bản nhất vấn đề2021-05-26 21:55
 • #394: Thế gian Vô Thiên nữ2021-05-26 21:55
 • #395: Phiên ngoại : Tông chủ muốn thành hôn2021-05-26 21:55
 • #396: Phiên ngoại: Đến nuôi tiểu động vật2021-05-26 21:55

Related posts

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Kiếm Động Cửu Thiên

TiKay

Thần Kỳ Cửa Hàng Rèn

TiKay

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

TiKay

Trọng Sinh Nữ Xứng: Chí Tôn Y Tiên

TiKay

Thái Cổ Chí Tôn Thần

TiKay

Leave a Reply