H+SắcXuyên Nhanh

Ngọc Thể Ngang Dọc

☆Tác giả: Thanh Tuyên
☆Lê Sân bị tiến vào hệ thống mau xuyên OL chấp hành nhiệm vụ chính là phá hư nguyên tác cốt truyện thông đồng nam xứng nam chủThanh Tuyên
Cũng chính là không có tiết tháo bạch bạch bạch cùng các loại play
☆Editor: Salad Rau
☆Bìa: Manh

Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Tuyên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thế giới Em gái lạnh lùng kiêu ngạo× Ôn nhu ca ca
 • #2: ☆TG Dụ Hoặc
 • #3: ☆TG Ôn nhu
 • #4: ☆TG Ái muội
 • #5: ☆TG Tiếu Kỳ
 • #6: ☆TG Thân mật
 • #7: ☆TG Thủ Dâm
 • #8: ☆TG Dục Vọng
 • #9: ☆TG Xuân Sắc
 • #10: ☆TG Ngọt Ngào
 • #11: ☆TG Ghen
 • #12: ☆TG Phòng vẽ tranh [Play]
 • #13: ☆TG Muốn ngừng mà không được
 • #14: ☆TG Kết cục
 • #15: Thế giớiThiếu nữ thái hậu×× Bệnh kiều vương gia
 • #16: ☆TGCâu dẫn Tần vương
 • #17: ☆TG Mẫu hậu quyến rũ
 • #18: ☆TG2☆Chương 4
 • #19: ☆TG2☆Chương 5
 • #20: ☆TG2☆Chương 6
 • #21: ☆TG2☆Chương 7
 • #22: ☆TG2☆Chương 8
 • #23: ☆TG2☆Chương 9
 • #24: ☆TG2☆Chương 10
 • #25: ☆TG2☆Chương11
 • #26: ☆TG2☆Chương 12
 • #27: ☆TG2☆Chương 13
 • #28: ☆TG2☆Chương 14
 • #29: ☆TG2☆Chương 15
 • #30: ☆TG2☆Chương 16
 • #31: ☆TG Kết cục ( Thượng )
 • #32: ☆TG Kết cục (thượng) 2
 • #33: ☆TG Kết cục ( Thượng ) 3
 • #34: ☆TG Kết cục ( Hạ )
 • #35: Thế giới Ngự tỷ X Pháp sư
 • #36: ☆TGĐối tượng công lược
 • #37: ☆TGMỹ nam bệnh trạng (? )
 • #38: ☆TGĐoạt lấy
 • #39: ☆TG Nụ hôn đậm mùi máu tươi
 • #40: ☆TG Sư tộc
 • #41: ☆TG Dụ ái 【 nữ trên nam dưới h】
 • #42: ☆TG Điên cuồng ( h )
 • #43: ☆TG Thấy (h)
 • #44: ☆TG Tiểu cúc non?
 • #45: ☆TG13
 • #46: ☆TGThân phận ( h )
 • #47: ☆TG Thân thể mới
 • #48: ☆TG Ở trong thân thể hắn
 • #49: ☆TG Kết cục vội vàng
 • #50: Thế giới Hộ sĩ X Bác sĩ
 • #51: ☆TG Gian tình
 • #52: ☆TG Trực tiếp thượng
 • #53: ☆TG Dưới bàn mất hồn [ Hơi H ]
 • #54: ☆TG Phong tình [ Khẩu giao PLAY ]
 • #55: ☆TG Em có thể trừng phạt anh không ?
 • #56: ☆TG Lau súng cướp cò [Hơi H]
 • #57: ☆TG4☆Chương 8
 • #58: ☆TG4☆Chương 9 Ái muội
 • #59: ☆TG Vưu Tiêu ghen ghét
 • #60: ☆TG Mỹ thực cùng mỹ nhân
 • #61: ☆TG4☆Chương 12
 • #62: ☆TG4☆Chương 13
 • #63: ☆TG4☆Chương 14
 • #64: ☆TG4☆Chương 15
 • #65: ☆TG An ủi
 • #66: ☆TG Ngọt ngào dụ hoặc ( h )
 • #67: ☆TGDục ( phòng tắm PLAY H)
 • #68: ☆TG Kết thúc
 • #69: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #70: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #71: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #72: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #73: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #74: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #75: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #76: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #77: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #78: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #79: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #80: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #81: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #82: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #83: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #84: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #85: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #86: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #87: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #88: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #89: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #90: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #91: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #92: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #93: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #94: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #95: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #96: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #97: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #98: