Điền VănHiện ĐạiNgôn Tình

Trọng Sinh Tân Thời Đại

Hán Việt: Trọng sinh tân thời đại

Trọng sinh ý nghĩa cái gì?

Ý nghĩa

Có thể không đi lên thế sai lầm đường xưa

Có thể nhận thức bất đồng người

Thấy rõ trước kia không thấy rõ sự

Càng quan trọng là quá thượng không giống nhau nhân sinh

Không cô phụ chính mình, cũng không cô phụ ái chính mình người.

Tag: Nông thôn tình yêu, Làm ruộng văn, Niên đại văn, Thời đại tân phong

Lập ý: Độc lập tự chủ nữ tính nhất shinh đẹp ~

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhàn Tựu Thanh Sơn
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trở về · Tiểu Liên Tử
 • #2: Trở về · xíu mại
 • #3: Trở về · chua cay củ cải
 • #4: Trở về · bữa sáng quán
 • #5: Trở về · thật nhiều tiền
 • #6: Trở về · lưu manh lui tới
 • #7: Trở về · nhân mệnh quan thiên
 • #8: Trở về · cung văn hoá
 • #9: Trở về · tiền
 • #10: Trở về · Trung Sơn Lộ
 • #11: Đệ 11 chương
 • #12: Đệ 12 chương
 • #13: Đệ 13 chương
 • #14: Đệ 14 chương
 • #15: Đệ 15 chương
 • #16: Đệ 16 chương
 • #17: Đệ 17 chương
 • #18: Đệ 18 chương
 • #19: Đệ 19 chương
 • #20: Đệ 20 chương
 • #21: Đệ 21 chương
 • #22: Đệ 22 chương
 • #23: Đệ 23 chương
 • #24: Đệ 24 chương
 • #25: Đệ 25 chương
 • #26: Đệ 26 chương
 • #27: Đệ 27 chương
 • #28: Đệ 28 chương
 • #29: Đệ 29 chương
 • #30: Đuổi bảng đơn ngắn nhỏ một chương
 • #31: Đệ 31 chương
 • #32: Đệ 32 chương
 • #33: Đệ 33 chương
 • #34: Đệ 34 chương
 • #35: Đệ 35 chương
 • #36: Đệ 36 chương
 • #37: Đệ 37 chương
 • #38: Đệ 38 chương
 • #39: Đệ 39 chương
 • #40: Đệ 40 chương
 • #41: Đệ 41 chương
 • #42: Đệ 42 chương ( đã thay đổi chính xác chương )
 • #43: Nguyên chương 42, mới nhất 42 chương đã thay đổi
 • #44: Đệ 44 chương
 • #45: Đệ 45 chương
 • #46: Đệ 46 chương
 • #47: Đệ 47 chương
 • #48: Đệ 48 chương
 • #49: Đệ 49 chương
 • #50: Đệ 50 chương
 • #51: Đệ 51 chương
 • #52: Đệ 52 chương
 • #53: Đệ 53 chương
 • #54: Đệ 54 chương
 • #55: Đệ 55 chương
 • #56: Đệ 56 chương
 • #57: Đệ 57 chương
 • #58: Đệ 58 chương
 • #59: Đệ 59 chương
 • #60: Đệ 60 chương
 • #61: Đệ 61 chương
 • #62: Đệ 62 chương
 • #63: Đệ 63 chương
 • #64: Đệ 64 chương
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

Related posts

Xuyên Thành Vợ Của Vai ác

TiKay

Tuyệt Thế Phong Mang: Chí Tôn Đại Tiểu Thư

THUYS♥️

Mãn Cấp Đại Lão Cầm Ốm Yếu Kịch Bản

THUYS♥️

Vì Tiền Đem Chính Mình Bán Cho Tà Ám Sau

TiKay

Đại Đường Chi Từ Đương Cá Mặn Bắt Đầu

TiKay

Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

THUYS♥️

Leave a Reply