H+ Sắc Xuyên Nhanh

Ngọc Thể Ngang Dọc

☆Tác giả: Thanh Tuyên
☆Lê Sân bị tiến vào hệ thống mau xuyên OL chấp hành nhiệm vụ chính là phá hư nguyên tác cốt truyện thông đồng nam xứng nam chủThanh Tuyên
Cũng chính là không có tiết tháo bạch bạch bạch cùng các loại play
☆Editor: Salad Rau
☆Bìa: Manh

Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thanh Tuyên
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thế giới Em gái lạnh lùng kiêu ngạo× Ôn nhu ca ca2021-05-01 07:15
 • #2: ☆TG Dụ Hoặc2021-05-01 07:16
 • #3: ☆TG Ôn nhu2021-05-01 07:16
 • #4: ☆TG Ái muội2021-05-01 07:16
 • #5: ☆TG Tiếu Kỳ2021-05-01 07:16
 • #6: ☆TG Thân mật2021-05-01 07:16
 • #7: ☆TG Thủ Dâm2021-05-01 07:16
 • #8: ☆TG Dục Vọng2021-05-01 07:16
 • #9: ☆TG Xuân Sắc2021-05-01 07:16
 • #10: ☆TG Ngọt Ngào2021-05-01 07:16
 • #11: ☆TG Ghen2021-05-01 07:16
 • #12: ☆TG Phòng vẽ tranh [Play]2021-05-01 07:16
 • #13: ☆TG Muốn ngừng mà không được2021-05-01 07:17
 • #14: ☆TG Kết cục2021-05-01 07:17
 • #15: Thế giớiThiếu nữ thái hậu×× Bệnh kiều vương gia2021-05-01 07:17
 • #16: ☆TGCâu dẫn Tần vương2021-05-01 07:17
 • #17: ☆TG Mẫu hậu quyến rũ2021-05-01 07:17
 • #18: ☆TG2☆Chương 42021-05-01 07:17
 • #19: ☆TG2☆Chương 52021-05-01 07:17
 • #20: ☆TG2☆Chương 62021-05-01 07:17
 • #21: ☆TG2☆Chương 72021-05-01 07:17
 • #22: ☆TG2☆Chương 82021-05-01 07:17
 • #23: ☆TG2☆Chương 92021-05-01 07:18
 • #24: ☆TG2☆Chương 102021-05-01 07:18
 • #25: ☆TG2☆Chương112021-05-01 07:18
 • #26: ☆TG2☆Chương 122021-05-01 07:18
 • #27: ☆TG2☆Chương 132021-05-01 07:18
 • #28: ☆TG2☆Chương 142021-05-01 07:18
 • #29: ☆TG2☆Chương 152021-05-01 07:18
 • #30: ☆TG2☆Chương 162021-05-01 07:18
 • #31: ☆TG Kết cục ( Thượng )2021-05-01 07:18
 • #32: ☆TG Kết cục (thượng) 22021-05-01 07:18
 • #33: ☆TG Kết cục ( Thượng ) 32021-05-01 07:18
 • #34: ☆TG Kết cục ( Hạ )2021-05-01 07:19
 • #35: Thế giới Ngự tỷ X Pháp sư2021-05-01 07:19
 • #36: ☆TGĐối tượng công lược2021-05-01 07:19
 • #37: ☆TGMỹ nam bệnh trạng (? )2021-05-01 07:19
 • #38: ☆TGĐoạt lấy2021-05-01 07:19
 • #39: ☆TG Nụ hôn đậm mùi máu tươi2021-05-01 07:19
 • #40: ☆TG Sư tộc2021-05-01 07:19
 • #41: ☆TG Dụ ái 【 nữ trên nam dưới h】2021-05-01 07:19
 • #42: ☆TG Điên cuồng ( h )2021-05-01 07:19
 • #43: ☆TG Thấy (h)2021-05-01 07:19
 • #44: ☆TG Tiểu cúc non?2021-05-01 07:19
 • #45: ☆TG132021-05-01 07:20
 • #46: ☆TGThân phận ( h )2021-05-01 07:20
 • #47: ☆TG Thân thể mới2021-05-01 07:20
 • #48: ☆TG Ở trong thân thể hắn2021-05-01 07:20
 • #49: ☆TG Kết cục vội vàng2021-05-01 07:20
 • #50: Thế giới Hộ sĩ X Bác sĩ2021-05-01 07:20
 • #51: ☆TG Gian tình2021-05-01 07:20
 • #52: ☆TG Trực tiếp thượng2021-05-01 07:20
 • #53: ☆TG Dưới bàn mất hồn [ Hơi H ]2021-05-01 07:20
 • #54: ☆TG Phong tình [ Khẩu giao PLAY ]2021-05-01 07:21
 • #55: ☆TG Em có thể trừng phạt anh không ?2021-05-01 07:21
 • #56: ☆TG Lau súng cướp cò [Hơi H]2021-05-01 07:21
 • #57: ☆TG4☆Chương 82021-05-01 07:21
 • #58: ☆TG4☆Chương 9 Ái muội2021-05-01 07:21
 • #59: ☆TG Vưu Tiêu ghen ghét2021-05-01 07:21
 • #60: ☆TG Mỹ thực cùng mỹ nhân2021-05-01 07:21
 • #61: ☆TG4☆Chương 122021-05-01 07:21
 • #62: ☆TG4☆Chương 132021-05-01 07:21
 • #63: ☆TG4☆Chương 142021-05-01 07:22
 • #64: ☆TG4☆Chương 152021-05-01 07:22
 • #65: ☆TG An ủi2021-05-01 07:22
 • #66: ☆TG Ngọt ngào dụ hoặc ( h )2021-05-01 07:22
 • #67: ☆TGDục ( phòng tắm PLAY H)2021-05-01 07:22
 • #68: ☆TG Kết thúc2021-05-01 07:22