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #99: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #100: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #101: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #102: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #103: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #104: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #105: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #106: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #107: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #108: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #109: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #110: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #111: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #112: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #113: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #114: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #115: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #116: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #117: Thế giới Thiếu gia âm hiểm X Nha hoàn ngại ngùng
 • #118: Thế giới Em dâu kiều mỹ X Anh chồng hỗn huyết*
 • #119: ☆TG Mỹ nam
 • #120: ☆TG Nói chuyện với nhau
 • #121: ☆TGLần đầu thấy tra nam
 • #122: ☆TG Ngược tra nam
 • #123: ☆TG Tự tìm đường chết
 • #124: ☆TG Ôm
 • #125: ☆TG Say Rượu
 • #126: ☆TG Say Rượu《Tiếp》
 • #127: ☆TG Chương 10
 • #128: ☆TG Cà Vạt Ái Muội
 • #129: ☆TG6☆ Chương 12
 • #130: ☆TG Thư kí Triệu
 • #131: ☆TG Bất ngờ ôm
 • #132: ☆TG6☆Chương15
 • #133: ☆TG Vị ngọt của nàng
 • #134: ☆TG Mộng Tinh
 • #135: ☆TG Trắng trợn táo bạo
 • #136: ☆TG Lửa Giận
 • #137: ☆TG Bữa tối tình yêu
 • #138: ☆TG Áp lực tình cảm
 • #139: ☆TG Quyết tâm của Triệu Miên
 • #140: ☆TG Kinh diễm
 • #141: ☆TG Lòng mang ý xấu
 • #142: ☆TG Được ăn cả ngã về không
 • #143: ☆TG Mê tình bên cạnh
 • #144: ☆TG Ái muội trong tủ quần áo《Hơi H》
 • #145: ☆TG Làm người phụ nữ của anh
 • #146: ☆TG Làm người phụ nữ của anh《Hạ》
 • #147: ☆TG Nước sữa giao hòa
 • #148: ☆TG Nâng ở trong lòng bàn tay
 • #149: ☆TG Vui thích ở phòng bếp《H》
 • #150: ☆TG Yêu mà không được
 • #151: ☆TG Kết cục của La Quân
 • #152: ☆TG Kết cục
 • #153: ☆TG7☆ Nữ zombie bạo lực X Quý công tử *ngạo kiều
 • #154: ☆TG Bảo vệ ngạo kiều
 • #155: ☆TG Sưởi Ấm
 • #156: ☆TG Không thể nhịn được nữa
 • #157: ☆TG Sự phẫn nộ của cô ấy
 • #158: ☆TG Vũ khí đệ nhất: RSH-12*
 • #159: ☆TG Cố nhân?
 • #160: ☆TG Muốn chết hay muốn sống
 • #161: ☆TG Đột kích zombie
 • #162: ☆TG Bùng nổ
 • #163: ☆TG Như anh mong muốn
 • #164: TG Tinh lực của xử nam
 • #165: TG Ngạo kiều ủy khuất
 • #166: TG Lau súng cướp cò cùng khiêu khích tới cửa
 • #167: 🐳TG Người đàn ông của tôi
 • #168: 🐳TG Vũ Khí Thứ Ba
 • #169: TG Tính sổ
 • #170: TG Đùa bỡn ác ma
 • #171: TG Tô Du thức tỉnh
 • #172: TGDị Năng Máu
 • #173: TG Tình Cảm Bí Ẩn Mãnh Liệt
 • #174: TG Vũ Khí Thứ Tư
 • #175: TG Thiếu nữ ôn nhu
 • #176: TGKiều Kha
 • #177: TGChương 26
 • #178: TGSống lại
 • #179: TG Trưởng thành trong thống khổ
 • #180: TG Đây là hẹn hò sao
 • #181: TG Tâm trạng bất an khi gặp lại cố nhân
 • #182: TG Anh muốn đối xử tốt với em
 • #183: TG Người yêu
 • #184: TG Tình cảm mãnh liệt trong rừng cây
 • #185: TG Tùy Hứng
 • #186: TG Mãnh thú thức tỉnh
 • #187: TG Ăn miếng trả miếng
 • #188: TG Điều kiện uy hiếp
 • #189: TGThiếu gia? Quản gia?
 • #190: TG Ngạo kiều ghen
 • #191: TG7 Chương 40
 • #192: TG Kết cục
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.3]

Related posts

Ta Coi Các Ngươi Như Anh Em [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Chúc Mừng Ngài Thành Công Chạy Thoát

THUYS♥️

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn [ xuyên nhanh ]

THUYS♥️

Mau Xuyên Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay

TiKay

(Xuyên Nhanh) Làm Sao Để Chữa Khỏi Hoắc Tiên Sinh

TiKay

Thành Thần Một Trăm Loại Phương Thức [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Leave a Reply