Điền Văn Hiện Đại Ngôn Tình

Trọng Sinh Tân Thời Đại

Hán Việt: Trọng sinh tân thời đại

Trọng sinh ý nghĩa cái gì?

Ý nghĩa

Có thể không đi lên thế sai lầm đường xưa

Có thể nhận thức bất đồng người

Thấy rõ trước kia không thấy rõ sự

Càng quan trọng là quá thượng không giống nhau nhân sinh

Không cô phụ chính mình, cũng không cô phụ ái chính mình người.

Tag: Nông thôn tình yêu, Làm ruộng văn, Niên đại văn, Thời đại tân phong

Lập ý: Độc lập tự chủ nữ tính nhất shinh đẹp ~

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nhàn Tựu Thanh Sơn
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trở về · Tiểu Liên Tử2021-05-25 09:13
 • #2: Trở về · xíu mại2021-05-25 09:14
 • #3: Trở về · chua cay củ cải2021-05-25 09:14
 • #4: Trở về · bữa sáng quán2021-05-25 09:14
 • #5: Trở về · thật nhiều tiền2021-05-25 09:14
 • #6: Trở về · lưu manh lui tới2021-05-25 09:14
 • #7: Trở về · nhân mệnh quan thiên2021-05-25 09:14
 • #8: Trở về · cung văn hoá2021-05-25 09:14
 • #9: Trở về · tiền2021-05-25 09:14
 • #10: Trở về · Trung Sơn Lộ2021-05-25 09:14
 • #11: Đệ 11 chương2021-05-25 09:14
 • #12: Đệ 12 chương2021-05-25 09:14
 • #13: Đệ 13 chương2021-05-25 09:14
 • #14: Đệ 14 chương2021-05-25 09:14
 • #15: Đệ 15 chương2021-05-25 09:14
 • #16: Đệ 16 chương2021-05-25 09:14
 • #17: Đệ 17 chương2021-05-25 09:14
 • #18: Đệ 18 chương2021-05-25 09:14
 • #19: Đệ 19 chương2021-05-25 09:15
 • #20: Đệ 20 chương2021-05-25 09:15
 • #21: Đệ 21 chương2021-05-25 09:15
 • #22: Đệ 22 chương2021-05-25 09:15
 • #23: Đệ 23 chương2021-05-25 09:15
 • #24: Đệ 24 chương2021-05-25 09:15
 • #25: Đệ 25 chương2021-05-25 09:15
 • #26: Đệ 26 chương2021-05-25 09:15
 • #27: Đệ 27 chương2021-05-25 09:15
 • #28: Đệ 28 chương2021-05-25 09:15
 • #29: Đệ 29 chương2021-05-25 09:15
 • #30: Đuổi bảng đơn ngắn nhỏ một chương2021-05-25 09:15
 • #31: Đệ 31 chương2021-05-25 09:15
 • #32: Đệ 32 chương2021-05-25 09:15
 • #33: Đệ 33 chương2021-05-25 09:15
 • #34: Đệ 34 chương2021-05-25 09:15
 • #35: Đệ 35 chương2021-05-25 09:16
 • #36: Đệ 36 chương2021-05-25 09:16
 • #37: Đệ 37 chương2021-05-25 09:16
 • #38: Đệ 38 chương2021-05-25 09:16
 • #39: Đệ 39 chương2021-05-25 09:16
 • #40: Đệ 40 chương2021-05-25 09:16
 • #41: Đệ 41 chương2021-05-25 09:16
 • #42: Đệ 42 chương ( đã thay đổi chính xác chương )2021-05-25 09:16
 • #43: Nguyên chương 42, mới nhất 42 chương đã thay đổi2021-05-25 09:16
 • #44: Đệ 44 chương2021-05-25 09:16
 • #45: Đệ 45 chương2021-05-25 09:16
 • #46: Đệ 46 chương2021-05-25 09:16
 • #47: Đệ 47 chương2021-05-25 09:16
 • #48: Đệ 48 chương2021-05-25 09:16
 • #49: Đệ 49 chương2021-05-25 09:16
 • #50: Đệ 50 chương2021-05-25 09:16
 • #51: Đệ 51 chương2021-05-25 09:16
 • #52: Đệ 52 chương2021-05-25 09:16
 • #53: Đệ 53 chương2021-05-25 09:16
 • #54: Đệ 54 chương2021-05-25 09:17
 • #55: Đệ 55 chương2021-05-25 09:17
 • #56: Đệ 56 chương2021-05-25 09:17
 • #57: Đệ 57 chương2021-05-25 09:17
 • #58: Đệ 58 chương2021-05-25 09:17
 • #59: Đệ 59 chương2021-05-25 09:17
 • #60: Đệ 60 chương2021-05-25 09:17
 • #61: Đệ 61 chương2021-05-25 09:17
 • #62: Đệ 62 chương2021-05-25 09:17
 • #63: Đệ 63 chương2021-05-25 09:17
 • #64: Đệ 64 chương2021-05-25 09:17

Related posts

Ma Pháp Trường Học Cứu Thế Hằng Ngày

TiKay

Quái Vật Thấy Ta Đều Run Bần Bật

THUYS♥️

Vũ Trụ Cấp Trung Khuyển

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Vị Diện Công Nghệ Đen

TiKay

Mãn Cấp Đại Lão Cầm Ốm Yếu Kịch Bản

THUYS♥️

Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Ta Là Chúa Cứu Thế

THUYS♥️

Leave a Reply