Điền VănHiện ĐạiNgôn Tình

Trọng Sinh Tân Thời Đại

Hán Việt: Trọng sinh tân thời đại

Trọng sinh ý nghĩa cái gì?

Ý nghĩa

Có thể không đi lên thế sai lầm đường xưa

Có thể nhận thức bất đồng người

Thấy rõ trước kia không thấy rõ sự

Càng quan trọng là quá thượng không giống nhau nhân sinh

Không cô phụ chính mình, cũng không cô phụ ái chính mình người.

Tag: Nông thôn tình yêu, Làm ruộng văn, Niên đại văn, Thời đại tân phong

Lập ý: Độc lập tự chủ nữ tính nhất shinh đẹp ~

Nguồn: wikidich.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhàn Tựu Thanh Sơn
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trở về · Tiểu Liên Tử
 • #2: Trở về · xíu mại
 • #3: Trở về · chua cay củ cải
 • #4: Trở về · bữa sáng quán
 • #5: Trở về · thật nhiều tiền
 • #6: Trở về · lưu manh lui tới
 • #7: Trở về · nhân mệnh quan thiên
 • #8: Trở về · cung văn hoá
 • #9: Trở về · tiền
 • #10: Trở về · Trung Sơn Lộ
 • #11: Đệ 11 chương
 • #12: Đệ 12 chương
 • #13: Đệ 13 chương
 • #14: Đệ 14 chương
 • #15: Đệ 15 chương
 • #16: Đệ 16 chương
 • #17: Đệ 17 chương
 • #18: Đệ 18 chương
 • #19: Đệ 19 chương
 • #20: Đệ 20 chương
 • #21: Đệ 21 chương
 • #22: Đệ 22 chương
 • #23: Đệ 23 chương
 • #24: Đệ 24 chương
 • #25: Đệ 25 chương
 • #26: Đệ 26 chương
 • #27: Đệ 27 chương
 • #28: Đệ 28 chương
 • #29: Đệ 29 chương
 • #30: Đuổi bảng đơn ngắn nhỏ một chương
 • #31: Đệ 31 chương
 • #32: Đệ 32 chương
 • #33: Đệ 33 chương
 • #34: Đệ 34 chương
 • #35: Đệ 35 chương
 • #36: Đệ 36 chương
 • #37: Đệ 37 chương
 • #38: Đệ 38 chương
 • #39: Đệ 39 chương
 • #40: Đệ 40 chương
 • #41: Đệ 41 chương
 • #42: Đệ 42 chương ( đã thay đổi chính xác chương )
 • #43: Nguyên chương 42, mới nhất 42 chương đã thay đổi
 • #44: Đệ 44 chương
 • #45: Đệ 45 chương
 • #46: Đệ 46 chương
 • #47: Đệ 47 chương
 • #48: Đệ 48 chương
 • #49: Đệ 49 chương
 • #50: Đệ 50 chương
 • #51: Đệ 51 chương
 • #52: Đệ 52 chương
 • #53: Đệ 53 chương
 • #54: Đệ 54 chương
 • #55: Đệ 55 chương
 • #56: Đệ 56 chương
 • #57: Đệ 57 chương
 • #58: Đệ 58 chương
 • #59: Đệ 59 chương
 • #60: Đệ 60 chương
 • #61: Đệ 61 chương
 • #62: Đệ 62 chương
 • #63: Đệ 63 chương
 • #64: Đệ 64 chương
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

Related posts

Tu Tiên Mang Theo Gian Lận Khí

THUYS♥️

Khủng Bố Sinh Tồn

THUYS♥️

Địa phủ WeChat đàn: Lão công của ta là Minh Vương

THUYS♥️

Nông Gia Lâm Viên Sư

TiKay

Thê Khống

TiKay

Cách Vách Tiểu Vương (Thực Tế Ảo)

TiKay

Leave a Reply