Dị GiớiHuyền HuyễnKiếm HiệpTiên HiệpTrọng SinhXuyên Không

Lăng Thiên Chiến Tôn

Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!

Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .

Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo! —————-

Converter: ︻ ╦̵̵╤───

Nguồn: Truyện CV


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Phong Khinh Dương
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 4]

Related posts

Hướng Sư Tổ Dâng Lên Cá Mặn

THUYS♥️

Vũ Thần Thiên Hạ

TiKay

Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh

TiKay

Đấu La: Khiếp Sợ, Ta Thành Bỉ Bỉ Đông

TiKay

Mạnh Nhất Hùng Hài Tử

THUYS♥️

Tổng Nghệ Nữ Vương [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Leave a Reply