 • #69: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:22
 • #70: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:22
 • #71: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:22
 • #72: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:22
 • #73: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #74: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #75: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #76: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #77: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #78: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #79: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #80: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #81: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #82: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #83: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:23
 • #84: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #85: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #86: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #87: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #88: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #89: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #90: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #91: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #92: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #93: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:24
 • #94: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #95: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #96: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #97: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #98: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #99: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #100: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #101: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #102: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #103: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #104: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #105: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:25
 • #106: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #107: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #108: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #109: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #110: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #111: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #112: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #113: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #114: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #115: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #116: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:26
 • #117: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng2021-05-01 07:27
 • #118: Thế giới Em dâu kiều mỹ X Anh chồng hỗn huyết*2021-05-01 07:27
 • #119: ☆TG Mỹ nam2021-05-01 07:27
 • #120: ☆TG Nói chuyện với nhau2021-05-01 07:27
 • #121: ☆TGLần đầu thấy tra nam2021-05-01 07:27
 • #122: ☆TG Ngược tra nam2021-05-01 07:27
 • #123: ☆TG Tự tìm đường chết2021-05-01 07:27
 • #124: ☆TG Ôm2021-05-01 07:27
 • #125: ☆TG Say Rượu2021-05-01 07:27
 • #126: ☆TG Say Rượu《Tiếp》2021-05-01 07:27
 • #127: ☆TG Chương 102021-05-01 07:28
 • #128: ☆TG Cà Vạt Ái Muội2021-05-01 07:28
 • #129: ☆TG6☆ Chương 122021-05-01 07:28
 • #130: ☆TG Thư kí Triệu2021-05-01 07:28
 • #131: ☆TG Bất ngờ ôm2021-05-01 07:28
 • #132: ☆TG6☆Chương152021-05-01 07:28
 • #133: ☆TG Vị ngọt của nàng2021-05-01 07:28
 • #134: ☆TG Mộng Tinh2021-05-01 07:28
 • #135: ☆TG Trắng trợn táo bạo2021-05-01 07:28
 • #136: ☆TG Lửa Giận2021-05-01 07:28
 • #137: ☆TG Bữa tối tình yêu2021-05-01 07:28
 • #138: ☆TG Áp lực tình cảm2021-05-01 07:28
 • #139: ☆TG Quyết tâm của Triệu Miên2021-05-01 07:29
 • #140: ☆TG Kinh diễm2021-05-01 07:29
 • #141: ☆TG Lòng mang ý xấu2021-05-01 07:29
 • #142: ☆TG Được ăn cả ngã về không2021-05-01 07:29
 • #143: ☆TG Mê tình bên cạnh2021-05-01 07:29
 • #144: ☆TG Ái muội trong tủ quần áo《Hơi H》2021-05-01 07:29
 • #145: ☆TG Làm người phụ nữ của anh2021-05-01 07:29
 • #146: ☆TG Làm người phụ nữ của anh《Hạ》2021-05-01 07:29
 • #147: ☆TG Nước sữa giao hòa2021-05-01 07:29
 • #148: ☆TG Nâng ở trong lòng bàn tay2021-05-01 07:29
 • #149: ☆TG Vui thích ở phòng bếp《H》2021-05-01 07:30
 • #150: ☆TG Yêu mà không được2021-05-01 07:30
 • #151: ☆TG Kết cục của La Quân2021-05-01 07:30
 • #152: ☆TG Kết cục2021-05-01 07:30
 • #153: ☆TG7☆ Nữ zombie bạo lực X Quý công tử *ngạo kiều2021-05-01 07:30
 • #154: ☆TG Bảo vệ ngạo kiều2021-05-01 07:30
 • #155: ☆TG Sưởi Ấm2021-05-01 07:30
 • #156: ☆TG Không thể nhịn được nữa2021-05-01 07:30
 • #157: ☆TG Sự phẫn nộ của cô ấy2021-05-01 07:30
 • #158: ☆TG Vũ khí đệ nhất: RSH-12*2021-05-01 07:30
 • #159: ☆TG Cố nhân?2021-05-01 07:31
 • #160: ☆TG Muốn chết hay muốn sống2021-05-01 07:31
 • #161: ☆TG Đột kích zombie2021-05-01 07:31
 • #162: ☆TG Bùng nổ2021-05-01 07:31
 • #163: ☆TG Như anh mong muốn2021-05-01 07:31
 • #164: TG Tinh lực của xử nam2021-05-01 07:31
 • #165: TG Ngạo kiều ủy khuất2021-05-01 07:31
 • #166: TG Lau súng cướp cò cùng khiêu khích tới cửa2021-05-01 07:31
 • #167: 🐳TG Người đàn ông của tôi2021-05-01 07:31
 • #168: 🐳TG Vũ Khí Thứ Ba2021-05-01 07:31
 • #169: TG Tính sổ2021-05-01 07:31
 • #170: TG Đùa bỡn ác ma2021-05-01 07:32
 • #171: TG Tô Du thức tỉnh2021-05-01 07:32
 • #172: TGDị Năng Máu2021-05-01 07:32
 • #173: TG Tình Cảm Bí Ẩn Mãnh Liệt2021-05-01 07:32
 • #174: TG Vũ Khí Thứ Tư2021-05-01 07:32
 • #175: TG Thiếu nữ ôn nhu2021-05-01 07:32
 • #176: TGKiều Kha2021-05-01 07:32
 • #177: TGChương 262021-05-01 07:32
 • #178: TGSống lại2021-05-01 07:32
 • #179: TG Trưởng thành trong thống khổ2021-05-01 07:32
 • #180: TG Đây là hẹn hò sao2021-05-01 07:32
 • #181: TG Tâm trạng bất an khi gặp lại cố nhân2021-05-01 07:32
 • #182: TG Anh muốn đối xử tốt với em2021-05-01 07:32
 • #183: TG Người yêu2021-05-01 07:32
 • #184: TG Tình cảm mãnh liệt trong rừng cây2021-05-01 07:33
 • #185: TG Tùy Hứng2021-05-01 07:33
 • #186: TG Mãnh thú thức tỉnh2021-05-01 07:33
 • #187: TG Ăn miếng trả miếng2021-05-01 07:33
 • #188: TG Điều kiện uy hiếp2021-05-01 07:33
 • #189: TGThiếu gia? Quản gia?2021-05-01 07:33
 • #190: TG Ngạo kiều ghen2021-05-01 07:33
 • #191: TG7 Chương 402021-05-01 07:33
 • #192: TG Kết cục2021-05-01 07:33

Related posts

Hằng Năm Có Ngày Này

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

TiKay

Ta Coi Các Ngươi Như Anh Em [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Pháo Hôi Nhân Sinh [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Động Lòng

TiKay

Ở Xuyên Nhanh Thế Giới Làm NPC Ngày

THUYS♥️

Leave a Reply